Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Šport

HISTÓRIA ŠPORTU A TELESNEJ KULTÚRY V MESTE DETVA

Športovú históriu v našom meste začal písať najrozšírenejší šport – futbal a to už v druhej polovici 30-tych rokov minulého storočia. Podobu pravidelných súťaží však šport i futbal dostáva až v 50-tych rokoch, kedy sa s výstavbou a rozvojom PPS rozvíja mesto a s ním i športová činnosť do takej miery, že 14. februára 1954 sa zakladá telovýchovná jednota, ktorá v polovici 60-tych rokov mala 12 oddielov a odborov, ktorými boli futbal, volejbal, hádzaná, hokej, gymnastika, ľahká atletika, stolný tenis, šach, turistika, lyžovanie, kulturistika a základná a rekreačná telesná výchova.

Medzi najaktívnejších funkcionárov športových oddielov patrili páni Murín, Hnát, Ing. Strelec, Aschenbrenner, Makar, Pšenák, Čajkovský, Šarvajc, manželia Žifčákovci, V.Zlatoňová, M.Spáč, Tvrdík, F.a K. Šufliarskovci, Štrba, Bačko, Ing.Kmeť. Pod ich dohľadom a vedením sa nielen rozširovala členská základňa ale aj materiálne podmienky pre športovanie.

Po futbalovom ihrisku pri I. ZŠ, ktoré prežilo II. svetovú vojnu, keď sa v roku 1944 na ňom odohralo futbalové stretnutie medzi sovietskymi a slovenskými partizánmi, postupne pribúdali nové futbalové ihriská v Detve - na „Kórei“, v priestoroch súčasných Technických služieb, na ploche súčasnej LDCH, aby sa potom, začiatkom 60-tych rokov, presťahoval futbal na sídlisko, kde sa na ploche súčasnej športovej haly vybudovalo škvarové ihrisko. Na sídlisku, medzi slobodárňami, bol vybudovaný aj volejbalový areál.

Lyžiari vybudovali lyžiarsky vlek na Dolinkách.

Od roku 1969, keď bol daný do užívania viacšportový areál, s dvomi futbalovými trávnatými ihriskami a jedným škvarovým, dvomi hádzanárskymi asfaltovými ihriskami, ľahkoatletickou bežeckou dráhou s doskočiskami, sa športové aktivity presťahovali do stredu mesta. V blízkosti viacšportového štadiónu sa v roku 1978 odovzdala do užívania gymnastická telocvičňa a umelá ľadová plocha.

Keďže podnik PPS začal so zveľaďovaním objektov na Poľane, lyžiari svoje aktivity presunuli aj na Poľanu, kde sa vybudovali postupne tri lyžiarske vleky s celkovou dĺžkou 2000 m zjazdoviek. V tejto dobe dochádza k postupnému dobudovaniu zimného štadiónu a v rámci budovania areálu stredného odborného učilišťa bola, začiatkom 80-tych rokov, dobudovaná aj športová hala.

Týmto boli, na pomery mesta, vytvorené primerané materiálne podmienky, čo sa prejavilo jednak na rozvíjaní masových športových aktivít, keď v Detve bolo evidovaných viac ako 1000 aktívnych športovcov. Zároveň v Detve vyrástli, alebo pôsobili mnohí športovci, ktorí svojimi výkonmi šírili dobré meno nášho mesta. Medzi tých najlepších, ktorí obliekali aj reprezentačné tričká bývalej Československej republiky predovšetkým patrili: futbalisti Alexander Horváth, Zdeno Klimeš, volejbalisti Juraj Hromada, Milan Sokol, hokejisti Vlastimil Plavucha, Dušan Pohorelec, hádzanári Ján Ostrihoň, Ľubo Hudák, maratónec Svetozár Blažek, výškár Jaroslav Zvara, gymnastky Evka Marečková, Janka Labáková a majstrom republiky v kulturistike bol aj Stanislav Ďurica.

Predovšetkým títo športovci, ale i mnoho iných, ktorí sa z Detvy dostali do najvyšších republikových súťaží, robili radosť svojim vychovávateľom a občanom mesta a nášmu mestu robili dobrú propagáciu.

Tieto nesporné úspechy z histórie detvianskeho športu vytvorili dobrú materiálnu i personálnu základňu, na ktorej sa dá rozvíjať aj súčasná a budúca športová činnosť v našom meste.

RIADENIE ŠPORTU V MESTE

Riadenie športovej činnosti v meste Detva má vo svojej kompetencii Oddelenie školstva, kultúry a sociálnych vecí Mestského úradu (OŠKaSV).

Oddelenie pripravuje v spolupráci :

- s predsedom komisie mládeže, vzdelávania a športu pri MsZ zasadnutia komisie a pripravuje zmluvy v rámci schválených dotácií mesta jednotlivým športovým klubom v rámci platného VZN

- s predsedami (prezidentmi) jednotlivých klubov a Oddelením rozvoja MsÚ podklady na aktuálne výzvy pre oblasť investícii do športových zariadení ako aj na činnosť

- s Oddelením správy majetku plán údržby, opráv a investícií na aktuálne roky a výhľadovo na 3 roky

V oblasti prípravy a organizácie športových podujatí je z kapacitných dôvodov činnosť oddelenia obmedzená na sporadické a príležitostné akcie, zamerané hlavne na športové, pohybové a telovýchovne aktivity občanov v spolupráci so športovými klubmi, resp. občianskymi združeniami.

Čo sa týka školského športu a mimoškolských telovýchovných aktivít, tieto zabezpečuje hlavne prostredníctvom svojho zariadenia (CVČ), ktoré o. i. každoročne schvaľuje kalendár športových podujatí, spoluorganizuje okresné kolo žiakov v ľahkej atletike a iné športové podujatia.

Základnými rozvojovými dokumentmi v oblasti športu sú Koncepcia rozvoja športu a telesnej kultúry v meste Detva a Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Detva na roky 2008 - 2013.

ŠPORTOVÉ ZARIADENIA V MESTE

Gymnastická telocvičňa, Letné kúpalisko, Letný štadión, Zimný štadión, Športová hala, tenisové kurty, telocvične pri základných školách, fitnescentrá, bowling

www.detva.sk/?id_kat_for_menu=11573

 


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka