Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Celoplošná jesenná deratizácia – žiadosť o zabezpečenieVytlačiť
 

 

            Mesto Detva upozorňuje na ustanovenie § 52 ods. 1 písm. j) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a žiada o

 zabezpečenie celoplošnej jesennej deratizácia

v mesiaci október a november 2017 (ďalej len CJD), na svojom území.

            CJD sa týka všetkých verejných priestranstiev, obchodných prevádzok, bytových domov, nebytových priestorov a ostatných zariadení v meste Detva.

            Vzhľadom na to, aby mala CJD celoplošný charakter a bola účinná žiadame, aby v uvedenom termíne všetky fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktoré vlastnia, prevádzkujú alebo  spravujú uvedené nehnuteľnosti v Detve, zabezpečili uvedeným spôsobom ich jesennú ochranu proti škodcom.

            Zároveň Vás žiadame, aby o výkone CJD boli vo Vašom objekte predpísaným spôsobom informovaní občania pri vstupe do objektu tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo priotrávenia ľudí alebo zvierat návnadami, použitými na CJD.

 

Oprávnená osoba pre výkon DDD pre Mesto Detva:  

Jozef Krnáč,  DeTRI – plus,  Cintorínska 419/1,   962 12  Detva

Kontakt : 0902 920 964

 

Kontaktná osoba:

Ing. Eva Bohumeľová, referát ŽP 

045/3700437

                                


 
 


Deutch version
English version
Úvodná stránka