Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Výberové konanie na pozíciu terénny sociálny pracovníkVytlačiť
 

Mesto Detva, J.G.Tajovského 7, 962 12 Detva

 

vyhlasuje výberové konanie na

  • jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) na zastupovanie počas MD

 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 31.05.2017 o 10.00 hod. v priestoroch zasadačky Mestského úradu v Detve

 

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo zaslať poštou v zalepenej obálke s označením na obálke "NEOTVÁRAŤ - výberové konanie TSP“ na adresu: Mestský úrad, J. G. Tajovského 7, 962 12 Detva – podateľňa. Záujemcovia v svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem (TSP).

 

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 22. mája 2017 o 16,00 hod.  Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

 

Zdroj: Ing. Margita Gajdošová, OŠKaSV MsÚ v Detve


 
 


Deutch version
English version
Úvodná stránka