Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Mesto Detva má zámer ako prípad hodný osobitného zreteľa, podľa § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom: - škvarového ihriska vybudovaného na pozemku nachádzajúceho sa v okrese Detva, obec Detva, k. ú. Detva, parc. č. 3787 o výmere 7318 m2 , druh pozemku: ostatná plocha, Vytlačiť
 

Zdroj : Oddelenie správy majetku, MsÚ Detva

V Detve : 05.12.2017

Zámer prenájmu pozemku Centrum podpory Zámer prenájmu pozemku Centrum podpory.doc Zámer prenájmu pozemku Centrum podpory.doc (26.5 kB)
Zámer prenájmu nebytového priestoru okresný úrad Komora Zámer prenájmu nebytového priestoru okresný úrad Komora a Tech4food.doc Zámer prenájmu nebytového priestoru okresný úrad Komora a Tech4food.doc (26 kB)

 
 


Deutch version
English version
Úvodná stránka