Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Zariadenie pre seniorov

ZARIADENIE PRE SENIOROV

  Zariadenie pre seniorov v Detve  je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, jeho zriaďovateľom je mesto Detva. Domov je prvým sociálnym zariadením s celoročnou pôsobnosťou v Detve, vznikol rekonštrukciou bývalého hotela a prvých obyvateľov prijal 8.7.2002. Domov nemá uzavreté oddelenie s psychiatrickým dohľadom, nemôže preto prijímať obyvateľov s psychiatrickými diagnózami. Domov má 45 lôžok.

  Na základe certifikačného auditu má Domov dôchodcov Detva zavedený a udržovaný manažérsky systém kvality zodpovedajúci požiadavkám medzinárodnej normy STN EN ISO 9001 : 2001 / EN ISO 9001 : 2000 v rozsahu platnosti Poskytovanie sociálnej a opatrovateľskej starostlivosti celoročnou formou pobytu. Tento certifikát bol slávnostne odovzdaný dňa 09.12.2008.

  Domov je 5-podlažná budova (suterén, prízemie, 1. a 2. poschodie, povala) s 15 bunkami. V každej bunke je jedna 1-posteľová a jedna 2-posteľová izba a kúpeľňa s WC a umývadlom so zabudovanou sprchou. Izby sú na 1. a 2. poschodí, domov má výťah. Domov má spoločnú kúpeľňu s dvoma vaňami (jedna má vaňový výťah) a dvoma sprchami. V suteréne domova je kaplnka, sú tam rehabilitačné miestnosti a dielňa pre obyvateľov. Každý týždeň je v kaplnke katolícka omša, každý mesiac sú bohoslužby evanjelickej cirkvi a.v. Domov má vlastnú kuchyňu, vlastnú práčovňu i žehliareň, zamestnáva jednu šičku. K domovu patrí neveľká záhrada, s ktorou sa v súčasnosti môžeme popýšiť, pretože je zrekonštruovaná a veľmi dobre sa v nej cítime. V záhrade domova máme altánok, kde si počas teplejších mesiacov radi posedíme a usporadúvame tu aj rôzne oslavy a posedenia.

    Domov je plne obsadený, noví žiadatelia o prijatie sa zapisujú do poradovníka. Žiadosť o prijatie do Domova dôchodcov v Detve je tlačivo viac-menej totožné s tlačivami z iných domovov dôchodcov (DD), resp. domovov sociálnych služieb (DSS), preto žiadosť o prijatie môže byť na tlačive z DD alebo DSS, ktorý je najbližšie vášmu bydlisku. Žiadosť musí byť vyplnená úplne, pravdivo a podpísaná žiadateľom o ubytovanie. Jej prílohou sú lekárske správy uvedené v žiadosti, potvrdenie o potrebnosti umiestnenia v domove z mestského, resp. obecného úradu v mieste bydliska alebo sociálneho oddelenia okresného úradu a potvrdenie o výške dôchodku. Po zaevidovaní žiadosti o prijatie v našom domove do mesiaca vydáme rozhodnutie o tom, či spĺňate alebo nespĺňate podmienky prijatia a o zaradení, resp. nezaradení do poradovníka.

Podmienky prijatia :

- doručenie správne a úplne vyplnenej žiadosti s potrebnými prílohami a lekárskymi vyšetreniami,
- prešetrenie sociálnej situácie  (zo strany DD) v domácnosti žiadateľa do 30 dní od podania žiadosti,
pri nástupe:
- jednorázový poplatok :  82,98 €     ( 2 500,- Sk )    trvalý pobyt občana z okresu Detva,
                                             165,96 €   ( 5 000,- Sk )    trvalý pobyt občana mimo okres Detva,
- pohrebné:                        331,94 €   ( 10 000.- Sk ) v prípade úmrtia sa vyplatia osobe, ktorá vykoná pohreb.

    Obyvateľ domova platí mesačne úhradu za ubytovanie, stravu a starostlivosť , táto platba sa vypočítava individuálne podľa potrieb konkrétneho obyvateľa. V prípade, že obyvateľ domova nemá dôchodok postačujúci na úhradu, rozdiel musia platiť povinné osoby, v tomto prípade sú to deti.

    Obyvatelia domova dôchodcov stále žijú aktívne. V domove dôchodcov trávia obyvatelia domova dôchodcov čas aj pri spoločenských hrách alebo vedomostných súťažiach. V domove dôchodcov majú aj  divadelný krúžok do ktorého sú zapojení viacerí obyvatelia. S divadlom už boli dokonca vystupovať aj vo viacerých domovoch dôchodcov v Baskobystrickom kraji. Krásne životné jubilea, ktorých sa dožívajú obyvatelia domova dôchodcov oslavujú spoločne so všetkými obyvateľmi a samozrejme  v kruhu svojich blízkych. Počas celého roka sa obyvatelia domova dôchodcov zúčastňujú rôznych akcií aj mimo domova dôchodcov. Od jari do jesene chodia na výlety, kde spoznávajú krásy Slovenska. Každoročne usporadúvame pre našich obyvateľov športový deň, kde si radi zasúťažia a zabavia sa. Obyvateľom sa snažíme vypĺňať ich dlhé chvíle tým, že im vymýšľame rôzne činnosti ako je celoročná starostlivosť o balkónové a izbové kvety, starostlivosť o záhradu a okolie domova, vychádzky do okolia, zhotovovanie rôznych výzdob, raz do týždňa premietame filmy na veľkopološné plátno atď. K nahladnutiu ako sa žije v DDD ponúkame zopár fotiek :

                                                                                           Športový deň obyvateľov na amfiteátri
Náš domov dôchodcov   

 

 

 

 

 
              

                                                                                            
 

   


 

                                                        

                                                                                               

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

                                                                                                 


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka