Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Aktivity

investicne_akcie_2010.pdf(219.6 kB)Investičné akcie 2010
investicne_akcie_2011.pdf(377.3 kB)Investičné akcie 2011
investicne_akcie_2012.pdf(343.3 kB)Investičné akcie 2012

Program zasadnutia Komisie výstavby, ÚPaŽP
zo dňa 15.4.2009

 

1. Projektový zámer „Budovanie cyklochodníkov mesta Detva“
2. Informácie o projektovej príprave parkoviska Baums I. a II. etapa
3. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku na výstavbu polyfunkčného domu
pre Jána Stehlíka
4. Údržba mestskej zelene
5. Odkúpenie pozemkov pod amfiteátrom pre Mesto Detva
6. Odkúpenie pozemkov pre stavbu „Rekonštrukcia tepelných rozvodov
v Meste Detva“
7. Žiadosť o odkúpenie neoprávnene vyvlastnenej záhrady, Ján Fekiač
a Mikuláš Fekiač
Žiadosť o odkúpenie pozemku – Ing. Milan Tadial, CSc.
8. Žiadosť o predaj pozemkov – Ľuboš a Viera Šimkoví
9. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Katarína Gregorová
11. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku parc. č. 5460 o výmere 300 m2 pre výstavbu
Budovy občianskej vybavenosti – Jozef Šulaj
12. Uzatvorenie obhliadky miestnych komunikácií Mesta Detva
13. Návrh na riešenie opustených rodinných domov v starej časti mesta Detva
14. Kontrola plnenia uznesení Komisie V,ÚPaŽP od 1.1.2008

 

Ing. Jozef Krnáč, PhD. v.r.
predseda komisie

 

 


 


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka