Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Projekty podporené Európskou úniou

Učíme odborne a moderne - ZŠ Kukučínova Detva

ucime_odborne_a_moderne_ zs_kukucinova_detva.pdf(236.8 kB)Učíme odborne a moderne

Učíme sa pre život v 21. storočí - ZŠ J.J Thurzu

ucime_sa_pre_zivot_v_21_storoci_zs_J_J_ thurzu_detva.pdf(235.2 kB)Učíme sa pre život

Cyklocesta mesta Detva cesta do a zo zamestnania

tabula_EU_cyklotrasa.pdf(153.2 kB)Cyklocesta mesta Detva

Revitalizácia vnútrobloku na ulici Andreja Hlinku, Detva

Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ A. Bernoláka 19

Zníženie energetickej náročnosti MsÚ v Detve, J. G. Tajovského 7, Detva

Zníženie energetickej náročnosti MŠ M.R.Štefánika č. 908/40

Projekt Terénna sociálna práca v obciach I

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia mesta Detva

Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy II. ZŠ DETVA

Sprístupnenie a skrášlenie pozoruhodností v Detve

Terénna sociálna práca v Detve 2

Základné školy v Detve on-line II.

Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta DETVA - ulica M. R. Štefánika

Rekonštrukcia Námestia SNP v Detve

Rekultivácia regionálnej skládky odpadov Detva - Studienec, II. etapa

Stavebné úpravy, zateplenie a modernizácia tepelného hospodárstva

Stavebné úpravy I. ZŠ - riešenie havarijného stavu a zateplenie

Fond sociálneho rozvoja


DVA PROJEKTY Z FONDU SOCIÁLNEHO ROZVOJA
PODPORENÉ V RÁMCI DETVY


V meste Detva je málo ihrísk a športovísk, resp. oddychových zón, ktoré 

by boli bezplatne prístupné širšej verejnosti. Potreba doplnenia takýchto plôch a zariadení, najmä pre voľnočasové aktivity detí a mládeže patrí k naliehavým požiadavkám obyvateľov Detvy.
Fond sociálneho rozvoja prostredníctvom výzvy 02/2006 programu Rozvoja lokálnej infraštruktúry, vytvára možnosť podpory projektov, pri splnení istých podmienok, medzi ktoré patrí aj aktívna účasť členov miestnej komunity na realizácii týchto projektov. V rámci Detvy budú z Fondu sociálneho rozvoja podporené dva projekty, o ktorých uvádzame stručné informácie.

Projekt „SPOLOČNE PRE KRAJŠIE MESTO
pripravilo Mesto Detva a je zameraný na budovanie detského ihriska na ul. M.R. Štefánika (vedľa materskej škôlky). Súčasné ihrisko je v majetku mesta a je v nevyhovujúcom stave. Finančné prostriedky z Fondu sociálneho rozvoja budú použité na zakúpenie a osadenie vežičky s kĺzačkou, lavičky s kmitajúcimi trámikmi, oplotenie ihriska, lavičiek na sedenie, prístupového chodníka a zabezpečenie zemných prác.
Projekt zastrešuje Mesto Detva a pri jeho realizácii počíta s účasťou a zapojením nezamestnaných, miestnych dobrovoľníkov, zamestnancov Mestského úradu, Materskej školy na ul. M.R. Štefánika a partnera projektu občianskeho združenia Holubička.
Ihrisko bude miestom, ktoré budú môcť využívať najmä deti pre nenáročné trávenie voľného času, hry so svojimi rovesníkmi, či rodičmi. Na prechádzkach Detvou sa tu budú môcť zastaviť a posedieť si aj vekovo starší obyvatelia a návštevníci Detvy. Mesto Detva počíta do budúcnosti s rozšírením ihriska, doplnením jeho mobiliáru ďalšími prvkami a trvaloudržateľnou starostlivosťou o areál.

Druhým projektom podporeným z Fondu sociálneho rozvoja je projekt „“, ktorého realizátorom je Rímskokatolícka cirkev farnosť Detva.
Tento projekt je zameraný na dobudovanie už existujúceho, len nedávno vybudovaného ihriska, nachádzajúceho sa v historickej časti Detvy, v blízkosti farského úradu. Projekt ihriska nadväzuje na činnosť tunajšieho farského pastoračného centra. Ihrisko s asfaltovým povrchom je určené pre rozličné druhy rekreačného športu, napr. volejbal, nohejbal, tenis, pozemný hokej, malý futbal, basketbal, korčuľovanie či ľadový hokej. Pre bezpečnosť pri športovaní je nutné na túto plochu umiestniť mantinely, aby sa predišlo možným rizikám úrazov. Mantinely, ich nákup a osadenie budú hradené z Fondu sociálneho rozvoja.
Hlavným cieľom aj tohoto projektu je vytvoriť podmienky pre aktívne trávenie voľného času detí a mládeže, s dôrazom na sociálne slabšie skupiny, a tým tiež prispieť k prevencii pred negatívnymi návykmi a závislosťami.
Partnermi projektu sú s E-RKO – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, oblastné centrum Hriňová a Mesto Detva. Väčšina prác bude realizovaná nezamestnanými a dobrovoľníkmi.
Obidva projekty sú odrazom komunitného plánovania, ako otvoreného procesu zisťovania potrieb, hľadania riešenia problémov, do ktorého môžu vstupovať a zúčastňovať sa ho všetci obyvatelia Detvy.
Nejedná sa o veľké investičné projekty. Ide o aktivity, ktorých snahou je podieľať sa na spoločnej starostlivosti o svoje mesto, či majetok, ktorý slúži všetkým a zveľaďovanie ktorého by malo byť spoločným záujmom.
Nezamestnaným jednotlivcom by tieto aktivity mali pomôcť udržať si pracovné návyky a posilniť u nich vedomie, že prispievajú k spoločnému dielu a sú plnohodnotnými členmi miestneho spoločenstva.A.Ostrihoňová

 

Priemyselný park DETVA - AREÁL PPS

Informácia o HPP v Detve areál PPS Detva


Výrobné priestory v Hnedom priemyselnom parku Detva v súčasnosti využívajú tieto firmy:

PPS Group a.s.
PPS Logistic s.r.o.
PPS Personálne služby s.r.o.
Podpolianska Zváračská škola s.r.o.
Stares Plus s.r.o

Ku dňu  30.06.2013 pracovalo v HPP Detva 394 pracovníkov. Firmy zhotovujú zvarence a podskupiny výrobkov pre rôzne zahraničné firmy, začína sa s finálnou výrobou vysokozdvižných vozíkov. V priestorch HPP pôsobí zváračská škola, ktorá pripravuje zváračov pre PPS Group a.s. a taktiež pre externých objednávateľov.
Stravovacie služby pre pracovníkov pracujúcich v areáli HPP zabezpečuje firma Stares Plus s.r.o.

 

Zdroj: Jozef Klimo, oddelenie správy majetku
V Detve, dňa: 21.11.2013


 
clanok_detvanet.pdf(195.7 kB)Článok-DetvaNett
mapa_detvanet.pdf(306.6 kB)Mapa_DetvaNet

Boli sme úspešní a získali sme grant z predvstupového fondu Phare

Súbory na stiahnutie:


 

Rekultivácia regionálnej skládky odpadov Detva - StudienecDeutch version
English version
Úvodná stránka