Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Základné údaje

DETVA SYMBOLY MESTA

erb            erb.JPG                      zástava          zastava.JPG                     logo    logo.JPG         

 

KONTAKT

Adresa             Mesto Detva, Mestský úrad v Detve, J. G. Tajovského 1369/7, 962 12  Detva
Telefón +421 045 3700404, (+421 045 5455202)
e-mail sekretariat@detva.sk, primator@detva.sk
http www.detva.sk

 

GEOGRAFICKÁ POLOHA

Mesto Detva sa nachádza v srdci Slovenska, v Banskobystrickom kraji, na južnom úpätí najväčšieho stratovulkánu v Strednej Európe – Poľane.

GPS 48° 32´ 41,89´´ N 19° 24´ 55,83´´ E
Kraj Banskobystrický
Okres Detva
Región Podpoľanie

 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Štatút obce mesto
Kód obce 518263
Názov okresu Detva
Názov kraja Banskobystrický
PSČ 962 12
Telefónne smerové číslo 045
Celková výmera územia obce(m2) 216
Celkový počet obyvateľov (k 31.12.2017) 14 751
Hustota obyvateľstva na km2/obyv.   216,646
Vznik obce 1638
Nadmorská výška obce - mesta v m 474

 

SPÁDOVOSŤ OBCE

Sídlo matričného úradu Detva

Okresný úrad Detva:

- odbor živnostenského podnikania,

- odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,

- odbor pozemkový a lesný,

- odbor všeobecnej vnútornej správy

- odbor starostlivosti o životné prostredie

- katastrálny odbor

- krízové riadenie

Detva
Daňový úrad Banská Bystrica- kontaktné miesto Detva Detva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen, pracovisko Detva Detva
Okresné riaditeľstvo HaZZ Zvolen Detva
Sídlo pracoviska Obvodného oddelenia policajného zboru SR Detva

 

PARTNERSKÉ MESTO

Tuchow - Poľsko

 

OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

Štátna a verejná správa

Daňový úrad, pracoviská Okresného úradu Detva, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, pobočky zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne, Hasičský a záchranný zbor, Mestská polícia, Obvodné oddelenie Policajného zboru SR

 

Školy a školské zariadenia

materské školy, základné školy, Gymnázium, Spojená škola v Detve, Základná umelecká škola S. Stračinu, špeciálne základné školy, Pedagogicko – psychologická poradňa, centrá voľného času

 

Kultúrne zariadenia

Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča v Detve so svojimi zariadeniami (Podpolianske múzeum v Detve, Mestská knižnica K. A. Medveckého, prírodný amfiteáter, kino Marína, Kultúrny dom Piešť), Mestské kultúrne stredisko

 

Športové zariadenia

Gymnastická telocvičňa, Letné kúpalisko, Letný štadión, Zimný štadión, Športová hala, tenisové kurty, telocvične pri základných školách, multifunkčné ihriská, fitnescentrá, bowling

 

Zdravotnícke zariadenia

ambulancie praktických lekárov pre dospelých, ambulancie praktického lekára pre deti a dorast, ambulancie odborných lekárov (stomatológ, gynekológ, urológia, kožná ambulancia, krčná ambulancia, očné ambulancie a optiky, chirurgická ambulancia, pľúcna ambulancia, interné ambulancie, psychiatrická ambulancia, geriatrická ambulancia, pracovisko RTG), Liečebňa dlhodobo chorých, lekárne a výdajne liekov, rehabilitačné a relaxačné zariadenia, Poliklinika, rýchla záchranná a zdravotná služba

 

Zariadenia sociálnych služieb

Domov dôchodcov v Detve, Domov sociálnych služieb Detva, Domov sociálnych služieb Piešť, kluby dôchodcov

 

Ostatné služby

Technické služby Detva, pošty, komerčné banky, bankomaty, turisticko – informačná kancelária, cestovné agentúry, poradenské služby, hotel, penzión, ubytovanie na súkromí, reštaurácie, pizzerie, salaš, vývarovne, obchodná sieť (hypermarket, supermarkety), obchodné domy a predajne potravinárskeho a rozličného tovaru, predajňa a požičovňa automobilov, opravovne (automobilov, bicyklov, šiat a obuvi), požičovne (DVD požičovňa, požičovňa bicyklov), práčovňa, predajne pohonných hmôt, skládka komunálneho odpadu

 

HOSPODÁRSTVO

priemysel (strojársky, drevospracujúci, stavebný, potravinársky), poľnohospodárski výrobcovia, urbárska spoločnosť, remeselní výrobcovia

 

INFRAŠTRUKTÚRA

štátne a miestne komunikácie, verejný vodovod, verejná kanalizácia, kanalizačná sieť pripojená na ČOV, rozvodná sieť plynu, rozvodná sieť elektrickej energie, verejné osvetlenie, verejný rozhlas, pokrytie územia internetom a aj mobilnými operátormi, káblová televízia, autobusová stanica, vlaková stanica

SPOLKY, ZDRUŽENIA A INÉ ORGANIZÁCIE

Občianske združenia

Občianske združenie Podpoľanie, Komunikačné Centrum Detva, n.o., Cykloklub Poľana, Vulkán Poľana, Servisné centrum pre mikroregión Podpoľanie, Detvianska umelecká kolónia, OZ Detviansky tulipán, OZ Naše mesto, OZ Aktívne mesto, OZ Detva pre 3 tisícročie, občianske združenia pri MŠ a ZŠ a ďalšie

 

Športové kluby

Mestský futbalový klub mesta, Športový klub polície Detva (futbal), HC 07 Detva s.r.o. (hokej), Mestský volejbalový klub Detva, Volejbalový klub obchodnej akadémie Detva, ŠK Hádzaná Detva, Klub športovej gymnastiky Detva, Športový klub akrobatického rock and rollu, Klub Karate Detva, Tenisový klub Detva, Šachový klub GARDE Detva, ŠK Podpoľanie (šach), Cykloklub Poľana, Klub slovenských turistov Detva, Manual Team (skateboarding), Športový klub ARYTAS Detva (aerobic)

 

Kluby a krúžky

ochotnícky divadelný súbor Detvan, folklórne súbory (Detva, Podpoľanec, Slniečko, Ratolesť), ľudové spevácke a hudobné skupiny, Fotoklub, TRIK KLUB, Dychová hudba Detva, hudobné skupiny, krúžky CVČ Trend

 

 

ZREALIZOVANÉ PROJEKTY

39. Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve (2004) – Višegrádsky fond

Regionálna skládka odpadov Detva - Studienec - uzatvorenie, rekultivácia a monitorovací systém (2005) – štrukturálne fondy EÚ

Projektová dokumentácia Metropolitnej optickej siete DetvaNet (2005) – štrukturálne fondy EÚ

Priemyselný park Detva (2005 – 2007) – štrukturálne fondy EÚ

Základné školy v Detve už on-line (2005 – 2008) – štrukturálne fondy EÚ

Základné školy v Detve už on-line II. (2009 – 2011) – štrukturálne fondy EÚ

Terénna sociálna práca (2008 – 2010) – štrukturálne fondy EÚ

Stavebné úpravy I. ZŠ - riešenie havarijného stavu a zateplenie (2009) – štrukturálne fondy EÚ

Stavebné úpravy, zateplenie a modernizácia tepelného hospodárstva areálu III. ZŠ Detva (2009 – 2010) – štrukturálne fondy EÚ

Nájomné bytové domy Detva - Dolinky (2005 – 2006, 2009 – 2010) – Štátny fond rozvoja bývania

Rekultivácia regionálnej skládky odpadov Detva – Studienec, II. etapa (2010 – 2011) – štrukturálne fondy EÚ

Rekonštrukcia Námestia SNP v Detve (2010-2013) - štrukturálne fondy EÚ

Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Detva- ulica M. R. Štefánika (2011-2012)- štrukturálne fondy EÚ

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia mesta Detva (2015)- štrukturálne fondy EÚ

Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy II. ZŠ v Detve (2015)- štrukturálne fondy EÚ

Sprístupnenie a skrášlenie pozoruhodností v Detve (2015)- Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Terénna sociálna práca v obciach I. (2016)- štrukturálne fondy EÚ

Vybudovanie multifunkčného ihriska v areáli ZŠ J. J. Thurzu v Detve (2016)- Úrad vlády SR

MŠ Obrancov mieru rozšírenie kapacity (2017)- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Bezpečné mesto-vybudovanie kamerového systému v meste Detva 4. etapa-modernizácia a rozšírenie kamerového systému (2017-2018)

Rekonštrukcia futbalovej infraštruktúry (2018)- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom

 

 

 

 


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka