Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Občianske združenie NAŠE MESTO

Združenie občanov pre rozvoj mesta Detva NAŠE MESTO

Adresa sídla:  J. G. Tajovského 7
                          962 12  Detva
Právna forma: združenie
IČO:                  35999896
DIČ:                  0035999896

Bankové spojenie:  OTP Banka Slovensko, a.s.
                                    Pobočka, Tajovského 10,  962 12  Detva
Číslo účtu:                4282834/5200

Registrácia Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky: 23.02.2000

Orgány združenia:
1. Valné zhromaždenie – najvyšší orgán združenia
2. Rada – výkonný orgán združenia
3. Štatutárne orgány – predseda a podpredseda
4. Kontrolná komisia

Predseda:                 Ing. Jana Pálková
Podpredseda:          Ing. Margita Gajdošová
Hospodár:                Zuzana Lepiešová
Kontrolná komisia: Ing. Anna Golianová, Bc. Adela Pálková

Realizované projekty:
Rok 2001/2002:
„Zelený projekt“ (odstraňovanie čiernych skládok v katastri mesta Detva)

Rok 2009:
Spieva celá rodina, spieva celá dedina (detvianske rodiny a ich umelecké majstrovstvo)

Rok 2010:
„Recyklačný deň s rádiom Regina – ro Eko“ (medzimestská súťaž v triedení odpadu)
„Vianočné posedenie s deťmi zo sociálne slabšieho prostredia“ (spríjemnenie vianočnej atmosféry deťom zo sociálne slabšieho prostredia)

Nepodporené projekty:
Rok 2010:
„Využitie tepelného čerpadla v Mestskom dome v Detve“
„Záhradná galéria“

Projekty v posudzovaní:
Rok 2013:
„Naša čajovňa alebo mladí pre mladých“ (vytvorenie priestoru pre stretávanie sa mladých ľudí)

V Detve, 22.04.2013
Spracovala: Anna Golianová
Zdroj: OZ NAŠE MESTO


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka