Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Ocenenia Mesta Detvy

 

Prehľad udelených ocenení od roku 1948:

 

Čestné občianstvo Detvy

 

1948 – Miloš Alexander Bazovský, maliar za zásluhy o Detvu, najmä za šírenie jej dobrého mena, za stále propagovanie Detvy, za vychýrenie ľudového umenia detvianskeho, za rozširovanie jej ľudovej piesne, za zveľaďovanie fujarovej a píšťalkovej hudby, za podiel na oslavách 300 ročnej Detvy a za veľké porozumenie pre jej potreby

 

1963 – René Picard, francúzsky partizán

 

1964 – Nikolaj Petrovič Orlov, brat padlého ruského vojaka pri oslobodzovaní Detvy

 

1964 – Matrena Filipovna Orlova, matka padlého ruského vojaka pri oslobodzovaní Detvy

 

1965 – Peter Alexandrovič Veličko, veliteľ I.čs.partizánskej brigády M.R.Štefánika

 

1994 – Dr. Imrich Kružliak, spisovateľ významnému detvianskemu rodákovi pri príležitosti životného jubilea – 80-tich rokov

 

1996 – Prof. Milan Stanislav Ďurica, historik za celoživotné dielo, obhajovanie slovenskej pravdy, propagáciu slovenskej kultúry a šírenie dobrého mena mesta Detva a Slovenska vo svete

 

1997 – Prof.Štefan Nosáľ, umelecký vedúci súboru Lúčnica za umelecké stvárnenie, propagáciu folklórneho umenia Detvy a osobitý vklad pri rozvoji Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve

 

2000 – Prof. Ján Kulich, sochár za stvárňovanie ľudového umenia rodného Podpoľania vo svojej umeleckej tvorbe a nevšedný tvorivý prínos Foklórnym slávnostiam pod Poľanou v Detve

 

2003 – Prof. Milan Križo,  za osobitý prínos v oblasti uchovávaniaa prezentácie hodnôt kultúrneho a prírodného dedičstva Podpoľania v prospech mena Detvy a regiónu

2003 – Igor Kovačovič,  za osobitý prínos v oblasti uchovávania a prezentácie hodnôt kultúrneho dedičstva Podpoľania, dlhoročnú tvorivú spoluprácu v prospech Detvy a regiónu

 

2010 – Mgr. Eva Marečková Nyklová, za viacnásobné dosiahnutie vynikajúcich výsledkov v športovej gymnastike a za šírenie dobrého mena mesta Detva doma i zahraničí

 

2016 – Doc. Ing. Viliam Ján Gruska, za osobitý podiel na formovaní Folklórnych slávností pod Poľanou

 

 

Cena mesta Detvy

 

2004 – Mestský volejbalový klub v Detve,   za vzornú reprezentáciu na domácich a zahraničných podujatiach pri príležitosti 50.výročia založenia Volejbalového klubu v Detve

2004 – Divadelný súbor Detvan pri Dome kultúry Andreja Sládkoviča v Detve pri príležitosti 50.výročia jeho založenia

 

2005 - Jozef Zaťko, za významný podiel na hospodárskom, kultúrnom a športovom rozvoji mesta pri príležitosti jeho životného jubilea

 

2006 - Ing. Eva Medveďová,  za dosiahnutie pozoruhodných športových výkonov a propagáciu mesta Detva doma i v zhraničí.

 

2010 – Základná škola, na Kukučínovej ulici č. 480/6., za dlhoročné dosahovanie vynikajúcich výsledkov v oblasti výchovy a vzdelávania.

 

2013 – Ing. Alojz Cingel
pri príležitosti 375.výročia založenia Detvy
za významný prínos a zásluhy na rozvoji mesta Detva, jeho propagáciu doma a v zahraničí

 

2013 – Ing. Jozef Zošiak
pri príležitosti 375.výročia založenia Detvy
za významný prínos a zásluhy na rozvoji mesta Detva a jeho propagáciu doma a v zahraničí

 

2013 – Ing. Marián Bršel
pri príležitosti 375.výročia založenia Detvy
za významný prínos a zásluhy na rozvoji mesta Detva, jeho propagáciu doma a v zahraničí

 

2013 – Ing. Jozef Krnáč
pri príležitosti 375.výročia založenia Detvy
za významný prínos a zásluhy na rozvoji mesta Detva, jeho propagáciu doma a v zahraničí

 

2013 – Ing. Ján Šufliarský
pri príležitosti 375.výročia založenia Detvy
za významný prínos a zásluhy na rozvoji mesta Detva, jeho propagáciu doma a v zahraničí

 

2016 – Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača

              pri príležitosti 60. výročia založenia

              za dlhoročné dosahovanie vynikajúcich výsledkov v oblasti

              výchovy a vzdelávania

 

2018 – Cirkevná dychová hudba

pri príležitosti 100. výročia založenia

za dlhoročnú činnosť, podieľanie sa na kultúrnom a spoločenskom živote, dlhoročné úspešné účinkovanie, propagáciu a udržiavanie tradície cirkevnej dychovej hudby

 

2018 – Detvianske ľudové umenie

pri príležitosti 50.výročia založenia

za uchovávanie, šírenie a prezentáciu tradičného detvianskeho ľudového umenia – remesiel, krojov a detvianskej výšivky doma i v zahraničí

 

2018 - Slovenský zväz záhradkárov, základná organizácia 26 - 16

pri príležitosti 50.výročia založenia

za dlhodobú činnosť v oblasti záhradkárskych aktivít, propagáciu záhradkárčenia, organizovanie záhradkárskych výstav, posilňovanie a rozvíjanie ekologického povedomia a starostlivosti o životné prostredie

 

Cena Mesta  DETVY In memoriam
 

2008 – Juraj Ďurica - za významný podiel na rozvoji kultúry a výraznú osobnú angažovanosť pri založení Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve a Foklórneho súboru Detva


2008 – Ing. Viera Žifčáková, Ján Žifčák - za významný podiel na založení športovej gymnastiky v Detve, záslužnú a obetavú prácu pri výchove gymnastických talentov a príprave vrcholových gymnastiek k vynikajúcim športovým výsledkom a propagáciu Detvy doma i v zahraničí


2013 - Jozef Rybár
pri príležitosti 375.výročia založenia Detvy
za uchovanie a prezentáciu tradičnej duchovnej a hmotnej kultúry Detvy, predovšetkým   výroby fujár, hry na tento hudobný nástroj a spevu

 

2013 – Veronika Golianová
pri príležitosti 375.výročia založenia Detvy
za celoživotný prínos v uchovávaní a propagovaní ľudových tradícií a ľudového umenia Detvy, najmä výroby a prezentácie detvianskej výšivky

 

2013 – Emil Chamula
pri príležitosti 375.výročia založenia Detvy
za významný prínos a zásluhy na rozvoji mesta Detva, jeho propagáciu doma a v zahraničí

 

2013 – Štefan Žitniak
pri príležitosti 375.výročia založenia Detvy
za významný prínos a zásluhy na rozvoji mesta Detva, jeho propagáciu doma a v zahraničí

 

2013 – Ing. Imrich Tomko
pri príležitosti 375.výročia založenia Detvy
za významný prínos a zásluhy na rozvoji mesta Detva, jeho propagáciu doma a v zahraničí

2014 - Ing. Ondrej Krnáč za uchovávanie tradičného detvianskeho ľudového umenia a šírenie dobrého mena Detvy vo svete

 

 

 

 

CENA PRIMÁTORA MESTA DETVY

 


2004 - Ing. Martin Strelec,   za úspešnú a záslužnú činnosť pri rozvoji volejbalu v Detve pri príležitosti 50.výročia založenia Volejbalového klubu v Detve

 

2005 - Dychová hudba DETVA pri Dome kultúry A.Sládkoviča v Detve - za rozvoj dychovej hudby, výchovu mladých talentov a vzornú reprezentáciu a propagáciu regiónu

 

2005 - Hokejový klub mesta Detvy, za dosiahnuté športové výsledky a vzornú reprezentáciu mesta Detva.

 

2007 - Irena Polívková – za dlhoročnú aktívnu prácu v záujmovo-umeleckej
tvorivosti v meste Detva

2007 - Pavel Sabó – za celoživotnú pedagogickú prácu, angažovanosť vo
verejnom, kultúrnom a športovom živote v meste Detva

 

2007 - Eduard Stanovský – za celoživotnú aktívnu prácu a organizovanie záujmo-
umeleckej tvorivosti v meste Detva

 

2008 - Vilma Hojčová – za uchovávanie a prezentáciu výšivkárskej tradície, za úspešnú a dlhoročnú, záslužnú prácu v Detvianskom ľudovom umení

 

2010 – Spojená škola v Detve, pri príležitosti 50.výročia založenia Učňovského strediska pri Podpolianskych strojárňach, za záslužnú pedagogickú činnosť, za úspešnú výchovu, vzdelávanie a odbornú prípravu mladej generácie

 

2010 – Ľudová hudba Jara Hazlingera, pri príležitosti 30.výročia založenia, za šírenie ľudovej hudby, úspešnú reprezentáciu a propagáciu Detvy i regiónu Podpoľania

 

2010 – Klub dôchodcov č. 1 v Detve, pri príležitosti 30.výročia založenia, za dlhoročnú aktívnu činnosť v prospech seniorov nášho mesta

 

2010 – Folklórny súbor Podpoľanec, pri príležitosti 35.výročia založenia, za zachovávanie a rozvoj ľudových tradícií, za šírenie dobrého mena a reprezentáciu mesta Detvy na Slovensku i v zahraničí

 

2010 – Ján Krnáč - za uchovávanie a rozvíjanie tradičného detvianskeho ľudového menia v spracovaní kože

 

2010 – Jozef Krnáč - za uchovávanie a rozvíjanie tradičného detvianskeho rezbárskeho ľudového umenia

 

2010 – Iveta Krnáčová - za dlhoročnú záslužnú prácu detskej sestry v Detve

 

2010 – Ján Môťovský - za uchovávanie a rozvíjanie rezbárskeho ľudového umenia

2010 – František Valent - za dlhoročnú záslužnú prácu organistu a osobitý prínos pre cirkevnú dychovú hudbu

 

2011 - Kultúrne centrum A.Sládkoviča – pri príležitosti 50.výročia založenia, za dlhoročnú úspešnú a záslužnú prácu v oblasti kultúry a propagáciu mesta Detva

 

2011 – Folklórny súbor Detva – pri príležitosti 40.výročia založenia , za uchovávanie folklóru a ľudového umenia, za šírenie dobrého mena a reprezentáciu mesta Detva na Slovensku a v zahraničí

 

2012 - Milan Malček - za dlhoročnú, úspešnú a záslužnú činnosť v oblasti kultúry, aktivity v oblasti výtvarného umenia, uchovávanie detvianskej ľudovoumeleckej drevorezby a reprezentáciu mesta Detva
 

2013  -  Klub športovej gymnastiky Detvapri príležitosti 40.výročia jeho založenia
za zásluhy a rozvoj športovej gymnastiky v Detve, za úspešnú reprezentáciu mesta na celoštátnych a medzinárodných súťažiach

 

2014 - Klub slovenských turistov v Detve pri príležitosti 50. výročia jeho založenia,  za významný podiel na športovom rozvoji mesta a reprezentáciu mesta Detvy na Slovensku i v zahraničí

 

2014 - Vladimír Štrba pri príležitosti 50. výročia založenia Klubu slovenských turistov Detve,  za dlhoročnú záslužnú prácu a osobitý prínos pre rozvoj turizmu v Detve

 

2014 - Ing. Ladislav Golian za dlhoročnú aktívnu prácu v oblasti športu, reprezentáciu mesta Detvy na Slovensku i v zahraničí

 

2014 - Mária Golianová za dlhoročnú aktívnu a obetavú prácu v prospech seniorov mesta Detvy

 

2014 - Agáta Hlinicová za významné výsledky v pedagogickej práci a v oblasti ľudových umeleckých   remesiel

 

2014 - Mária Lepiešová za celoživotnú, obetavú pedagogicko-výchovnú prácu

 

2014 - MUDr. Anna Pivolusková za dlhoročnú záslužnú prácu v oblasti zdravotníctva a verejnú angažovanosť

 

2014 - Mária Sarvašová za dlhoročnú aktívnu a obetavú prácu v prospech seniorov mesta Detvy

 

2014 - Soňa Strelcová za dlhoročnú aktívnu a obetavú činnosť v ZPOZ-e a v prospech seniorov        mesta Detvy

 

2014 - Pavol Valocka za dlhoročnú záslužnú prácu v Dobrovoľnom hasičskom zbore a verejnú angažovanosť

 

2014 - Štefan Závodný za aktívnu a obetavú prácu v prospech seniorov mesta Detvy a dlhoročnú záslužnú prácu s mládežou v hádzanej

 

2016 – Anna Drozdíková za dlhoročnú aktívnu a obetavú výchovno-vzdelávaciu činnosť a prácu v Zbore pre občianske záležitosti

 

2016 – Viera Zlatoňová za dlhoročnú aktívnu a obetavú výchovno-vzdelávaciu činnosť a prácu s mládežou v športovej gymnastike

 

2016 - Mgr. Dušan Paulo in memoriam  za dlhoročnú aktívnu a obetavú výchovno-vzdelávaciu činnosť a verejnú angažovanosť

 

 

2018 – Folklórny súbor Romka

za dlhoročné účinkovanie na podujatiach mesta, uchovávanie a šírenie rómskeho folklóru, reprezentáciu mesta Detva na Slovensku i v zahraničí

 

 

2018 – Eva Chlebová

za dlhoročný prínos v rozvoji knihovníctva a kultúrne aktivity

 

2018 - PaedDr. Koloman Gallo

za celoživotnú obetavú pedagogicko-výchovnú prácu

 

2018 -  Ján Ligenza

za významný prínos na udržiavaní tradície dychovej hudby a dlhoročné účinkovanie na podujatiach v meste

 

2018 -  Anna Môťovská

za celoživotnú obetavú pedagogicko-výchovnú prácu

 

2018 - PhDr. Anna Ostrihoňová

za aktivity v oblasti uchovávania kultúrneho dedičstva, publikačnú činnosť, dlhoročnú dramaturgickú prípravu a smerovanie Folklórnych slávností pod Poľanou

 

2018 – MUDr. Eva Šabatová

za  celoživotnú prácu v oblasti lekárskej starostlivosti

 

2018 -  Jozef Uhrin

za významný prínos na udržiavaní tradície dychovej hudby a dlhoročné účinkovanie na podujatiach v meste

 

2018 – Terézia Valentová

za dlhoročnú záslužnú prácu organistky 

 

2018 – Mária Vidiečanová

za celoživotnú, obetavú pedagogicko-výchovnú prácu

 

2018 – Ivan Vlček

za rozvoj športu a dlhoročnú záslužnú trénerskú prácu v mládežníckom futbale

 

2018 – Dipl.tech. Štefan Plško in memoriam

za dlhoročnú prácu v oblasti filatelie

 

 

 

 


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka