Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Mesto Detva

Mesto Detva koná proti ťažbe zlata na legislatívnej úrovni

Mesto Detva vyvíja intenzívnu snahu a pokračuje v rokovaniach o novelách zákonov, ktoré by neumožnili ťažbu zlata na Podpoľaní.


 
Rada ZMOS žiada banskú štátnu správu, aby rešpektovala územné limity obcí

 
Rokovania o odvrátení ťažby zlata pokračujú i v lete

 
Mesto Detva koná proti ťažbe zlata na legislatívnej úrovni

 
Príhovor poslanca NR SR pána Senku

 
Výzva predsedovi vlády

 
Pripojenie Mesta Detva k výzve predsedovi vlády SR

 

Upútavky na oznamy

Rozhodnutie predsedu Národnej rady SR zo 7. júla 2014 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí


 

Rozhodnutie NR SR


 

Určenie volebných obvodov a počtu poslancov MsZ v Detve pre volebné obdobie 2014 - 2018


 

Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Detva na funkčné obdobie 2014 - 2018


 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Detva na roky 2014 – 2020

Prerokovanie návrhu SWOT analýz a Problémov v jednotlivých oblastiach Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Detva (ďalej len PHSR) prebieh ...viac...


 

Mesto Detva, má zámer - prenajať nehnuteľnosť o výmere 187m2

Mesto Detva, má zámer prenajať nehnuteľnosť (pozemok) o výmere 187 m nachádzajúcu sa v okrese: Detva, obec: Detva, katastrálne územie: Detva, evidova ...viac...


 

Mesto Detva, má zámer prenajať časť nebytového priestoru...

Mesto Detva, má zámer - prenajať časť nebytového priestoru o výmere 54 m nachádzajúceho sa v budove so súpisným číslom 873 na ul. M.R.Štefánika 11, k ...viac...


 

BYTES s.r.o. Detva - upozorňuje

BYTES. s.r.o. Detva, oznamuje, že v bytových domoch na ul. Štúrovej č. 2-3, 25,27,29,62,64,66,68, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, ul. Záhradná 8- ...viac...


 

Rómsky talent 2014

romsky_talent_2014.jpg


Súkromné centrum voľného času dňa 18.7.2014 uskutočnilo v priestoroch kultúrneho domu Chudobienec v Detve kultúrno – spoločenskú akciu pre róm ...viac...


 

Turisticko – poznávacia vychádzka NPR Šomoška

somoska.png


Zdroj a foto  : ZŠ Ul.Obrancov mieru
V Detve : 23.07.2014
viac...


 

Kultúra a šport

8.8.2014 - nestanovený   od 14.00 hod. - 15.30 hod.

Zimný štadión Detva

Verejné korčuľovanie

Technické služby mesta Detva

Technické služby mesta Detva, Vás pozývajú na verejné korčuľovanie a to každú nedeľu od 14.00 hod. - ...


 
Posledné registrované firmy
VASS - virtuálna asistentka, Záhradná 20, 96212 Detva
ZEMPRAD s.r.o, Krivec 1475, 96205 Hriňová
M-ElektroLED-Miroslav Uhrič, M. R. Štefánika 892/30, 96212 Detva
Alfatrans Trade s.r.o. - nákladná doprava, Obrancov mieru 882/19, 96212 Detva
VÚB banka, M.R. Štefánika 65, 962 12 Detva
Slovenská sporiteľňa, A. Bernoláka 1460/22, 962 12 Detva
SAD ZV, závod Detva, Sídlisko 1183, 962 12 Detva


Deutch version
English version

5489256

20.8.2014
Úvodná stránka