Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Výberové konanie - riaditeľ Centra voľného času TREND Obrancov mieru 7, Detva Vytlačiť
 

M E S T O   D E T V A

J. G. Tajovského 1369/7, Detva

zastúpené primátorom Ing. Jánom Šufliarským

vyhlasuje

 

v ý b e r o v é   k o n a n i e

  na obsadenie funkcie riaditeľa/ky

Centra voľného času TREND Obrancov mieru  7, Detva

s predpokladaným nástupom od 1.decembra 2017

 

  Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne v zalepenej obálke do podateľne Mestského úradu v Detve, alebo doporučenou poštou na adresu:

Mestský úrad, J. G. Tajovského 1369/7, 962 12 Detva v zalepenej obálke označenej heslom "Neotvárať - výberové konanie - riaditeľ Centrum voľného času TREND, Obr. mieru 7, Detva“ s uvedením odosielateľa v termíne do 21. novembra 2017 do 15.00 hod, tak aby bola zaevidovaná najneskôr  k tomuto dátumu na podateľni Mestského úradu v Detve.

 

Zdroj: Ing. Margita Gajdošová, OŠKaSV, MsÚ v Detve


 
 


Deutch version
English version
Úvodná stránka