Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Prenájom nebytového priestoruVytlačiť
 

Mesto Detva

má zámer

prenajať časť nebytového priestoru o výmere 32 m² nachádzajúceho sa v budove so súpisným číslom 872, ktorá sa nachádza na pozemku parcela č. 5386, o výmere 334 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, parcela registra „C“, evidovanej na liste vlastníctva č. 4137, ktorý je vedený Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom.

Ponuky na prenájom zasielajte osobne na podateľňu Mestského úradu v Detve, prípadne poštou na adresu Mestský úrad Detva, oddelenie správy majetku, ul. J. G. Tajovského 1369/7, 962 12  Detva, najneskôr do 23.07.2018.

 

Na obálku napíšte: „Prenájom nebytového priestoru, neotvárať.“

 

 

 

Zdroj: OSM  Ing. Ľubica Melichová, t.č. 045/3700432

v Detve: 09.07.2018

 

 


 
 


Deutch version
English version
Úvodná stránka