Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy

Tlačové správy

V sobotu 30. septembra bude bezplatný zber nebezpečných zložiek odpadu Vytlačiť
 

Panoramaaaaa.jpg

Mesto Detva oznamuje občanom, že firma Detox s. r. o. bude dňa 30. septembra 2017 realizovať zber nebezpečných zložiek komunálneho odpadu podľa priloženého rozpisu zastávok.

 

Z domácností možno bezplatne odovzdať autobatérie, žiarivky, pesticídy a insekticídy, lieky po záručnej dobe, farby, olejové filtre, odpadové chemikálie, riedidlá, rozpúšťadlá, oleje mazacie, motorové, ortuťové teplomery, výbojky, chemicky znečistené textílie, elektro odpad a iné.

 

Nadrozmerný komunálny odpad

Pravidelný zber nadrozmerného komunálneho odpadu (kusový odpad, starý nábytok drevený, čalúnený, koberce) je realizovaný Technickými službami Detva len v mestskej časti Sídlisko každý pondelok.

V iných mestských častiach je prísne zakázané ukladať odpady na kontajnerovisku. Mesto úctivo žiada občanov na Sídlisku, aby podľa časových možností umiestnili odpad na kontajneroviská len v nedeľu popoludní, prípadne v pondelok ráno, aby kontajneroviská v blízkosti bytových domov nepôsobili ako smetisko. Je to aj vizitka obyvateľov bývajúcich v tejto lokalite.

Ku kontajnerom je zakázané umiestňovať stavebný odpad z prestavieb bytu ako okná, časti bytových jadier, podlahoviny PVC, pneumatiky, elektrospotrebiče a ďalšie.

Stavebný odpad je možné odovzdať na skládke komunálneho odpadu v Detve - Studienci v čase od 08.00-16.00 h. v pracovné dni a od 08.00-12.00 h. v sobotu. 

 

Elektroodpad

Elektroodpad je možné odovzdať na zbernom dvore Technických služieb Detva ul. Bottova neprestajne 24 hodín pri vstupe do areálu.

Mesto týmto úctivo žiada občanov, ktorým nie je ľahostajné životné prostredie v ich okolí, aby upozornili mestskú políciu na porušovanie týchto pravidiel.

Text: Jozef Krnáč, Eva Bohumeľová
Ilustračné foto: Zuzana Juhaniaková

 

 


 
 

Mestská polícia v Detve vysvetľujeVytlačiť
 

Detva, 14. september 2017 - Skončili sa prázdniny a začal sa nový školský rok. Mestská polícia v Detve ráno v pracovné dni vykonáva dohľad nad bezpečnosťou cestnej premávky na priechodoch pre chodcov a to najmä na ul. M. R. Štefánika pri Základnej škole ul. Obrancov mieru 884, pri Sironi, pri Baumse a na ulici Partizánskej pri Základnej škole ul. Kukučínova 480/6.

Tu všade sa môžu vodiči, no aj chodci stretnúť s policajtom, ktorý riadi dopravu. Nakoľko nejde o bežnú činnosť, veľa vodičov nevie, ako sa má správať a preto si mestská polícia dovolí pripomenúť základné pokyny, ktoré môže dať policajt účastníkom cestnej premávky.

Policajt riadi premávku pohybmi rúk a postojom, pričom spravidla používa smerovku v pravej ruke.

 

Pozor

Pozor.jpgPolicajt vchádza do križovatky so zdvihnutou pravou rukou.

Tento znak znamená daj „Pozor!“, teda z voľného smeru k boku policajta musia vozidlá zastaviť pred hranicou križovatky, no ak nemôžu bezpečne zastaviť, môžu križovatku prejsť.

Vodiči vozidiel stojacich k čelu a chrbtu policajta sa musia pripraviť na jazdu.

 

 

 

 

 

 

Voľno

Volno.jpgPolicajt rozpaží obe ruky.

Tento povel je „Voľno!“ a platí pre vozidlá prichádzajúce k ľavému, alebo pravému boku policajta. Ak vodiči dodržia pravidlá odbočovania ako sú prednosť protiidúcich vozidiel a chodcov, môžu odbočiť aj doprava a doľava.

 

 

 

 

 

 

 

Stoj

Stoj.jpgTento istý postoj, ale ako povel „Stoj!“ platí pre vozidlá prichádzajúce k čelu a k chrbtu policajta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trojcestná uzávera

Trojcestná uzávera.jpgPolicajt má pri tomto postoji pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú.

Tento postoj znamená: „Stoj!“ pre vozidlá prichádzajúce k jeho chrbtu a pravej ruke.

„Voľno!“ pre vozidlá prichádzajúce k jeho ľavému boku, ktoré môžu prejsť priamo poza jeho chrbát, odbočiť vľavo popred neho a ak dajú prednosť chodcom, tak aj odbočiť doprava.  

Vozidlá prichádzajúce smerom k jeho čelu môžu odbočiť iba doprava.

Nakoľko ráno pri Základnej škole ul. Obrancov mieru 884 (ulica M. R. Štefánika) prichádzajú autobusy z ulice A. Hlinku, tak aby deti vystupovali na strane cesty pri škole je potrebné, aby tieto autobusy prichádzajúce z vedľajšej cesty plynule prešli križovatkou k autobusovým zastávkam.

Vtedy môže policajt použiť povel trojcestná uzávera a to tak, že sa postaví tvárou smerom dole po ulici M. R. Štefánika (smerom k autobusovým zastávkam) a predpaží pravú ruku so súčasne upaženou ľavou rukou, po čom vozidlá idúce z ulice A. Hlinku môžu ísť doľava na ulicu M. R. Štefánika (teda autobusy k autobusovým zastávkam), no aj ďalšie vozidlá môžu prejsť rovno na parkovisko k základnej škole alebo môžu odbočiť aj doprava smerom k zimnému štadiónu, teda smerom hore Detvou.

Taktiež vozidlá idúce po ulici M. R. Štefánika smerom hore môžu odbočiť doprava k Materskej škole M. R. Štefánika 980. Vozidlá idúce z ostatných smerov, teda zo starej Detvy a z parkoviska pri Základnej škole musia stáť.

Chodci všeobecne môžu prechádzať cez vozovku len za chrbtom policajta a vodiči ktorí odbočujú, im musia dať prednosť.

V Detve však mestský policajt zvyčajne neriadi križovatku ako takú, ale len zastavuje premávku na ceste v okolí priechodu pre chodcov a púšťa cez priechod chodcov a to najmä deti idúce do školy alebo škôlky.

Preto policajt vstupuje do vozovky so zdvihnutou pravou rukou, čo pre vodičov idúcich po ceste znamená pozor a vodiči idúci k čelu a chrbtu policajta musia zastaviť jazdu. Pri zdvihnutej pravej ruke policajta sa pripravia na jazdu a pokračujú v jazde až vtedy keď policajt pripaží ruku, alebo opustí cestu.

Pokyny policajta platia aj pre chodcov a cyklistov.

Text: Jaroslav Dominik
Foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Nový detviansky kríž na cintoríne požehnajú počas nedeľnej slávnostiVytlačiť
 

Nový kríž pripravujú na definitívne upevnenie do terénu - foto Z Juhaniaková.jpg

Od 13. septembra 2017 návštevníkov pri vstupe do cintorína v Detve dôstojne víta nový detviansky vyrezávaný kríž. Požehnajú ho na začiatok nedeľnej slávnosti 17. septembra 2017.

Tvorba a osadenie novovyrezaného kríža je prejavom toho, že tristo ročná tradícia detvianskych krížov je na Podpoľaní stále ctená a aktuálna.

Kríž upravujú Ondrej Vrťo, Ján Krekáň s asistenciou dekana Ľuboša Sabola - foto Z Juhaniaková.jpgVyše päť metrov vysoký kríž je hlavný kríž cintorína, začína pri ňom chodník krížovej cesty. Že je hlavný, dosvedčuje aj jeho výška v porovnaní s ostatnými krížmi na cintoríne. Na cintoríne v Detve je viacero vyrezávaných krížov, slúžia ako náhrobníky. Tieto sú vysoké od pol druha metra do dvoch metrov.

Nový hlavný kríž dala zhotoviť Farnosť Detva v spolupráci s mestom Detva, na príprave a samotnom osadení spolupracovali viacerí dobrovoľníci.

Práce koordinoval člen farskej rady Ondrej Vrťo. Potrebné bolo vyrobiť nerezovú striešku s vyklepanými zúbkovými ornamentami či osadiť ho do konzoly a zamurovať. Poďakovanie patrí aj Jánovi Krekáňovi, kaplánovi Pavlovi Lojanovi, Jozefovi Uhrinovi, zamestnancovi mesta Petrovi Gondovi s jeho pomocníkmi a ďalším jednotlivcom. Kríž umiestnili na pôvodnom mieste, kde stál o niečo nižší starší kríž, poškodený požiarom neznámej príčiny.

Inštalovanie nového detvianskeho kríža na cintoríne - foto Z Juhaniaková.jpg

Kríž je z majstrovskej dielne rezbára Jozefa Ďuricu z Raticovho vrchu.

Vyrezával ho z dubového kmeňa od začiatku roka 2016 a dokončil ho v septembri 2017. Tradičné ornamenty maľovala manželka Marta. Rezbár Ďurica pre nový kríž zvolil symboly, ktoré v minulosti vyrezával detviansky rezbár Fekiač. Naviac sa Jozef Ďurica rozhodol stvárniť na prednú stranu kríža Sedembolestnú Matku Božiu. Na jej počesť na bočné strany kríža umiestnil ľalie.

Kríž je kolorovaný siedmymi tradičnými farbami a to hnedou, bielou, žltou, červenou, zelenou, fialovou a belasou. Hnedá farba je farbou podkladovou akoby drevo, ostatných šesť farieb je používaných v bohoslužobnej liturgickej tradícii a majú svoju symboliku.

Kríž majstra Jozefa Ďuricu zhotovený v septembri 2017 - foto Z Juhaniaková.jpg

Slávnosť na kalvárii

Farnosť Detva pozýva na požehnanie nového kríža v nedeľu 17. septembra 2017 o 9.30 h. na cintoríne. Potom bude pobožnosť krížovej cesty a každoročná slávnostná svätá omša o 10.30 h. pri kostole na kalvárii. Na túto slávnosť na kalvárii prichádzajú veriaci tradične oblečení v detvianskom kroji.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Dobývací priestor v lokalite Biely vrch v Detve nepovoľujú, potvrdil to Hlavný banský úradVytlačiť
 

Detva z východnej strany - foto Zuzana Juhaniaková (2).JPG

Detva 12. septembra 2017 - Hlavný banský úrad potvrdil rozhodnutie Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici z 3. apríla 2017, ktorým nepovolil dobývací priestor v lokalite Biely vrch v Detve.

Ako uviedol primátor Ján Šufliarský, mesto Detva s veľkým uspokojením prijíma informáciu od Hlavného banského úradu, že rozhodnutie Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici o zastavení konania na určenie dobývacieho priestoru v lokalite Biely vrch je právoplatné.

Pre mesto Detva, obec Dúbravy, viaceré ďalšie subjekty a najmä tisícky obyvateľov sa tak končí zdĺhavý boj, ktorého cieľom bolo zabrániť určeniu dobývacieho priestoru na ťažbu zlata na Podpoľaní, nakoľko ochranu životného prostredia a domáceho prírodného bohatstva považujú za nenahraditeľné a nenávratné hodnoty. V budúcnosti sú pripravení toto prírodné bohatstvo naďalej udržiavať a chrániť.  

Text a ilustračné foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Hlasovaním podporte projekt Materskej školy Obrancov mieru Vytlačiť
 

0399d7e78a86d23875b296ea89491c78.jpg

Materská škola Obrancov mieru 876/5 v Detve má zámer pre deti zakúpiť do záhrady vhodnú preliezačku, na ktorú vypísali projekt a možno ho podporiť hlasovaním.

Projekt sa volá Makulienkine hry v školskej záhrade a je jedným z vybratých, ktoré v tieto dni súťažia o realizáciu na stránke Gesto pre mesto.

Materská škola Obrancov mieru v Detve prosí rodičov, priateľov i širokú verejnosť o podporu ich projektu prostredníctvom linku: https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/zvolen

Za každý hlas pre projekt Makulienkine hry v školskej záhrade vopred ďakuje kolektív Materskej školy obrancov mieru v Detve.

Text: Zuzana Juhaniaková


 
 

Dom smútku bude mať nové schody a terasuVytlačiť
 

Vymieňajú vstupné schodisko do Domu smútku 11. september 17 - foto Z Juhaniaková.jpg

Foto: Postup prác k 11. septembru 2017.

Od začiatku septembra 2017 prebieha rekonštrukcia vstupného schodiska s terasou v Dome smútku v Detve.Staré a rokmi porušené prístupové plochy nahradia novou terasou so schodiskom.

 

Ako uviedol Peter Gonda, správca cintorína, harmonogram stavebných prác prispôsobujú časom pohrebných obradov.

Dom smútku, oprava aktuálna k 11. septembru 17 - foto Z Juhaniaková.jpg

Dielo realizuje firma Gm – Stav s. r. o., ktorá bola víťazom verejného obstarávania. Cena za toto dielo predstavuje sumu 4686 Eur, doplnil Peter Gonda. 

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Deti začali nový školský rok v nových triedach Vytlačiť
 

Otvorenie nadstavby MŠ Obrancov mieru - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Materská škola Obrancov mieru v Detve otvorila nový školský rok 4. septembra 2017 v nových priestoroch.

„Vážený pán primátor, vážená pani vedúca oddelenia školstva, kultúry a sociálnych vecí, vážené pani učiteľky, milé deti, milí hostia,“ takto privítala zástupkyňa Jana Chalaničová prítomných na schodoch do nového podlažia Materskej školy Obrancov mieru 876/5.

Deti sledovali dianie z nadhľadu, po schodoch vycupkali na nové podlažie, kde našli tri nové triedy. Jednu pre štyri až päť ročné deti, druhú pre tri až štyri ročné deti a tretiu pre najmenších, trojročných škôlkarov. Súčasťou nových priestorov sú samozrejme aj šatne, priestory osobnej hygieny pre deti, WC pre zamestnancov, či izolačná miestnosť a sklad.

Deti sledujú dianie z nadhľadu - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Riaditeľka Andrea Ďuricová po slávnostnom otvorení sprevádzala primátora a hostí v nových priestoroch.

V nových priestoroch MŠ Obrancov mieru v Detve - foto Z Juhaniaková.JPG

Víťazom verejného obstarávania na nadstavbu bola firma Siroň plus s.r.o., náklady na stavbu boli 267 883 Eur. Mesto Detva získalo na tento projekt dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vo výške 66 tisíc Eur. Z dotácie šesť tisíc bolo určených na vnútorné zariadenie materskej školy a 60 tisíc na samotnú stavbu.

Primátor mesta Ján Šufliarský, ktorý so zástupcami materskej školy prestrihoval červenú stuhu, v blahoprajnom príhovore poďakoval Ministerstvu školstva za udelenú dotáciu i všetkým, ktorí rôznym spôsobom pomohli pri zrealizovaní diela.

Nové priestory MŠ Obrancov mieru - foto Z Juhaniaková.jpg

Boli to ochotní rodičia i zamestnanci dvoch detvianskych materských škôl. Materskej školy Obrancov mieru a Materskej školy A. Bernoláka v Detve. Práve táto susedná materská škola počas stavebných prác ochotne prichýlila deti a ich pani učiteľky na niekoľko týždňov pod svoju strechu.

„Predprimárne vzdelávanie sa teraz bude uskutočňovať v krásnych, účelových priestoroch, ktoré spĺňajú všetky nielen pedagogické, ale aj hygienické, estetické a zdravotné požiadavky,“ uviedla počas slávnosti otvorenia Jana Chalaničová. Vyzdvihla však dôležitosť dobrých vzťahov a spokojnosť detí a ich rodičov.

Prvý deň školského roka začali deti v novej triede - foto Z Juhaniaková.jpg

Jana Chalaničová napokon vyslovila prianie celého kolektívu, aby sa v blízkej budúcnosti dočkali zrekonštruovaných priestorov aj v prízemnej časti materskej školy.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

V expozícii Detvianskych krížov pribudli tri MelichoveVytlačiť
 

Detvianske kríže na Kalvárii - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

V utorok 5. septembra 2017 pracovníci mesta Detva osadili tri ďalšie Detvianske vyrezávané kríže na Kalvárii v Detve. Rezbárske diela patrili zosnulému majstrovi Štefanovi Melichovi.

Príprava Kríža na osadenie - foto Zuzana Juhaniaková.jpgAko uviedol Peter Gonda poverený správou cintorína, tieto kríže boli niekoľko rokov uložené v Dome smútku. Prípravu betónových pätiek spolu s konzolami zrealizovali ešte koncom augusta 2017.  Na osadení krížov sa podieľali správca cintorína a zamestnanci mesta Jozef Golian a Elena Luptáková. 

Ako uvádza Anna Ostrihoňová, v expozícii, ktorú zriadilo mesto Detva v spolupráci s majstrami a ďalšími inštitúciami, vystavené sú diela už nežijúcich majstrov ale i súčasných.

Z nežijúcich legiend detvianskeho umenia možno menovať Jozefa Fekiača - Šumného, Jána Fekiača, Štefana Melicha - Klima, Štefana Stehlíka, Mikuláša Sekereša, Jozefa Krnáča – Stolára, Jozefa Krnáča – Boriaka a neznámych výrobcov.

Zo súčasnej generácie sú to diela Jozefa Krnáča ml., Mikuláša Purdeka, Jána Môťovského, Štefana Melicha, Štefana Ľuptáka a ďalších.

Na pamiatku už nežijúcich svoje diela do expozície venovali aj Jozef Krnáč z Detvy - Krného a Mikuláš Purdek z Detvy.

Peter Golian a Jozef Golian osádzajú Melichov kríž - foto Elena Luptáková.jpg

Text a foto: Peter Gonda, Zuzana Juhaniaková, Elena Luptáková


 
 

Spevnili cestný povrch na ôsmich miestach v DetveVytlačiť
 

DSC_0519.JPG

Mesto Detva v auguste 2017 spevnilo osem miestnych komunikácii položením penetračného makadamu.

Od tohto leta môžu obyvatelia miestnych častí využívať ďalších spolu 7 290 m² obnovených cestných povrchov. Práce realizovala firma Bitunova zo Zvolena. Mesto Detva na penetrovanie úsekov vynaložilo spolu 81 093 Eur.

Nového povrchu sa dočkala cesta na Zapriechody na úseku od smetiska, tu penetrovaním opravili 2 475 m² povrchu. Upresnil to, okrem iného, Jozef Lakota z Oddelenia výstavby na Mestskom úrade v Detve, ktorý dohliadal priebeh prác na ôsmich úsekoch.

 

DSC_0546.JPG

Pohľad na časť spevneného úseku na Zapriechody

V miestnej časti Chvostiná penetračným makadamom spevnili úsek s plochou 640 m², ten je medzi úsekmi, ktoré mesto spevňovalo v predchádzajúcich rokoch.

DSC_0528.JPG

Foto úseku z obnoveného povrchu v časti Chvostiná

V miestnej časti Bukovina to tiež bol úsek cesty, ktorá slúži tamojším rodinným domom, položili tu penetračný makadam na ploche 975 m².

DSC_0525 (2).JPG

Foto z úseku v časti Bukovina

Na Skliarove penetrovali cestný úsek na ploche 750 m² spájajúci roztrúsené domy.

DSC_0562.JPG

Foto z úseku v časti Skliarovo

V miestnej časti Piešť I dostal nový povrch úsek s penetrovanou plochou 450 m² v oblasti zvanej Čipčalovci. V časti Piešť II na rad toto leto prišli tri úseky s penetrovanou plochou 650 m² v oblasti Dančo, prepoj Koreňovci - Gondovci 1175 m² a v časti Adamovci 175 m².

IMAG1439 (2).jpg

Záber z penetrovania v časti Piešť II.

Obnovený povrch na Piešti - foto Jozef Lakota.jpg

Spevnený povrch cesty v časti Piešť I.

V nasledujúcich týždňoch mesto Detva pokračuje v spevňovaní určených úsekov miestnych komunikácií asfaltovaním.

Text: Zuzana Juhaniaková
Foto: Zuzana Juhaniaková, Jozef Lakota


 
 

Folklórny súbor Detva bol na festivale v Büyükçekmece v Istanbule Vytlačiť
 

V červených tričkách.jpg

27. júl – 6. august 2017

Členovia Folklórneho súboru Detva vyštartovali 27. júla 2017 na exkluzívnom autobuse, ktorý dopravná spoločnosť z Banskej Štiavnice zakúpila od FC Barcelona. Cesta folklórneho kolektívu bola sprevádzaná fotografovaním autobusu, len v ňom neboli svetoznámi futbalisti.

Ešte v októbri 2016 súbor Detva dostal pozvanie na 18. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu Büyükçekmece – Istanbul v Turecku, organizovaného pod záštitou Medzinárodnej rady organizátorov folklórnych festivalov a ľudového umenia CIOFF.

V piatok 28. júla 2017 popoludní ich privítalo Stredozemné more v blízkosti hotela a tri bazény, kde bolo ubytovaných spolu s nimi 23 súborov z rôznych krajín. Pri príchode do hotela Folklórnemu súboru Detva predstavili ich troch sprievodcov. Potom nasledovali inštrukcie od organizátora, priestorové skúšky, výstavy, prijatie primátorom mesta a riaditeľom festivalu na radnici. Otvorenie festivalu bolo na Moste medzinárodného priateľstva, ten je aj logom festivalu. Najskôr im ponúkli na protiľahlom brehu jazera krásnu farebnú hudbu, následne ohňostroj. Všade viali štátne zástavy zúčastnených krajín. Vystúpenia prebiehali vo večerných hodinách a každá noc bola symbolická: Turecká noc, Čierno biela, keď všetci museli byť oblečení v spomínaných farbách, ba i výzdoba v parku s občerstvením bola tiež ladená v tejto dekorácii, Etno noc zúčastnených štátov s ponúknutím malého občerstvenia, maškarný ....

20545502_1379161772121035_8123646978236182759_o (2).jpg

Úvodný sprievod na pobreží v Istanbule bol plný najrozličnejších masiek, alegorických vozov s deťmi, športovcami, ktorí boli rozdelení pomedzi zúčastnené súbory. Atmosféra s domácimi divákmi, turistami bola neuveriteľne spontánna. Medzi turistami boli aj Slováci, ktorí folklórnemu súboru z Detvy vo veľkej miere fandili.

Festival bol naozaj na vynikajúcej úrovni, okrem vystúpení a nácvikov na zahájenie a ukončenie festivalu organizátori mysleli aj na spoločenskú stránku – vzájomné spoznávanie kultúr účinkujúcich, nadväzovanie priateľstva. Počas celého pobytu boli všetkým kolektívom poskytnuté autobusy s logom festivalu, ktoré ich každý deň vozili na určené miesta. Každý štát dostal tričká a podľa farieb sa rozpoznávali. Detvania mali červené, biele šiltovky, modré šatky. Navštívili aj najväčšiu mešitu v Istanbule Sultan Ahmet Camii, obliekli ich do habitu, nohy si nemuseli umyť, ale vchádzali do nej bosí. Z poschodia sa dali pozorovať ich modlitby. Maličkí chlapci sa tak učili modlitbe, ako sa asi aj slovenské deti učia Otčenáš. Nasledovala návšteva bazáru, kde folkloristi z Detvy nakúpili malé suveníry a samozrejme, zjednávali.

20424271_1371377979566081_1085677751557109859_o (2).jpg

Dünya kostümleri müzesi – múzeum krajov, nie je to objekt veľkých rozmerov. Kolektívy, ktoré sa zúčastňujú festivalu, venujú pre toto múzeum svoj typický ľudový odev. Múzeum ich pre svoju malú kapacitu obmieňa každých šesť mesiacov. Kto zavíta do Istanbulu, nech navštívi toto múzeum, poteší ho tam aj detviansky kroj.

Veľké poďakovanie od členov súboru Detva za darované kroje pre múzeum patrí Janke Borákovej a Štefanovi Hukeľovi.

Jeden deň pre všetky krajiny bol vyhradený plavbe na výletnej lodi do ázijskej časti Istanbulu, do Anadolu Kavagi, kde ich na miestnom trhu ponúkli výborne pripravenými čerstvými rybami. Večer Detvanov čakal nácvik na záverečný ceremoniál a ďalšia veselá noc zúčastnených kolektívov.

Každý program bol sprevádzaný drón kamerou, tromi led projekciami mimo areálu amfiteátra, všetky komentovala moderátorka pre nepočujúcich.

Na záver im ponúkli špeciality tureckej kuchyne od domácich gazdiniek, približne 150 ochutnávok. Veľký dojem na súboristov spravilo spoločné fotografovanie zúčastnených krajín. Spolu 23 krajín a toľko krásnych typických odevov. Koľko je na svete ešte neobjavených skvostov ľudového odevu tých krajín, ktoré nemajú možnosť zúčastniť sa takéhoto veľkolepého sviatku ľudovej kultúry? Ukončenie festivalu bolo znovu veľkolepé – spoločná choreografia 23 štátov, konfety medzi divákov a nechýbal ani ohňostroj, ako na začiatku.

Všetky krajiny (2).jpg

Motto festivalu bolo: Láska pre každého, mier pre všetkých

Občianske združenie Folklórny súbor Detva ďakuje za poskytnutie finančnej podpory Banskobystrickému samosprávnemu kraju a mestu Detva.

index.png

Text a foto: Emília Sekerešová


 
 

Blahoprianie primátora mesta k začiatku školského roka Vytlačiť
 

Kytica v triede - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Detva, 4. september 2017 - Primátor mesta Detva Ján Šufliarský adresuje všetkým žiakom, ich rodičom, pedagógom a všetkým pracovníkom v školách a školských zariadeniach nasledovné blahoprianie do nového školského roka 2017/2018.

 

"Milí žiaci, študenti, vážení zamestnanci škôl, milí rodičia!

Po dvojmesačnom oddychu a dňoch plných zaujímavých zážitkov Vám školy nášho mesta otvorili svoje brány a Vy sa vraciate, aby ste sa stretli so svojimi spolužiakmi, učiteľmi, ale aj prvákmi, ktorí prvýkrát prekročia brány Vašej školy.

Želám Vám, aby nový školský rok bol pre Vás plný nových vedomostí, zaujímavých zážitkov a radosti z každého dňa, ktorý strávite v škole.

Prvákom, želám dobrých, láskavých a chápajúcich triednych učiteľov, ktorí im nahradia rodičov, aby sa   do školy tešili a s chuťou  získavali nové vedomosti.

Deviatakom prajem úspešný záverečný ročník, aby si uvážene vybrali strednú školu, na ktorej budú radi pokračovať v štúdiu a ktorá im pomôže v živote tak, ako si to prajú.

Stredoškolákom - študentom prvého ročníka, pre ktorých prechod na strednú školu znamená významnú zmenu, želám, nech sa v škole, ktorú si vybrali, dobre cítia a napĺňajú svoje predstavy.

Študentom maturitného ročníka želám, aby sa dobre a svedomito pripravili na úspešné zvládnutie maturity, ako i na budúce zamestnanie či na pokračovanie v štúdiu na vysokej škole.

Všetkým pracovníkom škôl nášho mesta - pedagogickým i nepedagogickým, prajem veľa trpezlivosti, tvorivého elánu, spokojnosti a úspechov v práci i osobnom živote, odvahu a chuť urobiť zo školy druhý domov pre svojich žiakov.

Rodičov žiakov a študentov našich škôl prosím o spoluprácu so školou, aby vytvárali pre deti vhodné, podnetné prostredie pre prípravu do školy a zabezpečili pravidelnú dochádzku svojich detí do školy.

Mojím želaním je, aby školstvo v našom meste tvorilo jednu veľkú rodinu, v ktorej bude vládnuť láska, vzájomné porozumenie a radosť z dosiahnutých úspechov každého žiaka a študenta."

Ing. Ján Šufliarský, primátor mesta


ilustračné foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Furmanskú súťaž vyhral Kysučan, domáce kone ale bojovali viac než dobreVytlačiť
 

Víťaz 15. furmanskej súťaže ťažných koní Miroslav Šulava - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Po celodennom zápolení v Detve, v sobotu 26. augusta 2017, valašku od primátora nad hlavu víťazne vyzdvihol furman Miroslav Šulava z Klubiny v okrese Čadca.Diváci na Furmanskej súťaži ťažných koní v Detve - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Malé účastníčky Furmanskej súťaže v Detve - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Štefan Stehlík - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Pavol Kitaš z Golianova - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Pavol Kitaš z Golianova s koňmi Zasterman a Osterman.

Atmosféra Furmanskej súťaže ťažných koní v Detve - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Rodák z Kysúc prekonal na body ďalších jedenásť súťažiacich záprahov v jednej rýchlostnej a dvoch silových kategóriách pätnásteho ročníka Furmanskej súťaže o valašku.

V celkovom hodnotení druhé miesto vybojoval domáci furman Štefan Stehlík z Piešťa I., s koňmi Endi a Vilo mu pomáhal syn Štefan. Tretí v celkovom hodnotení bol furman Pavol Kitaš z Golianova pri Nitre s koňmi Zasterman a Osterman.

Kobylky Tibora Tótha boli najrýchlejšie - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Najrýchlejšie a najobratnejšie tátoše má podľa víťazstva v prvej kategórii furman z Kolárova v okrese Komárno Tibor Tóth.

Jeho kobylky Líza a Linda boli v slalomovom behu so záťažou rýchlejšie ako všetky ostatné záprahy a do cieľa svojho gazdu doviezli za dve minúty päťdesiatdeväť sekúnd. Rýchle kone má aj Štefan Stehlík, jeho záprah skončil na druhom mieste s časom tri minúty deväť sekúnd. O sekundu za ním, teda na treťom mieste bol Krupinčan Ján Francisty.

Divákov zabávali aj mladí podpolianski heligonkári - foto Zuzana Juhaniaková.jpgDivákov zabávali aj mladí podpolianski heligonkári pod vedením Mareka Melicha zo Skliarova.

Rozhodcovia inštruujú furmanov pred rýchlostnou súťažnou kategóriou - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Rozhodca Rastislav Gonda a moderátor Ľudovít Kubiš kontrolujú štartovnú listinu - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

 

Miroslav Šulava súťažil s koňmi Tarzan a Herkules so štartovným číslom päť. Celkové víťazstvo si zabezpečil v oboch silových disciplínach. V kategórii ťahanie kláta, keď jeho ťahúne ako jediné zo súťažiacich koní utiahli štyri kláty na celej vzdialenosti 50 metrov.

Len necelých osem metrov chýbalo k víťaznému zdolaniu druhej súťažnej kategórie ďalšiemu podpolianskemu furmanovi Petrovi Malčekovi z Krivca, ktorý súťažil s koňmi Fukso a Lisko. Na treťom mieste, ale len pár centimetrov za furmanom z Krivca, sa umiestnil domáci furman Štefan Stehlík z Piešťa I.

Furman Peter Malček z Krivca počas ťahania saní so záťažou - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Primátori a spoluorganizátor blahoželajú víťazovi - foto Z Juhaniaková.jpg

V tretej disciplíne ťahanie saní so záťažou sa o prvé miesto podelil Miroslav Šulava so svojim pomocníkom Lukášom Jurkom. Sane so záťažou v celkovej hmotnosti 1250 kilogramov utiahol pod Miroslavovým vedením kôň Tarzan a pod Jurajovým vedením ich druhý kôň Herkules, oba na vzdialenosť 30 metrov. Na treťom mieste v tejto kategórii sa bol furman Ján Francisty starší z Krupiny časť Líška, jeho kôň Kocúr utiahol takto naložené sane na tiež zaujímavú vzdialenosť 21,28 metra.

Aj tohtoročná furmanská súťaž v areáli detvianskeho amfiteátra prilákala približne tisícpäťsto návštevníkov. Podľa poznávacích značiek na autách sa dalo usúdiť, že prišli naozaj z rôznych častí Slovenska.

Furmanskú súťaž v Detve každoročne otvára pôsobivé defilé záprahov

Primátor Ján Šufliarský v záprahu počas Furmanskej súťaže ťažných koní - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Krásny záprah Imricha Paľka - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Štefan Stehlík a jeho kone počas defilé - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Defilé záprahov počas Furmanskej súťaže ťažných koní v Detve - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

 

Furman František Kmeť z Hriňovej - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Furman František Kmeť prichádza každoročne podporiť súťaž spolu so synmi, z Hriňovej prejdú so záprahom cez kopce.

Domáci Detvania prichádzali väčšinou pešo, niektorí tlačili detské kočíky a malé trojkolky. Slnečný teplý deň využili rodiny, v areáli bola dosť pestrá ponuka pochúťok na jedenie a pitie.

V súťažnej kategórii o najkrajší záprah, ktorá je pod arbitrážou divákov, po sčítaní hlasovacích ústrižkov zvíťazil domáci vkus.

Furman Štefan Stehlík z Piešta I. so svojimi Endi a Vilo - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Najviac hlasov získali čierno-krásne kone Štefana Stehlíka Endi a Vilo.

Treba dodať, že podľa počtu hlasov sa iste páčili aj kone z Krupiny ktoré vlastní Ján Francisty.

Na záver súťaže víťazov ocenila aj Asociácia furmanov Slovenska. Ceny im odovzdal jej predseda Jozef Puškár. Ten bol aj jeden z troch rozhodcov podujatia. Na súťažné sekundy, metre a kilogramy dozerali ešte Rastislav Gonda a Ján Šanta.

Poďakovanie za spoluprácu a prínos na úspešnom podujatí, ktorého organizátorom bolo mesto Detva, patrí kolektívu Kultúrneho centra A. Sládkoviča v Detve, Lesom Slovenskej republiky, zvlášť Závodu Kriváň a spoločnosti Agrosev. V neposlednom rade patrí poďakovanie viacerým sponzorom a Folklórnej skupine Detvani, ktorá navarila tuhý guľáš pre furmanov. Počas prestávok na jarmočnom pódiu návštevníkov zabávala rocková skupina N.O.5 zo Zvolena, hrali rezko, aj romanticky aj veselo. Tak trochu pre každého.

Skupina NO5 zo Zvolena - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Fotografie budú aktualizované.

Tabuľka celkových výsledkov 15. ročníka Furmanskej súťaže ťažných koní v Detve.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková

 


 
 

Detvianski turisti navštívili Nízke TatryVytlačiť
 

Klub slovenských turistov v Detve - foto Jozef Gažo.JPG

Pekné letné počasie, výhľady z turistických chodníkov a lanovkou prepojenie južnej a severnej časti Chopku zlákali členov Klubu Slovenských turistov v Detve a milovníkov prírody v Detve na jednodňový turistický výlet.

V sobotu 19. augusta 2017 skoro ráno sa 50 nadšencov vybralo autobusom cez Sihlu  a Brezno k údolnej stanici Krupová (1089 m n.m.) v južnej časti Chopka.

Modernou kabínkovou lanovkou sa turisti vyviezli s prestupom cez Kosodrevinu (1493 m n.m.) na hornú stanicu Chopok. Všetkých privítalo príjemné slnečné počasie s miernym vetríkom a slabým oparom okolitých hôr. Turisti sa rozdelili do viacerých skupín. Jedna veľká skupina pokračovala po červenej značke po hrebeni Nízkych Tatier smerom k najvyššiemu vrchu Nízkych Tatier na Ďumbier (2043 m n.m.). Počas dvojhodinovej chôdzi po hrebeni sa tešili výhľadmi po okolitých pohoriach. Odfotili sa pod známym slovenským dvojkrížom a väčšia časť turistov sa vrátila späť na Chopok. Menšia časť pokračovala ku chate gen. M.R Štefánika alebo k Jaskyni mŕtvych netopierov.

Ďalšia skupinka absolvovala výstup na vrchol Chopku (2024 m n.m.), ktorý akoby pripomína kopu naukladaných skál, ale s kruhovým výhľadom na štíty Vysokých a Západných Tatier, Liptov, Horehronie, Slovenské rudohorie a ďalšie horstvá. 

Mnohí pokračovali po pekne upravenom a skalami vykladanom chodníku na Dereše (2004 m n.m.), ktoré sú najskalnatejšou časťou hlavného nízkotatranského hrebeňa. 

Po obede väčšina turistov prešla z južnej časti na severnú časť Chopku. Kabínkovou lanovkou zišli na prestupnú stanicu Priehyba (1342 m n.m.) a pokračovali ďalšími lanovkami do Jasnej v Demänovskej doline. Zo sedačkovej lanovky si obzerali okolitú prírodu, vybudované zjazdovky a výstavbu chát pri zjazdovke Biela  púť (1117 m n.m.) 

Navštívili známe Záhradky (1028 m n.m.) alebo sa prešli okolo Vrbického plesa (1113 m n.m.), ktoré je najväčším nízkotatranským prirodzeným jazerom ľadovcového pôvodu s hĺbkou až osem metrov.

Vrátiť sa na južnú časť Chopku turistom trvalo vyše 90 minút. Oblakmi zatiahnutá obloha už neumožnila turistom pokochať sa po okolitej aj ďalekej prírode. Napriek príjemnej únave, všetci boli spokojní so sobotňajšou návštevou Národného parku Nízke Tatry. 

MestoDetva.pngPodujatie bolo spolufinancované z rozpočtu mesta Detva.

Text: Alena Matúšková
Foto: Jozef Gažo


 
 

Medokýš pod kúpaliskom má obnovený altánok a dlhú históriuVytlačiť
 

Medokýš pod kúpaliskom - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Od druhej polovice júna 2017 sa medokýš pod kúpaliskom skvie obnoveným dreveným altánkom.

Primátor Ján Šufliarský dal altánok opraviť ešte pred tým, ako okolo neho prešli tisícky návštevníkov júlových folklórnych slávností. Minerálna studnička je pri obľúbenom chodníku na amfiteáter. Chodia tadiaľto návštevníci kúpaliska, cyklisti a tí, ktorí sa rekreujú pokojnou prechádzkou.

Prístrešok v poslednom období chátral, veď ochraňoval minerálny prameň pred vonkajšími vplyvmi už 25 rokov.  

Ako uviedol Milan Spač z Oddelenia správy majetku na Mestskom úrade v Detve, na opravu altánku použili niekoľko stoviek šindlí. Bolo potrebné vymeniť staré šindle za nové, zábradlie i lavičku a opäť natrieť celý altánok. Náklady na materiál spojené s prácou boli vo výške 1756 Eur a mesto ich uhradilo zo zdrojov na údržbu. Kvalita a zdravotná nezávadnosť vody nie je aktuálne zdokumentovaná.

Altánok dalo postaviť mesto v roku 1992. Žriedlo je úradmi zaevidované pod menom Jánošík s prideleným číslom ZV-49.

Bolo to tiež v júni, v roku 1992, keď sa mesto Detva pustilo do záchrany starodávneho medokýša pod kúpaliskom. Následkom prestavby rozšírenia kúpaliska sa zrejme tok minerálnej vody v podzemnej časti narušil. Prameňu sa zmenili hydrogeologické podmienky, voda si po otvorení veľkých skál zrejme našla iné cestičky. Jozef Krnáč, ktorý v tom čase pôsobil ako prednosta Mestského úradu spomína, že na naliehanie občanov dali urobiť výkop, aby opäť našli stratený prameň. Najbohatšie žriedlo, ako uviedol, sa preukázalo pár metrov od pôvodnej studničky.

 

História medokýša

Voda je dar. Sopečná matka Poľana obdarila svoju krajinu a jej obyvateľov viacerými minerálnymi prameňmi. Akoby ich chcela odmeniť za tvrdú prácu, ktorou urputne pretvárali horskú prírodu na úrodné lúky a polia.

Minerálna voda pod kúpaliskom mala svoje dávne meno. Pocestní z nej načierali do dlaní či do klobúka a nazývali ju prosto medokýš. Zastavovali sa pri nej krojovaní muži i ženy každú nedeľu, keď sa cestou z kostola vracali hore do kopcov, na Skliarovo, na Zánemeckú, možno ďalej. Občerstvili sa z nej, keď prišli do Detvy na jarmok a zhášali si ňou pálčivý smäd keď žali, keď sušili a pásli v robotný deň. Chlapi si zvykli nabrať vodu do klobúka, dokresľuje dávne obrazy pán Ján Kráľ.

Pôvodne tu boli dve studničky a ich históriu možno popisovať približne od roku 1861. Vtedy do kroniky narodených v Detve zapísali Ondreja Kráľa. Kráľovci prišli do Detvy a na samom hornom konci mestečka si kúpili väčší pozemok, vlastne dubovú horu, a usadili sa pri nej. Dubinu postupne klčovali, aby pozemok mohli obrábať.

V dnešnom priestore kúpaliska vyvieral druhý medokýš. „Volali to na Hukovú,“ vracia sa do minulosti Ján Kráľ a pokračuje, že aj otec Štefan chodieval na Hukovú kosiť.

„Otec spomínal, že keď bol chlapec, dalo sa k studničke v hore jednoducho prikľaknúť. Starý otec Ondrej, vždy keď bolo treba, zhrabal napadané lístie, aby z nej mohli okoloidúci piť.“ Ľudia si do dubiny chodili zbierať lístie na podstielku pre dobytok a radi z oboch studničiek pili.

Ako pamiatka na pôvodnú dubovú horu sa zachovali ešte dva či tri stromy.

Kráľovci predali časť pozemku pod dnešné kúpalisko okolo roku 1928. Predtým toto miesto kosievali až po cestu. V júni 1929 starý otec Ondrej Kráľ zomrel a so sebou navždy odniesol svedectvo o jeho predkoch, ktorí prišli do Detvy, klčovali dubinu na Hukovej a prví sa starali o obe minerálne studničky.

Ako neskorší vlastníci predaného pozemku sú písaní Lassovský a Vagač. V roku 1931 totiž boli v obecnej rade členmi aj Vojtech Lassovský, veľkostatkár majiteľ píly a mlyna a majiteľ bryndziarne Alexander Vagač. V roku 1932 začala obecná rada s reguláciou potoka Detvianka. V roku 1933, ako uvádza v monografii Detva Ján Zemko, „obecná rada na podnet požiarnikov rokovala o perspektívnom vybudovaní vodnej požiarnickej nádrže, ktorá by cez leto slúžila aj ako kúpalisko pre domácich a prípadne aj pre návštevníkov.“

Ján Kráľ si spomína, že na kúpalisku, ktoré obyvatelia volali maďarským slovom strand, urobili okolo minerálnej studničky betónovú ohradu. Býval pri nej vždy hrnček.

Pohľad na kúpalisko, ako ho zvečnil Ján Lassovský..jpg

Foto: Atmosféra na kúpalisku, ako ju zvečnil Ján Lassovský. Na horizonte nad kúpaliskom sú obilné polia, ktoré boli v minulosti dubovou horou.

 

Oslavy tristoročnej Detvy zachytené Jánom Lassovským.jpg

Foto: Oslavy tristoročnej Detvy v roku 1938, na mieste niekdajšej dubovej hory, fotoaparátom Jána Lassovského.

V roku 1956 bola na kúpalisku Krajská prehliadka folklórnych skupín - foto z archívu Jána Kráľa.JPG

Foto: V roku 1956 bola na kúpalisku Krajská prehliadka folklórnych skupín. V pozadí zľava vidieť cestu Sládkovičovej ulice, dnes už zastavanú rodinnými domami. Foto je z archívu Jána Kráľa.

Tri lipy zasadil Štefan Kráľ v roku 1946 - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Okolo druhého medokýša, za kúpaliskom, zasadil Štefan Kráľ po Druhej svetovej vojne štyri lipky. Boli to malé stromčeky, sadili ich približne v roku 1946.

„Ja som mal vtedy asi deväť rokov,“ dodáva Ján Kráľ. Jednu z lipiek podľa jeho spomienok dolámal vietor, ďalšie tri prežili desaťročia a stoja tam dodnes. Kráľovci dbali na to, aby v okruhu desiatich metrov od medokýša nehnojili.

Tajomstvo veľkej zrubovej stavby

Dnešný pohľad na medokýš - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Niekdajšia dubová hora však skrývala ešte jedno tajomstvo.

Ako spomína Ján Kráľ, keď stavali kúpalisko, vykopali tu zvyšky dreveného zrubu veľkých rozmerov. Nad potokom teda mohol stáť mlyn alebo hámor. Ján Kráľ si jasne spomína na nález hlineného svietnika s voskom na zrube. Vykopané trámy boli akoby zuhoľnatené a objavil sa kus kolesa s klinmi z dubového dreva. Tie trámy sa mu vtedy zdali veľké a hrubé. Pamätá si to dobre, chodieval tam ako chlapec dennodenne, keď pásaval kravy.

Cyklochodník vedie popri historickom medokýši - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Dávny a ľuďmi obľúbený medokýš bol pôvodne bez prístrešku, so schodíkmi z dvoch strán. Tri lipy sú dnes historickými svedkami toho, kde vyvieral.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Mesto Detva si pripomenulo pamiatku obetí 21. augusta 1968Vytlačiť
 

Elena Drugdová ukazuje na miesto tragédie z 21. augusta 1968 - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Foto: Pani Elena ukazuje na presné miesto, kde guľky zasiahli Štefana Zdechovana. Spolu s rodinou tam potom postavili malú mohylu, ktorá však rokmi zanikla.

Po štyridsiatich deviatich rokoch 21. augusta 2017 zavítal na miesto tragickej udalosti z roku 1968 primátor mesta Detva Ján Šufliarský v sprievode vdovy Eleny Krčmárikovej a vedúcej Oddelenia školstva, kultúry a sociálnych vecí Margity Gajdošovej.

Pietna spomienka 21. augusta 2017 - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Krátkym pietnym aktom a umiestnením venca si uctili pamiatku na dvadsaťosemročného Štefana Zdechovana a osemnásťročného Rudolfa Gavorníka, ktorých smrteľne zasiahla prechádzajúca vojenská invázia Varšavských vojsk.  

Ján Šufliarský a Margita Gajdošová za mesto Detva - foto Zuzana Juhaniaková.jpgPani Elena Krčmáriková spomína, že jej manžel Štefan Zdechovan stál v skupine ľudí pri ceste, keď mu mladý život preťala rana zo samopalu. Ktosi hodil kameň na vojenský konvoj, ktorý postupoval po ceste prvej triedy od Lučenca smerom na Zvolen.

Okamžitou odpoveďou do davu bola smrtiaca spŕška. Mladý otec rodiny skonal na mieste. Spolu s Rudolfom Gavoríkom patria medzi devätnásť ľudských obetí okupácie Československa v auguste 1968.

O život na Slovensku a v Čechách prišlo sedemnásť mužov a dve nedospelé dievčatá. Tragické úmrtia zaznamenali v Košiciach, v Poprade, v Rožňave, vo Važci, v Sučanoch, v Detve, vo Zvolene, v Bratislave a v Prahe.

Pamätná tabuľa tragickej udalosti je umiestnená na stene športovej haly a tiež pamätná doska pri päte Detvianskeho vyrezávaného kríža, ktorý stojí pri hlavnej ceste.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Už je domaVytlačiť
 

Čierne neznáme šteniatko - foto Z Juhaniaková.jpg

Dňa 22. augusta si od Mestskej polície v Detve majiteľ vyzdvihol svojho strateného psíka, ktorá sa volá Aiša.

V piatok 18. augusta 2017 popoludní odchytila Mestská polícia v Detve v časti Stavanisko šteniatko bez identity. Mláďa pravdepodobne Kaukazského ovčiaka je v dobrej zdravotnej kondícii a prejavuje sa priateľsky.

Mestská polícia v Detve prosí občanov o pomoc pri nájdení pôvodného alebo nového majiteľa pre domáce zviera. Život v dočasných priestoroch policajnej stanice nie je pre šteniatko radostný a nie je dlhodobo možný.

Čierne šteniatko je priateľské - foto Z Juhaniaková.jpg

Spoločnosť mu stále robí aj biela sučka, ktorá sa našla ešte 8. augusta 2017 v blízkosti čerpacej stanice pri ceste I. triedy č. 50 v Detve. Viac o sučke tu.

Biela sučka stále čaká - foto Z Juhaniaková.jpg

Oba psíky čakajú s nádejou na návrat do prirodzeného domáceho prostredia.

Majiteľ psa alebo nový záujemca o domáce zviera môže kontaktovať Mestskú políciu v Detve na:

tel: 045/ 37 00 449, 0905 523 493, 0905 933 868

Text a foto: Zuzana Juhaniaková

 


 
 

Novú bránu nestavali len pre krásuVytlačiť
 

Nová dvojkrídlová brána pri starej radnici v Detve - foto Z Juhaniaková.jpg

Pohľad na fasádu starej radnice na hlavnom detvianskom námestí od 14. augusta 2017 skrášľuje nová drevená brána. Tou môžu v budúcnosti návštevníci vstupovať do plánovanej vonkajšej expozície Podpolianskeho múzea v Detve.

Starý múrik odstránili, dnes je tam brána - foto Štefan Žitniak.jpg

Foto: Pôvodný kamenný múrik, ktorý nad Detvianskym potokom uzatváral záhradu za historickým mestským domom, bol už značne porušený.

Ako uviedol Štefan Žitniak z Oddelenia správy majetku na Mestskom úrade v Detve, oddelenie plánovalo rekonštrukciu múrika a zároveň chcelo podporiť zámer riaditeľa Kultúrneho centra A. Sládkoviča v Detve a vybudovať tu esteticky vhodný vstup do záhrady.

Rozhodli sa pre drevenú bránu so sedlovou strieškou. Zamýšľaný dizajn brány konzultovali s architektkou mesta. Pri bráne bolo tiež potrebné opraviť strešný zvod dažďovej vody a doplniť spodný diel rúry so sitom na listy.

Celé asanovanie starého múrika a inštalovanie dvojkrídlovej brány urobila v priebehu dvadsaťjeden dní firma GM – Stav s. r. o. z Lučenca, ktorá bola víťazom verejného obstarávania. Cena za dielo bola 3 149 Eur.

Nová dvojkrídlová brána má výšku dva metre, pýši sa svojimi ozdobnými pántami a ozdobným kovaním zámky a kľučiek. Farbou je zladená s drevenými prvkami na historickej budove. Drevená konštrukcia striešky nesie z oboch strán na sebe po dva rady pálenej škridle.

Detail novej brány - foto Z Juhaniaková.jpg

Kiež táto brána môže v budúcnosti vovádzať mnohých a mnohých návštevníkov do poznávania histórie podpolianskeho mesta.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková
Foto pred rekonštrukciou: Štefan Žitniak


 
 

Sučka hľadá svojho pána Vytlačiť
 

Neznáma sučka.jpg

Mestská polícia v Detve prosí občanov o pomoc pri nájdení majiteľa neznámej sučky, ktorú dňa 8. augusta 2017 priniesli obyvatelia súcitiaci so zvieraťom na policajnú stanicu.

Sučka ohrozovala svoj život a bezpečnosť premávky v blízkosti čerpacej stanice na ceste I. triedy 50 v Detve.

Sučka bielej srsti je v dobrej zdravotnej kondícii, prejavuje sa mladistvo. Život v dočasných priestoroch policajnej stanice je však pre ňu smutný a nie je ani dlhodobo možný. Náčelník Jaroslav Dominik pripomína, že vzhľadom k neznámej identite zvieraťa, nový majiteľ bude musieť psovi zabezpečiť preventívnu prehliadku u zverolekára a nový preukaz o očkovaní.

Sučka hľadá pána.jpg

Majiteľ psa alebo nový záujemca o domáce zviera môže kontaktovať Mestskú políciu v Detve na:

tel: 045/ 37 00 449, 0905 523 493, 0905 933 868

Text: Zuzana Juhaniaková
Foto: Tibor Borza


 
 

Minihádzanári zhodnotili svoj školský rokVytlačiť
 

Minihádzaná v Detve - foto Milina Hrnčiarová.jpg

Foto: Zľava sú hráči Lara Košútová, Zoja Sivoková, Lívia Kulichová, Tomáš Sekereš, Filip Lapin, Alexandra Golianová, Alexandra Mackovová, Tomáš Gavurík, Danyel Kučera, Filip Jurík, Radoslav Mojžiš, Richard Unterfranc a Jaroslav Lepieš.

V Detve 30. júna 2017 – V školskom roku 2016/2017 na Základnej škole Ul. Obrancov mieru 884 v Detve prebiehala krúžková činnosť zameraná na minihádzanú.

Krúžku sa pravidelne zúčastňovalo pätnásť detí, chlapcov i dievčat z Detvy a jeden žiak zo Zvolena.

Činnosť sa uskutočňovala každý pondelok v čase od 15.00 do 16.00 hodiny a bola zameraná na prípravné cvičenia, pravidlá minihádzanej, herné činnosti, streľbu bez výskoku, streľbu vo výskoku, prihrávky od pleca, od boku, o zem, obranné činnosti, hru brankára a herné systémy. Vekové zloženie detí bolo od sedem do dvanásť rokov.

Jedným z cieľov bolo podporiť minihádzanú na základnej škole a tým zvýšiť hádzanársku základňu na školách a popularizovať tento šport vôbec. Minihádzaná podporuje psychický rozvoj i pohybovú výkonnosť detí, pomáha predchádzať civilizačným chorobám ako obezita, vytvára zdravé sociálne vzťahy a je dobrou prevenciou proti drogám, alkoholu či fajčeniu. Deti sa učia úspechom aj neúspechom, spoznávajú význam spojenia fair play. Talentovanejšia mládež môže posilniť hádzanárske kluby a ďalej sa rozvíjať, menej talentovaným umožňuje minihádzaná naďalej športovať a súťažiť v rámci škôl.

Veľké poďakovanie patrí pánovi Štefanovi Závodnému, ktorý svojou zanietenosťou a láskou k hádzanej podporuje tento šport a v spolupráci s mestom sa snaží opäť oživiť hádzanú v Detve. Ďalej patrí poďakovanie aj pánovi riaditeľovi Jánovi Gabľasovi, ktorý vytvára na Základnej škole Ul. Obrancov mieru 884 dobré podmienky pre túto aktivitu a samozrejme vďaka patrí deťom, ktoré si minihádzanú obľúbili a zažili pri nej plno zábavy.

Snahou je, aby aj iné školy v Detve prejavili záujem o tento šport a zaktivizovali deti k tejto zaujímavej činnosti na ich školách. Vedenie krúžku sa chce zapojiť do projektu organizovaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a minihádzanú organizovať v rámci školských súťaží. Záujem je ďalej vytvoriť mestskú ligu v minihádzanej, kde by si deti zo všetkých škôl v Detve pravidelne merali svoje sily. Minihádzaná má deťom umožniť prežívať to, na čo by museli čakať ešte niekoľko rokov, zážitky a radosť z hry. Netreba nadávať na všetko okolo, treba spoločne usporiadať turnaje pre deti a dať im šancu, aby si minihádzanú zamilovali, aby sa ju naučili. Nie všetko sa dá spraviť rýchlosťou blesku, ale aj práca, ktorá ide po kroku má význam a raz sa určite vráti v podobe nových talentov a úspechov v minihádzanej, na ktoré všetci čakajú. Zároveň by tým bol podporený športový duch u detí a deti by si vyplnili čas mimo vyučovania.

Spokojnosť detí je tou najväčšou odmenou a povzbudením do ďalšej práce.

Text a foto: Milina Hrnčiarová


 
 

Začali s hydroizoláciou strechy nad obradnou sieňouVytlačiť
 

Hydroizolácia strechy - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Mesto Detva začalo 14. augusta 2017 s rekonštrukciou strechy na Mestskom úrade. Keďže budovy úradu majú už takmer tridsať rokov, nevyhnutné bolo obnoviť hydroizoláciu nad obradnou sieňou mesta a jej vedľajších strešných plochách.

Na strešných plochách bolo potrebné odstrániť starú izolačnú vrstvu, opraviť vyspádovanie, aby dažďová voda odtekala potrubím, montáž hydroizolácie bitumenovými pásmi s minerálnym posypom, pretože je odolný ultrafialovému žiareniu.

Detail strešného povrchu pred úpravou - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Na opravu plechovej krytiny bolo potrebné zatmelenie falcov, penetrácia a hydroizolačný gumoasfaltový nástrek. Do zmluvnej ceny patrí aj doprava hmôt a likvidácia vzniknutého odpadu z rekonštrukcie.

Práce pre mesto Detva vykonáva firma GM-STAV s. r. o. z Lučenca, ktorá bola víťazom verejného obstarávania. Náklady na tieto opravy sú 6 348 Eur. Rekonštrukciu dohliada Oddelenie správy majetku na Mestskom úrade v Detve.

Starý povrch - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

V prípade dobrého počasia bude hydroizolácia strechy nad obradnou sieňou v septembri hotová.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Čo robiť, keď sa starostlivosť stáva náročnejšou...Vytlačiť
 

Podanie pomocnej ruky.jpg

Aj napriek snahe najbližších nie je vždy možné, aby sa postarali o svojich príbuzných seniorov s nepriaznivým zdravotným stavom.

Zvládneme to doma alebo máme umiestniť rodiča do zariadenia pre seniorov? Táto dilema čaká väčšinu dospelých detí, ak sa ich rodič v starobe nedokáže sám o seba postarať. Najčastejšími dôvodmi, prečo sa rodina rozhodne umiestniť seniora do zariadenia je situácia, keď prestal byť mobilný, a preto ho treba napríklad polohovať 24 hodín denne alebo keď trpí poruchami správania napríklad pri demenciách, či poruchami spánku.

Na Slovensku je tradícia postarať sa o svojich rodičov. Bývalé domovy dôchodcov boli kedysi najmä východiskom z núdze pre osamelých ľudí bez rodiny. V súčasnosti sa tieto domovy premenovali na zariadenia pre seniorov a záujem o ich služby stále narastá. Život v takomto zariadení nemusí totiž znamenať „odloženie“ rodiča, ale môže priniesť pomoc. Keď príde čas chorôb, či nevládnosti, život sa o niečo skomplikuje. Senior sa nevie sám obliecť, pripraviť si jedlo, niekedy ani prejsť bezpečne po izbe. Potrebuje pomoc a opateru. V tých lepších prípadoch je „poruke“ rodina, ktorá zabezpečí všetko potrebné a často si ho zoberie k sebe bývať. Postupne sa však môže jeho zdravie natoľko zhoršiť, že vyžaduje neustálu prítomnosť dospelého. Vtedy sa starostlivosť stáva náročnejšou a nie je jednoduché zabezpečiť ju.

Nech je rodina akokoľvek obetavá, niekedy nedokáže sama riešiť starostlivosť o seniora s nepriaznivým zdravotným stavom.

Nie každý môže zostať doma z práce a starať sa o rodiča, aj keď ho má rád a záleží mu na ňom. Navyše, niekedy je táto opatera mimoriadne vyčerpávajúca, rodiny sú na pokraji svojich síl a nemajú si kedy oddýchnuť. Nehovoriac o prípadoch, keď ani nie je snaha a ochota zo strany dospelých detí akokoľvek svojim rodičom pomôcť. Alebo ak žije senior osamelo a nevie si poradiť. Toto sú prípady, keď ľudia vyhľadávajú zariadenia sociálnych služieb, kde by sa o seniora dobre postarali. Dôvody, ktoré vedú seniora k podaniu žiadosti o poskytovanie sociálnej služby v zariadení, sú nepriaznivý zdravotný stav, osamelosť alebo jednoducho vyčerpanosť rodiny, ktorá je obetavá, ale už nevládze.

Sú ale aj také prípady, keď rodina nie je ochotná postarať sa o príbuzného. Pomoc pri zorientovaní sa a nájdení vhodnej služby prichádza z Mestského úradu v Detve, z oddelenia školstva, kultúry a sociálnych vecí.

Záujem o zariadenia je veľký a v súčasnosti nie je možné vyhovieť všetkým žiadateľom vzhľadom na obmedzenú kapacitu.

Len v minulom roku vyhotovilo oddelenie školstva, kultúry a sociálnych vecí 44 rozhodnutí o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov.

Keďže vo všetkých štátnych zariadeniach sú plne obsadené miesta, väčšinou sú žiadatelia zaradení do zoznamu čakateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení pre seniorov. Čakacia doba je priemerne rok a viac.

Mesačné poplatky v súkromných zariadeniach sociálnych služieb sa pohybujú od 450 Eur mesačne, v zariadeniach patriacich pod vyšší územný celok sa úhrady pohybujú priemerne od 230 – 320 Eur mesačne. Úhrady za poskytované sociálne služby v zariadení pre seniorov Domov dôchodcov Detva sa pohybujú v priemere okolo 345 Eur mesačne podľa toho, aký stupeň odkázanosti má prijímateľ, akú stravu odoberá a na akej izbe býva.

Keď sa človek rozhodne využiť služby zariadení pre seniorov, navštívi oddelenie sociálnych vecí na mestskom úrade v mieste trvalého bydliska. Vyplní žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, obvodný lekár vypíše lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu o zdravotnom stave. Oddelenie školstva, kultúry a sociálnych vecí žiadosť posúdi, preskúma individuálne predpoklady, rodinné prostredie fyzickej osoby a prostredie, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti. Žiadosť s potvrdeným lekárskym nálezom a kópiami lekárskych správ sa stane podkladom pre vydanie zdravotného posudku. Následne bude vyhotovený posudok a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, v ktorom sa navrhne druh sociálnej služby pre seniora. Tento proces trvá približne 30 až 60 dní.

Po vydaní posudku a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia si občan podáva žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v konkrétnom zariadení, na základe ktorej je so žiadateľom uzavretá „Zmluva o poskytovaní sociálnej služby.

kontakt: Oddelenie školstva, kultúry a sociálnych vecí.
tel: 045/37 00 427, 045/37 00 430

Text: Jana Jedličková
ilustračné foto: Zuzana Juhaniaková

 


 
 

Detva hostila medzinárodný šachový turnaj Vytlačiť
 

IMG_4207 (2).JPG

6. ročník Fide Open Chess Detva

V piatok 11. augusta 2016 primátor Detvy Ján Šufliarský slávnostne otvoril 6. ročník trojdňového medzinárodného šachového turnaja kategórie Fide v hoteli v Detve.

IMG_4204 (2).JPG

Detvianske šachové kluby Šachový klub Garde CVČ a Šachový klub Podpoľanie, ako hlavní usporiadatelia, privítali 92 štartujúcich zo Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska a Ukrajiny. Kvalitu turnaja tradične zabezpečovali aj hráči so šachovým titulom medzinárodný majster a fide majster.

Celkovým víťazom sa stal FM Valeriy Yavorovsky z Ukrajiny, ktorý ani raz neprehral. Druhý skončil  FM Márton Urhegyi z Maďarska. Tretí skončil Željko Banduka, ktorý je hráčom Šachového klubu Investpol Liptovská Štiavnica, avšak jeho korene siahajú až do Srbska.

Z domácich šachistov v tvrdej konkurencii najlepšie skončil Vladimír Paučo st. na peknom 13. mieste. V mládežníckych kategóriách boli úspešné aj detvianske dievčatá. V kategórii dievčat do 18 rokov vyhrala Stella Sáňková a druhá bola Kristína Cabanová. Spomedzi seniorov sa najlepšie umiestnil IM Ján Baňas na celkovom ôsmom mieste.

IMG_4211 (2).JPG

Na záver možno skonštatovať, že domáci šachisti si schuti zasúťažili so širokým spektrom hráčov z piatich krajín a tak si spestrili prípravu na ďalší súťažný ročník.

MestoDetva.png Podujatie bolo spolufinancované z rozpočtu mesta Detva.

Text a foto: Ján Stehlík

      

 

 

 


 
 

V sobotu 26. augusta bude Furmanská súťaž ťažných koní Vytlačiť
 

Furmanská súťaž v Detve - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Tradične v poslednú augustovú sobotu, 26. augusta 2017, pripravujú v Detve Furmanskú súťaž ťažných koní o valašku. Navštevované podujatie má tento rok už svoj XV. ročník.

Furmanská súťaž začne ráno v areáli amfiteátra v Detve o deviatej hodine a furmani predstavia svoje vyzdobené záprahy v prehliadkovom sprievode dole Detvou, smerom na Sídlisko a naspäť na súťažné priestranstvo.

Nasledovať budú viaceré súťažné disciplíny zamerané na silu, ťah a rýchlosť koní. Medzi pripravované sprievodné podujatia patrí furmanský jarmok, vystúpenie heligonkárov a koncert skupiny NO5 zo Zvolena.

Organizátorom podujatia je mesto Detva, spoluorganizátormi sú Kultúrne centrum A. Sládkoviča v Detve, Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik a Agrosev, spol. s r. o. 

Program aj správa bude aktualizovaná.

Text a ilustračné foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Priniesli pozdrav zo Švédskeho kráľovstvaVytlačiť
 

Vallda Folkdanslag, Detva 2017 - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Vallda na západnom pobreží, pri Göteborgu, je prímorské mestečko južného Švédska a až odtiaľ pricestoval do Detvy seniorský súbor Vallda Folkdanslag, aby od 7. do 9. júla 2017 zažili Folklórne slávnosti pod Poľanou.

Tanečnice z Vallda Folkdanslag v Detve - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Súbor vedie priateľský a sympatický Claes Pehrsson, s ktorým po svete cestuje a tancuje manželka pani Ingalill.

Zahriati tancom manželia Claes a Ingalill Pehrsson - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Na podpolianske folklórne slávnosti si priniesli farebné kroje svojej domoviny, do Detvy s nimi cestovali najmenej 1500 kilometrov. Kroje majú všetci účinkujúci vlastné, odlišujú sa podľa rodiska, z ktorého pochádzajú. Súbor tvorí tridsaťdva členov, z nich siedmi sú hudobníci, ostatní tancujú.

Vallda Folkdanslag sa hrdí svojou 76 ročnou históriou, súčasný choreograf a vedúci Claes Pehrsson ich vedie od roku 1970. Claes s manželkou Ingalill priniesli primátorovi Detvy symbolický pozdrav zo Švédskeho kráľovstva aj na slávnosť prijatia zahraničných Slovákov v sobotu dopoludnia v obradnej sieni.Ingalill a Claes Pehrsson a primátor Ján Šulfiarský - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Obdivný potlesk celý Vallda Folkdanslag zožal na pódiu krajanského dvora v sobotu popoludní.  

Detail tanca Vallda Folkdanslag - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Ingalill Pehrsson - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Párový tanec Vallda Folkdanslag Vallda v Detve - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Vallda Folkdanslag , Folklórne slávnosti pod Poľanou 2017 - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Vallda Folkdanslag zo Švédskeho kráľovstva v Detve - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Vallda Folkdaslag navštívili Detvu - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Na pódiu pod hrejúcim slnkom predviedli viacero skupinových tancov, ktoré nacvičiť iste vyžaduje dôsledné počítanie a pamäť na kroky. Nevyjadrený obdiv slovenského publika si iste získali aj pre to, že pod letným slnkom tancovali vo svojich krojoch, ktoré sú zhotovené z pevných a iste hrejúcich tkanín.

Členovia švédskeho folklórneho súboru prišli ako hostia a návštevníci zároveň, keďže Folklórne slávnosti pod Poľanou sú festivalom slovenskej kultúry. Ich vystúpenie sa však divákom páčilo, prišli sa totiž do Detvy bezplatne a zo srdca podeliť s bohatstvom ľudovej kultúry ich škandinávskeho domova.  

Vallda Folkdanslag navštívili Detvu - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Deti sa rozlúčili s materskou školou a čoskoro vstúpia do nových životných príbehovVytlačiť
 

Deti Materskej školy A. Bernoláka v Detve - foto Z Juhaniaková.JPG

Leto v živote detí je ohromne radostný čas. Niektoré letá bývajú naviac aj tajomnou bránou, ktorá deti prevedie z jedného životného obdobia do druhého. Skutočne pôsobivou slávnosťou do svojho leta malej životnej zmeny vstúpili sedemnásti predškoláci Materskej školy, A. Bernoláka 19 ešte 21. júna 2017.

Spoločná - foto Z Juhaniaková.jpg

V obradnej sieni Mestského úradu v Detve si predškoláci z rúk zástupcu primátora mesta Ladislava Bódiho a vedúcej oddelenia školstva, kultúry a sociálnych vecí Mestského úradu v Detve Margity Gajdošovej prevzali Osvedčenie o ukončení predprimárneho vzdelávania. S láskou pripravená slávnosť bola pod vedením učiteliek Viery Bódiovej a Viery Zlatoňovej.

S pani učiteľkou Vierou Zlatoňovou - foto Z Juhaniaková.jpg

Potlesk rodičov - foto Z Juhaniaková.jpg

Odovzdávanie osvedčení - foto Z Juhaniaková.jpg

So zástupcom primátora Ladislavom Bódim - foto Z Juhaniaková.jpg

S vedúcou oddelenia školstva Margitou Gajdošovou - foto Z Juhaniaková.jpg

Slávnostného aktu sa zúčastnil aj prednosta Mestského úradu Štefan Slemenský a poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Detve Darina Labáková.

Za prítomnosti rodičov a starých rodičov predviedli deti dojímavý kultúrny program zostavený z básničiek a rozlúčkových piesní.

Pred poďakovaním - foto Z Juhaniaková.jpg

Vďaka pani učiteľkám z Materskej školy A Bernoláka v Detve - foto Z Juhaniaková.jpg

Poďakovanie rodičov - foto Z Juhaniaková.jpg

Za obetavú prácu rodičia poďakovali triednym učiteľkám krásnou kyticou kvetov.

Symbolická zlatá brána a deti Materskej školy A Bernoláka v Detve - foto Z Juhaniaková.jpg

Text: Viera Bódiová, Zuzana Juhaniaková
Foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Pamätnú plaketu Folklórnych slávností prevzalo jubilujúce Rádio ReginaVytlačiť
 

Ján Šufliarský a Miroslav Debnár - foto Vladimír Linder.JPG

Mesto Detva v predvečer slávností, 6. júla 2017, venovalo Štúdiu Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) v Banskej Bystrici - Rádiu Regina pamätnú plaketu Folklórnych slávností pod Poľanou.

Plaketu prevzal výkonný riaditeľ banskobystrického štúdia Miroslav Debnár pred zavŕšením verejnej nahrávky Detva v rozhlase, rozhlas v Detve. Primátor Ján Šufliarský mu ju odovzdal pri príležitosti 60. výročia vysielania, za dlhoročnú spoluprácu pri organizovaní a propagácii Folklórnych slávností pod Poľanou a za šírenie a uchovávanie ľudovej kultúry.

Tanečnice z Folklórnej skupiny Detvani pred vystúpením - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Boris Dobiš v prenosovom voze počas verejnej nahrávky - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Banskobystrické štúdio spolupracovalo s Folklórnymi slávnosťami pod Poľanou od prvého ročníka a je dlhoročným hlavným mediálnym partnerom folklórnych slávností.

Technický štáb banskobystrického štúdia do roku 2013 pravidelne realizoval nielen ozvučenie scény javiska ale aj zvukový záznam z programov.

Anna Ostrihoňová, predsedníčka programovej rady - foto Zuzana Juhaniaková.JPG

V závere s poďakovaním na javisko vystúpila aj predsedníčka programovej rady Folklórnych slávností pod Poľanou Anna Ostrihoňová.

Vrúcnymi slovami vďaky sa obrátila na pracovníkov banskobystrického rozhlasového štúdia i na prítomných vzácnych hostí z radu folkloristov, ktorí sa zaslúžili na tvorbe a kráse mnohých ročníkov Folklórnych slávností pod Poľanou.

Verejnosť, ktorá si prišla vypočuť osobnosti folklóru a rozhlasu do veľkej sály Domu kultúry A. Sládkoviča, takmer úplne zaplnila hľadisko.

Miriam Kubandová v úlohe režisérky - foto Vladmir Linder.JPG

Komorný program o spolupráci Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve a Štúdia RTVS v Banskej Bystrici zostavila a režírovala hudobná redaktorka Miriam Kubandová.

Moderátorka, taktiež rozhlasová redaktorka Gabriela Tomajková, na pódiu postupne privítala verejnosťou obľúbené tváre.

Speváčky - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Rozkazovači z Hriňovej - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

V úvode komorného rozhlasového programu zahrala ľudová huba Jara Hazlingera. Keď v roku 1971 v Detve založili súbor Detva, jeho sprievodnou kapelou sa stala ľudová hudba Ďatelinka s predníkom Ondrejom Molotom. Práve z toho roku, ako uviedla moderátorka Gabriela Tomajková, pochádzajú aj prvé štúdiové nahrávky tejto v súčasnosti už legendárnej muziky. Ďatelinka sprevádzala ženskú spevácku skupinud aj spevákov sólistov. Medzi nimi čestné miesto patrí spevákovi ľudových piesní profesorovi Milanovi Križovi.

Profesor Milan Križo a Gabriela Tomajková - foto Vladimír Linder.JPG

Pán profesor, hoci je hrdým nositeľom dôstojného veku, vystúpil na pódium a divákov potešil nielen spomienkami ale aj piesňou.

Anna Šatanová spomínala na začiatky s ľudovou piesňou - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Pred rokmi v súbore Detva tancovala aj profesorka Anna Šatanová, rokmi si získala lásku publika spevom podpolianskych piesní, ktorá je aj autorkou scénických programov.

Anna Šatanová a Ľudová hudba Jara Hazlingera - foto Vladimír Linder (2).JPG

Na pódiu zaznelo aj meno Juraja Dubovca, redaktora a neskôr riaditeľa banskobystrického štúdia, ktorý so slávnosťami v Detve spolupracoval vo viacerých rovinách.

Boris Dobiš - foto Vladimír Linder.JPG

Moderátorka Gabriela na pódium priamo z prenosového voza na chvíľu vyvolala aj kolegu, ako uviedla, vynikajúceho majstra zvuku Borisa Dobiša, ktorý má bohaté skúsenosti nielen s ozvučovaním ale aj následným štúdiovým spracovaním. Veď do roku 2013 venoval druhý júlový víkend vždy folklórnym slávnostiam.

Peter Purdek - foto Vladimír Linder.JPG

Igor Kovačovič - foto Vladimír Linder.JPG

Potom vystúpil so svojou heligónkou Peter Purdek, po ňom prišiel súčasný podpredseda Programovej rady slávností Igor Kovačovič. Diváci v hľadisku si opäť vypočuli jeho dávne rozkazovačky s Ďatelinkou ešte z roku 1972.

S Ľudovou hudbou Jara Hazlingera si na pódiu zaspievala aj Anna Klimová.

Anna Klimová - foto Vladimír Linder.jpg

Karol Kočík s fujarou tiež obohatil viaceré ročníky Folklórnych slávností pod Poľanou aj svojimi autorskými programami.

Karol Kočík - foto Vladimír Linder.JPG

Moderátorka privítala dámy, ktorých hlasy sú symbolom vysielania banskobystrického rozhlasu a uvádzali scénické programy na detvianskom amfiteátri. O spomienky sa podelila Lýdia Faksová a Hanka Kútiková.   

Moderátorky folklórnych slávností včera a dnes - foto Vladimír Linder.JPG

Dve nielen rozhlasové moderátorky - foto Vladimír Linder.JPG

Poľana, Poľana, Babicovho Jána ... foto Vladimír Linder.JPG

Potom srdcia publika svojím temperamentným speváckym štýlom rozohrial Ján Babic.

Ján Hronček st. - foto Vladimír Linder.JPG

Predníkovi Jánovi Hrončekovi z Hriňovej, ktorý vystúpil v sprievode svojich muzikantov zároveň zablahoželali k životnému jubileu, k sedemdesiatke.

Z pár slov, ktoré stihli o jeho muzikantskom živote zazvonila spomienka na jeho učiteľov legendárneho Blažeja Paprčku a predníka Jána Berkyho-Dušana zo Zvolenskej Slatiny.

Jaroslav Hazlinger zaspieval z dávneho svojho repertoáru - foto Vladimír Linder.jpg

Husle za spev na chvíľu zamenil aj na pódiu vytrvalo stojaci Jaroslav Hazlinger. Ten si ako predník pravidelne užíva atmosféru folklórnych slávností, netreba zabudnúť, že jeho kapela sprevádzala zložky Folklórneho súboru Detva.

Spokojné hľadisko s vďakou tlieska Detvanom - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Radostným zakončením programu bolo vystúpenie Folklórnej skupiny Detvani.

Folklórna skupina Detvani rozvírila atmosféru - foto Zuzana Juhaniaková.JPG

Text: Zuzana Juhaniaková
Foto: Vladimír Linder, Zuzana Juhaniaková
 


 
 

Seniori z Klubu dôchodcov č. 4 navštívili pamiatky a zaujímavosti GemeraVytlačiť
 

Betliar - foto Jana Jedličková.jpg

Utorok 30. máj 2017 bol ideálnym dňom na cestovanie a návštevu pamiatok. Cieľom plného autobusu záujemcov bola návšteva Ochtinskej aragonitovej jaskyne, kaštieľ Betliar a remeselný pivovar  v Rožňave.

Prvou cieľovou zastávkou bola ale Ochtinská aragonitová jaskyňa, ktorá je jedinou prístupnou aragonitovou jaskyňou v Európe. Po zdolaní 104 schodov mohli seniori začať obdivovať krásy, ktoré vytvorila príroda. Bohatá a pestrá aragonitová výzdoba vo forme ihličkových, špirálových a obličkových útvarov podobných trsom koralov vytvára v jaskyni neobyčajne rôznorodú zmes nádherných obrazov.

Ochtinská - foto Jana Jedličková.jpg

Najkrajšou časťou jaskyne je sieň Mliečnej dráhy. Nachádza sa tu jedinečný útvar Srdce Hrádku, ktoré sa skutočne podobá ľudskému srdcu. Biela farba výzdoby kontrastuje s modravým vápencovým pozadím jaskyne. Hoci jaskyňa nie je veľká, jej krása všetkých očarila. Veď vďaka svojmu významu a unikátnej výzdobe je zaradená do Zoznamu svetového dedičstva Unesco.

Ďalšou zastávkou bola prehliadka kaštieľa z 18. storočia s pôvodným zariadením a zbierkami v malebnej dedinke Betliar, ktorý sa nachádza v prírodnom parku o rozlohe 81 ha. Nachádza sa v ňom múzeum so vzácnym historickým nábytkom, zbraňami, poľovníckymi trofejami, zbierkami z ciest po Indii a Afrike, knižnica s 20 000 titulmi.

Súčasťou expozície sú i dobové kostýmy, ktoré mali oblečené herci v televíznom seriáli Rok 1890. Sprievodkyňa mala veľmi pútavý a pritom vtipný výklad, s ktorým boli všetci veľmi spokojní.

Pivovar - foto Jana Jedličková.jpg

Poslednou zastávkou bola prehliadka remeselného pivovaru v Rožňave, ktorý je najoceňovanejším slovenským pivovarom. Sprievodkyňa všetkých oboznámila o výrobe piva. Pivné špeciály varia zo 100% sladu a nepoužívajú žiadne stabilizátory. Viac ako 20 druhov piva varia infúznym technologickým postupom na poloautomatickom plne nerezovom zariadení. Varná technológia je progresívna, bezodpadová s uzavretými cyklami a bezkomínová s kondenzátorom brídových pár, čím je maximálne šetrná k životnému prostrediu.

Kapacita varne je 5 x 20 hl piva za 24 hodín. Výroba piva je v súčasnosti limitovaná celkovou kapacitou CK tankov a je na hranici 15 000 hl piva za rok. Fľaškovacia linka pozostáva z plnenia a balenia nevratných sklenených fliaš s objemom 0,33 litra a 0,5 litra, ako aj PET fliaš s objemom 1 liter. Kapacita fľaškovacej a baliacej linky je až 2200 fliaš za hodinu.

Celodenný výlet bol plný zážitkov, k čomu prispelo aj pekné, takmer letné počasie. V podvečerných hodinách sa všetci príjemne unavení vrátili do svojich domovov a určite sa budú tešiť na ďalšie výlety, ktoré im pripraví Klub dôchodcov č. 4.

Text a foto: Jana Jedličková


 
 

5. miesto detvianskych hokejbalistov na Orava Cup 2017 Vytlačiť
 

19667847_1719623744719135_1739022488568279530_o.jpg

Už po tretíkrát v rade sa detvianski hokejbalisti zúčastnili prvý júlový týždeň 2017 medzinárodného turnaja Orava Cup v Dolnom Kubíne za finančnej podpory mesta Detva. Po predchádzajúcom 15. a 9. mieste skončili tento rok na 5. mieste. Dočkajú sa budúci rok konečne medaily pre Detvu?

Prvý zápas odohrala Detva proti Oravskej Polhore, s ktorou ukončila predchádzajúci ročník prehrou 1:2. Ani tentokrát sa detvianskym chlapcom nepodarilo zvíťaziť a so súperom sa rozišli zmierlivo remízou 1:1. Druhý zápas si Detvania poradili s Banskou Bystricou hladko 6:1. Tretí zápas Detva prehrala s domácim tímom Draci 0:2 ale aj napriek prehre postúpila do štvrťfinále.

Vo štvrťfinále odohrala Detva výborný zápas proti talianskemu tímu Asiago Hockey, no Taliani boli nad ich sily a prehrali 0:3. V boji o umiestnenie zdolala Detva tím Santa Monica 5:0 a ukončila tak účinkovanie na 3. ročníku Orava Cup 2017 na peknom 5. mieste. Víťazom turnaja sa stal tím Asiago Hockey z Talianska.

V tíme Detvy sa objavil na súpiske Martin Pospíšil, ktorý reprezentoval Slovensko aj na tohtoročných majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji hráčov do 18 rokov. Všetci chlapci však vytvorili skvelú partiu, čo sa prejavovalo na hernej pohode počas celého turnaja.   

Turnaj sa vydaril a každým rokom stúpa Detva o priečky vyššie. Hokejbalový klub Detva verí, že budúci rok sa bude tešiť z prvej medaily pre detviansky hokejbal.

Zostava Hokejbalového klubu Detva:

Marek Kučera, Michal Kučera, Matej Lešánek, Peter Baláž, Viktor Čajkovský, Vladimír Virgula, Martin Pospíšil, Michal Pospíšil, Jakub Hnatkovič, Alex Hnatkovič, Rastislav Šatan, Peter Mitter, Peter Dvořák, Jakub Ištván, Gabriel Gažo, Lukáš Lalík, Milan Beľa.

Tréner: Miroslav Dvořák

MestoDetva.pngPodujatie bolo spolufinancované z rozpočtu mesta Detva.

Text a foto: Jozef Babiak


 
 

Piaty fujarový festival zaznel šírim PodpoľanímVytlačiť
 

Duša fujary 2017 - foto Ľubomír Vojtek.JPG

V dňoch 9. - 12. júna sa uskutočnil na Podpoľaní piaty ročník medzinárodného fujarového festivalu Duša fujary 2017. Je to jediný festival svojho druhu na svete, ktorý je dramaturgicky otvorený fujaristom z celého sveta, nielen zo Slovenska.

Dušan Holík a píštalkár - foto Ľubomír Vojtek.JPG

Festival v piatok 9. júna na Vígľašskom zámku začal školou hry na fujare a píšťalke. Na dvoch otvorených pódiách mali domáci fujaristi priestor predviesť publiku svoju hru. Medzi nimi vystúpil aj známy výrobca fujár a píšťal Vladimír Grieš.

Fujaráši - Duša fujari 2017 - foto Z Juhaniaková.jpg

Igor Kováč na Duša fujary 2017 - foto Z Juhaniaková.jpg

Na fujarovom festivale 2017 - foto Z Juhaniaková.jpg

Na Fujarovom festivale 2017 na Vígľašskom zámku - foto Z Juhaniaková.jpg

Moderovaná diskusia Vladimíra Štollmanna a Dušana Holíka s názvom Paralely jakutského oloncha a slovenskej fujary mala za cieľ inšpirovať a zapáliť verejnosť šíriť dobré meno fujary doma a vo svete, čo je cieľom činnosti občianskeho združenia Duša fujary. Fujara aj oloncho boli zapísané do nehmotného kultúrneho dedičstva Unesco v tom istom roku 2005. Skúsenosti Vladimíra Štollmanna z jeho služobných ciest ukazujú, aké veľké má Slovensko rezervy voči svojmu kultúrnemu dedičstvu v porovnaní s chudobným Jakutskom.Duša fujary 2017 a ich výrobca - foto Z Juhaniaková.jpg

Festival slávnostne otvorili trombitáši fanfárou a fujaristi zahratím slovenskej hymny. Potom sa prihovoril primátor Detvy Jána Šufliarský, ktorý prevzal nad festivalom záštitu. Koncert temperamentnej world music kapely Rusín Čendeš Orchestra nenechal žiadneho diváka ľahostajným. Zámocká paráda bola program, v ktorom sa na jednom pódiu predstavili domáci aj zahraniční umelci a účinkujúci: Andrew Cronshaw (Anglicko), Naturton – Gerard Widmer, Willi Grimm (Švajčiarsko), Bob Rychlik (USA), Ján Trnovský (USA), Dominik Lendacký (Česká republika), Igor Kováč, Milan Antolík, Jakub Očenáš, Peter Vida, Zenon Kuras, Dávid Vojt, Peter Lipa, Jakub Očenáš, Alexander Králik, Marián Bohmer, Ľuboslav Bálint, Ján Ondrejka, Ján Babiak, Vladislav Kmeť, Daniel Homola, Ivan Medžo, Juraj Hano, Stanislav Ružička, Imrich Oravec, Ján Bodo, Fujarová muzika Dušana Holíka – Dušan Holík, Ondrej Paciga, Jozef Svintek, Michal Gaj, Martin Šúr, Mužská spevácka skupina z Heľpy a trombitáši Folklórna skupina Hájiček - Chrenovec Brusno. Moderoval to Ján Jankov.

Lýdia Milanová - Duša fujary 2017 - foto Z Juhaniaková.jpg

Druhý festivalový deň sa začal v sobotu v Dome kultúry A. Sládkoviča v Detve moderovaným programom Fujarové rozprávky, v ktorom sa s príbehom, ako sa dostali k fujare a čo pre nich znamená, podelili Dominik Lendacký, Ján Trnovský, Bob Rychlik, Alexander Králik, Stanislav Ružička, Juraj Hano a Lýdia Milanová. Nasledovalo uvítanie do života Fujarového spevníka a Píšťalkového spevníka, ktorých autorom je Dušan Holík a  vydanie podporil Fond pre podporu umenia v rámci projektu Fujarová škola a tvorivé dielne Dušana Holíka: výroba pastierskych píšťal (1. cyklus) v roku 2016.

Duša fujary 2017 - účastníci - foto Z Juhaniaková.jpg

Program v Detve uzavrel slávnostný program slovenských aj zahraničných fujaristov a píšťalkárov s názvom Pocta fujare, v ktorom účinkovali: Juraj Hano, Stanislav Ružička, Andrew Cronshaw, Peter Lipa, Ján Trnovský (USA), Bob Rychlik (USA), Alexaner Králik, Marián Bohmer, Ľuboslav Bálint, Ján Babiak, Vladislav Kmeť, Dominik Lendacký (ČR), Zsolt Botos, Gajdošskí trogári - Michaela Pavelová, Mário Pavel, Filip Chňapek a Fujarová muzika Dušana Holíka – Dušan Holík, Michal Gaj, Ondrej Paciga, Martin Šúr.

V nedeľu v Hriňovej v dopoludňajších hodinách účinkujúci festivalu videli unikátne hriňovské terasovité políčka, ktoré tvoria najzachovalejší systém agrárnych historických krajinných štruktúr na Slovensku a sú raritou v celosvetovom meradle.

V Mestskom kultúrnom stredisku popoludní prebiehala diskusia a výmena skúseností fujaristov a výrobcov fujár. Tento spoločný workshop bol novinkou v doterajšej krátkej histórii festivalu. Na spoločnom zdieľaní mimo javiska sa podieľali Dušan Holík, Tomáš Vaculčiak, Alexander Králik, Ľuboslav Bálint, Juraj Hano, Bob Rychlik, Peter Vida, Ondrej Paciga a domáci Hriňovčania Ján Cerovský a Jozef Kmeť.

Verejný program otvoril hrou na fujaru jeden z najstarších účastníkov festivalu Tomáš Vaculčiak. Po ňom nasledoval hodinový koncert multiinštrumentalistu svetového formátu Radima Zenkla, rodáka z Českej republiky žijúceho v USA už 28 rokov, ktorý hrá na rôzne hudobné nástroje z celého sveta. Hosťami jeho programu boli Bob Rychlik, Zsolt Botos a Andrew Cronshaw. Festivalový nedeľný program uzavrela Fujarová muzika Dušana Holíka. Je to nové zoskupenie, pre ktoré je charakteristický návrat ku počiatkom ľudovej inštrumentálnej hudby na Slovensku, konkrétne ku píšťalkám a fujare. Členovia zoskupenia okrem hry na fujaru a píšťalku ovládajú aj hru na sláčikové a iné hudobné nástroje. Účinkovali Dušan Holík, Michal Gaj, Ondrej Paciga a Martin Šúr.

V pondelok 12. júna 2017 sa konali dva výchovné koncerty multiinštrumentalistu Radima Zenkla na Základnej škole na Kukučínovej ulici v Detve, pre 137 detí prvého stupňa a pre 190 detí druhého stupňa. Radim deťom predstavil v rámci 45 minút niektoré druhy píšťal a hudobných nástrojov z každého svetadielu. Radim je znalec a zberateľ píšťal po celom svete. Organizátorov zaujala táto informácia od neho: "Každá krajina, nebo aspoň každá významná kultura má svoji speciální píšťalu." O fujare sa Radim vyjadril, že je to kráľovná píšťal a že je to "nástroj, který jsem si velmi zamiloval". V závere svojich koncertov vysvetlil deťom, aké výhody má hra na hudobné nástroje: lepšie učenie sa jazykov, matematiky a fyziky, ale hlavne je to radosť. Deti povzbudil k hraniu na akýkoľvek hudobný nástroj: "kterí nehráte, aspoň to skuste. Aspoň to skuste! " 

Základná škola sa zúčastňuje projektu Regionálna výchova a ľudová kultúra regiónu Podpoľanie, tiež v minulosti Dušan Holík na tejto škole viedol krúžok Ľudové remeslá a preto mali festivalové koncerty na škole dvere otvorené. Vedenie školy sa vyjadrilo: „Koncert sa nám páčil, žiaci mali možnosť pozrieť sa na dychové nástroje nielen z nášho folklórneho hľadiska. Videli sme, že ich to zaujalo, aj virtuózna hra na mandolíne. Boli by sme radi, keby sa v budúcnosti mohol koncert v podobnom duchu zopakovať.

Po festivale organizátori dostali ďakovné maily a ďakovné komentáre na facebookových profiloch. Veľmi príjemný list čakal doma švajčiarskych zahraničných umelcov v poštovej schránke. Duo Naturton – Willi Grimm a Gérard Widmer podporil darom na cestovné náklady za účasť na festivale Švajčiarsky fond pre podporu umenia – The Swiss Arts Council Pro Helvetia, čo je uznanie nielen pre  švajčiarskych umelcov, ale aj pre samotný festival Duša fujary.  

Pre budúci ročník si organizátori dali záväzok urobiť konkrétne kroky, aby festival posunuli spôsobom, ktorý si jeho úroveň zaslúži.

fond-na-podporu-umenia.pngOrganizátori festivalu: občianske združenie Duša fujary, hudobná agentúra Fujara music. Hlavný partner festivalu: Fond na podporu umenia  

 

Text: Lýdia Milanová
Foto: Ľubomír Vojtek, Zuzana Juhaniaková


 
 

Sestry bosé karmelitánky pôsobia v Detve desať rokov Vytlačiť
 

Kláštorný kostol bosých karmelitánok v Detve - foto ZJ (2).jpg

V piatok 28. júla 2017 si Detvania pripomenuli desiate výročie príchodu sestier bosých karmelitánok.

„Všetkých vás dobrodincov a priateľov pozývame na svätú omšu, pri príležitosti 10. výročia posviacky kaplnky a kláštora, pri ktorej sa chceme poďakovať za vás,“ odkázali sestry prostredníctvom farských oznamov. Slávnostným pozvaným kazateľom a hlavným celebrantom ďakovnej svätej omše bol košický dekan Peter Novák, druhým hosťom bol kaplán v Sabinove Miroslav Liška. Na slávnosti nechýbal rodák páter Andrej Valent, Detvan, ktorý pôsobí v mužskom karmelitánskom kláštore v Lorinčíku.

Slávnostné požehnanie Kláštora Božieho milosrdenstva a Kráľovnej Karmelu v Detve - archív ZJ.JPG

Bola to horúca slnečná sobota, 28. júla 2007, keď za účasti širokej verejnosti biskup Rudolf Baláž požehnal na Dolinkách novopostavený kláštor s okolitým uzavretým areálom.

Sestry bosé karmelitánky v Detve 28. júla 2007 - archív ZJ.jpg

Detva sa vtedy rozšírila o jedenásť mníšok, ktoré už desaťročie vytvárajú duchovné zázemie a oporu pre obyvateľov podpolianskeho mesta. Nádvorie kláštora bolo zaplnené ľuďmi až tak, že niekoľkí stáli aj za bránou na novopostavenej ulici Jána Pavla II. Sestry, ktoré žijú v skrytosti, vtedy sedeli na nádvorí spolu s Detvanmi, medzi ktorých prišli žiť.

Stavba budúcej ulice Jána Pavla II v Detve - foto Jaroslav Švábenský (2).jpg

Fotografia Jaroslava Švábenského z výstavby novej ulice Jána Pavla II., ktorú dnes už lemujú nové rodinné domy.

Po požehnaní kláštora karmelitánky vošli do priestorov, ktoré sa od toho dňa stali neprístupné verejnosti. Kláštor však každý deň otvára svoje dvere každému, kto sem zavíta z rôznych dôvodov.

Klauzúrna časť kláštorného kostola v Detve počas výstavby - foto Jaroslav Švábenský.jpg Veriaci do kláštornej kaplnky denne prichádzajú na bohoslužby, jednotlivci aj na viacdňové duchovné pobyty v hosťovskej časti kláštora.

Je zvyčajné, že pred bránou kláštora vidieť parkovať autá s najrôznejšími poznávacími značkami. Do detvianskeho kláštora prichádzajú hostia z rôznych kútov Slovenska.

Slávnostným požehnaním Kláštora Božieho milosrdenstva a Kráľovnej Karmelu v Detve pred desiatimi rokmi prijal diecézny biskup Rudolf Baláž a vtedajší pomocný biskup Tomáš Galis komunitu sestier bosých karmelitánok do duchovnej rodiny Banskobystrickej diecézy. Druhý kláštor bosých karmelitánok je na Slovensku už len v Košiciach.

Na slávnosť do Detvy vtedy prišiel aj provinciál krakovskej karmelitánskej provincie Albert Stanislaw Wach a vtedajší veľvyslanec Vatikánu na Slovensku, nuncius Henryk Józef Nowacki.

Na fotografii Jaroslava Švábenského je klauzúrna časť kláštornej kaplnky počas výstavby, vyhradená výlučne pre mníšky.

Slávnostný kazateľ dekan Novák sa teraz po desiatich rokoch zamyslel nad tým, čo všetko za to obdobie sestry v Detve urobili. Ako pokračoval, ich skrytá modlitba je ako pulzujúca krv v cirkvi a v spoločnosti. Zhrnúť desať rokov ich modlitieb a rôznej ľudskej pomoci by vyžadovalo pozbierať svedectvá mnohých ľudí. Avšak veci, na ktorých človeku najviac záleží, zostávajú nezriedka uchované v diskrétnom súkromí. Sestrám bosým karmelitánkam patrí vďaka, že už desať rokov a hoci v skrytosti, žijú a pracujú v Detve.

Verejnosť je pozvaná do Kláštora Božieho milosrdenstva a Kráľovnej Karmelu na každodennú svätú omšu v pracovný deň o 7.00 h., v nedeľu a v prikázaný sviatok o 7.30 h.

Text: Zuzana Juhaniaková
Foto: Zuzana Juhaniaková, Jaroslav Švábenský


 
 

Navštívte jubilejnú výstavu Violy Tužinskej Vytlačiť
 

035.jpg

Dňa 26. júla 2017, pri príležitosti životného jubilea detvianskej výtvarníčky Violy Tužinskej, vernisážou otvorili výstavu jej obrazov. Výstava je sprístupnená v Dome kultúry A. Sládkoviča v Detve.

Vedúci Detvianskej umeleckej kolónie Milan Malček umelkyni blahoprial k životnému jubileu a zhodnotil jej doterajšiu bohatú umeleckú činnosť.

Kremnica od Violy Tužinskej - foto Jaroslav Švábenský.jpg

„Viola Tužinská sa dožila úctyhodných päťdesiatich rokov, čo v živote umelca je významné jubileum,“ zamyslel sa Milan Malček. Ako priblížil, autorka vystavuje štyridsať diel namaľovaných rôznymi technikami, je to prierez jej tvorbou.

Obraz Violy Tužinskej - foto Jaroslav Švábenský.jpg

Otvorenie sprevádzala spevácka skupina Senior Detva, ktorí zahrali a zaspievali niekoľko pekných a rezkých piesní. Návštevníci si so záujmom prezreli veľmi pekné obrazy.

059.jpg

Výstava, ktorú Detvianska umelecká kolónia vrelo odporúča navštíviť, je sprístupnená do 31. augusta 2017.

033.jpg

 

Umelecký životopis Violy Tužinskej

Viola Tužinská a jej maľby - foto Jaroslav Švábenský.jpg

Viola Tužinská sa narodila v Žiline, väčšinu svojho života prežila vo Zvolene, posledných šesť rokov v dedinke Bzová v detvianskom okrese a v súčasnosti žije v Detve.

Podľa jej slov, už ako dieťa veľa kreslila a maľovala. Študovala na gymnáziu vo Zvolene, z manželstva má jednu dcéru. V tomto období sa začala aktívne venovať maľbe, chodila do osvetového strediska medzi výtvarníkov, kde zbierala skúsenosti a inšpiráciu. Spomedzi učiteľov jej najviac utkvel v pamäti Mikuláš Wolfli, ktorý bol nielen vynikajúcim výtvarníkom, ale aj skvelým človekom.

Dlhé roky sa zúčastňovala vzdelávania organizovaného Podpolianskym osvetovým strediskom vo Zvolene i Národným osvetovým centrom v Bratislave pod vedením akademických maliarov. Jej práce získali na výstavách rôzne ocenenia nielen na miestnej, ale aj na celoštátnej úrovni.

Po vzniku Detvianskej umeleckej kolónie (DUK) sa stala jej členkou. Hodnotí ich ako krásne roky, za ktoré sa chce úprimne poďakovať. Na sympóziách, ktoré DUK organizovala, tvorila spolu s významnými slovenskými i zahraničnými umelcami.

Počas doterajšieho umeleckého pôsobenia mala viac než tridsať samostatných výstav. Výtvarných štýlov vystriedala viacero – od realistickej fotografickej tvorby, cez snovú výtvarnú básnickú symboliku až k vlastnému výtvarnému prejavu. Hoci štýly boli rôzne, rukopis ostal.

V súčasnosti sa v prevažnej miere venuje stvárneniu ľudovej architektúry. Pretože dom je symbol rodiny, domova a zázemia, ktoré si takto tvorbou vnútorne budovala. Dom tiež symbolizuje človeka ako takého – dom – chrám – hrad je symbol duše. Jednotlivé miestnosti v dome podľa svojho určenia symbolizujú bežné denné prejavy človeka. Kuchyňa napríklad klebety – naše miesto, kde sa varia  vzťahy, spálňa – miesto pre relax, detská izba – detstvo, pivnica – poskrývaní kostlivci, skriňa - skryté tajomstvá, povala – vyššie Ja, duchovnosť a tak ďalej... Čo dom, to iný príbeh.

Mnohé z jej obrazov si medzičasom našli svojich nových majiteľov.

Okrem maľovania jej veľký záujem upútala psychológia, rôzne náboženské i filozofické smery, nové objavy z oblasti fyziky aj duchovné bohatstvo prírodných kultúr. Svoje vedomosti z tejto oblasti si rozšírila absolvovaním štúdia na univerzite tretieho veku, účasťou na rôznych workshopoch, prednáškach i čítaním kníh s touto tematikou.

Text: Jaroslav Švábenský, Zuzana Juhaniaková
Zdroj životopisu: Milan Malček
Foto: Jaroslav Švábenský

 

 


 
 

Deti z kresťanského tábora zachránili NarniuVytlačiť
 

Tábor detvianskej farnosti na Zbojskej v roku 2017 - foto Jakub Ďurica.jpg

Všetko začalo v pondelok ráno, 10. júla 2017, keď sa deti z Detvy aj blízkych obcí zhromaždili pri detvianskej fare, aby sa vydali vpred novému dobrodružstvu. Vtedy však ešte netušili, čo všetko na nich čaká v krásnom prostredí okolo istej chaty na Zbojskej v blízkosti obce Pohronská Polhora.

Kresťanský tábor na Zbojskej - foto Jakub Ďurica.jpg

Odchod z Detvy v sprievode dažďa skvele dopĺňal atmosféru príbehu C. S. Lewisa, v ktorom štyria súrodenci: Edmund, Lucy, Peter a Susan, boli počas druhej svetovej vojny evakuované z Londýna do vidieckeho sídla starého profesora, kde práve kvôli dažďu objavia pri hre na schovávačku čarovnú krajinu Narnia.

Deti na kresťanskom tábore na Zbojskej - foto Jakub Ďurica.jpg

Prvý deň po príchode a ubytovaní každé z detí obdržalo vlastnú časť puzzle, vďaka ktorej poskladali portréty 4 súrodencov reprezentujúcich jednotlivé oddiely. V takomto zložení si každá skupina s poznaním základných indícií vytvorili erby a pripravili sa na prezentáciu svojho oddielu, pri ktorej spoznali aj svojich vedúcich. Z nich jeden bol vždy predstaviteľom konkrétneho súrodenca. Potom všetci spoločne, na čele s Lucy, objavili snehom pokrytú Narniu a stretli pána Tumnusa. Ten ich oboznámil s proroctvom, podľa ktorého práve oni mali v mene Najvyššieho zachrániť Narniu, odvrátiť večnú zimu a nastoliť mier.

Protagonisti príbehu z Narnie - foto Jakub Ďurica.jpg

Utorok sa niesol v mene Edmunda, ktorý sa do čarovnej krajiny dostal ako ďalší, no kvôli zatrpknutosti z ťažkej životnej situácie zradil súrodencov. Spolčil sa so zlou čarodejnicou, ktorá sama seba pasovala za kráľovnú Narnie. Deti počas dňa okúsili moc kráľovnej a plnili rôzne nesplniteľné úlohy a tiež bojovali za oslobodenie zajatého Edmunda, čo sa im v závere dňa podarilo.

Streda priniesla zmenu v podobe stretnutia s rodinkou Bobrovcov. Tí im pomohli prísť až ku kráľovi kráľov, levovi Aslanovi. Najskôr však deti museli splniť niekoľko disciplín a absolvovať menšiu túru ako púť za ním. Po príchode naspäť na chatu ich čakala milá návšteva Mikuláša, ktorý súrodencom podaroval špeciálne darčeky aj napriek tomu, že počas vlády čarodejnice sa v Narnii Vianoce neoslavovali už dlhé roky.

Štvrtý deň na čele so Susan deti opustili svoje oddiely a vedúcich a v nových zoskupeniach plnili úlohy, ktoré ich mali pripraviť na vyvrcholenie týždňa – piatkový boj za záchranu Narnie.

Posledný deň sa uskutočnil spomínaný boj proti zlej čarodejnici, kde hlavným aktérom bol Peter a milou zhodou okolností aj najúspešnejším oddielom sa po vyhodnotení stal Petrov oddiel. Po víťaznom boji nasledovala korunovácia súrodencov, kde každé z detí obdržalo ceny a tričko s logom tohtoročného tábora. Deti mali možnosť opiecť si špekačky a povoziť sa na koni, no oslavu víťazstva uzavrela očakávaná diskotéka.

N ako Narnia - foto Jakub Ďurica.jpg

Okrem tohto všetkého počas celého týždňa deti plnili „bobríkov“ v podobe postavičiek z Narnie, hrali rôzne spoločenské hry alebo sa venovali športovým aktivitám, vybíjanej, futbalu, eRko tancom, a podobne a vo štvrtok sa mohli vyblázniť v bazéne.

Kresťanský tábor na Zbojskej 2017 - foto Jakub Ďurica.jpg

Plní úžasných pocitov, s novými priateľstvami a nezabudnuteľnými zážitkami, no aj trochu smutní, si všetci pobalili kufre a v sobotu, 15. júla sa vydali domov, kde už ich očakávali rozradostení rodičia.

Celé spoločenstvo kresťanského tábora na Zbojskej - foto Jakub Ďurica.jpg

MestoDetva.pngPodujatie bolo spolufinancované z rozpočtu mesta Detva.

Text: Nikola Ondrová
Foto: Jakub Ďurica


 
 

Mesto pripravuje rozšírenie sociálnych služieb v novej budoveVytlačiť
 

Pracovné stretnutie k novej budove CVČ v Detve - foto Jana Jedličková.jpg

Dňa 26. júla 2017 sa v zasadačke Mestského úradu v Detve uskutočnilo pracovné stretnutie k využitiu budúcej budovy na mieste doterajšieho Centra voľného času na ulici Obrancov mieru v Detve. Mesto pripravuje novú dvojpodlažnú budovu, v ktorej bude sídliť Centrum voľného času Trend (CVČ), ďalšie priestory budú využívať detské a mládežnícke folklórne kolektívy, zriadia tu Denné centrum pre seniorov a prvý denný stacionár pre seniorov a zdravotne postihnuté osoby v Detve.

Pracovné stretnutie zvolal primátor Ján Šufliarský, zúčastnili sa na ňom zamestnanci mestského úradu, riaditeľka CVČ Yveta Unterfrancová, predsedovia klubov dôchodcov a Jednoty dôchodcov Slovenska v Detve a riaditeľ Kultúrneho centra A. Sládkoviča Jozef Kulišiak.

Prvý denný stacionár má sídliť na prízemí, slúžiť má pre osoby, ktoré sú odkázané na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas pracovného dňa.

Určený je pre seniorov a zdravotne postihnuté osoby, ktoré žijú v rodinách s ekonomicky aktívnymi príslušníkmi rodiny, ktorí im nemôžu poskytnúť celodennú starostlivosť, pobyt v stacionári je prispôsobený domácim podmienkam, personál spolupracuje s klientovou rodinou, raňajky, desiata, obed, olovrant, sú ponúkané vždy podľa požiadaviek klienta alebo jeho rodiny. V dennom stacionári sú jeho klienti zamestnávaní rôznou podpornou záujmovou činnosťou ako sú spoločenské hry, muzikoterapia, biblioterapia, arteterapia, pohybové aktivity, ergoterapia, pohybové cvičenia, kultúrno-spoločenské aktivity či duchovná činnosť.

Pobyt v dennom stacionári je spoplatnený podľa zákona o sociálnych službách. Zriadením denného stacionára vznikajú aj nové pracovné miesta na území mesta.

Oddelenie školstva, kultúry a sociálnych vecí Mestského úradu v Detve vykonáva posudkovú činnosť o odkázanosti na rôzne druhy sociálnych služieb. V roku 2016 bolo vyhotovených 76 posudkov a rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu, ktorú poskytuje alebo zabezpečuje mesto Detva.

Na prízemí pripravovanej budovy bude mať svoje priestory aj nové Denné centrum, ktorého poslaním je spestriť seniorom ich život, obohatiť ho kultúrnymi, spoločenskými, vzdelávacími aktivitami, spoznávaním prírodných krás a historických pamiatok Slovenska, ale aj blízkej Európy. Využívanie Denného centra je bezplatné.

Na poschodí sú plánované miestnosti pre Terénnu sociálnu prácu a pre činnosť Centra voľného času. Projekt budovy má byť dokončený do konca roka 2017 a doterajšia drevená stavba by mala byť nahradená betónovou stavbou v roku 2018.

Text: Jana Jedličková, Zuzana Juhaniaková
Foto: Jana Jedličková


 
 

Železničná spoločnosť Slovensko hľadá predajcu cestovných dokladov v DetveVytlačiť
 

Železničná stanica Detva - foto ZJ.jpg

V Detve 27. júla 2017 - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. zverejnila nasledovnú Výzvu na predloženie ponuky na zmluvný predaj cestovných dokladov v tarifnom bode Detva.

Podrobnosti výzvy nájdu uchádzači TU.

Text: Zuzana Juhaniaková


 
 

Športovci seniori úspešne reprezentujú mesto DetvaVytlačiť
 

IMG_1185 (2).JPG

Úspešných športovcov seniorov prijal dňa 12. júla 2017 primátor Ján Šufliarský, poďakoval im za vzornú reprezentáciu mesta Detva, okresu a poprial im ešte veľa síl a chuti do ďalšieho športovania, aby aj na celoslovenských športových hrách úspešne reprezentovali a dosiahli čo najlepšie výsledky.

IMG_1182 (2).JPG

Krajská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS) Banská Bystrica a okresná organizácia JDS Brezno usporiadali dňa 22. júna 2017 na športovom štadióne v Brezne krajské športové hry seniorov. Športových hier sa zúčastnili športovci seniori z ôsmych okresných organizácií.

Okres Detva reprezentovali desiati športovci, ktorí boli vybraní na základe dosiahnutých výsledkov na okresných športových hrách, ktoré sa konali v Kriváni. Boli to títo športovci seniori: Eva Ďuricová, Marcela Drozdíková, Marta Ostrihoňová, Božena Sládoková, Oľga Barkáčová, Jozef Sekereš, Pavel Golian, Július Feješ, Jozef Kormanovič a Vladimír Golian, ktorý družstvo trénoval a pripravoval na športové hry.

Športovci seniori získali 13 zlatých, 8 strieborných a 5 bronzových medailí. Družstvo dosiahlo 94 bodov, obsadilo 1. miesto a získalo putovný pohár primátora mesta Brezna.

Na 2. mieste skončilo družstvo okresnej organizácie JDS Revúca, ktoré získalo 77 bodov a na 3. mieste okresná organizácia JDS Brezno s počtom 69 bodov.

Najúspešnejšou športovkyňou seniorkou bola vyhodnotená Eva Ďuricová, ktorá získala dve zlaté a dve strieborné medaily.

Najúspešnejším športovcom seniorom sa stal Vladimír Golian, ktorý získal štyri zlaté medaily a pohár najúspešnejšieho športovca. Na základe výsledkov dosiahnutých na krajských športových hrách vybrala krajská rada JDS 16 športovcov, z toho z Detvy päť športovcov, a to Evu Ďuricovú, Marcelu Drozdíkovú, Martu Ostrihoňovú, Jozefa Sekereša a Vladimíra Goliana, ktorí sa zúčastnia na celoštátnych športových hrách v Trenčíne. Tieto sa uskutočnia v dňoch 15 – 17. augusta 2017.

Text: Vladimír Golian
Foto: Jana Jedličková


 
 

Opustil nás Štefan Nosáľ, čestný občan Detvy, ktorý stál pri zrode Folklórnych slávností pod PoľanouVytlačiť
 

Detviansky vyrezávaný kríž - foto ZJ.jpg

Predstavitelia mesta Detva so zármutkom prijali správu o úmrtí profesora Štefana Nosáľa, ktorý odišiel do večnosti 22. júla 2017.

Umelecký vedúci súboru Lúčnica prof. Ing. Štefan Nosáľ je od roku 1997 čestným občanom Detvy za umelecké stvárnenie, propagáciu folklórneho umenia Detvy a osobitý vklad pri rozvoji Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve.

Primátor Ján Šufliarský v mene mesta Detva vyjadruje hlbokú úprimnú sústrasť celej pozostalej rodine.

Text a ilustračné foto: Zuzana Juhaniaková

 

Podpoľanie smúti za profesorom Štefanom Nosáľom, umeleckým vedúcim a choreografom Lúčnice, čestným občanom Detvy

Profesor Štefan Nosáľ, výnimočný tvorca jedinečných duchovných hodnôt slovenskej kultúry. Svoj talent, svoje nadanie a životné skúsenosti naplno odovzdal všetkým. Nad jeho odchodom smúti celé Slovensko, o to viac jeho rodný kraj, s ktorým bol a ostal spätý.

Profesor Štefan Nosáľ cez svoju výnimočnú scénickú tvorbu v Lúčnici preslávil Slovensko v celom svete a v ňom vo veľmi veľkej miere i svoje rodné Podpoľanie. Bol pri zrode sviatkov kultúry rodného Podpoľania – Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Detva a Folklórne slávnosti pod Poľanou mu tento vzťah úprimne opätovali svojou priazňou, tešiac sa z jeho prítomnosti, z jeho tvorby, z vystúpení jeho Lúčnice, ktoré mali na sviatkoch Podpoľania svoje čestné miesto.  

Ani na poslednom 52. ročníku slávností Detva a Podpoľanie nezabudli na svojho vzácneho rodáka. Poctou a symbolickým poďakovaním mu bol úvodný program „Rodní spod Poľany“. Pri tejto príležitosti Igor Kovačovič o prof. Nosáľovi okrem iného povedal: Cez talent daný mu do vena z výsosti, cez svoju húževnatosť a cieľavedomosť tým, čo si vo svojom živote vyvolil, sa dotkol hviezd a tých hviezd sme sa dotýkali cez neho aj my, ostatní. Pre budúce roky zanecháva mladým úžasné hodnoty človečiny vo svojich piesňach a tancoch i vo všetkom, čo s nimi v živote človeka súvisí. Svedčia o tom aj slová majstra Nosáľa v odkaze pre našu budúcnosť:

„Mladosť, to sa vari každému dá závidieť. A najviac takému, čo sa krásne vie ľuďom prihovoriť tancom a piesňou, tou najrýdzejšou zo srdca Slovenska. Ďakujem za každú dukátovú pesničku i za každý briliantový tanec, ktoré sa ku mne a mojím kamarátom počas rokov dostali. Odovzdávali sme ich a odovzdávať budeme všetkým, ale najmä tým, z vôle ktorých vznikli, ktorým podnes patria a ktorí ich majú nesmierne radi. Chráňte si ich, opatrujte ako sa patrí a odovzdávajte ich v čo najkrajších podobách potomkom, aby aj oni boli hrdí na svoje klenoty ducha a držali si ich vo svojich srdciach.“.

"Ďakujeme Vám, Majstre.

Ostanete navždy v mysliach aj srdciach svojich rodákov z Podpoľania, folkloristov, organizátorov i návštevníkov Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve."

V Detve 24. júla 2017

Text: Anna Ostrihoňová

 


 
 

Mesto Detva hľadá architekta Vytlačiť
 

DSC_0364 (5).jpg

Detva 13. júla 2017 - Mesto Detva vyhlásilo výberové konanie na pracovnú pozíciu architekt mesta na hlavný pracovný pomer. Architekt mesta bude súčasťou pracovného kolektívu zamestnancov Mestského úradu v Detve.

Požadované sú znalosti v oblasti územnoplánovacej činnosti a architektúry.

Mesto Detva od nového architekta očakáva profesionálny výkon a ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (tretí stupeň výhodou) so zameraním na urbanizmus, architektúru alebo stavebníctvo.

Ponúkané je finančné ohodnotenie na základe príslušných právnych noriem plus pohyblivá zložka v závislosti od pracovného výkonu.

Nástup na pracovnú pozíciu architekt mesta bude po dohode s víťazným uchádzačom.

Podmienky a podrobné informácie uchádzači o výberové konanie nájdu TU.

kontaktná osoba: Ing. Eva Budáčová – vedúca organizačného oddelenia
Tel: 045/ 37 00 410
E-mail: eva.budacova@detva.sk

Text a ilustračné foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Nové pracovné miesto: hľadá sa referent investičnej výstavby Vytlačiť
 

Námestie v Detve - foto zj.jpg

Detva 13. júla 2017 - Mesto Detva vytvára pracovné miesto referenta investičnej výstavby.

Nový referent na hlavný pracovný pomer rozšíri pracovný kolektív Mestského úradu v Detve.

Mesto požaduje prax v oblasti prípravy projektovej dokumentácie investičných akcií a činnosti spojené s ich verejným obstarávaním minimálne dva roky. Predpokladom je ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (tretí stupeň výhodou) so zameraním na stavebníctvo alebo verejné obstarávanie investičných akcií mesta.

Ponúkané je finančné ohodnotenie na základe príslušných právnych noriem plus pohyblivá zložka v závislosti od pracovného výkonu.

Nástup na pracovnú pozíciu referent investičnej výstavby bude po dohode s vybratým uchádzačom. Podmienky a podrobné informácie o pracovnom mieste nájdu uchádzači TU.

Kontaktná osoba: Ing. Eva Budáčová – vedúca organizačného oddelenia
Tel: 045/ 37 00 410
E-mail: eva.budacova@detva.sk

Text a ilustračné foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Poďakovanie za spoluprácu na 52. ročníku Folklórnych slávností pod PoľanouVytlačiť
 

Mladuchy 52 ročníka Folklórnych slávností pod Poľanou - foto zj.jpg

Detva 12. júl 2017 - Predstavitelia programovej rady a organizačného výboru adresujú všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k zdarnému priebehu 52. ročníka Folklórnych slávností pod Poľanou v dňoch 7. až 9. júla 2017 v Detve.

"Vážení spoluorganizátori, členovia štábov a účinkujúci,

ďakujeme Vám za spoluprácu, pomoc, ochotu a ústretovosť pri príprave a zabezpečení 52. ročníka Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Pripraviť tak veľké podujatie, popri pracovných a iných povinnostiach, ktoré všetci máme, je mimoriadne náročné. Rovnako náročné a zodpovedné je získať dobrých programových a organizačných spolupracovníkov, ktorí sú zárukou tohto podujatia a jeho plynulého zabezpečenia. O to viac patrí vďaka a uznanie všetkým, ktorí priložili ruky k dielu a pomohli svetu ukázať hodnoty našej tradičnej kultúry a tiež úsilie veľkej rodiny pestovateľov folklóru.

Ohlasy svedčia o tom, že festival naplnil očakávania návštevníkov. Milí priatelia, tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Vami."

Text: Anna Ostrihoňová, Margita Gajdošová a Jozef Kulišiak
 

 

Poďakovanie od folkloristky a návštevníčky slávností

Dňa 11. júla 2017 adresovala Zuzana Hollósyová, poslankyňa Kultúrneho výboru Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, nasledovné poďakovanie mestu Detva:

" Vážený pán primátor mesta, pán Šufliarský, 

píše Vám z Budapešti jedna folkloristka, ktorá dlhé roky chodieva na slávnosti usporiadané Vami. Viackrát vystupoval v Detve aj môj tanečný súbor Prameň z Budapešti.

Chcem Vám a Vášmu pracovnému kolektívu zablahoželať a poďakovať za skvelý program, za výborný nápad predstaviť mladuchy a tým upevniť krásu nášho slovenského folklóru, národopisné klenoty. Urobili ste veľkú vec, ktorou sa Slováci môžu popýšiť. A to bolo všetko na úrovni, počnúc od kostola a so záverom na javisku, super-super. 

Pekná bola aj myšlienka krajanského programu Hosť do domu, Boh do domu...Tanec na spoločnú melódiu dvoch národov - a to všetko v dobrej priateľskej nálade v podaní Svrčkovcov. Paráda. Mám opäť krásne spomienky na Detvu. "

Text: Zuzana Hollósyová

 

Pohľad dlhoročnej dramaturgičky

Dramaturgička Jana Liptáková dňa 10. júla 2017 zaslala na adresu predsedníčky programovej rady Folklórnych slávností pod Poľanou hodnotiace riadky:

"Dobrý deň, pani Anka,

neviem, či sa na mňa ešte pamätáte, ja na Vás veľmi a sledujem Vašu prácu a teším sa. Videla som včera sprievod mladúch z festivalu v televízii a srdce mi od radosti poskočilo. Hneď som si pozrela na web stránke, aké ste mali programy a som dojatá, akú máte dobrú koncepciu festivalu a čo dávate ľuďom, najmä veľké srdce a lásku.

Keď som prvýkrát prišla do Detvy snímať programy v roku, mám pocit 1973, ešte s košickou televíziou a potom som ako dramaturgička robila u Vás niekoľko programov, nielen nasnímaných, ale s Vilom aj Detvana ešte so Záborským a potom neskôr s mladšími hercami, to isté aj vo Východnej, netušila som, že aj ja budem robiť tri roky programovú riaditeľku za NOC vo Východnej. Vy to už robíte teda veľa rokov a chvalabohu, lebo iba tak sa môžu dosiahnuť také výsledky, aké máte. Úžasné. Pekné dni prajem."

Text: Jana Liptáková

 

Poďakovanie dolnozemských Slovákov

Vážený pán primátor!

My dolnozemskí Slováci z Maďarska z obce Čabačúd, sme sa prvkrát zúčastnili na tomto krásnom podujatí v Detve. Sme tam dôšli s pomocou Zväzu Slovákov v Maďarsku 45 osôb na tri dni a dostali sme krásne zážitky, prežili sme spoluúčasť slovákov z celého sveta, ku ktorým aj my sme sa mohli pripojiť.

Krásne okolie,nádherné programy, dobrá nálada nám dali silu, aby sme sa držali aj naďalej, ako slovenská národnosť v Maďarsku a aby sme aj naďalej pracovali, aby naše tradície, naše zvyky ostali ešte za veľa veľa rokov a našim ďetom a mládeži by sme vedeli to všetko odovzdať a aby oni tieto tradície chránili aj v budúcnosti.

Gratulujeme vám za organizovanie, a prajeme vám dobré zdravie a silu do budúcnosti, že by ste mohli pracovať aj pre vašich a aj pre nás Slovákov žijúcich v zahraničí.

13. júla 2017

Text: Katarína Fehérová, Melinda Fábriová

Spolok Čabačúdskych Slovákov

 

Foto: Zuzana Juhaniaková

 


 
 

Doznel festival slovenskej kultúry, ako je žitá doma a v zahraničíVytlačiť
 

52 Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve - foto Roman Krnáč.jpg

Slávnosti slovenskej kultúry celkom ovládli a naplnili Detvu pod majestátnou Poľanou, cez víkend od piatku 7. do nedele večera 9. júla 2017.

„Už päťdesiaty druhýkrát sa stretávame na tomto našom veľkom sviatku folklóru, ľudového umenia a kultúry, na našich Folklórnych slávnostiach pod Poľanou," vystúpil pred tisícky divákov na amfiteátri primátor Ján Šufliarský. Prvý občan Detvy, sám s valaškou v ruke a v kroji svojho kraja, sa ponajprv poklonil veľkému rodákovi Poľany.

„Dvadsiateho januára v tomto roku sa dožil významného vzácneho životného jubilea náš podpoliansky rodák pán profesor Štefan Nosáľ,“ a pokračoval primátor, „je čestným občanom nášho mesta, národný umelec a choreograf Lúčnice – všetci ho odtiaľto srdečne pozdravujeme a z Detvy mu posielame jeden krásny dar, otvárací program tohtoročných slávností Rodní spod Poľany.“

A tak na javisko piatkového otváracieho večera s radostným tanečným krokom vybehli rodáci z Hriňovej, z Detvy, z Očovej, z Korytárok, zo Zvolenskej Slatiny, z Hrochote, z Poník a spievali, hrali a tancovali pre profesora Nosáľa.

K poďakovaniu za všetko, čo urobil pre Detvu, za všetko čo urobil pre Slovensko, sa pridal i jeden zo zakladajúcich členov slávností Igor Kovačovič. „Tým, čo si vo svojom živote vyvolil sa dotkol hviezd a tých hviezd sme sa dotýkali cez neho aj my ostatní. Štefan Nosáľ pre budúce roky zanecháva mladým úžasné hodnoty človečiny vo svojich piesňach a tancoch i vo všetkom, čo s nimi v živote človeka súvisí“ povedal o ňom Kovačovič. „Sme radi, že ťa máme,“ zvolal ešte raz na doskách detvianskeho amfiteátra Igor Kovačovič a mohutný potlesk divákov potvrdil tieto slová.

Folklórne slávnosti 2017 - foto Roman Krnáč.jpg

Folklórne slávnosti v Detve 2017 - foto Roman Krnáč.jpg

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v spolupráci s mestom Detva usporiadal na 52. ročníku slávností už štyridsiatu štvrtú Krajanskú nedeľu a po štvrtýkrát i Krajanský dvor. „Sme radi, že sa už pomaly stáva tradíciou,“ komentoval predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Ján Varšo a dodal, že krajania na slávnostiach v Detve nachádzajú svoje pevné miesto a obľubu.

Zahraniční Slováci na slávnostiach v roku 2017 - foto Roman Krnáč.jpg

Areál Krajanského dvora tri dni pukal vo švíkoch, krajania tu prezentovali svoje gastronomické i remeselné umenie. Klobásky, mäsové pochúťky, koláče sa míňali, návštevníci ich s obľubou kupovali. Medzi novinky patrilo i otvorenie nového objektu v areáli Krajanského dvora, ktorý nazvali zvonica. Jej architektúra ukazuje do neba, čo naznačuje, že súčasťou slovenskej kultúry a tradícií bol vždy aj duchovný rozmer. Tí, čo do nej zablúdili, okrem iného v nej našli výstavu fotografií Vladimíra Lindera, ktorý na podpolianske slávnosti každoročne prichádza z Kanady, z provincie Britská Kolumbia. Ani na tohtoročných slávnostiach nechýbal Igor Furdík, ktorý sa ako predošlý predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí veľa zaslúžil na rozvoji Krajanského dvora.

Na malom pódiu vo dvore u krajanov pod júlovým slnkom a s precízne nacvičenými tancami vystúpili Švédi. Kroje mali účinkujúci svoje súkromné, líšili sa máličko, čím napovedali rozdiel podľa jednotlivých obcí. V Detve predviedli tance z juhozápadného Švédska pod vedením choreografa Claesa Pehrssona s manželkou Ingalill.

Claes a Ingalill Pehrsson - foto zj.jpg

Švédi - foto zj.jpg

Švédi ako hostia vystúpili na Krajanskom dvore - foto zj.jpg

V nedeľu so scénickým programom Masky a maškary v ľudovej kultúre potešili divákov folklórne a tanečné súbory a umelecké spolky Slovákov z Paríža, rumunského Nadlaku, z ukrajinskej Turya Remety, z maďarských Tótkomlós, Püspökhatvan a Rudabányácska, z Josipovaca v Chorvátsku, z Hložian a Báčskeho Petrovca v Srbsku a z Clevelandu v americkom štáte Ohio.

Podmanivá krása slovenskej nevesty pokorí aj plynutie času

Mladucha a ženích z Vojvodiny - foto zj.jpg

Mladuchy so svojimi ženíchmi, ktoré prišli na 52. ročník Folklórnych slávností pod Poľanou prezentovať svadobný kroj svojich obcí, pripútali pozornosť nielen domácich a návštevníkov festivalu ale aj médií. Záujem o toto sprievodné podujatie bol v nedeľu napoludnie obrovský. Pre organizátorov to bola výzva, ale ustáli ju. Pre mladé páry to bola obeta, ale zdá sa, priniesli ju radi. Zvlášť pre hrejúce nedeľné slnko, ktoré im ale na oplátku oživovalo farby a odrážalo sa v ich bohatých drobných perličkách, čipkách, stužtičkách  a pierkach.

Mladucha krásna v hľadisku a za ňou ďalšie - foto zj.jpg

DSC_0959 (4).JPG

Mladucha a ženích vo farskom kostole - foto zj.jpg

Krása slovenskej mladuchy a ženícha - foto z.jpg

Mladucha a ženích z Detvy - foto zj.jpg

Ako upresnila Anna Ostrihoňová, v tradičnom oblečení prišlo do detvianskeho kostola a potom na námestie 64 svadobných párov. Mladuchou je žena len jeden deň, iba v deň svadby, ozrejmila Anna Ostrihoňová, ktorá podujatie pripravila spolu s Ruženkou Egyedovou. Krásu sobášneho odevu jednotlivé slovenské obce v tradícii vyjadrujú odlišnými partami i farbami odevov. Ako páva bola farebná mladucha zo srbskej Vojvodiny, mladuchy z obcí s protestantskou tradíciou zas kráčali vo veľkej vznešenosti odeté do čiernej elegancie. Sprievod začal symbolicky pred oltárom vo farskom kostole v Detve. Už tam si mladuchy a ich ženísi opakovane vyslúžili obdivný potlesk.

Folklórne slávnosti mali spolu dvadsaťsedem sprievodných kultúrnych podujatí. V areáli festivalu nesmel chýbať výsostný symbol Detvy a Podpoľania, detviansky vyrezávaný kríž. Detviansky rezbár Jozef Krnáč ochotne odpovedal na otázky okoloidúcich, ktorých upútal práve rozpracovaný šesť a pol metrový vyrezávaný kríž. Veď je túžbou i snahou obcí Podpoľania, aby v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska našli svoje miesto aj Drevené vyrezávané kríže z Podpoľania. Pri veľkom kríži stáli aj menšie, okoloidúci si tam mohli pozrieť aj prácu korytárskeho rezbára Štefana Ľuptáka.

Detviansky vyrezávaný kríž - foto zj.jpg

Jozef Karlík s rezbárom Jozefom Krnáčom pri kríži - foto zj.jpg

Hosť do domu, Boh do domu, práve takto sa volal záverečný scénický program 52. ročníka Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Veď bol poďakovaním všetkým vzácnym hosťom ale i domácim, ktorí do Detvy zavítali, aby spolu vytvorili slávnosti slovenskej kultúry žitej v domovine i v zahraničí.

Z galaprogramu - foto Tomáš Belko.jpg

Kolóny nekonečných stoviek áut spomaľovali prístup aj odchod z festivalového areálu po skončení scénických programov. To však už akosi býva nepísanou tradíciou.

Kolóny áut pri amfiteátri - foto Eva Chlebová (2).jpg

Keď doznel i slávnostný a na počet folkloristov bohatý záverečný galaprogram a účinkujúci za veľkého potlesku stojacich divákov odišli z javiska, hľadisko prírodného amfiteátra osirelo. Len pracovníci Rádia a televízie Slovenska navíjali a balili techniku.

V nedeľný večer nad stíchnutým hľadiskom vietor odkiaľsi v útržkoch prinášal hlasy spievajúcej skupiny: „ ja som Slovák, ty Slovenka, podaj rúčku. Rúčku ti podávam, tebe verná zostávam, duša moja.“ Práve toto nech je i naplnením folklórnych slávností: Slovensko, ktoré zostáva verné svojej kultúre, svojej duši a kráse.

Text: Zuzana Juhaniaková
Foto: Roman Krnáč, Zuzana Juhaniaková, Tomáš Belko, Eva Chlebová

 

fotografie budú aktualizované


 
 

Detvou pôjde jedinečný sprievod v tradičných svadobných krojoch Vytlačiť
 

Mladuchy Ján Matula.jpg

"Vážení priatelia, v nedeľu 9. júla 2017 vás srdečne pozývame na jedinečné sprievodné podujatie 52. ročníka Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve," pozývajú organizátori práve prebiehajúcich slávností slovenského folklóru pod Poľanou.

Junáci Ján Matula.jpg

MLADUCHY Sprievod a prehliadka tradičných svadobných krojov

Svadobná odobierka Ján Matula.jpgPodujatie začne približne o 11.15 hod. v Rímskokatolíckom kostole v Detve, potom pokračuje svadobný sprievod na Nám. SNP, kde bude promenáda a krátke predstavenie mladých párov a ich svadobných krojov.

Účinkuje: 41 mladých párov  v obradnom svadobnom odeve z rôznych obcí – regiónov Slovenska, 21 párov Slovákov z obcí v Maďarsku a jeden pár zo Selenča -  Vojvodiny  v Srbsku.

Spoluúčinkujú: Ľudová hudba Svrčkovci zo Šalgotarjánu tri sestry Komjáthiové z Veňarcu, folklórna skupina a ľudová hudba Detvani, Ženská spevácka skupina a členovia folklórneho súboru Detva.   

"Pozývame Vás pozrieť si túto krásu. Zároveň si nechajte ujsť výstavu „Čo patrilo do výbavy mladuchy“ usporiadanú v Kultúrnom dome pri kostole," uvádzajú organizátori a tiež: "Srdečne vás pozývame aj na záverečný galaprogram slávností v nedeľu o 15.00 hod. na amfiteátri, kde sa opäť predstavia všetky mladé páry.

 

Detvianska Mladucha.jpg

OZNAM: Aj touto cestou prosíme verejnosť a fotografov, aby nevstupovali do cesty svadobného sprievodu a nerušili tak plynulý priebeh prehliadky.     

Text: Anna Ostrihoňová, Zuzana Juhaniaková
Ilustračné foto: Ján Matula

  

 

 


 
 

Sima Martausová zaspieva návštevníkom 52. ročníka Folklórnych slávností v sobotu popoludníVytlačiť
 

PozvankaSM-3.jpg

Obľúbená folková speváčka Sima Martausová vystúpi v sobotu 8. júla 2017 o 14.00 hod. vo Farskom kostole sv. Františka Assiského v Detve.

Koncert sympatickej speváčky je jedným zo sprievodných podujatí 52. ročníka Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve.

Známa pesničkárka skladateľka Simona Martausová je herečkou Radošinského naivného divadla. Na stretnutie s ňou pozývajú spoluorganizátori bezplatného sprievodného podujatia pani Jana Kucbeľová, mesto Detva a Poštová banka, a. s.

Text: Zuzana Juhaniaková


 
 

O 14.45 hod. bude slávnostné otvorenie výstavy Najsamprv duchničku a potom plachtičku ...Vytlačiť
 

559279_413931418711185_2059134227_n (2).jpg

Výstavu zo zbierky Jany Kucbeľovej, z krásy tradičného ľudového umenia, ktoré patrilo do výbavy, slávnostne otvoria vo štvrtok 6. júla 2017 o 14.45 hod. v Kultúrnom dome pri kostole v Detve - v Chudobienci.

Otvoria ju za účasti primátora mesta Jána Šufliarského a ďalších hostí začínajúceho 52. ročníka Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve.

Výstava Najsamprv duchničku a potom plachtičku ... Čo patrilo do výbavy, bude pre návštevníkov festivalu bezplatne prístupná denne od 10.00 hod. do 18.00 hod. počas všetkých festivalových dní, teda do 9. júla 2017. 

Na toto sprievodné podujatie Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve 2017 pozývajú spoluorganizátori pani Jana Kucbeľová, mesto Detva, Poštová banka, a. s.

PozvankaNDPP-3.jpg

Text: Zuzana Juhaniaková
Foto ilustračné: Parta.sk

 


 
 

Videopozvánka: Pozvanie na 52. Folklórne slávnosti pod Poľanou v DetveVytlačiť
 

Mesto Detva v spolupráci s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí pozývajú domácich i zahraničných hostí na 52. ročník Folklórnych slávností pod Poľanou od 7. do 9. júla 2017 v Detve.

FSP2017.jpgVideopozvánka

 

Autori videopozvánky: Ľubomíra Karmanová, František Mag
Text: Zuzana Juhaniaková


 
 

Predškoláci svoj rozlúčkový program venovali rodičom a pani učiteľkámVytlačiť
 

Program detí Materskej školy M. R. Štefánika.jpg

V piatok 23. júna 2017 sa predškoláci Materskej školy M. R. Štefánika v Detve spoločne so svojimi rodičmi zúčastnili slávnostnej udalosti odovzdávania osvedčení o absolvovaní predprimárneho vzdelávania v obradnej sieni mesta Detva.

Rozlúčka s deťmi z Materskej školy M. R. Štefánika v Detve.jpg

Slávnostné odovzdávanie v obradnej sieni.jpg

Prednosta Štefan Slemenský odovzdáva deťom osvedčenia.jpg

Slávnostné odovzdávanie osvedčení detí z Materskej školy M. R. Štefánika v Detve.jpg

Pozvanie na slávnostný akt prijali Štefan Slemenský, prednosta mestského úradu, ktorý osvedčenia deťom odovzdal, Anna Budáčová z oddelenia školstva, kultúry a sociálnych vecí, Henrieta Ľuptáková, zástupkyňa riaditeľky, Zuzana Slemenská, riaditeľka materskej školy, učiteľky 4. 5. a 6. triedy Miroslava Kocúrová, Drahomíra Tučeková, Lenka Kružliaková, Jana Fašangová a Ľubica Kočvarová.

Predškoláci – budúci prváci dostali okrem osvedčení z rúk Anny Budáčovej a učiteliek knižku „Písmenkáči“ a kvet.

"Prajeme našim budúcim prvákom, aby sa s „Písmenkáčmi“ čoskoro zoznámili a ich rodičom pri spoločnom učení sa so svojimi deťmi veľa trpezlivosti," želajú deťom pani učiteľky z ich materskej školy.

Poďakovanie pani riaditeľke a učiteľkám z Materskej školy M. R. Štefánika v Detve.jpg

Text: Zuzana Slemenská
Foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Kvety a blahopriania patrili jubilantom Vytlačiť
 

Blahozelanie 80a85a90 rocnym.jpg

„Milí jubilanti, v mene nášho mesta ako i v mene svojom, vám úprimne blahoželám k vášmu životnému jubileu a ďakujem vám za vaše celoživotné dielo,“ uviedol okrem iného primátor Ján Šufliarský v stredu 14. júna 2017 na slávnostnom prijatí jubilantov.

PrijatieJubilanti14 júna 2017.jpg

V obradnej sieni mesta Detva sa v tento deň zišli občania, ktorí v prvom polroku tohto roka dovŕšili krásne 80., 85. a 90. jubileum. Na spoločnú slávnosť prišli jubilujúce dámy a páni: Vilma Lakotová, Jozef Vančo, Margita Jozefíková, Katarína Holovata, Jozef Riegelský, Mária Krnáčová, Anna Strigáčová, Mária Hanesová, Emil Vajs, Jozef Hencze, Zuzana Hybenová, Magdaléna Jonášová, Anton Gálik, Oľga Pavlíková, Ján Matúšov, Júlia Tkáčová, Emília Bohušová, Pavel Sabó, Jolana Longauerová, Zuzana Molnárová, František Čank, Peter Baláž, Eva Gallová, Elena Vilhanová, Elena Ostrihoňová, Emil Lupták, Mária Ostrihoňová, Milan Kokavec, Marta Marková, Emília Schivetzová, Ružena Šimková, Emília Poncová.    

80a85a90rocniJubilanti jun 2017.jpgPrimátor mesta, členovia Zboru pre občianske záležitosti a deti z Detského folklórneho súboru Ratolesť im pripravili slávnostný program. 

Prijatie jubilantov v stredu 14. júna 2017.jpg

Prijatie jubilantov jún 2017.jpg

BLAHOŽELANIE 75 ROČNÝM JUBILANTOM

V pondelok 12. júna 2017 patrila obradná sieň mesta Detva jubilantom, ktorí sa v prvom polroku tohto roka dožili svojich 75. rokov.

V blahoprajnom príhovore primátor mesta ocenil múdrosť prežitých rokov a skúseností, ktoré môžu byť veľmi užitočné pre mladšie generácie. „Roky vašej usilovnej práce oťaželi na strome života ako dozreté ovocie,“ zamyslel sa Ján Šufliarský a dodal, že priniesli bohatú úrodu.

DSC_0008 (2).jpg

Na spoločnej slávnosti sa zišli jubilanti Lýdia Šiandorová, Mária Vaľková, Emília Kucejová, Mária Majerová, Júlia Fekiačová, Emília Gelieňová, Ján Melich, Emília Sekerešová, Jana Lalíková, Jozef Kormanovič, Irena Chamulová, Anna Mesiariková, Michal Boroš, Gizela Havrlová, Eva Gažová, Jozef Gonda, Zoltán Hronský, Eva Sedliaková, Anna Sarvašová, Amália Jankechová, Anton Murín, Milan Oláh, Margita Hillayová, Emil Berky, Mária  Ďuračková, Zuzana Luptáková, Emília Hupianová.

DSC_0018 (2).jpg

Na rezkejšiu nôtu im aj počas nasledovného posedenia zahrali a zaspievali Jozef Uhrin a Anna Hudecová.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Vernisáž výstavy Modrotlač bude 6. júla o pol piatejVytlačiť
 

Pozvanie na Modrotlač.jpg

Modrotlač - Výber zo zbierok Podpolianskeho múzea v Detve je výstava, ktorá bude slávnostne sprístupnená vo štvrtok 6. júla 2017 o 16.30 hod. v Podpolianskom múzeu v Detve.

Vernisáž je jedným zo sprievodných podujatí 52. ročníka Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Širokú verejnosť, ktorá je citlivá na dedičstvo slovenskej ľudovej kultúry na vernisáž pozývajú mesto Detva a Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča v Detve - Podpolianske múzeum. Pripravovateľkami výstavy sú Renata Babicová a Elena Műhlbergerová.

Modrotlač bude pre návštevníkov Podpolianskeho múzea dostupná do 18. decembra 2017.

Text: Zuzana Juhaniaková

 

Farbenie látok a modrotlač píšu svoju históriu, i keď trochu zabudnutú, aj v Detve

Zámerom výstavy je v komornej podobe priblížiť verejnosti produkciu farbenia látok a výrobu  modrotlače prostredníctvom zbierok Podpolianskeho múzea a sprístupniť novozískané autentické pramene  z modrotlačiarenskej dielne a mangľovne v Detve.

Už Karol Anton Medvecký v Monografii Detva (1905) spomína, že v roku 1902 v Detve boli zastúpení dvaja farbiari – beláskari. Farbiari úspešne odpredávali svoj tovar aj mimo Detvy, boli známi na trhoch a jarmokoch v Honte, Novohrade i vo Zvolene.

Z písomných prameňov vieme doložiť, že v prvej polovici 20. storočia v Detve fungovala dielňa na modrotlač Urbaníkova, ktorú po ňom prevzal farbiar Ján Szabó (* nar.? Maďarsko, † 1934 Detva) vyučený za farbiara vo Zvolene. Fabričku neskôr prerobil na mangľovňu plátna poháňanú gepľom.

Asi v r. 1926 kúpil Ján Szabó dom na vtedajšej Hlavnej ulici v Detve, kde presťahoval aj mangľovňu a zároveň v ňom aj býval. S požiadavkami novej doby svoj sortiment rozširoval postupne o pestrý strižný a galantérny tovar. Dom aj remeslo po ňom prebral bratov syn Koloman Szabó (*1899 Maďarsko, †1948 Detva). Po jeho smrti po 2. svetovej vojne sa už farbiarske remeslo neobnovilo, i keď v dome bola ešte načas zriadená predajňa Odeva

Umenie, ale aj náročnú remeselnú prácu modrotlačiarov v Detve však pripomínajú vystavené novozískané a doposiaľ neprezentované pramene z pôsobenia tejto rodiny v regióne – predovšetkým oprášená a už odborne zakonzervovaná viac ako polstoročie stará kolekcia mnohorakých celodrevených foriem či foriem s osadenými mosaznými drôtikmi, vzorkovníky.

Množstvo dokumentov a  písomných materiálov svedčí o širokých obchodných kontaktoch rodiny, ale aj o ich úspešnom pôsobení v regióne a spolupráci s modrotlačiarenskými dielňami vo Zvolene, ale aj s chýrnou banskobystrickou dielňou Beniačovcov.

Výstava však zároveň prvýkrát predstaví aj modrotlačiarensku produkciu zo zbierkového fondu Podpolianskeho múzea – niekoľko desiatok farbených a modrotlačou zdobených sukní a odevných doplnkov datovaných do obdobia konca 19. a prvej polovice 20. storočia, ktorých krása je podčiarknutá aj nedávnym kvalitným odborným ošetrením konzervátorov v Digitalizačnom centre v Banskej Bystrici.

Výstava dáva vyniknúť estetickému cíteniu, zmyslu pre detail a dekor, za ktorými cítiť šikovné ruky remeselníka. A je len prirodzené, že k tejto kráse z čias tradičných dielní a mangľovní sa stále vraciame tak v autentickej i citlivo prevedenej inovatívnej podobe aj v súčasnosti, tak v kontexte Detvy, Podpoľania i Slovenska. Dôkazom jej pretrvávajúcej je aj opodstatnená kandidatúra prvku modrotlač do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.

Text: Renata Babicová

 


 
 

Neobíďte tohtoročný jarmok tradičných ľudových remesiel! Vytlačiť
 

Jarmok Drôtené umenie.jpg

Detva 29. jún 2017 - Jarmok tradičných ľudových remesiel - Živá galéria majstrovstva ľudových remeselníkov na Folklórnych slávnostiach v Detve je sprievodným podujatím, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou festivalu už 26. rok.

Výber remesiel sa deje vzhľadom na podmienky, v ktorých sa podujatie vyvíja a to na voľnom priestranstve amfiteátra.

V tohtoročnom jarmoku remesiel sa predstavia viac ako tri desiatky výrobcov, medzi ktorými nebudú chýbať v remeselníckej obci známi, domáci majstri: Ján Krnáč, Štefan Fekiač, Jozef Svoreň, Jozef Murín, Jozef Fekiač, Ján Hodulák a Ján Bariak z Hriňovej, ktorí sú účastníkmi jarmokov tradičných ľudových remesiel na mnohých festivaloch poriadaných na Slovensku.

Jarmok píšťalkár.jpg

V jarmoku remesiel je zastúpená pomerne veľká obec výrobcov ľudových hudobných nástrojov: Tibor Kobliček z Turičiek, ktorý sa prednedávnom dožil krásneho životného jubilea rovnej 80-tky, Alexander Králik zo Zvolena, Jaroslav Škoda z Banskej Bystrice, Miroslav Moncoľ a Pavol Bielčík z Kokavy nad Rimavicou, Vladimír Grieš z Lipovských Vlachov - Krmeša, Pavel Tomko z Malého Ruskova, tohto roku k nim pribudne Ľubomír Kopčák z Betlanoviec, ktorý sa prihlásil aj do Súťaže výrobcov slovenských ľudových hudobných nástrojov Instrumentum Excellens - III. cyklus pre rok 2017 Fujary - píšťaly.

Rezbársku obec zastupujú a prácu s drevom, okrem spomínaných domácich majstrov, priblížilia Slavomír Albert-Havran z Handlovej, Ján Maciak z Tisovca, Pavol Ferdinandy z Revúcej, Jaroslav Švihra z Nitrianskej Stredy a Rudolf Gontko z Novej Bane.

Kožušnícku aj garbiarsku obec zastupuje Ľubomír Husárik z Liptovského Ondreja, ktorého manželka Zuzana z kože ním vypracovanej šije kožúšky. Koži a výrobkom z nej sa venuje aj Peter Blaha z Banskej Bystrice, Ján Turis z Hronca. Ženskú remeselnícku obec zastupujú Anna Suchá z Novej Bane, ktorá vyrába kožúšky ako súčasť krojov a Marta Kopilcová z Kamenice, ktorá sa venuje tkaniu a spolu s manželom vyrábajú aj krosná.

Priamo na festivale tvorí nádheru z paličkovanej čipky Lýdia Dejlová z Banskej Bystrice, výrobkami z textilu očaruje dušu najmä malých návštevníkom festivalu Jarka Baková z Partizánskeho. Obidve sú, ako mnohí z účastníkov Jarmoku tradičných remesiel v Detve, registrované v Ústredí ľudovej umeleckej výroby.

Prácu s kovom, drôtom, na jarmoku remesiel zastupujú Jozef Zoller z Leopoldova a zvonkár Stanislav Otruba zo Zázrivej.

Za hrnčiarskym kruhom bude sedieť Peter Tatárik zo Seliec pri Banskej Bystrici.

Nováčikmi jarmoku remesiel tohto roku budú Marián Valent z Krupiny, ktorý sa venuje drevorezbe, kováčstvu, zvonkárstvu a Martina Štefanovská z Ľubietovej, ktorá bude ponúkať kachlice.

Lákadlom pre návštevníkov jarmoku bude v piatok výstavba pece z hliny priamo na mieste, ktorú bude robiť kachliar Rado Kurek z Banskej Bystrice. Rozmery pece majú byť 67x89 cm a do výšky približne 120 cm. Stavať ju bude tradičnou technológiou na hlinu, kde sa kachlice lepia zmesou hliny a kremičitého piesku.

Text: Eva Chlebová
Foto, ilustračné: Zuzana Juhaniaková


 
 

Akreditácia pracovníkov médií na Folklórne slávnosti pod Poľanou je on-line Vytlačiť
 

Folklórne slávnosti pod Poľanou 2017.JPG

Mesto Detva ako hlavný organizátor 52. ročníka Folklórnych slávností pod Poľanou (FSP 52), ktoré budú počas víkendu 7. až 9. júla 2017, otvorilo on-line akreditáciu pre pracovníkov médií. Posledným dňom zaslania akreditácie je 6. júl 2017 do 13:30 h.

Akreditácia prebieha prostredníctvom formulára Akreditácia novinárov na www.fspdetva.sk

Posledným dňom zaslania akreditácie je 6. júl 2014 do 13:30 h. Akreditácie pre fotografov sú z organizačných dôvodov limitované a podmienené zaviazaním sa poskytnúť fotografie v digitálnej verzii v kvalite použiteľnej pre tlač organizátorovi, mestu Detva.

Pre vstup do priestoru amfiteátra a mediálne spracovanie deviatich scénických programov na prírodnom amfiteátri ale aj 27 sprievodných podujatí a 13 výstav v Detve je potrebný akreditačný preukaz.

Preukaz si akreditovaní vyzdvihnú na akreditáciách v komplexe amfiteátra od 17.00 hod. v piatok 7. júla 2017 a nasledovné dni pred začatím scénických programov.

Počas troch festivalových dní sa opäť predstaví viac ako tisícšesťsto účinkujúcich, ľudových muzikantov, tanečníkov, spevákov, ľudových umelcov, ktorí predvedú svoje majstrovstvo, virtuozitu a zanietenosť pre uchovávanie tradícií predkov. Medzi novinky 52. ročníka FSP patrí prehliadka tradičných slovenských svadobných krojov sprevádzaná ľudovou hudbou. Nevesty s ženíchmi pôjdu v sprievode od kostola po hlavné námestie v nedeľu predpoludním. Do prehliadky slovenskej svadobnej tradície sa tento rok zapojili páry z 39 obcí.

Aktuálny program FSP 52 na: http://www.fspdetva.sk/aktualny-program.phtml?id3=19871

Organizátor upozorňuje na požiadavku formálneho oblečenia v areáli amfiteátra primerane kultúrnemu podujatiu.

Kontakt: 0907 77 00 21, zuzana.juhaniakova@detva.sk

Text: Zuzana Juhaniaková


 
 

Detvania spoločne podporili Petra Káčera v jeho charitatívnej misiiVytlačiť
 

Peter Káčer v Detve.jpg

V stredu ráno 28. júna 2017 prišli na námestie pred Domom kultúry A. Sládkoviča mnohí Detvania a Detvanky a opakovaným potleskom srdečne podporovali filantropa Petra Káčera. Ako správca Nadácie TA3 si na štart 4. etapy svojej charitatívnej cyklo túry vybral práve Detvu.

DSC_0635 (2).jpg

Trasa z Detvy cez Skliarovo, Raticov Vrch, Hriňovú až do Čierneho Balogu je najdlhšou zo všetkých trás, ktoré prejde Peter Káčer tento rok po Slovensku.

DSC01796.JPG

Námahu odkrútených kilometrov, ktoré pre Petra Káčera ráno začali v Detve, venoval Matejovi Krétikovi z Podkoníc. Matej sa teší z daru života aj napriek telesnému a mentálnemu postihnutiu. Jeho rodičia pre Mateja potrebujú špeciálny výťah. Rodičia Mateja Krétika odmávali štartovacou vlajkou aj slávnostný štart z Detvy.

 

Obdarovali Domov sociálnych služieb v Detve (2).jpg

Predtým primátor mesta Ján Šufliarský spolu s Petrom Káčerom ešte venovali symbolický šek Domovu sociálnych služieb v Detve. Šek v hodnote 500€ prevzala riaditeľka Mária Gibaľová za všetky deti a spolupracovníkov, ktorí prišli na námestie poďakovať Petrovi Káčerovi potleskom.

Petrov cyklo tím na podpolianskej etape tvorili aj zástupcovia národnej lotériovej spoločnosti a mnohí cyklisti z Detvy.

DSC01857.JPG

DSC01854.JPG

Pozdĺž Petrovej trasy cez Detvu ho okolo cesty podporovala ďalšia približne stovka fanúšikov. Tvorili ju deti a žiaci materských a základných škôl podľa toho, ako cyklistický pelotón prechádzal v blízkosti ich školy. 

DSC_0659.jpg

DSC_0654.jpg

Oddelenie školstva, kultúry a sociálnych vecí Mestského úradu v Detve oceňuje odvahu a ochotu pedagógov, ktorí zorganizovali cyklistov zo školy a podujali sa podporiť charitatívnu akciu. Veľké poďakovanie za podporovanie patrí všetkým žiakom a učiteľom, že si našli trochu času a zmenili koncoročné plány a vytvorili úžasný špalier popri ceste aj pred Domom kultúry Andreja Sládkoviča.

DSC01732.JPG

DSC01733.JPG

Charitatívnu akciu morálne a účasťou podporili: Materská škola, Námestie SNP 17, Materská škola, M. R. Štefánika 908/40, Materská škola, Obrancov mieru 876/5, Materská škola, A. Bernoláka 19, Základná škola, Kukučínova 480/6, Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača, Základná škola, Obrancov mieru 884, Základná škola J. J. Thurzu, Špeciálna základná škola, Obrancov mieru 879/9, Špeciálna základná škola pre žiakov s telesným postihnutím, Pionierska 850/13, Gymnázium Detva, Spojená škola v Detve. Na akcii boli aj riaditeľky Centra voľného času Trend a Súkromného centra voľného času Majáčik.

DSC01764 (2).JPG

Poďakovanie za pomoc patrí aj pracovníkom Kultúrneho centra Andreja Sládkoviča, Mestskej polícii Detva a deťom z Detského folklórneho súboru Podpoľanček pri Centre voľného času Trend pod vedením Danky Rusinovej.

Tlieskali aj tímom Do práce na bicykli 2017

Pred samotným priamym prenosom štartu štvrtej cyklo etapy z Detvy bolo slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Do práce na bicykli 2017. Primátor mesta Ján Šufliarský blahoželal a ďakoval za zapojenie sa do akcie víťazným tímom aj jednotlivcom a odovzdal im diplomy.

DSC01742 (2).JPG

Diplom si prevzali členovia víťaznému tímu na území mesta s názvom Úrad práce Detva z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v zložení Marek Fekiač, Pavel Grexa, Jana Melichová, Darina Vajsová  - najazdili spolu 567,91 km.

Diplom odovzdal aj víťaznému jednotlivcovi Pavlovi Grexovi (v zastúpení spolujazdcom) - najazdil 231 km. Tímu s najväčším počtom jázd s menom Perúnove deti v zložení Jana Jedličková, Miroslav Melich a Peter Gonda z Mestského úradu Detva - 126 jázd.

DSC01749 (2).JPG

DSC01719.JPG

Za účasť v súťaži poďakoval tímu Bukovinka zo Železníc SR, tímu 3. zš zo Základnej školy, Obrancov mieru 884 a tímom Piešť a Stará geriatria z Mestského úradu Detva 

DSC01755.JPG

Blahoželanie Petrovi Káčerovi

Jozef Uhrin v mene všetkých so svojou heligónkou zaspieval Petrovi Káčerovi srdečné blahoželanie. Autorom textu na túto príležitosť bol Pavel Sabó.

"U nás v Detve pod Poľanou je to pravda vera,
vítame všetci srdečne Petríka Káčera.

Vitaj Petrík v našom meste, sme tvoji kamoši
chceme aby ti tu bolo ako v Božom koši.

K tvojmu zajtrajšiemu sviatku zdravia ti želáme
a nech sa ti dobre darí, veď ťa radi máme.

Vážime si tvoju činnosť, je to veľká snaha,
nech sa ti po našich kopcoch stále ľahko ťahá.

Dôjdi víťazne do cieľa, tvoj čin sa nám páči,
budeme ti palce držať my holopupkáči.“

DSC01727.JPG

Peter Káčer si z Detvy odniesol aj knihu a krojovanú bábiku, aby mu pripomínali, že v Detve ho vždy a znovu radi uvítajú.

Marek Fekiač peloton Petra Kacera.jpg

Foto: Marek Fekiač dokumentoval pelotón Petra Káčera, ktorého na bicykloch sprevádzali mnohí Detvania.

Reportáž televízie TA3 zo 4. etapy Káčer na bicykli 2017 je tu.

Text: Zuzana Juhaniaková
Foto: Zuzana Juhaniaková, Eva Chlebová, Marek Fekiač


 
 

Konateľ Technických služieb Detva dal výpoveďVytlačiť
 

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Detve 22 jún 17.jpg

Primátor mesta Ján Šufliarský na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Detve vo štvrtok 22. júna 2017 podal informáciu o tom, že mu konateľ Technických služieb Detva s. r. o. Juraj Bystriansky odovzdal výpoveď zo Zmluvy o výkone funkcie konateľa. 

Primátor Šufliarský informoval poslancov a prítomných občanov o opatreniach, ktoré na valnom zhromaždení Technických služieb prijal, aby sa situácia v Technických službách zlepšila.

Na zasadaní mestského zastupiteľstva primátor konštatoval, že dozorná rada Technických služieb si niekoľko mesiacov neplnila svoju úlohu, nezasadala od septembra 2016. Dozorná rada nepreskúmala riadnu individuálnu účtovnú závierku Technických služieb za rok 2016 a ani nepredložila valnému zhromaždeniu Technických služieb svoje vyjadrenie k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2016.

Ako ďalej primátor na zastupiteľstve povedal, dozorná rada neprerokovala správu hlavného kontrolóra z Kontroly použitia štrkodrvy zakúpenej z rozpočtu mesta Detva v roku 2015 a nepredložila k nej stanovisko.

Ján Šufliarský informoval, že valné zhromaždenie riešilo doplnenie člena dozornej rady. Valné zhromaždenie s účinnosťou od 30. mája 2017 odvolalo z funkcie člena dozornej rady Miroslava Suju a s účinnosťou od 31. mája 2017 zvolilo do funkcie nového člena dozornej rady Janu Kuzárovú.

Valné zhromaždenie prerokovalo účtovnú uzávierku Technických služieb za rok 2016 a neschválilo ju. Zároveň valné zhromaždenie uložilo konateľovi Technických služieb zabezpečiť audit účtovnej uzávierky za rok 2016 a predložiť do troch mesiacov účtovnú uzávierku dozornej rade Technických služieb a následne na prerokovanie valnému zhromaždeniu. Ďalej uložilo konateľovi dôslednejšie vymáhať pohľadávky Technických služieb Detva. Valné zhromaždenie požiadalo dozornú radu, aby každý štvrťrok prerokovala a navrhla opatrenia na zníženie záväzkov a pohľadávok Technických služieb. Ďalej valné zhromaždenie zobralo na vedomie stanovisko konateľa k správe hlavného kontrolóra mesta Detva o použití štrkodrvy zakúpenej z rozpočtu mesta v roku 2015 a následne vyjadrilo nespokojnosť s riadiacou a kontrolnou činnosťou konateľa Technických služieb. Ale to neznamená, podčiarkol primátor, že pán konateľ Technických služieb nič nerobil.

Valné zhromaždenie uložilo konateľovi predložiť zoznam subjektov, ktorým boli zaslané faktúry za dodávku štrkodrvy nesprávne fakturovanej mestu Detva a tiež predložiť zoznam subjektov, ktoré už faktúry uhradili.

Primátor napokon poslancov mestského zastupiteľstva a občanov prítomných na zastupiteľstve informoval, že vzhľadom na vyššie uvedené pochybenia, valné zhromaždenie schválilo návrh na zníženie mesačnej odmeny konateľovi Technických služieb, pričom primátor podotkol, že už predtým, ani za rok 2016, mu nebola schválená odmena.

Poslankyňa Darina Labáková počas zastupiteľstva vyjadrila poďakovanie Technickým službám za veľa vykonanej práce a za to dobré, čo pod vedením pána konateľa za päť rokov urobili. K poďakovaniu konateľovi sa pripojili aj niektorí ďalší poslanci Mestského zastupiteľstva v Detve.

Mestské zastupiteľstvo 22 jún 17.jpg

Primátor mesta informoval poslancov mestského zastupiteľstva a obyvateľov, že mesto Detva vyhlásilo výberové konanie na funkciu konateľa Technických služieb Detva a snahou mesta je vybrať odborníka, ktorý by zabezpečil modernizáciu Technických služieb a skvalitnenie ich služieb pre Detvu.    

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

V Detve budujú nové obchodné centrumVytlačiť
 

Predĺžená Záhradná ulica.jpg

V júni 2017 verejnosť môže pozorovať postupujúcu výstavbu nového polyfunkčného objektu na Záhradnej ulici, s názvom Obchodná galéria Detva.

Pred novým nákupným centrom je navrhnutých 81 parkovacích miest a napojenie na parkovisko je riešené z dvoch miest z obslužnej komunikácie, predĺženej Záhradnej ulice, ktorá už je vybudovaná.

Nový objekt s jedným nadzemným podlažím v tvare písmena „L„ buduje spoločnosť KLM Detva s.r.o. v susedstve navštevovaného hypermarketu.  

Obchodná galéria Detva.jpg

Presklené fasády nového objektu budú orientované na západ k susednému hypermarketu a na juh smerom k parkovisku a autobusovej stanici. Fasády budú zhotovené kombináciou skla, betónu a kovu.

Polyfunkčný objekt bude pozostávať z ôsmich samostatných blokov s priamymi vstupmi. Čistá predajná a odbytová plocha bude predstavovať 2 710 m². Súčasťou nového objektu budú aj prístupové komunikácie, parkovacie plochy a verejná zeleň.

Na základe jednania vedenia mesta Detva so spoločnosťou KLM Detva s.r.o. sa súkromný investor zaviazal vybudovať ako vyvolanú investíciu z vlastných zdrojov prístupovú komunikáciu zo Štúrovej ulice.

Požiadavkou mesta bolo dopravne sprístupniť objekt aj z ulice Štúrovej pripojením na miestnu účelovú komunikáciu vedúcu okolo jedálne k Spojenej škole v Detve. Pripojenie má slúžiť pre zásobovanie a príjazd osobných automobilov na parkovisko Obchodnej galérie aj z ulice Štúrovej. Zároveň sa zabezpečí priechodnosť dopravy a zníži sa zaťaženie predĺženej Záhradnej ulice.

Budujú nový nákupný objekt.jpg

Novovybudovanú komunikáciu budú môcť využívať aj zamestnanci a návštevníci Gymnázia a Spojenej školy v Detve, taktiež obyvatelia okolitých bytových domov.

Práce na výstavbe v zmysle sprievodnej správy projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie začali v máji 2017, ukončenie nového polyfunkčného objektu je plánované do konca roka 2017.

Vybudovaním nového obchodného centra sa rozšíri ponuka služieb a tovarov v Detve a okolí, vytvoria sa nové pracovné miesta a zatraktívni sa táto lokalita Detvy.    

Text: Štefan Slemenský, Zuzana Juhaniaková
Foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Detviansky vyrezávaný kríž putuje na Island Vytlačiť
 

20..jpg

V nedeľu 25. júna 2017 na Raticovom Vrchu darovali biskupovi na Islande, Dávidovi Bartimejovi Tencerovi malý detviansky vyrezávaný kríž.

Vyrezávané kríže sú jedinečným symbolom a kultúrnym dedičstvom Detvy a obcí Podpoľania.

11. (2).jpg

17. (2).jpg

Kríž navrhol a maľoval Milan Malček a vyrezal ho Jozef Černák, obaja z Detvy. Ako uviedol Milan Malček, kríž z Podpoľania venoval reykjavickému biskupovi ako prejav úcty a obdivu.

Biskup Tencer na Raticovom Vrchu slávil nedeľnú svätú omšu s poďakovaním za drevený kostol s dĺžkou 16 metrov, ktorý skonštruovali slovenskí dobrovoľníci na Raticovom Vrchu. Kostol zhotovili z dreva z Podpoľania.

Zhotovený kostol opätovne rozložili tak, aby sa dal realizovať jeho prevoz na Island. Prepravu financovala organizácia nemeckých katolíkov Bonifatiuswerk a nový kostol posvätili a tým odovzdali do užívania 17. júna 2017 v Reyðarfjörður na Islande.

08. (2).jpg

Text: Zuzana Juhaniaková
Foto: osobný archív Milana Malčeka

 

 


 
 

Slávik Slovenska má na Podpoľaní úspechVytlačiť
 

20170519_124828.jpg

Okresné kolo Slávik Slovenska 2017 na Podpoľaní usporiadali 19. mája 2017 v Hriňovej.

Aj keď spev žiaľ už dávno nie je prirodzenou súčasťou každodenného života a spevná aktivita ľudí je obmedzená, v oblasti Podpoľania našťastie neustále pretrváva tradícia kultúrneho života, ku ktorému spev piesní neodmysliteľne patrí.

Potvrdilo to aj tohtoročné okresné kolo súťaže v speve „Slávik Slovenska“, ktoré sa v spolupráci s Centrom voľného času Trend konalo 19. mája v Základnej umeleckej škole v Hriňovej.

20170519_124927.jpg

Organizátorov nesmierne teší, že záujem účastníkov enormne vzrástol, čo potvrdzuje 22 zúčastnených súťažiacich, čo je o osem viac ako minulý rok. Súťažilo sa tradične v troch kategóriách s povinnou skladbou, ale aj ľubovoľne zvolenou, zväčša z miestnej oblasti. Na súťažiacich dohliadala odborná porota v zložení: Martina Saksová, Marián Švoňava a Veronika Spodniaková. Niektorí súťažiaci mali hudobný sprievod vo vlastnej réžií, no väčšinu účinkujúcich sprevádzala Ľudová hudba pod vedením Tomáša Boráka. A tohtoroční víťazi? V prvej kategórii zvíťazila Alexandra Klimová, v druhej Nela Hanesová a v tretej kategórii Adam Dovala.

Víťazom patrí srdečné blahoželanie, rovnako aj ostatným umiestneným a k pekným výkonom aj tým, pre ktorých sa miesto neušlo. „Ďakujeme za príjemný umelecký zážitok,“ odkazujú organizátori.  

Text: Gabriela Dobiašová
Foto: Eva Hanesová

 


 
 

Centrum voľného času usporiadalo Majstrovstvá okresu v ľahkej atletike žiakov a žiačokVytlačiť
 

IMG_9387.jpg

V dňoch 23. mája a 6. až 7. júna 2017 sa na futbalovom štadióne v Detve konalo Obvodné kolo v ľahkej atletike žiakov a žiačok základných škôl z okresu Detva.

Dňa 23. mája súťažili žiaci a žiačky, narodení 1. januára 2001 a mladší. Dňa 6. júna súťažili žiaci a žiačky narodení 1. januára 2004 a mladší, 7. júna súťažili najmladší kamaráti, teda 1.- 4. ročník.

Podujatia sa zúčastnili nasledovné školy z okresu Detva: Základná škola, Kukučínova 480/6, Detva, Základná škola, Obrancov mieru876/5, Detva, Základná škola s materskou školou A. Vagača a Základná škola J.J. Thurzu z Detvy, Základná škola s materskou školou Milana Kolibiara v Detvianskej Hute, Základná škola s materskou školou, Školská, Hriňová, Základná škola v Kriváni, Základná škola v Slatinských Lazoch, Základná škola vo Vígľaši, Základná škola v Látkach, Základná škola v Korytárkach.

IMG_9390.jpg

Rozhodcami podujatia boli učitelia telesnej výchovy z jednotlivých základných škôl, nad celým podujatím odborne dohliadal pán Vincent Tvrdík. O dobrú prípravu bežeckej trate sa postaralo mesto Detva a Technické služby Detva, ktorým patrí taktiež poďakovanie.

IMG_9426.jpg

Víťazom umiestneným na prvých troch miestach v jednotlivých disciplínách poblahoželali a  odovzdali diplomy a medaily Yveta Unterfrancová, Slavomír Ciglan a Ľudmila Ďuricová, ktorí boli zároveň rozhodcami v jednotlivých dňoch.

IMG_9429.jpg

IMG_9465.jpg

Celé podujatie sa vydarilo k spokojnosti všetkých zúčastnených a vďaka patrí všetkým tým, ktorí pri tomto podujatí nezištne pomohli.

Kategória žiaci a žiačky narodení 1. septembra 2001 bola postupová a víťazmi družstiev v kategórii žiaci aj žiačky sa stali žiaci Základnej školy J.J.Thurzu v Detve, ktorí postúpili na Krajské kolo do Banskej Bystrice, ktoré sa konalo 30. mája 2017. Taktiež tam postúpili víťazní jednotlivci disciplín.

Text a foto: Lucia Freiboldová


 
 

Mesto sa zapojilo do národnej súťaže Do práce na bicykli 2017Vytlačiť
 

peter-sagan-2.png

V stredu 28. júna 2017 sa uskutoční pred Domom kultúry A. Sládkoviča v Detve o 8.45 hod. vyhodnotenie súťaže Do práce na bicykli 2017.

Mesto Detva sa už tretí rok zapojilo do národnej kampane Do práce na bicykli, ktorej vyhlasovateľom je Národný cyklokoordinátor Peter Klučka spolu s Ministerstvom dopravy a výstavby SR.

Súťaž prebiehala v máji. V Detve sa do súťaže zapojilo sedem súťažiacich tímov, 20 jednotlivcov, ktorí najazdili na bicykli 1289,59 km a prešli pešo 31.88 km, čím ušetrili ovzdušie  o 331,04 kg splodín oxidu uhličitého CO ₂ v porovnaní s dopravou osobným automobilom.

Vedúcim tímom v meste sa stal tím Úrad práce Detva z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Štvorčlenná skupina v zložení Marek Fekiač, Pavel Grexa, Jana Melichová, Darina Vajsová najazdila spolu 567,91 km. Na ďalších miestach sa umiestnili tím Bukovinka zo Železníc SR - trojčlenná skupina najazdila 331,95 km a štvorčlenný tím 3. zš zo Základnej školy Ul. Obrancov mieru 884, Detva ktorí najazdili 176,67 km.

V súťaži jednotlivcov sa umiestnil na prvom mieste Pavel Grexa z tímu Úrad práce Detva - 231 km, na druhom mieste Jana Melichová z toho istého tímu so 160,26 km a na treťom mieste Elena Benčaťová z tímu Bukovinka - 158,54 km.

Najväčší počet jázd 126 spravili Perúnove deti v zložení Jana Jedličková, Miroslav Melich a Peter Gonda z Mestského úradu Detva.

Každý súťažiaci mal určite dobrý pocit, že niečo spravil pre svoje zdravie, šetril životné prostredie a podporil mesto Detva v národnej súťaži.

Text: Anna Budáčová
Foto: www.dopracenabicykli.eu


 
 

Medailová žatva detvianskych gymnastiek pokračujeVytlačiť
 

V sobotu 20. mája 2017 štartovali členky Klubu športovej gymnastiky (KŠG) Detva v juniorskom reprezentačnom družstve Slovenskej republiky na súťaži XV. ročníka Zelena Jama Open 2017 v slovinskej Ľubľane, kde družstvo SR 1 z pomedzi 22 družstiev zvíťazilo.

V súťaži jednotlivkýň si slovenské pretekárky v konkurencii 66 pretekárok z 8 štátov vybojovali tieto umiestnenia: 1. miesto Chiara Bunce (48,950), 3. miesto Kristína Pýchová (47,200) obidve z KŠG Detva, 4. miesto Karolína Takáčová (46,850). Všetky tri pretekárky si týmto výsledkom potvrdili svoju účasť ako reprezentantky SR na júlovom Európskom olympijskom festivale mládeže v maďarskom Györi.

Družstvu SR 2 sa taktiež darilo, keď obsadilo celkove 4. miesto a jeho členkami boli opäť dve gymnastky z KŠG Detva - Sára Dydi a Margaréta Gondová. V tejto silno nabitej konkurencii bolo aj družstvo KŠG Detva, ktoré s mladučkými pretekárkami obsadilo výborné 10. miesto.

Pretekárkam právom patrí gratulácia za vzornú reprezentáciu klubu a mestu Detva za vytvorené podmienky na realizáciu  tréningovej činnosti na vyššej športovej úrovni.

Rovnako patrí veľká vďaka i Základnej škole, Obrancov mieru 884, Detva, za ústretový prístup k vykonávaniu náročných tréningov.

 

Najmladšie gymnastky napodobňujú svoje staršie rovesníčky

Dňa 14. mája 2017 sa konal už XXV.ročník súťaže „Pohár UMB“ v Banskej Bystrici.

V silnej konkurencii domácich i zahraničných kluboch sa nestratili ani najmladšie gymnastky z Klubu športovej gymnastiky Detva a po úspešných vystúpeniach starších kolegýň si detvianska gymnastika pripisuje ďalšie medailové umiestnenia.

V kategórii najmladších žiačok si najlepšie počínala ešte len 7 ročná Nelka Ostrihoňová, ktorá si vybojovala z pomedzi 39 pretekárok výborné 2. miesto. Emka Ridzoňová skončila na 7. mieste a Evka Bystrianska na 9. mieste. Svojimi presvedčivými výkonmi si malé gymnastky odniesli pohár za 3. miesto v súťaži družstiev.

V skupine mladších žiačok radosť urobila Lucia Dobrocká, ktorá pridala k medailovej zbierke bronzovú medailu.

Vedenie Klubu športovej gymnastiky Detva pretekárkam gratuluje za vzornú reprezentáciu klubu a Základnej škole na ulici Obrancov mieru a mestu Detva za vytvorené podmienky na realizáciu  tréningovej činnosti na vyššej športovej úrovni.

 

Jarnú sezónu pre rok 2017 začali detviansky gymnastky opäť úspešne

V Innsbrucku sa 1. apríla 2017 uskutočnil jubilejný medzinárodný 20. ročník memoriálu Attila Pinter aj za účasti detvianskych gymnastiek. Pre výpravu Klubu športovej gymnastiky Detva (KGŠ) sa toto športové podujatie skončilo veľmi úspešne, keď za účasti 65 pretekárok z piatich krajín Európy z 12 rozdeľovaných medailí išlo na Slovensko 5. Súťažilo sa v kategóriách žiačok a junioriek a spoločne sa vyhodnocovali družstvá.

Po veľmi dobrom vystúpení obsadilo 2. miesto družstvo, ktorého členkami boli i pretekárky Detvy. Tie sa prezentovali výbornými výkonmi, za ktoré si zaslúžili popredné umiestnenia.

V kategórii žiačok sa na 3. mieste umiestnila Margaréta Gondová. Nebyť zaváhaniu na kladine, tak jej umiestnenie mohlo byť na najvyššom stupni.

V kategórii junioriek obsadila Kristína Pýchová vynikajúce 3. miesto a rozšírila tak medailovú zbierku pre farby Slovenska.

Mestu Detva patrí poďakovanie za vytvorené podmienky na realizáciu  tréningovej činnosti na vyššej športovej úrovni.

 

Palce sme držali dobre, detvianske gymnastky excelovali

Cez víkend 8. až 9. apríla 2017 sa konali v Maďarsku už tradičné medzinárodné preteky Elek Mátolay memoriál, kde sa zúčastnila aj slovenská ženská reprezentácia. V súťaži za účasti 65 pretekárok z 5 krajín sme obsadili všetky kategórie (žiačky, juniorky a seniorky).

Družstvo Slovenska v zložení Barbora Mokošova, Kristína Pýchová, Margaréta Gondová, pričom posledné dve z Klubu športovej gymnastiky Detva, obsadilo 2. miesto.

Taktiež sa darilo aj ostatným pretekárkam, ktoré sa umiestnili v kvalifikácii a tiež aj vo finále na jednotlivých náradiach na popredných miestach.

Výsledky Elek Mátolay 2017:

Kategória žiačky- viacboj – Gondová Margaréta 4. miesto, Hrušková 23. miesto

Finále

Preskok: Gondová Margaréta – 1. miesto

Bradlá:   Gondová Margaréta – 1. miesto

Kategória juniorky- viacboj – Pýchová Kristína 5. miesto, Dydi Sára 8. miesto

Finále

Preskok:  Pýchová Kristína – 3. miesto

Bradlá:    Pýchová Kristína – 3. miesto

Kladina:  Dydi Sára – 4. miesto

Prostné:   Pýchová Kristína – 1.miesto

Kategória seniorky- viacboj – Bunce Chiara 8. miesto

Finále

Prostné: Bunce Chiara 5. miesto

Pretekárkam patrí gratulácia za vzornú reprezentáciu klubu a Základnej školy na ulici Obrancov mieru a mestu Detva za vytvorené podmienky na realizáciu tréningovej činnosti na vyššej športovej úrovni.

MestoDetva.pngČinnosť Klubu športovej gymnastiky Detva je spolufinancovaná z rozpočtu mesta Detva.

Text: Katarína Krekáňová
Foto:

 


 
 

Najmladší občiankovia Detvy mali prvú spoločnú občiansku slávnosťVytlačiť
 

Uvedenie detí do života 16 jún 2017.jpg

V obradnej sieni mesta Detva 16. júna 2017 privítali do života 17 najmladších občiankov:

Lenku Dekrétovú, Dominika Kučeru, Branislava Beneša, Ivanu Šufliarskú, Alexa Babica, Andreja Jozefa Homoľu, Jaroslava Ostrihoňa, Hanu Ľuptákovú, Patrika Kružliaka, Stelu Zlatoňovú, Ninu Ďuricovú, Michaelu Belajovú, Martina Hulinu, Matúša Murína, Lauru Černeckú, Rebeccu Mojžišovú, Sofiu Stračinovú.

Uvedenie Detí do života 16jun2017.jpg

.

Spoločné Uvítanie detí 16 jún 2017.jpg

Túto milú slávnosť, ktorá sa uskutočnila v tento deň dvakrát, otvorila a všetkých privítala Anna Kucejová, tajomníčka Zboru pre občianske záležitosti v Detve, ktorý slávnosť pripravil. Krátkym, no emotívne veľmi podmanivým hudobno-slovným pásmom pozdravili našich najmenších a ich rodičov deti z Materskej školy, Obrancov mieru 876/5.

Pri kolíske 16 jún 2017.jpg

Uvítanie malých občanov Detvy 16 jún 2017.jpg

Rodičia a najmenší občania v obradnej sieni 16 jún 2017.jpg

Potom sa rodičom a ich deťom  prihovoril primátor mesta Ján  Šufliarský. V príhovore vyzdvihol hlavne dôležitú úlohu rodičov pri výchove svojich potomkov.

Uvedenie Deti do zivota.jpg

.

Podpis do pamätnej knihy 16 jún 2017.jpg

Uvítania najmenších v obradnej sieni 16 jún 2017.jpg

Po zápise do pamätnej knihy prijali rodičia od primátora kvietok a darček pre svoje dieťa. Na záver odznela krásna pieseň a báseň v podaní speváčky Anny Hudecovej a recitátorky Marty Kákovej.

Uvedenie Deti rodina Murínovci.jpg

Text: Anna Kucejová
Foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Celosvetové ocenenie za najlepší manažment má Biosférická rezervácia PoľanaVytlačiť
 

o_img_7458 (3).jpg

V Paríži 13. júna 2017 v sídle UNESCO, si cenu za celosvetovo najlepší manažment biosférickej rezervácie za rok 2017 prevzala práve Vladimíra Fabriciusová s predstavením Biosférickej rezervácie Poľana.

Prestížne ocenenie je výbornou prezentáciou Slovenska na medzinárodnej úrovni. Cena nesie meno Michela Batissa, francúzskeho vedca environmentalistu. Riaditeľka Správy Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) – Biosférickej rezervácie (BR) Poľana si ocenenie prevzala v podpolianskom kroji počas zasadnutia Medzinárodnej koordinačnej rady programu Človek a biosféra. 

o_img_7533 (2).jpg

Foto: Riaditeľka CHKO - BR Poľana Vladimíra Fabriciusová s Hanom Qunli riaditeľom Divízie ekologických vied a vied o Zemi a tajomníkom programu Človek a biosféra na Ústredí UNESCO v Paríži.

Cena má celosvetový význam a udeľuje sa každoročne vybranému kandidátovi na základe nominácií zo všetkých členských štátov UNESCO.

o_img_7466 (2).jpg

“O cenu sme sa uchádzali s projektom „Biosférická rezervácia – príležitosť pre ľudí a prírodu“, v ktorom demonštrujeme dôležitosť inkluzívneho prístupu a vzájomnej spolupráce pri riadení medzinárodne významného územia,” priblížila Vladimíra Fabriciusová.

IMG_7542 (2).jpg

Získanie tohto ocenenia je veľkou reklamou a zároveň výzvou nie len pre Poľanu, o Slovensku v tejto súvislosti v týchto dňoch číta celosvetová odborná verejnosť.

Text: Zuzana Juhaniaková
Foto: archív Správy CHKO – BR Poľana


 
 

Mesto v minulom roku finančne podporilo 56 projektovVytlačiť
 

DSC_0364 (5).jpg

Mesto Detva poskytlo v roku 2016 dotácie zo svojho rozpočtu v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 4/2013 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta v platnom znení na päťdesiatšesť projektov v celkovej výške 20 660 €.

V cieľovej oblasti: a) kultúra - rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo  šírenie kultúrnych hodnôt, zachovanie kultúrneho dedičstva podporilo 22 projektov vo výške 8 346 € a to v nasledovnom poradí - prijímateľ dotácie - projekt - výška dotácie:

Súkromné centrum voľného času Majáčik - Detva má talent – 2. ročník - 300 € a na projekt poznaj svoj región – 2. ročník -100 €,

Milan Fekiač, Piešťanská „Prpľačka“ 2016 - 100 €, 

Základná škola, Kukučínova 480/6 - Deň na dedine - 400€,

Občianske združenie Skliarovo - Oslava Silvestra na Skliarove - 176 €,

Kultúrne centrum A. Sládkoviča Detva - Podpora záujmovo-umeleckej činnosti, slávnostný program pri príležitosti 55. výročia Domu kultúry A. Sládkoviča - 2000 € a projekt - Jiloskéro Hangóro - 200 €,

Občianske združenie Magikos - Vláčikom za poznaním! - 150 €,

OZ DAR – Detvianska aliancia Rómov - Amaro Svitos 2016 - 200 €,

Materská škola, Obrancov mieru 876/5 - Staviame my máje... - 250 €,

Základná umelecká škola Svetozára Stračinu, Štúrova 12, Detva Galaprogram ZUŠ S. Stračinu v Detve pri príležitosti 50.výročia svojho vzniku – 200 €,

OZ Detviansky Tulipán - Reklamný materiál pre OZ Detviansky Tulipán - 150 €,

Občianske združenie Centrum pre deti, rodinu a seniorov Studnička - Podpora kultúrneho života detí na Piešti - 300 €,

Materská škola, M. R. Štefánika 908/40 - Príbeh sedliaka Ignáca - 180 €,

Základná škola s materskou školou A. Vagača, Štúrova 12, Detva - 60. výročie II. Základnej školy v Detve - 490€,

Základná škola J. J. Thurzu A. Bernoláka 20, Detva - Pochod strašidiel - 250 € a na projekt Svetelná show - 100 €,

Ing. Juraj Dianiška - Obnova NKP č. 1828 po požiari v roku 2013 - 300 €,

Materská škola Námestie mieru 17, Detva - Detvianske škôlkové slávnosti - 280 €,

Dušan Šablatúra - Vydanie knihy „Faktografia druhej svetovej vojny“ - 300 €,

OZ Detvani - Šírenie ľudových tradícií Detvy v zahraničí - 420 €,

OZ Folklórny súbor Detva - Reprezentácia Detvy, podpolianskeho folklóru a Slovenska v zahraničí - 1500 €.

 

V cieľovej oblasti: c) sociálna oblasť, ochrana a podpora zdravia boli podporení piati žiadatelia v celkovej sume 564 €: 

Domov sociálnych služieb, Stredisko DSS Detva - Už 25 rokov s Vami ! - 90 €,

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Detva - Stop nude IX - 200 €, Materská škola, Nám. SNP 17, Detva - Malí záchranári - 100 €,

Špeciálna ZŠ pre žiakov s telesným postihnutím, Detva - Juniáles - 90 €,

Slovenský skauting, 106. zbor Akataleptik, Obrancov mieru č. 4, Detva - 25. rokov skautingu v Detve - 84 €.

 

V cieľovej oblasti: b) telesná kultúra a šport bolo podporených 29 projektov vo výške 11 750 € a to:

MŠ Obrancov mieru 875/5, Detva - Ocko, mamička - poďte s nami športovať- 200 €,

Kraso klub Detva - 2. Poľana Cup Detva -   900 €,

MŠ A. Bernoláka 19, Detva - Športová olympiáda  materských škôl-  900 €,

Patrik Baláž - Halový turnaj U12 - 150 €,

ZŠ Kukučínova 480/6, Detva Tešíme sa z pohybu - 200 €,

ZŠ s MŠ Alexandra Vagača, Štúrova 12, Detva - Posilňovňa - 200 €,

Rímskokatolícka cirkev farnosť Detva - Kresťanský letný tábor - 750 €,

Jozef Krnáč - Volejbalový turnaj „LUCIA 2016“ ženy - 200 €,

Peter Jamnický - Volejbalový turnaj „LUCIA 2016“ v kategórii mužov - 200 €,

Klub slovenských turistov Detva - Poznávanie krás Slovenska v roku 2016 - 500 €,

Karate klub Detva - Reprezentácia mesta na súťažiach - 750 €,

ŠK Hádzaná, Detva - Hádzaná pre školy - 800 €,

Diana Tereňová - Halový turnaj U11 - 150 €,

Jozef Klimo - Turnaj v mariáši o " Detviansku valašku - Cena primátora mesta Detva" - 200 €,

ZŠ Obrancov mieru 884, Detva - Turisticko – športovými aktivitami ku zdraviu - 500 €,

Šachový klub Podpoľanie - 5.ročník medzinárodného šachového turnaja "FIDE OPEN CHESS DETVA"- 200 €,

OZ Naše Mesto - 3. ročník " Futbalový turnaj IZS o pohár primátora mesta Detva"./ Futbalový turnaj pre príslušníkov záchranných zložiek/ - 200 €,

Iveta Ciglanová - Volejbalový turnaj učiteľov - 250 €,

Gabriela Novosadová - 28. ročník manželov Žifčákovcov - 200 €,

Jozef Sklenár - KalamarKAP – preteky v krátkom behu a dlhom lezení- 500 €,

FITNESS ZORALE ČAVE, Detva - Rozvoj kulturistiky a fitness u rómskej mládeži - 700 €,

Súkromné CVČ A. Bernoláka 20, Detva - Zober loptu a nie drogu.- 200 €,

Materská škola M. R. Štefánika 908/40, Detva - Chrobáčikovia - malí olympionici - 200 €,

Slovenský skauting,106. zbor Akataleptik Detva - Skautský letný tábor - 25 rokov skauting v Detve - 1 100 €,

František Schmidt - 14.roč. Veľkonočného mix turnaja vo volejbale - 200 €,

Šachový klub Garde Detva - Štart Stelly Sáňkovej na Majstrovstvách Európy a majstrovstvách Európskej únie v šachu mládeže 2016 - 500 €,

Kraso klub Detva - 3. Poľana Cup Detva - 200 €,

OZ NOVÁ DETVA - 3. ročník behu "O primátorov krpec". - 500 €,

Emília Lenárová - MFK Detva CUP 2016 - 200 €.

 

Text: Anna Budáčová, Anna Kucejová, Eva Huboňová
Ilustračné foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Slávnosť v obradnej sieni usporiadali aj tohtoroční maturantiVytlačiť
 

Jan Sufliarsky Gymnazium Detva.jpg

V piatok 26. mája 2017 sa uskutočnilo slávnostné vyradenie absolventov Spojenej školy v Detve. Rozlúčka s úspešnými absolventmi školy sa odohrala v obradnej sieni mestského úradu aj za prítomnosti primátora mesta Jána Šufliarského. S prianím všetkého dobrého v osobnom i pracovnom živote vyprevadili žiakov učitelia a riaditeľ školy Ján Melich. Celý článok bol publikovaný tu.

Gymnazium Detva v obradnej sieni.jpg

Slávnostné odovzdávanie vysvedčení maturantom v ten istý piatok 26. mája usporiadalo v obradnej sieni mesta aj Gymnázium Detva.

Ako uvádza webstránka gymnázia, „tridsaťjeden absolventov prevzalo koncoročné a maturitné vysvedčenie. Viacerí študenti boli ocenení pochvalou riaditeľa školy za rôznorodé záujmové a vedomostné aktivity.“

Maturita v kroji.jpg

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Detský folklórny súbor Podpoľanček pozýva: ...keby moje nôžky... Vytlačiť
 

ADS5699 (2).jpg

Detský folklórny súbor Podpoľanček pri Centre voľného času Trend všetkých srdečne pozýva na kultúrny program "... keby moje nôžky ..." v piatok 23. júna od 17.00 hod. v Dome kultúry A. Sládkoviča v Detve.

ADS5759.jpg

Vystúpia všetky tanečné zložky Detského folklórneho súboru Podpoľanček:

Krpčeky I

Krpčeky II

Prípravka

DFS Podpoľanček

 

Text: Dana Rusinová, Zuzana Juhaniaková
Foto: www.podpolancek.sk


 
 

Tohtoročný Beh zdravia podporilo viac ako šesťsto bežcov Vytlačiť
 

IMG_2604 (2).JPG

Základná škola na Ulici obrancov mieru 884 v Detve dňa 8. júna 2017 opäť ožila olympijským duchom. Podujatia Beh zdravia sa zúčastnili deti zo všetkých detvianskych základných škôl i materských škôl, Gymnázium v Detve spolu s pánom riaditeľom Pavlom Lalíkom.

Krásnu myšlienku prišli podporiť aj mnohí rodičia detí. Okrem školských zariadení sa do podujatia zapojili zamestnanci Mestského úradu v Detve, Klub športovej gymnastiky s reprezentačnou trénerkou Katarínou Krekáňovou i dôchodcovia mesta.

Zamestnanci Mestského úradu Detva na Behu zdravia.jpg

Celkovo bolo účastníkov behu 620. Menší žiaci bežali v areáli školy 300-metrový okruh. Ostatní zabehli veľký okruh - 1 km okolo letného štadióna. Príjemnú atmosféru vytvárali bývalí žiaci Radovan Kučera a  Andrej Baran svojimi hudobnými vstupmi.

Pani kuchárky pripravili chutné občerstvenie, výborné halušky. Zabezpečený bol zdravotnícky dohľad. Pri všetkých aktivitách pomáhali deviataci. Podujatie sa uskutočnilo s podporou mesta Detva.  

MestoDetva.pngPodujatie bolo spolufinancované z rozpočtu mesta Detva.

Text: Radoslava Búdová
Foto: Kristína Sujová


 
 

Farby a krivky Poľany sú naplnením autorovho snaVytlačiť
 

Július Ciglan na vernisáži.jpg

Foto: Autor s pani Annou Longauerovou počas vernisáže

Diela Július Ciglan vystavoval na svojej 24. autorskej výstave pri príležitosti jeho životného jubilea 5. až 24. mája 2017 v Dome kultúry Andreja Sládkoviča v Detve.

kRIVKY 5.jpgSplnenie si životného sna Júliusa Ciglana, zobraziť vo svojich výtvarných dielach vyhasnutú sopku Poľanu, sa stalo motiváciou k vytvoreniu už druhého výtvarného cyklu tento krát s názvom „Farby a krivky Poľany.“

Poľana v rôznych ročných, či denných obdobiach ako zvýraznenie krásy Slovenskej prírody. Krivky Maríny Píšlovej schované v predstavách Andreja Sládkoviča, ktorý si básnickou zbierkou Detvan liečil svoju bolesť zo sklamanej lásky. Autor prepája svoje výtvarné diela s duchovnými a kultúrnymi hodnotami básnických zbierok Andreja Sládkoviča Detvan a Marína.

Na vernisáži sa zúčastnilo veľa obdivovateľov výtvarného umenia zo Slovenska.

MestoDetva.pngPodujatie bolo spolufinancované z rozpočtu mesta Detva.

11..jpg

26..jpg

29..jpg

24..jpgKrivky 8.jpg

Text: Iveta Ciglanová
Foto: Jaroslav Švábenský


 
 

Už osem rokov úspešne pokračujú ako Zelená škola Vytlačiť
 

Materská škola M. R. Štefánika Detva.jpg

Foto: divadielko "Ako si lesné zvieratká robili poriadok"

19. jún 2017

Materská škola na ulici M. R. Štefánika 908/40 v Detve už ôsmy rok úspešne pokračuje v medzinárodnom programe „Zelená škola.“

Tento certifikačno-vzdelávací program je súčasťou celosvetovej siete „Eco-school“, ktorá pomáha slovenským školám zapojeným do programu realizovať environmentálnu výchovu prepojenú s praktickými krokmi.

„Zelené školy“, ktorých propagátorom je aj Materská škola, M. R. Štefánika 980/40, sa usilujú prezentovať dôležitosť ochrany životného prostredia. Počas predchádzajúcich rokov sa v rámci plnenia zámerov programu zaoberali triedením odpadu, znížením spotreby vody, tepla a dodávaním potravín pre školskú jedáleň od miestnych dodávateľov.

Prioritou Materskej školy M. R. Štefánika sa za posledné dva roky stala záhrada a zeleň v nej. Aj v tomto školskom roku budú dosádzať stromčeky a budovať záhradu, ako miesto na spoločne príjemne strávené chvíle pri hrách pre deti a ich rodičov.

Deti Materská škola M. R. Štefánika Detva.jpg

Týždeň otvorených dverí v Materskej škole M. R. Štefánika

Ako obvykle v jarnom období sa v materskej škole otvárajú dvere pre všetkých priaznivcov „Zelených škôl“. V týždni od 24. apríla do 28. apríla 2017 pozvanie do Materskej školy na ulici M. R.Štefánika prijali deti z materských škôl na ulici Antona Bernoláka, Obrancov mieru, Námestia SNP, Materskej školy v Kriváni a zo Základnej školy na ulici Obrancov mieru.

DSC00759.jpg

Vo štvrtok 27. apríla sa na akciu prišli pozrieť predstavitelia mesta, primátor Ján Šufliarský, zástupca primátora Ladislav Bódi, prednosta mestského úradu Štefan Slemenský a vedúca oddelenia školstva, kultúry a sociálnych vecí Margita Gajdošová.

Školská záhrada sa stala centrom diania týždňa otvorených dverí. Deti z organizujúcej materskej školy sa pozvaným hosťom predstavili divadielkom „Ako si lesné zvieratká robili poriadok.“ Po skončení divadielka dali deti sľub Zemi, že sa o ňu budú príkladne starať. Hostia sa v prítomnosti horára a planéty Zem zoznámili s tunajšou rozsiahlou záhradou.  

Scénka Materská škola M. R. Štefánika Detva.jpg

DSC00715.jpg

DSC00749.jpg

Počas prechádzky pod názvom „S batohom cez horu“ plnili rôzne poznávacie aktivity, pri ktorých používali všetky zmysly (poznávali stromy v záhrade – priraďovali kôru, listy a plody k stromom, podľa vône rozoznávali liečivé bylinky, ochutnávali lesné plody, párovali zvieratá a ich stopy). Sprievodnou akciou bola výstavka „Môj strom v ročnom období.“

Za účasť na akcii deti získali malý certifikát, dostali drevené medaily a boli pohostené sladkým koláčom s bylinkovým čajom. Poďakovanie patrí žiakom druhého stupňa Základnej školy J.J.Thurzu v Detve za spolupodieľanie sa na programe rovesníckym vzdelávaním.

Akcia bola čiastočne financovaná z rozpočtu mesta Detva, Občianskeho združenia „Holubička“ a Materskej školy M. R. Štefánika 908/40 v Detve.

MestoDetva.pngPodujatie bolo spolufinancované z rozpočtu mesta Detva.

Text: Zuzana Slemenská
Foto: Lenka Kružliaková


 
 

Slniečko aj zúčastnení prispeli k radostnej Olympiáde materských škôl Vytlačiť
 

Olympijske Hry Materskych Skol 2017.jpg

Dňa 6. júna 2017 sa o 9.00 hod. v areáli Materskej školy, A. Bernoláka 937/19 v Detve, začal vydarený XI. ročník Športovej olympiády Materských škôl v Detve.

Materské školy súťažili v disciplínach ako beh na 20 metrov, jazda na odrážadle, hod do kolkov, na pretekárskej dráhe a v hode do koša.

Do Športovej olympiády sa zapojilo všetkých päť materských škôl z Detvy. Materská škola, Námestie SNP 17, Materská škola, Obrancov mieru 875, Materská škola, M. R. Štefánika 980/40, Materská škola Alexandra Vagača a organizujúca Materská škola, A. Bernoláka 937/19.

Primátor Ján Šufliarský zapaľuje olypijský oheň.JPG

Organizátori ďakujú všetkým zúčastneným za neopísateľnú atmosféru a slniečku za to, že vydržalo svietiť až do konca.

Športovej olympiády materských škôl v Detve sa zúčastnili aj hostia z Mestského úradu v Detve. Fakľu olympijského ohňa zapálil primátor mesta Ján Šufliarský, športové zápolenie najmenších si prišiel pozrieť zástupca primátora mesta Ladislav Bódi aj vedúca odboru školstva Margita Gajdošová.

Olympijske Hry Materskych skol 2017 Detva.jpg

.

Olympijske Hry Materskych skol 2017 Detva cyklista.jpg

.

Olympijske Hry Materskych skol 2017 Detva Beh.jpg

Za spoluprácu a pomoc pri disciplínach športovej olympiády patrí poďakovanie taktiež študentom Gymnázia v Detve.

„Tešíme sa, že si to o rok zopakujeme,“ odkazuje všetkým milým účastníkom kolektív organizujúcej Materskej školy A. Bernoláka v Detve.

MestoDetva.pngPodujatie bolo spolufinancované z rozpočtu mesta Detva.

Text: Ladislav Bódi, Zuzana Juhaniaková
Foto: Ladislav Bódi


 
 

Hlasovaním podporte projekt Eko domček Materskej školy A. Bernoláka 19 Vytlačiť
 

EkoDomcek.jpg

Kolektív materskej školy A. Bernoláka 19 v Detve adresuje priateľom, rodičom a širokej verejnosti nasledovnú prosbu:

„Prosíme Vás o podporu získania dotácie 1000 € a zahlasovanie za projekt „EKO DOMČEK“ na stránke https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/zvolen.

Vopred ďakujeme za každý hlas.“ 

Doteraz využívaný domček na fotografii je evidentne už v nevyhovujúcom stave. Nový Eko domček bude postavený z prírodných materiálov s dreveným nábytkom na ukladanie prírodnín, ekomateriálov a výrobkov z nich.

Text: Anna Fáberová, Zuzana Juhaniaková
Foto: www.gestopremesto.sk


 
 

Navštívili Leteckú základňu, čakali ich netradičné zážitkyVytlačiť
 

P6023086 (2).JPG

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí Špeciálna základná škola využila možnosť zúčastniť sa akcie, ktorú 2. júna 2017 zorganizovali ozbrojené zložky a Finančná správa na Leteckej základni Sliač.

Všetko bolo krásne, všetko bolo vzácne. Svoju radosť a nadšenie neskrývali ani rodičia, ktorí sa k deťom a pedagogičkám pridali. Pomaličky sa končí školský rok a to je čas výletov. Pre viacerých to bol deň, ktorý sa nemal skončiť. Preto aj touto cestou chcú úprimne poďakovať všetkým, ktorí im pomohli výlet zrealizovať.

 

Škola sa predstavuje

Špeciálna základná škola sa počas celého svojho trvania zameriava na to, aby žiaci, ktorí ju navštevujú mohli raz povedať, že sú úspešní.

Len ako na to? Ako maximálne rozvinúť schopnosti žiakov, to je vždy najťažšia otázka. Škola preto volí špeciálne metódy a formy práce, jej kolektív sa snaží a vedie vyučovací proces tak, aby sa čo najviac priblížil reálnemu životu.

Jednou z najdôležitejších vecí pre život je naučiť sa čítať s porozumením a v súčasnom období, kedy útočí na emócie človeka množstvo reklám, je dôležité vedieť orientovať sa vo svete financií.

V rámci rozvoja čitateľskej gramotnosti Špeciálna základná škola v Detve od začiatku roka realizovala viaceré podporné aktivity.

Jednou z nich, s veľkým poďakovaním občanom mesta Detva, bola aktivita „List občanom Detvy“. Požiadali o darovanie kníh, ktoré už u nich doma nemajú svojich čitateľov. Vďaka občanom škola dostala do tried ďalšie knihy a tak s nimi žiaci môžu voľne, podľa záujmu a s úctou k nim manipulovať.

Žiaci prvého i druhého stupňa sa počas celého roka venovali mimo čítankovému čítaniu, ktoré vyvrcholilo Dňom prezentovania čitateľských portfólií. Každý žiak školy odprezentoval to, čo čítal. A maličkí žiaci si vyrobili aj vlastné rozprávkové knihy.

P6013040 (2).jpg

Na škole zrealizovali aj Deň finančnej gramotnosti. Aj ten bol vyvrcholením celoročného snaženia a učenia sa. Žiaci sa venovali projektom, manipulovali s peniazmi a najstaršie dievčatá realizovali projekt „Som mama,“ na ktorom pracovali s rodinným rozpočtom. Nakupovali, predávali, zvažovali svoje možnosti.

V Špeciálnej základnej škole sa stále niečo deje. Kto by sa chcel o nej dozvedieť viac, je vítaný, môže navštíviť aj internetovú stránku školy http://www.szsmierudt.edu.sk/.

Text a foto: Gabriela Fuňáková


 
 

Poď sa so mnou hraťVytlačiť
 

DSCN1421.JPG

1. júna 2017 oslávili deti v Materskej škole na Nám. SNP 17 v Detve medzinárodný deň detí športovo- indiánskou olympiádou, ktorú tvorili rôzne športové disciplíny.

Začali zapálením ohňa a spoločným privítaním sa na dvore materskej školy. Postupne prechádzali rôznymi disciplínami, ktoré zdokonaľovali ich pohybové schopnosti. Deti sa mohli do sýtosti vyšantiť. Príjemná atmosféra, hudba, smiech, zábava, to sú slová ktorými je možné charakterizovať tento deň.

hdimg5dd4144d9918b846d58686deda91e2.jpg

.

hdimgec9c1960cb0d5270857ee55c5aabfb.jpg

MestoDetva.pngProjekt je spolufinancovaný z rozpočtu mesta Detva.

Text: Lucia Zlatoňová
Foto: Silvia Šufliarská


 
 

Deň na dedine opäť potešilVytlačiť
 

Den na dedine 2017 Ria Kralova.jpg

Prvý júnový piatok býva v Základnej škole na Kukučínovej ulici v Detve každoročne venovaný tradičnému podujatiu Deň na dedine, ktorý je vyvrcholením celoročnej realizácie projektu Regionálna výchova a ľudová kultúra regiónu Podpoľanie.

DenNaDedineMiroslavaChalupska.jpg

Foto: Riaditeľka Miroslava Chalupská víta primátora mesta Jána Šufliarského.

2. júna 2017 areál základnej školy ožíval už od skorých ranných hodín nezvyčajným ruchom a začínal sa napĺňať zamestnancami školy, žiakmi a prvými návštevníkmi.

Deň na dedine usmiate organizátorky.jpg

Pred začatím kultúrneho programu pán Dušan Bobot pripravoval ozvučovaciu techniku a vyučujúci so žiakmi obliekali do farebného šatu briezky, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou slávnostne vyzdobeného pódia.

Deň na dedine 2017 publikum.jpg

.

Den na dedine 2017 druhy.jpg

13. ročník podujatia Deň na dedine sa začal kultúrnym programom, ktorý mali pevne v rukách moderátori pán Jozef Černecký a pán Jozef Uhrín. Okrem sprievodného slova program obohatili o umelecké slovo a hudobné vstupy. Pred uvedením prvého účinkujúceho moderátori privítali hostí: Jána Šufliarského – primátora mesta Detva, Ladislava Bódiho – viceprimátora Detvy, Mojmíra Chalupského – vedúceho ekonomického oddelenia, Vladimíra Marka – riaditeľa Základnej školy s materskou školou A. Vagača, Jána Gabľasa – riaditeľa Základnej školy, Obrancov mieru, Bohuslava Ilavského – riaditeľa Základnej školy J. J. Thurzu,  Soňu Kyseľovú – zástupkyňu riaditeľa Základnej školy J. J. Thurzu, Andreu Ľalíkovú -riaditeľku Základnej umeleckej školy Svetozára Stračinu, Jána Melicha – riaditeľa Spojenej školy v Detve, Pavla Ľalíka – riaditeľa Gymnázia Detva, Zuzanu Slemenskú -riaditeľku Materskej školy, M. R. Štefánika, Máriu Lešánekovú – riaditeľku Súkromného centra voľného času Majáčik a Jozefa Pavlova – poslanca mesta Detva.

Kultúrny program Dňa na dedine si organizátori nevedia predstaviť bez účasti najmladších účinkujúcich – Detského folklórneho súboru (DFS) Vrtielko z Materskej školy, Námestie SNP 17 v Detve, kde umeleckou vedúcou súboru je pani učiteľka Ria Kráľová a spolu so svojimi zverencami sa predstavili detskou hrou Na detvianskych lazoch.

Den na dedine Katarína Červenková.jpg

Na Slovensku boli vždy silné rodinné tradície, putá medzi členmi rodiny, v rodinách vládla súdržnosť. Z generácie na generáciu sa tradovali ľudové skvosty, ktoré vytvorili šikovné ruky a bystrá myseľ predkov. Krásnym príkladom rodinnej spolupatričnosti a zachovávania tradícií je rodina Červenková. Pani Katarína Červenková, rodená Matúšková, bývalá žiačka Základnej školy na Kukučínovej ulici v Detve, dosahovala v speváckych súťažiach úspechy celoslovenského charakteru: Strieborný Slávik Slovenska v Bratislave a zároveň jej bolo udelené ocenenie Laureátka Ceny Petra Dvorského, na Celoslovenskej prehliadke sólistov spevákov a inštrumentalistov v Prešove získala 1. miesto. Lásku k ľudovej piesni vštepuje aj svojej dcérke Sofii, žiačke 2. A triedy.

Sofia zaspievala pieseň Pondelok, utorok a Katka sa predstavila krásnou lyrickou piesňou Už sa javor vyvaliu. Spolu s dcérkou zaspievali pieseň Tá detvianska brána. Na heligónke obidve speváčky sprevádzal výborný heligonkár, brat pani Červenkovej, Ján Matúška. Ďalším pekným príkladom tradovania ľudovej kultúry v rodine je starý ocko Ján Malatinec a jeho vnučka Magdalénka Malatincová. Magduška zaspievala pieseň Tie detvianske zvony, no kvôli onemocneniu starého ocka ju na heligónke sprevádzal Ján Matúška.

Ďalším účinkujúcim bol Detský folklórny súbor (DFS) Detvanček, ktorý pracuje v Základnej umeleckej škole Svetozára Stračinu v Detve. Umeleckou vedúcou je Veronika Horváthová a v programe sa divákom predstavili Spevmi, Lúčnymi hrami a tancom Karička.

Deň na dedine Detská ľudová hudba Detvanček.jpg

Sprevádzala ich Detská ľudová hudba Detvanček, ktorej hudobné kroky vedie a usmerňuje pán učiteľ Roman Berky a Ján Šufliarský.

Detský folklórny súbor Slniečko uviedol tanečné čísla Odzemok, Nite, nite a Čardáš zo Slatiny. Umeleckou vedúcou súboru je pani Milka Zorvanová, súbor Slniečko úspešne reprezentuje mesto na domácich i medzinárodných festivaloch.

Deň na dedine 2017 Detský folklórny súbor Slniečko.jpg

Ratolesť je meno ďalšieho detského folklórneho súboru v Detve, uvedený súbor pracuje v Základnej škole na Kukučínovej ulici v Detve. Súčasným vedúcim súboru je pán Michal Baláž s manželkou Magdalénou Balážovou. Diváci v podaní súboru a Ľudovej hudby Tomáša Boráka uvideli Tanec z Hriňovej, Karičku a vypočuli si Dobronivské spevy. Po vystúpení členovia Detského folklórneho súboru Ratolesť a žiaci deviateho ročníka zvalili majestátny máj a ukončili jeho vládu nad školským dvorom. Viešku mája odovzdali do rúk pani riaditeľky Miroslavy Chalupskej.

Počas programu sa v areáli základnej školy pripravené stánky zapĺňali výrobkami ľudových remeselníkov.

Den na dedine 2017 To je On.jpg

Deň na dedine svojou návštevou poctili: Zväz včelárov – výrobky z vosku, prírodné mydlá s kozím mliekom, prírodná kozmetika, súčasťou ich prezentácie bola aj prítomnosť včielok, žiaci sa cez sklo pozerali na spôsob a filozofiu ich vnútorného života, ktorú záujemcom priblížil pán Igor Melich, Občianske združenie Tulipán – ľudové výrobky z filcu, vlny, stužiek, servítková technika, maľba na látku, prestieranie na stôl, Mladý cukrár – praktické ukážky zdobenia koláčikov, Výroba drevených krížov – pán Malček a pán Černák prezentovali svoje umenie zdobenia drevených krížov, Regionálne centrum remesiel Ústredie ľudovej umeleckej výroby – prezentácia práce so šúpolím, konkrétne záložka do knihy a práca na hrnčiarskom kruhu – pani Katarína Králiková vyrábala výrobky z hliny pod drobnohľadom mnohých záujemcov, Výroba kožených výrobkov – pán Ján Krnáč každoročne na podujatí Deň na dedine prezentuje kožené výrobky – dámske kabelky, krpce, opasky, suveníry, Výroba dreveného riadu – pán Jozef Fekiač - prezentácia dreveného riadu z dreva ovocných stromov, pletených korbáčov, pohárov a rámov na obrazy, Vyšívanie korálkami – pani Hojčová pred očami divákov vyčarila krásny korálkový ornament na kápku, Výroba šperkov – absolventky školy Martina Kurišová a Ivana Vilhanová návštevníkom ukázali výrobu háčkovaných a modelovaných šperkov.

Deň na dedine 2017 Vilma Hojčová.jpg

Foto: Pani Vilma Hojčová sa rada podelila s umením vyšívania.

Žiaci Základnej školy na Kukučínovej ulici školy sa prezentovali výtvarnými aktivitami pod vedením pani učiteľky Renaty Longauerovej. Pod názvom Hmyzí hotel žiaci siedmeho a deviateho ročníka na hodinách technickej výchovy a biológie pripravili a následne predstavili populárny domček pre hmyz, ktorý poskytuje úkryt pre mnohé druhy záhradného užitočného hmyzu.

Program Dňa na dedine pokračoval najobľúbenejšou disciplínou, a to súťažou v škrabaní, rajbaní zemiakov a jedení halušiek. Súťažiaci 2. stupňa sa za hlasného povzbudzovania spolužiakov umiestnili nasledovne: na 1. mieste žiaci 9. B triedy, 2. miesto patrilo žiakom 7. A triedy a na treťom mieste skončili žiaci 6. B triedy.

V areáli školy prebiehali aj sprievodné súťaže, ktoré si pripravili vyučujúci: Nárečové slová, Detviansky alchymista, Babka bylinkárka, Navliekanie korálok, Háčkovanie prstami, Hádanie vôní, Hádzanie krumpľov do fiľfasu, Skákanie vo vreci, Hrabanie sena a súťaž Hľadaj!

Súťažný program podujatia bol obohatený varením tradičných jedál. Tejto úlohy sa úspešne zhostili žiaci 8. A triedy a navarili výborný čír s bryndzou, žiaci 8. B sa nedali zahanbiť haluškami s kapustou, žiaci 9. A vsadili na kvalitu a výbornú chuť kyslej fazuľovej polievky a žiaci 9. B navarili rezance s tvarohom. Kvalitu pripravených jedál hodnotila komisia v zložení: pani Jana Lalíková, pani Jana Cerovská a pani Katarína Uhrinová. Všetky jedlá žiaci v spolupráci so svojimi triednymi učiteľkami zvládli výborne a komisia všetkých odmenila sladkou odmenou.

Žiaci pod vedením pani učiteľky Eleny Melichovej každoročne pripravujú výstavu s rôznym zameraním. Tohto roku výstavu pomenovali Od griflíka po tablet. Návštevníci sa oboznámili s vystavenou didaktickou technikou a jej vývojom počas predchádzajúcich desaťročí.

Deň na dedine 2017 Pitný režim.jpg

Foto: Pitný režim bol počas slnečného dňa dôležitý.

Za zdarný priebeh organizátori 13. ročníka podujatia Deň na dedine ďakujú sponzorom: mestu Detva, Rade rodičov a priateľov Základnej školy na Kukučínovej ulici v Detve,  pani Viere Bystrianskej, pánovi Ondrejovi Záchenskému, pánovi Štefanovi Mesárošovi, pánovi Dušanovi Bobotovi, pánovi Milanovi Ďuricovi, pánovi Róbertovi Ľuptákovi a moderátorom podujatia pánovi Jozefovi Černeckému a pánovi Jozefovi Uhrínovi.

MestoDetva.pngProjekt je spolufinancovaný z rozpočtu Mesta Detva

Text: Nora Jombíková
Foto: Zuzana Juhaniaková

 


 
 

Prihlasovanie projektov do súťaže je otvorené do 26. júnaVytlačiť
 

zeton.jpg

14. jún 2017

Občianske združenia, školské i rôzne záujmové organizácie môžu poslať do 26. júna 2017 prihlášku do súťaže o podporu svojho projektu.

Nadácia Tesco opätovne vyhlasuje súťaž Vy rozhodujete, my pomáhame o získanie finančnej podpory pre miestne komunitné projekty.

Finančná podpora je určená pre tri kategórie projektov:

1. podpora komunít a komunitných aktivít - napríklad zveľadenie miestneho parku, vytvorenie oddychovej zóny pre občanov, pomoc detskému domovu, domovu sociálnych služieb,

2. vzdelávanie detí a mladých ľudí - napríklad: podpora knižníc, výstavba ihriska pre školy, získavanie zručností mladých ľudí a študentov,

3. zdravie a podpora zdravého životného štýlu - napríklad: športové aktivity a podujatie, skrášlenie priestorov nemocníc.

Prihlášky prijaté do 26. júna 2017 vyhodnotí hodnotiaca komisia a v každom regióne vyberie   3 projekty, ktoré postúpia do hlasovania v obchodoch Tesco. Zákazníci Tesca svojimi hlasmi vyberú víťaza grantu vo výške 1 300 EUR. Zákazníci môžu za projekty hlasovať od 3. do 30. októbra 2017. Víťazi budú vyhlásení v priebehu novembra 2017.

Prihlasovanie a ďalšie informácie záujemcovia nájdu na www.tesco.sk/pomahame.

Text: Anna Golianová
Zdroj: HM Tesco Detva


 
 

Podporte projekt Materskej školy, Námestie SNP 17 v DetveVytlačiť
 

ekohranie.jpg

13. jún 2017

Projekt Ekohranie v záhrade Materskej školy, Nám. SNP 17, Detva postúpil do verejného hlasovania o získanie dotácie 1 000,- €.

"Prosíme Vás o podporu, hlasovaním na stránke https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/zvolen  Prehľad projektov Zvolen  Ekohranie v záhrade. Hlasovanie je bezplatné. Ďakujeme za každý hlas," túto jednoduchú prosbu adresuje priateľom, rodičom i širšej verejnosti kolektív Materskej školy na Námestí SNP.

Text: Silvia Šufliarská, Zuzana Juhaniaková


 
 

Prijmite pozvanie na výstavu Krajania v DetveVytlačiť
 

_DSC7730.jpg

13. jún 2017

Svojou radostnou a srdečnou prítomnosťou každoročne napĺňajú sviatok folklóru pod Poľanou členovia krajanských súborov a spolkov Slovákov zo zahraničia.

Jeden z nich, fotograf Vladimír Linder zostavil pre návštevníkov tohtoročných 52. Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve foto-výstavu Krajania v Detve 2016.

Jan Sufliarsky Vladimir Linder.jpg

Vladimir Linder pôsobí a žije v Kanade, v provincii Britská Kolumbia a navstevuje folklórny festival pod Poľanou v Detve takmer nepretržite od roku 1987. V minulosti mal viacero výstav fotografií na tomto festivale.

FSP2017.jpgNová výstava približuje tradície rodákov, ako ich predviedli návštevníkom v minuloročnom Krajanskom dvore 2016, tiež na doskách amfiteátra počas Krajanskej nedele Keď išiel tatko do sveta.

Snímky potešia oko i srdce v humne Krajanského dvora od piatku rána 7. júla do nedele podvečera 9. júla 2017. Záujemcovia v humne objavia takmer dvesto fotografií, každá skrýva vlastný príbeh, ktorý ale návštevník musí uhádnuť sám.

Text: Zuzana Juhaniaková
Foto: Vladimír Linder


 
 

Zomrel najstarší občan DetvyVytlačiť
 

ImrichChamulaPodpis (3).jpg

Archívne foto: Imrich Chamula počas osláv svojej 100 ročnice v obradnej sieni.

V stredu 31. mája 2017 dotĺklo srdce najstaršieho občana Detvy Imricha Chamulu vo veku nedožitých 101 rokov.

Narodil sa 22. júna 1916 v rodine Chamulovcov v Heľvíkovom dvore na terajšej Kukučínovej ulici v Detve ako najmladší zo šiestich súrodencov. V tých časoch deti nedostávali do vienka bohaté dary, zato boli obdarované pracovitými rukami a láskou v srdci.

V rodnej Detve chodil aj do ľudovej školy hoci len v zime, pretože v lete musel pracovať na poli. Jeho veľkým koníčkom v mladosti bolo ochotnícke divadlo. Ako 26 ročný sa oženil s Júliou Golianovou a založil si rodinu, do ktorej postupne pribudli dve dcéry – Anna a Mária. Svoju rodinu vždy v živote kládol na prvé miesto, pričom ho sprevádzala žičlivosť a prajnosť, ako aj láska, ktorú vedel nielen prijímať, ale plným priehrštím rozdávať svojim blízkym. 

Dennodenne tvrdo pracoval, len aby v jeho rodine bolo všetkého dostatok, pričom ho neopúšťala veselá myseľ a dobrá nálada. Pracoval vo viacerých zamestnaniach -  v bryndziarni a mliekárni u Galbavých, neskoršie na stavbe rezervoáru vody pre budúce Podpolianske strojárne, potom sa podieľal na ich výstavbe a od roku 1954 až do odchodu na dôchodok v roku 1976 pracoval v Podpolianskych strojárňach ako hasič. 

Ani po odchode na dôchodok neostal nečinný – dva roky ešte pracoval na konzervačnom oddelení v Podpolianskych strojárňach (PPS), potom tri roky na Pozemných stavbách a neskôr opäť v PPS ako strážnik. Popritom chodil ešte vypomáhať aj na zimný štadión, kde kontroloval vstupenky na hokejové zápasy.

Po smrti milovanej manželky sa 7. októbra 2002 rozhodol ísť bývať do novootvoreného Domova dôchodcov v Detve – kde bol jeden z jeho prvých obyvateľov.

V Domove dôchodcov medzi jeho obyvateľmi a medzi občanmi mesta ste pre svoj neustály optimizmus a dobrú náladu veľmi obľúbený. Celý svoj život bol skromný, pracovitý, obetavý, poctivý a bezkonfliktný. Svojim elánom a pozitívnym prístupom k životu, aj napriek vysokému veku, bol pre mnohých z nás príkladom.

Nikdy pre neho neboli prvoradé pominuteľné veci, ale naplnenosť citu, ochoty a dobroty. Vlani oslávil v kruhu svojej rodiny a priateľov sté narodeniny a pri tejto príležitosti ho prijal aj primátor mesta, ktorý mu poďakoval za jeho celoživotnú prácu, za obetavosť pre rodinu, za láskavé a múdre rady a optimizmus, ktorý šíril okolo seba.

Text: Anna Kucejová
Foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Peter Káčer štartuje z Detvy: Príďte ho podporiť!Vytlačiť
 

PeterKacer.jpg

Štart 28. jún od 8.45 hod. - Dom kultúry A. Sládkoviča

Nadácia TA3 aj tento rok organizuje jednu z najväčších charitatívnych akcií Káčer na bicykli 2017. Správca nadácie Peter Káčer bude aj napriek svojmu hendikepu opäť bicyklovať so svojim tímom - pre ľudí s ťažkým životným osudom. Akcia sa začína 25. júna v Bojniciach a veľké finále bude 1. júla na Štrbskom Plese.

Pelotón nadácie príde aj do Detvy a to v stredu 28. júna 2017. Pred kultúrnym domom A. Sládkoviča bude slávnostný štart štvrtej etapy.

„Príďte Petra Káčera podporiť aj osobne,“ pozývajú organizátori. Od 8.45 hod. bude pre všetkých návštevníkov pripravený bohatý kultúrny program a štart etapy z Detvy bude vysielať televízia TA3 aj naživo. Cyklisti budú na cestách 7 dní.

KacerTA3Detva.jpg

Text a obrázok: Ludo Trusina


 
 

Nenechajte si ujsť 3. ročník Detského folklórneho festivalu Hrajte nám, husličky ...Vytlačiť
 

Hrajte nám husličky.jpg

Amfiteáter v Detve bude v sobotu 10. júna 2017 patriť najmenším folkloristom. Na treťom ročníku Detského folklórneho festivalu Hrajte nám, husličky ... vystúpia domáce detské súbory a hostia.

Amfiteáter Detva - od 18.00 hod.

Detský folklórny súbor Ratolesť a Detský folklórny súbor Slniečko z Detvy

Detský folklórny súbor Zornička a Detský folklórny súbor Lastovičky zo Zvolena

Detský folklórny súbor Brusnik z Čierneho nad Topľou

Tanečný krúžok Vrtielko z Materskej školy Nám. SNP 17 v Detve

Tanečný krúžok Makulienky z Materskej školy Obrancov mieru 875

Jarmok remesiel a tvorivé dielne sa začínajú už od 12.00 hod.

Na detský folklórny festival verejnosť srdečne pozýva Občianske združenie DFS Ratolesť.

MestoDetva.pngPodujatie je spolufinancované z rozpočtu mesta Detva.

Text: Zuzana Juhaniaková

 


 
 

Stanovisko architektky mesta Detva k článku zverejnenom na portáli dtonline.sk Vytlačiť
 

Detva pohľad zo severnej strany foto A.Ostrihoňová (2).JPG

Detva 9. jún 2017 – Architektka Beáta Mikušová vydala nasledovné stanovisko k článku autora Jozefa Pavlova s názvom „Mestská architektka zarobí za hodinu 32,80 Eur.“ Nasleduje stanovisko Ing. arch. Beáty Mikušovej:

„S údivom sledujem informácie zverejňované  v „nezávislých novinách“. Pre informáciu sa predstavím: Mám viac než 20 ročnú prax, z toho 10 rokov som pôsobila na pozícii hlavného architekta mesta Zvolen.

Mám osobitnú odbornú spôsobilosť – autorizáciu Slovenskej komory architektov pre projektovanie stavieb a pre územné plánovanie podľa zákona o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.

Mám osobitnú odbornú spôsobilosť pre obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie podľa §2a stavebného zákona.

Mám osobitnú odbornú spôsobilosť pre posudzovacie strategických dokumentov podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pre územnoplánovaciu dokumentáciu a ešte nejaké vyhradené stavby.

K pôsobeniu na pozícii mestského architekta na základe Mandátnej zmluvy uvádzam: Výkon architekta v meste Detva som vykonávala v r. 2008 – 2012, kedy som zo zdravotných dôvodov túto prácu ukončila, v tom čase začal pracovať na úrade na plný úväzok architekt. 

Takéto služby som poskytovala aj pre mesto Krupina, v súčasnosti pracujem aj pre mesto Banská Bystrica.

V Detve pracujem na základe úspešnej ponuky vo výberovom konaní s hodinou sadzbou 14 .- €  bez DPH, čo je 16,80 € s DPH.

Podľa metodickej príručky Unika 2009, ktorá usmerňuje tvorbu cien pre architektonické a  územnoplánovacie činnosti je najnižšia hodinová sadzba za pomocné práce – 8,90 €, hodinová sadzba za náročné práce je 19,20 €, veľmi náročné a koncepčné práce sú ocenené  sumou 24,60 €/ hod. a vysokokvalifikované koncepčné a koordinačné práce 32,80 € / hod.

Suma 16,80 nedosahuje ani najnižšiu hodnotu „náročných prác“ podľa uvedeného Sadzobníka z r. 2009! Áno, fakt pracujem pod úrovňou svojej kvalifikácie!

Obstarávanie územného plánu mesta Detva, Zmeny a doplnky č. 4

Obstarávanie vykonávam na základe Mandátnej zmluvy, ktorá bola výsledkom verejného obstarávania. Obstarávanie zahŕňa súbor vysokonáročných činností podliehajúcich osobitnej odbornej spôsobilosti. Cena za obstarávateľské úkony bola dohodnutá podľa jednotlivých etáp fixnou sumou. Mandátna zmluva je zverejnená. Hodinová sadzba 32,80 € sa týka opätovných prerokovaní, rozporových prerokovaní, ktoré sú presne špecifikované zákonom. Akurát nie je možné vopred určiť, či ich bude 5,50 alebo žiadne. Je to podmienené množstvom a obsahom doručených pripomienok k zverejnenému návrhu.

Ak by celý proces prebehol úplne hladko a bezproblematicky a nebolo potrebné uskutočniť žiadne opätovné alebo rozporové prerokovanie, žiadna suma v hodinovej sadze nebude účtovaná. Stačí si pozrieť zmluvu, ktorá je verejne prístupná. Zmluvná suma zahŕňa všetky moje náklady.

Vyjadrenia pána poslanca svedčia o absolútnej nevedomosti alebo neinformovanosti o obsahu činností architekta mesta ako aj o obsahu výkonov obstarávateľa územnoplánovacej dokumentácie.

Výroky zverejnené na dtonline.sk považujem za poškodzovanie môjho dobrého mena s cieľom znevážiť moje postavenie v spoločnosti, žiadam verejné ospravedlnenie a súčasne budem ochranu svojej osobnosti riešiť súdnou cestou.“

Text: Beáta Mikušová, Zuzana Juhaniaková
Foto ilustračné: Anna Ostrihoňová


 
 

Rokovali o potrebe odborných lekárov pre DetvuVytlačiť
 

DSC_1253 (2).jpg

V piatok 19. mája 2017 v Banskej Bystrici rokoval primátor mesta Ján Šufliarský s riaditeľkou krajskej pobočky Všeobecnej zdravotnej poisťovne Annou Golianovou. Predmetom ich pracovného stretnutia bola spolupráca mesta Detva a Všeobecnej zdravotnej poisťovne pri zabezpečovaní chýbajúcich odborných lekárov v okrese Detva.

Teraz totiž pacienti z Detvy a okresu musia na odborné vyšetrenie cestovať do Zvolena, Banskej Bystrice, Lučenca či Rimavskej Soboty, čo sú neprimerané vzdialenosti.

V Detve najviac chýba odborný lekár internista, pľúcny lekár, gastroenterológ, reumatológ a alergológ. Riaditeľka Anna Golianová prisľúbila spoluprácu pri zazmluvňovaní týchto odborných lekárov. Mesto Detva lekárom špecialistom ponúka miesto v mestských nájomných bytoch a výhodné podmienky pre zriadenie ambulancie v priestoroch Polikliniky, nakoľko táto je majetkom mesta.

Primátor 8. júna rokoval o potrebách zdravotnej starostlivosti v Detve aj s podpredsedom predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne s Milanom Horváthom a Petrou Fiala z odboru nákupu zdravotnej starostlivosti.

Text a ilustračné foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Mesto pripravuje projekt na vnútroblok medzi ulicami A. Hlinku a M. R. ŠtefánikaVytlačiť
 

DSC_0120 (2).JPG

Detva, máj 2017 –  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vyhlásilo v marci 2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.

DSC_0122 (2).JPG

Pracovníci Mestského úradu v Detve pripravujú žiadosť a podklady k žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Pripravovaný projekt  je zameraný na zlepšenie kvality života obyvateľov sídliska a jeho aktivity na úpravu verejných priestranstiev, drobnú infraštruktúru, úpravu a výsadbu zelene. Vytypovaných bolo päť verejných priestranstiev a po posúdení viacerých aspektov bol pre projekt vybratý vnútroblok, teda verejné priestranstvo medzi ulicami M. R. Štefánika a Andreja Hlinku. V súčasnosti sú s projektantom konzultované jeho detaily. V prípade schválenia finančných prostriedkov sa obyvatelia aj pracovníci mesta môžu tešiť na realizáciu tohto zaujímavého a prospešného projektu.

Pripravujú podklady aj na žiadosť o príspevok na opatrenia v súvislosti s vodnými tokmi

DSC_0836 (2).JPG

Pracovníci oddelenia rozvoja Mestského úradu v Detve pokračujú aj na príprave podkladov k žiadosti o nenávratný finančný príspevok k vyhlásenej výzve zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok. Výzvu vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a mesto Detva sa chce uchádzať o finančné prostriedky na realizáciu protipovodňových opatrení na vodnom toku Detviansky potok. 

Banskobystrický samosprávny kraj poskytol dotáciu mestu Detva v sume 1500 Eur na projekt revitalizácie parku na ulici Obrancov mieru. Hoci finančné prostriedky nepostačujú na realizáciu všetkých plánovaných aktivít, mesto Detva má možnosť pokročiť a realizovať ďalšie úpravy tohto pekného priestoru.

Vyhlasovateľ výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách vydal pozitívne hodnotiace správy na predložené projektové zámery budovania odborných učební v troch základných školách v Detve. Následne  mesto Detva v spolupráci s riaditeľmi základných škôl v Detve ul. Kukučínova č. 480/6, Obrancov mieru 884/23 a J. J. Thurzu ul. A. Bernoláka 20 spracuje žiadostí o nenávratný finančný príspevok. V prípade ich schválenia budú žiaci detvianskych základných škôl využívať moderné učebné a didaktické pomôcky.

Text: Anna Cíbiková, Anna Golianová
Foto: Anna Cíbiková, Zuzana Juhaniaková


 
 

Prijmite pozvanie na 5. medzinárodný fujarový festival Duša fujary 2017Vytlačiť
 

i_3979554.jpg

V dňoch 9. - 12. júna sa uskutoční na Podpoľaní 5. jubilejný ročník medzinárodného fujarového festivalu Duša fujary 2017.

Je to jediný festival svojho druhu na svete, ktorý je dramaturgicky otvorený fujaristom z celého sveta, nielen zo Slovenska. Publikum sa môže tešiť na významných profesionálnych hudobníkov, ktorí medzi svoje hudobné nástroje zaradili aj slovenskú fujaru a takto propagujú náš hudobný klenot na koncertoch všade vo svete. Na Vígľašskom zámku, v Detve a v Hriňovej sa predstavia Andrew Cronshaw (Veľká Británia), Radim Zenkl (USA/Česká republika), Willi Grimm a Gerard Widmer (Švajčiarsko), Ján Trnovský a Bob Rychlik (USA), Dominik Lendacký (Česká republika) a asi 70 domácich hráčov na fujaru a ďalšie slovenské pastierske ľudové hudobné nástroje. Účinkovať bude samozrejme aj zakladateľ, režisér a dramaturg festivalu Dušan Holík, ktorý je zároveň aj zakladateľ a predseda občianskeho združenia Duša fujary, ktoré je organizátorom festivalu.

Festival začne v piatok 9. júna na Vígľašskom zámku od 10.00 hod. jarmokom fujár, píšťal a tradičných remesiel. Poobede bude Dušan Holík viesť školu hry na fujare a píšťalke. Nasledovať budú dva bloky otvoreného pódia pre hráčov na fujare a píšťalke. Medzi nimi bude priestor na inšpirujúcu prednášku a moderovanú diskusiu Vladimíra Štollmanna a Dušana Holíka "Paralely jakutského oloncha a slovenskej fujary".

Fujara aj oloncho boli zapísané do nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO v tom istom roku (2005). Vladimír Štollmann je autorom knihy "Jakutské oloncho". Na základe služobných ciest v Jakutsku získal zaujímavé informácie a skúsenosti o zachovávaní kultúrneho dedičstva v Jakutsku, ktoré nám nastavujú zrkadlo, ako sa chováme my a ako by sme sa mali chovať k nášmu kultúrnemu dedičstvu, aké veľké rezervy tu máme.

Festival už tradične otvoria zahratím slovenskej hymny na fujarách a následne prednesie slávnostný príhovor pán primátor mesta Detva Ján Šufliarský, ktorý prevzal nad festivalom záštitu. Po ňom sa predstaví hlavný hosť festivalu, temperamentná world music Rusín Čendeš Orchestra, ktorá čerpá z rusínskej ľudovej piesne. Štýl world music sprístupňuje ľudovú pieseň širšiemu spektru publika. V ich podaní zaznejú najkrajšie rusínske piesne ako zmes karpatsko - balkánskej - rómsko - jazzovej temperamentnej hudobnej fúzie v jedinečných úpravách Reného Bošeľu a Jakuba Stračinu. Hrať a spievať budú: Peter Šipula ‒ husle, Andrej Turčin ‒ husle, René Bošeľa ‒ gitara, viola, Zuzana Stračinová ‒ cimbal, Róbert Bošeľa ‒ perkusie, Jakub Stračina - kontrabas. Piatkový program na Vígľašskom zámku uzavrie Zámocká paráda, na ktorej vystúpia domáci aj zahraniční umelci a účinkujúci. Medzi nimi bude aj hlavný zahraničný hosť - britský  multiinštrumentalista, producent a  novinár world music Andrew Cronshaw z Londýna. Zahrá na elektrickú citaru, kantele, fujare a ďalších dychových nástrojoch. Prezradíme na neho, že má troch obľúbených hudobných skladateľov a jedným z nich je náš slovenský hudobný génius Svätozár Stračina. Ďalšími zahraničnými hosťami sú švajčiarske duo Naturton, ktoré tvoria Willi Grimm a Gérard Widmer a predvedú nám svoje umenie na fujare a didgeridoo.

Sobotňajší program začne popoludní v Dome  kultúry Andreja Sládkoviča v Detve programom s názvom Fujarové rozprávky. Nebude sa však jednať o klasické rozprávky, ako ich poznáme. Každý fujarista alebo výrobca má svoj vlastný životný príbeh (rozprávku), ako sa dostal k hre, prípadne výrobe pastierskych píšťal a môže sa so svojím príbehom podeliť s publikom. Bude sa jednať o otvorenú moderovanú  diskusiu  o  súčasnom  smerovaní  fujary a pastierskych píšťal na Slovensku a vo svete na príklade konkrétnych súčasných fujaristov a výrobcov fujár. Nasledovať bude Uvítanie do života Fujarového spevníka a Píšťalkového spevníka, ktorých autorom je Dušan Holík a ktorých vydanie podporil Fond pre podporu umenia v rámci projektu Fujarová škola a tvorivé dielne Dušana Holíka: výroba pastierskych píšťal (1. cyklus). Program v Detve uzavrie slávnostný program slovenských aj zahraničných fujaristov a píšťalkárov s názvom Pocta fujare.

V nedeľu v Hriňovej v doobedňajších hodinách budú mať účinkujúci festivalu možnosť vidieť unikátne terasovité políčka, ktoré tvoria najzachovalejší systém agrárnych historických krajinných štruktúr na Slovensku. Po spoločnom obede sa účinkujúci festivalu presunú do Mestského kultúrneho strediska a tu budú diskutovať, vymieňať si skúsenosti a spoločne muzicírovať. Práve tento spoločný workshop je novinkou v doterajšej krátkej histórii festivalu.

Organizátori s radosťou vyšli v ústrety želaniu fujaristov a zaradili takéto spoločné zdieľanie fujaristov mimo javiska do programu festivalu. Nasledovať bude hodinový koncert multiinštrumentalistu svetového formátu Radima Zenkla, rodáka z Českej republiky žijúceho v USA už 28 rokov, ktorý hrá na rôzne hudobné nástroje z celého sveta. Zahrá nám na fujare, píšťalke, dvojačke, koncovke, kravskom rohu, mandolíne, digeridoo v štýloch ľudová hudba, jazz a predvedie nám aj vlastnú tvorbu. 

Záverečný program bude patriť Fujarovej muzike Dušana Holíka, novému zoskupeniu tradičnej sláčikovej podpolianskej hudby s fujarou a píšťalkami. V tomto zoskupení píšťalka a fujara vystupujú ako rovnocenné hudobné nástroje v rámci vrchárskej sláčikovej muziky. Kedysi primáši ľudových hudieb napodobňovali náročné variácie vynikajúcich píšťalkárov – inštrumentalistov. Týmto smerom sa pred polstoročím uberal aj Orchester ľudových nástrojov, kde účinkoval vynikajúci profesionálny hudobník, multiinštrumentalista, sólista Orchestra ľudových nástrojov v Bratislave Jozef Peško (6-dierkové píšťaly, dvojačky, koncovky, fujary, fujary – trombity, drumble, pastierske flauty...). Po Jozefovi Peškovi sa už nenašiel žiadny profesionálny muzikant, ktorý by hral na pastierske slovenské ľudové hudobné nástroje na svetovej úrovni. Preto zoskupenie Fujarová muzika Dušana Holíka sa snaží o návrat k prameňom a čerpá z obrovskej studnice slovenskej ľudovej piesne a pôvodnej inštrumentálnej hudby. Je načase nahradiť nemecké barokové zobcové flauty, ktoré sa udomácnili v mnohých slovenských ľudových hudbách tradičnými slovenskými píšťalami s ich jasným priezračným štebotavým zvukom. Aj 6-dierková pastierska píšťalka je chromatický dychový hudobný nástroj, ale zatiaľ sa nenašiel na Slovensku nikto, kto by jej obrovské hudobné možnosti naplno využíval. Ak sa vrátime ešte ďalej do minulosti, ešte pred nástupom gájd a sláčikových hudobných nástrojov, boli píšťalky najstaršie hudobné nástroje, ktoré sa používali, o čom svedčí aj hudobná tonalita ľudových piesní v rámci jednotlivých regiónov Slovenska, ktorá úzko súvisí s píšťalkami.

V pondelok Radim Zenkl na dvoch výchovných koncertoch v základnej škole v Detve na Kukučínovej ulici pozve svojich mladých poslucháčov k virtuálnej ceste okolo sveta so zástavkami na všetkých svetadieloch vrátane ukážok tradičných miestnych nástrojov a ľudovej hudby. Žiaci budú vyzvaní k hudobnej spolupráci formou tlieskania a spevu, precvičia si tiež zemepis a dejepis. A týmto sa program 5. medzinárodného fujarového festivalu Duša fujary 2017 končí. 

Organizátori festivalu: občianske združenie Duša fujary, hudobná agentúra Fujara music

Hlavný partner festivalu: Fond na podporu umenia                                                           

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

 

Text: Lýdia Milanová, Dušan Holík
Foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Poľana má prvú kráľovnú Vytlačiť
 

Podpolanec na Polane.jpg

Podpoľanec na Poľane

Utuženie vzťahov a zviditeľnenie Poľany a Podpoľania ako celku, i to bola snaha organizátorov Dňa otvorených dverí Biosférickej rezervácie Poľana, v slnečnú sobotu 27. mája 2017.

Ako informovala Vladimíra Fabriciusová, riaditeľka Správy Chránenej krajinnej oblasti – Biosférickej rezervácie (CHKO BR) Poľana, na dobrovoľnom vstupnom sa vyzbieralo 646,92 Eur, ktoré budú použité na výrobu interaktívnych prvkov pre návštevníkov Poľany, za čo hlasovalo najviac návštevníkov.

DOD BR Poľana 2017_ FOTO_Miro10 (2).jpg

Kráľovná Poľany obklopená členmi poroty

Na celodenné podujatie prišla tisícka návštevníkov z južnej, západnej i severnej strany Poľany. Tento prvý ročník priniesol Poľane aj prvú kráľovnú, stala sa ňou Michaela Šufliarska, ktorá v súťaži na Poľane reprezentovala obec Korytárky. „Víťazke srdečne gratulujeme a prajeme jej, aby krásne posolstvo hodnôt Poľany prezentovala počas svojho kraľovania s rovnakou noblesou akú predviedla na súťaži,“ uvádza webová stránka Správy CHKO BR Poľana. V súťaži mali svoje zástupkyne aj obce Kriváň, Poniky, Stožok, Hrochoť, Hriňová, Dúbravy a Detva, pričom okresné mesto do súťaže nominovalo Radoslavu Hakelovú.  

Mestská polícia Detva.jpg

Deň Biosférickej rezervácie Poľana sa začal dopoludňajším programom na Kalamárke, kde si turisti vypočuli archeológa Romana Hrončiaka. Sprevádzal ich po hradisku a priblížil im historické obdobia jeho osídlenia a tiež bezprostredného priestoru pod hradiskom aj osídlenia Detvy, od doby bronzovej až po Slovanov.

Roman Hronciak Kalamarka.jpg

S archeológom Romanom Hrončiakom vo vnútri bývalého hradiska

 

Cisterna Kalamarka.jpg

Cisterna na vodu sa zachovala z čias osídlenia hradiska

Imrich a Olga Vilhanovci.jpg

Pri horárni si návštevníci pozreli ukážky pozostatkov banskej činnosti na Podpoľaní, ktoré prezentovali manželia Imrich a Oľga Vilhanovci a ďalšiu históriu, ktorú ponúklo v prezentačnom stánku Podpolianske múzeum.

Zvlášť rodiny s deťmi ocenili možnosť vyskúšať si spúšťanie na lane a pozrieť si ukážky lezenia, ktoré pre nich pripravil Jozef Sklenár a jeho tím.

Niektorí turisti pokračovali po turistickej značke na Poľanu ku horskému hotelu peši. Ostatní vyšli na Poľanu zo Skliarova, iní cez Vodopád Bystrého potoka, iní z Hriňovej.

Klub slovenských turistov Detva.jpg

.

Jozef Fasanga.jpg

Na pódiu pri horskom hoteli vystúpili dospelí i detskí folkloristi zo zúčastnených obcí v spoločnom programe Výsosť Poľany. Program pripravil Roman Malatinec. Detvu bravúrne reprezentoval Folklórny súbor Podpoľanec a vyslúžil si bujarý potlesk divákov sediacich na horskej lúke, na vreciach vypchatých senom.

DSC_0890 (2).jpg

.

Hrinovcania na Polane.jpg

Na pódium za Detvu vystúpil aj Detský folklórny súbor Ratolesť a ďalší. Počas celého popoludnia na Poľane mali návštevníci na výber z viacerých zábavných či náučných stanovíšť.

Jedno z nich si vzali na starosť aj Skauti zo 106. zboru Akataleptik z Detvy, ktorí sa venovali deťom a pripravili pre nich lanové dráhy a dobrodružnú cestu podľa pochodových značiek lesom.

106 zbor Akataleptik Detva.jpg

Mesto Detva je členom Koordinačnej rady Biosférickej rezervácie Poľana a patrilo do početnej spoluorganizátorskej skupiny tohto prvého ročníka Dňa otvorených dverí Biosférickej rezervácie Poľana. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k podujatiu a k podpore jeho posolstva.

Milan Malcek Detvianske krize.jpg

Text a foto: Zuzana Juhaniaková
Foto: archív Správy CHKO - BR Poľana


 
 

Upozornenie mesta Detva na článok: Mestská architektka zarobí za hodinu 32,80 EurVytlačiť
 

Detva1 (2).jpg

Detva 6. jún 2017 – Mesto Detva upozorňuje verejnosť na nepravdivú a dobré meno poškodzujúcu informáciu o hodinovej odmene za výkon služby architekta mesta, ktorú autor Jozef Pavlov predkladá v článku „Mestská architektka zarobí za hodinu 32,80 Eur“.

V článku, ktorý autor uverejnil dňa 5. júna 2017 na stránke dtonline.sk, uviedol informácie, ktoré sú v rozpore so skutočnosťou a informáciami vo zverejnenej mandátnej zmluve o vykonávanej službe architekta.

Skutočnou hodinovou odmenou za výkon činnosti architekta je 14.00 Eur bez DPH, teda 16.80 Eur s DPH.

Mesto Detva uzavrelo mandátnu zmluvu so spoločnosťou Arch-At s. r. o. so sídlom vo Zvolene na základe verejného obstarávania na zabezpečenie služby architekta mesta.

Spoločnosť Arch-At s. r. o. bola víťazom verejného obstarávania, službu zabezpečuje prostredníctvom autorizovaného architekta, v tomto prípade v osobe Ing. arch. Beáty Mikušovej a to v rozsahu 8 hodín týždenne na Mestskom úrade v Detve. Okrem toho, architektka zabezpečuje aj prípravu podkladov mimo času na úrade, v súvislosti so zabezpečením obstarania územnoplánovacej dokumentácie na základe osobitnej mandátnej zmluvy.

Mesto Detva viackrát vyhlásilo výberové konanie na funkciu architekta mesta, avšak tieto výberové konania boli dosiaľ neúspešné. Mesto Detva má snahu funkciu architekta mesta zabezpečiť zamestnancom Mestského úradu na plný úväzok, preto v letných mesiacoch roku 2017 opäť pripravuje vyhlásenie výberového konania na funkciu architekta.

Mesto Detva vyjadruje poľutovanie nad publikovaním vyššie uvedenej klamlivej informácie a rázne sa dištancuje od poškodzovania dobrého mena inštitúcie a fyzickej osoby architekta.

Text a ilustračné foto: Zuzana Juhaniaková
 


 
 

Krásne klenoty domáceho folklóru a tradícií ponúkne 52. ročník Folklórnych slávností pod PoľanouVytlačiť
 

DSC_0288 (2).JPG

foto: Peter Berčík

Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve od piatku 7. do nedele 9. júla 2017 pootvoria pokladnicu krásnych klenotov domáceho folklóru a tradícií. Ani na tomto, už 52. ročníku festivalu, nemôžu chýbať milí hostia a krajania.

Pocta otváracieho programu s názvom Rodní spod Poľany v piatok o 20.00 hod. je venovaná veľkému rodákovi, národnému umelcovi profesorovi Štefanovi Nosáľovi. Poctu mu vzdajú tanečníci, hudobníci a speváci zo všetkých strán Poľany. Nasledujúci piatkový program Všelijaké cigánstva a žarty od 21.45 hod. je o humore v obyčajach i vo všednom živote ľudí.

V sobotu o 16.00 hod. scénu prírodného amfiteátra zaplnia najmenší folkloristi, v programe Číčence, číčence ... vystúpia detské folklórne súbory.

BI4F6612.jpg

foto: Peter Meľuch

BI4F6993.jpg

foto: Peter Meľuch

BI4F7068.jpg

foto: Peter Meľuch

Ondrej Molota.jpg

foto: Peter Berčík

BI4F6586 (2).jpg

foto: Peter Meľuch

foto Peter Meľuch.jpg

foto: Peter Meľuch

V sobotu od 17.00 hod. je treba prijať srdečné pozvanie od jubilujúcich domácich súborov. Divákom sa zavďačia Folklórny súbor Hriňovčan, ktorý oslavuje 45 rokov pôsobenia, Folklórny súbor Urpín zo severozápadnej strany Poľany, ktorý oslavuje svoje 55-te výročie a medzi nimi, v Očovej, Folklórna skupina Očovan vlani zavŕšila 80 rokov.

Pod hviezdnatým nebom v sobotu večer od 20.00 hod. sa rozozvučia gajdy. Je im venovaný program Gajdy a ich kultúra na Slovensku z cyklu hudobné dedičstvo. A po nich opäť na dosky prírodného amfiteátra vystúpia domáci s ľudovými hudbami, muzikami a osobitými hernými štýlmi. Program s názvom Vrchárske muziky z Podpoľania sa začne v sobotu o 20.30 hod. Tretí sobotný program, so začiatkom o 21.45 hod. sa nazýva S poklonou a je výberom z tvorby folklórnych kolektívov od Bratislavy po Vranov nad Topľou.

Tohtoročná 44. Krajanská nedeľa s názvom Masky a maškary v ľudovej kultúre začne o 13.30 hod. patriť bude súborom, skupinám a sólistom Slovákov žijúcich v Paríži, v rumunskom Nadlaku, v ukrajinskom Turya Remety, Slovákom z maďarských Tótkomlós, Rudabányácska a Püspökhatvan, z chorvátskeho Josipovac, zo srbských miest Hložany a Báčsky Petrovec, z Clevelandu z amerického štátu Ohio.

Pre návštevníkov 52. ročníka Folklórnych slávností pod Poľanou je v Detve pripravených deväť scénických programov na hlavnej scéne prírodného amfiteátra, dvadsať sedem sprievodných programov a trinásť výstav.

V predvečer slávností, vo štvrtok 6. júla, zavíta do Detvy jubilujúce 60 ročné Rádio Regina, RTVS Štúdio Banská Bystrica. Verejnosť je srdečne pozvaná na slávnostnú verejnú nahrávku Detva v rozhlase – Rozhlas v Detve so začiatkom o 18.00 hod. vo veľkej sále Domu kultúry A. Sládkoviča.

DSC_0254 (2).JPG

foto: Peter Berčík

Novinkou tohtoročných folklórnych slávností je sprievod najkrajších mladúch z celého Slovenska a Slovákov v Maďarsku od kostola na námestie

Mladé svadobné páry v tradičných svadobných krojoch z rôznych častí Slovenska a Slovákov z Maďarska, sprevádzané ľudovou hudbou, verejnosť môže uvidieť kráčať v sprievode v nedeľu 9. júla o 11.30 hod. od Farského kostola sv. Františka Assiského po hlavné Námestie SNP.

DSC_0234.JPG

foto: Peter Berčík

Mladuchy sa potom ešte objavia aj v záverečnom programe 52. ročníka Folklórnych slávností pod Poľanou s názvom Hosť do domu, Boh do domu so začiatkom o 15.00 hodine na amfiteátri v Detve.

Text: Zuzana Juhaniaková
Foto: Peter Berčík, Peter Meľuch


 
 

Spievali na Kráľovej holiVytlačiť
 

unnamed (2).jpg

Detvianskí penzisti a “diovčence” z Klubu dôchodcov 3, sadli 1. júna 2017 po siedmej hodine do štyroch áut a po deviatej hodine už boli v Šumiaci. Ako k tomu došlo?

Spevácka skupina Senior Detva pri Klube dôchodcov č.3 okrem širokej škály piesní, detvianské nechýbajúc, si rada zaspieva aj piesne z Horehronia, najmä jeho východnej časti, spod Kráľovej hole. 

A tak na jeseň v roku 2016 vznikla myšlienka zaspievať si pieseň “ Na Kráľovej holi “ na symbolickom vrchu Slovenska, teda priamo na jeho vrchole. Zámer bol v jeseni naplno rozbehnutý, ale týždeň pred odchodom im radosť pokazil priskoro napadnutý sneh. Preto úmysel museli odložiť na jarné obdobie 2017. Už v apríli cez pána Gigaca, majiteľa súkromného múzea zvoncov a spiežovcov v Šumiaci, sondovali roztápanie snehu na Kráľovej holi. V polovici mája dostali informáciu, že cestu treba chystať. Ostávalo už len vybaviť príslušné povolenia z Okresného úradu v Brezne pre výjazd autami do tejto oblasti a v dlhodobej predpovedi počasia vybrať a trafiť na deň s dobrou viditeľlnosťou v tejto časti Slovenska. Rozhodli sa pre 1. jún a urobili dobre, lebo lepší čas si ani vybrať nemohli. A tak v tento deň sa vydali na Kráľovu hoľu.

Po deviatej hodine sa v Šumiackej reštaurácii posilnili kávou a po desiatej sa pustili zdolávať to kopčisko. Veru, zo spodku Kráľova hoľa u svojich  návštevníkov budí nie len obdiv, ale aj rešpekt.

Aj keď neočakávali, že tých jedenásť kilometrov horskej cesty bude autostráda, veru cesta bola veľmi náročná hlavne pre autá. Ale zdolali ju bez väčších problémov a o jedenástej hodine už mohli dookola obzerať krásy slovenskej krajiny - Vysoké a Nízke Tatry, Muráňsku planinu, Slovenský raj.  

Dojmy a pocity je ťažko popísať. To je treba vidieť! Aj keď na Kráľovej holi nenašli strom zelený, úmysel naplnili a pieseň s názvom tohto vrchu na tomto mieste aj zaspievali. Pľúca silili naplno, ale do Šumiaca ich asi počuť nebolo, lebo nárazový vietor to odvieval podľa svojich rozmarov a nie podľa ľudského želania.

171 (2).JPG

Plní dojmov sa členovia Speváckej skupiny Senior Detva vrátili dolu do Šumiaca a po dobrom obede v spomenutej reštaurácii si zaspievali detvianske i šumiacke pesničky. Záver ich výletu končil u pána Mikuláša Gigaca, v jeho múzeu, ktorý im svojim pútavým sprievodným slovom priblížil výrobu i históriu zvoncov a spiežovcov. S vďakou prijal i symbol detvianskeho kraja, fujaru. Všestranná spokojnosť účastníkov tohto zájazdu bola najlepšou vizitkou za príjemne prežitý deň.

Text: Martin Strelec
Foto: Ján Mikuš  


 
 

Šachový klub Garde Detva bodoval na MSR mládeže v Rapid šachu 2017Vytlačiť
 

Stella+Kika.jpg

V ružomberskom hoteli v piatok 26. mája 2017 otvorili Chessfest Ružomberok 2017.

Prvým zo série turnajov boli Majstrovstvá Slovenskej republiky (MSR) družstiev starších žiakov. V ňom štartovalo aj detvianske družstvo posilnené novým hráčom Garde Richardom Turčanom a Dominikou Ferkovou ktorú si „požičali“ z Bardejova. Detvianskemu družstvu so Stellou Sáňkovou a Kristínou Cabanovou sa príliš nedarilo a v konkurencii 35 družstiev skončilo na siedmej priečke.

D16.jpg

V sobotu Chessfest pokračoval turnajom jednotlivcov. V šiestich chlapčenských a rovnako aj v dievčenských kategóriách súťažilo 332 mladých šachistov! Počtom štartujúcich sa prekonal minuloročný rekord 307 tiež z Ružomberka. O medaily bojovalo aj 9 zástupcov Šachového klubu Garde Detva. Po prvý krát sa na MSR zúčastnilo trio nových hráčov Martin Ďurčov, Ján Ďurčov a Lívia Melichová. Nepočínali si zle, ale skúsenejší súperi boli pre nich ťažké oriešky.

Riško 123.jpg

Príliš sa nedarilo Michalovi Cabanovi, v CH12 skončil so 4 bodmi dvadsiaty štvrtý. Ján Bobro v CH14 obsadil pekné štrnáste miesto a nový člen Garde Richard Turčan skončil strieborný!

MSR Rapid 2017 medailisti.jpg

V dievčenskej D16 Garde Detva reprezentovalo trio dievčat a nepočínali si zle. Katarína Bobrová si polepšila podľa nasadenia a skončila s 3 bodmi siedma. Veľkú radosť spravili dve medailistky – Kristína Cabanová 3. miesto a Stella Sáňková zlato!

Zlato, striebro a bronz z MSR v Rapid šachu je skvelý výsledok!

Vedenie Šachového klubu Garde Detva všetkým vyjadruje uznanie a poďakovanie za predvedené výkony.

MestoDetva.pngČinnosť Šachového klubu Garde Detva je spolufinancovaná z rozpočtu mesta Detva.

Text a foto: Peter Fiala


 
 

Upozornenie mesta Detva na článok: V Detve opäť cúvame. Dokedy? Vytlačiť
 

Kontajnerovisko M.R.Štefánika 30 5 2017 002.JPG

Detva 31. máj 2017 - Mesto Detva upozorňuje verejnosť na dezinformujúcu a dobré meno poškodzujúcu informáciu o investičnej akcii – Kontajneroviská na Ulici M. R. Štefánika v Detve, ktorú autor Slavomír Ciglan predkladá v článku „V Detve opäť cúvame. Dokedy?“.

V článku, ktorý autor uverejnil dňa 30. mája 2017 na stránke dtonline.sk, použil fotografie z prebiehajúcej stavby nedokončeného diela, ktoré boli v rozpore so skutočným stavom kontajneroviska ku dňu 30. máju 2017.

Autor článku týmto dezinformoval verejnosť ohľadom skutočnej realizácie Kontajneroviska na Ulici M. R. Štefánika v Detve a poškodil dobré meno inštitúcie a aj pracovníka mesta. Mesto Detva vyjadruje poľutovanie nad touto skutočnosťou a Oddelenie výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Detve pre informáciu verejnosti prikladá skutočný stav kontajneroviska ku dňu 30. máju 2017.

Kontajnerovisko M.R.Štefánika 30 5 2017 001.JPG

.

Kontajnerovisko M.R.Štefánika 30 5 2017 003.JPG

.

Kontajnerovisko M.R.Štefánika 30 5 2017 004.JPG

.

Kontajnerovisko M.R.Štefánika 30 5 2017 005.JPG

.

Kontajnerovisko M.R.Štefánika 30 5 2017 006.JPG

Mesto Detva týmto žiada autora o zverejnenie tohto upozornenia na jeho článok.

Text: Zuzana Juhaniaková, Jaroslav Stašák
Foto: Jaroslav Stašák


 
 

V obradnej sieni sa odohralo slávnostné vyradenie absolventov Spojenej školy v DetveVytlačiť
 

Absolventky SpojenaSkola2017.jpg

V piatok 26. mája 2017 sa uskutočnilo slávnostné vyradenie absolventov Spojenej školy v Detve. Rozlúčka s úspešnými absolventmi školy sa odohrala v obradnej sieni mestského úradu aj za prítomnosti primátora mesta Jána Šufliarského. S prianím všetkého dobrého v osobnom i pracovnom živote vyprevadili žiakov učitelia a riaditeľ školy Ján Melich.

Absolventi SpojenaSkola17.jpg

Niekoľko dní predtým sa však všetci museli popasovať s poslednou časťou svojej doteraz najnáročnejšej skúšky – maturity. Pred predmetovými komisiami preukázali svoje vedomosti  i dobrú pamäť tak z odborných predmetov, ako aj zo slovenského a cudzích jazykov. Napriek nervozite potešili skúšobnú komisiu zodpovednou prípravou a mnohými peknými odpoveďami. Ukázali svoj potenciál a dokázali, že práca pedagógov nebola zbytočná, ale priniesla ovocie.

Tým najdôležitejším bolo maturitné vysvedčenie, ktoré im otvorí bránu do ďalšieho života. Niektorým brány univerzitné, iným brány úspešného pracovného života.

Úspešní absolventi Obchodnej akadémie si okrem maturitného vysvedčenia odniesli tiež certifikát z jednoduchého, podvojného a mzdového účtovníctva KROS za veľmi dobré výsledky z praktickej maturitnej skúšky.

Počas štúdia však získali aj ďalšie certifikáty ako medzinárodný jazykový certifikát ESOL, certifikát programu manažment osobných financií ako aj osvedčenia o absolvovaní zahraničných odborných stáží vo Veľkej Británii, Česku či Nemecku. Trieda i jednotlivci dosiahli tiež veľmi pekné výsledky v celoslovenských i medzinárodných vedomostných súťažiach.

Žiaci Strednej odbornej školy študovali v odboroch mechanik nastavovač a mechanik elektrotechnik. Počas štúdia dosahovali dobré výsledky, zapojili sa do viacerých aktivít, športových a vedomostných súťaží ako napríklad celoslovenská súťaž v modelovaní SolidWorks, kde sa umiestnili v desiatke najlepších. Viacerí zástupcovia triedy sa zapojili do projektu Erasmus+, v rámci ktorého sa zúčastnili odborných stáží v Nemecku a Česku. Žiaci odboru mechanik elektrotechnik získali okrem maturitného vysvedčenia a výučného listu tiež osvedčenie o elektrotechnickej spôsobilosti.

Pedagógovia a pracovníci Spojenej školy v Detve všetkým absolventom blahoželajú a prajú v ďalšom živote veľa úspechov.

Text a foto: Valéria Čiamporová


 
 

Dolaďujú prípravy na 52. ročník Folklórnych slávností pod Poľanou v DetveVytlačiť
 

Prírodný amfiteáter v Detve.jpg

Detva 30. máj 2017 - Najnavštevovanejšie kultúrne podujatie Podpoľania, 52. ročník Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve (52. FSP) sa blíži, mesto Detva dolaďuje organizačné prípravy.

Tohtoročný festival sa rozozvučí v Detve od štvrtku 6. júla v Dome kultúry A. Sládkoviča a od piatku 7. do nedele 9. júla 2017 v areáli prírodného amfiteátra.

Organizacny52FSP.jpg

Mesto Detva ako hlavný organizátor slávností v uplynulých týždňoch úspešne zrealizovalo verejné obstarávania na dodávateľov kľúčových služieb počas festivalu.

Organizacný výbor 52 FSP v Detve.jpg

Ako informovala predsedníčka organizačného výboru Margita Gajdošová, zmluvne zabezpečení sú napríklad bezpečnostná služba, dodávateľ stravovacích služieb či tlačovín. Víťazom verejného obstarávania na ozvučenie a osvetlenie scénických programov na doskách amfiteátra je tento rok firma S. R. S. Light z Bratislavy.

Primátor Ján Šufliarský.jpg

Mesto Detva podpísalo zmluvu aj s tradičným hlavným reklamným partnerom folklórnych slávností v Detve, ktorým aj pre tohtoročný 52. FSP bude banskobystrický pivovar Urpiner. Samozrejme, na festivale nebude chýbať dlhoročný hlavný mediálny partner RTVS Rádio Regina, Štúdio Banská Bystrica.

Verejná nahrávka Detva v rozhlase - Rozhlas v Detve

Práve jubilujúcemu Rádiu Regina bude venovaná slávnosť v predvečer festivalu. Vo štvrtok 6. júla od 18.00 hod. je široká verejnosť pozvaná na kultúrny program Detva v rozhlase – Rozhlas v Detve vo veľkej sále Domu kultúry A. Sládkoviča. Počas dvojhodinovej verejnej rozhlasovej nahrávky primátor mesta Detva odovzdá predstaviteľom jubilujúceho 60-ročného Rádia Regina ocenenie za dlhoročný prínos na tvorbe festivalu a zachovávaní ľudových tradícií.  

Marína v Detve.jpg

Organizácia festivalu zabezpečuje v areáli amfiteátra aj policajné a zdravotnícke zložky, hasičov, chce tiež urýchliť predaj vstupeniek pred programami a ďalšie.

Na prípravách 52. ročníka Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve spolupracujú desiatky členov organizačného výboru a programovej rady s cieľom, aby aj tohtoročný folklórny festival bol skutočnými slávnosťami pre Detvu a jej hostí.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková

 

 


 
 

Opäť je tu obľúbený Deň na dedineVytlačiť
 

Deti (2).jpg

Základná škola a Rodičovská rada pri I. Základnej škole, Kukučínova 480/6 v Detve pozývajú na tradičný program Deň na dedine, ktorý pre priateľov a širokú verejnosť pripravili na piatok 2. júna 2017.

Deň na dedine sa začne o 8.00 hod. v areáli školy

Deň na dedine.jpg

Vystupovať budú Detský folklórny súbor Vrtielko pri Materskej škole, Nám. SNP 17, Detský folklórny súbor Slniečko, Detský folklórny súbor a Detská ľudová hudba Detvanček pri Základnej umeleckej škole Svetozára Stračinu v Detve, Detský folklórny súbor Ratolesť pri Základnej škole, Kukučínova 480/6 v Detve.

Súčasťou programu bude váľanie mája a na jarmoku tradičných remesiel si môžu dospelí i deti pozrieť aj vyskúšať ako vytvoriť vlastné dielko.

Sprievodným podujatím Dňa na dedine bude výstava s názvom Od griflíka k tabletu.

Kolektív Základnej školy, Kukučínova 480/6 v Detve všetkých srdečne pozýva.

MestoDetva.pngPodujatie je spolufinancované z rozpočtu mesta Detva.

Plagát Dňa na dedine 2017

Text a foto: Zuzana Juhaniaková, zdroj: Katarína Ďuricová
 

 

Súbor na stiahnutie DnD.jpg DnD.jpg (167.7 kB)

 
 

V nedeľu bude veselica: Váľanie májov s detvianskymi folkloristamiVytlačiť
 

43. (2).jpg

Mesto Detva a Kultúrne centrum A. Sládkoviča pozývajú v nedeľu 28. mája 2017 domácich i hostí na kultúrny a zábavný program Váľanie májov.

Na Námestí SNP v Detve o 15.00 hod.

Pri fontáne pred Domom kultúry A. Sládkoviča o 16.30 hod.

Účinkovať budú detvianske folklórne kolektívy.

Plagát Váľanie májov.

Text: Zuzana Juhaniaková
Foto: Jaroslav Švábenský

 

Súbor na stiahnutie VALANIE MAJOV.jpg VALANIE MAJOV.jpg (247.4 kB)

 
 

Kubánsko-Slovenské kultúrno, spoločenské vzťahy budovali na prijatí u veľvyslankyneVytlačiť
 

VelvyslankynaYamilaPitaMontes.jpg

Delegácia Detvianskej umeleckej kolónie (DUK) v piatok 19. mája 2017, na základe pozvania jej excelenciou Yamilou Soniou Pitou Montes, navštívila Kubánske veľvyslanectvo v Bratislave.

Delegáciu tvorili Ľubomír Rejko ako predseda Slovensko kubánskej spoločnosti vo Zvolene, Milan Malček zakladateľ a starosta Detvianskej umeleckej kolónie, umeleckej skupiny pri Kultúrnom centre A. Sládkoviča v Detve, Dana Krnáčová výtvarníčka DUK a autorka portrétu jej excelencii, Pavol Hriň ako čestný člen DUK a Jaroslav Švábenský, fotograf, ktorý zdokumentoval akt prijatia na Kubánskom veľvyslanectve.

DetvianskyKrizVelvyslankynaPitaMontes.jpgPrijatie sa nieslo v srdečnej i keď zároveň pracovnej atmosfére. Milan Malček odovzdal kubánskej veľvyslankyni pozdravy od občanov Detvy ako aj od primátora mesta Detva Jána Šufliarského.

Počas stretnutia diskutovali o už rozpracovaných podujatiach ako napríklad Slovensko Kubánsky festival v Detve, ktorý by sa mal uskutočniť v mesiaci október 2017 v rámci dní Kubánskej kultúry na Slovensku.

Excelenciu Yamilu Soniu Pitu Montes pozvali aj na podujatie Gazdovanie na Hriňovej, kde pripravujú Kubánsko-Slovenský dvor. Pozvali ju aj na Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve, no žiaľ, v tom čase bude odcestovaná na Kube.

041. (2).jpgV rozhovore sa dotkli tiež spolupráce medzi slovenskými a kubánskymi univerzitami. Členovia delegácie spolu s vysokou reprezentantkou Kuby hľadali možnosť účasti výtvarných umelcov na jesennom sympóziu ako aj možnosti výstavy počas folklórneho festivalu v Detve.

Po oficiálnom rokovaní si prítomní ešte stanovili úlohy a možnosti riešenia, odovzdali jej excelencii ako dar dva obrazy, jej portrét a Adamovu lúku.

Milan Malček jej odovzdal Detviansky drevený vyrezávaný kríž a Ľubomír Rejko špeciality Podpoľania, ktoré obohatia chuťové poháriky.

Na záver si všetci spolu pripili výborným kubánskym rumom. Návšteva splnila svoj účel a prítomní si dohodli ďalšie blízke stretnutie s veľvyslankyňou Yamilou Soniou Pitou Montes. 

Foto: Jaroslav Švábenský                                         
Text: Milan Malček


 
 

27. máj 2017: Na Poľanu cez Kalamárku treba ísť najlepšie pešoVytlačiť
 

HradiskoKalamarka.jpg

Organizátori dňa Biosférickej rezervácie Poľana pozývajú návštevníkov,

aby v sobotu 27. mája 2017 uprednostnili pešiu turistiku a prišli, podľa možnosti cez Národnú prírodnú pamiatku Vodopád Bystrého potoka po zelenej turistickej značke a cez Prírodnú pamiatku Kalamárka po červenej turistickej značka, kde je pre nich pripravený program s ukážkami horolezectva a archeológie s odborníkom Romanom Hrončiakom o 9.30 hod. a 11.30 hod.

VyhladKalamarka.jpg

Slovania.jpgDetva - Kalamárka od doby bronzovej až po Slovanov

Dôležité hradisko Kalamárka plnilo svoju úlohu pre roztrúsené obyvateľstvo Podpoľania už približne tisíc rokov pred Kristom a to až do desiateho, jedenásteho storočia po Kristovi.

V sobotu 27. mája si môžu návštevníci priamo na skalách hradiska vypočuť odborný výklad archeológa Romana Hrončiaka. Prednáška Detva – Kalamárka od doby bronzovej až po Slovanov o 9.30 hod. a potom o 11.30 hod. bude venovaná aj súčasným objavom v Detve – Lúčnej štvrti.

Na horných skalách Kalamárky sa bude skupina horolezcov pod vedením Jozefa Sklenára venovať deťom aj dospelým, ktorí si budú chcieť vyskúšať lezenie po skalnej stene.

 

VÝSOSŤ POĽANY

Hore na Poľane, od 13.00 hod. pri horskom hoteli sa všetci stretnú pri pestrom kultúrnom programe, hrách a pohostení.

Príde tam aj Matúš Báťka z Hriňovej, prídu tam rozkazovači z Hrochote a Dúbrav, speváčky z Poník a Podkriváňa, heligonkár z Korytárok, Podpoľanec z Detvy, Podpolianski Vrchári, detské folklórne súbory a ďalší.

DSC_0520 (3).JPGScénický program Výsosť Poľany pri príležitosti tohtoročného Dňa otvorených dverí Biosférickej rezervácie Poľana pre jeho návštevníkov vytvoril Roman Malatinec.

Kým skauti 106. Zboru Akataleptik z Detvy budú učiť deti skautské hry, na pódiu sa pre ne zatiaľ pripravia divadelníci z Poník s hudobnou rozprávkou Tri groše.

KRÁĽOVNÁ POĽANY

Súťaž o Kráľovnú Poľany oficiálne začne o 15.00 hod. Vystúpia v nej dámy s tradíciami a v krojoch svojich obcí okolo Poľany. Súťaž má vzdať hold a úctu kráse Podpolianskych žien, múdrosti, materstvu, skromnosti a pracovitosti.

Na horskej lúke okolo hotela budú pre návštevníkov pripravené interaktívne ukážky a neformálne súťaže remesiel, salašníctva, poľovníctva, včelárstva, lesníctva, lesnej pedagogiky a environmentálnej výchovy.

Organizátori adresujú všetkými milým hosťom aj toto dôležité upozornenie: „nakoľko je cesta k horskému hotelu Poľana úzka, prosíme, aby ste výstup motorovým vozidlom k hotelu realizovali v čase od 9:00 do 13:00 a zostup od 17:00 do 21:00."

V prípade nepriaznivého počasia sa kultúrny program bude konať v čase od 13:00 hod. do 18:00 hod. v Kultúrnom centre Hriňová.

aktuálne správy o podujatí na: www.chkopolana.eu a https://www.facebook.com/Biosphere-Reserve-Po%C4%BEana-1251947231487514/?hc_ref=NEWSFEED

Plagát Dňa otvorených dverí Biosférickej rezervácie Poľana

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Pozvanie na prednášku o histórii a obnove Vígľašského zámku Vytlačiť
 

Viglas.jpg

Na prednášku História a pamiatková obnova Vígľašského zámku v pondelok 29. mája 2017 pozývajú verejnosť Kultúrne centrum A. Sládkoviča v Detve – Podpolianske múzeum.

Prednáška sa začne o 16.30 hod. v priestoroch Podpolianskeho múzea na Námestí SNP 1.

Tému priblíži Marta Mácelová, prednášajúca na Katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Text: Zuzana Juhaniaková, zdroj: Podpolianske múzeum

 


 
 

Spomienkovou slávnosťou si Detva pripomenula 72. výročie víťazstva nad fašizmomVytlačiť
 

DSC_0489 (3).jpg

V piatok 5. mája 2017, na pripomenutie 72. výročia víťazstva nad fašizmom, usporiadali mesto Detva, Okresný úrad Detva, Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a politické strany v Detve spomienkovú slávnosť.

Okolo Pomníka padlých na Námestí SNP v Detve sa zhromaždili aj občania Detvy.

DSC_0458 (3).jpg

K dôstojnému priebehu pietneho aktu patrilo vzdanie úcty obetiam Druhej svetovej vojny, keď predstavitelia organizácií položili spomienkové vence k Pomníku padlých.

DSC_0468 (2).jpg

V týchto dňoch si spoločne pripomíname 72. výročie ukončenia druhej svetovej vojny
v Európe, 72. výročie víťazstva nad fašizmom
,“ prihovoril sa zhromaždeniu prednosta Okresného úradu Detva Juraj Bódi. Okrem iného pripomenul, že po celom Slovensku sú vojenské cintoríny, na ktorých sú hroby vyše 1700 vojakov 1. československého armádneho zboru, vyše 60 000 vojakov Červenej armády a  vyše 10 000 príslušníkov rumunskej armády, hroby Poliakov, Francúzov, Nemcov i príslušníkov iných národov.

Tieto hroby sú pre nás mementom, aby sme nedovolili šíriť ideologickú nenávisť, ktorá vyúsťuje do konfliktov a vojen,“ povedal Juraj Bódi a zdôraznil, že Slováci musia a chcú odcudzovať myšlienky totality, nadradenosti a genocídy.

DSC_0483 (2).jpg

Ako pokračoval, ôsmy máj 1945 nadobro skoncoval s časmi, keď fašizmus vstupoval do európskej politiky, v poslednom období ale možno sledovať tendencie, ktoré sú varovným signálom. „Aj preto sa dnes musíme postaviť na odpor každej ideológii, v duchu ktorej sa jej predstavitelia neštítia útočiť na inú skupinu obyvateľov len preto, že majú iné vierovyznanie, inú farbu pleti, iné zvyky,“ uviedol Juraj Bódi.

DSC_0487 (2).jpg

Celé spomienkové stretnutie aj jeho záver obohatili piesňami členovia spevokolu Senior Detva pri Klube dôchodcov č. 3.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Primátor ďakoval skialpinistovi Marcovi Marcinekovi za reprezentáciu mestaVytlačiť
 

IMG_1174 (2).jpg

Počas osobného prijatia v utorok 16. mája 2017 v Detve primátor Ján Šufliarský ďakoval skialpinistovi Marcovi Marcinekovi za úspešnú reprezentáciu mesta.

Marco Marcinek je občanom Detvy, je žiakom Obchodnej akadémie v Detve a počas jarnej skialpinistickej sezóny dosiahol viacero úspechov. Počas prijatia primátorom ho sprevádzala triedna učiteľka Oľga Feješová a vedúca oddelenia školstva, kultúry a sociálnych vecí Mestského úradu Margita Gajdošová.

Marco7 (2).jpgPrimátor si so záujmom vypočul športové úspechy, ktorých sa Marco Marcinek zmocnil v ostatných mesiacoch.

Na Majstrovstvách sveta v skialpinizme 23. februára až 2. marca 2017 v Talianskom Tambre reprezentoval nielen Detvu ale aj celé Slovensko.

Počas 5. kola Slovenského pohára v skialpinizme, na 12. ročníku Memoriálu Jána Doboša, ktorý bol  dňa 4. marca, Marco obsadil 2. miesto. V kategórii juniorov do 18 rokov na Malá Fatra – Open dňa 11. marca obsadil 1. miesto.

Dňa 15. apríla na Chopku Marco obsadil 1. miesto v kategórii juniorov, na skialpinistickom maratóne -  finále Slovenského pohára.

Primátor mesta venoval Marcovi Marcinekovi na znak vďaky, okrem iného, knihu s venovaním. Poprial mu mnohé ďalšie krásne úspechy do života.

Text: Zuzana Juhaniaková
Foto: Margita Gajdošová, archív Marco Marcinek


 
 

Free Fight Club Detva: Osem medailí a štart medzi najlepšími zápasníkmi EurópyVytlačiť
 

IMG_6853 (2).JPG

Osem medailí a štart medzi najlepšími zápasníkmi Európy, aj to je víkendová bilancia Free Fight Clubu (FFC) Detva.

Dňa 13. mája 2017 sa uskutočnili prestížne majstrovstvá Európy asociácie ADCC (Abu Dhabi Combat Club) v Poľskom meste Poznaň, ktorá sa radí medzi najprestížnejšie asociácie zápasníckych športov. Na toto podujatie sa podarilo kvalifikovať aj Róbertovi Deličovi z Detvy, v kategórii professional do 65,9 kg, bohužiaľ medailu sa mu vybojovať nepodarilo.

„Mrzí ma, že sa mi tento krát nepodarilo získať medailu, no som veľmi rád, že sa mi podarilo ako vôbec prvému zápasníkovi dostať na tento turnaj vo váhe do 65,9 kg,“ komentoval výsledok Róbert Delič. Vysokú úroveň podľa jeho slov, bolo cítiť aj v zápasoch. „V pláne mám nominovať sa aj na budúci rok, no najprv musím vyhrať Majstrovstvá Slovenskej republiky,“ dodal Delič.

FB_IMG_1494707826881 (2).jpg

13. mája 2017 sa uskutočnil aj turnaj Sai Storm v Martine. Na tomto turnaji sa podarilo zápasníkom FFC Detva vybojovať osem medailí, čo je pre tak malé mesto veľký úspech. Alenka Gondášová vyhrala ženský kategóriu NOGI (bez kimona) a odniesla si zlato, keďže bojovala aj v kategórii GI (kimono), podarilo sa jej doniesť ešte jednu medailu a to bronz
v modrých opaskoch.

Roman Sekereš tak isto štartoval v dvoch kategóriách a vybojoval striebro a bronz v bielych opaskoch. Adrián Barkáč tiež štartoval v dvoch kategóriách, z ktorých si odniesol zlato NOGI a striebro v GI biele opasky. Michal Urban štartoval v kategórii NOGI kde vybojoval striebro. Tomáš Priadka pre ktorého bol toto jeho prvý turnaj zápasil v kategórii NOGI kde vybojoval bronz. „Všetkým gratulujem ku perfektným výsledkom,“ dodáva Róbert Delič.

Text: Róbert Delič, Zuzana Juhaniaková
Foto: archív Free Fight Club Detva, Róbert Delič


 
 

Medailu za záchranu života udelili Martinovi Ďuricovi z DetvyVytlačiť
 

Nehoda19maj2016 (2).jpg

Prezídium Slovenského Červeného kríža udelilo dňa 10. mája 2017 Medailu za záchranu života občanovi Detvy, Martinovi Ďuricovi.

Martin Ďurica sa v ten istý deň s ďalšími ocenenými dobrovoľníkmi a pracovníkmi Slovenského Červeného kríža (SČK) zúčastnil na prijatí u prezidenta Andreja Kisku.

PrezidentAndrejKiska MartinDurica.jpg

„Už je to rok, čo sme sa s Jakubom ocitli v situácii, na ktorú sa nás Slovenský Červený kríž snaží pripraviť od začiatku nášho pôsobenia v ňom - na situáciu, keď treba pomôcť druhému človeku,“ spomína Martin Ďurica na 19. máj 2016.

Vtedy Martin cestoval spolu s Jakubom Medveďom na súťaž prvej pomoci do Nových Zámkov. Ako uvádza správa SČK, na železničnom priecestí bez svetelnej signalizácie a závor vlak narazil do osobného auta. Predok auta bol stlačený a motor auta natlačený na strane spolujazdca.

JakubMedved MartinDurica (2).jpgVodiča našli preveseného dozadu za sedadlo spolujazdca. Ranený spočiatku dostatočne nedýchal a chrčal. Po napolohovaní Martinom a Jakubom sa jeho dýchanie radikálne zlepšilo, no stále nevnímal a nekomunikoval, len sem-tam otvoril oči, hýbal rukami a odtláčal Jakubove ruky držiace mu krk.

„Nikdy predtým sme spolu nikoho neošetrovali a predsa sme sa nepotrebovali na ničom dohodovať. Automaticky, bez váhania sme robili to, čo sme vedeli a čo bolo potrebné, aby sme zachránili zraneného človeka,“ spomína Martin Ďurica.

Ako reakciu na udelenú medailu Martin okrem iného uviedol: „Ďakujem, že som sa mohol dostať do veľkej červenokrižiackej rodiny, ktorá mi zmenila život a naučila ma maličkostiam ako napríklad pristaviť sa a opýtať sa, či niekto nepotrebuje pomoc.“ Poďakovať nezabudol ani Jakubovi Medveďovi zo Žiaru nad Hronom.

Foto: vľavo Jakub Medveď, vpravo Martin Ďurica. fotografie zväčšíte kliknutím na ne.

MedailazaZachranuZivota (2).jpg

Text: Zuzana Juhaniaková
Foto: súkromný archív Martina Ďuricu


 
 

Základná škola Obrancov mieru ďakuje za podporu ich multifunkčného ihriskaVytlačiť
 

DSC_0431 (3).JPG

Foto: Riaditeľ školy Ján Gabľas oficiálne prevzal poukážku víťazného grantu od riaditeľky obchodu Miroslavy Olasovej, za účasti primátora mesta Jána Šufliarského.

Projekt s názvom „Svet plný zábavy a hier – multifunkčné ihrisko“ zapojený do programu "Vy rozhodujete, my pomáhame" Nadácie Tesco, vyhral hlasovanie zákazníkov v tunajšom regióne.

Vypracovaný projekt zameraný na úpravu ihriska za budovou I. stupňa Základnej školy, Obrancov mieru 884, Detva, smerom ku gymnastickej telocvični, hlasovacou komisiou postúpil do ďalšieho kola.

Každý zákazník, ktorý od 8. marca do 4. apríla 2017 nakúpil v ktoromkoľvek obchode spoločnosti Tesco, dostal po zaplatení jeden hlasovací žetón. Žetón vhodil do hlasovacieho boxu označeného písmenom B.

Cieľom podporeného projektu je vytvoriť multifunkčné ihrisko v areáli školy. Tento priestor by mal byť priestorom, v ktorom žiaci nájdu radosť z hry, pohybu. Snahou základnej školy je, aby žiaci po ale aj počas vyučovania trávili čas určený na pohyb, hru a učenie čo najzmysluplnejšie.

Zriadenie multifunkčného ihriska bude trvalou súčasťou športovej a pohybovej činnosti žiakov, ktorá sa bude naďalej podporovať a rozširovať.

Prostredníctvom športových aktivít budú žiaci ale i široká verejnosť nachádzať nový zmysel života a využijú zmysluplne svoj voľný čas. Telesná aktivita a pohyb sú pre fyzické i psychické zdravie detí prospešné a nevyhnutné. Podporujú rozvoj osobnosti a vôľových vlastností, upevňujú zdravie a prostredníctvom nich deti získavajú kondíciu. Zároveň si deti osvoja zásady zdravého životného štýlu. Multifunkčné ihrisko bude vybudované pre účely rôzneho športového využitia.

Spoločenstvo žiakov a pedagogických zamestnancov Základnej školy, Obrancov mieru 884, Detva, ďakuje Nadácii Tesco za finančný dar poskytnutý na vybudovanie multifunkčného ihriska. Zároveň osobitné poďakovanie za aktívnu pomoc a podporu projektu patrí všetkým zákazníkom, ktorí vhodením hlasovacieho žetónu podporili tento projekt, a tak prispeli k skvalitneniu športových aktivít žiakov v základnej škole.

„ĎAKUJEME!!!“

Text: Jaroslava Lapinová
Foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Šachový klub Garde Detva sa presadil na Majstrovstvách SR mládežeVytlačiť
 

medailisti BB kraj.jpg

Od 22. apríla 2017 sa aquapark pri Liptovskom Mikuláši stal dejiskom Majstrovstiev Slovenska v praktickom šachu mládeže jednotlivcov pre rok 2017.

V siedmich chlapčenských a aj dievčenských kategóriách štartovalo celkom 261 hráčov.

Šachový klub Garde Detva tradične reprezentovali Michal Caban do 12 rokov. So ziskom 5 bodov obsadil 13. miesto a uzatváral prvú tretinu konečného poradia. V chlapčenskej 14tke Ján Bobro s 5 bodmi skončil na 18. mieste. Nebyť ich prehier v poslednom kole, mohol byť výsledok ešte lepší.

Organizátori spojili tri najstaršie kategórie dievčat a 20 ich bojovalo v spoločnom turnaji o 3 sady medailí do 20, 18 a 16 rokov. Práve v tej najmladšej mal detviansky šachový klub aj päticu dievčat. Za víťazkou Dominikou Ferkovou z Bardejova so 6,5 bodmi sa zoradilo trio Detvaniek.

msr-2017- so štvrtou Kristínou Cabanovou (2).jpgStriebornú medailu si so 6 bodmi vybojovala Stella Sáňková, bronzová Sofia Anna Cíbiková získala 5 bodov a štvrtá sa umiestnila Kristína Cabanová so 4,5 bodmi. Katarína Bobrová so 4 bodmi skončila deviata a Tereza Halánová s jedným bodíkom dvanásta. Patrí im gratulácia!

Dievčatá zo Šachového klubu Garde Detva opäť potvrdili, že patria do slovenskej špičky vo svojej kategórii. Tradičné poďakovanie patrí trénerom, rodičom a hráčom za vzornú reprezentáciu.

MestoDetva.pngČinnosť Šachového klubu Garde Detva je spolufinancovaná z rozpočtu mesta Detva

Text a foto: Peter Fiala 


 
 

Nezabudli si uctiť matky a ich deňVytlačiť
 

IMG_20170515_131710 (2).jpg

Klub dôchodcov č. 4 zorganizoval v záhrade Denného centra posedenie spojené s opekaním pri príležitosti Dňa matiek.

V záhrade Denného centra na Partizánskej ulici sa dňa 15. mája 2017 uskutočnilo posedenie pri príležitosti Dňa matiek spojené s opekaním.

IMG_20170515_131614.jpg

Krásne slnečné počasie akcii prialo.

Na poludnie sa postupne začali schádzať členovia klubu dôchodcov č. 4, ale aj pozvaní členovia z iných klubov dôchodcov. Zúčastnení sa usadili na lavičky pod stromami, zatiaľ čo chlapi pripravili ohnisko. Postupne ako sa špekáčiky začali opekať, slaninkou sa kvapkalo na chlebík, za stolmi prebiehali srdečné rozhovory. K poobedňajšej sieste patrila aj káva.

Ľudia sa stretávajú z jednoduchého dôvodu, aby mali jeden k druhému bližšie. Platí to aj o senioroch v meste Detva. Človeku je v spoločnosti blízkych a priateľov vždy ľahšie. Stretnutia sú navyše aj príležitosťou porozprávať sa o starostiach. Je to priestor pre rozptýlenie, poznanie, či len spomínanú ľudskú blízkosť. Takéto akcie prispievajú aj k nadväzovania a udržiavania kontaktov s inými klubmi.

Posedenie sa vydarilo, prítomným sa páčilo a rozišli sa spokojní. Aktivity členov klubov dôchodcov sú bohaté a zaiste sa ich činnosť bude aj naďalej rozvíjať k spokojnosti čo najväčšieho počtu seniorov.

IMG_20170515_131634.jpg

.

IMG_20170515_131722.jpg

.

IMG_20170515_131731.jpg

Text a foto: Jana Jedličková


 
 

Ako oslavovali Deň Zeme deti v Materskej škole na Nám. SNP v DetveVytlačiť
 

DSCN0818 (2).JPG

Dňa 26. apríla 2017 oslávili deti z Materskej školy na Námestí SNP „Deň Zeme“.

Oslavy začali slávnostným sprievodom po meste, počas ktorého deti odovzdávali okoloidúcim propagačné materiály týkajúce sa separovania a minimalizácie odpadu. Na námestí ich čakali rôzne súťažné disciplíny zamerané na ochranu životného prostredia. Deti sú naša budúcnosť. Je dôležité, aby vnímali a snažili sa riešiť určité problémy našej Zeme.

„Za pomoc ďakujeme skautom z Akataleptik Detva a žiakom 8. ročníka Základnej školy Ul. Kukučínova, Detva“

Text: Lucia Zlatoňová
Foto: Silvia Šufliarska


 
 

Materská škola Obrancov mieru očakáva návrat do svojich rozšírených priestorovVytlačiť
 

DSC_0369 (3).jpg

Vedúci predstavitelia mesta Detva si na kontrolnom dni 26. apríla 2017 vypočuli informáciu o priebehu prác od zhotoviteľa renovácie Materskej školy Obrancov mieru v Detve a vyjadrenie spokojnosti s pokračovaním prác zo strany vedenia materskej školy.

Jaroslav Stašák z oddelenia výstavby a životného prostredia priblížil dosiaľ uskutočnené renovačné práce na objekte materskej školy v súlade s projektovou dokumentáciou projektu Rozšírenie kapacít Materskej školy Obrancov mieru 876/5, Detva - Nadstavba. Práce sa posunuli do interiérovej časti, zateplenia obvodových stien a deliacich vnútorných stien a priečok, vnútorných inštalácií. Z rozpočtu mesta Detva bolo na projekt doteraz vynaložených 160 tisíc Eur. Investícia v zmysle verejného obstarávania je 267 965 Eur s DPH.

DSC_0352 (2).jpg

Prítomní si na kontrolnom dni okrem iného vypočuli informáciu o dočasnom pozastavení stavebných prác z dôvodu vlámania sa do objektu. Pri vlámaní došlo aj ku krádeži strojného vybavenia, čím firme zhotoviteľa páchatelia spôsobili škody na majetku.

Na tomto kontrolnom dni sa nad predloženou projektovou dokumentáciou stretli zástupcovia mesta, zástupcovia zhotoviteľa, materskej školy a poslanec mestského zastupiteľstva.

DSC_0372 (2).jpg

Prítomní prerokovali a odsúhlasili rozsah ďalších požadovaných prác na zateplenie a úpravu fasády súčasnej budovy materskej školy. Rozsah týchto prác je stanovený v hodnote 39 399 Eur. Úspora na prácach, ktoré nie je možné vykonať v tejto I. etape rekonštrukcie, je 20 tisíc Eur. Stavba si teda vyžaduje navýšenie finančných prostriedkov vo výške 19 399 Eur.

Oddelenie výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Detve predložilo tento návrh na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Detve, ktoré dňa 2. mája 2017 neschválilo navrhnutú aktualizáciu rozpočtu mesta Detva na rok 2017 na zabezpečenie investičnej akcie mesta Nadstavba VI. Materská škola na ulici Obrancov mieru, teda súčasná budova materskej školy zostane nateraz bez zateplenia a novej fasády.

„Veľmi sa tešíme na nové priestory a hlavne na to, že budeme mať konečne pri každej triede stabilnú spálňu pre deti,“ uviedla za kolektív Materskej školy Obrancov mieru riaditeľka Jana Chalaničová. Ako podotkla, doteraz v ich materskej škole ako v jedinej v Detve ešte každý deň rozkladali lehátka. Riaditeľka dúfa, že nové priestory splnia očakávania, a že sa im potešia nielen deti, ale aj ich rodičia.

Skonštatovala, že ich mrzí, že finančné prostriedky nie sú postačujúce aj na rekonštrukciu priestorov v starej časti budovy, ako to bolo navrhnuté.

„Chceli by sme sa touto cestou poďakovať všetkým, ktorí nám držali palce v tejto neľahkej situácii, chápali nás, podporovali a pomáhali nám,“ zdôraznila riaditeľka Jana Chalaničová a dodala: „ďakujeme mestu Detva, že nám umožnilo rozšíriť priestory materskej školy formou nadstavby, všetkým rodičom za pochopenie a hlavne pani riaditeľke Katke Masárovej, ako aj všetkým zamestnancom Materskej školy A. Bernoláka v Detve, za ich pomoc, ústretovosť a trpezlivosť."

Predpokladané dokončenie a odovzdanie zrenovovanej Materskej školy Obrancov mieru
do užívania je v 23. pracovnom týždni, teda v prvej polovici mesiaca júna 2017.   

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Cyklocesta mesta Detva: cesta do a zo zamestnaniaVytlačiť
 

StaraDetva.jpg

Oddelenie správy majetku Mestského úradu v Detve aj v roku 2017 pokračuje vo vykupovaní pozemkov, ktoré sú pre mesto Detva strategicky dôležité a významné. Dôvodom je najmä zabezpečenie vlastníctva pozemkov pre plánované investičné akcie.

Jednou z nich je aj realizácia projektu „Cyklocesta mesta Detva - cesta do a zo zamestnania“. V prípade úspešného vyhodnotenia projektu tak mesto Detva môže získať nenávratný finančný príspevok na výstavbu cyklocesty v dĺžke cca 1,8 km, a to v úseku od mosta pri píle po kúpalisko. Po niekoľkomesačných rokovaniach s vlastníkmi sa mestu Detva podarilo dosiahnuť dohodu a v dohľadnej dobe pristúpi k uzavretiu kúpnych zmlúv na pozemky, cez ktoré má budúca cyklotrasa viesť.

V miestnych častiach Skliarovo a Stavanisko mesto pokračuje v rokovaniach s vlastníkmi pozemkov, na ktorých majú byť vybudované multifunkčné ihriská s perspektívou celoročného využívania na rôzne druhy športov a aktivít. V Lašteku má zasa vzniknúť detské ihrisko pre najmenších obyvateľov tejto lokality a zabezpečenie vhodného pozemku na jeho realizáciu patrí tiež medzi aktuálne činnosti oddelenia správy majetku Mestského úradu v Detve.

S prichádzajúcim letným obdobím sa blíži aj čas zabezpečovania letnej údržby miestnych komunikácií v Detve a jeho jednotlivých častiach či už formou asfaltovania alebo penetrovania. Ich majetkovo - právne vysporiadanie je taktiež jednou z primárnych priorít v tomto období.

V činnosti oddelenia správy majetku nemožno opomenúť ani majetkovo - právne vysporiadanie pozemkov pre účely vydania stavebného povolenia na realizáciu stavby „rekonštrukcia priepustov - mostov v miestnych častiach Piešť I. a Piešť II“.  

V tomto roku plánuje mesto Detva tiež začať s výkupom pozemkov na sídlisku Námestie mieru a ukončiť výkup pozemkov pod cestnú komunikáciu do priemyselného parku v časti Detva - Trstená.

Pracovníci oddelenia správy majetku veria, že ich snaha a práca prinesie ovocie a aj takýmto spôsobom napomôžu rozvoju a zatraktívneniu svojho mesta. 

Text: Martina Luptáková
Foto: ilustračné, Zuzana Juhaniaková


 
 

Na 52. ročníku Folklórnych slávností pod Poľanou zažiaria mladuchy Vytlačiť
 

DSC_0098.jpg

Mladé dvojice, mladuchy a ich partneri, sa môžu prihlásiť do 20. mája 2017

24. apríl 2017 - Príležitosť ukázať sa v krásnych tradičných svadobných krojoch alebo i v novodobom svadobnom odeve inšpirovanom tradičnými prvkami, ponúkajú mladým párom organizátori Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Mladuchy a ich partneri môžu takto zviditeľniť krásu a originalitu obradového svadobného odevu rôznych oblastí Slovenska i zahraničia.

Dolnozemská nevesta IP.JPGPredvedú sa v spoločnom sprievode v nedeľu 9. júla 2017 o 11.45 h. od Rímskokatolíckeho kostola v Detve po Nám. SNP, za sprievodu ľudových hudieb a svadobných piesní.

Svadobné dvojice vytvoria aj úvodný obraz v záverečnom programe Hosť do domu, Boh do domu o 16.00 h,  ktorý bude vyvrcholením 52. ročníka slávností v Detve. O jedinečnú fotografickú a filmovú dokumentáciu sa domáci organizátori postarajú prostredníctvom vybratých fotografov. Predpokladá sa účasť 50 svadobných párov. O účasť na tomto podujatí prejavili záujem už mladé dvojice Slovákov z Maďarska, ktorých do Detvy privedie bývalá Detvanka Ruženka Egyedová, predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku.

K mladuchám odjakživa patrila aj výbava. Čím hrdšia mladucha, tým hrdšia výbava. Výstava toho, čo patrilo do tradičnej výbavy, pripraví v kultúrnom dome pri kostole zo svojej zbierky Janka Kucbeľová.  

Záujemci, mladé dvojice, sa môžu prihlásiť do 20. mája 2017. Bližšie informácie podá predsedníčka Programovej rady FSP v Detve a pripravovateľka podujatia Mladuchy.

Kontakt, email: anna.ostrihonova@detva.sk, tel: 045/3700409, mobil: 0917 491 047

Text: Anna Ostrihoňová
Foto: Tomáš Belko, Irena Polívková

 

 


 
 

Mesto pracuje na viacerých projektochVytlačiť
 

DSC_0832 (2).jpg

Apríl 2017 - Pracovníci Mestského úradu v Detve za prvé štyri mesiace roku 2017 pripravili, predložili a pripravujú žiadosti o finančnú podporu aktivít mesta Detva. Medzi nimi sú projekty z nasledovných oblastí:

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

V oblasti ochrany životného prostredia sú to projekty, opätovne predložené na Environmentálny fond a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, zamerané na zníženie energetickej náročnosti budov Základnej školy J. J. Thurzu A. Bernoláka 20, Detva, materských škôlok na ulici M. R. Štefánika a A. Bernoláka a zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Detve. V prípade podpory týchto žiadostí, realizáciou projektov sa v týchto budovách znížia náklady na spotrebu elektrickej energie, plynu, na prípravu teplej úžitkovej vody a na vykurovanie. Zároveň bude realizovaná rekonštrukcia budov priamo súvisiaca s cieľmi výziev. Žiadosti sú aktuálne v procese hodnotenia.

Mesto Detva v januári 2017 opätovne podalo žiadosť na sanáciu čiernej skládky pod cintorínom a s tým súvisiace terénne úpravy, odvoz a likvidáciu odpadu.

VZDELÁVANIE

V oblasti vzdelávania mesto predložilo, v spolupráci s riaditeľmi a pracovníkmi základných škôl, projektové zámery na skvalitnenie vzdelávacieho procesu, na vybavenie učební a s tým priamo súvisiace stavebné úpravy pre Základnú školu Kukučínova 480/6, Detva, Základnú školu Obrancov mieru 884/23, Detva a Základnú školu J. J. Thurzu A. Bernoláka 20, Detva. Tieto tri základné školy sú oprávnenými v rámci vyhlásenej výzvy. Projektové zámery sú v hodnotení. V prípade schválenia niektorého z projektových zámerov budú pracovníci Mestského úradu v Detve následne spracovávať žiadosť o nenávratný finančný príspevok.

SOCIÁLNA OBLASŤ

V sociálnej oblasti bol mestu Detva, v rámci národného projektu Terénna sociálna práca v obciach, schválený projekt na pokračovanie vykonávania terénnej sociálnej práce v Detve.

Okrem uvedených projektov mesto predložilo žiadosť o finančnú podporu na menšie projekty, napr. usporiadanie 52. ročníka Folklórnych slávností v Detve, zakúpenie nového organu pre Dom smútku, dokončenie revitalizácie parku na ulici Obrancov mieru, dotáciu na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie a ďalšie.

V súčasnosti mesto pripravuje projektové dokumentácie a podklady k spracovaniu žiadostí o finančnú podporu zamerané na revitalizáciu vnútrobloku, teda verejné priestranstvá, na ulici A. Hlinku, vybudovanie cyklocesty od kúpaliska po pílu, kamerový systém mesta a detské ihriská.

Pracovníci Mestského úradu v Detve projekty predkladajú na aktivity, ktoré sú v súlade s programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Detva schváleného Mestským zastupiteľstvom v Detve.

Sú to aktivity, ktorých realizáciu by mesto muselo financovať v plnej výške z vlastného rozpočtu. Každá schválená finančná dotácia je príspevkom do mestského rozpočtu a za ušetrené peniaze v rozpočte mesta je možné následne zrealizovať ďalšie aktivity. Je dôležité byť si vedomí, že na dotáciu nie je právny nárok.

Prehľad už spracovaných žiadostí za rok 2017

Text: Anna Golianová
Foto: ilustračné, Zuzana Juhaniaková


 
 

Pozývajú rodiny Podpoľania na celodenný program Biosférickej rezervácie Vytlačiť
 

kolaz.jpg

Oddychový, zábavný a náučný program pre rodiny žijúce okolo majestátnej Poľany pripravila na sobotu 27. mája 2017 Koordinačná rada Biosférickej rezervácie Poľana.

Na Poľane bude hudba, tanec, voľba Kráľovnej, hry pre deti i dospelých, besedy a história.

Deň otvorených dverí Biosférickej rezervácie Poľana

Horský hotel Poľana - Hriňová/ Prírodná pamiatka Kalamárka - Detva

SOBOTA 27. mája 2017

9.30 - 19.00

Kultúrny program s názvom Výsosť Poľany, vzdá hold žitému folklóru z Podpoľania. Poniky pre deti pripravili divadelné predstavenie ochotníckeho divadla Vladária s rozprávkou O troch grošoch.

Začne unikátny 1. ročník voľby Kráľovnej Poľany. Súťaž má vzdať poklonu a úctu Podpolianskym ženám, materstvu, múdrosti, pracovitosti a skromnosti.

„Pozývame všetkých milovníkov prírody a kultúry, aby prišli 27. mája k Horskému hotelu Poľana. Zároveň žiadame návštevníkov, aby uprednostnili pešiu turistiku, podľa možnosti cez Národnú prírodnú pamiatku Vodopád Bystrého potoka (zelená turistická značka) a Prírodnú pamiatku Kalamárka (červená turistická značka), kde je pre nich pripravený program s ukážkami horolezectva a archeológie s odborníkom Romanom Hrončiakom o 9.30 a 11.30,“ srdečne pozýva Vladimíra Fabriciusová, riaditeľka Správy Chránenej krajinnej oblasti – Biosférickej rezervácie Poľana.

Interaktívna ponuka programu

a informácií o Dni otvorených dverí Biosférickej rezervácie je pre návštevníka tu: http://www.chkopolana.eu/biosfericka-rezervacia/den-otvorenych-dveri-biosferickej-rezervacie-polana/

Text: Zuzana Juhaniaková
Foto: archív Správa CHKO BR Poľana, Zuzana Juhaniaková


 
 

Centrum voľného času Trend pripravilo futbalové šance pre mladých z celého okresuVytlačiť
 

IMG_8975 (2).JPG

Okresné kolo vo veľkom futbale žiakov stredných škôl

Dňa 27. apríla 2017 sa na futbalovom štadióne v Detve konalo Okresné kolo vo veľkom futbale žiakov Stredných škôl, kde si sily zmerali žiaci Gymnázia Detva s rovesníkmi zo Spojenej školy Detva. Po víťazstve 4: 2 si chlapci z Gymnázia Detva zabezpečili postup na Regionálne kolo, ktoré malo byť 28. apríla na futbalovom štadióne vo Zvolene.

IMG_8970 (2).JPG

Hlavným organizátorom bolo Centrum voľného času (CVČ)Trend v Detve, ktoré hráčom gratuluje k víťazstvu a drží palce.

 

Okresné kolo v malom futbale žiakov základných škôl

IMG_8948 (2).jpg

Dňa 27. apríla sa na futbalovom štadióne Mestského futbalového klubu Detva a na Základnej škole J.J.Thurzu konalo okresné kolo v malom futbale žiakov Základných škôl.

Zúčastnilo sa ho deväť škôl okresu Detva: ZŠ Kukučínova Detva, ZŠ A. Vagača Detva, ZŠ Obrancov mieru Detva, ZŠ J.J.Thurzu Detva, ZŠ Kriváň, ZŠ Detvianska Huta, ZŠ Vígľaš, ZŠ Školská Hriňová.

IMG_8988 (2).jpg

Víťazom a zároveň postupujúcim družstvom sa stali žiaci Zš s Mš Školská Hriňová, striebro si odniesli chlapci zo Zš J.J. Thurzu Detva po penaltovom rozstrele 3:2.

IMG_8992 (2).jpg

Na treťom mieste sa umiestnili žiaci ZŠ Kukučínova Detva. Všetkým patrí blahoželanie. Podujatie organizovalo CVČ Trend Detva.

 

Školské majstrovstvá okresu Detva v malom futbale žiačok Futbal Cup

IMG_8938 (2).JPG

Dňa 25. apríla 2017 prebiehali Školské majstrovstvá okresu Detva v malom futbale žiačok Základných škôl Futbal Cup za účasti siedmich Základných škôl okresu.

IMG_8939 (2).JPG

Víťazom a postupujúcim na Regionálne kolo sa stali žiačky Základnej školy s materskou školou Školská Hriňová. Patrí im blahoželanie. Na 2. mieste skončili dievčatá zo Základnej školy Vígľaš a bronz si odnášaju žiačky zo Základnej školy v Detvianskej Hute.

Text a foto: Yveta Unterfrancová


 
 

Vyjadrenie mesta Detva k článku poslanca Romana Vrťa Kauza „štrky„ otriasajú Detvou!Vytlačiť
 

Cesta (2).jpg

24. apríl - V tomto článku poslanec Roman Vrťo, zavádzajúco a nepravdivo informuje verejnosť o kontrole použitia štrkodrvy a zisteniach uvedených v kontrole. Za každodenný a bežný chod Technických služieb zodpovedá konateľ spoločnosti, ktorý bol vymenovaný na základe schválenia poslancov mestského zastupiteľstva.

V Technických službách Detva je zriadená Dozorná rada, ktorá dohliada na konateľa a na jeho podnikateľskú činnosť. Členovia Dozornej rady nahliadajú do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti Technických služieb a kontrolujú, či podnikateľská činnosť sa uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi a stanovami. Práve na návrh poslanca Romana Vrťa boli zvolení za členov Dozornej rady poslanec BBSK Miroslav Suja a poslanci mestského zastupiteľstva Imrich Sekereš a Jozef Výbošťok.

Primátor mesta s týmito členmi Dozornej rady nesúhlasil a preto nepodpísal toto uznesenie. Aj napriek tomu Roman Vrťo spolu s jeho poslancami na ďalšom zasadnutí mestského zastupiteľstva opätovne zvolili uvedené osoby za členov Dozornej rady. Títo členovia Dozornej rady za doterajšieho pôsobenia nepodali návrhy na zlepšenie činnosti a hospodárskych výsledkov Technických služieb. Ak poslanci a Dozorná rada mali podozrenia na nehospodárne nakladanie s majetkom mesta ako v článku uvádza Roman Vrťo, mali povinnosť podať trestné oznámenie na konateľa spoločnosti prípadne na iné osoby.

Pri kontrole použitia štrkodrvy na mestské komunikácie kontrolór mesta zistil, že štrkodrva sa  nerozviezla len na mestské cesty, ale aj na súkromné stavby a nehnuteľnosti ku kolibe na Kriváň a do Budinej. Obyvatelia mesta sa primátora pýtajú, či je náhoda, že štrky sa odviezli k stavbám a nehnuteľnostiam, ktoré môžu mať blízko k niektorým členom Dozornej rady a niektorým poslancom? Je to náhoda? Pán Roman Vrťo by sa mal zamyslieť, či práve on nie je zodpovedný za to, že sa štrkodrva nevozila len na mestské cesty, ale aj na súkromné pozemky.

Nie je pravda, že primátor neurobil kroky na riešenie a nápravu vzniknutej situácie. Primátor prijal na Valnom zhromaždení viaceré uznesenia, ktorými uložil konateľovi riešiť situáciu v Technických službách. Dozorná rada nezistila v Technických službách nedostatky a nehospodárne nakladanie s majetkom mesta a schválila účtovnú závierku za rok 2015. Primátor naopak neschválil účtovnú závierku za rok 2015 a prikázal vykonať audit Technických služieb.

Primátor dal konateľovi Technických služieb finančný postih a neboli mu vyplatené odmeny. Konateľovi boli uložené opatrenia na nápravu zistených nedostatkov. Konateľ má do 30. apríla 2017 určiť konkrétnych pracovníkov zodpovedných za škody vzniknuté mestu Detva a vyvodiť voči nim opatrenia v zmysle Zákonníka práce.

Správu z kontroly má prerokovať Dozorná rada a potom Valné zhromaždenie. Ak sa po prerokovaní Správy z kontroly potvrdí zodpovednosť konateľa Technických služieb za zistenia, vyvodí primátor zodpovednosť aj voči konateľovi Technických služieb v zmysle platných právnych noriem.

Za úhradu faktúr za kúpu a rozvoz štrkodrvy zodpovedá na mestskom úrade Oddelenie výstavby a životného prostredia. Primátor voči zodpovedným zamestnancom tohto oddelenia už vyvodil zodpovednosť v zmysle Zákonníka práce.

Z uvedeného je zrejmé, že primátor nič alibisticky nezametá pod koberec, ako hovorí poslanec Roman Vrťo, ale po prejednaní kontroly vyvodil a vyvodí zodpovednosť voči zodpovedným osobám. Vyvodí aj poslanec Roman Vrťo zodpovednosť voči sebe a voči poslancom, ktorých on nominoval do Dozornej rady Technických služieb alebo sa bude alibisticky vyhovárať na mesto? Vzdajú sa títo poslanci svojho poslaneckého mandátu?

Text a ilustračné foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Pozývajú na kultúrno spoločenské stretnutie Pozdravenie mája Vytlačiť
 

tri (2).jpg

Výbor Jednoty dôchodcov na Slovensku - Základná organizácia Detva, pozýva spoluobčanov na kultúrno - spoločenské stretnutie pod názvom Pozdravenie mája, ktoré sa uskutoční v pondelok 1. mája 2017 o 14.00 hod. pred Domom kultúry A. Sládkoviča v Detve, na ulici Obrancov mieru.

"Príďte sa spoločne zabaviť a pozdraviť významné májové dni," pozývajú organizátori.

Text: Soňa Strelcová
Ilustračné foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

750 detí v Detve sa zapojilo do Dňa Zeme 2017Vytlačiť
 

DSC_0166 (3).jpg

Dňa 20. apríla 2017 Súkromné Centrum voľného času (CVČ) Majačik zorganizovalo v spolupráci so Základnou školou J.J. Thurzu v Detve aktivity k Dňu Zeme pre žiakov všetkých základných škôl v Detve.

DSC_0003 (2).jpg

Na devätnástich stanovištiach žiaci získali mnoho informácii o lesných drevinách, ochrane lesa, včelárstve, rezbárstve, štepení stromčekov, recyklácii a lesných škodcoch. Zasúťažili si v pílení dreva na drevenej koze, v pexese, v chôdzi na drevených chodúľoch a v hádzaní šiškami na cieľ.

Spoznávali zvuky a stopy zvierat, pozreli si poľovnícke trofeje, lapače na lykožrúta smrekového, zahrali sa Logico piccolo a každý žiak si z akcie odniesol kopec informácii, ale aj vlastnoručne vyrobený lesný pracovný list.

DSC_0058 (2).jpg

.

DSC_0129 (2).jpg

.

DSC_0264 (2).jpg

.

DSC_0193 (2).jpg

.

DSC_0019 (2).jpg

.

DSC_0231 (2).jpg

.

DSC_0241 (2).jpg

.

DSC_0064 (2).jpg

.

DSC_0269 (2).jpg

.

DSC_0112 (2).jpg

.

DSC_0246 (2).jpg

Cieľom týchto aktivít bolo vzbudiť záujem detí o životné prostredie, že je to niečo, čo sa nedá kúpiť za peniaze a aby pochopili, že ak chcú žiť zdravo, musia sa o životné prostredie starať a chrániť ho.

Záverom chcú organizátori poďakovať všetkým, ktorí sa na tejto aktivite pre 750 detí podieľali: Lesnému závodu Kriváň, mestu Detva, Základnej škole J.J. Thurzu, Slovenskému zväzu včelárov v Detve, Správe Chránená krajinná oblasť – Biosférická rezervácia Poľana, OZ Aktívne mesto, rezbárovi Milanovi Malčekovi, Jozefovi Ostrihoňovi a všetkým základným školám v Detve.

DSC_0139 (2).jpg

MestoDetva.pngPodujatie bolo spolufinancované z rozpočtu mesta Detva.

 

Text: Mária Lešáneková
Foto: Zuzana Juhaniaková

 


 
 

V obradnej sieni uvítali najmenších občanov Vytlačiť
 

DSC_1322 (2).jpg

Piatkové popoludnie 7. apríla 2017 patrila obradná sieň mesta Detva najmladším obyvateľom, ktorí ju navštívili spolu s rodičmi a starými rodičmi.

Cieľom tohto stretnutia boli dve, v tomto roku prvé spoločné ,,Uvítania detí do života ˮ a tak zachovanie milej a dlhoročnej tradície týchto občianskych slávností, ktoré majú v rámci občianskych obradov a slávností, ktoré organizuje Zbor pre občianske záležitosti (ZPOZ) v Detve, už svoje stabilné miesto.DSC_0148 (4).jpg

.

DSC_0038 (3).JPG

V úvode všetkých privítala pani Anna Kucejová, tajomníčka Zboru pre občianske záležitosti. K spríjemneniu obidvoch uvítaní prispeli aj účinkujúci členovia ZPOZ-u a malí škôlkári z Materskej školy Obrancov mieru svojim milým programom.  

DSC_0129 (2).jpg

Po slávnostnom príhovore primátora Jána Šufliarského, mu potom postupne predstavila matrikárka Anna Salvová rodičov a ich deti, ktoré sa narodili v mesiacoch september až december v minulom roku.

DSC_0106 (2).jpg

Rodičia malých ratolestí sa podpísali do pamätnej knihy a prevzali si z rúk primátora kvetinový darček a malú pozornosť, ktorá im bude pripomínať toto stretnutie. Na záver nasledovalo spoločné fotenie so všetkými prítomnými rodičmi a deťmi.

Pekné prostredie obradnej siene, príjemná hudba, nežné piesne a milé slová dodali tomuto stretnutiu sviatočnú atmosféru.

DSC_0005 (2).jpg

V slávnostnej a radostnej atmosfére bolo spolu uvítaných do života  21 detí: Kristína Fekiačová, Dávid Nôta, Jakub Loška, Mário Lupták, Ján Vreštiak, Lia Mitterová, Viktor Behmer, Jakub Baláž, Ján Ľupták, Sebastian Samek, Michal Debnár, Lea Somorová, Lukáš Gonda, Emma Ďuríčková, Lucia Mócová, Veronika Lučanská, Jakub Fekiač, Stanislav Matuška, Martin Murín, Natália Purdeková, Sofia Babuchnová.

DSC_1320 (2).jpg

Text: Anna Kucejová
Foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

7. výzva pre záujemcov o získanie certifikátu Regionálny produkt Podpoľanie ® Vytlačiť
 

RegionalnyProduktPodpolanie.jpg

Občianske združenie Podpoľanie vyhlasuje 7. výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky Regionálny produkt Podpoľanie ®

Obdobie vyhlásenia výzvy je od 3. apríla 2017 - 3. mája 2017

Žiadosti spolu s prílohami  je možné predkladať v kancelárii OZ Podpoľanie od 3. apríla 2017 do 3. mája 2017.

Bližšie informácie záujemcovia nájdu na stránke Regionálny produkt Podpoľanie www.produkt.podpolanou.sk

Text: Dominika Petrincová, Zuzana Juhaniaková
Obrázok: www.podpolanou.sk


 
 

Zahájili turistickú sezónuVytlačiť
 

P4024858 (3).JPG

Tohtoročná jar pripravila veľmi teplé počasie a priala turistom na zahájení turistickej sezóny.

Ráno 2. apríla 2017 o 10.00 hod. sa zišli turisti Klubu slovenských turistov Detva na autobusovej stanici a vyviezli sa na Stavanisko. Odtiaľ po červenej značke lesným chodníčkom prešli popod dolné skaly na Kalamárku ku chatke Ruženka. Predseda  turistického zväzu Juraj Kalamár privítal všetkých milovníkov prírody. Zaželal do novej turistickej sezóny všetkým veľa šťastných turistických kilometrov a sľúbil, že „spoločne splníme všetky naplánované akcie.“ Na pamiatku otvorenia si turisti urobili pred chatkou spoločnú fotografiu.

Ohník už bol pri chatke pripravený a turisti si postupne opekali pripravené klobásy a domácu slaninku. Po občerstvení sa turisti rozišli na krátke jarné prechádzky po okolí Kalamárky. Niektorí išli obísť dolné skaly a obdivovať skalolezcov, iní išli lesným chodníčkom na Králičku, odkiaľ sa tešili výhľadu do širokého okolia Zvolenskej kotliny. 

Slnečné počasie sprevádzalo turistov aj cestou z Kalamárky a sľubovalo úspešnú turistickú sezónu.

MestoDetva.pngPodujatie bolo spolufinancované s rozpočtu mesta Detva.

Text: Alena Matúšková
Foto: Jozef Gažo


 
 

Na majstrovstvá vo volejbale prišli žiaci z celého SlovenskaVytlačiť
 

IMG_8484 (2).jpg

Majstrovstvá Slovenskej republiky žiakov základných škôl  pre školský rok 2016/17

V dňoch 11. apríla a 12. apríla 2017 sa v športovej hale v Detve konali Školské majstrovstvá SR vo volejbale žiakov základných škôl.

Víťazom a školským majstrom Slovenska sa stali žiaci zo Základnej školy na Karpatskej ulici vo Svidníku, ktorí si vo finále poradili so žiakmi zo Základnej školy Gorzdova Púchov  2:1 na sety.

IMG_8608 (2).jpg

Podujatia sa zúčastnilo 106 žiakov a 16 vedúcich. Bronzové medaily si odniesli žiaci zo Základnej školy v Komárne keď vyhrali nad rovesníkmi zo Základnej školy Strážske.

Turnaj slávnostne otvoril a študentov v Detve privítal pán zástupca primátora mesta Detva Ladislav Bódi.

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva vedy a výskumu SR a Slovenská asociácia športu na školách. Hlavným usporiadateľom bolo Centrum voľného času Trend (CVČ) v Detve. Podujatia sa zúčastnilo osem škôl z celého Slovenska, každý kraj mal svoje zastúpenie: Banskobystrický kraj reprezentovali žiaci Základnej školy Slobody v Poltári, Košický kraj žiaci zo Základnej školy Mierová Strážske, Prešovský kraj Základná škola Karpatská Svidník, Žilinský kraj Základná škola Martinská Žilina, Trnavský kraj Základná škola Trnavská Kúty, Bratislavský kraj Základná škola Malacky, Trenčiansky kraj Základná škola Gorazdova Púchov, Nitriansky kraj Základná škola Komárno.

O program sa postarali Detský folklórny súbor Podpoľanček a Crazy - Rock Detva.

Text a foto: Yveta Unterfrancová


 
 

Vyrezávané kríže nech zostanú dedičstvom generácií Vytlačiť
 

DetvianskyKrizMesto.jpg

Apríl 2017 - Do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska by mali zaradiť aj Drevené vyrezávané kríže z Podpoľania.  

Drevené vyrezávané kríže - symboly kresťanskej viery, zároveň diela miestnych ľudových majstrov, sú považované za jedinečnú súčasť kultúrneho dedičstva Detvy, Hriňovej a obcí Podpoľania. Vyrábané sú ručne z dreva, najmä dubového, ktoré bolo kedysi na Podpoľaní aj základom ľudového staviteľstva. Zdobené sú vruborezom, dekor býva často  farebne kolorovaný.  

DSC_0709 (4).JPG

Už autor prvej monografie o Detve (1905) - Karol Anton Medvecký - vyzdvihol tieto ľudovoumelecké prejavy. Významného ocenenia sa im dostalo aj  v roku 1934, keď český výtvarný umelec Otakar Štáfl prišiel s myšlienkou založiť Symbolický cintorín obetiam hôr na Popradskom plese, pričom sa inšpiroval práve detvianskymi vyrezávanými krížmi.

Na historickej fotografii je Štefan Melich - Klimo pri výrobe dreveného kríža. Fotografia je z rodinného archívu Mikuláša Purdeka.

Štefan Melich-2 (2).jpgVšeobecne sú známe a aj v odbornej literatúre sú uvádzané ako detvianske vyrezávané kríže. Do širšieho povedomia vstúpili aj zásluhou starších výrobcov, menovite najmä Štefana Melicha – Klima a bratov Jozefa a Jána Fekiača. Kríže na cintoríne v Detve a tri prícestné sú evidované i v Registri národných kultúrnych pamiatok Slovenska. Prícestné vyrezávané kríže sú dnes bohato zastúpené aj v Hriňovej, obciach Látky, Detvianska Huta, Korytárky, Kriváň, Podkriváň, ojedinele aj v Dúbravách, Vígľašskej Hute - Kalinke a inde. Už len torzá podobných náhrobných krížov sa zachovali v Klokoči a Michalkovej. Prebiehajúce mapovanie krížov na Podpoľaní odhaduje ich celkový počet na viac ako 150. Po roku 1989 sa kríže z Podpoľania dostali aj na iné miesta Slovenska i v zahraničí.  

 

Mesto Detva, spolu s mestom Hriňová a Národopisnou spoločnosťou Slovenska s podporou Koordinačného združenia pre rozvoj mikroregiónu Podpoľanie predložili návrh na zaradenie vyrezávaných krížov do Reprezentatívneho zoznamu diel nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.

Stalo sa tak konsenzom, keď zástupcovia Detvy súhlasili s tým, aby nominačný návrh bol podaný pod názvom Drevené vyrezávané kríže z Podpoľania.

22 Prícestný kríž na Poliankach v Detve, po obnove. Foto Anna Ostrihoňová, 2016.JPGPodľa detvianskej etnologičky Anny Ostrihoňovej, ktorá iniciovala túto myšlienku, už v roku 2009 (podobne aj ďalších prejavov z Podpoľania) a v súčasnosti tiež koordinovala a finalizovala spracovanie nominačného návrhu, ide o spoločný záujem deklarovaný aj v písomnej podobe.

Za Hriňovú sa na spracovaní návrhu, zároveň aj na mapovaní krížov aktívne podieľal etnológ Michal Machava. Dôležitý súhlas s nomináciou vyjadrili zo súčasných výrobcov krížov a realizátorov obnovy z Detvy Jozef Krnáč, Mikuláš Purdek, Ján Môťovský, Milan Malček, Ondrej Vrťo, z Hriňovej Jozef Ďurica, Jozef Hukeľ, z Korytárok Štefan a Ján Ľupták.

Oni i ďalší svojou tvorbou nadväzujú na starších majstrov, často aj rodinných predkov, a rovnako sú významní aj v ďalšom uchovávaní týchto prvkov. Za poskytnutie archívnych fotografií k návrhu patrí poďakovanie Podpolianskemu múzeu v Detve a Mikulášovi Purdekovi; za film o krížoch a poskytnutie licencie autorovi Jozefovi Weisovi zo Zvolena, za odbornú externú spoluprácu a podporu Prof. Zuzane Beňuškovej. Fotografie zo súčasnosti realizovali a poskytli Anna Ostrihoňová a Michal Machava. Dôležitou súčasťou návrhu sú aj opatrenia za účasti spoločenstva, ktoré majú prispieť k ďalšiemu uchovaniu a širokému sprístupnenie týchto prvkov. 

O výsledku nominácie drevených vyrezávaných krížov z  Podpoľania do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, prípadne ďalších aktivitách, bude verejnosť informovaná.                                            

Text a foto: Anna Ostrihoňová
Foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Víťazov 1. hokejovej ligy HC 07 Detva prijal primátor DetvyVytlačiť
 

DSC_1267 (2).jpg

Primátor mesta Ján Šufliarský odovzdal ďakovné listy hráčom a vedeniu hokejového klubu na prijatí 5. apríla 2017 v obradnej sieni mesta Detva.

Primátor Ján Šufliarský zablahoželal víťazom 1. hokejovej ligy za úspech, ktorý dosiahli v hokejovej sezóne 2016/2017 a v príhovore poďakoval hráčom a vedeniu klubu HC 07 Detva za vynikajúce športové výkony a úspešnú reprezentáciu mesta Detva.

DSC_1225 (3).jpg

„Stali ste sa veľkými vzormi pre mladých detvianskych hokejistov,“ zdôraznil primátor.

DSC_1205 (2).jpg

Poďakoval im aj v mene všetkých hokejových fanúšikov, ktorí ich chodia na ich hokejové zápasy povzbudzovať. Taktiež ocenil ich skvelé výkony a výsledky v súčasne prebiehajúcej súťaži play-out Tipsport ligy a poprial im veľa úspechov v ďalších hokejových zápasoch o postup do najvyššej súťaže ľadového hokeja Extraligy.

DSC_1217 (2).jpg

Ako spomienku na slávnostnú chvíľu v obradnej sieni a víťazstvo v 1. hokejovej lige dostali od mesta pamätný sklenený puk. Hráčov pozdravil vinšujúcou piesňou z vlastnej tvorby heligonkár a verný fanúšik Jozef Uhrin.

DSC_1248 (2).jpg

.

DSC_1184 (2).jpg

Po slávnostnom prijatí primátor pozval vedenie a hráčov hokejového klubu HC 07 Detva na slávnostný obed.

Mesto Detva gratuluje a ďakuje mužstvu a vedeniu hokejového klubu HC 07 Detva, hráčom Ivanovi Brveníkovi, Frederikovi Fekiačovi, Patrikovi Fekiačovi, Viktorovi Fekiačovi, Radoslavovi Gáborovi, Danielovi Gachulinecovi, Rastislavovi Gašparovi, Lukášovi Hrušíkovi, Patrikovi Huňadymu, Dominikovi Jendroľovi, Petrovi Lunterovi, Adriánovi Mačkovičovi, Filipovi Orčíkovi, Jurajovi Petrovi, Františkovi Poliačekovi, Vilimovi Rosandičovi, Lukášovi Říhovi, Jozefovi Sládokovi, Braňovi Srnkovi, Filipovi Šedivému, Martinovi Šimonovi, Stanislavovi Škorvánekovi, Tomášovi Škvaridlovi, Tomášovi Törökovi, Michalovi Valjentovi, Dávidovi Vídelkovi, Ivanovi Zorvanovi, Jakubovi Žilkovi. Trénerovi Miroslavovi Chudému, asistentovi trénera Tomášovi Chlebničanovi, vedúcemu mužstva Jozefovi Lakotovi a prezidentovi klubu Róbertovi Ľuptákovi.

DSC_1291 (2).jpg

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Zákaz ťažby: Obvodný banský úrad zastavil konanieVytlačiť
 

Mesto Detva v mene občanov s potešením víta rozhodnutie Obvodného banského úradu Banská Bystrica zo dňa 3. apríla 2017 o zastavení konania na určenie dobývacieho priestoru v Detve v lokalite Biely vrch.

Obvodný banský úrad Banská Bystrica dňa 12. októbra 2016 zamietol určenie dobývacieho priestoru v Detve. Spoločnosť A1 RE s.r.o. sa proti tomuto rozhodnutiu Obvodného banského úradu odvolala na Hlavný banský úrad v Banskej Štiavnici. Ten toto rozhodnutie zrušil a vrátil Obvodnému banskému úradu na nové prejednanie a rozhodnutie.

Mesto Detva v zhode s obcou Dúbravy dňa 25. novembra 2016 potvrdili svoje zamietavé stanovisko voči ťažbe a podporili októbrové rozhodnutie Obvodného banského úradu Banská Bystrica nepovoliť dobývacie územie v lokalite Biely vrch v Detve.

Obvodný banský úrad opäť, aj 3. apríla 2017 rozhodol, že zastavuje konanie na určenie dobývacieho priestoru v Detve.  

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Klub dôchodcov č. 3 usporiadal Stolnotenisový turnaj dvojhierVytlačiť
 

V sobotu 1. apríla 2017 sa stretli športovci Klubu dôchodcov č. 3, aby si zmerali sily v stolnom tenise. Súťaži sa zúčastnilo dvadsaťštyri mužov a šesť žien.

Občerstvenie a pohostenie súťažiacich sa postarali šéfkuchári Jozef Černák, Ján Melicher a  kuchárky a cukrárky Mária Petrincová, Anna Slovíková, Margita Šinková, Blanka Potókiová a obe Márie Kováčikové.

Súťaž prebiehala v telocvični Základnej školy Obrancov mieru, s ktorou Klub č. 3 spolupracuje, členovia klubu naoplátku upevnili stolnotenisové stoly, na ktorých sa hral stolnotenisový turnaj.

Na 1. mieste sa umiestnili všetky súťažiace členky klubu Eva Ďuricová, Anna Drozdíková, Margita Poláková, Marcela Vašíčková, Elena Goldschmidová a Darina Balážová.

V kategórii mužov prvenstvo obhájil vlaňajší víťaz Anton Vojtko, 2.miesto obsadil Július Feješ a na 3. mieste sa umiestnil Stanislav Krupa.

Po skončení stolnotenisového turnaja si všetci účastníci posedeli v priestoroch klubu pri dobrom guľáši a sladkých koláčoch. Všetci súťažiaci sa už tešia na budúce podujatia Klubu č. 3.

Text: Pavel Golian, Zuzana Juhaniaková
Foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Vďaka patrí všetkým pedagógom za prácu, ktorá je poslanímVytlačiť
 

V utorok 28. marca 2017, kedy si akademická spoločnosť pripomína mysliteľa moderného školstva, Jána Amosa Komenského, pozvalo mesto Detva pedagógov na slávnostný obed.

Slávnosť bola vo veľkej sále Domu kultúry A. Sládkoviča, kde kultúrny program pripravila Základná umelecká škola Svetozára Stračinu. Primátor mesta Ján Šufliarský v príhovore k pedagogickým pracovníkom vzdal hold ich učiteľskej práci ako jednému z najušľachtilejších povolaní.

„Potešilo ma, že sa vo veľkej sále Domu kultúry stretlo 214 pedagogických zamestnancov všetkých materských, základných a stredných škôl, základnej umeleckej školy, centier voľného času, špeciálnych základných škôl mesta Detva bez rozdielu zriaďovateľa,“ uviedla Margita Gajdošová, vedúca organizujúceho Oddelenia školstva, kultúry a sociálnych vecí Mestského úradu v Detve.

Namiesto kvetu pedagogickí pracovníci dostali ako pripomienku tohtoročného Dňa učiteľov aj ručne vyrobený darček, záložku do knihy, ktoré pre nich vyrobila detvianska Základná umelecká škola.

„Využívam dnes túto príležitosť a chcem vám všetkým pedagogickým pracovníkom bez rozdielu typu škôl a zariadení v našom meste, v mene svojom ako aj v mene nášho mesta, našich žiakov, študentov a ich rodičov, poďakovať za vašu náročnú a obetavú prácu pri výchove a vzdelávaní našej mladej generácie,“ zdôraznil primátor.

Prítomným ďakoval za školské aj mimoškolské aktivity, výsledkom ktorých sú úspechy žiakov v podobe úspešného reprezentovania školy a mesta v rôznych vedomostných, športových a iných súťažiach.

Primátor tiež nezabudol poďakovať za rôznorodé aktivity vo verejnom, spoločenskom kultúrnom a športovom živote mesta.

„Podarilo sa nám vytvoriť príjemnú atmosféru vzájomného spoznávania sa a úcty voči sebe. Rezonovalo medzi nami to, čo najviac formuje naše deti, samotná osobnosť učiteľa,“ dodala Margita Gajdošová.

Pozvanie na slávnostný obed prijali aj Natália Beľová a Vladimír Hudec zo Štátnej školskej inšpekcie v Banskej Bystrici. V mene mesta Detva prišli učiteľom poblahoželať aj prednosta Štefan Slemenský, a vedúci ekonomického oddelenia Mojmír Chalupský.

Vedúca Oddelenia školstva, kultúry a sociálnych vecí za zorganizované podujatie vyjadruje vďaku zamestnancom oddelenia, Kultúrnemu centru A. Sládkoviča a sponzorujúcej spoločnosti, ktorá slávnostný obed zabezpečila.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Nálezy v Lúčnej štvrti prepíšu históriu DetvyVytlačiť
 

Foto: Archeológ Roman Hrončiak vo vnútri niekdajšieho obydlia.

Detva 28. marca 2017 - Praveká Detva v posledných marcových dňoch 2017 významnejšie poodhalila závoj svojich tajomstiev, v Lúčnej štvrti archeológovia odkryli pôdorys prvého domu.

Archeologická spoločnosť z Banskej Bystrice, ktorá skúma parcelu pod budúcim rodinným domom, našla význačný nález.

Po odstránení ornice sa ukázal pôdorys obytného domu, ktorý bol široký 5 metrov a dlhý 8 a pol metra.

Foto: Dom, ktorého viditeľný pôdorys odkryli v Lúčnej štvrti, mohol vyzerať približne takto.

Je to osídlenie zo záveru doby bronzovej teda približne okolo roku 1000 pred Kristom, ozrejmil skúmajúci archeológ Roman Hrončiak. Vedúcim výskumu je Martin Kvietok.

Tento objav je podľa archeológa významný nielen pre Detvu ale aj pre celý región. „Také niečo sa nenašlo ani na Kalamárke z doby bronzovej,“ dodal Roman Hrončiak. Archeológ očakával praveké sídliskové jamy, nález obydlia ho však veľmi prekvapil. Potvrdila sa kolová stavba so stenami vyplnenými výmazom z prútia a hlinovej mazanice. Obydlie zrejme malo slamenú strechu.

„Zachytili sme stopy po tých koloch a žľaby, ďalej sa tu našli rôzne sídliskové objekty“ priblížil archeológ. Na parcele v blízkosti pravekého obydlia identifikovali tri väčšie jamy s priemermi vyše dvoch metrov a viacej menších objektov.

Nález je významný v tom, že doteraz boli v Detve nájdené len jamy, ktoré sa nedali interpretovať ako obydlie. Teda prvýkrát sa v Detve potvrdilo obydlie, kde ľudia priamo bývali a to v časoch tisíc rokov pred Kristom. Teda približne v čase známeho biblického kráľa Dávida a jeho syna kráľa Šalamúna.

Existenciu pravekej osady v Lúčnej štvrti potvrdila v roku 2016 počas svojho výskumu Noemi Beljak Pažinová. Na parcele, ktorú minulý rok skúmala, sa našla piecka.

Aktuálny výskum začali 21. marca 2017. Podložie skúmanej parcely začisťujú, vykopávajú, odoberajú vzorky pôdy, výplne objektov pre archeobotanickú analýzu, vzorky uhlíkov, aby mohli nálezisko datovať. Archeológ Hrončiak pracuje s možnosťou, že tu bola mierna erózia pôdy. Skúmaná parcela je v kopcovitom teréne, teda je možné, že objekty boli pôvodne hlbšie no erózia ich poznačila.

Foto: Črep pochádza z nádoby väčších rozmerov, napríklad podnosu na ovocie.

V pravekom dome a jeho okolí odkrýva archeológ s dobrovoľníkmi črepy z nádob na prípravu jedál a nádob na servírovanie. Niektoré črepy sú jednoduché, iné sú luxusnejšie s lešteným povrchom.

„Zatiaľ sme kosti zvierat nenašli, ale môže to byť spôsobené tým, že pôda za tak dlhú dobu mohla tie kosti stráviť,“ ozrejmil Roman Hrončiak. Tak ako archeologička Beljak Pažinová, aj Hrončiak sa prikláňa k teórii, že obyvatelia tejto nížinnej pravekej osady zásobovali hradisko na Kalamárke.

Archeológovia privítajú pomoc dobrovoľníkov. Ponuka platí aj pre žiakov škôl, je to príležitosť vidieť zblízka archeologickú prácu a miesto historických pozostatkov.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková

 


 
 

Zverejnili výsledky on-line súťaže o ŽihadielkoVytlačiť
 

Detva, 24. marca 2017 - Infografika na stránke organizátora súťaže publikuje výsledky on-line súťaže o ihrisko Žihadielko, do ktorého sa zapojila aj Detva v prvom štvrťroku 2017.

Detva súťažila s mestami v zelenej kategórii a preklikala sa na 9. miesto. Občania Detvy naklikali spolu 3921 on-line hlasov. Pracovníci mesta Detva ďakujú všetkým tým jednotlivcom, ktorí každý deň pravidelne hlasovali za svoje mesto. "Všetkým, ktorí sa snažili o realizáciu projektu, ďakujeme."

Text: Anna Cíbiková, Zuzana Juhaniaková


 
 

Zástupcovia regionálneho ZMO v Detve hovorili o zdravotnej starostlivostiVytlačiť
 

Detva bola 9. marca 2017 hostiteľkou zasadnutia Rady Regionálneho združenia miest a obcí okresov Zvolen, Detva, Krupina (RZMO). Štatutári miest a obcí sa okrem iného venovali aktuálnej potrebe zabezpečenia dostatočnej zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov.

V konferenčnej sále Domu kultúry A. Sládkoviča za stôl zasadli členovia rady, starostovia a primátori troch susedných okresov. Kolegov v úvode privítal hosťujúci primátor okresného mesta Ján Šufliarský. Potom odovzdal slovo súčasnému predsedovi RZMO, Radoslavovi Vazanovi, primátorovi Krupiny.

Jednou z dôležitých tém rokovania primátorov a starostov bola problematika zdravotníctva. Rada bude žiadať pripraviť legislatívnu zmenu v zákonoch tak, aby odborné zdravotnícke ambulancie boli  rozmiestňované rovnomerne po okresoch, v závislosti od počtu obyvateľov prislúchajúcich na jednu odbornú ambulanciu.

Zámerom je zabezpečiť čo najlepšiu dostupnosť ambulancií občanom. Súčasný stav, keď sú ambulancie sústredené vo veľkých mestách a občania musia na vyšetrenie obťažne dlho cestovať desiatky kilometrov sa potvrdzuje ako nepriaznivý. Rada taktiež žiada prehodnotiť návrh Ministerstva zdravotníctva SR o zabezpečení lekárskej služby prvej pomoci, s dôrazom ich dostupnosti pre občanov. Rada Regionálneho Združenia miest a obcí žiada zachovať lekársku službu prvej pomoci v Detve a obnoviť jej činnosť v Krupine.

Potrebné je riešiť aj nedostatok odborných lekárov, všeobecných a detských lekárov a efektívne uplatňovanie rezidentského programu pre lekárov.

Členovia regionálnej rady tiež prerokovali informácie od odborných sekcií Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). Rada sa potom pripravovala na 27. snem Regionálneho združenia miest a obcí okresov Zvolen, Detva, Krupina, ktorý mal zasadať o pár dní, 16. a 17. marca v Dudinciach. Regionálna rada prerokovala plán činností a informáciu o príprave celoslovenského 28. snemu ZMOS, ktorý bude 17. až 18. mája v Bratislave.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Žiaci Obchodnej akadémie v Detve uspeli v ŠtrasburguVytlačiť
 

Už po ôsmykrát sa žiakom a učiteľom Obchodnej akadémie v Detve podarilo uspieť v programe Euroscola, ktorý umožňuje mladým stredoškolákom zažiť atmosféru rokovaní v Európskom parlamente v Štrasburgu.

Spolu 24 žiakov a dvaja učitelia sa v utorok 7. marca 2017 vybralo na cestu do jedného z „hlavných miest“ Európy Štrasburgu. Dlhú cestu si rozložili na dva dni a využili tak možnosť spoznávať zaujímavosti a krásy Rakúska a Nemecka.

Prvou zastávkou bolo dolnorakúske mesto Melk, ktoré leží priamo na Dunaji a je vstupnou západnou bránou do Wachau, známej vinárskej oblasti. Kláštor je od svojho založenia v roku 1089 nepretržite obývaný benediktínskymi mníchmi. Prvý deň zakončili pod Alpami v mestečku Mondsee, kde sa ubytovali v mládežníckej ubytovni.

Na druhý deň pokračovali do najkrajšieho a najromantickejšieho zámku v strednej Európe - Neuschwanstein. Po ceste obklopenej zasneženými štítmi Álp sa ocitli v mestečku Hohenschwangau, ktoré má to šťastie pýšiť sa hneď dvoma zámkami.

Rovnomenným zámkom Hohenschwangau a ešte krajším Neuschwansteinom. Polhodinová prechádzka k zámku sa skutočne oplatila. Žiaci a učitelia si pozreli nádherné miestnosti (včítane malej jaskyne), ktoré sa niesli hlavne v duchu Wagnerových opier. Zámocký pán Ľudovít II. Bavorský venoval celý zámok práve tomuto opernému majstrovi. Po prehliadke ich cesta pokračovala celým Nemeckom až priamo do Štrasburgu.

Nastal deň D - 9. marec 2017. Po vstupnej kontrole skupina z detvianskej Obchodnej akadémie vošla do budovy Louise Weiss, sídla Európskeho parlamentu. Spolu s nimi sa tam stretlo viac ako 500 študentov z 22 krajín Európskej únie. Hotový Babylon jazykov. I keď tým hlavným dorozumievacím prostriedkom bola angličtina. Trochu sa ujala aj nemčina s francúzštinou, slovenčina ostala len medzi svojimi.

Po úvodných pokynoch boli návštevníci rozdelení do pracovných skupín a predovšetkým ... oddelení od svojich učiteľov. Tí boli celý deň len v úlohe pozorovateľov diania v Európskom parlamente (EP). Dopoludnia im zamestnanci EP predstavili Európsky parlament i Európsku úniu, absolvovali spoločné fotografovanie, anketu a ostal čas aj na diskusiu o budovaní jednotnej Európy. Tri zástupkyne Obchodnej akadémie prezentovali pred zvedavým plénom školu i Podpoľanie. Dopoludňajší program bol zakončený obedom, po ktorom už začala asi najzaujímavejšia časť dňa - súťaž Eurogame. Jej princíp bol jednoduchý, ťažšie to už bolo s fázou realizácie. Bolo potrebné vytvoriť štvorčlenné družstvá, v ktorom bol každú člen z inej krajiny. Tieto družstvá následne riešili test so sedemnástimi otázkami v sedemnástich jazykoch Európskej únie (EÚ).

Po skončení kvalifikačných bojov v pracovných skupinách rokovali o dôležitých otázkach EÚ. Venovali  sa témam ako budúcnosť Európy, životné prostredie a vplyv dopravy, problémy migrácie, nezamestnanosť mladých podobne. Výsledky rokovaní následne prezentovali na plenárnom zasadnutí v zasadacej sále EP a následne aj schválili pri spoločnom hlasovaní.

 

Potom už nasledovalo finále súťaže Eurogame.

Jednou z finalistiek bola aj zástupkyňa Obchodnej akadémie v Detve Viktória Psotková. Bojovala v družstve, ktoré nakoniec z finálových bojov vyšlo víťazne.

Záver programu v EP obstaral nástup zástupcov škôl s vlajkami členských štátov EÚ. Prítomní si vypočuli hymnu EÚ a plní dojmov opustili miesto dôležitých rozhodnutí v histórii EÚ.

Po skončení oficiálneho programu sa žiaci s učiteľmi ešte vybrali do Štrasburgu a po večeri nasledovala dlhá cesta domov na Slovensko. Pre mnohých sa tento výlet stal zároveň veľkou výzvou vo svojou ďalšom sebazdokonaľovaní, a to hlavne v cudzích jazykoch, ktoré sú bránou do sveta.

Text a foto: Valéria Čiamporová


 
 

Blahoprianie patrilo všetkým dámam v DetveVytlačiť
 

Ocenenie, poďakovanie a blahoželanie všetkým dámam žijúcim v meste Detva vyjadril primátor Ján Šufliarský v úvode sobotného programu 11. marca 2017 v Dome kultúry A. Sládkoviča.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien dámam ďakoval za ich jedinečnú úlohu, ktorú si plnia v rodinách, ďakoval za všetko, čo zväčša neverejne robia pre dobro spoločnosti, pre Detvu a samosprávu.

Primátor na javisku veľkej sály uviedol veľvyslankyňu Kubánskej republiky jej excelenciu Yamilu Soniu Pita Montes. Veľvyslankyňa v mene kubánskych žien zablahoželala a pozdravila zhromaždené dámy rôzneho veku z Detvy. Tento deň bol zároveň prvou návštevou veľvyslankyne v Detve.

Na tohtoročnú celomestskú oslavu sviatku žien organizátori pozvali Kočovné divadlo Drak z Prešova s muzikálovým recitálom najkrajších piesní zo známeho predstavenia Na skle maľované.

Spoluorganizátormi oslavy Dňa žien bolo mesto Detva a Kultúrne centrum A. Sládkoviča v Detve.

Text: Zuzana Juhaniaková
Foto: Jaroslav Švábenský, Ivan Ivan


 
 

Seniori, príďte medzi nás, tešíme sa na vás! Vytlačiť
 

v Detve, 17. marca 2017

Seniori v Detve, ktorí sú členmi organizovaných Klubov dôchodcov, týmto pozývajú ostatných dôchodcov, aby sa pridali do ich spoločenstva.

Záujemci z radu seniorov si môžu vybrať ktorýkoľvek z celkom piatich organizovaných klubov dôchodcov, ktoré pôsobia v Detve. Tu je pozvanie: 

 

"My detvianski seniori, sme veľká skupina,

ktorá sa o dianie v spoločnosti živo zaujíma.

Či je to už Jednota dôchodcov na Slovensku

alebo Klub dôchodcov č.1, 2, 3, 4,

chceme dobré meno, našej Detvy šíriť.

 

V kluboch sa vzdélávame, recitujeme, vyšívame, spievame,

háčkujeme, tancujeme, varíme, pečieme

a ešte na všeličo iné si trúfneme.

 

Nie je nám cudzia verejnoprospešná práca,

aj poznávanie našej vlasti je priorita naša.

 

Cvičíme pre zdravie, v lete sa kúpeme,

a tým naše zdravie utužovať chceme.

 

Seniorov, ktorí nie sú organizovaní, je v našom meste veľa,

rozšíriť svoje rady, si každý klub želá.

Neváhajte, príďte, radi všetkých privítame,

a vaše voľné chvíle zaujímavou činnosťou naplníme."

*

*

*

Text: Mária Vidiečanová, Zuzana Juhaniaková
Foto: Jana Jedličková, Mária Sarvašová


 
 

Slávnostná nahrávka je príležitosť blahoželať 60 ročnému Rádiu Regina Vytlačiť
 

V predvečer 52. ročníka Folklórnych slávností pod Poľanou, vo štvrtok 6. júla 2017, bude v Detve slávnostná verejná rozhlasová nahrávka Rádia Regina Banská Bystrica, na ktorej si pri príležitosti 60. výročia rozhlasového štúdia v Banskej Bystrici na spoluprácu zaspomínajú osobnosti rozhlasu a slávností.

Pri tejto príležitosti mesto Detva ako organizátor Folklórnych slávností pod Poľanou odovzdá svojmu dlhoročnému hlavnému mediálnemu partnerovi ocenenie za spoluprácu na folklórnom festivale.

O pripravovanom rozhlasovom podujatí hovorili zástupcovia oboch inštitúcií na Mestskom úrade v Detve 14. marca 2017. Ako upresnil výkonný riaditeľ banskobystrického štúdia Miroslav Debnár, tento rok 5. septembra uplynie 60 rokov, odkedy v roku 1957 otvorili pravidelné vysielanie krajového štúdia v Banskej Bystrici.

Slávnostnú verejnú nahrávku v predvečer Folklórnych slávností pod Poľanou považuje riaditeľ Štúdia RTVS Banská Bystrica Debnár za milú prirodzenú súčasť dlhoročného partnerstva na festivale.

Pracovníci banskobystrického štúdia nielen ozvučovali ale aj pravidelne realizovali prenosy a záznamy folklórneho dedičstva, ktoré ožívalo po desaťročia na doskách prírodného amfiteátra v Detve.

Rozhlasoví pracovníci spolu s autormi scénických programov a členmi organizačného výboru každoročne spolu prežívajú radosti i starosti diania v zákulisiach a v mediálnom koridore amfiteátra. Vtedy majú za chrbtom tisícky divákov a pred sebou roztancované pódium.

Verejná nahrávka je naplánovaná na 55 minút na štvrtkový podvečer 6. júla 2017 a na jej program sú srdečne pozvaní poslucháči Rádia Regina, ktorí budú mať možnosť osobne stretnúť moderátorov, redaktorov a známe osobnosti folklóru na Podpoľaní.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Veľvyslankyňa Yamila Sonia Pita Montes navštívila DetvuVytlačiť
 

V sobotu 11. marca 2017, keď si mesto Detva pripomenulo medzinárodný deň žien, Detva privítala novú veľvyslankyňu Kubánskej republiky jej excelenciu Yamilu Soniu Pita Montes.

Veľvyslankyňa Pita Montes odovzdala slovenskému prezidentovi Andrejovi Kiskovi svoje poverovacie listiny 18. januára tohto roku. Deň pred návštevou Detvy sa veľvyslankyňa Kuby zdržala aj na návšteve mesta Zvolen.

V sobotu dopoludnia 11. marca sa v priestoroch Mestského úradu v Detve uskutočnil oficiálny akt prijatia primátorom Detvy, ktorý veľvyslankyňu srdečne privítal v Detve po prvý krát. Šufliarský vyjadril nádej, že sa jej v centrálnom meste Podpoľania bude páčiť a že tento deň bude začiatkom priateľstva a dobrej spolupráce.

Jej excelenciu na návšteve v Detve sprevádzal Ľubomír Rejko, predseda Klubu Slovensko – Kubánskeho priateľstva vo Zvolene a ďalší hostia.

Po príhovoroch, veľvyslankyňa zanechala v pamätnej knihe mesta svoje päťriadkové poďakovanie, ktoré začína slovami: „Gracias por el recibimiento a esta bella ciudad...“ vďaka za prijatie v tomto peknom meste.

Primátor ju následne s hosťami, so zamestnancami mesta, s prítomným riaditeľom Kultúrneho centra A. Sládkoviča Jozefom Kulišiakom a vedúcou Oddelenia školstva, kultúry a sociálnych vecí Margitou Gajdošovou sprevádzal historickou časťou Detvy.

V Podpolianskom múzeu ju s exponátmi múzea a históriou Podpoľania oboznámila vedúca Renata Babicová, pri návšteve Farského kostola sv. Františka Assiského sa o výklad postaral dekan Ľuboš Sabol.

V popoludňajších hodinách, na programe osláv Medzinárodného dňa žien v Dome kultúry A. Sládkoviča, veľvyslankyňa Yamila Sonia Pita Montes vystúpila v mene kubánskych žien a zablahoželala a pozdravila zhromaždené dámy rôzneho veku z Detvy.

Text: Zuzana Juhaniaková
Foto: Jaroslav Švábenský


 
 

Na pracovnej porade sa stretli zástupcovia dôchodcovVytlačiť
 

V piatok 17. februára 2017 sa stretli na pracovnej porade v zasadačke Mestského úradu v Detve predsedovia detvianskych Klubov dôchodcov, Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku (ZO JDS) a Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (ZO SZPB).

Porada sa uskutočnila v rámci pravidelných stretnutí zvolaných Oddelením školstva, kultúry a sociálnych vecí.

Primátor Ján Šufliarský na úvod privítal všetkých prítomných. Poďakoval za spoluprácu v uplynulom roku a zdôraznil dôležitosť spolupráce so seniormi, podporu ich aktivít, akcií a priestorových podmienok. Informoval o rekonštrukcii budovy Centra voľného času, ktorá by mala trvať sedem až osem mesiacov. Tieto priestory by mohli využívať Klub dôchodcov č. 3, Klub dôchodcov č. 2 a Jednota dôchodcov na Slovensku.

V Dennom centre na Partizánskej ulici sa v roku 2016 uskutočnila výmena vonkajších dverí. V roku 2017 je naplánované vybudovanie terasy a prístupového chodníka z betónovej dlažby, spevnenie plochy na posedenie medzi stromami, potrebná je oprava strechy pivnice, oprava oceľového prístrešku s krbom, vybudovanie pódia a vybudovanie nového altánku.

Vedúca Oddelenia školstva, kultúry a sociálnych vecí Margita Gajdošová informovala prítomných o rozdelení financií medzi jednotlivé kluby, ZO JDS a ZO SZPB, o tom, že požiadavky každej organizácie sa budú priebežne realizovať. Predsedovia klubov dôchodcov poďakovali za spoluprácu s mestom a jednotlivými klubmi.

Text: Jana Jedličková
Foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Volejbalisti zaplnili Športovú halu v DetveVytlačiť
 

Centrum voľného času Trend v Detve v spolupráci s Mestským volejbalovým klubom v Detve zorganizovali dňa 1. februára 2017 v Mestskej športovej hale v Detve podujatie s názvom ,,Doprajme deťom aktívny pohyb“.

Cieľom podujatia bola myšlienka, ako plnohodnotne vyplniť deťom voľný čas a priviesť ich k pohybovej aktivite prostredníctvom športovej hry ako je napríklad volejbal. Volejbal je kolektívny šport, ktorý učí deti k zodpovednosti, trpezlivosti, vytrvalosti, nehovoriac o tom, že formuje ich vôľové a charakterové vlastnosti, učí ich žiť v kolektíve rovesníkov.

Preto sa organizátori rozhodli na toto podujatie pozvať žiakov všetkých základných škôl okresu Detva v sprievode ich učiteľov a ukážkami im priblížiť, ako to v takej volejbalovej rodine vypadá. Ukážky boli zamerané na rozcvičenie a zahriatie organizmu pred záťažou, hernými činnosťami jednotlivca až po samotnú ukážku volejbalového zápasu. Zdalo sa, že všetci žiaci v hľadisku so záujmom sledovali čo ich kamaráti predvádzajú na palubovke a za ich snahu ich často ocenili hlasným potleskom.

Podujatia sa zúčastnilo šesť Základných škôl okresu Detva: Základná škola s materskou školou A. Vagača Detva, Základná škola Obrancov mieru Detva, Základná škola J.J.Thurzu Detva, Základná škola Školská Hriňová, Základná škola Krivec Hriňová, Základná škola Vígšaš v počte 130 žiakov, za čo sa organizátori chcú veľmi pekne poďakovať vedeniu už spomínaných škôl, za ochotu a spoluprácu pri realizácii tak vydarenej akcii.

V neposlednom rade patrí poďakovanie aj moderátorovi podujatia Júliusovi Ciglanovi, ktorý prijal  pozvanie a ako bývalý hráč všetky ukážky odborne okomentoval a tak priblížil všetkým deťom, o čo na palubovke ide. A samozrejme vďaka patrí trénerom, ktorí podujatie pripravili a to Františkovi Schmidtovi, Zdenke Melicherovej, Yvete Unterfrancovej a tiež prezidentovi klubu Mestského volejbalového klubu Detva Petrovi Jamnickému.

Text a foto: Yveta Unterfrancová


 
 

Fotografie Folklórnych slávností uvidíte v Brezne ešte do konca marcaVytlačiť
 

Známe tváre osobností folklóru návštevníci spoznajú na fotografiách v Horehronskom múzeu v Brezne ešte do 28. marca 2017. Autorská výstava nesie meno Fragmenty folklóru a autormi sú Jozef Fašanga a Peter Berčík.

Jozef Fašanga, v Detve známy ako predseda a zakladateľ Fotoklubu pri Kultúrnom centre A. Sládkoviča, okrem iného pracoval ako člen Programovej rady Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve na príprave programu Jarmok remesiel.

Fotografie Jozefa Fašangu s atmosférou radosti a bohatstva farieb zvečňujú nedávne ročníky polstoročného podpolianskeho festivalu.

Druhý autor, Peter Berčík z Čierneho Balogu je tiež dlhoročným verným fotografom Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Jeho momentky na výstave zachytávajú okamihy aj ostatných folklórnych festivalov. Berčíkove fotografie siahajú aj do predošlých desaťročí a návštevník na nich spoznáva mladosť festivalov a ich osobností.

*

*

Výstavu realizujú Banskobystrický samosprávny kraj a Horehronské múzeum v Brezne.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková

 


 
 

Turistika, hudba a podujatia na Dni otvorených dverí Biosférickej rezervácieVytlačiť
 

V poslednú májovú sobotu 27. mája 2017 bude na Poľane celodenný program Dňa otvorených dverí Biosférickej rezervácie Poľana. Program má zabaviť celé rodiny, od detí po najstarších členov.

Pripravené budú turistické výstupy, napríklad jedna z trás povedie z Detvy Stavanisko cez hradisko Kalamárka až k hotelu na Poľane.

Na Kalamárke bude pre návštevníkov taktiež pripravený program. Centrom viacerých sprievodných podujatí hore na Poľane bude pódium pre hudbu, folklórne súbory či besedu s hosťami. Pri hoteli na Poľane budú na návštevníkov čakať súťaže pre mužov v pílení dreva, zábavno-náučné stanovištia pre deti ako odchyt vtákov, ukážky poľovníctva, baníctva, salašníctva, tradičných ľudových umení. Chýbať by tam nemali heligonkári s programom Dajte si rozkázať. Pripravené budú aj rôzne stánky s občerstvením.

Na celodennom programe spolupracuje Správa Chránenej krajinnej oblasti - Biosférickej rezervácie Poľana, mesto Detva, mesto Hriňová ako aj ďalšie obce, občianske združenia a firmy združené okolo Poľany v koordinačnej rade Biosférickej rezervácie Poľana.

Text: Zuzana Juhaniaková
Foto: archív CHKO - BR Poľana

 


 
 

O vyšívanie krivou ihlou je stále veľký záujemVytlačiť
 

Príprava rámu na vyšívanie, ako správne napnúť látku, kreslenie vzorov i správny výber krivej ihly, to boli prvé kroky, ktorými lektorka Iveta Smileková previedla účastníčky kurzu v sobotu 18. februára 2017 v Detve.

Kurz vyšívania krivou ihlou pre začiatočníkov usporiadali v Dennom centre v Detve, začali od rána a skončili podvečer. Lektorka Iveta Smileková s dcérou Soňou Stančíkovou sa počas kurzu venovali záujemkyniam, ktoré sa ešte nestretli s detvianskou výšivkou krivou ihlou.

Účastníčky boli prevažne mladé ženy z Detvy, ale aj z iných kútov Slovenska. Napríklad z Levíc, z Klenovca, z Hriňovej.

Ako prezradila Iveta Smileková, záujem o vyšívanie krivou ihlou bol nad očakávanie veľký, na kurz sa hlásilo až 36 žien. Pre kapacitu miestnosti však mohli vyhovieť iba desiatim, pretože každá vyšívačka musí mať dostatok miesta pre rám na vyšívanie.

„Všetky účastníčky kurzu boli šikovné, naučili sa základné stehy, vyšili si vzory ako srdiečko, hviezdička, bodka, slimáčik, zvonček a tiež sa naučili ukončovanie,“ pochválila ich lektorka Iveta Smileková.

Text: Zuzana Juhaniaková
Foto: Soňa Stančíková


 
 

Mesto Detva spolupracuje na potravinovej pomoci Európskej únieVytlačiť
 

Štyrikrát počas roka 2017 bude mesto Detva distribuovať potravinové balíčky a hygienické balíčky pre najodkázanejšie osoby.

Balíčky sú adresované konkrétnym sociálne znevýhodneným rodinám a jednotlivcom v mimoriadne nepriaznivej alebo krízovej životnej situácii. Prvé tohtoročné distribuovanie potravinových balíčkov prebieha v mesiaci marec.

Obsahom potravinového balíčka sú cestoviny, strukoviny a základné trvácne potraviny ako napríklad olej, cukor, múka, paradajkový pretlak, sušené mlieko či ryby a mäso v konzervách.

Kontrolovanú a adresnú distribúciu realizujú pracovníci Oddelenia školstva, kultúry a sociálnych vecí Mestského úradu v Detve v obciach okresu Detva.

Mesto Detva ponúklo svoju spolupracujúcu ruku Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré je organizáciou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Tento európsky Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci schválila Európska komisia pre Slovensko ešte v decembri 2014.

Text: Zuzana Juhaniaková

 


 
 

Odpovede mesta Detva na otázky redaktorky TV LocAll, Nikoly BučekovejVytlačiť
 

Mesto Detva dňa 28. februára 2017 sprístupňuje verejnosti odpovede na otázky redaktorky internetového TV LocAll, Nikoly Bučekovej:

reportáž “Mediálna komunikácia mesta Detva”

 1. Vedeli ste o tom, že na mestskom úrade a na všetkých mestských inštitúciách majú zamestnanci zákaz vyjadrovať sa pre médiá?

Zamestnanci mesta v pracovnej dobe by mohli byť zneužití na možné mediálne manipulácie a podávaním neúplných či nepotvrdených informácií by mohlo dôjsť k dezinformovaniu verejnosti. Teda zamestnanci nedostali zákaz.

 

 1. Ste s daným stavom spokojný? Plánujete vzniknutú situáciu riešiť?

Mesto Detva ako aj ostatné orgány verejnej správy je povinné dávať verejnosti pravdivé a včasné informácie a tomu prispôsobovať všetky svoje komunikačné prostriedky.

 

reportáž “Verejné obstarávanie”

 1. Myslíte si, že je správne otvárať obálky s verejným obstarávaním v nákupnom centre bez prítomnosti a kontroly pracovníkov mesta?

Externý zástupca mesta Detva, s odbornou spôsobilosťou pre verejné obstarávanie, má v tejto budove svoje vlastné kancelárske priestory.

Vyhodnocovací proces verejného obstarávania trvá niekoľko dní a s ohľadom na odbornosť, skúsenosť a pracovnú vyťaženosť pracovníkov Mestského úradu v Detve sme pristúpili k takémuto riešeniu. Postupovali sme v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

Takto realizujú verejné obstarávanie aj iné obce a mestá.

 

 1. Plánujete vo verejnom obstarávaní naďalej spolupracovať s firmami, ktoré kritizovali poslanci MsZ?

Pri verejnom obstarávaní pre eurofondy Mestský úrad v Detve spolupracuje s externými firmami z dôvodu náročnosti verejného obstarávania, požadovanej vysokej odbornosti a skúsenosti osôb zabezpečujúcich verejné obstarávanie. Doteraz ani raz nedošlo k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní zo strany externých spolupracovníkov a Riadiace orgány a Úrad pre verejné obstarávanie nám zatiaľ nezrušili ani jedno verejné obstarávanie.  

 

reportáž “Vratky za teplo”

 1. Ste spokojný, že poslanci podporili prednostov návrh na vrátenie finančných prostriedkov občanom mesta za teplo?

Mesto by privítalo, keby poslanci boli schválili vrátenie tepelných rozvodov od Bytesu späť do majetku mesta, aby tepelné rozvody boli majetkom všetkých obyvateľov mesta a tým by sa bol tento problém definitívne vyriešil. Keďže poslanci neschválili vrátenie tepelných rozvodov do majetku mesta jediným známym riešením je navýšenie základného imania Bytesu. Teraz bude záležať od väčšinového vlastníka Bytesu, či schváli návrh mesta navýšiť základné imanie v spoločnosti Bytes a tieto finančné prostriedky získané navýšením základného imania vráti obyvateľom mesta Detva.

Text: Zuzana Juhaniaková, Anna Golianová, Štefan Slemenský

 


 
 

Nová autobusová zastávka Detva LDCH začína od 1. marca Vytlačiť
 

28. február 2017 - Na základe dlhodobých požiadaviek občanov mesta Detva a občanov obcí v Detvianskom okrese sa primátorovi mesta Detva a vedeniu Mestského úradu v Detve podarilo v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom a Slovenskou autobusovou dopravou vo Zvolene zriadiť autobusovú zastávku Detva LDCH a zabezpečiť dopravné napojenie autobusových spojov, ktoré budú zachádzať k Liečebni dlhodobo chorých v Detve.

Doplnenie novej trasy v týchto autobusových spojoch budú môcť využívať občania nielen z Detvy ale aj z obcí okresu Detva.

Od 1. marca 2017 každý pracovný deň budú pre potreby návštevníkov a personálu Liečebne dlhodobo chorých v Detve prispôsobené štyri autobusové spoje.

Prvý spoj vychádza zo zastávky Hriňová ZŤS o 5.25 hod. so státím vo všetkých zastávkach a príchodom do zastávky Detva LDCH ráno o 5.54 hod.

Podľa prednostu Mestského úradu v Detve Štefana Slemenského, spoj predovšetkým vychádza v ústrety pacientom, ktorí si potrebujú vyzdvihnúť časenku alebo stihnúť skoré lekárske vyšetrenie.

Druhý ranný spoj ide z obce Látky o 6.10 hod., stojí vo všetkých zastávkach a na zastávku Detva LDCH príde o 6.58 hod.

Pacienti môžu využiť spiatočný dopoludňajší spoj zo zastávky Detva LDCH o 10.11 hod. s cieľovou zastávkou Hriňová ZŤS o 10.45 hod. Druhý dopoludňajší spoj zo zastávky Detva LDCH odchádza o 11.06 hod. s cieľovou zastávkou Hriňová ZŤS o 11.40 hod.

Nová autobusová zastávka bola na uvedených autobusových spojoch doplnená aj v cestovných poriadkoch. Cena cestovného do novozriadenej zastávky Detva LDCH zodpovedá bežným tarifám a zľavám dopravcu.

Vedenie mesta Detva verí, že zriadenie novej autobusovej zastávky Detva LDCH a zachádzanie štyroch spojov k LDCH v Detve skvalitní dopravnú obslužnosť obyvateľov mesta Detva, ale aj obyvateľov z obcí Detvianskeho okresu, ktorí potrebujú lekársku starostlivosť poskytovanú v Liečebni dlhodobo chorých v Detve.  

Text: Zuzana Juhaniaková, Štefan Slemenský
Foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Seniori sa vytancovali na fašiangovej zábaveVytlačiť
 

Dňa 18. februára 2017 seniori z Klubu dôchodcov č. 4 zorganizovali fašiangovú zábavu v Kultúrnom dome v historickej časti mesta.

V meste Detva žije vyše 3-tisíc seniorov nad 60 rokov. Mnohí z nich sa stále aktívne zapájajú do života v meste prostredníctvom dvoch denných centier, ktoré sa nachádzajú v historickej časti mesta a na sídlisku.

Seniorov privítala predsedníčka Klubu dôchodcov č. 4 Janka Mihalovičová. Do spoločenskej sály Kultúrneho domu sa schádzali podvečer a zišli sa v hojnom počte aj členovia z ostatných klubov dôchodcov.

Na parkete sa zvŕtali aj 75-ročné tanečnice a tanečníci. Najstaršou účastníčkou bola 87 ročná pani. Nechýbal pekný kultúrny program, ktorý predviedla Folklórna skupina Detvani, dobrá ľudová hudba, DJ, aperitív a samozrejme tombola.

Fašiangová zábava je takým milým vybočením z každodenných starostí. Domov všetci odchádzali nad ránom spokojní a príjemne unavení s dobrou náladou.

Text: Jana Jedličková
Foto: Mária Sarvašová


 
 

Základná škola Obrancov mieru chce zabojovať za multifunkčné ihriskoVytlačiť
 

Kolektív Základnej školy Obrancov mieru v Detve s radosťou oznamuje, že ich projekt Svet plný zábavy a hier – multifunkčné ihrisko, bol v programe „Vy rozhodujete, my pomáhame“ Nadácie Tesco, zaradený hodnotiacou komisiou medzi tri najlepšie v regióne.

„Náš projekt, zameraný na úpravu ihriska za budovou I. stupňa smerom ku gymnastickej telocvični, postúpil do ďalšieho kola. Chceli by sme vás preto poprosiť, aby ste za náš projekt zahlasovali,“ uviedla Jaroslava Lapinová zo Základnej školy Obrancov mieru v Detve.

Podľa Jaroslavy Lapinovej, predkladateľky projektu za Základnú školu Obrancov mieru, zrealizovaním multifunkčného ihriska deti dostanú ďalší vhodný priestor na šport.

Každý zákazník, ktorý od 8. marca do 4. apríla 2017 nakúpi v ktoromkoľvek obchode danej spoločnosti, dostane po zaplatení jeden hlasovací žetón. Žetón môže vhodiť do hlasovacieho boxu A, B alebo C, podľa toho, ktorý projekt chce podporiť.

Základná škola Obrancov mieru je jednou z inštitúcií, ktoré sa v Detve prihlásili do tejto súťaže.

Text: Jaroslava Lapinová, Zuzana Juhaniaková
Foto: www.zsmierudt.edu.sk


 
 

Detva mala v minulom roku 139 dôvodov na radosťVytlačiť
 

V roku 2016 sa narodilo 139 detí s trvalým pobytom v Detve.

Prvá, hneď v prvý deň roku, sa narodila Veronika. Hoci ju nasledovalo ďalších 64 dievčat, chlapci Detvania ich predsa len prekonali v počte. Chlapcov sa narodilo o deväť viac, teda 74.

Najviac opakovaným mužským menom v roku 2016, a to aj nad tými dievčenskými, boli slovenské mená Ján a Jakub.

V obľúbenosti na druhom mieste boli mená Šimon a Natália. Potom mená Michal, Karin a Kristína.

V ľudových piesňach najviac ospievané meno Anička dostala v minulom roku jedna Detvanka. Hoci tiež len po jednom, predsa sa ešte objavili tradičné mená ako napríklad sú Mária, Anton, Alžbeta, Martin, Terézia, Matúš, Ondrej, Matej a Tomáš.

Medzi zahraničné či výnimočné mená napríklad patrili Tia, Ela, Lia, Liana, Heidi, Yasmin Caroline, Maxim, Joel, Henry Marko, Timur, Yiran.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Na výstave v Brezne sú aj fragmenty z Folklórnych slávností pod PoľanouVytlačiť
 

Fragmenty folklóru, tak sa volá autorská výstava fotografií Petra Berčíka a Jozefa Fašangu, ktorej slávnostná vernisáž bude 3. marca 2017 v Brezne.

Peter Berčík z Čierneho Balogu je dlhoročným návštevníkom Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve a ako prezradil o pripravovanej výstave, medzi fotografiami návštevník samozrejme nájde aj niektoré z Detvy.

Vernisáž sa začne o 16.00 h. v Horehronskom múzeu v Brezne. Výstava je zameraná na krásu krojov, autor však radšej ponecháva detaily zahalené rúškom tajomstva. Na dvoch stovkách vystavovaných fotografií je zachytené celé Slovensko. „Bol by hriech, keby tam nebolo aj Podpoľanie,“ na zvedavú otázku odvetil dôrazne Peter Berčík. Ďalšiu približne stovku fotografií tvoria zábery autora Jozefa Fašangu.

Výstavu realizujú Banskobystrický samosprávny kraj a Horehronské múzeum v Brezne.

Text: Zuzana Juhaniaková
 


 
 

Život Klubu dôchodcov č. I pulzuje v dennom centre, v obľube majú výletyVytlačiť
 

„Dovoľte mi, aby som na dnešnej výročnej členskej schôdzi privítala našich milých hostí, vás všetkých prítomných členov a hlavne našich nových členov, ktorým želám, aby sa medzi nami cítili dobre a aby si v klube našli miesto podľa vlastných záujmov a predstáv,“ prihovorila sa v utorok 14. februára 2017 predsedníčka Klubu dôchodcov č. I, Sidónia Domová.

Medzi hostí patrili primátor mesta Ján Šufliarský, pracovníčky Mestkého úradu a zástupcovia ostatných klubov dôchodcov v Detve.

Ako v rozsiahlej správe o činnosti uviedla Sidónia Domová, Klub dôchodcov č. I pracuje pre spokojnosť seniorov už 36 rokov a vo februári tohto roku eviduje 155 členov.

Na členskej schôdzi prišiel rad aj na uvítanie nových členov a blahoželania jubilantom. S príspevkom vystúpil aj primátor mesta, ktorý seniorov informoval o plánovaných väčších investíciách a projektoch mesta prebiehajúcich a ešte plánovaných v roku 2017 a ďakoval im za opakovanú aktívnu účasť na podujatiach mesta.

Uplynulý rok sa Klubu dôchodcov č. I podarilo zrealizovať aj niekoľko akcií naviac, nad schválený plán činnosti. Na organizovaní života klubu spolupracuje štrnásť členov výboru a traja členovia revíznej komisie.

Foto: Program členskej schôdze oživili aj deti z Materskej školy Námestie SNP 17 pod taktovkou Rie Kráľovej.

Aktivity seniorov boli každý mesiac rôzne.

Začiatkom uplynulého roka napríklad usporiadali fašiangové popoludnie na ktorom rozvoniavali tradičné pražené pampúšiky.

V ďalších týždňoch pokračovali takto: maľovali kraslice, navštívili múzeum, absolvovali prednášku o bezpečnosti seniorov ako ohrozenej skupiny zo strany podvodníkov. Na jar spolu upravovali kvetinové záhony v prednej časti exteriéru denného centra.

„Chcela by som sa poďakovať Marike Chebeňovej, že sa spolu s ostatnými členkami výboru počas celého roka starajú o zeleň denného centra,“ zdôraznila predsedníčka klubu. Potom sa venovali výrobe kvetiniek zo stúh, čo sa ukázalo zložitejšie ako sa zdá. V máji spolu oslávili Deň matiek, ktorý s programom a pohostením usporiadali v Kultúrnom dome.

„Na akcii Rok na dedine, ktorú pripravuje 1. Základná škola na Kukučínovej ulici, sa pravidelne prezentuje so svojou prekrásnou prácou naša členka Vilmuška Hojčová, za čo jej patrí srdečná vďaka,“ dodala pani Sidónia.

V letnom období seniori združení v Klube dôchodcov č. I chodili na zájazdy a doma v záhrade denného centra zorganizovali členskú schôdzu spojenú s opekačkou. Boli relaxovať v Rapovciach, navštívili arborétum a rozárium vo Zvolene, agrokomplex v Nitre, pozreli si Ľupčiansky hrad, Španiu Dolinu a najznámejšie pútnické miesto Stredoslovenského kraja na Starých Horách.

K programu Dní mesta Detva členovia Klubu dôchodcov č. I prispeli napečením pampúšikov a zapojením sa do súťaže Kvety a plody našich záhrad. Na jeseň ešte stihli výlet na Haličský zámok a slávnostnú členskú schôdzu pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Novembrové posedenie pod jedličkou venovali tradične tým, ktorí počas roka slávili svoje životné jubileum.

Posedenie pri guláši sa v ich klube už stalo tradíciou. Ako uviedla predsedníčka Sidónia Domová, aj tento rok sa budú v dennom centre stretávať každý utorok, aby skvalitnili a rozšírili činnosti klubu a zároveň aby dali priestor svojim členom na realizáciu činností, ktoré ich zaujímajú a bavia.

Medzi vydarené akcie roku 2017 sa už zapísali aj januárové páračky peria, na ktoré Klub dôchodcov č. I pozval aj seniorov z ostatných klubov dôchodcov v Detve. Predsedníčka Sidónia Domová pri zhodnotení činnosti menovite ďakovala viacerým zaslúžilým osobám.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková

 


 
 

Lyžiarsky kurz Materskej školy A. Bernoláka mal úspechVytlačiť
 

Materská škola A. Bernoláka v Detve po kurze korčuľovania zorganizovala od 30. januára do 3. februára 2017 ďalší kurz a to lyžiarsky. Zima tento rok bola štedrá a nadelila prírode dostatok snehu, ktorý v predchádzajúcich rokoch dosť chýbal.

V spolupráci s pracovníkmi lyžiarskeho strediska sa Materskej škole A. Bernoláka tento rok kurz podarilo uskutočniť na Košútke v Hriňovej. Každý deň malých lyžiarov čakali na svahu rôzne zábavné hry s medveďom Košútkom, ktorý sa deťom znenazdajky ukazoval na svahu, ťapkal si s nimi na vleku a zabával deti rôznymi veselými lyžiarskymi kúskami.

Posledný deň na svahu bol nezabudnuteľný. Všetci prešli zjazdovou dráhou zručnosti, k tomu ešte ohňostroj a odmena, ako ináč, bola kráľovská. Každý lyžiarik po náročnom týždni dostal kráľovskú korunu so znakom Košútky, medailu, diplom a drobnú pozornosť.

Na záver patrí veľké poďakovanie celému pedagogickému personálu, obrovská vďaka patrí ujom vlekárom, záchrannej službe v lyžiarskom stredisku i rodičom zúčastnených detí. Bez týchto skvelých ľudí by lyžiarsky kurz nemal ten správny šmrnc...

Text a foto: Katarína Masárová


 
 

Klub dôchodcov č. III má rastúcu tendenciuVytlačiť
 

„Stal sa z nás najpočetnejší klub nie len v našom meste, ale aj v celom okrese,“ s potešením uviedol Pavel Golian na schôdzi Klubu dôchodcov č. III v Detve v utorok 14. februára 2017.

 

Predseda klubu upresnil, že ku tomuto dňu evidujú 252 členov a záujem seniorov o členstvo má rastúcu tendenciu. Medziročnú členskú schôdzu usporiadali vo veľkej sále Domu kultúry A. Sládkoviča v Detve. Pavel Golian vyjadril vďaku deväťčlennému výboru, ktorý stabilne vykonáva obetavú a aktívnu prácu pre seniorov.

Predseda vyzdvihol viaceré úspešné akcie z minuloročného klubového života. Patrí sem družobná spolupráca so Základnou školou Obrancov mieru 884/23.

K ich pravidelnej športovej činnosti patrí tiež krúžok rekondičného cvičenia pre seniorky štyrikrát do týždňa v Centre voľného času. Niekoľkokrát do týždňa hrajú stolný tenis a tenis v hale. Príkladnú reprezentáciu pre Detvu členovia tohto klubu získali aj na športových hrách okresu, kraja ba i na celoslovenskej úrovni.

Kartársky krúžok zas organizuje súťaže v mariáši a žolíku. Medzi kultúrno-spoločenskými akciami azda najviac rezonovala zahraničná dovolenka v roku 2016 v chorvátskom meste Vodice.

Úspechy na súťažiach a vďačný potlesk na podujatiach vytrvalo žne tanečný krúžok Radosť a spevácky krúžok Senior.

Pavel Golian im úprimne poďakoval za program, ktorým potešili a rozveselili seniorov aj na samotnej medziročnej členskej schôdzi.

Medzi hosťami predseda klubu privítal aj primátora mesta Jána Šufliarského, ktorému ďakoval za vytváranie dobrých podmienok pre seniorov.

Predseda klubu menovite ďakoval aj pracovníkom z Mestkého úradu, Kultúrneho centra A. Sládkoviča a ďalším jednotlivcom. Primátor informoval seniorov o plánovaných väčších investíciách a projektoch mesta prebiehajúcich a ešte plánovaných v roku 2017. Šufliarský nezabudol oceniť aktivitu členov ale aj vernú angažovanosť celého Klubu č. III na akciách, ktoré mesto organizuje.

Predseda klubu poďakoval za dobrú spoluprácu aj zástupcom ostatných seniorských klubov, ktoré združujú starších občanov v Detve. Prítomní zástupcovia klubov informovali na oplátku o ich plánoch práce na rok 2017.

Pavel Golian s vďakou podčiarkol pomoc, ktorú Klubu dôchodcov č. III aj počas minulého roka poskytli sponzori a vďaka ktorým mohli uskutočniť mnohé akcie.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Vodopád v tuhej zime zažíval nápor, lezenie zakázaliVytlačiť
 

 

mesto Detva je členom Koordinačnej rady Biosférickej rezervácie Poľana

Detva, február 2017 - Tohtoročná zima vytvorila veľmi lákavé podmienky na lezenie po Národnej prírodnej pamiatke Vodopád Bystrého potoka. Pracovníci Správy Chránenej krajinnej oblasti – Biosférickej rezervácie (CHKO-BR) Poľana dúfajú, že horolezci si uvedomia, že vodopád nepatrí len im a že tok si určuje svoj smer sám. Každý návštevník územia má právo sa potešiť prirodzenému vodopádu bez zásahov človeka.

Biosférická rezervácia Poľana je vďaka zaujímavým prírodným pomerom turisticky vyhľadávaným územím.

Jej skalnaté bralá a zvyšky zatuhnutých lávových prúdov už od nepamäti lákajú najmä skalolezcov a nadšencov horolezectva. V rámci územia je ich niekoľko. Každé z nich má svoje osobité čaro, ktorým dotvára starú sopečnú krajinu. Pre ich výnimočné geologické špecifiká bola väčšina z nich vyhlásená za maloplošné chránené územia, s čím súvisia aj určité obmedzenia potrebné pre ich zachovanie a ochranu. Územia sú pod patronátom Správy Chránenej krajinnej oblasti – Biosférickej rezervácie (CHKO-BR) Poľana.

Prírodná pamiatka Kalamárka

Prvou z najvyhľadávanejších lokalít z hľadiska lezenia po skalách je časť Prírodnej pamiatka Kalamárka – „horné skaly“. Kalamárka reprezentuje zvyšok lávového prúdu, ktorý dosahuje výšku približne 10 m.

Horolezcami  je využívaná ako cvičné skaly. Lezenie na Kalamárke je celoročne povolené.

 

 

Prírodná pamiatka Melichova skala

Nad osadou Skliarovo už z diaľky vzbudzuje pozornosť svojou majestátnosťou Prírodná pamiatka Melichova skala. Lezecká činnosť v tejto lokalite bola povolená len nedávno. Vďaka jej impozantným rozmerom láka skalolezcov z celého Slovenska.

Národná prírodná pamiatka Vodopád Bystrého potoka

Najväčším lákadlom v rámci Biosférickej rezervácie Poľana je určite Národná prírodná pamiatka Vodopád Bystrého potoka – prvý zo siedmych divov Poľany. Ohromujúci 23 metrový vodopád je vyhľadávaný najmä v zime, kedy pri silných mrazoch vzniká hrubá ľadová stena. Rozmery ľadopádu návštevníkom adrenalínových športov nestačili, častokrát dochádzalo k opakovanému odkláňaniu toku nad vodopádom mimo hlavného koryta potoka Bystré. Keďže je vodopád chránený 5. stupňom ochrany a aj napriek niekoľkým výzvam a kontrolám umelé odrážanie pokračovalo, Správa CHKO-BR Poľana neodporučila udeliť výnimku pre využívanie lokality na lezecké účely. Preto je lezenie v Národnej prírodnej pamiatke Vodopád Bystrého potoka od januára 2017 celoročne zakázané.

Mačinová dolina

Zaujímavé podmienky na lezenie poskytuje aj Mačinová dolina. Ľadopády sa vyskytujú počas vhodnej zimy aj v iných častiach Poľany, napr. v lokalite Mačinová, kde je možné lezenie na ľade bez udelenia výnimky.

 

Prírodná pamiatka Bátovský balvan

Poľana - vyhasnutá sopka má aj ďalšie anorganické zaujímavosti, ktoré sú svedkami pradávnej búrlivej vulkanickej činnosti. Stačí sa prejsť Hrochotskou dolinou a návštevník narazí na ďalšie dve. Priamo pri ceste smerom na Kyslinky možno obdivovať Prírodnú pamiatku Bátovský balvan. Ten sa v období štvrtohôr mrazovým zvetrávaním uvoľnil a zrútil sa k potoku Hučava, kde natrvalo našiel svoje pôsobisko.

Jánošíkova skala

V blízkosti Bátovského balvana môže návštevník obdivovať aj mohutné skalnaté bralo Jánošíkovu skalu. Zaujímavý, nie hlboký jaskynný otvor a 30 metrová výška kamenného bloku, inšpirovala niekoľkých spisovateľov k napísaniu povestí o jej vzniku.

Všetky výnimky pre lezeckú činnosť, ako aj organizovanie verejných podujatí v tejto oblasti má v kompetencii Slovenský horolezecký spolok (JAMES). Na ich webovej stránke www.james.sk okrem iných zaujímavostí nájde návštevník všetky aktuálne informácie ohľadom povolení lezeckej činnosti v chránených územiach v Slovenskej republike.

Text: Vladimíra Fabriciusová, Lucia Miňová
Foto: archív CHKO – BR Poľana


 
 

Z Detvy do Vietnamu: Priateľstvo preklenulo vzdialenosťVytlačiť
 

 

V Detve, vo februári 2017 - Na tridsiate výročie ich príchodu do Detvy usporiadali v rodnom Vietname stretnutie, na ktoré v auguste 2016 vycestovala aj rodina z Detvy. Ako sa vietnamsko detvianske priateľstvo začalo, priblížila pani Božena Šmálová.

V auguste 1986 do Detvy prišli mladí chlapci z Vietnamu študovať na vtedajšie Stredné odborné učilište strojárske. Boli prideľovaní na prax do výroby, do vtedajšieho štátneho podniku Závody ťažkého strojárstva Detva.

Tam mal na starosti skupinu desiatich Vietnamcov aj Stanislav Šmál. Ako to už medzi ľuďmi býva, niektorých si obľúbil. Mladí strojári cudzinci boli šikovní, rýchlo a dobre chápali prácu na strojoch, konkrétne na sústruhoch. Svojho vedúceho Stanislava a jeho rodinu začali navštevovať aj doma a tak sa z nich stávali rodinní priatelia a kamaráti.

Po revolúcii, keď závod začal prepúšťať zamestnancov, rozutekali sa kolegovia po Slovensku. Chytali sa hlavne predávania textilu a rôzne. Viacerí sa oženili s dievčatami Slovenkami. Stanislav s manželkou Boženkou boli konkrétne dvom z nich, Lackovi –Thailai Nguyen a Miňovi – Minh Hoang, svedkovia na svadbe, a tak sa stali aj zástupcami ich rodiny.

*

*

Veľa z bývalých pracovníkov strojární sa vrátilo do Vietnamu. Keďže mobilné telefóny v deväťdesiatych rokoch ešte neboli bežné, rodina Šmálovcov stratila s nimi kontakt. Až raz, po desiatich rokoch, pri dverách zazvonil Vietnamec Miňo. Mená totiž dostali na Slovensku každý slovenské, pretože ich skutočné mená si Slováci len ťažko zapamätávali. Miňo v tom čase ešte žil vo Zvolene a doniesol Šmálovcom pozdrav a darčeky od iného kolegu, od Lacka z Vietnamu.

Foto: Kolegovia Jarko, Lacko a Miňo spolu so Stanislavom Šmálom v roku 2013 vo Vietname.

„Odvtedy sme boli v telefonickom kontakte, neskôr prostredníctvom skype a facebooku. Volával a písal nám často, veľmi spomínal na Slovensko a Detvu zvlášť,“ spomína pani Božka. „Musela som mu, a ešte stále to aj robím, zdieľať na facebooku fotografie z Podpoľania a z Detvy zvlášť, aby to videl aj on,“ dodáva pani Boženka. Potom tu bol ešte Jarko – Ut Tran, ktorý sa so Stanislavom stretol v roku 2013 vo Vietname, kam vtedy Stanislav vycestoval na pozvanie od Lacka. „Títo dvaja, Lacko a Jarko to vlastne „spískali“, aby sme išli do Vietnamu. Manžel tam bol 21 dní, oni dali vedieť viacerým Vietnamcom z ich okruhu, že pricestoval na návštevu,“ spomína manželka. Bolo až neuveriteľné, koľkí a z akej diaľky prišli kvôli nemu do Saigonu, aby sa s ním stretli.  

Slovo dalo slovo a po tridsiatich rokoch 27. augusta 2016 usporiadali stretnutie ex študentov Stredného odborného učilišťa strojárskeho v Detve -  v Hočiminovom Meste zvanom aj Saigon v provincii Binh Duong. Krásnu prírodnú reštauráciu na toto stretnutie poskytol „tiež Detvanec“- Janko. Keďže Lacko a Jarko už na stretnutie ex študentov nemohli pozvať Stanislava, priam donútili jeho manželku a dcéru Andrejku so synom Stanislavom. Ako vysvetlila pani Božka, jednoducho kúpili letenky, určili termín, ešte aj víza vybavil Vietnamec z Bratislavy a tak v máji to už brali ako hotovú vec, že rodina z Detvy príde.

Ex študenti si s odstupom času pred Stanislavovou rodinou opäť pripomínali,  že ich veľa naučil a mal s nimi trpezlivosť pri vysvetľovaní, aby porozumeli práci a tiež po slovensky. Stanislav od pamätnej návštevy vo Vietname žil ešte viac ako dva roky. Správu o jeho úmrtí vietnamskí kolegovia nevedeli stráviť. Pre manželku bolo veľmi dojemné vidieť, že skutočne za ním smútia. Pristavovali sa pri rodine a každý si považoval za povinnosť povedať, za čo mu je vďačný.

Vo Vietname sa strojárstvu venuje akurát Lacko a práve on a Jarko boli aj hostitelia. Lacko má svoju strojársku firmu a tvrdí, že zužitkoval všetko, čo ho Stanislav naučil. Po návrate do Vietnamu ale neostali stáť ani ostatní – študovali a vzdelávali sa ďalej. Väčšina z nich sú podnikatelia, Jarko má veľkú kamiónovú dopravu, dokonca jeden z nich je profesor na Industrial University of  Ho chi minh city. Bývalí vietnamskí kolegovia zo strojární však radi spomínajú aj na iných ľudí z Detvy, ktorí boli k nim milí a pozývali ich na návštevy. Niektorí spomínali napríklad rodinu Kaššovú z Kriváňa a rodinu Dančovú z Piešťa. Detva pre nich znamená veľa, strávili tu vlastne mladosť.

Na stretnutie ex študentov prišlo približne 50 Vietnamcov a viacerí z veľkej diaľky. Tešili sa a vystrájali ako malí chlapci, veď niektorí neboli spolu v kontakte odkedy sa rozišli zo Slovenska. Naozaj pospomínali na všetko možné, aj ako chodili v zime pešo -  v nedeľu, kedy mali voľno, hore do starej Detvy k pani učiteľke Márii Lepiešovej učiť sa po slovensky, aj na staré lásky, ale aj na ženy a deti, ktoré tu nechali. Ako skonštatoval Lacko, „sme rozdielne kultúry a jednoducho to nevydržalo.“ Lacko a Miňo majú vo Zvolene dcéry, krásne dievčatá, ktoré boli svojich otcov navštíviť vo Vietname.

„My sme im na stretnutie pripravili dve prekvapenia. Prvým bolo po kalíšku detvianskej rožovky a druhé kotlíkový guláš,“ komentuje pani Božka. „Boli veľmi milo prekvapení. Ani z jedného, na našu radosť, nič nezvýšilo,“ dodala.

Šmálovcom sa hostitelia s nasadením venovali. Poukazovali im „ zlaté mesto“ - chrámy s Budhom, kde je všetko potiahnuté zlatom. Zašli na pár dní k juhočínskemu moru, aj do centra Saigonu. Vo vietnamských rodinách spoznali veľmi milých a úprimných ľudí.

„No a do Detvy by chceli zavítať všetci, aspoň na pár dní. Lúčili sa s nami s poslaním naozaj srdečného pozdravu pre celú Detvu,“ dodáva Božena Šmálová.

Text: Zuzana Juhaniaková, Božena Šmálová
Foto: Božena Šmálová


 
 

Detvania aj hostia si pripomenuli 72. výročie oslobodenia DetvyVytlačiť
 

„V dejinách nášho mesta sú udalosti, ktoré z nich nemožno vymazať, treba si ich neustále pripomínať a venovať im patričnú pozornosť,“ začal slávnostný príhovor primátor Ján Šufliarský 13. februára 2017 pri Pomníku padlých na Námestí SNP v Detve.

Prvý občan mesta pokračoval, že k takýmto rozhodne patrí 13. február v roku 1945, ktorý je do histórie zapísaný ako Deň oslobodenia Detvy. Kronika mesta a spomienky pamätníkov dokladajú, že to boli príslušníci Červenej armády a rumunskí vojaci, ktorí priniesli Detve a jej obyvateľom slobodu a mier.

„Od tohto pamätného dátumu teda práve dnes uplynulo už 72 rokov a my sme opäť prišli vzdať úctu všetkým tým, ktorí priniesli do nášho mesta slobodu a oslobodili ho od fašizmu,“ povedal pred zhromaždením, v ktorom nechýbali zástupcovia inštitúcií, politických strán a Základnej organizácie (ZO) Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.

Títo pristupovali v skupinkách k pamätníku a gestom položenia vencov si uctili pamiatku bojovníkov i všetkých obetí. Ako zaznelo v slávnostnej reči primátora, „je povinnosťou nás všetkých spolupracovať vo vzájomnej úcte a s vedomím spoluzodpovednosti za mier, slobodu, demokraciu a bezpečný život v našej krajine.“

Spoluorganizátorom pietneho aktu spolu so ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a politickými stranami bolo mesto Detva, ktoré ďakuje všetkým zúčastneným vzácnym hosťom, občanom i zástupcom škôl, ktorí sa na pietnom akte zúčastnili spolu so žiakmi.

Poďakovanie patrí aj spevokolu Senior Detva pri Klube dôchodcov č. 3, ktorý prispel k dôstojnému priebehu pietneho aktu.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Pokročili rekonštrukčné práce na materskej školeVytlačiť
 

Rozšírenie Materskej školy Obrancov mieru je projekčne navrhnuté ako drevostavba, čo znamená, že stavebné práce môžu byť vykonávané aj v zimných mesiacoch.

3. február 2017 - Ako informoval Jaroslav Stašák z Oddelenia Výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Detve, zhotoviteľ zahájil prípravne práce na stavbe od 9. januára 2017 a zabezpečil stavenisko stavby. Zhotoviteľ, teda víťaz verejného obstarávania Siroň plus s.r.o. vzhľadom na priaznivejšie klimatické podmienky od 24. januára plne rozbehol práce na vonkajších plochách budovy a areálu, v ten deň namontovali aj lešenie.

„Zrealizovali sa búracie práce na plochej streche objektu, demontáž bleskozvodu a klampiarskych konštrukcií, odstránenie lepeniek pre uloženie železobetónového venca nadstavby,“ pokračoval Stašák. Následne prebehlo debnenie obvodového venca, zrealizovaná dodávka a montáž armatúry železobetónového venca. V piatok 3. februára nasledovala betonáž obvodového venca, teda kľúčového stavebného prvku drevenej nadstavby objektu, zdôraznil Jaroslav Stašák. Zahájiť montáž drevených obvodových stien nadstavby má zhotoviteľ v pláne v priebehu 6. a 7. týždňa mesiaca február.

Obvodové steny sú navrhnuté z drevených nosných hranolov obojstranne obložené s vnútorným zateplením. Vonkajšia časť objektu je zateplená kontaktným zatepľovacím systémom. Interiérová časť je tvorená sadrokartónom. Krov je drevený, strecha valbová a plechová strešná krytina. Do nadstavby sú navrhnuté dve samostatné schodiská. Vnútorné deliace priečky sú sadrokartónové. Podlahy sú navrhnuté suché s vylúčením mokrých procesov pri výstavbe.

Keďže práce na streche objektu sa vykonávajú kým interiér objektu ostáva v pôvodnom stave, inventár Materskej školy nebol vysťahovaný v celom rozsahu a ostáva na svojom pôvodnom mieste, práce si vyžadujú vysokú koordinovanosť všetkých zúčastnených. Teda spoluprácu objednávateľa prác mesta Detva, zhotoviteľa stavby a tiež vedenia Materskej školy Obrancov mieru.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Dočká sa Detva dlhoočakávanej pomoci? Vytlačiť
 

2. februára 2017. Detva - sídlo okresu Detva, je centrom mimoriadne bohatého kultúrneho regiónu Podpoľanie, pozoruhodného najmä prejavmi folklóru a tradičnej ľudovej kultúry.

Je aj organizátorom Folklórnych slávností pod Poľanou (FSP), ktoré boli do roku 1992 stredoslovenským folklórnym festivalom, po roku 1992 sa ich hlavným organizátorom stalo mesto Detva, pričom podujatie nadobudlo medzinárodný charakter.

V Detve však doteraz neexistuje žiadne zariadenie či inštitúcia kultúry, zriadená Banskobystrickým samosprávnym krajom, resp. Ministerstvom kultúry SR alebo iným rezortom. Dlhodobá absencia takéhoto zariadenia napokon viedla mesto Detva k zriadeniu Podpolianskeho múzea v roku 1994. Mesto dodnes financuje toto múzeum zo svojho rozpočtu, rovnako aj Mestskú knižnicu K. A. Medveckého, Kultúrne centrum A. Sládkoviča, prírodný amfiteáter a ostatné kultúrne zariadenia.

Detva bola v minulosti významným centrom individuálneho salašníctva, bola tu prvá bryndziareň  na Slovensku. Aj dnes je táto lokalita pozoruhodným reprezentantom Slovenska s vidieckym koloritom, lazovým osídlením a hodnotami tradičnej kultúry, s príkladmi využívania krajiny človekom a jeho súžitia s ňou. Prírodná dominanta kraja – Poľana a jej územie - patrí medzi biosférické rezervácie UNESCO. 

Detva disponuje výnimočnými hodnotami tradičnej kultúry. Čiastočne to dokumentuje aj zbierkový fond Podpolianskeho múzea, ktorý predstavuje do 6000 zbierkových predmetov prevažne etnografického charakteru, medzi nimi je aj zbierka ľudových hudobných nástrojov súčasných výrobcov, nadobudnutá Folklórnymi slávnosťami pod Poľanou zo súťaže výrobcov organizovanej na tomto podujatí v rokoch 2001 - 2010. Pýchou Detvanov je fujara, ktorá má na Podpoľaní a strednom Slovensku svoje domovské miesto, je kultúrnym klenotom Slovenska i sveta (UNESCO) a zaslúžila by si miesto pre špecifickú prezentáciu i v samotnom mieste svojho zrodu a oživenia - v Detve. Snahou organizátorov Folklórnych slávností pod Poľanou je vytvoriť v Detve trvalú expozíciu ľudových hudobných nástrojov, ktorá by vzhľadom na svoj charakter bola jedinečná.  

Detva viackrát požadovala, aby sa na vytvorení vyššej vybavenosti kultúry v okrese Detva, teda aspoň regionálneho Podpolianskeho múzea, podieľal Banskobystrický samosprávny kraj alebo Ministerstvo kultúry SR, prípadne iný rezort.

V iných okresoch sú zriaďovateľmi podobných inštitúcií a financujú ich činnosť a prevádzku. Detva je voči týmto okresom v značnej nevýhode. Viackrát poukazovala na tieto regionálne rozdiely a žiadala o pomoc, napr. aspoň zriadenie pobočky alebo pracoviska v Detve niektorej z inštitúcií Ministerstva kultúry SR alebo Banskobystrického samosprávneho kraja, prípadne spoločný projekt s mestom Detva. Požiadavky a  pripomienky Detvy sa doposiaľ nestretli s priaznivou odozvou.

V týchto dňoch sa Detva opätovne obrátila na Ministerstvo kultúry SR, Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Ministerstvo pôdohospodárstva SR a tiež na Banskobystrický samosprávny kraj so žiadosťou o pomoc a spoluprácu. Ostáva len veriť, že Detva vo svojich snaženiach nezostane naďalej osamotená, ale konečne získa natoľko dlho očakávanú pomoc a podporu.

Text a foto: Anna Ostrihoňová


 
 

Tritisíc rokov staré nálezy odkrývajú v Lúčnej štvrti Vytlačiť
 

Foto: Archeológovia Ján a Noémi Beljakovci v Detve: Pustý hrad a Detva v kontexte aktuálnych archeologických výskumov

Podpolianske múzeum sa napriek nepriaznivému počasiu v stredu 1. februára 2017 v popoludňajších hodinách zaplnilo asi sedemdesiatkou priaznivcov archeológie a histórie.

A opodstatnene, nakoľko avizovaná téma odbornej prednášky bola nanajvýš pútavá a aktuálna. Pustý hrad a Detva v kontexte aktuálnych archeologických výskumov  - tieto témy už dlhšie rezonovali tak v širokej laickej i odbornej verejnosti, preto pracovníci Podpolianskeho múzea už dlhší čas plánovali pozvanie prednášajúcich, ktorí sú nielen špičkovými odborníkmi v danom odbore, ale majú za sebou aj dlhoročný výskum v tunajšom regióne.

Pozvanie na spomínanú prednášku prijali Ján Beljak z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) v Nitre, vedúci vysunutého pracoviska vo Zvolene a docentka Noémi Beljak Pažinová, vedúca Katedry archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

V prvej časti prednášky Ján Beljak sprevádzal slovom i obrazom najnovším výskumom na Pustom hrade, ktorému sa venuje okrem iných lokalít od roku 2009 spolu s manželkou Noémi Beljak Pažinovou.

Ján Beljak vynikajúco predstavil tak náročné organizačné zázemie celého projektu za podpory mesta Zvolen v súčinnosti s ďalšími grantami a inštitúciami. Ján Beljak tiež predostrel postupný vedecký systematický výskum na Dolnom a Hornom hrade od začiatkov s dôrazom na rok 2016. Okrem iného priblížil pozoruhodné nálezy - drevené artefakty z cisterny na Hornom hrade, ktoré posunuli jej výstavbu jednoznačne na prelom 13. a 14. storočia, kde sa aktuálne dokončuje jej zastrešenie. Vedúci výskumu zdôraznil zaujímavý rozsiahly súbor stredovekej keramiky z Horného hradu s vyše 5000 nálezmi, významný nález mince – strieborného denára kráľa Bela IV. (13. storočie) a viacero ďalších aktuálnych nálezov.

Treba dodať, že za svoju bohatú výskumnú činnosť získal Ján Beljak v roku 2012 Cenu prezidenta Slovenskej republiky Za výskum vývoja osídlenia na strednom Slovensku s dôrazom na dobu rímsku, k tomu pribudla v roku 2016 Cena časopisu Pamiatky a múzeá za Objav - Nález za rok 2015: Ján Beljak, Noémi Beljak Pažinová, Matúš Melo, Archeologický ústav SAV v Nitre a Katedra archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre za súbor nálezov zo stredovekej cisterny na Pustom hrade vo Zvolene s prihliadnutím na dlhodobé vynikajúce výsledky výskumu a publikovanie poznatkov.

V druhej časti prednášky publikum so záujmom sledovalo závery záchranného archeologického výskumu docentky Noémi Beljak Pažinovej v Detve.

Ako zdôraznila, sledovanie zemných prác v súvislosti so stavbou rodinného domu na parcele č. 7381/27 v katastrálnom území Detva prinieslo archeologické doklady osídlenia v časti Lúčna štvrť. Uviedla, že na mieste stavby boli zachytené štyri archeologické objekty a celkovo nálezy o počte 394 kusov.

Odkryli tam hlavne kolové jamy, ktoré mohli tvoriť súčasť kolovej konštrukcie časti zastrešenia hospodársko-výrobnej stavby. Prístrešok slúžil na ochranu piecky, pravdepodobne chlebovej, ktorú sa podarilo identifikovať v značne deštruovanom stave. 

Z lokality pod vedením Noémi Beljak Pažinovej odobrali aj vzorky hliny, ktoré budú podrobené archeobotanickej analýze. Tá odhalí, či sa na mieste nachádzali aj rastlinné zvyšky. „Podľa pozitívneho výsledku analýzy budeme mať viac informácií aj o strave predkov a environmente osady,“ povedala docentka Beljak Pažinová. Dodala, že niekoľko črepov je možné spojiť a postupne rekonštruovať tvary nádob, z ktorých pochádzajú. Ide hlavne o rôzne misky, hrnce a amfory, šálky. Na mieste sa objavila aj keramika s veľmi kvalitnou čiernou leštenou úpravou povrchu vrátane šikmého i zvislého žliabkovania. Tieto tvary i výzdobná technika je charakteristická pre kyjatickú kultúru neskorej doby bronzovej, starej takmer 3000 rokov.

Archeologička v závere podčiarkla, že objavenie pravekej lokality zo záveru doby bronzovej uprostred Detvy poukazuje na veľký význam jej územia začiatkom posledného tisícročia pred Kristom a je svedectvom o intenzívnom osídlení i nížinných, na poľnohospodárstvo využívaných polôh v oblasti Poľany.

Toto novoobjavené osídlenie korešponduje so známym pravekým hradiskom Detva-Kalamárka, vzdialeným od Detvy severným smerom približne 5 km.

Kalamárka, táto strategická výšinná lokalita bola prvýkrát osídlená v neskorej dobe bronzovej práve lužickou i kyjatickou kultúrou, teda rovnakým obyvateľstvom, aké bolo zaznamenané v časti Lúčna štvrť. V kontexte nálezovej situácie nížinná osada v časti Lúčna štvrť mohla slúžiť ako hospodárske zázemie hradiska na Kalamárke.        

Ako s potešením prijalo vedenie Podpolianskeho múzea, Noémi Beljak Pažinová informovala, že po zdokumentovaní nálezov z Lúčnej štvrte uvažuje v rámci legislatívy o ich premiestnení do Podpolianskeho múzea v Detve.

Archeologička s Podpolianskym múzeom spolupracuje od roku 2012. Vďaka spolupráci Podpolianskeho múzea s docentkou Beljakovou boli už predtým zdokumentované náhodné zbery prinesené obyvateľmi z lokalít Kalamárka a Vígľaš. Približne 500 kusový súbor zväčša keramických fragmentov je už dnes v zbierkovom fonde Podpolianskeho múzea. Najkrajšie kusy sú vystavené v rámci stálej expozície Detva v kontexte Vígľašského panstva.

Záverečné dotazy publika pre oboch archeológov, Jána a Noémi Beljakovcov, potvrdili očividný záujem o danú problematiku. Na strane prednášajúcich bolo od prvých slov okrem odbornosti cítiť obrovský vklad, lásku k archeológii, nepochybne obrovské pracovné nasadenie a úprimnú snahu zanechať kultúrne dedičstvo tak, aby ho citlivo mohli vnímať aj budúce generácie. Ako povedal Winston Churchil: Čím viac sa pozeráme dozadu, tým lepšie vidíme dopredu… Ostáva veriť, že týmto sa otvárajú nové historické stránky Detvy a že aj ďalší záchranný archeologický výskum bude pokračovať v tomto smere.                                                                                                                                  

Text: Renata Babicová
Foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Stanovisko mesta Detva k informovanosti o havarijnej situácii na teplovodoch Vytlačiť
 

Detva, 6. februára 2017 - Mesto Detva nedostalo od spoločnosti Bytes s.r.o., teda od vlastníka teplovodov, žiadne informácie ohľadom havarijnej situácie s rozvodmi tepla.

Z tohto dôvodu mesto Detva ani nemohlo uverejniť žiadnu informáciu o prerušení dodávky tepla a teplej úžitkovej vody.

Pokiaľ by mesto takúto informáciu dostalo, bolo by zabezpečilo informovanie obyvateľov všetkými informačnými prostriedkami mesta tak, ako mesto informuje pri iných poruchách sietí a prerušení dodávky vody, elektriny alebo plynu.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Príďte na Fašiangy s Ratolesťou do ChudobiencaVytlačiť
 

Občianske združenie Detský folklórny súbor Ratolesť pozýva na Fašiangy, ktoré sa konajú už túto soboru 11. februára 2017 v Chudobienci s nasledovným programom:

7.00 hod - tradičná zabíjačka

14.30 hod - fašiangový sprievod - Bursovníci - od Domu kultúry A. Sládkoviča po Chudobienec

18.00 hod - Tuto nám nedali, tuto nám dajú - Program
                 - účinkujú : DFS Ratolesť, FS Detva, FS Detvani

Po programe bude zábava spojená s pochovávaním basy. "Srdečne ste vítaní!"

 

Podujatie je spolufinancované z rozpočtu mesta Detva.   

Text: Jana Boráková

 


 
 

Ľubomír Višňovský navštívil MHK Blesky DetvaVytlačiť
 

Pred polročným vysvedčením, v piatok 27. januára 2017, keď už boli všetky známky zaokrúhlené, rozhodol sa Mládežnícky hokejový klub Blesky Detva, tak trochu aj za odmenu deťom, v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja usporiadať v Detve podujatie „Deti na hokej!“.  

Oslovili všetky základné aj materské školy v Detve a okolí, aby sa mohli o zážitky podeliť s čo najväčším počtom detí a priniesť trochu prekvapenia, zábavy a športu do ich detských duší.

Mládežnícky hokejový klub Blesky si veľmi váži, že pozvanie prijali vzácni hostia z hokejového sveta a bývalí spoluhráči ich trénera Dušana Pohorelca: Zdeno Cíger, Ľubomír Višňovský, Diana Kosová a vĺčik Goooly.

Hneď z rána klubový autobus priviezol prvých korčuliarov. Ľadovú plochu rozdelili na päť sektorov. V každom bola jedna jednoduchá korčuliarska disciplína, ktorú deti absolvovali pod vedením trénera. Postupne tak na ľad vchádzali farebne rozlíšené skupinky detí, a predviedli svoje zručnosti. Pre deti, ktoré sa ešte nevedia korčuľovať, bol na zahriatie pripravený teplý čajík a súťaže mimo ľadovej plochy.

Vĺčik Goooly robil dobrú náladu na ľade i v hľadisku pre viac ako 400 detí vo veku od 4 do 10 rokov z Detvy, Hriňovej, Kriváňa a Zvolenskej Slatiny.

Pani zima tento rok nešetrí mrazom a tak oziabalo hádam každého, no všetci sa tešili  na „Višňu“! Hokejista svetového mena korčuľoval spolu s deťmi, ocenil ich snahu pochvalou, rozdával autogramy aj úsmevy na spoločných fotkách a na záver v šatni  s našimi chalanmi krátko debatoval o ceste do NHL i reprezentácie SR.    

Podľa prvých ohlasov sa táto krásna no organizačne náročná akcia vydarila, organizátori sú radi, že sa nikto nezranil, ani nestratil a všetci sa spokojní, s červenými líčkami, darčekmi a zážitkami vrátili domov.

Mládežnícky hokejový klub Blesky Detva (MHK Blesky) ďakuje mestu Detva za ľadovú plochu, všetkým rodičom, chlapcom a dievčatám z MHK Blesky Detva, ktorí podujatie pripravili a zabezpečovali. Podujatie prišiel osobne podporiť aj zástupca primátora mesta Ladislav Bódi a poslanci Mestského zastupiteľstva Darina Labáková a Jozef Výbošťok. Vďaka patrí aj tým riaditeľom škôl, ktorí podporili túto snahu a umožnili svojim žiakom zúčastniť sa podujatia počas vyučovacích hodín.

Deťom, ktorým sa na zimnom štadióne páčilo a chceli by sa naučiť korčuľovať alebo hrať hokej, môžu do MHK Blesky kedykoľvek prísť. Výstroj je zdarma a všetky informácie o tréningoch čitateľ nájde na Facebooku/MHK BLESKY Detva.

„Už teraz sa tešíme na stretnutie s vami pri ďalších zaujímavých podujatiach!“

Text: Milan Forgáč
Foto: Ladislav Bódi, Xénia Gondová


 
 

Mesto trvá na zachovaní pohotovosti v DetveVytlačiť
 

Lekárska služba prvej pomoci v Detve by podľa medializovanej informácie od 1. júla 2017 mala byť zrušená, ako súčasť celoslovenského opatrenia Ministerstva zdravotníctva.

Podľa podaných informácií, zdravotná pohotovosť v Detve by mala byť jednou zo 44 pohotovostí, ktoré majú byť zavreté. Na Slovensku by zostalo v prevádzke ostatných 51 pohotovostí pre dospelých a 45 pohotovostí pre deti. Pre obyvateľov okresu Detva by to znamenalo v urgentných prípadoch cestovať buď do Zvolena, do Lučenca, do Brezna alebo do Banskej Bystrice.

Primátor mesta Detva Ján Šufliarský vyvíja kroky na rôznych úrovniach pre zachovanie lekárskej služby prvej pomoci v Detve. Primátor bude predovšetkým apelovať na Ministerstvo zdravotníctva s požiadavkou, aby zvážili zrušenie spádovej zdravotnej pohotovosti v Detve.

Šufliarský to vidí ako riskantný krok voči obyvateľom, ktorí už aj dnes na pohotovosť do Detvy dochádzajú zo vzdialenejších obcí a vzdialenejších osád v lazníckom hornatom okrese Detva.

V prípade, že by obyvatelia vzdialenejších osád mali za urgentnou zdravotnou pomocou cestovať do Zvolena, Lučenca, Brezna či Banskej Bystrice, nebola by dodržaná ani zákonom garantovaná dostupnosť pohotovostí do 30 minút. Cesta zo spomenutých oblastí si už za ideálnych letných poveternostných podmienok vyžaduje 50 minút autom. Tiež nie každý môže za lekárskym vyšetrením cestovať vlastným autom, čím sa časová dostupnosť ešte značne predĺži.

V zimných a kalamitných situáciách by sa pre obyvateľov osád znásobená vzdialenosť mohla stať osudovou a nešťastnou. 

Text a foto: Zuzana Juhaniaková
 


 
 

Materská škola Nám. SNP 17 má novú vodovodnú prípojkuVytlačiť
 

Od 1. februára 2017 má Materská škola Nám. SNP 17 novú vodovodnú prípojku. Mesto Detva a Materská škola na Námestí SNP 17 ďakujú všetkým inštitúciám a jednotlivcom, ktorí akýmkoľvek spôsobom v predchádzajúcom týždni pomáhali pri riešení vzniknutej havarijnej situácie a taktiež ďakujú rodičom za trpezlivosť so vzniknutou situáciou a toleranciu.

Mimoriadnym úsilím zamestnancov Materskej školy Nám. SNP 17, zamestnancov mesta Detva, zamestnancov Technických služieb Detva a zamestnancov firmy Geostav Detva sa podarilo vybudovať novú vodovodnú prípojku pre Materskú školu na Námestí SNP 17 v Detve.

Mesto sa pre túto investíciu rozhodlo z dôvodu, že nový prívod vody má predpoklad dlhšej životnosti a má odolať aj zimám v budúcich desaťročiach. Za ostatných 40 rokov prevádzky Materskej školy k zlyhaniu vodného napojenia pri tejto Materskej škole totiž došlo prvýkrát.

Materská škola mala po celý čas pracovníkmi mesta zabezpečené dočasné alternatívne napojenie na vodu, ktoré postačovalo k tomu, aby Materská škola mohla zachovať svoju prevádzku. Mesto Detva sa s Úradom verejného zdravotníctva dohodlo, že nová prípojka bude vybudovaná do 1. februára 2017, čo sa aj podarilo zrealizovať.

Foto: Primátor mesta Ján Šufliarský počas dní, keď prebiehali práce na havarijnej situácii, priebežne navštevoval Materskú školu na Nám. SNP 17.

Správa bude aktualizovaná o postup technických prác.

Text: Jana Pálková, Zuzana Juhaniaková
Foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Ostáva ešte mesiac, zabojovať sa vždy oplatí - Hlasovanie o detské ihriská „Žihadielka“ Vytlačiť
 

Hlasujte za Detvu tu:  https://zihadielko.lidl.sk/

 

Projekt „Lidl ihrisko Žihadielko“ bude spoločnosť Lidl realizovať aj v roku 2017. Hlasovanie prebieha  prostredníctvom stránky www.zihadielko.sk od 16. januára do 28. februára 2017. 

 

Mesto Detva sa opätovne zapojilo do tohto projektu. Možné umiestnenie detského ihriska „Žihadielko“ je navrhnuté na ulici Andreja Hlinku, na mieste  detského ihriska, ktoré už doslúžilo. 

O tom, či bude toto ihrisko nahradené novým, rozhodne účasť obyvateľov mesta na hlasovaní. Možno sa oplatí spojiť sily a zabojovať o jedno z desiatich ihrísk, ktoré budú v roku 2017 postavené v slovenských mestách.

V roku 2016 si desať miest na Slovensku „vyhlasovalo“ detské ihrisko. Výstavbu ihrísk zabezpečila spoločnosť Lidl a slúžia deťom pre pohybové a voľnočasové aktivity.  

Text a foto: Anna Cíbiková
Ilustračné foto: www.zihadielko.sk


 
 

Detva má pečať mesta s predpokladom stabilného rozvojaVytlačiť
 

Za rok 2016 bolo mesto Detva vyhodnotené ako mesto s predpokladom stabilného rozvoja.

Mesto Detva prešlo hodnotením zameraným na finančnú a majetkovú bonitu a Národné informačné stredisko Slovenskej republiky mu za rok 2016 priznalo a potvrdilo Pečať Rozvoja obcí a miest.

Zdroj: Anna Golianová, text: Zuzana Juhaniaková


 
 

Ples Farnosti sv. Františka Assiského mal opäť veľkú účasťVytlačiť
 

Úspešný, v poradí 15. ples Farnosti sv. Františka Assiského, usporiadala detvianska farnosť na sobotný večer 21. januára 2017 v Dome kultúry A. Sládkoviča v Detve.

Na plese farnosti sa medzi hosťami kde tu objavovali aj spriatelené manželské páry z vedľajších obcí a nechýbal primátor mesta Detva Ján Šufliarský s manželkou Jankou.

Zásluhu na organizácii plesu mali pod vedením dekana Ľuboša Sabola v užšom organizačnom tíme ešte tri dámy a dvaja páni.

Prichádzajúcim hosťom sa spolu s pánom dekanom venovala organizátorka Valéria Škopíková, pomáhali  jej Ivana Gondová a Eva Bohumeľová. V neposlednom rade ochotní páni kapláni František Veverka a Dominik Jáger, ktorí si našli čas počas plesu azda na každého.

Oči a zvedavosť prítomných pútali dve zrkadlové postavy, živé sochy z Mirror Family, čo v slovenskom preklade znamená Zrkadlová rodina. Ich menu zodpovedal aj ich vzhľad, odetí boli od hlavy po päty do zrkadliacich sa črepín. Identita oboch tajomných účinkujúcich je známa organizátorom, predovšetkým pánovi dekanovi, každopádne do Detvy ich pozvali ako pútavý bod programu z iného mesta.

Ples mal bohatú účasť 180 hostí, pekné tombolové ceny a do tanca im hrala Ľudová hudba Domnika Václava.

V úvode plesu sa v programe vystriedali speváčky zo Zboru Hosanna i malí účinkujúci z Detského folklórneho súboru Slniečko a Tanečná škola Wanted pod vedením Štefana Chleba.

Organizátori by sa za spoluprácu chceli osobitne poďakovať aj moderátorke Evke Peknušiakovej, všetkým účinkujúcim a manželom Babicovcom za stravu.

Z 15-teho farského plesu si hostia odniesli nielen spoločenský zážitok ale aj párové a skupinové fotografie, ktoré pre nich na pokračovanie fotil kaplán Dominik Jáger.

Text: Zuzana Juhaniaková
Foto: Dominik Jáger


 
 

Zapojte sa do súťaže Detva má výtvarný talentVytlačiť
 

Kultúrne centrum A. Sládkoviča a Detvianska umelecká kolónia, združenie umelcov pri Kultúrnom centre, vypisujú súťažnú výstavu Detva má výtvarný talent.

Hľadá sa výtvarný talent. "Maľuješ, kreslíš alebo tvoríš inými výtvarnými technikami, prihlás sa v Kultúrnom centre A. Sládkoviča u Emílie Sekerešovej alebo u Milana Malčeka z DUK na emailovej adrese," takto vyzývajú organizátori každého záujemcu o súťaž.

Výstava sa uskutoční v mesiaci apríl 2017. Práce je potrebné priniesť do Kultúrneho centra A. Sládkoviča do konca marca 2017 v počte maximálne 5 kusov. Organizátori si vyhradzujú právo výberu. Práce budú hodnotené odbornou porotou a ocenené vecnými cenami.

Kontakt pre záujemcov o zápis do súťaže: malcekduk@azet.sk, mob: 0908 909 927.

Text: Milan Malček, Zuzana Juhaniaková
Ilustračné foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Pustý hrad a Detva: o dôkazoch histórie staršej ako sa čakaloVytlačiť
 

Pustý hrad a Detva v kontexte aktuálnych archeologických výskumov je prednáška, ktorú pripravuje Podpolianske múzeum v Detve, Archeologický ústav SAV Nitra a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na stredu 1. februára 2017 v Podpolianskom múzeu v Detve.

So začiatkom o 16.30 h. posledné výskumy predstaví vedecký pár archeológov Ján Beljak a Noémi Beljak Pažinová. Výskumu na Pustom hrade, ktorý v posledných rokoch prináša bohaté objavy a úspechy v odhaľovaní histórie Zvolenskej kotliny, sa v prednáške povenuje Ján Beljak.

Nečakanými archeologickými skutočnosťami, ktoré históriu osídlenia Detvy posúvajú na priamke časov omnoho hlbšie než sa čakalo, sa bude zaoberať vedúca výskumu v Detve Noémi Beljak Pažinová.

Text: Zuzana Juhaniaková
Foto: Ján Beljak, Noémi Beljak Pažinová


 
 

Detvianski hádzanári sa zišli na Vianočnom turnaji 2016Vytlačiť
 

Počas Vianočných sviatkov sa 28. decembra 2016 v mestskej športovej hale v Detve odohral 6. ročník Vianočného turnaja hádzanárov.

O 14.30 h. bolo slávnostne zahájenie turnaja, ktorý otvoril a účastníkov privítal prezident Športového klubu Hádzaná Štefan Závodný. Pozdrav a blahoprianie predniesol sám primátor mesta Ján Šufliarský.

O 15.00 h. sa už proti sebe postavili družstvá staršie ženy a mladšie ženy, s víťazstvom, ktoré sa priklonilo na stranu mladších v pomere 16:19.

O 16.00 h. súťažili starší muži a mladší muži s výsledkom 18:22.

O 18.00 h. bojovali mladšie družstvá proti starším s výsledkom 24:23.

Vyhodnotenie celého turnaja nastalo o 19.30 h. Turnaj mal dobrú úroveň, bol priestorom na stretnutie pre hráčov a hráčky, ktorí reprezentovali Detvu v hádzanej. Turnaj ukončil Štefan Závodný poďakovaním sa organizátorom kompetentným za prípravu a priebeh turnaja a to: Zuzane Ďuricovej, Pavlíne Blaškovej, Igorovi Závodnému staršiemu a Jánovi Juríkovi.

Hádzaná v Detve má dlhoročnú tradíciu. Ľudia, ktorí pôsobili pri detvianskej hádzanej, vychovali množstvo kvalitných a skúsených hráčok a hráčov, ktorí sa presadili aj v najvyšších súťažiach, či reprezentáciách.

Športový klub Hádzaná Detva vníma ako poslanie rozvoj telesnej kultúry a športu v detvianskom regióne.

Projekt hádzanej v Detve bol spolufinancovaný z rozpočtu mesta Detva.

Text: Štefan Závodný
Foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Záver sezóny detvianskym gymnastkám vyšiel na jedničkuVytlačiť
 

V dňoch 2. a 3. decembra 2016 prepožičal Klub športovej gymnastiky Detva (KGŠ Detva) svoje priestory vrcholnej súťaži sezóny v športovej gymnastike a to Majstrovstvám Slovenska (M-SR) a 28. ročníku Memoriálu manželov Žifčákovcov.

Svojou účasťou hostiteľov poctili gymnastky Nórska, Česka a Veľkej Británie.

M-SR s rekordným počtom pretekárok 120 oficiálne otvoril primátor mesta Ján Šufliarský.

I keď je detvianska telocvičňa len tréningovou halou, podujatie sa podarilo zorganizovať vďaka rodičom, funkcionárom a sponzorom s noblesou a športovou eleganciou. Chválou nešetril nikto z prítomných trénerov a hostí. Svedčia o tom záverečné slová delegáta Slovenskej gymnastickej federácie Jozefa Dučáka.

Podľa jeho slov, členovia organizačného výboru pripravili pre súťažiace pretekárky veľmi dobré súťažné podmienky, vyhovujúce pre všetky kategórie. Obdiv a uznanie si zaslúžia všetci členovia organizátora pretekov, rodičia a členovia klubu KŠG Detva, s akou obetavosťou a precíznosťou pracovali počas celých pretekov a dokázali na tak malom priestore zorganizovať preteky za účasti 120 pretekárok na tak vysokej organizačnej úrovni.

Jozef Dučák pokračoval, „keď sa človek pozrie na čelnú stenu telocvične klubu KŠG Detva, kde sú fotografie manželov Žifčákovcov, a trochu pozná históriu tohto klubu za ich pôsobenia a zažil tieto dnešné preteky Majstrovstiev Slovenskej republiky 2016, musí so mnou súhlasiť, keď poviem: Je veľmi dobré, že trénerka Katarína Krekáňová sa vrátila do Detvy, tu je jej miesto, ona patrí sem do Detvy, ona je nositeľkou pomyselnej pochodne a hybnou silou detvianskej gymnastiky po manželoch Žifčákovcoch.“

„I my veríme, že sa nám podarilo vytvoriť podmienky hodné tejto súťaži, čo potvrdili aj vynikajúce výkony jednotlivých pretekárok. Nás teší skutočnosť, že medzi nimi nechýbali gymnastky Detvy,“ komentovala trénerka Katarína Krekáňová.

 

Výsledky M-SR 2016:

 

1.kategória

Nela Ostrihoňová       1. miesto

Eva Bystrianska         4. miesto  a 3. miesto Slovenský pohár 2016

Emma Ridzoňová       7. miesto

5.kategória

Margaréta Gondová   1. miesto a 2. miesto Slovenský pohár 2016

Anna Hrušková 4. miesto

Staršie žiačky

Sára Dydi                   2. miesto a 1. miesto Slovenský pohár 2016

Najmladšie žiačky

Mária Novosadová     3. miesto a 1. miesto Slovenský pohár 2016

Mladšie žiačky

Lucia Dobrocká          2. miesto

Juniorky

Barbora Melichová     2. miesto a 1. miesto Slovenský pohár 2016

 

Výsledky Memoriál Žifčákovcov 2016:

 

1.miesto          Chiara Bunce / Veľká Británia

2.miesto          Margaréta Gondová/ Detva

3.miesto          Kristína Pýchová / Banská Bystrica

 

Sára Dydi 5.miesto, Radoslava Kalamárová 7. miesto, Anna Hrušková 13. miesto, Barbora Melichová 19. miesto, všetky z detvianskeho klubu.

Pretekárkam patrí srdečné blahoželanie za vzornú reprezentáciu klubu a Základnej škole Obrancov mieru a mestu Detva poza spoluúčasť pri organizácii tohto športového sviatku.

 

Činnosť Klubu športovej gymnastiky Detva bola spolufinancovaná z rozpočtu mesta Detva.

Text a foto: Gabriela Novosadová


 
 

Reakcia na článok poslanca „Rekonštruovať sa má cez leto a nie v zime!“Vytlačiť
 

Detva 20. januára 2017 - Vychádzajúc z verejnosti známych faktov o rekonštrukcii Materskej školy na ulici Obrancov mieru 876/5 je nutné upozorniť na nepravdivé, zavádzajúce a klamlivé informácie v článku s názvom „Rekonštruovať sa má cez leto a nie v zime!“, a v reportáži pod článkom, kde autorom vyjadrení je poslanec Mestského zastupiteľstva v Detve Roman Vrťo.

Poslanec Mestského zastupiteľstva svojimi vyjadreniami čitateľovi či divákovi podsúva zavádzajúcu interpretáciu faktov, keď uvádza „rok sme s poslancami bojovali za rekonštrukciu tejto škôlky,“ pretože mesto Detva práve z dôvodu, že v rozpočte mesta Detva v roku 2016 nebol poslancami schválený dostatočný objem finančných prostriedkov, nemohlo začať verejné obstarávanie na rozšírenie Materskej školy Obrancov mieru a realizovalo sa tak až v auguste 2016.

Následné administratívne úkony verejného obstarávania mohli byť uzavreté v najskoršom možnom termíne 22. decembra 2016 podpisom zmluvy o dielo s víťazným dodávateľom.

Mesto Detva ani neuvažovalo o krajnej možnosti zastaviť činnosť Materskej školy Obrancov mieru v bežiacom školskom roku.

Pracovníci Oddelenia školstva, kultúry a sociálnych vecí Mestského úradu v Detve, pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Zvolene a riaditeľky materských škôl v Detve zvážili ako najvýhodnejšie dočasné riešenie umiestniť deti do v súlade s legislatívou dočasne vytvorených troch tried pod strechou Materskej školy A. Bernoláka v Detve.

Deti tak môžu pokračovať v začatom školskom roku so svojimi osobnými vecami, so svojimi spolužiakmi a so svojimi učiteľkami, na ktoré sú deti zvyknuté.

Mesto Detva chce zároveň vyzdvihnúť a oceniť ústretovú ochotnú spoluprácu zamestnancov a rodičov oboch materských škôl, ktorí na vytvorení dočasných funkčných priestorov spolupracovali.

Realizácia rekonštrukčných prác a prevádzky Materskej školy v dočasných priestoroch bola prerokovaná na rade školy a na rodičovskom združení. Do dnešného dňa mesto Detva neeviduje žiadnu sťažnosť ani zo strany rodičov ani zo strany kompetentných inštitúcií.

Mesto Detva túto rekonštrukciu začalo v januári 2017 z nasledovných dôvodov. Prvým je, že Štátna školská inšpekcia určila termín 31. augusta 2016, dokedy musí byť rozšírená kapacita tejto materskej školy. Ďalším dôvodom je príprava nového školského roka 2017/2018. Dňa 1. mája 2017 začína zápis detí do materskej školy a k tomuto dátumu už musí byť stanovená kapacita materskej školy, ktorú určuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva v prevádzkovom poriadku školy.

Stavba Materskej školy na ulici Obrancov mieru je projekčne navrhnutá ako drevostavba, čo znamená, že stavebné práce môžu byť vykonávané aj v zimných mesiacoch. Obvodové steny sú navrhnuté z drevených nosných hranolov obojstranne obložené s vnútorným zateplením. Vonkajšia časť objektu bude zateplená kontaktným zatepľovacím systémom. Interiérová časť bude tvorená sadrokartónom. Práce na nadstavbe objektu budú koordinované tak, aby bol dodržaný stanovený harmonogram prác a aby boli dodržané podmienky zmluvy o dielo.

Týmto v zmysle § 7 o práve na opravu, zákona č. 167/2008 Z. z. (tlačového zákona), žiadame o zverejnenie tohto textu na www.dtonline.sk ako reakciu na článok „Rekonštruovať sa má cez leto a nie v zime!“ zo dňa 17. januára 2017.

Text: Zuzana Juhaniaková, referentka pre styk s verejnosťou, Margita Gajdošová, vedúca Oddelenia školstva, kultúry a sociálnych vecí, Peter Jamnický, vedúci Oddelenia výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Detve

Ilustračné foto: archív Materskej školy Obrancov mieru 876/5


 
 

Najkrajším európskym valčíkom otvorili plesovú sezónu v DetveVytlačiť
 

S noblesou, valčíkom Na krásnom modrom Dunaji, otvorili Plesovú sezónu 2017 v Detve v sobotu 14. januára v Dome kultúry A. Sládkoviča.

Najslávnejší valčík Johanna Straussa mladšieho interpretoval Komorný orchester Konzervatória Jána Levoslava Bellu z Banskej Bystrice pod taktovkou Igora Vlacha a tanečníci konzervatória.

Viedenský valčík venovali primátorskému manželskému páru a jeho pozvaným hosťom. Postupne sa k nim pridali ďalší zúčastnení hostia Reprezentačného mestského plesu 2017 v Detve.

Komorný orchester banskobystrického konzervatória príležitostným repertoárom vítal hostí reprezentačného plesu ešte krátko pred jeho otvorením vo Veľkej sále Domu kultúry. Prvá fanfára, Polonéza, bola sprevádzaná tanečnou choreografiou žiakov tanečného odboru banskobystrického konzervatória. Po druhej fanfáre moderátor plesu, herec Daniel Výrostek z Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, uviedol na pódiu primátora mesta Jána Šufliarského. Primátor zaželal všetkým hosťom príjemnú plesovú noc a dobrú náladu do celej nastupujúcej plesovej sezóny v Detve.

V programe nasledovalo číslo hudobno dramatického odboru konzervatoristov Muzikál vládne svetom I. a koncertný valčík, ktorý opäť predviedli žiaci tanečného odboru. Druhé tanečné kolo s komorným orchestrom bolo v rytme valčíka, polky a tanga.

Po slávnostnom úvode sa do rána o dobrú náladu a rezko na parkete starala Ľudová hudba Dominika Václava a DJ Marián Auxt.

Viacerí sponzori tohtoročného reprezentačného plesu sa postarali celkovo o pekných 46 tombolových cien a opakovaný potlesk pri stoloch výhercov.

Pár momentiek z plesového večera

*

*

*

*

*

*

*

*

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Zber triedeného odpadu z miestnych častí začína! Vytlačiť
 

Mesto Detva a Technické služby Detva s.r.o. oznamujú občanom, že od 1. januára 2017 začal zber triedeného odpadu, ktorým je papier, sklo, plasty, kovy - tetrapaky, formou vrecového zberu z nasledovných lokalít:

Sever

Kostolná, Stavanisko, Skliarovo, Laštek vždy v poslednú stredu v mesiaci. Prvý zvoz odpadu bude 25. januára 2017.

Juh

Piešť I, Piešť II, Krné vždy v posledný štvrtok v mesiaci. Prvý zvoz odpadu bude 26. januára 2017.

Priebeh a podmienky zberu odpadu: Každá domácnosť dostane vrecia podľa príslušných farieb zbieraného odpadu (z každej farby po jednom kuse), do ktorých triedi odpad počas celého mesiaca.

V deň zvozu odpadu je potrebné vyložiť pred dom vrece naplnené triedených odpadom, kde mu pracovníci Technických služieb Detva s.r.o. toto vrece vymenia za prázdne vrece rovnakej farby.

Text: Juraj Bystriansky, Zuzana Juhaniaková

 

Súbor na stiahnutie Letak_strana2.pdf Letak_strana2.pdf (3.1 MB)

 
 

V Dennom centre sa páralo ako za starých čiasVytlačiť
 

Kedysi neodmysliteľnou súčasťou jesenných a zimných večerov na dedine bolo páranie peria, či už na perinu alebo vankúše, pre dievky súce na vydaj.

V utorok 17. januára 2017 bolo v Dennom centre na Partizánskej ulici veselo. Členky Klubu dôchodcov č. 1 zorganizovali na tento deň páračky, aby si pripomenuli túto starú ľudovú tradíciu párania peria, ktorú mnohí poznajú už iba z rozprávania starých mám.

V minulosti to bola pravidelne každoročne sa opakujúca príležitosť na spoločenský život mládeže i starších. Páračky peria sa zvykli konať od začiatku novembra až do konca fašiangov.

Napárať perie do výbavy pre dcéru alebo pred krstinami nebola pre domácu gazdinú jednoduchá záležitosť. Preto sa husi v každom poriadnom gazdovstve dobre vykrmovali a šklbali viackrát do roka. Gazdiná pierka starostlivo zbierala a ukladala do komory, aby ich bolo dostatok na páračky.

Ľudová tradícia páračiek na dedinách sa nezaobišla bez veselej nálady, kde sa stretávali ľudia pri hudbe a speve. Kedysi ľudia žili družnejšie so svojimi radosťami a starosťami.

V Dennom centre pri páračkách poletovalo perie ako za starých čias, bolo veselo a jeho interiérom sa niesol spev za sprievodu harmonikárov, ktorý vytváral príjemnú atmosféru starej ľudovej tradície.

Žienky si zaspomínali na ich mladé časy, keď sa na páračkách zúčastňovali. Pre všetkých účastníkov, ktorých sa zišlo v hojnom počte, bolo pripravené aj pohostenie, ktoré pripravili šikovné členky Klubu dôchodcov č. 1.

Okrem vynikajúceho punču si všetci pochutili na tvarohových koláčoch, pampúchoch s lekvárom, slaných koláčoch a kapustnici. Všetci odchádzali s pocitom príjemne stráveného dňa, a tešia sa na ďalšie aktivity zamerané na oživovanie našich krásnych slovenských ľudových zvykov a tradícií. 

Text a foto: Jana Jedličková


 
 

Húževnatí Bleskáči vyhrávajú aj v sťažených podmienkachVytlačiť
 

V práve prebiehajúcej sezóne 2016/17 si starší a mladší žiaci Mládežníckeho hokejového klubu MHK Blesky Detva držia neustále pozíciu lídrov tabuľky 2. ligy. 

Pred piatimi rokmi vzniklo v Detve občianske združenie MHK Blesky Detva. Zakladali ho s dobrým úmyslom vnášať krôčik po krôčiku do detských srdiečok lásku k športu. Mnohými nepochopení, mnohými zavrhovaní. Iniciátori myšlienky sa nenechali odradiť a napriek mnohým problémom pokračovali v začatej práci. Dnes môžu s hrdosťou povedať, že oproti ostatným hokejovým klubom s dlhoročnými tradíciami, MHK Blesky za tento krátky čas dokázalo vybudovať pomerne širokú základňu v mládežníckych kategóriách.

V práve prebiehajúcej sezóne 2016/17 si starší a mladší žiaci MHK Blesky Detva držia neustále pozíciu lídrov tabuľky 2. ligy. Najlepšie hodnotenia majú chlapci aj v kategóriách jednotlivcov.

Prvé výsledky práce trénerov sa dostavili aj v kategóriách kadetov a dorastencov v extraligových kluboch, kde odchovanci MHK Blesky momentálne pôsobia. Jedného zástupcu majú dokonca aj v reprezentačnom tíme SR 15.

Keďže na domovskom Zimnom štadióne v Detve má majoritné postavenie seniorský hokej, dostávajú ľadovú plochu len na čas nevyhnutný pre ligové zápasy a pár hodín tréningov, na ktoré sa deti nemajú ani kde prezliecť. MHK Blesky sa preto rozhodlo s prípravkármi za hokejovými skúsenosťami cestovať. Snáď aj prekonané prekážky deťom scelia ich hokejový charakter a o to lepšie sa budú vedieť popasovať v zápasoch, ktoré ich čakajú nielen na ľadovej ploche, ale aj v živote.

Pre najmenšie deti MHK Blesky pripravuje v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja (SZĽH) v piatok 27. januára 2017 podujatie pod názvom: „Deti na hokej!“. V tento deň bude Zimný štadión v Detve otvorený od 10:00 h. pre všetky základné a materské školy z Detvy a okolia. Pre deti je pripravený zábavno-súťažný program. Pozvanie prijali aj osobnosti slovenského hokeja Ľubomír Višňovský, Zdeno Cíger a nebude chýbať  ani obľúbený maskot Goooly. Podujatia sa môžu zúčastniť aj deti, ktoré sa ešte nevedia korčuľovať alebo deti mladšie ako štyri roky v sprievode svojich rodičov. Všetci sú srdečne pozvaní!

Občianske združenie MHK Blesky sa chce v neposlednom rade poďakovať mestu Detva za finančnú podporu ako aj všetkým firmám, organizáciám a fyzickým osobám, ktoré akýmkoľvek spôsobom doteraz podporili a pomáhajú zabezpečovať činnosť klubu, veď zabezpečiť nielen zápasy ale aj prepravu, stravu, hokejový materiál, ubytovanie na turnajoch, to všetko stojí nemalé finančné prostriedky a veľa úsilia zo strany ochotných ľudí.

„Ďakujeme a v kútiku našich hokejových sŕdc dúfame, že pri nás budú stáť aj naďalej. Prajeme  všetkým do nového roka 2017 veľa zdravia a osobných aj pracovných úspechov!“

Text: Milan Forgáč


 
 

Malí hokejisti HC 07 zvíťazili nad susednými mestamiVytlačiť
 

Nedeľa 8. januára 2017 bola pre mladíkov klubu HC 07 Detva veľmi úspešná, keď sa ich 3. ročník zúčastnil zväzového turnaja v Brezne a za účasti štyroch tímov postupne detviansky tím po výhrach nad Banskou Bystricou 11:7, Breznom 8:3 a Zvolenom 13:6 skončil na vynikajúcom 1. mieste.

Vedenie klubu najmladších hokejistov HC 07 chce poďakovať trénerom a rodičom za podporu a neúnavné povzbudzovanie. O ďalší výborný výsledok sa postarali mladší a starší žiaci, ktorí v tú istú nedeľu vo svojich zápasoch porazili Námestovo.

„Ďakujeme našim nádejam za úspešnú reprezentáciu nášho klubu i mesta Detva.“

Text a foto: Zuzana Lepiešová


 
 

Obrazy našepkávajú tajomstvo človekaVytlačiť
 

Do 15. februára 2017 môže verejnosť na chvíľu pookriať pri výstave akrylových malieb umelkyne Dany Krnáčovej v Dome kultúry A. Sládkoviča v Detve.

Maliarku osobne i jej diela na pôde podpolianskeho mesta uviedol na vernisáži 7. januára 2017 Milan Malček.

V konferenčnej sále Domu kultúry dominujú obrazy s menami Láska, Žena v červených šatách, Po sezóne, Letné ráno, Dominikina stužková, Žena s kaméliou, Južná pošta, Vábenie farebného motýľa, Múza, V očakávaní. 

Obrazy sú predajné. Od vernisáže však už o niektoré z nich požiadali jednotliví záujemcovia.

Obrazy Dany Krnáčovej sú inšpirované tajomstvom, či krásou človeka. „Najlepšie inšpirácie sa nachádzajú v momentoch a sú úplne všade okolo nás,“ prezradila umelkyňa. „Keď niečo vidím, cítim, stačí detail, ktorý sa prepojí s nejakou emóciou, a ten ma skôr či neskôr pritiahne k plátnu. Baví ma niečo vytvoriť z reality, ktorú si väčšina ľudí možno ani neuvedomuje, nejakú novú skutočnosť, náladu,“ dodala Dana Krnáčová. Maľovanie je pre ňu veľkým zdrojom energie, sily ale aj relaxu.

Ako o sebe prezradila autorka, maľovanie je pre ňu aj spôsob komunikácie, prvok, ktorým sa vyjadruje o živote, zároveň jej dáva aj pocit pravej slobody. Jej vzorom bol kedysi holandský maliar Jan Vermeer van Delft. Teraz, ako priznala pani Danka Krnáčová, snaží sa ísť viac vlastnou cestou. „Idea alebo detail, ktorý chcem preniesť do obrazu, musí mať v sebe dobrú emóciu, lebo s ňou prichádza s veľkou pravdepodobnosťou aj isté povznesenie,“ pokračovala maliarka.

Na otázku, čo pre ňu umenie osobne znamená, odpovedala: „Výstižná je myšlienka od Christopha F. Schillera: Každé umenie sa venuje radosti a niet vážnejšej úlohy, ako obšťastňovať ľudí.“

O maliarke

Dana Krnáčová, rodáčka z Dudiniec, pracuje v Kúpeľoch Dudince. Na základnej škole začala kresliť, neskôr maľovala temperou a akvarelovou technikou. Zásadný zlom nastal v roku 2010 na päťdňovom stretnutí chorvátskych maliarov v Záhrebe, kde ju maliari nasmerovali k akrylu na plátno a tejto technike zostala verná.

Jej nedávne výstavy:

 • v marci 2016 v kúpeľnom dome Diamant v Dudinciach
 • 2015 a 2016 – spoločná výstava v Synagóge Menora Saag Centre v Šahách
 • 2015 a 2016 – účasť na Medzinárodnom maliarskom a sochárskom sympóziu „Hontianske inšpirácie“ v Hokovciach

 

Text: Zuzana Juhaniaková
Foto: Jaroslav Švábenský


 
 

V Detve vznikne Fitness Zorale ČaweVytlačiť
 

Od apríla 2017 by sa mala naplno rozbehnúť prevádzka nového fitness centra s posilňovňou pre rómsku populáciu v Detve.

Občianske združenie Fitness Zorale Čawe, ktoré založili v auguste 2016 a jeho predsedom je Maroš Oláh, informovalo o ich koncepcii a príprave projektu.

O priestor pre posilňovňu občianske združenie požiadalo mesto Detva a to na Štúrovej ulici 29, v pivničných priestoroch. Posilňovňa bude vybavená posilňovacími vežami značky Duvlan, ktoré majú výbornú biomechaniku a cvičenie je veľmi efektívne. Do posilňovne pribudne stacionárny bicykel a bežiaci pás. Postupne budú dokupovať jednoručné činky počnúc váhou 2,5 kg, rebriny a hrazdy pre posilňovanie vlastnou váhou.

Kúpa dvoch posilňovacích veží značky Duvlan bola spolufinancovaná z rozpočtu mesta Detva so spolufinancovaním OZ Fitness Zorale Čawe.

Projekt bol spolufinancovaný z rozpočtu mesta Detva.

Text: Jozef Výbošťok
Ilustračné foto: Jozef Výbošťok


 
 

Materská škola bude mať rozšírené priestory a kapacituVytlačiť
 

V januári 2017 mesto Detva prestavbou rozširuje kapacitu Materskej školy Obrancov mieru 876/5.

Verejné obstarávanie na stavbu bolo ukončené v decembri 2016, preto už 22. decembra podpísali zmluvu a 9. januára 2017 sa mohli naplno rozbehnúť práce oficiálnym odovzdaním staveniska. Do svojej vynovenej a rozšírenej Materskej školy budú môcť deti vstúpiť začiatkom mája tohto roku.

Mesto Detva na rozšírenie Materskej školy Obrancov mieru 876/5 využilo dotáciu, ktorú v roku 2016 poskytlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na rozšírenie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov na základe Zmluvy č. 1009/2015/SRŠ o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu zo dňa 14. decembra 2015.

Materská škola pokračuje v zaužívanom rytme školského roka vo vybratých náhradných priestoroch. Vhodný dočasný objekt pre materskú školu hľadalo mesto od novembra 2016. Ako najvhodnejšia sa ukázala možnosť dočasne zdieľaných priestorov Materskej školy A. Bernoláka 19 v Detve. Mesto Detva ešte 11. novembra 2016 požiadalo Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Zvolene (RUVZ) o posúdenie náhradných priestorov Materskej školy Obrancov mieru 876/5 Detva počas realizácie rozšírenia priestorov materskej školy, pričom navrhlo tri varianty riešenia.

Nad možnosťou dočasného zatvorenia materskej školy mesto Detva ani neuvažovalo.

Obhliadka troch možných priestorov za účasti riaditeliek, vedúcej Oddelenia školstva, kultúry a sociálnych vecí Mestského úradu v Detve a pracovníčok RUVZ sa uskutočnila 21. novembra 2016. Najvhodnejší variant z navrhovaných mestom Detva sa javil presťahovanie detí do priestorov Materskej školy A. Bernoláka 19, Detva. Písomné stanovisko RUVZ bolo doručené na mesto Detva dňa 30. novembra 2016. Presťahovaniu detí predchádzala úprava priestorov podľa odporúčania RUVZ.

V pondelok 9. januára 2017 bola prvýkrát spustená prevádzka Materskej školy Obrancov mieru 876/5 v náhradných priestoroch.

Víťaz verejného obstarávania na rozšírenie priestorov materskej školy bola firma Siroň plus s.r.o. a podľa zmluvy má lehotu na ukončenie stavby 120 dní od odovzdania staveniska.

Bezpečnosť a komfort detí a zamestnancov Materskej školy Obrancov mieru v jej dočasných priestoroch je v záujme mesta Detva aj pracovníkov RUVZ.

Obe spomenuté inštitúcie situáciu denne priebežne monitorujú. Na deň 12. január 2017 je plánovaná ďalšia spoločná obhliadka dočasných priestorov pracovníčkami mesta Detva a pracovníčkami RUVZ.

Text: Margita Gajdošová, Zuzana Juhaniaková
Ilustračné foto: www.msdt6.estranky.sk


 
 

Pozvanie na Reprezentačný mestský ples 2017Vytlačiť
 

Mesto Detva a Kultúrne centrum A. Sládkoviča pozývajú občanov na Reprezentačný mestský ples 2017, ktorý sa bude konať v sobotu 14. januára 2017 v Detve.

Slávnostné otvorenie plesu bude o 19.00 hod. vo veľkej sále Domu kultúry A. Sládkoviča. Hrať bude Ľudová hudba Dominika Václava + DJ.

Vstupné 25 Eur. Predaj vstupeniek v pokladni Mestského úradu Detva.

Text a ilustračné foto: Zuzana Juhaniaková

 


 
 

Na miestne dane a poplatky je čas do konca januáraVytlačiť
 

Detva, 4. január 2017 – Mesto Detva, oddelenie ekonomické, upozorňuje občanov na povinnosti týkajúce sa miestnych daní a poplatku za komunálny odpad:

 

Daň z nehnuteľnosti

Občania, u ktorých nastali v priebehu roku 2016 zmeny vo vlastníctve nehnuteľností, teda vznik alebo zánik vlastníctva, sú povinní to nahlásiť na Mestskom úrade v Detve. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti je potrebné podať daňové priznanie do 31. januára 2017

Držitelia preukazu Ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP), ktorí sú samostatne žijúci, môžu požiadať o zníženie dane z nehnuteľnosti (pre občanov, ktorí si túto úľavu uplatnili v minulom roku, úľava naďalej platí).

Bližšie informácie – Mestský úrad Detva, prízemie, č.dverí 110., tel. 3700420, viera.golianova@detva.sk 

 

Poplatok za komunálny odpad

Občania, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú mimo mesta Detva, si môžu uplatniť zníženie alebo celkové odpustenie poplatku, k čomu je potrebné predložiť doklady, ktoré to preukazujú.  

Študenti nad 18 do 25 rokov si môžu uplatniť zníženie poplatku za komunálny odpad, pokiaľ predložia potrebné doklady do 31. januára 2017.

Bližšie informácie - Mestský úrad Detva, prízemie, č.dverí 110., tel. 3700422, martina.vajsova@detva.sk

 

Daň za psa

Občania, ktorí sú vlastníkmi psa staršieho ako 6 mesiacov, sú povinní psa nahlásiť, vyzdvihnúť si evidenčnú známku a platiť daň za psa.

Bližšie informácie - Mestský úrad Detva, prízemie, č.dverí 110. tel. 3700421,

gabriela.jagerska@detva.sk


Text: Gabriela Jágerská
Foto ilustračné: Zuzana Juhaniaková


 
 

Nový rok začali populárnym posedením na SkliaroveVytlačiť
 

Prvé hodiny nového roka 2017 vítali a oslávili obyvatelia Skliarova v družnom spoločenstve v miestnom pohostinstve. Populárne stretnutie na Silvestra 2016 usporiadalo občianske združenie Skliarovo.

Prichádzajúcich bližších i vzdialenejších susedov Skliarovčanov na posedení s oslavou nového roka vítal Imrich Murín. Priateľské vzťahy utužovali pri ľudovej hudbe, pred pohostinstvom atmosféru dotváral oheň, na ktorom varili punč.

Zabaviť sa sem prišli, ako s radosťou konštatoval Imrich Murín, všetky vekové kategórie. Prichystané boli obložené misy a iné dobroty. Na polnoc si obyvatelia Skliarova spoločne pripili a blahopriali si šťastie do nastupujúceho nového roka.

Občianske združenie Skliarovo už teraz pozýva všetkých milých susedov a priateľov na nasledujúcu silvestrovskú oslavu.

Podujatie bolo spolufinancované z rozpočtu mesta Detva.

Text: Zuzana Juhaniaková
Ilustračné foto: Eva Chlebová


 
 

Primátor zavítal do Domova dôchodcov Vytlačiť
 

Ani v závere roka 2016 mesto Detva nezabudlo na svojich občanov, odkázaných na sociálne služby, ktorí z dôvodov zdravotných a sociálnych nemohli zotrvať vo svojom pôvodnom prostredí.

Pozdraviť ich a obdariť darčekmi prišiel v stredu 21. decembra najvyšší predstaviteľ mesta, primátor Ján Šufliarský, ako aj žiaci Základnej umeleckej školy Svetozára Stračinu v Detve, ktorí svojim prednesom, spevom, tancom a hrou na hudobné nástroje navodili tú správnu vianočnú atmosféru.

Pán primátor prítomným klientom, ako aj zamestnancom Domova dôchodcov v Detve osobne odovzdal darček a pripojil pár vrúcnych slov, ktoré každému dobre padnú vo vianočnom období.

Kolektív Domova dôchodcov v Detve vyjadruje poďakovanie pánovi primátorovi a žiakom a učiteľom zo Základnej umeleckej školy za pripravený program a za čas, ktorý si našli, aby Domov dôchodcov opäť navštívili a do sŕdc obyvateľov  priniesli  pohodu a radosť.

Text: Ľubica Lepiešová
Foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Primátor mesta s poďakovaním navštívil Domov sociálnych služiebVytlačiť
 

Tri dni pred Vianocami, v stredu 21. decembra 2016, navštívil primátor mesta Ján Šufliarský deti a pracovníkov Domova sociálnych služieb v Detve.

V mene celého spoločenstva, ktoré tu vytvárajú deti s pracovníkmi, primátora privítala riaditeľka Mária Gibaľová. Deti sa bravúrne postarali o veselú predvianočnú náladu. Individuálne a s neskrývanou radosťou vystúpili pred všetkými a recitovali básne alebo zaspievali obľúbenú vianočnú pieseň.

Primátor im ako poďakovanie rozdal balíčky od svätého Mikuláša, ktoré pre nich Mikuláš zložil na Mestskom úrade.

Primátor mesta sa s uznaním a poďakovaním obrátil na pracovníkov Domova sociálnych služieb Detva za ich celoročnú profesionálnu a láskavú prácu v prospech zverených detí a mladých ľudí z okresu Detva.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Novou poslankyňou je Katarína KrekáňováVytlačiť
 

V úvode mimoriadneho zastupiteľstva dňa 28. decembra 2016 zložila poslanecký sľub nová poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Detve, Katarína Krekáňová.

Magisterka Katarína Krekáňová nastúpila na uvoľnený mandát poslanca v treťom volebnom obvode mesta Detva na základe výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí v meste Detva zo dňa 15. novembra 2014. Katarína Krekáňová bola podľa počtu získaných hlasov prvou náhradníčkou v obvode, do ktorého patrí historická časť Detvy.

Nová poslankyňa nastúpila na uprázdnené miesto po tom, ako poslancovi Jozefovi Kulišiakovi zanikol mandát poslanca mestského zastupiteľstva.

Dňa 23. decembra 2016 bolo mestu Detva zo strany Okresného súdu Zvolen doručené právoplatné rozhodnutie, z ktorého vyplýva, že menovaný poslanec bol odsúdený za úmyselný trestný čin.

Nová poslankyňa Katarína Krekáňová pred verejnosťou v obradnej sieni zložila, a podpisom potvrdila, nasledovný sľub poslanca:

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Videozáznam hlasovaní o zachovaní teplovodov v majetku mesta DetvaVytlačiť
 

Priebeh mimoriadnych mestských zastupiteľstiev dňa 28. decembra 2016 a dňa 29. decembra 2016, počas ktorých mestské zastupiteľstvo v Detve hlasovalo o zachovaní teplovodov v majetku mesta Detva, si verejnosť môže pozrieť on-line prostredníctvom linkov:

 

Videozáznam mimoriadneho mestského zastupiteľstva 29. decembra 2016 v Detve

http://samosprava.detva.sk/pozvanky-a-uznesenia.phtml?id_menu=89760&module_action__240517__id_zas=22020&module_action__240517__id_type=7#m_240517

 

Videozáznam mimoriadneho mestského zastupiteľstva 28. decembra 2016 v Detve

http://samosprava.detva.sk/pozvanky-a-uznesenia.phtml?id_menu=89760&module_action__240517__id_zas=22000&module_action__240517__id_type=7#m_240517

Text: Zuzana Juhaniaková
Ilustračné foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Mesto prišlo o tepelné rozvody proti vôli primátora a občanovVytlačiť
 

Na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve v Detve 29. decembra 2016 napokon poslanci neschválili odstúpenie od zmluvy s firmou Bytes s.r.o., čím mesto Detva definitívne prišlo o svoj strategický majetok, rozvody tepla.

Primátor mesta využil v plnom rozsahu všetky svoje možnosti a kompetencie k tomu, aby strategický majetok mesta „rozvody tepla“ boli vždy majetkom mesta Detva.

Primátor k tomuto vydal nasledovné stanovisko:

Mesto Detva 24. júna 2009 odpredalo spoločnosti Bytes s.r.o. tepelné rozvody mesta za symbolickú sumu 1165€ za podmienky, že ich Bytes s.r.o. do 31. decembra 2012 zrekonštruuje na vlastné náklady, bez finančnej spoluúčasti mesta. Spoločnosť Bytes s.r.o. tento svoj záväzok nedodržala a do dnešného dňa tepelné rozvody nezrekonštruovala.

Za nesplnenie tohto záväzku mohlo mesto Detva v zmysle kúpnej zmluvy a Obchodného zákonníka do 30. decembra 2016 od kúpnej zmluvy odstúpiť a prevziať si tepelné rozvody späť do majetku mesta. Ak by tak ale mesto neurobilo, došlo by k premlčaniu jeho nároku a spoločnosť Bytes s.r.o. by zostala vlastníkom tepelných rozvodov bez povinnosti vykonať ich rekonštrukciu.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy na tepelné rozvody uzavretej medzi mestom Detva a spoločnosťou Bytes s.r.o. som zaraďoval do programu rokovania mestského zastupiteľstva opakovane a to 24. novembra, 16. decembra, 28. decembra a v poslednom možnom dátume 29. decembra 2016.

Prijatím uznesenia mestského zastupiteľstva, že mestské zastupiteľstvo schvaľuje odstúpenie mesta Detva od kúpnej zmluvy so spoločnosťou Bytes s.r.o. by mesto odstúpilo od zmluvy a opäť by sa stalo vlastníkom tepelných rozvodov. Odstúpenie od kúpnej zmluvy so spoločnosťou Bytes s.r.o. by bolo pre naše mesto najlepšie riešenie, lebo rozvody tepla by boli opäť majetkom mesta.

Mestské zastupiteľstvo 24. novembra a ani 16. decembra 2016 takéto uznesenie neprijalo, preto som na mestskom zastupiteľstve 16. decembra predložil návrh uznesenia, aby sa dodatkom kúpna zmluva predĺžila do 28. februára 2017 s možnosťou po tomto termíne od zmluvy odstúpiť.

Do tohto termínu už budú známe podmienky pre získanie dotácií na rekonštrukciu teplovodov z fondov EÚ. Vysvetlil som poslancom, že tento návrh vyrieši ponechanie teplovodov spoločnosti Bytes s.r.o. do doby, keď mesto bude mať istotu, že môže samé žiadať dotáciu alebo či dotáciu bude môcť žiadať len Bytes s.r.o. Vtedy už mesto bude vedieť, či je nutné spoločnosti Bytes s.r.o. rozvody tepla predať alebo stačí uzavrieť s Bytesom len nájomnú zmluvu. Pre mesto by bolo jednoznačne výhodnejšie, aby s Bytesom uzatvorilo len nájomnú zmluvu, pretože rozvody tepla by boli majetkom mesta a aj Bytes s.r.o. by na ich rekonštrukciu mohol žiadať dotáciu z fondov EÚ.

Poslanci ani s týmto návrhom nesúhlasili a schválili uzavretie dodatku ku kúpnej zmluve, ktorým sa čl. IV., ods. 4 mení: „V prípade ak najneskôr do 31.10.2017 nebude môcť spoločnosť Bytes s.r.o. preukázať úspešné schválenie financovania z fondov EÚ, je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie predmetu kúpy.“

Uzavretie dodatku tak, ako ho schválilo mestské zastupiteľstvo, bolo pre mesto nevýhodné, pretože ním mesto stratí možnosť akokoľvek kupujúceho donútiť k rekonštrukcii rozvodov. Ak Bytes s.r.o. nezrekonštruuje tepelné rozvody, tak už z tohto dôvodu nebude môcť mesto od zmluvy odstúpiť a získať naspäť svoj majetok.

Ďalej uzavretie takéhoto dodatku neumožňuje mestu žiadať dotácie z fondov EÚ a neumožňuje mestu ani uzavrieť s Bytesom s.r.o. nájomnú zmluvu na teplovody, ktorá by bola pre mesto výhodnejšia, pretože teplovody by zostali majetkom mesta a nie spoločnosti Bytes s.r.o. Tento dodatok neukladá ani povinnosť Bytesu získať finančné prostriedky z fondov EÚ konkrétne na rekonštrukciu teplovodov.

Toto pre mesto nevýhodné uznesenie mestského zastupiteľstva som nepodpísal a na 28. decembra 2016 som zvolal mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, na ktorom sme opäť rokovali o odstúpení od kúpnej zmluvy.

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva 28. decembra 2016 sa zo 17-tich poslancov zúčastnili len 10-ti a z nich sa jeden nezaprezentoval, takže rokovalo len 9 poslancov.

Na tomto zasadnutí, ako kompromisné riešenie, sme predložili návrh uznesenia, ktorý som predložil aj na predchádzajúcom mestskom zastupiteľstve, aby sme dodatkom súčasnú zmluvu predĺžili do 28. februára 2017 s možnosťou odstúpenia od tejto kúpnej zmluvy. Tento návrh prerokovala aj mestská rada, ktorá súhlasila s týmto kompromisným návrhom.

Pred hlasovaním o tomto uznesení odišli z rokovacej miestnosti dvaja poslanci a tak urobili obštrukciu, aby nebolo mestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné, pretože nebola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov. Pre neprítomnosť poslancov sa nemohlo hlasovať a musel som toto zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončiť.

Ihneď som zvolal ďalšie mestské zastupiteľstvo na 29. decembra 2016, čo bol posledný možný termín k prijatiu uznesenia na odstúpenie mesta od kúpnej zmluvy alebo schválenie dodatku ku kúpnej zmluve s možnosťou mesta odstúpiť od tejto zmluvy, ak Bytes nevykoná rekonštrukciu rozvodov alebo ak bude chcieť mesto uzavrieť so spoločnosťou Bytes s.r.o.  len nájomnú zmluvu, ktorá je pre mesto výhodnejšia, pretože rozvody tepla budú stále majetkom mesta. Mestské zastupiteľstvo však neschválilo ani jeden z predložených návrhov uznesenia.

Neschválením uznesenia o odstúpení od kúpnej zmluvy poslancami mestského zastupiteľstva, mesto nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy so spoločnosťou Bytes s.r.o. a preto od 31.12.2016 rozvody tepla zostávajú navždy v majetku spoločnosti Bytes s.r.o. a Bytes už nebude mať ani povinnosť tieto rozvody tepla zrekonštruovať. Mesto tak definitívne prišlo  o tento svoj strategický majetok, pretože nevyužilo svoje právo vziať si späť tepelné rozvody do majetku mesta a rozhodovať o ich ďalšom využívaní. Nechalo rozvody tepla spoločnosti Bytes s.r.o. bez akejkoľvek zmluvnej povinnosti voči mestu Detva.

S majetkom mesta by sme mali hospodáriť v prospech rozvoja mesta a jeho občanov. Týmto vyjadrujem moju nespokojnosť s rozhodnutím poslancov mestského zastupiteľstva, pretože rozhodli, aby mesto prišlo o svoj strategický majetok akým sú tepelné rozvody.

V zmysle mojich kompetencií primátora mesta a podľa mojich možností som urobil všetko preto, aby rozvody tepla zostali majetkom mesta a  jeho obyvateľov a aby o nich vždy rozhodovalo mesto, ktoré je najväčším garantom pre všetkých jeho obyvateľov.“

Text: Ján Šufliarský, primátor mesta Detva
Foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Detvania dobyli GerlachVytlačiť
 

Na najvyšší slovenský štít, do výšky 2654 m.n.m., môžu vyjsť najzdatnejší turisti len so sprievodcom. Na vrcholoch slovenských štítov a holí panujú kríže, ako pevné znaky slovenskej štátnosti. Ku tomu najvyššiemu vrcholovému krížu Gerlachovského štítu vyniesli vlajku s nápisom Detva traja Detvania v piatok 23. septembra 2016.

Kolegovia z Mestského úradu Jozef Fašanga s Katarínou Tešíkovou a s poslancom Mestského zastupiteľstva Branislavom Baranom sa vybrali z Detvy ráno o pol tretej. Najvyšší bod Slovenska dosiahli o 11.45 hodine s pocitom zadosťučinenia a s hrdosťou na rodný kraj.

Na horách prichádza zima skôr. Tohtoročný výstup po prvom snehu trasou cez Batizovskú próbu bol o niečo náročnejší, komentoval Jozef Fašanga. Táto strmá stena v horskom masíve je naozaj skúškou horolezeckej zdatnosti.

Detvania vystúpili na Gerlachovský štít v skupine s troma lekármi. Ivan Žila z Martina a letecký záchranár Ján Kořínek z Batizoviec sú zároveň horskými vodcami, trojicu dopĺňala lekárka Monika Chudíková zo Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici.

V tých dňoch previedol ďalší zamestnanec mesta, Jozef Krnáč s manželkou Elenou, inú skupinu Detvanov náročnou trasu po novom sniežiku v Západných Tatrách. Skupinu vytvorili s Miroslavom Feješom, Vladimírom Mojžišom a Ľudovítom Krnáčom. Prešli zo Žiarskej doliny do Žiarskeho sedla a na tretí najvyšší vrch Západných Tatier, na Baranec do výšky 2185 m.n.m.  

Pod rodnú Poľanu sa členovia oboch výprav vrátili zdraví a spokojní. O výstupe na Lomnický štít, ktorý zdolali pár dní potom, snáď nabudúce...

Text: Zuzana Juhaniaková
Foto: Jozef Fašanga


 
 

Stanovisko primátora mesta k situácii s tepelnými rozvodmiVytlačiť
 

Detva, 23. decembra 2016 - Primátor mesta Detva trvá na odstúpení mesta Detva od kúpnej zmluvy so spoločnosťou Bytes s.r.o. a prevzatí rozvodov tepla späť do majetku mesta.

Primátor ako štatutárny zástupca mesta aj v tomto prípade bude postupovať v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.

"Podľa zákona o majetku obcí sú „orgány obce a organizácie povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Sú povinné najmä a) udržiavať a užívať majetok, b) chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím, c) používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.“

Mesto Detva 24. júna 2009 odpredalo spoločnosti Bytes s.r.o. tepelné rozvody mesta za sumu 1165€, za podmienky, že ich Bytes s.r.o. do 31. decembra 2012 zrekonštruuje na vlastné náklady, bez finančnej spoluúčasti mesta. Spoločnosť Bytes s.r.o. tento svoj záväzok nedodržala a do dnešného dňa tepelné rozvody nezrekonštruovala. Za nesplnenie tohto záväzku môže v zmysle kúpnej zmluvy a Obchodného zákonníka do 30. decembra 2016 mesto Detva od kúpnej zmluvy odstúpiť a prevziať si tepelné rozvody späť do majetku mesta. Ak tak mesto neurobí, dôjde k premlčaniu jeho nároku a spoločnosť Bytes s.r.o. by zostala vlastníkom tepelných rozvodov bez povinnosti vykonať ich rekonštrukciu. Z tohto dôvodu som do programu rokovania mestského zastupiteľstva 16.decembra 2016 zaradil aj bod Odstúpenie mesta Detva od tejto kúpnej zmluvy a mestskému zastupiteľstvu sme predložili tento návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo v Detve

 • schvaľuje odstúpenie mesta Detva od kúpnej zmluvy zo dňa 24.06.2009 uzatvorenej medzi Mestom Detva ako predávajúcim a spoločnosťou Bytes s.r.o. ako kupujúcim podľa článku IV. odst. 4 uvedenej kúpnej zmluvy.
 • ukladá prednostovi MsÚ povinnosť zaslať spoločnosti Bytes s.r.o. návrh nájomnej zmluvy s výškou nájomného 1,-€/ročne s účinnosťou zmluvy od 1.1.2017.

Prijatím tohto uznesenia by mesto odstúpilo od zmluvy, stalo by sa opäť vlastníkom tepelných rozvodov a prenajalo by ich spoločnosti Bytes s.r.o. tak ako to bolo do roku 2009. Ak by si ich Bytes s.r.o. nechcel prenajať, mohlo by ich spravovať mesto samé. Odstúpenie od zmluvy by bolo pre naše mesto a jeho obyvateľov najlepšie a najvýhodnejšie riešenie, pretože rozvody tepla by boli  majetkom mesta. Po zverejnení podmienok čerpania dotácií z fondov EÚ na rekonštrukciu rozvodov tepla by mohlo mesto buď samé žiadať dotáciu alebo môže mesto uzavrieť s Bytesom takú zmluvu, ktorá Bytesu umožní čerpať dotácie z fondov EÚ tak, aby to bolo pre mesto najvýhodnejšie. Ak by sa nezískali dotácie z fondov EÚ, tak mesto môže rekonštruovať rozvody tepla z úveru alebo aj kombináciou úver a vlastné finančné prostriedky z mestského rozpočtu. Mesto je finančne zdravé, nezaťažené úvermi a tak aj pri čerpaní úveru bude mať výhodnejšie podmienky ako spoločnosť Bytes s.r.o., ktorá je zaťažená rôznymi úvermi a pôžičkami. Okrem toho by si mesto neuplatňovalo žiaden zisk, Bytes s.r.o. si zisk uplatňuje.

Toto uznesenie poslanci Mestského zastupiteľstva neschválili a predložili návrh, aby teplovody zostali v majetku Bytes s.r.o. a aby mesto dodatkom ku kúpnej zmluve predĺžilo Bytesu dobu na rekonštrukciu tepelných rozvodov do 31. decembra 2020. Tento návrh bol pre mesto nevýhodný, lebo ďalšie štyri roky by mesto nemohlo nič robiť len čakať, či Bytes s.r.o. tieto teplovody zrekonštruuje. Poslanci zdôvodňovali predložené uznesenie, že chcú, aby spoločnosť Bytes s.r.o. mohla rekonštruovať tepelné rozvody z eurofondov aj keď podmienky na získanie tejto dotácie by malo Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásiť až v januári 2017.

Preto som predložil návrh uznesenia, aby sa dodatkom kúpna zmluva predĺžila, ale len do 28. februára 2017 s možnosťou po tomto termíne od zmluvy odstúpiť. Do tohto termínu  už budú známe podmienky pre získanie dotácií z fondov EÚ. Vysvetlil som poslancom, že tento návrh vyrieši ponechanie teplovodov spoločnosti Bytes s.r.o. do doby, keď mesto bude mať istotu, že môže samé žiadať dotáciu alebo či dotáciu bude môcť žiadať len Bytes s.r.o. Vtedy už mesto bude vedieť, či je nutné spoločnosti Bytes s.r.o. rozvody tepla predať alebo stačí uzavrieť s Bytesom len nájomnú zmluvu. Pre mesto by bolo jednoznačne výhodnejšie, aby s Bytesom uzatvorilo len nájomnú zmluvu, pretože rozvody tepla by boli majetkom mesta a aj Bytes s.r.o. by na ich rekonštrukciu mohol žiadať dotáciu z fondov EÚ.

Poslanci ani s týmto návrhom nesúhlasili a schválili uzavretie dodatku ku kúpnej zmluve, ktorým sa čl. IV., ods. 4 mení: „V prípade ak najneskôr do 31.10.2017 nebude môcť spoločnosť Bytes s.r.o. preukázať úspešné schválenie financovania z fondov EÚ, je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie predmetu kúpy.“

Uzavretie dodatku tak, ako ho schválilo mestské zastupiteľstvo, je pre mesto nevýhodné, pretože ním mesto stratí možnosť akokoľvek kupujúceho donútiť k rekonštrukcii rozvodov. Ak Bytes s.r.o. nezrekonštruuje tepelné rozvody, tak už z tohto dôvodu nebude môcť mesto od zmluvy odstúpiť a získať naspäť svoj majetok.

Ďalej uzavretie takéhoto dodatku neumožňuje mestu žiadať dotácie z fondov EÚ a neumožňuje mestu ani uzavrieť s Bytesom s.r.o. nájomnú zmluvu na teplovody, ktorá by bola pre mesto výhodnejšia, pretože teplovody by zostali majetkom mesta a nie spoločnosti Bytes s.r.o.

Mesto podľa tohto prijatého uznesenia musí čakať do novembra 2017, kedy už nebude mať možnosť získať dotáciu z fondov EÚ. Od zmluvy bude môcť odstúpiť až k 31. októbru 2017 a to len v tom prípade, ak spoločnosť Bytes s.r.o. nepreukáže akékoľvek úspešné schválenie financovania z fondov EÚ. To znamená, že Bytes s.r.o. nemá povinnosť získať finančné prostriedky z fondov EÚ konkrétne na rekonštrukciu teplovodov.

Keďže uvedený dodatok mení celkové znenie pôvodnej zmluvy, vypadla z nej lehota, v ktorej má byť rekonštrukcia rozvodov skolaudovaná a preto by Bytes s.r.o. mohol realizovať rekonštrukciu rozvodov bez časového obmedzenia. Podľa takto schváleného dodatku ku kúpnej zmluve mesto Detva už nebude môcť od spoločnosti Bytes s.r.o. požadovať splnenie povinnosti vykonať rekonštrukciu rozvodov tepla a ani ju inak k tomu nebude môcť donútiť. Aj keď nebude stavba rekonštrukcie teplovodov skolaudovaná, mesto nebude môcť odstúpiť od zmluvy. Od zmluvy nebude môcť mesto odstúpiť ani vtedy, keď Bytes s.r.o. preukáže, že môže čerpať eurofondy, ktoré použije aj na iný účel ako na rekonštrukciu rozvodov tepla.

Toto pre mesto nevýhodné uznesenie mestského zastupiteľstva som sa rozhodol nepodpísať a na deň 28. decembra 2016 o 16.00 hod. zvolávam mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva za účelom opätovného prerokovania odstúpenia mesta Detva od kúpnej zmluvy so spoločnosťou Bytes s.r.o. a prevzatia tepelných rozvodov späť do majetku mesta."

Text: Ján Šufliarský, primátor mesta
Foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Betlehemské svetlo si môžete prevziať aj na sekretariáte primátoraVytlačiť
 

Svetlo pokoja a mieru, ktoré cestuje z Betlehema do celého sveta, si môžu záujemci prevziať aj na Mestskom úrade v Detve v piatok 23. decembra 2016 do 15.30 h.

"Každé odpálenie svetielka odkazuje ďalej tiché prianie, aby sa pokoj a mier šírili v ľudských srdciach presne tak, ako sa od človeka k človeku šíri plameň Betlehemského svetla," uvádza Slovenský skauting, ktorý je roznášateľom svetla na Slovensku.

Primátorovi Detvy Jánovi Šufliarskému svetlo priniesli skauti Majo, Navi, Bel, Glevíča a vodkyňa Lenka so skautským menom Lentilka. Všetci sú členmi 106. zboru Akataleptik Detva, ktorý pôsobí v okrese Detva a má v okrese 70 registrovaných členov.

Po prijatí u primátora skauti zanesú plamienok do niekoľkých ďalších inštitúcií v Detve, ale aj na farské a mestské úrady v Detve, Hriňovej, do kláštora kapucínov na Raticovom vrchu, na Detviansku Hutu.

Ceremónia odozdania Betlehemského svetla bude vo Farskom kostole v Detve v piatok 23. decembra pri svätej omši o 17.30 h.

Na Štedrý deň prídu skauti s Betlehemským svetlom na parkovisko pri Baumse, kde si ho záujemci môžu odpáliť od 8.00 h. do 14.00 h. a zobrať k svojmu sviatočnému stolu.

Betlehemské svetlo prevzal Slovenský skauting počas ceremónie vo Viedni. V nedeľu 11. decembra 2016 odovzdali svetlo počas svätej omše vo Svite poľským skautom a následne ho v Poprade prijal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Zo Slovenska sa Betlehemské svetlo šíri ďalej cez Poľsko až na Sibír.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková
infografika: www.svetlo.skauting.sk
 

 


 
 

Mestská polícia upozorňuje na taktiky zlodejovVytlačiť
 

Mestská polícia v Detve radí v predvianočnom ruchu občanom, no najmä seniorom, ako sa nestať obeťou zlodejov a podvodníkov.

Detva, 21. december 2016 - Blížiace sa Vianočné sviatky by mali prinášať pokoj a kľud, no v dnešnej dobe je tomu práve naopak a prinášajú len zhon a to, že každý sa niekam ponáhľa.

Toto zneužívajú rozliční ľudia na svoje obohatenie a to najmä na úkor seniorov, ktorí sa vzhľadom na svoj vek a dôverčivosť dajú najľahšie oklamať.

Preto by aj na tomto mieste chcela Mestská polícia v Detve poukázať na niektoré spôsoby konania páchateľov a poradiť, ako seba a svojich blízkych možno ochrániť pred takouto nekalou činnosťou.

Aby páchateľ mohol čokoľvek zobrať, musia byť splnené niektoré zásadné podmienky a to najmä, že musí vedieť, kde tú vec (peniaze) osoba má, musí odlákať pozornosť osoby alebo musí presvedčiť, aby človek túto vec vydal sám dobrovoľne.

Páchatelia používajú najrôznejšie taktiky, aby sa dostali ku cudzím peniazom, no najčastejšie sú ich taktiky založené na vytvorení pocitu vo vyhliadnutej obeti, že niekomu potrebuje pomôcť a to či už cez telefón alebo aj pri osobnej návšteve. Tieto osoby sa pokúsia vzbudiť pocit, že sú príbuzní alebo že skutočne poznajú príbuzných. Budú vyhliadnutú obeť oslovovať menom, ako aj uvádzať iné informácie o príbuzných, ako sú napríklad ich mená a adresy, zamestnanie, prípadne informácie z osobného života obete alebo života príbuzných, ktoré by mali vedieť len príbuzní. Toto všetko len preto, aby navodili pocit, že človek im môže veriť.

Na oklamanie môžu použiť aj na prvý prípad úplne banálne dôvody napríklad, že práve boli okradnutí a potrebujú peniaze na cestu domov, ale môžu sa vydávať aj za pracovníkov štátnych úradov, ktorí idú skontrolovať, či osoba pri vyplácaní dôchodku nedostala falošné peniaze alebo či bankomat nevydal falošné peniaze a podobne.

Mestská polícia navrhuje dodržiavať niekoľko jednoduchých zásad:

- ak Vás cudzie osoby oslovia nerozprávajte sa s nimi a neostávajte s nimi osamote. Vždy si k sebe zavolajte niekoho, koho poznáte

- nevpúšťajte cudzie osoby do svojho bytu alebo domu, a to pod žiadnou zámienkou

- ak potrebujú takéto osoby pomôcť, poskytnite im pomoc v rozsahu, že zavoláte na tiesňové linky a tam požiadate o pomoc pre nich. Nikdy nedávajte peniaze cudzím osobám v hotovosti, nech už je dôvod ich žiadosti akýkoľvek a v žiadnom prípade nechoďte do banky vyberať peniaze pre cudziu osobu aj keby akokoľvek tvrdila, že Vám tie peniaze vráti alebo, že je váš príbuzný alebo jeho známy.

- nedávajte peniaze ani za protihodnotu, neprijímajte ako náhradu za poskytnuté peniaze žiadne šperky alebo cennosti. Môžu byť bezcenné

- zdržte sa konania, ktoré by mohlo cudziemu človeku napovedať, kde máte uložené svoje úspory alebo cennosti, pred cudzím človekom si nevyberajte peniaze a ani si ich neodkladajte na obvyklé miesto, lebo mu tým len ukážete, kde máte odložené peniaze a cennosti

- vystupujte smelo a pri akejkoľvek pochybnosti si nechajte všetko aj viac krát vysvetliť

- cez telefón nikdy neposkytujte osobné údaje, ani údaje o rodinných, či finančných pomeroch

- nikdy nesadajte k cudzím osobám do ich auta, ani ak chcú, aby ste im len ukázali cestu

- nikdy neprijímajte žiadne platby v hotovosti a ani žiadne darčeky alebo výhry, lebo tieto nie sú nikdy takýmto spôsobom vyplácané

- nikdy svoje osobné doklady neodovzdávajte cudzím osobám

- všetky dokumenty, ktoré podpisujete, si pozorne prečítajte, ak niečomu nerozumiete vždy sa pýtajte. Nedajte sa dostať do časového stresu. Na každý dobrý obchod je vždy dosť času.

- ak je možné, nerobte rozhodnutia ihneď. Nechajte si nejaký čas na premýšľanie a poraďte sa so susedom, alebo príbuznými

- ak si niečo kúpite, vždy trvajte na vystavení potvrdenia o kúpe tovaru

- osoby vykonávajúce odpočty energií a vody sú povinné preukázať sa poverením spoločnosti na výkon odpočtov a na požiadanie aj občianskym preukazom. Nebojte sa od nich pýtať občiansky preukaz a poznačte si osobné údaje takejto osoby

- pokiaľ máte pochybnosti, že ide o skutočných zamestnancov spoločnosti, nevpúšťajte takéto osoby do svojho bytu alebo domu a okamžite informujte spoločnosť, ktorú majú zastupovať alebo priamo políciu

- aby ste obmedzili aj riziko vreckových krádeži, noste so sebou len také množstvo hotovosti (peňazí), ktoré potrebujete

- snažte sa vyhýbať miestam, kde je vysoká koncentrácia ľudí. Ak v obchode zistíte, že sa bezdôvodne na vás tlačia iní ľudia, zvýšte svoju pozornosť. Je tu zvýšená pravdepodobnosť, že vás chcú okradnúť

- nikomu neposkytujte PIN od svojej bankomatovej karty a ani samotnú kartu

- v prípade akýchkoľvek pochybností, ako aj v prípade, že zistíte, že ste už boli okradnutý alebo podvedený, neotáľajte ihneď toto oznámiť na políciu na tiesňové čísle 158 alebo na mestskú políciu v Detve na číslo 0905 933 868 a vyčkajte do príjazdu hliadky

Spôsobov, ako môže dnes niekto okradnúť alebo podviesť je dnes strašne veľa a rozsah tohto článku nepostačuje na popis obrany proti všetkým. Mestská polícia vyjadruje nádej, že dodržiavanie týchto pár rád umožnia šťastné a veselé prežitie Vianočných a Novoročných sviatkov a celý rok 2017.

Text a foto: Jaroslav Dominik
 

 

 

 

 


 
 

Upozornenie o pyrotechnikeVytlačiť
 

Mesto Detva pripomína občanom podmienky používania pyrotechniky. Blížia sa všetkými radostne očakávané Vianoce a posledný deň roka 2016.

Detva, 21. december 2016 - Aj touto cestou chce mesto Detva upozorniť všetkých občanov na dodržiavanie Všeobecneho záväzného nariadenia mesta Detva č. 2/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta, ktoré dovoľuje používať zábavnú pyrotechniku a rôzne druhy svetlíc a pirátov iba dňa 31. decembra v čase od 19:00 hod. do 02:00 hod. nasledujúceho dňa, teda 1. januára príslušného kalendárneho roka.

Ďalej povoľuje Všeobecne záväzné nariadenie používať pyrotechnické výrobky na území mesta celoročne v čase od 18:00 hod. do 22:00 hod. v prípadoch konania vopred ohlásených podujatí oraganizovaných alebo spoluorganizovaných mestom Detva, kde používanie pyrotechnických výrobkov je súčasťou podujatia.

Mesto preto vyzýva všetkých občanov k vzájomnej ohľaduplnosti. Aj pri týchto oslavných príležitostiach je potrebné pamätať na malé deti, na seniorov, na bezpečnosť a tiež na štvornohých miláčikov.

Text: Jana Jedličková
Ilustračné foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Vianočný jarmok v Detve rozohriali účinkujúci aj kapustnica s horúcimi nápojmiVytlačiť
 

Program tradičného Vianočného jarmoku v Detve v sobotu 17. decembra 2016 rozohrieval jeho návštevníkov už od rána. Vládla zimná atmosféra. Stromy okolo hlavného detvianskeho námestia dôsledne pokrývala biela inovať, z pódia ale rezko hrala Dychová hudba Detva. Potom, až do podvečera, sa tam vystriedali pozvané ľudové skupiny.

Betlehemcov z viacerých obcí Podpoľania v to ráno zhromaždila Emília Sekerešová z Kultúrneho centra A. Sládkoviča.

Kubovia, ktorí práve neúčinkovali, zahrievali atmosféru v dave. Pokúšali mužov i dievčatá, rozosmievali deti.

*

*

*

*

Chladný vzduch prial predajcom horúcich nápojov a trdelníkov.

V rohu námestia od rána bublala mestská kapustnica. Uvarili a ponúkali ju ochotní dobrovoľníci. Pri kotloch sa s veľkými varechami celú sobotu zvŕtali zamestnanci mesta Detva, priateľsky podporiť ich prišli aj niektorí poslanci Mestského zastupiteľstva v Detve.

*

*

*

*

Primátor mesta Ján Šufliarský, ktorý dopoludnia otvoril jarmok uvítacím slovom a vianočným blahoprianím pre občanov, mal počas jarmoku službu pri stánku s čajom.

Pravdaže, každému kto mohol alebo prišiel na jarmok pešo, primátor ponúkol aj čosi tuhšie.

*

*

*

Mestská kapustnica mala aj tento rok, zdá sa, úspech. Záujemci stáli pri mestskom stánku v rade na hrejúce jedlo. To robilo dobrovoľníkom radosť. Kapustnica však ubúdala a popoludní zostali oba kotly až do dna vyprázdnené. Tak sa schýlil ku koncu sobotný jarmočný deň.

*

*

Návštevníci jarmoku šli domov aj s nejakým tým vianočným darčekom pre blízkych alebo aspoň s pozdvihnutou náladou. Presne o týždeň, v budúcu sobotu sú totiž Vianoce.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková

 


 
 

Pridajte sa na 36. ročník Silvestrovského výstupu na PoľanuVytlačiť
 

Klub slovenských turistov v Detve pozýva všetkých milovníkov prírody a turistiky na 36. ročník silvestrovského výstupu na Poľanu, ktorý sa uskutoční v sobotu 31. decembra 2016.

Zraz bude o 7:15 hod. pri autobusovej zástavke Detva, Základná škola (Baums) alebo o 7:30 hod. na Námestí SNP. Organizátori sa tešia na účasť širokej verejnosti. 

Informácie: 0915 285 156, Juraj Kalamár

 

Turistickú sezónu ukončili na Kaľamárke

Členovia turistického oddielu 23. októbra 2016 pochodom na Kaľamárku ukončili tohtoročnú úspešnú turistickú sezónu.

V nedeľu dopoludnia sa 36 členov stretlo v Detve na námestí a autobusom sa odviezli na Stavanisko. Pri výstupe na Kaľamárku sa rozdelili tak, že jedna časť išla panelovou cestou a druhá značeným chodníkom cez les popod skaly. Obe skupinky sa stretli na Ruženkinej chatke, kde už bol pripravený ohník a rozvoniaval teplý čajík.

Pri opekačke si členovia zaspomínali na vydarené tohtoročné turistické vychádzky nielen do okolia ale aj na dovolenku v Roháčoch a celoslovenské  turistické zrazy.

Po občerstvení využili turisti príjemný jesenný deň a prešli sa lesným chodníčkom okolo skál v južnej časti Kaľamárky pod chatkami a pokračovali náučným chodníčkom okolo brala. Obdivovali skalolezecké umenie a šikovnosť lezcov. Chodníčkom vystúpili na Hradisko a z výšky pozorovali okolie.

Z informačných tabúľ sa dozvedeli veľa informácií o tejto zaujímavej prírodnej a archeologickej  atrakcii. Spoločnou fotografiou s kľúčom ukončili stretnutie a zamkli turistické chodníčky pre tohtoročnú sezónu.

Činnosť Klubu slovenských turistov v Detve bola spolufinancovaná z rozpočtu mesta Detva.

Text: Alena Matušková
Foto: Juraj Kalamár


 
 

Členovia Klubu dôchodcov č. II si spolu zaspievali pri stromčekuVytlačiť
 

Atmosféru priateľstva a adventu si spolu vychutnali členovia Klubu dôchodcov č. II na posedení pri vianočnom stromčeku 9. decembra 2016 v Detve.  

Spoločenské podujatie pripravili v hotelovej sále v Detve. Seniorov uvítal predseda klubu Štefan Závodný.

Pozvanie na posedenie pri stromčeku prijal aj primátor mesta Detva Ján Šufliarský. Dôchodcom vinšoval pokojné prežitie Vianočných sviatkov a nech každý deň nastávajúceho roka majú naplnený zdravím, radosťou, láskou a Božím požehnaním.

S vianočným programom vystúpili malí účinkujúci z Detského folklórneho súboru Slniečko. Poetickú atmosféru zas dotvorila básňou Emília Bohušová. S piesňou na želanie sa pri každom stole pristavil heligónkar Jozef Uhrín. Spievali všetci spolu, mnohohlasne, na celú sálu.

Centrom programu bolo losovanie tomboly. Prítomní zatlieskali celkom 25 vylosovaným tombolovým víťazom. Seniori si pripili pri slávnostne prestretom stole a povečerali vianočnú kapustnicu.

K záveru večera Štefan Závodný vyzval všetkých prítomných, aby si spolu zaspievali Tichú noc.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Dva majstrovské tituly získali zápasníci Free Fight Clubu Detva Vytlačiť
 

V nedeľu 20. novembra 2016 sa uskutočnilo v Košiciach záverečné kolo NO-GI Cup a zároveň majstrovstvá Slovenska v NO-GI Grapplingu. Róbertovi Deličovi z Free Fight Clubu Detva sa podarilo nazbierať najviac bodov v kategórii expert do 66 kg, stal sa celkovým víťazom NO-GI Cupu a zároveň majstrom Slovenska pre rok 2016.

Detvanka Alenka Gondášová štartovala v kategórii žien, kde sa jej podarilo vybojovať celkové víťazstvo NO-GI Cupu a taktiež jej bol udelený titul majsterky Slovenska pre rok 2016. Na tomto turnaji v kategórii juniorov do 70 kg štartoval aj Roman Sekereš, ktorému sa podarilo vyhrať zlato, bodovo ale obsadil celkové druhé miesto a tak sa stal vicemajstrom Slovenska pre rok 2016. 

"Ďakujem všetkým, ktorí ma podporujú, ale hlavne trénerovi Róbertovi Deličovi za kvalitnú prípravu," vyjadrila sa k úspechu Alena Gondášová a dodala: " v tréningu nepoľavujem, nakoľko ma čaká zápas na prestížnom turnaji v čínskom Pekingu."

Róbert Delič komentoval posledné výsledky v podobnom duchu: "Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí nás podporujú a to sponzorom, mestu Detva a všetkým zápasníkom z Free Fight Clubu Detva."

Podľa Róberta Deliča, tento rok sa ukázala tvrdá a kvalitná práca, ktorá sa odviedla v Detvianskom klube.

Text: Róbert Delič, Zuzana Juhaniaková
Foto: Róbert Delič


 
 

Keď má láska strieborné a zlaté roky Vytlačiť
 

V piatok podvečer 25. novembra 2016 si v obradnej sieni pripomenuli 25. výročie uzavretia manželstva, strieborný sobáš, manželia Michal a Katarína Ovčiarikovci a Ján a Tatiana Sáňkovci.

Po úvodnom vystúpení členov Zboru pre občianske (ZPOZ) záležitosti sa k jubilujúcim manželom prihovoril primátor mesta Ján Šufliarský. Jubilanti sa zapísali do Pamätnej knihy a z rúk primátora si prevzali kvetinový a vecný dar. Nasledoval kultúrny vstup členiek ZPOZ so symbolickým založením party a klobúka i s pripnutím pierok jednotlivým manželským párom. Po občianskej slávnosti si „strieborní manželia“ v banketovej miestnosti Mestského úradu spolu s pánom primátorom zaspomínali nielen na rôzne chvíle zo svojho spoločného života ale živo sa zaujímali i o aktuálne veci zo súčasného diania v meste.

O týždeň, v piatok dňa 2. decembra si svoje manželské  jubileum, 50. výročie uzavretia manželstva –  zlatý sobáš, pripomenulo v obradnej miestnosti aj šesť manželských párov: Martin a Mária Hroncovci, Jozef a Anna Kucejovci, Ján a Božena Lakotovci, Jozef a Anna Homoľovci, Štefan a Margita Mikušovci, Imrich a Mária Tkáčovci,

ktorých opäť pozdravil a prihovoril sa im primátor mesta Ján Šufliarský. Jubilujúcim „zlatým manželom“ poprial do ďalších rokov spoločného života veľa zdravia, šťastia, lásky, spokojnosti a Božieho požehnania v kruhu svojich najbližších.

Manželské páry si potom v príjemnej pohode na  posedení v zasadacej miestnosti s primátorom mesta a účinkujúcimi pripomenuli a zaspomínali na rôzne vtipné príhody a zážitky z minulosti. Slávnostné chvíle im spevom spríjemnili Anka Klimová, Mária Kucejová, Janka Kucejová, za hudobného doprovodu heligónkára Jožka Uhrina.

Text: Anna Kucejová
Foto: Zuzana Juhaniaková, Emília Petrovičová


 
 

Krasoklub Detva medzi najlepšími na SlovenskuVytlačiť
 

foto: Lucia Jacková ako víťazka Slovenského pohára.

V dňoch 26. a 27. novembra 2016 sa uskutočnil na zimnom štadióne v Detve 3. ročník Slovenského pohára v krasokorčuľovaní Poľana cup.

Na tomto športovom podujatí sa zúčastnilo viac ako 100 krasokorčuliarov z celého Slovenska. Hlavný organizátor Krasoklub Detva dokázal zorganizovať náročné preteky na veľmi vysokej a profesionálnej úrovni. Detviansky klub ukázal, že napriek svojej krátkej existencii sa úspešne zaradil do spoločnosti takých veľkých miest ako je Trenčín, Žilina, Banská Bystrica či Bratislava.

Svoje postavenie dokazuje Krasoklub Detva nie len svojimi organizačnými schopnosťami, ale aj športovými výsledkami. V piatom roku svojej existencie sa zaradil medzi Slovenskú špičku, o čom svedčí priebežné 8. miesto v práve prebiehajúcom Slovenskom pohári, kde do dnešného dňa bodovalo 25 klubov.

Okrem špičkovej organizácie v Detve potešili aj domáce pretekárky, zverenkyne trénerky Kataríny Dubanskej a to predovšetkým víťazka svojej kategórie Lucia Jacková. Za úspešné však možno považovať 4. miesta Adely Liptákovej a Lívii Chalupskej, 5. miesto Alexandry ĎuricovejVeroniky Jackovej, 6. miesto Dominiky Strečkovej a 8 miesto Natálie Lepiešovej. Medzi chlapcami potvrdil Marko Piliar svoje vysoké kvality a preteky vyhral. Úspešné boli aj vystúpenia mimo pretekov Slovenského pohára v kategórii IKC kde Sofia Kubincová získala 1. miesto a Diana Kubincová 2. miesto.

Krasoklub Detva aj touto cestou ďakuje mestu Detva a ostatným sponzorom za finančnú a materiálnu pomoc.

Podujatie bolo spolufinancované z rozpočtu mesta Detva.

Text a foto: Mojmír Chalupský

 


 
 

Verejnosť v Detve má druhú možnosť podporiť výstavbu ihriskaVytlačiť
 

Projekt „Lidl ihrisko Žihadielko“ bude spoločnosť Lidl realizovať aj v roku 2017.

V roku 2016 si desať miest na Slovensku „vyhlasovalo“ detské ihrisko. Ihriská boli realizované a slúžia deťom pre pohybové a voľnočasové aktivity. Projekt „Lidl ihrisko Žihadielko“ bude spoločnosť Lidl realizovať aj v roku 2017. Hlasovanie bude prebiehať  prostredníctvom stránky www.zihadielko.sk v mesiaci január 2017. 

Mesto Detva sa opätovne zapojilo do tohto projektu. Možné umiestnenie detského ihriska „Žihadielko“ je navrhnuté na ulici Andreja Hlinku, na mieste detského ihriska, ktoré už doslúžilo. 

O tom, či bude toto ihrisko nahradené novým, rozhodne účasť obyvateľov mesta na hlasovaní. Možno sa oplatí spojiť sily a zabojovať o jedno z desiatich ihrísk, ktoré budú v roku 2017 postavené v slovenských mestách.

Text a foto: Anna Cíbiková
Foto ilustračné: www.zihadielko.sk


 
 

V sobotu Vianočný jarmok, kapustnica a koledníci, cez týždeň punč a koncertyVytlačiť
 

„Príďte sa nadýchať vianočnej atmosféry,“ pozýva mesto Detva v spolupráci s Kultúrnym centrom A. Sládkoviča na reťaz podujatí s názvom Vianočná Detva 2016. Počas týždňa návštevníkom ponúknu punč, v sobotu jarmočnú kapustnicu.

Príjemnú atmosféru vrcholiaceho adventu pri fontáne pred Domom kultúry A. Sládkoviča si môžu deti i pracujúci vychutnať cestou z práce. Už od tretej hodiny popoludní, od utorka 13. decembra do piatku 16. decembra, tam bude k dispozícii vianočný punč a vianočný tovar.

Potom sa vo veľkej sále Domu kultúry od utorku do piatku začínajú vianočné koncerty a predstavenie.

V utorok 13. decembra to bude Vianočný koncert Jany Orlickej a Diabolských huslí Jána Berkyho Mrenicu ml. Koncert začne o 18.00 hodine.

V stredu 14. decembra detské hudobné predstavenie plné pesničiek Smejko a Tanculienka so začiatkom o 17.00 hodine.

Vo štvrtok 15. decembra Vianočný koncert Základnej umeleckej školy Svetozára Stračinu v Detve so začiatkom o 18.00 hodine.

V piatok 16. decembra Vianočný koncert Detského folklórneho súboru Podpoľanček so začiatkom o 17.00 hodine.

 

Vianočný jarmok na námestí s vôňou kapustnice

V sobotu od 10.00 hodiny sa na hlavnom námestí v historickej časti Detvy rozozvučí program Vianočného jarmoku. Domácich aj návštevníkov mesta privíta primátor Ján Šufliarský a pozve ich na 16. ročník prehliadky vianočných a novoročných hier. Vystúpia Betlehemci z Podpoľania, Dychová hudba Detva a Folklórna skupina Slatina zo Zvolenskej Slatiny.

V historických priestoroch starej radnice na námestí, v dnešnom Podpolianskom múzeu, budú pre návštevníkov celý deň od 9.00 do 17.00 hodiny pripravené tvorivé dielne a lektorský výklad výstav.

Chutným zahriatím bude priamo na námestí varená vianočná kapustnica. Od rána ju budú variť zamestnanci mesta s pomocou dobrovoľníkov. Kapustnicou s radosťou ponúknu každého. Kto bude mať dobrú vôľu, môže ju odplatiť benefičným príspevkom.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Mesto trvá na tom, aby nebola povolená ťažbaVytlačiť
 

Mesto Detva, v zhode s obcou Dúbravy, dňa 25. novembra 2016 opäť potvrdilo svoje zákonné stanovisko, v ktorom podporuje októbrové rozhodnutie Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici nepovoliť dobývacie územie pre ťažobnú spoločnosť v lokalite Bieleho vrchu v Detve.

Mesto Detva vo svojom zamietavom stanovisku voči ťažbe uvádza: „Rozhodnutie Obvodného banského úradu č. 2-3014/2016 zo dňa 12.10.2016 považujeme za vecne správne a zákonné.“

Mesto Detva týmto využíva zákonnú možnosť reagovať na odvolanie podané ťažobnou spoločnosťou pôvodne Eastern Mediterranean Resources – Slovakia, s.r.o., ktorá sa 2. novembra 2016 odvolala proti zamietavému stanovisku už pod novým menom ako MNG Slovakia s.r.o. Ťažobná spoločnosť sa odvolala proti októbrovému rozhodnutiu Obvodného banského úradu, ktorý zamietol určenie dobývacieho priestoru pre ťažbu zlata v lokalite Biely vrch. Toto októbrové zamietavé rozhodnutie mesto Detva aj obec Dúbravy uvítali.

Text: Zuzana Juhaniaková
Ilustračné foto: Pavel Cerovský


 
 

Informácia mesta Detva k vráteniu finančných prostriedkov obyvateľom mesta za retroaktívne vyúčtovanie tepla za rok 2015Vytlačiť
 

Detva, 8. decembra 2016 - Dodávateľom tepla v Detve je spoločnosť Bytes s.r.o., ktorá má 2 spoločníkov – Biomass-Energy ( 65,71 % ) a mesto Detva ( 34,29 % ).

V zmysle spoločenskej zmluvy o cene tepla rozhoduje valné zhromaždenie so súhlasom všetkých spoločníkov. K poslednému určeniu ceny dodávok tepla došlo na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 10. októbra 2011 s tým, že ako maximálna cena tepla pre domácnosti bola určená suma 740,08 Sk/GJ. Následnými zasadnutiami valného zhromaždenia v roku 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 nedošlo k súhlasnému rozhodnutiu všetkých spoločníkov o zvýšení ceny tepla, t.j. mesto Detva nesúhlasilo so zvýšením ceny tepla.

Napriek tomu konateľ spoločnosti Bytes s.r.o. nariadil účtovať za roky 2015, 2016 maximálnu cenu tepla stanovenú ÚRSOm vo výške 790,28 Sk/GJ. To znamená, že odberatelia tepla platili zálohové platby v cene 740,08 Sk/GJ, ale vyúčtovanie dodávok tepla bolo už účtované podľa ceny 790,28 Sk/GJ. Týmto rozhodnutím odberateľom vznikli „nedoplatky„ v celkovej výške 107.816,66 Eur. Na mesto Detva sa následne obrátili občania mesta prostredníctvom správcov bytov a zástupcov vlastníkov bytov, že zo strany spoločnosti Bytes s.r.o. došlo k rozúčtovaniu ceny tepla v maximálnej výške schválenej ÚRSO-m, hoci zvýšenie ceny tepla nebolo schválené valným zhromaždením spoločnosti Bytes s.r.o. a požiadali mesto o pomoc. Dňa 10. júna 2016 bola na Mestský úrad v Detve doručená Petícia proti zvýšenému doúčtovaniu ceny tepla pre obyvateľov za rok 2015, ktorú podpísalo vyše 1900 občanov mesta. Petícia bola adresovaná na poslancov mestského zastupiteľstva, preto bola dňa 23. júna 2016 predložená na rokovanie mestského zastupiteľstva.

Poslanci mestského zastupiteľstva k Petícii neprijali pôvodný návrh uznesenia, ktorý pripravilo mesto, ale navrhli a prijali svoj vlastný, poslanecký návrh. Prijaté uznesenie je však v rozpore s platnými zákonmi a bez odstránenia týchto rozporov bude akákoľvek verzia zmluvy o poskytnutí dotácie medzi mestom Detva a spoločnosťou Bytes s.r.o., za účelom vyrovnania retroaktívneho vyúčtovania ceny tepla neplatným právnym úkonom a hrozí trestnoprávna zodpovednosť poskytovateľovi dotácie.

Mesto Detva vyzvalo spoločnosť Bytes s.r.o. o predloženie hodnoverných dokladov, z ktorých bude preukázateľne vyplývať, že rozdiel medzi pôvodnou a novou cenou tepla za rok 2015 zodpovedá uvádzanej sume 107.816,66 Eur, nakoľko uvedená suma do dnešného dňa nebola vydokladovaná.

Ak nebude navrhovaná suma podložená relevantnými dokladmi, ktoré budú preukazovať skutočný rozdiel novej ceny tepla, nebude možné finančné prostriedky zo strany mesta Detva poskytnúť, pretože mesto Detva nakladá s verejnými financiami a tento postup podlieha kontrole zo strany štátu.

Dňa 25. novembra 2016 bol na Mestský úrad v Detve doručený protest Okresnej prokuratúry vo Zvolene proti prijatému uzneseniu a okresný prokurátor navrhuje mestskému zastupiteľstvu napadnuté uznesenie zrušiť, pretože prijatím uznesenia bol porušený zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení a zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Protest prokurátora bude prejednávaný na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Detve. Ak mestské zastupiteľstvo protestu prokurátora nevyhovie, prokurátor podá žalobu na Okresný súd vo Zvolene.

Napriek uvedenému, má mesto Detva pripravené finančné prostriedky a intenzívne hľadá spôsob, akým by bolo možné poskytnúť schválené finančné prostriedky z rozpočtu mesta určené ako kompenzáciu zvýšeného doúčtovania ceny tepla obyvateľom mesta Detva, prípadne spoločnosti Bytes s.r.o. alebo správcom bytov a zástupcom vlastníkov bytov, ktorí by ich ďalej vrátili obyvateľom mesta, čiže odberateľom tepla podľa rozúčtovania.

Mesto Detva by mohlo tieto finančné prostriedky poskytnúť spoločnosti Bytes s.r.o. formou navýšenia základného imania spoločnosti, preto mesto požiadalo konateľa spoločnosti Bytes s.r.o. o zvolanie valného zhromaždenia na ktorom mesto tento návrh predloží.

Text: Štefan Slemenský
Ilustračné foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Vrátia sa tepelné rozvody v Detve späť do majetku mesta?Vytlačiť
 

Detva, 8. decembra 2016 - V posledných dňoch rezonuje v Detve problematika týkajúca sa tepla a možnosti mesta Detva vziať si tepelné rozvody späť do majetku mesta od spoločnosti Bytes s.r.o.. Pretože sa občania na mesto Detva obracajú a žiadajú o vysvetlenie, mesto chce týmto poskytnúť informácie k uvedenej problematike.

Dňa 24. júna 2009 mesto Detva predalo tepelné rozvody spoločnosti Bytes s.r.o. za sumu 1.165,- Eur a spoločnosť Bytes s.r.o. sa zaviazala, že ich do 30. decembra 2012 zrekonštruuje na svoje náklady bez finančnej spoluúčasti mesta.

Spoločnosť Bytes s.r.o. svoj záväzok nedodržala a tepelné rozvody do dnešného dňa nezrekonštruovala.

Nakoľko spoločnosť Bytes s.r.o. svoj záväzok nedodržala, môže podľa Obchodného zákonníka mesto Detva do 31. decembra 2016 odstúpiť od kúpnej zmluvy a prevziať tepelné rozvody späť do svojho majetku. Avšak ak tak mesto neurobí, dôjde k premlčaniu jeho nároku. To znamená, že mesto Detva by už od 01. januára 2017 nemohlo prevziať tepelné rozvody späť do svojho majetku, spoločnosť Bytes s.r.o. by ostala vlastníkom tepelných rozvodov bez povinnosti vykonať rekonštrukciu rozvodov tepla.

Preto mesto pripravilo na posledné mestské zastupiteľstvo, ktoré sa konalo dňa 24.novembra 2016 písomný materiál a požiadalo poslancov mestského zastupiteľstva, aby prijali mestom navrhnuté uznesenie, že „Mestské zastupiteľstvo v Detve schvaľuje odstúpenie mesta Detva od kúpnej zmluvy zo dňa 24.06.2009 uzavretej medzi mestom Detva ako predávajúcim a spoločnosťou Bytes s.r.o. ako kupujúcim podľa článku IV. ods. 4 uvedenej kúpnej zmluvy„. Prijatím citovaného uznesenia by bol primátor mesta oprávnený vykonať odstúpenie od kúpnej zmluvy. Potom by sa mesto Detva stalo opäť vlastníkom tepelných rozvodov, ktoré by mohlo spravovať samé, alebo by ich mohlo prenajať spoločnosti Bytes s.r.o., tak ako to bolo do roku 2009. Mesto by tieto rozvody mohlo zrekonštruovať z finančných prostriedkov Európskej únie alebo z vlastných finančných prostriedkov, nakoľko mesto Detva je finančne stabilné a zdravé a mohlo by si bez akýchkoľvek problémov na túto rekonštrukciu zobrať úver.

Podľa tvrdenia konateľa spoločnosti Bytes s.r.o. je táto spoločnosť v kríze a je zadlžená, preto bez súhlasu mesta zvýšil cenu tepla obyvateľom mesta. Takejto spoločnosti by žiadne banka úver neposkytla. Poslanci mestského zastupiteľstva návrh mesta neakceptovali a prijali svoj poslanecký návrh, že „ Mestské zastupiteľstvo splnomocňuje primátora mesta zvolať mimoriadne zasadnutie Valného zhromaždenia firmy Bytes s.r.o. za účelom riešiť rekonštrukciu rozvodov v zmysle pôvodného projektu z podielov firmy Bytes a mesta Detva „.Prijatím tohto uznesenia nemôže mesto odstúpiť od kúpnej zmluvy a prevziať tepelné rozvody do svojho majetku.

Ak by sa mesto Detva stalo opätovným vlastníkom tepelných rozvodov v Detve, malo by oveľa väčší vplyv na tvorbu ceny tepla v Detve ako je to v súčasnej dobe a na spoločnosť Bytes s.r.o.. Pokiaľ by tepelné rozvody boli majetkom mesta, patrili by všetkým obyvateľom, mesto je pre obyvateľov väčší garant ako súkromná spoločnosť a môže dať záruku obyvateľom, že nebude vytvárať zisk a tým by bola aj cena tepla nižšia.   

Text: Štefan Slemenský
ilustračné foto: Eva Chlebová 


 
 

Detvianske gymnastky naďalej pokračujú vo vynikajúcich výkonochVytlačiť
 

Cez víkend 19. až 20. novembra 2016 sa konal Memoriál Jana Gajdoša v Brne. Svoje športové umenie predviedlo šestnásť družstiev z piatich krajín Európy a v jednotlivkyniach si zmeralo svoje sily dohromady 60 pretekárok.

Družstvo Klubu športovej gymnastiky Detva v zložení Margaréta Gondová, Anna Hrušková a Daniela Hálová obsadilo vynikajúce 3. miesto a to napriek početnej nevýhode.

Dievčatá sa nestratili ani v jednotlivkyniach, keď Daniela Hálová vystúpila na tretie miesto, Margaréta Gondová skončila piata a desiatku najlepších uzatvorila Anna Hrušková.

Výborné výkony zo sobotňajšej súťaže posunuli dievčatá do nedelňajšieho finále.

Vedenie klubu veľmi teší, že práca s mládežou v Klube športovej gymnastiky Detva začína prinášať ovocie v podobe vynikajúcej reprezentácie klubu, mesta i štátu.

Opäť patrí poďakovanie mestu Detva a Základnej škole na ulici Obrancov mieru zaspolu dotvorenie podmienok pre športovú činnosť.

Text a foto: Katarína Krekáňová


 
 

Gymnázium pozýva na návštevu, úspechy svojich žiakov neskrývajúVytlačiť
 

Foto: Študentky Gymnázia v Detve, ktoré získali v celoštátnom finále "Misia Mars" prvé miesto a dostali ako víťazi pozvanie do Švajčiarskeho Cernu v decembri tohoto roku.

20. decembra 2016 pozýva Gymnázium v Detve všetkých priateľov a širokú verejnosť na deň otvorených dverí.

Po úspešných predchádzajúcich školských rokoch rovnako skvele rozbehli aj školský rok 2016/2017.

Počas prvých takmer troch mesiacov absolvovali študenti gymnázia okrem povinného štúdia aj množstvo súťažných a mimoškolských aktivít. Po úspešných minulých školských rokoch, kedy sa Gymnázium v Detve natrvalo zaradilo medzi najlepšie stredné školy v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja, rovnako úspešne a dynamicky Gymnázium rozbehlo aj aktuálny školský rok 2016/2017.

Vždy pred začiatkom nového školského roka sa vyhodnotí ten predchádzajúci, v ktorom Gymnázium v Detve dosiahlo vynikajúce výsledky hlavne v oblasti vzdelávania, obrazom čoho sú hlavne maturitné skúšky, kde sú výsledkami nielen nad priemerom Banskobystrického kraja, ale aj nad celoslovenským priemerom.Taktiež účasť a úspechy študentov na súťažiach a olympiádach doma aj v zahraničí. Rovnako nezanedbateľné je už niekoľkoročné pôsobenie lektorov anglického jazyka.  

Gymnázium v Detve je v regióne Podpoľania jediná škola svojho druhu a vedenie školy sa spolu so zamestnancami školy snažia odovzdávať vedomostí všetkým žiakom.  

Je tu hlavne pre žiakov z regiónu, ktorí by mohli ponúkané možnosti využiť, veď za 26-ročnú históriu Gymnázium v Detve vychovalo množstvo múdrych a vzdelaných mladých ľudí, ktorí našli uplatnenie  vo všetkých oblastiach pracovného života a to nielen doma na Slovensku, ale aj v zahraničí. Rovnako si myslím, že takýto ľudia by sa po absolvovaní vysokej školy mohli znova vrátiť do svojho rodiska, aby získanými vedomosťami a skúsenosťami pozdvihli úroveň života rodného mesta a rodného regiónu.

Foto: Ocenení študenti Gymnázia v Detve počas slávnosti odovzdávania maturitných vysvedčení 2. júna 2016.

Prvé tri mesiace školského roka 2016/2017 boli v znamení prípravy na dobrý štart, ale aj krásnych úspechov a pekných, zmysluplných a humánnych aktivít študentov.

 • Okrem povinného učebného plánu v súlade so Školským vzdelávacím programom (ŠkVP) Gymnázia v Detve majú študenti možnosť rozširovať si svoje vedomosti, záujmy a talent v záujmových krúžkoch, ktorých v tomto školskom roku Gymnázium otvorilo spolu desať so zameraním na jazyky, prírodovedné predmety, počítače, média, šport až po ekonomiku, červený kríž, rovesnícku skupinu a tiež tvorbu medzinárodných projektov.
 • 23. septembra 2016 sa študenti zapojili do humánnej akcie, ktorou bola „Biela pastelka.“ Táto verejná zbierka aj vďaka pomoci mnohých ľudí zlepšuje životy tých, ktorí musia zrak nahradiť inými zmyslami. Cieľom zbierky bolo získanie finančných prostriedkov a to kúpou bielej pastelky na podporu ľudí so zrakovým postihnutím.
 • V novembri vyučujúca Anna Bartóková so žiakmi gymnázia a žiakmi Základnej školy Vígľaš pripravila bohatý program a vystúpenie s vianočnou tématikou pre dôchodcov vo Zvolenskej Slatine – pre Domov sociálnych služieb Slatinka (DSS) formou charitatíneho pôsobenia, kde spolu vyrábali okrem iného aj medovníky a výťažok venovali DSS pre skvalitnenie života klientov tohto zariadenia.
 • 18. novembra 2016 sa už tradične na „Deň študenstva“ uskutočnil na Gymnáziu „Deň vedy a poznania". Je to podujatie, ktoré je robené interaktívnou formou a obsahovo si študenti vyberú témy aj samotných lektorov. Tento rok sa obsahovo zamerali na oblasť zdravia a zdravého životného štýlu, históriu Detvy v období 20. storočia, sebarealizáciu študentov pri tvorbe projektov ako aj ich skúsenosti z pobytu v Taliansku a Španielsku, ale tiež tému holokaustu.  Lektormi boli odborní zamestnanci v oblasti danej problematiky, ale tiež študenti Gymnázia a absolventi.

 • 19. októbra 2016 pripravila Žiacka školská rada pre študentov prvého ročníka peknú kultúrnu akciu „Prijímame prvákov do cechu študentského“, ktorá sa konala v Dome kultúry A. Sládkoviča v Detve. Program sa niesol v duchu známych televíznych šou a relácií. Veľmi zaujímavým a kreatívnym spôsobom študenti 3. ročníka Gymnázia v Detve poňali túto študentskú recesiu, ktorá bola plne dramatická, zábavná a úsmevná. Preverila študentov aj z pohľadu informačno - komunikačných  schopností, pretože bola náročná na technické a vizuálne spracovanie.

 • Pokus študentov z Gymnázia v Detve pocestuje na„Mars“
  „Navrhni pokus, ktorý uskutočnia vedci v simulovaných podmienkach Marsu,“ takto začínala výzva na titulnej stránke súťaže Misia Mars, ktorú v spolupráci so Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity (SOSA) organizujú Slovenské elektrárne (SE). Úlohou prihlásených študentských tímov bolo vytvoriť projekt vedecko-technického experimentu, ktorý uskutoční medzinárodný kolektív pod vedením slovenskej vedkyne Michaely Musilovej počas pobytu na simulovanej marťanskej púštnej stanici v USA v januári 2017. Do súťaže sa z Gymnázia Detva zapojili až dva študentské tímy vedené učiteľmi Bartolomejom Szakálom a Františkom Strýčekom, kde podľa rozhodnutia odbornej poroty sa v celoslovenskom finále na prvom mieste umiestnil tím v zložení Adriana Fekiačová, Jana Halajová, Alica Moravčíková, Ivona Nôtová a Simona Olšiaková. Ich projekt s názvom „Sebestačný rastlinný ekosystém“ sa dostal na simulovanú marťanskú púštnu stanicu v USA, kde sa ho Michaela Musilová pokúsi pod vedením detvianskych študentov zrealizovať. Za víťazný projekt boli študenti Gymnázia v Detve odmenení študijným pobytom vo Švajčiarskom Cerne.
 • 16. november 2016 sa na pôde školy uskutočnil odber krvi. „Študentská kvapka krvi,“ ktorú pripravili a zorganizovali v spolupráci s transfúznou mobilnou stanicou študenti Gymnázia v Detve, zaznamenala viac ako 25 darcov. Tento prejav ľudskosti dokazuje, že darovanie krvi je súčasťou života. Veď nikto nikdy nevie, kedy on alebo niekto z jeho blízkych bude potrebovať  túto vzácnu tekutinu. Gymnázium vyjadruje poďakovanie všetkým, ktorí prišli darovať krv a podporiť túto humánnu akciu žiakov, ktorá sa stáva už tradičnou aktivitou v gymnáziu.
 • V dňoch 25. až 27. októbra 2016 sa študenti po výhre v celoštátnom kole súťaže „Mladý Európan“ zúčastnili študijnej cesty do Bruselu, kde sa okrem návštevy inštitúcii Európskej komisie stretli aj s europoslancami a navštívili historické a kultúrne pamiatky.
 • Ešte v čase prázdnin študenti Gymnázia realizovali projekt programu „Erazmus +“, kedy navštívili v rámci mládežníckych výmen Taliansko a Španielsko a hostili aj zahraničných hostí v Detve.

Aj napriek výborným úspechom a dobrým výchovno-vzdelávacím výsledkom sa Gymnázium v Detve trocha trápi s nedostatkom žiakov. Nie preto, že by ich bolo na Podpoľaní málo, ale preto, že mnohí odchádzajú do okolitých miest. Pokles žiakov spôsobil, že aj Gymnázium muselo pristúpiť v posledných rokoch k znižovaniu počtu zamestnancov z dôvodu nadbytočnosti. Našťastie zatiaľ sa to týkalo len tých, ktorí nemali požadovanú kvalifikáciu alebo tých, ktorí odišli na vlastnú žiadosť. Dostatočný počet žiakov by však tento trend zastavil.

Foto: Počas slávnosti odovzdávania maturitných vysvedčení 2. júna 2016.

Určite nie preto, že výsledky Gymnázia v Detve by boli horšie, naopak za posledných päť rokov patrí medzi najúspešnejšie gymnáziá v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Aj v ostatnom hodnotení gymnázií v septembri 2016 Gymnázium v Detve obstálo na poprednom  mieste v kraji a napríklad z piatich bystrických gymnázií štyri obstáli horšie. No napriek tomu sa tieto gymnázia stávajú cieľom žiakov deviatych ročníkov z Podpolianskeho regiónu. Rovnako personálne zabezpečenie je zárukou kvality výchovno-vzdelávacieho procesu, veď kvalifikovanosť pedagogických zamestnancom dosahuje 100% úroveň.

Avšak ľudia na Podpoľaní akoby neverili tomu, čo majú doma a hľadajú to mimo svojho regiónu, Študentom Gymnázia v Detve sa dostane minimálne také vzdelanie ako na ktoromkoľvek inom gymnáziu na Slovensku. Ušetrili by tak množstvo času, ale aj finančných prostriedkov a tiež by prispeli k udržateľnosti inštitúcií vo svojom regióne.

Pridanou hodnotou študentov Gymnázia v Detve je aj tá skutočnosť, že množstvo účastí na súťažiach, olympiádach a aktivitách, ako aj ich skvelých úspechov a pôsobení v zahraničí, je výsledkom ich umu a vedomostí, nie je to len výsledok nejakého pseudoprojektu ako na iných školách, ktoré sa veľakrát stávajú akýmsi lobistickým nástrojom získavania finančných prostriedkov a sú malým prínosom pre vedomostný rast študentov.

Text: Pavel Lalík
Foto: Pavel Lalík, Zuzana Juhaniaková


 
 

Aby bolo cez Vianoce v Detve čisto ...Vytlačiť
 

Detva, 25. november - Mesto Detva sa obracia na občanov s výzvou, aby pri predvianočnom skrášľovaní a upratovaní príbytkov mysleli aj na spoločné verejné plochy. Výzva sa týka predovšetkým zbavovania sa drevených odpadov. Ich správne odpratanie je bezplatné.

Vianoce, tieto sviatky rodinnej pohody, bývajú v Detve skrášlené jedinečnými ľudovými tradíciami a zvykmi. Verejné priestranstvá si tiež zaslúžia, aby prispievali k príjemnej mestskej atmosfére.

Ako upozornil Juraj Bystriansky z Technických služieb, v priebehu posledného polroka sa strojnásobilo množstvo dreveného odpadu, ktorý občania voľne ukladajú k nádobám na komunálny odpad. Domácnosti sa sem zbavujú starého nábytku. Pracovníci Technických služieb nachádzajú na verejných priestranstvách skrinky, sedačky, ba dokonca celé okná.

Mesto Detva sa preto obracia na občanov, aby odvážali drevený odpad buď na skládku komunálneho odpadu do Studienca, kde je na to umiestnený kontajner alebo na zberný dvor v areáli Technických služieb, kde funguje nepretržitá služba. Zloženie dreveného odpadu je bezplatné.

Drevený odpad je potrebné zbaviť, nakoľko je to možné, pridaných zložiek z iných materiálov. V prípade vyhodených okien je potrebné sklené tabule vybrať z dreveného rámu a sklo vložiť do nádob na sklenený separovaný odpad. Tieto sú na kontajneroviskách označené zelenou farbou.

Drevené odpady môžu čiastočne obsahovať nábytkové kovanie, kovové zámky, lepenku, stavebnú suť, plasty. Všetky uvedené prímesi ale nesmú presiahnuť 5% celkového objemu. Maximálna veľkosť masívnych kovových predmetov je povolená do 5 cm, maximálna váha jednotlivých kovových prímesí je povolená do 400 g.

Životný príbeh vianočného stromčeka po Vianociach častokrát neslávne končí vedľa nádob na kontajneroviskách. Aj v tomto prípade mesto povzbudzuje občanov, nakoľko vládzu, aby na jeho odpratanie využili buď dvor Technických služieb alebo skládku.

Nech je aj po Vianociach v Detve stále čisto...

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Detvianskym šachistom sa v novembri dariloVytlačiť
 

Centrum voľného času Trend, Šachový klub Garde a Klub dôchodcov č.3 v Detve usporiadali v piatok 18. novembra 2016 v priestoroch Centra voľného času (CVČ) turnaj v zrýchlenom šachu.

Turnaja sa zúčastnili žiaci šachového krúžku CVČ Trend, členovia Šachového klubu Garde a Klubu dôchodcov č.3 v Detve.

 

To, že priateľské väzby môžu vznikať aj medzi takto vekovo odlišnými skupinkami, potvrdili práve  seniori a žiaci šachového krúžku CVČ Trend.

Turnaj sa niesol v priateľskom duchu a sily si v ňom zmerali desiati žiaci a desiati seniori. Na regulárny priebeh turnaja dohliadal vedúci šachového krúžku Gustáv Lászlo a taktiež svojich členov prišiel povzbudiť vedúci Klubu dôchodcov č. 3 Pavel Golian.

Juniorom sa v tomto turnaji darilo o trošku lepšie, keď vrátili prehru z posledného turnaja a to rozdielom 5,5:4,5 bodu.

Na konci turnaja si všetci zúčastnení mohli pochutiť na spoločnom občerstvení, ktoré pripravila pizzeria, za čo by organizátori chceli aj touto cestou poďakovať. Poďakovanie patrí aj sponzovori, ktorý vedie pekáreň.

Text a foto: Yveta Unterfrancová

Víťazi okresného kola pôjdu súťažiť do Banskej Bystrice

Centrum voľného času Trend v spolupráci so Šachovým klubom Garde Detva zorganizovali  15. novembra 2016 v priestoroch Centra voľného času okresné kolo v šachu žiakov základných škôl.

Turnaja sa zúčastnilo 21 hráčov z troch základných škôl. Medailisti si zabezpečili účasť na Majstrovstvá Banskobystrického kraja. Medzi chlapcami si najlepšie počínali registrovaní hráči. Zvíťazil Ján Bobro pred Michalom Cabanom a tretí bol Ján Ďurčov.

Katarína Bobrová získala prvé miesto medzi dievčatami. Za ňou skončili Tereza Halánová a Lívia Melichová, všetci zo Základnej školy na ul. Obrancov mieru v Detve. Základná škola na ul. Obrancov mieru v Detve vyhrala aj súťaž družstiev zásluhou Janka a Katky Bobrových.

Krajské kolo sa uskutoční 29. novembra 2016 v Banskej Bystrici.

http://www.chess-results.com/tnr248563.aspx?lan=4&art=1&wi=821

Krajské kolo dorasteneckej ligy v šachu sa konalo v Banskej Bystrici 17. novembra 2016 za účasti aj dvoch družstiev Šachového klubu Garde. Víťazom sa po niekoľkých rokoch stalo „A“ družstvo v zložení Richard Turčan, Sofia Anna Cíbiková, Kristína Cabanová a Ján Bobro. Navyše Janko sa stal najúspešnejším hráčom so 100% zápasovou bilanciou. Detvianske družstvo sa popasuje o postup do semifinále s najlepšími družstvami zo Žilinského kraja v januárovom termíne.

Gratulácia patrí všetkým postupujúcim.

http://www.chess-results.com/tnr248168.aspx?lan=4

Text: Peter Fiala

 


 
 

Prestrihli zelenú pásku do obnoveného parku na Obrancov mieruVytlačiť
 

V utorkové popoludnie 22. novembra 2016 sa v parku na ulici Obrancov mieru v Detve zišla skupina zainteresovaných ľudí na slávnostnom odovzdaní obnoveného parkového priestranstva. Zelenú pásku spolu prestrihli predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne Imrich Béreš a primátor Ján Šufliarský.

Primátor v ďakovnom príhovore k hosťom a domácim deklaroval spokojnosť nad tým, že obnovený park môžu využívať hneď viaceré skupiny obyvateľov.

Ján Šufliarský vyjadril nádej, že parkové zátišie dobre poslúži pacientom a sprevádzajúcim osobám čakajúcim na vybavenie v blízkom dialyzačnom centre. Využiť ho môžu i rodičia s deťmi a návštevníci, ktorí prídu na priateľské posedenie do tunajšej čajovne, či voľnočasové a pohybové aktivity občianskeho združenia Studnička. Samozrejme, park je k dispozícii aj všetkým obyvateľom, ktorí majú naň výhľad z okna.

S príhovorom vystúpil aj Imrich Béreš. Prejavil radosť nad zrealizovaním prvej etapy úpravy tohto verejného priestranstva, ktorú financovala Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

„Prípady ako je tento, by sme našli asi v každom slovenskom meste – verejné priestory, ktoré patria každému a nikomu, na úpravu ktorých nie sú v mestskej kase peniaze,“ zamyslel sa Imrich Béreš.

Predseda predstavenstva vyjadril spokojnosť nad tým, že vyhlásenie grantového programu aj na tomto konkrétnom mieste v Detve padlo na úrodnú pôdu.

Pri symbolickom geste prestrihnutia pásky, teda otvorenia obnoveného parku do služieb verejnosti, asistovali pracovníčky Oddelenia rozvoja na Mestskom úrade v Detve, ktoré spolupracovali s kolegami z Oddelenia správy majetku na príprave a následnom prevedení úspešného grantového projektu.

V prvej etape obnovy sa vďaka poskytnutej sume 5000 Eur z grantu podarilo vymeniť poškodené asfaltové chodníky za novú zámkovú dlažbu, rad prišiel aj na opravu okolitých plôch.

Už historická oktagonálna fontána upravená nízkou zeleňou bude originálnym ozdobným prvkom „zelenou fontánou,“ ale až v druhej etape obnovy parku. Na jar plánuje mesto dodať nový život parku aj osadením lavičiek a predovšetkým vysadením parkovej zelene.

Vedúca Oddelenia správy majetku Jana Pálková sprevádzala prítomných nielen milým slovom a voviedla ich do blízkej čajovne, kde pre malé slávnostné zhromaždenie boli pripravené detvianske štrúdle značky Regionálny produkt Podpoľania a hrejúce čaje rôznych druhov.

Slávnosť svojou peknou účasťou podporil aj Klub dôchodcov č. 2 pod vedením Štefana Závodného.

Na malej slávnosti odovzdania parku do užívania sa zúčastnil aj Ladislav Ganzarčík ako regionálny riaditeľ Prvej stavebnej sporiteľne (PSS), Katarína Feňáková ako územná riaditeľka a vedúci komunikácie PSS Radovan Slobodník s Milošom Blanárikom, poradcom predstavenstva PSS pre vzťahy s verejnosťou.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Talkshow o podnikaní: Štart Ups po DetvianskyVytlačiť
 

Dňa 18. novembra 2016 sa v Obradnej sieni Mestského úradu v Detve konala motivačná talkshow o podnikaní Štart Ups po Detviansky.

Talkshow slávnostne otvoril primátor mesta Detva pán Ján Šufliarský. Na Štart Ups vystúpili lokálni podnikatelia Dušan Tuček, riaditeľ reklamnej agentúry Ahoireklama.sk a cestovnej kancelárie Ahoitours.com pre turistov z Ázie, ktorým ponúkajú tzv. „package holidays“ v Čechách a na Slovensku a Stanislav Šichta, konateľ spoločnosti Dewex, s.r.o., ktorá sa venuje výrobe strojárenských výrobkov vo Vígľaši.

Obaja páni hovorili o svojich začiatkoch a motivácii v podnikaní. O tom, aké dôležité je poučiť sa z vlastných chýb a ísť ďalej. V prvom paneli vystúpil aj Marek Šlosár, konateľ produkčnej agentúry Mascott, s.r.o., prostredníctvom ktorej organizuje s kolegami Festival umenia v Banskej Bystrici – Fubaby. Marek hovoril o eventovom biznise a jeho skúsenostiach z podnikania, no súčasne vyzdvihol dôležitosť  trpezlivosti a stanovovaniu si dlhodobých cieľov.

V druhom paneli vystúpil mladý podnikateľ z Banskej Bystrice Martin Pechovský. Martin je riaditeľ IT spoločnosti Mgroup a spoluzakladateľom známeho startupu Xerry – drevený počítač. Okrem toho je Martin aj startup lídrom a lídrom kreatívneho priemyslu pre mesto Banská Bystrica.

Celý druhý panel bol venovaný možnostiam získania podpory a financií na rozbeh biznisu. Martin hovoril o osobných skúsenostiach z podpory na podnikanie z takmer všetkých možných zdrojov: Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, úverov z bánk, či rizikového kapitálu. Martin hovoril aj o možnostiach, ktoré región prináša pripravovaný projekt Kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

V poslednom paneli vystúpili traja odborníci na marketing a dizajn. Prvou rečníčkou bola Veronika Nedecká zo spoločnosti Ydeas, s.r.o., digitálnej agentúry, ktorá ponúka služby v oblasti videoprodukcie, marketingu a brandbuildingu. Veronika prešla rôznymi zamestnaniami kým zistila, že grafický dizajn je pre ňu to pravé. O tom bol aj debata s ňou. Veronika sa nechala počuť, že v živote je nesmierne dôležité robiť veci ku ktorým máme blízko a bavia nás. Veronika, tiež hovorila o recepte na dobrý dizajn produktu. Spoločne s Veronikou vystúpili v treťom paneli manželia Čelkovci. Peter stojí za projektom Namaximum.eu a Lenka za projektom Lenonline.sk. Obaja hovorili o výhodách online marketingu, o trendoch, ktoré momentálne v tejto oblasti letia, o nízkonákladových marketingových kampaniach. Obaja sa však zhodli na tom, že obsah je v živote dôležitejší ako obal.

Generálnym partnerom podujatia je Nadácia Slovenskej sporiteľne. Podujatie tiež podporili: mesto Detva, spoločnosť Mgroup, Základná umelecká škola Svetozára Stračinu, ktorá zabezpečila hudobno-kultúrne predstavenia počas podujatia, Nová Generácia a spoločnosť Alfa Bio, ktorá sa postarala o chutné a zdravé občerstvenie, v podobe rastlinných nátierok.

Projekt Štart Ups po Slovensky je roadshow o podnikaní a startupoch vo všetkých krajoch Slovenska. Cieľom projektu je podporiť a motivovať mladých začínajúcich podnikateľov a podnikavcov na ich ceste za úspechom a propagovať podnikanie ako spoločensky prínosnú činnosť, ktorá je založená na hodnotovom základe a prináša veľký úžitok pre spoločnosť a rozvoj regiónov.“  povedala Veronika Beličková z Business Inovation Center v Banskej Bystrici, jedného z organizátorov podujatia.

Podujatia sú organizované formou atraktívnej talkshow s podnikateľmi a expertmi na podnikanie a konajú sa v príjemnej, uvoľnenej a priateľskej atmosfére, čo  pomáha vytvoriť vhodnú klímu na networking - nadväzovanie nových kontaktov,“ povedal Martin Čapliar zo Stredoeurópskeho startup centra – Central European Startup Centre, jedného z organizátorov podujatia.

Text a foto: Alexandra Vámošová


 
 

Polícia upozorňuje seniorov na nové metódy podvodníkovVytlačiť
 

21. novembra 2016 - Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici z dôvodu množiacich sa podvodov na senioroch touto cestou upozorňuje občanov. Podvodníci neustále vymýšľajú nové spôsoby, ako pripraviť seniorov o úspory.

Preto buďte maximálne obozretní v prípade:

 

 • Keď Vám zavolá osoba, ktorá sa prestaví ako Váš príbuzný – vnuk, syn a podobne a žiada od Vás finančnú pomoc na odškodnenie po dopravnej nehode, na kúpu auta či vyplatenie dlhu. Zavolajte príbuznému a overte si, či Vám skutočne volal on. V žiadnom prípade nedávajte peniaze do rúk osobe, ktorú nepoznáte, aj keď Vám tvrdí, že ju posiela Vás príbuzný.
 • Keď sa pri Vašich dverách objaví pracovník nejakej inštitúcie a tvrdí, že Vám prišiel vyplatiť preplatok alebo vymeniť prípojku či elektromer. Pokiaľ ste doma sami, dohodnite si s ním iný termín a v žiadnom prípade takúto osobu nevpúšťajte do svojho príbytku.
 • Keď sa u Vás doma objavia osoby, ktoré sa predstavia ako pracovníci polície a žiadajú Vás, aby ste im ukázali finančnú hotovosť za účelom preverenia, či sa nejedná o falzifikáty. V takomto prípade odporúčame tvrdiť, že doma žiadnu hotovosť nemáte a po ich odchode okamžite kontaktovať políciu na čísle 158.

Vymyslených legiend je veľa a podvodníci neustále prichádzajú s novými. Preto buďte opatrní a postupujte v duchu hesla: „Dôveruj, ale preveruj!“

Rady seniorom: Ako sa nestať obeťou podvodníkov a zlodejov - na stiahnutie

 

Nestaňte sa obeťou nátlakových predajných akcií

Pri komunikácii s cudzími osobami buďte opatrní - na stiahnutie

 

V prípade, že cudzie osoby na vás vyvíjajú tlak alebo sa cítite ohrození ...

Polícia opakovanie zaznamenáva trestnú činnosť páchanú na senioroch. Na plagáte nájdete rady zhrnuté ako desatoro opatrnosti.

Rady ako desatoro opatrnosti - na stiahnutie

 

Text: Andrea Petrovičová, Zuzana Juhaniaková


 
 

Usporiadali šachové okresné kolo žiakov základných škôlVytlačiť
 

Foto: Víťazi si odniesli poháre a diplomy.

Centrum voľného času Trend a Šachový klub Garde Detva usporiadali dňa 15. novembra 2016 okresné kolo žiakov základných škôl v zrýchlenom šachu.

Svojich žiakov vyslali štyri základné školy nášho okresu. V turnaji štartovalo 20 detí a postup na krajský turnaj, ktorý sa bude konať 29. novembra 2016 v Banskej Bystrici, si v kategórii dievčat vybojovali Katarína Bobrová,Terézia Halanová, Lívia Melichová. Všetky tri súťažiace sú žiačkami Základnej školy Obrancov mieru v Detve.

U chlapcov to boli Ján Bobro, Michal Caban, Ján Ďurčov, opäť všetci sú z tejto základnej školy.

Turnaj zaujal účasťou ale hlavne predvedenou hrou. Víťazom z okresu Detva treba teraz držať päste, nech sa im na Krajskom kole darí čo najlepšie.

Postupová súťaž chlapcov a dievčat vyvrcholí Majstrovstvami Slovenska pod záštitou Ministerstva školstva SR a Slovenského šachového zväzu.

Text a foto : Yveta Unterfrancová

 


 
 

Bola to víkendová medailová žatva detvianskych gymnastiekVytlačiť
 

Klub športovej gymnastiky Detva má za sebou dve úspešné víkendy jesennej časti.

V nedeľu 23. októbra 2016 sa pretekárky Kristína Pýchová, Margaréta Gondová a Sára Dydi zúčastnili 49. ročníka Šalamúnovho memoriálu v Slovinskom Maribore.

Za účasti 80 pretekárok zo siedmich krajín Európy si Detvianske gymnastky odniesli dokopy päť cenných kovov. Najúspešnejšia bola Margaréta Gondová s tromi zlatými, keď si zaslúžene vybojovala aj ocenenie za najlepší výkon.

Sára Dydi získala bronz na bradlách a Kristína Pýchová striebro na preskoku.

Týždeň na to, v sobotu 29. októbra sa konalo posledné kolo Slovenského pohára roku 2016 v Trnave, odkiaľ si dievčatá priniesli deväť medailí.

"Veľmi nás teší, že o cenné kovy bojuje už aj naša najmladšia generácia gymnastiek a potvrdzuje všeobecne uznávaný fakt, že Detvianskej gymnastike už dlhodobo patria najvyššie priečky v úspešnosti klubov slovenskej gymnastiky," komentovala výsledky reprezentačná trénerka Katarína Krekáňová.

 

Výsledky 3. kola Slovenského pohára:

 

Mladšie žiačky „A“   1. miesto: Eva Bystrianska

                                   3. miesto: Nela Ostrihoňová

                                   6. miesto: Ema Ridzoňová

Žiačky „A“                 2. miesto: Margaréta Gondová

                                   3. miesto: Anna Hrušková

Staršie žiačky „A“    1. miesto: Sára Dydi

                                   2. miesto: Kristína Pýchová

Seniorky „A“             1. miesto: Radoslava Kalamárová

Mladšie žiačky „B“   1. miesto: Mária Novosadová

Staršie žiačky „B“    3. miesto: Lucia Dobrocká        

Pretekárkam patrí blahoželanie za vzornú reprezentáciu klubu a Základnej školy na ulici Obrancov mieru a mestu Detva poďakovanie za vytvorené podmienky na realizáciu tréningovej činnosti na vyššej športovej úrovni.

Text a foto: Gabriela Novosadová


 
 

V obradnej sieni zazneli blahoželania ale i poďakovania Vytlačiť
 

„Roky vašej usilovnej práce oťaželi na strome života ako dozreté ovocie,“ prihovoril sa 15. novembra 2016 primátor Ján Šufliarský jubilantom, ktorí do obradnej siene mesta Detva prišli osláviť 75. výročie narodenia.

Pozvanie na spoločnú slávnosť prijali oslávenci: Amália Mesárošová, Viola Šarvajcová, Mária Vabecová, Ivan Hraško, Augustína Salvová, Alžbeta Rakúsová, Anna Antolíková, Anna Veselá,  Anna Môťovská, Mikuláš Golian, Milan Fabo, Jozef Rusnák, Peter Ostrihoň, Marta Čajkovská, Jozef Hulina, Mária Francistyová, Štefan Vreštiak, Peter Fekiač, Ján Brachna, Oľga Blaženiaková, Eva Sinaiová, Jolana Luptáková a Ján Pivoluska.

Milú občiansku slávnosť usporiadal Zbor pre občianske záležitosti Človek človeku pri Mestskom zastupiteľstve v Detve. Na slávnosti sa zišli jubilanti, ktorí sa v druhom polroku 2016 dožili pekných 75-tich rokov života.

„Tí, ktorým ste venovali svoj život a prácu, vám dnes ďakujú za krásne chvíle detstva i dospievania, za láskavé slová a múdre rady, za obetavosť, pri ktorej ste nepoznali únavu,“ pokračoval primátor mesta Ján Šufliarský.

Primátor v mene mesta aj v mene svojom poblahoželal a potriasol rukou každému jubilantovi. Zbor pre občianske záležitosti pre nich pripravil malý darček a usporiadal program.

Seniorom zaspievali i zatancovali deti z Detského folklórneho súboru Ratolesť, ktoré vystriedali vo viacerých vstupoch speváčka Anka Hudecová a heligónkár Jožko Uhrín.   

Oslávenci sa zapísali na spoločnú stranu do pamätnej knihy, nasledovalo pózovanie pre pamätnú fotografiu a konečne prípitok s malým pohostením v zasadacej miestnosti.

Veselý spev a heligónku bolo v toto novembrové popoludnie počuť aj na chodbách Mestského úradu. Čo by to bola za oslava, keby si oslávenci nemohli rozkázať tú svoju...

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Materská škola na námestí: Chceme sa stať Zelenou školou!Vytlačiť
 

Nadobudnutím platnosti Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách a vypracovaním Školského vzdelávacieho programu „Malý objaviteľ“ sa Materská škola Námestie SNP 17 v Detve rozhodla zapojiť od septembra 2016 do programu Zelená škola.

Zelená škola je výchovno-vzdelávací program určený aj pre materské školy. Jeho certifikačné obdobie je dva roky, čiže Materská škola ho bude realizovať do júna 2018.

Deti s pomocou učiteľov, zamestnancov materskej školy a rodičov, budú riešiť reálne potreby školy a okolia, čím budú viesť školu k pozitívnej zmene, týkajúcej sa zdravšej, zelenšej a aktívnejšej škole a spoločnosti. Budú podporovať činnosti vedúce k environmentálnemu správaniu sa detí, rodičov a zamestnancov svojej materskej školy.

Problematika ochrany životného prostredia sa bytostne dotýka každého, podmieňuje život na Zemi v akejkoľvek forme a ovplyvňuje aj jeho kvalitu. Súčasná doba je charakteristická rýchlosťou, dynamickosťou a uponáhľaným životom. Nahromadenie problémov v životnom prostredí ľudí vedie k stále väčšiemu uvedomeniu si potreby ich riešenia. Jedným z dôležitých nástrojov na riešenie problémov životného prostredia je zvyšovanie environmentálneho povedomia a environmentálnej výchovy. Nestačí sa len učiť, ale je potrebné zmeniť osobné konanie. 

Zelená škola ponúka jedinečnú metodiku 7 krokov. Tá bude sprevádzať školu programom a vedie k praktickým riešeniam potrieb školy i okolia. Na základe potrieb a výsledkov environmentálneho auditu sa prioritnou témou, ktorej sa Materská škola Námestie SNP 17 v Detve chce venovať toto certifikačné obdobie, stal odpad.

Materská škola verí, že sa im v tejto téme bude dariť a deti sa naučia nielen odpad separovať, ale hlavne minimalizovať jeho tvorenie. Ak spoločne naplnia stanovené ciele, na konci obdobia Materská škola získa certifikát aj vlajku Zelenej školy.

Text a foto: Lucia Zlatoňová


 
 

Zápasník Delič je medailista z Majstrovstiev EurópyVytlačiť
 

Zápasník Róbert Delič z detvianskeho Free Fight Clubu priniesol domov do Detvy bronzovú medialu z Majstrovstiev Európy v Grapplingu, ktoré sa odohrali 29. októbra 2016 v Prahe.

Majstrovstvá Európy  organizovala ISFA (International Sport Fighting Association) podľa pravidiel submission only. Teda hrá sa bez bodov, víťazstvo je možné len pomocou ukončenia súpera alebo rozhodnutím rozhodcu.

Na tomto turnaji sa zúčastnili zápasníci z deviatich krajín. Róbert Delič z Free Fight Clubu Detva štartoval medzi najskúsenejšími zápasníkmi v kategórii expert do 70kg, kde sa mu podarilo vybojovať bronzovú medailu.

„Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí ma podporujú na mojej ceste bojovníka, „ uviedol Róbert Delič. „Turnaj bol zatiaľ najkvalitnejší, na akom som sa v mojej kariére zúčastnil. Myslím si, že táto medaila je obrovským úspechom pre Slovensko, Detvu a náš klub,“ dodal víťazný zápasník.  

Róbertovi Deličovi sa v eliminácii podarilo zvíťaziť po necelej minúte na kneebar (páka na koleno) a následnom vzdaní súpera, v semifinále žiaľ podľahol skúsenému českému borcovi po výhode, ktorú mu udelil rozhodca za aktivitu. V zápase o bronz sa stretol zo zápasníkom z Frankfurtu, nad ktorým zvíťazil technikou footlock (páka na nohu).

Text: Zuzana Juhaniaková, Róbert Delič
Foto: archív Free Fight Clubu Detva


 
 

Vzácne životné jubileá oslávili spolu v obradnej sieni mestaVytlačiť
 

Foto: Podpísal sa aj jubilant Štefan Fekiač, nositeľ značky Regionálny produkt Podpoľanie a člen Ústredia ľudovej umeleckej výroby, ktorý svojimi vybíjanými valaškami tri desaťročia reprezentuje Detvu na Slovensku i na zahraničných výstavách.

Dožiť sa tak pekného veku, 80 rokov, ba viac, 85 a 90 rokov, býva známkou iste dobre prežitého ale i zaslúžilého života. Tieto jubileá si v obradnej sieni mesta Detva na občianskej slávnosti pripomenulo devätnásť starších dám a pánov.

Pozvanie na spoločnú oslavu prijali: Vladimír Bečár, Mária Budáčová, Ivan Vlček, Marta Hukelová, Pavel Gužmer, Amália Lalíková, Štefan Fekiač, Emília Oláhová, Tomáš Dedinský, Alfréd Miháľ, Andrej Solanič, Emília Kulichová, Peter Jasík, František Antolík, Emília Koščová, Anna Labáková, Martin Strelec, Mária Lakotová a Mária Sujová.

Slávnosť pripravil Zbor pre občianske záležitosti Človek človeku pri Mestskom zastupiteľstve v Detve. O malý kultúrny program sa postarali najmenší, deti z Detského folklórneho súboru Ratolesť.

Jubilantom slovom i osobne blahoželal primátor mesta Ján Šufliarský. „Pripadla mi dnes milá povinnosť pozdraviť a prihovoriť sa vám, 80, 85 a 90 ročným jubilantom nášho mesta pri príležitosti oslavy vašich životných jubileí a vzdať úctu rokom, ktoré sa naplnili pre blaho vašich rodín, nášho mesta a celej spoločnosti,“ uviedol Ján Šufliarský.

Primátor vyzdvihol, že prítomné dámy a páni prešli útrapami vojnového obdobia a niekoľkých politických a spoločenských premien a napriek nepriazni, ich život bol poznačený prácou a láskou k rodine a najbližším.

Oslávenci sa zapísali do pamätnej knihy, prijali kvet, darček i srdečný stisk ruky.

Po slávnostnom prípitku, ktorý organizátori pripravili v zasadačke, jubilantom opäť zahral Jožko Uhrín doprevádzaný speváčkou Ankou Klimovou.

Spoločné pozdvihnutie čaše na zdravie všetkým jubilantom:

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Po rokoch našli spoločný odpočinok v zemi ...Vytlačiť
 

Vo štvrtok 10. novembra 2016 sa na cintoríne v Detve uskutočnil spoločný pohrebný obrad pre deviatich občanov, ku ktorým sa neprihlásila rodina ani príbuzní.

Spopolnené telesné ostatky pochovalo mesto Detva, ktoré v roku 2016 prebralo správu cintorína a domu smútku, v ktorom našlo urny.

V spoločnom hrobe sú pochovaní siedmi muži a dve ženy.

Pochovaní zosnuli v nasledovných rokoch: 22. januára 1996, 9. júna 1999, 10. júna 1999, 15. augusta 1999, 26. decembra 2003, 1. januára 2005, 27. júna 2005, 8. novembra 2012, 2. júna 2015.

 

Zosnulí pochádzali z Detvy, Horného Tisovníka, Starej Huty a Hriňovej.

Na mená a ďalšie osobné údaje zosnulých sa vzťahuje zákon o ochrane osobných údajov.

Pohrebný obrad viedol František Veverka, kaplán Farnosti sv. Františka Assiského v Detve, urny do zeme uložil zamestnanec mesta Peter Gonda, ako osoba poverená správou pohrebiska a domu smútku.

Pri uložení boli prítomní svedkovia, a to majiteľka pohrebnej služby a príbuzná jednej zo zosnulých.

Text: Zuzana Juhaniaková
Foto: Ľubica Kulišiaková, Zuzana Juhaniaková

 


 
 

Pri parkovaní treba pamätať na prechádzajúce mechanizmy zimnej údržby Vytlačiť
 

foto: Na rokovaní nechýbal zástupca primátora Ladislav Bódi a ďalší zástupcovia organizácií.

Zimnú údržbu miestnych a účelových komunikácií a verejných priestranstiev počas zimy 2016/2017 naplánovali zástupcovia mesta Detva s ďalšími kompetentnými inštitúciami, ktoré si mesto pozvalo na rokovanie 10. novembra 2016.

Pracovné stretnutie moderoval vedúci oddelenia výstavby a životného prostredia Mestského úradu Peter Jamnický a s prítomnými sa venovali zabezpečeniu údržby nielen v kalamitných situáciách ale aj za bežných poveternostných podmienok.

Mesto Detva sa na občanov obracia so žiadosťou, aby v zimnom období od 15. novembra 2016 do 15. marca 2017 prednostne využívali k odstavovaniu motorových vozidiel verejné parkoviská, vlastné dvory a nádvoria.

Ako pripomenul náčelník Mestskej polície Jaroslav Dominik, na komunikáciách je potrebné ponechať nielen 3 metre šírky pre prechod mechanizmov, ale aj ďalší priestor ako rezervu pre zával odhŕňaného snehu. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniam súkromných vozidiel.

O pripravenosti, o postupoch a potrebách pre realizovanie operačného plánu zimnej údržby informoval konateľ Technických služieb Juraj Bystriansky.

Stredisko zimnej údržby a jej riadiaci dispečing je v priestoroch Technických služieb Detva. Občania môžu hlásiť opodstatnené požiadavky osobne alebo telefonicky nepretržite na pracovisku dispečingu: 045/5455293, 045/5455365 a na mobilných číslach 0917 126 661 a 0905 449 408. Ohľadom údržby štátnej cesty I/50 a cestných komunikácií mimo správy mesta je zodpovedná Banskobystrická regionálna správa ciest, Stredisko údržby Kriváň s dispečingom 045/5469206 a mobilné číslo 0918 543 566.

Súčasťou operačného plánu zimnej údržby je aj prehľad pohotovostných skládok posypového materiálu pre ručný posyp. Tieto pohotovostné skládky nájdu občania na dvanástich miestach v mestskej časti Sídlisko, na ôsmych miestach v starej časti mesta Detva a podobne vo všetkých ostatných mestských častiach.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

V obradnej sieni uvítali najmenších občanov Detvy Vytlačiť
 

V piatok 4. novembra 2016 popoludní sa detvianska obradná sieň na Mestskom úrade aj napriek zamračenému počasiu, ktoré vládlo vonku, naplnila úsmevmi a džavotom detí, ktoré sa spolu so svojimi rodičmi na pozvanie Mestského úradu, zúčastnili na spoločnom uvítaní detí do života.

Uvítanie 27 detí bolo rozdelené do dvoch po sebe idúcich občianskych slávností. Milú spoločnú chvíľu tak zažili rodičia a tieto deti:

Šimon Rapčan, Sofia Melichová, Dana Oláhová, Tia Sujová, Peter Tabaček, Eliška Čelková, Radko Výboch, Marek Fašanga, Matej Nôta, Ján Petrinec, Ján Václavik,  Jakub Babic, Marko Strnádik, Liliana Ligenzová, Martin Ostrihoň, Tomáš Vrbiniak, Kristián Dymík, Oliver Nosáľ, Alžbeta Matúšková, Ema Budinská, Alica Krupčiaková, Maximilián Melich, Radovan Purdek, Ela Kováčiková, Ela Kulišiaková, Nela Ungvarská, Táňa Melichová.

Pamätná fotografia prvej skupiny rodičov a detí.

 

Druhá skupina detí s ich rodičmi na spoločnej pamätnej fotografii.

Obidve slávnosti viedol primátor mesta Ján Šufliarský, ktorý vo svojom príhovore k rodičom, okrem iného uviedol: „Dobrou výchovou a starostlivosťou o ich telesné a duševné zdravie, osobným príkladom, položíte pevné základy ich charakteru a tým im dáte najväčšie a najcennejšie veno do života.“

Obidve slávnosti uvítania detí opäť spestrili pekným programom aj deti z Materskej školy na ulici Obrancov mieru pod vedením pani učiteľky Anky Hudecovej.

Po príhovore primátora mesta sa rodičia podpísali do pamätnej knihy Zboru pre občianske záležitosti a prevzali si od neho kvetinu a darček. Vítané detičky za ten čas mohli okúsiť, ako sa leží v ozajstnej drevenej vyrezávanej kolíske.

"Rodičom želáme pri výchove svojich detí veľa trpezlivosti, síl a optimizmu a našim najmladším občiankom šťastné a radostné detstvo."

Text: Anna Kucejová
Foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Zažili obohacujúci projekt Turisticko-poznávacími aktivitami ku zdraviuVytlačiť
 

Španiu Dolinu spoznávali 19. októbra 2016.

Základná škola na Ulici obrancov mieru 884 v Detve za finančnej podpory Mesta Detva už ôsmy rok zorganizovala projekt na podporu spolupráce všetkých materských, základných, stredných škôl, širokej verejnosti a pre všetkých, ktorí chcú niečo urobiť pre svoje zdravie.

Projekt „Turisticko-poznávacími aktivitami ku zdraviu“ bol rozdelený na niekoľko častí.

Dňa 19. októbra 2016 sa spolu s niektorými žiakmi všetkých základných škôl v Detve vybrali na turisticko-poznávaciu vychádzku do Španej doliny. Nachádza sa v západnej časti Starohorských vrchov. Pre svoje náleziská medenej rudy, obsahujúcej aj striebro, bola v minulosti preslávená po celej Európe. Začiatky ťažby v tejto lokalite možno približne datovať do 11. - 12. storočia.

V tejto lokalite je množstvo (85) zachovalých kultúrnych pamiatok z obdobia rozkvetu banskej činnosti. Nachádza sa tu kostol Premenenia Pána, ku ktorému vedie kryté drevené schodisko so 162 schodmi., Ferdinandova šachta s hĺbkou 250 m, šachty Maximilián, Mária a najhlbšia šachta Ludovika, Banícky orloj, Klopačka (banícka strážnica), haldy sute nad obcou, „Naše múzeum medi“.

Pozreli si krátky film o ťažbe v štôlňach a v múzeu „Naše múzeum medi“ vypočuli odborné informácie o histórii baníctva. Potom si prepočítali schody vedúce ku kostolu Premenenia Pána, vybrali sa na haldy, z ktorých mali pekný výhľad na obec. Nazreli do Cisárskej štôlne a sledovali Banícky orloj. Napriek daždivému počasiu prežili pekný deň.

 

Školský turnaj vo florbale

Dňa 17. júna 2016 sa uskutočnil školský turnaj mladších žiakov vo florbale ,,O PUTOVNÝ POHÁR". Družstvo druhého ročníka sa pomenovalo Piráti, družstvo tretieho ročníka Detva Rock Stars, družstvo štvrtého ročníka Draci, družstvo piateho ročníka Penguins Detva.

Chlapci opäť ukázali svoju bojovnosť, dravosť, ale aj férovosť pri hre a odvahu vedieť si priznať porážku. Turnaja sa zúčastnilo 40 detí a všetky deti boli odmenené medailami, vecnými cenami a sladkosťami.

Výsledky:  1. miesto - Penguins Detva 5.ročník

                  2. miesto - Draci  4. ročník

                  3. miesto - Piráti   2. ročník

                  4.miesto - Detva Rock Stars, 3.ročník

 

3. ročník Behu pre zdravie

Vo štvrtok 9. júna 2016 sa v Základnej škole Obrancov mieru v Detve stretli pravidelní i príležitostní priaznivci behu, ktorí v 3. ročníku podujatia „Beh pre zdravie“ urobili niečo pre svoje zdravie a zabehli pripravenú trasu.

Pre väčších bol pripravený úsek v dĺžke 1,1 km, škôlkari odbehli 500 m. Organizácie sa spolu s pani učiteľkami ujali olympijskí poslovia, ktorými boli dobovo odetí žiaci piatych, ôsmych a deviatych ročníkov. Roznášali pozvánky v meste, pripravovali odmeny, občerstvenie, zabezpečili hudbu a na chvíľu sa z nich stali aj profesionálni fotografi.  

V ten deň sa tu stretlo 604 bežcov zo všetkých detvianskych základných i stredných škôl, z materských škôl, bežali aj poslanci Mestského zastupiteľstva v Detve a svojich zástupcov tu mali aj dôchodcovia. Mottom „Behom pre zdravie zdravíme Rio“ i aktívnym behom si všetci spoločne pripomenuli olympijskú tradíciu a v prúde bežných pracovných dní a povinností bola fyzická aktivita počas športového dopoludnia príjemnou zmenou.

Projekty boli spolufinancované z rozpočtu mesta Detva.

Text: Zuzana Iglárová
Foto: Alena Ostrihoňová, Milina Hrnčiarová, Alena Klimová


 
 

V materskej škole na ulici Obrancov mieru si pripomenuli mesiac úcty k staršímVytlačiť
 

Mesiac október, mesiac tolerancie, úcty k starším si každoročne pripomínajú aj tým, že deti v Materskej škole na ulici Obrancov mieru si pozývajú svojich starých rodičov do materskej školy, aby im prejavili svoju lásku a vďaku za starostlivosť, ktorou ich zahŕňajú.

Vo štvrtok 27. októbra 2016 ich na úvod deti privítali krátkym programom v podobe kytičky uvitej z básní, piesní, tančekov a scénok, nechýbalo ani malé pohostenie. Deti svojim starým rodičom chceli ukázať, čo všetko sa v materskej škole naučili a aké sú šikovné. Pri pohľade na svoje vnúčatá sa v očiach mnohých zaleskli i slzy dojatia.

Po vystúpení sa deti spoločne so svojimi starými rodičmi pustili do tvorenia rôznorodých výtvorov z prírodného materiálu, vytvorili kytičky z lístia a lietadielka. Veľká vďaka patrí všetkým starým rodičom, ktorí sa zúčastnili tohto pekného dňa.

Text: Michaela Jedličková
Foto: Jana Golianová


 
 

Podpoľanec ďakuje za podporuVytlačiť
 

Folklórny súbor Podpoľanec ďakuje mestu Detva a poslancom za poskytnutie finančnej dotácie v roku 2016 na svoju činnosť umeleckú, organizačnú ale i za materiálne vybavenie.

Táto dotácia bola určená nákup hudobných nástrojov a to zakúpenie cimbalu, ktorý je potrebný pre činnosť ľudovej hudby, ktorá v súbore pôsobí a rozvíja sa po stránke interpretačnej, edukačnej, umeleckej a aktívne sa venuje hudobnému folklóru nie len z oblasti Podpoľania ale i z iných regiónov.

Vedenie súboru vyjadruje radosť, že sa podarilo zakúpiť pre folklórny súbor hudobný nástroj gajdy, čím môžu prispievať k obnovovaniu hudobnej gajdošskej tradície v Detve a v okolí, ktorá bola v Podpolianskom regióne na ústupe. Gajdy a gajdošská tradícia podobne ako už fujara boli zapísané v roku 2015 do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.

Finančné prostriedky z mesta však neboli poskytnuté len na nákup hudobných nástrojov ale i na  pedagogickú činnosť a to vzdelávanie speváckej skupiny a ľudovej hudby, kde je potrebná odborná spolupráca zo skúsenými pedagógmi. Pedagógovia sa aktívne a systematicky venujú svojím zvereným kolektívom a pripravujú tieto zložky pre kvalitnú umeleckú činnosť súboru. Súbor aj vďaka tejto spolupráci môže rásť po umeleckej stránke a môže sa ďalej rozvíjať a dôstojne reprezentovať mesto Detva.

Folklórny súbor Podpoľanec aj tento rok reprezentoval mesto Detva a región Podpoľania na významných festivaloch doma i v zahraničí. Na Slovensku sa súbor zúčastnil viacerých festivalov venujúcim sa tradičnej ľudovej kultúre a to v Terchovej, na Casoviafest v Košiciach, Hrušove, Krivanoch, Očovskej folklórnej hrude a samozrejme na domácom festivale Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve ale aj na iných podujatiach v rámci krajiny.

V zahraničí súbor prezentoval hlavne hudobný a tanečný folklór z Podpoľania a to na festivale Slovákov žijúcich v Maďarsku – Banku, v Čechách a v septembri súbor vycestoval na veľký zájazd do ďalekej Číny na festival turizmu mesta Shanghai.

"Ďakujeme mestu Detva za poskytnutie dotácie, ktorá napomáha činnosti a rozvoju súboru."

Činnosť folklórneho súboru bola spolufinancovaná z rozpočtu mesta Detva.

Text: Roman Malatinec
Foto: archívne, Zuzana Juhaniaková
 

 


 
 

Žiaci Spojenej školy sa vybrali na stáže do Nemecka, Česka a Veľkej BritánieVytlačiť
 

Spojená škola v Detve už jedenásť rokov organizuje zahraničné odborné stáže pre žiakov študijných odborov. V tomto školskom roku vycestovalo v septembri a októbri 2016 do Nemecka, Česka a Veľkej Británie 31 žiakov odborov obchodná akadémia (OA) a mechanik nastavovač.

V roku 2005 zorganizovali prvú mesačnú stáž pre desiatich žiakov OA v spolupráci s dlhoročným partnerom nemeckou vzdelávacou organizáciou Internationaler Bund Bildungszentrum Jena. Atmosféru tohto univerzitného mesta mohlo zažiť tohto roku päť žiakov Obchodnej akadémie. Počas troch týždňov vykonávali žiaci odbornú stáž v kanceláriách rôznych podnikov. Ďalších devätnásť žiakov Obchodnej akadémie absolvovalo dvoj až štvortýždňovú stáž v Strednej odbornej škole obchodu, úžitkového umenia a dizajnu v Plzni, respektíve v charitatívnej organizácii Siawns Tag vo Welshpoole vo Walese. Počas trojtýždňovej odbornej praxe v českej Třemošnici si svoje vedomosti a zručnosti zdokonaľovalo sedem žiakov odboru mechanik nastavovač.

Počas praxe mali žiaci Obchodnej akadémie možnosť precvičiť a zdokonaliť cudzie jazyky, zlepšiť odborné vedomosti a zručnosti, spoznať nemecký vzdelávací systém. Pod vedením mentorov sa venovali predovšetkým kancelárskej práci, práci s výpočtovou technikou, účtovníctvu, archivácii, spracovaniu dokumentov. Žiaci odboru mechanik nastavovač sa venovali predovšetkým tvorbe programov, nastavovaniu CNC strojov a základom elektroniky a elektrotechniky. Po úspešnom ukončení získali všetci úspešní absolventi certifikáty, Europassy-mobilita a ECVET hodnotenia, ktorými budú môcť dokladovať účasť na mobilitnom projekte v zahraničí.

Súčasťou odbornej stáže boli tiež zaujímavé exkurzie či výlety vrátane hlavných miest hosťujúcich krajín ako Praha či Berlín. Všetky aktivity pomohli naplniť dôležité ciele projektu ako rozvíjať samostatnosť, zodpovednosť a tvorivosť žiaka v nových podmienkach a umožniť tak ich lepšiu prípravu na prvý vstup na trh práce Európskej únie. Pobyt v zahraničí umožnil tiež spoznávať kultúru, mentalitu a spôsob života krajiny a prispieť tak k zaradeniu účastníkov stáže do multikultúrnej spoločnosti.

Stáže sa organizovali v rámci projektu „Zahraničnou stážou k zvyšovaniu odborných kompetencií“ programu Erasmus+ Európskej komisie.

Text a foto: Valéria Čiamporová

 


 
 

Obvodný banský úrad zamietol návrh na určenie dobývacieho priestoruVytlačiť
 

Na základe nesúhlasných stanovísk mesta Detva a obce Dúbravy, Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici svojím rozhodnutím zo dňa 12. októbra 2016 zamietol návrh spoločnosti Eastern Mediterranean Resources – Slovakia s.r.o. na určenie dobývacieho priestoru pre ťažbu zlata v lokalite Biely vrch. 

Aj napriek tomu, že mesto Detva a obec Dúbravy v roku 2013 vydali nesúhlasné záväzné stanoviská k určeniu dobývacieho priestoru pre ťažbu zlata, Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici návrh na určenie dobývacieho priestoru nezamietol, ale konanie len prerušil.

Mesto Detva nesúhlasilo s týmto rozhodnutím Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici zo dňa 16. decembra 2013, ktorým bolo prerušené konanie na určenie dobývacieho priestoru do 31. decembra 2016, pretože sa domnievalo, že návrh na určenie dobývacieho priestoru mal byť zamietnutý.

Z tohto dôvodu sa mesto Detva v marci 2014 obrátilo na prokuratúru so žiadosťou o podanie protestu proti rozhodnutiu Obvodného banského úradu o prerušení konania.

Krajská prokuratúra mestu Detva vyhovela, avšak Obvodný banský úrad ani Hlavný banský úrad sa s upozornením prokurátora nestotožnili. Krajská prokuratúra preto podala návrh na krajský súd, ktorý uložil Obvodnému banskému úradu vo veci konať a rozhodnúť.

Obvodný banský úrad sa na základe uznesenia krajského súdu obrátil na mesto Detva a obec Dúbravy s návrhom Administratívnej dohody o určení dobývacieho priestoru, ktorú však mesto Detva odmietlo a nesúhlasilo s jej uzavretím. S uzavretím takejto dohody nesúhlasila ani obec Dúbravy.

Text: Lenka Hriňová, Zuzana Juhaniaková
Foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Bezplatnú právnu pomoc občania nájdu už aj v DetveVytlačiť
 

V piatok 4. novembra 2016 slávnostne otvorili Konzultačné pracovné centrum právnej pomoci v Detve, v priestoroch Domu kultúry A. Sládkoviča.

Možnosti bezplatného právneho poradenstva pre občanov okresu Detva predstavila Nataša Nikitinová ako celoslovenská riaditeľka Centra právnej pomoci a vedúci kancelárie v Banskej Bystrici Martin Ivanič.

Novú inštitúciu na území mesta privítal primátor Detvy Ján Šufliarský. Jej zriaďovateľom poďakoval za to, že práve Detvu zvolili ako ďalšie z vyše dvoch desiatok slovenských miest.

Šufliarský vyjadril presvedčenie, že advokáti nového konzultačného pracoviska pomôžu obyvateľom riešiť ťažké životné situácie a budú veľkou oporou všetkým tým, ktorí tú právnu bezplatnú pomoc budú potrebovať.

Primátor uistil predstaviteľov Centra právnej pomoci o pomoci a podpore nielen v otázke priestorov ale aj v ďalších potrebách. Prianím primátora je čím viac uľahčiť situáciu občanom, ktorí pomoc potrebujú.

Na slávnostnom uvedení nového konzultačného pracoviska v Detve nechýbal prednosta Okresného úradu v Detve Juraj Bódi, prednosta Mestského úradu v Hriňovej Marián Ďurica a ďalší zástupcovia.

Centrum právnej pomoci na Slovensku pôsobí už desať rokov a za toto obdobie vybavilo viac ako 30 tisíc klientov. Ako uviedol Martin Ivanič, občania sa na nich obracajú s rôznymi problémami, no najčastejšie vo veci starostlivosti o maloletých, výživné, exekúcie, pôžičky od nebankových subjektov.

Na bezplatnú právnu pomoc majú právo občania v stave materiálnej núdze alebo keď ich príjem nedosahuje 1,6 násobok sumy životného minima. 

Konzultačné pracovisko centra právnej pomoci v Detve bude otvorené každý štvrtok od 9.00 do 13.00 h. v priestoroch Domu kultúry A. Sládkoviča.

Kontakty: info.bb@centrumpravnejpomoci.sk, tel: 048 / 242 00 26, 048 / 242 00 28, Mobil: 0918 644 615.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková

 


 
 

Dva projekty mesta Detva boli podporené z BBSKVytlačiť
 

November 2016 - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) podporil v roku 2016 nasledovné dva projekty, ktoré podalo mesto Detva.

DETVA – PROPAGÁCIA KULTÚRNEHO DEDIČSTVA A HODNÔT KRAJINY

Mestu Detva okrem tlačených materiálov pre propagačno-reprezentačné účely bude slúžiť aj odznak so symbolikou Detvy a jej najvýznamnejšieho podujatia – Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Podkladom pre jeho spracovanie je autorský výtvarný návrh akademického sochára Jána Kulicha, ktorý dlhé roky spolupracoval a je spätý s Folklórnymi slávnosťami pod Poľanou v Detve. Výhradným dodávateľom uvedených propagačných materiálov je Galéria Jána Kulicha vo Zvolenskej Slatine. Detva a jej organizácie ich budú využívať pre nekomerčné účely propagácie mesta, regiónu a kraja.

 

REKONŠTRUKCIA A DOPLNENIE INFRAŠTRUKTÚRY CESTOVNÉHO RUCHU

V KATASTRI MESTA DETVA

Cieľom projektu je skvalitnenie turistickej infraštruktúry, špecificky v lokalite Kalamárka, podľa jednotného systému uplatňovaného v Podpoľaní.  Kalamárka patrí k najnavštevovanejším turistickým miestam v regióne, s vhodnými cvičnými terénmi pre skalolezcov a archeologickým náleziskom sprístupneným náučným chodníkom. Kalamárka je tiež dôležitým nástupným bodom pre turistické výlety do okolia. Je tvorená dvomi samostatnými prírodnými útvarmi – Prednou Kalamárkou a Zadnou Kalamárkou.  Existujúci orientačný systém v lokalite, najmä k archeologickému nálezisku bol nedostatočný, preto bol v rámci projektu doplnený informačnou tabuľou s mapou lokality a pokynmi pre turistov, ako aj novými smerovkami postupu po náučnom chodníku.

Text: Anna Ostrihoňová
Foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Popoludnie ako poďakovanie za život pre rodiny, mesto, spoločnosťVytlačiť
 

„Nech sú dni vášho zrelého veku naplnené vďačnosťou nás všetkých,“ zaželal prítomným primátor Ján Šufliarský 27. októbra 2016 v Dome kultúry A. Sládkoviča. Poďakoval im za celoživotné dielo v prospech svojich rodín, v prospech mesta a celej spoločnosti.

V toto štvrtkové popoludnie mesto Detva a Kultúrne centrum A. Sládkoviča pozvalo všetkých seniorov v Detve na spoločensko-zábavný program.

Pôsobivými tónmi fujary program hudobne otvoril Jožko Uhrín, moderátorským slovom sprevádzala Eva Golianová. Hlavným hosťom popoludnia bola tento rok herečka Milka Zimková.

„Aj vy patríte ku generácii, ktorá prežila búrlivé a z hľadiska premien našej spoločnosti dôležité obdobia. Aj keď každý z vás má svoju vlastnú životnú cestu, svoje životné skúsenosti, v každom z vás je kus našej spoločnej minulosti,“ uviedol primátor. „Menia sa ľudia, mení sa naša spoločnosť i naše mesto. Na tejto zmene a stvárňovaní máte aj vy svoj veľký podiel,“ zdôraznil Ján Šufliarský.  

Po uvítacom slove od primátora na javisko vystúpili deti z Detského folklórneho súboru Ratolesť. Rezkými tanečnými krokmi deti rozochveli dosky pódia a iste aj srdcia divákov.

Milka Zimková sama zahrala humorné predstavenie Neveľo nás idze, neveľo nám treba. Túto monodrámu, teda divadlo hrané jedným hercom, napísala v jej rodnom nárečí. Umelkyňa to neurobila náhodou, aj týmto spôsobom chce zachovať bohatstvo jazykovej kultúry rodného kraja.  

Po vystúpení vo veľkej sále zavládla priateľská atmosféra. Seniori kládli otázky ale i vzdávali poctu a poďakovanie umelkyni. Po jednom spontánnom blahoprianí od pani Emílie Kajanovej z Domova dôchodcov v Detve, herečka vstala a darovala svoju kyticu dáme z Detvy.

Mesto Detva každoročne aj týmto podujatím vyjadruje ocenenie a poďakovanie všetkým starším obyvateľom. Zvláštna vďaka patrí angažovaným seniorom, ktorí sú dlhoročne vernou oporou a spoľahlivými pomocníkmi pri podujatiach, ktoré mesto organizuje pre občanov.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Folklórny súbor Detva pozýva na štvordňové, svoje 45. narodeninyVytlačiť
 

foto: Dúbravy, bitka.

Spolu nesú meno a hrdosť Detvy, krásu jej tanca, hudby, spevu a krojov, takto už 45 rokov pôsobia generácie členov Folklórneho súboru Detva.

V novembri 2016 starší a mladí členovia súboru pozývajú verejnosť na štyri slávnostné večerné programy s názvom Keď sa my zídeme ...

S hrdosťou a s radosťou sa s tradíciami podelia v sobotu 4. novembra, v nedeľu 5. novembra a ďalší piatok večer 11. novembra o 18.00 h. v Dome kultúry Andreja Sládkoviča v Detve.

V sobotu večer 12. novembra sa zídu o 17.00, aby vystúpením poctili bývalých členov súboru a vzácnych pozvaných hostí.

Predpredaj vstupeniek na programy je v pokladni Domu kultúry A. Sládkoviča.

Folklórny súbor Detva je najstarší medzi folklórnymi súbormi v meste pod Poľanou.

Vznikol v januári 1971 po úspešnom a už piatom ročníku Folklórnych slávností pod Poľanou.

foto: súčasní členovia Radovan a Marek.

foto: Vo Francúzsku s ľudovou hudbou Ďatelinka

V tých časoch sa v Detve narodila aj známa a chýrna ľudová hudba Ďatelinka s primášom Ondrejom Molotom.

V bývalom tanečníkovi Lúčnice, Vladimírovi Polívkovi, súbor v časoch vzniku získal prvého umeleckého vedúceho a manželka Irena Polívková bola prvou krojárkou. Jej šatnica ľudového odevu slúži dodnes. Zriaďovateľom súboru je Kultúrne centrum A. Sládkoviča v Detve.

foto: Vladimír Polívka vo Francúzsku

Zlatá kniha histórie súboru za štyri desaťročia popísala veľa stránok a dnes uchováva bohatú históriu tradovanej detvianskej nátury. Do nej je vpísaný nekončiaci zoznam mien. Prvá strana začínala s menami ako Veronika Golianová a Jozef Rybár.

Neukončený zoznam nateraz uzatvárajú dnešní speváci a speváčky, tiež členovia ľudových hudieb pod vedením Jaroslava Hazlingera, v mladších rokoch aj Tomáša Boráka a dnešní mladí tanečníci...

Folklórny súbor už 24 rokov obdivuhodne vedie umelecká vedúca choreografka Emília Sekerešová. Ona stojí za zrodom a rozkvetom nielen viacerých chlapčenských a dievčenských talentov ale i naštudovaných programov.

Ich typickou súčasťou bývajú často podpolianske Rozkazovačky ako voľná improvizácia a predvádzanie sa chlapcov pred muzikou, odzemky či dievčenské kolesá.

V súčasnom tíme vedenia súboru je aj Katarína Hrončeková, Lucia Chebeňová a Milan Fašanga.

Detvianske holé pupky, zaiste, len tie mužské, vďaka FS Detva obdivovali aj v zahraničí. Vo Francúzsku, Poľsku, Maďarsku, Nemecku, Rusku, Srbsku, Taliansku, Česku, Alžírsku, Švédsku, Švajčiarsku, Grécku, Turecku, Macedónsku, Španielsku.

Tento rok 9. augusta sa vrátili z Medzinárodného festivalu Buzau v Rumunsku, kde získali cenu Excelence Aevard, ktorou sa stali laureátom medzinárodného festivalu.

foto: Emília Sekerešová

Súbor získal hlavnú cenu v Národnej súťaži rozhlasových nahrávok Grand prix Svetozára Stračinu, sólistov zdobí cena Laureát v republikovej súťaži Hudobný folklór – heligonkára Jána Murína, sólistu tanečníka Petra Babica, finalistkou Hudobný folklór bola speváčka Anna Klimová, ženská spevácka skupina FS Detva získala Zlaté pásmo.

Text: Zuzana Juhaniaková
Foto: archív Emílie Sekerešovej


 
 

Detvianski záhradkári majú víťaza súťaže O Najkrajšie jablko regiónu 2016 Vytlačiť
 

Slovenský zväz záhradkárov (SZZ) Základná organizácia 26 – 16 v Detve zorganizovala v rámci Dní mesta Detva jubilejný X. ročník mestskej výstavy ovocia, zeleniny a kvetov, ktorý sa uskutočnil v priestoroch kultúrneho domu pri kostole, v dňoch 1. a 2. októbra 2016.

Výstavu otvorila predsedníčka Základnej organizácie SZZ 26 – 16 Darina Labáková za účasti primátora mesta Detva Jána Šufliarského a tajomníka Okresného výboru SZZ Zvolen Bohuslava Kosu. Primátor mesta v neformálnej besede vyjadril organizátorom a všetkým záhradkárom svoje poďakovanie za ich prácu a propagáciu pestovania a poprial im veľa úspechov aj v nastávajúcich pestovateľských obdobiach.

Výstavy sa zúčastnili aj členovia delegácie z družobného mesta Tuchów. Otvorenie výstavy spríjemnili ľudovými piesňami speváčky a tanečníčky občianskeho združenia DFS Ratolesť, za čo im patrí poďakovanie...      

Tohoročné počasie nežičilo ovociu, no návštevníci výstavy, ktorých bolo viac ako tisíc, neskrývali obdiv nad dosiahnutými výsledkami práce detvianskych záhradkárov v pestovaní zeleniny. Mali možnosť vidieť 224 pekných exponátov vypestovaných usilovnými záhradkármi. Na výstavu poskytlo svoje výpestky 49 vystavovateľov. Z nich porota vybrala výpestky, ktoré detvianskych záhradkárov reprezentovali na okresnej výstave ovocia, zeleniny a kvetov vo Zvolene.      

Vďaka patrí členom výboru ZO SZZ 26 – 16 a ZO SZZ 26 – 1 „Nad Mlynom“ za to, že príprave a organizovaniu výstavy obetovali veľa svojho voľného času. Vedenie základnej organizácie chce aj touto cestou poďakovať všetkým záhradkárom za poskytnutie ovocia, zeleniny a kvetov, ktorými prispeli k úspešnému priebehu výstavy.

V dňoch 6. až 7. októbra 2016 organizoval Okresný výbor SZZ, v priestoroch Mestského úradu Zvolen, 34. ročník Okresnej výstavy ovocia, zeleniny a kvetov, spojenej so súťažou o Najkrajšie jablko a hrušku regiónu. Prezentovalo sa na nej 24 členov dvoch základných organizácií SZZ z Detve, ako aj dvaja prídomoví záhradkári.

Vystavované exponáty boli hodnotené odbornou komisiou a ocenené čestným uznaním Okresného výboru SZZ.  Z vystavovaných druhov ovocia bolo vyhodnotené Najkrajšie jablko a hruška regiónu. 

Za Detvu boli na výstave ocenení nasledovní záhradkári a ich exponáty: Čestné uznanie získali: Dezider Schrek, kolekcia paprík; Peter Jamnický, kolekcia zeleniny; František Kucej, kolekcia paprík; Základná organizácia SZZ Detva 26 – 16, kolekcia zeleniny.

V Okresnej súťaži Najkrajšie jablko a hruška regiónu sa víťazom stalo a I. cenu získalo jablko odrody Golden Delicious, ktoré dopestoval Ivan Volf, člen Základnej organizácie SZZ č. 26 -16 Detva.

Ocenené jablko súťažilo a reprezentovalo Okresný výbor SZZ Zvolen na celoslovenskej súťaži O najkrajšie jablko 2016 v Trenčíne. Na celoslovenskú súťaž boli vybrané aj jablká Gala, ktoré dopestoval Ondrej Gažo.

Vo Zvolene, na 3. ročníku okresnej výtvarnej súťaže „Ročné obdobie v záhradke, ktoré sa mi páči,“ určenej pre žiakov materských a základných škôl získali ocenenie za Detvu:

I. kategória: Lucia Pullmanová, Základná škola s materskou školou A. Vagača

III. kategória: Sofia Mamráková a Samuel Halaj, Základná škola Kukučínova

Oceneným záhradkárom a žiakom patrí srdečné blahoželanie.

Text a foto: Darina Labáková

 


 
 

Mestský volejbalový klub začal novú sezónu, pridajte saVytlačiť
 

Mestský volejbalový klub Detva (MVK) začal novú sezónu 2016/2017 prihlásením družstiev v kategórii kadetky, staršie žiačky, mladšie žiačky a štvorkový volejbal, teda prípravka.

Pre tieto družstvá a trénerov to predstavuje náročné obdobie, pretože súťaže začínajú v októbri 2016 a končia v apríli 2017, pričom hracie dni sú sobota a nedeľa.

Prípravu na novú sezónu 2016/2017 odštartovali 22. augusta 2016 zahájením letnej kondičnej prípravy v rekreačnom areáli na Ružinskej priehrade.

V areáli kempingu mali k dispozícii i všetky vymoženosti, aké potešia oko volejbalistu – antukové volejbalové kurty, kurty na beachvolley a samozrejme, únavu z tréningov mohli vyplávať v Ružinskej priehrade. Okrem klasickej kondičnej prípravy si vyskúšali jogu, bojové umenie MMA, a koordináciu pohybu si mohli zdokonaliť pri hodine baletu. Sústredenie bolo zamerané na načerpanie vytrvalostnej ako aj špeciálnej kondície, ktorú budú všetky dievčatá v nadchádzajúcej kvalitnej sezóne potrebovať.

Po sústredení sa tréningový blok presunul do športovej haly, kde začali špeciálnu prípravu s loptami ako aj zdokonaľovanie herných činností jednotlivca pod vedením trénerov Františka Schmidta, Zdeny Melicherovej a asistentky trénerov Yvety Unterfrancovej.

Celý proces prípravy a priebeh zápasov v sezóne 2016/2017 prebieha za podpory prezidenta MVK Petra Jamnického, mesta Detva ako aj ostatných sponzorov klubu.

V priebehu mesiaca október sa zapojili všetky tri družstvá do súťaží. Kadetky a staršie žiačky, po vyhratej baráži s Považskou Bystricou, do najvyšších súťaží v danej vekovej kategórii 1. liga a mladšie žiačky do oblastného majstrovstva kraja a zároveň aj štvorkového volejbalu.

Vedenie klubu ako aj tréneri dúfajú, že príprava ako aj tréningový proces prispejú k úspešnému vystupovaniu detvianskych družstiev vo svojich súťažiach.

Týmto článkom, by Mestský volejbalový klub chcel osloviť aj ďalšie dievčatá a rodičov dievčat, ktoré majú záujem o volejbal. Klub rád privíta všetky dievčatá vo veku 10 – 16 rokov do všetkých družstiev, ktoré pôsobia v klube.

Tréningový proces prebieha pravidelne v pondelok, stredu a piatok od 15.00 do 17.00 hod. v športovej hale v Detve.

 

Činnosť Mestského volejbalového klubu Detva je spolufinancovaná z rozpočtu mesta Detva.

Text a foto: František Schmidt


 
 

Ambulancia rozšírila ordinačné hodiny Vytlačiť
 

Od októbra 2016 pridala kardiologická ambulancia MUDr. Miloty Kašicovej ďalší ordinačný deň v Detve.

Pre pacientov z okresu Detva je po novom k dispozícii aj utorok, ako ordinačný deň so zameraním na internú medicínu. Pôvodný ordinačný deň štvrtok so zameraním na kardiológiu zostáva. MUDr. Kašicová pre pacientov, ktorí navštívia jej ambulanciu v Detve upravila ordinačné hodiny nasledovne:

Utorok - od 8.00 h. - 11.30 h. a od 12.00 h. - 15.30 h.
 

Administratívna práca ambulancie je v tento deň od 15.30 h. do 16.30 h.

Štvrtok - od 8.00 h. - 11.30 h. a od 12.00 h. - 16.00 h.
 

Administratívna práca ambulancie v tento deň je od 16.00 h. do 17.00 h.

 

Pacienti sa môžu objednávať na pôvodných telefonických kontaktoch u sestry Renaty Mistríkovej na 0918 996 242, 0911 230 397.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 


 
 

Na cintoríne obnovujú dom smútku aj evidenciu hrobových miestVytlačiť
 

Čoskoro sa dôstojné miesta posledného odpočinku, nad mestami a obcami rozjasnia tisíckami sviec, budú svedectvom vzťahu a úcty k tým, ktorí prekročili cez prah pozemského prebývania. 

Mesto Detva v októbri 2016 pokračuje v obnove a riadnom zdokumentovaní evidencie hrobov na detvianskom cintoríne.

Mesto koncom októbra 2016 disponuje približne polovicou náležitej dokumentácie, ktorá je predpokladom k systematickému spravovaniu približne 3106 hrobových a urnových miest.

„Z uvedeného vyplýva, že momentálne nemáme úplné informácie o 1026 hrobových miestach, čo nám značne komplikuje situáciu v nahrávaní údajov o hrobových miestach do informačného systému úradu," upresnil pracovník Mestského úradu poverený agendou Peter Gonda.  

Mesto sa preto obracia na občanov s prosbou o pomoc pri skompletizovaní údajov evidencie hrobových miest prostredníctvom kontaktu peter.gonda@detva.sk alebo na telefónnom čísle 0905 289 427.

Opravy a zásahy v dome smútku

Ešte v letnom období, v júli 2016 sa realizovalo čistenie západnej steny domu smútku vysokotlakovým čističom. Tiež boli vykonané drobné opravy v dome smútku, vymaľovali vnútorné steny domu smútku a dekorovali ich obrazom a dreveným krížom.

V Dome smútku bola vymenená chladiaca technológia obidvoch chladiacich zariadení v sume 3688,72 Eur. V apríli 2016 boli na dome smútku vymenené žľaby v hodnote 460,13 Eur. Ďalej objednali bočné dvojkrídlové dvere, ktoré budú slúžiť ako vstup pre pohrebné služby v cene 815,70 Eur.

Medzi pravidelne vynaložené položky patrí zrealizované kosenie, upratovanie domu smútku, drobná údržba či oprava WC a elektroinštalácie.

V najbližších mesiacoch bude mesto Detva realizovať výmenu okien na západnej strane domu smútku, s finančným nákladom 1542 Eur a nechá vybudovať miestnosť pre úpravu zosnulých.

Od nového roka 2017 plánuje mesto Detva vytvoriť priestor pre ďalšie nové hrobové miesta na cintoríne.

Text: Zuzana Juhaniaková
Foto: Zuzana Juhaniaková, Jaroslav Dominik

 


 
 

Zámkovou dlažbou zmodernizujú chodník na Štúrovej uliciVytlačiť
 

Napriek daždivému počasiu, v druhej polovici októbra 2016 mesto Detva pokračuje v celoročnom postupnom opravovaní cestných komunikácii a verejných priestranstiev.

Ku dňu 21. októbru začali stavebné práce na chodníku na ulici Štúrovej, kde opravujú chodník v dĺžke viac ako 170 metrov na úrovni Základnej školy s materskou školou A. Vagača. Oprava spočíva vo výmene starého asfaltového krytu chodníka za zámkovú dlažbu, vo výmene obrubníkov a terénnych úpravách. Podľa projektu, na Vianoce sa už občania budú môcť pohodlne prejsť po ďalšom novom chodníku. Zhotoviteľom a víťazom verejnej obchodnej súťaže je firma HJ+k stav s.r.o. z Boľkoviec.

Dolinky s novým trávnikom

V mesiaci október 2016 mesto upravuje aj terén trávnika na sídlisku Dolinky. Víťazná firma Strabag s.r.o. má v zákazke od mesta napísané: „úprava výškovej nerovnosti terénu do nivelety vo výmere 450 m2, úprava svahu, založenie nového trávnika.“ Práce by mali ukončiť v októbri.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Vynovili priestranstvo pred Domom kultúry v Piešti IVytlačiť
 

fotografia je ilustračná

V uplynulom mesiaci september 2016 nechalo mesto Detva spevniť plochy pri Dome kultúry v Piešti I.

Verejnú obchodnú súťaž na túto stavbu vyhrala firma Strabag s.r.o. Ako upresnil Jaroslav Stašák z oddelenia výstavby a životného prostredia na Mestskom úrade v Detve, zrealizovali odkop zeminy, úpravu na spevnenú plochu, osadenie záhonových a cestných obrubníkov, osadenie vegetačných tvárnic - dlažbu a terénne úpravy.

Na rad prišli aj kontajneroviská

Zámkovou dlažbou spevnili aj plochy pod kontajnery v historickej časti Detvy a na Sídlisku.

Upravili tak plochy pre kontajneroviská v desiatich lokalitách.

Práce spočívali v odkope zeminy, úprave pre spevnenú plochu, osadení záhonových a cestných obrubníkov, položenie zámkovej dlažby a napokon terénne úpravy.

Zhotoviteľom stavby bola firma TMJ STAV s.r.o. z Detvy.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

V okresnom kole Dôvera Cup dievčatá dokázali, že to s loptou vediaVytlačiť
 

Foto víťazného tímu v zložení: Lea Kozáková, Simona Ichová, Hana Lakatošová, Veronika Luptáková, Alexandra Mackovová, Daniela Slováková, Silvia Zošiaková, Eleonóra Goldírová a Alexandra Golianová.

Centrum voľného času Trend Detva dňa 11. októbra 2016 organizovalo v telocvični Základnej školy na ulici Obrancov mieru v Detve Okresné kolo žiačok základných škôl v malom futbale, takzvaný Školský pohár Dôvera Cup.

Veľmi dobre sa darilo dievčatám zo Základnej školy na ulici Obrancov mieru v Detve, ktoré nielenže celý turnaj vyhrali, ale na regionálne kolo do Krupiny postúpili bez straty bodu a bez inkasovaného gólu.

Druhé miesto patrilo dievčatám zo Základnej školy na Školskej ulici v Hriňovej a tretie skončili žiačky Základnej školy Kukučínova Detva. A tu je už výsledná tabuľka aj s menami víťazov.

Podujatia sa zúčastnili štyri základné školy z okresu Detva a to: Základná škola Kukučínova Detva, Základná škola Obrancov mieru Detva, Základná škola s materskou školou Školská I. Hriňová a Základná škola s materskou školou Milana Kolibiara Detvianska Huta.

Dievčatá si zmerali sily v skupine systémom ,,každý s každým“ a to, že futbal nie je len chlapčenský šport potvrdili svojimi výkonmi.

Text a foto: Yveta Unterfrancová

 


 
 

Mesto pozýva všetkých seniorov na kultúrno-spoločenské stretnutieVytlačiť
 

Mesto Detva a Kultúrne centrum A. Sládkoviča si dovoľujú pozvať všetkých seniorov v Detve na spoločensko-zábavný program vo štvrtok 27. októbra 2016 v Dome kultúry A. Sládkoviča.

Hlavným hosťom popoludnia bude tento rok herečka Milka Zimková. Každoročné podujatie s názvom Z úcty k Vám je organizované v mesiaci október, v mesiaci úcty k starším.

Seniori sú pozvaní na kultúrny program so začiatkom o 14.00 h. Po uvítacom slove od primátora mesta Jána Šufliarského sa posnažia potešiť starorodičovské srdcia deti z Detského folklórneho súboru Ratolesť.

Milka Zimková so svojim Divadlom jedného herca uvedie monodrámu Neveľo nás idze, neveľo nám treba. Obľúbenú umelkyňu slova, Milku Zimkovú, organizátori oslovili na podnet od samotných seniorov. Ako herečka sa preslávila svojimi monodrámami a to na slovenských i zahraničných pódiách. Milka Zimková je známa aj ako spisovateľka a scenáristka. Po vystúpení sa seniori môžu zúčastniť na besede.

Mesto Detva chce týmto podujatím vyjadriť ocenenie a poďakovanie všetkým starším obyvateľom. Zvláštna vďaka patrí angažovaným seniorom, ktorí sú dlhoročne vernou oporou a spoľahlivými pomocníkmi pri podujatiach, ktoré mesto organizuje pre občanov.

Patrí im vďaka za ochotnú a pohotovú ústretovosť pri podujatiach, za sladké i slané pochúťky, za obetavo pripravované občerstvenie, za mnohoraký kultúrny program a ďalšiu nezištnú pomoc. Podstatná časť zo všetkých seniorov v Detve je zapojená do klubov dôchodcov. Mesto eviduje celkom 1158 organizovaných seniorov, ktorí v roku 2016 využívajú služby Denného centra.

Ako uvádza komunitný plán sociálnych služieb v meste Detva na obdobie 2017 – 2023, počet obyvateľov nad 60 rokov tvorí 22,88 % z celkového počtu obyvateľov Detvy.

Text: Zuzana Juhaniaková
Foto: www.osobnosti.sk


 
 

V lone Poľany sa budú venovať výrobe pastierskych píšťalVytlačiť
 

Poľana a fujara, obe krášlia tento kraj, od nepamäti a nerozlučne patria k sebe. Možno aj preto sa vo štvrtok 20. októbra 2016 v kaldere Poľany v Kyslinkách rozozvučí hlas fujár na štyri dni, na Fujarovej škole a tvorivých dielňach pod vedením Dušana Holíka.

Fujarová škola a tvorivé dielne Dušana Holíka vyvrcholia v nedeľu 23. októbra popoludní.

Milovníci fujary, tejto kráľovnej všetkých pastierskych píšťal, skúsení fujaráši i tí, ktorí sa prídu učiť, majú pripravený vyvážený program.

Čaká ich najskôr exkurzia. Potom zhotovovanie pastierskych píšťal, kde sa naučia základné výrobné postupy 3-dierkovej píšťaly, rozmeranie jej dierok ale i povrchovú úpravu. Čaká ich výuka hry, fujarový spevník v praxi a fujarovanie pod Jánošíkovou skalou. Tá majestátne panuje nad scenériou sopečného krátera.

Stravovať sa budú na štýl očovský. Štvordňovú školu zakončia takzvaným študentským koncertom a ukážkou vyrobeného hudobného nástroja. A ešte tam bude prekvapenie od organizátorov, prekvapením bude pozvaný etnomuzikológ a zábava pri ľudovej hudbe.

Viac na http://www.dusafujary.org/node/3

Text: Zuzana Juhaniaková
Foto: www.chkopolana.eu


 
 

Dvaja psíkovia dúfajú, že sa ich niekto ujmeVytlačiť
 

Mestská polícia v Detve odchytila v jesenných mesiacoch 2016 na území mesta dvoch psov, u ktorých nie sú známe okolnosti, za akých prišli o svojich majiteľov.

Dvaja psíkovia zostávajú v dočasnej opatere mestskej polície, ktorá zvieratá rada zverí do rúk starostlivých a zodpovedných nových majiteľov.

Náčelník Jaroslav Dominik pripomína, že vzhľadom k neznámej identite zvierat, nový majiteľ bude musieť psíkom zabezpečiť preventívnu prehliadku u zverolekára a nový preukaz o očkovaní.

Oba psíky sa javia v dobrej zdravotnej kondícii, život v dočasných priestoroch bez každodennej láskavej pozornosti je však pre ne smutný a nie je dlhodobo možný. Psíky napĺňajú svoje dni čakania nádejou, že nájdu svojho nového pána.

Záujemca o získanie jedného alebo oboch psíkov môže kontaktovať Mestskú políciu v Detve:

tel: 045/ 37 00 449, 0905 523 493, 0905 933 868

Text: Zuzana Juhaniaková
Foto: Jaroslav Dominik

 


 
 

Nový chodník pribudne aj na Námestí mieru Vytlačiť
 

V stredu 19. októbra 2016 ukončovali odnímanie starého asfaltového chodníka na Námestí mieru. Na pôvodnom mieste vybudujú nový, zo zámkovej dlažby. 

V mesiaci september prebehlo verejné obstarávanie na opravu chodníka pozdĺž bytového domu č.17 - 31 na Námestí Mieru v Detve. Oprava chodníka bude začínať na centrálnom parkovisku pri bytovom dome, pozdĺž vchodov č.17 až 31 a bude pozostávať z vybúrania jestvujúcich krytov chodníkov z liateho asfaltu vrátane podkladu z monolitického betónu v hrúbke 150 mm.

Následne zrealizujú nové chodníkové obrubníky do betónového lôžka, štrkopieskové lôžko a kryt zo zámkovej dlažby Klasiko 20x10 cm, s hrúbkou 6 cm.

Súčasťou stavby bude ukončenie parkoviska súbežným cestným rigolom z betónovo rigolových tvárnic 50/50 cm do betónového lôžka. Rigol vyspádovaný smerom k centrálnemu parkovisku bude potrebné odvodniť cestnou vpusťou do jestvujúcej revíznej šachty.

Víťazným uchádzačom na tieto práce sa vo verejnom obstarávaní stala firma TMJ STAV s.r.o., z Detvy s cenovou ponukou 21 870,63 Eur s DPH.

Termín realizácie je 60 dní od účinnosti zmluvy, teda stavebné práce by mali byť ukončené v novembri 2016.

Text: Soňa Chrastinová
Foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Príďte sa nechať rozohriať na festival rómskej kultúry Vytlačiť
 

Temperamentnú hudbu a tanec, ktorý rozohreje vnútro ako horúce víno, si verejnosť môže prísť vychutnať v sobotu 22. októbra 2016 do Detvy, na festival rómskej kultúry Jiloskero Hangóro.

Názov úspešného festivalu možno preložiť ako Hlas srdca a dal mu ho Jozef Berky, jedinečný bývalý primáš ľudovej hudby Lazovianka.

„Snažíme sa udržiavať staré autentické piesne, ktoré sa už vytrácajú,“ komentovala pripravený program jedna z organizátorov festivalu Marie Oláhová. Sama je dlhoročnou umeleckou vedúcou Folklórneho súboru Romka z Detvy.

Okrem domáceho folklórneho súboru vystúpia rómske súbory Khamoro z Myjavy, Jagalo Jilo z Očovej, Slniečko z Poltára a Romano Jilo zo Zvolena.

Celý festival bude v Dome kultúry A. Sládkoviča v Detve. Od 11.00 h. sa deti s rodičmi môžu naučiť vyrábať drôtené srdiečka, šnúrky, retiazky a všelijaké šperky. Remeselnú dieľnu pre ne pripravili pracovníčky spoluorganizujúceho Podpolianskeho osvetového strediska Zvolen.

O 15.00 h. zrezka začne Ľudová hudba bratov Demeovcov, ktorú pozvali, aby sprevádzala tohtoročnú súťaž v speve rómskych ľudových piesní.

Marie Oláhová upresnila, že súťažiacich rozdelili podľa veku do troch kategórií. Najmenšie budú deti od šesť rokov do jedenásť, tretia kategória zahŕňa všetkých od šestnásť, v prípade záujmu až po sto rokov.

Osobitné poďakovanie patrí starostom obcí Čierny Balog, Zvolenská Slatina, Očová a primátorom miest Myjava, Zvolen a Poltár za to, že súťažiacich a účinkujúcich podporili uhradením cestovného.

Na tohtoročný už 24. ročník festivalu Jiloskero Hangóro srdečne pozývajú spolupracujúci organizátori mesto Detva, Kultúrne centrum A. Sládkoviča v Detve, Občianskej združenie Klub spolu v Detve, Podpolianske osvetové stredisko Zvolen.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková
archívne foto: Folklórny súbor Romka


 
 

Športové úspechy JDS v Detve dostali Banskobystrický kraj na prvé miesto Vytlačiť
 

Leto patrí do obdobia, kedy sa v plnej miere môžu realizovať výlety, oddych a spoznávanie prírody, či športovať.   

Aj aktivity Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v Detve (ZO JDS v Detve) sa v letnom období roku 2016 zameriavali na podujatia, ktoré zlepšia zdravie, zvýšia odolnosť organizmu.

Na základe požiadaviek členov ZO JDS v Detve hľadali možnosti na spoločné, dlhodobejšie pobyty. Z iniciatívy predsedu Klubu dôchodcov č. 3 Pavla Goliana, sa podarilo zaistiť pobyt v Chorvátsku, vo Vodici, pre 35 seniorov, ktorí si mohli vyskúšať slanosť mora i horúčavy južanského slnka.

Druhou pobytovou destináciou boli Piešťany, konkrétne hotel, ktorý ponúkal okrem relaxu i liečebné procedúry pre 40 členov a možnosť spoznať toto kúpeľné mesto.

Ďalším  miestom, ktoré zanechalo hlboké dojmy, bol hotel v Liptovskom Jáne, kde mali možnosť vychutnať si nielen liečebné procedúry ale i vynikajúcu kuchyňu a krásu okolitej prírody. Tento pobyt využilo 49 členov detvianskej ZO JDS.

V plánoch na toto letné obdobie boli už tradične športové hry od základných organizácií až po celoslovenské.

Detvianske športové hry organizovali spoločne s okresnou organizáciou JDS za účasti členov ZO JDS Hriňová, Kriváň, Korytárky a Detva, ktorých sa zúčastnilo 57 športujúcich seniorov. Disciplíny a kritéria boli prispôsobené kritériám celoslovenských hier v režii Ladislava Goliana.

V celkovom bodovom hodnotení I. miesto obsadila ZO Detva, II. miesto ZO Hriňová , III. miesto ZO Kriváň. 

Z najlepších športovcov bolo vybraných 10 členov, ktorí reprezentovali na Krajských športových hrách, ktoré sa konali 23. júna 2016 v Brezne. Tam mohli vybraní športovci súťažiť maximálne v troch disciplínach a podľa vekových kategórií. Preto do Brezna cestovali Ladislav Golian, Pavel Golian, Jozef Sekereš, Jozef Kormanovič, Ján Bartek, Július Feješ, zo žien Eva Ďuricová, Anna Drozdíková, Božena Sládoková a Marta Ostrihoňová.

Vďaka cieľavedomej tréningovej práci Ladislava Goliana detvianski športovci dosiahli v Brezne  vynikajúce výsledky, keď získali 13 zlatých medailí, 8 strieborných  a 7 bronzových medailí. V celkovom poradí obsadil okres Detva I. miesto. Ako najúspešnejší športovci boli vyhlásení Ladislav Golian a Eva Ďuricová.

Zásluhou týchto dobrých výsledkov boli piati športovci nominovaní na Celoslovenské športové hry na Memoriáli Kamila Vajnorského v Šamoríne za účasti nielen vybraných športovcov a členov Ústredia JDS, ale i zástupcov krajských a okresných orgánov ako aj zúčastnených miest.

Aj na týchto Celoslovenských športových hrách dobré výsledky športovcov z Detvy prispeli k tomu,  že Banskobystrický kraj obsadil I. miesto a najúspešnejším športovcom v celkovom hodnotení sa stal Ladislav Golian.

Všetkým športovcom patrí úprimné blahoželanie, nech nepoľavia vo svojom športovom zápale a nech sa im aj v ďalších súťažiach darí.

Text: Soňa Strelcová
Foto: Ján Mikuš                                                     


 
 

Na Kaľamárku prišli pretekať Slováci, Česi i PoliaciVytlačiť
 

KalamárKAP 2016 – preteky v krátkom behu a dlhom lezení

24. septembra 2016 sa na Kalamárke pod Poľanou uskutočnil 5. ročník skalolezeckých pretekov dvojíc, pozostávajúci z dvoch disciplín – behu do vrchu a šesťhodinového lezeckého maratónu, počas ktorého ide o nazbieranie čo najväčšieho počtu bodov za vylezené cesty, pri čom sa hodnotí jednak ich obtiažnosť i štýl prelezu.

Hlavným organizátorom podujatia je Horolezecký oddiel TJ Slávia TU Zvolen v spolupráci s miestnymi lezcami z Detvy a okolia.

Na štart sa tohto roku postavilo 85 pretekárov zo všetkých kútov Slovenska, z Česka i Poľska. S behom sa najlepšie popasovala pardubická stíhačka Michal Štefanský v novom rýchlostnom rekorde trasy, 10 min. 27 sek.

Rešpekt a pochvalu si zaslúžila aj 8-ročná Mia Šebanová zo Žiliny, historicky najmladšia účastníčka pretekov, ktorá hrdo odmietla ponuku odvozu a krokom/behom poctivo absolvovala celú trasu.

Vyliezlo sa spolu 1053 ciest, najlezenejšími boli: Spomienky na Omiš (V+) 25x, Drevená cesta (V-) 24x, Vlnitá škára (IV+)23x, Platňa (IV) 22x, Narovnanie absencie (V) 22x, Venušin pahorok (IV) 20x, Múrik (V) 20x, Infekcia (VI-) 19x. Víťazné priečky v jednotlivých kategóriách si podelili:

 

Muži
1) Marek Drexler, Vladimír Plachý (HK Baník Prievidza) – 4 225 b./40 ciest
2) Andrej Čertík, Ján Krchnavý (HK Baník Prievidza) – 2 800 b./26 ciest
3) Jakub Hadvig, Miroslav Stuhl (Zvolen) – 2 659 b./45 ciest

Ženy
1) Lenka Mlynarčíková, Miroslava Valašková (HO Slávia TU Zvolen) – 1 254 b./14 ciest
2) Viky Verébová, Natália Berezňáková (HK Filozof BA) – 642 b./20 ciest
3) Jana Štěpánková, Rovena Šebanová (K2 ZA) – 249 b./7 ciest

 

Zmiešané dvojice
1) Jozef Nosáľ, Martina Kalamárová (Detva) – 3 492 b./36 ciest
2) Jozef Voves, Alžbeta Zaťková (Alpin Klub Prievidza) – 1 942 b./23 ciest
3) Štefan Šajgal, Denisa Mutišová (HK Ďumbier BR) – 1 770 b./26 ciest

Horskí vlci (súčet veku nad 100 rokov)
1) Stano Glejdura (ZV), Miroslav Turcer (BB) – 1 865 b./39 ciest
2) Michael Greštiak (HK Bystrô ZV), Viktor Karabínoš (Horoklub Banská Bystrica) – 1 245 b./45 ciest
3) Jozef Sámel, Mária Sámelová (UMB BB) – 952 b./24 ciest

Najlepšími „Zberačmi“, teda dvojicou s najväčším počtom vylezených ciest (72) sa stali Vladislav Višňovský (KE) a Ivan Rajnič (BJ).

Hajlajtom večerného programu je premietanie nového dokumentárneho filmu z dielne Manofactory Kaľamárka (36 min., r. M. Grajciar 2016), ktorý „zachytáva vývoj lezenia v tejto lokalite od predvojnového obdobia až po súčasnosť.“ Ľudia boli filmom priam nadšení. Spontánne hromadné výkriky obdivu a uznania zakaždým, keď sa na plátne objavil domáci lezecký majster a niekoľkonásobný víťaz pretekov Jožko Nosáľ, ho jednoznačne pasujú za hviezdu večera.

Podujatie si za päť rokov svojej existencie vybudovalo v rámci Slovenska veľmi dobré meno a každoročne do regiónu priláka množstvo nadšencov tohto krásneho športu. Keďže ide o záležitosť vyslovene nadšeneckú a celé organizačné zabezpečenie je postavené na nezištnej práci dobrovoľníkov, nezaobišlo by sa bez podpory sponzorov. Veľká vďaka patrí mestu Detva, ktoré ho podporuje zo svojho rozpočtu a tiež všetkým ďalším sponzorom a partnerom pretekov medzi ktorými sú konkrétne firmy.

Kompletné výsledky a množstvo fotografií sú na stránke www.kalamarka.sk

Projekt je spolufinancovaný z rozpočtu mesta Detva.

 

Text: Jozef Sklenár
Foto: Milan Haviar, Branislav Urban


 
 

Park na ulici Obrancov mieru omladneVytlačiť
 

Mesto Detva začalo v októbri 2016 realizovať projekt revitalizácie parku na ulici Obrancov mieru v blízkosti Kultúrneho centra Andreja Sládkoviča s finančnou podporou Prvej stavebnej sporiteľne.

Nevyužívaný park slúžil v minulosti ako záhrada materskej školy. V porovnaní s upraveným priestranstvom pred Kultúrnym Centrom Andreja Sládkoviča  vyzeral zanedbaný a zabudnutý. 

Cieľom  projektu je jeho revitalizácia, ktorá zahŕňa vydláždenie chodníkov, spevnených plôch, úpravu nefunkčnej fontány, výsadbu zelene a osadenie lavičiek.  Nefunkčná fontána upravená nízkou zeleňou  bude originálnym ozdobným prvkom- „zelenou fontánou“.

Realizácia projektu je rozdelená do dvoch etáp. V súčasnosti prebieha prvá etapa projektu a to úprava spevnených plôch a chodníkov. Existujúce asfaltové chodníky a spevnené plochy narušené zubom času sú nahradené zámkovou dlažbou.

V druhej etape je plánovaná výsadba zelene, úprava fontány a osadenie lavičiek. Celkové predpokladané náklady projektu predstavujú 8330 Eur. Prvá stavebná sporiteľňa a.s. podporila realizáciu prvej etapy projektu sumou 5000 Eur zo svojho grantového programu určeného na revitalizáciu verejných priestranstiev.

Obnovený park bude slúžiť obyvateľom a návštevníkom mesta. Zelený a upravený priestor určite poteší obyvateľov blízkych bytových domov, pacientov navštevujúcich zdravotnícke zariadenia, návštevníkov Našej čajovne a možno aj tých, ktorí okolo len prechádzajú.  

Posedenie na lavičke v peknom prostredí môže byť pre nich zdrojom energie, inšpirácie alebo jednoducho chvíľkou oddychu.

Text a foto: Anna Cíbiková


 
 

Zrealizujú nové parkovisko pred budovou LDCHVytlačiť
 

V septembri 2016 mesto Detva uskutočnilo verejné obstarávanie pre výstavbu nového parkoviska a miestnych komunikácií pred Liečebňou dlhodobo chorých v Detve.

Prístup ku objektu Polikliniky – Liečebne dlhodobo chorých (LDCH) na ulici Kpt. Nálepku v Detve je pre motoristov i peších nevyhovujúci, nie je tu dostatok miest na parkovanie vozidiel, nie je vybudované odvodnenie plôch, osvetlenie plôch a jestvujúce oplotenie sa rozpadá.

Na základe požiadavky mesta Detva sa v I. etape výstavby pred Poliklinikou – LDCH navrhuje parkovisko pre osobné motorové vozidlá s počtom kolmých státí 16 a 1 stojisko pre osoby so sťaženou schopnosťou pohybu a orientácie. Medzi parkovacími stojiskami je navrhnutá komunikácia v šírke 6 m.

Prístup na parkovisko bude po existujúcej ale rozšírenej a upravenej asfaltovej komunikácii v šírke 5,50m, ktorá sa odpája z existujúceho okruhu komunikácie. Navrhovaná úprava sa uskutoční na pozemku mesta Detva, na parcele číslo KN-C 2038.

Kryt parkoviska je navrhnutý z betónovej zámkovej dlažby a kryt komunikácie z asfaltového betónu. Do konštrukcie vozovky je navrhnutá ropotesná izolácia na zamedzenie priesaku ropných látok do podložia. Dažďové vody sú odvedené do navrhnutých uličných vpustov a pozdĺžnych trativodov a zaústené do navrhnutej dažďovej kanalizácie s lapačom ropných látok. Vyčistené dažďové vody budú odvedené navrhnutým kanalizačným potrubím s pripojením na existujúcu kanalizáciu DN300mm, ktorá je v správe mesta.

V mesiaci september prebehlo verejné obstarávanie, kde víťazným uchádzačom výstavby sa stala firma STRABAG s.r.o. zo Zvolena s cenovou ponukou 46 606,56 EUR s DPH. Termín realizácie je 60 dní, teda nové parkovisko a prístupové komunikácie by mali byť hotové v novembri 2016.

Text: Soňa Chrastinová
Foto: Zuzana Juhaniaková
 


 
 

Mestská polícia: Ako správne zastaviť a ako správne stáť? Vytlačiť
 

Aj keď zákon č. 8/2009 o cestnej premávke v § 23 jasne definuje, kde a najmä za akých podmienok vodič smie zastaviť a stáť, málokto z vodičov si na toto spomenie a preto Mestská polícia v Detve pripomína, že:

 

podľa písmena  t) § 2 ods. 2 „Vymedzenie základných pojmov“

státím je uvedenie vozidla do pokoja na dlhšie, ako je čas dovolený na zastavenie, a podľa písmena y) zastavením je uvedenie vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo na vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie alebo na zloženie nákladu a podľa písmena z) zastavením vozidla je aj prerušenie jazdy z dôvodu nezávislého od vôle vodiča.

Podľa § 23 ods. 1  „Vodič smie zastaviť a stáť len vpravo v smere jazdy v jednom rade a rovnobežne s okrajom cesty, čo najbližšie k okraju cesty a na jednosmernej ceste vpravo i vľavo. Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie v obci zastaviť a stáť kolmo, prípadne šikmo na okraj cesty alebo zastaviť v druhom rade. Pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy. Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy.

2) Pri zastavení a státí je vodič povinný prednostne použiť parkovisko tak, aby neobmedzoval ostatných účastníkov cestnej premávky. Pri zastavení a státí vodič je povinný čo najlepšie využiť parkovacie miesto a nesmie znemožniť ostatným vodičom vyjdenie z parkovacieho miesta. Rovnako nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by znemožnil vjazd a výjazd vozidiel. Ak sú na parkovisku vyznačené parkovacie miesta, vodič smie stáť len na nich.

3) Pri zastavení a státí vedľa vozidla s parkovacím preukazom podľa § 44 ods. 4 vodič je povinný ponechať bočný odstup najmenej 1,2 m.

4) Ak vodič, ktorý chce zastaviť alebo stáť, zachádza na okraj cesty alebo chodníka, je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy.

5) Vodič vozidla, ktoré zastavilo alebo stálo a opäť vychádza od okraja cesty alebo od chodníka, nesmie ohroziť ostatných účastníkov cestnej premávky; pritom je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy. Vodičovi vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb sú v obci vodiči ostatných vozidiel povinní umožniť vyjdenie zo zastávky alebo zo zastávkového pruhu, a to znížením rýchlosti jazdy, prípadne i zastavením vozidla; vodič takéhoto vozidla pritom nesmie ohroziť najmä vodičov vozidiel idúcich rovnakým smerom.


Podľa § 25 ods. 1 Vodič nesmie zastaviť a stáť:

a) v neprehľadnej zákrute a v jej tesnej blízkosti

b) pred neprehľadným vrcholom stúpania cesty, na ňom a za ním,

c) na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred nimi,

d) na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred hranicou križovatky a 5 m za ňou; tento zákaz neplatí v obci na križovatke tvaru „T“ na náprotivnej strane vyúsťujúcej cesty,...

.... q) na chodníku okrem prípadu podľa § 52 ods. 2, (Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to neplatí, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m). 

s) na cestnej zeleni a inej verejne prístupnej zeleni, na ostrovčekoch a deliacich pásoch, ak to nie je dovolené dopravnou značkou,

Teda jednoducho povedané, ak aj na ceste nie je umiestnená dopravná značka obmedzujúca zastavenie a státie, vodič nesmie zastaviť tam, kde nezostanú okrem šírky jeho vozidla minimálne ďalšie 3 metre šírky cesty a stáť (teda zaparkovať vozidlo) vodič nesmie tam, kde okrem šírky jeho vozidla nezostane voľných aspoň 6 metrov vozovky a na chodníku nesmie ani zastaviť a ani stáť, ak nezostane aspoň 1,5 metra šírky chodníka.

Taktiež túto šírku nie je možné zväčšovať tým, že polovicou vozidla vodič zastane mimo vozovky, lebo tým poruší ustanovenie o zákaze zastavenia a státia na cestnej zeleni, alebo verejne prístupnej zeleni.

Mestská polícia v Detve si je vedomá šírkových pomerov na už vybudovaných cestách v Detve a preto bude k státiu vozidiel na miestach kde je to zákonom zakázané pristupovať individuálne. Zo začiatku bude vodičov upozorňovať na túto skutočnosť pohovorom, alebo lístkom vloženým za stieračom, no v prípade opätovného parkovania na takomto mieste, bude vec posudzovať ako priestupok proti bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke.

V žiadnom prípade ale nebude tolerovať, ak nejakým miestom kvôli zle zaparkovanému vozidlu, alebo vozidlám a nedostatočnej šírke voľného jazdného pruhu neprejdú vozidlá záchrannej služby, hasičov alebo smetiarske vozidlá Technických služieb mesta Detva.

Text: Jaroslav Dominik
Foto, ilustračné: Zuzana Juhaniaková, Jaroslav Dominik

 


 
 

Priateľstvo s poľským Tuchówom utužili aj na Dňoch mesta DetvaVytlačiť
 

Svojou priateľskou prítomnosťou ozdobili dianie počas Dní mesta Detva 2016 aj delegáti partnerského mesta Tuchów.

Po srdečnom zvítaní na mestskom úrade v Detve, kde ich v piatok 30. septembra prijal primátor Ján Šufliarský, sa už hostia objavovali na celom trojdňovom programe.

Poľskú delegáciu viedol primátor Adam Drogoś s manželkou Teresou. Predstaviteľ partnerského mesta využil príležitosť a pozdravil občanov Detvy počas otváracieho programu Dní mesta v sobotu 1. októbra na námestí.

S primátorským párom do Detvy prišli ďalší členovia tamojšej samosprávy Jerzy Odroniec, Jerzy Urbanek, Ewa Michałek, Kazimierz Chwistek a Urszula Sobarnia.

Spoločnosť i ochotného sprievodcu Dňami mesta hosťom robil prednosta Štefan Slemenský s poslancami Jankou Kuzárovou a Vladimírom Kučerom.

Členovia poľskej delegácie nechýbali na slávnostnej svätej omši v nedeľu 2. októbra pri príležitosti slávnosti patróna detvianskej farnosti sv. Františka Assiského. Adam Drogoś prinášal jeden z obetných darov ako zástupca partnerského mesta.

Poľskí hostia sedeli počas bohoslužby vo Farskom kostole v Detve na čestnom mieste vpredu.

Chvíľa rozlúčky s delegáciou pred ich cestou domov nastala počas slávnostného nedeľného obeda. Slávnostný nedeľný obed modlitbou ale i príhovorom otvoril detviansky dekan Ľuboš Sabol. V jeho blízkosti sedeli oba primátorské páry.

Detvania i Tuchowčania si vymenili nielen blahopriania, poďakovania ale i upomienkové predmety.

Tuchowčania odovzdali poďakovanie i malú pozornosť aj bosému karmelitánovi Andrejovi Valentovi, ktorého detviansky dekan pozval ako rodáka a kazateľa na tohtoročnú slávnostnú omšu.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Čo je potrebné pre získanie sociálnej služby v Detve? Vytlačiť
 

Každý sa s tým skôr, či neskôr stretne. Rodičia, starí rodičia alebo osamelo žijúci seniori zostávajú v dôsledku svojho nepriaznivého zdravotného stavu postupne odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby vo všetkých oblastiach sebaobsluhy a blízki príbuzní im nedokážu zabezpečiť plnohodnotnú osobnú starostlivosť alebo seniori blízku rodinu jednoducho nemajú.

Väčšinou sa to začína potrebou sociálnych služieb – pomocou pri nákupoch, pri varení, vedení domácnosti. Postupne sa pridáva aj pomoc pri osobnej hygiene, presunoch po byte a niekedy je potrebné umiestnenie v sociálnom zariadení, či už krátkodobé alebo dlhodobé.

Mesto Detva poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie svojich občanov z dôvodu ich ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

Medzi tieto sociálne služby patrí opatrovateľská služba a zariadenie pre seniorov. Podpornými sociálnymi službami sú poskytovanie sociálnej služby v dennom centre, poskytovanie sociálnej služby v jedálni a donáška stravy.

Čo je potrebné urobiť pre získanie sociálnej služby?

Podať si žiadosť o posúdenie odkázanosti seniora – budúceho prijímateľa, na sociálne služby. Táto žiadosť sa podáva obci podľa miesta trvalého pobytu seniora. Ak senior získa posudok a rozhodnutie o svojej odkázanosti na sociálne služby, môže si podať žiadosť o sociálnu službu, ktorá mu je poskytnutá v rozsahu podľa stupňa jeho odkázanosti.

Občan, ktorý má záujem o poskytovanie sociálnych služieb získa potrebné informácie a žiadosť:

 • na Mestskom úrade, oddelenie školstva, kultúry a sociálnych vecí, J. G. Tajovského 7, 962 12 Detva, č. dv.114
 • telefonicky - 045/3700427, 045/3700430
 • na internete www.detva.sk (sekcia – Ako vybaviť sociálne služby)

 

Ako sa posudzuje odkázanosť na sociálne služby?

V domácnosti klienta bude vykonané sociálne šetrenie za účelom vydania sociálneho posudku. Sociálna posudková činnosť sa môže vykonávať aj za účasti fyzickej osoby, ktorú si fyzická osoba žiadajúca o poskytnutie sociálnej služby určí.

Posudzovanie individuálnych predpokladov fyzickej osoby zahŕňa najmä hodnotenie jej schopností a úsilia riešiť svoju nepriaznivú sociálnu situáciu vlastným pričinením.

Posudzovanie rodinného prostredia fyzickej osoby zahŕňa najmä hodnotenie schopností a rozsahu pomoci, ktorú jej poskytuje rodina. Za rodinu na účely posudzovania rodinného prostredia fyzickej osoby sa považuje jej manžel alebo manželka, rodičia a deti.

Posudzovanie prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti zahŕňa najmä hodnotenie podmienok bývania vrátane dostupnosti verejných služieb a prístupnosti stavieb občianskeho vybavenia podľa osobitného predpisu.

V rámci posudzovania odkázanosti na sociálnu službu sa zisťuje, ako je občan schopný sa stravovať a dodržiavať pitný režim, či potrebuje pomoc pri vyprázdňovaní a osobnej hygiene, kúpeli, obliekaní, vyzliekaní, pri sedení alebo státí, či iných zmenách polohy, posudzuje sa pohyb po schodoch, pohyb po rovine, orientácia v prostredí, dodržiavanie liečebného režimu a potreba dohľadu. Tieto činnosti sa bodujú a podľa dosiahnutých bodov sa určí rozsah odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby a senior je zaradený do niektorého zo šiestich stupňov odkázanosti.

Na základe zdravotného a sociálneho posudku bude vydaný posudok o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby. Tento proces trvá približne 30 až 60 dní.

Opatrovateľská služba

Opatrovateľská služba je sociálna služba, ktorá sa poskytuje ako terénna sociálna služba v domácnostiach občanov, poskytuje sa osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby  a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. (v zmysle prílohy zákona 448/2008 Z. z.) a je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy (napr. pomoc pri hygiene, stravovaní a dodržiavaní pitného režimu, obliekaní a vyzliekaní, mobilite a motorike,...), pri  úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť  (napr. nákup potravín, príprava jedla, donáška jedla, starostlivosť o lôžko a bielizeň, vynášanie drobného odpadu, bežné upratovanie,...), pri základných sociálnych aktivitách (napr. sprievod na lekárske vyšetrenie, vybavenie úradných záležitostí, pri záujmových činnostiach,...). Úhrada za opatrovateľskú službu je stanovená na 1,44 €/hodina opatrovateľskej služby.

 

Služba je poskytovaná občanom s trvalým pobytom v meste Detva v čase od 7.30 hod. do 16.00 hod. počas pracovných dní.

Ďalej sa poskytuje pomoc pri starostlivosti o domácnosť – nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru, príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla, donáška jedla do domu, umytie riadu, bežné upratovanie v domácnosti, obsluha bežných domácich spotrebičov, starostlivosť o bielizeň (pranie, žehlenie), starostlivosť o lôžko, vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby, donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie, a ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti (administratívne úkony spojené s vedením domácnosti, napríklad zabezpečenie úhrady platieb).

Opatrovateľská služba zabezpečuje dohľad v určenom čase, nepretržitý dohľad sa zabezpečuje kombináciou opatrovateľskej služby, príbuzných alebo iných osôb alebo umiestnením občana v sociálnom zariadení. Opatrovateľská služba je v našich podmienkach najmä dôležitým podporným nástrojom pre zotrvanie seniorov v domácom prostredí a pomoci pri zabezpečení každodenného života a chodu domácnosti.

Zariadenie pre seniorov

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV. podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V zariadení pre seniorov sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne, šatstva a osobné vybavenie. Zariadenie pre seniorov utvára podmienky na úschovu cenných vecí, tiež zabezpečuje záujmovú činnosť.

Donáška stravy

Mesto Detva v zmysle § 58 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách zabezpečuje podpornú sociálnu službu v jedálni fyzickým osobám, ktoré majú trvalý pobyt v meste Detva, sú poberateľmi starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, a ktorým zdravotný stav nedovoľuje zabezpečovať si pravidelné stravovanie.

Spoločné stravovanie sa poskytuje na základe žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v jedálni, s ktorou sa občania so záujmom o stravovanie obrátia na mesto Detva - oddelenie školstva, kultúry a sociálnych vecí.

Jedáleň môže poskytovať stravovanie aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti fyzickej osobe, ktorá má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšila dôchodkový vek.

K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave, kópiu rozhodnutia o výške dôchodku alebo kópiu posudku úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o kompenzácii dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, resp. preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Výška úhrady za donášku stravy do domácnosti stravníka je:

a) 0,46 € pri odbere jednej stravnej jednotky do domácnosti

b) 0,26 € pri odbere stravnej jednotky viacerých členov domácnosti alebo viacerých stravných jednotiek za každú stravnú jednotku

Hodnota stravného lístka je 2,24 €. Stravník je povinný nahlásiť zmeny týkajúce sa prihlasovania a odhlasovania na obedy minimálne 24 hodín vopred. Donáška stravy do domácnosti sa realizuje len v pracovných dňoch (pondelok – piatok). Donášku stravy do domácnosti zabezpečuje zodpovedný pracovník Mesta Detva.

 

Denné centrum

Mesto Detva v zmysle § 56 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách je zriaďovateľom 2 denných centier a to Denné centrum – Partizánska 62 a Denné centrum – Zimný štadión.

Zariadenia slúžia najstaršej skupine obyvateľstva, kde sa v priebehu celého roka zabezpečuje spoločenská, záujmová a kultúrna činnosť. V každom zariadení majú vytvárané podmienky pre dôstojný život, realizáciu seniorov, udržiavanie ich fyzickej a psychickej aktivity.

V Dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom. Celá činnosť Denného centra má povzbudzovať svojich členov k aktivite, sebarealizácii, začleňovať ich do diania v meste a spoločnosti, prispievať k nadväzovaniu kontaktov medzi ľuďmi, vytváraniu pocitu spolupatričnosti, ktorý je z psychologického, sociálneho, ako i z ľudského hľadiska pre občanov – seniorov mimoriadne dôležitý.

Poslaním Denného centra je spestriť seniorom ich život, obohatiť ho kultúrnymi, spoločenskými, vzdelávacími aktivitami, spoznávaním prírodných krás a historických pamiatok Slovenska, ale aj blízkej Európy.  V denných centrách majú seniori možnosť získať aj sociálne poradenstvo.

Text: Jana Jedličková
Foto: Katarína Kružliaková

 


 
 

Do školy na bicykli by radi dochádzali aj po skončení akcieVytlačiť
 

Základná škola Obrancov mieru v Detve sa v termíne od 19. - 30. septembra 2016 zapojila do celoslovenskej súťaže v dochádzaní žiakov do školy na bicykli alebo kolobežke.

Mohli sa do nej so súhlasom rodiča zapojiť žiaci druhého stupňa.

Každý žiak, ktorý v tomto období prišiel do školy na bicykli alebo kolobežke mohol získať takzvanú „Zelenú kartu Petra Sagana,“ ktorú mu odovzdal triedny učiteľ a žiak ju môže použiť počas I. štvrťroka na odmietnutie známky z ľubovoľného predmetu.

Prvý týždeň sa do aktivity zapojilo celkovo 79 detí, a druhý týždeň 51 detí (nakoľko bolo už pomerne chladno). Najviac detí, spolu 32, prišlo na bicykli v utorok 20. septembra 2016.

 

Spätná väzba od detí:

Pozitívne postrehy:

Deťom bola táto aktivita prirodzená, pristúpili k nej s radosťou, pochopili, že bicykel, či kolobežka nie je dobrá len na voľný čas, ale ju môžu využiť aj ako dopravný prostriedok na cestu do školy, čo ocenili hlavne tí, ktorí to majú do školy ďalej.

 

Deti by mali záujem takto dochádzať do školy aj v priebehu školského roku, nielen cez takúto akciu.

Do školy prišli rýchlejšie i po vyučovaní, boli doma skôr a nemuseli niesť dlho na chrbte ťažkú tašku.

Zapojili sa aj deti zo Stožku (vedľajšia obec), ktoré zistili, že takouto prepravou ušetrili čas aj peniaze. Prišli domov napríklad skôr ako autobus.

Pozitívne hodnotenia sa týkali aj toho, že si mohli zašportovať, lebo ich to baví, a tí uvedomelejší ocenili i to, že tento štýl života je v porovnaní s inými dopravnými prostriedkami lepší pre životné prostredie.

Samozrejme deti ocenili možnosť získať „zelenú kartu Petra Sagana“ na vymazanie zlej známky, ktorá však pri tejto aktivite slúžila iba ako motivácia k tomu, aby sa deti viac hýbali.

Boli takí, ktorí chodili na bicykli či kolobežke každý deň, aj keď bola za to len 1 zelená karta.

 

Negatívne postrehy:

Jesenné rána boli už pomerne chladné, deti dosť prefúkalo, mali skrehnuté prsty, táto súťaž škôl by bola vhodnejšia na jar (apríl-máj).

Ukázalo sa negatívum nášho mesta a to nevyhnutnosť cyklochodníkov, kvôli zvýšeniu bezpečnosti detí.

Deti kritizovali aj kvalitu ciest – hrboľatosť ciest pocítili hlavne na klasických malých kolobežkách s tvrdými kolieskami.

Niektoré deti nemajú bicykel ani kolobežku a navrhovali aj iné kolieskové pomôcky – korčule, pennyboardy, skateboardy J, na čo základná škola nepristúpila.

Najväčším nedostatkom sa ukázali stojany na bicykle. Pedagógovia Základnej školy Obrancov mieru zariadili len provizórny odkladací priestor privarením tyče od jedného piliera po druhý. Ráno sa parkovalo pomerne jednoducho, lebo deti prichádzali postupne. Problémy nastali po skončení vyučovania, keď si žiak musel z chumáča bicyklov vybrať ten svoj.

Teda, aby deti i naďalej mohli využívať tento spôsob dopravy do školy, je nutné rozmýšľať nad dôstojným odkladaním bicyklov.

Vítaný je každý návrh na stojany, ak viete o niekom, kto by v tomto vedel nejako pomôcť.

Text a foto: Anna Bartková


 
 

Školský rok 2016/17 začali futbalomVytlačiť
 

V piatok 30. septembra 2016  sa pod záštitou Centra voľného času Trend uskutočnilo Okresné kolo vo veľkom futbale žiakov základných škôl (Liga majstrov – Školský pohár).

Podujatie sa konalo na futbalových ihriskách pri letnom štadióne od ôsmej hodiny ráno a zúčastnilo sa ho deväť základných škôl z domáceho okresu a to: ZŠ Kukučínova v Detve; ZŠ Obrancov mieru v Detve; ZŠ J. J. Thurzu v Detve; ZŠ Školská v Hriňovej; ZŠ s MŠ Krivec; ZŠ Kriváň; ZŠ J. Drdoša vo Vígľaši; ZŠ Slatinské Lazy a ZŠ s MŠ M. Kolibiara v Detvianskej Hute.

Spolu sa podujatia zúčastnilo 114 detí. Futbalové družstvá si zmerali sily v zápasoch rozdelených do dvoch skupín a do boja o tretie miesto sa prebojovali školy ZŠ Školská v Hriňovej a ZŠ Kriváň kde o výsledku rozhodli tri góly hriňovčanov.

Tí si teda nakoniec odniesli pomyselnú bronzovú medailu. Napätia sa súťažiaci bohužiaľ nedočkali ani vo finálovom zápase, do ktorého postúpili školy ZŠ Kukučínova v Detve a ZŠ J. J. Thurzu v Detve. Žiaci zo ZŠ J. J. Thurzu druhému družstvu dá sa povedať vytreli zrak, keď s prehľadom vyhrali so šesť gólovým skóre a bez jediného zásahu vo vlastnej bráne. Zlaté prvenstvo si teda jednoznačne zaslúžili.

Výsledné skóre:

o tretie miesto: ZŠ Školská, Hriňová : ZŠ Kriváň – 3 : 0

o prvé miesto: ZŠ Kukučínova: ZŠ J. J. Thurzu – 0 : 6

 

Výsledné poradie:

1. miesto – ZŠ J. J. Thurzu, Detva

2. miesto – ZŠ Kukučínova, Detva

3. miesto – ZŠ Školská, Hriňová

4. miesto – ZŠ Kriváň

 

Text a foto: Yveta Unterfrancová


 
 

Podujatím oživili Detviansku jeseň 1944Vytlačiť
 

Dňa 1. októbra 2016 si v meste Detva už po deviaty krát pripomenuli jedinú partizánsku prehliadku, ktorá sa konala prvého októbra v roku 1944, počas Slovenského národného povstania (SNP).

Na tejto výnimočnej partizánskej prehliadke sa tohto sviatku vtedy zúčastnili takí významní hostia a osobnosti SNP ako boli Karol Šmidke, generál Ján Golian, plukovník Alexej Nikitič Asmolov, Ján Šverma a ďalší. Partizánskej prehliadky sa zúčastnili príslušníci 1. československej partizánskej brigády M. R. Štefánika. Brigáda mala vo svojom názve československá, ale okrem Slovákov boli tu aj príslušníci vtedajšieho Zväzu sovietskych socialistických republík, Čechov a Francúzov.

Mesto Detva a Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Zvolen, ako hlavní organizátori, sa aj tento rok, 1. októbra 2016, zhostili tejto úlohy a pozvali na túto spomienkovú akciu prvý krát aj zástupcov Ruského a Českého veľvyslanectva.

Za Ruskú stranu prišiel 1. tajomník Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR pán Nikolaj Sergejevič Ryžov a Českú republiku zastupoval Brigádní generál Zdeněk Jakůbek, vojenský pridelenec Veľvyslanectva ČR v SR. Tiež sa prvý krát zúčastnili tejto spomienkovej udalosti aj zástupcovia družobného mesta Tuchow z Poľska na čele s primátorom Adamom Drogosom. Ďalšími vzácnymi hosťami boli poslanec Národnej rady SR Ján Senko, vedúci Kancelárie verejného ochrancu práv Marian Torok. Nemohli tu chýbať ani zástupcovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB). Delegáciu viedol tajomník SZPB Viliam Longauer a ďalší hostia.

Oblastný výbor SZPB Zvolen vyjadruje potešenie, že už pravidelne sa zúčastňujú tejto milej spomienkovej udalosti aj susedné oblastné organizácie SZPB z Banskej Bystrici, Brezna a Lučenca v hojnom počte.

Termín tohtoročného ročníka bol vybratý tak, aby mohli účastníci spomienkovej partizánskej prehliadky po skončení pietneho aktu využiť Detviansky jarmok a sprievodné akcie, ktoré pripravilo mesto Detva.

Poďakovanie prináleží Ozbrojeným silám SR za ich účasť na tejto spomienkovej akcii a že napriek obmedzeným finančným zdrojom, generálny štáb Ozbrojených síl SR zabezpečil pre podujatie v Detve ich vojenskú hudbu, moderátora, čestnú stráž a nosičov vencov. (krátené)

Text: Ján Kašica
Foto: Zuzana Juhaniaková
 

 


 
 

Detvianski turisti mali dovolenku v RoháčochVytlačiť
 

Skupina 35tich detvianskych turistov sa vydala od 27. augusta do 31. augusta 2016 na spoločnú dovolenku do Západných Tatier.

Päť dní strávili v hoteli v Zuberci, štrnásť turistov bolo ubytovaných v chate. Hotel, v ktorom boli ubytovaní, sa nachádza v stupnej bráne najkrajšej časti Západných Tatier - Roháče, svedčí o tom aj vybavenie hotela a kvalita poskytovaných služieb ubytovania a gastronómie ku spokojnosti turistov.

Program, ktorý im predsteda Klubu slovenských turistov v Detve (KST) Juraj Kalamár pripravil, absolvovali hneď v prvý deň výstupom na vrchol Brestová vo výške 1903 metrov nad morom. Lanovkou sa vyviezli do Spálenej doliny, odtiaľ šlapali na vrchol Brestová, ktorý zvládli všetci turisti, hoci niektorí majú už po 70-tke. Táto túra trvala šesť hodín.

Najzdatnejší turisti detvianskeho KST, manželia Babicovci a Farbiakovci, si túto túru vyšliapali zo Zverovky popod lanovku pešo, až na vrchol Brestiná.

Druhý deň, v pondelok, sa Detvania vyviezli autobusom na rázcestie Zverovka. Po asfaltovej ceste šlapali popri bufete a Ťatliakovom jazere, kadiaľ postupovali na Roháčske plesá.

Vo výške 1470 metrov nad morom sa kochali z krásnej prírody. Naspäť sa vracali Roháčskou dolinou cez vodopád náročným zostupom, strmým a skalnatým terénom, ktorý zvládli všetci turisti.

Táto trasa merala 15 kilometrov. Zo Zverovky sa vrátili do Zuberca do hotela.

V tento deň si Babicovci a Farbiakovci naplánovali náročný výstup na Sivý vrch. Zo Zuberca sa vybrali po žltej značke do sedla Pálenica v nadmorskej výške 1573 m. Po červenej značke pokračovali na vrchol Sivý vrch v nadmorskej výške 1805 m. Z vrcholu mali pekný výhľad, zaujímavý najmä kontrastmi vápencového a žulového feliéfu, ktoré boli zaistené reťazami. Po zaujímavom a náročnom tri a polhodinovom prechode hrebeňom Sivého vrchu prešli na Huty a odtiaľ autobusom do Zuberca.

Tretí deň sa členovia KST v Detve vybrali na túru do Oravíc. Prešli Bobroveckou dolinou na Bobrovecké sedlo a vrátili sa Juráňovou dolinou do Oravíc. Táto trasa trvala 3 hodiny. Po turistickej vychádzke sa skupina turistov šla okúpať do termálnych kúpalísk v Oraviciach. Druhá skupina si šla pozrieť Múzeum oravskej dediny v Zuberci.

V tento deň sa štyria turisti, manželia Čabanovci, Miroslav Králik a Milan Stehlík vybrali na náročnú túru na Plačlivé s nadmorskou výškou 2125 m. Odtiaľ prešli na Ostrý Roháč v nadmorskej výške 2088 m. Pokochali sa z krásnych výhľadov a prírody. Cez Smutné sedlo sa vrátili do Zuberca. Táto ich túra trvala osem hodín.

Posledný deň po raňajkách a odovzdaní kľúčov sa turisti rozlúčili a o 9.30 h. sa odobrali domov. Cestou sa zastavili v Skanzene vo Vlkolínci. Skupina z dvoch áut sa zastavila v Prosieku a prešli sa Prosieckou dolinou.

Členovia Klubu slovenských turistov v Detve sa spokojní vrátili domov, a so zážitkami z krásnej tatranskej prírody do každodenného života.

Text: Božena Sládoková
Foto: Juraj Kalamár

 

 


 
 

8. ročník mestskej súťaže a porota mala ťažké rozhodovanieVytlačiť
 

Súčasťou Dní mesta Detva 1. – 2. októbra bol 8. ročník mestskej súťaže v aranžovaní kvetov, ovocia a zeleniny Kvety a plody našich záhrad v roku 2016. Výstava v Kultúrnom dome - Chudobienci prilákala mnohých návštevníkov, z nich sa do diváckeho hlasovania zapojilo 950 osôb.

Celkovo bolo do aranžérskej súťaže v tomto roku prihlásených 41 prác v dvoch kategóriách:  1. kategória základné školy, 2. kategória dospelí.  

Hodnotilo sa nápadité a výstižné spracovanie témy, použitie zaujímavých materiálov. Všetky práce boli veľmi pekné a zaujímavé, aranžérky a aranžéri využili dostupný materiál v tomto ročnom období, najmä kvety, zeleninu, ovocie a najmä okrasné tekvice, preto mala porota ťažkú úlohu vybrať najvydarenejšie práce.

V obidvoch kategóriách bolo udelených 6 cien bez určenia poradia a diplomy, ktoré ocenení dostali po ukončení výstavy. Taktiež bola vyhodnotená i divácka súťaž, kde udelili Cenu diváka a diplom.

 

OCENENÉ PRÁCE

 

 1. kategória – Základné školy:

 

 • ZŠ s MŠ A.Vagača, ul. Štúrova, IV.A. (kolektív) – č. 8  -  „Metla v kúte“  
 • ZŠ s MŠ A.Vagača, ul. Štúrova, IV.A. (kolektív) – č. 9 -   „Jesenný klobúk“
 • ZŠ, ul. Obrancov mieru, Tomáš Ostrihoň, IX.A. – č.14  -  „Jesenný strážca
 • ZŠ, ul. Obrancov mieru, Andrej Uhrin a starký Janko,  č. 15  -  „Jesenáčik“
 • ZŠ, ul. Kukučínova, Ema Stehlíková, IV.B. – č. 27 – „Sliepočka v kuríne“
 • ZŠ, ul. Kukučínova, Matúš Kučera, IV.A. – č. 30 – „Motýľ Emanuel“

 

  2. kategória – dospelí:

 • Mária Sekerešová – č. 1  -  „Venček zo šípok“
 • Domov sociálnych služieb Piešť  -  č. 3 -  „Tekvicové variácie“
 • Bc. Michaela Jedličková – č. 17  -  „Jesenné čaro“
 • Bc. Anna Nosáľová  – č. 23 – „Kučeravý Baranček Brčko“
 • Mgr. Martina Šperková – č. 36  -  „Dedko Pletko mal prasiatko“
 • Mária Nevolá  – č. 39  -  „Bažantia krásavica“

 

CENA DIVÁKA

Diváckeho hlasovania sa zúčastnilo spolu 950 návštevníkov výstavy. Svojimi hlasmi s najväčším počtom 156 zabodovala súťažná práca č. 39 „Bažantia krásavica,“ ktorú zhotovila pani Mária Nevolná, z Domova dôchodcov Detva.

Zhotoviteľom aranžérskych prác patrí srdečné blahoželanie. Zároveň patrí vďaka všetkým materským a základným školám, ktoré sa do tohtoročnej súťaže v aranžovaní kvetov, ovocia a zeleniny zapojili a pripravili krásne aranžmá. Poďakovanie patrí Základnej škole na Kukučínovej ul., Základnej škole s materskou školou A. Vagača, Základnej škole na ul. Obrancov mieru, Materskej škole na ul. Obrancov mieru, Materskej škole na ul. A. Bernoláka, Domovu dôchodcov v Detve, Domovu sociálnych služieb v Piešti, všetkým jednotlivcom ako i tým, ktorí túto súťaž opäť aj tento rok pripravili a organizačne zabezpečili. Osobitná vďaka za mnohé hodiny venované realizácii výstavy patrí Eve Chlebovej a Anne Budáčovej.

Text: Anna Kucejová
Foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Výtvarná súťaž spojila všetky školy Vytlačiť
 

Slovenský zväz záhradkárov, Základná organizácia č. 26 – 16, Detva sídlisko pri príležitosti Dní mesta Detva 2016 vyhodnotil a ocenil práce výtvarnej súťaže Ročné obdobie v záhrade, ktoré sa mi páči. Do súťaže sa zapojili všetky materské, základné, špeciálne základné školy a Základná umelecká škola S. Stračinu. Práce boli pekné a zaujímavé, ocenené práce z kategórií materských a základných škôl postúpili na súťaž, ktorú organizoval v dňoch 6. - 7. októbra Okresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov Zvolen.

I. kategória: Materské školy

Lilien Krnáčová: Jesenný strom, MŠ Nám. SNP

Jakub Michálek: Babkina záhrada, MŠ Obrancov mieru

Daniela Juríková: Jesenná  jabloň, MŠ M. R. Štefánika

Lucia Pulmanová: Záhrada v jeseni, ZŠ s MŠ A. Vagača

 

II. kategória: Základné školy I. stupeň

Kristína Lapinová: Čaro zimných večerov, ZŠ J. J. Thurzu

Lucia Polakovičová: Dary jesene, ZŠ s MŠ A. Vagača

Samuel Vilhan: Štyri ročné obdobia, ZŠ Obrancov mieru

 

III. kategória: Základné školy  II. stupeň

Milan Kutliak: Letná záhrada snov, ZŠ s MŠ A. Vagača

Samuel Halaj: Veselá jeseň, ZŠ  Kukučínova

Sofia Mamráková: Jesenný sad, ZŠ Kukučínova

Patrícia Matejovičová: Tekvica z našej záhrady, ZŠ Kukučínova

IV. kategória: Špeciálne základné školy

Samuel Smutný: Štyri ročné obdobia, ŠZŠ Pionierska

 

V. kategória: ZUŠ S. Stračinu

Simona Psotková: Leto a ruže                            

Nina Václavíková: Leto v makovej záhrade

Daniela Sárová: Letná záhrada

Cena záhradkárov: Miriam Cmarková: Jeseň v záhrade, ZŠ s MŠ A. Vagača

Poďakovanie za spoluprácu na realizácii súťaže patrí Okresnému výboru Slovenského zväzu záhradkárov vo Zvolene, za sponzorstvo Miroslavovi Sujovi a v neposlednom rade členom Slovenského zväzu záhradkárov Základná organizácia č. 26 – 16, Detva sídlisko za to, že poskytli svoje výpestky na výstavu.

Text: Darina Labáková
Foto: Eva Chlebová


 
 

Obnovené Detvianske kríže sú identitou DetvyVytlačiť
 

Po slávnostnej svätej omši v nedeľu 2. októbra požehnali aj dva historické Detvianske kríže pri kostole. Slávnostná svätá omša bola pri príležitosti sviatku patróna farnosti sv. Františka Assiského a bola súčasťou Dní mesta Detva 2016.

Kríže zhotovené rezbárom Jánom Fekiačom z rokov 1977 a 1991 sú dnes vzácnym kultúrnym dedičstvom a jedinečnými symbolmi identity Detvy.

Obnovené kríže požehnal bosý karmelitán Andrej Valent OCD, ktorého dekan Ľuboš Sabol pozval ako rodáka a slávnostné kazateľa. Na slávnosti sa zúčastnili mnohí veriaci, viacerí prišli v tradičnom detvianskom kroji.

Reštauračné práce na rezbe a na statike krížov trvali osem týždňov. Dekan Ľuboš Sabol počas slávnosti poďakoval všetkým menovaným i nemenovaným osobám. Skupinu viac ako tridsiatich dobrovoľníkov manažoval a práce organizoval člen farskej rady Ondrej Vrťo.

Poďakovanie patrí aj kaplánovi Dominikovi Jágerovi a rezbárovi Jozefovi Ďuricovi z Raticovho vrchu. Práve Jozef Ďurica s otcom Ondrejom Ďuricom nadviazal na majstrovskú školu rezbára Jána Fekiača.

„Z vďaky som sa vrátil sem, pomôcť Detvanom, aby som sa tak zavďačil nášmu učiteľovi,“ uviedol po požehnaní krížov Jozef Ďurica.

„My Detvania sme hrdí na tie kríže, tak ako sme hrdí na fujaru, na rozkazovačky a na našu vianočnú polnočnú omšu,“ dodal po slávnosti Ondrej Vrťo.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

HC 07 zorganizoval turnaj najmenších hokejových nádejí Vytlačiť
 

Začiatok sezóny celkom úspešne zahájili aj najmenší detvianski hokejisti.

Dňa 3. septembra 2016 zorganizoval hokejový klub HC 07 Detva turnaj najmenších hokejových nádejí – prípraviek, ktorého sa zúčastnili celkovo štyri družstvá, dve družstvá z Maďarska a jedno družstvo z Bratislavy, ktoré skončilo na I. mieste. 

Malí Detvania sa zahanbiť nenechali a skončili na krásnom druhom mieste. Poďakovanie patrí v prvom rade im, ale i trénerom Vladimírovi Hulinovi a Tomášovi Chlebničanovi, tiež všetkým, ktorí sa pričinili o zorganizovanie turnaja a v neposlednom rade rodičom malých hokejistov, ktorí podporujú svojich synov v ich hokejovom napredovaní.

Je však smutné, že ani tento rok sa nepodarilo spojiť detviansku hokejovú mládež...

Text a foto: Zuzana Lepiešová


 
 

Docent Gruska prijal čestné občianstvo mesta DetvaVytlačiť
 

MESTO DETVA PRI PRÍLEŽITOSTI ŽIVOTNÉHO JUBILEA UDELILO VILIAMOVI JÁNOVI GRUSKOVI

POCTU – ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA DETVA

 

Doc. Ing. Viliam Ján Gruska, * 24. 9. 1936

architekt, scénograf, dramaturg, scenárista, režisér, vysokoškolský pedagóg, etnológ

ocenený mestom Detva

V Detve, 30. septembra 2016

 

Spolupráca Viliama Jána Grusku s Detvou, najmä s Folklórnymi slávnosťami pod Poľanou, má široký význam s prínosmi pre folklórne hnutie aj slovenskú kultúru. V skratke aspoň niektoré počiny tohto nesmierne tvorivého a všestranne zameraného človeka.   

Viliam Ján Gruska je autorom architektonického návrhu prírodného amfiteátra v Detve (1975), ktorý patrí medzi najpozoruhodnejšie scény v prírode na Slovensku. Inšpiroval sa pritom prvkami tradičnej detvianskej drevenej architektúry. Pre Detvu navrhol aj  výstavný priestor v areáli amfiteátra a dotvorenie scény pletenými prvkami.  Ako scénograf sa podieľal na celoštátnom festivale populárnej piesne Zlatá ruža, ktorý sa konal v rokoch 1967 – 1980 v Dome kultúry A. Sládkoviča a posledný ročník na amfiteátri v Detve. Je tiež autorom architektonického návrhu pamätníka na ul. Partizánskej v Detve – miesta historicky spojeného s prvou prehliadkou partizánskych vojsk konanej počas SNP.

S Folklórnymi slávnosťami pod Poľanou v Detve spolupracoval v rokoch 1968 – 1987 ako tvorca programov, v  rokoch 1976 – 1987 bol predsedom Programovej rady a Prípravného výboru. V roku 1991 a 2000 bol hlavným dramaturgom festivalu. V jubilejnom ročníku 2015 vytvoril viaceré programy a bol odborným garantom použitia audiovizuálnej techniky v programoch slávností.

Veľkou mierou sa zaslúžil o rozvoj, dramaturgické smerovanie a profilovanie Folklórnych slávností pod Poľanou. Vytvoril mnohé dokumenty a koncepcie tohto podujatia, pričom sa zaoberal aj otázkami tvorby a uchovávania kultúrneho dedičstva v širšom kontexte, ktoré sú v mnohom inšpirujúce, podnecujúce a stále aktuálne.

Folklórne slávnosti pod Poľanou (FSP) v Detve pod jeho vedením prinášali pred verejnosť pozoruhodné a náročné projekty a programy, smerujúce až do podstaty starostlivosti o folklórne hnutie na Slovensku, zabezpečujúc tak i metodickú, výskumnú a dokumentačnú činnosť priamo v obciach.

Jedinečným počinom Viliama Grusku vo vzťahu k Detve zostáva inscenovanie Sládkovičovho Detvana v roku 1975 spojené s nezabudnuteľným recitátorským umením národného umelca Viliama Záborského a spoluúčinkovaním obcí Podpoľania (Detvana inscenoval aj opakovane v roku 2000).

Z mnohých programov a myšlienok, ktoré inicioval v rámci Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve, vystupujú do popredia scénické fresky regiónov Orava, Liptov, Kysuce, Hont a Novohrad, Stredné Považie, Turiec a Horná Nitra, Gemer. Ďalšie cykly sa na FSP opakovali až do roku 2007. Gruska svojim neúnavným úsilím a osobnou angažovanosťou  prispel k založeniu mnohých folklórnych skupín a ku vzniku regionálnych festivalov ako Podroháčske folklórne slávnosti, Turčianske slávnosti folklóru, Kysucké folklórne slávnosti, Dni národnej kultúry v Honte a Novohrade a ďalšie. S uvádzaním regionálnych programov na FSP v Detve súvisí aj vydávanie  gramoalbumov Panoráma ľudovej hudobnej kultúry. V období 1978 – 1986 boli vydané gramoalbumy regiónov Orava, Liptov, Pohronie, Kysuce a  Terchovská dolina, Podpoľanie, v rozpracovaní ostal Hont a Novohrad.

Významná je spolupráca Viliama Grusku s nedávno zosnulým akademickým sochárom Jánom Kulichom a prezentácia jeho diela formou výstav, katalógov a programov na festivale v Detve a iných podujatiach. 

Pre jubilejné 50. Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve (2015) spoločne s Igorom Kovačovičom a tímom spolupracovníkov vytvoril triptych programov: Poklona kultúrnemu dedičstvu, Poklona legendám ľudovej hudby a Poklona Folklórnym slávnostiam pod Poľanou.

Text: Anna Ostrihoňová
Foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Ocenili ich Cenou primátora mestaVytlačiť
 

Primátor mesta Detva Ján Šufliarský odovzdal 30. septembra 2016 v Kultúrnom centre A. Sládkoviča cenu primátora nasledovným zaslúžilým osobnostiam:

MGR. DUŠANOVI PAULOVI

In memoriam za dlhoročnú aktívnu a obetavú výchovno-vzdelávaciu činnosť a verejnú angažovanosť.

Dušan Paulo bol významnou osobnosťou detvianskeho školstva. Patril  nielen k jeho zakladateľom ale významnou mierou prispel k výraznému zviditeľneniu školstva v Detve. Svojim záujmom o širšie spoločenské dianie ho možno nesporne zaradiť medzi významné osobnosti mesta Detva.

 

 

 

 

VIERE ZLATOŇOVEJ

za dlhoročnú aktívnu a obetavú výchovno-vzdelávaciu činnosť a prácu s mládežou v športovej gymnastike


            

 

 

 

 

 

 

ANNE DROZDÍKOVEJ

za dlhoročnú aktívnu a obetavú výchovno-vzdelávaciu činnosť a prácu v Zbore pre občianske záležitosti

 

 

 

 

 

 

Text: Anna Kucejová
Foto: Zuzana Juhaniaková
 


 
 

Pamätné plakety si prevzali spolutvorcovia Folklórnych slávnostíVytlačiť
 

Počas slávnosti 30. septembra 2016 odovzdal primátor mesta Detva Ján Šufliarský pamätné plakety osobnostiam, pracovníkom a inštitúciám za dlhoročnú spoluprácu na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou. 

Mesto Detva pri príležitosti jubilejného 50. výročia festivalu, v spolupráci s Máriou Molčanovou, dcérou akademického sochára prof. Jána Kulicha, pripravili pamätnú plaketu, ako formu spoločenského a morálneho ocenenia. Ocenení sa svojim dlhoročným prínosom významne zaslúžili o existenciu Folklórnych slávností pod Poľanou (FSP), zachovanie ich dobrého mena a stability.

Za vedenie festivalu si plaketu prevzali Igor Kovačovič z Banskej Bystrice a Anna Ostrihoňová z Detvy.

Dlhoroční členovia orgánov FSP, tvorcovia programov a zároveň aktívne pôsobiaci: Ondrej Molota z Kriváňa, Igor Danihel zo Zvolena,

Emília Sekerešová z Detvy, Andrea Jágerová zo Zvolena, Vladimír Urban z Košíc, Ján Jamriška zo Zvolena, Jozef Kulišiak z Detvy, Boris Dobiš vedúci technického tímu Rádia Regina z Banskej Bystrice.

Interpreti a vedúci kolektívov: Milan Križo zo Zvolena, Martin Škamla z Hrochote, Tibor Koblíček z Turíčiek.

Dlhoroční pracovníci úsekov Organizačného výboru FSP: Božena Šmálová z Detvy, Adela Hlauková z Detvy, Anna Kucejová z Detvy.

Podporovatelia a spolupracujúce inštitúcie: Štefan Mráz z Košíc, RTVS - Rádio Regina Banská Bystrica, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča. Napokon odovzdal zástupca primátora Ladislav Bódi pamätnú plaketu aj do rúk Jána Šufliarského, ktorý ju prevzal za organizátora a ako štatutár mesta Detva.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Zazneli fanfáry 55. výročia Domu kultúry A. Sládkoviča Vytlačiť
 

„Úspechy detvianskeho Domu kultúry sú zapísané nielen v dejinách nášho mesta, okresu, kraja, na celoštátnom fóre, ba i za hranicami. Za túto reprezentáciu kultúry Detvy a Podpoľania, za zachovávanie a šírenie tradičného ľudového umenia, patrí všetkým úprimné poďakovanie,“ povedal primátor Detvy Ján Šufliarský slávnostnému zhromaždeniu 30. septembra 2016 v Kultúrnom centre A. Sládkoviča.

Primátor pri príležitosti 55. výročia činnosti Domu kultúry poďakoval všetkým členom krúžkov, folklórnym kolektívom, ľudovým a tanečným hudbám i jednotlivcom.

Kultúrne centrum A. Sládkoviča pripravilo pre hostí niekoľko hodinový a na účinkujúcich i žánre bohatý galaprogram.

Pred galaprogramom vystúpil aj súčasný riaditeľ Jozef Kulišiak. „Z histórie vieme, že kultúrne národy prežili, barbari vyhynuli,“ a ďalej sa Kulišiak pozastavil sa nad tým, že v dnešnej takzvanej demokratickej dobe akoby sa prejavovala kríza osobností. „My dnes máme šťastie, že naši predchodcovia v prvých rokoch využívania tohto kultúrneho stánku postavili latku svojej práce veľmi vysoko,“ povedal.

Podčiarkol významné kultúrne podujatia, akými sú a boli Folklórne slávnosti pod Poľanou, Detvianska Zlatá Ruža, Zlatý kľúčik, Spievanky pod Poľanou. „Tieto a veľa ďalších podujatí nás núti snažiť sa udržiavať túto úroveň,“ zdôraznil riaditeľ.

„Vážené dámy a páni, osobne si myslím, že kultúra nie je len záležitosťou niekoľkých pracovníkov Domu kultúry, ale celej spoločnosti,“ a pokračoval, „ ak chápeme kultúru, ako neoddeliteľnú súčasť vzdelávania a výchovy mladých ľudí, musíme všetci: kultúrni pracovníci, aktivisti, učitelia aj rodičia spojiť sily."

Jozef Kulišiak v príhovore nezabudol pripomenúť, že zrekonštruovaním priestorov Domu kultúry A. Sládkoviča sa od januára 2014 vytvorili lepšie podmienky na kultúrne vyžitie občanov. „Teraz je dôležité nájsť spôsob, ako v tejto dobe osloviť a zaujať čo najširší okruh,“ dodal riaditeľ.

Mozaiku galaprogramu vytvorili Dychová hudba Detva, Trik klub Detva, Ondrej Molota so svojou Ľudovou hudbou Ďatelinka a speváčkami, Folklórny súbor Detvani, divadelná skupina Detvan, piesňou Nádherná láska publikum naladil Ivan Ivan, tiež Ľudová hudba Jara Hazlingera a Folklórny súbor Detva, hudobná skupina Sextet a na záver galaprogramu ako pozvaný hosť speváčka Doris.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Prešli cestami z minulého storočia do dnešných čiasVytlačiť
 

Medzi najstaršie na dvore patrila Harley Davidson 500SV so svojim rokom výroby 1930. Kto zablúdil do brány Denného centra neďaleko námestia počas Dní mesta Detva 1. a 2. októbra 2016, potešil ho pohľad na 29 historických motocyklov.

Ligotali sa tam v dlhom rade až kým oko dovidelo, až dozadu hlboko do dvora.

Staré stroje, tak sa volala výstava vzácnych kusov, ktoré sú dnes ukážkou toho, čo chodilo po cestách takmer storočie dozadu.

„Tento kus je vzácny aj v USA, lebo jednovalcov tejto značky je málo,“ priblížil ochotný sprievodca históriou a jeden z organizujúcich Jozef Bršel. Komentoval práve tú Harley Davidson 500SV z roku 1930.

Pozornosť pútala aj Victoria 500SV ktorú tiež vyrobili v medzivojnovom roku 1930. Tretia z tohto roku, ako pokračoval Jozef Bršel, bola JAWA 500 OHV „Rumpál“ vo verzii De Luxe.

„S týmto modelom začínal František Janeček v roku 1929 motocyklovú výrobu kúpou licencie od nemeckej firmy Wanderer. Z tohto vznikol názov novej značky Janeček a Wanderer, čiže JAWA,“ objasnil Bršel.

JAWA 175, Standard s rokom výroby 1938 a JAWA 250 Standard s rokom výroby 1937 sú tipy, s ktorými Janeček prerazil na vtedajšom motocyklovom trhu. JAWA 175 stála 4650 českých korún, čím sa stala cenovo prístupným motocyklom pre široké masy a dá sa povedať, že motorizovala vtedajšiu republiku. JAWA 250, stála 5490 českých korún, bola ľahká a výkonná a svojimi parametrami prekonávala oveľa väčšie a drahšie motocykle.

Na dvore Denného centra stál aj motocykel z roku 1938 značky ČZ 175 Standard, produkt Českej Zbrojovky Strakonice. Zbrojovka bola druhým najväčším výrobcom motocyklov v Československu. Mali mimoriadne elegantné a spoľahlivé motocykle, dodal Jozef Bršel.

JAWA 350 OHV s rokom výroby 1945 sa považuje za najlepší model od firmy JAWA. Vystavený kus bol prestavaný v 50-tych rokoch. Použili naň komponenty z Jawy 500 OHC 01, čím sa výrazne vylepšili jazdné vlastnosti motocykla. Motocykel je v pôvodnom stave. "Možno nevyzerá nablýskane, ale znalci vedia svoje," usmial sa sprievodca výstavou.

Len o rok mladšia, každopádne dnes 70 ročná OGAR 250-4, model 46, má výrobné číslo 250065, čiže bola 65-ty vyrobený kus. Je pravdepodobné, že tento motocykel je najstarší pojazdný OGAR tohto prevedenia na Slovensku. Značka OGAR bola za prvej republiky tretí najväčší výrobca motocyklov v Československu. Na vtedajší motocyklový trh v roku 1934 uviedla prvú sériovo vyrábanú 250-ku. Sídlo ich firmy bolo v Prahe Strašniciach.

Motocykle s rokom výroby 1948 a 1952 sú nositeľmi značky ČZ 125T,C. Po roku 1946 sa rozdelila aj výroba motocyklov. Ostali v podstate len dve značky JAWA, ktorá mohla vyrábať od 250ccm a ČZ, ktorá mohla vyrábať do 250ccm. OGAR zanikol v roku 1948. ČZ 125, 150 boli ľahké a trvanlivé motocykle, ktoré vyhrali aj medzinárodnú Six days „šesťdňovú“ vytrvalostnú súťaž, ktorá sa považovala za najťažšiu súťaž sveta.

JAWA 250 AUTOMATIC s rokom výroby 1967 je motocykel, ktorý má automatickú spojku. Je to pôvodný československý patent, ktorý začala neskôr používať aj firma HONDA, s ktorou sa potom firma JAWA niekoľko rokov súdila o patentové práva. HONDA spor prehrala a platila licenčné poplatky.

Sportka JAWA 350-361 SPORT s rokom výroby 1967 bola snom pre vtedajších motocyklových nadšencov. Bola však ťažko dostupná a väčšinou sa k nej dostávali Sväzarmovci, jednotky verejnej bezpečnosti, ministerstvá vnútra a obrany. Sportka, ktorú si pozerali návštevníci počas Dní mesta Detva, konkrétne slúžila na obvodnom oddelení verejnej bezpečnosti v Lučenci.

Boli tam aj vystavené dva súťažné špeciály: plochodrážna JAWA 500 DT typ 897 s rokom výroby 1984 a mocrosová ČZ 250 typ 513 s rokom výroby 1989. Obidva stroje boli vo svojej dobe na špičkovej úrovni a pravidelne dosahovali na medzinárodných súťažiach výborné výsledky, dodal Jozef Bršel.

Expozíciu starých strojov pripravila skupina nadšencov z Detvy v zložení Jaroslav Lepieš, Ján Dulaj, Jozef Fašanga, Vladimír Dado, Milan Sliacky s pomocou mladšej generácie v zložení Kristián Bršel, Milan Sliacky a Radoslav Dulaj. Do skupiny samozrejme patrí Jozef Bršel, ktorý je zároveň dlhoročným členom zvolenského Klubu zberateľov historických vozidiel.

Súčasťou výstavy na dvore boli dnes už historické predmety motoristickej spotreby. Organizátorov veľmi potešilo gesto jedného návštevníka, ktorý im do dvora priniesol a daroval za tašku ďalších rôznych žiaroviek a bateriek.

Vzadu v dvore na jesennom slnku krásne žiaril červený Traktor ZETOR 25K z roku 1957. Snáď každý návštevník sa ale pristavil pri naštartovanom 68 ročnom stabiláku, teda Stabilnom motore značky SLÁVIA 5HP. Na jeho odkrytom chladiči plynule žblnkala voda.

Skupina detvianskych nadšencov tento výstavný dvor pripravovala približne týždeň. Stroje starostlivo preleštili, dofúkali gumy, doliali olej, aby cestní veteráni boli vo forme aj napriek ich prežitej histórii.

Odmenou a zadosťučinením pre skupinu organizátorov bude, keď si ľudia doma všimnú starý stroj, ktorý im niekde možno stojí v kúte. Dôležité je, aby ho oprášili a zachovali jeho krásnu históriu pre mladšie generácie.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Folklórny súbor uspel na festivale hudobného folklóru Banskobystrického krajaVytlačiť
 

Dňa 25. septembra 2016 sa uskutočnila v Slovenskej Ľupči súťažná prehliadka hudobného folklóru celého Banskobystrického kraja. Mala tam svoje zastúpenie aj Detva prostredníctvom členov Folklórneho súboru Podpoľanec z Detvy a to Tomáša Fekiača, Romana Malatinca a Adriany Paprčkovej.

Prehliadka sa uskutočnila v štyroch disciplínach a to sólisti speváci, spevácke skupiny, ľudové hudby, hra na sólové hudobné nástroje. Celá prehliadka bola realizovaná na veľmi vysokej úrovni. Na súťažnej prehliadke sa zúčastnilo množstvo kvalitných kolektívov ale i sólistov spevákov alebo inštrumentalistov.

Zastúpené boli regióny Novohrad, Gemer, Horehron, Hont ale i naše Podpoľanie. Porota to vôbec nemala ľahké, rozhodovanie muselo byť ťažké, keďže každé prezentované číslo malo kvalitnú umeleckú úroveň. Členovia poroty však museli nakoniec vybrať najlepšie predvedené umelecké výkony, ktoré budú Banskobystrický kraj reprezentovať na celoštátnej prehliadke hudobného folklóru v novembri v Dolnom Kubíne, kde konkurencia z iných regiónov bude určite vysoká.

Folklórny súbor Podpoľanec uspel v kategórií inštrumentalistov, kde Tomáš Fekiač v hre na fujaru získal titul laureáta súťaže a postúpil na celoštátne kolo. V tejto kategórií získal zlaté pásmo v hre na píšťalku - dvojačku aj Roman Malatinec a v kategórií spevákov mal súbor zastúpenie prostredníctvom mladej talentovanej speváčky Adriany Paprčkovej, ktorá sa umiestnila v bronzovom pásme.

Folklórny súbor Podpoľanec sa bude pripravovať systematiky už na ďalšiu súťažnú prehliadku, aby mal zastúpenie na súťažiach vo všetkých súťažných disciplínach. V súbore dnes pracujú rôzne hudobné zložky, ktoré majú potenciál prezentovať hudobný folklór Podpoľania; či už dievčenská spevácka skupina, sólisti – speváci Veronika Malatincová, Zuzana Cerovská; heligonkári Ľuboš Vidiečan, Slavomír Purdek, Dominik Kamenský a ľudové hudby Tomáša Šufliarského a Eduarda Melicherčíka.

Folklórny súbor Podpoľanec mal aj počas svojej histórie množstvo vynikajúcich inštrumentalistov a spevákov. Keď nazrieme do histórie Folklórneho súboru uvidíme množstvo zaujímavých mien, ktoré sú verejnosti známe. Heligonkárskej tradícií sa venovali v súbore Peter Purdek, Milan Halaj, Ján Matúška, Peter Šichta, Miroslav Križan; fujarám inklinovali Ján Hanuska, Karol Kočík a v súčasnosti prezentujú fujaru Roman Malatinec a Tomáš Fekiač.

V súbore v minulosti pôsobili aj vynikajúce speváčky a speváci, ktorí reprezentovali Podpoľanec ako Marta Rybárová, Anna Mitterová-Hudecová, Judita Ivaničová-Králiková, Ján Marcinek, Mariana Farbiaková-Pavlendová, Katarína Matušková-Červienková.

Umelecký vedúci súboru vyvíja stále aktivity, aby Folklórny súbor objavoval nové talenty na Podpoľaní či už sú to speváci, hudobníci, inštrumentalisti, tanečníci. Nech aj naďalej sa dariť súboru darí zachovávať folklórne dedičstvo rodičov.

„Ak viete hrať, spievať a máte radi tanec neváhajte! Príde medzi nás každý pondelok a piatok od 18:00 do 21:00 h. do domu kultúry v starej časti mesta – Dom kultúry Chudobienec. Teší sa na Vás Folklórny súbor Podpoľanec.“

Text: Roman Malatinec
Foto: archív Stredoslovenského osvetového strediska


 
 

Materská škola M.R.Štefánika oslávila krásne 40. výročieVytlačiť
 

Materská škola M.R.Štefánika dňa 21. septembra 2016 oslávila svoje 40-te výročie otvorenia.

Slávnosť sa konala v areáli materskej školy, ktorý bol nedávno spestrený novým ihriskom v podobe veľkého drevného domčeka, hojdačkami a detskými šmýkačkami.

Slávnostného otvorenia sa zúčastnili hostia za mesto Detva, prišiel primátor Ján Šufliarský, prednosta Štefan Slemenský a zástupkyňa oddelenia školstva, kultúry a sociálnych vecí Anna Budáčová. Na oslavu boli prizvaní členovia Rady školy a hostia z organizácií v meste Detva s ktorými Materská škola M.R.Štefánika úzko spolupracuje.

Pre najmenších účastníkov, ich rodičov a starých rodičov, bol pripravený bohatý program. Deťom sa predstavilo divadlo Tony Tonov, deti zo Základnej umeleckej školy Svetozára Stračinu v Detve a Dj Janko Juhász, ktorému sa deti veľmi potešili.

Materská škola sa na jeden deň premenila na malé slávnosti, kde si deti mohli pochutiť na cukrovej vate, zaskákať na nafukovacom hrade a vyšantiť na veľkej nafukovacej šmýkačke.

Veľkú radosť tiež urobilo maľovanie na tvár, ktoré si deti rady vyskúšali. Hostia si od pani riaditeľky Zuzany Slemenskej vypočuli báseň o materskej škole, ktorá priblížila doterajšie fungovanie počas jej krásnych rokov...

 

Naša škôlka premilá, dlhé roky slúžila.

Dnes má preto veľký deň, oslávme ho spolu len.

Má už že vraj štyridsiatku, neľaká sa tohto sviatku.

Svoje brány otvorila, aby vás dnes zabavila.

 

Predstaviť sa nevie sama, aj keď je už veľká dáma.

No keby tak hovorila, isto by sa predstavila.

Vie, že patrí nášmu mestu, blízku máme k mestu cestu.

Preto škôlka krajšia je, keď nám mesto prispeje.

 

„ Ďakujem ti milé mesto, je to ozaj veľké gesto,

koľkých si len potešilo, keď si ma tak vynovilo.“

Zuzka naša riaditeľka, usilovná ako včielka.

Stále veľa pracuje, aj deťom sa venuje.

Keď sa v škôlke niekde búra, trčí všade betón, rúra.

A tá naša Zuzana, majstrov zháňa od rána.

Tu si škôlka vzdychla zasa: „ Byť krajšou to bude krása !

Som najstaršia v Detve viem, zostať krásnou ešte chcem.“

Každý sa len o mňa stará, čo už keď som taká stará.

Majka všetko upratuje, Danka ploty opravuje.

„Ďakujem im na môj veru, nemám v plote žiadnu dieru.“

V kuchyni sa niečo varí, Evke sa dnes veľmi darí.

Ľudka pečie rybičku, Anka robí kašičku.

Srdce škôlky tvoria deti, rýchlo s nimi ten čas letí.

Chodia veľkí, maličkí, od ocka aj mamičky.

V každej triede učiteľka, ani malá ani veľká,

každá strihá, maľuje, svoju prácu zbožňuje.

Stromčeky sme vysadili, ihrisko si postavili,

Chceme ešte krajší byť, v zelenej škôlke lepšie žiť.

Text a autorka básne: Lenka Kružliaková
Foto: Zuzana Juhaniaková

 

 


 
 

Súťažili o naj gazdovskú misu z regionálnych produktovVytlačiť
 

Vo štvrtok 22. septembra 2016 sa v Domove dôchodcov v Detve stretli už tradične súťažiaci zo štyroch zariadení sociálnych služieb, a to Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bukovec zo Sebedína - Bečov, Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Hriňová, Domov seniorov Dolinka z Očovej a usporiadajúce zariadenie.

Klienti zariadení predviedli svoje kreatívne zručnosti a bohatú fantáziu v kulinárskej súťaži „O naj gazdovskú misu z regionálnych produktov“.

Každý súťažiaci tím prezentoval v rôznej forme mäsové, mliečne a pekárenské výrobky, ktoré pochádzali priamo z ich obce, mesta. Hodnotiaca komisia na čele s prednostom Mestského úradu Detva Štefanom Slemenským, vzhľadom na originalitu pripravených výrobkov sa zhodla, že každý tým si oprávnene zaslúži prvenstvo.

Celé popoludnie sa nieslo vo veselej nôte, o čo sa  postaral hlavne pán Jožko Uhrín, ktorý hral a spieval podľa želania hostí a domácich. Organizátori dúfajú, že aj z tejto akcie odchádzali všetci spokojní, pozitívne naladení a s pocitom príjemne prežitého spoločného dňa.

Text a foto: Ľubica Lepiešová


 
 

Detviansky folklór a Slovensko reprezentovali vo významnom meste ČínyVytlačiť
 

Folklórny súbor Podpoľanec z Detvy sa v dňoch 9 - 14. septembra 2016 zúčastnil medzinárodného festivalu Shanghai Tourism festival. Zájazdu do čínskeho veľkomesta, ktoré má podľa miestnych zdrojov 24 mil. obyvateľov, sa zúčastnilo 25 súboristov z Podpoľania.

Jeden z najväčších čínskych festivalov sa v Šanghaji usporadúva každoročne už od roku 1990. Jeho špecifikom je diverzita zúčastnených ako sú folklórne súbory, brass bandy, carneval bandy, cheerleaders.

Podujatia sa za 26 uplynulých ročníkov zúčastnilo vyše 400 folklórnych súborov.

Tohto roku boli medzi pozvanými folklórny súbor Železiar z Košíc a Podpoľanec z Detvy. Súbory reprezentovali tradičnú slovenskú kultúru v jej najlepšej podobe.

Počas šesť dňového festivalu sa zviditeľnili pred ázijským publikom vo viacerých programoch. Napríklad počas veľkolepého otváracieho ceremoniálu v uliciach Šanghaja (otvárací ceremoniál vysielala miestna televízia) alebo pod slávnou televíznou vežou Oriental Pearl.

Záštitu nad festivalom mala čínska vládna strana a organizátorom festivalu bol Mestský úrad v Šanghaji, odbor turizmu. Vedúci súboru mali poctu stretnúť sa na bankete s viceprezidentkou mesta Šanghaj. Jedno z vystúpení Podpoľanca si boli pozrieť aj pracovníci slovenského konzulátu v Šanghaji.

Cestu do Ázie sprevádzal aj problém s prepravou tradičných ľudových nástrojov, ktoré sú ťažké a náročné na prepravu. Vzhľadom na finančnú náročnosť sa vedenie súboru rozhodlo nebrať cimbal a basu si súbor zapožičal u miestneho predajcu hudobných nástrojov, keďže požičanie basy bolo lacnejšie ako jej letecká preprava.

V Číne Podpoľanec samozrejme odprezentoval fujaru, ktorá je zapísaná v UNESCO.

Cestu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Text a foto: Jaroslav Černák


 
 

Jubilanti spoločne oslávili svoje narodeninyVytlačiť
 

„Tú svoju obľúbenú“ si spolu zaspievali a zablahoželali jubilanti Klubu dôchodcov č. II v Detve, ktorí svoje životné jubileá z roku 2016 oslavovali na stretnutí 23. septembra 2016 v záhrade Domova dôchodcov v Detve.

Poblahoželať im prišiel aj primátor mesta Ján Šufliarský a riaditeľ Domova dôchodcov Štefan Kamenský. Prípitok a uvítanie predniesol ale i celé milé podujatie moderoval predseda klubu Štefan Závodný.

Deti z Detského folklórneho súboru Slniečko pod vedením Emílie Zorvanovej naplnili dvor hudbou a tancom, a tým aj radostnou atmosférou. Piesne na želanie zas jubilantom rád zahral Jožko Uhrin so svojou heligónkou.

Blahoželanie ku krásnemu životnému jubileu patrí nasledovným jubilantom:

70-te narodeniny si pripomenuli Mária Bobrová, Alica Kudláková, Emília Kružliaková, Helena Môcová, Jozefína Mravcová, Mária Sabolová a Jozef Sabol, Dušan Smetana a Zlata Smetanová.

75-te narodeniny si pripomenuli Mária Balážová, Oľga Blaženiaková, Ján Brachna, Marta Čajkovská, Agáta Hlinicová, Vladimír Môc, Mária Nosáľová, Viola Šarvajcová, Eva Sinajová, Eva Šabatová a Anna Veselá.

80-te narodeniny si pripomenuli Vladimír Bečár, Alžbeta Fulajtárová, Irena Kuklišová, Anna Longauerová, Drahomíra Miháliková, Otília Maďarová, Anna Náhliková a Ladislav Troppa.

85-te narodeniny si pripomenuli Otília Arnoldová, Júlia Čabanová, Peter Jasík, Anna Kmeťová, Mária Marcineková, Mária Nevolná, Karol Roka a Andrej Solanič.

92-hé narodeniny si pripomína Leo Kolník a najstarší jubilant, ktorý srdečným úsmevom na stretnutí obdaroval každého, pán Imrich Chamula, si pripomenul svoje 100. výročie narodenia.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Materská škola na Námestí SNP inaugurovala svoje dopravné ihriskoVytlačiť
 

Dňa 28. septembra 2016 sa v areáli Materskej školy, Nám. SNP 17 konalo slávnostné otvorenie detského dopravného ihriska.

Akcie sa zúčastnili deti, rodičia a príslušníci policajného zboru. Po slávnostnom prestrihnutí stuhy si deti precvičili zručnosti v jazde na kolobežkách a bicykloch, plnili pripravené úlohy zamerané na dopravnú výchovu. Po  úspešnom splnení všetkých úloh získali detský vodičský preukaz.

Dopravné ihrisko bolo vybudované ako súčasť ihriska zameraného na pohybové aktivity. Zámerom materskej školy je rozvíjať pohybové a dopravné zručností detí.

Nové ihrisko, certifikované herné zostavy a hojdačky prispeli k celkovému skrášleniu prostredia materskej školy.

Výstavba dopravného ihriska bola čiastočne financovaná z grantu, ktorý materskej škole poskytla Nadácia Allianz v rámci projektu „S Bezpečkom na cestách.“ Prípravné stavebné práce boli hradené z príspevkov Združenia rodičov školy.

Materská škola sa týmto chce poďakovať rodičom Miroslavovi Šufliarskému a Jaroslavovi Drugdovi, ktorí pomohli pri realizácii výstavby ihriska.

Text a foto: Silvia Šufliarská


 
 

Príďte osláviť Dni mesta Detva 2016Vytlačiť
 

Detviansky jarmok na námestí, hudba, tancujúce folklórne súbory a pozvanie na retro jazdu budú súčasťou dvojdňového programu v historickom centre Detvy v sobotu 1. októbra a v nedeľu 2. októbra 2016.

Mesto Detva pozýva verejnosť na kultúrnu mozaiku programov a podujatí, ktoré budú súčasťou Dní mesta Detva.

Spomienkové stretnutie a Dychová hudba Ozbrojených síl SR

V sobotu o 10.00 h. zídu sa na spomienkovom stretnutí pri pamätnom mieste na jedinú partizánsku prehliadku počas Slovenského národného povstania vojenskí pridelenci Českej republiky a Ruskej federácie, zástupcovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, mesta Detva a politických strán. Pamätné miesto je súčasťou parku na Partizánskej ulici neďaleko hlavnej cesty. Súčasť spomienkového stretnutia bude položenie vencov, hymna i príhovory.

Slávnostnému sprievodu účastníkov až na Námestie SNP bude do kroku hrať Dychová hudba Ozbrojených síl SR. O ďalší kultúrny program postará aj spevokol Senior Detva.

Jesenný jarmok tradičných výrobkov, ošatenia, kvetov aj hrejúcich dobrôt

Jarmok v slávnostnej atmosfére otvorí pochod obľúbených mažoretiek na hlavnom námestí a slová privítania od primátora Detvy Jána Šufliarského. Počas dvoch dní budú jarmočníkom a návštevníkom hrať populárne i ľudové hudobné skupiny a vystúpenia domácich folklórnych súborov, skupín a Klubu dôchodcov č. 3.

Pozvanie na výstavy

V sobotu o 9.00 h. je verejnosť pozvaná na otvorenie výstav v Kultúrnom dome pri kostole, v Chudobienci. Kreativitu a umenie vytvoriť krásu z každodennej obyčajnosti zaranžovali do výstav. Kvety a plody našich záhrad budú výstavou už 8. ročníka mestskej súťaže v aranžovaní kvetov, ovocia a zeleniny. Mestskú výstavu ovocia a zeleniny pripravili už ako 10. ročník zo svojich výpestkov členovia Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov v Detve. Tohtoročný 9. ročník mestskej výtvarnej súťaže detí nesie názov Ročné obdobie, ktoré sa mi páči a 6. ročník  výstavy prác seniorov sa volá Šikovné ruky starých mám a otcov.

Vo farskom kostole si môže verejnosť pozrieť aranžovanú výzdobu kostola z plodov zeme, ktorá je tradíciou poďakovania za dary zeme. Výstavy v Chudobienci a v kostole sú prístupné počas oboch dní až do 17.00 h. večer.

V Dennom centre na Partizánskej ulici si verejnosť môže pozrieť staré motockle a iné stroje, prezentovať svoje produkty bude aj Slovenský zväz včelárov a včelích produktov.

Veselá retro jazda v retro štýle

V sobotu popoludní sú všetci, domáci i hostia, zvlášť pozvaní zapojiť sa do veselej jazdy veteránov na bicykloch a motorkách. Potrebné je prísť s retro bicyklom či motorkou oblečení do veselého retro štýlu. Zraz cyklistov predvádzacej retro jazdy je o 14.00 h. pred budovou historickej radnice, kde dnes sídli Podpolianske múzeum.

„Vítané sú dobové odevy, ozdobné prvky, zvončeky, košíky, kvetinky, malí, veľkí i chlpatí spolujazdci,“ pozdravuje účastníkov Ján Ľupták, ktorý sa s ďalšími organizátormi teší na širokú účasť bez rozdielu veku. Pre účastníkov retro jazdy pripravia suveníry, urobia pekné fotky a napokon z hlavného pódia predstavia víťazov vyhodnotených divákmi ako najkrajších účastníkov. Súťaž bude v kategóriách muži, ženy, deti, hodnotiť budú celkový dojem, teda bicykel, jazdca, doplnky i jazdu. Podujatie však treba chápať viac zábavne než vážne.

Sobotný hudobný program na námestí skončí po zotmení.

Slávnostná detvianska nedeľa a obnovené vyrezávané kríže

Program slávnostnej nedele 2. októbra začne o 10.30 h. vo farskom kostole slávnostnou svätou omšou pri príležitosti sviatku patróna farnosti sv. Františka Assiského. Súčasťou slávnostnej bohoslužby, pri ktorej sa Detvania oblečú do tradičného detvianskeho kroja, bude aj požehnanie zrenovovaných vyrezávaných krížov pri kostole. Reštauračné práce na jedinečnej rezbe a na statike detvianskych krížov organizovala farnosť počas siedmich týždňov prostredníctvom dobrovoľníkov.

Kríže zhotovené rezbárom Jánom Fekiačom z rokov 1977 a 1991 sú dnes vzácnym kultúrnym dedičstvom a jedinečnými symbolmi identity Detvy.

Nedeľný program na hlavnom námestí bude opäť pokračovať divadlom pre deti, hudobnou a tanečnou takzvanou Detvianskou folklórnou nedeľou až do podvečerných hodín.

 

Ocenenia a jubilujúci Dom kultúry A. Sládkoviča

Mesto Detva v predvečer dní mesta, v slávnostnej atmosfére v piatok 30. septembra, odovzdá čestné občianstvo scenáristovi docentovi Viliamovi Jánovi Gruskovi. Cenu primátora mesta si prevezmú nominovaní jednotlivci za krásny prínos na rozvoji školstva. Pri tejto príležitosti primátor odovzdá aj pamätné plakety Folklórnych slávností pod Poľanou nominovaným jednotlivcom, medzi ktorými sú osobnosti z vedenia festivalu, dlhoroční členovia organizácie, tvorcovia programov, vedúci účinkujúcich kolektívov a spolupracujúcich inštitúcií.

Slávnostným galaprogramom v piatok večer oslávi svoje 55. výročie kultúrneho pôsobenia Dom kultúry A. Sládkoviča v Detve, za účasti bývalých a súčasných kolektívov.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková

 


 
 

Výstava je aj poďakovaním ženám, ktoré uchovali krásu výšiviek krivou ihlouVytlačiť
 

 

Oplecko je najvýznamnejší kus ženského odevu, ktorému Detvianka tú najväčšiu starostlivosť venuje. (K. A. Medvecký, Monografia Detva, 1905)                                          

Podpolianske múzeum sa v rámci výstavy Krása krivej ihly, ako sprievodného podujatia 51. ročníka Folklórnych slávností pod Poľanou, rozhodlo prezentovať túto techniku vyšívania na výbere z jedinečnej 259 kusovej kolekcie opleciek zo zbierkového fondu múzea. Výber sa cielene zameral na techniku výšivky krivou ihlou, typickou pre región. Vernisážou 7. júla 2016 za prítomnosti predstaviteľov mesta Detva i širokej verejnosti sprístupnilo múzeum 90 kusov pôvabných opleciek zo spomínanej kolekcie. Ich nadčasovosť podčiarkuje aj to, že len prednedávnom prešli odborným ošetrením v konzervátorských a reštaurátorských dielňach Digitalizačného centra pri Múzeu SNP v Banskej Bystrici, a tak sa predstavili v obnovenej  kráse, ktorá dáva vyniknúť sviežim farbám, bohatosti ornamentiky a precíznosti vypracovania samotnej techniky.   

K jedinečnosti podpolianskej ľudovej kultúry patrí nesporne i odev. Od susedných oblastí sa odlišuje strihom jednotlivých súčiastok, ich formou, skladbou, názvami, výzdobou. Zdobila ho dekoratívna, ornamentálne, farebne i technicky pôsobivá výšivka, pričom niektoré odlišnosti vo výšivke delili oblasť na menšie celky.

Oplecká patrili k najzákladnejším, ale aj najkrajším súčiastkam ženského odevu. Ich pôvodná výzdoba sa zakladala na farebnom pretkávaní plátna alebo výzdobe výšivkou podľa počítanej nite – vyšívalo sa hladkovaním, obyčajným a vrkôčikovým krížikom, hrachovinkou. Týmito technikami sa vytváral najskôr skromný geometrický ornament, ktorý na prelome 19. a 20. storočia nahradila novšia technika, výšivka krivou ihlou. V nej najskôr prevládal štylizovaný ornament s technikou plného vyšívania krivou ihlou, v ďalšom vývoji ho doplnila vyrezávaná výšivka. V motívoch sa vyskytovali varianty štylizovaných ružíc, tulipánov, granátových jabĺk, ľaliových kvetov či dubových listov. Farebnosť výšivky prevládajúca do konca 19. storočia vychádzala  z prírodnej farby konopného a ľanového plátna v odtieňoch žltej a oranžovej.

Začiatkom 20. storočia sa začala používať červená, postupne modrá, zelená, fialová farba. Veľmi jemne pôsobila výšivka krivou ihlou v kombinácii s tylom. Všetky tieto varianty ponúka spomínaná výstava v priestoroch Podpolianskeho múzea, ktorá je obohatená archívnymi fotodokumentačnými materiálmi a priestorovými figurínami s ukážkami tradičného odevu Podpoľania.                                  

Technika tradičnej výšivky krivou ihlou na odeve v Detve obdivuhodne pretrvávala a nachádza uplatnenie aj v súčasnosti, v tradičnom i inovatívnom poňatí na nových materiáloch a modernom odeve. Prispieva k tomu aj práca mnohých žien – vyšívačiek (vzácne i mužov) a podnikateliek, ktoré udržiavajú výšivku krivou ihlou v Detve stále aktuálnou. Pozitívnym prínosom je aj udeľovanie certifikovanej značky Regionálny produkt Podpoľania v tejto oblasti.                                                                                                                                       

Výstava je zároveň vzdaním vďaky tým ženám, ktoré ich vyrobili a vďaka ktorým verejnosť obdivuje a dlho ešte bude obdivovať túto nevšednú krásu. Poďakovanie patrí aj tým, ktorí ich za 22 rokov existencie múzea zozbierali, starajú sa o ne a vytvárajú podmienky na ich prezentáciu.

Počas troch dní Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve výstavu vzhliadlo približne 250 návštevníkov, živý záujem o ňu pretrváva aj v letnej turistickej sezóne, kedy ju obdivujú turisti zo všetkých kútov Slovenska i zahraničia. Výstava potrvá do konca decembra 2016 a pracovníci múzea srdečne pozývajú na prehliadku s výkladom všetkých, ktorí ju ešte počas leta nestihli.

Text: Renata Babicová
Foto: Archív Podpolianskeho múzea


 
 

Detva sa rozlúčila s dlhoročným organistom Františkom ValentomVytlačiť
 

Foto: František Valent s manželkou Teréziou počas primičnej svätej omše najmladšieho syna Andreja v roku 2006.

 

Očakávaná veľká účasť verejnosti sprevádzala poslednú rozlúčku so známym detvianskym organistom Františkom Valentom v sobotu 17. septembra 2016. Detva sa s ním rozlúčila cirkevným pohrebom v tom farskom kostole, v ktorom hrával 56 rokov.

Desiatky kňazov, ktorí sa za tie roky vystriedali vo farnosti, či hudobníkov, ktorí s ním hrávali na púťach ale i na rodinných slávnostiach, teraz spolu načúvali príhovorom toho daždivého sobotného dopoludnia. Hlavný celebrant na pohreb prišiel z banskobystrického biskupského úradu, generálny vikár Branislav Koppal.

Primátor Detvy Ján Šufliarský v kostole pred rodinou Františka Valenta vyjadril posledné poďakovanie. „Ťažko sa mi dnes, pri tejto rozlúčke hľadajú slová, pretože sa lúčim nielen s obyvateľom nášho mesta a významným detvianskym rodákom, ale aj so svojim dobrým priateľom, ktorého si všemohúci Boh povolal k sebe,“ uviedol Ján Šufliarský.  

František Valent zomrel vo zvolenskej nemocnici 12. septembra. Jeho plodný život v niekoľkých kapitolách primátor predstavil nasledovne:

 

Životný príbeh Františka Valenta

(5. október 1940 - 12. september 2016)

František Valent sa narodil 5. októbra 1940 v Detve ako šieste dieťa rodičov Martina a Jolanty Valentovej. V Detve vychodil aj základnú školu v rokoch 1946 – 1954. Potom absolvoval Jedenásťročnú strednú školu vo Zvolene, ktorú v roku 1957 ukončil maturitou. Keďže bol veriaci a jeho otec bol organista v kostole, nedostal sa na vysokú školu. Zamestnal sa v Podpolianskych strojárňach, kde postupne pracoval na úsekoch zásobovania, hlavného mechanika a odbytu až do roku 1992. V tomto období si doplnil vzdelanie diaľkovou formou na Strednej priemyselnej škole strojníckej vo Zvolene a absolvoval kurz nemeckého jazyka.  Potom pracoval na Bytovom podniku v Detve ako technický pracovník.

Ešte v roku 1961 sa oženil s Teréziou Galovičovou, s ktorou spolu vychovali šesť detí. Najstaršej dcére dali meno Katarína, potom na svet prišli Martin, Mariana, František, Terézia a najmladší syn Andrej, ktorý vstúpil do Rádu bosých karmelitánov. Pre svoje náboženské presvedčenie a aktivity František Valent však nemohol s rodinou vycestovať do zahraničia, deti nemohli študovať na vysokej škole a manželka nemohla učiť s odôvodnením, že nespĺňa požiadavky socialistického učiteľa.

Jeho koníčkom bola hudba a spev, preto po otcovej smrti od roku 1960 začal hrať na organe v detvianskom kostole, kde ako organista pôsobil až do smrti. V roku 1961 založil spevácky chrámový zbor. Jeho pričinením bol založený v roku 1968 aj mládežnícky spevácky zbor a gitarová skupina, ktorej upravoval texty a komponoval náboženské piesne. Spolupracoval aj s cirkevnou dychovou hudbou, pre ktorú komponoval  cirkevné a ľudové piesne.

V roku 1975 za pôsobenia správcu farnosti Martina Láclavíka boli zakúpené nové dychové nástroje s novým ladením a dychovka bola rozšírená na 21 členov.

Nových muzikantov naučil hrať a pre tento súbor zakúpili nové notové knižky, v ktorých prekomponoval nové hudobné obsadenie a zároveň prepísal do nich či už pôvodne upravené, ale aj nové cirkevné a ľudové piesne, smútočné pochody a chorály pre dychovú a gitarovú hudbu. Dnes je týchto skladieb približne päťsto.

Popri aktivitách v Detve upravoval a notoval aj piesne pre okolité dychové hudby v Očovej, Hriňovej a Podkriváni. Za totality aj napriek problémom s dychovou hudbou hrávali aj na pútnických miestach a cirkevných akciách v iných obciach. Zúčastnili sa aj v Bratislave -Vajnoroch na prvej návšteve dnes svätého pápeža Jána Pavla II. na Slovensku.

Detvu a Slovensko František Valent reprezentoval v detvianskom kroji v Ríme pri príležitosti inaugurácie Jána Chryzostoma Korca, menovaného na kardinála.

V roku 1995 vydavateľstvo JAS Zvolen vydalo knihu Františka Valenta s názvom Nezlomený diablom. V knihe jednoduchým spôsobom zachytil a verejnosti priblížil život Štefana Vlka, detvianskeho zvonára, čiastočne aj kostolníka, ale najmä opravára, či reštaurátora všetkých cirkevných objektov.

V roku 1968 bol zrenovovaný a rozšírený organ v kostole, a František Valent sa podieľal na jeho rekonštrukcii. Na radosť a potešenie mnohých kňazov a veriacich sa jeho pričinením zachovali a znovu oživili aj detvianske vianočné piesne a koledy i ďalšie piesne, ktoré neboli obsiahnuté v Jednotnom katolíckom spevníku a knižne boli vydané a pre Detvu a Podpoľanie.

Po nežnej revolúcii v roku 1989 na podnet mnohých občanov Detvy kandidoval a bol zvolený na jedno funkčné obdobie za poslanca Mestského zastupiteľstva, kedy vykonával aj funkciu zástupcu primátora mesta Detva.  V roku 2010 mu bola za jeho dlhoročnú záslužnú prácu organistu a osobitý prínos pre cirkevnú dychovú hudbu udelená Cena primátora mesta.  Jeho dlhoročná práca organistu, tvorivá činnosť, zanietenosť, zapálenosť, životný elán a usilovnosť sa natrvalo a nezmazateľne vryli do pamäti mnohých ľudí a jeho meno preto zostáva a zostane v Detve natrvalo živé.

„Drahý náš Ferko, významnou mierou si ovplyvňoval duchový, kultúrny, spoločenský a verejný život v našom meste a zanechal si v ňom hlbokú stopu. Verím, že dnes už organuješ na nebeskom organe, dívaš sa na nás z neba a prihováraš sa za nás u nášho nebeského Otca,“ ukončil Šufliarský.

Text: Zuzana Juhaniaková
Foto: www.detva.fara.sk

 

  


 
 

Pomôcť nevidiacim a slabozrakým bude možné najmä 23. a 24. septembraVytlačiť
 

V piatok 23. a v sobotu 24. septemra môže verejnosť aj v uliciach Detvy finančne prispieť na pomoc nevidiacim a slabozrakým a to prostredníctvom dobrovoľníkov zapojených do kampane Biela pastelka 2016.

V Bielej pastelke 2016 sa spojí chôdza ako športová disciplína a chôdza nevidiacich s bielou palicou. Ako? Ničím menším než pokusom o zápis do Slovenskej knihy rekordov.

Ambasádorom tohto ročníka sa totiž stal Matej Tóth, fenomenálny športovec, ktorý na olympiáde v Riu „vychodil“ pre Slovensko zlatú medailu.

Preto bude vyvrcholením sprievodných podujatí pokus o vytvorenie rekordu v zapojení sa čo najväčšieho počtu ľudí do chôdze s bielou palicou na trati dlhej rovných 15 metrov. Presne toľko, koľko rokov oslavuje jubilujúca Biela pastelka.

Túto skúšku odvahy môže verejnosť 23. septembra od 10:00 do 17:00 podstúpiť aj v Obchodnom centre Europa v Banskej Bystrici.

Navyše, počas celého dňa bude pripravený bohatý sprievodný program, ktorý dovolí nahliadnuť do sveta zrakovo postihnutých, vyskúšať si všakovaké kompenzačné pomôcky, ktoré nevidiaci a slabozrakí denne používajú, využiť bezplatné preventívne vyšetrenie očného pozadia či odovzdať staré nepoužívané okuliare. Túto zbierku budú zabezpečovať Lions kluby s cieľom vyčistené, odmerané a vytriedené ich poslať do krajín tretieho sveta.

Bielu pastelku môžu dobrodinci podporiť už dnes, a to do 31. decembra na účet verejnej zbierky SK11 3100 0000 0040 3001 6204,

SMS v hodnote 2 € na číslo 820 alebo on-line cez www.bielapastelka.sk.

Text: Dušana Blašková
Foto: Stanislav Sokol


 
 

Tretí ročník behu O primátorov krpec mal aj traťový rekordVytlačiť
 

Koniec leta aj tento rok patril priaznivcom behu, ktorí sa zišli v nedeľu 11. septembra 2016 na kúpalisku v Detve na štarte už 3. ročníka behu O primátorov krpec.

Tento ťažký, ale krásny beh si získal priaznivcov z celého stredného Slovenska. Spolu súťažilo 63 bežcov v hlavných kategóriách a približne 15 detí v detskom behu.

Hoci teploty atakovali takmer 30°C, na dlhšej PROFI trati padol v mužskej kategórii traťový rekord, ktorý zabehol Ján Sopko s časom 45:39.

 

 

Víťazi kategórií:

PROFI trať 11 km
muži do 40 rokov – Ján Sopko 45:39
muži nad 40 rokov – Jaroslav Beňo 46:37
ženy do 40 rokov – Miroslava Oštromová 1:03:34
ženy nad 40 rokov – Natália Šuleková 1:02:02

 

HOBBY trať 5 km
muži do 40 rokov – Maroš Lukáč 20:43
muži nad 40 rokov – Milan Vreštiak 24:43
ženy do 40 rokov – Miroslava Malatincová 30:14
ženy nad 40 rokov – Simona Bertoncello 27:18

Tento rok bol opäť lepšie organizačne zvládnutý, o čom svedčia aj pochvalné slová mnohých súťažiacich.

 

Táto vďaka patrí ľuďom a organizáciám, ktorí pomohli beh zorganizovať – členom OZ Nová Detva, pánovi primátorovi Jánovi Šufliarskemu, mestu Detva a zamestnancom, komisii športu pri Mestskom zastupiteľstve v Detve a v neposlednom rade firmám, ktoré podporili beh.

Projekt bol spolufinancovaný z rozpočtu mesta Detva.

Text: Marián Líška
Foto: Eva Chmelařová, Anna Budáčová


 
 

Uctili si tých, čo sa obetovali v Slovenskom národnom povstaníVytlačiť
 

Mesto Detva, Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a politické strany v Detve usporiadali 26. augusta 2016 spomienkovú slávnosť z úcty ku všetkým, ktorí sa obetovali a utrpeli straty počas Slovenského národného povstania. Tento rok si slovenská verejnosť pripomenula už jeho 72. výročie.

Na slávnosti pri Pomníku padlých na Námestí SNP v Detve sa zúčastnili aj viacerí občania z Detvy. Predstavitelia inštitúcií prišli k pomníku v sprievode.

Prvý spomienkový veniec položil v mene mesta primátor Ján Šufliarský. Nasledovne vence položili aj zástupcovia Okresného úradu, pod vedením prednostu Juraja Bódiho, za ním s vencami k pamätníku pristúpili viacerí predstavitelia ako zástupcovia politických strán, organizácií a poslanci Mestského zastupiteľstva.  

Zhromaždeniu sa prihovoril Milan Sarvaš, podpredseda Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.

Celú spomienkovú slávnosť spevom a hudobne sprevádzal Spevokol Senior Detva. Moderátorským slovom, básňou a ozvučovaním zas prispeli zamestnanci mesta Detva a Kultúrneho centra A. Sládkoviča.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková

 


 
 

Poďakovanie Vytlačiť
 

foto: Medaila Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve, dielo akademického sochára Jána Kulicha

 

V Detve 14. júla 2016

 

"Srdečné poďakovanie všetkým spoluorganizátorom, partnerom, podporovateľom, členom programových a organizačných tímov, účinkujúcim za spoluprácu na 51. ročníku Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve.

Spokojnosť návštevníkov je najlepšou odozvou za organizačné úsilie, tvorivý kumšt a pohostinnosť vkladané do prípravy a realizácie tohto podujatia. Ďakujeme všetkým, ktorí slávnostiam zachovávajú svoju priazeň a  podporu. Podnety a postrehy radi uvítame."

Anna Ostrihoňová, za Programovú radu 51. FSP v Detve

 

Text a foto: Anna Ostrihoňová


 
 

51. ročník bol slávnosťami slovenskej kultúry a festivalom rodiny Vytlačiť
 

 

Nebo folklórnym slávnostiam pod Poľanou prialo. Tri dni všetky vystúpenia, sprievodné podujatia a zábavu v stravovacom areáli a trhoviskách zohrievalo slnko.

Festival rodiny, bratstvo národov a slávnosti krásy slovenskej kultúry, to bola atmosféra 51. ročníka Folklórnych slávností pod Poľanou, ktorý vyvrcholil v teplý nedeľný podvečer 10. júla 2016 v Detve.

 

Folklórne slávnosti na Podpoľaní sú vo svojej podstate rodinné podujatie, ponúkajú trojdňové rodinné vyžitie s krásou ľudovej kultúry. Každoročná takmer 50 tisícová návštevnosť to potvrdzuje. Festivalový areál je plný návštevníkov všetkých vekových kategórií.

Nezriedka najmenší Detvania a Detvanky, ktorým ešte z čipky čiapočky či detského klobúčika vykúkajú zvedavé detské očká, len z ramien otcov či matiek pozorujú atmosféru hudby, jedál a priateľských stretnutí.

Mnohé rodiny si aj počas tohtoročných slávností sadli vedľa seba na svoj prinesený tkaný koberec na drevenú lavicu prírodného amfiteátra. Do Detvy na trojdňové slávnosti totiž prichádzajú nielen rodáci pôsobiaci mimo Podpoľania, ale aj viacerí zahraniční hostia.

Počas troch festivalových dní v júli 2016 na doskách amfiteátra odznelo desať veľkých scénických programov, v ktorých diváci poznali synov a dcéry, svojich rodičov, priateľov či známych.

Tohtoročné Folklórne slávnosti mali celkovo 1817 umeleckých výstupov účinkujúcich. Celkové číslo účinkujúcich bolo trochu menšie, keďže niektorí tanečníci, speváci a hudobníci boli angažovaní v dvoch i viacerých programoch.

foto: Kým hore na doskách javiska prebieha program, predsedníčka organizačného výboru u technikov  "v jame" pod javiskom aktualizuje informácie na ďalšiu vizualizáciu.

 

Na tohtoročných slávnostiach prvýkrát odznel nový cyklus s názvom Hudobné dedičstvo.

foto: Predsedníčka programovej rady Anna Ostrihoňová s kolegami hodnotili programy hneď po ich odprezentovaní.

foto: Jaroslav Černák ako vedúci súboru Podpoľanec čaká s účinkujúcimi už pripravenými na nástup na scénu.

Pozvaní hostia z talianskeho ostra Sardínia, mužské spevácke kvarteto Tenores Mialinu Pira z Bitti, vystupovalo na Slovensku vôbec prvý krát. Taliani si rýchlo získali veľký a hlasný ohlas u publika. Hrdelné spevy v interpretácii Tenores di Bitti zapísali do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO v ten istý deň ako podpolianska fujara. Tenores vystúpili dvakrát, najskôr v sakrálnej atmosfére farského kostola v sobotné popoludnie, potom v sobotnú noc pod hviezdnatým nebom amfiteátra.

foto: Tenores Mialinu Pira di Bitti spolu s domácimi fujarášmi.

Silným momentom bolo číslo, keď spievali spolu s fujarášmi spod Poľania. Ich hrdelné spevy a zvuk podpolianskej fujary vytvorili zvukovú symbiózu, ktorá sa pôsobivo niesla širokým priestranstvom načúvajúceho hľadiska.

Nie však len toto číslo potvrdilo, že bratstvo európskych národov je stále živé, existuje, kultúra a umenie ľudí z rôznych európskych krajín spája.

Špecifikom Folklórnych slávností pod Poľanou sú nedeľné programy Slovákov žijúcich v zahraničí. Tento rok roztlieskali publikum s tancami a hudbou vo veľkom scénickom programe s vysťahovaleckou tematikou Keď išiel tatko do sveta...  So Slovákmi žijúcimi v zahraničí bolo možné sa stretnúť celé tri dni na podujatiach v Krajanskom dvore vo festivalovom areáli.

V sobotné dopoludnie primátor mesta Detva Ján Šufliarský na obvyklej slávnosti prijatia zahraničných Slovákov v obradnej sieni na slávnostiach privítal aj súčasného predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Jána Varša.

Na milej slávnosti v obradnej sieni sa zúčastnili predstavitelia zahraničných Slovákov z Čiech, zo Srbska, Rumunska, Maďarska, Chorvátska, Francúzska a Poľska, z Kanady, Spojených štátov Amerických i z Veľkej Británie.

Folklórne slávnosti v piatkový večer otvorili domáci a zožali srdečný aplauz. V piatok večer vystúpili folklórne súbory, skupiny, ľudové hudby a sólisti z Podpoľania, najmä z Detvy, Dúbrav, Hrochote, Hriňovej, Korytárok, Očovej a Poník.

Uvítací program Zrodení pod Poľanou vytvorilo pôsobivé číslo 535 účinkujúcich.

Práve v piatkový večer záujem účastníkov prekročil kapacitu hľadiska prírodného amfiteátra. Lístky boli rýchlo vypredané. Opatrenie limitovať počet lístkov urobil hlavný organizátor z bezpečnostného hľadiska, ale nepotešilo to oneskorených záujemcov o program.

foto: Mesto Detva je každoročne hlavným organizátorom Folklórnych slávností pod Poľanou. Primátor Ján Šufiarský podpisuje pamätné listy, ktoré programová rada následne odovzdá účinkujúcim z jednotlivých súborov a folklórnych skupín.

Za pozornosť stáli aj sprievodné festivalové podujatia a výstavy v Detve.

Návštevník mohol bližšie pochopiť dušu a krásu Podpoľania aj cez návštevu fujarového dvora či pôsobivú výstavu opleciek, ktoré sú súčasťou ženského kroja a boli súčasťou výstavy Tradičné tkaniny z Detvy. A viaceré ďalšie podujatia.

foto: Jozef Krnáč, ktorý je jeden z detvianskych rezbárov spolu s manželkou Evou návštevníkom ochotne priblížili jedinečnú symboliku vrytú do krásy Detvianskeho vyrezávaného kríža.

 

U divákov žal aplauz aj jubilujúci súbor Detva, u ktorého si vyžiadali prídavky. Ohlas mal i súbor Marína zo Zvolena, ktorý tiež oslavoval na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou svoje jubileum. Ako poznamenala predsedníčka programovej rady Anna Ostrihoňová, súbor potvrdil, že „hoci má Marína 50 rokov, je stále mladá.“

Tretím jubilantom tohtoročných folklórnych slávností bola Ľudová hudba Ďatelinka, ktorá pôsobí už 45 rokov.

Po zavŕšení 51. ročníka Margita Gajdošová, ktorá viedla prípravu slávností po organizačnej stránke, s vďačnosťou poznamenala, že organizácia sa nestretla s väčšími či mimoriadnymi problémami.

Medzi slabšie stránky technickej prípravy festivalu patrilo veľmi plné zákulisie pre prípravu účinkujúcich na nástup na scénu. Víziou pre budúce ročníky tak zostáva vylepšiť ešte šatne pre účinkujúcich.  

Zdravotné a záchranné zložky, ktoré boli k neustálej dispozícii vo festivalovom areáli, sa tiež nestretli s väčšími krízovými situáciami. Ošetrovali osoby, ktoré kolabovali následkom tepla či neprimeraného požitia alkoholu, vyskytli sa uštipnutia hmyzom alebo prípady porezanej ruky, keď si predajcovia stavali stánky. Ako to na festivale býva, prostredníctvom rozhlasu si rodičia priebežne nachádzali stratené ratolesti.

foto: V úzkom priestore medzi plotom hľadiska a pódiom sa pred zrakmi divákov schovávajú akreditovaní fotografi. 

Veľmi humánnym a hodným pochvaly bol skutok anonymnej nálezkyne, za čo jej organizátori vyjadrili pochvalu.

Nemenovaná pani priniesla na kontaktné miesto peňaženku s hotovosťou a dokladmi, ktorá niekomu vypadla v stravovacom areáli. Ako sa zistilo, peňaženka patrila matke s telesne postihnutým dieťaťom a skutok nálezkyne sa neminul dojatia na všetkých zainteresovaných stranách.

Kuriózny výtržnícky prípad festivalovej noci si vyžiadal zásah policajtov v stravovacom areáli k zmätenému štvor-kopytníkovi. Policajtov privolali k zmätenému poníkovi, ktorého výtržníci v noci odviazali v inej časti festivalového areálu a zviera postavili do prostriedku stravovacieho areálu. Stravovací areál má však v noci svoju špecifickú bujarú atmosféru.

O získanie akreditačného preukazu na podujatia tohtoročného folklórneho festivalu prejavila záujem takmer stovka pracovníkov médií ale aj jednotlivcov.

foto: Igor Hraško a Igor Kovačovič prichytení pri nahrávaní hodnotiaceho pohľadu na 51. ročník Folklórnych slávností pod Poľanou.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Mesto poďakovalo za ľudskosťVytlačiť
 

foto: Folklórny súbor Podpoľanec sa postaral o umeleckú časť slávnostného programu 25. výročia. obrázok zväčšíte kliknutím naň.

Mesto Detva udelilo dňa 29. júna 2016 Ďakovný list Domovu sociálnych služieb Stredisko DSS Detva, pri príležitosti 25. výročia založenia tohto zariadenia.

Ďakovný list odovzdal riaditeľke DSS Detva Márii Gibaľovej primátor mesta Ján Šufliarský v úvode slávnostného programu, ktorý sociálne zariadenie usporiadalo vo svojej záhrade na Pionierskej ulici v Detve.  

Domov sociálnych služieb Stredisko DSS Detva je inštitúciou, ktorej zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj. Primátor Detvy v príhovore vyzdvihol dobrú spoluprácu Strediska DSS Detva s mestom.

Primátor vedeniu Strediska DSS a všetkým pracovníkom, obzvlášť ďakoval za mimoriadne ľudský, citlivý a obetavý prístup pri poskytovaní sociálnych služieb deťom a mládeži v okrese Detva.

Medzi pozvanými hosťami sa na slávnosti zúčastnil aj primátor druhého podpolianskeho mesta, Stanislav Horník z Hriňovej, tiež zástupcovia školských a ďalších spolupracujúcich inštitúcií v okrese.

„Už 25 rokov s Vami“ je motto, ktoré DSS použilo aj na pozvánke na slávnosť 25. výročia ich založenia.

V Detvianskom Domove sociálnych služieb už štvrťstoročie nachádzajú odborné vedenie, starostlivosť a pomoc deti a mládež s ťažkým zdravotným a mentálnym postihnutím z okresu.

V závere slávnostného dňa si riaditeľka DSS Mária Gibaľová za účasti primátora Jána Šufliarského prebrala z rúk riaditeľky Tesca Detva Miroslavy Olasovej šek v hodnote 1300 Eur od Nadácie Tesco s poďakovaním za účasť v programe „Vy rozhodujete, my pomáhame.“

K šeku dostali veľký kôš plný hračiek pre deti. Kolektív Domova sociálnych služieb sa zapojil v priebehu mesiacov máj a jún do projektu, keď zákazníci dostávali v obchodoch Tesco za každý nákup hlasovací žetón, ktorým mohli podporiť projekt neziskovej organizácie vo svojom okolí.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Deti budú mať dve nové ihriskáVytlačiť
 

Dobrou správou pre deti, ktoré bývajú v Detve časť Sídlisko je, že na priestranstvách medzi panelákmi pribudnú v letných mesiacoch 2016 dve ihriská.

V mesiaci jún a júl bude mesto Detva realizovať výstavbu dvoch ihrísk s atypickými hernými prvkami z dreva medzi ulicami Obrancov mieru a  M. R. Štefánika.

Ako priblížila Soňa Chrastinová z Oddelenia výstavby a životného prostredia na Mestskom úrade v Detve, ihriská sú určené pre deti od troch do štrnásť rokov. Nad deťmi do šesť rokov je ale nutný dohľad pri užívaní ihriska.

Hracie prvky sú certifikované podľa príslušnej európskej normy pre detské ihriská určené na verejné použitie a ako dopadová plocha postačuje trávnatý porast. Ihriská budú vybavené lavičkami na sedenie pre sprevádzajúce osoby.

Deti sa na nových ihriskách môžu tešiť na šmýkačky s rôznymi lezeckými stenami, budú tam prevažovacie hojdačky, nájdu tam zostavu vlaku s vagónom a samozrejme pieskovisko.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Zástupcovia detvianskych seniorov sa stretli na pracovnej poradeVytlačiť
 

V utorok 17. mája 2016 prišli na pracovnú poradu do zasadačky Mestského úradu v Detve predsedovia detvianskych Klubov dôchodcov, základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku a základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Pozvanie na pracovnú poradu dostali od primátora mesta Jána Šufliarského.

Do návrhu zmeny rozpočtu, o ktorom bude hlasovať Mestské zastupiteľstvo v Detve na júnovom zasadnutí, chce primátor mesta predložiť viaceré návrhy na opravy a zveľadenie priestorov, ktoré seniori v Detve využívajú.

Patrí sem už v minulom roku začatá a čiastočne úspešne zrealizovaná rekonštrukcia Denného centra na Partizánskej ulici. Potrebné je vystavať od vstupu prístupový chodník z betónovej dlažby, spevnenú plochu na posedenie medzi stromami, potrebná je oprava strechy skladu, oprava oceľového prístrešku s krbom, vybudovanie pódia a vybudovanie nového altánku.

Altánok má byť drevenej konštrukcie s rozmermi šesť na dvanásť metrov, aby si v ňom mohlo za stolmi posedieť 50 osôb. Naplánovaná je tiež oprava oplotenia a výmena všetkých dverí Denného centra na Partizánskej ulici.

Primátor informoval predsedov klubov, že na základe odborného technického posúdenia, budovu CVČ na ulici Obrancov mieru môžu seniori využívať na ich klubovú činnosť, tanečné, spevácke, pohybové a ďalšie aktivity do času, kým sa bude realizovať nová stavba alebo rozsiahla rekonštrukcia. Túto chce mesto zahrnúť do rozpočtu v roku 2017.

Vedúca Oddelenia školstva, kultúry a sociálnych vecí Margita Gajdošová predložila návrh na využívanie budovy CVČ podľa harmonogramu, ktorý by mal vzniknúť na základe požiadaviek seniorov a záujmových krúžkov mládeže.

Zástupcov detvianskych seniorov tiež oslovila s prosbou o spoluprácu pri tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Detva na roku 2017 – 2021.

Občania sa do tvorby komunitného plánovania môžu zapojiť vyplnením dotazníka. Prostredníctvom neho môže mesto ešte efektívnejšie určiť potreby občanov v oblasti poskytovania sociálnych služieb.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Slávenie Veľkonočných sviatkov 2016 Vytlačiť
 

Farnosť sv. Františka Assiského v Detve na oficiálnej webstránke zverejnila nasledovný rozpis slávení počas Veľkonočných sviatkov 2016 v Detve.

Tu: ROZPIS slávení Veľkonočných sviatkov 2016

 

Milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky,

naplnené pokojom a láskou

Vám praje

Ján Šufliarský, primátor

a zamestnanci Mestského úradu v Detve

 

Text a foto: Zuzana Juhaniaková

 

 


 
 

Aby Vianoce v Detve spájali ľudí ...Vytlačiť
 

Ako tri stromy v centre erbu, tak rastú tri smreky v historickom centre Detvy. Mesto Detva ich nechalo vyzdobiť, aby cez Vianočné sviatky 2015 spájali a potešili srdcia všetkých ľudí dobrej vôle.

Vianočnú výzdobu inštalovali na smrekoch pri kostole počas prvého adventného týždňa, teda začiatkom decembra 2015. Ako uviedol Jozef Krnáč z Mestského úradu v Detve, na tradíciu ich zdobenia si pamätá ešte z pred dvoch desaťročí. Tento rok milú symboliku obnovili.

Jozef Krnáč upresnil, že po uplynutí niekoľkých rokov tri smreky bolo potrebné tvarovo upraviť, ostrihali ich do tvaru, v ktorom symbolizujú erb mesta. Pracovník mesta Jozef Fašanga spomína na deň, keď smreky spolu s kolegami sadili. Stromčeky daroval horár Nosáľ zo sadeničiek na Kaľamárke. Bolo to v jarnom období rokov 1983 až 1984. Pôvodne vysadili v historickej časti mesta viac smrekov, tie sa však nezachovali. Dnes smreky dosahujú výšku približne 10 metrov a majú viac ako tridsať rokov.

Tri detvianske smreky vedľa kostola spolu vytvárajú sympatickú scenériu, ktorá láka ako miesto pre rodinnú vianočnú fotografiu.

Text: Zuzana Juhaniaková
Foto: Jozef Krnáč, Zuzana Juhaniaková
 


 
 

Priniesli pozdravy z partnerského Tuchowa Vytlačiť
 

Na pozvanie primátora partnerského mesta Tuchów Adama Drogośa sa primátor mesta Detva Ján Šufliarský s delegáciou cez víkend od 21. do 23. augusta 2015 zúčastnili na medzinárodnom stretnutí partnerských miest v Poľsku.

Pri tejto príležitosti mesto Tuchów usporiadalo medzinárodnú konferenciu „Budúcnosť partnerstva v novom programovom období Európskej únie,“ na ktorej primátori partnerských miest hosťujúceho Tuchowa zhodnotili doterajšiu spoluprácu. Tiež hovorili o plánoch do budúceho obdobia.

Mesto Detva spolupracuje s partnerským poľským mestom od roku 2000. Spolupráca je zameraná najmä na vzájomné výmenné pobyty, oblasť kultúry, športu, školstva, turistiky a cestovného ruchu. Spoluprácu rozšírili aj o partnerskú spoluprácu medzi školami, teda medzi Základnou školou J. J. Thurzu v Detve a poľskou Základnou školou a gymnáziom v Siedliskach. Primátori partnerských miest chcú pokračovať v spolupráci aj v ďalšom období a budú mať snahu získať na spoluprácu aj finančné prostriedky z fondov Európskej únie.

Primátora v Tuchowe sprevádzali poslanci mestského zastupiteľstva Jana Kuzárová, Vladimír Kučera a riaditeľ Kultúrneho centra A. Sládkoviča Jozef Kulišiak. Delegácia Detvy sa zúčastnila aj na druhom veľkom podujatí, na tamojších dožinkových slávnostiach, ktoré ako poďakovanie za úrodu organizovala Gmina Tuchów.

Text: Zuzana Juhaniaková
Foto: Maria Kras


 
 

Pozvanie na výstavyVytlačiť
 

Folklórne slávností pod Poľanou v Detve (FSP) mávajú každoročne aj svoje sprievodné podujatia. Aj tento rok, tesne pred vypuknutím trojdňového maratónu, sa dňa 8. júla 2015 v Podpolianskom múzeu za prítomností hostí otvorili dve nové výstavy. Jedna  je zapožičaná, predstavuje Valašky a fokoše v ľudovej tradícii Slovenska zo súkromnej zbierky, druhá je výberom  zo zbierkového fondu múzea Fujary zo súťaže výrobcov Instrumentum Excellens FSP Detva 2001 – 2010.

Celý článok na stránke Folklórnych slávností pod Poľanou 2015

avízo: Zuzana Juhaniaková


 
 

Informácia k asanovanej budoveVytlačiť
 

26. júna 2015. Mesto Detva prostredníctvom Oddelenia správy majetku a Oddelenia výstavby a životného prostredia prináša občanom informácie k asanovanej budove pôvodne rodinného domu Imricha Šufliarského na ul. Sládkovičovej v Detve.

Mestské zastupiteľstvo v Detve schválilo finančné prostriedky na odkúpenie a zbúranie uvedeného rodinného domu vo výške 33.000,- Eur. Za odkúpenie rodinného domu zaplatilo mesto Detva kúpnu sumu 27.000,- Eur. Zvyšné finančné prostriedky sú určené na búracie práce a úpravu terénu, ktoré by sa mali zrealizovať v najbližšom čase. 

Mestské zastupiteľstvo zatiaľ neschválilo finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu a následnú realizáciu rozšírenia a úpravy miestnej komunikácie a chodníka. Mestský úrad predloží Mestskému zastupiteľstvu návrh na vyčlenenie finančných prostriedkov na tieto práce, následne bude vypracovaná projektová dokumentácia, vydané ohlásenie stavebných úprav a realizované práce na úprave miestnej komunikácie a chodníka pre peších v zmysle príslušných predpisov.

Snahou mesta Detva je v čo najkratšom termíne, po splnení všetkých zákonom stanovených podmienok, vykonať realizáciu rozšírenia miestnej komunikácie, chodníka a úpravy terénu.

Text: Jana Pálková, vedúca oddelenia správy majetku, Peter Jamnický, vedúci oddelenia výstavby a životného prostredia

foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka