Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Voľby NR SR 2016

Informácia k žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Na základe § 46 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov , volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

osobne,

v listinnej forme alebo elektronicky /e-mailom/,  na adrese – anna.jamrichova@detva.sk

prostredníctvom splnomocnenej osoby.

Osobne môže volič požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr 04. marca 2016  pred konaním volieb. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

V listinnej forme alebo elektronicky môže volič požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu tak, aby jeho žiadosť bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb. Obec zašle hlasovací preukaz voličovi doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“ na adresu trvalého pobytu, alebo na inú korešpondenčnú adresu uvedenú voličom v žiadosti, najneskôr tri pracovné dni od jej doručenia.

Prostredníctvom splnomocnenej osoby môže volič požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr 04. marca 2016  pred konaním volieb.  Splnomocnenie na prevzatie hlasovacieho preukazu nemusí byť úradne overené.

 

Informácia k žiadosti o voľbe do prenosnej volebnej schránky

Zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, môže volič požiadať sám alebo prostredníctvom inej osoby obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o hlasovanie mimo volebnej miestnosti, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

V zmysle výňatku zákona  č. 180/2016 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a usmernení MV SR

elektronická adresa mesta Detva na doručovanie žiadostí:  anna.jamrichova@detva.sk

 

Zdroj: Ing. Eva Budáčová, OOR, Mestský úrad v Detve

 


 
Hlasovaci_prekaz_info.pdf(256.6 kB)Hlasovací prekaz
Zakon_180_2014_volby_NR SR.pdf(387.9 kB)Zákon 180/2014 voľby NR SR
Zoznam_volebnych_okrskov.pdf(194 kB)Zoznam volebných okrskov
Vyhlásenie volieb.pdf(26.7 kB)Vyhlásenie volieb
Informacia_pre_volica_SK.pdf(274.8 kB)Informácia pre voliča


Deutch version
English version
Úvodná stránka