Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Kultúra

Mesto Detva zabezpečuje kultúru v meste v súlade so zákonom č. 369/90 o obecnom zriadení a v súlade s platnou legislatívou je aj zriaďovateľom kultúrnych zariadení na území mesta. 

Ponuka a kvalita aktivít v oblasti kultúry je rôznorodá a je orientovaná na širšie spektrum žánrov. Dominujú aktivity zamerané na uchovávanie kultúrnych tradícií.

Neoddeliteľnou súčasťou kultúry Detvy je kultúrne dedičstvo, ktorého hodnoty sú späté  najmä s tradičnou ľudovou kultúrou. Na jej duchovné a hmotné prejavy sa sústredila pozornosť umelcov a širšej verejnosti už v pol. 19. storočia a trvá to dodnes.  Detva je v tomto ohľade stále jedinečná a obdivovaná. Jeden z jej klenotov – fujara, bola zaradená do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Podobnú pozornosť si však zasluhujú aj ďalšie prejavy.  

V súčasnosti, postupne ako odchádza staršia generácia kultúrnych dejateľov Detvy,  nositeľov tradícií, interpretov a odborníkov, sa však čoraz nástojčivejšie ukazuje potreba cieľavedomého uchovávania vzácnych kultúrnych hodnôt, folklórnych prejavov, tradičných ľudových remesiel a všetkého, čo predchádzajúce generácie zanechali.  Ide o to, aby sa neprerušila generačná kontinuita ich života a neostalo vákuum, ktoré potom ťažko niekto vyplní.  

 

Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča 

Organizačne pod KC A. Sládkoviča patria zariadenia Kultúrny dom A. Sládkoviča, Kino Marína,  Podpolianske múzeum v Detve, Mestská knižnica K. A. Medveckého s pobočkou knižnice na sídlisku a Kultúrny dom Piešť.

Aktuálna záujmová činnosť sústredená pod KC AS:

-          folklórny súbor Detva

-          Ľudová hudba Jara Hazlingera

-          Ženská spevácka skupina FS Detva

-          Divadelný súbor Detvan

-          Dychová hudba Detva

-          Hudobná skupina

-          Hudobná skupina Ivan2

-          TRIK KLUB

-          FOTOKLUB

 

Podpolianske múzeum v Detve

Jeho hlavným poslaním je zhromažďovanie, dokumentácia, odborné spracovanie, ochrana a sprístupňovanie hmotných a duchovných artefaktov Podpoľania.

Pracovníci celoročne organizujú kultúrno - výchovné podujatia (odborné prednášky s lektormi, semináre, besedy, prezentácie, tvorivé výtvarné dielne regionálneho charakteru, otvorené vyučovacie hodiny) a aktivity podľa aktuálnych požiadaviek rôznych inštitúcií a širokej verejnosti. 

 

Mestská knižnica K. A. Medveckého

Mestská knižnica pozostáva z 3 organizačných zložiek. Centrálna požičovňa knižnice je umiestnená v budove bývalej meštianskej školy na Partizánskej ulici, pobočka knižnice Obrancov mieru umiestnená v budove Kultúrneho centra A.Sládkoviča a pobočka knižnice na Základnej škole J.J.Thurzu, A.Bernoláka

Okrem poskytovania knižničných potrieb knižnica poskytuje aj informačné a bibliografické služby, vrátane miestnych a regionálnych informácií, organizuje kultúrno-výchovné podujatia súvisiace s jej hlavnou činnosťou – literárne stretnutia, besedy, výstavy, práca s knihou. Zabezpečuje občanom prístup k dokumentom a informáciám z vlastných a iných zdrojov. 

 

 


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka