Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Spojená škola v Detve je tretia najlepšia na Slovensku v medzinárodnej spolupráciVytlačiť
 

Dievcata Spojena skola Detva.jpg

Koncom septembra 2017 sa zo zahraničných odborných stáží vrátili tri zo štyroch skupín stážistov Spojenej školy Detva, ktorí zbierali skúseností počas dvoch týždňov strávených vo vzdelávacích zariadeniach a podnikoch v Čechách, Nemecku a Veľkej Británii.

Stalo sa tak v rámci projektu Erasmus+ Zvyšovanie odborných vedomostí a zručností žiakov Spojenej školy v Detve.

odovzdavanie_ocenenia (2).JPG

Niekoľko dní predtým, 26. septembra 2017 si riaditeľ školy Ján Melich prevzal z rúk riaditeľky Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu Ireny Fonodovej ocenenie za mimoriadnu aktivitu a výsledky v realizácii európskych vzdelávacích programov v rokoch 1998 – 2017.

Na stazi v Nemecku - fogo Valéria Čiamporová.jpg

Spojená škola v Detve získala v celoslovenskej konkurencii vynikajúce tretie miesto a to za úspešnú realizáciu 26 medzinárodných projektov v období 2005-2017. Za víťazmi zaostala len veľmi tesne a keďže má v súčasnosti rozbehnuté štyri projekty, o rok neskôr už mohla atakovať aj prvé miesto. Výsledok je o to cennejší, že detvianska Spojená škola s realizáciou projektov začali až v roku 2005 a čo do počtu zorganizovaných mobilít výrazne, o 100, predbehli aj tých najlepších. Príspevok sa dostal aj do oficiálnej brožúry národnej agentúry Erasmus+ príbeh 30 rokov a to dokonca aj s fotografiou na jej titulke.

Cesta programom Erasmus+ a jeho predchádzajúcimi formami je veľmi dlhá a až je ťažko uveriť, že Spojená škola v Detve s programom nesmelo začínala pred dvanástimi rokmi. S desiatimi žiakmi odboru obchodná akadémia sa pedagógovia najskôr vybrali po stopách Jána Kollára do nemeckej Jeny. Učili sa všetci, žiaci nemčinu a drobné kancelárske práce, sprevádzajúca osoba starostlivosti o žiakov, ktorí prvýkrát v živote opustili maminkine kuchyne, a vedenie školy náročnému manažmentu medzinárodných projektov.

Stáž však dopadla k spokojnosti všetkých strán, a tak smelo pokračovali aj v ďalších rokoch. Ba ešte smelšie – postupne rozšírili spoluprácu o nové odbory mechanik nastavovač, mechanik elektrotechnik i nové krajiny Česká republika, Veľká Británia. Postupne sa pre nich mobilitné projekty stali malým sústom a prešli na strategické partnerstvá.Tieto im umožňujú výmenu skúsenosti v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a transfer tých najlepších do vlastného školského vzdelávacieho programu.

Spojená škola v Detve si veľmi cení, že za tie roky sa jej podarilo vybudovať pevné partnerstvá a že sa každý rok vracia na staré miesta, k starým priateľom.

ocenenie.jpgUž pomaly 400 žiakov a pedagógov, ktorí prešli projektmi, či už ako vysielaní alebo prijímaní účastníci, ich spokojnosť, odborný a osobný rozvoj potvrdzujú, že táto forma spolupráce prináša efekt tak pre školu, ako aj pre región.

Vďaka projektu môže škola ponúknuť absolventov jazykovo a odborne pripravených a navyše aj s praktickými skúsenosťami v zahraničí.

V roku 2011 udelili Spojenej škole v Detve Európsku značku pre jazyky i cenu kvality projektov Leonardo da Vinci. Od roku 2015 je škola držiteľom Charty Erasmus+ pre odborné vzdelávanie a prípravu, ktorá je určená výlučne pre organizácie, ktoré v minulosti kvalitne organizovali mobility odborného vzdelávania a prípravy pre žiakov a je zárukou kvality realizovaných medzinárodných projektov.

Medzinárodná spolupráca je jedna z priorít koncepcie školy. Realizácia projektov prináša do odborného vzdelávania nové prvky, ktoré pozitívne vplývajú na jej priebeh. Za hlavný profit škola považuje výmenu skúseností v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a inovácie praktickej prípravy, nové podnety v spolupráci s firmami. Účastníci mobilít si zlepšujú, či skôr nadobudnú nové odborné a jazykové kompetencie a tieto následne uplatňujú v praxi. Úspešní absolventi získavajú certifikát, Europass-mobilita ako aj doklady Európskeho systému kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu ECVET.

Text a foto: Valéria Čiamporová


 
 


Deutch version
English version
Úvodná stránka