Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Priemyselný park Detva - areál PPS

PRIEMYSELNÝ PARK DETVA – AREÁL PPS

     Mesto Detva leží na rozvojovej sídelnej osi Slovenska v trase Batislava – Nitra – Žiar nad Hronom – Zvolen – Lučenec – Rimavská Sobota – Košice.
   Detva je z hľadiska kultúrno – spoločenského aj hospodárskeho najväčším a najvýznamnejším sídlom Podpolianskeho regiónu a od roku 1996 plní funkciu okresného sídla.
     Strategickým  podnikom  v podpolianskom regióne boli v minulosti najmä Podpolianske strojárne Detva.  Následne   po vstupe nových investorov sa ním stali PPS Group a.s.. Detva Mesto Detva pomohlo pri revitalizácii časti areálu vytvorením HNEDÉHO PRIEMYSELNÉHO PARKU. V rokoch 2006 – 2008 bol zrealizovaný projekt Priemyselný park Detva – areál PPS podporený financovaním zo štrukturálnych fondov Európskej únie.
    Výsledkom je zrekonštruovaná Hala 3 a zlepšenie podmienok pre strojársku výrobu v regióne vo vynovených priestoroch www.ppsgroup.sk.


V Detve, 17.5.2011
Spracovala: Golianová, MsÚ – oddelenie rozvoja
Zdroj: archív MsÚ – OR, PPS Group a.s.
 


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka