Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Referendum 2015

Referendum

Prezident Slovenskej republiky rozhodnutím č. 320/2014 Z. z., na základe petície občanov prijatej 27. augusta 2014 vyhlásil referendum a určil deň jeho konania na sobotu 7. februára 2015.

Organizačno-technické zabezpečenie referenda

• Financovanie referenda

• Ústredná komisia pre referendum Slovenskej republiky

Informácie pre oprávnených občanov

Okrsky na konanie referenda a delegovanie do komisií pre referendum

• Výsledky referenda

V referende oprávnení občania rozhodnú o otázkach:

 1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
 2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
 3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

 

Dokumenty na stiahnutie

Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o vyhlásení referenda (29,6 kB)

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov (158,0 kB)

 

Okrsky na konanie referenda a delegovanie do komisií pre referendum

Spôsob vykonania referenda upravuje zákon č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov.

Pre organizáciu referenda a zisťovanie jeho výsledkov sa vytvárajú orgány pre referendum, ktorými sú:

 • Ústredná komisia pre referendum Slovenskej republiky,
 • obvodné komisie pre referendum,
 • okrskové komisie pre referendum.

 

Do komisií pre referendum jednotlivých stupňov oznamujú člena a náhradníka politické strany a politické hnutia zastúpené v Národnej rade Slovenskej republiky a petičný výbor, ktorého návrh prezident Slovenskej republiky prijal.

 

 • do Ústrednej komisie pre referendum Slovenskej republiky najneskôr 7. januára 2015
 • do obvodných komisií pre referendum najneskôr 7. januára 2015
 • do okrskových komisií pre referendum najneskôr 7. januára 2015

 

Podľa výsledkov ostatných volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konali v roku 2012, sú v Národnej rade Slovenskej republiky zastúpené tieto politické strany a politické hnutia:

 • SMER - sociálna demokracia,
 • Kresťanskodemokratické hnutie,
 • OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti,
 • MOST - HÍD,
 • Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana,
 • Sloboda a Solidarita.

Prezident Slovenskej republiky prijal návrh petičného výboru Aliancie za rodinu

 

Poznámka: Okrsky na konanie referenda budú zverejnené po 17.12.2014.

 

Dokumenty na stiahnutie

Delegovanie člena a náhradníka do Ústrednej komisie pre referendum Slovenskej republiky (42,7 kB)

Delegovanie člena a náhradníka do obvodnej komisie pre referendum (41,0 kB)

Delegovanie člena a náhradníka do okrskovej komisie pre referendum (44,7 kB)

 

Zdroj: MV SR


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka