Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Archív tlačových správ

Tlačové správy

Primátor a sedemnásti poslanci zložili slávnostný sľubVytlačiť
 

V pondelok 15. decembra 2014 sa uskutočnilo slávnostné, ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva v Detve. Vo veľkej sále Domu kultúry A. Sládkoviča pred prítomnými občanmi zložil slávnostný sľub primátor a 17 poslanci mestského zastupiteľstva.

„Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, buďme vďační a vážme si to, že nám občania nášho mesta vyslovili v komunálnych voľbách svoju dôveru. Títo občania však od nás očakávajú, že im budeme úctivo slúžiť a plniť ich požiadavky,“ uviedol v inauguračnom príhovore primátor Ján Šufliarský. Poslancom na začiatku nového volebného obdobia poprial veľa úspechov v poslaneckej práci, aby sa im úspešne darilo napĺňať predsavzatia a ciele, s ktorými vstupovali do volieb, v službe pre mesto a jeho obyvateľov.

Sám Šufliarský ako prioritu svojho najbližšieho primátorského úsilia označil zvyšovanie zamestnanosti v Detve.

Ustanovujúce zastupiteľstvo prinieslo podstatné uznesenia. Patrí sem poverenie poslanca Romana Vrťu, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva v prípadoch, keď by zasadnutie nezvolal primátor z dôvodov mimoriadnych ako vymedzuje §12 zákona o obecnom zriadení.

Zriadili mestskú radu a komisie mestského zastupiteľstva, aj päť výborov mestských častí, čo patrí medzi novinky, keďže posledné volebné obdobia výbory mestských častí zastupiteľstvo nezriadilo. Mestské zastupiteľstvo poverilo šiestich poslancov výkonom sobášiaceho, ktorí budú v tejto úlohe pomáhať primátorovi.

Poslanci sa uzniesli na novom všeobecne záväznom nariadení mesta o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Tu vyšli v ústrety občanom, ktorí budú oslobodení od dane za psa, ktorého si osvojili z útulku pre zvieratá. Oslobodenie od dane za psa trvá 12 mesiacov odo dňa jeho získania z útulku.

V závere poslanec Juraj Bódi prečítal znenie dokumentu, ktorí poslanci spolu zostavili a nazvali ho Program rozvoja mesta Detva na roky 2015 – 2018.

Znenie uznesení a menné poverenia 17 poslancov mestského zastupiteľstva v priloženej prílohe UZNESENIA 15.12.2014.

Text: Zuzana Juhaniaková, referent pre styk s verejnosťou


 
 

Turisticko - Informačná kancelária Detva sa zabývala v nových priestorochVytlačiť
 

Pohľad na kanceláriu TIK Detva

Detva, 2. marec 2018

Turisticko - Informačná kancelária Detva n.o. sa po svojom presťahovaní už zabývala v nových priestoroch na Námestí mieru 9.

TIK Detva pokračuje v poskytovaní zaužívaných služieb návštevníkom Detvy i domácim obyvateľom.

Nová kancelária TIK Detva je v blízkosti mosta ponad Detviansky potok, kde je aj zmrzlina. 

Viac o službách Turisticko - Informačnej kancelárie Detva na www.tikdetva.sk.

Text: Zuzana Juhaniaková
Foto: Michaela Murínová


 
 

Šachový klub Garde Detva dosahuje úspechyVytlačiť
 

Ilustračný obrázok, šachovnica.

Detva, 8. marec 2018

Detviansky Šachový klub Garde CVČ Detva dosahuje v súťažiach družstiev vynikajúce výsledky.

Postupne sa vytvorilo veľmi kvalitné družstvo, kde významným dielom k úspechu prispel aj jeho terajší kapitán Miroslav Minich. Spolu s dospelými hráčmi, kam patria Ján Šulko, Radoslav Fendek, František Hindický, Vladimír Paučo st., Vladimír Paučo ml., hrávajú aj šikovní odchovanci a dnešní stredoškoláci, ktorí sú pre družstvo veľkým posilnením.

S deťmi a mládežou pracujú Peter Fiala a Gustáv László, ktorí vedú šachový krúžok, kde deti postupne získavajú šachové schopnosti a zručnosti, a formujú sa z nich kvalitní hráči, ktorí v súčasnosti dosahujú skvelé výsledky. Na súpiske sú teda nasadení aj bývalí žiaci ako napríklad Tomáš Martinka, Jozef Melicherčík či Erika Vilhanová. Mimoriadnymi výkonmi prispeli a pomohli družstvu dve dievčatá: Kristína Cabanová a WFM Stella Sáňková.

Posledné dva roky dosahuje klub najlepšie výsledky v jeho histórii. V minulej sezóne 2016/2017 sa klub Garde Detva stal víťazom 4. ligy so 100-percentnou úspešnosťou, bez straty jediného bodu. Toto prvenstvo im umožnilo postúpiť do 3. ligy. Terajšia sezóna je opäť veľmi dobre rozbehnutá. Ako nováčik 3. ligy, klub Garde Detva príjemne prekvapil, a momentálne sa nachádza na druhom mieste hneď za obrovským favoritom. Tohtoroční, zatiaľ neporaziteľní hráči, ktorí tiež prispeli k súčasnému 2. miestu, sú už vyššie spomínaní Fendek, Hindický, Melicherčík, Martinka a WFM Sáňková.

Erb_prekresleny_final-01.pngČinnosť Šachového klubu Garde Detva je spolufinancovaná z rozpočtu mesta Detva.

Text: Silvia Hroncová
Foto: ilustračné, Zuzana Juhaniaková


 
 

Detva má dve vicemajsterky Slovenska v krasokorčuľovaníVytlačiť
 

Tri krasokorčuliarky s diplomom

Detva, 8. marec 2018

Ako každoročne, krasokorčuliarska pretekárska sezóna sa končí Majstrovstvami Slovenskej republiky. Tieto sa tento krát konali prvý marcový víkend na zimnom štadióne v Ružomberku, kde o titul bojovali len tí najlepší z nádejí 7, 8, 9,10 a mladšieho žiactva.

Po splnení všetkých kritérií a umiestnenia do štrnásteho miesta v slovenskom pohári pri nádejach a do dvanásteho miesta u mladšieho žiactva sa Krasoklubu Detva podaril zatiaľ najväčší úspech vo svojom fungovaní a to účasť až troch pretekárok na tomto prestížnom podujatí.

Dievčatá podali tie najlepšie výkony v svojej doterajšej kariére, ktorými potvrdili, že patria na Slovensku ku krasokorčuliarskej špičke. Víkend sa teda niesol v znamení úsmevov na tvárach dievčat a sĺz hrdosti v očiach rodičov.

Krasokorčuliarky na stupienkoch víťazov

Ďalšie víťazky na stupienkoch

Krasokorčuliarka na ľade

Úžasné druhé miesto a teda striebornú medailu si z majstrovstiev odniesla Lucia Jacková v kategórii Mladšie žiačky 11, ktorá ako favoritka klubu nesklamala a opäť predviedla nádhernú bezchybnú jazdu. Taktiež druhé miesto a striebornú medailu si vybojovala o tri roky mladšia Lívia Chalupská v kategórii Nádeje dievčatá 8, čo bolo pre všetkých obrovským  a príjemným prekvapením. Obidve už na Majstrovstvách Slovenskej republiky štartovali a výrazne si tento rok polepšili.    

Prvýkrát sa do súťaže o majstra Slovenska prebojovala aj tretia z pretekárok Dominika Strečková v kategórii nádeje dievčatá 10 a umiestnila sa na výbornom ôsmom mieste.

Všetky tri krasokorčuliarky si počas celej sezóny vybojovali viaceré medailové ocenenia, za čo im patrí pochvala a veľká vďaka za to, že hrdo reprezentujú seba, svoj klub a mesto Detva.

Na obrázku je koláž fotografií

Text a foto: Alena Strečková


 
 

Rozvoj športu v roku 2018 môže byť podporený aj v DetveVytlačiť
 

Pohľad na trávnatú plochu ihriska na letnom štadióne

Detva, 1. marec 2018 - Mesto Detva sa uchádza v rámci podanej žiadosti o podporu na vybudovanie multifunkčného ihriska.

V januári 2018 zverejnil Úrad vlády Slovenskej republiky výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu na podporu rozvoja športu. Jej cieľom je podporiť projekty zamerané na výstavbu a údržbu multifunkčných ihrísk s umelou trávou, výstavbu detských ihrísk a nákup športovej výbavy. Podporené projekty by mali slúžiť predovšetkým deťom a mládeži.

Mesto Detva sa uchádza v rámci podanej žiadosti o podporu na:

 • Vybudovanie multifunkčného ihriska v areáli Základnej školy, Obrancov mieru 884
 • Dobudovanie detského ihriska v Materskej škole, Nám. SNP 17
 • Výmenu športového povrchu na multifunkčnom ihrisku v areáli letného štadióna.

V prípade schválenia dotácie môže mesto získať na uvedené investičné akcie sumu 67 630 Eur a deti sa môžu tešiť na nové športoviská.

Text a foto: Anna Cíbiková


 
 

Otvorené prihlasovanie: Detva hľadá výtvarný talentVytlačiť
 

Pohľad na priečelie Domu kultúry

Detva, 19. február 2018

Detvianska umelecká kolónia a Kultúrne centrum A. Sládkoviča vyhlasujú II. ročník súťažnej výstavy Detva hľadá výtvarný talent, ktorá bude v mesiaci máj 2018. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do konca apríla 2018.

Súťaž bude v dvoch kategóriách: detská od osem do pätnásť rokov a dospelých od šestnásť rokov do neobmedzene.

Výtvarné techniky súťažnej výstavy sú kresba, maľba, pastel, akvarel až po kombinované techniky a tak ďalej.

Do súťaže je potrebné predložiť maximálne päť výtvarných prác. Organizátor si vyhradzuje právo výberu prípadne odmietnutia výtvarnej práce.

Prihlasovať sa môžete v Kultúrnom centre A. Sládkoviča u pani Emílie Sekerešovej, sekeresova@kcdetva.sk alebo u Milana Malčeka, malcekduk@azet.sk, mob.: 0908 909 927

Text: Milan Malček
Foto ilustračné: Zuzana Juhaniaková


 
 

Pozvaná fyzioterapeutka hovorila o dôležitosti pohybu aj pozitívnom mysleníVytlačiť
 

Fyzioterapeutka stojí a prednáša

V priestoroch Denného centra na Partizánskej ulici v Detve sa vo štvrtok 8. februára 2018 uskutočnila prednáška fyzioterapeutky Johanky Opluštilovej na tému Zásady správneho pohybu v seniorskom veku.

Fyzioterapeutka pútavou formou všetkých oboznámila o tom, ako pracovať s bolesťami tela. V praktickej časti prednášky si zúčastnení vyskúšali správne dýchanie a oboznámili sa so správnymi polohami pri vykonávaní bežných denných činností.

Seniori si skúšajú správne držanie tela.So záujmom sa stretli aj odporúčania o zásadách správnej životosprávy, pitného režimu, vhodného pohybového zaťaženia a pohybových aktivitách pre ľudí vo vyššom veku. Pohyb by mal byť súčasťou každodenného života seniora. Pozitívny vplyv aktívneho pohybu na fyzické zdravie sa prejavuje napríklad na kardiovaskulárnom systéme v podobe zníženia vysokého krvného tlaku, pozitívnym ovplyvnením rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení, napríklad infarktu myokardu a neurologických ochorení, napríklad náhlej cievnej mozgovej príhody.

Pri pohybe dochádza ku redukcii hmotnosti, čím sa ovplyvní nadváha, dochádza ku zníženiu rizika vzniku obezity a udržiava sa aktuálna hmotnosť. Pozitívny vplyv aktívneho pohybu na oblasť duševného zdravia sa prejaví v podobe navodenia a prežívania pozitívnych emócií, napríklad radosti, pozitívnej nálady, vnútornej pohody a spokojnosti. Hovorilo sa o tom, aký veľký vplyv má pozitívne myslenie na tvorbu každodennej reality. Záver prednášky patril diskusii. Úroveň a kvalitu prednášky fyzioterapeutky Johanky Opluštilovej pozitívne hodnotili všetci zúčastnení a tešia sa na ďalšie stretnutia.

Text a foto: Jana Jedličková


 
 

Titul Majster Slovenska získal Róbert Delič z Detvy Vytlačiť
 

Uprostred je majster Slovenska Róbert Delič

Dňa 10. februára 2018 sa v športovej hale Dukla Trenčín konalo finále ligy Nogi Cup, ktorú organizuje Slovenská asociácia grapplingu.

Zápasník z Detvy, Róbert Delič, tam získal opasok šampióna a titul Majster Slovenska v kategórii expert do 66 kg.

Tituly majstrov Slovenska boli udelené za rok 2017, opasky šampióna boli pripravené pre zápasníkov prestížnej kategórie expert.

Róbert Delič pre zranenie do zápasov žiaľ nastúpiť nemohol, no po dominantných výkonoch v minulom roku nazbieral dosť bodov na celkové prvenstvo v tabuľke. Minulý rok sa mu podarilo vyhrať zlato celkovo na troch slovenských turnajoch.

"Som veľmi rád, že sa mi podarilo obhájiť titul z roku 2016, veľká vďaka patrí sponzorom, tréningovým partnerom vo Free Fight Clube Detva a mestu Detva za silnú podporu nášho klubu," povedal majster Slovenska Róbert Delič. Ako pokračoval, momentálne sa lieči zo zranenia, ale verí, že už v apríli bude môcť ďalej zápasiť. "Chystal som sa už v marci na prestížnu súťaž do Ríma, bohužiaľ pre zranenie to musím odložiť," skonštatoval Delič.

Text: Róbert Delič, Zuzana Juhaniaková
Foto: archív Róberta Deliča


 
 

Charitatívny skialp: Viac ako 40 pretekárov prispelo malému PeťkoviVytlačiť
 

Súťažiaci sa v cieli radujú z víťazstva

Krásna príroda, kopec snehu a 45 skialpinistov, tak to v sobotu 27. januára 2018 vyzeralo na Poľane. Občianske združenie Náš región Podpoľanie v spolupráci so Správou Chránenej krajinnej oblasti - Biosférickej rezervácie Poľana a Horoklubom Hriňová tam usporiadali charitatívne skialpové preteky.

O desiatej hodine ráno vyštartovali spoza štartovacej čiary pri rampe smerom na vodopád Bystré skialpoví pretekári rozdelení na dve trasy. Tá náročnejšia, označená ako Trasa A, mala 15 km, a Trasa B bola o 7 km kratšia. Najrýchlejší skialpinisti boli v cieli pri Horskom hoteli Poľana už po vyše hodine.Dvaja lyžiari bežia zasneženou krajinou

Celá akcia sa niesla nielen v športovom a priateľskom duchu, no hlavne v duchu pomoci tomu, kto to naozaj potrebuje. Celý výťažok zo štartovného, teda 665 €, išiel do rúk päťročného Peťka Uhrína, ktorý bojuje s genetickou poruchou. Vidieť úsmev malého bojovníka bolo zadosťučinením pre všetkých súťažiacich aj divákov, ktorí prišli na akciu v hojnom počte.

Pohľad na hotel na Poľane

Súťažiace stoja na stupni víťazov

Najlepší pretekári však z Poľany tiež neodchádzali naprázdno. Dostali trofeje, diplomy aj darčeky od sponzorov. Osobitné ocenenie získali ženy či najstarší účastníci pretekov.

A aj keď sa dopoludnie nieslo v znamení súťaživosti, po dorazení do cieľa si všetci spoločne pochutnali na teplom guľáši. Už teraz sa nevedia dočkať ďalšieho ročníka skialpových pretekov na Poľane!

Výsledky:

Trasa A

1. miesto –  Peter Volnar

2. miesto – Miroslav Hraško

3. miesto – Ján Stehlík

 

Trasa B

1. miesto – Peter Malatinec

2. miesto – Jaroslav Bystriansky

3. miesto – Michal Kukura

 

Ženy

1. miesto – Sára Budáčová

2. miesto – Zuzana Rapčanová

3. miesto – Soňa Melichová

 

Najrýchlejší z najstarších účastníkov

Trasa A – Igor Slemenský

Trasa B – Milan Kotlárik, Peter Totkovič

 

Vďaka patrí partnerom akcie, medzi ktorými boli Horská služba Nízke Tatry juh, okrsok Poľana a viaceré firmy.

Text a foto: Dušan Tuček


 
 

Vernisážou otvoria Variácie skla z Novohradu a PodpoľaniaVytlačiť
 

Vernisáž Variácie skla.jpg

Vernisáž výstavy Variácie skla z Novohradu a Podpoľania sa začne o 16.00 h. vo štvrtok 1. februára 2018 v Podpolianskom múzeu v Detve.

Výstava bude k dispozícii verejnosti do 29. marca 2018.

Spolupracujú na nej Kultúrne centrum A. Sládkoviča - Podpolianske múzeum v Detve, Občianske združenie Skálnik, Novohradské múzeum a galéria v Lučenci, Slovenské národné múzeum v Martine - Etnografické múzeum a Múzeum histórie obce Divín.

Pozvánka výstava Podpolianske múzeum 2018.jpg

Text: Zuzana Juhaniaková

 

O výstave: Variácie skla z Novohradu a Podpoľania                                                                                         

Výstava putovného charakteru vznikla za spolupráce viacerých múzeí, Slovenské národné múzeum Martin – Etnografické múzeum, Novohradské múzeum a galéria v Lučenci,  Podpolianske múzeum v Detve, Občianskeho združenia Skálnik v Dolnej Bzovej, súkromných zberateľov, sklárov i nadšencov, ktorí poskytli túto krásu v podobe časti svojich zbierok.

Výstava slovom i obrazom oprašuje históriu tak trochu zabudnutých malých sklární, ako aj veľkých – najznámejších sklární v regióne Novohradu – od Dolnej Bzovej, Divínskej Huty cez rozkvet sklárskej výroby v Málinci, Poltári, Zlatne, Katarínskej Hute i podpolianskych sklární vo Vígľašskej Hute, Detvianskej Hute, v Hriňovej - Slanci a ďalšej v Hriňovej.       

Prvotná myšlienka zrealizovania putovnej výstavy so sklárskou tematikou patrí predovšetkým Občianskemu združeniu Skálnik (2013) pod vedením Petra Greksu. Od roku 2005 spolu s ním nadšenci miestnej histórie začali dokumentovať činnosť malých sklární na Podpoľaní a Novohrade so zameraním na sklárne v Dolnej Bzovej. Bohatosť získaných archeo-historických informácií ich inšpirovala k zorganizovaniu úspešného podujatia Bzovské sklárske dni s prvým ročníkom v roku 2011 aj za podpory mnohých odborníkov, sklárov i nadšencov tejto témy.

V regiónoch dnešného Novohradu a Podpoľania od 17. storočia postupne fungovalo sedemnásť sklární, čo predstavovalo najväčšiu koncentráciu sklární na Slovensku.

Rozvíjali sa najmä vďaka dostatku vhodných zdrojov a surovín, výdatných vodných tokov a bukového dreva. Vznikali v podhorských oblastiach, mnohé z nich sú dnes osídlené len veľmi riedko. Sklárne boli zakladané na panstvách vtedajších šľachtických rodov Balassovcov, Csákyovcov, Zichyovcov, Szentiványiovcov a Forgáčovcov.

Neskôr ich budovali nájomcova – podnikatelia, ktorí ich ale predtým od panstiev prenajímali, ako boli napríkklad Kuchynkovci, Ján Kossuch (Kožuch), či Ján Juraj Zahn. Najväčší rozkvet zažívala sklárska výroba do roku 1914, kedy došlo k mnohým zmenám tak v technológii, ako aj výtvarnom stvárnení sklárskych výrobkov. Výroba prešla od drevom priamo vykurovaných sklárskych pecí na pece vykurované generátorovým plynom dreva a uhlia.

Pôvodne ručne tvarované výrobky  sa začali produkovať aj lisovaním. Sklo bolo zdobené novými technikami, napríklad irisovaním, mnohé výrobky dosiahli vynikajúcu umeleckú aj remeselnú úroveň a získali svetové meno.

Po Prvej svetovej vojne na Podpoľaní sklárska výroba zanikla a v Novohrade prešla do útlmu. Po Druhej svetovej vojne došlo k znárodneniu sklární. Výroba pokračovala pod kuratelou štátu v rámci podniku Stredoslovenské sklárne so sídlom v Poltári, ktorý zastrešoval výrobu v Katarínskej Hute, Málinci, Zlatne, Poltári. Bola to doba zavádzania inovácií do výroby v podobe strojovej výroby a sklo sa vďaka postupnej automatizácii vyrábalo vo veľkých množstvách. Postupne však v nich výroba po roku 2000 končí, okrem Katarínskej Huty, ktorá ako jediná dodnes vyrába hlavne strojne vyrábané nápojové súpravy a ručne robené väčšie kusy skla.

Viac ako 250 rokov existencie sklární v Novohrade a Podpoľaní prinieslo mnoho pozitívnych momentov do dejín oboch regiónov. Najlepšie o nich svedčia unikátne výrobky nachádzajúce sa v mnohých krajinách sveta.

Časť tejto odviatej, ale nadčasovej krásy sprístupňuje aj výstava Variácie skla z Novohradu a Podpoľania v Podpolianskom múzeu v Detve za kurátorského vedenia Štefana Chrastinu z Novohradského múzea a galérie v Lučenci, výtvarnej a technickej realizácie pracovníkov Podpolianskeho múzea. Výstava potrvá do 29. marca 2018 a potom putuje do Novohradského múzea a galérie v Lučenci.

Text: Renata Babicová

 


 
 

Krpelná a Štúrova ulica budú mať nové verejné osvetlenieVytlačiť
 

Výstavba osvetlenia - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Na prelome januára a februára 2018 pokračujú práce na vybudovaní nového verejného osvetlenia na Štúrovej a v ďalších dňoch aj Krpelnej ulici.

Sieť verejného osvetlenia na týchto uliciach bude mať spolu 86 nových svietidiel na stožiaroch rozostúpených na celkovej vzdialenosti dva a pol kilometra. Nové osvetlenie by malo plne slúžiť verejnosti od apríla 2018.

Ako priblížil Jaroslav Stašák z oddelenia výstavby a životného prostredia na Mestskom úrade v Detve, súčasťou vybudovania nového verejného osvetlenia bola demontáž starého svetelného miesta, výkopové práce, položenie betónových základov pre základ hliníkových stožiarov, následne montáž nových stožiarov, natiahnutie káblov a vodičov a napokon nových svietidiel s príslušenstvom.

Samotnej výstavbe predchádzali inžinierske práce. Víťazom verejného obstarávania na toto dielo sa stala firma EGC, s. r. o. z Košíc – Krásnej. Mesto Detva za hotové verejné osvetlenie uhradí zmluvnú cenu 196 321 Eur.

Osvetlenie cestou k stredným školám - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Za novým nákupným centrom - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Výkopové práce - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Výstavba nového osvetlenia - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Vyjadrenie vedenia mesta Detva k prerušeniu mestského zastupiteľstva zo dňa 26. januára 2018Vytlačiť
 

Nástenka.jpg

Detva, 30. január 2018

V piatok 26. januára 2018 sa konalo mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Detve.

Priamo na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve zaradili poslanci mestského zastupiteľstva do programu aj bod interpelácie. Okrem iných interpelácií bol interpelovaný aj vedúci ekonomického oddelenia a to, aby informoval poslancov, aké je aktuálne úverové zaťaženie mesta Detva, kedy naposledy, v akej výške a na aký účel bol mestom Detva zobraný posledný úver v banke.

Vedenie mesta sa dištancuje od vyjadrenia poslancov mestského zastupiteľstva v Detve, že údajne nechcelo odpovedať na interpeláciu poslancov, aké je aktuálne úverové zaťaženie mesta Detva, kedy naposledy, v akej výške a na aký účel bol mestom Detva zobraný posledný úver v banke.

Bod interpelácie poslanci zaradili do programu mimoriadneho zastupiteľstva priamo na tomto mestskom zastupiteľstve a preto vedúci ekonomického oddelenia nemohol dať poslancom okamžitú, presnú a komplexnú odpoveď a na interpeláciu poslancov chcel odpovedať písomne v zmysle schváleného rokovacieho poriadku.

Ešte na zasadnutí mestského zastupiteľstva v ústnej odpovedi na interpeláciu vedúci ekonomického oddelenia poslancom odpovedal, že úverová zaťaženosť mesta je pomer celkových úverov k bežným príjmom mesta. Vedúci ekonomického oddelenia pokračoval, že sa v súčasnosti spracováva záverečný účet mesta Detva za uplynulý rok 2017. Presný pomer celkových úverov ku bežným príjmom mesta bude známy až po schválení záverečného účtu mesta za rok 2017.

V piatok 26. januára od 15.00 hod. do 19.00 hod., teda v čase mimoriadne zvolaného zastupiteľstva, boli na mestskom úrade vypnuté všetky virtuálne servery z dôvodu vykonávania zálohy virtuálnych serverov a realizácii „Upgrade firmware storage...“, preto sa vedúci ekonomického oddelenia nemohol dostať do informačného systému mesta. Informačný systém mesta je už funkčný, preto vedúci ekonomického oddelenia mohol pripraviť odpoveď na interpeláciu poslancov.

Úverové zaťaženie mesta k 31. decembru 2017 je vo výške 7,82 %. Konečná výška úverového zaťaženia mesta za rok 2017 bude potvrdená po schválení záverečného účtu mesta. Úverové zaťaženie mesta po prijatí investičného úveru, tak ako bol schválený poslancami mestského zastupiteľstva v rozpočte mesta na rok 2018, bude vo výške 36,79 %.

Mesto Detva si zobralo ako posledný úver na financovanie nákladov pri projekte Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia mesta Detva realizovaného v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Úver bol poskytnutý Všeobecnou úverovou bankou v decembri 2015 a výška úveru bola 500 000,- Eur.   

Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Detve bolo v piatok 26. januára v zmysle zákona o obecnom zriadení a rokovacieho poriadku ukončené po tom, keď desať poslancov odišlo z rokovania a v rokovacej sále zostalo len šesť prítomných poslancov, teda Mestské zastupiteľstvo nebolo uznášania schopné. V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Z.z. bude mestské zastupiteľstvo v Detve zvolané do štrnástich dní.

Text: Štefan Slemenský
Ilustračné foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Vlastný defibrilátor získala Špeciálna základná škola Vytlačiť
 

Špeciálna základná škola v Detve.jpg

V utorok 12. decembra 2017 pred Špeciálnou základnou školou na ulici Obrancov mieru v Detve zastalo záchranné vozidlo a sanitka, ktorá vzbudila záujem širokej verejnosti. V škole však namiesto strachu nastala obrovská radosť. Všetci vedeli, že ich čaká krásny deň plný zážitkov a nových vedomostí.

Špeciálna základná škola na ulici Obrancov mieru 879/9 sa zapojila do celoslovenského projektu Záchrana som JA, ktorý sa uskutočnil s podporou Nadácie Allianz a spoločnosti Falck, n.o. Žiaci prvého stupňa poslali do projektu svoju publikáciu Viem pomôcť, ktorej témou bolo privolanie prvej pomoci a bezpečnosť detí pri hre. Ich práca bola vybratá ako najlepšia vo svojej kategórií. Žiaci vďaka svojej práci vyhrali kurz prvej pomoci pre svoje pani učiteľky a pre spolužiakov zážitkový kurz prvej pomoci so sanitkou. Najväčšou výhrou však bol automatický externý defibrilátor, ktorý môže pomôcť zachrániť ľudské životy.

Ukážka zdravotnej pomoci.jpgŠkolu navštívili štyria záchranári, ktorí deťom odovzdali svoje vedomosti. Na troch stanoviskách sa postupne vystriedala každá trieda a musela zvládnuť zadané úlohy.

Žiaci sa naučili správne a rýchlo telefonovať na záchrannú linku v prípade, že sa stanú svedkom nehody, úrazu alebo inej udalosti, pri ktorej je ohrozený ľudský život. Naučili sa pomôcť priateľovi pri epileptickom záchvate a zistili čo je to Gordonov úder a Heimlichov manéver. Naučili sa ich správne vykonať a pomôcť tak zachrániť dusiaceho. Pri epileptickom záchvate žiaci prekvapili záchranárov výbornými vedomosťami a dostali veľkú pochvalu. Pomocou malých plyšových medvedíkov sa učili oživovať pacienta v bezvedomí. Nacvičili si masáž srdca i dýchanie z pľúc do pľúc. Pani záchranárka všetkým žiakom ukázala ako sa má používať automatický externý defibrilátor, ktorý vďaka svojej šikovnosti vyhrali. Škola tak získala do svojho vlastníctva úžasnú vec, ktorá pomáha pri záchrane ľudského života.

Pred odchodom záchranárov sa žiaci presunuli pred areál školy, kde spoločne zažili a podieľali sa na simulovanej záchrane zraneného s reálnym príchodom sanitky. Ako odmenu za ich snahu a trpezlivosť dostali deti pracovné zošity a prívesky na tašky.

Po ukončení krásneho vyučovania, prišiel rad na pani učiteľky. Tie v popoludňajších hodinách absolvovali kurz prvej pomoci.

Výsledok tvorivej práce detí priniesol do školy prístroj pomáhajúci zachraňovať životy. Špeciálna základná škola na ulici Obrancov mieru sa tak stala miestom, kde je umiestnený automatický externý defibrilátor a kde sú všetci pripravení v prípade potreby pomáhať pri záchrane ľudského života.

Text a foto: Dana Trebuľová


 
 

Členovia Jednoty dôchodcov v Detve sa zabavili na novoročnom stretnutí Vytlačiť
 

Hudobný program.jpg

Členovia Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v Detve privítali Nový rok 2018 dňa 16. januára 2018 spoločným posedením v hoteli v Detve, ktoré sa stretlo s veľkým záujmom členov.

Príhovor pani Soni Strelcovej.jpg

Za prítomnosti primátora mesta Jána Šufliarského a pozvaných hostí, mali účastníci možnosť stretnúť sa s priateľmi, vzájomne sa porozprávať a trochu sa zabaviť. K príjemnej atmosfére podujatia prispeli svojimi vystúpeniami účinkujúci - Magdalénka a Adrianka Malatincové, Jakub a Alžbetka Očenášovci so svojimi hudobnými nástrojmi, študentky gymnázia v Detve so svojou paródiou na školský život, ako i členovia speváckeho kolektívu Senior Detva.

Tiež z programu.jpg

O dobrú náladu sa postarali muzikanti pán Melich a Jozef Uhrin, s ktorými si mohli účastníci zaspievať a trochu i zatancovať. Za dobrý priebeh podujatia patrí poďakovanie i personálu hotela za úspešné zvládnutie zaplnenej reštaurácie, ako aj členom výboru Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku.

V záverečných slovách zaželal všetkým predseda základnej organizácie pán Emil Vrťo do nastávajúceho roku veľa zdravia, málo bolesti a smútku, ako aj veľa dobrých podnetov od Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v roku 2018.

Novoročné posedenie Jednoty dôchodcov v Detve.jpg

Text: Soňa Strelcová
Foto: Ján Mikuš


 
 

Hlasovanie o detské ihriská Žihadielka opäť začína Vytlačiť
 

z.jpg

Projekt Lidl ihrisko Žihadielko spoločnosť Lidl realizuje aj v roku 2018.  Hlasovanie prebieha prostredníctvom stránky www.zihadielko.sk  od 15. januára do 28. februára 2018. 

Do 31. decembra 2017 mali samosprávy zvážiť, či majú k dispozícií vhodný pozemok pre realizáciu ihriska, a či sa do projektu zapoja. V tomto termíne prejavilo záujem 74 z celkovo 104 oslovených miest. 

Mesto Detva sa opätovne zapojilo do tohto projektu. Možné umiestnenie detského ihriska Žihadielko je navrhnuté na Novosadoch. 

Obyvatelia mesta majú tak možnosť spojiť sily a zabojovať o jedno z desiatich ihrísk, ktoré budú v roku 2018 postavené v slovenských mestách.

Text: Anna Cíbiková
Foto ilustračné www.zihadielko.sk


 
 

Meno roka 2017 bolo MartinVytlačiť
 

Nám SNP foto A. Ostrihoňová.JPG

V uplynulom roku 2017 bolo v Detve najobľúbenejšie meno Martin. Zo všetkých 118 detí, ktoré sa narodili v minulom roku a majú trvalý pobyt v Detve, najopakovanejším bolo meno Martin, hneď po ňom Jakub a potom Michaela, Sofia a Ján.

Viac opakované mená boli aj Jozef, Nina, Hana. V uplynulom roku sa narodilo 60 chlapcov a 58 dievčat. Detva sa rozlúčila so 156 zosnulými obyvateľmi. Minulý rok v Detve uzavrelo manželstvo 112 osôb, teda 56 párov, z nich 32 párov cirkevne. Rozvodom ukončilo manželstvo 24 párov.

V roku 2017 bolo v Detve najviac sobášov za posledné štyri roky. Prekonali počet uzavretých manželstiev počas rokov 2016, 2015 ba aj 2014.

Text: Zuzana Juhaniaková
Foto: Anna Ostrihoňová


 
 

Plesovú sezónu v Detve otvoril mestský reprezentačný plesVytlačiť
 

Reprezentacny mestsky ples 2018.jpg

Orchester zahral slávnostnú fanfáru reprezentačného mestského plesu v Detve v sobotu večer 13. januára 2018.

Konzervatórium Jána Levoslava Bellu.jpg

Tradične prvý ples roka v Detve začal primátorským prípitkom a príhovorom vo veľkej sále Domu kultúry A. Sládkoviča. Po boku primátora Jána Šufliarského stála známa slovenská herečka Bibiana Ondrejková. Hostí celú plesovú noc šarmantne sprevádzala moderátorským slovom.

Slávnostný prípitok s Bibianou Ondrejkovou.jpg

Súčasťou programu bola ochutnávka vín s odborným výkladom someliéra Tibora Romana. V sklenkách šumeli biele či ružové, hutnosťou farby a vône presviedčali červené vína slovenských viníc. Posúdiť ich someliérovi pomohli priamo v sále dobrovoľníci spomedzi hostí.

Manželia Jana a Ján Šufliarský.jpg

Orchester Konzervatória Jána Levoslava Bellu z Banskej Bystrice zahral primátorskému páru a všetkým prítomným otvárací slávny Straussov valčík Na krásnom modrom Dunaji. Tanečné umenie hosťom predviedli študenti Konzervatória Jána Levoslava Bellu. Počas plesovej noci vystúpil aj spevák Martin Vetrák a do tanca až do rána hrala Ľudová hudba Roba Uhrina a dídžej Marian Auxt.

Martin Vetrák.jpg

Hostia sa zabavili aj počas losovania tomboly.

Tombola.jpg

Text: Zuzana Juhaniaková
Foto: Martina Kureková Ostrihoňová


 
 

Na recepcii Kubánskeho veľvyslanectva sa zúčastnili aj zástupcovia DetvyVytlačiť
 

Ján Šufliarský Yamila Sonia Pita Montes.jpg

Pri príležitosti štátneho sviatku Kubánskej republiky usporiadalo Veľvyslanectvo Kubánskej republiky v Slovenskej republike v piatok 19. januára 2018 slávnostnú recepciu v jednom z bratislavských hotelov.

Na túto recepciu bol z Detvy pozvaný primátor Ján Šufliarský, riaditeť Kultúrneho centra A. Sládkoviča Jozef Kulišiak, vedúci Detvianskej umeleckej kolónie Milan Malček, výtvarníčky Anna Rusinkovičová a Dana Krnáčová, Pavol Hriň a Jaroslav Švábenský.

Recepcia bola zahájená kubánskou a slovenskou hymnou a prejavom veľvyslankyne, jej excelencie pani Yamily Sonia Pita Montes. Následovalo tanečné a hudobné vystúpenie kubánských umelcov. Zlatým klincom tejto recepcie bola účasť divy slovenskej umeleckej a divadelnej tvorby, pani Márie Kráľovičovej. Táto umelkyňa vyžiarovala pohodu a radosť a bolo veľkým zážitkom byť v jej blízkosti a  pozdraviť sa s ňou. Medzi hosťami samozrejme nechýbali členovia iných ambasád, poslanci a umelci. Bol to veľký a príjemný večer. Pre ilustráciu si možno pozrieť niekoľko fotografií.

Milan Malček Mária Kráľovičová.jpg

Tanečný program.jpg

S manželmi predstaviteľmi Kubánskeho veľvyslanectva.jpg

Manželia.jpg

Text a foto: Jaroslav Švábenský


 
 

Primátor navštívil obyvateľov Domova sociálnych služieb i Domova dôchodcov Vytlačiť
 

Primátor v Domove sociálnych služieb v Detve.jpg

Pre Vianocami, v utorok 12. decembra 2017, primátor mesta Ján Šufliarský navštívil Domov sociálnych služieb Detva. Čakalo ho milé prijatie deťmi, ktoré váženého hosťa štedro počastovali básničkami a vianočnými piesňami. Ten im na oplátku rozdal balíčky, ktoré pre ne na Mestskom úrade vraj nechal svätý Mikuláš.

Primátor a chlapci v Domove sociálnych služieb.jpg

Primátor pri tejto príležitosti poďakoval riaditeľke Márii Gibaľovej a všetkým pracovníkom, ktorí sa malým klientom v Domove sociálnych služieb venujú a rôznym spôsobom podporujú ich rozvoj. Ocenil ich celoročnú profesionálnu a láskavú starostlivosť o deti aj v roku 2017. 

Deti Základnej umeleckej školy Svetozára Stračinu.jpg

V stredu 20. decembra 2017 primátor zašiel aj do Domova dôchodcov v Detve a v spoločenstve seniorov si pozrel pripravený vianočný program.

S koledou.jpg

Deti zo Základnej umeleckej školy Svetozára Stračinu v Detve koledami a vianočnými hrami rozohriali srdcia prítomných.

Malí betlehemci zo Základnej umeleckej školy.jpg

Prvý občan potom blahoprial starším dámam a pánom a pri príležitosti nastávajúcich Vianočných sviatkov im odovzdal balíčky. Hodnú chvíľu sa v spoločenskej miestnosti zdržali v srdečnom rozhovore.

Osobné vinšovanie k Vianociam.jpg

Primátor mesta si vypočul novinky zo života v Domove dôchodcov a rád im odpovedal na otázky o aktivitách a činnosti mesta.

Ako poďakovanie za návštevu a na spríjemnenie predvianočných pracovných dní ho seniori obdarili balíčkom doma pečených vianočných trubičiek.

Primátora obdarovali v Domove dôchodcov.jpg

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Nadácie chcú opäť pomáhaťVytlačiť
 

Zelena fontana - foto Michaela Murinova.jpg

Nadácia Poštovej banky, Nadácia VÚB a Nadácia COOP Jednota chcú podporiť verejnoprospešné projekty. Nadácia Poštovej banky vo viacerých fázach prerozdelí spolu 50 000€. Nadácia VÚB plánuje poskytnúť na projekty celkovo 30 000 €, ale maximálna výška grantu pre uchádzača je 1500€. Nadácia COOP Jednota stanovila hornú hranicu finančnej náročnosti projektu na 6000€. Hlavnou podmienkou projektov je neziskový charakter.


Nadácia Poštovej banky - Nápad pre folklór 

O finančnú podporu sa môžu uchádzať:

 • aktívni občania a iniciatívy
 • verejnoprospešné organizácie
 • školy, škôlky
 • samosprávy
 • kultúrne inštitúcie

Uzávierka prijímania projektov je 25. marca 2018.

Bližšie informácie na: http://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/napad-pre-folklor-2018.htm

  

Nadácia VÚB - Pomôžte svojej komunite 

O finančnú podporu sa môžu uchádzať:

 • mimovládne neziskové organizácie
 • školy
 • cvč, športové kluby a iné organizácie, ktoré sa venujú rozvoju vzdelávania a voľnočasovým aktivitám detí a mladých ľudí
 • samosprávy

Uzávierka odoslania žiadostí o grant je 11. februára 2018.

Bližšie informácie na: http://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/pomozte-svojej-komunite-zamestnanecka-grantova-schema-2018.htm
 

 

Nadácia COOP Jednota

 

O finančnú podporu sa môžu uchádzať:

 • orgány miestnej samosprávy
 • mimovládne organizácie
 • vzdelávacie inštitúcie

Projekty spolu so žiadosťami sa môžu podávať do 3. apríla 2018.

 

Bližšie informácie nájdete na: https://www.coop.sk/sk/program-podpory-lokalnych-komunit

Text: Dominika Petrincová, Michaela Murínová
Ilustračné foto: Michaela Murínová


 
 

Kalendár podujatí: Detva vstúpila do svojho jubilejného 380. rokaVytlačiť
 

Erb Detvy - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

V prvých dňoch roka 2018 vstúpila Detva do svojho jubilejného 380. výročia. Založenie samostatnej obce Detva vo Vígľašskom panstve v roku 1638 sa pripisuje grófovi Ladislavovi Čákymu.

Mesto Detva si jubilejný rok pripomenieme viacerými kultúrnymi, športovými a spoločenskými podujatiami.

Najväčšie a najnavštevovanejšie podujatie v celom Podpoľaní, tento rok už 53. Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve, budú cez víkend od 6. do 8. júla. Opäť podujatie s celoslovenskou účasťou, Furmanská súťaž ťažných koní o valašku, bude v poslednú prázdninovú sobotu 25. augusta.

Vyvrcholením mnohých podujatí jubilejného roka budú Dni mesta Detva 2018 s pestro zameraným programom od 5. do 7. októbra.

Naj podujatia z kultúrneho a športového kalendára Detvy 2018

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Verejné prednášky pre seniorov od 24. januára o prevencii kriminality Vytlačiť
 

damy.jpg

Detva 10. január 2018

Univerzita tretieho veku na Technickej univerzite vo Zvolene pozýva seniorov na verejné prednášky cyklu Záleží na senioroch, ktoré budú od 24. januára do 28. februára 2018. Sú určené pre osoby nad 60 rokov a zamerané sú na tematiku prevencie kriminality.

Prednášky majú nasledovný program:

24. január - Tajomstvá psychológie páchateľa a obete

29. január - Predchádzanie trestnej činnosti páchanej na senioroch. Prevencia pred zlodejmi a podvodníkmi.

31. január - Metódy zabezpečenia si domova

12. február - Nástrahy na internete

14. február - Zvyšovanie bezpečnosti v cestnej premávke

19. február - Všeobecné zásady poskytovania prvej pomoci - Resuscitácia

21. február - Zvládnutie poskytovania prvej pomoci pri rôznych stavoch a poraneniach.

26. február - Domáce násilie. Správna reakcia obete trestného činu.

28. február - Susedské spory

Viac informácií prostredníctvom kontaktu: Danica Klačková, danica.klackova@tuzvo.sk, tel: 0455 206 599, 0918 730 376

Viac informácií na plagáte Záleží na senioroch.jpg

Text a ilustračné foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Ministra zdravotníctva požiadali o riešenie situácieVytlačiť
 

PoliklinikaFebruar2017.jpg

Dňa 9. januára 2018 predseda Banskobystrického samosprávneho kraja s primátormi Podpoľania listom požiadali ministra zdravotníctva o hľadanie riešenia a obnovenie Lekárskej služby prvej pomoci v Detve.

Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter, primátori miest Detva a Hriňová Ján Šufliarský a Stanislav Horník a Ľubomír Straka, ktorý ako predseda Koordinačného združenia obcí mikroregiónu Podpoľanie zastupuje ostatných starostov, zaslali Tomášovi Druckerovi, ministrovi zdravotníctva SR žiadosť.

„Vážený pán minister, ako predstavitelia regionálnej a miestnej samosprávy považujeme za povinnosť zaoberať sa sťaženou dostupnosťou poskytovania zdravotnej starostlivosti pre občanov okresu Detva, preto Vás žiadame o pomoc a spoluprácu pri hľadaní riešenia tejto situácie,“ okrem iného uvádzajú v liste. Zároveň ministrovi zdravotníctva ponúkajú svoju súčinnosť pri hľadaní riešenia na obnovenie Lekárskej služby prvej pomoci v Detve.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Traja králi odomkli fašiangové obdobieVytlačiť
 

Traja Králi - foto Jana Boráková.jpg

„My tri králi k Vám ideme, šťastia zdravia Vám nesieme. Šťastia, zdravia dlhé letá, my tri krále sme z ďaleka,“... to je časť hry, s ktorou chlapci z Detského folklórneho súboru Ratolesť pripomenuli zvyky na sviatok Troch kráľov.

Celú hru deti predviedli na svätej omši 6. januára 2018 vo Farskom kostole sv. Františka Assiského v Detve. Potom sa vybrali Gašpar, Melichar a Baltazár po vinšovaní do rodín, kde odovzdali trojkráľovú kriedu a svätenú vodu. Nápis 20-G+M+B-18 bude príbytky ochraňovať po celý rok.

Tak ako sa začínajú Troma kráľmi fašiangy, tak aj Detský folklórny súbor Ratolesť týmto zvykom otvoril svoju činnosť v novom roku 2018. Ďalším z dobrých zvykov je aj Fašiangový sprievod v maskách a pochovávanie basy, ktoré sa bude konať dňa 10. februára 2018 v  Chudobienci. Samozrejme, nebude ani tento rok chýbať zabíjačka, ktorú organizuje občianske združenie Detského folklórneho súboru Ratolesť. 

MestoDetva.pngPodujatie je spolufinancované z rozpočtu mesta Detva.

Text: Jana Boráková
Foto: Jana Boráková


 
 

Priateľov a fanúšikov rozvoja vidieka, agrokomplexu, turizmu a kúpeľníctva pozývajú na seminárVytlačiť
 

Pohľad na Detvu - foto Michaela Murínová.jpg

Pozvánka na seminár: Premeny a trendy ďalšieho vývoja v agrokomplexe a vidieku na Slovensku

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky, Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky Vás pozývajú  na seminár, ktorý sa uskutoční v dňoch 24.- 25. januára 2018 od 10:00 hod. v Modre v penzióne Harmónia*** na Okružnej ul. č. 3173. Je určený pre agropodnikateľov, starostov, predstaviteľov neziskových organizácií na vidieku, pedagógov a tretí sektor.

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s možnosťami podpory rozvoja vidieka pre agropodnikateľov, obce, neziskové organizácie z verejných finančných prostriedkov Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014-2020 a Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 - 2020. Poukázať na potrebu spolupráce miestnych územných samospráv obcí, neziskového sektora a podnikateľov pri zlepšovaní životných podmienok a zamestnanosti obyvateľov slovenského vidieka. Zároveň uskutočniť vzájomnú výmenu skúseností z realizácie projektov úspešných podnikov na Slovensku. Absolvovať exkurziu do vybraných zariadení na Malokarpatskej vínnej ceste.

Organizačným garantom, ktorý poskytne bližšie informácie je Ing. František Mach, CSc., tel. 0918124794, fax 033/6474302, e-mail: feromach@gmail.com.

Prihlášku na seminár je potrebné zaslať do 15. januára 2018 na e-mail: feromach@gmail.com.

Text a foto: Michaela Murínová

Súbor na stiahnutie Prihlaska_Modra.doc Prihlaska_Modra.doc (46 kB)

 
 

Do 31. januára je potrebné nahlásiť zmeny týkajúce sa dane z nehnuteľnosti, za psa a poplatku za komunálny odpadVytlačiť
 

PracovnyKalendar.jpg

Detva, 8. január 2018

Mestský úrad Detva, oddelenie ekonomické, upozorňuje občanov na povinnosti týkajúce sa miestnych daní a poplatku za komunálny odpad a to nasledovne:

Daň z nehnuteľnosti

Občania, u ktorých nastali v priebehu roku 2017 zmeny vo vlastníctve nehnuteľností, teda vznik alebo zánik vlastníctva, sú povinní to nahlásiť na Mestskom úrade v Detve. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti je potrebné podať daňové priznanie do 31. januára 2018.

Držitelia preukazu ŤZP, ktorí sú samostatne žijúci, môžu požiadať o zníženie dane z nehnuteľnosti (pre občanov, ktorí si túto úľavu uplatnili v minulom roku, úľava naďalej platí).

Bližšie informácie – Mestský úrad Detva, prízemie, č.dverí 110., tel. 3700420, viera.golianova@detva.sk 

 

Poplatok za komunálny odpad

Občania, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú mimo mesta Detva, si môžu uplatniť zníženie alebo celkové odpustenie poplatku, k čomu je potrebné predložiť doklady, ktoré to preukazujú, do 31. januára 2018, respektíve do 30 dní odo dňa zmeny na poplatku.  

Študenti nad 18 a do 25 rokov si môžu uplatniť zníženie poplatku za komunálny odpad, pokiaľ predložia potrebné doklady do 31. januára 2018.

Bližšie informácie - Mestský úrad Detva, prízemie, č.dverí 110., tel. 3700422, martina.vajsova@detva.sk
 

Daň za psa

Občania, ktorí sú vlastníkmi psa staršieho ako 6 mesiacov, sú povinní psa nahlásiť, vyzdvihnúť si evidenčnú známku a platiť daň za psa.

Bližšie informácie - Mestský úrad Detva, prízemie, č.dverí 110. tel. 3700421, gabriela.jagerska@detva.sk.

Text: Gabriela Jágerská
Ilustračné foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Od januára musia obyvatelia okresu Detva cestovať za Lekárskou službou prvej pomoci do Zvolena Vytlačiť
 

PoliklinikaFebruar2017.jpg

Detva, 3. január 2018

Spoločnosť MEDIGOL, s.r.o., prevádzkovateľ ambulancie Lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) pre dospelých v Detve, požiadala Banskobystrický samosprávny kraj o zrušenie ambulancie LSPP pre dospelých.

V minulosti už Banskobystrický samosprávny kraj niekoľkokrát rokoval s týmto prevádzkovateľom ohľadom problémov spojených s prevádzkovaním LSPP a zabránil jej zrušeniu už v skoršom období.

Keďže poskytovateľ MEDIGOL s.r.o. požiadal v súlade s platnou legislatívou o zrušenie ambulancie LSPP k 31. decembru 2017 a verejná minimálna sieť LSPP podľa Nariadenia o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti zostáva zachovaná, Banskobystrický samosprávny kraj nebol kompetentný takejto žiadosti nevyhovieť.

Od 1. januára 2018 budú občania spádového územia okresu Detva ošetrení na LSPP Zvolen.

Po informácii, ktorá prišla v posledných dňoch zo strany organizátora LSPP, teda spoločnosti MEDIGOL s. r. o., že niektorí lekári nie sú ochotní vykonávať pohotovostné služby na pohotovostnej ambulancii v Detve, a preto MEDIGOL požiadal o zrušenie LSPP, všetci primátori a starostovia okresu Detva vyjadrili jednoznačný a rázny nesúhlas s týmto rozhodnutím.

Primátori a starostovia okresu Detva vyzvali spoločnosť MEDIGOL s. r. o. a praktických lekárov pôsobiacich v okrese Detva, aby prehodnotili svoj postoj a vyvinuli všetko úsilie o zachovanie Lekárskej služby prvej pomoci v Detve.

Výzva primátorov a starostov za zachovanie Lekárskej služby prvej pomoci v Detve

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Cieľom projektu bolo rozvíjať ekologické povedomieVytlačiť
 

P1100827.JPG

Súkromné centrum voľného času Majačik v spolupráci s riaditeľmi základných škôl a mestom Detva pripravilo dňa 15. decembra 2017 pre 40 talentovaných žiakov, ktorí reprezentujú základné školy a okres Detva na mnohých vedomostných, športových a kultúrnych súťažiach, exkurziu v regióne Podpoľania v rámci projektu Projekt kreatívnych podujatí pre mládež v Detve.

Výsledky, ktoré žiaci dosahujú svedčia o tom, že v Detve vyrastajú veľmi šikovné deti, ktoré robia pekné meno svojmu mestu v krajských aj celoslovenských súťažiach. Treba poďakovať nielen žiakom, ktorí voľný čas venujú vzdelávaniu, ale aj pedagogickým zamestnancom a vedúcim krúžkov, ktorí s deťmi pracujú. Odmenou pre žiakov bola exkurzia pod názvom Spoznaj svoj región s nasledovným programom:

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene

Výstava venovaná tematike Vianoc a rôznym vianočným aspektom. Výstava z nového cyklu nazvaná Vôňa slamy a ihličia bola venovaná tradičnej výzdobe príbytkov a hospodárstiev vo vidieckom prostredí počas vianočného obdobia, pričom sa zameriavala na jej magicko-obradovú stránku. Prostredníctvom prednášky, zbierkových predmetov, textov a fotografií poukázala na výzdobu, ktorá v minulosti predchádzala vianočným stromčekom a iným novším formám vianočnej dekorácie, ale zároveň žiakom priblížila aj vývoj vianočného stromčeka a jeho prenikanie do ľudového prostredia.

Prednášku na tému Význam, ochrana lesa a výstava výrobkov z dreva

Vedhračka - interaktívna výstava vedeckých hračiek a vynálezov spojená s hernými aktivitami detí pod názvom Škola hrou

Vianočná dedina

Cieľom projektu kreatívnych podujatí pre mládež v Detve je netradičným spôsobom formovať a rozvíjať ekologickú výchovu, správanie a povedomie prostredníctvom podujatia Deň Zeme, prehlbovať znalosti o regióne a formovať regionálnu výchovu cez podujatie Spoznaj svoj región a hľadať a rozvíjať talenty prostredníctvom podujatia Podpoľanie má talent. 

MestoDetva.pngProjekt bol spolufinancovaný z rozpočtu mesta Detva.


Text a foto: Mária Lešáneková


 
 

Poďakovanie za spoluprácu na záchrannej akcii po požiariVytlačiť
 

20171219_194854.jpg

Detva, 20. december 2017 

Mesto Detva týmto vyjadruje ocenenie a poďakovanie za profesionálne zvládnutie a mimoriadny ľudský prístup všetkých zúčastnených zložiek a dobrovoľníkov, tiež všetkých, ktorí ponúkli pomoc pri záchrannej akcii po požiari v bytovom dome na ulici A. Hlinku 16 v Detve.

25442829_1596685740374377_4435712202104072691_n.jpgRozsiahly požiar v byte vznikol 19. decembra po 17 tej hodine, ohrozil obyvateľov bytového domu a vyžiadal si materiálne škody.

Vďaka spolupráci skoordinovaných zložiek sa predišlo ďalším poškodeniam na zdraví u obyvateľov jedenásť podlažného bytového domu a ďalším materiálnym škodám. Požiar si vyžiadal evakuáciu všetkých obyvateľov bytového domu.

Mesto Detva vyjadruje ocenenie a poďakovanie príslušníkom Hasičského a záchranného zboru z Detvy, zo Zvolena, Lučenca, Banskej Bystrice, Pliešoviec a príslušníkom Dobrovoľného hasičského zboru mesta Detva. Rýchlej lekárskej pomoci Falck z Detvy a Rýchlej zdravotnej pomoci Falck z Hriňovej. Príslušníkom Obvodného oddelenia policajného zboru v Detve a príslušníkom Mestskej polície Detva.

Ďalej patrí poďakovanie pracovníkom mestského úradu, ktorí poskytovali asistenciu evakuovaným občanom v priestoroch Mestského úradu a všetkým, ktorí pomáhali na mieste alebo ponúkli ďalšiu materiálnu a inú pomoc.

V neposlednom rade patrí poďakovanie občanom, ktorí sa trpezlivo a disciplinovane riadili pokynmi záchranných zložiek.

Vedenie mesta Detva vyjadruje účasť dotknutým občanom a naďalej bude nápomocné pri zabezpečovaní ich potrieb a likvidácii škôd.

Text: Zuzana Juhaniaková
Foto: Mikuláš Klimo, Pavel Ganobčík


 
 

Pred Vianocami bol v Detve tradičný jarmok Vytlačiť
 

Betlehemci 2017.jpg

Týždeň pre sviatkami, v sobotu 16. decembra 2017, bol v Detve na námestí Vianočný jarmok.

Námestie SNP od zimného rána začali vypĺňať tovarom a stánkami najskôr jarmoční predajcovia. V rohu, v symbolickom gazdovskom dvore, chlapi kúrili pod kotly. Keď voda zovrela, začali sa tu pod šikovnými rukami tvoriť rôzne zabíjačkové dobroty a potom začala bublať i kapustnica.

Slávnostné otvorenie jarmoku z pódia ohlásila dve hodiny pred poludním moderátorka Eva Peknušiaková. Domácich i hostí na jarmoku privítal primátor mesta Ján Šufliarský a okrem dobrej nálady a kultúrneho úžitku z programu im poprial požehnané sviatky a úspešný nový rok.

Malý návštevník už našiel.jpg

Ozdoby zo šišiek upútali.jpg

Prichádza kráľ.jpg

Malá speváčka.jpg

Malá diváčka.jpg

Aj Králi idú do služby.jpg

Koledníci spod Vysokých Tatier.jpg

Zaspievali koledy.jpg

Na začínajúcu, už 17. prehliadku vianočných a novoročných hier, zo zákulisia dozerala Emília Sekerešová. Program rozohrial jarmočnú atmosféru na námestí. Náladu vytvorili Folklórna skupina Kicora z Lendaku, Detský folklórny súbor Maguráčik z Kežmarku, Detský folklórny súbor Ratolesť, Detský folklórny súbor Podpoľanček a Detský folklórny súbor Slniečko z Detvy a Folklórna skupina Detvani. Na pódiu sa objavil drevený had s Adamom a Evou, Betlehemci, vinšovníci.

Pomedzi stánky sa prechádzali rodiny, priatelia či páry a medzi predajnými stánkami hľadali príhodný vianočný darček. Kupovali med či medovinu, lokše i kožušinu. Dámy ale i páni si niesli nosili v rukách imelo, deti slakosti.

Kubovia, ako to už s nimi býva, zatiaľ obháňali po námestí dievčatá a obšívali mužov.

Kubo a dievča.jpg

Kubovia nedali pokoj.jpg

Primátor pri mestskom gazdovskom dvore ponúkal hrejúci čaj a pre tých starších aj čosi tuhšie.

Primátor podával čaj.jpg

A môže sa začať - foto Margita Gajdošová.jpgZabité. Môže sa začať.... Foto: Margita Gajdošová

Poslanci sa postarali o kus práce.jpg

Pán náčelník v inej roli.jpg

Kotly na plnú paru.jpg

Kapustnica sa podáva.jpg

Kolegyne z oddelenia podávali teplé jedlá.jpg

Čochvíľa bude rozvoniavať klobása.jpg

Kapustnica centrom pozornosti.jpg

Teplá pochúťka sa minula.jpg

Ešte sa nestihlo ani zimné slnko skloniť k západu, keď už v mestskom gazdovskom dvore vybrali z kotlov poslednú varechu kapustnice. Minula sa do poslednej kvapky, čo všetkým jej pripravovateľom slúži ako pochvala.

Práca sa ušla každému.jpg

Vianočný jarmok pripravilo mesto Detva v spolupráci s Kultúrnym centrom A. Sládkoviča v Detve, poďakovanie patrí aj účinkujúcim a dobrovoľníkom.

Atmosféra na námestí.jpg

Vianočná tradícia v podaní Detvanov.jpg

Detvani s betlehemom.jpg

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Poľana Cup Detva každým rokom láme svoje rekordy Vytlačiť
 

Poľana Cup Detva 2017.jpg

Prvý a druhý decembrový deň 2017 patrili na zimnom štadióne v Detve malým aj veľkým športovým talentom.

Tieto dni sa tu konal 6. pretek Slovenského pohára v sezóne 2017/2018 pod záštitou mesta Detva, zodpovedného prístupu všetkých rodičov a členov klubu ako aj obetavej podpory sponzorov.  

Už štvrtý ročník pod názvom Poľana Cup Detva privítal 180 detí z celého Slovenska. Z toho 14 pretekárov a 142 pretekárok spolu v 15 kategóriách slovenského pohára a aj 24 pretekárov a pretekárok mimo Slovenského pohára v štyroch kategóriách interpretačného korčuľovania.          

20171217_174553.jpg

20171217_174654.jpg

20171217_175149.jpg

20171217_172937.jpg

24799289_906818416158983_6781008225427208797_o.jpg

24831065_906818576158967_5606177429817974099_o.jpg

Predstavilo sa aj desať pretekárok z domáceho klubu Kraso klub Detva pod vedením trénerky Kataríny Dubanskej, ktoré svojimi úspechmi a výbornými umiestneniami len potvrdili, že je tento šport pre nich radosťou s veľkým cieľom zdokonaľovať sa a uspieť. Vybojovali pre klub tri vynikajúce pohárové umiestnenia.

V kategórii Mladšie nádeje 8 si úžasné prvé miesto vybojovala Lívia Chalupská. V kategórii Mladšie žiačky 11 taktiež prvé miesto Lucia Jacková a v kategórii Staršie nádeje 10 výborné tretie miesto Dominika Strečková.

Krásne jazdy s úspešnými bodovými hodnoteniami predviedli aj ostatné reprezentantky klubu, za čo im patrí veľká pochvala. V kategórii Staršie nádeje 10 patrilo štrnáste miesto Lucii Šulekovej. V kategórii Mladšie žiačky 11 obsadila Alexandra Ďuricová šieste miesto. Staršie žiačky s najväčším zastúpením získali v poradí Veronika Jacková jedenáste miesto, Natália Lepiešová pätnáste a Adela Liptáková šestnáste miesto. V kategóriách interpretačného korčuľovania sa predstavili Sofia Kubincová, ktorá obsadila pekné štvrté miesto a Diana Muráňová deviate miesto.

Poslednou kategóriou preteku v sobotu večer a zároveň úspešným záverom podujatia bola kategória Juniorky. Tej sa zúčastnil aj primátor mesta Detva pán Ján Šufliarský a slávnostne odovzdal ocenenia trom najúspešnejším juniorkám a ukončil tak pretek s vyslovením dôvery organizátorom pretekov a presvedčením, že sa stane v meste tradíciou a priláka na štadión ešte viac divákov z Detvy a celého okolia.

24273730_906816559492502_2566382386735857909_o.jpg

MestoDetva.pngPodujatie bolo spolufinancované z rozpočtu mesta Detva.

Text: Alena Strečková
Foto: Miriam Ďuricová


 
 

Reprezentačný mestský ples 2018 bude 13. januáraVytlačiť
 

Ples v Detve.jpg

Mesto Detva a Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča pozývajú verejnosť na Reprezentačný mestský ples 2018 v sobotu 13. januára 2018 v Detve.

Ples začne slávnostnou fanfárou o 20.00 h. vo veľkej sále Domu kultúry Andreja Sládkoviča v Detve. Hrať bude ľudová hudba a orchester Konzervatória Jána Levoslava Bellu z Banskej Bystrice.

Program plesu bude moderátorským slovom sprevádzať herečka Bibiana Ondrejková.

Predpredaj vstupeniek na reprezentačný ples bude od 18. decembra 2017 v pokladni Mestského úradu v Detve. Viac informácií: Zuzana Lepiešová, tel: 0915 978 804.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Klub dôchodcov č. 3 si sprítomnil vianočné chvíle spoločným posedením Vytlačiť
 

Príhovor Pavla Goliana - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

„Vážení hostia, milé seniorky, seniori, dovoľte mi prihovoriť sa k vám v čase, keď len pár dní nás delí od krásnych sviatkov Vianoc, ktoré sú plné pokoja, lásky a porozumenia,“ privítal členov Klubu dôchodcov č. 3 jeho predseda Pavel Golian na stretnutí 5. decembra 2017.

Na posedenie pri vianočnom stromčeku prišlo vyše dvesto zo všetkých členov klubu a celkom zaplnili veľkú sálu Domu kultúry Andreja Sládkoviča v Detve.

Momentka z posedenia pri stromčeku - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Atmosféra posedenia pri stromčeku.jpg

Výbor klubu pripravil pre členov i pozvaných hostí pohostenie aj kultúrny program. Malí detskí herci z Materskej školy, Nám. SNP 17 prítomných rozveselili vianočnými scénkami. Hudobne ich sprevádzala pani učiteľka Ria Kráľová.

Potom sa o zábavu postaral heligónkar Jozef Uhrin. Dámy z tanečnej skupiny Radosť sa na nerozpoznanie prezliekli do kostýmov sympatických čarodejníc, ale nielen to. Piesňami sálu zaplnila spevácka skupina Senior.

Deti z Materskej školy Nám SNP 17.jpg

Program divákov zaujal.jpg

Posedenie pri stromčeku.jpg

Potlesk tanečnej skupine Radosť.jpg

Čarodejnice.jpg

Spevácka skupina Senior.jpg

„V tento sviatočný čas chcem pozdraviť všetkých členov nášho klubu, zvlášť chcem pozdraviť našich chorých seniorov, či sú v nemocnici alebo doma,“ uviedol Pavel Golian.

Slová vďaky za celoročnú podporu adresoval všetkým sponzorom podnikateľom a pracovníkom mesta, ktorí Klubu dôchodcov č. 3 pomohli alebo s ním spolupracovali.  

Prípitok - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Čas na rozhovory za stolom.jpg

„Prajem vám všetkým ešte raz požehnané a príjemné prežitie Vianočných sviatkov, nech ticho Vianoc vás všetkých naplní pravým pokojom, radosťou, láskou, zdravím a Božím požehnaním po celý nový rok 2018,“ zaželal prítomným Pavel Golian.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Príďte sa zahriať na Vianočný jarmok na námestíVytlačiť
 

Betlehemci v roku 2016.JPG

Prehliadka vianočných a novoročných hier folklórnych kolektívov z Podpoľania i z pod Tatier, hrejúca kapustnica či nápoje a samozrejme jarmočníci naplnia námestie v historickom centre Detvy v sobotu 16. decembra 2017.

Slávnostné otvorenie jarmoku primátorom mesta bude o 10.00 h. a hneď sa na pódiu vystriedajú viaceré folklórne kolektívy z Podpoľania, z Kokavy a z podtatranského Lendaku.

Tento už 17. ročník prehliadky vianočných a novoročných hier potrvá pár hodín. Návštevníci sa môžu tešiť na Betlehemcov, na Troch kráľov, na vianočnú hru chodenie s hadom či chodenie so Šopkou. Zaznejú aj koledy a vinše.

O veselú náladu sa postará Folklórna skupina Detvani, Folklórna skupina Kicora z Lendaku, Detský folklórny súbor Maguráčik z Kežmarku, Detský folklórny súbor Ratolesť, Detský folklórny súbor Podpoľanček a Detský folklórny súbor Slniečko z Detvy.

Návštevníci jarmoku sú pozvaní zohriať sa i zvnútra k stánku mesta Detva, kde sa pre nich od sobotného rána bude variť kapustnica a ďalšie zabíjačkové dobroty.

Na Vianočný jarmok do Detvy pozýva mesto Detva v spolupráci s Kultúrnym centrom A. Sládkoviča v Detve.

Na hrejivé dobroty treba prísť skôr, pretože kto neskôr príde, zostane hladný, so západom slnka sa totiž jarmok skončí.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Čítajme našim deťomVytlačiť
 

Slovensko cita detom.jpg

„Hrdinom projektu Celé Slovensko číta deťom sú deti a rodina, jej atmosféra,“ uvádza organizátor stretnutia, ktoré sa odohralo v Detve 7. decembra 2017.

Primator cital detom.jpgDeťom zídeným v Dome kultúry A. Sládkoviča jednu rozprávku prečítal aj primátor mesta Ján Šufliarský. Vybral pre ne príbeh o kocúrovi v čižmách, pretože tento, ako sa im priznal, bol jeho najobľúbenejším.  

O svojom detstve v rodnej Očovej deťom porozprával aj pán profesor Milan Križo a potom im zaspieval jednu z jeho srdcu blízkych piesní.

Misiou tohto projektu je dobro, ktoré pravidelné hlasné čítanie prináša.

Čítať deťom je nenahraditeľné, pretože uspokojuje najdôležitejšie emočné potreby dieťaťa, vytvára pevné puto medzi rodičom a dieťaťom, podporuje jeho sebavedomie, dieťaťu dáva pocit istoty, zázemia, spolupatričnosti a rozvíja jazyk, slovnú zásobu, dáva slobodu vyjadrovania.

Logo Celé Slovensko číta deťom.jpg

Ďalšími hosťami, ktorí deťom čítali, bola vedúca katastrálneho odboru v Detve Anna Gallová, riaditeľ Podpolianskeho osvetového strediska Igor Danihel a herec Ondřej Daniš z Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Medzi hosťami nechýbala Viera Kučerová, prezidentka občianskeho združenia Celé Slovensko číta deťom.

Deti počúvajú.jpg

Atmosféru moderátorským slovom dotvárala moderátorka Anna Bažíková a koledy v cudzích jazykoch pôsobivo zaspievali žiaci speváckeho zboru Superar zo Základnej školy s Materskou školou Alexandra Vagača v Detve. Dirigentskú paličku mala v ruke Oľga Budinská.

Dirigentka Oľga Budinská.jpg

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Postupná rekonštrukcia v Dome smútku pokračuje aj v zimnom období Vytlačiť
 

Prístrešok - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Detva, 11. decembra 2017

V modernizovaní Domu smútku mesto Detva, ktoré už dva roky spravuje cintorín, pokračuje aj v zimnom období.

Na prelome novembra a decembra 2017 mesto nanovo vymaľovalo obradnú sieň a vo vnútorných zadných priestoroch vymenilo pôvodnú, viac ako štyridsaťročnú dlažbu, za novú dlažbu pieskovej farby.

Úprav sa dočkala aj kancelária prvého kontaktu, ktorá tiež dostala novú dlažbu a stierkovanie stien. Pár dní predtým v tejto kancelárii inštalovali nové plastové okná so žalúziami a vstupy do budovy zo zadnej strany majú nové plastové dvere. Katafalk v obradnej sieni dostal nový obklad.

Z obradnej siene - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Ako ďalej konkretizoval Peter Gonda, zamestnanec mesta poverený správou cintorína, na prelome novembra a decembra dokončili aj prístrešok vedľa Domu smútku. Mesto sa ho rozhodlo postaviť po požiadavkách občanov, aby poslúžil v prípadoch početných účastníkov pohrebov, ktorí sa nezmestia do obradnej siene a bude ich chrániť pred vplyvom počasia. Prístrešok je drevenou prístavbou, zastrešuje plochu 33 metrov štvorcových, vedie k nemu nový chodník zo zámkovej dlažby. Zmluvná cena za dielo je 7890 Eur.

Víziou mesta je pokračovať v komplexnej rekonštrukcii Domu smútku aj v nasledujúcich mesiacoch, na rade je modernizovanie sociálnych zariadení, miestností pre úpravu nebohých či kanalizácie.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Na predvianočnom posedení spomínali na službu v samospráveVytlačiť
 

Speváčky - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Bývalí zamestnanci samosprávy sa v pondelok 11. decembra 2017 stretli v Mestskom úrade v Detve na predvianočnom posedení.

Potlesk ako odmena - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Predvianočný program pre nich spolu s kolegami zorganizovala zamestnankyňa mesta Viera Golianová, predsedníčka základnej organizácie Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry v Detve.

Z programu - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Príjmete s Betlehemom - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Malí vinšovníci - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Najskôr v obradnej sieni a následne v zasadacej miestnosti sa zišlo osemnásť dám a pánov, ktorých spojili roky práce pre samosprávu v Detve. Pod strechou mestského úradu ich rád privítal a pozdravil prednosta Štefan Slemenský.  

Kultúrny program si pre prítomných nacvičili deti z Detského folklórneho súboru Podpoľanček pod vedením Dany Rusinovej. Obradnú sieň zaplnili dojemné tóny vianočných kolied, Betlehemci ale i humorná scénka s dreveným hadom.

Stretnutie bývalých zamestnancov - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Malých farmárov, pestovateľov a chovateľov pozývajú na regionálne stretnutieVytlačiť
 

Detva Piešť Jaroslav Dominik.jpg

Detva 6. december 2017

Vidiecke partnerstvo banskobystrického kraja v spolupráci s Partnerstvom Muránska planina - Čierny Hron pozývajú malých farmárov, pestovateľov, chovateľov a producentov miestnych potravinárskych výrobkov na regionálne stretnutie k projektu: Príprava regionálnych odbytových partnerstiev.

Stretnutie sa uskutoční v stredu 13. decembra 2017 o 14.00 hod. na Obecnom úrade v Čiernom Balogu.

Vítaní sú malí farmári, pestovatelia, chovatelia a producenti miestnych potravinárskych výrobkov, remeselníci, ktorí majú záujem podporovať odbyt miestnych produktov z okresov Banská Bystrica, Brezno, Detva.

Cieľom stretnutia je nájsť vhodnú formu odbytu miestnych potravinárskych produktov v horskom vidieckom regióne.

Z organizačných dôvodov je potrebné nahlásiť svoju účasť najneskôr do 12. decembra 2017 do 14.00 hod. na telefónnom čísle 0918118034 alebo mailom na: partnerstvompch@gmail.com.

Text: Michaela Murínová
Ilustračné foto: Jaroslav Dominik


 
 

Nové fitness otvorili verejnosti na Štúrovej uliciVytlačiť
 

Prestrihnutie pásky.jpg

Občianske združenie Zorale Čawe otvorilo 4. decembra 2017 nové fitness centrum pre verejnosť na ulici Štúrovej v Detve.

Návštevníci v ňom môžu posilňovať na rebrinách, stacionárnom bicykli, bežeckom páse, posilňovacích vežiach, bench lavici, šikmej lavičke. K dispozícii tam majú aj obojručné činky a jednoručky. Po cvičení je k službám návštevníkov nový sprchový kút a sociálne zariadenia.

Otvorenie fitness Zorale Čawe.jpg

Ako informoval Jozef Výbošťok, ktorý na projekt dohliadal, posilňovňa je otvorená pre verejnosť každý deň od 9.00 h. do 19.00 h. okrem nedele, kedy je deň voľna. Každú stredu a sobotu je posilňovňa vyhradená len pre dámy. Vstup je spoplatnený.

Posilnovacie naradie.jpg

Na otvorenie prišli hostia.jpg

Návštevníci nájdu fitness na Štúrovej ulici v nebytových priestoroch, číslo domu 29. Oddelenie správy majetku Mestského úradu v Detve zabezpečilo v priestoroch stavebné práce na oprave omietok, podláh, vymaľovanie a podlahovú gumu. Členovia občianskeho združenia predtým zabezpečili odstránenie zostarnutej omietky zo stien.

Fitness Zorale Cawe pri vstupe.jpgV slávnostnom príhovore predseda občianskeho združenia Maroš Oláh okrem iného poďakoval všetkým, ktorí k zriadeniu aj k zariadeniu fitness centra prispeli.

V priestoroch bola potrebná aj nová elektroinštalácia, rozvod tepla či vody, ktorú zrealizoval správca bytového fondu a sponzor urobil novú dlažbu v prístupovej chodbe.

Nasledovalo oficiálne prestrihnutie pásky. Primátor Ján Šufliarský symbolickým gestom prestrihnutia oficiálne otvoril prevádzku tohto fitness centra.

MestoDetva.pngProjekt bol spolufinancovaný z rozpočtu mesta Detva.

Text: Zuzana Juhaniaková
Foto: Jozef Výbošťok


 
 

Deti predviedli svoje nové korčuliarske schopnostiVytlačiť
 

Korčuliari sa navzájom povzbudzovali - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Materská škola, A. Bernoláka 19 v Detve vo štvrtok 30. novembra 2017 úspešne ukončila kurz korčuľovania prehliadkou detského korčuliarskeho umenia na zimnom štadióne v Detve. Najpopulárnejšiemu zimnému športu, korčuľovaniu sa už venujú sedemnásť rokov.

S pani učiteľkou Annou Fáberovou - foto Zuzana Juhaniaková (2).jpg

Počas kurzu prihliadajú na schopnosti dieťaťa a jeho vek, preto sa do kurzu môžu prihlásiť deti vo veku päť až šesť rokov. Tento rok v kurze s názvom Šikulkovia na korčuliach mali prihlásených 22 detí, z toho vytvorili štyri družstvá.

Korčuliarka s pani učiteľkou Oľgou Poliačikovou - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Pod dohľadom pani učiteľky Andrey Lalíkovej - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Pokyny pred prehliadkou - foto Anna Fáberová.jpg

Tri družstvá boli začiatočníci, kde sa deti pod vedením pani učiteliek Oľgy Poliačikovej, Anny Fáberovej a Andrey Lalíkovej naučili základné korčuliarske zručnosti, cupitať, chodiť po ľade, padať, vstávať, kĺzať sa po ľade, zohýbať kolená a v závere jazdiť samostatne na korčuliach.

Tí zdatnejší – pokročilí pod vedením pani učiteľky Ladislavy Ruščákovej sa zdokonaľovali v korčuľovaní, zamerali sa na jazdenie v správnom korčuliarskom postoji, ale naučili sa mnohé korčuliarske prvky ako napríklad lastovičku, bociana, vlnovky, cibuľky, kolobežku, jednoduchú piruetku, rôzne otočky, jazdu vzad, základy brzdenia pluhom a iné.

Pred štartom - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Kurz prebieha v rozsahu desať dní, v trvaní jednej hodiny denne. Súčasťou každej hodiny sú hry a súťaže a priebeh hodiny je hravou a zábavnou formou.

Spolužiaci fandia - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

S eleganciou - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

V závere kurzu si deti odniesli po zdolaní jednoduchej prekážkovej dráhy diplomy, medaily, malé darčeky a samozrejme sladké odmeny.

Zvečnili sa s medailami - foto Anna Fáberová.jpg

Svojich korčuliarov prišli povzbudiť rodičia, starí rodičia a malí diváci z ich materskej školy. Mnohí odchovanci sú v súčasnosti výborní hokejisti alebo krásne a šikovné krasokorčuliarky. Korčuľovanie je nielen základom pre tieto dva športy, ale aj jedným z elementárnych pohybov, ktoré by deti mali zvládnuť v rannom detstve.

„Teší nás, že naša materská škola tak každoročne prispieva k športovému rozvoju našich detí,“ priznávajú na záver organizátorky kurzu.

Text: Ladislava Ruščáková
Foto: Anna Fáberová, Zuzana Juhaniaková


 
 

Poďakovanie za podporu malého Peťka Vytlačiť
 

Foto benefičný koncert.jpg

Detva 5. december 2017

Rodičia malého Petríka Uhrina adresujú následné úprimné poďakovanie všetkým dobrodincom a účinkujúcim na benefičnom koncerte, ktorým Peťka podporili finančne alebo angažovanosťou, v piatok 1. decembra 2017 v Dome kultúry A. Sládkoviča v Detve:

Peťko Uhrín.jpg„Drahí čitatelia!

Moje meno je Peťko Uhrin a mám päť rokov. Narodil som sa so zdravotným postihnutím, konkrétnejšie ide o genetickú poruchu s názvom Kabuki syndróm. Môj vývin sa posúva vďaka tomu, že pravidelne navštevujem špeciálne rehabilitácie a rôzne centrá. Je to však finančne náročné, pretože zdravotné poisťovne to odmietajú preplácať. Z tohto dôvodu sa dňa 1. decembra 2017 konal benefičný koncert v Dome kultúry A. Sládkoviča v Detve.

Touto cestou by som chcel spolu s mojimi rodičmi vyjadriť obrovskú vďaku! V prvom rade sa chcem poďakovať Detskému folklórnemu súboru Ratolesť za krásnu myšlienku zorganizovať práve pre mňa spomínaný benefičný koncert. Všetkým ľuďom, ktorí sa nejakým spôsobom zúčastnili na zrealizovaní tohto podujatia. Ďalej chcem poďakovať všetkým účinkujúcim, ktorí si našli čas a s chuťou sa prezentovali na pódiu. Poďakovanie patrí aj mestu Detva a Kultúrnemu centru A. Sládkoviča.

A v neposlednom rade všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí sa zúčastnili na koncerte a finančne prispeli.

 

Vďaka Vám a Vašim príspevkom budem môcť absolvovať ďalšie rehabilitácie, ktoré mi pomáhajú v mojom oneskorenom vývine. Ešte raz všetkým veľmi pekne ďakujem za štedrosť a Vaše dobré srdcia.“

Text: Jana Gažová, Zuzana Juhaniaková
Foto: Jana Boráková


 
 

Čím žilo Podpolianske múzeum v roku 2017Vytlačiť
 

Návštevníci modrotlače v Podpolianskom múzeu - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Aj keď sa to nezdá, rok 2017 čoskoro zatvára dvere a neúprosne sa blíži aj čas bilancovania. Je tomu tak aj v Podpolianskom múzeu: splnené – nesplnené, čísla, štatistiky, hodnotenia... Všetko v neskutočne rýchlom kolotoči dní pomaly už uplynulého roka...

Modrotlač, krátkodobá výstava v Podpolianskom múzeu je predlžená aj počas budúceho roka (2).JPGPrezentačné aktivity – azda v múzeách všeobecne – sú verejnosťou vnímané najviac, aj keď za sebou skrývajú množstvo drobnej, na prvý pohľad neviditeľnej práce. Okrem stálych výstav v tomto roku múzeum ponúklo širokej verejnosti krátkodobé výstavy Krása krivej ihly a Modrotlač. Obe úspešne prezentovali v síce komornom, ale dôstojnom prevedení výber z muzeálnych zbierok a súdiac podľa odoziev boli príjemným prekvapením tak pre domáceho i mimoregionálneho návštevníka, zaujali laickú i odbornú verejnosť.

Výstava Modrotlač ostáva sprístupnená ešte celý budúci rok 2018.

Záver roka pracovníci múzea spestrili interaktívnou výstavu Etudy z dreva - Drevené hračky, ktorá je zapožičaná z Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene a je sprístupnená do 20. decembra 2017. Pracovníci múzea okrem vlastných výstav poskytli zbierkové predmety iným múzeám na Slovensku na účely doplnenia ich vlastných krátkodobých výstav, okrem toho spolupracovali ako kurátori autorských výstav vo Zvolene  a Lučenci.  

Prezentačné aktivity zahŕňajú široké spektrum kultúrno – vzdelávacích podujatí, ako sú prednášky, besedy, sprievody v historickej časti mesta či prezentácie pre rôzne organizácie i širokú verejnosť, niektoré špecificky venované predškolským i školským inštitúciám. Z množstva aktivít zaujali  verejnosť prednášky s archeologickou tematikou a záberom na ochranu kultúrnych pamiatok. Tak bola zameraná prednáška o Pustom hrade a Detve, kde prednášali Ján Beljak a Noémi Beljak Pažinová,  o Vígľašskom hrade, ktorú prednášala Marta Mácelová. Tento cyklus prednášok pokračuje aj na budúci rok s prizvanými lektormi.   

Foto: Vedúca Podpolianskeho múzea Renata Babicová so spolupracujúcou výtvarníčkou Agátou Hlinicovou.

Kresba ihlou, výstava gobelínov výtvarníčky Agáty Hlinicovej vo Zvolene, vernisáž 9. 1. 2017, kurátorka výstavy Renata Babicová (2).JPGObľúbenými zostávajú i tvorivé dielne vhodné k výstavám i s rôznou tematikou na požiadanie. Muzeálna „kuchyňa“ je samozrejme aj o ďalšom rade odborných činností podliehajúcich platnej legislatíve. Predstavuje ju hlavne zbierkotvorná činnosť, nákup a tvorba zbierkového fondu, následne jeho dokumentácia – popis a charakteristika, náročná je i ochrana a starostlivosť o zbierky. Až potom sa vystavuje a prezentuje. V tejto oblasti azda stojí za zmienku, že Podpolianske múzeum spolupracuje s Múzeom SNP – Digitalizačným centrom v Banskej Bystrici, kde sa počas posledných dvoch rokov podarilo dať ošetriť 314 predmetov konzervovaním a deväť predmetov reštaurovaním, v ošetrení a zároveň digitalizácii zbierok sa postupne cielene pokračuje. Len tak sa zaručí ich zachovanie pre budúce generácie.

V muzeálnom rebríčku má dôležitú úlohu vedecko-výskumná činnosť, nezanedbateľná je aj publikačná alebo edičná, propagačná činnosť, metodická pomoc a poskytovanie služieb verejnosti, všetko práce náročné na čas, precíznosť, pri výskume v archívoch a štúdiu dostupných prameňov. V tomto smere sa pracovníci múzea v roku 2017 rozhodli posilniť práve oblasť propagačných výstupov.

Ozveny duše, autorská výstava majstrovi Tiborovi Kobličkovi v rámci slávnostného programu v Lučenci,vernisáž 19. 5. 2017. Kurátorka výstavy Renata Babicová (2).JPGFoto: Ozveny duše, autorská výstava majstrovi Tiborovi Kobličkovi.

Prostredníctvom Fondu na podporu umenia realizovali projekt Spoznávaj región Podpoľanie zhotovili propagačný materiál v troch sadách z histórie a tradičnej ľudovej kultúry Podpoľania a to Detva v premenách času, 230 rokov prvej slovenskej bryndziarne a Krása krivej ihly.  

Jeho zámerom bolo prostredníctvom výberu fotografií, archívnych materiálov a zbierok múzea na základe odborného výskumu a dokumentácie priblížiť a spropagovať širokej verejnosti materiálne a kultúrne hodnoty Detvy i v kontexte Slovenska. Hlavným partnerom pri finančnom zabezpečení projektu v sume 3500 € bol Fond na podporu umenia, dofinancovanie v sume 490 € realizovalo múzeum z vlastného rozpočtu.

Ostáva veriť, že všetky spomenuté i nespomenuté činnosti prispeli k rozširovaniu informácií a rozhľadu domácich i mimoregionálnych návštevníkov. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí Podpolianske múzeum a jeho pôsobenie podporujú, navštevujú jeho aktivity zblízka i zďaleka. Tých, ktorí nestihli navštíviť jeho posledné výstavy, kolektív múzea srdečne pozýva do jeho priestorov.

Text a foto: Renata Babicová
Foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

V Detve súťažila slovenská špička, ale aj hobby bežci Vytlačiť
 

Bežci mestského behu 2017 pred štartom - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Detva, 29. november 2017

Počas tohto roku sa v Detve konal už 4. ročník behu O primátorov krpec s novým profilom trate, ale aj úplná novinka na Poľane a to pretek s názvom SkyRace.

Počas Dní mesta Detva, 7. októbra 2017, sa konal už 4. ročník bežeckého preteku O primátorov krpec. Tento rok sa organizátori rozhodli prispôsobiť profil trate hobby bežcom z Detvy a okolia, preto sa z krosového behu stal päťkilometrový mestský beh, ktorý viedol ulicami Detvy. Tento krok má prispieť k väčšiemu záujmu ľudí o beh.

Dievčatá na registračnom stanovišti - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Päťkilometrovú trať, ktorá štartovala na Námestí SNP a končila pri Vagačovom dome, ovládol za 17 minút a 31 sekúnd Peter Blažek a zo žien Miriam Pozníková za 22 minút a 40 sekúnd.

Odštartoval ich primátor - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Výsledky 4. ročníka behu O primátorov krpec

Muži do 40 rokov

Peter Blažek 17:31

Ján Nociar 17:34

Miloš Hric 17:49

 

Muži nad 40 rokov

Ján Kamenský 18:31

Július Lisičan 22:39

Ján Čáni st. 23:15

 

Ženy do 40 rokov

Alena Špániková 22:53

Lucia Gondášová 23:09

Ľudmila Čániová 24:03

 

Ženy nad 40 rokov

Miriam Pozníková 22:40

Katarína Strmeňová 26:07

Andrea Gordošová 27:12

 

Bear Foot Poľana SkyRace ovládli Zvolánek a Vidová

Štart Bear Foot Poľana Skyrace - foto Vratko Boleslavský.jpg

Svahy vyhasnutej sopky Poľana hostili 12. augusta 2017 prvý SkyRace pretek pod názvom Bear Foot Poľana SkyRace s celkovou dĺžkou 21 kilometrov a prevýšením 1200+ metrov. 

Sobotné ráno malo príjemných 20°C, pod mrakom, ale zároveň hrozne dusno. Na štarte sa pri Horskom hoteli Poľana zišlo cez 70 pretekárov z celého Slovenska, čo organizátori považujú na 1. ročník za úspech.

Pretekárov čakal náročný zbeh na Bystré-Vrátka, odkiaľ pretekári stúpali cez Vodopád Bystrô naspäť na Horský hotel Poľana. Nasledoval technický zbeh na Kaľamárku, kde bežci obiehali bývalé keltské hradisko a ďalšie náročné stúpanie cez Vrch Detva až do cieľa, kde dobehol prvý Richard Zvolánek, nasledovaný Dušanom Krajčovičom a Martinom Kovaľom.

V ženskej kategórii zvíťazila Eva Vidová, za ktorou skončili Janka Gombalová a Dáša Lisá.

Vraj každý Slovák by mal vystúpiť na tri rýdzo slovenské vrcholy Kriváň, Kráľovu hoľu a Poľanu. Preto aj organizátori behu sú radi, že na tomto pre mnohých neznámom mieste s nádhernou prírodou sa  podarilo v spolupráci so Slovenskou Skyrunningovou asociáciou zorganizovať takýto pretek, z ktorého sa stane stálica.

Bear Foot Polana Skyrace 2017 - foto Vratko Boleslavský.jpg

Výsledky Bear Foot Poľana SkyRace 2017

Muži do 40 rokov

Richard Zvolánek (Arch Max / Julbo Slovensko) 1:46:54

Dušan Krajčovič (Svetielko nádeje) 1:49:26

Martin Kovaľ (VitalCity.sk) 1:50:10

 

Muži nad 40 rokov

Roman Hollóši (Zvolen) 2:06:12

Erik Lenhardt (AK Zdravie v pohybe Lučatín) 2:07:28

Jíři Škvařil (Continental Sport Club Zvolen) 2:23:50

 

Ženy – bez rozdielu veku

Eva Vidová (ŠK Muránska Dlhá Lúka) 2:19.51

Janka Gombalová (KTŠ UMB BB) 2:22:14

Dáša Lisá (Výživná štvorka) 2:28:54

 

Štafety

Kršňáková / Gombalová (Moderný päťboj) 2:28:23

Kalma  / Ondrejka (bez klubu) 2:29:13

Demočko / Kolibárová (MARAS team) 2:39:28

Beh O primátorov krpec s novým profilom trate

 

MestoDetva.pngOba behy boli spolufinancované z rozpočtu mesta Detva.

Text: Marián Líška
Foto: Vratko Boleslavský, Zuzana Juhaniaková


 
 

Mesto Detva sa uchádza o finančnú podporu na cyklocestu z eurofondovVytlačiť
 

Cyklochodník vedie popri historickom medokýši - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Detva, 28. novembra 2017 - Mesto Detva požiadalo o nenávratný finančný príspevok na vybudovanie cyklocesty, ešte dňa 19. septembra 2017 podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt na vybudovanie cyklocesty v celkovej výške 547 162,81 Eur elektronicky cez portál ITMS2014+. 

V písomnej forme bola žiadosť prevzatá riadiacim orgánom Operačného programu Integrovaný Regionálny operačný program dňa 22. septembra 2017.

V súčasnosti je žiadosť v odbornom hodnotení po úspešnom procese administratívneho hodnotenia.

Text: Anna Cíbiková
Ilustračné foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Detvianska umelecká kolónia usporiadala sympózium zahraničných výtvarníkovVytlačiť
 

Momentka zo sympózia - foto Jaroslav Švábenský.jpg

Medzinárodné sympózium domácich aj zahraničných výtvarníkov usporiadala Detvianska umelecká kolónia pod vedením Milana Malčeka v dňoch 5. až 10. novembra 2017 v známom penzióne s jazdeckým dvorom v Pstruši.

Milan Malček medzi výtvarníkmi - foto Jaroslav Švábenský.jpg

Sympózia sa zúčastnili 27 umelci zo Slovenska, Poľska, Česka, Srbska, Maďarska, Rakúska a Nemecka.

Diela sympózia - foto Jaroslav Švábenský.jpg

Súčasťou sympózia bola aj vernisáž Timei Konôpkovej zo Stožku.

Timea Konôpková - foto Jaroslav Švábenský.jpg

Vernisáž Timei Konôpkovej - foto Jaroslav Švábenský.jpg

Počas sympózia autori vytvorili 73 umeleckých diel. Na záver umelci odcházali so želaním opäť sa vrátiť na podujatie organizované Detvianskou umeleckou kolóniou.

Účastníci sympózia - foto Jaroslav Švábenský.jpg

Súčasťou sympózia bola i malá slávnosť v obradnej sieni mesta Detva.

Text a foto: Jaroslav Švábenský


 
 

Bola to zlatá jeseň pre gymnastky ...Vytlačiť
 

Spoločná s dievčatami.jpg

Detva, 22. november 2017 - Dve víťazstvá v Slovinsku, dve v Nových Zámkoch, jedno v Trnave, k tomu viaceré druhé a tretie miesta... Detvianske gymnastky majú za sebou mimoriadne úspešnú jeseň 2017.

Začiatkom decembra ich ešte tu v Detve čakajú posledné preteky sezóny, v ktorých pôjde o veľa, trénerka Katarína Krekáňová už teraz hovorí o vydarenom roku. Má aj prečo, veď nebolo pretekov, kde by sa jej zverenkyne neprebojovali na popredné priečky.

23130973_1265775553527423_4006376358823141038_n.jpg

„Určite som veľmi spokojná, dievčatám sa podarilo presadiť aj v ťažkej medzinárodnej konkurencii,“ hodnotí trénerka. Margaréta Gondová a Chiara Bunce dokázali v septembri vyhrať viacboj vo svojich kategóriách, ako staršie žiačky a juniorky, na prestížnom podujatí Šalamúnov memoriál v Maribore. Tohto roku sa konal už 50. ročník, na ktorom sa zúčastnilo 125 pretekárok z desiatich krajín. Medzi ženami sa nestratila ani Radoslava Kalamárová, ktorá sa vrátila do súťažného kolotoča po zranení. Najviac sa jej darilo na bradlách, kde obsadila vo finále výborné druhé miesto.

22555182_1254451721326473_3910194876583388950_n.jpg

Slovenská špička

Gymnastky Klubu športovej gymnastiky (KŠG) Detva patrili medzi najlepšie aj na pretekoch Slovenského pohára. V Nových Zámkoch v októbri zvíťazili Radoslava Kalamárová (ženy), Nela Ostrihoňová (najmladšie žiačky) a  Margaréta Gondová (staršie žiačky). Margarétkine zostavy sú veľmi náročné, hoci je len staršia žiačka, zvláda viaceré prvky s obtiažnosťou senioriek.

Na pódium sa v Slovenskom pohári dostali aj Sára Dydi v juniorkách, Lucia Dobrocká (mladšie žiačky) a Ema Ridzoňová a Eva Bystrianska (najmladšie žiačky).

,,Dôležité je, že všetky splnili výkonnostnú triedu,“ vyzdvihuje pretekárky Katarína Krekáňová. To znamená, že dokázali odcvičiť predpísaný program s určenou obťažnosťou cvičebných tvarov a dostať za to bodové hodnotenie, ktoré im zaručilo postup na Majstrovstvá Slovenska, ktoré sa uskutočnia prvý decembrový víkend v Detve paralelne s Memoriálom manželov Žifčákovcov.

Aj mladé gymnastky majú za sebou prvé veľké medzinárodné podujatie - Vítkovickú kladinu v Ostrave. Preteky s dlhoročnou tradíciou, kde svojho času štartovali ešte aj dnešné detvianske trénerky, slúžilo tentoraz na zbieranie skúseností. „Dievčatá súťažili s pretekárkami o päť rokov staršími, no aj tak boli na ich vystúpenia priaznivé ohlasy,“ pripomína trénerka Zuzana Ostrihoňová.

23167882_1265781100193535_6961642808036981467_n.jpg

Pôjdu na Majstrovstvá Európy?

Sezóna sa pomaly končí, no záverečné vystúpenie na Memoriáli manželov Žifčákovcov bude z pohľadu budúcej sezóny veľmi dôležité. Táto súťaž je vedená ako odrazový mostík na budúcoročné majstrovstvá Európy v Glasgowe. Účasť má zatiaľ istú iba olympionička, Bratislavčanka Barbara Mokošová a ostávajú ešte štyri miesta, o ktoré budú dievčatá bojovať v jarných súťažiach 2018.

„Ak by sa dievčatám podarilo splniť kritériá, Slovensko by mohlo postaviť do súťaže kompletné družstvo,“ robí si plány Katarína Krekáňová. Bolo by to fantastické, keďže naposledy malo Slovensko zastúpené družstvo na majstrovstvách sveta 2002. Ambície trénerky však siahajú ešte vyššie – ak by sa podarilo sformovať spomínané družstvo, pri dobrej konštelácii by toto družstvo mohlo zabojovať aj o účasť na októbrových majstrovstiev sveta v Katare, čo by bol už prvý krôčik v boji o miestenku na olympijské hry 2020 v Tokiu.

„K tomu však treba veľa priaznivých okolností – tvrdú prípravu, dobré zdravie a kvalitnú regeneráciu,“ zdôrazňuje trénerka a dodáva: "práve v systéme prípravy a regenerácie u nás chýba podpora zo strany štátu a ostáva to na klube a rodičoch. Aj preto sme nesmierne vďační všetkým, ktorí nám pomáhajú."

"Touto cestou chceme vyjadriť veľké poďakovanie sponzorom KŠG Detva, osobitne mestu Detva, Základnej škole na ulici Obrancov mieru a Gymnáziu v Detve,“ hovorí Katarína Krekáňová.

MestoDetva.pngČinnosť Klubu športovej gymnastiky Detva je spolufinancovaná z rozpočtu mesta Detva.

 

Text: Gabriela Novosadová
Foto: Katarína Krekáňová


 
 

Nové obchodné centrum víta verejnosť pri vstupe do DetvyVytlačiť
 

Návštevníci na otvorení - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Od utorku 21. novembra 2017 otvorilo svoje predajne v Detve nové obchodné centrum. Predajný komplex slúži obyvateľom okresného mesta, okolitých obcí, ako aj cestujúcim, ktorí cez Detvu prechádzajú. Stojí v bezprostrednej blízkosti cesty, ktorá spája Zvolen a Lučenec, vedľa autobusového nástupišťa a blízko privádzača z rýchlostnej cesty R2 od Zvolena po Kriváň.

Predajne spája chodník - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

"Stavbou nového obchodného centra sa rozšírila a skvalitnila ponuka predajných služieb a sortimentu tovarov v Detve, vznikli nové pracovné miesta, zatraktívnila a skrášlila sa vstupná časť nášho mesta," uviedol primátor Ján Šufliarský.

Detvania sa na nákup dostanú po predĺženej Záhradnej ulici a svoje auto či bicykel si môžu zaparkovať na 81 miestnom novovybudovanom parkovisku.

Mestská polícia dohliada na dopravnú situáciu po otvorení - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Na slávnostnom otvorení majiteľ spoločnosti KLM, ktorá postavila obchodný objekt, odovzdal mestu Detva symbolický šek s hodnotou 70 tisíc Eur, ktoré vynaložil staviteľ na rekonštrukciu a dobudovanie cesty k nákupnému centru zo Štúrovej ulice.

Strihanie pásky - foto Marek Dobák.jpg

Investor takto naplnil svoj prísľub, ktorý na základe rokovaní dal vedeniu mesta Detva, že z vlastných zdrojov vybuduje aj novú prístupovú komunikáciu zo zadnej časti nákupného centra.

Parkovisko - Foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Požiadavkou mesta bolo dopravne sprístupniť nákupné centrum aj z druhej strany, pripojením na miestnu účelovú komunikáciu, ktorá vedie k Spojenej škole v Detve. Ako upresnil primátor Šufliarský, týmto chcelo mesto zabezpečiť priechodnosť dopravy a znížiť zaťaženie Záhradnej ulice a ulice M. R. Štefánika. Novú komunikáciu budú môcť využívať okrem zákazníkov aj študenti a zamestnanci Gymnázia a Spojenej školy v Detve či obyvatelia tunajších bytových domov.

V novom nákupnom objekte s jedným nadzemným podlažím v tvare písmena L záujemci nájdu v ôsmych predajniach drogériu, obuv, darčekovú predajňu s balenými nápojmi, tabakovými výrobkami a cukrovinkami, dámske, pánske a detské ošatenie, elektrické spotrebiče, dekoratívny tovar do domácnosti, bytový textil či potreby pre chovateľov a ich domáce zvieratá.

Zákazníkov vítal aj maskot - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Výstavbu nákupného centra začali v júni tohto roku. Investor po dohode s mestom vybudoval aj cestné prepojenie s doterajším veľkým parkoviskom pred hypermarketom v jeho susedstve.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková
Foto: Marek Dobák


 
 

Zabavili sa pri tvorbe postavičiek z jesennej prírody Vytlačiť
 

Asi magický nápoj.jpg

Jeden z posledných teplých jesenných dní, 28. október 2017, si vybrali učiteľky Materskej školy na ulici M. R. Štefánika v Detve, aby zorganizovali pre deti jesenné tvorivé dielne s názvom Pani Jeseň čaruje, na zimu sa pripravuje...

Hry vonku.jpg

Jeseň je najštedrejším ročným obdobím, kedy ľudia zbierajú svoju celoročnú úrodu, ktorú trpezlivo pestovali vo svojich sadoch a záhradách. Zo stromov sa usmievajú sladké jablká, slivky, hrušky či iné ovocie.

Jesenná postavička.jpg

Zo záhrad ľudia zberajú zeleninu a samozrejme aj tekvice, z ktorých majú najväčšiu radosť, keď si ich môžu ozdobiť. „Bola by to veľká škoda, keby sme ich nevyužili,“ povedali si deti s pani učiteľkami.

Keď sa tvorí z tekvice.jpg

Na pomoc si prizvali aj rodičov, aby sa spoločne zabavili. A fantázii sa už medze nekládli. Ešte dopoludnia vytvorili deti spolu s pani učiteľkami slameného mužíčka a žienku. Dozdobili ich farebnými listami nazbieranými na školskom dvore. Popoludní spoločne s rodičmi povyrezávali tekvice, dozdobili ich šípkami, gaštanmi, farebnými listami a rôznymi prírodninami, ktoré ponachádzali cestou do škôlky. Vytvorili gaštankov, panáčiky zo slamy, ovocia a zo zeleniny. Spoločne vyzdobili triedy, chodby a aj školský dvor.  

Zábava pokračovala na školskom dvore, kde už na deti a rodičov čakali strašidlá.

Deti si zasúťažili na pripravených stanovištiach, kde prejavili svoju rýchlosť, obratnosť a presnosť pri triafaní, kotúľaní a kopaní lopty. Odmenou za odvahu boli pre ne chutný perník, malá sladkosť a teplý čajík od  pani kuchariek prezlečených za  Ježibabky.

A spoločne sa pobrali na jesenné prázdniny.

Pomáhajú aj maminky.jpg

Text a foto: Aneta Teremová

 


 
 

Detvianski včelári tiež prezentovali svoje umenieVytlačiť
 

Detvianski včelári prezentovali svoju prácu - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Bok po boku detvianskych záhradkárov, pri mestskej výstave v Kultúrnom dome pri kostole od 7. do 8. októbra 2017, svoje umenie prezentovali aj detvianski včelári.

Predseda Základnej organizácie Slovenského zväzu včelárov Milan Sýkora uviedol, že aktuálne majú 75 členov.

Včelári a záhradkári majú k sebe blízko, pokračoval Milan Sýkora. Včely opeľovaním pomáhajú záhradkárom k lepšej úrode a včelári sú zas radi, že majú pre svoje včielky kvalitné kvety pre med. Pri mestskej výstave tento rok predvádzali včelársku prácu a produkty. Návštevníci si mohli pozrieť medové a peľové výrobky, propolis a rôzne ďalšie.

Produkty včelárstva - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Z turisticko-poznávacích aktivít sa tešili viaceríVytlačiť
 

Vlkolínec.jpg

Deviaty ročník úspešného projektu, ktorý už pravidelne organizuje Základná škola, Obrancov mieru 884 v Detve, opäť pozostával z troch etáp. Turistické a poznávacie aktivity prebiehali od júna do októbra 2017.

Cieľom každej etapy bolo urobiť niečo pozitívne pre telo i myseľ, keďže do projektu sú tradične zapojené všetky detvianske školy, široká verejnosť i mesto Detva, ktoré projekt spolufinancuje.

Prvá časť projektu sa uskutočnila 2. júna 2017 turnajom O putovný pohár vo florbale. Florbal sa medzi žiakmi teší veľkej obľube. Tak ako po iné roky sa do súťaže zapojili žiaci štyroch ročníkov.  Vyhrať však mohlo len jedno družstvo a tentoraz putovný pohár získalo družstvo Capitals zo 4. B triedy.

O putovny vo florbale.jpg

Ďalšia časť projektu sa uskutočnila 11. júna 2017. Beh zdravia je aktivita, do ktorej sa tradične zapájajú všetky vekové kategórie mesta, tento rok to bolo spolu 620 účastníkov. Pre mladších žiakov a škôlkarov bol pripravený 300 metrový okruh na školskom dvore. Starší žiaci, pedagógovia, rodičia, starí rodičia i ostatní hostia zdolali okruh dlhý 1,1 km vedúci okolo letného štadióna. Chutné občerstvenie pripravili pani kuchárky a zabezpečený bol tiež zdravotnícky dohľad.

beh zdravia foto1.jpg

Tretiu časť projektu jeho účastníci absolvovali v októbri. Turisticko-poznávacia vychádzka dňa 10. októbra bola nasmerovaná na Liptov. Desať vybraných žiakov a dvaja pedagógovia z každej detvianskej školy mali možnosť obdivovať jedinečnú podhorskú osadu Vlkolínec zapísanú v zozname UNESCO. Cestou späť sa zastavili pri prírodnej pamiatke Meandre Lúžňanky. Napriek počasiu, ktoré tento deň turistike veľmi neprialo, vládla medzi účastníkmi vychádzky výborná nálada.  

Organizátori veria, že budúci jubilejný desiaty ročník podujatia sa opäť podarí zorganizovať rovnako úspešne ako ten tohtoročný.

MestoDetva.pngProjekt bol spolufinancovaný z rozpočtu mesta Detva.

Text: Lucia Ivanová
Foto: Lucia Ivanová, Milina Hrnčiarová, Alena Klimová


 
 

Deviataci navštívili Ostrý Grúň a KľakVytlačiť
 

Pamätník Kľak.jpg

Základná škola, Obrancov mieru 884, Detva zorganizovala s deviatakmi exkurziu na miesta, ktoré doslova povstali z popola. Dňa 18. októbra 2017 navštívili vyvraždené a počas Druhej svetovej vojny vypálené dediny Ostrý Grúň a Kľak.

P1050885.jpgExkurzia bola umocnená aj tým, že sa odohrala v blízkosti Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých, keď si spoločnosť pripomína tých, ktorí odišli z tohto sveta skôr, a mnohí, žiaľ, veľmi tragickým spôsobom. Tieto miesta vybrali v rámci pridanej hodiny dejepisu so zameraním sa na preventívnu výchovu o extrémizme.

Program exkurzie mal 3 časti. Prvá bola návšteva pamätnej izby v Ostrom Grúni s výkladom starostky Jany Angletovej o udalostiach takzvanej Krvavej nedele z 21. januára 1945, kedy sa vražedné besnenie odohralo. Nasledovala návšteva Kľaku, kde starosta Ľuboš Haring premietol o týchto udalostiach dokumentárny film.

Treťou časťou bolo uctenie si vyvraždených občanov pri pamätníkoch v oboch obciach, zapálenie sviece a položenie venčeka.

Bola to jedna z najlepších a najužitočnejších exkurzií, na ktorých sa pedagógovia i žiaci zúčastnili. Bola však emočne veľmi náročná a ťažká a neraz sa všetkým zaleskli slzy v očiach.

Pamiatka na Krvavú nedeľu.jpg

Toto je hodnotenie exkurzie od niekoľkých žiakov:

„Na exkurzii sa mi veľmi páčilo. Z filmu Krvavá nedeľa som sa dozvedel najviac – boli tam výpovede vrahov ale i pozostalých obetí. Videli sme, ako sa to tam všetko stalo. Zasiahla ma i prednáška pani starostky. Je hrozné, čo sa tam dialo. Nechápem, ako môže niekto vytrhnúť matke z ruky dieťa, hodiť ho o stenu a potom si ho na dvore hádzať ako loptu – hnus! Taktiež nechápem, ako môže niekto žiť s tým, že zabil niekoľko ľudí. Najhoršie na tom je, že nezabíjali vojakov, nepostavil sa muž proti mužovi, ale brutálne zabíjali nevinných civilistov. Dúfam, že sa už nič tak strašné opakovať nikdy nebude. Sedem Eur rozhodne stálo za túto exkurziu. Neľutujem, že som tam šiel.“(J.B.)

„Dozvedel som sa, akú hrôzu dokáže človek urobiť inému človeku.“ (M.H.)

„Vôbec som nevedel, že sa takéto niečo vôbec stalo. Ostrý Grúň a Kľak som poznal len z počutia a nevedel som, kde to je. Vôbec nechápem, načo zabíjali nevinných ľudí. Bolo im úplne jedno, či starý, či mladý, zabíjali každého. Dúfam, že už sa nikdy nič podobné nestane. Myslím, že to bola vynikajúca a hlavne poučná exkurzia a určite by som šiel aj na ďalšiu.“ (D.Š.)

„Bol to veľmi silný zážitok. Predstaviť si, že tam, kde sme stáli, sedeli a počúvali, sa stala takáto tragédia. Vedel som si predstaviť, ako to vtedy mohlo tam vyzerať.“ (R.K.)

„Aj keď som najprv nechcela ísť, neľutujem že som šla. Vo filme, ktorý sme pozerali, boli aj výpovede vrahov, ktorí o tom hovorili akoby sa nič nestalo. Iba jednému to bolo ľúto, hanbil sa pred celou svojou rodinou a rozplakal sa.“ (V.K.)

„Bola to zaujímavá exkurzia. Dozvedela som sa veľa nových, no hlavne krutých informácii.“ (D.Z.)

„Neviem si predstaviť, aký to musel byť pohľad pre tých, ktorých iba postrelili, a oni napríklad spod hromady mŕtvych tiel videli zomierať svojich otcov a mamy. Keď sa do dediny vrátili tí, ktorí prežili, v polozhorenom dome Izidora Debnára, kde sa toto vraždenie uskutočnilo, zo spálených tiel zozbierali za vrece popola a všetkých ich spolu pochovali. Dnes tam stojí pamätník, ku ktorému sme položili pietny venček. Mne sa táto poučná exkurzia veľmi páčila a mohli by sme chodiť na viacej podobných exkurzii.“ (M.B.)

„Ostrý Grúň a Kľak je malý Osvienčim na Slovensku.“ (N.G.)

„Však je to nenormálne. Takto sa nechovajú medzi sebou ani psy. Bojím sa, aby sa to nezopakovalo, lebo ľudia sa asi nepoučili z chýb našej minulosti a hovoria, že niektorých tu netreba a nehľadia na práva a city ľudí. Však sme si všetci rovní. Každému človeku by som radila, aby sa šiel pozrieť na tieto miesta a zamyslel sa, čo je správne a čo nie. Som rada, že som tam išla, lebo s mojimi rodičmi by som sa tam nedostala. Keby nie školy, tak ani neviem, že takéto niečo sa odohralo aj na Slovensku. Pomohlo mi to ujasniť si aké to bolo, a aké nechcem, aby to bolo.“ (A.K.)

Premietanie v Kľaku.jpg

Organizátori exkurzie plánujú tieto žiacke práce zabaliť do obálky a poslať pani starostke do Ostrého Grúňa, aby vedela, že čas, ktorý žiakom a pedagógom venovala, nebol zbytočný. Organizátori exkurzie tiež veria, že sa z nej vrátili nielen s rozšírenými vedomosťami, ale i s lepším srdcom, ktoré si uvedomuje silu a obludnosť zla, ale i hodnotu, veľkosť a vznešenosť dobra, a že záleží na každom jednom ľudskom rozhodnutí.

V závere exkurzie jej členovia však so smútkom skonštatovali, že tieto takmer posvätné miesta sú materiálne veľmi slabo zabezpečené. To aj napriek tomu, že vedenie obce Kľak sa už dlhšie snaží prostredníctvom projektov získať financie na modernizovanie sály a premietacej techniky, ktoré by boli v službách verejnosti zo Slovenska i zahraničia.

Text i foto: Anna Bartková

 


 
 

Detvianski záhradkári vystavovali ...Vytlačiť
 

Dielo Eleny Cerovskej - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Mestská výstava ovocia, zeleniny a kvetov sa konala v priestoroch Kultúrneho domu pri kostole v Detve v dňoch 7. a 8. októbra 2017.

Obdivovateľky - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Otvorila ju predsedníčka Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov 26 - 16, pani Darina Labáková za účasti primátora mesta Detva Jána Šufliarského a predsedu Okresného výboru Slovenského zväzu záhradkárov Zvolen pána Ľubomíra Pavlenku. Otvorenie výstavy návštevníkom spríjemnili spevom členky Detského folklórneho súboru Ratolesť, za čo im a aj ich vedúcej, pani Jane Lalíkovej patrí veľká vďaka.

Organizátorka pani Darina Labáková s hosťami - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Návštevníci výstavy - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Na výstave sa zúčastnilo 49 vystavovateľov zo Slovenského zväzu záhradkárov, z nich 38 členov bolo zo Základnej organizácie 26 – 16, jedenásť členov zo Základnej organizácie 26 – 1 Nad mlynom. Pridalo sa šesť prídomových vystavovateľov, teda všetkých zúčastnených bolo 55.

U výpestkov prevažovala zelenina, pretože tohoročné jarné mrazy poškodili kvetenu ovocných stromov. Na výstave bolo vystavených 31 druhov exponátov zeleniny a ovocia. U niektorých druhov boli prezentované viaceré odrody.

Liečivá sila lesa a záhrady v ampulkách - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Dopestovaná zelenina bola prezentovaná aj vo forme zaváraním a nátierok. Návštevníkov na výstave zaujala aj kolekcia mastičiek a olejov z liečivých bylín.

Detvianski záhradkári vystavovali - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Návštevníci výstavy, ktorých bolo zapísaných 1 344, ju hodnotili, ako každý rok, kladne.

Obdivujú šalviu - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Výpestky, vybrané hodnotiacou porotou, zastupovali obe základné organizácie Slovenského zväzu záhradkárov, ako aj prídomových pestovateľov, na okresnej výstave ovocia, zeleniny a kvetov vo Zvolene.

Ohodnotené boli nasledovné výpestky:

II. miesto získala kolekcia paprík od pestovateľa Dezidera Schreka
III. miesto získala kolekcia hlúbovín od pestovateľa Floriána Husára

Kolekcia zaváranín - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Čestné uznanie získali:

kolekcia paprík od pestovateľa Františka Laciku, kolekcia paprík od prídomového pestovateľa Františka Kuceja, patizóny od prídomového pestovateľa Jozefa Gažu.

Patizóny - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Za aranžovanie:

Veniec od Mareka Kurica zo Základnej školy, Kukučínova480/6, taktiež Loď od kolektívu žiakov Špeciálnej základnej školy, Obrancov mieru 879/9.

Cenu poroty získalo aranžovanie Dôchodcovia – záhradkári od Heleny Cerovskej.

Slovenský zväz záhradkárov svojimi aktivitami zameranými pre mládež prispieva k obohateniu ich poznatkov o záhradkárčení, postojom k životu, prírode, zdraviu a výsledkom drobnej ľudskej práce. Preto tohto roku bol súčasťou výstavy aj X. ročník výtvarnej súťaže s témou Kvety v záhrade. Zapojili sa do nej všetky materské školy, základné školy, špeciálne základné školy a základná umelecká škola v Detve. Súťaž prebiehala v piatich kategóriách. Ocenených bolo spolu sedemnásť výtvarných prác. Udelená bola aj Cena záhradkárov.

 

Ocenené práce X. ročníka výtvarnej súťaže Kvety v záhradke

Výtvarná práca - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

I. kategória: Materské školy

Bibiana Laurincová - V záhradke - Materská škola, A. Bernoláka 19

Terézia Petrovičová - Dažďové kvapky - Materská škola, Námestie SNP 17

Emma Fašangová - Kvietky zo záhrady - Materská škola, M.R.Štefánika 980/40

Andrea Halaničová - Kvietky - Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača

 

II. kategória: Základné školy, I. stupeň

Sára Malatincová - Radosť z kvetov - Základná škola J.J.Thurzu

Mário Haring - Astry vo váze - Základná škola, Kukučínova 480/6 

Martina Mikušová - Tulipány starej mamy - Základná škola, Kukučínova 480/6

 

III. kategória:  Základné školy, II. stupeň

Juliana Šufliarska - Za záhradným plotom - Základná škola, Obrancov mieru 876/5

Marek Spodniak - Kvietky mám rád - Základná škola J.J.Thurzu

Silvia Mojžišová - Moje obľúbené kvety v záhrade - Základná škola, Obrancov mieru 876/5

 

Spolu bolo ocenených desať výkresov.

 

IV. kategória: Špeciálne základné školy

Patrícia Jarábeková – Ružový  ker - Špeciálna základná škola, Obrancov mieru 879/9

Adam Bukaj – Rozkvitnutá záhradka - Špeciálna základná škola, Obrancov mieru 879/9

Martina Kačániová - Kvety v záhrade - Špeciálna základná škola pre žiakov s telesným postihnutím

Ruže - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

V. kategória: Základná umelecká škola Svetozára Stračinu

Daniel Harvilčák - Kvety pri jazierku                

Petronela Líšková – Letná záhrada

Sofia Sujová – Tulipán v  záhrade

 

Dúhová záhrada - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Cena záhradkárov:

Martina Mazúrová – Dúhová záhrada - Základná umelecká škola Svetozára Stračinu

 

Ocenené práce boli zaslané na okresnú súťaž do Zvolena. Na nej boli ocenené:

 

Za záhradným plotom.jpgI. kategória: Materské školy

Dažďové kvapky  -  autorka Terézia Petrovičová, Materská škola, Námestie SNP 17

III. kategória: Základné školy, II. stupeň

Za záhradným plotom  -  autorka Juliana Šufliarska, Základná škola, Obrancov mieru 884

Vďaka patrí členom oboch základných organizácií Slovenského zväzu záhradkárov, ktorí poskytli svoje výpestky, taktiež výborom Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov 26 – 16 a Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov 26 – 1 Nad mlynom, za celkovú prípravu výstavy. 

Za pomoc a prípravu súťaže v aranžovaní a výtvarnej súťaže, patrí poďakovanie pracovníčkam Mestského úradu v Detve z oddelenia školstva, kultúry a sociálnych vecí Anne Kucejovej a Jane Jedličkovej, vedúcej Podpolianskeho múzea Renate Babicovej, pani Eve Chlebovej a Anne Látkovej, pretože príprave súťaží obetovali veľa svojho voľného času. Poďakovanie patrí aj materským školám, základným školám, špeciálnej základnej škole a základnej umeleckej škole v Detve, Domovu dôchodcov Detva a Domovu sociálnych služieb, Piešť II., ktorí sa do oboch súťaží zapojili.

Poďakovanie patrí aj sponzorom, a to Okresnému výboru Slovenského zväzu záhradkárov vo Zvolene, Základnej organizácii Slovenského zväzu záhradkárov 26 – 1 Nad mlynom a pánovi Miroslavovi Sujovi.       

Text: Darina Labáková
Foto: Zuzana Juhaniaková

                                                                                                

 

 

 


 
 

Významný investor v Detve je skutočnosťouVytlačiť
 

Mestské zastupiteľstvo 14. novembra 2017 - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Mestské zastupiteľstvo v Detve v utorok 14. novembra 2017 schválilo odpredaj pozemkov na ploche Priemyselného parku Detva – Trstená pre investora Punch Precision Detva, s.r.o.

„Som rád, že sa nám podarilo nájsť investora do nášho priemyselného parku, ktorý vytvorí pre obyvateľov Detvy a Podpoľania nové pracovné miesta,“ po zastupiteľstve komentoval primátor Ján Šufliarský. Ako upresnil primátor, v období niekoľkých rokov by mal nový investor Punch Precision Detva spolu s nemeckým partnerom ZF vytvoriť viac ako päťsto nových pracovných miest.

V novom závode budú vyrábať komponenty do podvozkov osobných automobilov. Belgický investor plánuje vytvoriť minimálne 352 nových priamych pracovných miest; z toho bude 30 pracovných miest, na ktorých budú pracovať zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa. Počas nastávajúceho roka 2018 budú stavať výrobné haly. Výrobu v Detve majú začať do konca roku 2019 a najneskôr do konca roku 2023 plánujú dosiahnuť plnú kapacitu výroby. Ďalších dvesto pracovných miest vytvorí nemecký investor, spoločnosť ZF.

Investor predložil mestu Zámer činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, teda štúdiu EIA, a doplňujúce informácie k ich žiadosti o odkúpenie pozemkov.

Spracovaná bola rozptylová štúdia, akustická štúdia, dendrologický prieskum a dopravné posúdenie, podľa ktorých je zámer činnosti tohto investora v priemyselnom parku environmentálne prijateľný a technicky realizovateľný. Nedôjde teda k prekročeniu ekologickej únosnosti prostredia. Výstavba výrobných hál, administratívnej budovy, parkovísk a prístupovej cesty k týmto objektom sa dá zosúladiť so záujmami ochrany prírody.

V priebehu roku 2018 mesto Detva vybuduje potrebné inžinierske siete a cestnú komunikáciu po hranicu priemyselného parku.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Zažili obohacujúci projekt Turisticko-poznávacími aktivitami ku zdraviuVytlačiť
 

Španiu Dolinu spoznávali 19. októbra 2016.

Základná škola na Ulici obrancov mieru 884 v Detve za finančnej podpory Mesta Detva už ôsmy rok zorganizovala projekt na podporu spolupráce všetkých materských, základných, stredných škôl, širokej verejnosti a pre všetkých, ktorí chcú niečo urobiť pre svoje zdravie.

Projekt „Turisticko-poznávacími aktivitami ku zdraviu“ bol rozdelený na niekoľko častí.

Dňa 19. októbra 2016 sa spolu s niektorými žiakmi všetkých základných škôl v Detve vybrali na turisticko-poznávaciu vychádzku do Španej doliny. Nachádza sa v západnej časti Starohorských vrchov. Pre svoje náleziská medenej rudy, obsahujúcej aj striebro, bola v minulosti preslávená po celej Európe. Začiatky ťažby v tejto lokalite možno približne datovať do 11. - 12. storočia.

V tejto lokalite je množstvo (85) zachovalých kultúrnych pamiatok z obdobia rozkvetu banskej činnosti. Nachádza sa tu kostol Premenenia Pána, ku ktorému vedie kryté drevené schodisko so 162 schodmi., Ferdinandova šachta s hĺbkou 250 m, šachty Maximilián, Mária a najhlbšia šachta Ludovika, Banícky orloj, Klopačka (banícka strážnica), haldy sute nad obcou, „Naše múzeum medi“.

Pozreli si krátky film o ťažbe v štôlňach a v múzeu „Naše múzeum medi“ vypočuli odborné informácie o histórii baníctva. Potom si prepočítali schody vedúce ku kostolu Premenenia Pána, vybrali sa na haldy, z ktorých mali pekný výhľad na obec. Nazreli do Cisárskej štôlne a sledovali Banícky orloj. Napriek daždivému počasiu prežili pekný deň.

 

Školský turnaj vo florbale

Dňa 17. júna 2016 sa uskutočnil školský turnaj mladších žiakov vo florbale ,,O PUTOVNÝ POHÁR". Družstvo druhého ročníka sa pomenovalo Piráti, družstvo tretieho ročníka Detva Rock Stars, družstvo štvrtého ročníka Draci, družstvo piateho ročníka Penguins Detva.

Chlapci opäť ukázali svoju bojovnosť, dravosť, ale aj férovosť pri hre a odvahu vedieť si priznať porážku. Turnaja sa zúčastnilo 40 detí a všetky deti boli odmenené medailami, vecnými cenami a sladkosťami.

Výsledky:  1. miesto - Penguins Detva 5.ročník

                  2. miesto - Draci  4. ročník

                  3. miesto - Piráti   2. ročník

                  4.miesto - Detva Rock Stars, 3.ročník

 

3. ročník Behu pre zdravie

Vo štvrtok 9. júna 2016 sa v Základnej škole Obrancov mieru v Detve stretli pravidelní i príležitostní priaznivci behu, ktorí v 3. ročníku podujatia „Beh pre zdravie“ urobili niečo pre svoje zdravie a zabehli pripravenú trasu.

Pre väčších bol pripravený úsek v dĺžke 1,1 km, škôlkari odbehli 500 m. Organizácie sa spolu s pani učiteľkami ujali olympijskí poslovia, ktorými boli dobovo odetí žiaci piatych, ôsmych a deviatych ročníkov. Roznášali pozvánky v meste, pripravovali odmeny, občerstvenie, zabezpečili hudbu a na chvíľu sa z nich stali aj profesionálni fotografi.  

V ten deň sa tu stretlo 604 bežcov zo všetkých detvianskych základných i stredných škôl, z materských škôl, bežali aj poslanci Mestského zastupiteľstva v Detve a svojich zástupcov tu mali aj dôchodcovia. Mottom „Behom pre zdravie zdravíme Rio“ i aktívnym behom si všetci spoločne pripomenuli olympijskú tradíciu a v prúde bežných pracovných dní a povinností bola fyzická aktivita počas športového dopoludnia príjemnou zmenou.

Projekty boli spolufinancované z rozpočtu mesta Detva.

Text: Zuzana Iglárová
Foto: Alena Ostrihoňová, Milina Hrnčiarová, Alena Klimová


 
 

Spoločne oslávili svoje krásne životné jubileáVytlačiť
 

Blahoželanie jubilantke - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

V pondelok 23. októbra 2017 sa v obradnej sieni mesta Detva uskutočnilo prijatie 80,85,90,95 ročných jubilantov primátorom mesta, ktoré mesto organizuje pravidelne každý polrok.

Aktívny fotograf Jaroslav Švábenský - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Blahoželanie - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Podpisovanie do knihy - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Na prijatí sa zúčastnilo 24 jubilantov: Anna Mačudová, Margita Fantová, Anna Murínová, Amália Šufliarská, Mária Fekiačová, Anna Dorotová, Mária Hrubošová, Anna Kokavcová, Jaroslav Švábenský, Anna Luptáková, Ondrej Ománik, Soňa Strelcová, Mária Gertliová, Emília Olšiaková, Mária Golianová, Mária Lečková, Jozef Drugda, Emília Ďuricová, Július Kováč, Júlia Červíková, Júlia Zošiaková, Anna Murínová, Mária Ostrihoňová a najstaršia prítomná jubilantka Judita Rovňanová.

Jubilanti 80 a viac roční - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Oslávenci si prevzali z rúk primátora Jána Šufliarského darček a kvietok a zapísali sa do pamätnej knihy. Slávnostnú chvíľu umocnil aj pekný kultúrny program, v ktorom jubilantov pozdravili členovia Zboru pre občianske záležitosti Človek človeku – Jozef Uhrin a Anna Hudecová a dievčatá z Detského folklórneho súboru Ratolesť.

Anna Hudecová a Jozef Uhrin - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Dievčatká spievajú jubilantom - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Po slávnostnom obrade sa uskutočnilo v zasadacej miestnosti mestského úradu posedenie jubilantov, na ktorom si zaspomínali na rôzne chvíle zo svojho života a pri heligónke si spoločne zaspievali obľúbené ľudové piesne.

 

Slávnosť 75 ročných jubilantov

Aj v utorok 24. októbra mesto v obradnej sieni privítalo 75-ročných jubilantov, ktorých prišlo na slávnostné prijatie dvadsať.

Báseň - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Pozvanie prijala Viera Denková, Ján Šufliarský, Ladislav Golian, Milan Šulek, Mária Bečárová, Antonia Kalafusová, Anna Vaculčiaková, Emília Mojžišová, Helena Freiboldová, Oľga Melichová, Mária Sarvašová, Imrich Lalík, Jozef Blaško, Pavel Ivanič, Emília Luptáková, Anna Kucbelová, Božena Sládoková, Marta Odrobinová, Zuzana Vreštiaková a Amália Murínová.

Jubilanti 75 rocni - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

 

Gentlemani - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Všetkým jubilantom patrí srdečné blahoželanie a do ďalších rokov prianie šťastia, veľa zdravia a rodinnej pohody v kruhu blízkych a priateľov.

Dámy - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Text: Anna Kucejová
Foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

V obradnej sieni bol zlatý i strieborný sobáš dvadsiatich dvoch párovVytlačiť
 

Prvý novembrový piatok, 3. novembra 2017, sa v Detve niesol v znamení osláv zlatých sobášov. Občiansku slávnosť zlatého sobáša pripravil Zbor pre občianske záležitosti Človek človeku pri Mestskom zastupiteľstve v Detve.

Slávnostný príhovor - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Zlatý sobáš spolu slávili tieto manželské páry: Peter a Zuzana Mravcovci, Jozef a Emília Chamulovci, Štefan a Magdaléna Mravcovci, Jozef a Jolana Ostrihoňovci, Juraj a Antónia Vrťovci, Vincent a Anna Tvrdíkovci, Jozef a Anna Hulinovci, Michal a Vilma Kučerovci, Ján a Magdaléna Nosáľovci, Ján a Anna Purdekovci, Michal a Anna Farbákovci, Imrich a Elena Golianovci a Peter a Emília Báťkovci.

Manželia sláviaci zlatý sobáš - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Tieto jubilujúce manželské páry pripomínajúce si v tomto roku toto významné manželské jubileum, si svoje Áno povedali v roku 1967, pred päťdesiatimi rokmi, v Detve. Jubilujúcim manželom sa v obradnej sieni po úvodnom privítaní, recitácii a speve prihovoril  primátor mesta Ján Šufliarský, ktorý im po zápise do pamätnej knihy odovzdal pamätný list, kvetinový a vecný dar.

Podpis do pamätnej knihy - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Zlaté výročie sobáša - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Manželia už 50 rokov - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Manželské páry si na posedení spojenom s malým občerstvením v zasadacej miestnosti mestského úradu spolu s primátorom a účinkujúcimi zaspomínali na vtipné príhody a zážitky z minulosti. Slávnostné chvíle im pritom spevom spríjemnili speváčky Anna Klimová, Mária Kucejová a Jana Kucejová s hudobným doprovodom heligonkára Jozefa Uhrina.

 

Strieborné sobáše

V piatok 27. októbra 2017 sa v obradnej sieni stretlo deväť manželských párov, aby si pripomenuli a spoločne oslávili 25. výročie uzavretia manželstva – strieborný sobáš.

Gratulácia k striebornému výročiu sobáša - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Pozvanie prijali manželia Roman a Katarína Šulajovci, Martin a Emília Debnárovci, Dinh Khoa a Anna Tranovci, Ján a Dana Melichovci, Jozef a Emília Ďuricovci, Mikuláš a Aneta Klimovci, Vladimír a Mariana Libiakovci, Mikuláš a Jana Golianovci a Jaroslav a Anna Vilhanovci. 

Manželia sláviaci strieborný sobáš - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Po úvodnom privítaní a vystúpení členov Zboru pre občianske záležitosti sa jubilujúcim manželom prihovoril primátor mesta Ján Šufliarský. Jubilujúci manželia sa zapísali do pamätnej knihy a prevzali si z rúk primátora pamätný list, kvetinový a vecný darček.

Družičky - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Speváčky založením party a klobúka na hlavy, spolu s pripnutím svadobných pierok, manželským párom symbolicky oživili svadobné tradície.

Nevesta a ženích pri jubileu - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Po skončení slávnosti nasledovalo spoločné posedenie jubilujúcich manželských párov v zasadacej miestnosti mestského úradu.

Momentka zo strieborného sobáša - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Text: Anna Kucejová
Foto: Zuzana Juhaniaková

 


 
 

Investor Punch Precision Detva odovzdal mestu štúdiu vplyvov na životné prostredie EIA Vytlačiť
 

Detva z Krného - foto Z Juhaniaková.jpg

Detva, 10. novembra 2017 - Nový investor, Punch Precision Detva s. r. o., záujemca o vybudovanie výrobného podniku v priemyselnom parku Detva - Trstená predložil mestu Detva Zámer činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (EIA).

Dokument analyzuje vplyv nového výrobného závodu na život a životné prostredie v Detve a bude predmetom pracovného stretnutia poslancov Mestského zastupiteľstva v Detve so zástupcami investora v pondelok 13. novembra 2017.

V utorok 14. novembra o 16.00 hodine je verejnosť pozvaná na zasadnutie mimoriadneho Mestské zastupiteľstva v obradnej sieni mesta, s bodom rokovania: Zámer výstavby v Priemyselnom parku Detva - Trstená, schválenie odpredaja pozemkov pre výstavbu.

Svoj investičný zámer v priemyselnom parku v Detve zástupcovia nového investora prezentovali poslancom Mestského zastupiteľstva a občanom Detvy ešte dňa 17. októbra 2017. Video záznam.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková

 

Zámer činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (EIA).

Zámer činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Rozptylová štúdia

Akustická štúdia

Správa z dendrologického prieskumu

Dopravno kapacitné posúdenie

Upustenie od požiadavky variantného riešenia

 

Záverečné zhodnotenie spracovateľa k zámeru činnosti Detva - Priemyselný park Trstená

Zo Zámeru činnosti podľa zákona č. 24/2006 z. z. uvádzame záverečné zhodnotenie:

 

V.3 Zdôvodnenie návrhu optimálneho variantu

Navrhovaná činnosť je hodnotená so snahou o maximálne zladenie požiadaviek ochrany prírody a krajiny a požiadaviek využitia územia. V rámci zámeru sa skúmali najmä strety záujmov v oblasti ochrany prírody a krajiny a v oblasti ochrany zdravia obyvateľstva. V rámci zámeru boli vypracované expertízy odborne spôsobilými osobami:

· Rozptylová štúdia (Hesek, 2017) – Príloha A

· Akustická štúdia (Plaskoň, 2017) – Príloha B

· Dendrologické posúdenie (Šmídt, 2017) – Príloha C

· Dopravno-kapacitné posúdenie (Vydra, 2017) – Príloha D

Výsledky týchto štúdií, ktoré sú prezentované v predchádzajúcich kapitolách zámeru nepreukázali výrazne negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia, ani na zdravie obyvateľov a obytnú pohodu v najbližšej obytnej zástavbe.

Na základe dostupných informácií nepredpokladáme, že navrhovaná činnosť bude mať významné negatívne vplyvy na kvalitu a pohodu obyvateľov mesta Detva.

Vo vzťahu k dotknutému územiu je podstatná časť významných vplyvov na životné prostredie súvisiacich s realizáciou navrhovanej činnosti situovaná do obdobia výstavby.

V etape prevádzky navrhovanej činnosti sú potenciálne významnejšie negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia a zdravie človeka minimalizované až eliminované návrhom prevádzky objektov a realizáciou potrebných opatrení.

Zastávame názor, že navrhovanou činnosťou nedôjde k prekročeniu ekologickej únosnosti prostredia, a tiež že výstavba výrobných hál, administratívnej budovy, parkovísk a prístupovej cesty k týmto objektom a ich následné využitie sa dá zosúladiť zo záujmami ochrany prírody.

Najmä dôsledným uplatňovaním opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov počas výstavby ako aj počas prevádzky, môže byť v konečnom dôsledku antropogénna zaťaženosť územia výrazne znížená.

Z uvedených dôvodov považujeme realizáciu zámeru činnosti „DETVA – PRIEMYSELNÝ PARK TRSTENÁ, VÝROBNÉ HALY, 1. ETAPA“ v posudzovanom realizačnom variante za environmentálne prijateľnú, ekonomicky vhodnú a technicky realizovateľnú.

Text: autorský kolektív Pavol Tupý, Adam Lichý, Ferdinand Hesek, Vladimír Plasko, Ján Šmídt, Vladimír Vydra

 

 


 
 

Drevené vyrezávané kríže zapísali do zoznamu nehmotného dedičstva SlovenskaVytlačiť
 

Rezbári - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

V pondelok 6. novembra 2017 sa v Divadle Slovenského ľudového umeleckého kolektívu v Rusovciach uskutočnilo slávnostné vyhlasovanie nových prvkov a aktivít, ktoré boli zapísané do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku.

Toto ocenenie získali i Drevené vyrezávané kríže na Podpoľaní, všeobecne známe tiež ako detvianske vyrezávané kríže. Certifikát za mesto Detva prevzal primátor Ján Šufliarský, za mesto Hriňová Michal Machava a Jozef Ďurica.

Delegacia s certifikatmi - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska pribudlo Drotárstvo, Fujara trombita, Modranská majolika, Drevené vyrezávané kríže na Podpoľaní a Chov plemena koní lipican v Topoľčiankach. Do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku pribudla jedna nová aktivita a tou je Dokumentácia a ochrana drotárstva v Považskom múzeu v Žiline.

Trombitáši - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Zástupcovia predkladateľov úspešných nominácií si z rúk ministra kultúry Mareka Maďariča, prevzali certifikáty o zápise.

SLUK_zapisanie prvkov 6.11.2017 foto©Miso Veselsky.jpg

Podujatie zorganizovalo Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru pri SĽUK-u v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR.  

Minister kultúry Marek Maďarič odovzdáva cerfitikáty - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Návrh na zaradenie krížov z Podpoľania do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska iniciovala a koordinovala etnologička z Detvy Anna Ostrihoňová. Za Hriňovú sa na spracovaní návrhu, zároveň aj na mapovaní krížov aktívne podieľal etnológ Michal Machava.

Signatármi boli zo súčasných výrobcov krížov a ich obnovovateľov Jozef Krnáč z Detvy, Mikuláš Purdek, Ján Môťovský, Milan Malček, Ondrej Vrťo, z Hriňovej Jozef Ďurica, Jozef Hukeľ, z Korytárok Štefan a Ján Ľupták, tiež Koordinačné združenie pre rozvoj mikroregiónu Podpoľanie, mesto Hriňová a mesto Detva.

Ako informovala Anna Ostrihoňová, etnologička z Detvy, návrh podporila aj Národopisná spoločnosť Slovenska. Vytváranie Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska predstavuje základný stupeň tvorby Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.

Jednotlivé prvky a aktivitu mali hostia možnosť vidieť nie len počas slávnostného aktu odovzdania certifikátov ale i naživo po skončení programu. Tradíciu výroby drevených vyrezávaných krížov reprezentovali výrobcovia z Detvy Jozef Krnáč, ktorý so sebou doniesol jeden zo svojich rozpracovaných krížov a Milan Malček, výrobca miniatúr drevených vyrezávaných krížov. Z mesta Hriňová mohli návštevníci vidieť prácu Jozefa Ďuricu, ktorý priniesol na ukážku aj hotový náhrobný drevený kríž, vyrobený ešte jeho otcom.

Jozef Ďurica - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska je súpisom významných prvkov a praktík nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Zápis do reprezentatívneho zoznamu predstavuje ocenenie týchto mimoriadnych prvkov a praktík, ktoré sú uznávané spoločnosťami, komunitami a jednotlivcami a existujú v súlade s univerzálne prijatými princípmi ľudských práv, rovnosti, podpory a vzájomnej úcty medzi kultúrnymi spoločenstvami. Prvky jestvujú v súlade s prostredím a historickým ukotvením spoločenstiev a poskytujú im pocit kontinuity a identity. Zároveň podporujú kultúrnu rozmanitosť a tvorivosť. Vytváranie Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska predstavuje základný stupeň tvorby Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva. Do Reprezentatívneho zoznamu Slovenska je doposiaľ zapísaných 13 prvkov.

Text: Zuzana Juhaniaková, Lucia Sopková
Foto: Zuzana Juhaniaková, Eva Krnáčová, Michal Veselský

fotografie budú aktualizované


 
 

Dom smútku bude mať nové elektrické vykurovanie Vytlačiť
 

Dom smútku.jpg

Od konca októbra, 24. októbra 2017, nechalo mesto Detva rekonštruovať elektrickú inštaláciu a elektrické kúrenie v Dome smútku v Detve.

Viac ako 40 ročná inštalácia už bola zastaraná ako aj všetky akumulačné pece. Na spotrebu náročné pece nahradili výkonnejšími elektrickými konvektormi. Nové vykurovanie bude mať obradná sieň, sociálne zariadenia, kancelária prvého kontaktu, technická miestnosť pre prípravu poslednej rozlúčky a šatňa pohrebných služieb.

V celej budove vymenia svetlá.

Súťaž verejného obstarávania na toto dielo vyhrala spoločnosť PS Elektro z Kriváňa so sumou 11 160 Eur. Práce budú prebiehať aj v mesiaci november a to tak, aby nenarušovali dôstojný priebeh posledných rozlúčok.

Text: Peter Gonda
Foto: Zuzana Juhaniaková

 


 
 

Deň materských škôl si pripomenie Materská škola, A. Bernoláka 19Vytlačiť
 

Deň materských škôl.jpg

Deň 4. november sa stal v kalendári Dňom materských škôl. Materská škola na ulici A. Bernoláka v Detve ho oslávi dňa 3. novembra 2017.

Týmto chcú zviditeľniť významný deň pre všetky materské školy na Slovensku.

Text a plagát: Martina Šperková


 
 

V meste vysadili zelenú fontánuVytlačiť
 

Zelená fontána - foto Anna Cíbiková.jpg

2. november 2017 - Mesto Detva pokračovalo v projekte revitalizácie parku na ulici Obrancov mieru aj v roku 2017. V septembri a v októbri 2017 boli zrealizované sadové úpravy a osadené drevené preliezky pre najmenšie deti.

Park na ulici Obrancov mieru slúžil v minulosti ako záhrada materskej školy. Jeho dominanta, oktagonálna fontána, dostala po päťdesiatich rokoch novú tvár. Vysadená nízkou zeleňou a skalničkami premenila sa na originálny prvok tohto priestoru, zelenú fontánu, ktorá môže potešiť oči a srdce obyvateľov mesta.

Predtým

IMG_2416.jpg

Dnes

Nová zelená fontána.jpg

Najmenší obyvatelia tu nájdu aj nové drevené preliezky pre rozvoj pohybových zručností.  Výber detských prvkov bol konzultovaný s OZ Studnička, ktoré využíva park pre svoje aktivity. Preliezky sú certifikované, vyrobené z agátového dreva s ohľadom na bezpečnosť detí. Na svoje umiestnenie čakajú ešte nové lavičky.

DSC_0218.JPG

DSC_0219.JPG

DSC_0222.JPG

DSC_0225.JPG

V prvej etape projektu revitalizácie parku boli na jeseň roku 2016 s podporou Prvej stavebnej sporiteľne a.s. upravené spevnené plochy a chodníky.

Druhú etapu realizovanú v tomto roku zahŕňajúcu sadové úpravy, montáž detských preliezok a lavičiek podporil dotáciou v sume 1500 Eur Banskobystrický samosprávny kraj.

BBSK.jpg

Text a foto: Anna Cíbiková


 
 

Uvítali najmenších občanov Vytlačiť
 

Michal a Zuzana s Michaelou - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Dve občianske slávnosti uvítania novonarodených detí do života, na ktorých sa zúčastnilo 28 detí so svojimi rodičmi, sa uskutočnili v piatok 20. októbra popoludní v obradnej sieni mesta Detva.  

Spoločná zo slávnosti - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Spoločnú slávnosť mali najmenší občania Nela Marcineková, Ján Melich, Natália Nôtová, Eliška Vaculová, Simona Matúšková, Marko Fekiač, Nina Kamenská, Eliška Ďurišová, Gregor Adamec, Tatiana Chamulová, Daniela Bohumelová, Michaela Rapčanová, Martin Lupták, Bianka Sujová, Michaela Fekiačová, Jakub Fekiač, Mikuláš Chlebničan, Lara Grajciar, Kristína Havranová, Adam Bakši, Adela Marková, Mia Blažková, Olívia Stančíková, Pavol Petrovič, Dorota Sládoková, Hana Paľková, Jakub Kubovský a Peter Buzák.

Uvedenie najmenších občanov - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

K rodičom vítaných detí sa prihovoril primátor mesta Ján Šufliarský, ktorý im zablahoželal k narodeniu ich dieťaťa a poprial hlavne veľa zdravia, lásky a úspechov pri ich výchove.

Pavol a Emília - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Blahoželanie rodičom - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Rodina - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Rodičia so synčekom - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Uvítanie detí do života 20 október - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Najmladším občiankom zaspievali a zarecitovali deti z Materskej školy, Obrancov mieru 876/5. Na záver sa rodičia podpísali do pamätnej knihy Zboru pre občianske záležitosti a prevzali si od primátora mesta kvetinu a darček.

Text: Anna Kucejová
Foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Stanovisko mesta Detva k vyhláseniu zamestnancov Technických služieb DetvaVytlačiť
 

Detva, 3. november 2017

Tvrdenia zamestnancov Technických služieb Detva s.r.o., dnes zverejnené na webovom sídle Technických služieb, sú závažné, je to nanajvýš zarmucujúce.

Na ostatnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva 17. októbra 2017 bolo Technickým službám Detva schválených 220 tisíc Eur z rozpočtu mesta na navýšenie ich základného imania. Mesto Detva očakáva, že zodpovední predstavitelia Technických služieb situáciu zamestnancov uvedú do uspokojivého a vyrovnaného stavu.

Vedenie mesta Detva vyjadruje poľutovanie, že sa o tomto neriešenom stave dozvedá prostredníctvom masmédií a nie pracovným rokovaním priamo od zodpovedných osôb.

Vedenie mesta Detva bezodkladne vyvinie tlak na konateľa a dozornú radu Technických služieb, aby situáciu svojich zamestnancov bezodkladne riešili.

Text: Zuzana Juhaniaková


 
 

Keď sa krútia kolesá, Šikulkovia hrajú saVytlačiť
 

SAM_0181 (2).JPG

Materská škola A. Bernoláka 19 v Detve, ktorá pracuje podľa projektu Vplyv telovýchovných aktivít na motorický rozvoj detí predškolského veku si dňa 27. septembra 2017 svoj projekt obohatila o novú, krásnu a hlavne pre deti prospešnú aktivitu Keď sa krútia kolesá, Šikulkovia hrajú sa.

SAM_0155 (2).JPG

Materská škola sa s touto aktivitou zapojila do Európskeho týždňa športu, ktorého tretí ročník sa konal na celom Slovensku v týždni od 23. do 30. septembra 2017.

SAM_0170 (2).JPG

Do tejto celoeurópskej aktivity sa v minulom ročníku zapojilo 32 krajín Európy a Slovensko prispelo s organizáciou 473 podujatí vo viac než 200 mestách Slovenska.

Materská škola A. Bernoláka - na kolobežke.jpgMaterskú školu na ulici A. Bernoláka teší, že sa aj ich kolektív mohol do tejto kampane zapojiť a úspešne zrealizovať toto podujatie, ktorým malých šikulkov nabádali k pohybu, fyzickej aktivite a láske k športu.

Pre deti pripravili disciplíny, rôzne stanovištia, kde si mohli vyskúšať svoje zručnosti s využitím všetkého, čo má kolesá. Tento deň bol pre deti poučný a výnimočný. Deti si obohatili svoje vedomosti o dopravnej výchove, spojili obratnosť s pravidlami cestnej premávky pričom dodržiavali bezpečnosť.

Veľké ďakujem patrí pani učiteľkám, ktoré tento deň pripravili, tiež mestskej polícii za pomoc pri usporiadaní tohto podujatia.

Organizátori veria, že si toto podujatie každoročne zopakujú.

Text a foto: Ladislava Ruščáková


 
 

Školy z Podpoľania úspešné na Divínskom BoyardeVytlačiť
 

Žiaci Základnej školy Obrancov mieru zvíťazili ako družstvo.jpg

Žiaci Základnej školy, Obrancov mieru 884 v Detve sa 6. októbra stali víťazom Divískeho Boyardu. Tím Základnej školy sa predtým, dňa 14. septembra 2017, zúčastnil semifinále tohto 3. ročníka Boyardu.

Dobýjanie Divínskeho Boyardu sa odohralo na začiatku tohto školského roka už po tretíkrát medzi žiakmi základných škôl z okresov Lučenec - Poltár a Detva – Zvolen. Obľúbenej súťaže sa zúčastnili žiaci 2. stupňa vo veku od jedenásť do pätnásť rokov. Organizátorom súťaže bolo občianske združenie JASIV so sídlom v Divíne. Cieľom je podpora prevencie kriminality vzdelávaním, hrami, súťažením a pohybom v prírode, podpora a rozvoj obetavosti jedného za druhého, vzájomnej pomoci, keď starší pomôže mladšiemu. V semifinálovom kole prijalo pozvanie dvanásť škôl, spolu 240 detí.

Štart a cieľ bol v areáli Zichyho kaštieľa. Po absolvovaní trasy, ktorá obsahovala desať zastavení s rôznymi športovými aktivitami, čakalo žiakov občerstvenie v podobe teplého guláša a vyhlásenie výsledkov, ktoré im spestrilo vystúpenie policajných psovodov. Do finále postúpili školy s najväčším počtom bodov.

Z okresu Lučenec – Poltár postúpili Základná škola Divín, Základná škola, Vajanského 2844/47, Lučenec a Základná škola Haličská. Z okresov Detva – Zvolen postúpili Základná škola Kriváň, Základná škola s materskou školou, Školská 1575 Hriňová a Základná škola, Obrancov mieru v Detve.

Očakávané finále sa uskutočnilo 6. októbra 2017, kde sa na štart postavilo 24 družstiev zo šiestich škôl, pripravených zdolať namáhavú trasu. Čakali ich také disciplíny, ako prechod na chodúľoch, väzenský beh, streľba z lukov, hod šípkami, opičia dráha a iné. Po zrátaní všetkých bodov nastalo vyhlásenie víťazov III. ročníka Divínskeho Boyardu. Žiaci súťažili aj ako družstvá aj ako školy.

Víťazným družstvom sa stali žiaci Základnej školy, Obrancov mieru v Detve.

Jednotliví členovia získali rôzne vecné ceny a bonusovým ocenením pre nich boli voľné vstupy do wellnessového rezortu v Dolnej Strehovej.

Na úrovni škôl absolútnym víťazom sa stali žiaci zo Základnej školy s materskou školou v Hriňovej, na druhom mieste skončila Základná škola Divín a na treťom Základná škola, Obrancov mieru v Detve. Všetkým patrí blahoželanie a usporiadateľom poďakovanie za podporu vzdelávania mládeže.

Text a foto: Tatiana Šufliarská


 
 

Oznam pre nájomcov hrobových miestVytlačiť
 

Náhrobný kríž - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

V Detve, 27. októbra 2017 - Mesto Detva oznamuje nájomcom hrobových miest:

 

Vážení nájomcovia hrobových miest,

v zmysle § 17 ods. 4 písm. a) zákona o pohrebníctve v znení neskorších predpisov, je súčasťou evidencie hrobových miest meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu nájomcu hrobového miesta a meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ostatky sú uložené v hrobovom mieste.

Týmto sa mesto Detva ako terajší správca a prevádzkovateľ cintorína obracia na všetkých nájomcov hrobových miest, z dôvodu doplnenia evidencie, aby chýbajúce údaje nahlásili čo možno najskôr poverenému správcovi pohrebiska Ing. Petrovi Gondovi na t. č. 0905 289 427 alebo na mailovej adrese peter.gonda@detva.sk.

Text: Peter Gonda


 
 

Materská škola M. R. Štefánika úspešne obhájila titul Zelená školaVytlačiť
 

DSC_9139 (2).JPG

Dňa 5. októbra 2017 sa na pôde Technickej univerzity vo Zvolene zišli zástupcovia 110 slovenských  škôl, aby slávnostne prevzali medzinárodný certifikát a vlajku programu Zelená škola.

Certifikát udeľuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy (CEEV) Živica a Špirála. Okrem Slovenka sa udeľuje v ďalších 62 krajinách sveta. Za materskú školu          M. R. Štefánika 908/40 ho z prevzali Jana  Fašangová, ktorá je zároveň aj koordinátorkou projektu v materskej škole a Mariana Marcineková. Certifikát im odovzdali Juraj Oravec, manažér programu Zelená škola, a Juraj Hipiš, riaditeľ CEEV Živica.

Slávnostnej certifikácie sa zúčastnil aj prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska, ktorý zdôraznil, že školy a učitelia sú rozhodujúcim faktorom, ktorý prebúdza v mladej generácii vzťah k životnému prostrediu, a tým ich formuje do budúcnosti.

Certifikát bol materskej škole udelený za úspešnú realizáciu medzinárodnej metodiky „7 krokov“ a za realizáciu environmentálnej výchovy a praktických aktivít s aktívnym zapájaním detí.  Udelený bol v prioritnej téme Zeleň a ochrana prírody a platí pre obdobie od septembra 2017 do augusta 2019. 

DSCN5647 (2).JPG

Materská škola M. R. Štefánika 908/40 je do programu Zelená škola zapojená od roku 2009.

Jej hlavným cieľom je znížiť vplyv materskej školy na životné prostredie. Prostredníctvom environmentálnych aktivít sa zameriava na posilnenie zodpovednosti detí za životné prostredie. Učiteľky materskej školy vedú deti k tomu, aby si vážili a ochraňovali prírodu a životné prostredie. Podporujú činnosti vedúce k environmentálnemu správaniu sa zamestnancov, detí a rodičov materskej školy.

Materská škola úzko spolupracuje s pracovníkmi Správy Chránenej krajinnej oblasti – Biosférickej rezervácie Poľana, organizuje dni otvorených dverí v duchu Zelenej školy. Učiteľky vedú environmentálny krúžok a realizujú mnohé ďalšie aktivity vedúce naplneniu poslania tejto materskej školy ako Zelenej školy.

Text: Iveta Marcineková
Foto: Mariana Marcineková


 
 

INEKO: Základná škola, Obrancov mieru 884, druhá najlepšia v okrese Vytlačiť
 

Žiaci Základnej školy Obrancov mieru Detva - ilustračné foto.jpg

Detva, 27. november 2017 - Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) zverejnil poradie úspešnosti základných a stredných škôl v školskom roku 2016/2017.

Pri aktualizácii základných škôl zohľadnil aktuálne výsledky v celoštátnych testovaniach piatakov i deviatakov.

V Detve sa najlepšie umiestnila Základná škola, Obrancov mieru 884.

Celoslovenské hodnotenie škôl je zverejnené tu.

Text: Radoslava Búdová, Zuzana Juhaniaková
ilustračné foto: www.zsmierudt.edu.sk


 
 

Detva má ďalších šesť kilometrov asfaltových ciestVytlačiť
 

V Krnom - foto Zuzana Juhaniaková (2).jpg

Koncom septembra a začiatkom októbra 2017 postupne pribudlo v katastri Detvy ďalších 25 novo asfaltovaných úsekov ciest.

Spevnených a obnovených je teda ďalších vyše šesť kilometrov. Víťazom verejného obstarávania, ktoré uskutočnilo Oddelenie výstavby a životného prostredia na Mestskom úrade v Detve, sa stala zvolenská firma Doprastav Asfalts vysúťaženou sumou 140 805 Eur.

 

Na Piešti I - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Na Piešti I úsek k domom - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

S výhľadom na sídlisko - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Pomedzi domy na Skliarove - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Po cestách Skliarova - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Cestou k domom - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Ako čiara v dlani domoviny - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Spojnica cez les na Skliarove - foto Zuzana Juhaniaková (2).jpg

Asfaltobetónom, všade v hrúbkach päť centimetrov, tento rok spevnili jeden úsek v časti Sídlisko na ploche 338 m², dva úseky v historickej časti Detvy na ploche 960 m² a 450 m² , spolu osem úsekov v Kostolnej, Stavanisku, Lašteku a Skliarove, ďalších osem úsekov v Krnom, Piešti I a Piešti II a šesť úsekov v areáli detvianskeho amfiteátra na ploche približne 4000 metrov štvorcových.

K amfiteátru - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Najširší asfaltovaný úsek na amfiteátri - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Cestou na Polianky - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Belgická spoločnosť chce dať prácu stovkám obyvateľov PodpoľaniaVytlačiť
 

Belgický zástupca nového investora v Detve - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Mestské zastupiteľstvo v Detve v utorok 17. októbra 2017 odporučilo primátorovi mesta pokračovať v rokovaniach s belgickým investorom Punch Precision Detva, s. r. o. o realizácii ich investičného zámeru v priemyselnom parku Detva – Trstená a vyjadrilo podporu pri príprave investičného zámeru tejto spoločnosti, s tým, že majetkové požiadavky investora budú riešiť po predložení zámeru na posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA.

Pred vydaním územného rozhodnutia musí byť totiž vypracovaná štúdia vplyvu nového závodu na životné prostredie (EIA), ktorej súčasťou je rozptylová štúdia posudzujúca znečistenie ovzdušia existujúcimi zdrojmi znečistenia ovzdušia v meste, ako aj predpokladaný vplyv plánovaného závodu a s ním súvisiacej dopravy. Súčasťou štúdie EIA bude aj akustická štúdia, ktorá posúdi vplyvy novej výroby, zariadení a dopravy pre nový závod na hlukové pomery v okolí. Okrem toho investor spracúva dendrologický prieskum územia týkajúci sa existujúcej zelene v lokalite priemyselného parku a dopravnú štúdiu, ktorá posudzuje vplyv novej dopravy na existujúcu dopravnú situáciu v meste.

Nový investor plánuje v Detve začať výrobu komponentov v automobilovom priemysle.

„Pri hľadaní investora sme kládli dôraz na vytvorenie väčšieho počtu nových pracovných miest, čím by sa znížila nezamestnanosť v našom regióne, ďalej na to, aby výrobný program investora bol ekologicky nezávadný, aby sa našim obyvateľom nezhoršilo životné prostredie, kvalita života a bývania v našom meste,“ ozrejmil primátor mesta Ján Šufliarský. „Taktiež nemôžeme dovoliť zaťažiť mesto zvýšenou dopravou, hlukom a prašnosťou,“ zdôraznil primátor Detvy Šufliarský.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková

fotografie budú aktualizované


 
 

Ocenené práce roku 2017: IX. ročník mestskej súťaže v aranžovaní kvetov, ovocia a zeleniny Vytlačiť
 

S lúčom na tykadle - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

„Kvety a plody našich záhrad“ - rok 2017

Detva, 17. október 2017 - Celkove bolo do aranžérskej súťaže v tomto roku prihlásených 55 prác v troch kategóriách:  1. kategória - Základné školy, 3. kategória – Špeciálne základné školy, 4. kategória - dospelí. 2. kategória – Základná umelecká škola Svetozára Stračinu bola zrušená.   

Myška - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Porota hodnotila nápadité a výstižné spracovanie témy, použitie zaujímavých materiálov. Všetky práce boli veľmi pekné a zaujímavé, aranžérky a aranžéri využili dostupný materiál v tomto ročnom období, najmä kvety, zeleninu, ovocie a najmä okrasné tekvice, preto mala porota ťažkú úlohu vybrať najvydarenejšie práce.

Trojhlavý drak - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Spolu udelili trinásť cien bez určenia poradia a diplomy, ktoré oceneným doručia po ukončení výstavy. Taktiež vyhodnotili i divácku súťaž, v ktorej udelili Cenu diváka a diplom.

 

1.   kategória – Základné školy:

Základná škola, Kukučínova 480/6, Júlia Šmálová – č. 49  –  „Páslo dievča pávy“

Základná škola s materskou školou A. Vagača, žiaci I. A.  – č. 30   –  „Zoo“

Základná škola s materskou školou A. Vagača, Pavlína Klimová – č. 52 -  „Stromček“

Základná škola, Obrancov mieru, Samko Bohumeľ,

Jarko Lepieš, Livka Tušimová, Andrejka Luptáková – č. 29 - „Rodinka Klátikovcov“

Páslo dievča pávy - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Zoo a ďalšie umelecké dielka - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

 

3. kategória – Špeciálne školy základné školy:

Špeciálna základná škola, Obrancov mieru, kolektív školskej družiny, č. – 26 - „Plachetnica“

Špeciálna základná škola pre žiakov s telesným postihnutím v Detve, Erik Kriskó, č. 24 – „Myš“

 

4. kategória – dospelí:

Jozef Malatinec – č. 7 – „Slnko Jesene“

Jana Hakelová s dcérou Terezkou - č. 12 – „Ježkovia“

Kolektív: Radko Štefunda, Ľubomír Ondrejka, Miroslav Štefanický, Nikolas Trnik – č. 11 - „Jesenné variácie“

Oľga Poliačiková – č. 9  – „Včielka“

Ladislava Ruščáková, Mgr. Martina Šperková – č. 4  – „Vodník Čľupko“

Anna Nosáľová – č. 16  – „Grilovačka“

Anna Hudecová, Michaela Jedličková – č. 18  – „Sovia rodinka“

Slnko jesene - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Ježkovia - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Jesenné variácie - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Včielka - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Vodník Čľupko - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

 

Cena diváka:  

Diváckeho hlasovania sa zúčastnilo spolu 1 146 návštevníkov výstavy. Svojimi hlasmi najviac v počte 141, zabodovala súťažná práca č. 26 „Plachetnica“, ktorú zhotovil Kolektív školskej družiny zo Špeciálnej Základnej školy na ulici Obrancov mieru. Zhotoviteľom ocenených aranžérskych prác patrí srdečné blahoželanie.

Loďka a ďalšie práce - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Organizátor zároveň ďakuje všetkým, ktorí sa do tohtoročnej súťaže v aranžovaní kvetov, ovocia a zeleniny zapojili a pripravili krásne a zaujímavé aranžmá: Základnej škole na Kukučínovej ulici, Základnej škole s materskou školou A.Vagača, Základnej škole, Obrancov mieru, Špeciálnej základnej škole, Obrancov mieru, Špeciálnej základnej škole pre žiakov s telesným postihutím, Materskej škole, Námestie SNP, Materskej škole, M. R. Štefánika, Materskej škole, Obrancov mieru, Materskej škole, A. Bernoláka, Domovu dôchodcov, Domovu sociálnych služieb v Piešti, členom klubov dôchodcov - jednotlivcom z týchto zariadení ako i tým, ktorí túto súťaž opäť v tomto roku pripravili a organizačne zabezpečili, najmä Eve Chlebovej a Jane Jedličkovej.

Text: Anna Kucejová
Foto: Zuzana Juhaniaková

 


 
 

Reakcia mesta na nepravdivé tvrdenia o investorovi v letákoch na bytovkáchVytlačiť
 

Pohľad na Detvu - foto Zuzana Juhaniaková (2).jpg

Detva, 16. október 2017 – Mesto Detva reaguje nasledovným vyjadrením primátora na dezinformujúce tvrdenia o investorovi a osočenie v letákoch, ktoré boli v uplynulých dňoch anonymne nalepené na bytových domoch v Detve:

„Vážení občania,

ako už viackrát pred voľbami, tak aj teraz boli po meste roznesené letáky a vylepené plagáty, ktoré šíria nepravdivé a zavádzajúce informácie osočujúce primátora.

O tom, že tieto letáky a plagáty sú nepravdivé svedčí aj to, že sú anonymné a ich autor nemá odvahu na nich zverejniť svoje meno. Tieto anonymné letáky a plagáty roznášali zamaskované osoby v nočných hodinách. Ich účelom je očierniť primátora v očiach občanov a takýmito intrigami postaviť Vás občanov nášho mesta proti primátorovi. Je poľutovaniahodné, keď sa niekto pred voľbami dokáže znížiť k takýmto nekalým praktikám.

Mojím prvoradým cieľom ako primátora je obhajovať a presadzovať potreby a záujmy Vás, obyvateľov nášho mesta. Preto aj pri hľadaní investora do priemyselného parku v Detve sme pristupovali zodpovedne a kládli sme dôraz na vytvorenie väčšieho počtu nových pracovných miest pre obyvateľov Detvy, na zníženie nezamestnanosti, aby bol výrobný program ekologicky nezávadný, aby sa Vám obyvateľom nášho mesta nezhoršilo životné prostredie a kvalita života a bývania, aby naše mesto nebolo zaťažené zvýšenou dopravou, hlukom a prašnosťou.

Pred vydaním územného povolenia musí byť vypracovaná štúdia vplyvu nového závodu na životné prostredie (EIA), ktorej súčasťou je rozptylová štúdia posudzujúca znečistenie ovzdušia existujúcimi zdrojmi znečistenia ovzdušia v meste, ako aj predpokladaný vplyv plánovaného závodu a s ním súvisiacej dopravy. Súčasťou štúdie EIA bude aj akustická štúdia, ktorá posúdi vplyvy novej výroby, zariadení a dopravy pre nový závod na hlukové pomery v okolí. Okrem toho investor spracúva dendrologický prieskum územia týkajúci sa existujúcej zelene v lokalite priemyselného parku a dopravnú štúdiu, ktorá posudzuje vplyv novej dopravy na existujúcu dopravnú situáciu v meste.

Podľa údajov investora pre štúdiu EIA budú cestné komunikácie v meste zaťažené denne približne dvadsiatimi nákladnými vozidlami. Nové pracovné miesta budú investorom vytvorené pre našich obyvateľov, pretože máme v okrese Detva približne 1500 nezamestnaných a nie pre občanov Ukrajiny a Rumunska. Primátor nedotiahol do mesta žiadnych utečencov, práve naopak, keď na mestský úrad prišlo oznámenie z cudzineckej polície v Banskej Bystrici o udelení prechodného pobytu cudzincov, upozornil políciu na túto skutočnosť a požiadal o preverenie legálnosti udelenia prechodného pobytu a o trvalý monitoring týchto osôb. Tieto osoby sa však v Detve nenachádzajú.

Vážení občania, chcem Vás ubezpečiť, že ani takéto anonymné a osočujúce letáky a plagáty ma neodradia od toho, aby som obhajoval a presadzoval Vaše požiadavky a záujmy.“

Text: Ján Šufliarský
ilustračné foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Belgická spoločnosť Punch plánuje rozšíriť svoju činnosť do DetvyVytlačiť
 

Pohľad na Detvu - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Detva, 12. október 2017 – V prípade schválenia uznesenia Mestským zastupiteľstvom mesta Detva, spoločnosť Punch NV, člen medzinárodnej skupiny Punch, plánuje začať výstavbu nového závodu na výrobu komponentov v automobilovom priemysle v Detve.

Rokovania investora s mestom Detva sa v priebehu roka 2017 uskutočňovali aj za účasti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu. Belgická skupina Punch Automotive patrí k svetovým lídrom v produkcii automatických prevodoviek, ktoré možno považovať za jeden z kľúčových komponentov v automobilovom priemysle. Spoločnosť disponuje dizajnérskymi, inžinierskymi a výrobnými prevádzkami v Európe a taktiež predajnými pobočkami v Ázií, pričom v roku 2016 zamestnávala vyše 1 200 zamestnancov a  dosiahla obrat približne 400 miliónov Eur.  

V prvej fáze by po spustení plnej výrobnej prevádzky malo v novom výrobnom závode vzniknúť vyše 300 nových pracovných miest. Dodatočných vyše 200 pracovných miest by malo vzniknúť príchodom budúceho nájomcu časti výrobného závodu, bližšie informácie o ktorom zatiaľ zostávajú nezverejnené.

Súčasťou investície bude aj priemyselný vývoj nových produktov a výrobných nástrojov, kde nájde uplatnenie 30 konštruktérov s vysokoškolským technickým vzdelaním. Investor chce najneskôr v priebehu roku 2019 vybudovať dve výrobné haly, administratívnu budovu, parkovisko pre zamestnancov, vnútro areálové komunikácie a obslužné stavby.

Do roku 2023 sa plánuje ďalšie rozšírenie výrobného závodu. Mesto Detva vybuduje po hranicu priemyselného parku prístupovú komunikáciu a inžinierske siete.

Výrobná prevádzka investora patrí do ľahkého priemyslu, nebude mať negatívne dopady na životné prostredie a bude dodržiavať všetky požiadavky na ochranu životného prostredia. Pracovisko bude vybavené najmodernejšími CAD systémami na tvorbu 3D modelov, simuláciu produktov a výrobných postupov. Zámerom investora je v budúcnosti spolupracovať so školami na projektoch duálneho vzdelávania a praxe a na svojich výskumno-vývojových aktivitách aj so slovenskými vysokými školami a vedeckými inštitúciami.

„Pri hľadaní investora sme kládli dôraz na vytvorenie väčšieho počtu nových pracovných miest, čím by sa znížila nezamestnanosť v našom regióne, ďalej na to, aby výrobný program investora bol ekologicky nezávadný, aby sa našim obyvateľom nezhoršilo životné prostredie, kvalita života a bývania v našom meste,“ ozrejmil primátor mesta Ján Šufliarský. „Taktiež nemôžeme dovoliť zaťažiť mesto zvýšenou dopravou, hlukom a prašnosťou,“ zdôraznil primátor Detvy Šufliarský.      

Realizácia tejto investície bude mať pre Detvu a celý región významný hospodársky a sociálny prínos. Investícia nadviaže na dlhoročnú tradíciu strojárskej výroby na Podpoľaní a má potenciál výrazne znížiť nezamestnanosť v regióne. Realizácia investície sa prejaví aj tvorbou nepriamych pracovných miest u regionálnych dodávateľov.

Text: Zuzana Juhaniaková
ilustračné foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Spojená škola v Detve je tretia najlepšia na Slovensku v medzinárodnej spolupráciVytlačiť
 

Dievcata Spojena skola Detva.jpg

Koncom septembra 2017 sa zo zahraničných odborných stáží vrátili tri zo štyroch skupín stážistov Spojenej školy Detva, ktorí zbierali skúseností počas dvoch týždňov strávených vo vzdelávacích zariadeniach a podnikoch v Čechách, Nemecku a Veľkej Británii.

Stalo sa tak v rámci projektu Erasmus+ Zvyšovanie odborných vedomostí a zručností žiakov Spojenej školy v Detve.

odovzdavanie_ocenenia (2).JPG

Niekoľko dní predtým, 26. septembra 2017 si riaditeľ školy Ján Melich prevzal z rúk riaditeľky Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu Ireny Fonodovej ocenenie za mimoriadnu aktivitu a výsledky v realizácii európskych vzdelávacích programov v rokoch 1998 – 2017.

Na stazi v Nemecku - fogo Valéria Čiamporová.jpg

Spojená škola v Detve získala v celoslovenskej konkurencii vynikajúce tretie miesto a to za úspešnú realizáciu 26 medzinárodných projektov v období 2005-2017. Za víťazmi zaostala len veľmi tesne a keďže má v súčasnosti rozbehnuté štyri projekty, o rok neskôr už mohla atakovať aj prvé miesto. Výsledok je o to cennejší, že detvianska Spojená škola s realizáciou projektov začali až v roku 2005 a čo do počtu zorganizovaných mobilít výrazne, o 100, predbehli aj tých najlepších. Príspevok sa dostal aj do oficiálnej brožúry národnej agentúry Erasmus+ príbeh 30 rokov a to dokonca aj s fotografiou na jej titulke.

Cesta programom Erasmus+ a jeho predchádzajúcimi formami je veľmi dlhá a až je ťažko uveriť, že Spojená škola v Detve s programom nesmelo začínala pred dvanástimi rokmi. S desiatimi žiakmi odboru obchodná akadémia sa pedagógovia najskôr vybrali po stopách Jána Kollára do nemeckej Jeny. Učili sa všetci, žiaci nemčinu a drobné kancelárske práce, sprevádzajúca osoba starostlivosti o žiakov, ktorí prvýkrát v živote opustili maminkine kuchyne, a vedenie školy náročnému manažmentu medzinárodných projektov.

Stáž však dopadla k spokojnosti všetkých strán, a tak smelo pokračovali aj v ďalších rokoch. Ba ešte smelšie – postupne rozšírili spoluprácu o nové odbory mechanik nastavovač, mechanik elektrotechnik i nové krajiny Česká republika, Veľká Británia. Postupne sa pre nich mobilitné projekty stali malým sústom a prešli na strategické partnerstvá.Tieto im umožňujú výmenu skúsenosti v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a transfer tých najlepších do vlastného školského vzdelávacieho programu.

Spojená škola v Detve si veľmi cení, že za tie roky sa jej podarilo vybudovať pevné partnerstvá a že sa každý rok vracia na staré miesta, k starým priateľom.

ocenenie.jpgUž pomaly 400 žiakov a pedagógov, ktorí prešli projektmi, či už ako vysielaní alebo prijímaní účastníci, ich spokojnosť, odborný a osobný rozvoj potvrdzujú, že táto forma spolupráce prináša efekt tak pre školu, ako aj pre región.

Vďaka projektu môže škola ponúknuť absolventov jazykovo a odborne pripravených a navyše aj s praktickými skúsenosťami v zahraničí.

V roku 2011 udelili Spojenej škole v Detve Európsku značku pre jazyky i cenu kvality projektov Leonardo da Vinci. Od roku 2015 je škola držiteľom Charty Erasmus+ pre odborné vzdelávanie a prípravu, ktorá je určená výlučne pre organizácie, ktoré v minulosti kvalitne organizovali mobility odborného vzdelávania a prípravy pre žiakov a je zárukou kvality realizovaných medzinárodných projektov.

Medzinárodná spolupráca je jedna z priorít koncepcie školy. Realizácia projektov prináša do odborného vzdelávania nové prvky, ktoré pozitívne vplývajú na jej priebeh. Za hlavný profit škola považuje výmenu skúseností v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a inovácie praktickej prípravy, nové podnety v spolupráci s firmami. Účastníci mobilít si zlepšujú, či skôr nadobudnú nové odborné a jazykové kompetencie a tieto následne uplatňujú v praxi. Úspešní absolventi získavajú certifikát, Europass-mobilita ako aj doklady Európskeho systému kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu ECVET.

Text a foto: Valéria Čiamporová


 
 

Na diskusii v Biosférickej rezervácii Poľana malo účasť 96 zástupcovVytlačiť
 

Vladimira Fabriciusova približuje delegácii UNESCO Biosférickú rezerváciu Poľana.jpg

Dňa 19. septembra 2017 sa konalo prvé diskusné fórum s riaditeľkou Centra svetového dedičstva (WHC) Mechtild Rössler v Biosférickej rezervácii Poľana. Ideová myšlienka diskusného fóra bola Svetové prírodné a kultúrne dedičstvo – inšpirácia, príležitosť, uvedomenie, lepší zajtrajšok.

Diskusného fóra sa zúčastnilo 96 zástupcov ministerstiev, samospráv, správcov chránených území, chránených pamiatok, múzeí, akademickej obce, neziskových organizácií, odborníkov a štátnej správy.

Členovia Koordinačnej rady.jpg

Cieľom fóra bola ukážka platformy Svetového prírodného a kultúrneho dedičstva na Slovensku a konštruktívne návrhy na zefektívnenie využitia značky UNESCO/WHC pre rozvoj územia v regiónoch s bohatstvom prírodných a kultúrnych hodnôt, často tých najchudobnejších na Slovensku, prepojenie a sieťovanie súkromno-verejného sektora a využite značky WHC pre rozvoj cestovného ruchu.

Riaditeľka WHC doktorka Mechtild Rössler vo svojom vystúpení uviedla, že „dedičstvo znamená o mnoho viac než len koncepty“. Je to spôsob, ako dodala, "ako sa pozeráme na našu minulosť. Je to oživovanie a udržiavanie vecí, myšlienok a konceptov pri živote, ktoré sú naším spoločným príbehom a dedičstvom." Zároveň si to vyžaduje väčšiu spoluprácu medzi všetkými aktérmi. Vyžaduje si to aj širokospektrálny a interdisciplinárny prístup.

Spoločné dedičstvo musí byť predmetom a objektom aktívnej verejnej diskusie, debaty a záujmu.  Sieť lokalít svetového dedičstva, biosférických rezervácií, chránených morských oblastí a geoparkov je obrovská - vo svete ich je viac ako dvetisíc. Zahŕňajú všetky kontinenty a všetky oceány a možno ich nájsť takmer v každej jednej krajine sveta. Tieto chránené územia sú viac než len ikony alebo nádherné lokality na ktoré sú ľudia hrdí.

A práve preto sa UNESCO rozhodlo využiť rok 2017 ako rok udržateľného turizmu, ktorý umožňuje naplno využiť potenciál týchto lokalít, dokáže podporovať ich rozvoj, ich lepšiu ochranu a zároveň zvyšuje poznanie takýchto unikátnych lokalít a významných miest.

Snaží sa o to zvyšovaním dostupnosti biosférických rezervácií, globálnych geoparkov a lokalít, ktoré sú predmetom svetového dedičstva.

Označenie UNESCO má svoju neopísateľnú univerzálnu hodnotu, zaväzujúcou všetkých a osobitne tých, ktorí spravujú takéto územie, aby dodržiavali jasné štandardy a zároveň sa správali zodpovedne, hrdo a udržateľne k danej lokalite a k danému premetu ochrany. Má nenahraditeľnú kapacitu tvorby pracovných príležitostí, znižovania chudobyu a prispieva k environmentálnej udržateľnosti jednotlivých lokalít.

„Chceme budovať väčšie kapacity a zároveň rozvíjať taký typ turizmu či cestovného ruchu, ktorý chráni a podporuje rozvoj našich prírodných a kultúrnych lokalít“, uviedla Rössler. UNESCO v tomto smere spúšťa významnú iniciatívu, ktorú vytvorilo spolu s Európskou úniou, s cieľom propagovať unikátne kultúrne dedičstvo Európskej únie a podporovať udržateľný cestovný ruch. „Sme veľmi radi, že aj krajiny strednej Európy sa zapojili do tohto inovatívneho projektu. Špecificky by som rada podčiarkla to, že historické mesto Banská Štiavnica bolo pozvané zapojiť sa do tohto projektu a je jednou z tých lokalít, ktoré poslúžia ako magnet pre široké okolie a celú krajinu“, pokračovala ďalej Mechtild Rössler.

Cestovanie takýmto spôsobom podporuje medzikultúrnu výmenu a dialóg. A práve potenciál 1,2 miliardy ľudí, ktorí cestujú na cezhraničnej báze, vytvára obrovský objem potenciálnych príjmov a osobitné príležitosti k tomu, aby dokázali prekonávať to, čo rozdeľuje a vysporiadať sa s bariérami, ktoré zbytočne rozdeľujú ľudí.

„Hlavnou úlohou programu UNESCO je valorizovať vaše dedičstvo. To dedičstvo je vaše. My sme tu preto, aby sme vám ho pomohli propagovať, aby sme vám ho pomohli šíriť, aby získalo svetové uznanie. A práve z tejto značky, ktorú dostávate vyplývajú isté záväzky a obrovský potenciál, preto aby ste ho mohli ďalej rozvíjať,“ zdôraznila Rossler.

Podľa slov stálej delegátky UNESCO Kláry Novotnej je UNESCO  jediná organizácia v systéme Organizácie spojených národov, ktorá je postavená na tripartitnom systéme spolupráce.

Národná komisia, teda Slovenská komisia pre UNESCO, je unikátny orgán zastúpený odborníkmi štátnej správy, mimovládnych organizácií, rôznych profesných spoločností, vedeckými a akademickými zástupcami, študentskými organizáciami a súkromnými subjektami. Komisie sú garantom vzájomnej spolupráce a sú impulzom pre spoluprácu medzi manažérmi jednotlivých pamiatok svetového aj národného významu.

Veľvyslankyňa Novotná navrhla zriadenie asociácie manažérov napríklad podľa príkladu švajčiarskej asociácie World Heritage Experience Switzerland, ktorú na Bardejovskej konferencii v máji predstavil a súčinnosť ponúkol jej riaditeľ Kaspar Schürch. Ako uviedla, projekt Trasy svetového dedičstva ponúka priestor pre celé Slovensko – kultúrne aj prírodné pamiatky, biosférické rezervácie, jaskyne, národné parky a geoparky, múzeá a galérie, ale aj lokality  prezentujúce nehmotné kultúrne dedičstvo, či cezhraničné svetové dedičstvo. Projekt predpokladá komplexné celonárodné riešenia.

Počas diskusného fóra boli prezentované lokality svetového kultúrneho a prírodného dedičstva, v interpretácii kompetentných aktérov nielen ako vzácne lokality, ale ja ako potenciál ich využitia pre rozvoj cestovného ruchu a návrhov ich nevyhnutných opráv.

Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy – zámer využitia v cestovnom ruchu – pohľad z konského chrbta. Ďalej to boli Spišský hrad a Levoča a kultúrne pamiatky okolia, jaskyne Aggtelegského krasu a Slovenského krasu, Banská Štiavnica -  mesto a technické pamiatky okolia, zaradenie do programu UNESCO Svetové dedičstvo a rozvoj cestovného ruchu, Biosférická rezervácia Poľana – destinačný manažment.

Ján Šufliarský víta Mechtild Rossler v Detve.jpg

Riaditeľka WHC sa 19. septembra popoludní stretla s členmi Koordinačnej rady Biosférickej rezervácie Poľana na Hriňovských lazoch, ktoré boli do Biosférickej rezervácie Poľana začlenené len nedávno. Otvorene diskutovala na rôzne témy, ktoré občanov žijúcich v lokalitách UNESCO zaujímajú. Pani Rössler navštívila aj Podpolianske múzeum v Detve, kde pochválila manažérov múzea za ich prístup a aktuálne expozície.

Návšteva Mechtild Rössler bola výnimočná tým, že pomohla upevniť vzťah k domácim prírodným a kultúrnym hodnotám a uvedomenie si dôležitého využitia značky UNESCO pre rozvoj ekonomiky chudobných, ale biodiverzitou bohatých území.

Text: Vladimíra Fabriciusová
Foto: Lucia Miňová


 
 

Rozhýb svoju myseľ a telo bol celoročný bohatý projektVytlačiť
 

2.jpg

Školský klub detí (ŠKD) pri Základnej škole, ul. Obrancov mieru 884 zrealizoval v termíne od 1. januára 2017 do 30. júna 2017 projekt s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja v sume 2800 €.

Zámerom projektu bolo podporiť kvalitné a zmysluplné trávenie voľného času detí mimo vyučovania v školskom klube, organizáciou netradičných aktivít a celoklubových projektov s kvalitným materiálnym zabezpečením.

Revitalizáciou herne ŠKD zabezpečil atraktívne edukačné prostredie, ktoré je flexibilné, prispôsobuje sa potrebám detí. Nové usporiadanie edukačného prostredia poskytuje  deťom oddychovú zónu, priestor na hry, dostatok priestoru na spoločné klubové aktivity, besedy, kvízy, vystúpenia, súťaže, rôzne tvorivé a čitateľské dielne a čitateľskú zónu pre školskú knižnicu. Zároveň umožňuje viacúčelové využívanie priestoru nielen pre aktivity ŠKD a školskú knižnicu ale aj pre komunitu školy.

3.jpg

V rámci materiálneho zabezpečenia zakúpili koberec do herne ŠKD, podložky na sedenie, mobilný flipchart s príslušenstvom, športové náčinie, reproduktory k počítaču, spoločenské hry, stavebnice lego, bezdrôtové mikrofóny, krásnu a odbornú literatúru pre deti, výtvarný materiál a odmeny pre deti.

Medzi dosiahnuté výsledky v rámci skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu možno zaradiť zatraktívnenie  priestorov ŠKD, realizáciu edukačného procesu formou klubových projektov, kde sa deti aktívne zapájali do celého procesu - plánovali, realizovali ako aj hodnotili svoje projekty, podporu medzigeneračnej komunikácie, vytvorenie čitateľskej zóny pre podporu a rozvoj čitateľskej gramotnosti, tvorivosti a fantázie detí, podporu zdravého životného štýlu formou športových súťaží, pohybových aktivít ako aj besied so zdravotníkmi, rozvoj fantázie, kreativity, konštruktívneho myslenia, hrubej aj jemnej motoriky ako aj pracovnej činnosti detí formou konštruktívnych a spoločenských hier, prehĺbenie spolupráce medzi jednotlivými školskými zariadeniami a skvalitnenie spolupráce s rodičmi, školami, športovým klubom a verejnosťou.

Tu poďakovanie za spoluprácu patrí Základnej škole s materskou školou A. Vagača v Detve, Školskému klubu detí pri Základnej škole J. J. Thurzu v Detve, Materskej škole na ulici M. R. Štefánika v Detve, zdravotnej sestre Lucii Matúškovej, dentálnej sestre Janke Cerovskej, lesníkovi Antonovi  Kamenskému, Klubu športovej gymnastiky v Detve.

Realizácia  čiastkových aktivít projektu: Vo vestibule školy bola umiestnená nástenka pre pravidelnú propagáciu a prezentáciu aktivít. Na webové sídlo školy umiestnili propagáciu projektu.

Športovo - pohybové akcie: Pohybovými aktivitami deti viedli k dodržiavaniu pravidiel,        k sebaovládaniu, prekonávaniu únavy a k radosti z hry. Podarilo sa zvýšiť záujem o pohybové aktivity ako sú pohybové hry, relaxačné cvičenia, cvičenie s náčiním a cvičenia na náradí. Aktivity mali výstižné mená ako Do sveta zvieratiek, Športom k zdraviu a dobrej nálade, Švihadlový maratón a Gymnastický deň.

Celoklubové projekty, besedy, kvízy, vystúpenia, súťaže, rôzne tvorivé a čitateľské dielne.  Hravým spôsobom umožnili deťom aktívne sa podieľať na príprave týchto rozmanitých aktivít vo všetkých ich fázach. Realizáciou takýchto aktivít zvýšili záujem detí o čítanie a využívanie školskej knižnice. V tejto časti pomenovali aktivity ako Kráľ čitateľov, čo bolo vyhlásenie súťaže.

Sme škola kde sa šikanovanie Netoleruje!  - informačná výchova, beseda, edukatívne aktivity v oddeleniach zamerané na práva detí. Potom aktivita Toto čítam ja - možno budeš aj ty?! -  projekt pri príležitosti mesiaca Marec, mesiaca knihy, práca s knihou, prezentácia prečítanej knihy, ilustrácie.

Rozprávková noc v školskej knižnici bolo zapojenie sa do medzinárodného projektu Noc s Andersenom.                                                

Rozprávka nás spája zas bola tvorivá dramatizácia, vystúpenia. Deti na dobrých chodníčkoch - Moje zdravie a fajčenie bol klubový projekt s integráciou viacerých tematických oblastí výchovy s využitím fondu školskej knižnice. Voda v našom živote bol celoklubový projekt s integráciou viacerých tematických oblastí výchovy s využitím fondu školskej knižnice, prezentáciou plagátov vo vestibule  školy. Neodpadni z odpadov - od teórie k praxi realizovali ako celoklubový projekt s integráciou viacerých tematických oblastí výchovy, prezentácia, kvíz, vychádzka do lesa - zbieranie odpadkov v prírode,  správne triedenie odpadu výstavka plagátov a prác.

Lesné tajomstvá sa volal klubový projekt s integráciou viacerých tematických oblastí výchovy s využitím fondu školskej knižnice, beseda s lesníkom, výstava plagátov a výtvarných prác, sprievodné akcie. I. stupeň zažil aj Rozprávkový karneval, tvorivé dielne, dramatizácia, karneval.

Aktivita Bezpečne v on-line svete Povedzme to komixom boli počítačové prezentácie, projekty, tvorba kreslených komixov, čo bola vlastná tvorba detí.

Vyhodnotenie súťaže o najaktívnejšieho čitateľa školskej knižnice malo názov Kráľ čitateľov.

V konštruktívnych a spoločenských hrách deti rozvíjali svoju kreativitu, fantáziu, sociálnu hru, konštruktívne myslenie, priestorovú orientáciu, hrubú aj jemnú motoriku a cit k pracovnej činnosti.        Patrila sem celoklubová aktivita prebiehala jednotlivo podľa vekovej kategórie Legománia, celoklubový projekt ako súťaž v spoločenských hrách Ako sa zabávať a pritom sa nehádať.                        

Zahrajme sa spolu alebo staré a nové majstrovanie bol projekt ku dňu rodiny. Vytvoril priestor pre priateľské stretnutia detí, rodičov a starých rodičov a upevňovanie medzigeneračných vzťahov.

Realizáciou projektu sa zvýšila úroveň ŠKD aj úroveň školy. Zaujímavými podujatiami a aktivitami si deti budovali kladný vzťah k aktívnemu a zmysluplnému tráveniu času mimo vyučovania a k zdravému životnému štýlu.

Školský klub detí (ŠKD) pri Základnej škole, ul. Obrancov mieru 884 ďakuje Banskobystrickému samosprávnemu kraju za poskytnutie dotácie pre rok 2017 na realizáciu tohto projektu.

 

uradne-oznacenie-bbsk-s-napisom-financna-podpora.jpg

Text: Emília Hroncová, Ľubica Paprčková, Hana Hanusková
Foto: Emília Hroncová


 
 

Obnovená záhrada Denného centra je otvorená pre všetkých seniorov Vytlačiť
 

Posedenie v obnovenej záhrade Denného centra - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Seniori v Detve dňa 28. septembra 2017 pripravili slávnostné posedenie a inaugurovali renovovanú záhradu v Dennom centre na Partizánskej ulici. Na záhradnú slávnosť pozvali primátora, poslancov Mestského zastupiteľstva v Detve i zamestnancov mesta.

Otvorenie obnovenej záhrady v Dennom centre - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

 

Seniorky na záhradnej slávnosti v Dennom centre - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Denné centrum s obnovenou záhradou je určené všetkým klubom dôchodcov v Detve i seniorom, ktorí nie sú členmi.

Muži sa postarali aj o zábavu - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Pásku pri vstupe do novopostaveného altánku spolu s primátorom Jánom Šufliarským prestrihli predsedníčky dvoch klubov dôchodcov. V mene seniorov klubu č. 4 strihala pani Jana Mihalovičová, v mene seniorov klubu č. 1 pani Sidónia Domová. Primátor s uznaním a s vďakou stisol ruku obom dámam.Sidónia Domová a Ján Šufliarský a Jana Mihalovičová strihajú pásku - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Šufliarský poďakoval všetkým dobrovoľníkom a zvlášť seniorom z týchto dvoch klubov za mnoho hodín brigádnickej práce. Príprava tejto slávnosti im zabrala viac hodín, upravovali priestory v záhrade i varili dobroty. Guláš pre záhradnú slávnosť pripravili členovia Klubu dôchodcov č. 4, koláče napiekli dámy z Klubu dôchodcov č. 1.

Zľava je Sidónia Domová Janka Jedličková Jana Mihalovičová Ján Šufliarský Margita Gajdošová Štefan Kamenský a Roman Vrťo - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Práce koordinovala Jana Jedličková z oddelenia školstva, kultúry a sociálnych vecí na Mestskom úrade. Ako prezradila, do spolupráce v záhrade pozvala obidva kluby a všetko to robili spoločne, za čo im patrí veľká vďaka.

Ozembuch zatiaľ za stromom čaká na svoju príležitosť - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

V záhrade Denného centra dominuje drevený altánok, ale pribudol aj nový chodník, prístrešok či lavice a stoly pod stromami.

Guláš - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Priestranný altánok s lavicami a stolmi má plochu 72 m², vedie k nemu 39 metrov dlhý dláždený chodník. Vedľa altánku vybudovali spevnenú plochu pre vonkajšie posedenia, ktorá má 45 m² a druhá spevnená plocha pre malé pódium vo veľkosti 12 m². Tiež opravili vonkajší prístrešok, ktorý sa využíva napríklad pri záhradnom grilovaní.

Koláče - foto Z Juhaniaková.jpg

Pre posedenie v záhrade umiestnili 22 drevených lakovaných lavíc a 18 stolov. Na stavbu altánku, vybudovanie plôch a na nábytok mesto Detva urobilo verejné obstarávanie, v ktorom uspela firma Strabag s. r. o., oblasť Stred, Zvolen. Cena celého diela bola 32 607,89 €. Firma práce uskutočnila za necelé dva mesiace, dokončené boli už koncom augusta 2017.

Pre dôchodcov, ktorí bývajú na sídlisku, ako pokračoval primátor, chce mesto od budúceho roka vytvoriť úplne nové priestory na ulici Obrancov mieru.

Pripravované rozšírenie sociálnych služieb v meste tu nájde konkrétne priestory. Mesto už pripravuje novú dvojpodlažnú budovu, v ktorej bude Denné centrum pre seniorov a denný stacionár, Centrum voľného času Trend a folklórne kolektívy.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Žiaci sa opäť tešili z pohybu na Základnej škole na Kukučínovej uliciVytlačiť
 

Tešíme sa z pohybu 1.jpg

Štvrtý ročník projektu Tešíme sa z pohybu bol v týždni od 25. septembra do 28. septembra 2017 zameraný na zvýšenú športovú aktivitu žiakov Základnej školy na Kukučínovej ulici v Detve. Žiaci sa viac venovali športovým aktivitám a zároveň si mohli zmerať sily s rovesníkmi zo všetkých základných škôl v meste Detva.

Tesime sa z pohybu 2.jpg

Jednotlivé aktivity projektu sa konali v poradí: 25. septembra bol Stolnotenisový turnaj jednotlivcov chlapcov a dievčat 7. - 9. ročníka, 26. septembra to bolo Skáčeme pre zdravie, 27. septembra nasledoval Volejbalový turnaj zmiešaných družstiev 7. – 9. ročníkov, 28. septembra zas Florbalový turnaj žiakov 3. a 4. ročníka.

Do Stolnotenisového turnaja bolo zapojených 32 žiakov, boli rozdelení do skupín, v ktorých hrali žiaci systémom každý s každým. Zo skupín postúpili prví dvaja žiaci, ktorí hrali systémom pavúka (vyraďovacia časť) osemfinále, štvrťfinále, semifinále a finále. Víťazom stolnotenisového turnaja sa stal žiak Ján Bystriansky z IX.A triedy, druhé miesto obsadil Alan Matúška z VIII.A triedy a tretie miesto patrilo Jozefovi Krnáčovi z IX.A triedy.

Tesime sa z pohybu 3.jpg

Skáčeme pre zdravie je názov súťaže, v ktorej si žiaci prvého stupňa merali sily v preskoku cez švihadlo. Hlavnou organizátorkou podujatia bola pani učiteľka Jana Bobotová, ozvučenie, moderovanie a zábavné vstupy mal v rukách pán Dušan Bobot, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou súťaže v skoku cez švihadlo a aj iných kultúrnych podujatí organizovaných základnou školou.

Súťažná aktivita Skáčeme pre zdravie má celomestský charakter, pozvanie prijali pedagógovia a žiaci zo Základnej školy s materskou školou A. Vagača, zúčastnili sa štyri triedne kolektívy a zo Základnej školy na Ulici Obrancov mieru v Detve sa zúčastnili dve triedy. Švihadlového súperenia sa zúčastnilo 210 žiakov, zapojili všetky svoje sily a umiestnili sa na uvedených pozíciách: jednotlivci - 1. miesto – Sofia Holubová – II.A, 2. miesto – Alexandra Henešová – IV.B, 3. miesto – Natália Krnáčová – III.B, triedne kolektívy - 1. miesto – IV.B, Základná škola, Kukučínova, Detva, 2. miesto – IV.A, Základná škola, Kukučínova, Detva, 3. miesto – IV.C, Základná škola, Obrancov mieru, Detva.

Po súťaži žiakov si svoje sily zmerali aj pani učiteľky a pani vychovávateľky, všetkým žiakom dokázali, že na skákanie cez švihadlo nezabudli a počas krátkeho súperenia sa na krátky čas vrátili do svojho detstva.

Tesime sa z pohybu 4.jpg

Volejbalového turnaja sa zúčastnilo 24 žiakov 7., 8. a 9. ročníka, hralo sa systémom každý s každým. Z prvého miesta mali radosť žiaci 8. ročníka, 2. miesto si vybojovali žiaci  9. ročníka a siedmaci skončili na 3. mieste. Volejbalový a Stolnotenisový turnaj zorganizoval a aj zrealizoval pán učiteľ Ján Nosáľ.

Pre žiakov 3. a 4. ročníka bola telocvičňa základnej školy k dispozícii vo štvrtok, kde sa uskutočnil Florbalový turnaj pod vedením pani učiteľky Márie Babicovej. Súťažilo osem družstiev v počte 40 žiakov, štyria hráči a brankár hrali v dvoch skupinách v hracom čase dvakrát po sedem minút systémom každý s každým. Žiaci odohrali dvanásť zápasov a v záverečnom hodnotení každé družstvo dostalo diplom a sladkú odmenu. Víťazstvo turnaja v skupine chlapcov si vybojovala III.A, na druhom mieste sa umiestnila IV.A a tretie miesto patrilo IV.B triede. Pochvalný list za účasť získala III.B trieda.

V skupine dievčat prvé miesto získala IV.B, druhé miesto IV.A a na treťom mieste sa umiestnili hráčky z III.A triedy. Pochvalný list za vzornú reprezentáciu získali športovkyne z III.B triedy.

Turnaj sa zrealizoval bez komplikácií. Vyučujúca pozitívne hodnotí dobrú vzrastajúcu športovú tendenciu aj napriek skutočnosti, že v Základnej škole na ulici Kukučínovej patrí florbal k mladým športom. Florbal si svojou atraktívnosťou začína získavať stále viac priaznivcov z radov žiakov.

Vedenie školy touto formou ďakuje všetkým zainteresovaným vyučujúcim za výbornú organizáciu a realizáciu 4. ročníka projektu Tešíme sa z pohybu.

MestoDetva.pngProjekt bol spolufinancovaný z rozpočtu mesta Detva.

Text a foto: Nora Jombíková


 
 

Dve Detvanky reprezentovali na Majstrovstvách Európy v šachu mládeže Vytlačiť
 

ME RO Stella + Kristína.jpg

V čiernomorskom letovisku Mamaia sa konali Majstrovstvá Európy v šachu mládeže. Od 5. do 14. septembra 2017 si svoje schopnosti meralo až 1142 mladých šachistov zo 49 krajín Európy. Slovensko tam zastupovala 19 členná výprava za účasti aj dvoch dievčat z Detvy.

V kategórii dievčat do 16 rokov reprezentovali Slovenskú republiku dve hráčky Šachového klubu Garde Detva. Stella Sáňková, strieborná medailistka z Majstrovstiev Slovenskej republiky mládeže  a Kristína Cabanová, ktorá získala 4. miesto na Majstrovstvách Slovenskej republiky.

Stella, nasadená ako 33. hráčka, skončila zo ziskom 5,5 bodov na veľmi peknom 18.mieste. Po turnaji priznala, že bol ťažší ako majstrovstvá sveta pred dvomi rokmi kde štartovala v kategórii do 14 rokov.

ME Rumunsko.jpg

Kristína sa v štartovej listine nachádzala na 68. mieste v 75-člennom dievčenskom turnaji. Zo ziskom 3 bodov napokon skončila na 69.mieste. Nováčikovská daň sa u nej prejavila v plnom rozsahu keď mnohé dobre rozohraté partie nedotiahla k zisku bodov.

Prípravy našich dievčat na zápasy viedol medzinárodný majster Sergej Berezjuk. Každý deň kolo o 15:00 hodine, ráno rozcvička, potom príprava so Sergejom, samostatná príprava a opäť príprava so Sergejom, oddych a cesta na kolo.

Dievčatám patrí poďakovanie za vzornú reprezentáciu a sympatický výkon. Vrchovatou mierou ich štart na Majstrovstvách Európy podporilo mesto Detva. Vďaka za prejavenú podporu patrí hlavne  komisii športu. 
 

Link na výsledkovú listinu:

http://www.chess-results.com/tnr296089.aspx?lan=4&art=1&rd=9&fedb=SVK&turdet=YES&flag=30&wi=984

 

MestoDetva.pngProjekt bol spolufinancovaný z rozpočtu mesta Detva.


Text a foto: Peter Fiala


 
 

Strieborné medaily čakali na detvianskych hokejových veteránov v PraheVytlačiť
 

OldBoys Praha 2017.jpg

V dňoch 25. až 28. augusta 2017 sa po druhýkrát zúčastnil Hokejový klub Old Boys Detva na turnaji Letný pohár 2017 v Prahe.

Po minuloročnej premiére, ktorú premenili hneď na historický triumf a turnaj vyhrali bez straty bodu, sa tentokrát súperi na nich zodpovedne pripravili a svoje hráčke kádre posilnili, hlavne o mladších hráčov.

Ale ani to nezabránilo nadšene a so srdcom hrajúcim detvianskym hokejistom, pre ktorých ani vek, nejaké to kilo navyše a postriebrené vlasy nezabránili v kvalitných výkonoch a v úspešnej reprezentácii mesta.

Turnaj bol oproti minulému ročníku náročnejší, nakoľko sa ho zúčastnilo viacej mužstiev, čím sa zvýšil počet odohratých zápasov. Premiérovo sa turnaj hral systémom play off, keď prehra vo vyraďovacej fáze znamenala koniec v ďalšej účasti na turnaji.

Aj s touto nástrahou sa však detvianski hokejisti statočne popasovali a domov vezú strieborné medaily za výborné druhé miesto. Nepodarilo sa im síce zopakovať vlaňajšie prvé miesto, ale aj napriek prehre vo finálovom zápase partia veteránov z Old Boys Detva ukázala, že hokej, ktorému zasvätili mnoho rokov svojho života, stále hrať vedia.

Turnaj sa vydaril a ukázal, že každým rokom jeho športová kvalita stúpa. Old Boys z Detvy sa tešia na budúci ročník a pokúsia sa opäť priviesť do Detvy pohár za medailové umiestnenie.

 

Výsledky na turnaji Letný pohár 2017:

Skupina A:

Old Boys Detva - Kosti Team Praha        3 : 3

Old Boys Detva - Vlci Náchod                  2 : 0

Old Boys Detva – Hockey sport Praha     1 : 3 

 

Play off:

Štrvrťfinále:   Old Boys Detva – Kaznějov     5 : 1

Semifinálne:  Old Boys Detva – Kosti Team Praha      3 : 2 po samostatných nájazdoch

 

Finále:  Old Boys  Detva – Odolka Kralupy   1 : 3

 

Zostava hokejového klubu Old Boys Detva:

Brankár: Gabriel Gažo

Obrancovia: Marián Gallo, Peter Krňan, Miloš Kóňa, Vladimír Wilim, Pavel Gaubmann

Útočníci: Ján Ľalík, Peter Ľalík, Ján Podkonický, Radovan Maďar, Jozef Ľalík, Vladimír Chlebo, Martin Pavlovič , Martin Antálek, Martin Belušiak

 

MestoDetva.pngPodujatie bolo spolufinancované z rozpočtu mesta Detva.

 

Text: Peter Krňan
Foto: Vladimír Chlebo


 
 

Víťazi Eurokvízu Jakub a Martin navštívili ŠtrasburgVytlačiť
 

21741934_1877511912566516_1850612748_o (2).jpg

Francúzsku metropolu Štrasburg v dňoch 10. až 13. septembra 2017 navštívili víťazi Eurokvízu Jakub Solin a Martin Nôta zo Základnej školy Júliusa Juraja Thurzu v Detve.

Súkromné centrum voľného času Majačik zorganizovalo pre základné školy v regióne Detva vedomostnú súťaž Eurokvíz. Dobrou motiváciou pre žiakov bola prvá cena, trojdňový zájazd do Štrasburgu spojený s návštevou Európskeho parlamentu. Túto hlavnú cenu sponzoroval slovenský poslanec Európskeho parlamentu Ivan Štefanec.

Samotná súťaž pozostávala z vedomostného testu a prezentácie štátu, ktorý bol každej zúčastnenej škole pridelený. Medzi sebou bojovali dvojčlenné družstvá, ktoré na súťaž pripravovali pedagógovia. Zo šiestich škôl preukázali najlepšie vedomosti a prípravu na súťaž žiaci Základnej školy Júliusa Juraja Thurzu, Jakub Solin a Martin Nôta. Získali prvé miesto a v dňoch 10. až 13. septembra 2017 si naplno užili a vychutnali svoje víťazstvo na výlete v Štrasburgu.

21754881_1993727757320818_704124546_o.jpg

S pamiatkami a históriou mesta sa zoznámili počas plavby po rieke Rýn. Po spoločnom obede vo francúzskom štýle navštívili Katedrálu Notre-Dame. Z veže katedrály mali celé mesto ako na dlani. V utorok 12. septembra navštívili aj Európsky parlament. V besede s pánom Štefancom sa zoznámili s činnosťou parlamentu. Zvedavým študentom odpovedal v diskusii aj na aktuálne problémy a zaujímavé otázky.

Tieto riadky sú príležitosťou ako poďakovať všetkým zainteresovaným, lebo samotný pobyt bol nielen poučný, ale aj zaujímavý a obohacujúci. Poďakovanie je adresované pánovi Ivanovi Štefancovi, Súkromnému centru voľného času Majačik v Detve a organizátorovi pánovi Jozefovi Pavlovovi.

Text: Jana Kuzárová
Foto: Jakub Solin, Martin Nôta


 
 

Poliklinika LDCH má nový altánok Vytlačiť
 

Besiedka v LDCH - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Liečebňa dlhodobo chorých v Detve (LDCH) má od konca septembra 2017 nový altánok. Odteraz môžu klienti Polikliniky LDCH využívať besiedku pri bloku C na posedenia so svojimi príbuznými, ktorí ich prichádzajú navštevovať.

Na základe verejného obstarávania ho postavila firma Bytes s. r. o. , cena za dielo, ako informovalo Oddelenie správy majetku Mestského úradu v Detve, bola 5 306 Eur. Altánok má plochu 15 m², stabilitu mu zabezpečuje oceľová konštrukcia nad zemou ukotvená na pätkách, sedlová strecha je z prelisovaného plechu a pod ním je drevené latovanie.

Otvorený priestor altánku v chladnom počasí uzatvárajú odnímateľným plastovým okenným plášťom. Tento si zabezpečil užívateľ sám, teda Poliklinika LDCH.

Do altánku je bezbariérový vstup - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Riaditeľka MUDr. Ľubica Henczeová je so stavbou besiedky spokojná, prístup do nej je bezbariérový, ako požadovala.

Je rada, že pacienti takto získali dostupný a príjemný priestor, kde sa môžu regenerovať na čerstvom vzduchu. MUDr. Henczeová plánuje v letnom období altánok využívať aj na skupinové terapie. „Chceme úprimne poďakovať primátorovi mesta a poslancom za túto stavbu, v neposlednom rade samozrejme aj firme Bytes, ktorá ju zhotovila tak rýchlo,“ dodala MUDr. Ľubica Henczeová.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Dopravné dopoludnie zažili v Materskej škole Obrancov mieruVytlačiť
 

Deti z Materskej školy Obrancov mieru v Detve - foto Michaela Jedličková.jpg

Piatok 29. septembra 2017 začínali deti v Materskej škole na ulici Obrancov mieru zaujímavou akciou S Makulienkou bezpečne na cestách.

Materská škola pripravila zábavno-poučné dopoludnie o dopravnej výchove, kde si deti overovali vedomosti a schopnosti v uplatňovaní pravidiel cestnej premávky a bezpečnosti cestnej premávky.

Deti s hercom Jozefom Pročkom v Detve - foto Michaela Jedličková.jpg

Úvodného slova sa zhostil moderátor Jožo Pročko, ktorý sa postaral o zábavu tejto milej akcie. Program pokračoval tanečno-dopravným vystúpením predškolákov z tunajšej materskej školy. Následne sa už na dopravnom ihrisku začali realizovať deti zo všetkých materských škôl v Detve, ale aj z Dúbrav a Kriváňa. Zostavené boli zo šesťčlenných tímov, ktoré na siedmych stanovištiach čakali študenti  gymnázia z Detvy.

Dopravný deň - foto Michaela Jedličková.jpg

Škôlkari mali oblečené reflexné vesty, v ktorých prechádzali rôznymi stanovišťami. Vyskúšali si svoje zručnosti a vedomosti z dopravnej výchovy, jazdili na odrážadlách i kolobežkách, a taktiež si skúsili jazdu cez križovatku.

Makulienka v Materskej škole Obrancov mieru - foto Michaela Jedličková.jpg

Po splnení jednotlivých disciplín si odniesli malé spomienkové darčeky, ktoré im odovzdala vedúca oddelenia školstva, kultúry a sociálnych vecí Margita Gajdošová. Súťažiacich zabávala Makulienka a hrala im veselá hudba s dopravnými piesňami v podaní Dj Active. Pre všetkých bolo pripravené  malé občerstvie.

Spoločná na záver.jpg

Veľké poďakovanie patrí všetkým zúčastneným, Jožovi Pročkovi, za aktívnu realizáciu tejto dopravnej akcie učiteľkám materskej školy a sponzorom.

MestoDetva.png

 

Projekt bol spolufinancovaný z rozpočtu mesta Detva.

Text a foto: Michaela Jedličková


 
 

Aké bolo folklórne leto s DetvanmiVytlačiť
 

Folklórna skupina Detvani - fotografia Ľubomír Ostrihoň.jpg

Detva, september 2017 - Každý priaznivec folklóru a ľudovej kultúry určite už dlhšiu dobu registruje aktivitu Folklórnej skupiny Detvani, ktorá pôsobí pri Kultúrnom centre Andreja Sládkoviča v Detve.

Príležitosťou na prezentáciu Podpolianskej ľudovej kultúry bolo aj toto leto, kedy sa prirodzene koná najviac folklórnych festivalov, či kultúrnych alebo spoločenských podujatí. Bez preháňania možno napísať, že Detvani v sezóne 2017 nezaháľali.

Rozkazovači Detvani - foto Tomáš Belko.jpg

Nenudili sa však ani pred ňou, pretože do svojho repertoáru zaradili nové programové pásmo Valašský otčenáš, ktorý pripravovali v podstate od Vianoc a premiéru mal na 52. Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v programe Rodní spod Poľany.

Okrem toho, že Folklórna skupina Detvani prezentuje región Podpoľania tancom a spevom, nezabúda ani na svoju ďalšiu, nemenej dôležitú úlohu zachovávania tradícií a ľudovej kultúry. Takou bola v minulosti aj valašská kultúra a preto návštevníci mohli tento rok v areáli Folklórnych slávností navštíviť Dvor u Detvanov, kde sa prezentovala valašská kultúra na Podpoľaní, ako aj tradičné slovenské plemeno ovce Pôvodná valaška. Detvani zhotovili pre návštevníkov košiarik, kde sa mohla verejnosť zoznámiť práve s týmto pomaly zabudnutým plemenom ovce Pôvodná valaška. Ovečky boli voľne prístupné pre verejnosť a tešili sa naozaj obrovskému záujmu, najmä najmenších návštevníkov. Okrem toho, že bolo na čo pozerať, bolo aj čo počúvať, hru na píšťalke, na gajdách, fujare, heligónke a aj čo ochutnávať. Detvani pripravili chutné špecialitky z baraniny, ako varená baraninka, pečený baran, barania polievka s mrveničkou, šmirkas, žinčica, ovčí syr a rôzne iné domáce špeciality.

Tanečnice z Folklórnej skupiny Detvani pred vystúpením - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Po Folklórnych slávnostiach ktoré sa konali 7. až 9. júla 2017 sa Detvani hneď o týždeň v sobotu predstavili na Folklórnom festivale na Bielych Handľoch v Braväcove s pásmom Valašský otčenáš a na druhý deň na Celoslovenskej prehliadke Fujerášov 2017 v Korytárkach s Valašským otčenášom a Svadbou na Detve.

Ani v auguste Folklórna skupina nezaháľala a reprezentovala svojimi vystúpeniami Detvu a Podpoľanie na festivale Jánošíkove dni, ktorý sa konal prvý augustový víkend v Terchovej. Tam sa Detvani predstavili v programe s názvom Z Terchovej poza Varín až na Poľanu. Zaznamenávala ho a aj vysielala kresťanská televízia.

Ďalším vystúpením v poradí bol festival Hrušovská paráda, kde sa Detvani predstavili v programovom pásme Tak sme sa tu zišli. Na záver folklórneho leta si títo tanca chtiví Detvania stihli odskočiť do Trebeľoviec, kde sa už tradične koná Folklórny festival Trebeľovce. Tento festival vznikol na počesť pamiatky uctenia obetí havárie autobusu, ktorý viezol súboristov a havaroval pred 10-timi rokmi na Poľane. Posledným augustovým vystúpením Detvanov bol festival Na počesť Jozefa Majerčíka vo Veľkom Borovom. 

Detvani boli po každom ich vystúpení odmenení úžasným, úprimným potleskom, mnohokrát aj osobnými gratuláciami a poďakovaniami a to nie len bežných divákov, ale ich vystúpenia osobne ocenili aj také známe osobnosti folklóru ako Viliam Gruska, Ján Blaho a mnohí ďalší.

Fotografie budú aktualizované.

Text: Tomáš Dom
Foto: Ľubomír Ostrihoň, Tomáš Belko, Zuzana Juhaniaková


 
 

V lete mesto opravovalo aj na Futbalovom štadióne Vytlačiť
 

Ľavé schodište - foto Z Juhaniaková.jpg

Mesto Detva v auguste 2017 opravilo schodištia a prístupové plochy k budove Futbalového štadióna, potrebná bola aj výmena vodovodnej prípojky v dĺžke približne 200 metrov.

Časť nového chodníka - foto Z Juhaniaková.jpg

Necelý mesiac, od druhej polovice júla do prvej polovice augusta 2017, trvali práce na oprave vonkajších schodísk do hľadiska Futbalového štadióna. Tri pôvodné železobetónové schodiská boli dlhoročným používaním a poveternostnými vplyvmi opotrebované až zničené. Pod schodiskom na ľavej strane priečelia budovy bolo naviac potrebné opraviť vodovodnú prípojku.

Stredné schodisko - foto Z Juhaniaková.jpg

Na stavbu nových schodísk použili prefabrikáty, betónové schodové stupne s výškou schodu 15 cm. Do schodísk osadili aj dve nové bezpečnostné zábradlia a popri ľavom aj pravom schodisku obnovili bezbariérový prístup – šikmé plochy.

Časť starého asfaltového chodníka vynovili novou zámkovou dlažbou a obnovené múry a steny omietli nanovo a farebne prispôsobili k celku budovy. Práce vykonala firma GM- Stav s. r. o. z Lučenca, ktorá bola víťazom verejného obstarávania. Náklady na materiál, prácu a odvoz stavebného odpadu boli v celkovej výške 7 558 Eur.

Pravé schodisko - foto Z Juhaniaková.jpg

V priestoroch Futbalového štadióna bolo nevyhnutné opraviť poruchu na starej vodovodnej prípojke. Oprava si vyžiadala výmenu potrubia v dĺžke približne 200 metrov. Bolo potrebné presekať viac vrstiev nepredvídaných betónových panelov v trase novej vodovodnej prípojky aj pílenie asfaltu a opätovný hutnený zásyp. Náklady tejto opravy, práce a cena použitého materiálu boli spolu 7498 Eur. Dodávateľom týchto prác bol Jozef Melich.

Realizáciu opráv dohliadal Štefan Žitniak z Oddelenia správy majetku na Mestskom úrade v Detve.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Z Domu kultúry sa ozýval spev, bolo to slávnostné posedenie jubilantovVytlačiť
 

Potlesk - foto Z Juhaniaková.jpg

Klub dôchodcov č. II v utorok 26. septembra 2017 pozval svojich jubilantov na oslavu do konferenčnej sály Domu kultúry A. Sládkoviča v Detve. Ako uviedol predseda klubu Štefan Závodný, na oslavné posedenie pozvali seniorov, ktorí tento rok slávia svoje pekné jubileum 70, 75, 80, 85 alebo aj 90 rokov.

Oslava jubilantov Klubu dôchodcov II - foto Zuzana Juhaniaková (2).jpg

Po tom, ako im predseda klubu poprial veľa šťastia a zdravia, s blahoprianím od stola povstal primátor mesta Ján Šufliarský. Vinšoval im ďalšie požehnané roky a okrem iného dôrazne ďakoval za to všetko, čo pre Detvu urobili nielen počas svojich pracovných rokov ale aj stále robia, už na dôchodku.

Primátor Ján Šufliarský prišiel zablahoželať jubilantom - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

K blahoželaniam sa pridali aj riaditeľ Domova dôchodcov Detva Štefan Kamenský a riaditeľ Kultúrneho centra A. Sládkoviča Jozef Kulišiak.

 

To čo ste vy, aj my sme boli, to čo sme my, vy budete - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Vystúpenie malých tanečníc Detského folklórneho súboru Slniečko - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Traja - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

O kultúrny program počas slávnostného posedenia sa postaral Detský folklórny súbor Slniečko, ktorý pracuje pod Kultúrnym centrom A. Sládkoviča s vedúcou Emíliou Zorvanovou.

Jubilantky Klubu dôchodcov č II - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Dievčatá spievali s radosťou - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Detský folklórny súbor Slniečko pre Klub dôchodcov č II - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Do spevu vyhrával Jozef Uhrin. Každej dáme i pánovi zahral ich obľúbenú pieseň na želanie.

Spoločná oslava Klubu dôchodcov č II - foto Zuzana Juhaniaková (2).jpg

Poďakovanie za pripravenie milej oslavy treba adresovať výboru klubu. Ten tvoria dámy Anna Náhliková, Emília Bohušová, Eva Kováčiková, Emília Kamenská, Irenka Schrónerová, Anastázia Králiková, Mária Poboriová, Hilda Pavlovová, Eva Volfová.

Členky výboru Klubu dôchodcov č II - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Štefan Závodný na záver poprial jubilantom klubu aby sa mali dobre, aby sa držali, dlho šťastne žili a aby prekročili métu aspoň 105 rokov.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Zoberte susedov a poďte si zabežať svojim mestomVytlačiť
 

Mestský beh Detvanov 2017.jpg

Na spoločný mestský beh všetkých Detvanov pozývajú mladí ľudia a mesto Detva ako hlavný organizátor počas Dní mesta Detva v sobotu 7. októbra 2017.

Štart mestského behu, na ktorý treba zobrať najlepšie svojich susedov, priateľov a dobrú náladu, bude na Námestí SNP presne pol hodinu pred poludním.

"Päť kilometrový beh s rovným profilom trate po starej časti mesta Detva je ideálnym behom pre rekreačných bežcov, ale aj skutočná rýchlostná výzva pre profesionálov," upresňuje organizátor Marián Líška.

Mladí ľudia z občianskeho združenia Nová Detva pripravili pre Detvanov trasu po Sládkovičovej ulici do areálu amfiteátra a naspäť cez Kúpeľnú ulicu, cez Partizánsku, na Janka Kráľa, na Petra Jilemnického, na Jána Hollého a rýchlo, rýchlo, kto bude prvý, naspäť pred tribúnu na Námestí SNP.

Súťažiť sa bude podľa štyroch vekových kategórií, dvoch pre ženy a dvoch pre mužov. Víťazi získajú trofeje, všetci účastníci pamätný darček.

Na mestský beh, ktorý bude už 4. ročníkom behu O primátorov krpec, je potrebné sa registrovať a zaplatiť malý registračný príspevok na režijné náklady organizátora.

Registrácia je vekovo obmedzená pre účastníkov, ktorí spĺňajú vekovú podmienku viac ako 15 rokov a menej ako 115 rokov. Ale zapojiť sa samozrejme môžu aj tí 15 roční.

Mapa behu a registrácia je v propozíciách.

Text: Zuzana Juhaniaková


 
 

Detva privítala výnimočnú delegáciu: UNESCO a dedičstvo PodpoľaniaVytlačiť
 

Primátor Ján Šufliarský a Mechtild Rossler v Detve 2017.JPG

V utorok 19. septembra 2017 navštívila Detvu riaditeľka Centra svetového dedičstva UNESCO Mechtild Rössler, ktorá si prišla pozrieť Biosférickú rezerváciu Poľana.

S úctou a obdivom vyjadrila vo svojich slovách jednoznačný obdiv k tomuto kraju, jeho ľuďom i hodnotám. Celá jej osobnosť, vystupovanie, prehľad, výstižné reakcie na otázky, ale aj úprimný záujem o región – to všetko vytvorilo veľmi pozitívnu atmosféru celého dňa.

Slovenská komisia UNESCO, Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky sa podieľali na príprave historicky prvej návštevy riaditeľky Centra svetového dedičstva UNESCO na Slovensku, Dr. Mechtild Rössler s témou Dedičstvo pre silnejšiu spoločnosť – výhody pre každého.

Návšteva o to významnejšia, že Mechtild Rössler zavítala v utorok 19. septembra aj na Podpoľanie a do Detvy. V popoludňajších hodinách absolvovala bohatý program s úvodným stretnutím a diskusiou s viac ako sedemdesiatkou pozvaných hostí a účastníkov – zástupcov ministerstiev Slovenskej republiky, vyšších územných celkov, samospráv, občianskych združení, kultúrnych a pamiatkových inštitúcií v priestoroch Masarykovho dvora na Vígľaši v Pstruši.

Renata Babicová sprevádza delegáciu Unesco v Podpolianskom múzeu.JPG

Cieľom stretnutia bola propagácia Svetového a kultúrneho dedičstva na Slovensku, a to aj v kontexte regiónu Podpoľania a v neposlednom rade spolupráca všetkých menovaných subjektov na národnej úrovni  s prepojením na celosvetovú  značku UNESCO. Netreba azda zdôrazňovať, že aj Podpoľanie má pod značkou UNESCO už dva zápisy: Fujara a jej hudba (2005), Hriňovské lazy (2016) a nomináciu na zápis drevených vyrezávaných krížov ako ďalšieho unikátu regiónu.

S prírodnými i kultúrnymi špecifikami Podpoľania sa Mechtild Rössler oboznámila aj názorne - počas krátkej, ale výstižnej prehliadky stihla nazrieť do malebných kútov Poľany, na Hriňovské lazy, večer navštívila i Podpolianske múzeum v Detve. Aj tu sa živo a nefalšovane zaujímala o jedinečnosti regiónu, expozície i zbierky múzea, rovnako sa v úprimnom neformálnom dialógu zaujímala aj o každodennú  múzejnú prácu. S úctou a obdivom vyjadrila vo svojich slovách hlboký obdiv k tomuto kraju, jeho ľuďom i hodnotám.

Celá jej osobnosť, vystupovanie, prehľad, výstižné reakcie na otázky, ale aj úprimný záujem o región – to všetko vytvorilo veľmi pozitívnu atmosféru celého dňa, ktorý ukončil spoločenský večer  v tradičnom a kulinárskom duchu opäť na Masarykovom dvore.                                                     

Ostáva veriť, že toto stretnutie naštartuje iniciatívny dialóg a spoluprácu všetkých sektorov na rôznych úrovniach k cielenému výsledku – rozvoju cestovného ruchu za podpory využívania značky UNESCO ako najvyššej pridanej hodnoty prírodných či kultúrnych pamiatok tak v kontexte Slovenska i Podpoľania.

„Svetové dedičstvo je revolučná myšlienka, myšlienka humanizmu – viera, že ľudia všetkých kultúr sa dokážu zjednotiť okolo dedičstva výnimočných a kultúrnych hodnôt,“ uviedla okrem iného Mechtild Rössler.

Text: Renata Babicová
Foto: Archív Podpolianskeho múzea v Detve


 
 

Spev a tanec seniorov Klubu dôchodcov č. 3 oslnil v MaďarskuVytlačiť
 

 

Klub dôchodcov č. 3 v BEREKFURDO Maďarsko - foto Ján Mikuš.jpg

Spevácka skupina Senior Detva a tanečná skupina Radosť oslnili na prehliadke speváckych a tanečných súborov od 1. do 3. septembra 2017 v Berekfürdő v Maďarsku.

 

Vystúpenia v BEREKFURDO Maďarsko 8 - foto Ján Mikuš.jpg

Vystúpenia v BEREKFURDO Maďarsko - foto Ján Mikuš.jpg

Anka Hudecová spieva v BEREKFURDO - foto Ján Mikuš.jpg

Pavel Golian sa prihovára v BEREKFURDO - foto Ján Mikuš.jpg

V červených blúzkach Senior Detva v BEREKFURDO - foto Ján Mikuš.jpg

Vystúpenia v BEREKFURDO námornícky tanec - foto Ján Mikuš.jpg

Vystúpenie v BEREKFURDO - foto Ján Mikuš.jpg

Vystúpenia v BEREKFURDO tanečnice kovbojky - foto Ján Mikuš.jpg

Vystúpenia v BEREKFURDO speváci Senior Detva - foto Ján Mikuš.jpg

Spev a tanec sa ozývali na kúpalisku od piatku rána až do nedele. Na podujatí sa zúčastnilo približne 1500 účinkujúcich.

Jolka Vajová so svojim dielom v BEREKFURDO Maďarsko - foto Ján Mikuš.jpgÚžasné slovenské piesne zneli celým kúpaliskom a k slovenskému spevu a tancu sa pridali aj návštevníci kúpaliska z Poľska a Maďarska.

Klub dôchodcov č. 3 na tomto podujatí vzorne reprezentoval mesto Detva.

Vedenie Klubu dôchodcov č. 3 chce týmto poďakovať vedúcej tanečného krúžku pani Marcele Drozdíkovej a vedúcemu speváckeho krúžku pánovi Jozefovi Uhrinovi, ako i všetkým účinkujúcim.

Dnes už spomínajú na krásne a úžasné momenty, ktoré zažili na prehliadke a teiša sa na ďalšiu spoluprácu s maďarskými priateľmi.

Text: Pavel Golian
Foto: Ján Mikuš


 
 

Pripomenuli si 73. výročie Slovenského národného povstaniaVytlačiť
 

Slávnosť 73. výročia SNP v Detve - foto Z Juhaniaková.jpg

Mesto Detva, Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) a politické strany v Detve usporiadali v pondelok 28. augusta 2017 spomienkovú slávnosť pri príležitosti 73. výročia Slovenského národného povstania (SNP).

Primátor Ján Šufliarský v sprievode vedúcej oddelenia školstva, kultúry a socálnych vecí Margity Gajdošovej - foto Z Juhaniaková.jpg

 

Počas kladenia vencov na spomienke 73. výročia SNP - foto Z Juhaniaková.jpg

Na slávnosť pri Pomníku padlých pozvali občiansku verejnosť. Súčasťou programu bolo položenie vencov ako gesto so symbolikou úcty a vďaky tým, čo položili životy či utrpeli iné straty pre zachovanie práv a slobody národa.

Milan Sarvaš pozdravil prítomných v mene Predsedníctva Oblastného výboru SZPB vo Zvolene.

„Dnes, po 73 rokoch znovu vzdávame hold vďaky, sľubujeme úctu všetkým obetiam SNP a celého protifašistického odboja v Druhej svetovej vojne,“ uviedol Sarvaš.

Priblížil historické udalosti SNP. Žiaľ, ako poznamenal, okrem iného tragického si tieto udalosti vyžiadali i životy siedmych obyvateľov Detvy, ktorých popravili 19. januára 1945 na cintoríne a troch ďalších o dva dni neskôr v Budinej. Počas SNP bolo predovšetkým aj mnoho hrdinských činov ľudí, ktorí odporovali fašizmu.

Ako povedal Milan Sarvaš, „na mieste je pripomenúť si aj slová bývalého veliteľa 1. československého armádneho zboru a neskôr i prezidenta Československa generála Ludvíka Svobodu, ktoré sa týkajú celého odboja proti fašizmu: Nikdy nesmieme zabudnúť, ako sme slobodu ľahko stratili, ale ako veľmi ťažko a za cenu nesmiernych obetí sme ju vybojovali späť.“

Občania sa prišli zúčastniť na spomienkovom strentnutí 73. výročia SNP - foto Z Juhaniaková.jpg

Spomienkovú slávnosť obohatila aj báseň, slávnostný príhovor a hymnické piesne v podaní speváckej skupiny Senior Detva.

Spevácka skupina Senior Detva - foto Z Juhaniaková.jpg

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Začal sa jesenný zber do veľkoobjemových kontajnerovVytlačiť
 

Odpady je potrebné triediť - foto Z Juhaniaková.jpg

Technické služby Detva od 21. septembra 2017 začínajú podľa harmonogramu Jeseň 2017 rozmiestňovať veľkoobjemové kontajnery na zber a odvoz nadrozmerného komunálneho odpadu v mestských častiach: Stará Detva, Laštek, Skliarovo, Kostolná, Stavanisko, Krné, Piešť I., Piešť II. a v mestskej časti Sídlisko ulice: Strojárska, Okružná a Dolinky.

Harmonogram je tu.

Nadrozmerný odpad sú odpady, ktoré nie je z dôvodu veľkých rozmerov možné uložiť do klasických 120 a 240 litrových nádob na komunálny odpad.

Nadrozmerným komunálnym odpadom sú:

- starý nábytok (skrine, sedacie súpravy, matrace, molitan a pod.)

- koberce  PVC podlahoviny

- vane, staré okná a dvere bez skla

- detské kočíky a pod.

 

Mesto dôrazne upozorňuje spoluobčanov, že nadrozmerným komunálnym odpadom nie je:

- stavebný odpad (stavebná suť, tehly, dlažba, starý cement a pod.)

- biologický odpad (konáre, tráva, lístie, slama, seno a pod.)

- pneumatiky a autobatérie

- elektrospotrebiče (televízory, chladničky, počítače, rádia a pod.)

- azbest a azbestová krytina

- odpady, ktoré patria do triedeného zberu

Mesto Detva žiada občanov, aby z dôvodu zabezpečenia čistoty mesta dodržiavali podmienky zberu odpadov a prispeli k zlepšeniu spoločného životného prostredia.

Text: Jozef Krnáč
Ilustračné foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Podporte nevidiacich Bielou pastelkou, Hamšík to už urobil Vytlačiť
 

(1200x900(.jpg

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska bude prítomná v dňoch 22. a 23. septembra 2017 prostredníctvom dobrovoľníkov v uliciach Detvy s ponukou priamo podporiť tých, ktorí sa nemôžu tešiť z daru zraku naplno. Únia adresuje verejnosti aj nasledovnú výzvu:

Marek Hamšík podpisuje loptu kampane Biela pastelka 2017.jpg„Neviete si predstaviť, ako sa nevidiaci dokáže sám postarať o domácnosť? Ako varí, upratuje alebo žehlí? Ako študuje alebo pracuje? Písanie a čítanie e-mailov a SMS vám pripadá ako úplné sci-fi? Aj vďaka výnosu z Bielej pastelky sa môžu všetci záujemcovia na celom území Slovenska tieto a mnoho ďalších činností, potrebných na samostatný a plnohodnotný život, naučiť. Bezplatne.

Život poslepiačky si môžete vyskúšať aj vy! Aspoň na okamih. Vo štvrtok 21. septembra v nákupnom centre Europa v Banskej Bystrici od 10.00 do 17.00 nájdete informačné stánky Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska plné rôznych kompenzačných a optických pomôcok, budete si môcť napísať niečo v Braillovom písme, porozhliadnuť sa okolo seba s okuliarmi simulujúcimi rôzne druhy zrakového postihnutia, zahrať sa ako nevidiace a slabozraké deti, odfotiť sa s maketou ambasádora Bielej pastelky 2017 Marekom Hamšíkom a s futbalovou loptou s jeho podpisom, ale aj nechať si zmerať zrakové parametre sebe aj svojim škôlkarom.

Pomôcť je možné príspevkom na účet SK2311110000001430258006, zaslaním SMS v hodnote 2 € na číslo 820 v sieti všetkých mobilných operátorov alebo on-line cez www.bielapastelka.sk. Za akúkoľvek podporu ďakujeme.“

Text a foto: Dušana Blašková, Zuzana Juhaniaková
Foto: Dušana Blašková


 
 

V sobotu 30. septembra bude bezplatný zber nebezpečných zložiek odpadu Vytlačiť
 

Panoramaaaaa.jpg

Mesto Detva oznamuje občanom, že firma Detox s. r. o. bude dňa 30. septembra 2017 realizovať zber nebezpečných zložiek komunálneho odpadu podľa priloženého rozpisu zastávok.

 

Z domácností možno bezplatne odovzdať autobatérie, žiarivky, pesticídy a insekticídy, lieky po záručnej dobe, farby, olejové filtre, odpadové chemikálie, riedidlá, rozpúšťadlá, oleje mazacie, motorové, ortuťové teplomery, výbojky, chemicky znečistené textílie, elektro odpad a iné.

 

Nadrozmerný komunálny odpad

Pravidelný zber nadrozmerného komunálneho odpadu (kusový odpad, starý nábytok drevený, čalúnený, koberce) je realizovaný Technickými službami Detva len v mestskej časti Sídlisko každý pondelok.

V iných mestských častiach je prísne zakázané ukladať odpady na kontajnerovisku. Mesto úctivo žiada občanov na Sídlisku, aby podľa časových možností umiestnili odpad na kontajneroviská len v nedeľu popoludní, prípadne v pondelok ráno, aby kontajneroviská v blízkosti bytových domov nepôsobili ako smetisko. Je to aj vizitka obyvateľov bývajúcich v tejto lokalite.

Ku kontajnerom je zakázané umiestňovať stavebný odpad z prestavieb bytu ako okná, časti bytových jadier, podlahoviny PVC, pneumatiky, elektrospotrebiče a ďalšie.

Stavebný odpad je možné odovzdať na skládke komunálneho odpadu v Detve - Studienci v čase od 08.00-16.00 h. v pracovné dni a od 08.00-12.00 h. v sobotu. 

 

Elektroodpad

Elektroodpad je možné odovzdať na zbernom dvore Technických služieb Detva ul. Bottova neprestajne 24 hodín pri vstupe do areálu.

Mesto týmto úctivo žiada občanov, ktorým nie je ľahostajné životné prostredie v ich okolí, aby upozornili mestskú políciu na porušovanie týchto pravidiel.

Text: Jozef Krnáč, Eva Bohumeľová
Ilustračné foto: Zuzana Juhaniaková

 

 


 
 

Nový detviansky kríž na cintoríne požehnajú počas nedeľnej slávnostiVytlačiť
 

Nový kríž pripravujú na definitívne upevnenie do terénu - foto Z Juhaniaková.jpg

Od 13. septembra 2017 návštevníkov pri vstupe do cintorína v Detve dôstojne víta nový detviansky vyrezávaný kríž. Požehnajú ho na začiatok nedeľnej slávnosti 17. septembra 2017.

Tvorba a osadenie novovyrezaného kríža je prejavom toho, že tristo ročná tradícia detvianskych krížov je na Podpoľaní stále ctená a aktuálna.

Kríž upravujú Ondrej Vrťo, Ján Krekáň s asistenciou dekana Ľuboša Sabola - foto Z Juhaniaková.jpgVyše päť metrov vysoký kríž je hlavný kríž cintorína, začína pri ňom chodník krížovej cesty. Že je hlavný, dosvedčuje aj jeho výška v porovnaní s ostatnými krížmi na cintoríne. Na cintoríne v Detve je viacero vyrezávaných krížov, slúžia ako náhrobníky. Tieto sú vysoké od pol druha metra do dvoch metrov.

Nový hlavný kríž dala zhotoviť Farnosť Detva v spolupráci s mestom Detva, na príprave a samotnom osadení spolupracovali viacerí dobrovoľníci.

Práce koordinoval člen farskej rady Ondrej Vrťo. Potrebné bolo vyrobiť nerezovú striešku s vyklepanými zúbkovými ornamentami či osadiť ho do konzoly a zamurovať. Poďakovanie patrí aj Radovanovi Kulišiakovi, Jánovi Krekáňovi, kaplánovi Pavlovi Lojanovi, Jozefovi Uhrinovi, zamestnancovi mesta Petrovi Gondovi s jeho pomocníkmi a ďalším jednotlivcom. Kríž umiestnili na pôvodnom mieste, kde stál o niečo nižší starší kríž, poškodený požiarom neznámej príčiny.

Inštalovanie nového detvianskeho kríža na cintoríne - foto Z Juhaniaková.jpg

Kríž je z majstrovskej dielne rezbára Jozefa Ďuricu z Raticovho vrchu.

Vyrezával ho z dubového kmeňa od začiatku roka 2016 a dokončil ho v septembri 2017. Tradičné ornamenty maľovala manželka Marta. Rezbár Ďurica pre nový kríž zvolil symboly, ktoré v minulosti vyrezával detviansky rezbár Fekiač. Naviac sa Jozef Ďurica rozhodol stvárniť na prednú stranu kríža Sedembolestnú Matku Božiu. Na jej počesť na bočné strany kríža umiestnil ľalie.

Kríž je kolorovaný siedmymi tradičnými farbami a to hnedou, bielou, žltou, červenou, zelenou, fialovou a belasou. Hnedá farba je farbou podkladovou akoby drevo, ostatných šesť farieb je používaných v bohoslužobnej liturgickej tradícii a majú svoju symboliku.

Kríž majstra Jozefa Ďuricu zhotovený v septembri 2017 - foto Z Juhaniaková.jpg

Slávnosť na kalvárii

Farnosť Detva pozýva na požehnanie nového kríža v nedeľu 17. septembra 2017 o 9.30 h. na cintoríne. Potom bude pobožnosť krížovej cesty a každoročná slávnostná svätá omša o 10.30 h. pri kostole na kalvárii. Na túto slávnosť na kalvárii prichádzajú veriaci tradične oblečení v detvianskom kroji.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Mestská polícia v Detve vysvetľujeVytlačiť
 

Detva, 14. september 2017 - Skončili sa prázdniny a začal sa nový školský rok. Mestská polícia v Detve ráno v pracovné dni vykonáva dohľad nad bezpečnosťou cestnej premávky na priechodoch pre chodcov a to najmä na ul. M. R. Štefánika pri Základnej škole ul. Obrancov mieru 884, pri Sironi, pri Baumse a na ulici Partizánskej pri Základnej škole ul. Kukučínova 480/6.

Tu všade sa môžu vodiči, no aj chodci stretnúť s policajtom, ktorý riadi dopravu. Nakoľko nejde o bežnú činnosť, veľa vodičov nevie, ako sa má správať a preto si mestská polícia dovolí pripomenúť základné pokyny, ktoré môže dať policajt účastníkom cestnej premávky.

Policajt riadi premávku pohybmi rúk a postojom, pričom spravidla používa smerovku v pravej ruke.

 

Pozor

Pozor.jpgPolicajt vchádza do križovatky so zdvihnutou pravou rukou.

Tento znak znamená daj „Pozor!“, teda z voľného smeru k boku policajta musia vozidlá zastaviť pred hranicou križovatky, no ak nemôžu bezpečne zastaviť, môžu križovatku prejsť.

Vodiči vozidiel stojacich k čelu a chrbtu policajta sa musia pripraviť na jazdu.

 

 

 

 

 

 

Voľno

Volno.jpgPolicajt rozpaží obe ruky.

Tento povel je „Voľno!“ a platí pre vozidlá prichádzajúce k ľavému, alebo pravému boku policajta. Ak vodiči dodržia pravidlá odbočovania ako sú prednosť protiidúcich vozidiel a chodcov, môžu odbočiť aj doprava a doľava.

 

 

 

 

 

 

 

Stoj

Stoj.jpgTento istý postoj, ale ako povel „Stoj!“ platí pre vozidlá prichádzajúce k čelu a k chrbtu policajta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trojcestná uzávera

Trojcestná uzávera.jpgPolicajt má pri tomto postoji pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú.

Tento postoj znamená: „Stoj!“ pre vozidlá prichádzajúce k jeho chrbtu a pravej ruke.

„Voľno!“ pre vozidlá prichádzajúce k jeho ľavému boku, ktoré môžu prejsť priamo poza jeho chrbát, odbočiť vľavo popred neho a ak dajú prednosť chodcom, tak aj odbočiť doprava.  

Vozidlá prichádzajúce smerom k jeho čelu môžu odbočiť iba doprava.

Nakoľko ráno pri Základnej škole ul. Obrancov mieru 884 (ulica M. R. Štefánika) prichádzajú autobusy z ulice A. Hlinku, tak aby deti vystupovali na strane cesty pri škole je potrebné, aby tieto autobusy prichádzajúce z vedľajšej cesty plynule prešli križovatkou k autobusovým zastávkam.

Vtedy môže policajt použiť povel trojcestná uzávera a to tak, že sa postaví tvárou smerom dole po ulici M. R. Štefánika (smerom k autobusovým zastávkam) a predpaží pravú ruku so súčasne upaženou ľavou rukou, po čom vozidlá idúce z ulice A. Hlinku môžu ísť doľava na ulicu M. R. Štefánika (teda autobusy k autobusovým zastávkam), no aj ďalšie vozidlá môžu prejsť rovno na parkovisko k základnej škole alebo môžu odbočiť aj doprava smerom k zimnému štadiónu, teda smerom hore Detvou.

Taktiež vozidlá idúce po ulici M. R. Štefánika smerom hore môžu odbočiť doprava k Materskej škole M. R. Štefánika 980. Vozidlá idúce z ostatných smerov, teda zo starej Detvy a z parkoviska pri Základnej škole musia stáť.

Chodci všeobecne môžu prechádzať cez vozovku len za chrbtom policajta a vodiči ktorí odbočujú, im musia dať prednosť.

V Detve však mestský policajt zvyčajne neriadi križovatku ako takú, ale len zastavuje premávku na ceste v okolí priechodu pre chodcov a púšťa cez priechod chodcov a to najmä deti idúce do školy alebo škôlky.

Preto policajt vstupuje do vozovky so zdvihnutou pravou rukou, čo pre vodičov idúcich po ceste znamená pozor a vodiči idúci k čelu a chrbtu policajta musia zastaviť jazdu. Pri zdvihnutej pravej ruke policajta sa pripravia na jazdu a pokračujú v jazde až vtedy keď policajt pripaží ruku, alebo opustí cestu.

Pokyny policajta platia aj pre chodcov a cyklistov.

Text: Jaroslav Dominik
Foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Dobývací priestor v lokalite Biely vrch v Detve nepovoľujú, potvrdil to Hlavný banský úradVytlačiť
 

Detva z východnej strany - foto Zuzana Juhaniaková (2).JPG

Detva 12. septembra 2017 - Hlavný banský úrad potvrdil rozhodnutie Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici z 3. apríla 2017, ktorým nepovolil dobývací priestor v lokalite Biely vrch v Detve.

Ako uviedol primátor Ján Šufliarský, mesto Detva s veľkým uspokojením prijíma informáciu od Hlavného banského úradu, že rozhodnutie Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici o zastavení konania na určenie dobývacieho priestoru v lokalite Biely vrch je právoplatné.

Pre mesto Detva, obec Dúbravy, viaceré ďalšie subjekty a najmä tisícky obyvateľov sa tak končí zdĺhavý boj, ktorého cieľom bolo zabrániť určeniu dobývacieho priestoru na ťažbu zlata na Podpoľaní, nakoľko ochranu životného prostredia a domáceho prírodného bohatstva považujú za nenahraditeľné a nenávratné hodnoty. V budúcnosti sú pripravení toto prírodné bohatstvo naďalej udržiavať a chrániť.  

Text a ilustračné foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Dom smútku bude mať nové schody a terasuVytlačiť
 

Vymieňajú vstupné schodisko do Domu smútku 11. september 17 - foto Z Juhaniaková.jpg

Foto: Postup prác k 11. septembru 2017.

Od začiatku septembra 2017 prebieha rekonštrukcia vstupného schodiska s terasou v Dome smútku v Detve.Staré a rokmi porušené prístupové plochy nahradia novou terasou so schodiskom.

 

Ako uviedol Peter Gonda, správca cintorína, harmonogram stavebných prác prispôsobujú časom pohrebných obradov.

Dom smútku, oprava aktuálna k 11. septembru 17 - foto Z Juhaniaková.jpg

Dielo realizuje firma Gm – Stav s. r. o., ktorá bola víťazom verejného obstarávania. Cena za toto dielo predstavuje sumu 4686 Eur, doplnil Peter Gonda. 

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Hlasovaním podporte projekt Materskej školy Obrancov mieru Vytlačiť
 

0399d7e78a86d23875b296ea89491c78.jpg

Materská škola Obrancov mieru 876/5 v Detve má zámer pre deti zakúpiť do záhrady vhodnú preliezačku, na ktorú vypísali projekt a možno ho podporiť hlasovaním.

Projekt sa volá Makulienkine hry v školskej záhrade a je jedným z vybratých, ktoré v tieto dni súťažia o realizáciu na stránke Gesto pre mesto.

Materská škola Obrancov mieru v Detve prosí rodičov, priateľov i širokú verejnosť o podporu ich projektu prostredníctvom linku: https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/zvolen

Za každý hlas pre projekt Makulienkine hry v školskej záhrade vopred ďakuje kolektív Materskej školy obrancov mieru v Detve.

Text: Zuzana Juhaniaková


 
 

V expozícii Detvianskych krížov pribudli tri MelichoveVytlačiť
 

Detvianske kríže na Kalvárii - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

V utorok 5. septembra 2017 pracovníci mesta Detva osadili tri ďalšie Detvianske vyrezávané kríže na Kalvárii v Detve. Rezbárske diela patrili zosnulému majstrovi Štefanovi Melichovi.

Príprava Kríža na osadenie - foto Zuzana Juhaniaková.jpgAko uviedol Peter Gonda poverený správou cintorína, tieto kríže boli niekoľko rokov uložené v Dome smútku. Prípravu betónových pätiek spolu s konzolami zrealizovali ešte koncom augusta 2017.  Na osadení krížov sa podieľali správca cintorína a zamestnanci mesta Jozef Golian a Elena Luptáková. 

Ako uvádza Anna Ostrihoňová, v expozícii, ktorú zriadilo mesto Detva v spolupráci s majstrami a ďalšími inštitúciami, vystavené sú diela už nežijúcich majstrov ale i súčasných.

Z nežijúcich legiend detvianskeho umenia možno menovať Jozefa Fekiača - Šumného, Jána Fekiača, Štefana Melicha - Klima, Štefana Stehlíka, Mikuláša Sekereša, Jozefa Krnáča – Stolára, Jozefa Krnáča – Boriaka a neznámych výrobcov.

Zo súčasnej generácie sú to diela Jozefa Krnáča ml., Mikuláša Purdeka, Jána Môťovského, Štefana Melicha, Štefana Ľuptáka a ďalších.

Na pamiatku už nežijúcich svoje diela do expozície venovali aj Jozef Krnáč z Detvy - Krného a Mikuláš Purdek z Detvy.

Peter Golian a Jozef Golian osádzajú Melichov kríž - foto Elena Luptáková.jpg

Text a foto: Peter Gonda, Zuzana Juhaniaková, Elena Luptáková


 
 

Deti začali nový školský rok v nových triedach Vytlačiť
 

Otvorenie nadstavby MŠ Obrancov mieru - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Materská škola Obrancov mieru v Detve otvorila nový školský rok 4. septembra 2017 v nových priestoroch.

„Vážený pán primátor, vážená pani vedúca oddelenia školstva, kultúry a sociálnych vecí, vážené pani učiteľky, milé deti, milí hostia,“ takto privítala zástupkyňa Jana Chalaničová prítomných na schodoch do nového podlažia Materskej školy Obrancov mieru 876/5.

Deti sledovali dianie z nadhľadu, po schodoch vycupkali na nové podlažie, kde našli tri nové triedy. Jednu pre štyri až päť ročné deti, druhú pre tri až štyri ročné deti a tretiu pre najmenších, trojročných škôlkarov. Súčasťou nových priestorov sú samozrejme aj šatne, priestory osobnej hygieny pre deti, WC pre zamestnancov, či izolačná miestnosť a sklad.

Deti sledujú dianie z nadhľadu - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Riaditeľka Andrea Ďuricová po slávnostnom otvorení sprevádzala primátora a hostí v nových priestoroch.

V nových priestoroch MŠ Obrancov mieru v Detve - foto Z Juhaniaková.JPG

Víťazom verejného obstarávania na nadstavbu bola firma Siroň plus s.r.o., náklady na stavbu boli 267 883 Eur. Mesto Detva získalo na tento projekt dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vo výške 66 tisíc Eur. Z dotácie šesť tisíc bolo určených na vnútorné zariadenie materskej školy a 60 tisíc na samotnú stavbu.

Primátor mesta Ján Šufliarský, ktorý so zástupcami materskej školy prestrihoval červenú stuhu, v blahoprajnom príhovore poďakoval Ministerstvu školstva za udelenú dotáciu i všetkým, ktorí rôznym spôsobom pomohli pri zrealizovaní diela.

Nové priestory MŠ Obrancov mieru - foto Z Juhaniaková.jpg

Boli to ochotní rodičia i zamestnanci dvoch detvianskych materských škôl. Materskej školy Obrancov mieru a Materskej školy A. Bernoláka v Detve. Práve táto susedná materská škola počas stavebných prác ochotne prichýlila deti a ich pani učiteľky na niekoľko týždňov pod svoju strechu.

„Predprimárne vzdelávanie sa teraz bude uskutočňovať v krásnych, účelových priestoroch, ktoré spĺňajú všetky nielen pedagogické, ale aj hygienické, estetické a zdravotné požiadavky,“ uviedla počas slávnosti otvorenia Jana Chalaničová. Vyzdvihla však dôležitosť dobrých vzťahov a spokojnosť detí a ich rodičov.

Prvý deň školského roka začali deti v novej triede - foto Z Juhaniaková.jpg

Jana Chalaničová napokon vyslovila prianie celého kolektívu, aby sa v blízkej budúcnosti dočkali zrekonštruovaných priestorov aj v prízemnej časti materskej školy.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Blahoprianie primátora mesta k začiatku školského roka Vytlačiť
 

Kytica v triede - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Detva, 4. september 2017 - Primátor mesta Detva Ján Šufliarský adresuje všetkým žiakom, ich rodičom, pedagógom a všetkým pracovníkom v školách a školských zariadeniach nasledovné blahoprianie do nového školského roka 2017/2018.

 

"Milí žiaci, študenti, vážení zamestnanci škôl, milí rodičia!

Po dvojmesačnom oddychu a dňoch plných zaujímavých zážitkov Vám školy nášho mesta otvorili svoje brány a Vy sa vraciate, aby ste sa stretli so svojimi spolužiakmi, učiteľmi, ale aj prvákmi, ktorí prvýkrát prekročia brány Vašej školy.

Želám Vám, aby nový školský rok bol pre Vás plný nových vedomostí, zaujímavých zážitkov a radosti z každého dňa, ktorý strávite v škole.

Prvákom, želám dobrých, láskavých a chápajúcich triednych učiteľov, ktorí im nahradia rodičov, aby sa   do školy tešili a s chuťou  získavali nové vedomosti.

Deviatakom prajem úspešný záverečný ročník, aby si uvážene vybrali strednú školu, na ktorej budú radi pokračovať v štúdiu a ktorá im pomôže v živote tak, ako si to prajú.

Stredoškolákom - študentom prvého ročníka, pre ktorých prechod na strednú školu znamená významnú zmenu, želám, nech sa v škole, ktorú si vybrali, dobre cítia a napĺňajú svoje predstavy.

Študentom maturitného ročníka želám, aby sa dobre a svedomito pripravili na úspešné zvládnutie maturity, ako i na budúce zamestnanie či na pokračovanie v štúdiu na vysokej škole.

Všetkým pracovníkom škôl nášho mesta - pedagogickým i nepedagogickým, prajem veľa trpezlivosti, tvorivého elánu, spokojnosti a úspechov v práci i osobnom živote, odvahu a chuť urobiť zo školy druhý domov pre svojich žiakov.

Rodičov žiakov a študentov našich škôl prosím o spoluprácu so školou, aby vytvárali pre deti vhodné, podnetné prostredie pre prípravu do školy a zabezpečili pravidelnú dochádzku svojich detí do školy.

Mojím želaním je, aby školstvo v našom meste tvorilo jednu veľkú rodinu, v ktorej bude vládnuť láska, vzájomné porozumenie a radosť z dosiahnutých úspechov každého žiaka a študenta."

Ing. Ján Šufliarský, primátor mesta


ilustračné foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Folklórny súbor Detva bol na festivale v Büyükçekmece v Istanbule Vytlačiť
 

V červených tričkách.jpg

27. júl – 6. august 2017

Členovia Folklórneho súboru Detva vyštartovali 27. júla 2017 na exkluzívnom autobuse, ktorý dopravná spoločnosť z Banskej Štiavnice zakúpila od FC Barcelona. Cesta folklórneho kolektívu bola sprevádzaná fotografovaním autobusu, len v ňom neboli svetoznámi futbalisti.

Ešte v októbri 2016 súbor Detva dostal pozvanie na 18. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu Büyükçekmece – Istanbul v Turecku, organizovaného pod záštitou Medzinárodnej rady organizátorov folklórnych festivalov a ľudového umenia CIOFF.

V piatok 28. júla 2017 popoludní ich privítalo Stredozemné more v blízkosti hotela a tri bazény, kde bolo ubytovaných spolu s nimi 23 súborov z rôznych krajín. Pri príchode do hotela Folklórnemu súboru Detva predstavili ich troch sprievodcov. Potom nasledovali inštrukcie od organizátora, priestorové skúšky, výstavy, prijatie primátorom mesta a riaditeľom festivalu na radnici. Otvorenie festivalu bolo na Moste medzinárodného priateľstva, ten je aj logom festivalu. Najskôr im ponúkli na protiľahlom brehu jazera krásnu farebnú hudbu, následne ohňostroj. Všade viali štátne zástavy zúčastnených krajín. Vystúpenia prebiehali vo večerných hodinách a každá noc bola symbolická: Turecká noc, Čierno biela, keď všetci museli byť oblečení v spomínaných farbách, ba i výzdoba v parku s občerstvením bola tiež ladená v tejto dekorácii, Etno noc zúčastnených štátov s ponúknutím malého občerstvenia, maškarný ....

20545502_1379161772121035_8123646978236182759_o (2).jpg

Úvodný sprievod na pobreží v Istanbule bol plný najrozličnejších masiek, alegorických vozov s deťmi, športovcami, ktorí boli rozdelení pomedzi zúčastnené súbory. Atmosféra s domácimi divákmi, turistami bola neuveriteľne spontánna. Medzi turistami boli aj Slováci, ktorí folklórnemu súboru z Detvy vo veľkej miere fandili.

Festival bol naozaj na vynikajúcej úrovni, okrem vystúpení a nácvikov na zahájenie a ukončenie festivalu organizátori mysleli aj na spoločenskú stránku – vzájomné spoznávanie kultúr účinkujúcich, nadväzovanie priateľstva. Počas celého pobytu boli všetkým kolektívom poskytnuté autobusy s logom festivalu, ktoré ich každý deň vozili na určené miesta. Každý štát dostal tričká a podľa farieb sa rozpoznávali. Detvania mali červené, biele šiltovky, modré šatky. Navštívili aj najväčšiu mešitu v Istanbule Sultan Ahmet Camii, obliekli ich do habitu, nohy si nemuseli umyť, ale vchádzali do nej bosí. Z poschodia sa dali pozorovať ich modlitby. Maličkí chlapci sa tak učili modlitbe, ako sa asi aj slovenské deti učia Otčenáš. Nasledovala návšteva bazáru, kde folkloristi z Detvy nakúpili malé suveníry a samozrejme, zjednávali.

20424271_1371377979566081_1085677751557109859_o (2).jpg

Dünya kostümleri müzesi – múzeum krajov, nie je to objekt veľkých rozmerov. Kolektívy, ktoré sa zúčastňujú festivalu, venujú pre toto múzeum svoj typický ľudový odev. Múzeum ich pre svoju malú kapacitu obmieňa každých šesť mesiacov. Kto zavíta do Istanbulu, nech navštívi toto múzeum, poteší ho tam aj detviansky kroj.

Veľké poďakovanie od členov súboru Detva za darované kroje pre múzeum patrí Janke Borákovej a Štefanovi Hukeľovi.

Jeden deň pre všetky krajiny bol vyhradený plavbe na výletnej lodi do ázijskej časti Istanbulu, do Anadolu Kavagi, kde ich na miestnom trhu ponúkli výborne pripravenými čerstvými rybami. Večer Detvanov čakal nácvik na záverečný ceremoniál a ďalšia veselá noc zúčastnených kolektívov.

Každý program bol sprevádzaný drón kamerou, tromi led projekciami mimo areálu amfiteátra, všetky komentovala moderátorka pre nepočujúcich.

Na záver im ponúkli špeciality tureckej kuchyne od domácich gazdiniek, približne 150 ochutnávok. Veľký dojem na súboristov spravilo spoločné fotografovanie zúčastnených krajín. Spolu 23 krajín a toľko krásnych typických odevov. Koľko je na svete ešte neobjavených skvostov ľudového odevu tých krajín, ktoré nemajú možnosť zúčastniť sa takéhoto veľkolepého sviatku ľudovej kultúry? Ukončenie festivalu bolo znovu veľkolepé – spoločná choreografia 23 štátov, konfety medzi divákov a nechýbal ani ohňostroj, ako na začiatku.

Všetky krajiny (2).jpg

Motto festivalu bolo: Láska pre každého, mier pre všetkých

Občianske združenie Folklórny súbor Detva ďakuje za poskytnutie finančnej podpory Banskobystrickému samosprávnemu kraju a mestu Detva.

index.png

Text a foto: Emília Sekerešová


 
 

Spevnili cestný povrch na ôsmich miestach v DetveVytlačiť
 

DSC_0519.JPG

Mesto Detva v auguste 2017 spevnilo osem miestnych komunikácii položením penetračného makadamu.

Od tohto leta môžu obyvatelia miestnych častí využívať ďalších spolu 7 290 m² obnovených cestných povrchov. Práce realizovala firma Bitunova zo Zvolena. Mesto Detva na penetrovanie úsekov vynaložilo spolu 81 093 Eur.

Nového povrchu sa dočkala cesta na Zapriechody na úseku od smetiska, tu penetrovaním opravili 2 475 m² povrchu. Upresnil to, okrem iného, Jozef Lakota z Oddelenia výstavby na Mestskom úrade v Detve, ktorý dohliadal priebeh prác na ôsmich úsekoch.

 

DSC_0546.JPG

Pohľad na časť spevneného úseku na Zapriechody

V miestnej časti Chvostiná penetračným makadamom spevnili úsek s plochou 640 m², ten je medzi úsekmi, ktoré mesto spevňovalo v predchádzajúcich rokoch.

DSC_0528.JPG

Foto úseku z obnoveného povrchu v časti Chvostiná

V miestnej časti Bukovina to tiež bol úsek cesty, ktorá slúži tamojším rodinným domom, položili tu penetračný makadam na ploche 975 m².

DSC_0525 (2).JPG

Foto z úseku v časti Bukovina

Na Skliarove penetrovali cestný úsek na ploche 750 m² spájajúci roztrúsené domy.

DSC_0562.JPG

Foto z úseku v časti Skliarovo

V miestnej časti Piešť I dostal nový povrch úsek s penetrovanou plochou 450 m² v oblasti zvanej Čipčalovci. V časti Piešť II na rad toto leto prišli tri úseky s penetrovanou plochou 650 m² v oblasti Dančo, prepoj Koreňovci - Gondovci 1175 m² a v časti Adamovci 175 m².

IMAG1439 (2).jpg

Záber z penetrovania v časti Piešť II.

Obnovený povrch na Piešti - foto Jozef Lakota.jpg

Spevnený povrch cesty v časti Piešť I.

V nasledujúcich týždňoch mesto Detva pokračuje v spevňovaní určených úsekov miestnych komunikácií asfaltovaním.

Text: Zuzana Juhaniaková
Foto: Zuzana Juhaniaková, Jozef Lakota


 
 

Detvianski turisti navštívili Nízke TatryVytlačiť
 

Klub slovenských turistov v Detve - foto Jozef Gažo.JPG

Pekné letné počasie, výhľady z turistických chodníkov a lanovkou prepojenie južnej a severnej časti Chopku zlákali členov Klubu Slovenských turistov v Detve a milovníkov prírody v Detve na jednodňový turistický výlet.

V sobotu 19. augusta 2017 skoro ráno sa 50 nadšencov vybralo autobusom cez Sihlu  a Brezno k údolnej stanici Krupová (1089 m n.m.) v južnej časti Chopka.

Modernou kabínkovou lanovkou sa turisti vyviezli s prestupom cez Kosodrevinu (1493 m n.m.) na hornú stanicu Chopok. Všetkých privítalo príjemné slnečné počasie s miernym vetríkom a slabým oparom okolitých hôr. Turisti sa rozdelili do viacerých skupín. Jedna veľká skupina pokračovala po červenej značke po hrebeni Nízkych Tatier smerom k najvyššiemu vrchu Nízkych Tatier na Ďumbier (2043 m n.m.). Počas dvojhodinovej chôdzi po hrebeni sa tešili výhľadmi po okolitých pohoriach. Odfotili sa pod známym slovenským dvojkrížom a väčšia časť turistov sa vrátila späť na Chopok. Menšia časť pokračovala ku chate gen. M.R Štefánika alebo k Jaskyni mŕtvych netopierov.

Ďalšia skupinka absolvovala výstup na vrchol Chopku (2024 m n.m.), ktorý akoby pripomína kopu naukladaných skál, ale s kruhovým výhľadom na štíty Vysokých a Západných Tatier, Liptov, Horehronie, Slovenské rudohorie a ďalšie horstvá. 

Mnohí pokračovali po pekne upravenom a skalami vykladanom chodníku na Dereše (2004 m n.m.), ktoré sú najskalnatejšou časťou hlavného nízkotatranského hrebeňa. 

Po obede väčšina turistov prešla z južnej časti na severnú časť Chopku. Kabínkovou lanovkou zišli na prestupnú stanicu Priehyba (1342 m n.m.) a pokračovali ďalšími lanovkami do Jasnej v Demänovskej doline. Zo sedačkovej lanovky si obzerali okolitú prírodu, vybudované zjazdovky a výstavbu chát pri zjazdovke Biela  púť (1117 m n.m.) 

Navštívili známe Záhradky (1028 m n.m.) alebo sa prešli okolo Vrbického plesa (1113 m n.m.), ktoré je najväčším nízkotatranským prirodzeným jazerom ľadovcového pôvodu s hĺbkou až osem metrov.

Vrátiť sa na južnú časť Chopku turistom trvalo vyše 90 minút. Oblakmi zatiahnutá obloha už neumožnila turistom pokochať sa po okolitej aj ďalekej prírode. Napriek príjemnej únave, všetci boli spokojní so sobotňajšou návštevou Národného parku Nízke Tatry. 

MestoDetva.pngPodujatie bolo spolufinancované z rozpočtu mesta Detva.

Text: Alena Matúšková
Foto: Jozef Gažo


 
 

Mesto Detva si pripomenulo pamiatku obetí 21. augusta 1968Vytlačiť
 

Elena Drugdová ukazuje na miesto tragédie z 21. augusta 1968 - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Foto: Pani Elena ukazuje na presné miesto, kde guľky zasiahli Štefana Zdechovana. Spolu s rodinou tam potom postavili malú mohylu, ktorá však rokmi zanikla.

Po štyridsiatich deviatich rokoch 21. augusta 2017 zavítal na miesto tragickej udalosti z roku 1968 primátor mesta Detva Ján Šufliarský v sprievode vdovy Eleny Krčmárikovej a vedúcej Oddelenia školstva, kultúry a sociálnych vecí Margity Gajdošovej.

Pietna spomienka 21. augusta 2017 - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Krátkym pietnym aktom a umiestnením venca si uctili pamiatku na dvadsaťosemročného Štefana Zdechovana a osemnásťročného Rudolfa Gavorníka, ktorých smrteľne zasiahla prechádzajúca vojenská invázia Varšavských vojsk.  

Ján Šufliarský a Margita Gajdošová za mesto Detva - foto Zuzana Juhaniaková.jpgPani Elena Krčmáriková spomína, že jej manžel Štefan Zdechovan stál v skupine ľudí pri ceste, keď mu mladý život preťala rana zo samopalu. Ktosi hodil kameň na vojenský konvoj, ktorý postupoval po ceste prvej triedy od Lučenca smerom na Zvolen.

Okamžitou odpoveďou do davu bola smrtiaca spŕška. Mladý otec rodiny skonal na mieste. Spolu s Rudolfom Gavoríkom patria medzi devätnásť ľudských obetí okupácie Československa v auguste 1968.

O život na Slovensku a v Čechách prišlo sedemnásť mužov a dve nedospelé dievčatá. Tragické úmrtia zaznamenali v Košiciach, v Poprade, v Rožňave, vo Važci, v Sučanoch, v Detve, vo Zvolene, v Bratislave a v Prahe.

Pamätná tabuľa tragickej udalosti je umiestnená na stene športovej haly a tiež pamätná doska pri päte Detvianskeho vyrezávaného kríža, ktorý stojí pri hlavnej ceste.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Medokýš pod kúpaliskom má obnovený altánok a dlhú históriuVytlačiť
 

Medokýš pod kúpaliskom - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Od druhej polovice júna 2017 sa medokýš pod kúpaliskom skvie obnoveným dreveným altánkom.

Primátor Ján Šufliarský dal altánok opraviť ešte pred tým, ako okolo neho prešli tisícky návštevníkov júlových folklórnych slávností. Minerálna studnička je pri obľúbenom chodníku na amfiteáter. Chodia tadiaľto návštevníci kúpaliska, cyklisti a tí, ktorí sa rekreujú pokojnou prechádzkou.

Prístrešok v poslednom období chátral, veď ochraňoval minerálny prameň pred vonkajšími vplyvmi už 25 rokov.  

Ako uviedol Milan Spač z Oddelenia správy majetku na Mestskom úrade v Detve, na opravu altánku použili niekoľko stoviek šindlí. Bolo potrebné vymeniť staré šindle za nové, zábradlie i lavičku a opäť natrieť celý altánok. Náklady na materiál spojené s prácou boli vo výške 1756 Eur a mesto ich uhradilo zo zdrojov na údržbu. Kvalita a zdravotná nezávadnosť vody nie je aktuálne zdokumentovaná.

Altánok dalo postaviť mesto v roku 1992. Žriedlo je úradmi zaevidované pod menom Jánošík s prideleným číslom ZV-49.

Bolo to tiež v júni, v roku 1992, keď sa mesto Detva pustilo do záchrany starodávneho medokýša pod kúpaliskom. Následkom prestavby rozšírenia kúpaliska sa zrejme tok minerálnej vody v podzemnej časti narušil. Prameňu sa zmenili hydrogeologické podmienky, voda si po otvorení veľkých skál zrejme našla iné cestičky. Jozef Krnáč, ktorý v tom čase pôsobil ako prednosta Mestského úradu spomína, že na naliehanie občanov dali urobiť výkop, aby opäť našli stratený prameň. Najbohatšie žriedlo, ako uviedol, sa preukázalo pár metrov od pôvodnej studničky.

 

História medokýša

Voda je dar. Sopečná matka Poľana obdarila svoju krajinu a jej obyvateľov viacerými minerálnymi prameňmi. Akoby ich chcela odmeniť za tvrdú prácu, ktorou urputne pretvárali horskú prírodu na úrodné lúky a polia.

Minerálna voda pod kúpaliskom mala svoje dávne meno. Pocestní z nej načierali do dlaní či do klobúka a nazývali ju prosto medokýš. Zastavovali sa pri nej krojovaní muži i ženy každú nedeľu, keď sa cestou z kostola vracali hore do kopcov, na Skliarovo, na Zánemeckú, možno ďalej. Občerstvili sa z nej, keď prišli do Detvy na jarmok a zhášali si ňou pálčivý smäd keď žali, keď sušili a pásli v robotný deň. Chlapi si zvykli nabrať vodu do klobúka, dokresľuje dávne obrazy pán Ján Kráľ.

Pôvodne tu boli dve studničky a ich históriu možno popisovať približne od roku 1861. Vtedy do kroniky narodených v Detve zapísali Ondreja Kráľa. Kráľovci prišli do Detvy a na samom hornom konci mestečka si kúpili väčší pozemok, vlastne dubovú horu, a usadili sa pri nej. Dubinu postupne klčovali, aby pozemok mohli obrábať.

V dnešnom priestore kúpaliska vyvieral druhý medokýš. „Volali to na Hukovú,“ vracia sa do minulosti Ján Kráľ a pokračuje, že aj otec Štefan chodieval na Hukovú kosiť.

„Otec spomínal, že keď bol chlapec, dalo sa k studničke v hore jednoducho prikľaknúť. Starý otec Ondrej, vždy keď bolo treba, zhrabal napadané lístie, aby z nej mohli okoloidúci piť.“ Ľudia si do dubiny chodili zbierať lístie na podstielku pre dobytok a radi z oboch studničiek pili.

Ako pamiatka na pôvodnú dubovú horu sa zachovali ešte dva či tri stromy.

Kráľovci predali časť pozemku pod dnešné kúpalisko okolo roku 1928. Predtým toto miesto kosievali až po cestu. V júni 1929 starý otec Ondrej Kráľ zomrel a so sebou navždy odniesol svedectvo o jeho predkoch, ktorí prišli do Detvy, klčovali dubinu na Hukovej a prví sa starali o obe minerálne studničky.

Ako neskorší vlastníci predaného pozemku sú písaní Lassovský a Vagač. V roku 1931 totiž boli v obecnej rade členmi aj Vojtech Lassovský, veľkostatkár majiteľ píly a mlyna a majiteľ bryndziarne Alexander Vagač. V roku 1932 začala obecná rada s reguláciou potoka Detvianka. V roku 1933, ako uvádza v monografii Detva Ján Zemko, „obecná rada na podnet požiarnikov rokovala o perspektívnom vybudovaní vodnej požiarnickej nádrže, ktorá by cez leto slúžila aj ako kúpalisko pre domácich a prípadne aj pre návštevníkov.“

Ján Kráľ si spomína, že na kúpalisku, ktoré obyvatelia volali maďarským slovom strand, urobili okolo minerálnej studničky betónovú ohradu. Býval pri nej vždy hrnček.

Pohľad na kúpalisko, ako ho zvečnil Ján Lassovský..jpg

Foto: Atmosféra na kúpalisku, ako ju zvečnil Ján Lassovský. Na horizonte nad kúpaliskom sú obilné polia, ktoré boli v minulosti dubovou horou.

 

Oslavy tristoročnej Detvy zachytené Jánom Lassovským.jpg

Foto: Oslavy tristoročnej Detvy v roku 1938, na mieste niekdajšej dubovej hory, fotoaparátom Jána Lassovského.

V roku 1956 bola na kúpalisku Krajská prehliadka folklórnych skupín - foto z archívu Jána Kráľa.JPG

Foto: V roku 1956 bola na kúpalisku Krajská prehliadka folklórnych skupín. V pozadí zľava vidieť cestu Sládkovičovej ulice, dnes už zastavanú rodinnými domami. Foto je z archívu Jána Kráľa.

Tri lipy zasadil Štefan Kráľ v roku 1946 - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Okolo druhého medokýša, za kúpaliskom, zasadil Štefan Kráľ po Druhej svetovej vojne štyri lipky. Boli to malé stromčeky, sadili ich približne v roku 1946.

„Ja som mal vtedy asi deväť rokov,“ dodáva Ján Kráľ. Jednu z lipiek podľa jeho spomienok dolámal vietor, ďalšie tri prežili desaťročia a stoja tam dodnes. Kráľovci dbali na to, aby v okruhu desiatich metrov od medokýša nehnojili.

Tajomstvo veľkej zrubovej stavby

Dnešný pohľad na medokýš - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Niekdajšia dubová hora však skrývala ešte jedno tajomstvo.

Ako spomína Ján Kráľ, keď stavali kúpalisko, vykopali tu zvyšky dreveného zrubu veľkých rozmerov. Nad potokom teda mohol stáť mlyn alebo hámor. Ján Kráľ si jasne spomína na nález hlineného svietnika s voskom na zrube. Vykopané trámy boli akoby zuhoľnatené a objavil sa kus kolesa s klinmi z dubového dreva. Tie trámy sa mu vtedy zdali veľké a hrubé. Pamätá si to dobre, chodieval tam ako chlapec dennodenne, keď pásaval kravy.

Cyklochodník vedie popri historickom medokýši - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Dávny a ľuďmi obľúbený medokýš bol pôvodne bez prístrešku, so schodíkmi z dvoch strán. Tri lipy sú dnes historickými svedkami toho, kde vyvieral.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Novú bránu nestavali len pre krásuVytlačiť
 

Nová dvojkrídlová brána pri starej radnici v Detve - foto Z Juhaniaková.jpg

Pohľad na fasádu starej radnice na hlavnom detvianskom námestí od 14. augusta 2017 skrášľuje nová drevená brána. Tou môžu v budúcnosti návštevníci vstupovať do plánovanej vonkajšej expozície Podpolianskeho múzea v Detve.

Starý múrik odstránili, dnes je tam brána - foto Štefan Žitniak.jpg

Foto: Pôvodný kamenný múrik, ktorý nad Detvianskym potokom uzatváral záhradu za historickým mestským domom, bol už značne porušený.

Ako uviedol Štefan Žitniak z Oddelenia správy majetku na Mestskom úrade v Detve, oddelenie plánovalo rekonštrukciu múrika a zároveň chcelo podporiť zámer riaditeľa Kultúrneho centra A. Sládkoviča v Detve a vybudovať tu esteticky vhodný vstup do záhrady.

Rozhodli sa pre drevenú bránu so sedlovou strieškou. Zamýšľaný dizajn brány konzultovali s architektkou mesta. Pri bráne bolo tiež potrebné opraviť strešný zvod dažďovej vody a doplniť spodný diel rúry so sitom na listy.

Celé asanovanie starého múrika a inštalovanie dvojkrídlovej brány urobila v priebehu dvadsaťjeden dní firma GM – Stav s. r. o. z Lučenca, ktorá bola víťazom verejného obstarávania. Cena za dielo bola 3 149 Eur.

Nová dvojkrídlová brána má výšku dva metre, pýši sa svojimi ozdobnými pántami a ozdobným kovaním zámky a kľučiek. Farbou je zladená s drevenými prvkami na historickej budove. Drevená konštrukcia striešky nesie z oboch strán na sebe po dva rady pálenej škridle.

Detail novej brány - foto Z Juhaniaková.jpg

Kiež táto brána môže v budúcnosti vovádzať mnohých a mnohých návštevníkov do poznávania histórie podpolianskeho mesta.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková
Foto pred rekonštrukciou: Štefan Žitniak


 
 

Začali s hydroizoláciou strechy nad obradnou sieňouVytlačiť
 

Hydroizolácia strechy - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Mesto Detva začalo 14. augusta 2017 s rekonštrukciou strechy na Mestskom úrade. Keďže budovy úradu majú už takmer tridsať rokov, nevyhnutné bolo obnoviť hydroizoláciu nad obradnou sieňou mesta a jej vedľajších strešných plochách.

Na strešných plochách bolo potrebné odstrániť starú izolačnú vrstvu, opraviť vyspádovanie, aby dažďová voda odtekala potrubím, montáž hydroizolácie bitumenovými pásmi s minerálnym posypom, pretože je odolný ultrafialovému žiareniu.

Detail strešného povrchu pred úpravou - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Na opravu plechovej krytiny bolo potrebné zatmelenie falcov, penetrácia a hydroizolačný gumoasfaltový nástrek. Do zmluvnej ceny patrí aj doprava hmôt a likvidácia vzniknutého odpadu z rekonštrukcie.

Práce pre mesto Detva vykonáva firma GM-STAV s. r. o. z Lučenca, ktorá bola víťazom verejného obstarávania. Náklady na tieto opravy sú 6 348 Eur. Rekonštrukciu dohliada Oddelenie správy majetku na Mestskom úrade v Detve.

Starý povrch - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

V prípade dobrého počasia bude hydroizolácia strechy nad obradnou sieňou v septembri hotová.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Minihádzanári zhodnotili svoj školský rokVytlačiť
 

Minihádzaná v Detve - foto Milina Hrnčiarová.jpg

Foto: Zľava sú hráči Lara Košútová, Zoja Sivoková, Lívia Kulichová, Tomáš Sekereš, Filip Lapin, Alexandra Golianová, Alexandra Mackovová, Tomáš Gavurík, Danyel Kučera, Filip Jurík, Radoslav Mojžiš, Richard Unterfranc a Jaroslav Lepieš.

V Detve 30. júna 2017 – V školskom roku 2016/2017 na Základnej škole Ul. Obrancov mieru 884 v Detve prebiehala krúžková činnosť zameraná na minihádzanú.

Krúžku sa pravidelne zúčastňovalo pätnásť detí, chlapcov i dievčat z Detvy a jeden žiak zo Zvolena.

Činnosť sa uskutočňovala každý pondelok v čase od 15.00 do 16.00 hodiny a bola zameraná na prípravné cvičenia, pravidlá minihádzanej, herné činnosti, streľbu bez výskoku, streľbu vo výskoku, prihrávky od pleca, od boku, o zem, obranné činnosti, hru brankára a herné systémy. Vekové zloženie detí bolo od sedem do dvanásť rokov.

Jedným z cieľov bolo podporiť minihádzanú na základnej škole a tým zvýšiť hádzanársku základňu na školách a popularizovať tento šport vôbec. Minihádzaná podporuje psychický rozvoj i pohybovú výkonnosť detí, pomáha predchádzať civilizačným chorobám ako obezita, vytvára zdravé sociálne vzťahy a je dobrou prevenciou proti drogám, alkoholu či fajčeniu. Deti sa učia úspechom aj neúspechom, spoznávajú význam spojenia fair play. Talentovanejšia mládež môže posilniť hádzanárske kluby a ďalej sa rozvíjať, menej talentovaným umožňuje minihádzaná naďalej športovať a súťažiť v rámci škôl.

Veľké poďakovanie patrí pánovi Štefanovi Závodnému, ktorý svojou zanietenosťou a láskou k hádzanej podporuje tento šport a v spolupráci s mestom sa snaží opäť oživiť hádzanú v Detve. Ďalej patrí poďakovanie aj pánovi riaditeľovi Jánovi Gabľasovi, ktorý vytvára na Základnej škole Ul. Obrancov mieru 884 dobré podmienky pre túto aktivitu a samozrejme vďaka patrí deťom, ktoré si minihádzanú obľúbili a zažili pri nej plno zábavy.

Snahou je, aby aj iné školy v Detve prejavili záujem o tento šport a zaktivizovali deti k tejto zaujímavej činnosti na ich školách. Vedenie krúžku sa chce zapojiť do projektu organizovaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a minihádzanú organizovať v rámci školských súťaží. Záujem je ďalej vytvoriť mestskú ligu v minihádzanej, kde by si deti zo všetkých škôl v Detve pravidelne merali svoje sily. Minihádzaná má deťom umožniť prežívať to, na čo by museli čakať ešte niekoľko rokov, zážitky a radosť z hry. Netreba nadávať na všetko okolo, treba spoločne usporiadať turnaje pre deti a dať im šancu, aby si minihádzanú zamilovali, aby sa ju naučili. Nie všetko sa dá spraviť rýchlosťou blesku, ale aj práca, ktorá ide po kroku má význam a raz sa určite vráti v podobe nových talentov a úspechov v minihádzanej, na ktoré všetci čakajú. Zároveň by tým bol podporený športový duch u detí a deti by si vyplnili čas mimo vyučovania.

Spokojnosť detí je tou najväčšou odmenou a povzbudením do ďalšej práce.

Text a foto: Milina Hrnčiarová


 
 

Sučka hľadá svojho pána Vytlačiť
 

Neznáma sučka.jpg

Mestská polícia v Detve prosí občanov o pomoc pri nájdení majiteľa neznámej sučky, ktorú dňa 8. augusta 2017 priniesli obyvatelia súcitiaci so zvieraťom na policajnú stanicu.

Sučka ohrozovala svoj život a bezpečnosť premávky v blízkosti čerpacej stanice na ceste I. triedy 50 v Detve.

Sučka bielej srsti je v dobrej zdravotnej kondícii, prejavuje sa mladistvo. Život v dočasných priestoroch policajnej stanice je však pre ňu smutný a nie je ani dlhodobo možný. Náčelník Jaroslav Dominik pripomína, že vzhľadom k neznámej identite zvieraťa, nový majiteľ bude musieť psovi zabezpečiť preventívnu prehliadku u zverolekára a nový preukaz o očkovaní.

Sučka hľadá pána.jpg

Majiteľ psa alebo nový záujemca o domáce zviera môže kontaktovať Mestskú políciu v Detve na:

tel: 045/ 37 00 449, 0905 523 493, 0905 933 868

Text: Zuzana Juhaniaková
Foto: Tibor Borza


 
 

Detva hostila medzinárodný šachový turnaj Vytlačiť
 

IMG_4207 (2).JPG

6. ročník Fide Open Chess Detva

V piatok 11. augusta 2016 primátor Detvy Ján Šufliarský slávnostne otvoril 6. ročník trojdňového medzinárodného šachového turnaja kategórie Fide v hoteli v Detve.

IMG_4204 (2).JPG

Detvianske šachové kluby Šachový klub Garde CVČ a Šachový klub Podpoľanie, ako hlavní usporiadatelia, privítali 92 štartujúcich zo Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska a Ukrajiny. Kvalitu turnaja tradične zabezpečovali aj hráči so šachovým titulom medzinárodný majster a fide majster.

Celkovým víťazom sa stal FM Valeriy Yavorovsky z Ukrajiny, ktorý ani raz neprehral. Druhý skončil  FM Márton Urhegyi z Maďarska. Tretí skončil Željko Banduka, ktorý je hráčom Šachového klubu Investpol Liptovská Štiavnica, avšak jeho korene siahajú až do Srbska.

Z domácich šachistov v tvrdej konkurencii najlepšie skončil Vladimír Paučo st. na peknom 13. mieste. V mládežníckych kategóriách boli úspešné aj detvianske dievčatá. V kategórii dievčat do 18 rokov vyhrala Stella Sáňková a druhá bola Kristína Cabanová. Spomedzi seniorov sa najlepšie umiestnil IM Ján Baňas na celkovom ôsmom mieste.

IMG_4211 (2).JPG

Na záver možno skonštatovať, že domáci šachisti si schuti zasúťažili so širokým spektrom hráčov z piatich krajín a tak si spestrili prípravu na ďalší súťažný ročník.

MestoDetva.png Podujatie bolo spolufinancované z rozpočtu mesta Detva.

Text a foto: Ján Stehlík

      

 

 

 


 
 

V sobotu 26. augusta bude Furmanská súťaž ťažných koní Vytlačiť
 

Furmanská súťaž v Detve - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Tradične v poslednú augustovú sobotu, 26. augusta 2017, pripravujú v Detve Furmanskú súťaž ťažných koní o valašku. Navštevované podujatie má tento rok už svoj XV. ročník.

Furmanská súťaž začne ráno v areáli amfiteátra v Detve o deviatej hodine a furmani predstavia svoje vyzdobené záprahy v prehliadkovom sprievode dole Detvou, smerom na Sídlisko a naspäť na súťažné priestranstvo.

Nasledovať budú viaceré súťažné disciplíny zamerané na silu, ťah a rýchlosť koní. Medzi pripravované sprievodné podujatia patrí furmanský jarmok, vystúpenie heligonkárov a koncert skupiny NO5 zo Zvolena.

Organizátorom podujatia je mesto Detva, spoluorganizátormi sú Kultúrne centrum A. Sládkoviča v Detve, Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik a Agrosev, spol. s r. o. 

Program aj správa bude aktualizovaná.

Text a ilustračné foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Deti sa rozlúčili s materskou školou a čoskoro vstúpia do nových životných príbehovVytlačiť
 

Deti Materskej školy A. Bernoláka v Detve - foto Z Juhaniaková.JPG

Leto v živote detí je ohromne radostný čas. Niektoré letá bývajú naviac aj tajomnou bránou, ktorá deti prevedie z jedného životného obdobia do druhého. Skutočne pôsobivou slávnosťou do svojho leta malej životnej zmeny vstúpili sedemnásti predškoláci Materskej školy, A. Bernoláka 19 ešte 21. júna 2017.

Spoločná - foto Z Juhaniaková.jpg

V obradnej sieni Mestského úradu v Detve si predškoláci z rúk zástupcu primátora mesta Ladislava Bódiho a vedúcej oddelenia školstva, kultúry a sociálnych vecí Mestského úradu v Detve Margity Gajdošovej prevzali Osvedčenie o ukončení predprimárneho vzdelávania. S láskou pripravená slávnosť bola pod vedením učiteliek Viery Bódiovej a Viery Zlatoňovej.

S pani učiteľkou Vierou Zlatoňovou - foto Z Juhaniaková.jpg

Potlesk rodičov - foto Z Juhaniaková.jpg

Odovzdávanie osvedčení - foto Z Juhaniaková.jpg

So zástupcom primátora Ladislavom Bódim - foto Z Juhaniaková.jpg

S vedúcou oddelenia školstva Margitou Gajdošovou - foto Z Juhaniaková.jpg

Slávnostného aktu sa zúčastnil aj prednosta Mestského úradu Štefan Slemenský a poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Detve Darina Labáková.

Za prítomnosti rodičov a starých rodičov predviedli deti dojímavý kultúrny program zostavený z básničiek a rozlúčkových piesní.

Pred poďakovaním - foto Z Juhaniaková.jpg

Vďaka pani učiteľkám z Materskej školy A Bernoláka v Detve - foto Z Juhaniaková.jpg

Poďakovanie rodičov - foto Z Juhaniaková.jpg

Za obetavú prácu rodičia poďakovali triednym učiteľkám krásnou kyticou kvetov.

Symbolická zlatá brána a deti Materskej školy A Bernoláka v Detve - foto Z Juhaniaková.jpg

Text: Viera Bódiová, Zuzana Juhaniaková
Foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Priniesli pozdrav zo Švédskeho kráľovstvaVytlačiť
 

Vallda Folkdanslag, Detva 2017 - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Vallda na západnom pobreží, pri Göteborgu, je prímorské mestečko južného Švédska a až odtiaľ pricestoval do Detvy seniorský súbor Vallda Folkdanslag, aby od 7. do 9. júla 2017 zažili Folklórne slávnosti pod Poľanou.

Tanečnice z Vallda Folkdanslag v Detve - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Súbor vedie priateľský a sympatický Claes Pehrsson, s ktorým po svete cestuje a tancuje manželka pani Ingalill.

Zahriati tancom manželia Claes a Ingalill Pehrsson - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Na podpolianske folklórne slávnosti si priniesli farebné kroje svojej domoviny, do Detvy s nimi cestovali najmenej 1500 kilometrov. Kroje majú všetci účinkujúci vlastné, odlišujú sa podľa rodiska, z ktorého pochádzajú. Súbor tvorí tridsaťdva členov, z nich siedmi sú hudobníci, ostatní tancujú.

Vallda Folkdanslag sa hrdí svojou 76 ročnou históriou, súčasný choreograf a vedúci Claes Pehrsson ich vedie od roku 1970. Claes s manželkou Ingalill priniesli primátorovi Detvy symbolický pozdrav zo Švédskeho kráľovstva aj na slávnosť prijatia zahraničných Slovákov v sobotu dopoludnia v obradnej sieni.Ingalill a Claes Pehrsson a primátor Ján Šulfiarský - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Obdivný potlesk celý Vallda Folkdanslag zožal na pódiu krajanského dvora v sobotu popoludní.  

Detail tanca Vallda Folkdanslag - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Ingalill Pehrsson - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Párový tanec Vallda Folkdanslag Vallda v Detve - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Vallda Folkdanslag , Folklórne slávnosti pod Poľanou 2017 - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Vallda Folkdanslag zo Švédskeho kráľovstva v Detve - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Vallda Folkdaslag navštívili Detvu - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Na pódiu pod hrejúcim slnkom predviedli viacero skupinových tancov, ktoré nacvičiť iste vyžaduje dôsledné počítanie a pamäť na kroky. Nevyjadrený obdiv slovenského publika si iste získali aj pre to, že pod letným slnkom tancovali vo svojich krojoch, ktoré sú zhotovené z pevných a iste hrejúcich tkanín.

Členovia švédskeho folklórneho súboru prišli ako hostia a návštevníci zároveň, keďže Folklórne slávnosti pod Poľanou sú festivalom slovenskej kultúry. Ich vystúpenie sa však divákom páčilo, prišli sa totiž do Detvy bezplatne a zo srdca podeliť s bohatstvom ľudovej kultúry ich škandinávskeho domova.  

Vallda Folkdanslag navštívili Detvu - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Piaty fujarový festival zaznel šírim PodpoľanímVytlačiť
 

Duša fujary 2017 - foto Ľubomír Vojtek.JPG

V dňoch 9. - 12. júna sa uskutočnil na Podpoľaní piaty ročník medzinárodného fujarového festivalu Duša fujary 2017. Je to jediný festival svojho druhu na svete, ktorý je dramaturgicky otvorený fujaristom z celého sveta, nielen zo Slovenska.

Dušan Holík a píštalkár - foto Ľubomír Vojtek.JPG

Festival v piatok 9. júna na Vígľašskom zámku začal školou hry na fujare a píšťalke. Na dvoch otvorených pódiách mali domáci fujaristi priestor predviesť publiku svoju hru. Medzi nimi vystúpil aj známy výrobca fujár a píšťal Vladimír Grieš.

Fujaráši - Duša fujari 2017 - foto Z Juhaniaková.jpg

Igor Kováč na Duša fujary 2017 - foto Z Juhaniaková.jpg

Na fujarovom festivale 2017 - foto Z Juhaniaková.jpg

Na Fujarovom festivale 2017 na Vígľašskom zámku - foto Z Juhaniaková.jpg

Moderovaná diskusia Vladimíra Štollmanna a Dušana Holíka s názvom Paralely jakutského oloncha a slovenskej fujary mala za cieľ inšpirovať a zapáliť verejnosť šíriť dobré meno fujary doma a vo svete, čo je cieľom činnosti občianskeho združenia Duša fujary. Fujara aj oloncho boli zapísané do nehmotného kultúrneho dedičstva Unesco v tom istom roku 2005. Skúsenosti Vladimíra Štollmanna z jeho služobných ciest ukazujú, aké veľké má Slovensko rezervy voči svojmu kultúrnemu dedičstvu v porovnaní s chudobným Jakutskom.Duša fujary 2017 a ich výrobca - foto Z Juhaniaková.jpg

Festival slávnostne otvorili trombitáši fanfárou a fujaristi zahratím slovenskej hymny. Potom sa prihovoril primátor Detvy Jána Šufliarský, ktorý prevzal nad festivalom záštitu. Koncert temperamentnej world music kapely Rusín Čendeš Orchestra nenechal žiadneho diváka ľahostajným. Zámocká paráda bola program, v ktorom sa na jednom pódiu predstavili domáci aj zahraniční umelci a účinkujúci: Andrew Cronshaw (Anglicko), Naturton – Gerard Widmer, Willi Grimm (Švajčiarsko), Bob Rychlik (USA), Ján Trnovský (USA), Dominik Lendacký (Česká republika), Igor Kováč, Milan Antolík, Jakub Očenáš, Peter Vida, Zenon Kuras, Dávid Vojt, Peter Lipa, Jakub Očenáš, Alexander Králik, Marián Bohmer, Ľuboslav Bálint, Ján Ondrejka, Ján Babiak, Vladislav Kmeť, Daniel Homola, Ivan Medžo, Juraj Hano, Stanislav Ružička, Imrich Oravec, Ján Bodo, Fujarová muzika Dušana Holíka – Dušan Holík, Ondrej Paciga, Jozef Svintek, Michal Gaj, Martin Šúr, Mužská spevácka skupina z Heľpy a trombitáši Folklórna skupina Hájiček - Chrenovec Brusno. Moderoval to Ján Jankov.

Lýdia Milanová - Duša fujary 2017 - foto Z Juhaniaková.jpg

Druhý festivalový deň sa začal v sobotu v Dome kultúry A. Sládkoviča v Detve moderovaným programom Fujarové rozprávky, v ktorom sa s príbehom, ako sa dostali k fujare a čo pre nich znamená, podelili Dominik Lendacký, Ján Trnovský, Bob Rychlik, Alexander Králik, Stanislav Ružička, Juraj Hano a Lýdia Milanová. Nasledovalo uvítanie do života Fujarového spevníka a Píšťalkového spevníka, ktorých autorom je Dušan Holík a  vydanie podporil Fond pre podporu umenia v rámci projektu Fujarová škola a tvorivé dielne Dušana Holíka: výroba pastierskych píšťal (1. cyklus) v roku 2016.

Duša fujary 2017 - účastníci - foto Z Juhaniaková.jpg

Program v Detve uzavrel slávnostný program slovenských aj zahraničných fujaristov a píšťalkárov s názvom Pocta fujare, v ktorom účinkovali: Juraj Hano, Stanislav Ružička, Andrew Cronshaw, Peter Lipa, Ján Trnovský (USA), Bob Rychlik (USA), Alexaner Králik, Marián Bohmer, Ľuboslav Bálint, Ján Babiak, Vladislav Kmeť, Dominik Lendacký (ČR), Zsolt Botos, Gajdošskí trogári - Michaela Pavelová, Mário Pavel, Filip Chňapek a Fujarová muzika Dušana Holíka – Dušan Holík, Michal Gaj, Ondrej Paciga, Martin Šúr.

V nedeľu v Hriňovej v dopoludňajších hodinách účinkujúci festivalu videli unikátne hriňovské terasovité políčka, ktoré tvoria najzachovalejší systém agrárnych historických krajinných štruktúr na Slovensku a sú raritou v celosvetovom meradle.

V Mestskom kultúrnom stredisku popoludní prebiehala diskusia a výmena skúseností fujaristov a výrobcov fujár. Tento spoločný workshop bol novinkou v doterajšej krátkej histórii festivalu. Na spoločnom zdieľaní mimo javiska sa podieľali Dušan Holík, Tomáš Vaculčiak, Alexander Králik, Ľuboslav Bálint, Juraj Hano, Bob Rychlik, Peter Vida, Ondrej Paciga a domáci Hriňovčania Ján Cerovský a Jozef Kmeť.

Verejný program otvoril hrou na fujaru jeden z najstarších účastníkov festivalu Tomáš Vaculčiak. Po ňom nasledoval hodinový koncert multiinštrumentalistu svetového formátu Radima Zenkla, rodáka z Českej republiky žijúceho v USA už 28 rokov, ktorý hrá na rôzne hudobné nástroje z celého sveta. Hosťami jeho programu boli Bob Rychlik, Zsolt Botos a Andrew Cronshaw. Festivalový nedeľný program uzavrela Fujarová muzika Dušana Holíka. Je to nové zoskupenie, pre ktoré je charakteristický návrat ku počiatkom ľudovej inštrumentálnej hudby na Slovensku, konkrétne ku píšťalkám a fujare. Členovia zoskupenia okrem hry na fujaru a píšťalku ovládajú aj hru na sláčikové a iné hudobné nástroje. Účinkovali Dušan Holík, Michal Gaj, Ondrej Paciga a Martin Šúr.

V pondelok 12. júna 2017 sa konali dva výchovné koncerty multiinštrumentalistu Radima Zenkla na Základnej škole na Kukučínovej ulici v Detve, pre 137 detí prvého stupňa a pre 190 detí druhého stupňa. Radim deťom predstavil v rámci 45 minút niektoré druhy píšťal a hudobných nástrojov z každého svetadielu. Radim je znalec a zberateľ píšťal po celom svete. Organizátorov zaujala táto informácia od neho: "Každá krajina, nebo aspoň každá významná kultura má svoji speciální píšťalu." O fujare sa Radim vyjadril, že je to kráľovná píšťal a že je to "nástroj, který jsem si velmi zamiloval". V závere svojich koncertov vysvetlil deťom, aké výhody má hra na hudobné nástroje: lepšie učenie sa jazykov, matematiky a fyziky, ale hlavne je to radosť. Deti povzbudil k hraniu na akýkoľvek hudobný nástroj: "kterí nehráte, aspoň to skuste. Aspoň to skuste! " 

Základná škola sa zúčastňuje projektu Regionálna výchova a ľudová kultúra regiónu Podpoľanie, tiež v minulosti Dušan Holík na tejto škole viedol krúžok Ľudové remeslá a preto mali festivalové koncerty na škole dvere otvorené. Vedenie školy sa vyjadrilo: „Koncert sa nám páčil, žiaci mali možnosť pozrieť sa na dychové nástroje nielen z nášho folklórneho hľadiska. Videli sme, že ich to zaujalo, aj virtuózna hra na mandolíne. Boli by sme radi, keby sa v budúcnosti mohol koncert v podobnom duchu zopakovať.

Po festivale organizátori dostali ďakovné maily a ďakovné komentáre na facebookových profiloch. Veľmi príjemný list čakal doma švajčiarskych zahraničných umelcov v poštovej schránke. Duo Naturton – Willi Grimm a Gérard Widmer podporil darom na cestovné náklady za účasť na festivale Švajčiarsky fond pre podporu umenia – The Swiss Arts Council Pro Helvetia, čo je uznanie nielen pre  švajčiarskych umelcov, ale aj pre samotný festival Duša fujary.  

Pre budúci ročník si organizátori dali záväzok urobiť konkrétne kroky, aby festival posunuli spôsobom, ktorý si jeho úroveň zaslúži.

fond-na-podporu-umenia.pngOrganizátori festivalu: občianske združenie Duša fujary, hudobná agentúra Fujara music. Hlavný partner festivalu: Fond na podporu umenia  

 

Text: Lýdia Milanová
Foto: Ľubomír Vojtek, Zuzana Juhaniaková


 
 

5. miesto detvianskych hokejbalistov na Orava Cup 2017 Vytlačiť
 

19667847_1719623744719135_1739022488568279530_o.jpg

Už po tretíkrát v rade sa detvianski hokejbalisti zúčastnili prvý júlový týždeň 2017 medzinárodného turnaja Orava Cup v Dolnom Kubíne za finančnej podpory mesta Detva. Po predchádzajúcom 15. a 9. mieste skončili tento rok na 5. mieste. Dočkajú sa budúci rok konečne medaily pre Detvu?

Prvý zápas odohrala Detva proti Oravskej Polhore, s ktorou ukončila predchádzajúci ročník prehrou 1:2. Ani tentokrát sa detvianskym chlapcom nepodarilo zvíťaziť a so súperom sa rozišli zmierlivo remízou 1:1. Druhý zápas si Detvania poradili s Banskou Bystricou hladko 6:1. Tretí zápas Detva prehrala s domácim tímom Draci 0:2 ale aj napriek prehre postúpila do štvrťfinále.

Vo štvrťfinále odohrala Detva výborný zápas proti talianskemu tímu Asiago Hockey, no Taliani boli nad ich sily a prehrali 0:3. V boji o umiestnenie zdolala Detva tím Santa Monica 5:0 a ukončila tak účinkovanie na 3. ročníku Orava Cup 2017 na peknom 5. mieste. Víťazom turnaja sa stal tím Asiago Hockey z Talianska.

V tíme Detvy sa objavil na súpiske Martin Pospíšil, ktorý reprezentoval Slovensko aj na tohtoročných majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji hráčov do 18 rokov. Všetci chlapci však vytvorili skvelú partiu, čo sa prejavovalo na hernej pohode počas celého turnaja.   

Turnaj sa vydaril a každým rokom stúpa Detva o priečky vyššie. Hokejbalový klub Detva verí, že budúci rok sa bude tešiť z prvej medaily pre detviansky hokejbal.

Zostava Hokejbalového klubu Detva:

Marek Kučera, Michal Kučera, Matej Lešánek, Peter Baláž, Viktor Čajkovský, Vladimír Virgula, Martin Pospíšil, Michal Pospíšil, Jakub Hnatkovič, Alex Hnatkovič, Rastislav Šatan, Peter Mitter, Peter Dvořák, Jakub Ištván, Gabriel Gažo, Lukáš Lalík, Milan Beľa.

Tréner: Miroslav Dvořák

MestoDetva.pngPodujatie bolo spolufinancované z rozpočtu mesta Detva.

Text a foto: Jozef Babiak


 
 

Seniori z Klubu dôchodcov č. 4 navštívili pamiatky a zaujímavosti GemeraVytlačiť
 

Betliar - foto Jana Jedličková.jpg

Utorok 30. máj 2017 bol ideálnym dňom na cestovanie a návštevu pamiatok. Cieľom plného autobusu záujemcov bola návšteva Ochtinskej aragonitovej jaskyne, kaštieľ Betliar a remeselný pivovar  v Rožňave.

Prvou cieľovou zastávkou bola ale Ochtinská aragonitová jaskyňa, ktorá je jedinou prístupnou aragonitovou jaskyňou v Európe. Po zdolaní 104 schodov mohli seniori začať obdivovať krásy, ktoré vytvorila príroda. Bohatá a pestrá aragonitová výzdoba vo forme ihličkových, špirálových a obličkových útvarov podobných trsom koralov vytvára v jaskyni neobyčajne rôznorodú zmes nádherných obrazov.

Ochtinská - foto Jana Jedličková.jpg

Najkrajšou časťou jaskyne je sieň Mliečnej dráhy. Nachádza sa tu jedinečný útvar Srdce Hrádku, ktoré sa skutočne podobá ľudskému srdcu. Biela farba výzdoby kontrastuje s modravým vápencovým pozadím jaskyne. Hoci jaskyňa nie je veľká, jej krása všetkých očarila. Veď vďaka svojmu významu a unikátnej výzdobe je zaradená do Zoznamu svetového dedičstva Unesco.

Ďalšou zastávkou bola prehliadka kaštieľa z 18. storočia s pôvodným zariadením a zbierkami v malebnej dedinke Betliar, ktorý sa nachádza v prírodnom parku o rozlohe 81 ha. Nachádza sa v ňom múzeum so vzácnym historickým nábytkom, zbraňami, poľovníckymi trofejami, zbierkami z ciest po Indii a Afrike, knižnica s 20 000 titulmi.

Súčasťou expozície sú i dobové kostýmy, ktoré mali oblečené herci v televíznom seriáli Rok 1890. Sprievodkyňa mala veľmi pútavý a pritom vtipný výklad, s ktorým boli všetci veľmi spokojní.

Pivovar - foto Jana Jedličková.jpg

Poslednou zastávkou bola prehliadka remeselného pivovaru v Rožňave, ktorý je najoceňovanejším slovenským pivovarom. Sprievodkyňa všetkých oboznámila o výrobe piva. Pivné špeciály varia zo 100% sladu a nepoužívajú žiadne stabilizátory. Viac ako 20 druhov piva varia infúznym technologickým postupom na poloautomatickom plne nerezovom zariadení. Varná technológia je progresívna, bezodpadová s uzavretými cyklami a bezkomínová s kondenzátorom brídových pár, čím je maximálne šetrná k životnému prostrediu.

Kapacita varne je 5 x 20 hl piva za 24 hodín. Výroba piva je v súčasnosti limitovaná celkovou kapacitou CK tankov a je na hranici 15 000 hl piva za rok. Fľaškovacia linka pozostáva z plnenia a balenia nevratných sklenených fliaš s objemom 0,33 litra a 0,5 litra, ako aj PET fliaš s objemom 1 liter. Kapacita fľaškovacej a baliacej linky je až 2200 fliaš za hodinu.

Celodenný výlet bol plný zážitkov, k čomu prispelo aj pekné, takmer letné počasie. V podvečerných hodinách sa všetci príjemne unavení vrátili do svojich domovov a určite sa budú tešiť na ďalšie výlety, ktoré im pripraví Klub dôchodcov č. 4.

Text a foto: Jana Jedličková


 
 

Pamätnú plaketu Folklórnych slávností prevzalo jubilujúce Rádio ReginaVytlačiť
 

Ján Šufliarský a Miroslav Debnár - foto Vladimír Linder.JPG

Mesto Detva v predvečer slávností, 6. júla 2017, venovalo Štúdiu Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) v Banskej Bystrici - Rádiu Regina pamätnú plaketu Folklórnych slávností pod Poľanou.

Plaketu prevzal výkonný riaditeľ banskobystrického štúdia Miroslav Debnár pred zavŕšením verejnej nahrávky Detva v rozhlase, rozhlas v Detve. Primátor Ján Šufliarský mu ju odovzdal pri príležitosti 60. výročia vysielania, za dlhoročnú spoluprácu pri organizovaní a propagácii Folklórnych slávností pod Poľanou a za šírenie a uchovávanie ľudovej kultúry.

Tanečnice z Folklórnej skupiny Detvani pred vystúpením - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Boris Dobiš v prenosovom voze počas verejnej nahrávky - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Banskobystrické štúdio spolupracovalo s Folklórnymi slávnosťami pod Poľanou od prvého ročníka a je dlhoročným hlavným mediálnym partnerom folklórnych slávností.

Technický štáb banskobystrického štúdia do roku 2013 pravidelne realizoval nielen ozvučenie scény javiska ale aj zvukový záznam z programov.

Anna Ostrihoňová, predsedníčka programovej rady - foto Zuzana Juhaniaková.JPG

V závere s poďakovaním na javisko vystúpila aj predsedníčka programovej rady Folklórnych slávností pod Poľanou Anna Ostrihoňová.

Vrúcnymi slovami vďaky sa obrátila na pracovníkov banskobystrického rozhlasového štúdia i na prítomných vzácnych hostí z radu folkloristov, ktorí sa zaslúžili na tvorbe a kráse mnohých ročníkov Folklórnych slávností pod Poľanou.

Verejnosť, ktorá si prišla vypočuť osobnosti folklóru a rozhlasu do veľkej sály Domu kultúry A. Sládkoviča, takmer úplne zaplnila hľadisko.

Miriam Kubandová v úlohe režisérky - foto Vladmir Linder.JPG

Komorný program o spolupráci Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve a Štúdia RTVS v Banskej Bystrici zostavila a režírovala hudobná redaktorka Miriam Kubandová.

Moderátorka, taktiež rozhlasová redaktorka Gabriela Tomajková, na pódiu postupne privítala verejnosťou obľúbené tváre.

Speváčky - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Rozkazovači z Hriňovej - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

V úvode komorného rozhlasového programu zahrala ľudová huba Jara Hazlingera. Keď v roku 1971 v Detve založili súbor Detva, jeho sprievodnou kapelou sa stala ľudová hudba Ďatelinka s predníkom Ondrejom Molotom. Práve z toho roku, ako uviedla moderátorka Gabriela Tomajková, pochádzajú aj prvé štúdiové nahrávky tejto v súčasnosti už legendárnej muziky. Ďatelinka sprevádzala ženskú spevácku skupinud aj spevákov sólistov. Medzi nimi čestné miesto patrí spevákovi ľudových piesní profesorovi Milanovi Križovi.

Profesor Milan Križo a Gabriela Tomajková - foto Vladimír Linder.JPG

Pán profesor, hoci je hrdým nositeľom dôstojného veku, vystúpil na pódium a divákov potešil nielen spomienkami ale aj piesňou.

Anna Šatanová spomínala na začiatky s ľudovou piesňou - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Pred rokmi v súbore Detva tancovala aj profesorka Anna Šatanová, rokmi si získala lásku publika spevom podpolianskych piesní, ktorá je aj autorkou scénických programov.

Anna Šatanová a Ľudová hudba Jara Hazlingera - foto Vladimír Linder (2).JPG

Na pódiu zaznelo aj meno Juraja Dubovca, redaktora a neskôr riaditeľa banskobystrického štúdia, ktorý so slávnosťami v Detve spolupracoval vo viacerých rovinách.

Boris Dobiš - foto Vladimír Linder.JPG

Moderátorka Gabriela na pódium priamo z prenosového voza na chvíľu vyvolala aj kolegu, ako uviedla, vynikajúceho majstra zvuku Borisa Dobiša, ktorý má bohaté skúsenosti nielen s ozvučovaním ale aj následným štúdiovým spracovaním. Veď do roku 2013 venoval druhý júlový víkend vždy folklórnym slávnostiam.

Peter Purdek - foto Vladimír Linder.JPG

Igor Kovačovič - foto Vladimír Linder.JPG

Potom vystúpil so svojou heligónkou Peter Purdek, po ňom prišiel súčasný podpredseda Programovej rady slávností Igor Kovačovič. Diváci v hľadisku si opäť vypočuli jeho dávne rozkazovačky s Ďatelinkou ešte z roku 1972.

S Ľudovou hudbou Jara Hazlingera si na pódiu zaspievala aj Anna Klimová.

Anna Klimová - foto Vladimír Linder.jpg

Karol Kočík s fujarou tiež obohatil viaceré ročníky Folklórnych slávností pod Poľanou aj svojimi autorskými programami.

Karol Kočík - foto Vladimír Linder.JPG

Moderátorka privítala dámy, ktorých hlasy sú symbolom vysielania banskobystrického rozhlasu a uvádzali scénické programy na detvianskom amfiteátri. O spomienky sa podelila Lýdia Faksová a Hanka Kútiková.   

Moderátorky folklórnych slávností včera a dnes - foto Vladimír Linder.JPG

Dve nielen rozhlasové moderátorky - foto Vladimír Linder.JPG

Poľana, Poľana, Babicovho Jána ... foto Vladimír Linder.JPG

Potom srdcia publika svojím temperamentným speváckym štýlom rozohrial Ján Babic.

Ján Hronček st. - foto Vladimír Linder.JPG

Predníkovi Jánovi Hrončekovi z Hriňovej, ktorý vystúpil v sprievode svojich muzikantov zároveň zablahoželali k životnému jubileu, k sedemdesiatke.

Z pár slov, ktoré stihli o jeho muzikantskom živote zazvonila spomienka na jeho učiteľov legendárneho Blažeja Paprčku a predníka Jána Berkyho-Dušana zo Zvolenskej Slatiny.

Jaroslav Hazlinger zaspieval z dávneho svojho repertoáru - foto Vladimír Linder.jpg

Husle za spev na chvíľu zamenil aj na pódiu vytrvalo stojaci Jaroslav Hazlinger. Ten si ako predník pravidelne užíva atmosféru folklórnych slávností, netreba zabudnúť, že jeho kapela sprevádzala zložky Folklórneho súboru Detva.

Spokojné hľadisko s vďakou tlieska Detvanom - foto Zuzana Juhaniaková.jpg

Radostným zakončením programu bolo vystúpenie Folklórnej skupiny Detvani.

Folklórna skupina Detvani rozvírila atmosféru - foto Zuzana Juhaniaková.JPG

Text: Zuzana Juhaniaková
Foto: Vladimír Linder, Zuzana Juhaniaková
 


 
 

Sestry bosé karmelitánky pôsobia v Detve desať rokov Vytlačiť
 

Kláštorný kostol bosých karmelitánok v Detve - foto ZJ (2).jpg

V piatok 28. júla 2017 si Detvania pripomenuli desiate výročie príchodu sestier bosých karmelitánok.

„Všetkých vás dobrodincov a priateľov pozývame na svätú omšu, pri príležitosti 10. výročia posviacky kaplnky a kláštora, pri ktorej sa chceme poďakovať za vás,“ odkázali sestry prostredníctvom farských oznamov. Slávnostným pozvaným kazateľom a hlavným celebrantom ďakovnej svätej omše bol košický dekan Peter Novák, druhým hosťom bol kaplán v Sabinove Miroslav Liška. Na slávnosti nechýbal rodák páter Andrej Valent, Detvan, ktorý pôsobí v mužskom karmelitánskom kláštore v Lorinčíku.

Slávnostné požehnanie Kláštora Božieho milosrdenstva a Kráľovnej Karmelu v Detve - archív ZJ.JPG

Bola to horúca slnečná sobota, 28. júla 2007, keď za účasti širokej verejnosti biskup Rudolf Baláž požehnal na Dolinkách novopostavený kláštor s okolitým uzavretým areálom.

Sestry bosé karmelitánky v Detve 28. júla 2007 - archív ZJ.jpg

Detva sa vtedy rozšírila o jedenásť mníšok, ktoré už desaťročie vytvárajú duchovné zázemie a oporu pre obyvateľov podpolianskeho mesta. Nádvorie kláštora bolo zaplnené ľuďmi až tak, že niekoľkí stáli aj za bránou na novopostavenej ulici Jána Pavla II. Sestry, ktoré žijú v skrytosti, vtedy sedeli na nádvorí spolu s Detvanmi, medzi ktorých prišli žiť.

Stavba budúcej ulice Jána Pavla II v Detve - foto Jaroslav Švábenský (2).jpg

Fotografia Jaroslava Švábenského z výstavby novej ulice Jána Pavla II., ktorú dnes už lemujú nové rodinné domy.

Po požehnaní kláštora karmelitánky vošli do priestorov, ktoré sa od toho dňa stali neprístupné verejnosti. Kláštor však každý deň otvára svoje dvere každému, kto sem zavíta z rôznych dôvodov.

Klauzúrna časť kláštorného kostola v Detve počas výstavby - foto Jaroslav Švábenský.jpg Veriaci do kláštornej kaplnky denne prichádzajú na bohoslužby, jednotlivci aj na viacdňové duchovné pobyty v hosťovskej časti kláštora.

Je zvyčajné, že pred bránou kláštora vidieť parkovať autá s najrôznejšími poznávacími značkami. Do detvianskeho kláštora prichádzajú hostia z rôznych kútov Slovenska.

Slávnostným požehnaním Kláštora Božieho milosrdenstva a Kráľovnej Karmelu v Detve pred desiatimi rokmi prijal diecézny biskup Rudolf Baláž a vtedajší pomocný biskup Tomáš Galis komunitu sestier bosých karmelitánok do duchovnej rodiny Banskobystrickej diecézy. Druhý kláštor bosých karmelitánok je na Slovensku už len v Košiciach.

Na slávnosť do Detvy vtedy prišiel aj provinciál krakovskej karmelitánskej provincie Albert Stanislaw Wach a vtedajší veľvyslanec Vatikánu na Slovensku, nuncius Henryk Józef Nowacki.

Na fotografii Jaroslava Švábenského je klauzúrna časť kláštornej kaplnky počas výstavby, vyhradená výlučne pre mníšky.

Slávnostný kazateľ dekan Novák sa teraz po desiatich rokoch zamyslel nad tým, čo všetko za to obdobie sestry v Detve urobili. Ako pokračoval, ich skrytá modlitba je ako pulzujúca krv v cirkvi a v spoločnosti. Zhrnúť desať rokov ich modlitieb a rôznej ľudskej pomoci by vyžadovalo pozbierať svedectvá mnohých ľudí. Avšak veci, na ktorých človeku najviac záleží, zostávajú nezriedka uchované v diskrétnom súkromí. Sestrám bosým karmelitánkam patrí vďaka, že už desať rokov a hoci v skrytosti, žijú a pracujú v Detve.

Verejnosť je pozvaná do Kláštora Božieho milosrdenstva a Kráľovnej Karmelu na každodennú svätú omšu v pracovný deň o 7.00 h., v nedeľu a v prikázaný sviatok o 7.30 h.

Text: Zuzana Juhaniaková
Foto: Zuzana Juhaniaková, Jaroslav Švábenský


 
 

Deti z kresťanského tábora zachránili NarniuVytlačiť
 

Tábor detvianskej farnosti na Zbojskej v roku 2017 - foto Jakub Ďurica.jpg

Všetko začalo v pondelok ráno, 10. júla 2017, keď sa deti z Detvy aj blízkych obcí zhromaždili pri detvianskej fare, aby sa vydali vpred novému dobrodružstvu. Vtedy však ešte netušili, čo všetko na nich čaká v krásnom prostredí okolo istej chaty na Zbojskej v blízkosti obce Pohronská Polhora.

Kresťanský tábor na Zbojskej - foto Jakub Ďurica.jpg

Odchod z Detvy v sprievode dažďa skvele dopĺňal atmosféru príbehu C. S. Lewisa, v ktorom štyria súrodenci: Edmund, Lucy, Peter a Susan, boli počas druhej svetovej vojny evakuované z Londýna do vidieckeho sídla starého profesora, kde práve kvôli dažďu objavia pri hre na schovávačku čarovnú krajinu Narnia.

Deti na kresťanskom tábore na Zbojskej - foto Jakub Ďurica.jpg

Prvý deň po príchode a ubytovaní každé z detí obdržalo vlastnú časť puzzle, vďaka ktorej poskladali portréty 4 súrodencov reprezentujúcich jednotlivé oddiely. V takomto zložení si každá skupina s poznaním základných indícií vytvorili erby a pripravili sa na prezentáciu svojho oddielu, pri ktorej spoznali aj svojich vedúcich. Z nich jeden bol vždy predstaviteľom konkrétneho súrodenca. Potom všetci spoločne, na čele s Lucy, objavili snehom pokrytú Narniu a stretli pána Tumnusa. Ten ich oboznámil s proroctvom, podľa ktorého práve oni mali v mene Najvyššieho zachrániť Narniu, odvrátiť večnú zimu a nastoliť mier.

Protagonisti príbehu z Narnie - foto Jakub Ďurica.jpg

Utorok sa niesol v mene Edmunda, ktorý sa do čarovnej krajiny dostal ako ďalší, no kvôli zatrpknutosti z ťažkej životnej situácie zradil súrodencov. Spolčil sa so zlou čarodejnicou, ktorá sama seba pasovala za kráľovnú Narnie. Deti počas dňa okúsili moc kráľovnej a plnili rôzne nesplniteľné úlohy a tiež bojovali za oslobodenie zajatého Edmunda, čo sa im v závere dňa podarilo.

Streda priniesla zmenu v podobe stretnutia s rodinkou Bobrovcov. Tí im pomohli prísť až ku kráľovi kráľov, levovi Aslanovi. Najskôr však deti museli splniť niekoľko disciplín a absolvovať menšiu túru ako púť za ním. Po príchode naspäť na chatu ich čakala milá návšteva Mikuláša, ktorý súrodencom podaroval špeciálne darčeky aj napriek tomu, že počas vlády čarodejnice sa v Narnii Vianoce neoslavovali už dlhé roky.

Štvrtý deň na čele so Susan deti opustili svoje oddiely a vedúcich a v nových zoskupeniach plnili úlohy, ktoré ich mali pripraviť na vyvrcholenie týždňa – piatkový boj za záchranu Narnie.

Posledný deň sa uskutočnil spomínaný boj proti zlej čarodejnici, kde hlavným aktérom bol Peter a milou zhodou okolností aj najúspešnejším oddielom sa po vyhodnotení stal Petrov oddiel. Po víťaznom boji nasledovala korunovácia súrodencov, kde každé z detí obdržalo ceny a tričko s logom tohtoročného tábora. Deti mali možnosť opiecť si špekačky a povoziť sa na koni, no oslavu víťazstva uzavrela očakávaná diskotéka.

N ako Narnia - foto Jakub Ďurica.jpg

Okrem tohto všetkého počas celého týždňa deti plnili „bobríkov“ v podobe postavičiek z Narnie, hrali rôzne spoločenské hry alebo sa venovali športovým aktivitám, vybíjanej, futbalu, eRko tancom, a podobne a vo štvrtok sa mohli vyblázniť v bazéne.

Kresťanský tábor na Zbojskej 2017 - foto Jakub Ďurica.jpg

Plní úžasných pocitov, s novými priateľstvami a nezabudnuteľnými zážitkami, no aj trochu smutní, si všetci pobalili kufre a v sobotu, 15. júla sa vydali domov, kde už ich očakávali rozradostení rodičia.

Celé spoločenstvo kresťanského tábora na Zbojskej - foto Jakub Ďurica.jpg

MestoDetva.pngPodujatie bolo spolufinancované z rozpočtu mesta Detva.

Text: Nikola Ondrová
Foto: Jakub Ďurica


 
 

Navštívte jubilejnú výstavu Violy Tužinskej Vytlačiť
 

035.jpg

Dňa 26. júla 2017, pri príležitosti životného jubilea detvianskej výtvarníčky Violy Tužinskej, vernisážou otvorili výstavu jej obrazov. Výstava je sprístupnená v Dome kultúry A. Sládkoviča v Detve.

Vedúci Detvianskej umeleckej kolónie Milan Malček umelkyni blahoprial k životnému jubileu a zhodnotil jej doterajšiu bohatú umeleckú činnosť.

Kremnica od Violy Tužinskej - foto Jaroslav Švábenský.jpg

„Viola Tužinská sa dožila úctyhodných päťdesiatich rokov, čo v živote umelca je významné jubileum,“ zamyslel sa Milan Malček. Ako priblížil, autorka vystavuje štyridsať diel namaľovaných rôznymi technikami, je to prierez jej tvorbou.

Obraz Violy Tužinskej - foto Jaroslav Švábenský.jpg

Otvorenie sprevádzala spevácka skupina Senior Detva, ktorí zahrali a zaspievali niekoľko pekných a rezkých piesní. Návštevníci si so záujmom prezreli veľmi pekné obrazy.

059.jpg

Výstava, ktorú Detvianska umelecká kolónia vrelo odporúča navštíviť, je sprístupnená do 31. augusta 2017.

033.jpg

 

Umelecký životopis Violy Tužinskej

Viola Tužinská a jej maľby - foto Jaroslav Švábenský.jpg

Viola Tužinská sa narodila v Žiline, väčšinu svojho života prežila vo Zvolene, posledných šesť rokov v dedinke Bzová v detvianskom okrese a v súčasnosti žije v Detve.

Podľa jej slov, už ako dieťa veľa kreslila a maľovala. Študovala na gymnáziu vo Zvolene, z manželstva má jednu dcéru. V tomto období sa začala aktívne venovať maľbe, chodila do osvetového strediska medzi výtvarníkov, kde zbierala skúsenosti a inšpiráciu. Spomedzi učiteľov jej najviac utkvel v pamäti Mikuláš Wolfli, ktorý bol nielen vynikajúcim výtvarníkom, ale aj skvelým človekom.

Dlhé roky sa zúčastňovala vzdelávania organizovaného Podpolianskym osvetovým strediskom vo Zvolene i Národným osvetovým centrom v Bratislave pod vedením akademických maliarov. Jej práce získali na výstavách rôzne ocenenia nielen na miestnej, ale aj na celoštátnej úrovni.

Po vzniku Detvianskej umeleckej kolónie (DUK) sa stala jej členkou. Hodnotí ich ako krásne roky, za ktoré sa chce úprimne poďakovať. Na sympóziách, ktoré DUK organizovala, tvorila spolu s významnými slovenskými i zahraničnými umelcami.

Počas doterajšieho umeleckého pôsobenia mala viac než tridsať samostatných výstav. Výtvarných štýlov vystriedala viacero – od realistickej fotografickej tvorby, cez snovú výtvarnú básnickú symboliku až k vlastnému výtvarnému prejavu. Hoci štýly boli rôzne, rukopis ostal.

V súčasnosti sa v prevažnej miere venuje stvárneniu ľudovej architektúry. Pretože dom je symbol rodiny, domova a zázemia, ktoré si takto tvorbou vnútorne budovala. Dom tiež symbolizuje človeka ako takého – dom – chrám – hrad je symbol duše. Jednotlivé miestnosti v dome podľa svojho určenia symbolizujú bežné denné prejavy človeka. Kuchyňa napríklad klebety – naše miesto, kde sa varia  vzťahy, spálňa – miesto pre relax, detská izba – detstvo, pivnica – poskrývaní kostlivci, skriňa - skryté tajomstvá, povala – vyššie Ja, duchovnosť a tak ďalej... Čo dom, to iný príbeh.

Mnohé z jej obrazov si medzičasom našli svojich nových majiteľov.

Okrem maľovania jej veľký záujem upútala psychológia, rôzne náboženské i filozofické smery, nové objavy z oblasti fyziky aj duchovné bohatstvo prírodných kultúr. Svoje vedomosti z tejto oblasti si rozšírila absolvovaním štúdia na univerzite tretieho veku, účasťou na rôznych workshopoch, prednáškach i čítaním kníh s touto tematikou.

Text: Jaroslav Švábenský, Zuzana Juhaniaková
Zdroj životopisu: Milan Malček
Foto: Jaroslav Švábenský

 

 


 
 

Športovci seniori úspešne reprezentujú mesto DetvaVytlačiť
 

IMG_1185 (2).JPG

Úspešných športovcov seniorov prijal dňa 12. júla 2017 primátor Ján Šufliarský, poďakoval im za vzornú reprezentáciu mesta Detva, okresu a poprial im ešte veľa síl a chuti do ďalšieho športovania, aby aj na celoslovenských športových hrách úspešne reprezentovali a dosiahli čo najlepšie výsledky.

IMG_1182 (2).JPG

Krajská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS) Banská Bystrica a okresná organizácia JDS Brezno usporiadali dňa 22. júna 2017 na športovom štadióne v Brezne krajské športové hry seniorov. Športových hier sa zúčastnili športovci seniori z ôsmych okresných organizácií.

Okres Detva reprezentovali desiati športovci, ktorí boli vybraní na základe dosiahnutých výsledkov na okresných športových hrách, ktoré sa konali v Kriváni. Boli to títo športovci seniori: Eva Ďuricová, Marcela Drozdíková, Marta Ostrihoňová, Božena Sládoková, Oľga Barkáčová, Jozef Sekereš, Pavel Golian, Július Feješ, Jozef Kormanovič a Vladimír Golian, ktorý družstvo trénoval a pripravoval na športové hry.

Športovci seniori získali 13 zlatých, 8 strieborných a 5 bronzových medailí. Družstvo dosiahlo 94 bodov, obsadilo 1. miesto a získalo putovný pohár primátora mesta Brezna.

Na 2. mieste skončilo družstvo okresnej organizácie JDS Revúca, ktoré získalo 77 bodov a na 3. mieste okresná organizácia JDS Brezno s počtom 69 bodov.

Najúspešnejšou športovkyňou seniorkou bola vyhodnotená Eva Ďuricová, ktorá získala dve zlaté a dve strieborné medaily.

Najúspešnejším športovcom seniorom sa stal Vladimír Golian, ktorý získal štyri zlaté medaily a pohár najúspešnejšieho športovca. Na základe výsledkov dosiahnutých na krajských športových hrách vybrala krajská rada JDS 16 športovcov, z toho z Detvy päť športovcov, a to Evu Ďuricovú, Marcelu Drozdíkovú, Martu Ostrihoňovú, Jozefa Sekereša a Vladimíra Goliana, ktorí sa zúčastnia na celoštátnych športových hrách v Trenčíne. Tieto sa uskutočnia v dňoch 15 – 17. augusta 2017.

Text: Vladimír Golian
Foto: Jana Jedličková


 
 

Železničná spoločnosť Slovensko hľadá predajcu cestovných dokladov v DetveVytlačiť
 

Železničná stanica Detva - foto ZJ.jpg

V Detve 27. júla 2017 - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. zverejnila nasledovnú Výzvu na predloženie ponuky na zmluvný predaj cestovných dokladov v tarifnom bode Detva.

Podrobnosti výzvy nájdu uchádzači TU.

Text: Zuzana Juhaniaková


 
 

Mesto pripravuje rozšírenie sociálnych služieb v novej budoveVytlačiť
 

Pracovné stretnutie k novej budove CVČ v Detve - foto Jana Jedličková.jpg

Dňa 26. júla 2017 sa v zasadačke Mestského úradu v Detve uskutočnilo pracovné stretnutie k využitiu budúcej budovy na mieste doterajšieho Centra voľného času na ulici Obrancov mieru v Detve. Mesto pripravuje novú dvojpodlažnú budovu, v ktorej bude sídliť Centrum voľného času Trend (CVČ), ďalšie priestory budú využívať detské a mládežnícke folklórne kolektívy, zriadia tu Denné centrum pre seniorov a prvý denný stacionár pre seniorov a zdravotne postihnuté osoby v Detve.

Pracovné stretnutie zvolal primátor Ján Šufliarský, zúčastnili sa na ňom zamestnanci mestského úradu, riaditeľka CVČ Yveta Unterfrancová, predsedovia klubov dôchodcov a Jednoty dôchodcov Slovenska v Detve a riaditeľ Kultúrneho centra A. Sládkoviča Jozef Kulišiak.

Prvý denný stacionár má sídliť na prízemí, slúžiť má pre osoby, ktoré sú odkázané na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas pracovného dňa.

Určený je pre seniorov a zdravotne postihnuté osoby, ktoré žijú v rodinách s ekonomicky aktívnymi príslušníkmi rodiny, ktorí im nemôžu poskytnúť celodennú starostlivosť, pobyt v stacionári je prispôsobený domácim podmienkam, personál spolupracuje s klientovou rodinou, raňajky, desiata, obed, olovrant, sú ponúkané vždy podľa požiadaviek klienta alebo jeho rodiny. V dennom stacionári sú jeho klienti zamestnávaní rôznou podpornou záujmovou činnosťou ako sú spoločenské hry, muzikoterapia, biblioterapia, arteterapia, pohybové aktivity, ergoterapia, pohybové cvičenia, kultúrno-spoločenské aktivity či duchovná činnosť.

Pobyt v dennom stacionári je spoplatnený podľa zákona o sociálnych službách. Zriadením denného stacionára vznikajú aj nové pracovné miesta na území mesta.

Oddelenie školstva, kultúry a sociálnych vecí Mestského úradu v Detve vykonáva posudkovú činnosť o odkázanosti na rôzne druhy sociálnych služieb. V roku 2016 bolo vyhotovených 76 posudkov a rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu, ktorú poskytuje alebo zabezpečuje mesto Detva.

Na prízemí pripravovanej budovy bude mať svoje priestory aj nové Denné centrum, ktorého poslaním je spestriť seniorom ich život, obohatiť ho kultúrnymi, spoločenskými, vzdelávacími aktivitami, spoznávaním prírodných krás a historických pamiatok Slovenska, ale aj blízkej Európy. Využívanie Denného centra je bezplatné.

Na poschodí sú plánované miestnosti pre Terénnu sociálnu prácu a pre činnosť Centra voľného času. Projekt budovy má byť dokončený do konca roka 2017 a doterajšia drevená stavba by mala byť nahradená betónovou stavbou v roku 2018.

Text: Jana Jedličková, Zuzana Juhaniaková
Foto: Jana Jedličková


 
 

Opustil nás Štefan Nosáľ, čestný občan Detvy, ktorý stál pri zrode Folklórnych slávností pod PoľanouVytlačiť
 

Detviansky vyrezávaný kríž - foto ZJ.jpg

Predstavitelia mesta Detva so zármutkom prijali správu o úmrtí profesora Štefana Nosáľa, ktorý odišiel do večnosti 22. júla 2017.

Umelecký vedúci súboru Lúčnica prof. Ing. Štefan Nosáľ je od roku 1997 čestným občanom Detvy za umelecké stvárnenie, propagáciu folklórneho umenia Detvy a osobitý vklad pri rozvoji Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve.

Primátor Ján Šufliarský v mene mesta Detva vyjadruje hlbokú úprimnú sústrasť celej pozostalej rodine.

Text a ilustračné foto: Zuzana Juhaniaková

 

Podpoľanie smúti za profesorom Štefanom Nosáľom, umeleckým vedúcim a choreografom Lúčnice, čestným občanom Detvy

Profesor Štefan Nosáľ, výnimočný tvorca jedinečných duchovných hodnôt slovenskej kultúry. Svoj talent, svoje nadanie a životné skúsenosti naplno odovzdal všetkým. Nad jeho odchodom smúti celé Slovensko, o to viac jeho rodný kraj, s ktorým bol a ostal spätý.

Profesor Štefan Nosáľ cez svoju výnimočnú scénickú tvorbu v Lúčnici preslávil Slovensko v celom svete a v ňom vo veľmi veľkej miere i svoje rodné Podpoľanie. Bol pri zrode sviatkov kultúry rodného Podpoľania – Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Detva a Folklórne slávnosti pod Poľanou mu tento vzťah úprimne opätovali svojou priazňou, tešiac sa z jeho prítomnosti, z jeho tvorby, z vystúpení jeho Lúčnice, ktoré mali na sviatkoch Podpoľania svoje čestné miesto.  

Ani na poslednom 52. ročníku slávností Detva a Podpoľanie nezabudli na svojho vzácneho rodáka. Poctou a symbolickým poďakovaním mu bol úvodný program „Rodní spod Poľany“. Pri tejto príležitosti Igor Kovačovič o prof. Nosáľovi okrem iného povedal: Cez talent daný mu do vena z výsosti, cez svoju húževnatosť a cieľavedomosť tým, čo si vo svojom živote vyvolil, sa dotkol hviezd a tých hviezd sme sa dotýkali cez neho aj my, ostatní. Pre budúce roky zanecháva mladým úžasné hodnoty človečiny vo svojich piesňach a tancoch i vo všetkom, čo s nimi v živote človeka súvisí. Svedčia o tom aj slová majstra Nosáľa v odkaze pre našu budúcnosť:

„Mladosť, to sa vari každému dá závidieť. A najviac takému, čo sa krásne vie ľuďom prihovoriť tancom a piesňou, tou najrýdzejšou zo srdca Slovenska. Ďakujem za každú dukátovú pesničku i za každý briliantový tanec, ktoré sa ku mne a mojím kamarátom počas rokov dostali. Odovzdávali sme ich a odovzdávať budeme všetkým, ale najmä tým, z vôle ktorých vznikli, ktorým podnes patria a ktorí ich majú nesmierne radi. Chráňte si ich, opatrujte ako sa patrí a odovzdávajte ich v čo najkrajších podobách potomkom, aby aj oni boli hrdí na svoje klenoty ducha a držali si ich vo svojich srdciach.“.

"Ďakujeme Vám, Majstre.

Ostanete navždy v mysliach aj srdciach svojich rodákov z Podpoľania, folkloristov, organizátorov i návštevníkov Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve."

V Detve 24. júla 2017

Text: Anna Ostrihoňová

 


 
 

Poďakovanie za spoluprácu na 52. ročníku Folklórnych slávností pod PoľanouVytlačiť
 

Mladuchy 52 ročníka Folklórnych slávností pod Poľanou - foto zj.jpg

Detva 12. júl 2017 - Predstavitelia programovej rady a organizačného výboru adresujú všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k zdarnému priebehu 52. ročníka Folklórnych slávností pod Poľanou v dňoch 7. až 9. júla 2017 v Detve.

"Vážení spoluorganizátori, členovia štábov a účinkujúci,

ďakujeme Vám za spoluprácu, pomoc, ochotu a ústretovosť pri príprave a zabezpečení 52. ročníka Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Pripraviť tak veľké podujatie, popri pracovných a iných povinnostiach, ktoré všetci máme, je mimoriadne náročné. Rovnako náročné a zodpovedné je získať dobrých programových a organizačných spolupracovníkov, ktorí sú zárukou tohto podujatia a jeho plynulého zabezpečenia. O to viac patrí vďaka a uznanie všetkým, ktorí priložili ruky k dielu a pomohli svetu ukázať hodnoty našej tradičnej kultúry a tiež úsilie veľkej rodiny pestovateľov folklóru.

Ohlasy svedčia o tom, že festival naplnil očakávania návštevníkov. Milí priatelia, tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Vami."

Text: Anna Ostrihoňová, Margita Gajdošová a Jozef Kulišiak
 

 

Poďakovanie od folkloristky a návštevníčky slávností

Dňa 11. júla 2017 adresovala Zuzana Hollósyová, poslankyňa Kultúrneho výboru Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, nasledovné poďakovanie mestu Detva:

" Vážený pán primátor mesta, pán Šufliarský, 

píše Vám z Budapešti jedna folkloristka, ktorá dlhé roky chodieva na slávnosti usporiadané Vami. Viackrát vystupoval v Detve aj môj tanečný súbor Prameň z Budapešti.

Chcem Vám a Vášmu pracovnému kolektívu zablahoželať a poďakovať za skvelý program, za výborný nápad predstaviť mladuchy a tým upevniť krásu nášho slovenského folklóru, národopisné klenoty. Urobili ste veľkú vec, ktorou sa Slováci môžu popýšiť. A to bolo všetko na úrovni, počnúc od kostola a so záverom na javisku, super-super. 

Pekná bola aj myšlienka krajanského programu Hosť do domu, Boh do domu...Tanec na spoločnú melódiu dvoch národov - a to všetko v dobrej priateľskej nálade v podaní Svrčkovcov. Paráda. Mám opäť krásne spomienky na Detvu. "

Text: Zuzana Hollósyová

 

Pohľad dlhoročnej dramaturgičky

Dramaturgička Jana Liptáková dňa 10. júla 2017 zaslala na adresu predsedníčky programovej rady Folklórnych slávností pod Poľanou hodnotiace riadky:

"Dobrý deň, pani Anka,

neviem, či sa na mňa ešte pamätáte, ja na Vás veľmi a sledujem Vašu prácu a teším sa. Videla som včera sprievod mladúch z festivalu v televízii a srdce mi od radosti poskočilo. Hneď som si pozrela na web stránke, aké ste mali programy a som dojatá, akú máte dobrú koncepciu festivalu a čo dávate ľuďom, najmä veľké srdce a lásku.

Keď som prvýkrát prišla do Detvy snímať programy v roku, mám pocit 1973, ešte s košickou televíziou a potom som ako dramaturgička robila u Vás niekoľko programov, nielen nasnímaných, ale s Vilom aj Detvana ešte so Záborským a potom neskôr s mladšími hercami, to isté aj vo Východnej, netušila som, že aj ja budem robiť tri roky programovú riaditeľku za NOC vo Východnej. Vy to už robíte teda veľa rokov a chvalabohu, lebo iba tak sa môžu dosiahnuť také výsledky, aké máte. Úžasné. Pekné dni prajem."

Text: Jana Liptáková

 

Poďakovanie dolnozemských Slovákov

Vážený pán primátor!

My dolnozemskí Slováci z Maďarska z obce Čabačúd, sme sa prvkrát zúčastnili na tomto krásnom podujatí v Detve. Sme tam dôšli s pomocou Zväzu Slovákov v Maďarsku 45 osôb na tri dni a dostali sme krásne zážitky, prežili sme spoluúčasť slovákov z celého sveta, ku ktorým aj my sme sa mohli pripojiť.

Krásne okolie,nádherné programy, dobrá nálada nám dali silu, aby sme sa držali aj naďalej, ako slovenská národnosť v Maďarsku a aby sme aj naďalej pracovali, aby naše tradície, naše zvyky ostali ešte za veľa veľa rokov a našim ďetom a mládeži by sme vedeli to všetko odovzdať a aby oni tieto tradície chránili aj v budúcnosti.

Gratulujeme vám za organizovanie, a prajeme vám dobré zdravie a silu do budúcnosti, že by ste mohli pracovať aj pre vašich a aj pre nás Slovákov žijúcich v zahraničí.

13. júla 2017

Text: Katarína Fehérová, Melinda Fábriová

Spolok Čabačúdskych Slovákov

 

Foto: Zuzana Juhaniaková

 


 
 

Mesto Detva hľadá architekta Vytlačiť
 

DSC_0364 (5).jpg

Detva 13. júla 2017 - Mesto Detva vyhlásilo výberové konanie na pracovnú pozíciu architekt mesta na hlavný pracovný pomer. Architekt mesta bude súčasťou pracovného kolektívu zamestnancov Mestského úradu v Detve.

Požadované sú znalosti v oblasti územnoplánovacej činnosti a architektúry.

Mesto Detva od nového architekta očakáva profesionálny výkon a ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (tretí stupeň výhodou) so zameraním na urbanizmus, architektúru alebo stavebníctvo.

Ponúkané je finančné ohodnotenie na základe príslušných právnych noriem plus pohyblivá zložka v závislosti od pracovného výkonu.

Nástup na pracovnú pozíciu architekt mesta bude po dohode s víťazným uchádzačom.

Podmienky a podrobné informácie uchádzači o výberové konanie nájdu TU.

kontaktná osoba: Ing. Eva Budáčová – vedúca organizačného oddelenia
Tel: 045/ 37 00 410
E-mail: eva.budacova@detva.sk

Text a ilustračné foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Nové pracovné miesto: hľadá sa referent investičnej výstavby Vytlačiť
 

Námestie v Detve - foto zj.jpg

Detva 13. júla 2017 - Mesto Detva vytvára pracovné miesto referenta investičnej výstavby.

Nový referent na hlavný pracovný pomer rozšíri pracovný kolektív Mestského úradu v Detve.

Mesto požaduje prax v oblasti prípravy projektovej dokumentácie investičných akcií a činnosti spojené s ich verejným obstarávaním minimálne dva roky. Predpokladom je ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (tretí stupeň výhodou) so zameraním na stavebníctvo alebo verejné obstarávanie investičných akcií mesta.

Ponúkané je finančné ohodnotenie na základe príslušných právnych noriem plus pohyblivá zložka v závislosti od pracovného výkonu.

Nástup na pracovnú pozíciu referent investičnej výstavby bude po dohode s vybratým uchádzačom. Podmienky a podrobné informácie o pracovnom mieste nájdu uchádzači TU.

Kontaktná osoba: Ing. Eva Budáčová – vedúca organizačného oddelenia
Tel: 045/ 37 00 410
E-mail: eva.budacova@detva.sk

Text a ilustračné foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Doznel festival slovenskej kultúry, ako je žitá doma a v zahraničíVytlačiť
 

52 Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve - foto Roman Krnáč.jpg

Slávnosti slovenskej kultúry celkom ovládli a naplnili Detvu pod majestátnou Poľanou, cez víkend od piatku 7. do nedele večera 9. júla 2017.

„Už päťdesiaty druhýkrát sa stretávame na tomto našom veľkom sviatku folklóru, ľudového umenia a kultúry, na našich Folklórnych slávnostiach pod Poľanou," vystúpil pred tisícky divákov na amfiteátri primátor Ján Šufliarský. Prvý občan Detvy, sám s valaškou v ruke a v kroji svojho kraja, sa ponajprv poklonil veľkému rodákovi Poľany.

„Dvadsiateho januára v tomto roku sa dožil významného vzácneho životného jubilea náš podpoliansky rodák pán profesor Štefan Nosáľ,“ a pokračoval primátor, „je čestným občanom nášho mesta, národný umelec a choreograf Lúčnice – všetci ho odtiaľto srdečne pozdravujeme a z Detvy mu posielame jeden krásny dar, otvárací program tohtoročných slávností Rodní spod Poľany.“

A tak na javisko piatkového otváracieho večera s radostným tanečným krokom vybehli rodáci z Hriňovej, z Detvy, z Očovej, z Korytárok, zo Zvolenskej Slatiny, z Hrochote, z Poník a spievali, hrali a tancovali pre profesora Nosáľa.

K poďakovaniu za všetko, čo urobil pre Detvu, za všetko čo urobil pre Slovensko, sa pridal i jeden zo zakladajúcich členov slávností Igor Kovačovič. „Tým, čo si vo svojom živote vyvolil sa dotkol hviezd a tých hviezd sme sa dotýkali cez neho aj my ostatní. Štefan Nosáľ pre budúce roky zanecháva mladým úžasné hodnoty človečiny vo svojich piesňach a tancoch i vo všetkom, čo s nimi v živote človeka súvisí“ povedal o ňom Kovačovič. „Sme radi, že ťa máme,“ zvolal ešte raz na doskách detvianskeho amfiteátra Igor Kovačovič a mohutný potlesk divákov potvrdil tieto slová.

Folklórne slávnosti 2017 - foto Roman Krnáč.jpg

Folklórne slávnosti v Detve 2017 - foto Roman Krnáč.jpg

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v spolupráci s mestom Detva usporiadal na 52. ročníku slávností už štyridsiatu štvrtú Krajanskú nedeľu a po štvrtýkrát i Krajanský dvor. „Sme radi, že sa už pomaly stáva tradíciou,“ komentoval predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Ján Varšo a dodal, že krajania na slávnostiach v Detve nachádzajú svoje pevné miesto a obľubu.

Zahraniční Slováci na slávnostiach v roku 2017 - foto Roman Krnáč.jpg

Areál Krajanského dvora tri dni pukal vo švíkoch, krajania tu prezentovali svoje gastronomické i remeselné umenie. Klobásky, mäsové pochúťky, koláče sa míňali, návštevníci ich s obľubou kupovali. Medzi novinky patrilo i otvorenie nového objektu v areáli Krajanského dvora, ktorý nazvali zvonica. Jej architektúra ukazuje do neba, čo naznačuje, že súčasťou slovenskej kultúry a tradícií bol vždy aj duchovný rozmer. Tí, čo do nej zablúdili, okrem iného v nej našli výstavu fotografií Vladimíra Lindera, ktorý na podpolianske slávnosti každoročne prichádza z Kanady, z provincie Britská Kolumbia. Ani na tohtoročných slávnostiach nechýbal Igor Furdík, ktorý sa ako predošlý predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí veľa zaslúžil na rozvoji Krajanského dvora.

Na malom pódiu vo dvore u krajanov pod júlovým slnkom a s precízne nacvičenými tancami vystúpili Švédi. Kroje mali účinkujúci svoje súkromné, líšili sa máličko, čím napovedali rozdiel podľa jednotlivých obcí. V Detve predviedli tance z juhozápadného Švédska pod vedením choreografa Claesa Pehrssona s manželkou Ingalill.

Claes a Ingalill Pehrsson - foto zj.jpg

Švédi - foto zj.jpg

Švédi ako hostia vystúpili na Krajanskom dvore - foto zj.jpg

V nedeľu so scénickým programom Masky a maškary v ľudovej kultúre potešili divákov folklórne a tanečné súbory a umelecké spolky Slovákov z Paríža, rumunského Nadlaku, z ukrajinskej Turya Remety, z maďarských Tótkomlós, Püspökhatvan a Rudabányácska, z Josipovaca v Chorvátsku, z Hložian a Báčskeho Petrovca v Srbsku a z Clevelandu v americkom štáte Ohio.

Podmanivá krása slovenskej nevesty pokorí aj plynutie času

Mladucha a ženích z Vojvodiny - foto zj.jpg

Mladuchy so svojimi ženíchmi, ktoré prišli na 52. ročník Folklórnych slávností pod Poľanou prezentovať svadobný kroj svojich obcí, pripútali pozornosť nielen domácich a návštevníkov festivalu ale aj médií. Záujem o toto sprievodné podujatie bol v nedeľu napoludnie obrovský. Pre organizátorov to bola výzva, ale ustáli ju. Pre mladé páry to bola obeta, ale zdá sa, priniesli ju radi. Zvlášť pre hrejúce nedeľné slnko, ktoré im ale na oplátku oživovalo farby a odrážalo sa v ich bohatých drobných perličkách, čipkách, stužtičkách  a pierkach.

Mladucha krásna v hľadisku a za ňou ďalšie - foto zj.jpg

DSC_0959 (4).JPG

Mladucha a ženích vo farskom kostole - foto zj.jpg

Krása slovenskej mladuchy a ženícha - foto z.jpg

Mladucha a ženích z Detvy - foto zj.jpg

Ako upresnila Anna Ostrihoňová, v tradičnom oblečení prišlo do detvianskeho kostola a potom na námestie 64 svadobných párov. Mladuchou je žena len jeden deň, iba v deň svadby, ozrejmila Anna Ostrihoňová, ktorá podujatie pripravila spolu s Ruženkou Egyedovou. Krásu sobášneho odevu jednotlivé slovenské obce v tradícii vyjadrujú odlišnými partami i farbami odevov. Ako páva bola farebná mladucha zo srbskej Vojvodiny, mladuchy z obcí s protestantskou tradíciou zas kráčali vo veľkej vznešenosti odeté do čiernej elegancie. Sprievod začal symbolicky pred oltárom vo farskom kostole v Detve. Už tam si mladuchy a ich ženísi opakovane vyslúžili obdivný potlesk.

Folklórne slávnosti mali spolu dvadsaťsedem sprievodných kultúrnych podujatí. V areáli festivalu nesmel chýbať výsostný symbol Detvy a Podpoľania, detviansky vyrezávaný kríž. Detviansky rezbár Jozef Krnáč ochotne odpovedal na otázky okoloidúcich, ktorých upútal práve rozpracovaný šesť a pol metrový vyrezávaný kríž. Veď je túžbou i snahou obcí Podpoľania, aby v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska našli svoje miesto aj Drevené vyrezávané kríže z Podpoľania. Pri veľkom kríži stáli aj menšie, okoloidúci si tam mohli pozrieť aj prácu korytárskeho rezbára Štefana Ľuptáka.

Detviansky vyrezávaný kríž - foto zj.jpg

Jozef Karlík s rezbárom Jozefom Krnáčom pri kríži - foto zj.jpg

Hosť do domu, Boh do domu, práve takto sa volal záverečný scénický program 52. ročníka Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Veď bol poďakovaním všetkým vzácnym hosťom ale i domácim, ktorí do Detvy zavítali, aby spolu vytvorili slávnosti slovenskej kultúry žitej v domovine i v zahraničí.

Z galaprogramu - foto Tomáš Belko.jpg

Kolóny nekonečných stoviek áut spomaľovali prístup aj odchod z festivalového areálu po skončení scénických programov. To však už akosi býva nepísanou tradíciou.

Kolóny áut pri amfiteátri - foto Eva Chlebová (2).jpg

Keď doznel i slávnostný a na počet folkloristov bohatý záverečný galaprogram a účinkujúci za veľkého potlesku stojacich divákov odišli z javiska, hľadisko prírodného amfiteátra osirelo. Len pracovníci Rádia a televízie Slovenska navíjali a balili techniku.

V nedeľný večer nad stíchnutým hľadiskom vietor odkiaľsi v útržkoch prinášal hlasy spievajúcej skupiny: „ ja som Slovák, ty Slovenka, podaj rúčku. Rúčku ti podávam, tebe verná zostávam, duša moja.“ Práve toto nech je i naplnením folklórnych slávností: Slovensko, ktoré zostáva verné svojej kultúre, svojej duši a kráse.

Text: Zuzana Juhaniaková
Foto: Roman Krnáč, Zuzana Juhaniaková, Tomáš Belko, Eva Chlebová

 

fotografie budú aktualizované


 
 

Detvou pôjde jedinečný sprievod v tradičných svadobných krojoch Vytlačiť
 

Mladuchy Ján Matula.jpg

"Vážení priatelia, v nedeľu 9. júla 2017 vás srdečne pozývame na jedinečné sprievodné podujatie 52. ročníka Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve," pozývajú organizátori práve prebiehajúcich slávností slovenského folklóru pod Poľanou.

Junáci Ján Matula.jpg

MLADUCHY Sprievod a prehliadka tradičných svadobných krojov

Svadobná odobierka Ján Matula.jpgPodujatie začne približne o 11.15 hod. v Rímskokatolíckom kostole v Detve, potom pokračuje svadobný sprievod na Nám. SNP, kde bude promenáda a krátke predstavenie mladých párov a ich svadobných krojov.

Účinkuje: 41 mladých párov  v obradnom svadobnom odeve z rôznych obcí – regiónov Slovenska, 21 párov Slovákov z obcí v Maďarsku a jeden pár zo Selenča -  Vojvodiny  v Srbsku.

Spoluúčinkujú: Ľudová hudba Svrčkovci zo Šalgotarjánu tri sestry Komjáthiové z Veňarcu, folklórna skupina a ľudová hudba Detvani, Ženská spevácka skupina a členovia folklórneho súboru Detva.   

"Pozývame Vás pozrieť si túto krásu. Zároveň si nechajte ujsť výstavu „Čo patrilo do výbavy mladuchy“ usporiadanú v Kultúrnom dome pri kostole," uvádzajú organizátori a tiež: "Srdečne vás pozývame aj na záverečný galaprogram slávností v nedeľu o 15.00 hod. na amfiteátri, kde sa opäť predstavia všetky mladé páry.

 

Detvianska Mladucha.jpg

OZNAM: Aj touto cestou prosíme verejnosť a fotografov, aby nevstupovali do cesty svadobného sprievodu a nerušili tak plynulý priebeh prehliadky.     

Text: Anna Ostrihoňová, Zuzana Juhaniaková
Ilustračné foto: Ján Matula

  

 

 


 
 

Kvety a blahopriania patrili jubilantom Vytlačiť
 

Blahozelanie 80a85a90 rocnym.jpg

„Milí jubilanti, v mene nášho mesta ako i v mene svojom, vám úprimne blahoželám k vášmu životnému jubileu a ďakujem vám za vaše celoživotné dielo,“ uviedol okrem iného primátor Ján Šufliarský v stredu 14. júna 2017 na slávnostnom prijatí jubilantov.

PrijatieJubilanti14 júna 2017.jpg

V obradnej sieni mesta Detva sa v tento deň zišli občania, ktorí v prvom polroku tohto roka dovŕšili krásne 80., 85. a 90. jubileum. Na spoločnú slávnosť prišli jubilujúce dámy a páni: Vilma Lakotová, Jozef Vančo, Margita Jozefíková, Katarína Holovata, Jozef Riegelský, Mária Krnáčová, Anna Strigáčová, Mária Hanesová, Emil Vajs, Jozef Hencze, Zuzana Hybenová, Magdaléna Jonášová, Anton Gálik, Oľga Pavlíková, Ján Matúšov, Júlia Tkáčová, Emília Bohušová, Pavel Sabó, Jolana Longauerová, Zuzana Molnárová, František Čank, Peter Baláž, Eva Gallová, Elena Vilhanová, Elena Ostrihoňová, Emil Lupták, Mária Ostrihoňová, Milan Kokavec, Marta Marková, Emília Schivetzová, Ružena Šimková, Emília Poncová.    

80a85a90rocniJubilanti jun 2017.jpgPrimátor mesta, členovia Zboru pre občianske záležitosti a deti z Detského folklórneho súboru Ratolesť im pripravili slávnostný program. 

Prijatie jubilantov v stredu 14. júna 2017.jpg

Prijatie jubilantov jún 2017.jpg

BLAHOŽELANIE 75 ROČNÝM JUBILANTOM

V pondelok 12. júna 2017 patrila obradná sieň mesta Detva jubilantom, ktorí sa v prvom polroku tohto roka dožili svojich 75. rokov.

V blahoprajnom príhovore primátor mesta ocenil múdrosť prežitých rokov a skúseností, ktoré môžu byť veľmi užitočné pre mladšie generácie. „Roky vašej usilovnej práce oťaželi na strome života ako dozreté ovocie,“ zamyslel sa Ján Šufliarský a dodal, že priniesli bohatú úrodu.

DSC_0008 (2).jpg

Na spoločnej slávnosti sa zišli jubilanti Lýdia Šiandorová, Mária Vaľková, Emília Kucejová, Mária Majerová, Júlia Fekiačová, Emília Gelieňová, Ján Melich, Emília Sekerešová, Jana Lalíková, Jozef Kormanovič, Irena Chamulová, Anna Mesiariková, Michal Boroš, Gizela Havrlová, Eva Gažová, Jozef Gonda, Zoltán Hronský, Eva Sedliaková, Anna Sarvašová, Amália Jankechová, Anton Murín, Milan Oláh, Margita Hillayová, Emil Berky, Mária  Ďuračková, Zuzana Luptáková, Emília Hupianová.

DSC_0018 (2).jpg

Na rezkejšiu nôtu im aj počas nasledovného posedenia zahrali a zaspievali Jozef Uhrin a Anna Hudecová.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Predškoláci svoj rozlúčkový program venovali rodičom a pani učiteľkámVytlačiť
 

Program detí Materskej školy M. R. Štefánika.jpg

V piatok 23. júna 2017 sa predškoláci Materskej školy M. R. Štefánika v Detve spoločne so svojimi rodičmi zúčastnili slávnostnej udalosti odovzdávania osvedčení o absolvovaní predprimárneho vzdelávania v obradnej sieni mesta Detva.

Rozlúčka s deťmi z Materskej školy M. R. Štefánika v Detve.jpg

Slávnostné odovzdávanie v obradnej sieni.jpg

Prednosta Štefan Slemenský odovzdáva deťom osvedčenia.jpg

Slávnostné odovzdávanie osvedčení detí z Materskej školy M. R. Štefánika v Detve.jpg

Pozvanie na slávnostný akt prijali Štefan Slemenský, prednosta mestského úradu, ktorý osvedčenia deťom odovzdal, Anna Budáčová z oddelenia školstva, kultúry a sociálnych vecí, Henrieta Ľuptáková, zástupkyňa riaditeľky, Zuzana Slemenská, riaditeľka materskej školy, učiteľky 4. 5. a 6. triedy Miroslava Kocúrová, Drahomíra Tučeková, Lenka Kružliaková, Jana Fašangová a Ľubica Kočvarová.

Predškoláci – budúci prváci dostali okrem osvedčení z rúk Anny Budáčovej a učiteliek knižku „Písmenkáči“ a kvet.

"Prajeme našim budúcim prvákom, aby sa s „Písmenkáčmi“ čoskoro zoznámili a ich rodičom pri spoločnom učení sa so svojimi deťmi veľa trpezlivosti," želajú deťom pani učiteľky z ich materskej školy.

Poďakovanie pani riaditeľke a učiteľkám z Materskej školy M. R. Štefánika v Detve.jpg

Text: Zuzana Slemenská
Foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Videopozvánka: Pozvanie na 52. Folklórne slávnosti pod Poľanou v DetveVytlačiť
 

Mesto Detva v spolupráci s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí pozývajú domácich i zahraničných hostí na 52. ročník Folklórnych slávností pod Poľanou od 7. do 9. júla 2017 v Detve.

FSP2017.jpgVideopozvánka

 

Autori videopozvánky: Ľubomíra Karmanová, František Mag
Text: Zuzana Juhaniaková


 
 

O 14.45 hod. bude slávnostné otvorenie výstavy Najsamprv duchničku a potom plachtičku ...Vytlačiť
 

559279_413931418711185_2059134227_n (2).jpg

Výstavu zo zbierky Jany Kucbeľovej, z krásy tradičného ľudového umenia, ktoré patrilo do výbavy, slávnostne otvoria vo štvrtok 6. júla 2017 o 14.45 hod. v Kultúrnom dome pri kostole v Detve - v Chudobienci.

Otvoria ju za účasti primátora mesta Jána Šufliarského a ďalších hostí začínajúceho 52. ročníka Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve.

Výstava Najsamprv duchničku a potom plachtičku ... Čo patrilo do výbavy, bude pre návštevníkov festivalu bezplatne prístupná denne od 10.00 hod. do 18.00 hod. počas všetkých festivalových dní, teda do 9. júla 2017. 

Na toto sprievodné podujatie Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve 2017 pozývajú spoluorganizátori pani Jana Kucbeľová, mesto Detva, Poštová banka, a. s.

PozvankaNDPP-3.jpg

Text: Zuzana Juhaniaková
Foto ilustračné: Parta.sk

 


 
 

Sima Martausová zaspieva návštevníkom 52. ročníka Folklórnych slávností v sobotu popoludníVytlačiť
 

PozvankaSM-3.jpg

Obľúbená folková speváčka Sima Martausová vystúpi v sobotu 8. júla 2017 o 14.00 hod. vo Farskom kostole sv. Františka Assiského v Detve.

Koncert sympatickej speváčky je jedným zo sprievodných podujatí 52. ročníka Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve.

Známa pesničkárka skladateľka Simona Martausová je herečkou Radošinského naivného divadla. Na stretnutie s ňou pozývajú spoluorganizátori bezplatného sprievodného podujatia pani Jana Kucbeľová, mesto Detva a Poštová banka, a. s.

Text: Zuzana Juhaniaková


 
 

Detvania spoločne podporili Petra Káčera v jeho charitatívnej misiiVytlačiť
 

Peter Káčer v Detve.jpg

V stredu ráno 28. júna 2017 prišli na námestie pred Domom kultúry A. Sládkoviča mnohí Detvania a Detvanky a opakovaným potleskom srdečne podporovali filantropa Petra Káčera. Ako správca Nadácie TA3 si na štart 4. etapy svojej charitatívnej cyklo túry vybral práve Detvu.

DSC_0635 (2).jpg

Trasa z Detvy cez Skliarovo, Raticov Vrch, Hriňovú až do Čierneho Balogu je najdlhšou zo všetkých trás, ktoré prejde Peter Káčer tento rok po Slovensku.

DSC01796.JPG

Námahu odkrútených kilometrov, ktoré pre Petra Káčera ráno začali v Detve, venoval Matejovi Krétikovi z Podkoníc. Matej sa teší z daru života aj napriek telesnému a mentálnemu postihnutiu. Jeho rodičia pre Mateja potrebujú špeciálny výťah. Rodičia Mateja Krétika odmávali štartovacou vlajkou aj slávnostný štart z Detvy.

 

Obdarovali Domov sociálnych služieb v Detve (2).jpg

Predtým primátor mesta Ján Šufliarský spolu s Petrom Káčerom ešte venovali symbolický šek Domovu sociálnych služieb v Detve. Šek v hodnote 500€ prevzala riaditeľka Mária Gibaľová za všetky deti a spolupracovníkov, ktorí prišli na námestie poďakovať Petrovi Káčerovi potleskom.

Petrov cyklo tím na podpolianskej etape tvorili aj zástupcovia národnej lotériovej spoločnosti a mnohí cyklisti z Detvy.

DSC01857.JPG

DSC01854.JPG

Pozdĺž Petrovej trasy cez Detvu ho okolo cesty podporovala ďalšia približne stovka fanúšikov. Tvorili ju deti a žiaci materských a základných škôl podľa toho, ako cyklistický pelotón prechádzal v blízkosti ich školy. 

DSC_0659.jpg

DSC_0654.jpg

Oddelenie školstva, kultúry a sociálnych vecí Mestského úradu v Detve oceňuje odvahu a ochotu pedagógov, ktorí zorganizovali cyklistov zo školy a podujali sa podporiť charitatívnu akciu. Veľké poďakovanie za podporovanie patrí všetkým žiakom a učiteľom, že si našli trochu času a zmenili koncoročné plány a vytvorili úžasný špalier popri ceste aj pred Domom kultúry Andreja Sládkoviča.

DSC01732.JPG

DSC01733.JPG

Charitatívnu akciu morálne a účasťou podporili: Materská škola, Námestie SNP 17, Materská škola, M. R. Štefánika 908/40, Materská škola, Obrancov mieru 876/5, Materská škola, A. Bernoláka 19, Základná škola, Kukučínova 480/6, Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača, Základná škola, Obrancov mieru 884, Základná škola J. J. Thurzu, Špeciálna základná škola, Obrancov mieru 879/9, Špeciálna základná škola pre žiakov s telesným postihnutím, Pionierska 850/13, Gymnázium Detva, Spojená škola v Detve. Na akcii boli aj riaditeľky Centra voľného času Trend a Súkromného centra voľného času Majáčik.

DSC01764 (2).JPG

Poďakovanie za pomoc patrí aj pracovníkom Kultúrneho centra Andreja Sládkoviča, Mestskej polícii Detva a deťom z Detského folklórneho súboru Podpoľanček pri Centre voľného času Trend pod vedením Danky Rusinovej.

Tlieskali aj tímom Do práce na bicykli 2017

Pred samotným priamym prenosom štartu štvrtej cyklo etapy z Detvy bolo slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Do práce na bicykli 2017. Primátor mesta Ján Šufliarský blahoželal a ďakoval za zapojenie sa do akcie víťazným tímom aj jednotlivcom a odovzdal im diplomy.

DSC01742 (2).JPG

Diplom si prevzali členovia víťaznému tímu na území mesta s názvom Úrad práce Detva z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v zložení Marek Fekiač, Pavel Grexa, Jana Melichová, Darina Vajsová  - najazdili spolu 567,91 km.

Diplom odovzdal aj víťaznému jednotlivcovi Pavlovi Grexovi (v zastúpení spolujazdcom) - najazdil 231 km. Tímu s najväčším počtom jázd s menom Perúnove deti v zložení Jana Jedličková, Miroslav Melich a Peter Gonda z Mestského úradu Detva - 126 jázd.

DSC01749 (2).JPG

DSC01719.JPG

Za účasť v súťaži poďakoval tímu Bukovinka zo Železníc SR, tímu 3. zš zo Základnej školy, Obrancov mieru 884 a tímom Piešť a Stará geriatria z Mestského úradu Detva 

DSC01755.JPG

Blahoželanie Petrovi Káčerovi

Jozef Uhrin v mene všetkých so svojou heligónkou zaspieval Petrovi Káčerovi srdečné blahoželanie. Autorom textu na túto príležitosť bol Pavel Sabó.

"U nás v Detve pod Poľanou je to pravda vera,
vítame všetci srdečne Petríka Káčera.

Vitaj Petrík v našom meste, sme tvoji kamoši
chceme aby ti tu bolo ako v Božom koši.

K tvojmu zajtrajšiemu sviatku zdravia ti želáme
a nech sa ti dobre darí, veď ťa radi máme.

Vážime si tvoju činnosť, je to veľká snaha,
nech sa ti po našich kopcoch stále ľahko ťahá.

Dôjdi víťazne do cieľa, tvoj čin sa nám páči,
budeme ti palce držať my holopupkáči.“

DSC01727.JPG

Peter Káčer si z Detvy odniesol aj knihu a krojovanú bábiku, aby mu pripomínali, že v Detve ho vždy a znovu radi uvítajú.

Marek Fekiač peloton Petra Kacera.jpg

Foto: Marek Fekiač dokumentoval pelotón Petra Káčera, ktorého na bicykloch sprevádzali mnohí Detvania.

Reportáž televízie TA3 zo 4. etapy Káčer na bicykli 2017 je tu.

Text: Zuzana Juhaniaková
Foto: Zuzana Juhaniaková, Eva Chlebová, Marek Fekiač


 
 

Akreditácia pracovníkov médií na Folklórne slávnosti pod Poľanou je on-line Vytlačiť
 

Folklórne slávnosti pod Poľanou 2017.JPG

Mesto Detva ako hlavný organizátor 52. ročníka Folklórnych slávností pod Poľanou (FSP 52), ktoré budú počas víkendu 7. až 9. júla 2017, otvorilo on-line akreditáciu pre pracovníkov médií. Posledným dňom zaslania akreditácie je 6. júl 2017 do 13:30 h.

Akreditácia prebieha prostredníctvom formulára Akreditácia novinárov na www.fspdetva.sk

Posledným dňom zaslania akreditácie je 6. júl 2014 do 13:30 h. Akreditácie pre fotografov sú z organizačných dôvodov limitované a podmienené zaviazaním sa poskytnúť fotografie v digitálnej verzii v kvalite použiteľnej pre tlač organizátorovi, mestu Detva.

Pre vstup do priestoru amfiteátra a mediálne spracovanie deviatich scénických programov na prírodnom amfiteátri ale aj 27 sprievodných podujatí a 13 výstav v Detve je potrebný akreditačný preukaz.

Preukaz si akreditovaní vyzdvihnú na akreditáciách v komplexe amfiteátra od 17.00 hod. v piatok 7. júla 2017 a nasledovné dni pred začatím scénických programov.

Počas troch festivalových dní sa opäť predstaví viac ako tisícšesťsto účinkujúcich, ľudových muzikantov, tanečníkov, spevákov, ľudových umelcov, ktorí predvedú svoje majstrovstvo, virtuozitu a zanietenosť pre uchovávanie tradícií predkov. Medzi novinky 52. ročníka FSP patrí prehliadka tradičných slovenských svadobných krojov sprevádzaná ľudovou hudbou. Nevesty s ženíchmi pôjdu v sprievode od kostola po hlavné námestie v nedeľu predpoludním. Do prehliadky slovenskej svadobnej tradície sa tento rok zapojili páry z 39 obcí.

Aktuálny program FSP 52 na: http://www.fspdetva.sk/aktualny-program.phtml?id3=19871

Organizátor upozorňuje na požiadavku formálneho oblečenia v areáli amfiteátra primerane kultúrnemu podujatiu.

Kontakt: 0907 77 00 21, zuzana.juhaniakova@detva.sk

Text: Zuzana Juhaniaková


 
 

Konateľ Technických služieb Detva dal výpoveďVytlačiť
 

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Detve 22 jún 17.jpg

Primátor mesta Ján Šufliarský na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Detve vo štvrtok 22. júna 2017 podal informáciu o tom, že mu konateľ Technických služieb Detva s. r. o. Juraj Bystriansky odovzdal výpoveď zo Zmluvy o výkone funkcie konateľa. 

Primátor Šufliarský informoval poslancov a prítomných občanov o opatreniach, ktoré na valnom zhromaždení Technických služieb prijal, aby sa situácia v Technických službách zlepšila.

Na zasadaní mestského zastupiteľstva primátor konštatoval, že dozorná rada Technických služieb si niekoľko mesiacov neplnila svoju úlohu, nezasadala od septembra 2016. Dozorná rada nepreskúmala riadnu individuálnu účtovnú závierku Technických služieb za rok 2016 a ani nepredložila valnému zhromaždeniu Technických služieb svoje vyjadrenie k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2016.

Ako ďalej primátor na zastupiteľstve povedal, dozorná rada neprerokovala správu hlavného kontrolóra z Kontroly použitia štrkodrvy zakúpenej z rozpočtu mesta Detva v roku 2015 a nepredložila k nej stanovisko.

Ján Šufliarský informoval, že valné zhromaždenie riešilo doplnenie člena dozornej rady. Valné zhromaždenie s účinnosťou od 30. mája 2017 odvolalo z funkcie člena dozornej rady Miroslava Suju a s účinnosťou od 31. mája 2017 zvolilo do funkcie nového člena dozornej rady Janu Kuzárovú.

Valné zhromaždenie prerokovalo účtovnú uzávierku Technických služieb za rok 2016 a neschválilo ju. Zároveň valné zhromaždenie uložilo konateľovi Technických služieb zabezpečiť audit účtovnej uzávierky za rok 2016 a predložiť do troch mesiacov účtovnú uzávierku dozornej rade Technických služieb a následne na prerokovanie valnému zhromaždeniu. Ďalej uložilo konateľovi dôslednejšie vymáhať pohľadávky Technických služieb Detva. Valné zhromaždenie požiadalo dozornú radu, aby každý štvrťrok prerokovala a navrhla opatrenia na zníženie záväzkov a pohľadávok Technických služieb. Ďalej valné zhromaždenie zobralo na vedomie stanovisko konateľa k správe hlavného kontrolóra mesta Detva o použití štrkodrvy zakúpenej z rozpočtu mesta v roku 2015 a následne vyjadrilo nespokojnosť s riadiacou a kontrolnou činnosťou konateľa Technických služieb. Ale to neznamená, podčiarkol primátor, že pán konateľ Technických služieb nič nerobil.

Valné zhromaždenie uložilo konateľovi predložiť zoznam subjektov, ktorým boli zaslané faktúry za dodávku štrkodrvy nesprávne fakturovanej mestu Detva a tiež predložiť zoznam subjektov, ktoré už faktúry uhradili.

Primátor napokon poslancov mestského zastupiteľstva a občanov prítomných na zastupiteľstve informoval, že vzhľadom na vyššie uvedené pochybenia, valné zhromaždenie schválilo návrh na zníženie mesačnej odmeny konateľovi Technických služieb, pričom primátor podotkol, že už predtým, ani za rok 2016, mu nebola schválená odmena.

Poslankyňa Darina Labáková počas zastupiteľstva vyjadrila poďakovanie Technickým službám za veľa vykonanej práce a za to dobré, čo pod vedením pána konateľa za päť rokov urobili. K poďakovaniu konateľovi sa pripojili aj niektorí ďalší poslanci Mestského zastupiteľstva v Detve.

Mestské zastupiteľstvo 22 jún 17.jpg

Primátor mesta informoval poslancov mestského zastupiteľstva a obyvateľov, že mesto Detva vyhlásilo výberové konanie na funkciu konateľa Technických služieb Detva a snahou mesta je vybrať odborníka, ktorý by zabezpečil modernizáciu Technických služieb a skvalitnenie ich služieb pre Detvu.    

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Detviansky vyrezávaný kríž putuje na Island Vytlačiť
 

20..jpg

V nedeľu 25. júna 2017 na Raticovom Vrchu darovali biskupovi na Islande, Dávidovi Bartimejovi Tencerovi malý detviansky vyrezávaný kríž.

Vyrezávané kríže sú jedinečným symbolom a kultúrnym dedičstvom Detvy a obcí Podpoľania.

11. (2).jpg

17. (2).jpg

Kríž navrhol a maľoval Milan Malček a vyrezal ho Jozef Černák, obaja z Detvy. Ako uviedol Milan Malček, kríž z Podpoľania venoval reykjavickému biskupovi ako prejav úcty a obdivu.

Biskup Tencer na Raticovom Vrchu slávil nedeľnú svätú omšu s poďakovaním za drevený kostol s dĺžkou 16 metrov, ktorý skonštruovali slovenskí dobrovoľníci na Raticovom Vrchu. Kostol zhotovili z dreva z Podpoľania.

Zhotovený kostol opätovne rozložili tak, aby sa dal realizovať jeho prevoz na Island. Prepravu financovala organizácia nemeckých katolíkov Bonifatiuswerk a nový kostol posvätili a tým odovzdali do užívania 17. júna 2017 v Reyðarfjörður na Islande.

08. (2).jpg

Text: Zuzana Juhaniaková
Foto: osobný archív Milana Malčeka

 

 


 
 

V Detve budujú nové obchodné centrumVytlačiť
 

Predĺžená Záhradná ulica.jpg

V júni 2017 verejnosť môže pozorovať postupujúcu výstavbu nového polyfunkčného objektu na Záhradnej ulici, s názvom Obchodná galéria Detva.

Pred novým nákupným centrom je navrhnutých 81 parkovacích miest a napojenie na parkovisko je riešené z dvoch miest z obslužnej komunikácie, predĺženej Záhradnej ulice, ktorá už je vybudovaná.

Nový objekt s jedným nadzemným podlažím v tvare písmena „L„ buduje spoločnosť KLM Detva s.r.o. v susedstve navštevovaného hypermarketu.  

Obchodná galéria Detva.jpg

Presklené fasády nového objektu budú orientované na západ k susednému hypermarketu a na juh smerom k parkovisku a autobusovej stanici. Fasády budú zhotovené kombináciou skla, betónu a kovu.

Polyfunkčný objekt bude pozostávať z ôsmich samostatných blokov s priamymi vstupmi. Čistá predajná a odbytová plocha bude predstavovať 2 710 m². Súčasťou nového objektu budú aj prístupové komunikácie, parkovacie plochy a verejná zeleň.

Na základe jednania vedenia mesta Detva so spoločnosťou KLM Detva s.r.o. sa súkromný investor zaviazal vybudovať ako vyvolanú investíciu z vlastných zdrojov prístupovú komunikáciu zo Štúrovej ulice.

Požiadavkou mesta bolo dopravne sprístupniť objekt aj z ulice Štúrovej pripojením na miestnu účelovú komunikáciu vedúcu okolo jedálne k Spojenej škole v Detve. Pripojenie má slúžiť pre zásobovanie a príjazd osobných automobilov na parkovisko Obchodnej galérie aj z ulice Štúrovej. Zároveň sa zabezpečí priechodnosť dopravy a zníži sa zaťaženie predĺženej Záhradnej ulice.

Budujú nový nákupný objekt.jpg

Novovybudovanú komunikáciu budú môcť využívať aj zamestnanci a návštevníci Gymnázia a Spojenej školy v Detve, taktiež obyvatelia okolitých bytových domov.

Práce na výstavbe v zmysle sprievodnej správy projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie začali v máji 2017, ukončenie nového polyfunkčného objektu je plánované do konca roka 2017.

Vybudovaním nového obchodného centra sa rozšíri ponuka služieb a tovarov v Detve a okolí, vytvoria sa nové pracovné miesta a zatraktívni sa táto lokalita Detvy.    

Text: Štefan Slemenský, Zuzana Juhaniaková
Foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Už osem rokov úspešne pokračujú ako Zelená škola Vytlačiť
 

Materská škola M. R. Štefánika Detva.jpg

Foto: divadielko "Ako si lesné zvieratká robili poriadok"

19. jún 2017

Materská škola na ulici M. R. Štefánika 908/40 v Detve už ôsmy rok úspešne pokračuje v medzinárodnom programe „Zelená škola.“

Tento certifikačno-vzdelávací program je súčasťou celosvetovej siete „Eco-school“, ktorá pomáha slovenským školám zapojeným do programu realizovať environmentálnu výchovu prepojenú s praktickými krokmi.

„Zelené školy“, ktorých propagátorom je aj Materská škola, M. R. Štefánika 980/40, sa usilujú prezentovať dôležitosť ochrany životného prostredia. Počas predchádzajúcich rokov sa v rámci plnenia zámerov programu zaoberali triedením odpadu, znížením spotreby vody, tepla a dodávaním potravín pre školskú jedáleň od miestnych dodávateľov.

Prioritou Materskej školy M. R. Štefánika sa za posledné dva roky stala záhrada a zeleň v nej. Aj v tomto školskom roku budú dosádzať stromčeky a budovať záhradu, ako miesto na spoločne príjemne strávené chvíle pri hrách pre deti a ich rodičov.

Deti Materská škola M. R. Štefánika Detva.jpg

Týždeň otvorených dverí v Materskej škole M. R. Štefánika

Ako obvykle v jarnom období sa v materskej škole otvárajú dvere pre všetkých priaznivcov „Zelených škôl“. V týždni od 24. apríla do 28. apríla 2017 pozvanie do Materskej školy na ulici M. R.Štefánika prijali deti z materských škôl na ulici Antona Bernoláka, Obrancov mieru, Námestia SNP, Materskej školy v Kriváni a zo Základnej školy na ulici Obrancov mieru.

DSC00759.jpg

Vo štvrtok 27. apríla sa na akciu prišli pozrieť predstavitelia mesta, primátor Ján Šufliarský, zástupca primátora Ladislav Bódi, prednosta mestského úradu Štefan Slemenský a vedúca oddelenia školstva, kultúry a sociálnych vecí Margita Gajdošová.

Školská záhrada sa stala centrom diania týždňa otvorených dverí. Deti z organizujúcej materskej školy sa pozvaným hosťom predstavili divadielkom „Ako si lesné zvieratká robili poriadok.“ Po skončení divadielka dali deti sľub Zemi, že sa o ňu budú príkladne starať. Hostia sa v prítomnosti horára a planéty Zem zoznámili s tunajšou rozsiahlou záhradou.  

Scénka Materská škola M. R. Štefánika Detva.jpg

DSC00715.jpg

DSC00749.jpg

Počas prechádzky pod názvom „S batohom cez horu“ plnili rôzne poznávacie aktivity, pri ktorých používali všetky zmysly (poznávali stromy v záhrade – priraďovali kôru, listy a plody k stromom, podľa vône rozoznávali liečivé bylinky, ochutnávali lesné plody, párovali zvieratá a ich stopy). Sprievodnou akciou bola výstavka „Môj strom v ročnom období.“

Za účasť na akcii deti získali malý certifikát, dostali drevené medaily a boli pohostené sladkým koláčom s bylinkovým čajom. Poďakovanie patrí žiakom druhého stupňa Základnej školy J.J.Thurzu v Detve za spolupodieľanie sa na programe rovesníckym vzdelávaním.

Akcia bola čiastočne financovaná z rozpočtu mesta Detva, Občianskeho združenia „Holubička“ a Materskej školy M. R. Štefánika 908/40 v Detve.

MestoDetva.pngPodujatie bolo spolufinancované z rozpočtu mesta Detva.

Text: Zuzana Slemenská
Foto: Lenka Kružliaková


 
 

Farby a krivky Poľany sú naplnením autorovho snaVytlačiť
 

Július Ciglan na vernisáži.jpg

Foto: Autor s pani Annou Longauerovou počas vernisáže

Diela Július Ciglan vystavoval na svojej 24. autorskej výstave pri príležitosti jeho životného jubilea 5. až 24. mája 2017 v Dome kultúry Andreja Sládkoviča v Detve.

kRIVKY 5.jpgSplnenie si životného sna Júliusa Ciglana, zobraziť vo svojich výtvarných dielach vyhasnutú sopku Poľanu, sa stalo motiváciou k vytvoreniu už druhého výtvarného cyklu tento krát s názvom „Farby a krivky Poľany.“

Poľana v rôznych ročných, či denných obdobiach ako zvýraznenie krásy Slovenskej prírody. Krivky Maríny Píšlovej schované v predstavách Andreja Sládkoviča, ktorý si básnickou zbierkou Detvan liečil svoju bolesť zo sklamanej lásky. Autor prepája svoje výtvarné diela s duchovnými a kultúrnymi hodnotami básnických zbierok Andreja Sládkoviča Detvan a Marína.

Na vernisáži sa zúčastnilo veľa obdivovateľov výtvarného umenia zo Slovenska.

MestoDetva.pngPodujatie bolo spolufinancované z rozpočtu mesta Detva.

11..jpg

26..jpg

29..jpg

24..jpgKrivky 8.jpg

Text: Iveta Ciglanová
Foto: Jaroslav Švábenský


 
 

Tohtoročný Beh zdravia podporilo viac ako šesťsto bežcov Vytlačiť
 

IMG_2604 (2).JPG

Základná škola na Ulici obrancov mieru 884 v Detve dňa 8. júna 2017 opäť ožila olympijským duchom. Podujatia Beh zdravia sa zúčastnili deti zo všetkých detvianskych základných škôl i materských škôl, Gymnázium v Detve spolu s pánom riaditeľom Pavlom Lalíkom.

Krásnu myšlienku prišli podporiť aj mnohí rodičia detí. Okrem školských zariadení sa do podujatia zapojili zamestnanci Mestského úradu v Detve, Klub športovej gymnastiky s reprezentačnou trénerkou Katarínou Krekáňovou i dôchodcovia mesta.

Zamestnanci Mestského úradu Detva na Behu zdravia.jpg

Celkovo bolo účastníkov behu 620. Menší žiaci bežali v areáli školy 300-metrový okruh. Ostatní zabehli veľký okruh - 1 km okolo letného štadióna. Príjemnú atmosféru vytvárali bývalí žiaci Radovan Kučera a  Andrej Baran svojimi hudobnými vstupmi.

Pani kuchárky pripravili chutné občerstvenie, výborné halušky. Zabezpečený bol zdravotnícky dohľad. Pri všetkých aktivitách pomáhali deviataci. Podujatie sa uskutočnilo s podporou mesta Detva.  

MestoDetva.pngPodujatie bolo spolufinancované z rozpočtu mesta Detva.

Text: Radoslava Búdová
Foto: Kristína Sujová


 
 

Detský folklórny súbor Podpoľanček pozýva: ...keby moje nôžky... Vytlačiť
 

ADS5699 (2).jpg

Detský folklórny súbor Podpoľanček pri Centre voľného času Trend všetkých srdečne pozýva na kultúrny program "... keby moje nôžky ..." v piatok 23. júna od 17.00 hod. v Dome kultúry A. Sládkoviča v Detve.

ADS5759.jpg

Vystúpia všetky tanečné zložky Detského folklórneho súboru Podpoľanček:

Krpčeky I

Krpčeky II

Prípravka

DFS Podpoľanček

 

Text: Dana Rusinová, Zuzana Juhaniaková
Foto: www.podpolancek.sk


 
 

Slávnosť v obradnej sieni usporiadali aj tohtoroční maturantiVytlačiť
 

Jan Sufliarsky Gymnazium Detva.jpg

V piatok 26. mája 2017 sa uskutočnilo slávnostné vyradenie absolventov Spojenej školy v Detve. Rozlúčka s úspešnými absolventmi školy sa odohrala v obradnej sieni mestského úradu aj za prítomnosti primátora mesta Jána Šufliarského. S prianím všetkého dobrého v osobnom i pracovnom živote vyprevadili žiakov učitelia a riaditeľ školy Ján Melich. Celý článok bol publikovaný tu.

Gymnazium Detva v obradnej sieni.jpg

Slávnostné odovzdávanie vysvedčení maturantom v ten istý piatok 26. mája usporiadalo v obradnej sieni mesta aj Gymnázium Detva.

Ako uvádza webstránka gymnázia, „tridsaťjeden absolventov prevzalo koncoročné a maturitné vysvedčenie. Viacerí študenti boli ocenení pochvalou riaditeľa školy za rôznorodé záujmové a vedomostné aktivity.“

Maturita v kroji.jpg

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Mesto v minulom roku finančne podporilo 56 projektovVytlačiť
 

DSC_0364 (5).jpg

Mesto Detva poskytlo v roku 2016 dotácie zo svojho rozpočtu v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 4/2013 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta v platnom znení na päťdesiatšesť projektov v celkovej výške 20 660 €.

V cieľovej oblasti: a) kultúra - rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo  šírenie kultúrnych hodnôt, zachovanie kultúrneho dedičstva podporilo 22 projektov vo výške 8 346 € a to v nasledovnom poradí - prijímateľ dotácie - projekt - výška dotácie:

Súkromné centrum voľného času Majáčik - Detva má talent – 2. ročník - 300 € a na projekt poznaj svoj región – 2. ročník -100 €,

Milan Fekiač, Piešťanská „Prpľačka“ 2016 - 100 €, 

Základná škola, Kukučínova 480/6 - Deň na dedine - 400€,

Občianske združenie Skliarovo - Oslava Silvestra na Skliarove - 176 €,

Kultúrne centrum A. Sládkoviča Detva - Podpora záujmovo-umeleckej činnosti, slávnostný program pri príležitosti 55. výročia Domu kultúry A. Sládkoviča - 2000 € a projekt - Jiloskéro Hangóro - 200 €,

Občianske združenie Magikos - Vláčikom za poznaním! - 150 €,

OZ DAR – Detvianska aliancia Rómov - Amaro Svitos 2016 - 200 €,

Materská škola, Obrancov mieru 876/5 - Staviame my máje... - 250 €,

Základná umelecká škola Svetozára Stračinu, Štúrova 12, Detva Galaprogram ZUŠ S. Stračinu v Detve pri príležitosti 50.výročia svojho vzniku – 200 €,

OZ Detviansky Tulipán - Reklamný materiál pre OZ Detviansky Tulipán - 150 €,

Občianske združenie Centrum pre deti, rodinu a seniorov Studnička - Podpora kultúrneho života detí na Piešti - 300 €,

Materská škola, M. R. Štefánika 908/40 - Príbeh sedliaka Ignáca - 180 €,

Základná škola s materskou školou A. Vagača, Štúrova 12, Detva - 60. výročie II. Základnej školy v Detve - 490€,

Základná škola J. J. Thurzu A. Bernoláka 20, Detva - Pochod strašidiel - 250 € a na projekt Svetelná show - 100 €,

Ing. Juraj Dianiška - Obnova NKP č. 1828 po požiari v roku 2013 - 300 €,

Materská škola Námestie mieru 17, Detva - Detvianske škôlkové slávnosti - 280 €,

Dušan Šablatúra - Vydanie knihy „Faktografia druhej svetovej vojny“ - 300 €,

OZ Detvani - Šírenie ľudových tradícií Detvy v zahraničí - 420 €,

OZ Folklórny súbor Detva - Reprezentácia Detvy, podpolianskeho folklóru a Slovenska v zahraničí - 1500 €.

 

V cieľovej oblasti: c) sociálna oblasť, ochrana a podpora zdravia boli podporení piati žiadatelia v celkovej sume 564 €: 

Domov sociálnych služieb, Stredisko DSS Detva - Už 25 rokov s Vami ! - 90 €,

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Detva - Stop nude IX - 200 €, Materská škola, Nám. SNP 17, Detva - Malí záchranári - 100 €,

Špeciálna ZŠ pre žiakov s telesným postihnutím, Detva - Juniáles - 90 €,

Slovenský skauting, 106. zbor Akataleptik, Obrancov mieru č. 4, Detva - 25. rokov skautingu v Detve - 84 €.

 

V cieľovej oblasti: b) telesná kultúra a šport bolo podporených 29 projektov vo výške 11 750 € a to:

MŠ Obrancov mieru 875/5, Detva - Ocko, mamička - poďte s nami športovať- 200 €,

Kraso klub Detva - 2. Poľana Cup Detva -   900 €,

MŠ A. Bernoláka 19, Detva - Športová olympiáda  materských škôl-  900 €,

Patrik Baláž - Halový turnaj U12 - 150 €,

ZŠ Kukučínova 480/6, Detva Tešíme sa z pohybu - 200 €,

ZŠ s MŠ Alexandra Vagača, Štúrova 12, Detva - Posilňovňa - 200 €,

Rímskokatolícka cirkev farnosť Detva - Kresťanský letný tábor - 750 €,

Jozef Krnáč - Volejbalový turnaj „LUCIA 2016“ ženy - 200 €,

Peter Jamnický - Volejbalový turnaj „LUCIA 2016“ v kategórii mužov - 200 €,

Klub slovenských turistov Detva - Poznávanie krás Slovenska v roku 2016 - 500 €,

Karate klub Detva - Reprezentácia mesta na súťažiach - 750 €,

ŠK Hádzaná, Detva - Hádzaná pre školy - 800 €,

Diana Tereňová - Halový turnaj U11 - 150 €,

Jozef Klimo - Turnaj v mariáši o " Detviansku valašku - Cena primátora mesta Detva" - 200 €,

ZŠ Obrancov mieru 884, Detva - Turisticko – športovými aktivitami ku zdraviu - 500 €,

Šachový klub Podpoľanie - 5.ročník medzinárodného šachového turnaja "FIDE OPEN CHESS DETVA"- 200 €,

OZ Naše Mesto - 3. ročník " Futbalový turnaj IZS o pohár primátora mesta Detva"./ Futbalový turnaj pre príslušníkov záchranných zložiek/ - 200 €,

Iveta Ciglanová - Volejbalový turnaj učiteľov - 250 €,

Gabriela Novosadová - 28. ročník manželov Žifčákovcov - 200 €,

Jozef Sklenár - KalamarKAP – preteky v krátkom behu a dlhom lezení- 500 €,

FITNESS ZORALE ČAVE, Detva - Rozvoj kulturistiky a fitness u rómskej mládeži - 700 €,

Súkromné CVČ A. Bernoláka 20, Detva - Zober loptu a nie drogu.- 200 €,

Materská škola M. R. Štefánika 908/40, Detva - Chrobáčikovia - malí olympionici - 200 €,

Slovenský skauting,106. zbor Akataleptik Detva - Skautský letný tábor - 25 rokov skauting v Detve - 1 100 €,

František Schmidt - 14.roč. Veľkonočného mix turnaja vo volejbale - 200 €,

Šachový klub Garde Detva - Štart Stelly Sáňkovej na Majstrovstvách Európy a majstrovstvách Európskej únie v šachu mládeže 2016 - 500 €,

Kraso klub Detva - 3. Poľana Cup Detva - 200 €,

OZ NOVÁ DETVA - 3. ročník behu "O primátorov krpec". - 500 €,

Emília Lenárová - MFK Detva CUP 2016 - 200 €.

 

Text: Anna Budáčová, Anna Kucejová, Eva Huboňová
Ilustračné foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Celosvetové ocenenie za najlepší manažment má Biosférická rezervácia PoľanaVytlačiť
 

o_img_7458 (3).jpg

V Paríži 13. júna 2017 v sídle UNESCO, si cenu za celosvetovo najlepší manažment biosférickej rezervácie za rok 2017 prevzala práve Vladimíra Fabriciusová s predstavením Biosférickej rezervácie Poľana.

Prestížne ocenenie je výbornou prezentáciou Slovenska na medzinárodnej úrovni. Cena nesie meno Michela Batissa, francúzskeho vedca environmentalistu. Riaditeľka Správy Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) – Biosférickej rezervácie (BR) Poľana si ocenenie prevzala v podpolianskom kroji počas zasadnutia Medzinárodnej koordinačnej rady programu Človek a biosféra. 

o_img_7533 (2).jpg

Foto: Riaditeľka CHKO - BR Poľana Vladimíra Fabriciusová s Hanom Qunli riaditeľom Divízie ekologických vied a vied o Zemi a tajomníkom programu Človek a biosféra na Ústredí UNESCO v Paríži.

Cena má celosvetový význam a udeľuje sa každoročne vybranému kandidátovi na základe nominácií zo všetkých členských štátov UNESCO.

o_img_7466 (2).jpg

“O cenu sme sa uchádzali s projektom „Biosférická rezervácia – príležitosť pre ľudí a prírodu“, v ktorom demonštrujeme dôležitosť inkluzívneho prístupu a vzájomnej spolupráce pri riadení medzinárodne významného územia,” priblížila Vladimíra Fabriciusová.

IMG_7542 (2).jpg

Získanie tohto ocenenia je veľkou reklamou a zároveň výzvou nie len pre Poľanu, o Slovensku v tejto súvislosti v týchto dňoch číta celosvetová odborná verejnosť.

Text: Zuzana Juhaniaková
Foto: archív Správy CHKO – BR Poľana


 
 

Najmladší občiankovia Detvy mali prvú spoločnú občiansku slávnosťVytlačiť
 

Uvedenie detí do života 16 jún 2017.jpg

V obradnej sieni mesta Detva 16. júna 2017 privítali do života 17 najmladších občiankov:

Lenku Dekrétovú, Dominika Kučeru, Branislava Beneša, Ivanu Šufliarskú, Alexa Babica, Andreja Jozefa Homoľu, Jaroslava Ostrihoňa, Hanu Ľuptákovú, Patrika Kružliaka, Stelu Zlatoňovú, Ninu Ďuricovú, Michaelu Belajovú, Martina Hulinu, Matúša Murína, Lauru Černeckú, Rebeccu Mojžišovú, Sofiu Stračinovú.

Uvedenie Detí do života 16jun2017.jpg

.

Spoločné Uvítanie detí 16 jún 2017.jpg

Túto milú slávnosť, ktorá sa uskutočnila v tento deň dvakrát, otvorila a všetkých privítala Anna Kucejová, tajomníčka Zboru pre občianske záležitosti v Detve, ktorý slávnosť pripravil. Krátkym, no emotívne veľmi podmanivým hudobno-slovným pásmom pozdravili našich najmenších a ich rodičov deti z Materskej školy, Obrancov mieru 876/5.

Pri kolíske 16 jún 2017.jpg

Uvítanie malých občanov Detvy 16 jún 2017.jpg

Rodičia a najmenší občania v obradnej sieni 16 jún 2017.jpg

Potom sa rodičom a ich deťom  prihovoril primátor mesta Ján  Šufliarský. V príhovore vyzdvihol hlavne dôležitú úlohu rodičov pri výchove svojich potomkov.

Uvedenie Deti do zivota.jpg

.

Podpis do pamätnej knihy 16 jún 2017.jpg

Uvítania najmenších v obradnej sieni 16 jún 2017.jpg

Po zápise do pamätnej knihy prijali rodičia od primátora kvietok a darček pre svoje dieťa. Na záver odznela krásna pieseň a báseň v podaní speváčky Anny Hudecovej a recitátorky Marty Kákovej.

Uvedenie Deti rodina Murínovci.jpg

Text: Anna Kucejová
Foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Medailová žatva detvianskych gymnastiek pokračujeVytlačiť
 

V sobotu 20. mája 2017 štartovali členky Klubu športovej gymnastiky (KŠG) Detva v juniorskom reprezentačnom družstve Slovenskej republiky na súťaži XV. ročníka Zelena Jama Open 2017 v slovinskej Ľubľane, kde družstvo SR 1 z pomedzi 22 družstiev zvíťazilo.

V súťaži jednotlivkýň si slovenské pretekárky v konkurencii 66 pretekárok z 8 štátov vybojovali tieto umiestnenia: 1. miesto Chiara Bunce (48,950), 3. miesto Kristína Pýchová (47,200) obidve z KŠG Detva, 4. miesto Karolína Takáčová (46,850). Všetky tri pretekárky si týmto výsledkom potvrdili svoju účasť ako reprezentantky SR na júlovom Európskom olympijskom festivale mládeže v maďarskom Györi.

Družstvu SR 2 sa taktiež darilo, keď obsadilo celkove 4. miesto a jeho členkami boli opäť dve gymnastky z KŠG Detva - Sára Dydi a Margaréta Gondová. V tejto silno nabitej konkurencii bolo aj družstvo KŠG Detva, ktoré s mladučkými pretekárkami obsadilo výborné 10. miesto.

Pretekárkam právom patrí gratulácia za vzornú reprezentáciu klubu a mestu Detva za vytvorené podmienky na realizáciu  tréningovej činnosti na vyššej športovej úrovni.

Rovnako patrí veľká vďaka i Základnej škole, Obrancov mieru 884, Detva, za ústretový prístup k vykonávaniu náročných tréningov.

 

Najmladšie gymnastky napodobňujú svoje staršie rovesníčky

Dňa 14. mája 2017 sa konal už XXV.ročník súťaže „Pohár UMB“ v Banskej Bystrici.

V silnej konkurencii domácich i zahraničných kluboch sa nestratili ani najmladšie gymnastky z Klubu športovej gymnastiky Detva a po úspešných vystúpeniach starších kolegýň si detvianska gymnastika pripisuje ďalšie medailové umiestnenia.

V kategórii najmladších žiačok si najlepšie počínala ešte len 7 ročná Nelka Ostrihoňová, ktorá si vybojovala z pomedzi 39 pretekárok výborné 2. miesto. Emka Ridzoňová skončila na 7. mieste a Evka Bystrianska na 9. mieste. Svojimi presvedčivými výkonmi si malé gymnastky odniesli pohár za 3. miesto v súťaži družstiev.

V skupine mladších žiačok radosť urobila Lucia Dobrocká, ktorá pridala k medailovej zbierke bronzovú medailu.

Vedenie Klubu športovej gymnastiky Detva pretekárkam gratuluje za vzornú reprezentáciu klubu a Základnej škole na ulici Obrancov mieru a mestu Detva za vytvorené podmienky na realizáciu  tréningovej činnosti na vyššej športovej úrovni.

 

Jarnú sezónu pre rok 2017 začali detviansky gymnastky opäť úspešne

V Innsbrucku sa 1. apríla 2017 uskutočnil jubilejný medzinárodný 20. ročník memoriálu Attila Pinter aj za účasti detvianskych gymnastiek. Pre výpravu Klubu športovej gymnastiky Detva (KGŠ) sa toto športové podujatie skončilo veľmi úspešne, keď za účasti 65 pretekárok z piatich krajín Európy z 12 rozdeľovaných medailí išlo na Slovensko 5. Súťažilo sa v kategóriách žiačok a junioriek a spoločne sa vyhodnocovali družstvá.

Po veľmi dobrom vystúpení obsadilo 2. miesto družstvo, ktorého členkami boli i pretekárky Detvy. Tie sa prezentovali výbornými výkonmi, za ktoré si zaslúžili popredné umiestnenia.

V kategórii žiačok sa na 3. mieste umiestnila Margaréta Gondová. Nebyť zaváhaniu na kladine, tak jej umiestnenie mohlo byť na najvyššom stupni.

V kategórii junioriek obsadila Kristína Pýchová vynikajúce 3. miesto a rozšírila tak medailovú zbierku pre farby Slovenska.

Mestu Detva patrí poďakovanie za vytvorené podmienky na realizáciu  tréningovej činnosti na vyššej športovej úrovni.

 

Palce sme držali dobre, detvianske gymnastky excelovali

Cez víkend 8. až 9. apríla 2017 sa konali v Maďarsku už tradičné medzinárodné preteky Elek Mátolay memoriál, kde sa zúčastnila aj slovenská ženská reprezentácia. V súťaži za účasti 65 pretekárok z 5 krajín sme obsadili všetky kategórie (žiačky, juniorky a seniorky).

Družstvo Slovenska v zložení Barbora Mokošova, Kristína Pýchová, Margaréta Gondová, pričom posledné dve z Klubu športovej gymnastiky Detva, obsadilo 2. miesto.

Taktiež sa darilo aj ostatným pretekárkam, ktoré sa umiestnili v kvalifikácii a tiež aj vo finále na jednotlivých náradiach na popredných miestach.

Výsledky Elek Mátolay 2017:

Kategória žiačky- viacboj – Gondová Margaréta 4. miesto, Hrušková 23. miesto

Finále

Preskok: Gondová Margaréta – 1. miesto

Bradlá:   Gondová Margaréta – 1. miesto

Kategória juniorky- viacboj – Pýchová Kristína 5. miesto, Dydi Sára 8. miesto

Finále

Preskok:  Pýchová Kristína – 3. miesto

Bradlá:    Pýchová Kristína – 3. miesto

Kladina:  Dydi Sára – 4. miesto

Prostné:   Pýchová Kristína – 1.miesto

Kategória seniorky- viacboj – Bunce Chiara 8. miesto

Finále

Prostné: Bunce Chiara 5. miesto

Pretekárkam patrí gratulácia za vzornú reprezentáciu klubu a Základnej školy na ulici Obrancov mieru a mestu Detva za vytvorené podmienky na realizáciu tréningovej činnosti na vyššej športovej úrovni.

MestoDetva.pngČinnosť Klubu športovej gymnastiky Detva je spolufinancovaná z rozpočtu mesta Detva.

Text: Katarína Krekáňová
Foto:

 


 
 

Mesto sa zapojilo do národnej súťaže Do práce na bicykli 2017Vytlačiť
 

peter-sagan-2.png

V stredu 28. júna 2017 sa uskutoční pred Domom kultúry A. Sládkoviča v Detve o 8.45 hod. vyhodnotenie súťaže Do práce na bicykli 2017.

Mesto Detva sa už tretí rok zapojilo do národnej kampane Do práce na bicykli, ktorej vyhlasovateľom je Národný cyklokoordinátor Peter Klučka spolu s Ministerstvom dopravy a výstavby SR.

Súťaž prebiehala v máji. V Detve sa do súťaže zapojilo sedem súťažiacich tímov, 20 jednotlivcov, ktorí najazdili na bicykli 1289,59 km a prešli pešo 31.88 km, čím ušetrili ovzdušie  o 331,04 kg splodín oxidu uhličitého CO ₂ v porovnaní s dopravou osobným automobilom.

Vedúcim tímom v meste sa stal tím Úrad práce Detva z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Štvorčlenná skupina v zložení Marek Fekiač, Pavel Grexa, Jana Melichová, Darina Vajsová najazdila spolu 567,91 km. Na ďalších miestach sa umiestnili tím Bukovinka zo Železníc SR - trojčlenná skupina najazdila 331,95 km a štvorčlenný tím 3. zš zo Základnej školy Ul. Obrancov mieru 884, Detva ktorí najazdili 176,67 km.

V súťaži jednotlivcov sa umiestnil na prvom mieste Pavel Grexa z tímu Úrad práce Detva - 231 km, na druhom mieste Jana Melichová z toho istého tímu so 160,26 km a na treťom mieste Elena Benčaťová z tímu Bukovinka - 158,54 km.

Najväčší počet jázd 126 spravili Perúnove deti v zložení Jana Jedličková, Miroslav Melich a Peter Gonda z Mestského úradu Detva.

Každý súťažiaci mal určite dobrý pocit, že niečo spravil pre svoje zdravie, šetril životné prostredie a podporil mesto Detva v národnej súťaži.

Text: Anna Budáčová
Foto: www.dopracenabicykli.eu


 
 

Slávik Slovenska má na Podpoľaní úspechVytlačiť
 

20170519_124828.jpg

Okresné kolo Slávik Slovenska 2017 na Podpoľaní usporiadali 19. mája 2017 v Hriňovej.

Aj keď spev žiaľ už dávno nie je prirodzenou súčasťou každodenného života a spevná aktivita ľudí je obmedzená, v oblasti Podpoľania našťastie neustále pretrváva tradícia kultúrneho života, ku ktorému spev piesní neodmysliteľne patrí.

Potvrdilo to aj tohtoročné okresné kolo súťaže v speve „Slávik Slovenska“, ktoré sa v spolupráci s Centrom voľného času Trend konalo 19. mája v Základnej umeleckej škole v Hriňovej.

20170519_124927.jpg

Organizátorov nesmierne teší, že záujem účastníkov enormne vzrástol, čo potvrdzuje 22 zúčastnených súťažiacich, čo je o osem viac ako minulý rok. Súťažilo sa tradične v troch kategóriách s povinnou skladbou, ale aj ľubovoľne zvolenou, zväčša z miestnej oblasti. Na súťažiacich dohliadala odborná porota v zložení: Martina Saksová, Marián Švoňava a Veronika Spodniaková. Niektorí súťažiaci mali hudobný sprievod vo vlastnej réžií, no väčšinu účinkujúcich sprevádzala Ľudová hudba pod vedením Tomáša Boráka. A tohtoroční víťazi? V prvej kategórii zvíťazila Alexandra Klimová, v druhej Nela Hanesová a v tretej kategórii Adam Dovala.

Víťazom patrí srdečné blahoželanie, rovnako aj ostatným umiestneným a k pekným výkonom aj tým, pre ktorých sa miesto neušlo. „Ďakujeme za príjemný umelecký zážitok,“ odkazujú organizátori.  

Text: Gabriela Dobiašová
Foto: Eva Hanesová

 


 
 

Centrum voľného času usporiadalo Majstrovstvá okresu v ľahkej atletike žiakov a žiačokVytlačiť
 

IMG_9387.jpg

V dňoch 23. mája a 6. až 7. júna 2017 sa na futbalovom štadióne v Detve konalo Obvodné kolo v ľahkej atletike žiakov a žiačok základných škôl z okresu Detva.

Dňa 23. mája súťažili žiaci a žiačky, narodení 1. januára 2001 a mladší. Dňa 6. júna súťažili žiaci a žiačky narodení 1. januára 2004 a mladší, 7. júna súťažili najmladší kamaráti, teda 1.- 4. ročník.

Podujatia sa zúčastnili nasledovné školy z okresu Detva: Základná škola, Kukučínova 480/6, Detva, Základná škola, Obrancov mieru876/5, Detva, Základná škola s materskou školou A. Vagača a Základná škola J.J. Thurzu z Detvy, Základná škola s materskou školou Milana Kolibiara v Detvianskej Hute, Základná škola s materskou školou, Školská, Hriňová, Základná škola v Kriváni, Základná škola v Slatinských Lazoch, Základná škola vo Vígľaši, Základná škola v Látkach, Základná škola v Korytárkach.

IMG_9390.jpg

Rozhodcami podujatia boli učitelia telesnej výchovy z jednotlivých základných škôl, nad celým podujatím odborne dohliadal pán Vincent Tvrdík. O dobrú prípravu bežeckej trate sa postaralo mesto Detva a Technické služby Detva, ktorým patrí taktiež poďakovanie.

IMG_9426.jpg

Víťazom umiestneným na prvých troch miestach v jednotlivých disciplínách poblahoželali a  odovzdali diplomy a medaily Yveta Unterfrancová, Slavomír Ciglan a Ľudmila Ďuricová, ktorí boli zároveň rozhodcami v jednotlivých dňoch.

IMG_9429.jpg

IMG_9465.jpg

Celé podujatie sa vydarilo k spokojnosti všetkých zúčastnených a vďaka patrí všetkým tým, ktorí pri tomto podujatí nezištne pomohli.

Kategória žiaci a žiačky narodení 1. septembra 2001 bola postupová a víťazmi družstiev v kategórii žiaci aj žiačky sa stali žiaci Základnej školy J.J.Thurzu v Detve, ktorí postúpili na Krajské kolo do Banskej Bystrice, ktoré sa konalo 30. mája 2017. Taktiež tam postúpili víťazní jednotlivci disciplín.

Text a foto: Lucia Freiboldová


 
 

Prihlasovanie projektov do súťaže je otvorené do 26. júnaVytlačiť
 

zeton.jpg

14. jún 2017

Občianske združenia, školské i rôzne záujmové organizácie môžu poslať do 26. júna 2017 prihlášku do súťaže o podporu svojho projektu.

Nadácia Tesco opätovne vyhlasuje súťaž Vy rozhodujete, my pomáhame o získanie finančnej podpory pre miestne komunitné projekty.

Finančná podpora je určená pre tri kategórie projektov:

1. podpora komunít a komunitných aktivít - napríklad zveľadenie miestneho parku, vytvorenie oddychovej zóny pre občanov, pomoc detskému domovu, domovu sociálnych služieb,

2. vzdelávanie detí a mladých ľudí - napríklad: podpora knižníc, výstavba ihriska pre školy, získavanie zručností mladých ľudí a študentov,

3. zdravie a podpora zdravého životného štýlu - napríklad: športové aktivity a podujatie, skrášlenie priestorov nemocníc.

Prihlášky prijaté do 26. júna 2017 vyhodnotí hodnotiaca komisia a v každom regióne vyberie   3 projekty, ktoré postúpia do hlasovania v obchodoch Tesco. Zákazníci Tesca svojimi hlasmi vyberú víťaza grantu vo výške 1 300 EUR. Zákazníci môžu za projekty hlasovať od 3. do 30. októbra 2017. Víťazi budú vyhlásení v priebehu novembra 2017.

Prihlasovanie a ďalšie informácie záujemcovia nájdu na www.tesco.sk/pomahame.

Text: Anna Golianová
Zdroj: HM Tesco Detva


 
 

Deň na dedine opäť potešilVytlačiť
 

Den na dedine 2017 Ria Kralova.jpg

Prvý júnový piatok býva v Základnej škole na Kukučínovej ulici v Detve každoročne venovaný tradičnému podujatiu Deň na dedine, ktorý je vyvrcholením celoročnej realizácie projektu Regionálna výchova a ľudová kultúra regiónu Podpoľanie.

DenNaDedineMiroslavaChalupska.jpg

Foto: Riaditeľka Miroslava Chalupská víta primátora mesta Jána Šufliarského.

2. júna 2017 areál základnej školy ožíval už od skorých ranných hodín nezvyčajným ruchom a začínal sa napĺňať zamestnancami školy, žiakmi a prvými návštevníkmi.

Deň na dedine usmiate organizátorky.jpg

Pred začatím kultúrneho programu pán Dušan Bobot pripravoval ozvučovaciu techniku a vyučujúci so žiakmi obliekali do farebného šatu briezky, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou slávnostne vyzdobeného pódia.

Deň na dedine 2017 publikum.jpg

.

Den na dedine 2017 druhy.jpg

13. ročník podujatia Deň na dedine sa začal kultúrnym programom, ktorý mali pevne v rukách moderátori pán Jozef Černecký a pán Jozef Uhrín. Okrem sprievodného slova program obohatili o umelecké slovo a hudobné vstupy. Pred uvedením prvého účinkujúceho moderátori privítali hostí: Jána Šufliarského – primátora mesta Detva, Ladislava Bódiho – viceprimátora Detvy, Mojmíra Chalupského – vedúceho ekonomického oddelenia, Vladimíra Marka – riaditeľa Základnej školy s materskou školou A. Vagača, Jána Gabľasa – riaditeľa Základnej školy, Obrancov mieru, Bohuslava Ilavského – riaditeľa Základnej školy J. J. Thurzu,  Soňu Kyseľovú – zástupkyňu riaditeľa Základnej školy J. J. Thurzu, Andreu Ľalíkovú -riaditeľku Základnej umeleckej školy Svetozára Stračinu, Jána Melicha – riaditeľa Spojenej školy v Detve, Pavla Ľalíka – riaditeľa Gymnázia Detva, Zuzanu Slemenskú -riaditeľku Materskej školy, M. R. Štefánika, Máriu Lešánekovú – riaditeľku Súkromného centra voľného času Majáčik a Jozefa Pavlova – poslanca mesta Detva.

Kultúrny program Dňa na dedine si organizátori nevedia predstaviť bez účasti najmladších účinkujúcich – Detského folklórneho súboru (DFS) Vrtielko z Materskej školy, Námestie SNP 17 v Detve, kde umeleckou vedúcou súboru je pani učiteľka Ria Kráľová a spolu so svojimi zverencami sa predstavili detskou hrou Na detvianskych lazoch.

Den na dedine Katarína Červenková.jpg

Na Slovensku boli vždy silné rodinné tradície, putá medzi členmi rodiny, v rodinách vládla súdržnosť. Z generácie na generáciu sa tradovali ľudové skvosty, ktoré vytvorili šikovné ruky a bystrá myseľ predkov. Krásnym príkladom rodinnej spolupatričnosti a zachovávania tradícií je rodina Červenková. Pani Katarína Červenková, rodená Matúšková, bývalá žiačka Základnej školy na Kukučínovej ulici v Detve, dosahovala v speváckych súťažiach úspechy celoslovenského charakteru: Strieborný Slávik Slovenska v Bratislave a zároveň jej bolo udelené ocenenie Laureátka Ceny Petra Dvorského, na Celoslovenskej prehliadke sólistov spevákov a inštrumentalistov v Prešove získala 1. miesto. Lásku k ľudovej piesni vštepuje aj svojej dcérke Sofii, žiačke 2. A triedy.

Sofia zaspievala pieseň Pondelok, utorok a Katka sa predstavila krásnou lyrickou piesňou Už sa javor vyvaliu. Spolu s dcérkou zaspievali pieseň Tá detvianska brána. Na heligónke obidve speváčky sprevádzal výborný heligonkár, brat pani Červenkovej, Ján Matúška. Ďalším pekným príkladom tradovania ľudovej kultúry v rodine je starý ocko Ján Malatinec a jeho vnučka Magdalénka Malatincová. Magduška zaspievala pieseň Tie detvianske zvony, no kvôli onemocneniu starého ocka ju na heligónke sprevádzal Ján Matúška.

Ďalším účinkujúcim bol Detský folklórny súbor (DFS) Detvanček, ktorý pracuje v Základnej umeleckej škole Svetozára Stračinu v Detve. Umeleckou vedúcou je Veronika Horváthová a v programe sa divákom predstavili Spevmi, Lúčnymi hrami a tancom Karička.

Deň na dedine Detská ľudová hudba Detvanček.jpg

Sprevádzala ich Detská ľudová hudba Detvanček, ktorej hudobné kroky vedie a usmerňuje pán učiteľ Roman Berky a Ján Šufliarský.

Detský folklórny súbor Slniečko uviedol tanečné čísla Odzemok, Nite, nite a Čardáš zo Slatiny. Umeleckou vedúcou súboru je pani Milka Zorvanová, súbor Slniečko úspešne reprezentuje mesto na domácich i medzinárodných festivaloch.

Deň na dedine 2017 Detský folklórny súbor Slniečko.jpg

Ratolesť je meno ďalšieho detského folklórneho súboru v Detve, uvedený súbor pracuje v Základnej škole na Kukučínovej ulici v Detve. Súčasným vedúcim súboru je pán Michal Baláž s manželkou Magdalénou Balážovou. Diváci v podaní súboru a Ľudovej hudby Tomáša Boráka uvideli Tanec z Hriňovej, Karičku a vypočuli si Dobronivské spevy. Po vystúpení členovia Detského folklórneho súboru Ratolesť a žiaci deviateho ročníka zvalili majestátny máj a ukončili jeho vládu nad školským dvorom. Viešku mája odovzdali do rúk pani riaditeľky Miroslavy Chalupskej.

Počas programu sa v areáli základnej školy pripravené stánky zapĺňali výrobkami ľudových remeselníkov.

Den na dedine 2017 To je On.jpg

Deň na dedine svojou návštevou poctili: Zväz včelárov – výrobky z vosku, prírodné mydlá s kozím mliekom, prírodná kozmetika, súčasťou ich prezentácie bola aj prítomnosť včielok, žiaci sa cez sklo pozerali na spôsob a filozofiu ich vnútorného života, ktorú záujemcom priblížil pán Igor Melich, Občianske združenie Tulipán – ľudové výrobky z filcu, vlny, stužiek, servítková technika, maľba na látku, prestieranie na stôl, Mladý cukrár – praktické ukážky zdobenia koláčikov, Výroba drevených krížov – pán Malček a pán Černák prezentovali svoje umenie zdobenia drevených krížov, Regionálne centrum remesiel Ústredie ľudovej umeleckej výroby – prezentácia práce so šúpolím, konkrétne záložka do knihy a práca na hrnčiarskom kruhu – pani Katarína Králiková vyrábala výrobky z hliny pod drobnohľadom mnohých záujemcov, Výroba kožených výrobkov – pán Ján Krnáč každoročne na podujatí Deň na dedine prezentuje kožené výrobky – dámske kabelky, krpce, opasky, suveníry, Výroba dreveného riadu – pán Jozef Fekiač - prezentácia dreveného riadu z dreva ovocných stromov, pletených korbáčov, pohárov a rámov na obrazy, Vyšívanie korálkami – pani Hojčová pred očami divákov vyčarila krásny korálkový ornament na kápku, Výroba šperkov – absolventky školy Martina Kurišová a Ivana Vilhanová návštevníkom ukázali výrobu háčkovaných a modelovaných šperkov.

Deň na dedine 2017 Vilma Hojčová.jpg

Foto: Pani Vilma Hojčová sa rada podelila s umením vyšívania.

Žiaci Základnej školy na Kukučínovej ulici školy sa prezentovali výtvarnými aktivitami pod vedením pani učiteľky Renaty Longauerovej. Pod názvom Hmyzí hotel žiaci siedmeho a deviateho ročníka na hodinách technickej výchovy a biológie pripravili a následne predstavili populárny domček pre hmyz, ktorý poskytuje úkryt pre mnohé druhy záhradného užitočného hmyzu.

Program Dňa na dedine pokračoval najobľúbenejšou disciplínou, a to súťažou v škrabaní, rajbaní zemiakov a jedení halušiek. Súťažiaci 2. stupňa sa za hlasného povzbudzovania spolužiakov umiestnili nasledovne: na 1. mieste žiaci 9. B triedy, 2. miesto patrilo žiakom 7. A triedy a na treťom mieste skončili žiaci 6. B triedy.

V areáli školy prebiehali aj sprievodné súťaže, ktoré si pripravili vyučujúci: Nárečové slová, Detviansky alchymista, Babka bylinkárka, Navliekanie korálok, Háčkovanie prstami, Hádanie vôní, Hádzanie krumpľov do fiľfasu, Skákanie vo vreci, Hrabanie sena a súťaž Hľadaj!

Súťažný program podujatia bol obohatený varením tradičných jedál. Tejto úlohy sa úspešne zhostili žiaci 8. A triedy a navarili výborný čír s bryndzou, žiaci 8. B sa nedali zahanbiť haluškami s kapustou, žiaci 9. A vsadili na kvalitu a výbornú chuť kyslej fazuľovej polievky a žiaci 9. B navarili rezance s tvarohom. Kvalitu pripravených jedál hodnotila komisia v zložení: pani Jana Lalíková, pani Jana Cerovská a pani Katarína Uhrinová. Všetky jedlá žiaci v spolupráci so svojimi triednymi učiteľkami zvládli výborne a komisia všetkých odmenila sladkou odmenou.

Žiaci pod vedením pani učiteľky Eleny Melichovej každoročne pripravujú výstavu s rôznym zameraním. Tohto roku výstavu pomenovali Od griflíka po tablet. Návštevníci sa oboznámili s vystavenou didaktickou technikou a jej vývojom počas predchádzajúcich desaťročí.

Deň na dedine 2017 Pitný režim.jpg

Foto: Pitný režim bol počas slnečného dňa dôležitý.

Za zdarný priebeh organizátori 13. ročníka podujatia Deň na dedine ďakujú sponzorom: mestu Detva, Rade rodičov a priateľov Základnej školy na Kukučínovej ulici v Detve,  pani Viere Bystrianskej, pánovi Ondrejovi Záchenskému, pánovi Štefanovi Mesárošovi, pánovi Dušanovi Bobotovi, pánovi Milanovi Ďuricovi, pánovi Róbertovi Ľuptákovi a moderátorom podujatia pánovi Jozefovi Černeckému a pánovi Jozefovi Uhrínovi.

MestoDetva.pngProjekt je spolufinancovaný z rozpočtu Mesta Detva

Text: Nora Jombíková
Foto: Zuzana Juhaniaková

 


 
 

Poď sa so mnou hraťVytlačiť
 

DSCN1421.JPG

1. júna 2017 oslávili deti v Materskej škole na Nám. SNP 17 v Detve medzinárodný deň detí športovo- indiánskou olympiádou, ktorú tvorili rôzne športové disciplíny.

Začali zapálením ohňa a spoločným privítaním sa na dvore materskej školy. Postupne prechádzali rôznymi disciplínami, ktoré zdokonaľovali ich pohybové schopnosti. Deti sa mohli do sýtosti vyšantiť. Príjemná atmosféra, hudba, smiech, zábava, to sú slová ktorými je možné charakterizovať tento deň.

hdimg5dd4144d9918b846d58686deda91e2.jpg

.

hdimgec9c1960cb0d5270857ee55c5aabfb.jpg

MestoDetva.pngProjekt je spolufinancovaný z rozpočtu mesta Detva.

Text: Lucia Zlatoňová
Foto: Silvia Šufliarská


 
 

Navštívili Leteckú základňu, čakali ich netradičné zážitkyVytlačiť
 

P6023086 (2).JPG

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí Špeciálna základná škola využila možnosť zúčastniť sa akcie, ktorú 2. júna 2017 zorganizovali ozbrojené zložky a Finančná správa na Leteckej základni Sliač.

Všetko bolo krásne, všetko bolo vzácne. Svoju radosť a nadšenie neskrývali ani rodičia, ktorí sa k deťom a pedagogičkám pridali. Pomaličky sa končí školský rok a to je čas výletov. Pre viacerých to bol deň, ktorý sa nemal skončiť. Preto aj touto cestou chcú úprimne poďakovať všetkým, ktorí im pomohli výlet zrealizovať.

 

Škola sa predstavuje

Špeciálna základná škola sa počas celého svojho trvania zameriava na to, aby žiaci, ktorí ju navštevujú mohli raz povedať, že sú úspešní.

Len ako na to? Ako maximálne rozvinúť schopnosti žiakov, to je vždy najťažšia otázka. Škola preto volí špeciálne metódy a formy práce, jej kolektív sa snaží a vedie vyučovací proces tak, aby sa čo najviac priblížil reálnemu životu.

Jednou z najdôležitejších vecí pre život je naučiť sa čítať s porozumením a v súčasnom období, kedy útočí na emócie človeka množstvo reklám, je dôležité vedieť orientovať sa vo svete financií.

V rámci rozvoja čitateľskej gramotnosti Špeciálna základná škola v Detve od začiatku roka realizovala viaceré podporné aktivity.

Jednou z nich, s veľkým poďakovaním občanom mesta Detva, bola aktivita „List občanom Detvy“. Požiadali o darovanie kníh, ktoré už u nich doma nemajú svojich čitateľov. Vďaka občanom škola dostala do tried ďalšie knihy a tak s nimi žiaci môžu voľne, podľa záujmu a s úctou k nim manipulovať.

Žiaci prvého i druhého stupňa sa počas celého roka venovali mimo čítankovému čítaniu, ktoré vyvrcholilo Dňom prezentovania čitateľských portfólií. Každý žiak školy odprezentoval to, čo čítal. A maličkí žiaci si vyrobili aj vlastné rozprávkové knihy.

P6013040 (2).jpg

Na škole zrealizovali aj Deň finančnej gramotnosti. Aj ten bol vyvrcholením celoročného snaženia a učenia sa. Žiaci sa venovali projektom, manipulovali s peniazmi a najstaršie dievčatá realizovali projekt „Som mama,“ na ktorom pracovali s rodinným rozpočtom. Nakupovali, predávali, zvažovali svoje možnosti.

V Špeciálnej základnej škole sa stále niečo deje. Kto by sa chcel o nej dozvedieť viac, je vítaný, môže navštíviť aj internetovú stránku školy http://www.szsmierudt.edu.sk/.

Text a foto: Gabriela Fuňáková


 
 

Hlasovaním podporte projekt Eko domček Materskej školy A. Bernoláka 19 Vytlačiť
 

EkoDomcek.jpg

Kolektív materskej školy A. Bernoláka 19 v Detve adresuje priateľom, rodičom a širokej verejnosti nasledovnú prosbu:

„Prosíme Vás o podporu získania dotácie 1000 € a zahlasovanie za projekt „EKO DOMČEK“ na stránke https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/zvolen.

Vopred ďakujeme za každý hlas.“ 

Doteraz využívaný domček na fotografii je evidentne už v nevyhovujúcom stave. Nový Eko domček bude postavený z prírodných materiálov s dreveným nábytkom na ukladanie prírodnín, ekomateriálov a výrobkov z nich.

Text: Anna Fáberová, Zuzana Juhaniaková
Foto: www.gestopremesto.sk


 
 

Slniečko aj zúčastnení prispeli k radostnej Olympiáde materských škôl Vytlačiť
 

Olympijske Hry Materskych Skol 2017.jpg

Dňa 6. júna 2017 sa o 9.00 hod. v areáli Materskej školy, A. Bernoláka 937/19 v Detve, začal vydarený XI. ročník Športovej olympiády Materských škôl v Detve.

Materské školy súťažili v disciplínach ako beh na 20 metrov, jazda na odrážadle, hod do kolkov, na pretekárskej dráhe a v hode do koša.

Do Športovej olympiády sa zapojilo všetkých päť materských škôl z Detvy. Materská škola, Námestie SNP 17, Materská škola, Obrancov mieru 875, Materská škola, M. R. Štefánika 980/40, Materská škola Alexandra Vagača a organizujúca Materská škola, A. Bernoláka 937/19.

Primátor Ján Šufliarský zapaľuje olypijský oheň.JPG

Organizátori ďakujú všetkým zúčastneným za neopísateľnú atmosféru a slniečku za to, že vydržalo svietiť až do konca.

Športovej olympiády materských škôl v Detve sa zúčastnili aj hostia z Mestského úradu v Detve. Fakľu olympijského ohňa zapálil primátor mesta Ján Šufliarský, športové zápolenie najmenších si prišiel pozrieť zástupca primátora mesta Ladislav Bódi aj vedúca odboru školstva Margita Gajdošová.

Olympijske Hry Materskych skol 2017 Detva.jpg

.

Olympijske Hry Materskych skol 2017 Detva cyklista.jpg

.

Olympijske Hry Materskych skol 2017 Detva Beh.jpg

Za spoluprácu a pomoc pri disciplínach športovej olympiády patrí poďakovanie taktiež študentom Gymnázia v Detve.

„Tešíme sa, že si to o rok zopakujeme,“ odkazuje všetkým milým účastníkom kolektív organizujúcej Materskej školy A. Bernoláka v Detve.

MestoDetva.pngPodujatie bolo spolufinancované z rozpočtu mesta Detva.

Text: Ladislav Bódi, Zuzana Juhaniaková
Foto: Ladislav Bódi


 
 

Prijmite pozvanie na výstavu Krajania v DetveVytlačiť
 

_DSC7730.jpg

13. jún 2017

Svojou radostnou a srdečnou prítomnosťou každoročne napĺňajú sviatok folklóru pod Poľanou členovia krajanských súborov a spolkov Slovákov zo zahraničia.

Jeden z nich, fotograf Vladimír Linder zostavil pre návštevníkov tohtoročných 52. Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve foto-výstavu Krajania v Detve 2016.

Jan Sufliarsky Vladimir Linder.jpg

Vladimir Linder pôsobí a žije v Kanade, v provincii Britská Kolumbia a navstevuje folklórny festival pod Poľanou v Detve takmer nepretržite od roku 1987. V minulosti mal viacero výstav fotografií na tomto festivale.

FSP2017.jpgNová výstava približuje tradície rodákov, ako ich predviedli návštevníkom v minuloročnom Krajanskom dvore 2016, tiež na doskách amfiteátra počas Krajanskej nedele Keď išiel tatko do sveta.

Snímky potešia oko i srdce v humne Krajanského dvora od piatku rána 7. júla do nedele podvečera 9. júla 2017. Záujemcovia v humne objavia takmer dvesto fotografií, každá skrýva vlastný príbeh, ktorý ale návštevník musí uhádnuť sám.

Text: Zuzana Juhaniaková
Foto: Vladimír Linder


 
 

Podporte projekt Materskej školy, Námestie SNP 17 v DetveVytlačiť
 

ekohranie.jpg

13. jún 2017

Projekt Ekohranie v záhrade Materskej školy, Nám. SNP 17, Detva postúpil do verejného hlasovania o získanie dotácie 1 000,- €.

"Prosíme Vás o podporu, hlasovaním na stránke https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/zvolen  Prehľad projektov Zvolen  Ekohranie v záhrade. Hlasovanie je bezplatné. Ďakujeme za každý hlas," túto jednoduchú prosbu adresuje priateľom, rodičom i širšej verejnosti kolektív Materskej školy na Námestí SNP.

Text: Silvia Šufliarská, Zuzana Juhaniaková


 
 

Peter Káčer štartuje z Detvy: Príďte ho podporiť!Vytlačiť
 

PeterKacer.jpg

Štart 28. jún od 8.45 hod. - Dom kultúry A. Sládkoviča

Nadácia TA3 aj tento rok organizuje jednu z najväčších charitatívnych akcií Káčer na bicykli 2017. Správca nadácie Peter Káčer bude aj napriek svojmu hendikepu opäť bicyklovať so svojim tímom - pre ľudí s ťažkým životným osudom. Akcia sa začína 25. júna v Bojniciach a veľké finále bude 1. júla na Štrbskom Plese.

Pelotón nadácie príde aj do Detvy a to v stredu 28. júna 2017. Pred kultúrnym domom A. Sládkoviča bude slávnostný štart štvrtej etapy.

„Príďte Petra Káčera podporiť aj osobne,“ pozývajú organizátori. Od 8.45 hod. bude pre všetkých návštevníkov pripravený bohatý kultúrny program a štart etapy z Detvy bude vysielať televízia TA3 aj naživo. Cyklisti budú na cestách 7 dní.

KacerTA3Detva.jpg

Text a obrázok: Ludo Trusina


 
 

Zomrel najstarší občan DetvyVytlačiť
 

ImrichChamulaPodpis (3).jpg

Archívne foto: Imrich Chamula počas osláv svojej 100 ročnice v obradnej sieni.

V stredu 31. mája 2017 dotĺklo srdce najstaršieho občana Detvy Imricha Chamulu vo veku nedožitých 101 rokov.

Narodil sa 22. júna 1916 v rodine Chamulovcov v Heľvíkovom dvore na terajšej Kukučínovej ulici v Detve ako najmladší zo šiestich súrodencov. V tých časoch deti nedostávali do vienka bohaté dary, zato boli obdarované pracovitými rukami a láskou v srdci.

V rodnej Detve chodil aj do ľudovej školy hoci len v zime, pretože v lete musel pracovať na poli. Jeho veľkým koníčkom v mladosti bolo ochotnícke divadlo. Ako 26 ročný sa oženil s Júliou Golianovou a založil si rodinu, do ktorej postupne pribudli dve dcéry – Anna a Mária. Svoju rodinu vždy v živote kládol na prvé miesto, pričom ho sprevádzala žičlivosť a prajnosť, ako aj láska, ktorú vedel nielen prijímať, ale plným priehrštím rozdávať svojim blízkym. 

Dennodenne tvrdo pracoval, len aby v jeho rodine bolo všetkého dostatok, pričom ho neopúšťala veselá myseľ a dobrá nálada. Pracoval vo viacerých zamestnaniach -  v bryndziarni a mliekárni u Galbavých, neskoršie na stavbe rezervoáru vody pre budúce Podpolianske strojárne, potom sa podieľal na ich výstavbe a od roku 1954 až do odchodu na dôchodok v roku 1976 pracoval v Podpolianskych strojárňach ako hasič. 

Ani po odchode na dôchodok neostal nečinný – dva roky ešte pracoval na konzervačnom oddelení v Podpolianskych strojárňach (PPS), potom tri roky na Pozemných stavbách a neskôr opäť v PPS ako strážnik. Popritom chodil ešte vypomáhať aj na zimný štadión, kde kontroloval vstupenky na hokejové zápasy.

Po smrti milovanej manželky sa 7. októbra 2002 rozhodol ísť bývať do novootvoreného Domova dôchodcov v Detve – kde bol jeden z jeho prvých obyvateľov.

V Domove dôchodcov medzi jeho obyvateľmi a medzi občanmi mesta ste pre svoj neustály optimizmus a dobrú náladu veľmi obľúbený. Celý svoj život bol skromný, pracovitý, obetavý, poctivý a bezkonfliktný. Svojim elánom a pozitívnym prístupom k životu, aj napriek vysokému veku, bol pre mnohých z nás príkladom.

Nikdy pre neho neboli prvoradé pominuteľné veci, ale naplnenosť citu, ochoty a dobroty. Vlani oslávil v kruhu svojej rodiny a priateľov sté narodeniny a pri tejto príležitosti ho prijal aj primátor mesta, ktorý mu poďakoval za jeho celoživotnú prácu, za obetavosť pre rodinu, za láskavé a múdre rady a optimizmus, ktorý šíril okolo seba.

Text: Anna Kucejová
Foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Mesto pripravuje projekt na vnútroblok medzi ulicami A. Hlinku a M. R. ŠtefánikaVytlačiť
 

DSC_0120 (2).JPG

Detva, máj 2017 –  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vyhlásilo v marci 2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.

DSC_0122 (2).JPG

Pracovníci Mestského úradu v Detve pripravujú žiadosť a podklady k žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Pripravovaný projekt  je zameraný na zlepšenie kvality života obyvateľov sídliska a jeho aktivity na úpravu verejných priestranstiev, drobnú infraštruktúru, úpravu a výsadbu zelene. Vytypovaných bolo päť verejných priestranstiev a po posúdení viacerých aspektov bol pre projekt vybratý vnútroblok, teda verejné priestranstvo medzi ulicami M. R. Štefánika a Andreja Hlinku. V súčasnosti sú s projektantom konzultované jeho detaily. V prípade schválenia finančných prostriedkov sa obyvatelia aj pracovníci mesta môžu tešiť na realizáciu tohto zaujímavého a prospešného projektu.

Pripravujú podklady aj na žiadosť o príspevok na opatrenia v súvislosti s vodnými tokmi

DSC_0836 (2).JPG

Pracovníci oddelenia rozvoja Mestského úradu v Detve pokračujú aj na príprave podkladov k žiadosti o nenávratný finančný príspevok k vyhlásenej výzve zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok. Výzvu vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a mesto Detva sa chce uchádzať o finančné prostriedky na realizáciu protipovodňových opatrení na vodnom toku Detviansky potok. 

Banskobystrický samosprávny kraj poskytol dotáciu mestu Detva v sume 1500 Eur na projekt revitalizácie parku na ulici Obrancov mieru. Hoci finančné prostriedky nepostačujú na realizáciu všetkých plánovaných aktivít, mesto Detva má možnosť pokročiť a realizovať ďalšie úpravy tohto pekného priestoru.

Vyhlasovateľ výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách vydal pozitívne hodnotiace správy na predložené projektové zámery budovania odborných učební v troch základných školách v Detve. Následne  mesto Detva v spolupráci s riaditeľmi základných škôl v Detve ul. Kukučínova č. 480/6, Obrancov mieru 884/23 a J. J. Thurzu ul. A. Bernoláka 20 spracuje žiadostí o nenávratný finančný príspevok. V prípade ich schválenia budú žiaci detvianskych základných škôl využívať moderné učebné a didaktické pomôcky.

Text: Anna Cíbiková, Anna Golianová
Foto: Anna Cíbiková, Zuzana Juhaniaková


 
 

Poľana má prvú kráľovnú Vytlačiť
 

Podpolanec na Polane.jpg

Podpoľanec na Poľane

Utuženie vzťahov a zviditeľnenie Poľany a Podpoľania ako celku, i to bola snaha organizátorov Dňa otvorených dverí Biosférickej rezervácie Poľana, v slnečnú sobotu 27. mája 2017.

Ako informovala Vladimíra Fabriciusová, riaditeľka Správy Chránenej krajinnej oblasti – Biosférickej rezervácie (CHKO BR) Poľana, na dobrovoľnom vstupnom sa vyzbieralo 646,92 Eur, ktoré budú použité na výrobu interaktívnych prvkov pre návštevníkov Poľany, za čo hlasovalo najviac návštevníkov.

DOD BR Poľana 2017_ FOTO_Miro10 (2).jpg

Kráľovná Poľany obklopená členmi poroty

Na celodenné podujatie prišla tisícka návštevníkov z južnej, západnej i severnej strany Poľany. Tento prvý ročník priniesol Poľane aj prvú kráľovnú, stala sa ňou Michaela Šufliarska, ktorá v súťaži na Poľane reprezentovala obec Korytárky. „Víťazke srdečne gratulujeme a prajeme jej, aby krásne posolstvo hodnôt Poľany prezentovala počas svojho kraľovania s rovnakou noblesou akú predviedla na súťaži,“ uvádza webová stránka Správy CHKO BR Poľana. V súťaži mali svoje zástupkyne aj obce Kriváň, Poniky, Stožok, Hrochoť, Hriňová, Dúbravy a Detva, pričom okresné mesto do súťaže nominovalo Radoslavu Hakelovú.  

Mestská polícia Detva.jpg

Deň Biosférickej rezervácie Poľana sa začal dopoludňajším programom na Kalamárke, kde si turisti vypočuli archeológa Romana Hrončiaka. Sprevádzal ich po hradisku a priblížil im historické obdobia jeho osídlenia a tiež bezprostredného priestoru pod hradiskom aj osídlenia Detvy, od doby bronzovej až po Slovanov.

Roman Hronciak Kalamarka.jpg

S archeológom Romanom Hrončiakom vo vnútri bývalého hradiska

 

Cisterna Kalamarka.jpg

Cisterna na vodu sa zachovala z čias osídlenia hradiska

Imrich a Olga Vilhanovci.jpg

Pri horárni si návštevníci pozreli ukážky pozostatkov banskej činnosti na Podpoľaní, ktoré prezentovali manželia Imrich a Oľga Vilhanovci a ďalšiu históriu, ktorú ponúklo v prezentačnom stánku Podpolianske múzeum.

Zvlášť rodiny s deťmi ocenili možnosť vyskúšať si spúšťanie na lane a pozrieť si ukážky lezenia, ktoré pre nich pripravil Jozef Sklenár a jeho tím.

Niektorí turisti pokračovali po turistickej značke na Poľanu ku horskému hotelu peši. Ostatní vyšli na Poľanu zo Skliarova, iní cez Vodopád Bystrého potoka, iní z Hriňovej.

Klub slovenských turistov Detva.jpg

.

Jozef Fasanga.jpg

Na pódiu pri horskom hoteli vystúpili dospelí i detskí folkloristi zo zúčastnených obcí v spoločnom programe Výsosť Poľany. Program pripravil Roman Malatinec. Detvu bravúrne reprezentoval Folklórny súbor Podpoľanec a vyslúžil si bujarý potlesk divákov sediacich na horskej lúke, na vreciach vypchatých senom.

DSC_0890 (2).jpg

.

Hrinovcania na Polane.jpg

Na pódium za Detvu vystúpil aj Detský folklórny súbor Ratolesť a ďalší. Počas celého popoludnia na Poľane mali návštevníci na výber z viacerých zábavných či náučných stanovíšť.

Jedno z nich si vzali na starosť aj Skauti zo 106. zboru Akataleptik z Detvy, ktorí sa venovali deťom a pripravili pre nich lanové dráhy a dobrodružnú cestu podľa pochodových značiek lesom.

106 zbor Akataleptik Detva.jpg

Mesto Detva je členom Koordinačnej rady Biosférickej rezervácie Poľana a patrilo do početnej spoluorganizátorskej skupiny tohto prvého ročníka Dňa otvorených dverí Biosférickej rezervácie Poľana. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k podujatiu a k podpore jeho posolstva.

Milan Malcek Detvianske krize.jpg

Text a foto: Zuzana Juhaniaková
Foto: archív Správy CHKO - BR Poľana


 
 

Prijmite pozvanie na 5. medzinárodný fujarový festival Duša fujary 2017Vytlačiť
 

i_3979554.jpg

V dňoch 9. - 12. júna sa uskutoční na Podpoľaní 5. jubilejný ročník medzinárodného fujarového festivalu Duša fujary 2017.

Je to jediný festival svojho druhu na svete, ktorý je dramaturgicky otvorený fujaristom z celého sveta, nielen zo Slovenska. Publikum sa môže tešiť na významných profesionálnych hudobníkov, ktorí medzi svoje hudobné nástroje zaradili aj slovenskú fujaru a takto propagujú náš hudobný klenot na koncertoch všade vo svete. Na Vígľašskom zámku, v Detve a v Hriňovej sa predstavia Andrew Cronshaw (Veľká Británia), Radim Zenkl (USA/Česká republika), Willi Grimm a Gerard Widmer (Švajčiarsko), Ján Trnovský a Bob Rychlik (USA), Dominik Lendacký (Česká republika) a asi 70 domácich hráčov na fujaru a ďalšie slovenské pastierske ľudové hudobné nástroje. Účinkovať bude samozrejme aj zakladateľ, režisér a dramaturg festivalu Dušan Holík, ktorý je zároveň aj zakladateľ a predseda občianskeho združenia Duša fujary, ktoré je organizátorom festivalu.

Festival začne v piatok 9. júna na Vígľašskom zámku od 10.00 hod. jarmokom fujár, píšťal a tradičných remesiel. Poobede bude Dušan Holík viesť školu hry na fujare a píšťalke. Nasledovať budú dva bloky otvoreného pódia pre hráčov na fujare a píšťalke. Medzi nimi bude priestor na inšpirujúcu prednášku a moderovanú diskusiu Vladimíra Štollmanna a Dušana Holíka "Paralely jakutského oloncha a slovenskej fujary".

Fujara aj oloncho boli zapísané do nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO v tom istom roku (2005). Vladimír Štollmann je autorom knihy "Jakutské oloncho". Na základe služobných ciest v Jakutsku získal zaujímavé informácie a skúsenosti o zachovávaní kultúrneho dedičstva v Jakutsku, ktoré nám nastavujú zrkadlo, ako sa chováme my a ako by sme sa mali chovať k nášmu kultúrnemu dedičstvu, aké veľké rezervy tu máme.

Festival už tradične otvoria zahratím slovenskej hymny na fujarách a následne prednesie slávnostný príhovor pán primátor mesta Detva Ján Šufliarský, ktorý prevzal nad festivalom záštitu. Po ňom sa predstaví hlavný hosť festivalu, temperamentná world music Rusín Čendeš Orchestra, ktorá čerpá z rusínskej ľudovej piesne. Štýl world music sprístupňuje ľudovú pieseň širšiemu spektru publika. V ich podaní zaznejú najkrajšie rusínske piesne ako zmes karpatsko - balkánskej - rómsko - jazzovej temperamentnej hudobnej fúzie v jedinečných úpravách Reného Bošeľu a Jakuba Stračinu. Hrať a spievať budú: Peter Šipula ‒ husle, Andrej Turčin ‒ husle, René Bošeľa ‒ gitara, viola, Zuzana Stračinová ‒ cimbal, Róbert Bošeľa ‒ perkusie, Jakub Stračina - kontrabas. Piatkový program na Vígľašskom zámku uzavrie Zámocká paráda, na ktorej vystúpia domáci aj zahraniční umelci a účinkujúci. Medzi nimi bude aj hlavný zahraničný hosť - britský  multiinštrumentalista, producent a  novinár world music Andrew Cronshaw z Londýna. Zahrá na elektrickú citaru, kantele, fujare a ďalších dychových nástrojoch. Prezradíme na neho, že má troch obľúbených hudobných skladateľov a jedným z nich je náš slovenský hudobný génius Svätozár Stračina. Ďalšími zahraničnými hosťami sú švajčiarske duo Naturton, ktoré tvoria Willi Grimm a Gérard Widmer a predvedú nám svoje umenie na fujare a didgeridoo.

Sobotňajší program začne popoludní v Dome  kultúry Andreja Sládkoviča v Detve programom s názvom Fujarové rozprávky. Nebude sa však jednať o klasické rozprávky, ako ich poznáme. Každý fujarista alebo výrobca má svoj vlastný životný príbeh (rozprávku), ako sa dostal k hre, prípadne výrobe pastierskych píšťal a môže sa so svojím príbehom podeliť s publikom. Bude sa jednať o otvorenú moderovanú  diskusiu  o  súčasnom  smerovaní  fujary a pastierskych píšťal na Slovensku a vo svete na príklade konkrétnych súčasných fujaristov a výrobcov fujár. Nasledovať bude Uvítanie do života Fujarového spevníka a Píšťalkového spevníka, ktorých autorom je Dušan Holík a ktorých vydanie podporil Fond pre podporu umenia v rámci projektu Fujarová škola a tvorivé dielne Dušana Holíka: výroba pastierskych píšťal (1. cyklus). Program v Detve uzavrie slávnostný program slovenských aj zahraničných fujaristov a píšťalkárov s názvom Pocta fujare.

V nedeľu v Hriňovej v doobedňajších hodinách budú mať účinkujúci festivalu možnosť vidieť unikátne terasovité políčka, ktoré tvoria najzachovalejší systém agrárnych historických krajinných štruktúr na Slovensku. Po spoločnom obede sa účinkujúci festivalu presunú do Mestského kultúrneho strediska a tu budú diskutovať, vymieňať si skúsenosti a spoločne muzicírovať. Práve tento spoločný workshop je novinkou v doterajšej krátkej histórii festivalu.

Organizátori s radosťou vyšli v ústrety želaniu fujaristov a zaradili takéto spoločné zdieľanie fujaristov mimo javiska do programu festivalu. Nasledovať bude hodinový koncert multiinštrumentalistu svetového formátu Radima Zenkla, rodáka z Českej republiky žijúceho v USA už 28 rokov, ktorý hrá na rôzne hudobné nástroje z celého sveta. Zahrá nám na fujare, píšťalke, dvojačke, koncovke, kravskom rohu, mandolíne, digeridoo v štýloch ľudová hudba, jazz a predvedie nám aj vlastnú tvorbu. 

Záverečný program bude patriť Fujarovej muzike Dušana Holíka, novému zoskupeniu tradičnej sláčikovej podpolianskej hudby s fujarou a píšťalkami. V tomto zoskupení píšťalka a fujara vystupujú ako rovnocenné hudobné nástroje v rámci vrchárskej sláčikovej muziky. Kedysi primáši ľudových hudieb napodobňovali náročné variácie vynikajúcich píšťalkárov – inštrumentalistov. Týmto smerom sa pred polstoročím uberal aj Orchester ľudových nástrojov, kde účinkoval vynikajúci profesionálny hudobník, multiinštrumentalista, sólista Orchestra ľudových nástrojov v Bratislave Jozef Peško (6-dierkové píšťaly, dvojačky, koncovky, fujary, fujary – trombity, drumble, pastierske flauty...). Po Jozefovi Peškovi sa už nenašiel žiadny profesionálny muzikant, ktorý by hral na pastierske slovenské ľudové hudobné nástroje na svetovej úrovni. Preto zoskupenie Fujarová muzika Dušana Holíka sa snaží o návrat k prameňom a čerpá z obrovskej studnice slovenskej ľudovej piesne a pôvodnej inštrumentálnej hudby. Je načase nahradiť nemecké barokové zobcové flauty, ktoré sa udomácnili v mnohých slovenských ľudových hudbách tradičnými slovenskými píšťalami s ich jasným priezračným štebotavým zvukom. Aj 6-dierková pastierska píšťalka je chromatický dychový hudobný nástroj, ale zatiaľ sa nenašiel na Slovensku nikto, kto by jej obrovské hudobné možnosti naplno využíval. Ak sa vrátime ešte ďalej do minulosti, ešte pred nástupom gájd a sláčikových hudobných nástrojov, boli píšťalky najstaršie hudobné nástroje, ktoré sa používali, o čom svedčí aj hudobná tonalita ľudových piesní v rámci jednotlivých regiónov Slovenska, ktorá úzko súvisí s píšťalkami.

V pondelok Radim Zenkl na dvoch výchovných koncertoch v základnej škole v Detve na Kukučínovej ulici pozve svojich mladých poslucháčov k virtuálnej ceste okolo sveta so zástavkami na všetkých svetadieloch vrátane ukážok tradičných miestnych nástrojov a ľudovej hudby. Žiaci budú vyzvaní k hudobnej spolupráci formou tlieskania a spevu, precvičia si tiež zemepis a dejepis. A týmto sa program 5. medzinárodného fujarového festivalu Duša fujary 2017 končí. 

Organizátori festivalu: občianske združenie Duša fujary, hudobná agentúra Fujara music

Hlavný partner festivalu: Fond na podporu umenia                                                           

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

 

Text: Lýdia Milanová, Dušan Holík
Foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Rokovali o potrebe odborných lekárov pre DetvuVytlačiť
 

DSC_1253 (2).jpg

V piatok 19. mája 2017 v Banskej Bystrici rokoval primátor mesta Ján Šufliarský s riaditeľkou krajskej pobočky Všeobecnej zdravotnej poisťovne Annou Golianovou. Predmetom ich pracovného stretnutia bola spolupráca mesta Detva a Všeobecnej zdravotnej poisťovne pri zabezpečovaní chýbajúcich odborných lekárov v okrese Detva.

Teraz totiž pacienti z Detvy a okresu musia na odborné vyšetrenie cestovať do Zvolena, Banskej Bystrice, Lučenca či Rimavskej Soboty, čo sú neprimerané vzdialenosti.

V Detve najviac chýba odborný lekár internista, pľúcny lekár, gastroenterológ, reumatológ a alergológ. Riaditeľka Anna Golianová prisľúbila spoluprácu pri zazmluvňovaní týchto odborných lekárov. Mesto Detva lekárom špecialistom ponúka miesto v mestských nájomných bytoch a výhodné podmienky pre zriadenie ambulancie v priestoroch Polikliniky, nakoľko táto je majetkom mesta.

Primátor 8. júna rokoval o potrebách zdravotnej starostlivosti v Detve aj s podpredsedom predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne s Milanom Horváthom a Petrou Fiala z odboru nákupu zdravotnej starostlivosti.

Text a ilustračné foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Stanovisko architektky mesta Detva k článku zverejnenom na portáli dtonline.sk Vytlačiť
 

Detva pohľad zo severnej strany foto A.Ostrihoňová (2).JPG

Detva 9. jún 2017 – Architektka Beáta Mikušová vydala nasledovné stanovisko k článku autora Jozefa Pavlova s názvom „Mestská architektka zarobí za hodinu 32,80 Eur.“ Nasleduje stanovisko Ing. arch. Beáty Mikušovej:

„S údivom sledujem informácie zverejňované  v „nezávislých novinách“. Pre informáciu sa predstavím: Mám viac než 20 ročnú prax, z toho 10 rokov som pôsobila na pozícii hlavného architekta mesta Zvolen.

Mám osobitnú odbornú spôsobilosť – autorizáciu Slovenskej komory architektov pre projektovanie stavieb a pre územné plánovanie podľa zákona o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.

Mám osobitnú odbornú spôsobilosť pre obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie podľa §2a stavebného zákona.

Mám osobitnú odbornú spôsobilosť pre posudzovacie strategických dokumentov podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pre územnoplánovaciu dokumentáciu a ešte nejaké vyhradené stavby.

K pôsobeniu na pozícii mestského architekta na základe Mandátnej zmluvy uvádzam: Výkon architekta v meste Detva som vykonávala v r. 2008 – 2012, kedy som zo zdravotných dôvodov túto prácu ukončila, v tom čase začal pracovať na úrade na plný úväzok architekt. 

Takéto služby som poskytovala aj pre mesto Krupina, v súčasnosti pracujem aj pre mesto Banská Bystrica.

V Detve pracujem na základe úspešnej ponuky vo výberovom konaní s hodinou sadzbou 14 .- €  bez DPH, čo je 16,80 € s DPH.

Podľa metodickej príručky Unika 2009, ktorá usmerňuje tvorbu cien pre architektonické a  územnoplánovacie činnosti je najnižšia hodinová sadzba za pomocné práce – 8,90 €, hodinová sadzba za náročné práce je 19,20 €, veľmi náročné a koncepčné práce sú ocenené  sumou 24,60 €/ hod. a vysokokvalifikované koncepčné a koordinačné práce 32,80 € / hod.

Suma 16,80 nedosahuje ani najnižšiu hodnotu „náročných prác“ podľa uvedeného Sadzobníka z r. 2009! Áno, fakt pracujem pod úrovňou svojej kvalifikácie!

Obstarávanie územného plánu mesta Detva, Zmeny a doplnky č. 4

Obstarávanie vykonávam na základe Mandátnej zmluvy, ktorá bola výsledkom verejného obstarávania. Obstarávanie zahŕňa súbor vysokonáročných činností podliehajúcich osobitnej odbornej spôsobilosti. Cena za obstarávateľské úkony bola dohodnutá podľa jednotlivých etáp fixnou sumou. Mandátna zmluva je zverejnená. Hodinová sadzba 32,80 € sa týka opätovných prerokovaní, rozporových prerokovaní, ktoré sú presne špecifikované zákonom. Akurát nie je možné vopred určiť, či ich bude 5,50 alebo žiadne. Je to podmienené množstvom a obsahom doručených pripomienok k zverejnenému návrhu.

Ak by celý proces prebehol úplne hladko a bezproblematicky a nebolo potrebné uskutočniť žiadne opätovné alebo rozporové prerokovanie, žiadna suma v hodinovej sadze nebude účtovaná. Stačí si pozrieť zmluvu, ktorá je verejne prístupná. Zmluvná suma zahŕňa všetky moje náklady.

Vyjadrenia pána poslanca svedčia o absolútnej nevedomosti alebo neinformovanosti o obsahu činností architekta mesta ako aj o obsahu výkonov obstarávateľa územnoplánovacej dokumentácie.

Výroky zverejnené na dtonline.sk považujem za poškodzovanie môjho dobrého mena s cieľom znevážiť moje postavenie v spoločnosti, žiadam verejné ospravedlnenie a súčasne budem ochranu svojej osobnosti riešiť súdnou cestou.“

Text: Beáta Mikušová, Zuzana Juhaniaková
Foto ilustračné: Anna Ostrihoňová


 
 

Nenechajte si ujsť 3. ročník Detského folklórneho festivalu Hrajte nám, husličky ...Vytlačiť
 

Hrajte nám husličky.jpg

Amfiteáter v Detve bude v sobotu 10. júna 2017 patriť najmenším folkloristom. Na treťom ročníku Detského folklórneho festivalu Hrajte nám, husličky ... vystúpia domáce detské súbory a hostia.

Amfiteáter Detva - od 18.00 hod.

Detský folklórny súbor Ratolesť a Detský folklórny súbor Slniečko z Detvy

Detský folklórny súbor Zornička a Detský folklórny súbor Lastovičky zo Zvolena

Detský folklórny súbor Brusnik z Čierneho nad Topľou

Tanečný krúžok Vrtielko z Materskej školy Nám. SNP 17 v Detve

Tanečný krúžok Makulienky z Materskej školy Obrancov mieru 875

Jarmok remesiel a tvorivé dielne sa začínajú už od 12.00 hod.

Na detský folklórny festival verejnosť srdečne pozýva Občianske združenie DFS Ratolesť.

MestoDetva.pngPodujatie je spolufinancované z rozpočtu mesta Detva.

Text: Zuzana Juhaniaková

 


 
 

Upozornenie mesta Detva na článok: Mestská architektka zarobí za hodinu 32,80 EurVytlačiť
 

Detva1 (2).jpg

Detva 6. jún 2017 – Mesto Detva upozorňuje verejnosť na nepravdivú a dobré meno poškodzujúcu informáciu o hodinovej odmene za výkon služby architekta mesta, ktorú autor Jozef Pavlov predkladá v článku „Mestská architektka zarobí za hodinu 32,80 Eur“.

V článku, ktorý autor uverejnil dňa 5. júna 2017 na stránke dtonline.sk, uviedol informácie, ktoré sú v rozpore so skutočnosťou a informáciami vo zverejnenej mandátnej zmluve o vykonávanej službe architekta.

Skutočnou hodinovou odmenou za výkon činnosti architekta je 14.00 Eur bez DPH, teda 16.80 Eur s DPH.

Mesto Detva uzavrelo mandátnu zmluvu so spoločnosťou Arch-At s. r. o. so sídlom vo Zvolene na základe verejného obstarávania na zabezpečenie služby architekta mesta.

Spoločnosť Arch-At s. r. o. bola víťazom verejného obstarávania, službu zabezpečuje prostredníctvom autorizovaného architekta, v tomto prípade v osobe Ing. arch. Beáty Mikušovej a to v rozsahu 8 hodín týždenne na Mestskom úrade v Detve. Okrem toho, architektka zabezpečuje aj prípravu podkladov mimo času na úrade, v súvislosti so zabezpečením obstarania územnoplánovacej dokumentácie na základe osobitnej mandátnej zmluvy.

Mesto Detva viackrát vyhlásilo výberové konanie na funkciu architekta mesta, avšak tieto výberové konania boli dosiaľ neúspešné. Mesto Detva má snahu funkciu architekta mesta zabezpečiť zamestnancom Mestského úradu na plný úväzok, preto v letných mesiacoch roku 2017 opäť pripravuje vyhlásenie výberového konania na funkciu architekta.

Mesto Detva vyjadruje poľutovanie nad publikovaním vyššie uvedenej klamlivej informácie a rázne sa dištancuje od poškodzovania dobrého mena inštitúcie a fyzickej osoby architekta.

Text a ilustračné foto: Zuzana Juhaniaková
 


 
 

Spievali na Kráľovej holiVytlačiť
 

unnamed (2).jpg

Detvianskí penzisti a “diovčence” z Klubu dôchodcov 3, sadli 1. júna 2017 po siedmej hodine do štyroch áut a po deviatej hodine už boli v Šumiaci. Ako k tomu došlo?

Spevácka skupina Senior Detva pri Klube dôchodcov č.3 okrem širokej škály piesní, detvianské nechýbajúc, si rada zaspieva aj piesne z Horehronia, najmä jeho východnej časti, spod Kráľovej hole. 

A tak na jeseň v roku 2016 vznikla myšlienka zaspievať si pieseň “ Na Kráľovej holi “ na symbolickom vrchu Slovenska, teda priamo na jeho vrchole. Zámer bol v jeseni naplno rozbehnutý, ale týždeň pred odchodom im radosť pokazil priskoro napadnutý sneh. Preto úmysel museli odložiť na jarné obdobie 2017. Už v apríli cez pána Gigaca, majiteľa súkromného múzea zvoncov a spiežovcov v Šumiaci, sondovali roztápanie snehu na Kráľovej holi. V polovici mája dostali informáciu, že cestu treba chystať. Ostávalo už len vybaviť príslušné povolenia z Okresného úradu v Brezne pre výjazd autami do tejto oblasti a v dlhodobej predpovedi počasia vybrať a trafiť na deň s dobrou viditeľlnosťou v tejto časti Slovenska. Rozhodli sa pre 1. jún a urobili dobre, lebo lepší čas si ani vybrať nemohli. A tak v tento deň sa vydali na Kráľovu hoľu.

Po deviatej hodine sa v Šumiackej reštaurácii posilnili kávou a po desiatej sa pustili zdolávať to kopčisko. Veru, zo spodku Kráľova hoľa u svojich  návštevníkov budí nie len obdiv, ale aj rešpekt.

Aj keď neočakávali, že tých jedenásť kilometrov horskej cesty bude autostráda, veru cesta bola veľmi náročná hlavne pre autá. Ale zdolali ju bez väčších problémov a o jedenástej hodine už mohli dookola obzerať krásy slovenskej krajiny - Vysoké a Nízke Tatry, Muráňsku planinu, Slovenský raj.  

Dojmy a pocity je ťažko popísať. To je treba vidieť! Aj keď na Kráľovej holi nenašli strom zelený, úmysel naplnili a pieseň s názvom tohto vrchu na tomto mieste aj zaspievali. Pľúca silili naplno, ale do Šumiaca ich asi počuť nebolo, lebo nárazový vietor to odvieval podľa svojich rozmarov a nie podľa ľudského želania.

171 (2).JPG

Plní dojmov sa členovia Speváckej skupiny Senior Detva vrátili dolu do Šumiaca a po dobrom obede v spomenutej reštaurácii si zaspievali detvianske i šumiacke pesničky. Záver ich výletu končil u pána Mikuláša Gigaca, v jeho múzeu, ktorý im svojim pútavým sprievodným slovom priblížil výrobu i históriu zvoncov a spiežovcov. S vďakou prijal i symbol detvianskeho kraja, fujaru. Všestranná spokojnosť účastníkov tohto zájazdu bola najlepšou vizitkou za príjemne prežitý deň.

Text: Martin Strelec
Foto: Ján Mikuš  


 
 

Krásne klenoty domáceho folklóru a tradícií ponúkne 52. ročník Folklórnych slávností pod PoľanouVytlačiť
 

DSC_0288 (2).JPG

foto: Peter Berčík

Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve od piatku 7. do nedele 9. júla 2017 pootvoria pokladnicu krásnych klenotov domáceho folklóru a tradícií. Ani na tomto, už 52. ročníku festivalu, nemôžu chýbať milí hostia a krajania.

Pocta otváracieho programu s názvom Rodní spod Poľany v piatok o 20.00 hod. je venovaná veľkému rodákovi, národnému umelcovi profesorovi Štefanovi Nosáľovi. Poctu mu vzdajú tanečníci, hudobníci a speváci zo všetkých strán Poľany. Nasledujúci piatkový program Všelijaké cigánstva a žarty od 21.45 hod. je o humore v obyčajach i vo všednom živote ľudí.

V sobotu o 16.00 hod. scénu prírodného amfiteátra zaplnia najmenší folkloristi, v programe Číčence, číčence ... vystúpia detské folklórne súbory.

BI4F6612.jpg

foto: Peter Meľuch

BI4F6993.jpg

foto: Peter Meľuch

BI4F7068.jpg

foto: Peter Meľuch

Ondrej Molota.jpg

foto: Peter Berčík

BI4F6586 (2).jpg

foto: Peter Meľuch

foto Peter Meľuch.jpg

foto: Peter Meľuch

V sobotu od 17.00 hod. je treba prijať srdečné pozvanie od jubilujúcich domácich súborov. Divákom sa zavďačia Folklórny súbor Hriňovčan, ktorý oslavuje 45 rokov pôsobenia, Folklórny súbor Urpín zo severozápadnej strany Poľany, ktorý oslavuje svoje 55-te výročie a medzi nimi, v Očovej, Folklórna skupina Očovan vlani zavŕšila 80 rokov.

Pod hviezdnatým nebom v sobotu večer od 20.00 hod. sa rozozvučia gajdy. Je im venovaný program Gajdy a ich kultúra na Slovensku z cyklu hudobné dedičstvo. A po nich opäť na dosky prírodného amfiteátra vystúpia domáci s ľudovými hudbami, muzikami a osobitými hernými štýlmi. Program s názvom Vrchárske muziky z Podpoľania sa začne v sobotu o 20.30 hod. Tretí sobotný program, so začiatkom o 21.45 hod. sa nazýva S poklonou a je výberom z tvorby folklórnych kolektívov od Bratislavy po Vranov nad Topľou.

Tohtoročná 44. Krajanská nedeľa s názvom Masky a maškary v ľudovej kultúre začne o 13.30 hod. patriť bude súborom, skupinám a sólistom Slovákov žijúcich v Paríži, v rumunskom Nadlaku, v ukrajinskom Turya Remety, Slovákom z maďarských Tótkomlós, Rudabányácska a Püspökhatvan, z chorvátskeho Josipovac, zo srbských miest Hložany a Báčsky Petrovec, z Clevelandu z amerického štátu Ohio.

Pre návštevníkov 52. ročníka Folklórnych slávností pod Poľanou je v Detve pripravených deväť scénických programov na hlavnej scéne prírodného amfiteátra, dvadsať sedem sprievodných programov a trinásť výstav.

V predvečer slávností, vo štvrtok 6. júla, zavíta do Detvy jubilujúce 60 ročné Rádio Regina, RTVS Štúdio Banská Bystrica. Verejnosť je srdečne pozvaná na slávnostnú verejnú nahrávku Detva v rozhlase – Rozhlas v Detve so začiatkom o 18.00 hod. vo veľkej sále Domu kultúry A. Sládkoviča.

DSC_0254 (2).JPG

foto: Peter Berčík

Novinkou tohtoročných folklórnych slávností je sprievod najkrajších mladúch z celého Slovenska a Slovákov v Maďarsku od kostola na námestie

Mladé svadobné páry v tradičných svadobných krojoch z rôznych častí Slovenska a Slovákov z Maďarska, sprevádzané ľudovou hudbou, verejnosť môže uvidieť kráčať v sprievode v nedeľu 9. júla o 11.30 hod. od Farského kostola sv. Františka Assiského po hlavné Námestie SNP.

DSC_0234.JPG

foto: Peter Berčík

Mladuchy sa potom ešte objavia aj v záverečnom programe 52. ročníka Folklórnych slávností pod Poľanou s názvom Hosť do domu, Boh do domu so začiatkom o 15.00 hodine na amfiteátri v Detve.

Text: Zuzana Juhaniaková
Foto: Peter Berčík, Peter Meľuch


 
 

Šachový klub Garde Detva bodoval na MSR mládeže v Rapid šachu 2017Vytlačiť
 

Stella+Kika.jpg

V ružomberskom hoteli v piatok 26. mája 2017 otvorili Chessfest Ružomberok 2017.

Prvým zo série turnajov boli Majstrovstvá Slovenskej republiky (MSR) družstiev starších žiakov. V ňom štartovalo aj detvianske družstvo posilnené novým hráčom Garde Richardom Turčanom a Dominikou Ferkovou ktorú si „požičali“ z Bardejova. Detvianskemu družstvu so Stellou Sáňkovou a Kristínou Cabanovou sa príliš nedarilo a v konkurencii 35 družstiev skončilo na siedmej priečke.

D16.jpg

V sobotu Chessfest pokračoval turnajom jednotlivcov. V šiestich chlapčenských a rovnako aj v dievčenských kategóriách súťažilo 332 mladých šachistov! Počtom štartujúcich sa prekonal minuloročný rekord 307 tiež z Ružomberka. O medaily bojovalo aj 9 zástupcov Šachového klubu Garde Detva. Po prvý krát sa na MSR zúčastnilo trio nových hráčov Martin Ďurčov, Ján Ďurčov a Lívia Melichová. Nepočínali si zle, ale skúsenejší súperi boli pre nich ťažké oriešky.

Riško 123.jpg

Príliš sa nedarilo Michalovi Cabanovi, v CH12 skončil so 4 bodmi dvadsiaty štvrtý. Ján Bobro v CH14 obsadil pekné štrnáste miesto a nový člen Garde Richard Turčan skončil strieborný!

MSR Rapid 2017 medailisti.jpg

V dievčenskej D16 Garde Detva reprezentovalo trio dievčat a nepočínali si zle. Katarína Bobrová si polepšila podľa nasadenia a skončila s 3 bodmi siedma. Veľkú radosť spravili dve medailistky – Kristína Cabanová 3. miesto a Stella Sáňková zlato!

Zlato, striebro a bronz z MSR v Rapid šachu je skvelý výsledok!

Vedenie Šachového klubu Garde Detva všetkým vyjadruje uznanie a poďakovanie za predvedené výkony.

MestoDetva.pngČinnosť Šachového klubu Garde Detva je spolufinancovaná z rozpočtu mesta Detva.

Text a foto: Peter Fiala


 
 

Dolaďujú prípravy na 52. ročník Folklórnych slávností pod Poľanou v DetveVytlačiť
 

Prírodný amfiteáter v Detve.jpg

Detva 30. máj 2017 - Najnavštevovanejšie kultúrne podujatie Podpoľania, 52. ročník Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve (52. FSP) sa blíži, mesto Detva dolaďuje organizačné prípravy.

Tohtoročný festival sa rozozvučí v Detve od štvrtku 6. júla v Dome kultúry A. Sládkoviča a od piatku 7. do nedele 9. júla 2017 v areáli prírodného amfiteátra.

Organizacny52FSP.jpg

Mesto Detva ako hlavný organizátor slávností v uplynulých týždňoch úspešne zrealizovalo verejné obstarávania na dodávateľov kľúčových služieb počas festivalu.

Organizacný výbor 52 FSP v Detve.jpg

Ako informovala predsedníčka organizačného výboru Margita Gajdošová, zmluvne zabezpečení sú napríklad bezpečnostná služba, dodávateľ stravovacích služieb či tlačovín. Víťazom verejného obstarávania na ozvučenie a osvetlenie scénických programov na doskách amfiteátra je tento rok firma S. R. S. Light z Bratislavy.

Primátor Ján Šufliarský.jpg

Mesto Detva podpísalo zmluvu aj s tradičným hlavným reklamným partnerom folklórnych slávností v Detve, ktorým aj pre tohtoročný 52. FSP bude banskobystrický pivovar Urpiner. Samozrejme, na festivale nebude chýbať dlhoročný hlavný mediálny partner RTVS Rádio Regina, Štúdio Banská Bystrica.

Verejná nahrávka Detva v rozhlase - Rozhlas v Detve

Práve jubilujúcemu Rádiu Regina bude venovaná slávnosť v predvečer festivalu. Vo štvrtok 6. júla od 18.00 hod. je široká verejnosť pozvaná na kultúrny program Detva v rozhlase – Rozhlas v Detve vo veľkej sále Domu kultúry A. Sládkoviča. Počas dvojhodinovej verejnej rozhlasovej nahrávky primátor mesta Detva odovzdá predstaviteľom jubilujúceho 60-ročného Rádia Regina ocenenie za dlhoročný prínos na tvorbe festivalu a zachovávaní ľudových tradícií.  

Marína v Detve.jpg

Organizácia festivalu zabezpečuje v areáli amfiteátra aj policajné a zdravotnícke zložky, hasičov, chce tiež urýchliť predaj vstupeniek pred programami a ďalšie.

Na prípravách 52. ročníka Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve spolupracujú desiatky členov organizačného výboru a programovej rady s cieľom, aby aj tohtoročný folklórny festival bol skutočnými slávnosťami pre Detvu a jej hostí.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková

 

 


 
 

Opäť je tu obľúbený Deň na dedineVytlačiť
 

Deti (2).jpg

Základná škola a Rodičovská rada pri I. Základnej škole, Kukučínova 480/6 v Detve pozývajú na tradičný program Deň na dedine, ktorý pre priateľov a širokú verejnosť pripravili na piatok 2. júna 2017.

Deň na dedine sa začne o 8.00 hod. v areáli školy

Deň na dedine.jpg

Vystupovať budú Detský folklórny súbor Vrtielko pri Materskej škole, Nám. SNP 17, Detský folklórny súbor Slniečko, Detský folklórny súbor a Detská ľudová hudba Detvanček pri Základnej umeleckej škole Svetozára Stračinu v Detve, Detský folklórny súbor Ratolesť pri Základnej škole, Kukučínova 480/6 v Detve.

Súčasťou programu bude váľanie mája a na jarmoku tradičných remesiel si môžu dospelí i deti pozrieť aj vyskúšať ako vytvoriť vlastné dielko.

Sprievodným podujatím Dňa na dedine bude výstava s názvom Od griflíka k tabletu.

Kolektív Základnej školy, Kukučínova 480/6 v Detve všetkých srdečne pozýva.

MestoDetva.pngPodujatie je spolufinancované z rozpočtu mesta Detva.

Plagát Dňa na dedine 2017

Text a foto: Zuzana Juhaniaková, zdroj: Katarína Ďuricová
 

 

Súbor na stiahnutie DnD.jpg DnD.jpg (167.7 kB)

 
 

27. máj 2017: Na Poľanu cez Kalamárku treba ísť najlepšie pešoVytlačiť
 

HradiskoKalamarka.jpg

Organizátori dňa Biosférickej rezervácie Poľana pozývajú návštevníkov,

aby v sobotu 27. mája 2017 uprednostnili pešiu turistiku a prišli, podľa možnosti cez Národnú prírodnú pamiatku Vodopád Bystrého potoka po zelenej turistickej značke a cez Prírodnú pamiatku Kalamárka po červenej turistickej značka, kde je pre nich pripravený program s ukážkami horolezectva a archeológie s odborníkom Romanom Hrončiakom o 9.30 hod. a 11.30 hod.

VyhladKalamarka.jpg

Slovania.jpgDetva - Kalamárka od doby bronzovej až po Slovanov

Dôležité hradisko Kalamárka plnilo svoju úlohu pre roztrúsené obyvateľstvo Podpoľania už približne tisíc rokov pred Kristom a to až do desiateho, jedenásteho storočia po Kristovi.

V sobotu 27. mája si môžu návštevníci priamo na skalách hradiska vypočuť odborný výklad archeológa Romana Hrončiaka. Prednáška Detva – Kalamárka od doby bronzovej až po Slovanov o 9.30 hod. a potom o 11.30 hod. bude venovaná aj súčasným objavom v Detve – Lúčnej štvrti.

Na horných skalách Kalamárky sa bude skupina horolezcov pod vedením Jozefa Sklenára venovať deťom aj dospelým, ktorí si budú chcieť vyskúšať lezenie po skalnej stene.

 

VÝSOSŤ POĽANY

Hore na Poľane, od 13.00 hod. pri horskom hoteli sa všetci stretnú pri pestrom kultúrnom programe, hrách a pohostení.

Príde tam aj Matúš Báťka z Hriňovej, prídu tam rozkazovači z Hrochote a Dúbrav, speváčky z Poník a Podkriváňa, heligonkár z Korytárok, Podpoľanec z Detvy, Podpolianski Vrchári, detské folklórne súbory a ďalší.

DSC_0520 (3).JPGScénický program Výsosť Poľany pri príležitosti tohtoročného Dňa otvorených dverí Biosférickej rezervácie Poľana pre jeho návštevníkov vytvoril Roman Malatinec.

Kým skauti 106. Zboru Akataleptik z Detvy budú učiť deti skautské hry, na pódiu sa pre ne zatiaľ pripravia divadelníci z Poník s hudobnou rozprávkou Tri groše.

KRÁĽOVNÁ POĽANY

Súťaž o Kráľovnú Poľany oficiálne začne o 15.00 hod. Vystúpia v nej dámy s tradíciami a v krojoch svojich obcí okolo Poľany. Súťaž má vzdať hold a úctu kráse Podpolianskych žien, múdrosti, materstvu, skromnosti a pracovitosti.

Na horskej lúke okolo hotela budú pre návštevníkov pripravené interaktívne ukážky a neformálne súťaže remesiel, salašníctva, poľovníctva, včelárstva, lesníctva, lesnej pedagogiky a environmentálnej výchovy.

Organizátori adresujú všetkými milým hosťom aj toto dôležité upozornenie: „nakoľko je cesta k horskému hotelu Poľana úzka, prosíme, aby ste výstup motorovým vozidlom k hotelu realizovali v čase od 9:00 do 13:00 a zostup od 17:00 do 21:00."

V prípade nepriaznivého počasia sa kultúrny program bude konať v čase od 13:00 hod. do 18:00 hod. v Kultúrnom centre Hriňová.

aktuálne správy o podujatí na: www.chkopolana.eu a https://www.facebook.com/Biosphere-Reserve-Po%C4%BEana-1251947231487514/?hc_ref=NEWSFEED

Plagát Dňa otvorených dverí Biosférickej rezervácie Poľana

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Kubánsko-Slovenské kultúrno, spoločenské vzťahy budovali na prijatí u veľvyslankyneVytlačiť
 

VelvyslankynaYamilaPitaMontes.jpg

Delegácia Detvianskej umeleckej kolónie (DUK) v piatok 19. mája 2017, na základe pozvania jej excelenciou Yamilou Soniou Pitou Montes, navštívila Kubánske veľvyslanectvo v Bratislave.

Delegáciu tvorili Ľubomír Rejko ako predseda Slovensko kubánskej spoločnosti vo Zvolene, Milan Malček zakladateľ a starosta Detvianskej umeleckej kolónie, umeleckej skupiny pri Kultúrnom centre A. Sládkoviča v Detve, Dana Krnáčová výtvarníčka DUK a autorka portrétu jej excelencii, Pavol Hriň ako čestný člen DUK a Jaroslav Švábenský, fotograf, ktorý zdokumentoval akt prijatia na Kubánskom veľvyslanectve.

DetvianskyKrizVelvyslankynaPitaMontes.jpgPrijatie sa nieslo v srdečnej i keď zároveň pracovnej atmosfére. Milan Malček odovzdal kubánskej veľvyslankyni pozdravy od občanov Detvy ako aj od primátora mesta Detva Jána Šufliarského.

Počas stretnutia diskutovali o už rozpracovaných podujatiach ako napríklad Slovensko Kubánsky festival v Detve, ktorý by sa mal uskutočniť v mesiaci október 2017 v rámci dní Kubánskej kultúry na Slovensku.

Excelenciu Yamilu Soniu Pitu Montes pozvali aj na podujatie Gazdovanie na Hriňovej, kde pripravujú Kubánsko-Slovenský dvor. Pozvali ju aj na Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve, no žiaľ, v tom čase bude odcestovaná na Kube.

041. (2).jpgV rozhovore sa dotkli tiež spolupráce medzi slovenskými a kubánskymi univerzitami. Členovia delegácie spolu s vysokou reprezentantkou Kuby hľadali možnosť účasti výtvarných umelcov na jesennom sympóziu ako aj možnosti výstavy počas folklórneho festivalu v Detve.

Po oficiálnom rokovaní si prítomní ešte stanovili úlohy a možnosti riešenia, odovzdali jej excelencii ako dar dva obrazy, jej portrét a Adamovu lúku.

Milan Malček jej odovzdal Detviansky drevený vyrezávaný kríž a Ľubomír Rejko špeciality Podpoľania, ktoré obohatia chuťové poháriky.

Na záver si všetci spolu pripili výborným kubánskym rumom. Návšteva splnila svoj účel a prítomní si dohodli ďalšie blízke stretnutie s veľvyslankyňou Yamilou Soniou Pitou Montes. 

Foto: Jaroslav Švábenský                                         
Text: Milan Malček


 
 

V nedeľu bude veselica: Váľanie májov s detvianskymi folkloristamiVytlačiť
 

43. (2).jpg

Mesto Detva a Kultúrne centrum A. Sládkoviča pozývajú v nedeľu 28. mája 2017 domácich i hostí na kultúrny a zábavný program Váľanie májov.

Na Námestí SNP v Detve o 15.00 hod.

Pri fontáne pred Domom kultúry A. Sládkoviča o 16.30 hod.

Účinkovať budú detvianske folklórne kolektívy.

Plagát Váľanie májov.

Text: Zuzana Juhaniaková
Foto: Jaroslav Švábenský

 

Súbor na stiahnutie VALANIE MAJOV.jpg VALANIE MAJOV.jpg (247.4 kB)

 
 

Pozvanie na prednášku o histórii a obnove Vígľašského zámku Vytlačiť
 

Viglas.jpg

Na prednášku História a pamiatková obnova Vígľašského zámku v pondelok 29. mája 2017 pozývajú verejnosť Kultúrne centrum A. Sládkoviča v Detve – Podpolianske múzeum.

Prednáška sa začne o 16.30 hod. v priestoroch Podpolianskeho múzea na Námestí SNP 1.

Tému priblíži Marta Mácelová, prednášajúca na Katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Text: Zuzana Juhaniaková, zdroj: Podpolianske múzeum

 


 
 

Spomienkovou slávnosťou si Detva pripomenula 72. výročie víťazstva nad fašizmomVytlačiť
 

DSC_0489 (3).jpg

V piatok 5. mája 2017, na pripomenutie 72. výročia víťazstva nad fašizmom, usporiadali mesto Detva, Okresný úrad Detva, Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a politické strany v Detve spomienkovú slávnosť.

Okolo Pomníka padlých na Námestí SNP v Detve sa zhromaždili aj občania Detvy.

DSC_0458 (3).jpg

K dôstojnému priebehu pietneho aktu patrilo vzdanie úcty obetiam Druhej svetovej vojny, keď predstavitelia organizácií položili spomienkové vence k Pomníku padlých.

DSC_0468 (2).jpg

V týchto dňoch si spoločne pripomíname 72. výročie ukončenia druhej svetovej vojny
v Európe, 72. výročie víťazstva nad fašizmom
,“ prihovoril sa zhromaždeniu prednosta Okresného úradu Detva Juraj Bódi. Okrem iného pripomenul, že po celom Slovensku sú vojenské cintoríny, na ktorých sú hroby vyše 1700 vojakov 1. československého armádneho zboru, vyše 60 000 vojakov Červenej armády a  vyše 10 000 príslušníkov rumunskej armády, hroby Poliakov, Francúzov, Nemcov i príslušníkov iných národov.

Tieto hroby sú pre nás mementom, aby sme nedovolili šíriť ideologickú nenávisť, ktorá vyúsťuje do konfliktov a vojen,“ povedal Juraj Bódi a zdôraznil, že Slováci musia a chcú odcudzovať myšlienky totality, nadradenosti a genocídy.

DSC_0483 (2).jpg

Ako pokračoval, ôsmy máj 1945 nadobro skoncoval s časmi, keď fašizmus vstupoval do európskej politiky, v poslednom období ale možno sledovať tendencie, ktoré sú varovným signálom. „Aj preto sa dnes musíme postaviť na odpor každej ideológii, v duchu ktorej sa jej predstavitelia neštítia útočiť na inú skupinu obyvateľov len preto, že majú iné vierovyznanie, inú farbu pleti, iné zvyky,“ uviedol Juraj Bódi.

DSC_0487 (2).jpg

Celé spomienkové stretnutie aj jeho záver obohatili piesňami členovia spevokolu Senior Detva pri Klube dôchodcov č. 3.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Nezabudli si uctiť matky a ich deňVytlačiť
 

IMG_20170515_131710 (2).jpg

Klub dôchodcov č. 4 zorganizoval v záhrade Denného centra posedenie spojené s opekaním pri príležitosti Dňa matiek.

V záhrade Denného centra na Partizánskej ulici sa dňa 15. mája 2017 uskutočnilo posedenie pri príležitosti Dňa matiek spojené s opekaním.

IMG_20170515_131614.jpg

Krásne slnečné počasie akcii prialo.

Na poludnie sa postupne začali schádzať členovia klubu dôchodcov č. 4, ale aj pozvaní členovia z iných klubov dôchodcov. Zúčastnení sa usadili na lavičky pod stromami, zatiaľ čo chlapi pripravili ohnisko. Postupne ako sa špekáčiky začali opekať, slaninkou sa kvapkalo na chlebík, za stolmi prebiehali srdečné rozhovory. K poobedňajšej sieste patrila aj káva.

Ľudia sa stretávajú z jednoduchého dôvodu, aby mali jeden k druhému bližšie. Platí to aj o senioroch v meste Detva. Človeku je v spoločnosti blízkych a priateľov vždy ľahšie. Stretnutia sú navyše aj príležitosťou porozprávať sa o starostiach. Je to priestor pre rozptýlenie, poznanie, či len spomínanú ľudskú blízkosť. Takéto akcie prispievajú aj k nadväzovania a udržiavania kontaktov s inými klubmi.

Posedenie sa vydarilo, prítomným sa páčilo a rozišli sa spokojní. Aktivity členov klubov dôchodcov sú bohaté a zaiste sa ich činnosť bude aj naďalej rozvíjať k spokojnosti čo najväčšieho počtu seniorov.

IMG_20170515_131634.jpg

.

IMG_20170515_131722.jpg

.

IMG_20170515_131731.jpg

Text a foto: Jana Jedličková


 
 

Šachový klub Garde Detva sa presadil na Majstrovstvách SR mládežeVytlačiť
 

medailisti BB kraj.jpg

Od 22. apríla 2017 sa aquapark pri Liptovskom Mikuláši stal dejiskom Majstrovstiev Slovenska v praktickom šachu mládeže jednotlivcov pre rok 2017.

V siedmich chlapčenských a aj dievčenských kategóriách štartovalo celkom 261 hráčov.

Šachový klub Garde Detva tradične reprezentovali Michal Caban do 12 rokov. So ziskom 5 bodov obsadil 13. miesto a uzatváral prvú tretinu konečného poradia. V chlapčenskej 14tke Ján Bobro s 5 bodmi skončil na 18. mieste. Nebyť ich prehier v poslednom kole, mohol byť výsledok ešte lepší.

Organizátori spojili tri najstaršie kategórie dievčat a 20 ich bojovalo v spoločnom turnaji o 3 sady medailí do 20, 18 a 16 rokov. Práve v tej najmladšej mal detviansky šachový klub aj päticu dievčat. Za víťazkou Dominikou Ferkovou z Bardejova so 6,5 bodmi sa zoradilo trio Detvaniek.

msr-2017- so štvrtou Kristínou Cabanovou (2).jpgStriebornú medailu si so 6 bodmi vybojovala Stella Sáňková, bronzová Sofia Anna Cíbiková získala 5 bodov a štvrtá sa umiestnila Kristína Cabanová so 4,5 bodmi. Katarína Bobrová so 4 bodmi skončila deviata a Tereza Halánová s jedným bodíkom dvanásta. Patrí im gratulácia!

Dievčatá zo Šachového klubu Garde Detva opäť potvrdili, že patria do slovenskej špičky vo svojej kategórii. Tradičné poďakovanie patrí trénerom, rodičom a hráčom za vzornú reprezentáciu.

MestoDetva.pngČinnosť Šachového klubu Garde Detva je spolufinancovaná z rozpočtu mesta Detva

Text a foto: Peter Fiala 


 
 

Základná škola Obrancov mieru ďakuje za podporu ich multifunkčného ihriskaVytlačiť
 

DSC_0431 (3).JPG

Foto: Riaditeľ školy Ján Gabľas oficiálne prevzal poukážku víťazného grantu od riaditeľky obchodu Miroslavy Olasovej, za účasti primátora mesta Jána Šufliarského.

Projekt s názvom „Svet plný zábavy a hier – multifunkčné ihrisko“ zapojený do programu "Vy rozhodujete, my pomáhame" Nadácie Tesco, vyhral hlasovanie zákazníkov v tunajšom regióne.

Vypracovaný projekt zameraný na úpravu ihriska za budovou I. stupňa Základnej školy, Obrancov mieru 884, Detva, smerom ku gymnastickej telocvični, hlasovacou komisiou postúpil do ďalšieho kola.

Každý zákazník, ktorý od 8. marca do 4. apríla 2017 nakúpil v ktoromkoľvek obchode spoločnosti Tesco, dostal po zaplatení jeden hlasovací žetón. Žetón vhodil do hlasovacieho boxu označeného písmenom B.

Cieľom podporeného projektu je vytvoriť multifunkčné ihrisko v areáli školy. Tento priestor by mal byť priestorom, v ktorom žiaci nájdu radosť z hry, pohybu. Snahou základnej školy je, aby žiaci po ale aj počas vyučovania trávili čas určený na pohyb, hru a učenie čo najzmysluplnejšie.

Zriadenie multifunkčného ihriska bude trvalou súčasťou športovej a pohybovej činnosti žiakov, ktorá sa bude naďalej podporovať a rozširovať.

Prostredníctvom športových aktivít budú žiaci ale i široká verejnosť nachádzať nový zmysel života a využijú zmysluplne svoj voľný čas. Telesná aktivita a pohyb sú pre fyzické i psychické zdravie detí prospešné a nevyhnutné. Podporujú rozvoj osobnosti a vôľových vlastností, upevňujú zdravie a prostredníctvom nich deti získavajú kondíciu. Zároveň si deti osvoja zásady zdravého životného štýlu. Multifunkčné ihrisko bude vybudované pre účely rôzneho športového využitia.

Spoločenstvo žiakov a pedagogických zamestnancov Základnej školy, Obrancov mieru 884, Detva, ďakuje Nadácii Tesco za finančný dar poskytnutý na vybudovanie multifunkčného ihriska. Zároveň osobitné poďakovanie za aktívnu pomoc a podporu projektu patrí všetkým zákazníkom, ktorí vhodením hlasovacieho žetónu podporili tento projekt, a tak prispeli k skvalitneniu športových aktivít žiakov v základnej škole.

„ĎAKUJEME!!!“

Text: Jaroslava Lapinová
Foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Medailu za záchranu života udelili Martinovi Ďuricovi z DetvyVytlačiť
 

Nehoda19maj2016 (2).jpg

Prezídium Slovenského Červeného kríža udelilo dňa 10. mája 2017 Medailu za záchranu života občanovi Detvy, Martinovi Ďuricovi.

Martin Ďurica sa v ten istý deň s ďalšími ocenenými dobrovoľníkmi a pracovníkmi Slovenského Červeného kríža (SČK) zúčastnil na prijatí u prezidenta Andreja Kisku.

PrezidentAndrejKiska MartinDurica.jpg

„Už je to rok, čo sme sa s Jakubom ocitli v situácii, na ktorú sa nás Slovenský Červený kríž snaží pripraviť od začiatku nášho pôsobenia v ňom - na situáciu, keď treba pomôcť druhému človeku,“ spomína Martin Ďurica na 19. máj 2016.

Vtedy Martin cestoval spolu s Jakubom Medveďom na súťaž prvej pomoci do Nových Zámkov. Ako uvádza správa SČK, na železničnom priecestí bez svetelnej signalizácie a závor vlak narazil do osobného auta. Predok auta bol stlačený a motor auta natlačený na strane spolujazdca.

JakubMedved MartinDurica (2).jpgVodiča našli preveseného dozadu za sedadlo spolujazdca. Ranený spočiatku dostatočne nedýchal a chrčal. Po napolohovaní Martinom a Jakubom sa jeho dýchanie radikálne zlepšilo, no stále nevnímal a nekomunikoval, len sem-tam otvoril oči, hýbal rukami a odtláčal Jakubove ruky držiace mu krk.

„Nikdy predtým sme spolu nikoho neošetrovali a predsa sme sa nepotrebovali na ničom dohodovať. Automaticky, bez váhania sme robili to, čo sme vedeli a čo bolo potrebné, aby sme zachránili zraneného človeka,“ spomína Martin Ďurica.

Ako reakciu na udelenú medailu Martin okrem iného uviedol: „Ďakujem, že som sa mohol dostať do veľkej červenokrižiackej rodiny, ktorá mi zmenila život a naučila ma maličkostiam ako napríklad pristaviť sa a opýtať sa, či niekto nepotrebuje pomoc.“ Poďakovať nezabudol ani Jakubovi Medveďovi zo Žiaru nad Hronom.

Foto: vľavo Jakub Medveď, vpravo Martin Ďurica. fotografie zväčšíte kliknutím na ne.

MedailazaZachranuZivota (2).jpg

Text: Zuzana Juhaniaková
Foto: súkromný archív Martina Ďuricu


 
 

Free Fight Club Detva: Osem medailí a štart medzi najlepšími zápasníkmi EurópyVytlačiť
 

IMG_6853 (2).JPG

Osem medailí a štart medzi najlepšími zápasníkmi Európy, aj to je víkendová bilancia Free Fight Clubu (FFC) Detva.

Dňa 13. mája 2017 sa uskutočnili prestížne majstrovstvá Európy asociácie ADCC (Abu Dhabi Combat Club) v Poľskom meste Poznaň, ktorá sa radí medzi najprestížnejšie asociácie zápasníckych športov. Na toto podujatie sa podarilo kvalifikovať aj Róbertovi Deličovi z Detvy, v kategórii professional do 65,9 kg, bohužiaľ medailu sa mu vybojovať nepodarilo.

„Mrzí ma, že sa mi tento krát nepodarilo získať medailu, no som veľmi rád, že sa mi podarilo ako vôbec prvému zápasníkovi dostať na tento turnaj vo váhe do 65,9 kg,“ komentoval výsledok Róbert Delič. Vysokú úroveň podľa jeho slov, bolo cítiť aj v zápasoch. „V pláne mám nominovať sa aj na budúci rok, no najprv musím vyhrať Majstrovstvá Slovenskej republiky,“ dodal Delič.

FB_IMG_1494707826881 (2).jpg

13. mája 2017 sa uskutočnil aj turnaj Sai Storm v Martine. Na tomto turnaji sa podarilo zápasníkom FFC Detva vybojovať osem medailí, čo je pre tak malé mesto veľký úspech. Alenka Gondášová vyhrala ženský kategóriu NOGI (bez kimona) a odniesla si zlato, keďže bojovala aj v kategórii GI (kimono), podarilo sa jej doniesť ešte jednu medailu a to bronz
v modrých opaskoch.

Roman Sekereš tak isto štartoval v dvoch kategóriách a vybojoval striebro a bronz v bielych opaskoch. Adrián Barkáč tiež štartoval v dvoch kategóriách, z ktorých si odniesol zlato NOGI a striebro v GI biele opasky. Michal Urban štartoval v kategórii NOGI kde vybojoval striebro. Tomáš Priadka pre ktorého bol toto jeho prvý turnaj zápasil v kategórii NOGI kde vybojoval bronz. „Všetkým gratulujem ku perfektným výsledkom,“ dodáva Róbert Delič.

Text: Róbert Delič, Zuzana Juhaniaková
Foto: archív Free Fight Club Detva, Róbert Delič


 
 

Primátor ďakoval skialpinistovi Marcovi Marcinekovi za reprezentáciu mestaVytlačiť
 

IMG_1174 (2).jpg

Počas osobného prijatia v utorok 16. mája 2017 v Detve primátor Ján Šufliarský ďakoval skialpinistovi Marcovi Marcinekovi za úspešnú reprezentáciu mesta.

Marco Marcinek je občanom Detvy, je žiakom Obchodnej akadémie v Detve a počas jarnej skialpinistickej sezóny dosiahol viacero úspechov. Počas prijatia primátorom ho sprevádzala triedna učiteľka Oľga Feješová a vedúca oddelenia školstva, kultúry a sociálnych vecí Mestského úradu Margita Gajdošová.

Marco7 (2).jpgPrimátor si so záujmom vypočul športové úspechy, ktorých sa Marco Marcinek zmocnil v ostatných mesiacoch.

Na Majstrovstvách sveta v skialpinizme 23. februára až 2. marca 2017 v Talianskom Tambre reprezentoval nielen Detvu ale aj celé Slovensko.

Počas 5. kola Slovenského pohára v skialpinizme, na 12. ročníku Memoriálu Jána Doboša, ktorý bol  dňa 4. marca, Marco obsadil 2. miesto. V kategórii juniorov do 18 rokov na Malá Fatra – Open dňa 11. marca obsadil 1. miesto.

Dňa 15. apríla na Chopku Marco obsadil 1. miesto v kategórii juniorov, na skialpinistickom maratóne -  finále Slovenského pohára.

Primátor mesta venoval Marcovi Marcinekovi na znak vďaky, okrem iného, knihu s venovaním. Poprial mu mnohé ďalšie krásne úspechy do života.

Text: Zuzana Juhaniaková
Foto: Margita Gajdošová, archív Marco Marcinek


 
 

Na 52. ročníku Folklórnych slávností pod Poľanou zažiaria mladuchy Vytlačiť
 

DSC_0098.jpg

Mladé dvojice, mladuchy a ich partneri, sa môžu prihlásiť do 20. mája 2017

24. apríl 2017 - Príležitosť ukázať sa v krásnych tradičných svadobných krojoch alebo i v novodobom svadobnom odeve inšpirovanom tradičnými prvkami, ponúkajú mladým párom organizátori Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Mladuchy a ich partneri môžu takto zviditeľniť krásu a originalitu obradového svadobného odevu rôznych oblastí Slovenska i zahraničia.

Dolnozemská nevesta IP.JPGPredvedú sa v spoločnom sprievode v nedeľu 9. júla 2017 o 11.45 h. od Rímskokatolíckeho kostola v Detve po Nám. SNP, za sprievodu ľudových hudieb a svadobných piesní.

Svadobné dvojice vytvoria aj úvodný obraz v záverečnom programe Hosť do domu, Boh do domu o 16.00 h,  ktorý bude vyvrcholením 52. ročníka slávností v Detve. O jedinečnú fotografickú a filmovú dokumentáciu sa domáci organizátori postarajú prostredníctvom vybratých fotografov. Predpokladá sa účasť 50 svadobných párov. O účasť na tomto podujatí prejavili záujem už mladé dvojice Slovákov z Maďarska, ktorých do Detvy privedie bývalá Detvanka Ruženka Egyedová, predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku.

K mladuchám odjakživa patrila aj výbava. Čím hrdšia mladucha, tým hrdšia výbava. Výstava toho, čo patrilo do tradičnej výbavy, pripraví v kultúrnom dome pri kostole zo svojej zbierky Janka Kucbeľová.  

Záujemci, mladé dvojice, sa môžu prihlásiť do 20. mája 2017. Bližšie informácie podá predsedníčka Programovej rady FSP v Detve a pripravovateľka podujatia Mladuchy.

Kontakt, email: anna.ostrihonova@detva.sk, tel: 045/3700409, mobil: 0917 491 047

Text: Anna Ostrihoňová
Foto: Tomáš Belko, Irena Polívková

 

 


 
 

Cyklocesta mesta Detva: cesta do a zo zamestnaniaVytlačiť
 

StaraDetva.jpg

Oddelenie správy majetku Mestského úradu v Detve aj v roku 2017 pokračuje vo vykupovaní pozemkov, ktoré sú pre mesto Detva strategicky dôležité a významné. Dôvodom je najmä zabezpečenie vlastníctva pozemkov pre plánované investičné akcie.

Jednou z nich je aj realizácia projektu „Cyklocesta mesta Detva - cesta do a zo zamestnania“. V prípade úspešného vyhodnotenia projektu tak mesto Detva môže získať nenávratný finančný príspevok na výstavbu cyklocesty v dĺžke cca 1,8 km, a to v úseku od mosta pri píle po kúpalisko. Po niekoľkomesačných rokovaniach s vlastníkmi sa mestu Detva podarilo dosiahnuť dohodu a v dohľadnej dobe pristúpi k uzavretiu kúpnych zmlúv na pozemky, cez ktoré má budúca cyklotrasa viesť.

V miestnych častiach Skliarovo a Stavanisko mesto pokračuje v rokovaniach s vlastníkmi pozemkov, na ktorých majú byť vybudované multifunkčné ihriská s perspektívou celoročného využívania na rôzne druhy športov a aktivít. V Lašteku má zasa vzniknúť detské ihrisko pre najmenších obyvateľov tejto lokality a zabezpečenie vhodného pozemku na jeho realizáciu patrí tiež medzi aktuálne činnosti oddelenia správy majetku Mestského úradu v Detve.

S prichádzajúcim letným obdobím sa blíži aj čas zabezpečovania letnej údržby miestnych komunikácií v Detve a jeho jednotlivých častiach či už formou asfaltovania alebo penetrovania. Ich majetkovo - právne vysporiadanie je taktiež jednou z primárnych priorít v tomto období.

V činnosti oddelenia správy majetku nemožno opomenúť ani majetkovo - právne vysporiadanie pozemkov pre účely vydania stavebného povolenia na realizáciu stavby „rekonštrukcia priepustov - mostov v miestnych častiach Piešť I. a Piešť II“.  

V tomto roku plánuje mesto Detva tiež začať s výkupom pozemkov na sídlisku Námestie mieru a ukončiť výkup pozemkov pod cestnú komunikáciu do priemyselného parku v časti Detva - Trstená.

Pracovníci oddelenia správy majetku veria, že ich snaha a práca prinesie ovocie a aj takýmto spôsobom napomôžu rozvoju a zatraktívneniu svojho mesta. 

Text: Martina Luptáková
Foto: ilustračné, Zuzana Juhaniaková


 
 

Materská škola Obrancov mieru očakáva návrat do svojich rozšírených priestorovVytlačiť
 

DSC_0369 (3).jpg

Vedúci predstavitelia mesta Detva si na kontrolnom dni 26. apríla 2017 vypočuli informáciu o priebehu prác od zhotoviteľa renovácie Materskej školy Obrancov mieru v Detve a vyjadrenie spokojnosti s pokračovaním prác zo strany vedenia materskej školy.

Jaroslav Stašák z oddelenia výstavby a životného prostredia priblížil dosiaľ uskutočnené renovačné práce na objekte materskej školy v súlade s projektovou dokumentáciou projektu Rozšírenie kapacít Materskej školy Obrancov mieru 876/5, Detva - Nadstavba. Práce sa posunuli do interiérovej časti, zateplenia obvodových stien a deliacich vnútorných stien a priečok, vnútorných inštalácií. Z rozpočtu mesta Detva bolo na projekt doteraz vynaložených 160 tisíc Eur. Investícia v zmysle verejného obstarávania je 267 965 Eur s DPH.

DSC_0352 (2).jpg

Prítomní si na kontrolnom dni okrem iného vypočuli informáciu o dočasnom pozastavení stavebných prác z dôvodu vlámania sa do objektu. Pri vlámaní došlo aj ku krádeži strojného vybavenia, čím firme zhotoviteľa páchatelia spôsobili škody na majetku.

Na tomto kontrolnom dni sa nad predloženou projektovou dokumentáciou stretli zástupcovia mesta, zástupcovia zhotoviteľa, materskej školy a poslanec mestského zastupiteľstva.

DSC_0372 (2).jpg

Prítomní prerokovali a odsúhlasili rozsah ďalších požadovaných prác na zateplenie a úpravu fasády súčasnej budovy materskej školy. Rozsah týchto prác je stanovený v hodnote 39 399 Eur. Úspora na prácach, ktoré nie je možné vykonať v tejto I. etape rekonštrukcie, je 20 tisíc Eur. Stavba si teda vyžaduje navýšenie finančných prostriedkov vo výške 19 399 Eur.

Oddelenie výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Detve predložilo tento návrh na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Detve, ktoré dňa 2. mája 2017 neschválilo navrhnutú aktualizáciu rozpočtu mesta Detva na rok 2017 na zabezpečenie investičnej akcie mesta Nadstavba VI. Materská škola na ulici Obrancov mieru, teda súčasná budova materskej školy zostane nateraz bez zateplenia a novej fasády.

„Veľmi sa tešíme na nové priestory a hlavne na to, že budeme mať konečne pri každej triede stabilnú spálňu pre deti,“ uviedla za kolektív Materskej školy Obrancov mieru riaditeľka Jana Chalaničová. Ako podotkla, doteraz v ich materskej škole ako v jedinej v Detve ešte každý deň rozkladali lehátka. Riaditeľka dúfa, že nové priestory splnia očakávania, a že sa im potešia nielen deti, ale aj ich rodičia.

Skonštatovala, že ich mrzí, že finančné prostriedky nie sú postačujúce aj na rekonštrukciu priestorov v starej časti budovy, ako to bolo navrhnuté.

„Chceli by sme sa touto cestou poďakovať všetkým, ktorí nám držali palce v tejto neľahkej situácii, chápali nás, podporovali a pomáhali nám,“ zdôraznila riaditeľka Jana Chalaničová a dodala: „ďakujeme mestu Detva, že nám umožnilo rozšíriť priestory materskej školy formou nadstavby, všetkým rodičom za pochopenie a hlavne pani riaditeľke Katke Masárovej, ako aj všetkým zamestnancom Materskej školy A. Bernoláka v Detve, za ich pomoc, ústretovosť a trpezlivosť."

Predpokladané dokončenie a odovzdanie zrenovovanej Materskej školy Obrancov mieru
do užívania je v 23. pracovnom týždni, teda v prvej polovici mesiaca júna 2017.   

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Ako oslavovali Deň Zeme deti v Materskej škole na Nám. SNP v DetveVytlačiť
 

DSCN0818 (2).JPG

Dňa 26. apríla 2017 oslávili deti z Materskej školy na Námestí SNP „Deň Zeme“.

Oslavy začali slávnostným sprievodom po meste, počas ktorého deti odovzdávali okoloidúcim propagačné materiály týkajúce sa separovania a minimalizácie odpadu. Na námestí ich čakali rôzne súťažné disciplíny zamerané na ochranu životného prostredia. Deti sú naša budúcnosť. Je dôležité, aby vnímali a snažili sa riešiť určité problémy našej Zeme.

„Za pomoc ďakujeme skautom z Akataleptik Detva a žiakom 8. ročníka Základnej školy Ul. Kukučínova, Detva“

Text: Lucia Zlatoňová
Foto: Silvia Šufliarska


 
 

Pozývajú rodiny Podpoľania na celodenný program Biosférickej rezervácie Vytlačiť
 

kolaz.jpg

Oddychový, zábavný a náučný program pre rodiny žijúce okolo majestátnej Poľany pripravila na sobotu 27. mája 2017 Koordinačná rada Biosférickej rezervácie Poľana.

Na Poľane bude hudba, tanec, voľba Kráľovnej, hry pre deti i dospelých, besedy a história.

Deň otvorených dverí Biosférickej rezervácie Poľana

Horský hotel Poľana - Hriňová/ Prírodná pamiatka Kalamárka - Detva

SOBOTA 27. mája 2017

9.30 - 19.00

Kultúrny program s názvom Výsosť Poľany, vzdá hold žitému folklóru z Podpoľania. Poniky pre deti pripravili divadelné predstavenie ochotníckeho divadla Vladária s rozprávkou O troch grošoch.

Začne unikátny 1. ročník voľby Kráľovnej Poľany. Súťaž má vzdať poklonu a úctu Podpolianskym ženám, materstvu, múdrosti, pracovitosti a skromnosti.

„Pozývame všetkých milovníkov prírody a kultúry, aby prišli 27. mája k Horskému hotelu Poľana. Zároveň žiadame návštevníkov, aby uprednostnili pešiu turistiku, podľa možnosti cez Národnú prírodnú pamiatku Vodopád Bystrého potoka (zelená turistická značka) a Prírodnú pamiatku Kalamárka (červená turistická značka), kde je pre nich pripravený program s ukážkami horolezectva a archeológie s odborníkom Romanom Hrončiakom o 9.30 a 11.30,“ srdečne pozýva Vladimíra Fabriciusová, riaditeľka Správy Chránenej krajinnej oblasti – Biosférickej rezervácie Poľana.

Interaktívna ponuka programu

a informácií o Dni otvorených dverí Biosférickej rezervácie je pre návštevníka tu: http://www.chkopolana.eu/biosfericka-rezervacia/den-otvorenych-dveri-biosferickej-rezervacie-polana/

Text: Zuzana Juhaniaková
Foto: archív Správa CHKO BR Poľana, Zuzana Juhaniaková


 
 

Mesto pracuje na viacerých projektochVytlačiť
 

DSC_0832 (2).jpg

Apríl 2017 - Pracovníci Mestského úradu v Detve za prvé štyri mesiace roku 2017 pripravili, predložili a pripravujú žiadosti o finančnú podporu aktivít mesta Detva. Medzi nimi sú projekty z nasledovných oblastí:

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

V oblasti ochrany životného prostredia sú to projekty, opätovne predložené na Environmentálny fond a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, zamerané na zníženie energetickej náročnosti budov Základnej školy J. J. Thurzu A. Bernoláka 20, Detva, materských škôlok na ulici M. R. Štefánika a A. Bernoláka a zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Detve. V prípade podpory týchto žiadostí, realizáciou projektov sa v týchto budovách znížia náklady na spotrebu elektrickej energie, plynu, na prípravu teplej úžitkovej vody a na vykurovanie. Zároveň bude realizovaná rekonštrukcia budov priamo súvisiaca s cieľmi výziev. Žiadosti sú aktuálne v procese hodnotenia.

Mesto Detva v januári 2017 opätovne podalo žiadosť na sanáciu čiernej skládky pod cintorínom a s tým súvisiace terénne úpravy, odvoz a likvidáciu odpadu.

VZDELÁVANIE

V oblasti vzdelávania mesto predložilo, v spolupráci s riaditeľmi a pracovníkmi základných škôl, projektové zámery na skvalitnenie vzdelávacieho procesu, na vybavenie učební a s tým priamo súvisiace stavebné úpravy pre Základnú školu Kukučínova 480/6, Detva, Základnú školu Obrancov mieru 884/23, Detva a Základnú školu J. J. Thurzu A. Bernoláka 20, Detva. Tieto tri základné školy sú oprávnenými v rámci vyhlásenej výzvy. Projektové zámery sú v hodnotení. V prípade schválenia niektorého z projektových zámerov budú pracovníci Mestského úradu v Detve následne spracovávať žiadosť o nenávratný finančný príspevok.

SOCIÁLNA OBLASŤ

V sociálnej oblasti bol mestu Detva, v rámci národného projektu Terénna sociálna práca v obciach, schválený projekt na pokračovanie vykonávania terénnej sociálnej práce v Detve.

Okrem uvedených projektov mesto predložilo žiadosť o finančnú podporu na menšie projekty, napr. usporiadanie 52. ročníka Folklórnych slávností v Detve, zakúpenie nového organu pre Dom smútku, dokončenie revitalizácie parku na ulici Obrancov mieru, dotáciu na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie a ďalšie.

V súčasnosti mesto pripravuje projektové dokumentácie a podklady k spracovaniu žiadostí o finančnú podporu zamerané na revitalizáciu vnútrobloku, teda verejné priestranstvá, na ulici A. Hlinku, vybudovanie cyklocesty od kúpaliska po pílu, kamerový systém mesta a detské ihriská.

Pracovníci Mestského úradu v Detve projekty predkladajú na aktivity, ktoré sú v súlade s programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Detva schváleného Mestským zastupiteľstvom v Detve.

Sú to aktivity, ktorých realizáciu by mesto muselo financovať v plnej výške z vlastného rozpočtu. Každá schválená finančná dotácia je príspevkom do mestského rozpočtu a za ušetrené peniaze v rozpočte mesta je možné následne zrealizovať ďalšie aktivity. Je dôležité byť si vedomí, že na dotáciu nie je právny nárok.

Prehľad už spracovaných žiadostí za rok 2017

Text: Anna Golianová
Foto: ilustračné, Zuzana Juhaniaková


 
 

Centrum voľného času Trend pripravilo futbalové šance pre mladých z celého okresuVytlačiť
 

IMG_8975 (2).JPG

Okresné kolo vo veľkom futbale žiakov stredných škôl

Dňa 27. apríla 2017 sa na futbalovom štadióne v Detve konalo Okresné kolo vo veľkom futbale žiakov Stredných škôl, kde si sily zmerali žiaci Gymnázia Detva s rovesníkmi zo Spojenej školy Detva. Po víťazstve 4: 2 si chlapci z Gymnázia Detva zabezpečili postup na Regionálne kolo, ktoré malo byť 28. apríla na futbalovom štadióne vo Zvolene.

IMG_8970 (2).JPG

Hlavným organizátorom bolo Centrum voľného času (CVČ)Trend v Detve, ktoré hráčom gratuluje k víťazstvu a drží palce.

 

Okresné kolo v malom futbale žiakov základných škôl

IMG_8948 (2).jpg

Dňa 27. apríla sa na futbalovom štadióne Mestského futbalového klubu Detva a na Základnej škole J.J.Thurzu konalo okresné kolo v malom futbale žiakov Základných škôl.

Zúčastnilo sa ho deväť škôl okresu Detva: ZŠ Kukučínova Detva, ZŠ A. Vagača Detva, ZŠ Obrancov mieru Detva, ZŠ J.J.Thurzu Detva, ZŠ Kriváň, ZŠ Detvianska Huta, ZŠ Vígľaš, ZŠ Školská Hriňová.

IMG_8988 (2).jpg

Víťazom a zároveň postupujúcim družstvom sa stali žiaci Zš s Mš Školská Hriňová, striebro si odniesli chlapci zo Zš J.J. Thurzu Detva po penaltovom rozstrele 3:2.

IMG_8992 (2).jpg

Na treťom mieste sa umiestnili žiaci ZŠ Kukučínova Detva. Všetkým patrí blahoželanie. Podujatie organizovalo CVČ Trend Detva.

 

Školské majstrovstvá okresu Detva v malom futbale žiačok Futbal Cup

IMG_8938 (2).JPG

Dňa 25. apríla 2017 prebiehali Školské majstrovstvá okresu Detva v malom futbale žiačok Základných škôl Futbal Cup za účasti siedmich Základných škôl okresu.

IMG_8939 (2).JPG

Víťazom a postupujúcim na Regionálne kolo sa stali žiačky Základnej školy s materskou školou Školská Hriňová. Patrí im blahoželanie. Na 2. mieste skončili dievčatá zo Základnej školy Vígľaš a bronz si odnášaju žiačky zo Základnej školy v Detvianskej Hute.

Text a foto: Yveta Unterfrancová


 
 

Pozývajú na kultúrno spoločenské stretnutie Pozdravenie mája Vytlačiť
 

tri (2).jpg

Výbor Jednoty dôchodcov na Slovensku - Základná organizácia Detva, pozýva spoluobčanov na kultúrno - spoločenské stretnutie pod názvom Pozdravenie mája, ktoré sa uskutoční v pondelok 1. mája 2017 o 14.00 hod. pred Domom kultúry A. Sládkoviča v Detve, na ulici Obrancov mieru.

"Príďte sa spoločne zabaviť a pozdraviť významné májové dni," pozývajú organizátori.

Text: Soňa Strelcová
Ilustračné foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Vyjadrenie mesta Detva k článku poslanca Romana Vrťa Kauza „štrky„ otriasajú Detvou!Vytlačiť
 

Cesta (2).jpg

24. apríl - V tomto článku poslanec Roman Vrťo, zavádzajúco a nepravdivo informuje verejnosť o kontrole použitia štrkodrvy a zisteniach uvedených v kontrole. Za každodenný a bežný chod Technických služieb zodpovedá konateľ spoločnosti, ktorý bol vymenovaný na základe schválenia poslancov mestského zastupiteľstva.

V Technických službách Detva je zriadená Dozorná rada, ktorá dohliada na konateľa a na jeho podnikateľskú činnosť. Členovia Dozornej rady nahliadajú do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti Technických služieb a kontrolujú, či podnikateľská činnosť sa uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi a stanovami. Práve na návrh poslanca Romana Vrťa boli zvolení za členov Dozornej rady poslanec BBSK Miroslav Suja a poslanci mestského zastupiteľstva Imrich Sekereš a Jozef Výbošťok.

Primátor mesta s týmito členmi Dozornej rady nesúhlasil a preto nepodpísal toto uznesenie. Aj napriek tomu Roman Vrťo spolu s jeho poslancami na ďalšom zasadnutí mestského zastupiteľstva opätovne zvolili uvedené osoby za členov Dozornej rady. Títo členovia Dozornej rady za doterajšieho pôsobenia nepodali návrhy na zlepšenie činnosti a hospodárskych výsledkov Technických služieb. Ak poslanci a Dozorná rada mali podozrenia na nehospodárne nakladanie s majetkom mesta ako v článku uvádza Roman Vrťo, mali povinnosť podať trestné oznámenie na konateľa spoločnosti prípadne na iné osoby.

Pri kontrole použitia štrkodrvy na mestské komunikácie kontrolór mesta zistil, že štrkodrva sa  nerozviezla len na mestské cesty, ale aj na súkromné stavby a nehnuteľnosti ku kolibe na Kriváň a do Budinej. Obyvatelia mesta sa primátora pýtajú, či je náhoda, že štrky sa odviezli k stavbám a nehnuteľnostiam, ktoré môžu mať blízko k niektorým členom Dozornej rady a niektorým poslancom? Je to náhoda? Pán Roman Vrťo by sa mal zamyslieť, či práve on nie je zodpovedný za to, že sa štrkodrva nevozila len na mestské cesty, ale aj na súkromné pozemky.

Nie je pravda, že primátor neurobil kroky na riešenie a nápravu vzniknutej situácie. Primátor prijal na Valnom zhromaždení viaceré uznesenia, ktorými uložil konateľovi riešiť situáciu v Technických službách. Dozorná rada nezistila v Technických službách nedostatky a nehospodárne nakladanie s majetkom mesta a schválila účtovnú závierku za rok 2015. Primátor naopak neschválil účtovnú závierku za rok 2015 a prikázal vykonať audit Technických služieb.

Primátor dal konateľovi Technických služieb finančný postih a neboli mu vyplatené odmeny. Konateľovi boli uložené opatrenia na nápravu zistených nedostatkov. Konateľ má do 30. apríla 2017 určiť konkrétnych pracovníkov zodpovedných za škody vzniknuté mestu Detva a vyvodiť voči nim opatrenia v zmysle Zákonníka práce.

Správu z kontroly má prerokovať Dozorná rada a potom Valné zhromaždenie. Ak sa po prerokovaní Správy z kontroly potvrdí zodpovednosť konateľa Technických služieb za zistenia, vyvodí primátor zodpovednosť aj voči konateľovi Technických služieb v zmysle platných právnych noriem.

Za úhradu faktúr za kúpu a rozvoz štrkodrvy zodpovedá na mestskom úrade Oddelenie výstavby a životného prostredia. Primátor voči zodpovedným zamestnancom tohto oddelenia už vyvodil zodpovednosť v zmysle Zákonníka práce.

Z uvedeného je zrejmé, že primátor nič alibisticky nezametá pod koberec, ako hovorí poslanec Roman Vrťo, ale po prejednaní kontroly vyvodil a vyvodí zodpovednosť voči zodpovedným osobám. Vyvodí aj poslanec Roman Vrťo zodpovednosť voči sebe a voči poslancom, ktorých on nominoval do Dozornej rady Technických služieb alebo sa bude alibisticky vyhovárať na mesto? Vzdajú sa títo poslanci svojho poslaneckého mandátu?

Text a ilustračné foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Na majstrovstvá vo volejbale prišli žiaci z celého SlovenskaVytlačiť
 

IMG_8484 (2).jpg

Majstrovstvá Slovenskej republiky žiakov základných škôl  pre školský rok 2016/17

V dňoch 11. apríla a 12. apríla 2017 sa v športovej hale v Detve konali Školské majstrovstvá SR vo volejbale žiakov základných škôl.

Víťazom a školským majstrom Slovenska sa stali žiaci zo Základnej školy na Karpatskej ulici vo Svidníku, ktorí si vo finále poradili so žiakmi zo Základnej školy Gorzdova Púchov  2:1 na sety.

IMG_8608 (2).jpg

Podujatia sa zúčastnilo 106 žiakov a 16 vedúcich. Bronzové medaily si odniesli žiaci zo Základnej školy v Komárne keď vyhrali nad rovesníkmi zo Základnej školy Strážske.

Turnaj slávnostne otvoril a študentov v Detve privítal pán zástupca primátora mesta Detva Ladislav Bódi.

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva vedy a výskumu SR a Slovenská asociácia športu na školách. Hlavným usporiadateľom bolo Centrum voľného času Trend (CVČ) v Detve. Podujatia sa zúčastnilo osem škôl z celého Slovenska, každý kraj mal svoje zastúpenie: Banskobystrický kraj reprezentovali žiaci Základnej školy Slobody v Poltári, Košický kraj žiaci zo Základnej školy Mierová Strážske, Prešovský kraj Základná škola Karpatská Svidník, Žilinský kraj Základná škola Martinská Žilina, Trnavský kraj Základná škola Trnavská Kúty, Bratislavský kraj Základná škola Malacky, Trenčiansky kraj Základná škola Gorazdova Púchov, Nitriansky kraj Základná škola Komárno.

O program sa postarali Detský folklórny súbor Podpoľanček a Crazy - Rock Detva.

Text a foto: Yveta Unterfrancová


 
 

Zahájili turistickú sezónuVytlačiť
 

P4024858 (3).JPG

Tohtoročná jar pripravila veľmi teplé počasie a priala turistom na zahájení turistickej sezóny.

Ráno 2. apríla 2017 o 10.00 hod. sa zišli turisti Klubu slovenských turistov Detva na autobusovej stanici a vyviezli sa na Stavanisko. Odtiaľ po červenej značke lesným chodníčkom prešli popod dolné skaly na Kalamárku ku chatke Ruženka. Predseda  turistického zväzu Juraj Kalamár privítal všetkých milovníkov prírody. Zaželal do novej turistickej sezóny všetkým veľa šťastných turistických kilometrov a sľúbil, že „spoločne splníme všetky naplánované akcie.“ Na pamiatku otvorenia si turisti urobili pred chatkou spoločnú fotografiu.

Ohník už bol pri chatke pripravený a turisti si postupne opekali pripravené klobásy a domácu slaninku. Po občerstvení sa turisti rozišli na krátke jarné prechádzky po okolí Kalamárky. Niektorí išli obísť dolné skaly a obdivovať skalolezcov, iní išli lesným chodníčkom na Králičku, odkiaľ sa tešili výhľadu do širokého okolia Zvolenskej kotliny. 

Slnečné počasie sprevádzalo turistov aj cestou z Kalamárky a sľubovalo úspešnú turistickú sezónu.

MestoDetva.pngPodujatie bolo spolufinancované s rozpočtu mesta Detva.

Text: Alena Matúšková
Foto: Jozef Gažo


 
 

7. výzva pre záujemcov o získanie certifikátu Regionálny produkt Podpoľanie ® Vytlačiť
 

RegionalnyProduktPodpolanie.jpg

Občianske združenie Podpoľanie vyhlasuje 7. výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky Regionálny produkt Podpoľanie ®

Obdobie vyhlásenia výzvy je od 3. apríla 2017 - 3. mája 2017

Žiadosti spolu s prílohami  je možné predkladať v kancelárii OZ Podpoľanie od 3. apríla 2017 do 3. mája 2017.

Bližšie informácie záujemcovia nájdu na stránke Regionálny produkt Podpoľanie www.produkt.podpolanou.sk

Text: Dominika Petrincová, Zuzana Juhaniaková
Obrázok: www.podpolanou.sk


 
 

V obradnej sieni uvítali najmenších občanov Vytlačiť
 

DSC_1322 (2).jpg

Piatkové popoludnie 7. apríla 2017 patrila obradná sieň mesta Detva najmladším obyvateľom, ktorí ju navštívili spolu s rodičmi a starými rodičmi.

Cieľom tohto stretnutia boli dve, v tomto roku prvé spoločné ,,Uvítania detí do života ˮ a tak zachovanie milej a dlhoročnej tradície týchto občianskych slávností, ktoré majú v rámci občianskych obradov a slávností, ktoré organizuje Zbor pre občianske záležitosti (ZPOZ) v Detve, už svoje stabilné miesto.DSC_0148 (4).jpg

.

DSC_0038 (3).JPG

V úvode všetkých privítala pani Anna Kucejová, tajomníčka Zboru pre občianske záležitosti. K spríjemneniu obidvoch uvítaní prispeli aj účinkujúci členovia ZPOZ-u a malí škôlkári z Materskej školy Obrancov mieru svojim milým programom.  

DSC_0129 (2).jpg

Po slávnostnom príhovore primátora Jána Šufliarského, mu potom postupne predstavila matrikárka Anna Salvová rodičov a ich deti, ktoré sa narodili v mesiacoch september až december v minulom roku.

DSC_0106 (2).jpg

Rodičia malých ratolestí sa podpísali do pamätnej knihy a prevzali si z rúk primátora kvetinový darček a malú pozornosť, ktorá im bude pripomínať toto stretnutie. Na záver nasledovalo spoločné fotenie so všetkými prítomnými rodičmi a deťmi.

Pekné prostredie obradnej siene, príjemná hudba, nežné piesne a milé slová dodali tomuto stretnutiu sviatočnú atmosféru.

DSC_0005 (2).jpg

V slávnostnej a radostnej atmosfére bolo spolu uvítaných do života  21 detí: Kristína Fekiačová, Dávid Nôta, Jakub Loška, Mário Lupták, Ján Vreštiak, Lia Mitterová, Viktor Behmer, Jakub Baláž, Ján Ľupták, Sebastian Samek, Michal Debnár, Lea Somorová, Lukáš Gonda, Emma Ďuríčková, Lucia Mócová, Veronika Lučanská, Jakub Fekiač, Stanislav Matuška, Martin Murín, Natália Purdeková, Sofia Babuchnová.

DSC_1320 (2).jpg

Text: Anna Kucejová
Foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

750 detí v Detve sa zapojilo do Dňa Zeme 2017Vytlačiť
 

DSC_0166 (3).jpg

Dňa 20. apríla 2017 Súkromné Centrum voľného času (CVČ) Majačik zorganizovalo v spolupráci so Základnou školou J.J. Thurzu v Detve aktivity k Dňu Zeme pre žiakov všetkých základných škôl v Detve.

DSC_0003 (2).jpg

Na devätnástich stanovištiach žiaci získali mnoho informácii o lesných drevinách, ochrane lesa, včelárstve, rezbárstve, štepení stromčekov, recyklácii a lesných škodcoch. Zasúťažili si v pílení dreva na drevenej koze, v pexese, v chôdzi na drevených chodúľoch a v hádzaní šiškami na cieľ.

Spoznávali zvuky a stopy zvierat, pozreli si poľovnícke trofeje, lapače na lykožrúta smrekového, zahrali sa Logico piccolo a každý žiak si z akcie odniesol kopec informácii, ale aj vlastnoručne vyrobený lesný pracovný list.

DSC_0058 (2).jpg

.

DSC_0129 (2).jpg

.

DSC_0264 (2).jpg

.

DSC_0193 (2).jpg

.

DSC_0019 (2).jpg

.

DSC_0231 (2).jpg

.

DSC_0241 (2).jpg

.

DSC_0064 (2).jpg

.

DSC_0269 (2).jpg

.

DSC_0112 (2).jpg

.

DSC_0246 (2).jpg

Cieľom týchto aktivít bolo vzbudiť záujem detí o životné prostredie, že je to niečo, čo sa nedá kúpiť za peniaze a aby pochopili, že ak chcú žiť zdravo, musia sa o životné prostredie starať a chrániť ho.

Záverom chcú organizátori poďakovať všetkým, ktorí sa na tejto aktivite pre 750 detí podieľali: Lesnému závodu Kriváň, mestu Detva, Základnej škole J.J. Thurzu, Slovenskému zväzu včelárov v Detve, Správe Chránená krajinná oblasť – Biosférická rezervácia Poľana, OZ Aktívne mesto, rezbárovi Milanovi Malčekovi, Jozefovi Ostrihoňovi a všetkým základným školám v Detve.

DSC_0139 (2).jpg

MestoDetva.pngPodujatie bolo spolufinancované z rozpočtu mesta Detva.

 

Text: Mária Lešáneková
Foto: Zuzana Juhaniaková

 


 
 

Vyrezávané kríže nech zostanú dedičstvom generácií Vytlačiť
 

DetvianskyKrizMesto.jpg

Apríl 2017 - Do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska by mali zaradiť aj Drevené vyrezávané kríže z Podpoľania.  

Drevené vyrezávané kríže - symboly kresťanskej viery, zároveň diela miestnych ľudových majstrov, sú považované za jedinečnú súčasť kultúrneho dedičstva Detvy, Hriňovej a obcí Podpoľania. Vyrábané sú ručne z dreva, najmä dubového, ktoré bolo kedysi na Podpoľaní aj základom ľudového staviteľstva. Zdobené sú vruborezom, dekor býva často  farebne kolorovaný.  

DSC_0709 (4).JPG

Už autor prvej monografie o Detve (1905) - Karol Anton Medvecký - vyzdvihol tieto ľudovoumelecké prejavy. Významného ocenenia sa im dostalo aj  v roku 1934, keď český výtvarný umelec Otakar Štáfl prišiel s myšlienkou založiť Symbolický cintorín obetiam hôr na Popradskom plese, pričom sa inšpiroval práve detvianskymi vyrezávanými krížmi.

Na historickej fotografii je Štefan Melich - Klimo pri výrobe dreveného kríža. Fotografia je z rodinného archívu Mikuláša Purdeka.

Štefan Melich-2 (2).jpgVšeobecne sú známe a aj v odbornej literatúre sú uvádzané ako detvianske vyrezávané kríže. Do širšieho povedomia vstúpili aj zásluhou starších výrobcov, menovite najmä Štefana Melicha – Klima a bratov Jozefa a Jána Fekiača. Kríže na cintoríne v Detve a tri prícestné sú evidované i v Registri národných kultúrnych pamiatok Slovenska. Prícestné vyrezávané kríže sú dnes bohato zastúpené aj v Hriňovej, obciach Látky, Detvianska Huta, Korytárky, Kriváň, Podkriváň, ojedinele aj v Dúbravách, Vígľašskej Hute - Kalinke a inde. Už len torzá podobných náhrobných krížov sa zachovali v Klokoči a Michalkovej. Prebiehajúce mapovanie krížov na Podpoľaní odhaduje ich celkový počet na viac ako 150. Po roku 1989 sa kríže z Podpoľania dostali aj na iné miesta Slovenska i v zahraničí.  

 

Mesto Detva, spolu s mestom Hriňová a Národopisnou spoločnosťou Slovenska s podporou Koordinačného združenia pre rozvoj mikroregiónu Podpoľanie predložili návrh na zaradenie vyrezávaných krížov do Reprezentatívneho zoznamu diel nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.

Stalo sa tak konsenzom, keď zástupcovia Detvy súhlasili s tým, aby nominačný návrh bol podaný pod názvom Drevené vyrezávané kríže z Podpoľania.

22 Prícestný kríž na Poliankach v Detve, po obnove. Foto Anna Ostrihoňová, 2016.JPGPodľa detvianskej etnologičky Anny Ostrihoňovej, ktorá iniciovala túto myšlienku, už v roku 2009 (podobne aj ďalších prejavov z Podpoľania) a v súčasnosti tiež koordinovala a finalizovala spracovanie nominačného návrhu, ide o spoločný záujem deklarovaný aj v písomnej podobe.

Za Hriňovú sa na spracovaní návrhu, zároveň aj na mapovaní krížov aktívne podieľal etnológ Michal Machava. Dôležitý súhlas s nomináciou vyjadrili zo súčasných výrobcov krížov a realizátorov obnovy z Detvy Jozef Krnáč, Mikuláš Purdek, Ján Môťovský, Milan Malček, Ondrej Vrťo, z Hriňovej Jozef Ďurica, Jozef Hukeľ, z Korytárok Štefan a Ján Ľupták.

Oni i ďalší svojou tvorbou nadväzujú na starších majstrov, často aj rodinných predkov, a rovnako sú významní aj v ďalšom uchovávaní týchto prvkov. Za poskytnutie archívnych fotografií k návrhu patrí poďakovanie Podpolianskemu múzeu v Detve a Mikulášovi Purdekovi; za film o krížoch a poskytnutie licencie autorovi Jozefovi Weisovi zo Zvolena, za odbornú externú spoluprácu a podporu Prof. Zuzane Beňuškovej. Fotografie zo súčasnosti realizovali a poskytli Anna Ostrihoňová a Michal Machava. Dôležitou súčasťou návrhu sú aj opatrenia za účasti spoločenstva, ktoré majú prispieť k ďalšiemu uchovaniu a širokému sprístupnenie týchto prvkov. 

O výsledku nominácie drevených vyrezávaných krížov z  Podpoľania do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, prípadne ďalších aktivitách, bude verejnosť informovaná.                                            

Text a foto: Anna Ostrihoňová
Foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Víťazov 1. hokejovej ligy HC 07 Detva prijal primátor DetvyVytlačiť
 

DSC_1267 (2).jpg

Primátor mesta Ján Šufliarský odovzdal ďakovné listy hráčom a vedeniu hokejového klubu na prijatí 5. apríla 2017 v obradnej sieni mesta Detva.

Primátor Ján Šufliarský zablahoželal víťazom 1. hokejovej ligy za úspech, ktorý dosiahli v hokejovej sezóne 2016/2017 a v príhovore poďakoval hráčom a vedeniu klubu HC 07 Detva za vynikajúce športové výkony a úspešnú reprezentáciu mesta Detva.

DSC_1225 (3).jpg

„Stali ste sa veľkými vzormi pre mladých detvianskych hokejistov,“ zdôraznil primátor.

DSC_1205 (2).jpg

Poďakoval im aj v mene všetkých hokejových fanúšikov, ktorí ich chodia na ich hokejové zápasy povzbudzovať. Taktiež ocenil ich skvelé výkony a výsledky v súčasne prebiehajúcej súťaži play-out Tipsport ligy a poprial im veľa úspechov v ďalších hokejových zápasoch o postup do najvyššej súťaže ľadového hokeja Extraligy.

DSC_1217 (2).jpg

Ako spomienku na slávnostnú chvíľu v obradnej sieni a víťazstvo v 1. hokejovej lige dostali od mesta pamätný sklenený puk. Hráčov pozdravil vinšujúcou piesňou z vlastnej tvorby heligonkár a verný fanúšik Jozef Uhrin.

DSC_1248 (2).jpg

.

DSC_1184 (2).jpg

Po slávnostnom prijatí primátor pozval vedenie a hráčov hokejového klubu HC 07 Detva na slávnostný obed.

Mesto Detva gratuluje a ďakuje mužstvu a vedeniu hokejového klubu HC 07 Detva, hráčom Ivanovi Brveníkovi, Frederikovi Fekiačovi, Patrikovi Fekiačovi, Viktorovi Fekiačovi, Radoslavovi Gáborovi, Danielovi Gachulinecovi, Rastislavovi Gašparovi, Lukášovi Hrušíkovi, Patrikovi Huňadymu, Dominikovi Jendroľovi, Petrovi Lunterovi, Adriánovi Mačkovičovi, Filipovi Orčíkovi, Jurajovi Petrovi, Františkovi Poliačekovi, Vilimovi Rosandičovi, Lukášovi Říhovi, Jozefovi Sládokovi, Braňovi Srnkovi, Filipovi Šedivému, Martinovi Šimonovi, Stanislavovi Škorvánekovi, Tomášovi Škvaridlovi, Tomášovi Törökovi, Michalovi Valjentovi, Dávidovi Vídelkovi, Ivanovi Zorvanovi, Jakubovi Žilkovi. Trénerovi Miroslavovi Chudému, asistentovi trénera Tomášovi Chlebničanovi, vedúcemu mužstva Jozefovi Lakotovi a prezidentovi klubu Róbertovi Ľuptákovi.

DSC_1291 (2).jpg

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Zákaz ťažby: Obvodný banský úrad zastavil konanieVytlačiť
 

Mesto Detva v mene občanov s potešením víta rozhodnutie Obvodného banského úradu Banská Bystrica zo dňa 3. apríla 2017 o zastavení konania na určenie dobývacieho priestoru v Detve v lokalite Biely vrch.

Obvodný banský úrad Banská Bystrica dňa 12. októbra 2016 zamietol určenie dobývacieho priestoru v Detve. Spoločnosť A1 RE s.r.o. sa proti tomuto rozhodnutiu Obvodného banského úradu odvolala na Hlavný banský úrad v Banskej Štiavnici. Ten toto rozhodnutie zrušil a vrátil Obvodnému banskému úradu na nové prejednanie a rozhodnutie.

Mesto Detva v zhode s obcou Dúbravy dňa 25. novembra 2016 potvrdili svoje zamietavé stanovisko voči ťažbe a podporili októbrové rozhodnutie Obvodného banského úradu Banská Bystrica nepovoliť dobývacie územie v lokalite Biely vrch v Detve.

Obvodný banský úrad opäť, aj 3. apríla 2017 rozhodol, že zastavuje konanie na určenie dobývacieho priestoru v Detve.  

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Klub dôchodcov č. 3 usporiadal Stolnotenisový turnaj dvojhierVytlačiť
 

V sobotu 1. apríla 2017 sa stretli športovci Klubu dôchodcov č. 3, aby si zmerali sily v stolnom tenise. Súťaži sa zúčastnilo dvadsaťštyri mužov a šesť žien.

Občerstvenie a pohostenie súťažiacich sa postarali šéfkuchári Jozef Černák, Ján Melicher a  kuchárky a cukrárky Mária Petrincová, Anna Slovíková, Margita Šinková, Blanka Potókiová a obe Márie Kováčikové.

Súťaž prebiehala v telocvični Základnej školy Obrancov mieru, s ktorou Klub č. 3 spolupracuje, členovia klubu naoplátku upevnili stolnotenisové stoly, na ktorých sa hral stolnotenisový turnaj.

Na 1. mieste sa umiestnili všetky súťažiace členky klubu Eva Ďuricová, Anna Drozdíková, Margita Poláková, Marcela Vašíčková, Elena Goldschmidová a Darina Balážová.

V kategórii mužov prvenstvo obhájil vlaňajší víťaz Anton Vojtko, 2.miesto obsadil Július Feješ a na 3. mieste sa umiestnil Stanislav Krupa.

Po skončení stolnotenisového turnaja si všetci účastníci posedeli v priestoroch klubu pri dobrom guľáši a sladkých koláčoch. Všetci súťažiaci sa už tešia na budúce podujatia Klubu č. 3.

Text: Pavel Golian, Zuzana Juhaniaková
Foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Nálezy v Lúčnej štvrti prepíšu históriu DetvyVytlačiť
 

Foto: Archeológ Roman Hrončiak vo vnútri niekdajšieho obydlia.

Detva 28. marca 2017 - Praveká Detva v posledných marcových dňoch 2017 významnejšie poodhalila závoj svojich tajomstiev, v Lúčnej štvrti archeológovia odkryli pôdorys prvého domu.

Archeologická spoločnosť z Banskej Bystrice, ktorá skúma parcelu pod budúcim rodinným domom, našla význačný nález.

Po odstránení ornice sa ukázal pôdorys obytného domu, ktorý bol široký 5 metrov a dlhý 8 a pol metra.

Foto: Dom, ktorého viditeľný pôdorys odkryli v Lúčnej štvrti, mohol vyzerať približne takto.

Je to osídlenie zo záveru doby bronzovej teda približne okolo roku 1000 pred Kristom, ozrejmil skúmajúci archeológ Roman Hrončiak. Vedúcim výskumu je Martin Kvietok.

Tento objav je podľa archeológa významný nielen pre Detvu ale aj pre celý región. „Také niečo sa nenašlo ani na Kalamárke z doby bronzovej,“ dodal Roman Hrončiak. Archeológ očakával praveké sídliskové jamy, nález obydlia ho však veľmi prekvapil. Potvrdila sa kolová stavba so stenami vyplnenými výmazom z prútia a hlinovej mazanice. Obydlie zrejme malo slamenú strechu.

„Zachytili sme stopy po tých koloch a žľaby, ďalej sa tu našli rôzne sídliskové objekty“ priblížil archeológ. Na parcele v blízkosti pravekého obydlia identifikovali tri väčšie jamy s priemermi vyše dvoch metrov a viacej menších objektov.

Nález je významný v tom, že doteraz boli v Detve nájdené len jamy, ktoré sa nedali interpretovať ako obydlie. Teda prvýkrát sa v Detve potvrdilo obydlie, kde ľudia priamo bývali a to v časoch tisíc rokov pred Kristom. Teda približne v čase známeho biblického kráľa Dávida a jeho syna kráľa Šalamúna.

Existenciu pravekej osady v Lúčnej štvrti potvrdila v roku 2016 počas svojho výskumu Noemi Beljak Pažinová. Na parcele, ktorú minulý rok skúmala, sa našla piecka.

Aktuálny výskum začali 21. marca 2017. Podložie skúmanej parcely začisťujú, vykopávajú, odoberajú vzorky pôdy, výplne objektov pre archeobotanickú analýzu, vzorky uhlíkov, aby mohli nálezisko datovať. Archeológ Hrončiak pracuje s možnosťou, že tu bola mierna erózia pôdy. Skúmaná parcela je v kopcovitom teréne, teda je možné, že objekty boli pôvodne hlbšie no erózia ich poznačila.

Foto: Črep pochádza z nádoby väčších rozmerov, napríklad podnosu na ovocie.

V pravekom dome a jeho okolí odkrýva archeológ s dobrovoľníkmi črepy z nádob na prípravu jedál a nádob na servírovanie. Niektoré črepy sú jednoduché, iné sú luxusnejšie s lešteným povrchom.

„Zatiaľ sme kosti zvierat nenašli, ale môže to byť spôsobené tým, že pôda za tak dlhú dobu mohla tie kosti stráviť,“ ozrejmil Roman Hrončiak. Tak ako archeologička Beljak Pažinová, aj Hrončiak sa prikláňa k teórii, že obyvatelia tejto nížinnej pravekej osady zásobovali hradisko na Kalamárke.

Archeológovia privítajú pomoc dobrovoľníkov. Ponuka platí aj pre žiakov škôl, je to príležitosť vidieť zblízka archeologickú prácu a miesto historických pozostatkov.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková

 


 
 

Vďaka patrí všetkým pedagógom za prácu, ktorá je poslanímVytlačiť
 

V utorok 28. marca 2017, kedy si akademická spoločnosť pripomína mysliteľa moderného školstva, Jána Amosa Komenského, pozvalo mesto Detva pedagógov na slávnostný obed.

Slávnosť bola vo veľkej sále Domu kultúry A. Sládkoviča, kde kultúrny program pripravila Základná umelecká škola Svetozára Stračinu. Primátor mesta Ján Šufliarský v príhovore k pedagogickým pracovníkom vzdal hold ich učiteľskej práci ako jednému z najušľachtilejších povolaní.

„Potešilo ma, že sa vo veľkej sále Domu kultúry stretlo 214 pedagogických zamestnancov všetkých materských, základných a stredných škôl, základnej umeleckej školy, centier voľného času, špeciálnych základných škôl mesta Detva bez rozdielu zriaďovateľa,“ uviedla Margita Gajdošová, vedúca organizujúceho Oddelenia školstva, kultúry a sociálnych vecí Mestského úradu v Detve.

Namiesto kvetu pedagogickí pracovníci dostali ako pripomienku tohtoročného Dňa učiteľov aj ručne vyrobený darček, záložku do knihy, ktoré pre nich vyrobila detvianska Základná umelecká škola.

„Využívam dnes túto príležitosť a chcem vám všetkým pedagogickým pracovníkom bez rozdielu typu škôl a zariadení v našom meste, v mene svojom ako aj v mene nášho mesta, našich žiakov, študentov a ich rodičov, poďakovať za vašu náročnú a obetavú prácu pri výchove a vzdelávaní našej mladej generácie,“ zdôraznil primátor.

Prítomným ďakoval za školské aj mimoškolské aktivity, výsledkom ktorých sú úspechy žiakov v podobe úspešného reprezentovania školy a mesta v rôznych vedomostných, športových a iných súťažiach.

Primátor tiež nezabudol poďakovať za rôznorodé aktivity vo verejnom, spoločenskom kultúrnom a športovom živote mesta.

„Podarilo sa nám vytvoriť príjemnú atmosféru vzájomného spoznávania sa a úcty voči sebe. Rezonovalo medzi nami to, čo najviac formuje naše deti, samotná osobnosť učiteľa,“ dodala Margita Gajdošová.

Pozvanie na slávnostný obed prijali aj Natália Beľová a Vladimír Hudec zo Štátnej školskej inšpekcie v Banskej Bystrici. V mene mesta Detva prišli učiteľom poblahoželať aj prednosta Štefan Slemenský, a vedúci ekonomického oddelenia Mojmír Chalupský.

Vedúca Oddelenia školstva, kultúry a sociálnych vecí za zorganizované podujatie vyjadruje vďaku zamestnancom oddelenia, Kultúrnemu centru A. Sládkoviča a sponzorujúcej spoločnosti, ktorá slávnostný obed zabezpečila.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity organizuje seminárVytlačiť
 

Ilustračný obrázok - pohľad na krajinu

Detva, 21. február 2018

Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity pozýva na informačno – vzdelávaciu aktivitu beneficientov Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v Banskobystrickom kraji,  fyzické alebo právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe.

Aktivita nesie názov Seminár pre malých farmárov: Vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok a podnikateľského plánu pre výzvy PRV 2014 - 2020.

Termín konania: 28. február 2018

Čas:08:30 hod. – 15:00 hod.

Miesto konania: Drieňová 12, Banská Štiavnica

Počet miest je limitovaný, preto je potrebné zaregistrovať sa najneskôr do 26. februára 2018 jedným z nižšie uvedených spôsobov:

1)  cez SMS na t. č. 0908 915 504 v tvare: meno a priezvisko, tel. kontakt  

2)  cez e-mail: voka@voka.sk v tvare: meno a priezvisko, tel. kontakt.

Účasť je bezplatná.

Text a ilustračné foto: Michaela Murínová


 
 

Zástupcovia regionálneho ZMO v Detve hovorili o zdravotnej starostlivostiVytlačiť
 

Detva bola 9. marca 2017 hostiteľkou zasadnutia Rady Regionálneho združenia miest a obcí okresov Zvolen, Detva, Krupina (RZMO). Štatutári miest a obcí sa okrem iného venovali aktuálnej potrebe zabezpečenia dostatočnej zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov.

V konferenčnej sále Domu kultúry A. Sládkoviča za stôl zasadli členovia rady, starostovia a primátori troch susedných okresov. Kolegov v úvode privítal hosťujúci primátor okresného mesta Ján Šufliarský. Potom odovzdal slovo súčasnému predsedovi RZMO, Radoslavovi Vazanovi, primátorovi Krupiny.

Jednou z dôležitých tém rokovania primátorov a starostov bola problematika zdravotníctva. Rada bude žiadať pripraviť legislatívnu zmenu v zákonoch tak, aby odborné zdravotnícke ambulancie boli  rozmiestňované rovnomerne po okresoch, v závislosti od počtu obyvateľov prislúchajúcich na jednu odbornú ambulanciu.

Zámerom je zabezpečiť čo najlepšiu dostupnosť ambulancií občanom. Súčasný stav, keď sú ambulancie sústredené vo veľkých mestách a občania musia na vyšetrenie obťažne dlho cestovať desiatky kilometrov sa potvrdzuje ako nepriaznivý. Rada taktiež žiada prehodnotiť návrh Ministerstva zdravotníctva SR o zabezpečení lekárskej služby prvej pomoci, s dôrazom ich dostupnosti pre občanov. Rada Regionálneho Združenia miest a obcí žiada zachovať lekársku službu prvej pomoci v Detve a obnoviť jej činnosť v Krupine.

Potrebné je riešiť aj nedostatok odborných lekárov, všeobecných a detských lekárov a efektívne uplatňovanie rezidentského programu pre lekárov.

Členovia regionálnej rady tiež prerokovali informácie od odborných sekcií Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). Rada sa potom pripravovala na 27. snem Regionálneho združenia miest a obcí okresov Zvolen, Detva, Krupina, ktorý mal zasadať o pár dní, 16. a 17. marca v Dudinciach. Regionálna rada prerokovala plán činností a informáciu o príprave celoslovenského 28. snemu ZMOS, ktorý bude 17. až 18. mája v Bratislave.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Zverejnili výsledky on-line súťaže o ŽihadielkoVytlačiť
 

Detva, 24. marca 2017 - Infografika na stránke organizátora súťaže publikuje výsledky on-line súťaže o ihrisko Žihadielko, do ktorého sa zapojila aj Detva v prvom štvrťroku 2017.

Detva súťažila s mestami v zelenej kategórii a preklikala sa na 9. miesto. Občania Detvy naklikali spolu 3921 on-line hlasov. Pracovníci mesta Detva ďakujú všetkým tým jednotlivcom, ktorí každý deň pravidelne hlasovali za svoje mesto. "Všetkým, ktorí sa snažili o realizáciu projektu, ďakujeme."

Text: Anna Cíbiková, Zuzana Juhaniaková


 
 

Žiaci Obchodnej akadémie v Detve uspeli v ŠtrasburguVytlačiť
 

Už po ôsmykrát sa žiakom a učiteľom Obchodnej akadémie v Detve podarilo uspieť v programe Euroscola, ktorý umožňuje mladým stredoškolákom zažiť atmosféru rokovaní v Európskom parlamente v Štrasburgu.

Spolu 24 žiakov a dvaja učitelia sa v utorok 7. marca 2017 vybralo na cestu do jedného z „hlavných miest“ Európy Štrasburgu. Dlhú cestu si rozložili na dva dni a využili tak možnosť spoznávať zaujímavosti a krásy Rakúska a Nemecka.

Prvou zastávkou bolo dolnorakúske mesto Melk, ktoré leží priamo na Dunaji a je vstupnou západnou bránou do Wachau, známej vinárskej oblasti. Kláštor je od svojho založenia v roku 1089 nepretržite obývaný benediktínskymi mníchmi. Prvý deň zakončili pod Alpami v mestečku Mondsee, kde sa ubytovali v mládežníckej ubytovni.

Na druhý deň pokračovali do najkrajšieho a najromantickejšieho zámku v strednej Európe - Neuschwanstein. Po ceste obklopenej zasneženými štítmi Álp sa ocitli v mestečku Hohenschwangau, ktoré má to šťastie pýšiť sa hneď dvoma zámkami.

Rovnomenným zámkom Hohenschwangau a ešte krajším Neuschwansteinom. Polhodinová prechádzka k zámku sa skutočne oplatila. Žiaci a učitelia si pozreli nádherné miestnosti (včítane malej jaskyne), ktoré sa niesli hlavne v duchu Wagnerových opier. Zámocký pán Ľudovít II. Bavorský venoval celý zámok práve tomuto opernému majstrovi. Po prehliadke ich cesta pokračovala celým Nemeckom až priamo do Štrasburgu.

Nastal deň D - 9. marec 2017. Po vstupnej kontrole skupina z detvianskej Obchodnej akadémie vošla do budovy Louise Weiss, sídla Európskeho parlamentu. Spolu s nimi sa tam stretlo viac ako 500 študentov z 22 krajín Európskej únie. Hotový Babylon jazykov. I keď tým hlavným dorozumievacím prostriedkom bola angličtina. Trochu sa ujala aj nemčina s francúzštinou, slovenčina ostala len medzi svojimi.

Po úvodných pokynoch boli návštevníci rozdelení do pracovných skupín a predovšetkým ... oddelení od svojich učiteľov. Tí boli celý deň len v úlohe pozorovateľov diania v Európskom parlamente (EP). Dopoludnia im zamestnanci EP predstavili Európsky parlament i Európsku úniu, absolvovali spoločné fotografovanie, anketu a ostal čas aj na diskusiu o budovaní jednotnej Európy. Tri zástupkyne Obchodnej akadémie prezentovali pred zvedavým plénom školu i Podpoľanie. Dopoludňajší program bol zakončený obedom, po ktorom už začala asi najzaujímavejšia časť dňa - súťaž Eurogame. Jej princíp bol jednoduchý, ťažšie to už bolo s fázou realizácie. Bolo potrebné vytvoriť štvorčlenné družstvá, v ktorom bol každú člen z inej krajiny. Tieto družstvá následne riešili test so sedemnástimi otázkami v sedemnástich jazykoch Európskej únie (EÚ).

Po skončení kvalifikačných bojov v pracovných skupinách rokovali o dôležitých otázkach EÚ. Venovali  sa témam ako budúcnosť Európy, životné prostredie a vplyv dopravy, problémy migrácie, nezamestnanosť mladých podobne. Výsledky rokovaní následne prezentovali na plenárnom zasadnutí v zasadacej sále EP a následne aj schválili pri spoločnom hlasovaní.

 

Potom už nasledovalo finále súťaže Eurogame.

Jednou z finalistiek bola aj zástupkyňa Obchodnej akadémie v Detve Viktória Psotková. Bojovala v družstve, ktoré nakoniec z finálových bojov vyšlo víťazne.

Záver programu v EP obstaral nástup zástupcov škôl s vlajkami členských štátov EÚ. Prítomní si vypočuli hymnu EÚ a plní dojmov opustili miesto dôležitých rozhodnutí v histórii EÚ.

Po skončení oficiálneho programu sa žiaci s učiteľmi ešte vybrali do Štrasburgu a po večeri nasledovala dlhá cesta domov na Slovensko. Pre mnohých sa tento výlet stal zároveň veľkou výzvou vo svojou ďalšom sebazdokonaľovaní, a to hlavne v cudzích jazykoch, ktoré sú bránou do sveta.

Text a foto: Valéria Čiamporová


 
 

Blahoprianie patrilo všetkým dámam v DetveVytlačiť
 

Ocenenie, poďakovanie a blahoželanie všetkým dámam žijúcim v meste Detva vyjadril primátor Ján Šufliarský v úvode sobotného programu 11. marca 2017 v Dome kultúry A. Sládkoviča.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien dámam ďakoval za ich jedinečnú úlohu, ktorú si plnia v rodinách, ďakoval za všetko, čo zväčša neverejne robia pre dobro spoločnosti, pre Detvu a samosprávu.

Primátor na javisku veľkej sály uviedol veľvyslankyňu Kubánskej republiky jej excelenciu Yamilu Soniu Pita Montes. Veľvyslankyňa v mene kubánskych žien zablahoželala a pozdravila zhromaždené dámy rôzneho veku z Detvy. Tento deň bol zároveň prvou návštevou veľvyslankyne v Detve.

Na tohtoročnú celomestskú oslavu sviatku žien organizátori pozvali Kočovné divadlo Drak z Prešova s muzikálovým recitálom najkrajších piesní zo známeho predstavenia Na skle maľované.

Spoluorganizátormi oslavy Dňa žien bolo mesto Detva a Kultúrne centrum A. Sládkoviča v Detve.

Text: Zuzana Juhaniaková
Foto: Jaroslav Švábenský, Ivan Ivan


 
 

Veľvyslankyňa Yamila Sonia Pita Montes navštívila DetvuVytlačiť
 

V sobotu 11. marca 2017, keď si mesto Detva pripomenulo medzinárodný deň žien, Detva privítala novú veľvyslankyňu Kubánskej republiky jej excelenciu Yamilu Soniu Pita Montes.

Veľvyslankyňa Pita Montes odovzdala slovenskému prezidentovi Andrejovi Kiskovi svoje poverovacie listiny 18. januára tohto roku. Deň pred návštevou Detvy sa veľvyslankyňa Kuby zdržala aj na návšteve mesta Zvolen.

V sobotu dopoludnia 11. marca sa v priestoroch Mestského úradu v Detve uskutočnil oficiálny akt prijatia primátorom Detvy, ktorý veľvyslankyňu srdečne privítal v Detve po prvý krát. Šufliarský vyjadril nádej, že sa jej v centrálnom meste Podpoľania bude páčiť a že tento deň bude začiatkom priateľstva a dobrej spolupráce.

Jej excelenciu na návšteve v Detve sprevádzal Ľubomír Rejko, predseda Klubu Slovensko – Kubánskeho priateľstva vo Zvolene a ďalší hostia.

Po príhovoroch, veľvyslankyňa zanechala v pamätnej knihe mesta svoje päťriadkové poďakovanie, ktoré začína slovami: „Gracias por el recibimiento a esta bella ciudad...“ vďaka za prijatie v tomto peknom meste.

Primátor ju následne s hosťami, so zamestnancami mesta, s prítomným riaditeľom Kultúrneho centra A. Sládkoviča Jozefom Kulišiakom a vedúcou Oddelenia školstva, kultúry a sociálnych vecí Margitou Gajdošovou sprevádzal historickou časťou Detvy.

V Podpolianskom múzeu ju s exponátmi múzea a históriou Podpoľania oboznámila vedúca Renata Babicová, pri návšteve Farského kostola sv. Františka Assiského sa o výklad postaral dekan Ľuboš Sabol.

V popoludňajších hodinách, na programe osláv Medzinárodného dňa žien v Dome kultúry A. Sládkoviča, veľvyslankyňa Yamila Sonia Pita Montes vystúpila v mene kubánskych žien a zablahoželala a pozdravila zhromaždené dámy rôzneho veku z Detvy.

Text: Zuzana Juhaniaková
Foto: Jaroslav Švábenský


 
 

Slávnostná nahrávka je príležitosť blahoželať 60 ročnému Rádiu Regina Vytlačiť
 

V predvečer 52. ročníka Folklórnych slávností pod Poľanou, vo štvrtok 6. júla 2017, bude v Detve slávnostná verejná rozhlasová nahrávka Rádia Regina Banská Bystrica, na ktorej si pri príležitosti 60. výročia rozhlasového štúdia v Banskej Bystrici na spoluprácu zaspomínajú osobnosti rozhlasu a slávností.

Pri tejto príležitosti mesto Detva ako organizátor Folklórnych slávností pod Poľanou odovzdá svojmu dlhoročnému hlavnému mediálnemu partnerovi ocenenie za spoluprácu na folklórnom festivale.

O pripravovanom rozhlasovom podujatí hovorili zástupcovia oboch inštitúcií na Mestskom úrade v Detve 14. marca 2017. Ako upresnil výkonný riaditeľ banskobystrického štúdia Miroslav Debnár, tento rok 5. septembra uplynie 60 rokov, odkedy v roku 1957 otvorili pravidelné vysielanie krajového štúdia v Banskej Bystrici.

Slávnostnú verejnú nahrávku v predvečer Folklórnych slávností pod Poľanou považuje riaditeľ Štúdia RTVS Banská Bystrica Debnár za milú prirodzenú súčasť dlhoročného partnerstva na festivale.

Pracovníci banskobystrického štúdia nielen ozvučovali ale aj pravidelne realizovali prenosy a záznamy folklórneho dedičstva, ktoré ožívalo po desaťročia na doskách prírodného amfiteátra v Detve.

Rozhlasoví pracovníci spolu s autormi scénických programov a členmi organizačného výboru každoročne spolu prežívajú radosti i starosti diania v zákulisiach a v mediálnom koridore amfiteátra. Vtedy majú za chrbtom tisícky divákov a pred sebou roztancované pódium.

Verejná nahrávka je naplánovaná na 55 minút na štvrtkový podvečer 6. júla 2017 a na jej program sú srdečne pozvaní poslucháči Rádia Regina, ktorí budú mať možnosť osobne stretnúť moderátorov, redaktorov a známe osobnosti folklóru na Podpoľaní.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Seniori, príďte medzi nás, tešíme sa na vás! Vytlačiť
 

v Detve, 17. marca 2017

Seniori v Detve, ktorí sú členmi organizovaných Klubov dôchodcov, týmto pozývajú ostatných dôchodcov, aby sa pridali do ich spoločenstva.

Záujemci z radu seniorov si môžu vybrať ktorýkoľvek z celkom piatich organizovaných klubov dôchodcov, ktoré pôsobia v Detve. Tu je pozvanie: 

 

"My detvianski seniori, sme veľká skupina,

ktorá sa o dianie v spoločnosti živo zaujíma.

Či je to už Jednota dôchodcov na Slovensku

alebo Klub dôchodcov č.1, 2, 3, 4,

chceme dobré meno, našej Detvy šíriť.

 

V kluboch sa vzdélávame, recitujeme, vyšívame, spievame,

háčkujeme, tancujeme, varíme, pečieme

a ešte na všeličo iné si trúfneme.

 

Nie je nám cudzia verejnoprospešná práca,

aj poznávanie našej vlasti je priorita naša.

 

Cvičíme pre zdravie, v lete sa kúpeme,

a tým naše zdravie utužovať chceme.

 

Seniorov, ktorí nie sú organizovaní, je v našom meste veľa,

rozšíriť svoje rady, si každý klub želá.

Neváhajte, príďte, radi všetkých privítame,

a vaše voľné chvíle zaujímavou činnosťou naplníme."

*

*

*

Text: Mária Vidiečanová, Zuzana Juhaniaková
Foto: Jana Jedličková, Mária Sarvašová


 
 

Na pracovnej porade sa stretli zástupcovia dôchodcovVytlačiť
 

V piatok 17. februára 2017 sa stretli na pracovnej porade v zasadačke Mestského úradu v Detve predsedovia detvianskych Klubov dôchodcov, Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku (ZO JDS) a Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (ZO SZPB).

Porada sa uskutočnila v rámci pravidelných stretnutí zvolaných Oddelením školstva, kultúry a sociálnych vecí.

Primátor Ján Šufliarský na úvod privítal všetkých prítomných. Poďakoval za spoluprácu v uplynulom roku a zdôraznil dôležitosť spolupráce so seniormi, podporu ich aktivít, akcií a priestorových podmienok. Informoval o rekonštrukcii budovy Centra voľného času, ktorá by mala trvať sedem až osem mesiacov. Tieto priestory by mohli využívať Klub dôchodcov č. 3, Klub dôchodcov č. 2 a Jednota dôchodcov na Slovensku.

V Dennom centre na Partizánskej ulici sa v roku 2016 uskutočnila výmena vonkajších dverí. V roku 2017 je naplánované vybudovanie terasy a prístupového chodníka z betónovej dlažby, spevnenie plochy na posedenie medzi stromami, potrebná je oprava strechy pivnice, oprava oceľového prístrešku s krbom, vybudovanie pódia a vybudovanie nového altánku.

Vedúca Oddelenia školstva, kultúry a sociálnych vecí Margita Gajdošová informovala prítomných o rozdelení financií medzi jednotlivé kluby, ZO JDS a ZO SZPB, o tom, že požiadavky každej organizácie sa budú priebežne realizovať. Predsedovia klubov dôchodcov poďakovali za spoluprácu s mestom a jednotlivými klubmi.

Text: Jana Jedličková
Foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Volejbalisti zaplnili Športovú halu v DetveVytlačiť
 

Centrum voľného času Trend v Detve v spolupráci s Mestským volejbalovým klubom v Detve zorganizovali dňa 1. februára 2017 v Mestskej športovej hale v Detve podujatie s názvom ,,Doprajme deťom aktívny pohyb“.

Cieľom podujatia bola myšlienka, ako plnohodnotne vyplniť deťom voľný čas a priviesť ich k pohybovej aktivite prostredníctvom športovej hry ako je napríklad volejbal. Volejbal je kolektívny šport, ktorý učí deti k zodpovednosti, trpezlivosti, vytrvalosti, nehovoriac o tom, že formuje ich vôľové a charakterové vlastnosti, učí ich žiť v kolektíve rovesníkov.

Preto sa organizátori rozhodli na toto podujatie pozvať žiakov všetkých základných škôl okresu Detva v sprievode ich učiteľov a ukážkami im priblížiť, ako to v takej volejbalovej rodine vypadá. Ukážky boli zamerané na rozcvičenie a zahriatie organizmu pred záťažou, hernými činnosťami jednotlivca až po samotnú ukážku volejbalového zápasu. Zdalo sa, že všetci žiaci v hľadisku so záujmom sledovali čo ich kamaráti predvádzajú na palubovke a za ich snahu ich často ocenili hlasným potleskom.

Podujatia sa zúčastnilo šesť Základných škôl okresu Detva: Základná škola s materskou školou A. Vagača Detva, Základná škola Obrancov mieru Detva, Základná škola J.J.Thurzu Detva, Základná škola Školská Hriňová, Základná škola Krivec Hriňová, Základná škola Vígšaš v počte 130 žiakov, za čo sa organizátori chcú veľmi pekne poďakovať vedeniu už spomínaných škôl, za ochotu a spoluprácu pri realizácii tak vydarenej akcii.

V neposlednom rade patrí poďakovanie aj moderátorovi podujatia Júliusovi Ciglanovi, ktorý prijal  pozvanie a ako bývalý hráč všetky ukážky odborne okomentoval a tak priblížil všetkým deťom, o čo na palubovke ide. A samozrejme vďaka patrí trénerom, ktorí podujatie pripravili a to Františkovi Schmidtovi, Zdenke Melicherovej, Yvete Unterfrancovej a tiež prezidentovi klubu Mestského volejbalového klubu Detva Petrovi Jamnickému.

Text a foto: Yveta Unterfrancová


 
 

Fotografie Folklórnych slávností uvidíte v Brezne ešte do konca marcaVytlačiť
 

Známe tváre osobností folklóru návštevníci spoznajú na fotografiách v Horehronskom múzeu v Brezne ešte do 28. marca 2017. Autorská výstava nesie meno Fragmenty folklóru a autormi sú Jozef Fašanga a Peter Berčík.

Jozef Fašanga, v Detve známy ako predseda a zakladateľ Fotoklubu pri Kultúrnom centre A. Sládkoviča, okrem iného pracoval ako člen Programovej rady Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve na príprave programu Jarmok remesiel.

Fotografie Jozefa Fašangu s atmosférou radosti a bohatstva farieb zvečňujú nedávne ročníky polstoročného podpolianskeho festivalu.

Druhý autor, Peter Berčík z Čierneho Balogu je tiež dlhoročným verným fotografom Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Jeho momentky na výstave zachytávajú okamihy aj ostatných folklórnych festivalov. Berčíkove fotografie siahajú aj do predošlých desaťročí a návštevník na nich spoznáva mladosť festivalov a ich osobností.

*

*

Výstavu realizujú Banskobystrický samosprávny kraj a Horehronské múzeum v Brezne.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková

 


 
 

Mesto Detva spolupracuje na potravinovej pomoci Európskej únieVytlačiť
 

Štyrikrát počas roka 2017 bude mesto Detva distribuovať potravinové balíčky a hygienické balíčky pre najodkázanejšie osoby.

Balíčky sú adresované konkrétnym sociálne znevýhodneným rodinám a jednotlivcom v mimoriadne nepriaznivej alebo krízovej životnej situácii. Prvé tohtoročné distribuovanie potravinových balíčkov prebieha v mesiaci marec.

Obsahom potravinového balíčka sú cestoviny, strukoviny a základné trvácne potraviny ako napríklad olej, cukor, múka, paradajkový pretlak, sušené mlieko či ryby a mäso v konzervách.

Kontrolovanú a adresnú distribúciu realizujú pracovníci Oddelenia školstva, kultúry a sociálnych vecí Mestského úradu v Detve v obciach okresu Detva.

Mesto Detva ponúklo svoju spolupracujúcu ruku Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré je organizáciou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Tento európsky Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci schválila Európska komisia pre Slovensko ešte v decembri 2014.

Text: Zuzana Juhaniaková

 


 
 

O vyšívanie krivou ihlou je stále veľký záujemVytlačiť
 

Príprava rámu na vyšívanie, ako správne napnúť látku, kreslenie vzorov i správny výber krivej ihly, to boli prvé kroky, ktorými lektorka Iveta Smileková previedla účastníčky kurzu v sobotu 18. februára 2017 v Detve.

Kurz vyšívania krivou ihlou pre začiatočníkov usporiadali v Dennom centre v Detve, začali od rána a skončili podvečer. Lektorka Iveta Smileková s dcérou Soňou Stančíkovou sa počas kurzu venovali záujemkyniam, ktoré sa ešte nestretli s detvianskou výšivkou krivou ihlou.

Účastníčky boli prevažne mladé ženy z Detvy, ale aj z iných kútov Slovenska. Napríklad z Levíc, z Klenovca, z Hriňovej.

Ako prezradila Iveta Smileková, záujem o vyšívanie krivou ihlou bol nad očakávanie veľký, na kurz sa hlásilo až 36 žien. Pre kapacitu miestnosti však mohli vyhovieť iba desiatim, pretože každá vyšívačka musí mať dostatok miesta pre rám na vyšívanie.

„Všetky účastníčky kurzu boli šikovné, naučili sa základné stehy, vyšili si vzory ako srdiečko, hviezdička, bodka, slimáčik, zvonček a tiež sa naučili ukončovanie,“ pochválila ich lektorka Iveta Smileková.

Text: Zuzana Juhaniaková
Foto: Soňa Stančíková


 
 

Turistika, hudba a podujatia na Dni otvorených dverí Biosférickej rezervácieVytlačiť
 

V poslednú májovú sobotu 27. mája 2017 bude na Poľane celodenný program Dňa otvorených dverí Biosférickej rezervácie Poľana. Program má zabaviť celé rodiny, od detí po najstarších členov.

Pripravené budú turistické výstupy, napríklad jedna z trás povedie z Detvy Stavanisko cez hradisko Kalamárka až k hotelu na Poľane.

Na Kalamárke bude pre návštevníkov taktiež pripravený program. Centrom viacerých sprievodných podujatí hore na Poľane bude pódium pre hudbu, folklórne súbory či besedu s hosťami. Pri hoteli na Poľane budú na návštevníkov čakať súťaže pre mužov v pílení dreva, zábavno-náučné stanovištia pre deti ako odchyt vtákov, ukážky poľovníctva, baníctva, salašníctva, tradičných ľudových umení. Chýbať by tam nemali heligonkári s programom Dajte si rozkázať. Pripravené budú aj rôzne stánky s občerstvením.

Na celodennom programe spolupracuje Správa Chránenej krajinnej oblasti - Biosférickej rezervácie Poľana, mesto Detva, mesto Hriňová ako aj ďalšie obce, občianske združenia a firmy združené okolo Poľany v koordinačnej rade Biosférickej rezervácie Poľana.

Text: Zuzana Juhaniaková
Foto: archív CHKO - BR Poľana

 


 
 

Na výstave v Brezne sú aj fragmenty z Folklórnych slávností pod PoľanouVytlačiť
 

Fragmenty folklóru, tak sa volá autorská výstava fotografií Petra Berčíka a Jozefa Fašangu, ktorej slávnostná vernisáž bude 3. marca 2017 v Brezne.

Peter Berčík z Čierneho Balogu je dlhoročným návštevníkom Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve a ako prezradil o pripravovanej výstave, medzi fotografiami návštevník samozrejme nájde aj niektoré z Detvy.

Vernisáž sa začne o 16.00 h. v Horehronskom múzeu v Brezne. Výstava je zameraná na krásu krojov, autor však radšej ponecháva detaily zahalené rúškom tajomstva. Na dvoch stovkách vystavovaných fotografií je zachytené celé Slovensko. „Bol by hriech, keby tam nebolo aj Podpoľanie,“ na zvedavú otázku odvetil dôrazne Peter Berčík. Ďalšiu približne stovku fotografií tvoria zábery autora Jozefa Fašangu.

Výstavu realizujú Banskobystrický samosprávny kraj a Horehronské múzeum v Brezne.

Text: Zuzana Juhaniaková
 


 
 

Detva mala v minulom roku 139 dôvodov na radosťVytlačiť
 

V roku 2016 sa narodilo 139 detí s trvalým pobytom v Detve.

Prvá, hneď v prvý deň roku, sa narodila Veronika. Hoci ju nasledovalo ďalších 64 dievčat, chlapci Detvania ich predsa len prekonali v počte. Chlapcov sa narodilo o deväť viac, teda 74.

Najviac opakovaným mužským menom v roku 2016, a to aj nad tými dievčenskými, boli slovenské mená Ján a Jakub.

V obľúbenosti na druhom mieste boli mená Šimon a Natália. Potom mená Michal, Karin a Kristína.

V ľudových piesňach najviac ospievané meno Anička dostala v minulom roku jedna Detvanka. Hoci tiež len po jednom, predsa sa ešte objavili tradičné mená ako napríklad sú Mária, Anton, Alžbeta, Martin, Terézia, Matúš, Ondrej, Matej a Tomáš.

Medzi zahraničné či výnimočné mená napríklad patrili Tia, Ela, Lia, Liana, Heidi, Yasmin Caroline, Maxim, Joel, Henry Marko, Timur, Yiran.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Základná škola Obrancov mieru chce zabojovať za multifunkčné ihriskoVytlačiť
 

Kolektív Základnej školy Obrancov mieru v Detve s radosťou oznamuje, že ich projekt Svet plný zábavy a hier – multifunkčné ihrisko, bol v programe „Vy rozhodujete, my pomáhame“ Nadácie Tesco, zaradený hodnotiacou komisiou medzi tri najlepšie v regióne.

„Náš projekt, zameraný na úpravu ihriska za budovou I. stupňa smerom ku gymnastickej telocvični, postúpil do ďalšieho kola. Chceli by sme vás preto poprosiť, aby ste za náš projekt zahlasovali,“ uviedla Jaroslava Lapinová zo Základnej školy Obrancov mieru v Detve.

Podľa Jaroslavy Lapinovej, predkladateľky projektu za Základnú školu Obrancov mieru, zrealizovaním multifunkčného ihriska deti dostanú ďalší vhodný priestor na šport.

Každý zákazník, ktorý od 8. marca do 4. apríla 2017 nakúpi v ktoromkoľvek obchode danej spoločnosti, dostane po zaplatení jeden hlasovací žetón. Žetón môže vhodiť do hlasovacieho boxu A, B alebo C, podľa toho, ktorý projekt chce podporiť.

Základná škola Obrancov mieru je jednou z inštitúcií, ktoré sa v Detve prihlásili do tejto súťaže.

Text: Jaroslava Lapinová, Zuzana Juhaniaková
Foto: www.zsmierudt.edu.sk


 
 

Seniori sa vytancovali na fašiangovej zábaveVytlačiť
 

Dňa 18. februára 2017 seniori z Klubu dôchodcov č. 4 zorganizovali fašiangovú zábavu v Kultúrnom dome v historickej časti mesta.

V meste Detva žije vyše 3-tisíc seniorov nad 60 rokov. Mnohí z nich sa stále aktívne zapájajú do života v meste prostredníctvom dvoch denných centier, ktoré sa nachádzajú v historickej časti mesta a na sídlisku.

Seniorov privítala predsedníčka Klubu dôchodcov č. 4 Janka Mihalovičová. Do spoločenskej sály Kultúrneho domu sa schádzali podvečer a zišli sa v hojnom počte aj členovia z ostatných klubov dôchodcov.

Na parkete sa zvŕtali aj 75-ročné tanečnice a tanečníci. Najstaršou účastníčkou bola 87 ročná pani. Nechýbal pekný kultúrny program, ktorý predviedla Folklórna skupina Detvani, dobrá ľudová hudba, DJ, aperitív a samozrejme tombola.

Fašiangová zábava je takým milým vybočením z každodenných starostí. Domov všetci odchádzali nad ránom spokojní a príjemne unavení s dobrou náladou.

Text: Jana Jedličková
Foto: Mária Sarvašová


 
 

Život Klubu dôchodcov č. I pulzuje v dennom centre, v obľube majú výletyVytlačiť
 

„Dovoľte mi, aby som na dnešnej výročnej členskej schôdzi privítala našich milých hostí, vás všetkých prítomných členov a hlavne našich nových členov, ktorým želám, aby sa medzi nami cítili dobre a aby si v klube našli miesto podľa vlastných záujmov a predstáv,“ prihovorila sa v utorok 14. februára 2017 predsedníčka Klubu dôchodcov č. I, Sidónia Domová.

Medzi hostí patrili primátor mesta Ján Šufliarský, pracovníčky Mestkého úradu a zástupcovia ostatných klubov dôchodcov v Detve.

Ako v rozsiahlej správe o činnosti uviedla Sidónia Domová, Klub dôchodcov č. I pracuje pre spokojnosť seniorov už 36 rokov a vo februári tohto roku eviduje 155 členov.

Na členskej schôdzi prišiel rad aj na uvítanie nových členov a blahoželania jubilantom. S príspevkom vystúpil aj primátor mesta, ktorý seniorov informoval o plánovaných väčších investíciách a projektoch mesta prebiehajúcich a ešte plánovaných v roku 2017 a ďakoval im za opakovanú aktívnu účasť na podujatiach mesta.

Uplynulý rok sa Klubu dôchodcov č. I podarilo zrealizovať aj niekoľko akcií naviac, nad schválený plán činnosti. Na organizovaní života klubu spolupracuje štrnásť členov výboru a traja členovia revíznej komisie.

Foto: Program členskej schôdze oživili aj deti z Materskej školy Námestie SNP 17 pod taktovkou Rie Kráľovej.

Aktivity seniorov boli každý mesiac rôzne.

Začiatkom uplynulého roka napríklad usporiadali fašiangové popoludnie na ktorom rozvoniavali tradičné pražené pampúšiky.

V ďalších týždňoch pokračovali takto: maľovali kraslice, navštívili múzeum, absolvovali prednášku o bezpečnosti seniorov ako ohrozenej skupiny zo strany podvodníkov. Na jar spolu upravovali kvetinové záhony v prednej časti exteriéru denného centra.

„Chcela by som sa poďakovať Marike Chebeňovej, že sa spolu s ostatnými členkami výboru počas celého roka starajú o zeleň denného centra,“ zdôraznila predsedníčka klubu. Potom sa venovali výrobe kvetiniek zo stúh, čo sa ukázalo zložitejšie ako sa zdá. V máji spolu oslávili Deň matiek, ktorý s programom a pohostením usporiadali v Kultúrnom dome.

„Na akcii Rok na dedine, ktorú pripravuje 1. Základná škola na Kukučínovej ulici, sa pravidelne prezentuje so svojou prekrásnou prácou naša členka Vilmuška Hojčová, za čo jej patrí srdečná vďaka,“ dodala pani Sidónia.

V letnom období seniori združení v Klube dôchodcov č. I chodili na zájazdy a doma v záhrade denného centra zorganizovali členskú schôdzu spojenú s opekačkou. Boli relaxovať v Rapovciach, navštívili arborétum a rozárium vo Zvolene, agrokomplex v Nitre, pozreli si Ľupčiansky hrad, Španiu Dolinu a najznámejšie pútnické miesto Stredoslovenského kraja na Starých Horách.

K programu Dní mesta Detva členovia Klubu dôchodcov č. I prispeli napečením pampúšikov a zapojením sa do súťaže Kvety a plody našich záhrad. Na jeseň ešte stihli výlet na Haličský zámok a slávnostnú členskú schôdzu pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Novembrové posedenie pod jedličkou venovali tradične tým, ktorí počas roka slávili svoje životné jubileum.

Posedenie pri guláši sa v ich klube už stalo tradíciou. Ako uviedla predsedníčka Sidónia Domová, aj tento rok sa budú v dennom centre stretávať každý utorok, aby skvalitnili a rozšírili činnosti klubu a zároveň aby dali priestor svojim členom na realizáciu činností, ktoré ich zaujímajú a bavia.

Medzi vydarené akcie roku 2017 sa už zapísali aj januárové páračky peria, na ktoré Klub dôchodcov č. I pozval aj seniorov z ostatných klubov dôchodcov v Detve. Predsedníčka Sidónia Domová pri zhodnotení činnosti menovite ďakovala viacerým zaslúžilým osobám.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková

 


 
 

Z Detvy do Vietnamu: Priateľstvo preklenulo vzdialenosťVytlačiť
 

 

V Detve, vo februári 2017 - Na tridsiate výročie ich príchodu do Detvy usporiadali v rodnom Vietname stretnutie, na ktoré v auguste 2016 vycestovala aj rodina z Detvy. Ako sa vietnamsko detvianske priateľstvo začalo, priblížila pani Božena Šmálová.

V auguste 1986 do Detvy prišli mladí chlapci z Vietnamu študovať na vtedajšie Stredné odborné učilište strojárske. Boli prideľovaní na prax do výroby, do vtedajšieho štátneho podniku Závody ťažkého strojárstva Detva.

Tam mal na starosti skupinu desiatich Vietnamcov aj Stanislav Šmál. Ako to už medzi ľuďmi býva, niektorých si obľúbil. Mladí strojári cudzinci boli šikovní, rýchlo a dobre chápali prácu na strojoch, konkrétne na sústruhoch. Svojho vedúceho Stanislava a jeho rodinu začali navštevovať aj doma a tak sa z nich stávali rodinní priatelia a kamaráti.

Po revolúcii, keď závod začal prepúšťať zamestnancov, rozutekali sa kolegovia po Slovensku. Chytali sa hlavne predávania textilu a rôzne. Viacerí sa oženili s dievčatami Slovenkami. Stanislav s manželkou Boženkou boli konkrétne dvom z nich, Lackovi –Thailai Nguyen a Miňovi – Minh Hoang, svedkovia na svadbe, a tak sa stali aj zástupcami ich rodiny.

*

*

Veľa z bývalých pracovníkov strojární sa vrátilo do Vietnamu. Keďže mobilné telefóny v deväťdesiatych rokoch ešte neboli bežné, rodina Šmálovcov stratila s nimi kontakt. Až raz, po desiatich rokoch, pri dverách zazvonil Vietnamec Miňo. Mená totiž dostali na Slovensku každý slovenské, pretože ich skutočné mená si Slováci len ťažko zapamätávali. Miňo v tom čase ešte žil vo Zvolene a doniesol Šmálovcom pozdrav a darčeky od iného kolegu, od Lacka z Vietnamu.

Foto: Kolegovia Jarko, Lacko a Miňo spolu so Stanislavom Šmálom v roku 2013 vo Vietname.

„Odvtedy sme boli v telefonickom kontakte, neskôr prostredníctvom skype a facebooku. Volával a písal nám často, veľmi spomínal na Slovensko a Detvu zvlášť,“ spomína pani Božka. „Musela som mu, a ešte stále to aj robím, zdieľať na facebooku fotografie z Podpoľania a z Detvy zvlášť, aby to videl aj on,“ dodáva pani Boženka. Potom tu bol ešte Jarko – Ut Tran, ktorý sa so Stanislavom stretol v roku 2013 vo Vietname, kam vtedy Stanislav vycestoval na pozvanie od Lacka. „Títo dvaja, Lacko a Jarko to vlastne „spískali“, aby sme išli do Vietnamu. Manžel tam bol 21 dní, oni dali vedieť viacerým Vietnamcom z ich okruhu, že pricestoval na návštevu,“ spomína manželka. Bolo až neuveriteľné, koľkí a z akej diaľky prišli kvôli nemu do Saigonu, aby sa s ním stretli.  

Slovo dalo slovo a po tridsiatich rokoch 27. augusta 2016 usporiadali stretnutie ex študentov Stredného odborného učilišťa strojárskeho v Detve -  v Hočiminovom Meste zvanom aj Saigon v provincii Binh Duong. Krásnu prírodnú reštauráciu na toto stretnutie poskytol „tiež Detvanec“- Janko. Keďže Lacko a Jarko už na stretnutie ex študentov nemohli pozvať Stanislava, priam donútili jeho manželku a dcéru Andrejku so synom Stanislavom. Ako vysvetlila pani Božka, jednoducho kúpili letenky, určili termín, ešte aj víza vybavil Vietnamec z Bratislavy a tak v máji to už brali ako hotovú vec, že rodina z Detvy príde.

Ex študenti si s odstupom času pred Stanislavovou rodinou opäť pripomínali,  že ich veľa naučil a mal s nimi trpezlivosť pri vysvetľovaní, aby porozumeli práci a tiež po slovensky. Stanislav od pamätnej návštevy vo Vietname žil ešte viac ako dva roky. Správu o jeho úmrtí vietnamskí kolegovia nevedeli stráviť. Pre manželku bolo veľmi dojemné vidieť, že skutočne za ním smútia. Pristavovali sa pri rodine a každý si považoval za povinnosť povedať, za čo mu je vďačný.

Vo Vietname sa strojárstvu venuje akurát Lacko a práve on a Jarko boli aj hostitelia. Lacko má svoju strojársku firmu a tvrdí, že zužitkoval všetko, čo ho Stanislav naučil. Po návrate do Vietnamu ale neostali stáť ani ostatní – študovali a vzdelávali sa ďalej. Väčšina z nich sú podnikatelia, Jarko má veľkú kamiónovú dopravu, dokonca jeden z nich je profesor na Industrial University of  Ho chi minh city. Bývalí vietnamskí kolegovia zo strojární však radi spomínajú aj na iných ľudí z Detvy, ktorí boli k nim milí a pozývali ich na návštevy. Niektorí spomínali napríklad rodinu Kaššovú z Kriváňa a rodinu Dančovú z Piešťa. Detva pre nich znamená veľa, strávili tu vlastne mladosť.

Na stretnutie ex študentov prišlo približne 50 Vietnamcov a viacerí z veľkej diaľky. Tešili sa a vystrájali ako malí chlapci, veď niektorí neboli spolu v kontakte odkedy sa rozišli zo Slovenska. Naozaj pospomínali na všetko možné, aj ako chodili v zime pešo -  v nedeľu, kedy mali voľno, hore do starej Detvy k pani učiteľke Márii Lepiešovej učiť sa po slovensky, aj na staré lásky, ale aj na ženy a deti, ktoré tu nechali. Ako skonštatoval Lacko, „sme rozdielne kultúry a jednoducho to nevydržalo.“ Lacko a Miňo majú vo Zvolene dcéry, krásne dievčatá, ktoré boli svojich otcov navštíviť vo Vietname.

„My sme im na stretnutie pripravili dve prekvapenia. Prvým bolo po kalíšku detvianskej rožovky a druhé kotlíkový guláš,“ komentuje pani Božka. „Boli veľmi milo prekvapení. Ani z jedného, na našu radosť, nič nezvýšilo,“ dodala.

Šmálovcom sa hostitelia s nasadením venovali. Poukazovali im „ zlaté mesto“ - chrámy s Budhom, kde je všetko potiahnuté zlatom. Zašli na pár dní k juhočínskemu moru, aj do centra Saigonu. Vo vietnamských rodinách spoznali veľmi milých a úprimných ľudí.

„No a do Detvy by chceli zavítať všetci, aspoň na pár dní. Lúčili sa s nami s poslaním naozaj srdečného pozdravu pre celú Detvu,“ dodáva Božena Šmálová.

Text: Zuzana Juhaniaková, Božena Šmálová
Foto: Božena Šmálová


 
 

Vodopád v tuhej zime zažíval nápor, lezenie zakázaliVytlačiť
 

 

mesto Detva je členom Koordinačnej rady Biosférickej rezervácie Poľana

Detva, február 2017 - Tohtoročná zima vytvorila veľmi lákavé podmienky na lezenie po Národnej prírodnej pamiatke Vodopád Bystrého potoka. Pracovníci Správy Chránenej krajinnej oblasti – Biosférickej rezervácie (CHKO-BR) Poľana dúfajú, že horolezci si uvedomia, že vodopád nepatrí len im a že tok si určuje svoj smer sám. Každý návštevník územia má právo sa potešiť prirodzenému vodopádu bez zásahov človeka.

Biosférická rezervácia Poľana je vďaka zaujímavým prírodným pomerom turisticky vyhľadávaným územím.

Jej skalnaté bralá a zvyšky zatuhnutých lávových prúdov už od nepamäti lákajú najmä skalolezcov a nadšencov horolezectva. V rámci územia je ich niekoľko. Každé z nich má svoje osobité čaro, ktorým dotvára starú sopečnú krajinu. Pre ich výnimočné geologické špecifiká bola väčšina z nich vyhlásená za maloplošné chránené územia, s čím súvisia aj určité obmedzenia potrebné pre ich zachovanie a ochranu. Územia sú pod patronátom Správy Chránenej krajinnej oblasti – Biosférickej rezervácie (CHKO-BR) Poľana.

Prírodná pamiatka Kalamárka

Prvou z najvyhľadávanejších lokalít z hľadiska lezenia po skalách je časť Prírodnej pamiatka Kalamárka – „horné skaly“. Kalamárka reprezentuje zvyšok lávového prúdu, ktorý dosahuje výšku približne 10 m.

Horolezcami  je využívaná ako cvičné skaly. Lezenie na Kalamárke je celoročne povolené.

 

 

Prírodná pamiatka Melichova skala

Nad osadou Skliarovo už z diaľky vzbudzuje pozornosť svojou majestátnosťou Prírodná pamiatka Melichova skala. Lezecká činnosť v tejto lokalite bola povolená len nedávno. Vďaka jej impozantným rozmerom láka skalolezcov z celého Slovenska.

Národná prírodná pamiatka Vodopád Bystrého potoka

Najväčším lákadlom v rámci Biosférickej rezervácie Poľana je určite Národná prírodná pamiatka Vodopád Bystrého potoka – prvý zo siedmych divov Poľany. Ohromujúci 23 metrový vodopád je vyhľadávaný najmä v zime, kedy pri silných mrazoch vzniká hrubá ľadová stena. Rozmery ľadopádu návštevníkom adrenalínových športov nestačili, častokrát dochádzalo k opakovanému odkláňaniu toku nad vodopádom mimo hlavného koryta potoka Bystré. Keďže je vodopád chránený 5. stupňom ochrany a aj napriek niekoľkým výzvam a kontrolám umelé odrážanie pokračovalo, Správa CHKO-BR Poľana neodporučila udeliť výnimku pre využívanie lokality na lezecké účely. Preto je lezenie v Národnej prírodnej pamiatke Vodopád Bystrého potoka od januára 2017 celoročne zakázané.

Mačinová dolina

Zaujímavé podmienky na lezenie poskytuje aj Mačinová dolina. Ľadopády sa vyskytujú počas vhodnej zimy aj v iných častiach Poľany, napr. v lokalite Mačinová, kde je možné lezenie na ľade bez udelenia výnimky.

 

Prírodná pamiatka Bátovský balvan

Poľana - vyhasnutá sopka má aj ďalšie anorganické zaujímavosti, ktoré sú svedkami pradávnej búrlivej vulkanickej činnosti. Stačí sa prejsť Hrochotskou dolinou a návštevník narazí na ďalšie dve. Priamo pri ceste smerom na Kyslinky možno obdivovať Prírodnú pamiatku Bátovský balvan. Ten sa v období štvrtohôr mrazovým zvetrávaním uvoľnil a zrútil sa k potoku Hučava, kde natrvalo našiel svoje pôsobisko.

Jánošíkova skala

V blízkosti Bátovského balvana môže návštevník obdivovať aj mohutné skalnaté bralo Jánošíkovu skalu. Zaujímavý, nie hlboký jaskynný otvor a 30 metrová výška kamenného bloku, inšpirovala niekoľkých spisovateľov k napísaniu povestí o jej vzniku.

Všetky výnimky pre lezeckú činnosť, ako aj organizovanie verejných podujatí v tejto oblasti má v kompetencii Slovenský horolezecký spolok (JAMES). Na ich webovej stránke www.james.sk okrem iných zaujímavostí nájde návštevník všetky aktuálne informácie ohľadom povolení lezeckej činnosti v chránených územiach v Slovenskej republike.

Text: Vladimíra Fabriciusová, Lucia Miňová
Foto: archív CHKO – BR Poľana


 
 

Klub dôchodcov č. III má rastúcu tendenciuVytlačiť
 

„Stal sa z nás najpočetnejší klub nie len v našom meste, ale aj v celom okrese,“ s potešením uviedol Pavel Golian na schôdzi Klubu dôchodcov č. III v Detve v utorok 14. februára 2017.

 

Predseda klubu upresnil, že ku tomuto dňu evidujú 252 členov a záujem seniorov o členstvo má rastúcu tendenciu. Medziročnú členskú schôdzu usporiadali vo veľkej sále Domu kultúry A. Sládkoviča v Detve. Pavel Golian vyjadril vďaku deväťčlennému výboru, ktorý stabilne vykonáva obetavú a aktívnu prácu pre seniorov.

Predseda vyzdvihol viaceré úspešné akcie z minuloročného klubového života. Patrí sem družobná spolupráca so Základnou školou Obrancov mieru 884/23.

K ich pravidelnej športovej činnosti patrí tiež krúžok rekondičného cvičenia pre seniorky štyrikrát do týždňa v Centre voľného času. Niekoľkokrát do týždňa hrajú stolný tenis a tenis v hale. Príkladnú reprezentáciu pre Detvu členovia tohto klubu získali aj na športových hrách okresu, kraja ba i na celoslovenskej úrovni.

Kartársky krúžok zas organizuje súťaže v mariáši a žolíku. Medzi kultúrno-spoločenskými akciami azda najviac rezonovala zahraničná dovolenka v roku 2016 v chorvátskom meste Vodice.

Úspechy na súťažiach a vďačný potlesk na podujatiach vytrvalo žne tanečný krúžok Radosť a spevácky krúžok Senior.

Pavel Golian im úprimne poďakoval za program, ktorým potešili a rozveselili seniorov aj na samotnej medziročnej členskej schôdzi.

Medzi hosťami predseda klubu privítal aj primátora mesta Jána Šufliarského, ktorému ďakoval za vytváranie dobrých podmienok pre seniorov.

Predseda klubu menovite ďakoval aj pracovníkom z Mestkého úradu, Kultúrneho centra A. Sládkoviča a ďalším jednotlivcom. Primátor informoval seniorov o plánovaných väčších investíciách a projektoch mesta prebiehajúcich a ešte plánovaných v roku 2017. Šufliarský nezabudol oceniť aktivitu členov ale aj vernú angažovanosť celého Klubu č. III na akciách, ktoré mesto organizuje.

Predseda klubu poďakoval za dobrú spoluprácu aj zástupcom ostatných seniorských klubov, ktoré združujú starších občanov v Detve. Prítomní zástupcovia klubov informovali na oplátku o ich plánoch práce na rok 2017.

Pavel Golian s vďakou podčiarkol pomoc, ktorú Klubu dôchodcov č. III aj počas minulého roka poskytli sponzori a vďaka ktorým mohli uskutočniť mnohé akcie.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Lyžiarsky kurz Materskej školy A. Bernoláka mal úspechVytlačiť
 

Materská škola A. Bernoláka v Detve po kurze korčuľovania zorganizovala od 30. januára do 3. februára 2017 ďalší kurz a to lyžiarsky. Zima tento rok bola štedrá a nadelila prírode dostatok snehu, ktorý v predchádzajúcich rokoch dosť chýbal.

V spolupráci s pracovníkmi lyžiarskeho strediska sa Materskej škole A. Bernoláka tento rok kurz podarilo uskutočniť na Košútke v Hriňovej. Každý deň malých lyžiarov čakali na svahu rôzne zábavné hry s medveďom Košútkom, ktorý sa deťom znenazdajky ukazoval na svahu, ťapkal si s nimi na vleku a zabával deti rôznymi veselými lyžiarskymi kúskami.

Posledný deň na svahu bol nezabudnuteľný. Všetci prešli zjazdovou dráhou zručnosti, k tomu ešte ohňostroj a odmena, ako ináč, bola kráľovská. Každý lyžiarik po náročnom týždni dostal kráľovskú korunu so znakom Košútky, medailu, diplom a drobnú pozornosť.

Na záver patrí veľké poďakovanie celému pedagogickému personálu, obrovská vďaka patrí ujom vlekárom, záchrannej službe v lyžiarskom stredisku i rodičom zúčastnených detí. Bez týchto skvelých ľudí by lyžiarsky kurz nemal ten správny šmrnc...

Text a foto: Katarína Masárová


 
 

Detvania aj hostia si pripomenuli 72. výročie oslobodenia DetvyVytlačiť
 

„V dejinách nášho mesta sú udalosti, ktoré z nich nemožno vymazať, treba si ich neustále pripomínať a venovať im patričnú pozornosť,“ začal slávnostný príhovor primátor Ján Šufliarský 13. februára 2017 pri Pomníku padlých na Námestí SNP v Detve.

Prvý občan mesta pokračoval, že k takýmto rozhodne patrí 13. február v roku 1945, ktorý je do histórie zapísaný ako Deň oslobodenia Detvy. Kronika mesta a spomienky pamätníkov dokladajú, že to boli príslušníci Červenej armády a rumunskí vojaci, ktorí priniesli Detve a jej obyvateľom slobodu a mier.

„Od tohto pamätného dátumu teda práve dnes uplynulo už 72 rokov a my sme opäť prišli vzdať úctu všetkým tým, ktorí priniesli do nášho mesta slobodu a oslobodili ho od fašizmu,“ povedal pred zhromaždením, v ktorom nechýbali zástupcovia inštitúcií, politických strán a Základnej organizácie (ZO) Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.

Títo pristupovali v skupinkách k pamätníku a gestom položenia vencov si uctili pamiatku bojovníkov i všetkých obetí. Ako zaznelo v slávnostnej reči primátora, „je povinnosťou nás všetkých spolupracovať vo vzájomnej úcte a s vedomím spoluzodpovednosti za mier, slobodu, demokraciu a bezpečný život v našej krajine.“

Spoluorganizátorom pietneho aktu spolu so ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a politickými stranami bolo mesto Detva, ktoré ďakuje všetkým zúčastneným vzácnym hosťom, občanom i zástupcom škôl, ktorí sa na pietnom akte zúčastnili spolu so žiakmi.

Poďakovanie patrí aj spevokolu Senior Detva pri Klube dôchodcov č. 3, ktorý prispel k dôstojnému priebehu pietneho aktu.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Pokročili rekonštrukčné práce na materskej školeVytlačiť
 

Rozšírenie Materskej školy Obrancov mieru je projekčne navrhnuté ako drevostavba, čo znamená, že stavebné práce môžu byť vykonávané aj v zimných mesiacoch.

3. február 2017 - Ako informoval Jaroslav Stašák z Oddelenia Výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Detve, zhotoviteľ zahájil prípravne práce na stavbe od 9. januára 2017 a zabezpečil stavenisko stavby. Zhotoviteľ, teda víťaz verejného obstarávania Siroň plus s.r.o. vzhľadom na priaznivejšie klimatické podmienky od 24. januára plne rozbehol práce na vonkajších plochách budovy a areálu, v ten deň namontovali aj lešenie.

„Zrealizovali sa búracie práce na plochej streche objektu, demontáž bleskozvodu a klampiarskych konštrukcií, odstránenie lepeniek pre uloženie železobetónového venca nadstavby,“ pokračoval Stašák. Následne prebehlo debnenie obvodového venca, zrealizovaná dodávka a montáž armatúry železobetónového venca. V piatok 3. februára nasledovala betonáž obvodového venca, teda kľúčového stavebného prvku drevenej nadstavby objektu, zdôraznil Jaroslav Stašák. Zahájiť montáž drevených obvodových stien nadstavby má zhotoviteľ v pláne v priebehu 6. a 7. týždňa mesiaca február.

Obvodové steny sú navrhnuté z drevených nosných hranolov obojstranne obložené s vnútorným zateplením. Vonkajšia časť objektu je zateplená kontaktným zatepľovacím systémom. Interiérová časť je tvorená sadrokartónom. Krov je drevený, strecha valbová a plechová strešná krytina. Do nadstavby sú navrhnuté dve samostatné schodiská. Vnútorné deliace priečky sú sadrokartónové. Podlahy sú navrhnuté suché s vylúčením mokrých procesov pri výstavbe.

Keďže práce na streche objektu sa vykonávajú kým interiér objektu ostáva v pôvodnom stave, inventár Materskej školy nebol vysťahovaný v celom rozsahu a ostáva na svojom pôvodnom mieste, práce si vyžadujú vysokú koordinovanosť všetkých zúčastnených. Teda spoluprácu objednávateľa prác mesta Detva, zhotoviteľa stavby a tiež vedenia Materskej školy Obrancov mieru.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Príďte na Fašiangy s Ratolesťou do ChudobiencaVytlačiť
 

Občianske združenie Detský folklórny súbor Ratolesť pozýva na Fašiangy, ktoré sa konajú už túto soboru 11. februára 2017 v Chudobienci s nasledovným programom:

7.00 hod - tradičná zabíjačka

14.30 hod - fašiangový sprievod - Bursovníci - od Domu kultúry A. Sládkoviča po Chudobienec

18.00 hod - Tuto nám nedali, tuto nám dajú - Program
                 - účinkujú : DFS Ratolesť, FS Detva, FS Detvani

Po programe bude zábava spojená s pochovávaním basy. "Srdečne ste vítaní!"

 

Podujatie je spolufinancované z rozpočtu mesta Detva.   

Text: Jana Boráková

 


 
 

Tritisíc rokov staré nálezy odkrývajú v Lúčnej štvrti Vytlačiť
 

Foto: Archeológovia Ján a Noémi Beljakovci v Detve: Pustý hrad a Detva v kontexte aktuálnych archeologických výskumov

Podpolianske múzeum sa napriek nepriaznivému počasiu v stredu 1. februára 2017 v popoludňajších hodinách zaplnilo asi sedemdesiatkou priaznivcov archeológie a histórie.

A opodstatnene, nakoľko avizovaná téma odbornej prednášky bola nanajvýš pútavá a aktuálna. Pustý hrad a Detva v kontexte aktuálnych archeologických výskumov  - tieto témy už dlhšie rezonovali tak v širokej laickej i odbornej verejnosti, preto pracovníci Podpolianskeho múzea už dlhší čas plánovali pozvanie prednášajúcich, ktorí sú nielen špičkovými odborníkmi v danom odbore, ale majú za sebou aj dlhoročný výskum v tunajšom regióne.

Pozvanie na spomínanú prednášku prijali Ján Beljak z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) v Nitre, vedúci vysunutého pracoviska vo Zvolene a docentka Noémi Beljak Pažinová, vedúca Katedry archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

V prvej časti prednášky Ján Beljak sprevádzal slovom i obrazom najnovším výskumom na Pustom hrade, ktorému sa venuje okrem iných lokalít od roku 2009 spolu s manželkou Noémi Beljak Pažinovou.

Ján Beljak vynikajúco predstavil tak náročné organizačné zázemie celého projektu za podpory mesta Zvolen v súčinnosti s ďalšími grantami a inštitúciami. Ján Beljak tiež predostrel postupný vedecký systematický výskum na Dolnom a Hornom hrade od začiatkov s dôrazom na rok 2016. Okrem iného priblížil pozoruhodné nálezy - drevené artefakty z cisterny na Hornom hrade, ktoré posunuli jej výstavbu jednoznačne na prelom 13. a 14. storočia, kde sa aktuálne dokončuje jej zastrešenie. Vedúci výskumu zdôraznil zaujímavý rozsiahly súbor stredovekej keramiky z Horného hradu s vyše 5000 nálezmi, významný nález mince – strieborného denára kráľa Bela IV. (13. storočie) a viacero ďalších aktuálnych nálezov.

Treba dodať, že za svoju bohatú výskumnú činnosť získal Ján Beljak v roku 2012 Cenu prezidenta Slovenskej republiky Za výskum vývoja osídlenia na strednom Slovensku s dôrazom na dobu rímsku, k tomu pribudla v roku 2016 Cena časopisu Pamiatky a múzeá za Objav - Nález za rok 2015: Ján Beljak, Noémi Beljak Pažinová, Matúš Melo, Archeologický ústav SAV v Nitre a Katedra archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre za súbor nálezov zo stredovekej cisterny na Pustom hrade vo Zvolene s prihliadnutím na dlhodobé vynikajúce výsledky výskumu a publikovanie poznatkov.

V druhej časti prednášky publikum so záujmom sledovalo závery záchranného archeologického výskumu docentky Noémi Beljak Pažinovej v Detve.

Ako zdôraznila, sledovanie zemných prác v súvislosti so stavbou rodinného domu na parcele č. 7381/27 v katastrálnom území Detva prinieslo archeologické doklady osídlenia v časti Lúčna štvrť. Uviedla, že na mieste stavby boli zachytené štyri archeologické objekty a celkovo nálezy o počte 394 kusov.

Odkryli tam hlavne kolové jamy, ktoré mohli tvoriť súčasť kolovej konštrukcie časti zastrešenia hospodársko-výrobnej stavby. Prístrešok slúžil na ochranu piecky, pravdepodobne chlebovej, ktorú sa podarilo identifikovať v značne deštruovanom stave. 

Z lokality pod vedením Noémi Beljak Pažinovej odobrali aj vzorky hliny, ktoré budú podrobené archeobotanickej analýze. Tá odhalí, či sa na mieste nachádzali aj rastlinné zvyšky. „Podľa pozitívneho výsledku analýzy budeme mať viac informácií aj o strave predkov a environmente osady,“ povedala docentka Beljak Pažinová. Dodala, že niekoľko črepov je možné spojiť a postupne rekonštruovať tvary nádob, z ktorých pochádzajú. Ide hlavne o rôzne misky, hrnce a amfory, šálky. Na mieste sa objavila aj keramika s veľmi kvalitnou čiernou leštenou úpravou povrchu vrátane šikmého i zvislého žliabkovania. Tieto tvary i výzdobná technika je charakteristická pre kyjatickú kultúru neskorej doby bronzovej, starej takmer 3000 rokov.

Archeologička v závere podčiarkla, že objavenie pravekej lokality zo záveru doby bronzovej uprostred Detvy poukazuje na veľký význam jej územia začiatkom posledného tisícročia pred Kristom a je svedectvom o intenzívnom osídlení i nížinných, na poľnohospodárstvo využívaných polôh v oblasti Poľany.

Toto novoobjavené osídlenie korešponduje so známym pravekým hradiskom Detva-Kalamárka, vzdialeným od Detvy severným smerom približne 5 km.

Kalamárka, táto strategická výšinná lokalita bola prvýkrát osídlená v neskorej dobe bronzovej práve lužickou i kyjatickou kultúrou, teda rovnakým obyvateľstvom, aké bolo zaznamenané v časti Lúčna štvrť. V kontexte nálezovej situácie nížinná osada v časti Lúčna štvrť mohla slúžiť ako hospodárske zázemie hradiska na Kalamárke.        

Ako s potešením prijalo vedenie Podpolianskeho múzea, Noémi Beljak Pažinová informovala, že po zdokumentovaní nálezov z Lúčnej štvrte uvažuje v rámci legislatívy o ich premiestnení do Podpolianskeho múzea v Detve.

Archeologička s Podpolianskym múzeom spolupracuje od roku 2012. Vďaka spolupráci Podpolianskeho múzea s docentkou Beljakovou boli už predtým zdokumentované náhodné zbery prinesené obyvateľmi z lokalít Kalamárka a Vígľaš. Približne 500 kusový súbor zväčša keramických fragmentov je už dnes v zbierkovom fonde Podpolianskeho múzea. Najkrajšie kusy sú vystavené v rámci stálej expozície Detva v kontexte Vígľašského panstva.

Záverečné dotazy publika pre oboch archeológov, Jána a Noémi Beljakovcov, potvrdili očividný záujem o danú problematiku. Na strane prednášajúcich bolo od prvých slov okrem odbornosti cítiť obrovský vklad, lásku k archeológii, nepochybne obrovské pracovné nasadenie a úprimnú snahu zanechať kultúrne dedičstvo tak, aby ho citlivo mohli vnímať aj budúce generácie. Ako povedal Winston Churchil: Čím viac sa pozeráme dozadu, tým lepšie vidíme dopredu… Ostáva veriť, že týmto sa otvárajú nové historické stránky Detvy a že aj ďalší záchranný archeologický výskum bude pokračovať v tomto smere.                                                                                                                                  

Text: Renata Babicová
Foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Ľubomír Višňovský navštívil MHK Blesky DetvaVytlačiť
 

Pred polročným vysvedčením, v piatok 27. januára 2017, keď už boli všetky známky zaokrúhlené, rozhodol sa Mládežnícky hokejový klub Blesky Detva, tak trochu aj za odmenu deťom, v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja usporiadať v Detve podujatie „Deti na hokej!“.  

Oslovili všetky základné aj materské školy v Detve a okolí, aby sa mohli o zážitky podeliť s čo najväčším počtom detí a priniesť trochu prekvapenia, zábavy a športu do ich detských duší.

Mládežnícky hokejový klub Blesky si veľmi váži, že pozvanie prijali vzácni hostia z hokejového sveta a bývalí spoluhráči ich trénera Dušana Pohorelca: Zdeno Cíger, Ľubomír Višňovský, Diana Kosová a vĺčik Goooly.

Hneď z rána klubový autobus priviezol prvých korčuliarov. Ľadovú plochu rozdelili na päť sektorov. V každom bola jedna jednoduchá korčuliarska disciplína, ktorú deti absolvovali pod vedením trénera. Postupne tak na ľad vchádzali farebne rozlíšené skupinky detí, a predviedli svoje zručnosti. Pre deti, ktoré sa ešte nevedia korčuľovať, bol na zahriatie pripravený teplý čajík a súťaže mimo ľadovej plochy.

Vĺčik Goooly robil dobrú náladu na ľade i v hľadisku pre viac ako 400 detí vo veku od 4 do 10 rokov z Detvy, Hriňovej, Kriváňa a Zvolenskej Slatiny.

Pani zima tento rok nešetrí mrazom a tak oziabalo hádam každého, no všetci sa tešili  na „Višňu“! Hokejista svetového mena korčuľoval spolu s deťmi, ocenil ich snahu pochvalou, rozdával autogramy aj úsmevy na spoločných fotkách a na záver v šatni  s našimi chalanmi krátko debatoval o ceste do NHL i reprezentácie SR.    

Podľa prvých ohlasov sa táto krásna no organizačne náročná akcia vydarila, organizátori sú radi, že sa nikto nezranil, ani nestratil a všetci sa spokojní, s červenými líčkami, darčekmi a zážitkami vrátili domov.

Mládežnícky hokejový klub Blesky Detva (MHK Blesky) ďakuje mestu Detva za ľadovú plochu, všetkým rodičom, chlapcom a dievčatám z MHK Blesky Detva, ktorí podujatie pripravili a zabezpečovali. Podujatie prišiel osobne podporiť aj zástupca primátora mesta Ladislav Bódi a poslanci Mestského zastupiteľstva Darina Labáková a Jozef Výbošťok. Vďaka patrí aj tým riaditeľom škôl, ktorí podporili túto snahu a umožnili svojim žiakom zúčastniť sa podujatia počas vyučovacích hodín.

Deťom, ktorým sa na zimnom štadióne páčilo a chceli by sa naučiť korčuľovať alebo hrať hokej, môžu do MHK Blesky kedykoľvek prísť. Výstroj je zdarma a všetky informácie o tréningoch čitateľ nájde na Facebooku/MHK BLESKY Detva.

„Už teraz sa tešíme na stretnutie s vami pri ďalších zaujímavých podujatiach!“

Text: Milan Forgáč
Foto: Ladislav Bódi, Xénia Gondová


 
 

Mesto trvá na zachovaní pohotovosti v DetveVytlačiť
 

Lekárska služba prvej pomoci v Detve by podľa medializovanej informácie od 1. júla 2017 mala byť zrušená, ako súčasť celoslovenského opatrenia Ministerstva zdravotníctva.

Podľa podaných informácií, zdravotná pohotovosť v Detve by mala byť jednou zo 44 pohotovostí, ktoré majú byť zavreté. Na Slovensku by zostalo v prevádzke ostatných 51 pohotovostí pre dospelých a 45 pohotovostí pre deti. Pre obyvateľov okresu Detva by to znamenalo v urgentných prípadoch cestovať buď do Zvolena, do Lučenca, do Brezna alebo do Banskej Bystrice.

Primátor mesta Detva Ján Šufliarský vyvíja kroky na rôznych úrovniach pre zachovanie lekárskej služby prvej pomoci v Detve. Primátor bude predovšetkým apelovať na Ministerstvo zdravotníctva s požiadavkou, aby zvážili zrušenie spádovej zdravotnej pohotovosti v Detve.

Šufliarský to vidí ako riskantný krok voči obyvateľom, ktorí už aj dnes na pohotovosť do Detvy dochádzajú zo vzdialenejších obcí a vzdialenejších osád v lazníckom hornatom okrese Detva.

V prípade, že by obyvatelia vzdialenejších osád mali za urgentnou zdravotnou pomocou cestovať do Zvolena, Lučenca, Brezna či Banskej Bystrice, nebola by dodržaná ani zákonom garantovaná dostupnosť pohotovostí do 30 minút. Cesta zo spomenutých oblastí si už za ideálnych letných poveternostných podmienok vyžaduje 50 minút autom. Tiež nie každý môže za lekárskym vyšetrením cestovať vlastným autom, čím sa časová dostupnosť ešte značne predĺži.

V zimných a kalamitných situáciách by sa pre obyvateľov osád znásobená vzdialenosť mohla stať osudovou a nešťastnou. 

Text a foto: Zuzana Juhaniaková
 


 
 

Stanovisko mesta Detva k informovanosti o havarijnej situácii na teplovodoch Vytlačiť
 

Detva, 6. februára 2017 - Mesto Detva nedostalo od spoločnosti Bytes s.r.o., teda od vlastníka teplovodov, žiadne informácie ohľadom havarijnej situácie s rozvodmi tepla.

Z tohto dôvodu mesto Detva ani nemohlo uverejniť žiadnu informáciu o prerušení dodávky tepla a teplej úžitkovej vody.

Pokiaľ by mesto takúto informáciu dostalo, bolo by zabezpečilo informovanie obyvateľov všetkými informačnými prostriedkami mesta tak, ako mesto informuje pri iných poruchách sietí a prerušení dodávky vody, elektriny alebo plynu.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Materská škola Nám. SNP 17 má novú vodovodnú prípojkuVytlačiť
 

Od 1. februára 2017 má Materská škola Nám. SNP 17 novú vodovodnú prípojku. Mesto Detva a Materská škola na Námestí SNP 17 ďakujú všetkým inštitúciám a jednotlivcom, ktorí akýmkoľvek spôsobom v predchádzajúcom týždni pomáhali pri riešení vzniknutej havarijnej situácie a taktiež ďakujú rodičom za trpezlivosť so vzniknutou situáciou a toleranciu.

Mimoriadnym úsilím zamestnancov Materskej školy Nám. SNP 17, zamestnancov mesta Detva, zamestnancov Technických služieb Detva a zamestnancov firmy Geostav Detva sa podarilo vybudovať novú vodovodnú prípojku pre Materskú školu na Námestí SNP 17 v Detve.

Mesto sa pre túto investíciu rozhodlo z dôvodu, že nový prívod vody má predpoklad dlhšej životnosti a má odolať aj zimám v budúcich desaťročiach. Za ostatných 40 rokov prevádzky Materskej školy k zlyhaniu vodného napojenia pri tejto Materskej škole totiž došlo prvýkrát.

Materská škola mala po celý čas pracovníkmi mesta zabezpečené dočasné alternatívne napojenie na vodu, ktoré postačovalo k tomu, aby Materská škola mohla zachovať svoju prevádzku. Mesto Detva sa s Úradom verejného zdravotníctva dohodlo, že nová prípojka bude vybudovaná do 1. februára 2017, čo sa aj podarilo zrealizovať.

Foto: Primátor mesta Ján Šufliarský počas dní, keď prebiehali práce na havarijnej situácii, priebežne navštevoval Materskú školu na Nám. SNP 17.

Správa bude aktualizovaná o postup technických prác.

Text: Jana Pálková, Zuzana Juhaniaková
Foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Detva má pečať mesta s predpokladom stabilného rozvojaVytlačiť
 

pečať_rozvoja_obce_2016_4cm.png

Za rok 2016 bolo mesto Detva vyhodnotené ako mesto s predpokladom stabilného rozvoja.

Mesto Detva prešlo hodnotením zameraným na finančnú a majetkovú bonitu a Národné informačné stredisko Slovenskej republiky mu za rok 2016 priznalo a potvrdilo Pečať Rozvoja obcí a miest.

Pecat.jpg

Zdroj: Anna Golianová, text: Zuzana Juhaniaková


 
 

Zapojte sa do súťaže Detva má výtvarný talentVytlačiť
 

Kultúrne centrum A. Sládkoviča a Detvianska umelecká kolónia, združenie umelcov pri Kultúrnom centre, vypisujú súťažnú výstavu Detva má výtvarný talent.

Hľadá sa výtvarný talent. "Maľuješ, kreslíš alebo tvoríš inými výtvarnými technikami, prihlás sa v Kultúrnom centre A. Sládkoviča u Emílie Sekerešovej alebo u Milana Malčeka z DUK na emailovej adrese," takto vyzývajú organizátori každého záujemcu o súťaž.

Výstava sa uskutoční v mesiaci apríl 2017. Práce je potrebné priniesť do Kultúrneho centra A. Sládkoviča do konca marca 2017 v počte maximálne 5 kusov. Organizátori si vyhradzujú právo výberu. Práce budú hodnotené odbornou porotou a ocenené vecnými cenami.

Kontakt pre záujemcov o zápis do súťaže: malcekduk@azet.sk, mob: 0908 909 927.

Text: Milan Malček, Zuzana Juhaniaková
Ilustračné foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Ples Farnosti sv. Františka Assiského mal opäť veľkú účasťVytlačiť
 

Úspešný, v poradí 15. ples Farnosti sv. Františka Assiského, usporiadala detvianska farnosť na sobotný večer 21. januára 2017 v Dome kultúry A. Sládkoviča v Detve.

Na plese farnosti sa medzi hosťami kde tu objavovali aj spriatelené manželské páry z vedľajších obcí a nechýbal primátor mesta Detva Ján Šufliarský s manželkou Jankou.

Zásluhu na organizácii plesu mali pod vedením dekana Ľuboša Sabola v užšom organizačnom tíme ešte tri dámy a dvaja páni.

Prichádzajúcim hosťom sa spolu s pánom dekanom venovala organizátorka Valéria Škopíková, pomáhali  jej Ivana Gondová a Eva Bohumeľová. V neposlednom rade ochotní páni kapláni František Veverka a Dominik Jáger, ktorí si našli čas počas plesu azda na každého.

Oči a zvedavosť prítomných pútali dve zrkadlové postavy, živé sochy z Mirror Family, čo v slovenskom preklade znamená Zrkadlová rodina. Ich menu zodpovedal aj ich vzhľad, odetí boli od hlavy po päty do zrkadliacich sa črepín. Identita oboch tajomných účinkujúcich je známa organizátorom, predovšetkým pánovi dekanovi, každopádne do Detvy ich pozvali ako pútavý bod programu z iného mesta.

Ples mal bohatú účasť 180 hostí, pekné tombolové ceny a do tanca im hrala Ľudová hudba Domnika Václava.

V úvode plesu sa v programe vystriedali speváčky zo Zboru Hosanna i malí účinkujúci z Detského folklórneho súboru Slniečko a Tanečná škola Wanted pod vedením Štefana Chleba.

Organizátori by sa za spoluprácu chceli osobitne poďakovať aj moderátorke Evke Peknušiakovej, všetkým účinkujúcim a manželom Babicovcom za stravu.

Z 15-teho farského plesu si hostia odniesli nielen spoločenský zážitok ale aj párové a skupinové fotografie, ktoré pre nich na pokračovanie fotil kaplán Dominik Jáger.

Text: Zuzana Juhaniaková
Foto: Dominik Jáger


 
 

Pracovníci Kultúrneho centra A. Sládkoviča v Detve ďakujú Vytlačiť
 

Tanečnice - foto Jaroslav Švábenský.JPG

Detva, január 2018 – Pracovníci Kultúrneho centra A. Sládkoviča v Detve ďakujú svojim priaznivcom, divákom, sponzorom, všetkým, ktorí do zariadení Kultúrneho centra v Detve zavítali za kultúrno-spoločenským zážitkom, za ich potlesk pre profesionálnych i amatérskych umelcov i aktivistov záujmovo-umeleckej tvorivosti v roku 2017.

„Veríme, že Vašu dôveru nesklameme aj v roku 2018 a s potešením Vás uvítame vo všetkých našich zariadeniach. Želáme: Rok nový spokojný, hojný a požehnaný! Naše poďakovanie za podporené projekty patrí Fondu na podporu umenia, Banskobystrickému samosprávnemu kraju a mestu Detva.“

MestoDetva.png

images2.jpg

fond-na-podporu-umenia.png

Text: Emília Sekerešová
Ilustračné foto: Jaroslav Švábenský


 
 

Pustý hrad a Detva: o dôkazoch histórie staršej ako sa čakaloVytlačiť
 

Pustý hrad a Detva v kontexte aktuálnych archeologických výskumov je prednáška, ktorú pripravuje Podpolianske múzeum v Detve, Archeologický ústav SAV Nitra a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na stredu 1. februára 2017 v Podpolianskom múzeu v Detve.

So začiatkom o 16.30 h. posledné výskumy predstaví vedecký pár archeológov Ján Beljak a Noémi Beljak Pažinová. Výskumu na Pustom hrade, ktorý v posledných rokoch prináša bohaté objavy a úspechy v odhaľovaní histórie Zvolenskej kotliny, sa v prednáške povenuje Ján Beljak.

Nečakanými archeologickými skutočnosťami, ktoré históriu osídlenia Detvy posúvajú na priamke časov omnoho hlbšie než sa čakalo, sa bude zaoberať vedúca výskumu v Detve Noémi Beljak Pažinová.

Text: Zuzana Juhaniaková
Foto: Ján Beljak, Noémi Beljak Pažinová


 
 

Záver sezóny detvianskym gymnastkám vyšiel na jedničkuVytlačiť
 

V dňoch 2. a 3. decembra 2016 prepožičal Klub športovej gymnastiky Detva (KGŠ Detva) svoje priestory vrcholnej súťaži sezóny v športovej gymnastike a to Majstrovstvám Slovenska (M-SR) a 28. ročníku Memoriálu manželov Žifčákovcov.

Svojou účasťou hostiteľov poctili gymnastky Nórska, Česka a Veľkej Británie.

M-SR s rekordným počtom pretekárok 120 oficiálne otvoril primátor mesta Ján Šufliarský.

I keď je detvianska telocvičňa len tréningovou halou, podujatie sa podarilo zorganizovať vďaka rodičom, funkcionárom a sponzorom s noblesou a športovou eleganciou. Chválou nešetril nikto z prítomných trénerov a hostí. Svedčia o tom záverečné slová delegáta Slovenskej gymnastickej federácie Jozefa Dučáka.

Podľa jeho slov, členovia organizačného výboru pripravili pre súťažiace pretekárky veľmi dobré súťažné podmienky, vyhovujúce pre všetky kategórie. Obdiv a uznanie si zaslúžia všetci členovia organizátora pretekov, rodičia a členovia klubu KŠG Detva, s akou obetavosťou a precíznosťou pracovali počas celých pretekov a dokázali na tak malom priestore zorganizovať preteky za účasti 120 pretekárok na tak vysokej organizačnej úrovni.

Jozef Dučák pokračoval, „keď sa človek pozrie na čelnú stenu telocvične klubu KŠG Detva, kde sú fotografie manželov Žifčákovcov, a trochu pozná históriu tohto klubu za ich pôsobenia a zažil tieto dnešné preteky Majstrovstiev Slovenskej republiky 2016, musí so mnou súhlasiť, keď poviem: Je veľmi dobré, že trénerka Katarína Krekáňová sa vrátila do Detvy, tu je jej miesto, ona patrí sem do Detvy, ona je nositeľkou pomyselnej pochodne a hybnou silou detvianskej gymnastiky po manželoch Žifčákovcoch.“

„I my veríme, že sa nám podarilo vytvoriť podmienky hodné tejto súťaži, čo potvrdili aj vynikajúce výkony jednotlivých pretekárok. Nás teší skutočnosť, že medzi nimi nechýbali gymnastky Detvy,“ komentovala trénerka Katarína Krekáňová.

 

Výsledky M-SR 2016:

 

1.kategória

Nela Ostrihoňová       1. miesto

Eva Bystrianska         4. miesto  a 3. miesto Slovenský pohár 2016

Emma Ridzoňová       7. miesto

5.kategória

Margaréta Gondová   1. miesto a 2. miesto Slovenský pohár 2016

Anna Hrušková 4. miesto

Staršie žiačky

Sára Dydi                   2. miesto a 1. miesto Slovenský pohár 2016

Najmladšie žiačky

Mária Novosadová     3. miesto a 1. miesto Slovenský pohár 2016

Mladšie žiačky

Lucia Dobrocká          2. miesto

Juniorky

Barbora Melichová     2. miesto a 1. miesto Slovenský pohár 2016

 

Výsledky Memoriál Žifčákovcov 2016:

 

1.miesto          Chiara Bunce / Veľká Británia

2.miesto          Margaréta Gondová/ Detva

3.miesto          Kristína Pýchová / Banská Bystrica

 

Sára Dydi 5.miesto, Radoslava Kalamárová 7. miesto, Anna Hrušková 13. miesto, Barbora Melichová 19. miesto, všetky z detvianskeho klubu.

Pretekárkam patrí srdečné blahoželanie za vzornú reprezentáciu klubu a Základnej škole Obrancov mieru a mestu Detva poza spoluúčasť pri organizácii tohto športového sviatku.

 

Činnosť Klubu športovej gymnastiky Detva bola spolufinancovaná z rozpočtu mesta Detva.

Text a foto: Gabriela Novosadová


 
 

Detvianski hádzanári sa zišli na Vianočnom turnaji 2016Vytlačiť
 

Počas Vianočných sviatkov sa 28. decembra 2016 v mestskej športovej hale v Detve odohral 6. ročník Vianočného turnaja hádzanárov.

O 14.30 h. bolo slávnostne zahájenie turnaja, ktorý otvoril a účastníkov privítal prezident Športového klubu Hádzaná Štefan Závodný. Pozdrav a blahoprianie predniesol sám primátor mesta Ján Šufliarský.

O 15.00 h. sa už proti sebe postavili družstvá staršie ženy a mladšie ženy, s víťazstvom, ktoré sa priklonilo na stranu mladších v pomere 16:19.

O 16.00 h. súťažili starší muži a mladší muži s výsledkom 18:22.

O 18.00 h. bojovali mladšie družstvá proti starším s výsledkom 24:23.

Vyhodnotenie celého turnaja nastalo o 19.30 h. Turnaj mal dobrú úroveň, bol priestorom na stretnutie pre hráčov a hráčky, ktorí reprezentovali Detvu v hádzanej. Turnaj ukončil Štefan Závodný poďakovaním sa organizátorom kompetentným za prípravu a priebeh turnaja a to: Zuzane Ďuricovej, Pavlíne Blaškovej, Igorovi Závodnému staršiemu a Jánovi Juríkovi.

Hádzaná v Detve má dlhoročnú tradíciu. Ľudia, ktorí pôsobili pri detvianskej hádzanej, vychovali množstvo kvalitných a skúsených hráčok a hráčov, ktorí sa presadili aj v najvyšších súťažiach, či reprezentáciách.

Športový klub Hádzaná Detva vníma ako poslanie rozvoj telesnej kultúry a športu v detvianskom regióne.

Projekt hádzanej v Detve bol spolufinancovaný z rozpočtu mesta Detva.

Text: Štefan Závodný
Foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

V Dennom centre sa páralo ako za starých čiasVytlačiť
 

Kedysi neodmysliteľnou súčasťou jesenných a zimných večerov na dedine bolo páranie peria, či už na perinu alebo vankúše, pre dievky súce na vydaj.

V utorok 17. januára 2017 bolo v Dennom centre na Partizánskej ulici veselo. Členky Klubu dôchodcov č. 1 zorganizovali na tento deň páračky, aby si pripomenuli túto starú ľudovú tradíciu párania peria, ktorú mnohí poznajú už iba z rozprávania starých mám.

V minulosti to bola pravidelne každoročne sa opakujúca príležitosť na spoločenský život mládeže i starších. Páračky peria sa zvykli konať od začiatku novembra až do konca fašiangov.

Napárať perie do výbavy pre dcéru alebo pred krstinami nebola pre domácu gazdinú jednoduchá záležitosť. Preto sa husi v každom poriadnom gazdovstve dobre vykrmovali a šklbali viackrát do roka. Gazdiná pierka starostlivo zbierala a ukladala do komory, aby ich bolo dostatok na páračky.

Ľudová tradícia páračiek na dedinách sa nezaobišla bez veselej nálady, kde sa stretávali ľudia pri hudbe a speve. Kedysi ľudia žili družnejšie so svojimi radosťami a starosťami.

V Dennom centre pri páračkách poletovalo perie ako za starých čias, bolo veselo a jeho interiérom sa niesol spev za sprievodu harmonikárov, ktorý vytváral príjemnú atmosféru starej ľudovej tradície.

Žienky si zaspomínali na ich mladé časy, keď sa na páračkách zúčastňovali. Pre všetkých účastníkov, ktorých sa zišlo v hojnom počte, bolo pripravené aj pohostenie, ktoré pripravili šikovné členky Klubu dôchodcov č. 1.

Okrem vynikajúceho punču si všetci pochutili na tvarohových koláčoch, pampúchoch s lekvárom, slaných koláčoch a kapustnici. Všetci odchádzali s pocitom príjemne stráveného dňa, a tešia sa na ďalšie aktivity zamerané na oživovanie našich krásnych slovenských ľudových zvykov a tradícií. 

Text a foto: Jana Jedličková


 
 

Zber triedeného odpadu z miestnych častí začína! Vytlačiť
 

Mesto Detva a Technické služby Detva s.r.o. oznamujú občanom, že od 1. januára 2017 začal zber triedeného odpadu, ktorým je papier, sklo, plasty, kovy - tetrapaky, formou vrecového zberu z nasledovných lokalít:

Sever

Kostolná, Stavanisko, Skliarovo, Laštek vždy v poslednú stredu v mesiaci. Prvý zvoz odpadu bude 25. januára 2017.

Juh

Piešť I, Piešť II, Krné vždy v posledný štvrtok v mesiaci. Prvý zvoz odpadu bude 26. januára 2017.

Priebeh a podmienky zberu odpadu: Každá domácnosť dostane vrecia podľa príslušných farieb zbieraného odpadu (z každej farby po jednom kuse), do ktorých triedi odpad počas celého mesiaca.

V deň zvozu odpadu je potrebné vyložiť pred dom vrece naplnené triedených odpadom, kde mu pracovníci Technických služieb Detva s.r.o. toto vrece vymenia za prázdne vrece rovnakej farby.

Text: Juraj Bystriansky, Zuzana Juhaniaková

 

Súbor na stiahnutie Letak_strana2.pdf Letak_strana2.pdf (3.1 MB)

 
 

Najkrajším európskym valčíkom otvorili plesovú sezónu v DetveVytlačiť
 

S noblesou, valčíkom Na krásnom modrom Dunaji, otvorili Plesovú sezónu 2017 v Detve v sobotu 14. januára v Dome kultúry A. Sládkoviča.

Najslávnejší valčík Johanna Straussa mladšieho interpretoval Komorný orchester Konzervatória Jána Levoslava Bellu z Banskej Bystrice pod taktovkou Igora Vlacha a tanečníci konzervatória.

Viedenský valčík venovali primátorskému manželskému páru a jeho pozvaným hosťom. Postupne sa k nim pridali ďalší zúčastnení hostia Reprezentačného mestského plesu 2017 v Detve.

Komorný orchester banskobystrického konzervatória príležitostným repertoárom vítal hostí reprezentačného plesu ešte krátko pred jeho otvorením vo Veľkej sále Domu kultúry. Prvá fanfára, Polonéza, bola sprevádzaná tanečnou choreografiou žiakov tanečného odboru banskobystrického konzervatória. Po druhej fanfáre moderátor plesu, herec Daniel Výrostek z Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, uviedol na pódiu primátora mesta Jána Šufliarského. Primátor zaželal všetkým hosťom príjemnú plesovú noc a dobrú náladu do celej nastupujúcej plesovej sezóny v Detve.

V programe nasledovalo číslo hudobno dramatického odboru konzervatoristov Muzikál vládne svetom I. a koncertný valčík, ktorý opäť predviedli žiaci tanečného odboru. Druhé tanečné kolo s komorným orchestrom bolo v rytme valčíka, polky a tanga.

Po slávnostnom úvode sa do rána o dobrú náladu a rezko na parkete starala Ľudová hudba Dominika Václava a DJ Marián Auxt.

Viacerí sponzori tohtoročného reprezentačného plesu sa postarali celkovo o pekných 46 tombolových cien a opakovaný potlesk pri stoloch výhercov.

Pár momentiek z plesového večera

*

*

*

*

*

*

*

*

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Reakcia na článok poslanca „Rekonštruovať sa má cez leto a nie v zime!“Vytlačiť
 

Detva 20. januára 2017 - Vychádzajúc z verejnosti známych faktov o rekonštrukcii Materskej školy na ulici Obrancov mieru 876/5 je nutné upozorniť na nepravdivé, zavádzajúce a klamlivé informácie v článku s názvom „Rekonštruovať sa má cez leto a nie v zime!“, a v reportáži pod článkom, kde autorom vyjadrení je poslanec Mestského zastupiteľstva v Detve Roman Vrťo.

Poslanec Mestského zastupiteľstva svojimi vyjadreniami čitateľovi či divákovi podsúva zavádzajúcu interpretáciu faktov, keď uvádza „rok sme s poslancami bojovali za rekonštrukciu tejto škôlky,“ pretože mesto Detva práve z dôvodu, že v rozpočte mesta Detva v roku 2016 nebol poslancami schválený dostatočný objem finančných prostriedkov, nemohlo začať verejné obstarávanie na rozšírenie Materskej školy Obrancov mieru a realizovalo sa tak až v auguste 2016.

Následné administratívne úkony verejného obstarávania mohli byť uzavreté v najskoršom možnom termíne 22. decembra 2016 podpisom zmluvy o dielo s víťazným dodávateľom.

Mesto Detva ani neuvažovalo o krajnej možnosti zastaviť činnosť Materskej školy Obrancov mieru v bežiacom školskom roku.

Pracovníci Oddelenia školstva, kultúry a sociálnych vecí Mestského úradu v Detve, pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Zvolene a riaditeľky materských škôl v Detve zvážili ako najvýhodnejšie dočasné riešenie umiestniť deti do v súlade s legislatívou dočasne vytvorených troch tried pod strechou Materskej školy A. Bernoláka v Detve.

Deti tak môžu pokračovať v začatom školskom roku so svojimi osobnými vecami, so svojimi spolužiakmi a so svojimi učiteľkami, na ktoré sú deti zvyknuté.

Mesto Detva chce zároveň vyzdvihnúť a oceniť ústretovú ochotnú spoluprácu zamestnancov a rodičov oboch materských škôl, ktorí na vytvorení dočasných funkčných priestorov spolupracovali.

Realizácia rekonštrukčných prác a prevádzky Materskej školy v dočasných priestoroch bola prerokovaná na rade školy a na rodičovskom združení. Do dnešného dňa mesto Detva neeviduje žiadnu sťažnosť ani zo strany rodičov ani zo strany kompetentných inštitúcií.

Mesto Detva túto rekonštrukciu začalo v januári 2017 z nasledovných dôvodov. Prvým je, že Štátna školská inšpekcia určila termín 31. augusta 2016, dokedy musí byť rozšírená kapacita tejto materskej školy. Ďalším dôvodom je príprava nového školského roka 2017/2018. Dňa 1. mája 2017 začína zápis detí do materskej školy a k tomuto dátumu už musí byť stanovená kapacita materskej školy, ktorú určuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva v prevádzkovom poriadku školy.

Stavba Materskej školy na ulici Obrancov mieru je projekčne navrhnutá ako drevostavba, čo znamená, že stavebné práce môžu byť vykonávané aj v zimných mesiacoch. Obvodové steny sú navrhnuté z drevených nosných hranolov obojstranne obložené s vnútorným zateplením. Vonkajšia časť objektu bude zateplená kontaktným zatepľovacím systémom. Interiérová časť bude tvorená sadrokartónom. Práce na nadstavbe objektu budú koordinované tak, aby bol dodržaný stanovený harmonogram prác a aby boli dodržané podmienky zmluvy o dielo.

Týmto v zmysle § 7 o práve na opravu, zákona č. 167/2008 Z. z. (tlačového zákona), žiadame o zverejnenie tohto textu na www.dtonline.sk ako reakciu na článok „Rekonštruovať sa má cez leto a nie v zime!“ zo dňa 17. januára 2017.

Text: Zuzana Juhaniaková, referentka pre styk s verejnosťou, Margita Gajdošová, vedúca Oddelenia školstva, kultúry a sociálnych vecí, Peter Jamnický, vedúci Oddelenia výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Detve

Ilustračné foto: archív Materskej školy Obrancov mieru 876/5


 
 

Obrazy našepkávajú tajomstvo človekaVytlačiť
 

Do 15. februára 2017 môže verejnosť na chvíľu pookriať pri výstave akrylových malieb umelkyne Dany Krnáčovej v Dome kultúry A. Sládkoviča v Detve.

Maliarku osobne i jej diela na pôde podpolianskeho mesta uviedol na vernisáži 7. januára 2017 Milan Malček.

V konferenčnej sále Domu kultúry dominujú obrazy s menami Láska, Žena v červených šatách, Po sezóne, Letné ráno, Dominikina stužková, Žena s kaméliou, Južná pošta, Vábenie farebného motýľa, Múza, V očakávaní. 

Obrazy sú predajné. Od vernisáže však už o niektoré z nich požiadali jednotliví záujemcovia.

Obrazy Dany Krnáčovej sú inšpirované tajomstvom, či krásou človeka. „Najlepšie inšpirácie sa nachádzajú v momentoch a sú úplne všade okolo nás,“ prezradila umelkyňa. „Keď niečo vidím, cítim, stačí detail, ktorý sa prepojí s nejakou emóciou, a ten ma skôr či neskôr pritiahne k plátnu. Baví ma niečo vytvoriť z reality, ktorú si väčšina ľudí možno ani neuvedomuje, nejakú novú skutočnosť, náladu,“ dodala Dana Krnáčová. Maľovanie je pre ňu veľkým zdrojom energie, sily ale aj relaxu.

Ako o sebe prezradila autorka, maľovanie je pre ňu aj spôsob komunikácie, prvok, ktorým sa vyjadruje o živote, zároveň jej dáva aj pocit pravej slobody. Jej vzorom bol kedysi holandský maliar Jan Vermeer van Delft. Teraz, ako priznala pani Danka Krnáčová, snaží sa ísť viac vlastnou cestou. „Idea alebo detail, ktorý chcem preniesť do obrazu, musí mať v sebe dobrú emóciu, lebo s ňou prichádza s veľkou pravdepodobnosťou aj isté povznesenie,“ pokračovala maliarka.

Na otázku, čo pre ňu umenie osobne znamená, odpovedala: „Výstižná je myšlienka od Christopha F. Schillera: Každé umenie sa venuje radosti a niet vážnejšej úlohy, ako obšťastňovať ľudí.“

O maliarke

Dana Krnáčová, rodáčka z Dudiniec, pracuje v Kúpeľoch Dudince. Na základnej škole začala kresliť, neskôr maľovala temperou a akvarelovou technikou. Zásadný zlom nastal v roku 2010 na päťdňovom stretnutí chorvátskych maliarov v Záhrebe, kde ju maliari nasmerovali k akrylu na plátno a tejto technike zostala verná.

Jej nedávne výstavy:

 • v marci 2016 v kúpeľnom dome Diamant v Dudinciach
 • 2015 a 2016 – spoločná výstava v Synagóge Menora Saag Centre v Šahách
 • 2015 a 2016 – účasť na Medzinárodnom maliarskom a sochárskom sympóziu „Hontianske inšpirácie“ v Hokovciach

 

Text: Zuzana Juhaniaková
Foto: Jaroslav Švábenský


 
 

Malí hokejisti HC 07 zvíťazili nad susednými mestamiVytlačiť
 

Nedeľa 8. januára 2017 bola pre mladíkov klubu HC 07 Detva veľmi úspešná, keď sa ich 3. ročník zúčastnil zväzového turnaja v Brezne a za účasti štyroch tímov postupne detviansky tím po výhrach nad Banskou Bystricou 11:7, Breznom 8:3 a Zvolenom 13:6 skončil na vynikajúcom 1. mieste.

Vedenie klubu najmladších hokejistov HC 07 chce poďakovať trénerom a rodičom za podporu a neúnavné povzbudzovanie. O ďalší výborný výsledok sa postarali mladší a starší žiaci, ktorí v tú istú nedeľu vo svojich zápasoch porazili Námestovo.

„Ďakujeme našim nádejam za úspešnú reprezentáciu nášho klubu i mesta Detva.“

Text a foto: Zuzana Lepiešová


 
 

Húževnatí Bleskáči vyhrávajú aj v sťažených podmienkachVytlačiť
 

V práve prebiehajúcej sezóne 2016/17 si starší a mladší žiaci Mládežníckeho hokejového klubu MHK Blesky Detva držia neustále pozíciu lídrov tabuľky 2. ligy. 

Pred piatimi rokmi vzniklo v Detve občianske združenie MHK Blesky Detva. Zakladali ho s dobrým úmyslom vnášať krôčik po krôčiku do detských srdiečok lásku k športu. Mnohými nepochopení, mnohými zavrhovaní. Iniciátori myšlienky sa nenechali odradiť a napriek mnohým problémom pokračovali v začatej práci. Dnes môžu s hrdosťou povedať, že oproti ostatným hokejovým klubom s dlhoročnými tradíciami, MHK Blesky za tento krátky čas dokázalo vybudovať pomerne širokú základňu v mládežníckych kategóriách.

V práve prebiehajúcej sezóne 2016/17 si starší a mladší žiaci MHK Blesky Detva držia neustále pozíciu lídrov tabuľky 2. ligy. Najlepšie hodnotenia majú chlapci aj v kategóriách jednotlivcov.

Prvé výsledky práce trénerov sa dostavili aj v kategóriách kadetov a dorastencov v extraligových kluboch, kde odchovanci MHK Blesky momentálne pôsobia. Jedného zástupcu majú dokonca aj v reprezentačnom tíme SR 15.

Keďže na domovskom Zimnom štadióne v Detve má majoritné postavenie seniorský hokej, dostávajú ľadovú plochu len na čas nevyhnutný pre ligové zápasy a pár hodín tréningov, na ktoré sa deti nemajú ani kde prezliecť. MHK Blesky sa preto rozhodlo s prípravkármi za hokejovými skúsenosťami cestovať. Snáď aj prekonané prekážky deťom scelia ich hokejový charakter a o to lepšie sa budú vedieť popasovať v zápasoch, ktoré ich čakajú nielen na ľadovej ploche, ale aj v živote.

Pre najmenšie deti MHK Blesky pripravuje v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja (SZĽH) v piatok 27. januára 2017 podujatie pod názvom: „Deti na hokej!“. V tento deň bude Zimný štadión v Detve otvorený od 10:00 h. pre všetky základné a materské školy z Detvy a okolia. Pre deti je pripravený zábavno-súťažný program. Pozvanie prijali aj osobnosti slovenského hokeja Ľubomír Višňovský, Zdeno Cíger a nebude chýbať  ani obľúbený maskot Goooly. Podujatia sa môžu zúčastniť aj deti, ktoré sa ešte nevedia korčuľovať alebo deti mladšie ako štyri roky v sprievode svojich rodičov. Všetci sú srdečne pozvaní!

Občianske združenie MHK Blesky sa chce v neposlednom rade poďakovať mestu Detva za finančnú podporu ako aj všetkým firmám, organizáciám a fyzickým osobám, ktoré akýmkoľvek spôsobom doteraz podporili a pomáhajú zabezpečovať činnosť klubu, veď zabezpečiť nielen zápasy ale aj prepravu, stravu, hokejový materiál, ubytovanie na turnajoch, to všetko stojí nemalé finančné prostriedky a veľa úsilia zo strany ochotných ľudí.

„Ďakujeme a v kútiku našich hokejových sŕdc dúfame, že pri nás budú stáť aj naďalej. Prajeme  všetkým do nového roka 2017 veľa zdravia a osobných aj pracovných úspechov!“

Text: Milan Forgáč


 
 

Ostáva ešte mesiac, zabojovať sa vždy oplatí - Hlasovanie o detské ihriská „Žihadielka“ Vytlačiť
 

Hlasujte za Detvu tu:  https://zihadielko.lidl.sk/

 

Projekt „Lidl ihrisko Žihadielko“ bude spoločnosť Lidl realizovať aj v roku 2017. Hlasovanie prebieha  prostredníctvom stránky www.zihadielko.sk od 16. januára do 28. februára 2017. 

 

Mesto Detva sa opätovne zapojilo do tohto projektu. Možné umiestnenie detského ihriska „Žihadielko“ je navrhnuté na ulici Andreja Hlinku, na mieste  detského ihriska, ktoré už doslúžilo. 

O tom, či bude toto ihrisko nahradené novým, rozhodne účasť obyvateľov mesta na hlasovaní. Možno sa oplatí spojiť sily a zabojovať o jedno z desiatich ihrísk, ktoré budú v roku 2017 postavené v slovenských mestách.

V roku 2016 si desať miest na Slovensku „vyhlasovalo“ detské ihrisko. Výstavbu ihrísk zabezpečila spoločnosť Lidl a slúžia deťom pre pohybové a voľnočasové aktivity.  

Text a foto: Anna Cíbiková
Ilustračné foto: www.zihadielko.sk


 
 

Materská škola bude mať rozšírené priestory a kapacituVytlačiť
 

V januári 2017 mesto Detva prestavbou rozširuje kapacitu Materskej školy Obrancov mieru 876/5.

Verejné obstarávanie na stavbu bolo ukončené v decembri 2016, preto už 22. decembra podpísali zmluvu a 9. januára 2017 sa mohli naplno rozbehnúť práce oficiálnym odovzdaním staveniska. Do svojej vynovenej a rozšírenej Materskej školy budú môcť deti vstúpiť začiatkom mája tohto roku.

Mesto Detva na rozšírenie Materskej školy Obrancov mieru 876/5 využilo dotáciu, ktorú v roku 2016 poskytlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na rozšírenie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov na základe Zmluvy č. 1009/2015/SRŠ o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu zo dňa 14. decembra 2015.

Materská škola pokračuje v zaužívanom rytme školského roka vo vybratých náhradných priestoroch. Vhodný dočasný objekt pre materskú školu hľadalo mesto od novembra 2016. Ako najvhodnejšia sa ukázala možnosť dočasne zdieľaných priestorov Materskej školy A. Bernoláka 19 v Detve. Mesto Detva ešte 11. novembra 2016 požiadalo Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Zvolene (RUVZ) o posúdenie náhradných priestorov Materskej školy Obrancov mieru 876/5 Detva počas realizácie rozšírenia priestorov materskej školy, pričom navrhlo tri varianty riešenia.

Nad možnosťou dočasného zatvorenia materskej školy mesto Detva ani neuvažovalo.

Obhliadka troch možných priestorov za účasti riaditeliek, vedúcej Oddelenia školstva, kultúry a sociálnych vecí Mestského úradu v Detve a pracovníčok RUVZ sa uskutočnila 21. novembra 2016. Najvhodnejší variant z navrhovaných mestom Detva sa javil presťahovanie detí do priestorov Materskej školy A. Bernoláka 19, Detva. Písomné stanovisko RUVZ bolo doručené na mesto Detva dňa 30. novembra 2016. Presťahovaniu detí predchádzala úprava priestorov podľa odporúčania RUVZ.

V pondelok 9. januára 2017 bola prvýkrát spustená prevádzka Materskej školy Obrancov mieru 876/5 v náhradných priestoroch.

Víťaz verejného obstarávania na rozšírenie priestorov materskej školy bola firma Siroň plus s.r.o. a podľa zmluvy má lehotu na ukončenie stavby 120 dní od odovzdania staveniska.

Bezpečnosť a komfort detí a zamestnancov Materskej školy Obrancov mieru v jej dočasných priestoroch je v záujme mesta Detva aj pracovníkov RUVZ.

Obe spomenuté inštitúcie situáciu denne priebežne monitorujú. Na deň 12. január 2017 je plánovaná ďalšia spoločná obhliadka dočasných priestorov pracovníčkami mesta Detva a pracovníčkami RUVZ.

Text: Margita Gajdošová, Zuzana Juhaniaková
Ilustračné foto: www.msdt6.estranky.sk


 
 

V Detve vznikne Fitness Zorale ČaweVytlačiť
 

Od apríla 2017 by sa mala naplno rozbehnúť prevádzka nového fitness centra s posilňovňou pre rómsku populáciu v Detve.

Občianske združenie Fitness Zorale Čawe, ktoré založili v auguste 2016 a jeho predsedom je Maroš Oláh, informovalo o ich koncepcii a príprave projektu.

O priestor pre posilňovňu občianske združenie požiadalo mesto Detva a to na Štúrovej ulici 29, v pivničných priestoroch. Posilňovňa bude vybavená posilňovacími vežami značky Duvlan, ktoré majú výbornú biomechaniku a cvičenie je veľmi efektívne. Do posilňovne pribudne stacionárny bicykel a bežiaci pás. Postupne budú dokupovať jednoručné činky počnúc váhou 2,5 kg, rebriny a hrazdy pre posilňovanie vlastnou váhou.

Kúpa dvoch posilňovacích veží značky Duvlan bola spolufinancovaná z rozpočtu mesta Detva so spolufinancovaním OZ Fitness Zorale Čawe.

Projekt bol spolufinancovaný z rozpočtu mesta Detva.

Text: Jozef Výbošťok
Ilustračné foto: Jozef Výbošťok


 
 

Nový rok začali populárnym posedením na SkliaroveVytlačiť
 

Prvé hodiny nového roka 2017 vítali a oslávili obyvatelia Skliarova v družnom spoločenstve v miestnom pohostinstve. Populárne stretnutie na Silvestra 2016 usporiadalo občianske združenie Skliarovo.

Prichádzajúcich bližších i vzdialenejších susedov Skliarovčanov na posedení s oslavou nového roka vítal Imrich Murín. Priateľské vzťahy utužovali pri ľudovej hudbe, pred pohostinstvom atmosféru dotváral oheň, na ktorom varili punč.

Zabaviť sa sem prišli, ako s radosťou konštatoval Imrich Murín, všetky vekové kategórie. Prichystané boli obložené misy a iné dobroty. Na polnoc si obyvatelia Skliarova spoločne pripili a blahopriali si šťastie do nastupujúceho nového roka.

Občianske združenie Skliarovo už teraz pozýva všetkých milých susedov a priateľov na nasledujúcu silvestrovskú oslavu.

Podujatie bolo spolufinancované z rozpočtu mesta Detva.

Text: Zuzana Juhaniaková
Ilustračné foto: Eva Chlebová


 
 

Primátor zavítal do Domova dôchodcov Vytlačiť
 

Ani v závere roka 2016 mesto Detva nezabudlo na svojich občanov, odkázaných na sociálne služby, ktorí z dôvodov zdravotných a sociálnych nemohli zotrvať vo svojom pôvodnom prostredí.

Pozdraviť ich a obdariť darčekmi prišiel v stredu 21. decembra najvyšší predstaviteľ mesta, primátor Ján Šufliarský, ako aj žiaci Základnej umeleckej školy Svetozára Stračinu v Detve, ktorí svojim prednesom, spevom, tancom a hrou na hudobné nástroje navodili tú správnu vianočnú atmosféru.

Pán primátor prítomným klientom, ako aj zamestnancom Domova dôchodcov v Detve osobne odovzdal darček a pripojil pár vrúcnych slov, ktoré každému dobre padnú vo vianočnom období.

Kolektív Domova dôchodcov v Detve vyjadruje poďakovanie pánovi primátorovi a žiakom a učiteľom zo Základnej umeleckej školy za pripravený program a za čas, ktorý si našli, aby Domov dôchodcov opäť navštívili a do sŕdc obyvateľov  priniesli  pohodu a radosť.

Text: Ľubica Lepiešová
Foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Novou poslankyňou je Katarína KrekáňováVytlačiť
 

V úvode mimoriadneho zastupiteľstva dňa 28. decembra 2016 zložila poslanecký sľub nová poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Detve, Katarína Krekáňová.

Magisterka Katarína Krekáňová nastúpila na uvoľnený mandát poslanca v treťom volebnom obvode mesta Detva na základe výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí v meste Detva zo dňa 15. novembra 2014. Katarína Krekáňová bola podľa počtu získaných hlasov prvou náhradníčkou v obvode, do ktorého patrí historická časť Detvy.

Nová poslankyňa nastúpila na uprázdnené miesto po tom, ako poslancovi Jozefovi Kulišiakovi zanikol mandát poslanca mestského zastupiteľstva.

Dňa 23. decembra 2016 bolo mestu Detva zo strany Okresného súdu Zvolen doručené právoplatné rozhodnutie, z ktorého vyplýva, že menovaný poslanec bol odsúdený za úmyselný trestný čin.

Nová poslankyňa Katarína Krekáňová pred verejnosťou v obradnej sieni zložila, a podpisom potvrdila, nasledovný sľub poslanca:

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Na miestne dane a poplatky je čas do konca januáraVytlačiť
 

Detva, 4. január 2017 – Mesto Detva, oddelenie ekonomické, upozorňuje občanov na povinnosti týkajúce sa miestnych daní a poplatku za komunálny odpad:

 

Daň z nehnuteľnosti

Občania, u ktorých nastali v priebehu roku 2016 zmeny vo vlastníctve nehnuteľností, teda vznik alebo zánik vlastníctva, sú povinní to nahlásiť na Mestskom úrade v Detve. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti je potrebné podať daňové priznanie do 31. januára 2017

Držitelia preukazu Ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP), ktorí sú samostatne žijúci, môžu požiadať o zníženie dane z nehnuteľnosti (pre občanov, ktorí si túto úľavu uplatnili v minulom roku, úľava naďalej platí).

Bližšie informácie – Mestský úrad Detva, prízemie, č.dverí 110., tel. 3700420, viera.golianova@detva.sk 

 

Poplatok za komunálny odpad

Občania, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú mimo mesta Detva, si môžu uplatniť zníženie alebo celkové odpustenie poplatku, k čomu je potrebné predložiť doklady, ktoré to preukazujú.  

Študenti nad 18 do 25 rokov si môžu uplatniť zníženie poplatku za komunálny odpad, pokiaľ predložia potrebné doklady do 31. januára 2017.

Bližšie informácie - Mestský úrad Detva, prízemie, č.dverí 110., tel. 3700422, martina.vajsova@detva.sk

 

Daň za psa

Občania, ktorí sú vlastníkmi psa staršieho ako 6 mesiacov, sú povinní psa nahlásiť, vyzdvihnúť si evidenčnú známku a platiť daň za psa.

Bližšie informácie - Mestský úrad Detva, prízemie, č.dverí 110. tel. 3700421,

gabriela.jagerska@detva.sk


Text: Gabriela Jágerská
Foto ilustračné: Zuzana Juhaniaková


 
 

Pozvanie na Reprezentačný mestský ples 2017Vytlačiť
 

Mesto Detva a Kultúrne centrum A. Sládkoviča pozývajú občanov na Reprezentačný mestský ples 2017, ktorý sa bude konať v sobotu 14. januára 2017 v Detve.

Slávnostné otvorenie plesu bude o 19.00 hod. vo veľkej sále Domu kultúry A. Sládkoviča. Hrať bude Ľudová hudba Dominika Václava + DJ.

Vstupné 25 Eur. Predaj vstupeniek v pokladni Mestského úradu Detva.

Text a ilustračné foto: Zuzana Juhaniaková

 


 
 

Primátor mesta s poďakovaním navštívil Domov sociálnych služiebVytlačiť
 

Tri dni pred Vianocami, v stredu 21. decembra 2016, navštívil primátor mesta Ján Šufliarský deti a pracovníkov Domova sociálnych služieb v Detve.

V mene celého spoločenstva, ktoré tu vytvárajú deti s pracovníkmi, primátora privítala riaditeľka Mária Gibaľová. Deti sa bravúrne postarali o veselú predvianočnú náladu. Individuálne a s neskrývanou radosťou vystúpili pred všetkými a recitovali básne alebo zaspievali obľúbenú vianočnú pieseň.

Primátor im ako poďakovanie rozdal balíčky od svätého Mikuláša, ktoré pre nich Mikuláš zložil na Mestskom úrade.

Primátor mesta sa s uznaním a poďakovaním obrátil na pracovníkov Domova sociálnych služieb Detva za ich celoročnú profesionálnu a láskavú prácu v prospech zverených detí a mladých ľudí z okresu Detva.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Videozáznam hlasovaní o zachovaní teplovodov v majetku mesta DetvaVytlačiť
 

Priebeh mimoriadnych mestských zastupiteľstiev dňa 28. decembra 2016 a dňa 29. decembra 2016, počas ktorých mestské zastupiteľstvo v Detve hlasovalo o zachovaní teplovodov v majetku mesta Detva, si verejnosť môže pozrieť on-line prostredníctvom linkov:

 

Videozáznam mimoriadneho mestského zastupiteľstva 29. decembra 2016 v Detve

http://samosprava.detva.sk/pozvanky-a-uznesenia.phtml?id_menu=89760&module_action__240517__id_zas=22020&module_action__240517__id_type=7#m_240517

 

Videozáznam mimoriadneho mestského zastupiteľstva 28. decembra 2016 v Detve

http://samosprava.detva.sk/pozvanky-a-uznesenia.phtml?id_menu=89760&module_action__240517__id_zas=22000&module_action__240517__id_type=7#m_240517

Text: Zuzana Juhaniaková
Ilustračné foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Detvania dobyli GerlachVytlačiť
 

Na najvyšší slovenský štít, do výšky 2654 m.n.m., môžu vyjsť najzdatnejší turisti len so sprievodcom. Na vrcholoch slovenských štítov a holí panujú kríže, ako pevné znaky slovenskej štátnosti. Ku tomu najvyššiemu vrcholovému krížu Gerlachovského štítu vyniesli vlajku s nápisom Detva traja Detvania v piatok 23. septembra 2016.

Kolegovia z Mestského úradu Jozef Fašanga s Katarínou Tešíkovou a s poslancom Mestského zastupiteľstva Branislavom Baranom sa vybrali z Detvy ráno o pol tretej. Najvyšší bod Slovenska dosiahli o 11.45 hodine s pocitom zadosťučinenia a s hrdosťou na rodný kraj.

Na horách prichádza zima skôr. Tohtoročný výstup po prvom snehu trasou cez Batizovskú próbu bol o niečo náročnejší, komentoval Jozef Fašanga. Táto strmá stena v horskom masíve je naozaj skúškou horolezeckej zdatnosti.

Detvania vystúpili na Gerlachovský štít v skupine s troma lekármi. Ivan Žila z Martina a letecký záchranár Ján Kořínek z Batizoviec sú zároveň horskými vodcami, trojicu dopĺňala lekárka Monika Chudíková zo Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici.

V tých dňoch previedol ďalší zamestnanec mesta, Jozef Krnáč s manželkou Elenou, inú skupinu Detvanov náročnou trasu po novom sniežiku v Západných Tatrách. Skupinu vytvorili s Miroslavom Feješom, Vladimírom Mojžišom a Ľudovítom Krnáčom. Prešli zo Žiarskej doliny do Žiarskeho sedla a na tretí najvyšší vrch Západných Tatier, na Baranec do výšky 2185 m.n.m.  

Pod rodnú Poľanu sa členovia oboch výprav vrátili zdraví a spokojní. O výstupe na Lomnický štít, ktorý zdolali pár dní potom, snáď nabudúce...

Text: Zuzana Juhaniaková
Foto: Jozef Fašanga


 
 

Mesto prišlo o tepelné rozvody proti vôli primátora a občanovVytlačiť
 

Na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve v Detve 29. decembra 2016 napokon poslanci neschválili odstúpenie od zmluvy s firmou Bytes s.r.o., čím mesto Detva definitívne prišlo o svoj strategický majetok, rozvody tepla.

Primátor mesta využil v plnom rozsahu všetky svoje možnosti a kompetencie k tomu, aby strategický majetok mesta „rozvody tepla“ boli vždy majetkom mesta Detva.

Primátor k tomuto vydal nasledovné stanovisko:

Mesto Detva 24. júna 2009 odpredalo spoločnosti Bytes s.r.o. tepelné rozvody mesta za symbolickú sumu 1165€ za podmienky, že ich Bytes s.r.o. do 31. decembra 2012 zrekonštruuje na vlastné náklady, bez finančnej spoluúčasti mesta. Spoločnosť Bytes s.r.o. tento svoj záväzok nedodržala a do dnešného dňa tepelné rozvody nezrekonštruovala.

Za nesplnenie tohto záväzku mohlo mesto Detva v zmysle kúpnej zmluvy a Obchodného zákonníka do 30. decembra 2016 od kúpnej zmluvy odstúpiť a prevziať si tepelné rozvody späť do majetku mesta. Ak by tak ale mesto neurobilo, došlo by k premlčaniu jeho nároku a spoločnosť Bytes s.r.o. by zostala vlastníkom tepelných rozvodov bez povinnosti vykonať ich rekonštrukciu.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy na tepelné rozvody uzavretej medzi mestom Detva a spoločnosťou Bytes s.r.o. som zaraďoval do programu rokovania mestského zastupiteľstva opakovane a to 24. novembra, 16. decembra, 28. decembra a v poslednom možnom dátume 29. decembra 2016.

Prijatím uznesenia mestského zastupiteľstva, že mestské zastupiteľstvo schvaľuje odstúpenie mesta Detva od kúpnej zmluvy so spoločnosťou Bytes s.r.o. by mesto odstúpilo od zmluvy a opäť by sa stalo vlastníkom tepelných rozvodov. Odstúpenie od kúpnej zmluvy so spoločnosťou Bytes s.r.o. by bolo pre naše mesto najlepšie riešenie, lebo rozvody tepla by boli opäť majetkom mesta.

Mestské zastupiteľstvo 24. novembra a ani 16. decembra 2016 takéto uznesenie neprijalo, preto som na mestskom zastupiteľstve 16. decembra predložil návrh uznesenia, aby sa dodatkom kúpna zmluva predĺžila do 28. februára 2017 s možnosťou po tomto termíne od zmluvy odstúpiť.

Do tohto termínu už budú známe podmienky pre získanie dotácií na rekonštrukciu teplovodov z fondov EÚ. Vysvetlil som poslancom, že tento návrh vyrieši ponechanie teplovodov spoločnosti Bytes s.r.o. do doby, keď mesto bude mať istotu, že môže samé žiadať dotáciu alebo či dotáciu bude môcť žiadať len Bytes s.r.o. Vtedy už mesto bude vedieť, či je nutné spoločnosti Bytes s.r.o. rozvody tepla predať alebo stačí uzavrieť s Bytesom len nájomnú zmluvu. Pre mesto by bolo jednoznačne výhodnejšie, aby s Bytesom uzatvorilo len nájomnú zmluvu, pretože rozvody tepla by boli majetkom mesta a aj Bytes s.r.o. by na ich rekonštrukciu mohol žiadať dotáciu z fondov EÚ.

Poslanci ani s týmto návrhom nesúhlasili a schválili uzavretie dodatku ku kúpnej zmluve, ktorým sa čl. IV., ods. 4 mení: „V prípade ak najneskôr do 31.10.2017 nebude môcť spoločnosť Bytes s.r.o. preukázať úspešné schválenie financovania z fondov EÚ, je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie predmetu kúpy.“

Uzavretie dodatku tak, ako ho schválilo mestské zastupiteľstvo, bolo pre mesto nevýhodné, pretože ním mesto stratí možnosť akokoľvek kupujúceho donútiť k rekonštrukcii rozvodov. Ak Bytes s.r.o. nezrekonštruuje tepelné rozvody, tak už z tohto dôvodu nebude môcť mesto od zmluvy odstúpiť a získať naspäť svoj majetok.

Ďalej uzavretie takéhoto dodatku neumožňuje mestu žiadať dotácie z fondov EÚ a neumožňuje mestu ani uzavrieť s Bytesom s.r.o. nájomnú zmluvu na teplovody, ktorá by bola pre mesto výhodnejšia, pretože teplovody by zostali majetkom mesta a nie spoločnosti Bytes s.r.o. Tento dodatok neukladá ani povinnosť Bytesu získať finančné prostriedky z fondov EÚ konkrétne na rekonštrukciu teplovodov.

Toto pre mesto nevýhodné uznesenie mestského zastupiteľstva som nepodpísal a na 28. decembra 2016 som zvolal mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, na ktorom sme opäť rokovali o odstúpení od kúpnej zmluvy.

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva 28. decembra 2016 sa zo 17-tich poslancov zúčastnili len 10-ti a z nich sa jeden nezaprezentoval, takže rokovalo len 9 poslancov.

Na tomto zasadnutí, ako kompromisné riešenie, sme predložili návrh uznesenia, ktorý som predložil aj na predchádzajúcom mestskom zastupiteľstve, aby sme dodatkom súčasnú zmluvu predĺžili do 28. februára 2017 s možnosťou odstúpenia od tejto kúpnej zmluvy. Tento návrh prerokovala aj mestská rada, ktorá súhlasila s týmto kompromisným návrhom.

Pred hlasovaním o tomto uznesení odišli z rokovacej miestnosti dvaja poslanci a tak urobili obštrukciu, aby nebolo mestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné, pretože nebola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov. Pre neprítomnosť poslancov sa nemohlo hlasovať a musel som toto zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončiť.

Ihneď som zvolal ďalšie mestské zastupiteľstvo na 29. decembra 2016, čo bol posledný možný termín k prijatiu uznesenia na odstúpenie mesta od kúpnej zmluvy alebo schválenie dodatku ku kúpnej zmluve s možnosťou mesta odstúpiť od tejto zmluvy, ak Bytes nevykoná rekonštrukciu rozvodov alebo ak bude chcieť mesto uzavrieť so spoločnosťou Bytes s.r.o.  len nájomnú zmluvu, ktorá je pre mesto výhodnejšia, pretože rozvody tepla budú stále majetkom mesta. Mestské zastupiteľstvo však neschválilo ani jeden z predložených návrhov uznesenia.

Neschválením uznesenia o odstúpení od kúpnej zmluvy poslancami mestského zastupiteľstva, mesto nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy so spoločnosťou Bytes s.r.o. a preto od 31.12.2016 rozvody tepla zostávajú navždy v majetku spoločnosti Bytes s.r.o. a Bytes už nebude mať ani povinnosť tieto rozvody tepla zrekonštruovať. Mesto tak definitívne prišlo  o tento svoj strategický majetok, pretože nevyužilo svoje právo vziať si späť tepelné rozvody do majetku mesta a rozhodovať o ich ďalšom využívaní. Nechalo rozvody tepla spoločnosti Bytes s.r.o. bez akejkoľvek zmluvnej povinnosti voči mestu Detva.

S majetkom mesta by sme mali hospodáriť v prospech rozvoja mesta a jeho občanov. Týmto vyjadrujem moju nespokojnosť s rozhodnutím poslancov mestského zastupiteľstva, pretože rozhodli, aby mesto prišlo o svoj strategický majetok akým sú tepelné rozvody.

V zmysle mojich kompetencií primátora mesta a podľa mojich možností som urobil všetko preto, aby rozvody tepla zostali majetkom mesta a  jeho obyvateľov a aby o nich vždy rozhodovalo mesto, ktoré je najväčším garantom pre všetkých jeho obyvateľov.“

Text: Ján Šufliarský, primátor mesta Detva
Foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Upozornenie o pyrotechnikeVytlačiť
 

Mesto Detva pripomína občanom podmienky používania pyrotechniky. Blížia sa všetkými radostne očakávané Vianoce a posledný deň roka 2016.

Detva, 21. december 2016 - Aj touto cestou chce mesto Detva upozorniť všetkých občanov na dodržiavanie Všeobecneho záväzného nariadenia mesta Detva č. 2/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta, ktoré dovoľuje používať zábavnú pyrotechniku a rôzne druhy svetlíc a pirátov iba dňa 31. decembra v čase od 19:00 hod. do 02:00 hod. nasledujúceho dňa, teda 1. januára príslušného kalendárneho roka.

Ďalej povoľuje Všeobecne záväzné nariadenie používať pyrotechnické výrobky na území mesta celoročne v čase od 18:00 hod. do 22:00 hod. v prípadoch konania vopred ohlásených podujatí oraganizovaných alebo spoluorganizovaných mestom Detva, kde používanie pyrotechnických výrobkov je súčasťou podujatia.

Mesto preto vyzýva všetkých občanov k vzájomnej ohľaduplnosti. Aj pri týchto oslavných príležitostiach je potrebné pamätať na malé deti, na seniorov, na bezpečnosť a tiež na štvornohých miláčikov.

Text: Jana Jedličková
Ilustračné foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Mestská polícia upozorňuje na taktiky zlodejovVytlačiť
 

Mestská polícia v Detve radí v predvianočnom ruchu občanom, no najmä seniorom, ako sa nestať obeťou zlodejov a podvodníkov.

Detva, 21. december 2016 - Blížiace sa Vianočné sviatky by mali prinášať pokoj a kľud, no v dnešnej dobe je tomu práve naopak a prinášajú len zhon a to, že každý sa niekam ponáhľa.

Toto zneužívajú rozliční ľudia na svoje obohatenie a to najmä na úkor seniorov, ktorí sa vzhľadom na svoj vek a dôverčivosť dajú najľahšie oklamať.

Preto by aj na tomto mieste chcela Mestská polícia v Detve poukázať na niektoré spôsoby konania páchateľov a poradiť, ako seba a svojich blízkych možno ochrániť pred takouto nekalou činnosťou.

Aby páchateľ mohol čokoľvek zobrať, musia byť splnené niektoré zásadné podmienky a to najmä, že musí vedieť, kde tú vec (peniaze) osoba má, musí odlákať pozornosť osoby alebo musí presvedčiť, aby človek túto vec vydal sám dobrovoľne.

Páchatelia používajú najrôznejšie taktiky, aby sa dostali ku cudzím peniazom, no najčastejšie sú ich taktiky založené na vytvorení pocitu vo vyhliadnutej obeti, že niekomu potrebuje pomôcť a to či už cez telefón alebo aj pri osobnej návšteve. Tieto osoby sa pokúsia vzbudiť pocit, že sú príbuzní alebo že skutočne poznajú príbuzných. Budú vyhliadnutú obeť oslovovať menom, ako aj uvádzať iné informácie o príbuzných, ako sú napríklad ich mená a adresy, zamestnanie, prípadne informácie z osobného života obete alebo života príbuzných, ktoré by mali vedieť len príbuzní. Toto všetko len preto, aby navodili pocit, že človek im môže veriť.

Na oklamanie môžu použiť aj na prvý prípad úplne banálne dôvody napríklad, že práve boli okradnutí a potrebujú peniaze na cestu domov, ale môžu sa vydávať aj za pracovníkov štátnych úradov, ktorí idú skontrolovať, či osoba pri vyplácaní dôchodku nedostala falošné peniaze alebo či bankomat nevydal falošné peniaze a podobne.

Mestská polícia navrhuje dodržiavať niekoľko jednoduchých zásad:

- ak Vás cudzie osoby oslovia nerozprávajte sa s nimi a neostávajte s nimi osamote. Vždy si k sebe zavolajte niekoho, koho poznáte

- nevpúšťajte cudzie osoby do svojho bytu alebo domu, a to pod žiadnou zámienkou

- ak potrebujú takéto osoby pomôcť, poskytnite im pomoc v rozsahu, že zavoláte na tiesňové linky a tam požiadate o pomoc pre nich. Nikdy nedávajte peniaze cudzím osobám v hotovosti, nech už je dôvod ich žiadosti akýkoľvek a v žiadnom prípade nechoďte do banky vyberať peniaze pre cudziu osobu aj keby akokoľvek tvrdila, že Vám tie peniaze vráti alebo, že je váš príbuzný alebo jeho známy.

- nedávajte peniaze ani za protihodnotu, neprijímajte ako náhradu za poskytnuté peniaze žiadne šperky alebo cennosti. Môžu byť bezcenné

- zdržte sa konania, ktoré by mohlo cudziemu človeku napovedať, kde máte uložené svoje úspory alebo cennosti, pred cudzím človekom si nevyberajte peniaze a ani si ich neodkladajte na obvyklé miesto, lebo mu tým len ukážete, kde máte odložené peniaze a cennosti

- vystupujte smelo a pri akejkoľvek pochybnosti si nechajte všetko aj viac krát vysvetliť

- cez telefón nikdy neposkytujte osobné údaje, ani údaje o rodinných, či finančných pomeroch

- nikdy nesadajte k cudzím osobám do ich auta, ani ak chcú, aby ste im len ukázali cestu

- nikdy neprijímajte žiadne platby v hotovosti a ani žiadne darčeky alebo výhry, lebo tieto nie sú nikdy takýmto spôsobom vyplácané

- nikdy svoje osobné doklady neodovzdávajte cudzím osobám

- všetky dokumenty, ktoré podpisujete, si pozorne prečítajte, ak niečomu nerozumiete vždy sa pýtajte. Nedajte sa dostať do časového stresu. Na každý dobrý obchod je vždy dosť času.

- ak je možné, nerobte rozhodnutia ihneď. Nechajte si nejaký čas na premýšľanie a poraďte sa so susedom, alebo príbuznými

- ak si niečo kúpite, vždy trvajte na vystavení potvrdenia o kúpe tovaru

- osoby vykonávajúce odpočty energií a vody sú povinné preukázať sa poverením spoločnosti na výkon odpočtov a na požiadanie aj občianskym preukazom. Nebojte sa od nich pýtať občiansky preukaz a poznačte si osobné údaje takejto osoby

- pokiaľ máte pochybnosti, že ide o skutočných zamestnancov spoločnosti, nevpúšťajte takéto osoby do svojho bytu alebo domu a okamžite informujte spoločnosť, ktorú majú zastupovať alebo priamo políciu

- aby ste obmedzili aj riziko vreckových krádeži, noste so sebou len také množstvo hotovosti (peňazí), ktoré potrebujete

- snažte sa vyhýbať miestam, kde je vysoká koncentrácia ľudí. Ak v obchode zistíte, že sa bezdôvodne na vás tlačia iní ľudia, zvýšte svoju pozornosť. Je tu zvýšená pravdepodobnosť, že vás chcú okradnúť

- nikomu neposkytujte PIN od svojej bankomatovej karty a ani samotnú kartu

- v prípade akýchkoľvek pochybností, ako aj v prípade, že zistíte, že ste už boli okradnutý alebo podvedený, neotáľajte ihneď toto oznámiť na políciu na tiesňové čísle 158 alebo na mestskú políciu v Detve na číslo 0905 933 868 a vyčkajte do príjazdu hliadky

Spôsobov, ako môže dnes niekto okradnúť alebo podviesť je dnes strašne veľa a rozsah tohto článku nepostačuje na popis obrany proti všetkým. Mestská polícia vyjadruje nádej, že dodržiavanie týchto pár rád umožnia šťastné a veselé prežitie Vianočných a Novoročných sviatkov a celý rok 2017.

Text a foto: Jaroslav Dominik
 

 

 

 

 


 
 

Betlehemské svetlo si môžete prevziať aj na sekretariáte primátoraVytlačiť
 

Svetlo pokoja a mieru, ktoré cestuje z Betlehema do celého sveta, si môžu záujemci prevziať aj na Mestskom úrade v Detve v piatok 23. decembra 2016 do 15.30 h.

"Každé odpálenie svetielka odkazuje ďalej tiché prianie, aby sa pokoj a mier šírili v ľudských srdciach presne tak, ako sa od človeka k človeku šíri plameň Betlehemského svetla," uvádza Slovenský skauting, ktorý je roznášateľom svetla na Slovensku.

Primátorovi Detvy Jánovi Šufliarskému svetlo priniesli skauti Majo, Navi, Bel, Glevíča a vodkyňa Lenka so skautským menom Lentilka. Všetci sú členmi 106. zboru Akataleptik Detva, ktorý pôsobí v okrese Detva a má v okrese 70 registrovaných členov.

Po prijatí u primátora skauti zanesú plamienok do niekoľkých ďalších inštitúcií v Detve, ale aj na farské a mestské úrady v Detve, Hriňovej, do kláštora kapucínov na Raticovom vrchu, na Detviansku Hutu.

Ceremónia odozdania Betlehemského svetla bude vo Farskom kostole v Detve v piatok 23. decembra pri svätej omši o 17.30 h.

Na Štedrý deň prídu skauti s Betlehemským svetlom na parkovisko pri Baumse, kde si ho záujemci môžu odpáliť od 8.00 h. do 14.00 h. a zobrať k svojmu sviatočnému stolu.

Betlehemské svetlo prevzal Slovenský skauting počas ceremónie vo Viedni. V nedeľu 11. decembra 2016 odovzdali svetlo počas svätej omše vo Svite poľským skautom a následne ho v Poprade prijal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Zo Slovenska sa Betlehemské svetlo šíri ďalej cez Poľsko až na Sibír.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková
infografika: www.svetlo.skauting.sk
 

 


 
 

Stanovisko primátora mesta k situácii s tepelnými rozvodmiVytlačiť
 

Detva, 23. decembra 2016 - Primátor mesta Detva trvá na odstúpení mesta Detva od kúpnej zmluvy so spoločnosťou Bytes s.r.o. a prevzatí rozvodov tepla späť do majetku mesta.

Primátor ako štatutárny zástupca mesta aj v tomto prípade bude postupovať v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.

"Podľa zákona o majetku obcí sú „orgány obce a organizácie povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Sú povinné najmä a) udržiavať a užívať majetok, b) chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím, c) používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.“

Mesto Detva 24. júna 2009 odpredalo spoločnosti Bytes s.r.o. tepelné rozvody mesta za sumu 1165€, za podmienky, že ich Bytes s.r.o. do 31. decembra 2012 zrekonštruuje na vlastné náklady, bez finančnej spoluúčasti mesta. Spoločnosť Bytes s.r.o. tento svoj záväzok nedodržala a do dnešného dňa tepelné rozvody nezrekonštruovala. Za nesplnenie tohto záväzku môže v zmysle kúpnej zmluvy a Obchodného zákonníka do 30. decembra 2016 mesto Detva od kúpnej zmluvy odstúpiť a prevziať si tepelné rozvody späť do majetku mesta. Ak tak mesto neurobí, dôjde k premlčaniu jeho nároku a spoločnosť Bytes s.r.o. by zostala vlastníkom tepelných rozvodov bez povinnosti vykonať ich rekonštrukciu. Z tohto dôvodu som do programu rokovania mestského zastupiteľstva 16.decembra 2016 zaradil aj bod Odstúpenie mesta Detva od tejto kúpnej zmluvy a mestskému zastupiteľstvu sme predložili tento návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo v Detve

 • schvaľuje odstúpenie mesta Detva od kúpnej zmluvy zo dňa 24.06.2009 uzatvorenej medzi Mestom Detva ako predávajúcim a spoločnosťou Bytes s.r.o. ako kupujúcim podľa článku IV. odst. 4 uvedenej kúpnej zmluvy.
 • ukladá prednostovi MsÚ povinnosť zaslať spoločnosti Bytes s.r.o. návrh nájomnej zmluvy s výškou nájomného 1,-€/ročne s účinnosťou zmluvy od 1.1.2017.

Prijatím tohto uznesenia by mesto odstúpilo od zmluvy, stalo by sa opäť vlastníkom tepelných rozvodov a prenajalo by ich spoločnosti Bytes s.r.o. tak ako to bolo do roku 2009. Ak by si ich Bytes s.r.o. nechcel prenajať, mohlo by ich spravovať mesto samé. Odstúpenie od zmluvy by bolo pre naše mesto a jeho obyvateľov najlepšie a najvýhodnejšie riešenie, pretože rozvody tepla by boli  majetkom mesta. Po zverejnení podmienok čerpania dotácií z fondov EÚ na rekonštrukciu rozvodov tepla by mohlo mesto buď samé žiadať dotáciu alebo môže mesto uzavrieť s Bytesom takú zmluvu, ktorá Bytesu umožní čerpať dotácie z fondov EÚ tak, aby to bolo pre mesto najvýhodnejšie. Ak by sa nezískali dotácie z fondov EÚ, tak mesto môže rekonštruovať rozvody tepla z úveru alebo aj kombináciou úver a vlastné finančné prostriedky z mestského rozpočtu. Mesto je finančne zdravé, nezaťažené úvermi a tak aj pri čerpaní úveru bude mať výhodnejšie podmienky ako spoločnosť Bytes s.r.o., ktorá je zaťažená rôznymi úvermi a pôžičkami. Okrem toho by si mesto neuplatňovalo žiaden zisk, Bytes s.r.o. si zisk uplatňuje.

Toto uznesenie poslanci Mestského zastupiteľstva neschválili a predložili návrh, aby teplovody zostali v majetku Bytes s.r.o. a aby mesto dodatkom ku kúpnej zmluve predĺžilo Bytesu dobu na rekonštrukciu tepelných rozvodov do 31. decembra 2020. Tento návrh bol pre mesto nevýhodný, lebo ďalšie štyri roky by mesto nemohlo nič robiť len čakať, či Bytes s.r.o. tieto teplovody zrekonštruuje. Poslanci zdôvodňovali predložené uznesenie, že chcú, aby spoločnosť Bytes s.r.o. mohla rekonštruovať tepelné rozvody z eurofondov aj keď podmienky na získanie tejto dotácie by malo Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásiť až v januári 2017.

Preto som predložil návrh uznesenia, aby sa dodatkom kúpna zmluva predĺžila, ale len do 28. februára 2017 s možnosťou po tomto termíne od zmluvy odstúpiť. Do tohto termínu  už budú známe podmienky pre získanie dotácií z fondov EÚ. Vysvetlil som poslancom, že tento návrh vyrieši ponechanie teplovodov spoločnosti Bytes s.r.o. do doby, keď mesto bude mať istotu, že môže samé žiadať dotáciu alebo či dotáciu bude môcť žiadať len Bytes s.r.o. Vtedy už mesto bude vedieť, či je nutné spoločnosti Bytes s.r.o. rozvody tepla predať alebo stačí uzavrieť s Bytesom len nájomnú zmluvu. Pre mesto by bolo jednoznačne výhodnejšie, aby s Bytesom uzatvorilo len nájomnú zmluvu, pretože rozvody tepla by boli majetkom mesta a aj Bytes s.r.o. by na ich rekonštrukciu mohol žiadať dotáciu z fondov EÚ.

Poslanci ani s týmto návrhom nesúhlasili a schválili uzavretie dodatku ku kúpnej zmluve, ktorým sa čl. IV., ods. 4 mení: „V prípade ak najneskôr do 31.10.2017 nebude môcť spoločnosť Bytes s.r.o. preukázať úspešné schválenie financovania z fondov EÚ, je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie predmetu kúpy.“

Uzavretie dodatku tak, ako ho schválilo mestské zastupiteľstvo, je pre mesto nevýhodné, pretože ním mesto stratí možnosť akokoľvek kupujúceho donútiť k rekonštrukcii rozvodov. Ak Bytes s.r.o. nezrekonštruuje tepelné rozvody, tak už z tohto dôvodu nebude môcť mesto od zmluvy odstúpiť a získať naspäť svoj majetok.

Ďalej uzavretie takéhoto dodatku neumožňuje mestu žiadať dotácie z fondov EÚ a neumožňuje mestu ani uzavrieť s Bytesom s.r.o. nájomnú zmluvu na teplovody, ktorá by bola pre mesto výhodnejšia, pretože teplovody by zostali majetkom mesta a nie spoločnosti Bytes s.r.o.

Mesto podľa tohto prijatého uznesenia musí čakať do novembra 2017, kedy už nebude mať možnosť získať dotáciu z fondov EÚ. Od zmluvy bude môcť odstúpiť až k 31. októbru 2017 a to len v tom prípade, ak spoločnosť Bytes s.r.o. nepreukáže akékoľvek úspešné schválenie financovania z fondov EÚ. To znamená, že Bytes s.r.o. nemá povinnosť získať finančné prostriedky z fondov EÚ konkrétne na rekonštrukciu teplovodov.

Keďže uvedený dodatok mení celkové znenie pôvodnej zmluvy, vypadla z nej lehota, v ktorej má byť rekonštrukcia rozvodov skolaudovaná a preto by Bytes s.r.o. mohol realizovať rekonštrukciu rozvodov bez časového obmedzenia. Podľa takto schváleného dodatku ku kúpnej zmluve mesto Detva už nebude môcť od spoločnosti Bytes s.r.o. požadovať splnenie povinnosti vykonať rekonštrukciu rozvodov tepla a ani ju inak k tomu nebude môcť donútiť. Aj keď nebude stavba rekonštrukcie teplovodov skolaudovaná, mesto nebude môcť odstúpiť od zmluvy. Od zmluvy nebude môcť mesto odstúpiť ani vtedy, keď Bytes s.r.o. preukáže, že môže čerpať eurofondy, ktoré použije aj na iný účel ako na rekonštrukciu rozvodov tepla.

Toto pre mesto nevýhodné uznesenie mestského zastupiteľstva som sa rozhodol nepodpísať a na deň 28. decembra 2016 o 16.00 hod. zvolávam mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva za účelom opätovného prerokovania odstúpenia mesta Detva od kúpnej zmluvy so spoločnosťou Bytes s.r.o. a prevzatia tepelných rozvodov späť do majetku mesta."

Text: Ján Šufliarský, primátor mesta
Foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Vianočný jarmok v Detve rozohriali účinkujúci aj kapustnica s horúcimi nápojmiVytlačiť
 

Program tradičného Vianočného jarmoku v Detve v sobotu 17. decembra 2016 rozohrieval jeho návštevníkov už od rána. Vládla zimná atmosféra. Stromy okolo hlavného detvianskeho námestia dôsledne pokrývala biela inovať, z pódia ale rezko hrala Dychová hudba Detva. Potom, až do podvečera, sa tam vystriedali pozvané ľudové skupiny.

Betlehemcov z viacerých obcí Podpoľania v to ráno zhromaždila Emília Sekerešová z Kultúrneho centra A. Sládkoviča.

Kubovia, ktorí práve neúčinkovali, zahrievali atmosféru v dave. Pokúšali mužov i dievčatá, rozosmievali deti.

*

*

*

*

Chladný vzduch prial predajcom horúcich nápojov a trdelníkov.

V rohu námestia od rána bublala mestská kapustnica. Uvarili a ponúkali ju ochotní dobrovoľníci. Pri kotloch sa s veľkými varechami celú sobotu zvŕtali zamestnanci mesta Detva, priateľsky podporiť ich prišli aj niektorí poslanci Mestského zastupiteľstva v Detve.

*

*

*

*

Primátor mesta Ján Šufliarský, ktorý dopoludnia otvoril jarmok uvítacím slovom a vianočným blahoprianím pre občanov, mal počas jarmoku službu pri stánku s čajom.

Pravdaže, každému kto mohol alebo prišiel na jarmok pešo, primátor ponúkol aj čosi tuhšie.

*

*

*

Mestská kapustnica mala aj tento rok, zdá sa, úspech. Záujemci stáli pri mestskom stánku v rade na hrejúce jedlo. To robilo dobrovoľníkom radosť. Kapustnica však ubúdala a popoludní zostali oba kotly až do dna vyprázdnené. Tak sa schýlil ku koncu sobotný jarmočný deň.

*

*

Návštevníci jarmoku šli domov aj s nejakým tým vianočným darčekom pre blízkych alebo aspoň s pozdvihnutou náladou. Presne o týždeň, v budúcu sobotu sú totiž Vianoce.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková

 


 
 

Dva majstrovské tituly získali zápasníci Free Fight Clubu Detva Vytlačiť
 

V nedeľu 20. novembra 2016 sa uskutočnilo v Košiciach záverečné kolo NO-GI Cup a zároveň majstrovstvá Slovenska v NO-GI Grapplingu. Róbertovi Deličovi z Free Fight Clubu Detva sa podarilo nazbierať najviac bodov v kategórii expert do 66 kg, stal sa celkovým víťazom NO-GI Cupu a zároveň majstrom Slovenska pre rok 2016.

Detvanka Alenka Gondášová štartovala v kategórii žien, kde sa jej podarilo vybojovať celkové víťazstvo NO-GI Cupu a taktiež jej bol udelený titul majsterky Slovenska pre rok 2016. Na tomto turnaji v kategórii juniorov do 70 kg štartoval aj Roman Sekereš, ktorému sa podarilo vyhrať zlato, bodovo ale obsadil celkové druhé miesto a tak sa stal vicemajstrom Slovenska pre rok 2016. 

"Ďakujem všetkým, ktorí ma podporujú, ale hlavne trénerovi Róbertovi Deličovi za kvalitnú prípravu," vyjadrila sa k úspechu Alena Gondášová a dodala: " v tréningu nepoľavujem, nakoľko ma čaká zápas na prestížnom turnaji v čínskom Pekingu."

Róbert Delič komentoval posledné výsledky v podobnom duchu: "Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí nás podporujú a to sponzorom, mestu Detva a všetkým zápasníkom z Free Fight Clubu Detva."

Podľa Róberta Deliča, tento rok sa ukázala tvrdá a kvalitná práca, ktorá sa odviedla v Detvianskom klube.

Text: Róbert Delič, Zuzana Juhaniaková
Foto: Róbert Delič


 
 

Členovia Klubu dôchodcov č. II si spolu zaspievali pri stromčekuVytlačiť
 

Atmosféru priateľstva a adventu si spolu vychutnali členovia Klubu dôchodcov č. II na posedení pri vianočnom stromčeku 9. decembra 2016 v Detve.  

Spoločenské podujatie pripravili v hotelovej sále v Detve. Seniorov uvítal predseda klubu Štefan Závodný.

Pozvanie na posedenie pri stromčeku prijal aj primátor mesta Detva Ján Šufliarský. Dôchodcom vinšoval pokojné prežitie Vianočných sviatkov a nech každý deň nastávajúceho roka majú naplnený zdravím, radosťou, láskou a Božím požehnaním.

S vianočným programom vystúpili malí účinkujúci z Detského folklórneho súboru Slniečko. Poetickú atmosféru zas dotvorila básňou Emília Bohušová. S piesňou na želanie sa pri každom stole pristavil heligónkar Jozef Uhrín. Spievali všetci spolu, mnohohlasne, na celú sálu.

Centrom programu bolo losovanie tomboly. Prítomní zatlieskali celkom 25 vylosovaným tombolovým víťazom. Seniori si pripili pri slávnostne prestretom stole a povečerali vianočnú kapustnicu.

K záveru večera Štefan Závodný vyzval všetkých prítomných, aby si spolu zaspievali Tichú noc.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Pridajte sa na 36. ročník Silvestrovského výstupu na PoľanuVytlačiť
 

Klub slovenských turistov v Detve pozýva všetkých milovníkov prírody a turistiky na 36. ročník silvestrovského výstupu na Poľanu, ktorý sa uskutoční v sobotu 31. decembra 2016.

Zraz bude o 7:15 hod. pri autobusovej zástavke Detva, Základná škola (Baums) alebo o 7:30 hod. na Námestí SNP. Organizátori sa tešia na účasť širokej verejnosti. 

Informácie: 0915 285 156, Juraj Kalamár

 

Turistickú sezónu ukončili na Kaľamárke

Členovia turistického oddielu 23. októbra 2016 pochodom na Kaľamárku ukončili tohtoročnú úspešnú turistickú sezónu.

V nedeľu dopoludnia sa 36 členov stretlo v Detve na námestí a autobusom sa odviezli na Stavanisko. Pri výstupe na Kaľamárku sa rozdelili tak, že jedna časť išla panelovou cestou a druhá značeným chodníkom cez les popod skaly. Obe skupinky sa stretli na Ruženkinej chatke, kde už bol pripravený ohník a rozvoniaval teplý čajík.

Pri opekačke si členovia zaspomínali na vydarené tohtoročné turistické vychádzky nielen do okolia ale aj na dovolenku v Roháčoch a celoslovenské  turistické zrazy.

Po občerstvení využili turisti príjemný jesenný deň a prešli sa lesným chodníčkom okolo skál v južnej časti Kaľamárky pod chatkami a pokračovali náučným chodníčkom okolo brala. Obdivovali skalolezecké umenie a šikovnosť lezcov. Chodníčkom vystúpili na Hradisko a z výšky pozorovali okolie.

Z informačných tabúľ sa dozvedeli veľa informácií o tejto zaujímavej prírodnej a archeologickej  atrakcii. Spoločnou fotografiou s kľúčom ukončili stretnutie a zamkli turistické chodníčky pre tohtoročnú sezónu.

Činnosť Klubu slovenských turistov v Detve bola spolufinancovaná z rozpočtu mesta Detva.

Text: Alena Matušková
Foto: Juraj Kalamár


 
 

Verejnosť v Detve má druhú možnosť podporiť výstavbu ihriskaVytlačiť
 

Projekt „Lidl ihrisko Žihadielko“ bude spoločnosť Lidl realizovať aj v roku 2017.

V roku 2016 si desať miest na Slovensku „vyhlasovalo“ detské ihrisko. Ihriská boli realizované a slúžia deťom pre pohybové a voľnočasové aktivity. Projekt „Lidl ihrisko Žihadielko“ bude spoločnosť Lidl realizovať aj v roku 2017. Hlasovanie bude prebiehať  prostredníctvom stránky www.zihadielko.sk v mesiaci január 2017. 

Mesto Detva sa opätovne zapojilo do tohto projektu. Možné umiestnenie detského ihriska „Žihadielko“ je navrhnuté na ulici Andreja Hlinku, na mieste detského ihriska, ktoré už doslúžilo. 

O tom, či bude toto ihrisko nahradené novým, rozhodne účasť obyvateľov mesta na hlasovaní. Možno sa oplatí spojiť sily a zabojovať o jedno z desiatich ihrísk, ktoré budú v roku 2017 postavené v slovenských mestách.

Text a foto: Anna Cíbiková
Foto ilustračné: www.zihadielko.sk


 
 

Krasoklub Detva medzi najlepšími na SlovenskuVytlačiť
 

foto: Lucia Jacková ako víťazka Slovenského pohára.

V dňoch 26. a 27. novembra 2016 sa uskutočnil na zimnom štadióne v Detve 3. ročník Slovenského pohára v krasokorčuľovaní Poľana cup.

Na tomto športovom podujatí sa zúčastnilo viac ako 100 krasokorčuliarov z celého Slovenska. Hlavný organizátor Krasoklub Detva dokázal zorganizovať náročné preteky na veľmi vysokej a profesionálnej úrovni. Detviansky klub ukázal, že napriek svojej krátkej existencii sa úspešne zaradil do spoločnosti takých veľkých miest ako je Trenčín, Žilina, Banská Bystrica či Bratislava.

Svoje postavenie dokazuje Krasoklub Detva nie len svojimi organizačnými schopnosťami, ale aj športovými výsledkami. V piatom roku svojej existencie sa zaradil medzi Slovenskú špičku, o čom svedčí priebežné 8. miesto v práve prebiehajúcom Slovenskom pohári, kde do dnešného dňa bodovalo 25 klubov.

Okrem špičkovej organizácie v Detve potešili aj domáce pretekárky, zverenkyne trénerky Kataríny Dubanskej a to predovšetkým víťazka svojej kategórie Lucia Jacková. Za úspešné však možno považovať 4. miesta Adely Liptákovej a Lívii Chalupskej, 5. miesto Alexandry ĎuricovejVeroniky Jackovej, 6. miesto Dominiky Strečkovej a 8 miesto Natálie Lepiešovej. Medzi chlapcami potvrdil Marko Piliar svoje vysoké kvality a preteky vyhral. Úspešné boli aj vystúpenia mimo pretekov Slovenského pohára v kategórii IKC kde Sofia Kubincová získala 1. miesto a Diana Kubincová 2. miesto.

Krasoklub Detva aj touto cestou ďakuje mestu Detva a ostatným sponzorom za finančnú a materiálnu pomoc.

Podujatie bolo spolufinancované z rozpočtu mesta Detva.

Text a foto: Mojmír Chalupský

 


 
 

Keď má láska strieborné a zlaté roky Vytlačiť
 

V piatok podvečer 25. novembra 2016 si v obradnej sieni pripomenuli 25. výročie uzavretia manželstva, strieborný sobáš, manželia Michal a Katarína Ovčiarikovci a Ján a Tatiana Sáňkovci.

Po úvodnom vystúpení členov Zboru pre občianske (ZPOZ) záležitosti sa k jubilujúcim manželom prihovoril primátor mesta Ján Šufliarský. Jubilanti sa zapísali do Pamätnej knihy a z rúk primátora si prevzali kvetinový a vecný dar. Nasledoval kultúrny vstup členiek ZPOZ so symbolickým založením party a klobúka i s pripnutím pierok jednotlivým manželským párom. Po občianskej slávnosti si „strieborní manželia“ v banketovej miestnosti Mestského úradu spolu s pánom primátorom zaspomínali nielen na rôzne chvíle zo svojho spoločného života ale živo sa zaujímali i o aktuálne veci zo súčasného diania v meste.

O týždeň, v piatok dňa 2. decembra si svoje manželské  jubileum, 50. výročie uzavretia manželstva –  zlatý sobáš, pripomenulo v obradnej miestnosti aj šesť manželských párov: Martin a Mária Hroncovci, Jozef a Anna Kucejovci, Ján a Božena Lakotovci, Jozef a Anna Homoľovci, Štefan a Margita Mikušovci, Imrich a Mária Tkáčovci,

ktorých opäť pozdravil a prihovoril sa im primátor mesta Ján Šufliarský. Jubilujúcim „zlatým manželom“ poprial do ďalších rokov spoločného života veľa zdravia, šťastia, lásky, spokojnosti a Božieho požehnania v kruhu svojich najbližších.

Manželské páry si potom v príjemnej pohode na  posedení v zasadacej miestnosti s primátorom mesta a účinkujúcimi pripomenuli a zaspomínali na rôzne vtipné príhody a zážitky z minulosti. Slávnostné chvíle im spevom spríjemnili Anka Klimová, Mária Kucejová, Janka Kucejová, za hudobného doprovodu heligónkára Jožka Uhrina.

Text: Anna Kucejová
Foto: Zuzana Juhaniaková, Emília Petrovičová


 
 

Mesto trvá na tom, aby nebola povolená ťažbaVytlačiť
 

Mesto Detva, v zhode s obcou Dúbravy, dňa 25. novembra 2016 opäť potvrdilo svoje zákonné stanovisko, v ktorom podporuje októbrové rozhodnutie Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici nepovoliť dobývacie územie pre ťažobnú spoločnosť v lokalite Bieleho vrchu v Detve.

Mesto Detva vo svojom zamietavom stanovisku voči ťažbe uvádza: „Rozhodnutie Obvodného banského úradu č. 2-3014/2016 zo dňa 12.10.2016 považujeme za vecne správne a zákonné.“

Mesto Detva týmto využíva zákonnú možnosť reagovať na odvolanie podané ťažobnou spoločnosťou pôvodne Eastern Mediterranean Resources – Slovakia, s.r.o., ktorá sa 2. novembra 2016 odvolala proti zamietavému stanovisku už pod novým menom ako MNG Slovakia s.r.o. Ťažobná spoločnosť sa odvolala proti októbrovému rozhodnutiu Obvodného banského úradu, ktorý zamietol určenie dobývacieho priestoru pre ťažbu zlata v lokalite Biely vrch. Toto októbrové zamietavé rozhodnutie mesto Detva aj obec Dúbravy uvítali.

Text: Zuzana Juhaniaková
Ilustračné foto: Pavel Cerovský


 
 

V sobotu Vianočný jarmok, kapustnica a koledníci, cez týždeň punč a koncertyVytlačiť
 

„Príďte sa nadýchať vianočnej atmosféry,“ pozýva mesto Detva v spolupráci s Kultúrnym centrom A. Sládkoviča na reťaz podujatí s názvom Vianočná Detva 2016. Počas týždňa návštevníkom ponúknu punč, v sobotu jarmočnú kapustnicu.

Príjemnú atmosféru vrcholiaceho adventu pri fontáne pred Domom kultúry A. Sládkoviča si môžu deti i pracujúci vychutnať cestou z práce. Už od tretej hodiny popoludní, od utorka 13. decembra do piatku 16. decembra, tam bude k dispozícii vianočný punč a vianočný tovar.

Potom sa vo veľkej sále Domu kultúry od utorku do piatku začínajú vianočné koncerty a predstavenie.

V utorok 13. decembra to bude Vianočný koncert Jany Orlickej a Diabolských huslí Jána Berkyho Mrenicu ml. Koncert začne o 18.00 hodine.

V stredu 14. decembra detské hudobné predstavenie plné pesničiek Smejko a Tanculienka so začiatkom o 17.00 hodine.

Vo štvrtok 15. decembra Vianočný koncert Základnej umeleckej školy Svetozára Stračinu v Detve so začiatkom o 18.00 hodine.

V piatok 16. decembra Vianočný koncert Detského folklórneho súboru Podpoľanček so začiatkom o 17.00 hodine.

 

Vianočný jarmok na námestí s vôňou kapustnice

V sobotu od 10.00 hodiny sa na hlavnom námestí v historickej časti Detvy rozozvučí program Vianočného jarmoku. Domácich aj návštevníkov mesta privíta primátor Ján Šufliarský a pozve ich na 16. ročník prehliadky vianočných a novoročných hier. Vystúpia Betlehemci z Podpoľania, Dychová hudba Detva a Folklórna skupina Slatina zo Zvolenskej Slatiny.

V historických priestoroch starej radnice na námestí, v dnešnom Podpolianskom múzeu, budú pre návštevníkov celý deň od 9.00 do 17.00 hodiny pripravené tvorivé dielne a lektorský výklad výstav.

Chutným zahriatím bude priamo na námestí varená vianočná kapustnica. Od rána ju budú variť zamestnanci mesta s pomocou dobrovoľníkov. Kapustnicou s radosťou ponúknu každého. Kto bude mať dobrú vôľu, môže ju odplatiť benefičným príspevkom.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Vrátia sa tepelné rozvody v Detve späť do majetku mesta?Vytlačiť
 

Detva, 8. decembra 2016 - V posledných dňoch rezonuje v Detve problematika týkajúca sa tepla a možnosti mesta Detva vziať si tepelné rozvody späť do majetku mesta od spoločnosti Bytes s.r.o.. Pretože sa občania na mesto Detva obracajú a žiadajú o vysvetlenie, mesto chce týmto poskytnúť informácie k uvedenej problematike.

Dňa 24. júna 2009 mesto Detva predalo tepelné rozvody spoločnosti Bytes s.r.o. za sumu 1.165,- Eur a spoločnosť Bytes s.r.o. sa zaviazala, že ich do 30. decembra 2012 zrekonštruuje na svoje náklady bez finančnej spoluúčasti mesta.

Spoločnosť Bytes s.r.o. svoj záväzok nedodržala a tepelné rozvody do dnešného dňa nezrekonštruovala.

Nakoľko spoločnosť Bytes s.r.o. svoj záväzok nedodržala, môže podľa Obchodného zákonníka mesto Detva do 31. decembra 2016 odstúpiť od kúpnej zmluvy a prevziať tepelné rozvody späť do svojho majetku. Avšak ak tak mesto neurobí, dôjde k premlčaniu jeho nároku. To znamená, že mesto Detva by už od 01. januára 2017 nemohlo prevziať tepelné rozvody späť do svojho majetku, spoločnosť Bytes s.r.o. by ostala vlastníkom tepelných rozvodov bez povinnosti vykonať rekonštrukciu rozvodov tepla.

Preto mesto pripravilo na posledné mestské zastupiteľstvo, ktoré sa konalo dňa 24.novembra 2016 písomný materiál a požiadalo poslancov mestského zastupiteľstva, aby prijali mestom navrhnuté uznesenie, že „Mestské zastupiteľstvo v Detve schvaľuje odstúpenie mesta Detva od kúpnej zmluvy zo dňa 24.06.2009 uzavretej medzi mestom Detva ako predávajúcim a spoločnosťou Bytes s.r.o. ako kupujúcim podľa článku IV. ods. 4 uvedenej kúpnej zmluvy„. Prijatím citovaného uznesenia by bol primátor mesta oprávnený vykonať odstúpenie od kúpnej zmluvy. Potom by sa mesto Detva stalo opäť vlastníkom tepelných rozvodov, ktoré by mohlo spravovať samé, alebo by ich mohlo prenajať spoločnosti Bytes s.r.o., tak ako to bolo do roku 2009. Mesto by tieto rozvody mohlo zrekonštruovať z finančných prostriedkov Európskej únie alebo z vlastných finančných prostriedkov, nakoľko mesto Detva je finančne stabilné a zdravé a mohlo by si bez akýchkoľvek problémov na túto rekonštrukciu zobrať úver.

Podľa tvrdenia konateľa spoločnosti Bytes s.r.o. je táto spoločnosť v kríze a je zadlžená, preto bez súhlasu mesta zvýšil cenu tepla obyvateľom mesta. Takejto spoločnosti by žiadne banka úver neposkytla. Poslanci mestského zastupiteľstva návrh mesta neakceptovali a prijali svoj poslanecký návrh, že „ Mestské zastupiteľstvo splnomocňuje primátora mesta zvolať mimoriadne zasadnutie Valného zhromaždenia firmy Bytes s.r.o. za účelom riešiť rekonštrukciu rozvodov v zmysle pôvodného projektu z podielov firmy Bytes a mesta Detva „.Prijatím tohto uznesenia nemôže mesto odstúpiť od kúpnej zmluvy a prevziať tepelné rozvody do svojho majetku.

Ak by sa mesto Detva stalo opätovným vlastníkom tepelných rozvodov v Detve, malo by oveľa väčší vplyv na tvorbu ceny tepla v Detve ako je to v súčasnej dobe a na spoločnosť Bytes s.r.o.. Pokiaľ by tepelné rozvody boli majetkom mesta, patrili by všetkým obyvateľom, mesto je pre obyvateľov väčší garant ako súkromná spoločnosť a môže dať záruku obyvateľom, že nebude vytvárať zisk a tým by bola aj cena tepla nižšia.   

Text: Štefan Slemenský
ilustračné foto: Eva Chlebová 


 
 

Informácia mesta Detva k vráteniu finančných prostriedkov obyvateľom mesta za retroaktívne vyúčtovanie tepla za rok 2015Vytlačiť
 

Detva, 8. decembra 2016 - Dodávateľom tepla v Detve je spoločnosť Bytes s.r.o., ktorá má 2 spoločníkov – Biomass-Energy ( 65,71 % ) a mesto Detva ( 34,29 % ).

V zmysle spoločenskej zmluvy o cene tepla rozhoduje valné zhromaždenie so súhlasom všetkých spoločníkov. K poslednému určeniu ceny dodávok tepla došlo na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 10. októbra 2011 s tým, že ako maximálna cena tepla pre domácnosti bola určená suma 740,08 Sk/GJ. Následnými zasadnutiami valného zhromaždenia v roku 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 nedošlo k súhlasnému rozhodnutiu všetkých spoločníkov o zvýšení ceny tepla, t.j. mesto Detva nesúhlasilo so zvýšením ceny tepla.

Napriek tomu konateľ spoločnosti Bytes s.r.o. nariadil účtovať za roky 2015, 2016 maximálnu cenu tepla stanovenú ÚRSOm vo výške 790,28 Sk/GJ. To znamená, že odberatelia tepla platili zálohové platby v cene 740,08 Sk/GJ, ale vyúčtovanie dodávok tepla bolo už účtované podľa ceny 790,28 Sk/GJ. Týmto rozhodnutím odberateľom vznikli „nedoplatky„ v celkovej výške 107.816,66 Eur. Na mesto Detva sa následne obrátili občania mesta prostredníctvom správcov bytov a zástupcov vlastníkov bytov, že zo strany spoločnosti Bytes s.r.o. došlo k rozúčtovaniu ceny tepla v maximálnej výške schválenej ÚRSO-m, hoci zvýšenie ceny tepla nebolo schválené valným zhromaždením spoločnosti Bytes s.r.o. a požiadali mesto o pomoc. Dňa 10. júna 2016 bola na Mestský úrad v Detve doručená Petícia proti zvýšenému doúčtovaniu ceny tepla pre obyvateľov za rok 2015, ktorú podpísalo vyše 1900 občanov mesta. Petícia bola adresovaná na poslancov mestského zastupiteľstva, preto bola dňa 23. júna 2016 predložená na rokovanie mestského zastupiteľstva.

Poslanci mestského zastupiteľstva k Petícii neprijali pôvodný návrh uznesenia, ktorý pripravilo mesto, ale navrhli a prijali svoj vlastný, poslanecký návrh. Prijaté uznesenie je však v rozpore s platnými zákonmi a bez odstránenia týchto rozporov bude akákoľvek verzia zmluvy o poskytnutí dotácie medzi mestom Detva a spoločnosťou Bytes s.r.o., za účelom vyrovnania retroaktívneho vyúčtovania ceny tepla neplatným právnym úkonom a hrozí trestnoprávna zodpovednosť poskytovateľovi dotácie.

Mesto Detva vyzvalo spoločnosť Bytes s.r.o. o predloženie hodnoverných dokladov, z ktorých bude preukázateľne vyplývať, že rozdiel medzi pôvodnou a novou cenou tepla za rok 2015 zodpovedá uvádzanej sume 107.816,66 Eur, nakoľko uvedená suma do dnešného dňa nebola vydokladovaná.

Ak nebude navrhovaná suma podložená relevantnými dokladmi, ktoré budú preukazovať skutočný rozdiel novej ceny tepla, nebude možné finančné prostriedky zo strany mesta Detva poskytnúť, pretože mesto Detva nakladá s verejnými financiami a tento postup podlieha kontrole zo strany štátu.

Dňa 25. novembra 2016 bol na Mestský úrad v Detve doručený protest Okresnej prokuratúry vo Zvolene proti prijatému uzneseniu a okresný prokurátor navrhuje mestskému zastupiteľstvu napadnuté uznesenie zrušiť, pretože prijatím uznesenia bol porušený zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení a zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Protest prokurátora bude prejednávaný na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Detve. Ak mestské zastupiteľstvo protestu prokurátora nevyhovie, prokurátor podá žalobu na Okresný súd vo Zvolene.

Napriek uvedenému, má mesto Detva pripravené finančné prostriedky a intenzívne hľadá spôsob, akým by bolo možné poskytnúť schválené finančné prostriedky z rozpočtu mesta určené ako kompenzáciu zvýšeného doúčtovania ceny tepla obyvateľom mesta Detva, prípadne spoločnosti Bytes s.r.o. alebo správcom bytov a zástupcom vlastníkov bytov, ktorí by ich ďalej vrátili obyvateľom mesta, čiže odberateľom tepla podľa rozúčtovania.

Mesto Detva by mohlo tieto finančné prostriedky poskytnúť spoločnosti Bytes s.r.o. formou navýšenia základného imania spoločnosti, preto mesto požiadalo konateľa spoločnosti Bytes s.r.o. o zvolanie valného zhromaždenia na ktorom mesto tento návrh predloží.

Text: Štefan Slemenský
Ilustračné foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Detvianske gymnastky naďalej pokračujú vo vynikajúcich výkonochVytlačiť
 

Cez víkend 19. až 20. novembra 2016 sa konal Memoriál Jana Gajdoša v Brne. Svoje športové umenie predviedlo šestnásť družstiev z piatich krajín Európy a v jednotlivkyniach si zmeralo svoje sily dohromady 60 pretekárok.

Družstvo Klubu športovej gymnastiky Detva v zložení Margaréta Gondová, Anna Hrušková a Daniela Hálová obsadilo vynikajúce 3. miesto a to napriek početnej nevýhode.

Dievčatá sa nestratili ani v jednotlivkyniach, keď Daniela Hálová vystúpila na tretie miesto, Margaréta Gondová skončila piata a desiatku najlepších uzatvorila Anna Hrušková.

Výborné výkony zo sobotňajšej súťaže posunuli dievčatá do nedelňajšieho finále.

Vedenie klubu veľmi teší, že práca s mládežou v Klube športovej gymnastiky Detva začína prinášať ovocie v podobe vynikajúcej reprezentácie klubu, mesta i štátu.

Opäť patrí poďakovanie mestu Detva a Základnej škole na ulici Obrancov mieru zaspolu dotvorenie podmienok pre športovú činnosť.

Text a foto: Katarína Krekáňová


 
 

Gymnázium pozýva na návštevu, úspechy svojich žiakov neskrývajúVytlačiť
 

Foto: Študentky Gymnázia v Detve, ktoré získali v celoštátnom finále "Misia Mars" prvé miesto a dostali ako víťazi pozvanie do Švajčiarskeho Cernu v decembri tohoto roku.

20. decembra 2016 pozýva Gymnázium v Detve všetkých priateľov a širokú verejnosť na deň otvorených dverí.

Po úspešných predchádzajúcich školských rokoch rovnako skvele rozbehli aj školský rok 2016/2017.

Počas prvých takmer troch mesiacov absolvovali študenti gymnázia okrem povinného štúdia aj množstvo súťažných a mimoškolských aktivít. Po úspešných minulých školských rokoch, kedy sa Gymnázium v Detve natrvalo zaradilo medzi najlepšie stredné školy v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja, rovnako úspešne a dynamicky Gymnázium rozbehlo aj aktuálny školský rok 2016/2017.

Vždy pred začiatkom nového školského roka sa vyhodnotí ten predchádzajúci, v ktorom Gymnázium v Detve dosiahlo vynikajúce výsledky hlavne v oblasti vzdelávania, obrazom čoho sú hlavne maturitné skúšky, kde sú výsledkami nielen nad priemerom Banskobystrického kraja, ale aj nad celoslovenským priemerom.Taktiež účasť a úspechy študentov na súťažiach a olympiádach doma aj v zahraničí. Rovnako nezanedbateľné je už niekoľkoročné pôsobenie lektorov anglického jazyka.  

Gymnázium v Detve je v regióne Podpoľania jediná škola svojho druhu a vedenie školy sa spolu so zamestnancami školy snažia odovzdávať vedomostí všetkým žiakom.  

Je tu hlavne pre žiakov z regiónu, ktorí by mohli ponúkané možnosti využiť, veď za 26-ročnú históriu Gymnázium v Detve vychovalo množstvo múdrych a vzdelaných mladých ľudí, ktorí našli uplatnenie  vo všetkých oblastiach pracovného života a to nielen doma na Slovensku, ale aj v zahraničí. Rovnako si myslím, že takýto ľudia by sa po absolvovaní vysokej školy mohli znova vrátiť do svojho rodiska, aby získanými vedomosťami a skúsenosťami pozdvihli úroveň života rodného mesta a rodného regiónu.

Foto: Ocenení študenti Gymnázia v Detve počas slávnosti odovzdávania maturitných vysvedčení 2. júna 2016.

Prvé tri mesiace školského roka 2016/2017 boli v znamení prípravy na dobrý štart, ale aj krásnych úspechov a pekných, zmysluplných a humánnych aktivít študentov.

 • Okrem povinného učebného plánu v súlade so Školským vzdelávacím programom (ŠkVP) Gymnázia v Detve majú študenti možnosť rozširovať si svoje vedomosti, záujmy a talent v záujmových krúžkoch, ktorých v tomto školskom roku Gymnázium otvorilo spolu desať so zameraním na jazyky, prírodovedné predmety, počítače, média, šport až po ekonomiku, červený kríž, rovesnícku skupinu a tiež tvorbu medzinárodných projektov.
 • 23. septembra 2016 sa študenti zapojili do humánnej akcie, ktorou bola „Biela pastelka.“ Táto verejná zbierka aj vďaka pomoci mnohých ľudí zlepšuje životy tých, ktorí musia zrak nahradiť inými zmyslami. Cieľom zbierky bolo získanie finančných prostriedkov a to kúpou bielej pastelky na podporu ľudí so zrakovým postihnutím.
 • V novembri vyučujúca Anna Bartóková so žiakmi gymnázia a žiakmi Základnej školy Vígľaš pripravila bohatý program a vystúpenie s vianočnou tématikou pre dôchodcov vo Zvolenskej Slatine – pre Domov sociálnych služieb Slatinka (DSS) formou charitatíneho pôsobenia, kde spolu vyrábali okrem iného aj medovníky a výťažok venovali DSS pre skvalitnenie života klientov tohto zariadenia.
 • 18. novembra 2016 sa už tradične na „Deň študenstva“ uskutočnil na Gymnáziu „Deň vedy a poznania". Je to podujatie, ktoré je robené interaktívnou formou a obsahovo si študenti vyberú témy aj samotných lektorov. Tento rok sa obsahovo zamerali na oblasť zdravia a zdravého životného štýlu, históriu Detvy v období 20. storočia, sebarealizáciu študentov pri tvorbe projektov ako aj ich skúsenosti z pobytu v Taliansku a Španielsku, ale tiež tému holokaustu.  Lektormi boli odborní zamestnanci v oblasti danej problematiky, ale tiež študenti Gymnázia a absolventi.

 • 19. októbra 2016 pripravila Žiacka školská rada pre študentov prvého ročníka peknú kultúrnu akciu „Prijímame prvákov do cechu študentského“, ktorá sa konala v Dome kultúry A. Sládkoviča v Detve. Program sa niesol v duchu známych televíznych šou a relácií. Veľmi zaujímavým a kreatívnym spôsobom študenti 3. ročníka Gymnázia v Detve poňali túto študentskú recesiu, ktorá bola plne dramatická, zábavná a úsmevná. Preverila študentov aj z pohľadu informačno - komunikačných  schopností, pretože bola náročná na technické a vizuálne spracovanie.

 • Pokus študentov z Gymnázia v Detve pocestuje na„Mars“
  „Navrhni pokus, ktorý uskutočnia vedci v simulovaných podmienkach Marsu,“ takto začínala výzva na titulnej stránke súťaže Misia Mars, ktorú v spolupráci so Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity (SOSA) organizujú Slovenské elektrárne (SE). Úlohou prihlásených študentských tímov bolo vytvoriť projekt vedecko-technického experimentu, ktorý uskutoční medzinárodný kolektív pod vedením slovenskej vedkyne Michaely Musilovej počas pobytu na simulovanej marťanskej púštnej stanici v USA v januári 2017. Do súťaže sa z Gymnázia Detva zapojili až dva študentské tímy vedené učiteľmi Bartolomejom Szakálom a Františkom Strýčekom, kde podľa rozhodnutia odbornej poroty sa v celoslovenskom finále na prvom mieste umiestnil tím v zložení Adriana Fekiačová, Jana Halajová, Alica Moravčíková, Ivona Nôtová a Simona Olšiaková. Ich projekt s názvom „Sebestačný rastlinný ekosystém“ sa dostal na simulovanú marťanskú púštnu stanicu v USA, kde sa ho Michaela Musilová pokúsi pod vedením detvianskych študentov zrealizovať. Za víťazný projekt boli študenti Gymnázia v Detve odmenení študijným pobytom vo Švajčiarskom Cerne.
 • 16. november 2016 sa na pôde školy uskutočnil odber krvi. „Študentská kvapka krvi,“ ktorú pripravili a zorganizovali v spolupráci s transfúznou mobilnou stanicou študenti Gymnázia v Detve, zaznamenala viac ako 25 darcov. Tento prejav ľudskosti dokazuje, že darovanie krvi je súčasťou života. Veď nikto nikdy nevie, kedy on alebo niekto z jeho blízkych bude potrebovať  túto vzácnu tekutinu. Gymnázium vyjadruje poďakovanie všetkým, ktorí prišli darovať krv a podporiť túto humánnu akciu žiakov, ktorá sa stáva už tradičnou aktivitou v gymnáziu.
 • V dňoch 25. až 27. októbra 2016 sa študenti po výhre v celoštátnom kole súťaže „Mladý Európan“ zúčastnili študijnej cesty do Bruselu, kde sa okrem návštevy inštitúcii Európskej komisie stretli aj s europoslancami a navštívili historické a kultúrne pamiatky.
 • Ešte v čase prázdnin študenti Gymnázia realizovali projekt programu „Erazmus +“, kedy navštívili v rámci mládežníckych výmen Taliansko a Španielsko a hostili aj zahraničných hostí v Detve.

Aj napriek výborným úspechom a dobrým výchovno-vzdelávacím výsledkom sa Gymnázium v Detve trocha trápi s nedostatkom žiakov. Nie preto, že by ich bolo na Podpoľaní málo, ale preto, že mnohí odchádzajú do okolitých miest. Pokles žiakov spôsobil, že aj Gymnázium muselo pristúpiť v posledných rokoch k znižovaniu počtu zamestnancov z dôvodu nadbytočnosti. Našťastie zatiaľ sa to týkalo len tých, ktorí nemali požadovanú kvalifikáciu alebo tých, ktorí odišli na vlastnú žiadosť. Dostatočný počet žiakov by však tento trend zastavil.

Foto: Počas slávnosti odovzdávania maturitných vysvedčení 2. júna 2016.

Určite nie preto, že výsledky Gymnázia v Detve by boli horšie, naopak za posledných päť rokov patrí medzi najúspešnejšie gymnáziá v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Aj v ostatnom hodnotení gymnázií v septembri 2016 Gymnázium v Detve obstálo na poprednom  mieste v kraji a napríklad z piatich bystrických gymnázií štyri obstáli horšie. No napriek tomu sa tieto gymnázia stávajú cieľom žiakov deviatych ročníkov z Podpolianskeho regiónu. Rovnako personálne zabezpečenie je zárukou kvality výchovno-vzdelávacieho procesu, veď kvalifikovanosť pedagogických zamestnancom dosahuje 100% úroveň.

Avšak ľudia na Podpoľaní akoby neverili tomu, čo majú doma a hľadajú to mimo svojho regiónu, Študentom Gymnázia v Detve sa dostane minimálne také vzdelanie ako na ktoromkoľvek inom gymnáziu na Slovensku. Ušetrili by tak množstvo času, ale aj finančných prostriedkov a tiež by prispeli k udržateľnosti inštitúcií vo svojom regióne.

Pridanou hodnotou študentov Gymnázia v Detve je aj tá skutočnosť, že množstvo účastí na súťažiach, olympiádach a aktivitách, ako aj ich skvelých úspechov a pôsobení v zahraničí, je výsledkom ich umu a vedomostí, nie je to len výsledok nejakého pseudoprojektu ako na iných školách, ktoré sa veľakrát stávajú akýmsi lobistickým nástrojom získavania finančných prostriedkov a sú malým prínosom pre vedomostný rast študentov.

Text: Pavel Lalík
Foto: Pavel Lalík, Zuzana Juhaniaková


 
 

Prestrihli zelenú pásku do obnoveného parku na Obrancov mieruVytlačiť
 

V utorkové popoludnie 22. novembra 2016 sa v parku na ulici Obrancov mieru v Detve zišla skupina zainteresovaných ľudí na slávnostnom odovzdaní obnoveného parkového priestranstva. Zelenú pásku spolu prestrihli predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne Imrich Béreš a primátor Ján Šufliarský.

Primátor v ďakovnom príhovore k hosťom a domácim deklaroval spokojnosť nad tým, že obnovený park môžu využívať hneď viaceré skupiny obyvateľov.

Ján Šufliarský vyjadril nádej, že parkové zátišie dobre poslúži pacientom a sprevádzajúcim osobám čakajúcim na vybavenie v blízkom dialyzačnom centre. Využiť ho môžu i rodičia s deťmi a návštevníci, ktorí prídu na priateľské posedenie do tunajšej čajovne, či voľnočasové a pohybové aktivity občianskeho združenia Studnička. Samozrejme, park je k dispozícii aj všetkým obyvateľom, ktorí majú naň výhľad z okna.

S príhovorom vystúpil aj Imrich Béreš. Prejavil radosť nad zrealizovaním prvej etapy úpravy tohto verejného priestranstva, ktorú financovala Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

„Prípady ako je tento, by sme našli asi v každom slovenskom meste – verejné priestory, ktoré patria každému a nikomu, na úpravu ktorých nie sú v mestskej kase peniaze,“ zamyslel sa Imrich Béreš.

Predseda predstavenstva vyjadril spokojnosť nad tým, že vyhlásenie grantového programu aj na tomto konkrétnom mieste v Detve padlo na úrodnú pôdu.

Pri symbolickom geste prestrihnutia pásky, teda otvorenia obnoveného parku do služieb verejnosti, asistovali pracovníčky Oddelenia rozvoja na Mestskom úrade v Detve, ktoré spolupracovali s kolegami z Oddelenia správy majetku na príprave a následnom prevedení úspešného grantového projektu.

V prvej etape obnovy sa vďaka poskytnutej sume 5000 Eur z grantu podarilo vymeniť poškodené asfaltové chodníky za novú zámkovú dlažbu, rad prišiel aj na opravu okolitých plôch.

Už historická oktagonálna fontána upravená nízkou zeleňou bude originálnym ozdobným prvkom „zelenou fontánou,“ ale až v druhej etape obnovy parku. Na jar plánuje mesto dodať nový život parku aj osadením lavičiek a predovšetkým vysadením parkovej zelene.

Vedúca Oddelenia správy majetku Jana Pálková sprevádzala prítomných nielen milým slovom a voviedla ich do blízkej čajovne, kde pre malé slávnostné zhromaždenie boli pripravené detvianske štrúdle značky Regionálny produkt Podpoľania a hrejúce čaje rôznych druhov.

Slávnosť svojou peknou účasťou podporil aj Klub dôchodcov č. 2 pod vedením Štefana Závodného.

Na malej slávnosti odovzdania parku do užívania sa zúčastnil aj Ladislav Ganzarčík ako regionálny riaditeľ Prvej stavebnej sporiteľne (PSS), Katarína Feňáková ako územná riaditeľka a vedúci komunikácie PSS Radovan Slobodník s Milošom Blanárikom, poradcom predstavenstva PSS pre vzťahy s verejnosťou.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Detvianskym šachistom sa v novembri dariloVytlačiť
 

Centrum voľného času Trend, Šachový klub Garde a Klub dôchodcov č.3 v Detve usporiadali v piatok 18. novembra 2016 v priestoroch Centra voľného času (CVČ) turnaj v zrýchlenom šachu.

Turnaja sa zúčastnili žiaci šachového krúžku CVČ Trend, členovia Šachového klubu Garde a Klubu dôchodcov č.3 v Detve.

 

To, že priateľské väzby môžu vznikať aj medzi takto vekovo odlišnými skupinkami, potvrdili práve  seniori a žiaci šachového krúžku CVČ Trend.

Turnaj sa niesol v priateľskom duchu a sily si v ňom zmerali desiati žiaci a desiati seniori. Na regulárny priebeh turnaja dohliadal vedúci šachového krúžku Gustáv Lászlo a taktiež svojich členov prišiel povzbudiť vedúci Klubu dôchodcov č. 3 Pavel Golian.

Juniorom sa v tomto turnaji darilo o trošku lepšie, keď vrátili prehru z posledného turnaja a to rozdielom 5,5:4,5 bodu.

Na konci turnaja si všetci zúčastnení mohli pochutiť na spoločnom občerstvení, ktoré pripravila pizzeria, za čo by organizátori chceli aj touto cestou poďakovať. Poďakovanie patrí aj sponzovori, ktorý vedie pekáreň.

Text a foto: Yveta Unterfrancová

Víťazi okresného kola pôjdu súťažiť do Banskej Bystrice

Centrum voľného času Trend v spolupráci so Šachovým klubom Garde Detva zorganizovali  15. novembra 2016 v priestoroch Centra voľného času okresné kolo v šachu žiakov základných škôl.

Turnaja sa zúčastnilo 21 hráčov z troch základných škôl. Medailisti si zabezpečili účasť na Majstrovstvá Banskobystrického kraja. Medzi chlapcami si najlepšie počínali registrovaní hráči. Zvíťazil Ján Bobro pred Michalom Cabanom a tretí bol Ján Ďurčov.

Katarína Bobrová získala prvé miesto medzi dievčatami. Za ňou skončili Tereza Halánová a Lívia Melichová, všetci zo Základnej školy na ul. Obrancov mieru v Detve. Základná škola na ul. Obrancov mieru v Detve vyhrala aj súťaž družstiev zásluhou Janka a Katky Bobrových.

Krajské kolo sa uskutoční 29. novembra 2016 v Banskej Bystrici.

http://www.chess-results.com/tnr248563.aspx?lan=4&art=1&wi=821

Krajské kolo dorasteneckej ligy v šachu sa konalo v Banskej Bystrici 17. novembra 2016 za účasti aj dvoch družstiev Šachového klubu Garde. Víťazom sa po niekoľkých rokoch stalo „A“ družstvo v zložení Richard Turčan, Sofia Anna Cíbiková, Kristína Cabanová a Ján Bobro. Navyše Janko sa stal najúspešnejším hráčom so 100% zápasovou bilanciou. Detvianske družstvo sa popasuje o postup do semifinále s najlepšími družstvami zo Žilinského kraja v januárovom termíne.

Gratulácia patrí všetkým postupujúcim.

http://www.chess-results.com/tnr248168.aspx?lan=4

Text: Peter Fiala

 


 
 

Aby bolo cez Vianoce v Detve čisto ...Vytlačiť
 

Detva, 25. november - Mesto Detva sa obracia na občanov s výzvou, aby pri predvianočnom skrášľovaní a upratovaní príbytkov mysleli aj na spoločné verejné plochy. Výzva sa týka predovšetkým zbavovania sa drevených odpadov. Ich správne odpratanie je bezplatné.

Vianoce, tieto sviatky rodinnej pohody, bývajú v Detve skrášlené jedinečnými ľudovými tradíciami a zvykmi. Verejné priestranstvá si tiež zaslúžia, aby prispievali k príjemnej mestskej atmosfére.

Ako upozornil Juraj Bystriansky z Technických služieb, v priebehu posledného polroka sa strojnásobilo množstvo dreveného odpadu, ktorý občania voľne ukladajú k nádobám na komunálny odpad. Domácnosti sa sem zbavujú starého nábytku. Pracovníci Technických služieb nachádzajú na verejných priestranstvách skrinky, sedačky, ba dokonca celé okná.

Mesto Detva sa preto obracia na občanov, aby odvážali drevený odpad buď na skládku komunálneho odpadu do Studienca, kde je na to umiestnený kontajner alebo na zberný dvor v areáli Technických služieb, kde funguje nepretržitá služba. Zloženie dreveného odpadu je bezplatné.

Drevený odpad je potrebné zbaviť, nakoľko je to možné, pridaných zložiek z iných materiálov. V prípade vyhodených okien je potrebné sklené tabule vybrať z dreveného rámu a sklo vložiť do nádob na sklenený separovaný odpad. Tieto sú na kontajneroviskách označené zelenou farbou.

Drevené odpady môžu čiastočne obsahovať nábytkové kovanie, kovové zámky, lepenku, stavebnú suť, plasty. Všetky uvedené prímesi ale nesmú presiahnuť 5% celkového objemu. Maximálna veľkosť masívnych kovových predmetov je povolená do 5 cm, maximálna váha jednotlivých kovových prímesí je povolená do 400 g.

Životný príbeh vianočného stromčeka po Vianociach častokrát neslávne končí vedľa nádob na kontajneroviskách. Aj v tomto prípade mesto povzbudzuje občanov, nakoľko vládzu, aby na jeho odpratanie využili buď dvor Technických služieb alebo skládku.

Nech je aj po Vianociach v Detve stále čisto...

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Talkshow o podnikaní: Štart Ups po DetvianskyVytlačiť
 

Dňa 18. novembra 2016 sa v Obradnej sieni Mestského úradu v Detve konala motivačná talkshow o podnikaní Štart Ups po Detviansky.

Talkshow slávnostne otvoril primátor mesta Detva pán Ján Šufliarský. Na Štart Ups vystúpili lokálni podnikatelia Dušan Tuček, riaditeľ reklamnej agentúry Ahoireklama.sk a cestovnej kancelárie Ahoitours.com pre turistov z Ázie, ktorým ponúkajú tzv. „package holidays“ v Čechách a na Slovensku a Stanislav Šichta, konateľ spoločnosti Dewex, s.r.o., ktorá sa venuje výrobe strojárenských výrobkov vo Vígľaši.

Obaja páni hovorili o svojich začiatkoch a motivácii v podnikaní. O tom, aké dôležité je poučiť sa z vlastných chýb a ísť ďalej. V prvom paneli vystúpil aj Marek Šlosár, konateľ produkčnej agentúry Mascott, s.r.o., prostredníctvom ktorej organizuje s kolegami Festival umenia v Banskej Bystrici – Fubaby. Marek hovoril o eventovom biznise a jeho skúsenostiach z podnikania, no súčasne vyzdvihol dôležitosť  trpezlivosti a stanovovaniu si dlhodobých cieľov.

V druhom paneli vystúpil mladý podnikateľ z Banskej Bystrice Martin Pechovský. Martin je riaditeľ IT spoločnosti Mgroup a spoluzakladateľom známeho startupu Xerry – drevený počítač. Okrem toho je Martin aj startup lídrom a lídrom kreatívneho priemyslu pre mesto Banská Bystrica.

Celý druhý panel bol venovaný možnostiam získania podpory a financií na rozbeh biznisu. Martin hovoril o osobných skúsenostiach z podpory na podnikanie z takmer všetkých možných zdrojov: Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, úverov z bánk, či rizikového kapitálu. Martin hovoril aj o možnostiach, ktoré región prináša pripravovaný projekt Kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

V poslednom paneli vystúpili traja odborníci na marketing a dizajn. Prvou rečníčkou bola Veronika Nedecká zo spoločnosti Ydeas, s.r.o., digitálnej agentúry, ktorá ponúka služby v oblasti videoprodukcie, marketingu a brandbuildingu. Veronika prešla rôznymi zamestnaniami kým zistila, že grafický dizajn je pre ňu to pravé. O tom bol aj debata s ňou. Veronika sa nechala počuť, že v živote je nesmierne dôležité robiť veci ku ktorým máme blízko a bavia nás. Veronika, tiež hovorila o recepte na dobrý dizajn produktu. Spoločne s Veronikou vystúpili v treťom paneli manželia Čelkovci. Peter stojí za projektom Namaximum.eu a Lenka za projektom Lenonline.sk. Obaja hovorili o výhodách online marketingu, o trendoch, ktoré momentálne v tejto oblasti letia, o nízkonákladových marketingových kampaniach. Obaja sa však zhodli na tom, že obsah je v živote dôležitejší ako obal.

Generálnym partnerom podujatia je Nadácia Slovenskej sporiteľne. Podujatie tiež podporili: mesto Detva, spoločnosť Mgroup, Základná umelecká škola Svetozára Stračinu, ktorá zabezpečila hudobno-kultúrne predstavenia počas podujatia, Nová Generácia a spoločnosť Alfa Bio, ktorá sa postarala o chutné a zdravé občerstvenie, v podobe rastlinných nátierok.

Projekt Štart Ups po Slovensky je roadshow o podnikaní a startupoch vo všetkých krajoch Slovenska. Cieľom projektu je podporiť a motivovať mladých začínajúcich podnikateľov a podnikavcov na ich ceste za úspechom a propagovať podnikanie ako spoločensky prínosnú činnosť, ktorá je založená na hodnotovom základe a prináša veľký úžitok pre spoločnosť a rozvoj regiónov.“  povedala Veronika Beličková z Business Inovation Center v Banskej Bystrici, jedného z organizátorov podujatia.

Podujatia sú organizované formou atraktívnej talkshow s podnikateľmi a expertmi na podnikanie a konajú sa v príjemnej, uvoľnenej a priateľskej atmosfére, čo  pomáha vytvoriť vhodnú klímu na networking - nadväzovanie nových kontaktov,“ povedal Martin Čapliar zo Stredoeurópskeho startup centra – Central European Startup Centre, jedného z organizátorov podujatia.

Text a foto: Alexandra Vámošová


 
 

Polícia upozorňuje seniorov na nové metódy podvodníkovVytlačiť
 

21. novembra 2016 - Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici z dôvodu množiacich sa podvodov na senioroch touto cestou upozorňuje občanov. Podvodníci neustále vymýšľajú nové spôsoby, ako pripraviť seniorov o úspory.

Preto buďte maximálne obozretní v prípade:

 

 • Keď Vám zavolá osoba, ktorá sa prestaví ako Váš príbuzný – vnuk, syn a podobne a žiada od Vás finančnú pomoc na odškodnenie po dopravnej nehode, na kúpu auta či vyplatenie dlhu. Zavolajte príbuznému a overte si, či Vám skutočne volal on. V žiadnom prípade nedávajte peniaze do rúk osobe, ktorú nepoznáte, aj keď Vám tvrdí, že ju posiela Vás príbuzný.
 • Keď sa pri Vašich dverách objaví pracovník nejakej inštitúcie a tvrdí, že Vám prišiel vyplatiť preplatok alebo vymeniť prípojku či elektromer. Pokiaľ ste doma sami, dohodnite si s ním iný termín a v žiadnom prípade takúto osobu nevpúšťajte do svojho príbytku.
 • Keď sa u Vás doma objavia osoby, ktoré sa predstavia ako pracovníci polície a žiadajú Vás, aby ste im ukázali finančnú hotovosť za účelom preverenia, či sa nejedná o falzifikáty. V takomto prípade odporúčame tvrdiť, že doma žiadnu hotovosť nemáte a po ich odchode okamžite kontaktovať políciu na čísle 158.

Vymyslených legiend je veľa a podvodníci neustále prichádzajú s novými. Preto buďte opatrní a postupujte v duchu hesla: „Dôveruj, ale preveruj!“

Rady seniorom: Ako sa nestať obeťou podvodníkov a zlodejov - na stiahnutie

 

Nestaňte sa obeťou nátlakových predajných akcií

Pri komunikácii s cudzími osobami buďte opatrní - na stiahnutie

 

V prípade, že cudzie osoby na vás vyvíjajú tlak alebo sa cítite ohrození ...

Polícia opakovanie zaznamenáva trestnú činnosť páchanú na senioroch. Na plagáte nájdete rady zhrnuté ako desatoro opatrnosti.

Rady ako desatoro opatrnosti - na stiahnutie

 

Text: Andrea Petrovičová, Zuzana Juhaniaková