Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Šport

Riadenie športovej činnosti v meste Detva má vo svojej kompetencii Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu Mestského úradu v Detve (OŠKaSV).

V oblasti prípravy a organizácie športových podujatí je z kapacitných dôvodov činnosť oddelenia obmedzená na sporadické a príležitostné akcie, zamerané hlavne na športové, pohybové a telovýchovné aktivity občanov v spolupráci so športovými klubmi, resp. občianskymi združeniami.

Školské zariadenia organizujú športové súťaže medzi školami.

Mimoškolské športové a telovýchovné aktivity organizujú  centrá voľného času CVČ Trend a SCVČ a jednotlivé športové kluby.

Športové kluby poriadajú podujatia, mnohé z nich majú dlhoročnú tradíciu a majú regionálny, nadregionálny ale aj medzinárodný charakter. 

Podujatia

organizované jednotlivými športovými klubmi:

Veľkonočný  turnaj vo volejbale,

akcie poriadané turistickým klubom,

Detviansky zvar,

Memoriál Žifčákovcov - majstrovstvá sveta v gymnastike,

LUCIA – Memoriál Štefana Murína – volejbalový turnaj,

skalolezectvo na Kalamárke,

majstrovstvá sveta v akrobatickom rock and rolle, 


organizované mestom:

Furmanská súťaž ťažných koní „O valašku“

 

Mesto sa organizačne podieľalo a podieľa na organizovaní niektorých športových podujatí iných organizátorov:

Cyklomaratón ,

Detviansky zvar, 


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka