Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2. decembra 2006

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 02. decembra 2006

 
            Mesto

                           DETVA

 
 
                                                           OZNÁMENIE2)
o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov
pre voľby do orgánov samosprávy obcí
2. decembra 2006
 
 
Mestské  zastupiteľstvo v
  Detve
 
podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením  zo  dňa  14.09.  2006 č. ....643/06...........  určilo, že
Mestské   zastupiteľstvo  v.........Detve........................................................................
bude mať ......17............... poslancov, ktorí budú zvolení v ........5........... volebných obvodoch.
Vo volebnom obvode číslo ..........1.........., ktorý zahŕňa .....Piešť I., Piešť II,  Krné.................
 
.......................................................................................................................................................
 
.......................................................................................................................................................
 
.......................................................................................................................................................
 
.......................................................................................................................................................
 
 
.......................................................................................................................................................
                               2
budú zvolení    ...................... poslanci.
 
 
           Detve                                15.09.
V .....................................  dňa .........................  2006
 
 
 
 
                                                                                                      Ing. Ján Šufliarský   v.r.
                       primátor mesta
 
                                              
 
            Mesto

                           DETVA

 
 
                                                           OZNÁMENIE2)
o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov
pre voľby do orgánov samosprávy obcí
2. decembra 2006
 
 
Mestské  zastupiteľstvo v
  Detve
 
podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením  zo  dňa  14.09.  2006 č. ....643/06...........  určilo, že
Mestské   zastupiteľstvo  v.........Detve........................................................................
bude mať ......17............... poslancov, ktorí budú zvolení v ........5........... volebných obvodoch.
Vo volebnom obvode číslo ..........2.........., ktorý zahŕňa   Skliarovo, Kostolnú......................
 
.......................................................................................................................................................
 
.......................................................................................................................................................
 
.......................................................................................................................................................
 
.......................................................................................................................................................
 
 
.......................................................................................................................................................
                               2
budú zvolení    ...................... poslanci.
 
 
           Detve                                15.09.

V .....................................  dňa .........................  2006

 
 
                                                                                             Ing.  Ján Šufliarský  v.r.
 
           primátor mesta
 
 
 
 
 
            Mesto

                           DETVA

 
 
                                                           OZNÁMENIE2)
o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov
pre voľby do orgánov samosprávy obcí
2. decembra 2006
 
 
Mestské zastupiteľstvo v
  Detve
 
podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením  zo  dňa  14.09.  2006 č. ....643/06...........  určilo, že
Mestské   zastupiteľstvo  v.........Detve........................................................................
bude mať ......17............... poslancov, ktorí budú zvolení v ........5........... volebných obvodoch.
Vo volebnom obvode číslo ..........3........., ktorý zahŕňa   Detvu :
 
Nám. SNP, ul. Kukučínovu , Orlovu,  B. Němcovej,  Novú Ves, Sládkovičovu, Partizánsku, Chalupkovu,  Kamennú, Lúčnu štvrť,  Zapriechody, Kúpalisko,Cintorínsku,Požiarnícku,     Jesenského, Kpt. Nálepku, Hviezdoslavovu,
J. Kráľa, Družstevnú, Fučíkovu, Hollého, Kollárovu, P. Jilemnického, S. Stračinu,
J. Thurzu, Ľ. Zeljenku, M. Benku.   
 
.......................................................................................................................................................
 
 
                               4
budú zvolení    ...................... poslanci.
 
 
           Detve                                15.09.
V .....................................  dňa .........................  2006
 
                                                                                          Ing. Ján Šufliarský   v.r.
primátor mesta
 
                                              
 
 
 
 
 
 
             Mesto

                           DETVA

 
 
                                                           OZNÁMENIE2)
o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov
pre voľby do orgánov samosprávy obcí
2. decembra 2006
 
 
Mestské  zastupiteľstvo v
  Detve
 
podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením  zo  dňa  14.09.  2006 č. ....643/06...........  určilo, že
Mestské   zastupiteľstvo  v.........Detve........................................................................
bude mať ......17............... poslancov, ktorí budú zvolení v ........5........... volebných obvodoch.
Vo volebnom obvode číslo ..........4........., ktorý zahŕňa   Detvu :
 
Nám. Mieru,  M.R. Štefánika č. 4-68/ párne,  J.G. Tajovského,  Vimperskú                                
A.Bernoláka,  Novosady,  A.Hlinku
 
 
.......................................................................................................................................................
 
 
                                     5
bude zvolených    ...................... poslancov.
 
 
           Detve                                15.09.
V .....................................  dňa .........................  2006
 
 
                                                                                           Ing.  Ján Šufliarský  v.r.
 
      primátor mesta Detva
                                              
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          
             Mesto

                           DETVA

 
 
                                                           OZNÁMENIE2)
o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov
pre voľby do orgánov samosprávy obcí
2. decembra 2006
 
 
 Mestské  zastupiteľstvo v
  Detve
 
podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením  zo  dňa  14.09.  2006 č. ....643/06...........  určilo, že
Mestské  zastupiteľstvo  v.........Detve........................................................................
bude mať ......17............... poslancov, ktorí budú zvolení v ........5........... volebných obvodoch.
Vo volebnom obvode číslo ..........5........., ktorý zahŕňa   Detvu :
 
Dolinky, ulice: Okružnú, Obrancov mieru,  M.R. Štefánika č. 5-61 /nepárne, Krpelnú, Záhradnú, Pioniersku,  Štúrovu, Ostravskú, Strojársku, Agátovu, E.M. Šoltésovej,
T. Vansovej
 
 
 
.......................................................................................................................................................
 
 
                                     4
budú zvolení    ...................... poslanci.
 
 
           Detve                                15.09.
V .....................................  dňa .........................  2006
 
 
                                                                                          Ing. Ján  Šufliarský  v.r.
 primátor mesta
                         
 
                                              
 


2) Oznámenie sa vyhotoví osobitne pre každý volebný obvod.
2) Oznámenie sa vyhotoví osobitne pre každý volebný obvod.
2) Oznámenie sa vyhotoví osobitne pre každý volebný obvod.
2) Oznámenie sa vyhotoví osobitne pre každý volebný obvod.
2) Oznámenie sa vyhotoví osobitne pre každý volebný obvod.

 


Deutch version
English version
Úvodná stránka