Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

V triedení odpadu akoby sme stále boli iba na začiatku

V triedení odpadu akoby sme stále boli iba na začiatkuVytlačiť
 

V skle sa často nájdu plasty.

Znečistené sklo tiež musia najprv prebrať.

Detva 25. apríla 2019

Každý človek produkuje odpad. Jeden viac, druhý menej, no bez odpadu nežije nikto. Odpadky hádžeme do smetných košov, alebo ich dávame do vriec. Buď recyklujeme, alebo na to kašleme.

„Úplne najhoršie je, keď kontajner stojí pri ceste,“ povedal hneď na začiatku nášho stretnutia Jozef Malatinec, konateľ Technických služieb Detva. Mal na mysli kontajnery na sklo, plasty, prípadne kovy. V prípade, že je pri nich plný kontajner na komunálny odpad, začínajú ľudia aj ostatné plniť komunálnym odpadom. Je im jedno, že znehodnotia snahu ostatných. Je im jedno, že takýto kontajner skončí na skládke. Je im to jedno, pretože sú anonymní! Pritom nemusí ísť o domácich, kontajner pri ceste znamená, že pri ňom môže zastať ktokoľvek so svojim autom, niekedy aj s prívesným vozíkom, a naplniť ho všetkým, čoho sa chce v tej chvíli zbaviť. Extrémom bola hlava z kravy alebo zdochnutý pes.

„Keď to naši pracovníci vidia, nemôžu ho vysypať medzi separovaný zber, pretože by znehodnotili odpad v celom aute,“ vysvetlil konateľ. Ak je odhadom v koši viac ako päťdesiat percent komunálneho odpadu, musí sa likvidovať ako komunál. Jeden človek takto dokáže znehodnotiť prácu aj desiatich rodín, ktoré zodpovedne separujú. „Ľudia si to niekedy všimnú a vyvolávajú nám, že oni separujú a my to aj tak vysypeme do komunálu. Keby sme nemali dôvod, tak to do komunálu nedáme,“ dodal konateľ.

Pracovníci Technických služieb, ktorí zbierajú separovaný zber síce vizuálne skontrolujú obsah nádoby, no nie je v ich silách, aby sa prehŕňali každou nádobou. Ak sa im niečo nezdá, môžu nechať kontajner na mieste a upozorniť obyvateľov červenou nálepkou s nápisom: Znečistená nádoba! Triedenie nebude uhradené!

Farba medzi kovmi

Tetrapaky sa zbierajú do rovnakej nádoby ako kovy. Kovy, to sú plechovky od piva, koly a pod. Myslieť si, že všetko kovové čo doma nájdeme, patrí do červeného kontajnera, je chyba. „Na to máme zberňu šrotu, kde nám za surovinu dokonca zaplatia,“ vysvetlil Jozef Malatinec a pripomenul prípad, pri ktorom nejaký „dobrák“ hodil do kovov asi desať kilo farby v plechovkách. Celý obsah sa v bubnovej korbe smetiarskeho auta premiešal a znehodnotil. Nedalo sa to už ani vytriediť a tento odpad skončil ako komunál.

Najznečistenejšie sú však plasty. Z toho, čo sa dovezie do zberného dvora, musia Technické služby vyseparovať minimálne päťdesiat percent odpadu. Keď to nedokážu, dostanú menej peňazí. Podľa konateľa ani igelitové a mikroténové sáčky nepatria do separovaného zberu ale do komunálu.

Každý plast nie je vhodný na ďalšie spracovanie.Kopa dovezených plastov.

„Najlepšie je kontrolovať značky na obaloch,“ vysvetlil Jozef Malatinec a dodal, že ľudia veľmi často do plastov dávajú nárazníky alebo iné veci z áut. Také niečo do separovaného zberu nepatrí. Ani stavebný polystyrén do plastov nepatrí. Rovnako ako autosklo či sklobetón nepatria medzi separované sklo.

Technické služby nemajú triediacu linku. Odpad sa tu triedi ručne. Najprv ho vysypú na stôl, potom všetko preberú, nevhodné ide do komunálu a to správne presunú do lisu. „Toto je naša triediaca linka,“ ukázal nám konateľ skepticky na veľký stôl so zvyškami plastových fliaš.

Na Slovensku je niekoľko organizácií zodpovednosti výrobcov. Detva má zmluvu s firmou Envi-pack, ktorá odoberá separovaný odpad a Technickým službám zaň platí.

Cenu za zber komunálneho odpadu určuje pomer vyseparovaného odpadu k tomu nevytriedenému. Platí, že pokiaľ bude vyseparovaného odpadu viac ako netriedeného odpadu, mestá zaplatia menej za jeho likvidáciu.

Vybrať aspoň polovicu vhodnú na ďalšie spracovanie je niekedy veľký problém.

Najlepšie recykluje Kriváň

Okrem Detvy zvážajú Technické služby odpad aj z Kriváňa, Podkriváňa, Korytárok, Detvianskej Huty a Látok. Najhorší je separovaný odpad privezený z Detvianskej Huty a Látok a najlepší zasa z Kriváňa. „Možno je to aj tým, že sa s ľuďmi v Kriváni asi najlepšie robí. Osveta je dôležitá, treba to ľuďom neustále vysvetľovať. Aj minule sme tam boli na stretnutí s občanmi, ktoré sa týkalo práve separovania,“ povedal Jozef Malatinec. Stretnutie vyvolala skutočnosť, že už spomínané znečistenie separovaného zberu plechovicami farby pochádzalo práve z Kriváňa.

Zlisované plasty pripravené na odvoz.Plasty pripravené na ďalšie spracovanie.

Osady prešli na vrecia

V detvianskych osadách prešli na vrecový zber, pri ktorom farba vriec určuje odpad do nich určený. Do žltého vreca treba separovať plasty, teda PET fľaše a plastové obaly z čistiacich prostriedkov, kozmetiky a potravinársku fóliu. Zelené je určené len na sklenené fľaše, do modrého vreca treba separovať papier a čistý kartón, ktorý nie je znečistený. Červené vrece je vyhradené pre tetrapaky a plechovky.

Ešte nedávno boli v osadách aj veľké kontajnery, firma ich však stiahla, pretože práve tu boli nádoby so separovaným zberom najviac znehodnotené iným odpadom, keďže boli umiestnené pri cestách, kde je anonymita zaručená.

Často sa stávalo, že ľudia dávali do plastov jednorazové plienky. Ako pri tom rozmýšľajú, je niekedy na hlbokú úvahu. Keď už materiál, z ktorého je plienka vyrobená, pripomína plast vhodný na recykláciu, obsah plienky určite vhodný nie je. Nie a ešte raz nie. Môžete mať akúkoľvek predstavivosť, no z detského hov... už plastové vedro nevyrobíte.

Bez linky to nepôjde

Všetko je to v ľuďoch. Separovanie nemusí byť žiadna veda, keď si predstavíme čo sa s odpadom, ktorý od nás putuje, ďalej robí. Napríklad ako pracovníci Technických služieb ďalej spracovávajú všetko, čo do nádob nahádžeme. Ako ručne preberajú odpad od nás. Možno stačí málo - trochu úcty k práci iných.

Namiesto triediacej linky majú triediaci stôl.

Odpad musia skontrolovať.

Podľa konateľa nie sme ešte natoľko vyzretí, aby sme dokázali správne separovať. „Musí sa začať od detí. Už aj dnes niektoré deti upozorňujú dospelých. My sme roky hádzali všetky smeti dohromady a zrazu to máme zmeniť. Niekto sa prispôsobí a separuje, no ďalšieho to netrápi a ide mu iba o to, aby sa odpadu čo najskôr zbavil,“ dodal konateľ, ktorý si budúcnosť Technických služieb bez modernej triediacej linky nevie predstaviť.

Text a foto: Milan Suja


 
 


Deutch version
English version
Úvodná stránka