Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 166/2017 Z. z.vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania


na sobotu  4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

 

Viac informácií o Voľbách do orgánov samosprávnych krajov a vzory tlačív nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR www.minv.sk

 

Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017: podatelna@detva.sk

 

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva vo volebnom obvode, súčasťou ktorého je volebný okrsok, jedného člena a jedného náhradníka.

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje:

 

  • meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
  • meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
  • meno, priezvisko a podpis osoby:

oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany,

oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej

pečiatky,ak ide o koalíciu.

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť:

  • v listinnej forme na adresu Mestský úrad v Detve, J. G. Tajovského 1369/7, 962 12 Detva alebo
  • elektronicky na adresu: podatelna@detva.sk

 

Lehota na doručenie oznámenia sa končí 5. októbra 2017.

Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka