Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Aktivity

Investičné akcie 2010

 
Investičné akcie 2011

 
Investičné akcie 2012

 

Program zasadnutia Komisie výstavby, ÚPaŽP
zo dňa 15.4.2009

 

1. Projektový zámer „Budovanie cyklochodníkov mesta Detva“
2. Informácie o projektovej príprave parkoviska Baums I. a II. etapa
3. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku na výstavbu polyfunkčného domu
pre Jána Stehlíka
4. Údržba mestskej zelene
5. Odkúpenie pozemkov pod amfiteátrom pre Mesto Detva
6. Odkúpenie pozemkov pre stavbu „Rekonštrukcia tepelných rozvodov
v Meste Detva“
7. Žiadosť o odkúpenie neoprávnene vyvlastnenej záhrady, Ján Fekiač
a Mikuláš Fekiač
Žiadosť o odkúpenie pozemku – Ing. Milan Tadial, CSc.
8. Žiadosť o predaj pozemkov – Ľuboš a Viera Šimkoví
9. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Katarína Gregorová
11. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku parc. č. 5460 o výmere 300 m2 pre výstavbu
Budovy občianskej vybavenosti – Jozef Šulaj
12. Uzatvorenie obhliadky miestnych komunikácií Mesta Detva
13. Návrh na riešenie opustených rodinných domov v starej časti mesta Detva
14. Kontrola plnenia uznesení Komisie V,ÚPaŽP od 1.1.2008

 

Ing. Jozef Krnáč, PhD. v.r.
predseda komisie

 

 


 


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka