Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb

Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb

 

Výsledky volieb mesta Detva vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a miest, 10.11.2018

Výsledky volieb mesta Detva vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a miest, 10.11.2018

 
Občania s trvalým pobytom Detva

 
Volebná kampaň kandidátov v obci nad 5 000 obyvateľov

 
Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

 
Zoznam zaregistrovaných kandidátov - poslanci

 
Zoznam zaregistrovaných kandidátov - starosta

 
Formulár o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

 
Oznam o podávaní delegačných listín do okrskových volebných komisií

 
Oznámenie o spôsobe, mieste a termínoch podávania kandidátnych listín na primátora mesta Detva a poslancov Mestského zastupiteľstva v Detve

 
Informácie pre voličov o spracúvaní osobných údajov

 
Informácie pre kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva a kandidátov na primátora mesta o spracúvaní osobných údajov

 
Informácie pre členov miestnej a okrskovej volebnej komisie o spracúvaní osobných údajov

 
Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 v meste Detva

 
Informácia o určení volebných okrskov a volebných miestností

 
Oznámenie elektronickej adresy na doručenie členov a náhradníkov miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie

 
Rozhodnutie prednostu Okresného úradu Zvolen o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov

 
Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

 
Určenie osôb na organizačnú a technickú prípravu volieb

 
Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávnych obcí 2018

 
Zákon č. 180/2014 Z.z.o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 
Informácie o práve voliť a byť volený

 
Všeobecné záväzné nariadenie mesta umiestňovanie volebných plagátov

 
Oznámenie o počte obyvateľov

 
Podpisová listina nezávislých kandidátov - počet podpisov

 

Za obsah zodpovedá
Eva HuboňováDeutch version
English version
Úvodná stránka