Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Mesto Detva má zámer prenajať časť nebytového priestoru o výmere 20 m² nachádzajúceho sa v budove so súpisným číslom 864 (budova bývalého okresného úradu na ul. Záhradná č. 12Vytlačiť
 

Mesto Detva má zámer prenajať časť nebytového priestoru o výmere 20 nachádzajúceho sa v budove so súpisným číslom 864 (budova bývalého okresného úradu na ul. Záhradná č. 12), druh stavby: iná budova, popis stavby: budova, postavenej na pozemku parc. č. 5164, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 282 m², vedeného na liste vlastníctva č. 4137 Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom.  

 

Ponuky na prenájom zasielajte osobne na podateľňu Mestského úradu v Detve, prípadne poštou na adresu Mestský úrad Detva, oddelenie správy majetku, ul. Tajovského 7, 962 12  Detva, najneskôr do 25.10.2017.

 

Na obálku napíšte: „Prenájom nebytového priestoru“

 

 

 

Zdroj: OSM  Ing. Ľubica Melichová, t.č. 045/3700432

v Detve: 10.10.2017

 

 

 

 


 
 


Deutch version
English version
Úvodná stránka