Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Divadlo, klubovňa, aj malý mestský festival

Divadlo, klubovňa, aj malý mestský festivalVytlačiť
 

DetvaV Gymnáziu Detva sa konalo zaujímavé podujatie. Jeho cieľom bolo nechať mladých ľudí hovoriť o veciach, ktoré sa im v meste nepáčia. Pozvanie do diskusie, ktorá sa konala 15. a 16. mája, prijali Slavomír Ciglan, poslanec mestského zastupiteľstva a pedagóg základnej školy a Jozef Lupták, súkromný podnikateľ, ktorý sa aktívne zaujíma o dianie v meste.

Dva dni so študentmi Gymnázia Detva a 3. Základnej školy v Detve priniesli zaujímavé návrhy, ako zlepšiť život nielen mladým ľuďom v tomto meste. V spoločnom dialógu ich ocenili aj hostia, ktorí ochotne prisľúbili pomoc a poskytli mladým ľuďom podporu a dôležité rady.

„Na základe skúseností, ktoré máme s podobnými aktivitami už v takmer 40-tich mestách v SR, sú práve toto veci, ktoré „nakopnú“ mladých ľudí k aktivite vo svojom meste,“ povedala koordinátorka aktivít Lucia Macaláková zo Združenia Informačných a poradenských centier mladých.

Aké návrhy na zlepšenie mali mladí ľudia v Detve?

Ochotnícke divadlo. Vznikne akčná skupina mladých hercov, ale aj nehercov, ktorá sa bude spolu podieľať na organizovaní predstavení pre ľudí v meste. Ponúka tiež možnosť zapojiť sa rôznym skupinám, vrátane využitia dobrovoľníkov. Tento nápad prepája aktívnych mladých ľudí, študentov základnej umeleckej školy, potrebu viacerých kultúrnych podujatí v meste a využitie existujúcich priestorov, ako je miestny amfiteáter a kultúrny dom. Výsledkom bude kultúrnejšie mesto, akční mladí ľudia, venujúci sa zmysluplným veciam, zviditeľnenie mesta aj v blízkom a širšom okolí.

Obaja hostia mladým poradili, aby si založili občianske združenie, cez ktoré by sa mohli uchádzať o príspevky z rozpočtu mesta. Podľa nich je nutné aktívne sa venovať hľadaniu viacerých finančných a nefinančných zdrojov na podporu činnosti.

Klubovňa. Aj v Detve túžia mladí ľudia po priestore, ktorý by bol len ich. Zároveň by bol bezpečný a mohli by sa tam stretávať a organizovať si vlastné aktivity. Nazvali ho Klubovňou a prioritou je mať ju bez alkoholu a cigariet. Tieto priestory majú všeobecne pre mladých ľudí veľký význam, pretože si ich môžu prispôsobiť, môžu sa prostredníctvom nich vyjadriť a zároveň majú zaň zodpovednosť.

Tento nápad hostí tiež zaujal a prisľúbili, že o vhodných priestoroch budú hovoriť na mestskom úrade a pred ostatnými poslancami. Za vhodné miesto považujú napríklad novú budovu CVČ, prípadne iný priestor. Veľmi ocenili tento nápad práve z dôvodu, že by vytvoril vhodné podmienky pre pôsobenie akčnej mládežníckej skupiny, ktorá by mohla aktívne spolupracovať s mestom Detva. Rovnako odporučili založiť občianske združenie, vďaka ktorému by mohli získať na Klubovňu pravidelné príspevky z mestského rozpočtu, ako riadny projektový zámer.

Hand Made Fest. Autori nápadu by radi usporiadali podujatie, malý mestský festival, ktorý by podporil miestnych umelcov a šikovných amatérov, s možnosťou predaja ručne vyrobených výrobkov. Ako miesto konania si vybrali mestský amfiteáter. Do organizovania by chceli zapojiť viacero skupín z mesta.

Zo stretnutia v gymnáziu vzišli aj ďalšie odporúčania. Mladí sa chcú zúčastniť zasadnutia mestského zastupiteľstva a priamo tam otvoriť diskusiu k týmto témam. Je to možnosť ako posunúť svoje nápady ďalej, no hlavne ukázať, že mladým ľuďom v Detve záleží na tom, čo sa okolo nich deje.

Ďalším nápadom je vytvoriť dobrovoľnícku skupinu, ktorá by následne mohla spolupracovať s mestom a tiež vytvoriť mestský mládežnícky parlament, ktorý by zastrešil aktivity mladých ľudí v meste a zároveň by bol ich zástupcom v komunikácii so samosprávou.

Stretnutie v Detve pripravilo Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR, v rámci iniciatívy Za jedno lano – Mladí môžu meniť politiku aj vďaka podpore z programu Európskej komisie, Erasmus+.

„Toto stretnutie bolo špecifické aj tým, že si tu svoje facilitačné zručnosti overili absolventi nášho vzdelávania Štartér, teraz už ambasádori Štruktúrovaného dialógu. Sú medzi nimi aj mladí Detvania, čím sú opäť o krok bližšie k aktívnemu životu vo svojom meste,“ doplnila Lucia Macaláková.

Spracoval: (ms)


 
 


Deutch version
English version
Úvodná stránka