Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Fujara - klenot UNESCO

FUJARA - KLENOT UNESCO

Fujara je sólový ľudový dychový hudobný nástroj. Jej domovom je stredné Slovensko najmä
oblasť Podpoľania. V slovenskom ľudovom inštrumentári má jedinečné miesto, je kráľovnou
medzi ľudovými hudobnými nástrojmi Slovenska.
Fujara je drevená píšťala s tromi dierkami dosahujúca dĺžku približne do 180 cm. Vyrába sa
z vysušeného dreva najmä z kmeňa bazy, ale aj javora, jaseňa alebo agáta.
V minulosti bola hudobným nástrojom pastierov oviec, ktorí si jej hrou krátili dlhé chvíle horskej samoty. S ňou rozjímali o svojich pocitoch a túžbach. Jej zamatový zádumčivý hlas dokázal dokonale vyjadriť dušu podpolianskeho človeka, ale aj upokojiť pasúce sa ovečky.
Ako u každého hudobného nástroja sa kvalita fujary hodnotí najmä podľa jej zvuku. Pozoruhodná je však aj jej výtvarná stránka. Niektoré fujary sú jednoduché, bez výzdoby, iné s ornamentálnou výzdobou pokrývajúcou celý povrch fujary. Kontúry ornamentu sú rezané
do dreva a farebne zdobené kyselinou dusičnou, zriedkavejším spôsobom zdobenia je hlboký vruborez alebo vybíjanie ornamentov úzkymi pásikmi tenkého mosadzného plechu. Každý výrobca kedysi používal jemu vlastné ornamenty a postup výroby. Každá fujara je originálnym jedinečným dielom.
Začiatkom 60. tych rokov minulého storočia bola fujara na ústupe. Zásluhu na uchovaní a rozšírení jej výroby, ale aj hry majú Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve, v rámci ktorých sa pravidelne organizuje súťaž výrobcov INSTRUMENTUM EXCELLENS a cyklus podujatí venovaných fujare a jej hudbe. Folklórne slávnosti pod Poľanou zároveň postupne zhromažďujú diela súčasných výrobcov pre vybudovanie trvalej expozície, ktorá bude zriadené v Detve.
K nestorom slovenských fujaristov patrí už nežijúci Jozef Rybár z Detvy, ktorý je najznámejším detvianskym fujaristom.
Pre svoj mäkký a upokojujúci tón sa v súčasnosti fujara často využíva aj v meditatívnej hudbe.

Ornamenty_na_fujare.jpg

Ornamenty na fujare
foto: K. Melichová

 

Fujara na zozname UNESCO
Dňa 25. novembra 2005 bola ,,Fujara, hudobný nástroj a jeho hudba“ zapísaná na Zoznam diel ústneho a nehmotného dedičstva humanity UNESCO .
Z Podpoľania je to druhý zápis prijatý UNESCO. Okrem fujary bola predtým do svetového zoznamu prírodných hodnôt zaradená biosférická rezervácia Poľana.

Zostavila: PhDr. Anna Ostrihoňová

Informácie:    Turisticko-informačná kancelária v Detve
Adresa:           Námestie mieru 9, 962 12 Detva
Tel. číslo:       +421 045 5459087
e-mail:            tikdetva@tikdetva.sk
http:                 www.tikdetva.sk


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka