Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Uznesenia Mestského zastupiteľstva


Zasadanie zo dňa 3.7.2003


P o z v á n k a

V zmysle zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., v znení
neskorších predpisov, § 12
z v o l á v a m
mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Detve na deň :
3. júla 2003 t.j. vo štvrtok o 16.00 hodine
v zasadacej miestnosti mesta Detva, Tajovského ul. 7

P r o g r a m :

1. Otvorenie, kontrola účasti, schválenie pracovného 16.00 - 16.10
predsedníctva, návrhovej komisie, overovateľov
zápisnice a zapisovateľky
Predkladá : Ing. Šufliarský, primátor mesta

2. Schválenie zámeru realizácie SUPERMARKETU 16.10 – 16.30
v lokalite Detva - Krpele pre firmu LIDL – predajne
potravín, so sídlom Bratislava, Leškova 9/a
Predkladá : Ing. arch. Ľuptáková, ved. odd. ÚRSŽPaVPS

3. Schválenie zámeru realizácie SUPERMARKETU 16.30 – 16.50
na Kapustniciach pre firmu REFIN, s.r.o. so sídlom
Bratislava, Martinčekova 17
Predkladá : Ing. arch. Ľuptáková, ved. odd. ÚRSŽPaVPS

4. Schválenie zámeru realizácie AREÁLU SLUŽIEB 16.50 – 17.10
MOTORISTOM vedľa firmy GIMEX pri štát. ceste
I/50 pre firmu Slovakia patrol group, a.s., so sídlom
Bratislava, Karlovarská 32

5. Návrh na uznesenia
6. ZáverIng. Ján Š u f l i a r s k ýDeutch version
English version
Úvodná stránka