Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Rok 2014

„ DETVA, Tradícií krása - klenotnica naša“ - vyhodnotenie

VECNÉ VYHODNOTENIE projektu mesta Detva s podporou BBSK 2014

Názov projektu: 

„ DETVA, Tradícií krása - klenotnica naša“

Cieľom projektu „DETVA, Tradícií krása – klenotnica naša“ je najmä propagácia Detvy doma a v zahraničí a zároveň podpora rozvoja cestovného ruchu v regióne. S týmto zámerom mesto Detva vydalo propagačnú brožúru „DETVA chuť tradícií a čaro vidieka v srdci Slovenska“ v nemeckej a anglickej verzii. Slovenskú verziu brožúry mesto vydalo v uplynulom roku.

Materiál obsahuje v úvode krátku výstižnú charakteristiku Detvy, ktorá je pre turistov stále málo známym a málo navštevovaným miestom. Uvádza tiež výber zaujímavých podujatí, ktoré sú v ponuke Detvy počas roka. Ide o podujatia nadväzujúce na tradičné zvyky, sviatky a príležitosti ako sú: fašiangy, stavanie májov, sviatok Božieho Tela, Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve, furmanská súťaž ťažných koní, Dni mesta a v závere roka podujatia vianočného obdobia. Do pozornosti dáva aj zaujímavé zvyky rodinné ako je svadba z viacerých pozoruhodností Detvy vyzdvihuje fujaru - klenot UNESCO, drevené vyrezávané kríže, kostol sv. Františa z Assisi, Podpolianske múzeum a tieždetvianskych pestovateľv folklóru a tradičú kuchyň.

Materiál zostavilo a jeho vydanie zabezpečlo oddelenie rozvoja MsÚ v Detve. Fotografie sú od viacerých autorov. Tlač bola realizovaná dodávateľky.

Ďlšu aktivitou projektu boli Dni mesta Detva, ktoré sa uskutočili v dňoch 4.-5.októbra 2014.

Cieľové skupiny:

Brožúra je nepredajná a bude slúžť najmä pre potreby turistov prichádzajúcich do Detvy ako aj pre propagáciu Detvy a Podpoľnia v zahraničí a na veľrhoch a výstavách cestovného ruchu.

Časť výtlačov bude poskytnuté miestnym subjektom cestovného ruchu, príp. pri účsti na podujatiach v zahranič v oblasti kultúrnej výmeny, šortu, obchodu a pod..

Podujatie Dni mesta je určné šrokej verejnosti.

Financovanie projektu:

Projekt „DETVA, Tradícií krása - klenotnica naš“, mesto Detva realizovalo s finančým príspevkom Banskobystrického samosprávneho kraja. Poskytnuté finančé prostriedky BBSK vo výše 1500 Eur boli použté na:

A) Tlač brožúry, vydanej v celkovom náklade 6000 ks (3000 ks v anglickom jazyku, 3000 ks v nemeckom jazyku), celkové finančé náklady na preklad a tlačbrožry sú 1654,88 Eur.

B) Tlač programovéo plagáu Dni mesta, ktoré sa uskutočili 4. – 5. októbra 2014.

Celkové finančné náklady na tlač plagátu boli vo výše 206,54 Eur.

Ostatné náklady spojené s projektom, konkrétne s výrobou tlačovín vo výše 361,42 Eur hradilo mesto Detva zo svojho rozpoču. Okrem toho hradilo aj ďlše náklady spojené s aktivitami Dní mesta a to: kultúrny program, režjné náklady, stravu pre účnkujúcich, ozvučenie, služby a ďalšie.

Zverejnenie finančej podpory:

Poskytnutie finančej podpory BBSK je zverejnené:

- na tlačovinách, konkrétne na zadnej strane obálky brožúry

- na plagáte k podujatiu Dni mesta 2014, ktorých hlavným organizátorom bolo mesto Detva

- na stránke mesta Detva

- v mestskom rozhlase pred konaním podujatia a počas konania podujatia na scéne

- vyhodnotenie bolo elektronicky zaslané aj BBSK

 

 

V Detve 14.11. 2014 PhDr. Anna Ostrihoňová,
odd. rozvoja MsÚ


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka