Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Ministra zdravotníctva požiadali o riešenie situácie

Ministra zdravotníctva požiadali o riešenie situácieVytlačiť
 

PoliklinikaFebruar2017.jpg

Dňa 9. januára 2018 predseda Banskobystrického samosprávneho kraja s primátormi Podpoľania listom požiadali ministra zdravotníctva o hľadanie riešenia a obnovenie Lekárskej služby prvej pomoci v Detve.

Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter, primátori miest Detva a Hriňová Ján Šufliarský a Stanislav Horník a Ľubomír Straka, ktorý ako predseda Koordinačného združenia obcí mikroregiónu Podpoľanie zastupuje ostatných starostov, zaslali Tomášovi Druckerovi, ministrovi zdravotníctva SR žiadosť.

„Vážený pán minister, ako predstavitelia regionálnej a miestnej samosprávy považujeme za povinnosť zaoberať sa sťaženou dostupnosťou poskytovania zdravotnej starostlivosti pre občanov okresu Detva, preto Vás žiadame o pomoc a spoluprácu pri hľadaní riešenia tejto situácie,“ okrem iného uvádzajú v liste. Zároveň ministrovi zdravotníctva ponúkajú svoju súčinnosť pri hľadaní riešenia na obnovenie Lekárskej služby prvej pomoci v Detve.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková


 
 

Rodák a čestný občan Imrich Kružliak oslávil 100 rokov

V pondelok 8. decembra 2014 oslávil Imrich Kružliak, rodák a čestný občan mesta Detva, svoje 100. narodeniny v kruhu blízkych a priateľov v nemeckom Mníchove. 

Pri tejto príležitosti mu primátor Ján Šufliarský v nemeckom Mníchove osobne odovzdal dar, ktorý sprítomňuje rodnú Detvu a blahoželanie od rodákov. Stalo sa tak po slávnostnej akadémii v deň a na počesť jeho 100. narodenín v Mníchove – Schwabing. Slávnostný akt usporiadal Slovensko nemecký kultúrny klub pod záštitou generálnej konzulky SR v Mníchove Veroniky Lombardini.

Primátor navštívil pána Kružliaka s malou delegáciou príbuzných, ktorých zastupovala pani Katarína Ľuptáková a Alexander Straka z Detvy.

„Celý Váš život bol naplnený neúnavnou činorodou prácou,“ uviedol v blahoprajnom liste mesta Detva primátor Šufliarský. V liste vyzdvihuje jeho dielo literáta, novinára, esejistu, spojené so životnou múdrosťou a poznaním.  „Vážime si, že ani čas, ktorý ste strávili v slovenskom exile, ani vzdialenosť Vášho druhého domova, nepretrhli citové puto s rodným krajom a milovaným Slovenskom,“ dodáva primátor v blahoprajnom liste. 

Pozdravy rodákov srdečne opätovala a za návštevu v Mníchove delegácii z Detvy poďakovala predsedníčka Slovensko nemeckého kultúrneho klubu Viera Horch.

Imrich Kružliak z Detvy pod Poľanou je intelektuál, ktorý zanechal početné duchovné dedičstvo zhmotnené v slove rôznych literárnych žánrov, angažovaný vzdelanec, muž, ktorý overil trváce, nosné hodnoty života dlhými prežitými rokmi. V jednom zo svojich poskytnutých rozhovorov uviedol: „My sme boli politickými utečencami, ktorí odchádzali do exilu bojovať za slobodu, demokraciu a ľudskosť.“

PhDr. Imrich Kružliak sa narodil 8. decembra 2014 v Detve, ktorá mu v roku 1994 udelila aj čestné občianstvo mesta.

 

Text: Zuzana Juhaniaková, referent pre styk s verejnosťou


 

Vianočný jarmok v Detve so svojou atmosférou
bude 13. decembra 2014

Vianočný jarmok v Detve bude „na Luciu,“ v sobotu 13. decembra 2014 na Námestí SNP. Jeho program otvoria o 10.00 hod. Chýbať nebudú ani tento rok betlehemci a vianočné pochúťky. Mesto Detva a Kultúrne centrum A. Sládkoviča pozývajú všetkých domácich i hostí na 14. ročník prehliadky vianočných a novoročných hier na pódiu na Námestí SNP.

 

Text: Zuzana Juhaniaková, referent pre styk s verejnosťou


 

Návštevníci sú pozvaní na šálku kávy do novej predajne potravín v Detve

Obyvatelia Detvy – Novej Vsi sú pozvaní na malú slávnosť otvorenia predajne potravín COOP Jednota Krupina v stredu dopoludnia 10. decembra 2014. Podujatie je spojené s prestrihnutím pásky, po ktorom obyvatelia budú môcť prvýkrát vkročiť do priestorov novej budovy potravín.

Novú predajňu otvárajú na mieste dnes už neexistujúcej populárnej dreveničky pri križovatke ulíc Nová Ves a Sládkovičova. V tomto prípade je to zväčšenie predajne z reťazca Potraviny B do reťazca Potraviny MIX, uviedol Ján Klinec z COOP Jednota Krupina. Jej predajná plocha je 127 m2.

Návštevníkov čakajú rôzne ochutnávky a šálka kávy, otvorenie začne o 8.00 hod. Zástupcovia COOP Jednoty Krupina na slávnosť pozvali aj zástupcov mesta, dodávateľov stavby a iných hostí.

V novej predajni sú zamestnaní štyria zamestnanci. Práce na príprave a vybudovaní novej predajne začala Jednota v druhom septembrovom týždni 2014.

Predajňa bude otvorená od rána od 06.00 hod. v pracovné dni a v sobotu, pričom v pracovné dni do 18.00 večer a v sobotu do 12.00 hod. „V deň otvorenia predajne sme pripravili pre zákazníkov malé darčeky pri pokladni,“ prezradil Ján Klinec. Ako pokračoval, pripravia aj spotrebiteľskú súťaž pre zákazníkov, kde nákupy nad 15 € budú zaradené do žrebovania o nákupné poukážky COOP Jednota.

 

Text: Zuzana Juhaniaková, referent pre styk s verejnosťou


 

Cestu do Krného opravili novým asfaltovým krytom

Od 22. novembra 2014 môžu obyvatelia v Detve využívať nanovo vyasfaltovanú miestnu komunikáciu Hlavná do Krného. Táto miestna komunikácia bola poškodená nadmerným zaťažením nákladnej automobilovej dopravy zo stavby rýchlostnej cesty R2. Mesto Detva potrebnú opravu docielilo po úspešných rokovaniach s Váhostavom – SK, ktorý položil vyrovnávací asfaltový kryt v celej šírke vozovky ako predčasnú úpravu povrchu v dĺžke približne pol kilometra. Opravu realizovali v časti miestnej komunikácie od križovatky so štátnou cestou I/50 po most cez rieku Slatinu, priblížil Jozef Fašanga z oddelenia výstavby a životného prostredia Mestkého úradu v Detve.

Vedenie mesta Detva na čele s primátorom Šufliarským zvolalo rokovania s Váhostavom – SK, pričom prvé sa uskutočnilo začiatkom októbra. Na rokovaní dňa 12. novembra sa zástupcovia Váhostavu – SK zaviazali vyjsť v ústrety žiadosti mesta Detva a svoj záväzok zrealizovali. Na rokovaní tiež bola prerokovaná konečná úprava povrchu tejto miestnej komunikácie po ukončení prác na stavbe R2. Predpokladaný termín kolaudácie úseku rýchlostnej cesty Kriváň - Pstruša, ako mesto Detva informoval zhotoviteľ, pripravujú s predpokladaným októbrovým termínom roku 2015.

Text: Zuzana Juhaniaková, referent pre styk s verejnosťou


 

Koordinačná rada BR Poľana má prvé kroky k rozvoju územia

Detva hosťovala v dňoch 4. až 5. novembra 2014 účastníkov seminára zameraného na spoluprácu primátorov či starostov s vlastníkmi pôdy, živnostníkmi, podnikateľmi a predstaviteľmi kultúrnych, vedeckých a mimovládnych organizácií na území Biosférickej rezervácie Poľana (BR Poľana).

Primátor Detvy ako predstaviteľ samosprávy, je jedným z členov KR BR Poľana. „Som rád, že tento seminár sa koná práve v našom meste, ktoré je bránou k Biosférickej rezervácii Poľana,“ prihovoril sa k účastníkom Ján Šufliarský. Seminár s názvom Príroda ľuďom – ľudia prírode pripravilo OZ Pronatur a Koordinačná rada Biosférickej rezervácie Poľana (KR BR Poľana).

Kľúčovú úlohu v pôsobení koordinačnej rady zohráva Správa Chránenej krajinnej oblasti, biosférickej rezervácie Poľana (CHKO BR Poľana) pod vedením Vladimíry Fabríciusovej. Zvolený predseda KR BR Poľana Jozef Krnáč priblížil úlohy rady, ktorá je poradným orgánom a má určovať trendy a plány rozvoja územia. Poľana spája, zamyslela sa Zuzana Okániková z OZ Pronatur, manažérka projektu Príroda ľuďom – ľudia prírode. Okániková ozrejmila, že priamym podnetom pre projekt bola dobrá prax zo Švajčiarska, z BR Entlebuch.

Prednáškový a diskusný program bol v Dome kultúry A. Sládkoviča, počas druhého dňa vykročili do terénu, do hriňovských a detvianskych lazov. Seminár účasťou podporil tajomník programu UNESCO Človek a biosféra Qunli Han. Zdôraznil, že biosférická rezervácia Poľany má vlastné prírodné a kultúrne špecifiká. Práve na nich môžu obyvatelia a subjekty stavať tú vzácnu pridanú hodnotu výrobkov i služieb. Tajomník programu UNESCO pripomenul aj ochranársku agendu, ktorá ide ruka v ruke s agendou celkového rozvoja územia. Patrí sem, ako dodal, aj vzdelávanie obyvateľstva, ktoré v konečnom dôsledku prispeje k socioekonomickému rozvoju.

Poľana patrí medzi 613 biosférických rezervácií, ktoré sú na svete v 110 krajinách. Biosférickú rezerváciu Poľana zaradili do sústavy UNESCO ešte v roku 1990.

Plodná spolupráca medzi miestnymi podnikateľmi, obyvateľmi a manažérmi ochrany prírody vytvorí priestor pre nové pracovné príležitosti v regióne Detvy.

Dôležitou súčasťou projektu Príroda ľuďom – ľudia prírode bolo vytvorenie akčného plánu BR Poľana. Riaditeľka Fabriciusová z CHKO BR Poľana informovala o spolupráci s BR Šumava v Čechách aj o možnosti rozšírenia prechodnej zóny BR Poľana o Hriňovské lazy bez statusu chráneného územia s cieľom zachovania prírodných a kultúrnych hodnôt a tradícií. Na Zadnej Poľane plánujú postaviť rozhľadňu, či vytvoriť Klub priaznivcov Poľany.

Na seminár do Detvy prišli aj zástupcovia ministerstiev a štátnej správy. Pozvanie prijala Barbara Žilkayová z Úradu vlády SR, Slovenský výbor pre program UNESCO Človek a biosféra zastupoval jeho predseda Július Oszlányi, ďalej Rastislav Rybanič, generálny riaditeľ Sekcie ochrany prírody a tvorby krajiny z Ministerstva životného prostredia SR, zástupcovia Štátnej ochrany prírody SR z Banskej Bystrice a zástupcovia partnerskej BR Entlebuch Florian Knaus a Lea Ketterer Bonnelame ktorá vedecky pracuje na HSR Vysokej škole technickej v Rapperswille.

O celkovom rozvoji hospodárenia, práce a kultúrnych tradícií na území BR Poľana nemožno hovoriť bez nadšenia domácich obyvateľov. Nápomocné je, že Poľana má schopnosť spájať.

 

Text: Zuzana Juhaniaková, referent pre styk s verejnosťou

Foto: Vladimír Hrúz


 

Deväť občanov si prevzalo Cenu primátora mesta Detva,
jedna bola in memoriam

Najväčším bohatstvom každej krajiny, každého mesta sú ľudia. Rezonovalo to i v slávnostnom zhromaždení v obradnej sieni mesta Detva vo štvrtok 13. novembra 2014. V obradnej sieni sa zišli rodinní príslušníci, kolegovia a priatelia desiatich občanov Detvy ocenených Cenou primátora mesta. Slávnostný akt viedol primátor Ján Šufliarský.

Cenu udelil Ladislavovi Golianovi za dlhoročnú aktívnu prácu v oblasti športu, reprezentáciu Detvy na Slovensku i v zahraničí. Márii Golianovej za dlhoročnú aktívnu a obetavú prácu v prospech seniorov mesta Detvy. Agáte Hlinicovej za významné výsledky v pedagogickej práci a v oblasti ľudových umeleckých remesiel. Márii Lepiešovej za celoživotnú, obetavú pedagogicko-výchovnú prácu. MUDr. Anne Pivoluskovej za dlhoročnú záslužnú prácu v oblasti zdravotníctva a verejnú angažovanosť. Márii Sarvašovej za dlhoročnú, aktívnu a obetavú prácu v prospech seniorov mesta Detvy. Soni Strelcovej za dlhoročnú aktívnu a obetavú činnosť v ZPOZ-e a v prospech seniorov mesta Detvy. Pavlovi Valockovi za dlhoročnú záslužnú práce v Dobrovoľnom hasičskom zbore a verejnú angažovať. Štefanovi Závodnému za  aktívnu a obetavú prácu v prospech seniorov mesta Detvy a dlhoročnú, záslužnú prácu s mládežou v hádzanej. Primátor Šufliarský udelil Cenu primátora mesta Detva in memoriam aj pánovi Ondrejovi Krnáčovi za uchovávanie tradičného detvianskeho ľudového umenia a šírenie dobrého mena Detvy vo svete. Toto ocenenie prebral brat oceneného Ján Krnáč.

Program opakovane dotvorilo hudobné intermezzo, básne i piesne, za ktoré patrí vďaka ZUŠ Svetozára Stračinu v Detve pod vedením Andrey Ľalíkovej, ďalej účinkujúcim Jozefovi Uhrinovi, Anne Hudecovej, Štefanovi Lepiešovi. V mene ocenených so slovami vďaky vystúpila pani Soňa Strelcová.

„Vážení laureáti, pred vami všetkými sa dnes skláňam s hlbokou úctou, spolu s obyvateľmi nášho mesta,“ uviedol Ján Šufliarský. Tento slávnostný akt označil ako najvhodnejšiu príležitosť, aby mesto ocenilo prínos, obetavosť, tvorivé činy a úspechy tých, ktorí si to vrchovato zaslúžia. „Zo svojej skromnosti neradi rozprávajú o svojich úspechoch, ale hovoria za nich výsledky v oblasti rozvoja mesta, hospodárskej, spoločenskej, zdravotnej, kultúrnej, či športovej. Pre naše mesto a našu spoločnosť odviedli kus práce a zanechali viditeľné stopy,“ dodal primátor.

Oficiálnu slávnosť v obradnej sieni zakončili pozdvihnutím čaše s prípitkom na počesť ocenených.

Text: Zuzana Juhaniaková, referent pre styk s verejnosťou

 


 

Prvý krosový beh vyhrali Segečovci, na pláne je druhý ročník

Mládežnícky parlament mesta Detva v spolupráci s mestom Detva zorganizoval v nedeľu 28. septembra 2014 prvý ročník behu o primátorov krpec. Víťazom mužskej kategórie sa s časom 15 min 00 sek stal Andrej Segeč, v ženskej kategórii vyhrala Eva Segečová s časom 18 min 40 sek, a tak oba „primátorove krpce“ končia u Segečovcov. Išlo o 4 km krosový beh, ktorý začal na amfiteátri v Detve, pokračoval smerom na Skliarovo, Polianky, Stavanisko a naspäť na amfiteáter.

Na organizácii sa podieľali všetci členovia Mládežníckeho parlamentu v Detve, na vydarenom podujatí odviedli dobrú prácu.

Na tomto prvom ročníku sa zúčastnilo takmer 50 súťažiacich, čo zanechalo u organizátorov dobrý dojem a v kombinácii s dobrým počasím a náladou to hodnotia ako skvelú akciu,
v ktorej chce mládežnícky parlament určite pokračovať i ďalšie ročníky. Ďalší ročník bude mať detskú, pôvodnú, ale i dlhšiu variantu trate po podpolianskych lazoch.

Organizátori ďakujú súťažiacim, ale aj zúčastneným, ktorí prišli povzbudiť a pozrieť. Takisto ďakujú Červenému krížu za užitočné ukážky prvej pomoci. V neposlednom rade ďakujú mestu Detva za spoluprácu a takisto sponzorom, ktorí darovali vecné ceny pre víťazov.

Odovzdávanie cien víťazkám ženskej kategórie: zľava primátor Ján Šufliarský, Jana Gombalová, Eva Segečová, Lucia Gombalová, za organizátorov Marián Líška.

 

Zdroj: Marián Líška, Mládežnícky parlament

Foto: Eva Chmelařová

Projekt bol spolufinancovaný z rozpočtu mesta Detva.


 

Minister školstva ocenil pedagogičku zo Základnej školy J. J. Thurzu

Na celoslovenskej konferencii Škola na dotyk Live 2 v Poprade dňa 16. októbra 2014 vyhodnotili súťaž pre učiteľov, na ktorej sa úspešne umiestnila vyučujúca Eva Ludvighová zo Základnej školy J. J. Thurzu v Detve. Bola ocenená leteckým zájazdom do New Yorku. Cenu si prebrala priamo z rúk ministra školstva Petra Pellegriniho. Eva Ludvighová vyučuje informatiku a matematiku.

Základná škola Júliusa Juraja Thurzu v Detve je od decembra 2013 zapojená do projektu  Škola na dotyk, v rámci ktorého overovala využitie tabletov vo vyučovacom  procese. Detvianska Základná škola J. J. Thurzu patrí medzi desať slovenských škôl, ktoré sú do tohto celoslovenského projektu zapojené.

Projekt pripravila firma Edulab v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. V rámci projektu prebiehala aj súťaž učiteľov v tvorbe interaktívnych vzdelávacích  materiálov.

 „Vážená pani Ing. Eva Ludvighová, prijmite naše poďakovanie za spoluprácu v oblasti implementácie digitálnych technológií a digitálnych materiálov do vyučovacieho procesu v slovenských školách. Vašou aktívnou prácou významne podporujete pozitívne zmeny v našom školstve,“ uvádza sa v ďakovnom liste podpísanom ministrom školstva. 

 

Text Zuzana Juhaniaková, referent pre styk s verejnosťou


 

Z úcty k vám: do Detvy zavíta i speváčka Oľga Szabová

Mesto Detva a Kultúrne centrum A. Sládkoviča pozývajú dôchodcov z Detvy na kultúrno - spoločenské stretnutie Z úcty k vám, ktoré pripravili na štvrtkové popoludnie 23. októbra 2014. Podujatie sa začne o 14.30 hod. v dome kultúry Andreja Sládkoviča v Detve. Kultúrny program vytvorí Spevokol Senior a Tanečná skupina Radosť pri KD č. 3. a pozvaný hosť legenda slovenskej populárnej hudby Oľga Szabová. Podujatie pre seniorov usporiadali pri príležitosti mesiaca október, ktorý je mesiacom úcty k starším.

Dovoz dôchodcov z hornej časti Detvy bude zabezpečený autobusom, s odchodom od Denného centra, Partizánska ul. 62 oproti kostolu o 14.15 hod. a naspäť po ukončení programu.

 

Text Zuzana Juhaniaková, referent pre styk s verejnosťou


 

Dni mesta Detva mali obohatený program

Počas víkendu 4. – 5. októbra 2014, na sviatok obľúbeného patróna, sa Dni mesta Detva niesli v duchu podpory zdravia a ochrany životného prostredia. Tento rok mali rozšírený program o niektoré novinky. Neoddeliteľnou súčasťou zostal každoročný jarmok, veľa hudby a tanca, výstavy a súťaže. Ako ľudia oslavujú narodeniny a pozvú si priateľov, aby vytvorili príjemnú atmosféru pre zábavu a vzťahy, podobne mestá oslavujú svoj deň. Na tohtoročné Dni Detvy opäť zavítali predstavitelia partnerského poľského mesta Tuchow. Šesťčlennú delegáciu poľskej samosprávy viedol zástupca primátora Mieczysław Drąg. O kultúrno-poznávací program pre delegáciu sa od piatku celý víkend starali poslanci mestského zastupiteľstva Ján Parobek, Jana Kuzárová, Milan Porubský a Vladimír Kučera.

Hoci sobotnému dopoludňajšiemu programu neprialo počasie, otvorenie Dní mesta začalo rezko, obľúbeným sprievodom mažoretiek. Novinkou tohtoročného programu bolo „Ekošoférovanie,“ škola ekologickej mobility a úspornej jazdy s Miss Slovensko 2014 slečnou Laurou Longauerovou. Počas programu sa v Detve uskutočnili tréningové jazdy ekošoférovania s českým inštruktorom Jiřím Čumpelíkom. Počas nich sa tak vodiči mohli naučiť ako ušetriť na spotrebe paliva a jazdiť šetrne s ohľadom na životné prostredie. Príkladom išli a tréningovej jazdy sa ako prví zúčastnili primátor Ján Šufliarský so zástupcom poľského primátora Mieczysławom Drągom, inštruktor Ján Gabľas s inštruktorkou Emíliou Gondovou z tejto najväčšej autoškoly na Podpoľaní, s prednostom Mariánom Ďuricom z mesta Hriňová a Petrom Škyrtom, ktorý prišiel ako zástupca bratislavskej inštitúcie. Popoludní bola pre širokú verejnosť v priestoroch Podpolianskeho múzea prednáška k úspornej jazde zameraná na praktické informácie, ako usporiť na palive až 1/4 a pritom „ekošoférovať.“

V nedeľu 5. októbra bola dôležitou súčasťou Dní Detvy slávnostná svätá omša vo Farskom kostole sv. Františka z Assisi (1634) pri príležitosti slávnosti patróna farského kostola a mesta. František z Assisi vl. menom Giovanni B. Bernardone (1182 – 1226) patrí medzi najznámejších a najpopulárnejších svätých a je okrem iného patrónom ekológov a ochrancov životného prostredia.

Jedna z aktivít počas Dní mesta Detva „Po okolí na bicykli,“ cyklojazda rodín a priaznivcov cyklistiky po okolí Detvy.

 

Foto: Anna Budáčová

Text Zuzana Juhaniaková, referent pre styk s verejnosťou

 


 

Detva mala zastúpenie na medzinárodnom stretnutí partnerských miest

Zástupcov poľského Tuchowa na Dni mesta Detva pozvala mestská poslankyňa Jana Kuzárová ešte počas návštevy v Tuchowe 19. až 21. septembra 2014. Jana Kuzárová odovzdala pozdravy a poďakovanie primátorovi Mariuszovi Ryśovi v mene primátora Šufliarského, ktorý pre pracovnú vyťaženosť nemohol do Poľska vycestovať. V tých dňoch sa v Poľsku stretlo osem zahraničných delegácií z partnerských miest. Počas svojich príhovorov predstavitelia delegácií vyjadrili spolupatričnosť delegácii z Ukrajiny zmietanej ozbrojenými nepokojmi. Kuzárová v príhovore okrem iného popriala tejto partnerskej delegácii, aby Ukrajina čo najskôr sadla s Ruskom za rokovací stôl.

Delegácia z Detvy v partnerskom Tuchowe. Prvý zľava je primátor Mariusz Ryś, mestská poslankyňa Jana Kuzárová a spevácka a tanečná skupina z Klubu dôchodcov č. 3.

 

Foto: Ján Mikuš

Text Zuzana Juhaniaková, referent pre styk s verejnosťou


 

Mestské zastupiteľstvo zvolilo hlavného kontrolóra mesta

Na svojom poslednom zasadnutí 2. októbra 2014 zvolilo Mestské zastupiteľstvo v Detve do funkcie hlavného kontrolóra Mesta Detva na 6 rokov Ing. Rastislava Gondu.

Nové funkčné obdobie hlavného kontrolóra začína dňom 1. november 2014. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo, pričom je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Kandidáti, ktorí prejavili záujem a splnili podmienky pre voľbu hlavného kontrolóra boli traja, súčasný hlavný kontrolór Ing. Gonda, ďalej Ing. Imrich Gužmer a Mgr. Erika Dolňanová.

Rastislav Gonda je vo funkcii hlavného kontrolóra od roku 2008. „Mojim cieľom je nadviazať na pozitívne trendy z predchádzajúceho obdobia, aby bolo zabezpečené dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a zákonnosti pri nakladaní s finančnými zdrojmi mesta,“ uviedol Ing. Gonda. Taktiež by sa v novom funkčnom období chcel podieľať na procese zlepšovania vnútorného kontrolného systému, ktorý je veľmi dôležitý z pohľadu predchádzania pochybení pri nakladaní s verejnými zdrojmi.

 

Text Zuzana Juhaniaková, referent pre styk s verejnosťou


 

Dni Mesta Detva na sviatok obľúbeného patróna budú aj o novinkách

Dni Mesta Detva v dňoch 4. – 5. októbra 2014 majú v tomto roku rozšírený program o niektoré novinky. Neoddeliteľnou súčasťou však zostáva každoročný jarmok, veľa hudby a tanca, výstavy a súťaže. Ako ľudia oslavujú narodeniny a pozvú si priateľov, aby vytvorili príjemnú atmosféru pre zábavu a ľudské vzťahy, podobne mestá oslavujú svoj deň. Na tohtoročné Dni Detvy opäť zavítajú predstavitelia partnerského poľského mesta Tuchow. Na programe Dní Mesta Detva sa zúčastní primátor Mariusz Ryś s päťčlennou skupinou zástupcov samosprávy Tuchowa. 

Otvorenie Dní Mesta začne rezko, obľúbeným sprievodom mažoretiek o 10.00 hod. v sobotu dopoludnia. Novinkou tohtoročného programu bude „Ekošoférovanie,“ škola ekologickej mobility a úspornej jazdy s Miss Slovensko 2014 slečnou Laurou Longauerovou. Patronát nad touto aktivitou celoeurópskeho projektu Clean Air – Čisté ovzdušie Laura prevzala so zámerom podporiť ochranu ovzdušia, klímy a sama získala certifikát eko-vodičky. Počas programu sa v Detve uskutočnia tréningové jazdy ekošoférovania s českým inštruktorom Jiřím Čumpelíkom. Počas nich sa tak vodiči naučia ako ušetriť na spotrebe paliva a rovnako jazdiť šetrne s ohľadom na životné prostredie. Popoludní o 14.30 hod. bude pre širokú verejnosť v priestoroch Podpolianskeho múzea prednáška k úspornej jazde „Pre všetkých šoférov“. Prednáška ponúkne praktické informácie, ako usporiť na palive až 1/4 a zároveň chrániť životné prostredie.

O 11.00 hod. sú záujemci pozvaní zapojiť sa do „Jazdy na kolieskových korčuliach,“ so zámerom vytvoriť rekord mesta Detva v počte účastníkov na kolieskových korčuliach.

Cyklojazdu rodín a priaznivcov cyklistiky po okolí Detvy odštartujú o 13.00 hod. pri Pomníku padlých.

Pre tých, ktorí uprednostnia pozrieť si z pohodlia autobusu Detvu a jej okolie, je ponuka bezplatne nastúpiť do pripraveného autobusu o 13.00 hod. pred Podpolianskym múzeom, aktivita má názov „Poznaj svoje okolie.“

V nedeľu 5. októbra o 10.30 hod. je dôležitou súčasťou Dní Mesta Detva slávnostná svätá omša vo Farskom kostole sv. Františka z Assisi (1634) pri príležitosti slávnosti patróna farského kostola a mesta. Detva má patróna práve Františka z Assisi vl. menom Giovanni B. Bernardone (1182 – 1226), ktorý patrí medzi najznámejších a najpopulárnejších svätých a je okrem iného patrónom ekológov a ochrancov životného prostredia. Farský kostol na námestí, v ktorom bude tiež prebiehať jedna z výstav venovaná plodom zeme, bude otvorený počas celého programu Dní Mesta Detva.

 

Program Dní Mesta Detva

 

SOBOTA 4. októbra 2014

Športová hala

9:00 hod. – Volejbalový turnaj starších žiačok o putovný nakladač

Námestie SNP

10:00 hod.

– Sprievod mažoretiek

OTVORENIE DNÍ MESTA

– Mažoretky

– Dychová hudba „DETVA“

– Spevokol „SENIOR DETVA“ pri KD č. 3

10:30 hod.

– „EKOŠOFÉROVANIE“, škola úspornej jazdy s Miss Slovensko 2014

11:00 hod.

– „JAZDA NA KOLIESKOVÝCH KORČULIACH“, vytvorenie rekordu mesta Detva v počte účastníkov na kolieskových korčuliach

13:00 hod.

– „PO OKOLÍ NA BICYKLI“, cyklojazda rodín a priaznivcov cyklistiky po okolí Detvy, zraz pri Pomníku padlých

13:00 hod.

– „POZNAJ SVOJE OKOLIE“, potulky Detvou a jej okolím autobusom, zraz záujemcov pred budovou Podpolianskeho múzea

14:00 hod.

– Country hudobná skupina „RANČ“

– Vokálne zoskupenie „OTTO VOCE a cappella“

– Víťazi Zlatého kľúčika

– Hudobná skupina „IVAN 2“

19:00 hod.

– Hudobno-zábavná ľudová skupina „ŠČAMBA“

– Voľná zábava na námestí

 

NEDEĽA 5. októbra 2014

Rímsko-katolícky kostol

10:30 hod.

– SLÁVNOSTNÁ SVÄTÁ OMŠA pri príležitosti sviatku svätého Františka Assiského, patróna farnosti

Námestie SNP

12:30 hod.

– Červená čiapočka „DIVADLO BEZ OPONY“

– Vystúpenie športových klubov CRAZY ROCK, KLUB ŠPORTOVEJ GYMNASTIKY, KARATE KLUB

14:30 hod.

– Folklórna nedeľa DETVIANSKE FOLKLÓRNE KOLEKTÍVY

 

Výstavy 4. – 5. októbra 2014

Podpolianske múzeum, Námestie SNP

10:00 – 17:00 hod. (len 4. októbra 2014)

– OVCE MOJE, OVCE... Valaská kultúra na Podpoľaní

– DETVA V KONTEXTE VÍGĽAŠSKÉHO PANSTVA Výstava o histórii Detvy

Kultúrny dom pri kostole (Chudobienec)

10:00 – 17:00 hod.

– Z TRUHLICE STARÝCH MÁM 4. ročník výstavy ručných prác

– MESTSKÁ VÝSTAVA OVOCIA A ZELENINY 8. ročník výstavy výpestkov ZO SZZ

– KVETY A PLODY NAŠICH ZÁHRAD 6. ročník mestskej súťaže v aranžovaní kvetov, ovocia a zeleniny

– OVOCIE A ZELENINA, KTORÚ MÁM RÁD 7. ročník mestskej výtvarnej súťaže detí

Rímsko-katolícky farský kostol

9:30 – 17:00 hod.

– POĎAKOVANIE ZA DARY ZEME výstava a výzdoba kostola z plodov zeme

 

Text Zuzana Juhaniaková, referent pre styk s verejnosťou


 

Detva si pripomenie jedinečnú partizánsku prehliadku

Mesto Detva a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov pozývajú verejnosť na spomienkové stretnutie, ktoré sa uskutoční pri príležitosti 70. výročia historicky jedinečnej partizánskej prehliadky v Detve dňa 27. septembra 2014. Program sa začne o 10.00 hod. na pamätnom mieste na Partizánskej ulici v Detve.

 

PROGRAM

10:00 - Parčík na Partizánskej ul., Partizánska ul.

Pietny akt kladenia vencov

Slávnostný sprievod účastníkov po Partizánskej ulici na Námestie SNP

Položenie kytice k Pomníku padlých na Námestí SNP

 

Pódium – Námestie SNP

Otvorenie, príhovory primátora mesta, predsedu SZPB

Koncert Vojenskej hudby Banská Bystrica

Spevácky zbor Senior Klubu dôchodcov č. 3

Folklórny súbor Detva

 

Text Zuzana Juhaniaková, referent pre styk s verejnosťou


 

Kultúrny dom Piešť po renovácii využijú na rôzne akcie

Početnou účasťou podporili obyvatelia mestskej časti Piešť I. v Detve otvorenie vynoveného Kultúrneho domu, ktorý uviedli do užívania v sobotu večer 20. septembra 2014. Iniciatívu a práce na obnove Kultúrneho domu dohliadal Ondrej Vrťo, poslanec mestského zastupiteľstva. Spolu s tunajšími obyvateľmi investovali viacero dobrovoľníckych hodín do rekonštrukčných prác. Vo februári 2012 Mesto Detva v predloženom projekte modernizácie zohľadnilo nové formy využitia objektu podľa potrieb a požiadaviek obyvateľov a subjektov, ktoré sa podieľajú na tvorbe kultúrneho a spoločenského života. „Ďakujem všetkým obyvateľom Piešťa, ktorí brigádnicky pomohli pri rekonštrukčných prácach a pripravili toto slávnostné otvorenie,“ podčiarkol v príhovore aj primátor Detvy Ján Šufliarský. Pásku na javisku zrekonštruovaného Kultúrneho domu symbolicky prestrihol primátor s riaditeľom Kultúrneho centra A. Sládkoviča Jozefom Kulišiakom.

Na kultúrny program a ľudovú zábavu, ktorá pokračovala až do ranných hodín, zavítalo približne dvesto ľudí, účasť totiž presiahla plánovanú kapacitu miest na sedenie. Otvorenie Kultúrneho domu účasťou podporili aj mestskí poslanci Roman Vrťo, Vladimír Kučera a Darina Labáková, ktorá je aj predsedníčkou Komisie kultúry pri mestskom zastupiteľstve. Program účastníci odmenili opakovaným potleskom, na obnovenom pódiu vystúpili Folklórny súbor Detva, Folklórny súbor Podpolianski vrchári z Korytárok, Kmotry z Detvy a Heligonkári z Piešťa, Peter a Katarína Purdeková. Nasledovala zábava, do tanca hrala ľudová hudba Mlynárovci z Piešťa.

Mesto Detva do rekonštrukcie budovy investovalo 118 tisíc Eur, do novej prístupovej cesty a plôch pre parkovanie 9500 Eur. V rámci rekonštrukcie vymenili vchodové dvere a okná, zrekonštruovali sociálne zariadenia, vnútorné omietky stien a stropov, podlahy, vybrúsili parketovú podlahu sály a javiska s povrchovými lakovými úpravami. Komplexnú rekonštrukciu si vyžiadala elektroinštalácia, svietidlá a bleskozvod, odvody dažďovej vody. Objekt vybavili novou plynovou prípojkou a teplovodným vykurovaním. Fasádu zateplili a natreli plechovú strechu. Súčasťou kompletného zatemnenia bola aj výmena javiskového príslušenstva.

Vlastný Kultúrny dom si obyvatelia Piešťa postavili v roku 1976 svojpomocne a bezodplatne za vykonanú prácu. Za kultúrnym vyžitím sem prichádzali aj obyvatelia z okolitých obcí. V novšom období budova slúžila aj na väčšie rodinné udalosti či pracovné stretnutia rôznych subjektov.

 

Text Zuzana Juhaniaková, referent pre styk s verejnosťou


 

Detva vycestuje na návštevu partnerského Tuchowa

 

18. september 2014

V piatok ráno 19. septembra 2014 odchádza z Detvy delegácia na XV. medzinárodné stretnutie partnerských miest v Tuchowe. Detva má ako partnerské mesto práve Tuchow v Malopoľskom vojvodstve na juhu Poľska.

 

Delegáciu z Detvy sprevádza poslankyňa mestského zastupiteľstva Jana Kuzárová, o kultúrny program za Slovensko na medzinárodnom stretnutí sa postará spevácka a tanečná skupina z Klubu dôchodcov č. 3.

Primátor Mariusz Ryś pozývacím listom primátorovi Jánovi Šufliarskému pozval Detvu na trojdňový program v dňoch 19. až 21. septembra, spojený s konferenciou a kultúrnym programom.

 

Medzinárodná konferencia nesie názov 100 rokov Európy v historickom kontexte, v regionálnom a lokálnom rozmere. Nasledovať bude rôzny umelecký program, koncerty a vystúpenia. Delegácie si pozrú aj turistické pozoruhodnosti regiónu.

Detva je partnerským mestom pre Tuchow s ďalšími šiestimi mestami, francúzskym Saint Jean de Braye, nemeckým Illingen, rakúskym Pettenbach, maďarským Martfu, ukrajinským Baranivka a českým Mikulovom.

 

Zuzana Juhaniaková


 

Na I. krosový beh treba prísť s úsmevom a iskrou

 

Mládežnícky parlament mesta Detva v spolupráci s Mestom Detva pozýva v nedeľu 28. septembra 2014 na ďalšiu športovú aktivitu, 4 km krosový beh v kategórii mužov i žien s názvom 1. ročník behu o primátorov krpec.

 

Krosový beh začne o 14.00 hod. na Amfiteátri Detva a účastníci pobežia trasu od amfiteátra cez Skliarovo, Stavanisko a naspäť na amfiteáter. Registrácia pretekárov začne od 13.00 hod. Organizátori plánujú týmto prvým ročníkom založiť jeho tradíciu. Pozvánku prijal i reprezentant SR v behu na lyžiach Andrej Segeč zo SKI TEAM JASE Látky.

 

Kto porazí Andreja, resp. víťaz pretekov, získa vecné ceny v hodnote viac ako 200 eur a trofej „primátorov krpec“. Ďalší víťaz behu v kategórii muži / ženy (v závislosti od celkového víťaza) získa pohár a 50 litrov minerálnej vody. Vyžrebovaný účastník, ktorý dobehne do cieľa bez ohľadu na celkový čas, má možnosť vyhrať 50l piva (cena je podmienená vekom min. 18 rokov).

 

„Chceme motivovať aj ľudí, pre ktorých beh nie je každodenná aktivita, aby prišli odbehnúť „svoje“ 4 km,“ pozývajú organizátori. Týmto prvým ročníkom všetkých srdečne pozývajú a možno sa raz v Detve bude bežať polmaratón, či maratón.

 

Marián Líška


 

Detva sa rozlúči s Dreveničkou, ale získa novú predajňu

 

Pri križovatke ulíc Nová Ves a Sládkovičova v Detve postavia pre obyvateľov tejto časti mesta novú predajňu potravín, jej otvorenie predpokladajú v decembri 2014.

Práce na príprave a vybudovaní novej predajne začala Coop Jednota v druhom septembrovom týždni, Mestský úrad v Detve o tom informoval Pavel Koľ, vedúci technického úseku COOP Jednota Krupina, SD. Doterajšia populárne nazývaná Drevenička zostane pre pamätníkov už len na fotografiách, stavbu zbúrajú. Postavenie novej predajne si vyžiadali nevyhovujúce priestory pôvodnej predajne, požiadavky a návrhy obyvateľov ako aj predstaviteľov Mesta Detva, uviedol Pavel Koľ. Zákazníci v predajni nájdu široký sortiment potravinárskeho tovaru a doplnkový sortiment, približne tritisíc tovarových položiek. Otvorenie novej predajne potravín budú sprevádzať marketingové aktivity.

 

Zuzana Juhaniaková, referent pre styk s verejnosťou

 


 

Slávnostné otvorenie Kultúrneho domu v Piešti

V sobotu večer 20. septembra 2014 pozýva Mesto Detva, Kultúrne centrum A. Sládkoviča a obyvatelia miestnej časti Piešť na slávnostný program otvorenia Kultúrneho domu v Piešti.

Kultúrny program sa začína o 19.00 hod. Po uvítacom príhovore vystúpia: Folklórny súbor Detva, Folklórny súbor Podpolianski vrchári z Korytárok, Kmotry z Detvy a Heligonkári z Piešťa.

Nasledovať bude ľudová zábava až do ranných hodín, do rytmu bude hrať ľudová hudba Mlynárovci z Piešťa. Vstup na podujatie je bezplatný.

Podujatie organizuje Mesto Detva, Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča a aktivisti. Mesto rekonštruovalo Kultúrny dom v Piešti od mája tohto roku, aby mohol slúžiť tunajším obyvateľom na kultúrne vyžitie. Ako uviedol riaditeľ Kultúrneho centra Jozef Kulišiak, v obnovenej kultúrnej budove vynovili viacfunkčnú sálu s javiskom. Zrealizovali nové javiskové osvetlenie, oponu, inštalovať chcú aj dielo uznávaného slovenského maliara Rudolfa Krivoša, dve drevené intarzie, ktoré autor v roku 1960 zhotovil pre budovu Kultúrneho centra Andreja Sládkoviča.

K obnovenej budove sa návštevníci dostanú po novej ceste, ktorá tiež bola súčasťou renovácie. Pribudla i spevnená plocha pre parkovanie.

Zuzana Juhaniaková, referent pre styk s verejnosťou


 

Školy v novom školskom roku 2014/2015 povedú noví riaditelia

Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Detva otvorili nový školský rok 2014/2015 s personálnymi zmenami vo funkciách riaditeľov. Výmenu riaditeľa uskutočnili nasledovné: na Základnej škole Kukučínova ul. skončilo funkčné obdobie pani riaditeľke Mgr. Kláre Michálikovej a za novú riaditeľku bola vymenovaná Mgr. Miroslava Chalupská. V Materskej škole na Námestí SNP nastúpila miesto Janky Rusnákovej, Mgr. Marcela Paulišinová. Materská škola Obrancov mieru 876/5 nezaznamenala žiadnu zmenu. Funkčné obdobie Bc. Andrei Ďuricovej skončilo a ďalšie jej znovu začína. Na MŠ A. Bernoláka 19 po skončení funkčného obdobia nastupuje po Viere Bódiovej na miesto riaditeľky Mgr. Katarína Masárová. Odchádzajúcim riaditeľkám škôl Mesto Detva vyjadruje vďaku za ich statočnú prácu a novým i zostávajúcim praje mnoho úspechov v nastávajúcich rokoch činnosti.

Spolu s učiteľmi a žiakmi prišiel na ZŠ Ul. Obrancov mieru otvoriť nový školský rok aj primátor Ing. Ján Šufliarský. Poprial žiakom veľa úspechov a dobré študijné výsledky, učiteľom mnoho síl i trpezlivosti v náročnej práci pedagóga.   

Vedúca oddelenia školstva, kultúry a sociálnych vecí Ing. Margita Gajdošová pri príležitosti otvorenia školského roka navštívila ZŠ na Kukučínovej ul. a predstavila novú riaditeľku školy.

 

Mgr. Anna Budáčová, Školský úrad MsÚ v Detve

 


 

V Detve sa predviedli furmani na XII. ročníku

V sobotu 30. augusta 2014 sa v detvianskom amfiteátri uskutočnila tradičná Furmanská súťaž ťažných koní „O valašku“. V tomto roku sa súťaže zúčastnili 12 furmani s pomocníkmi a furmanka Karin Kitašová, mimo súťaž, ktorí si zmerali sily v troch disciplínach: v jednej rýchlostnej a dvoch silových.

V prvej disciplíne „Slalom so záťažou“ sa umiestnil na 1. mieste Michal Raškevič s pomocníkom Vladimírom Polomčákom z Kamienky, okr. Stará Ľubovňa s časom 02,46 min., na 2. mieste Pavol Kitaš s pomocníkom Petrom Kitášom z Golianova pri Nitre s časom 03,04 min., Hriňovčania Lukáš Panica s pomocníkom Jánom Ľuptákom obsadili 3. miesto s časom 03,13 min.

V druhej disciplíne „Silová súťaž – ťahanie kláta“ sa umiestnil na 1. mieste Michal Raškevič s pomocníkom Vladimírom Polomčákom z Kamienky, na 2. mieste Pavel Gibaľa s pomocníkom Jozefom Gibaľom z Čierneho Balogu a na 3. mieste Imrich Golian s pomocníkom Jánom Kubišom z Hriňovej.

V tretej disciplíne „Silová súťaž - ťahanie saní v jednotke“ sa umiestnil na 1. mieste Michal Raškevič, na 2. mieste Milan Greňo ml. a na 3. mieste opäť Michal Raškevič, ale s iným koňom.

Celkové víťazstvo a detviansku valašku si tohto roku z Detvy odniesol opäť furman Michal Raškevič z Kamienky.

Spestrením furmanskej súťaže už tradične bola aj divácka súťaž o „Najkrajší furmanský záprah.“ Diváci vybrali ako najkrajšie kone furmana Milana Greňu, s ich menami Tobi a Laky, ktoré získali od divákov najviac hlasov.

Furmanskú súťaž spestril aj detský folklórny súbor Ratolesť svojim vystúpením a programom, ktorý pripravil na „svojom dvore s Ratolesťou“. Deti sa mohli taktiež povoziť na koňoch, zahrať v nafukovacom hrade, šmýkačke a otestovať si svoje schopnosti vo viacerých súťažiach. Primátor mesta ďakuje všetkým spoluorganizátorom, sponzorom, všetkým zúčastneným furmanom a hlavne divákom za vynikajúcu atmosféru.

Organizátorom v poradí už XII. ročníka tejto obľúbenej súťaže bolo Mesto Detva v spolupráci s Agrosevom s.r.o., Lesmi SR, š.p., odštepným závodom Kriváň a Kultúrnym centrom A. Sládkoviča.

 

Anna Kucejová, Mestský úrad Detva

 

Vyhlasovanie výsledkov v súťažnej disciplíne Ťahanie kláta

Zľava: Vladimíra Fabriciusová, riaditeľka CHKO BR - Poľana, Margita Gajdošová, vedúca Odd. školstva, kultúry a soc., primátor Ján Šufliarský, 2. m. Pavel Gibaľa (št. č. 2), 1.m Michal Raškevič (št. č. 7), 3.m. Imrich Golian ( št. č. 1).

Foto: Anna Budáčová, Mestský úrad Detva


 

Nový bankomat pre historické centrum Detvy

Od 1. októbra 2014 budú môcť obyvatelia v Starej Detve plne využívať nový bankomat, potvrdili to zástupcovia OTP Banky Slovensko. Bankomat verejnosť nájde na budove súčasnej Knižnice K. A. Medveckého. V priebehu mesiaca september ho budú inštalovať.

Po viacerých komunikáciách v predchádzajúcich mesiacoch primátor mesta Šufliarský podpísal zmluvu so zástupcami OTP Banky Slovensko. Mesto za bankomat pre historické centrum Detvy bojovalo dlhšie, posledný bankomat, ktorý tu bol, zrušila vtedajšia banková inštitúcia približne pred dvoma rokmi.

 

Oddelenie správy majetku MsÚ v Detve

Spracovala: Zuzana Juhaniaková, referent pre styk s verejnosťou, Mestský úrad v Detve


 

Mesto v septembri pokračuje s viacerými modernizáciami

Oddelenie výstavby a životného prostredia Mestského úradu priebežne informuje o pokračovaní investičných akcií Mesta Detva, stavebných prácach, rekonštrukciách a modernizáciách. Samospráva už dlhšie obdobie dbá na skrášlenie, funkčnosť a bezpečnosť každodenného života v meste.

Spevnené plochy a chodníky pri Kultúrnom centre A. Sládkoviča – rekonštrukcia  a modernizácia

Práce na rekonštrukcii spevnených plôch pred Kultúrnym centrom Andreja Sládkoviča v Detve prebiehajú od 9. júla a pokračujú aj napriek zlému počasiu podľa harmonogramu. Realizujú sa práce na výmene vodovodného potrubia, výmene teplovodného potrubia. V priebehu 18. až 23. augusta bolo zrealizované parkovisko a chodníky od ul. Štúrovej pre potreby návštevníkov Kultúrneho centra. Táto rekonštrukcia a modernizácia by mala byť hotová začiatkom októbra 2014.

 

Rekonštrukcia chodníkov Dolinky - Detva

Rekonštrukciu chodníkov začalo Mesto 23. júna, je zameraná na výmenu prepadnutého betónového chodníka v časti Dolinky, ďalej na rekonštrukciu panelového spojovacieho chodníka od garáži Dolinky a na výmenu panelového spojovacieho chodníka garáže Dolinky a ul. Obrancov mieru. Vynovenie chodníkov podľa plánu prebehne za tri mesiace, občania ich budú môcť plne využívať po druhej polovici septembra.

 

Úprava a rozšírenie spevnených plôch ul. M. R. Štefánika

Koncom augusta boli dokončené práce na rekonštrukcii spevnených plôch a chodníkov na ulici M. R. Štefánika. Okoloidúci si tu mohli v posledných augustových dňoch všimnúť kladenie zámkovej dlažby, zapieskovanie, hutnenie. Pre nepriazeň počasia sa v súčasnej dobe nedajú ukončiť terénne úpravy dotknutých plôch. Zahájené sú práce na spevnenej ploche objekt „A“, pred čistiarňou. Táto investičná akcia začala v mesiaci máj, ukončili ju v auguste 2014.

 

Oprava chodníkov na Námestí Mieru

Rekonštrukcia chodníka na Námestí Mieru bola dokončená ku koncu augusta, tiež ju finalizovali položením zámkovej dlažby, zapieskovaním, hutnením. Pre nepriazeň počasia sa v súčasnej dobe nedajú ukončiť terénne úpravy dotknutých plôch rekonštruovaného chodníka. Práce na tomto chodníku prebiehali mesiac, začali sa 30. júla.

 

Rekonštrukcia chodníka Nová Ves

Rekonštrukcia chodníka Nová Ves je zameraná na výmenu poškodeného asfaltového krytu pravostranného chodníka od ul. Sládkovičovej. Tu práce začali 11. augusta. Jestvujúci poškodený asfalt odstránia v celej ploche chodníka, následne bude upravená spodná štrková pláň, opravia sa poškodené cestné obrubníky a zrealizuje sa nový asfaltový kryt chodníka. Nový chodník v Novej Vsi bude plne slúžiť obyvateľom od polovici októbra 2014.

Text a foto:

Jaroslav Stašák, Odd. výstavy a životného prostredia MsÚ


 

Biosférická rezervácia Poľana: vynovili prístup na vodopád Bystrô

Naj div Poľany, národná prírodná pamiatka Vodopád Bystrého potoka, sa v auguste 2014 dočkal príjemnej zmeny. Pod vedením Správy CHKO-Biosférickej rezervácie Poľana spoločne s Občianskym združením Pronatur, Mestom Hriňová, Lesmi SR š. p. – Odštepný závod Kriváň a miestnymi  podnikateľmi sa podarilo obnoviť časť turistického chodníka v jeho okolí.

V rámci projektu podporeného Nadáciou Orange dobrovoľníci osadili pevné drevené schodisko a bezpečnostné reťazové prvky, ktoré znižujú riziko úrazu. Nad vodopádom sa vytvorila oddychová zóna. Návštevníci tak môžu pohodlnejšie obdivovať krásu vodopádu a oddýchnuť si v príjemnom prostredí čarovnej prírody Poľany. Zvýšená atraktivita lokality je dôkazom budovania spoločnej spolupráce medzi subjektmi v Biosférickej rezervácii Poľana za účelom rozvoja regiónu. Projekt zároveň prispieva k budovaniu regionálnej identity a zvyšovaniu hrdosti miestneho obyvateľstva.

Práce sa realizovali v náročnom horskom teréne. Všetky komponenty bolo potrebné doniesť len pešo na chrbtoch ochranárov a pracovníkov VPP z Mesta Hriňová. Vodopád Bystrého potoka sa umiestnil na prvom mieste v hlasovaní ankety 7 divov Poľany na jar tohto roku. 

Mesto Detva je členom Koordinačnej rady Biosférickej rezervácie Poľana. V katastrálnom území Detvy do Biosférickej rezervácie patria časti Horná a Dolná Chrapková a chránené územia Kopa, Melichova skala, Kalamárka, Horná Chrapková. Ako priblížila Vladimíra Farbriciusová, riaditeľka CHKO – BR Poľana, „biosférické rezervácie, správne „rezervy biosféry“, nie sú chránené územia, sú modelové územia, kde ochrana prírodných hodnôt je podporovaná spôsobom hospodárenia na určitom území. Zároveň by však takýto prístup mal  tým, ktorí v týchto územiach pracujú, zaručovať určitú podporu.“

 

Zdroj: CHKO – Biosférická rezervácia Poľana

Spracovala: Zuzana Juhaniaková, referent pre styk s verejnosťou, Mestský úrad v Detve
 


 

Spomienka na tragické následky 21. augusta 1968

Zástupcovia Mesta Detva, v osobe primátora Jána Šufliarského a vedúcej Oddelenia školstva, kultúry a sociálnych vecí Margity Gajdošovej,

si tichou spomienkou uctili tragické následky invázie vojsk Varšavskej zmluvy, ich prechodu cez Detvu, dňa 21. augusta 1968.

Primátor mesta umiestnil veniec pod pamätnú tabuľu na stene športovej haly v Detve.

Pamätná tabuľa uchováva nápis: V týchto miestach 21. augusta 1968 pri prechode vojsk Varšavskej zmluvy tragicky zahynul vo veku 28 rokov Štefan Zdechovan.

 

Text a foto Zuzana Juhaniaková, referent pre styk s verejnosťou


 

Práce na R2 priniesli dočasné zmeny pri vstupe do Detvy

Výstavba rýchlostnej cesty R2 Pstruša – Kriváň sa od augusta 2014 obyvateľov Detvy najviac dotkne počas realizácie preložky cesty I/50 v priestore autobusového nástupišťa a rekonštrukcie samotného nástupišťa SAD vrátane súvisiacich preložiek inžinierskych sietí, ozrejmil aktuálne zmeny Peter Bednárik z Dopravoprojektu, divízie Zvolen.

Ako Mestský úrad ďalej informoval projektant Bednárik, „z pohľadu zabezpečenia verejnej premávky na ceste I/50 a na autobusovom nástupišti bude realizácia tohto dopravného uzla prebiehať v piatich etapách v súlade s projektovou dokumentáciou dočasného dopravného značenia schválenou krajským dopravným inšpektorátom.“ Výsledkom bude preložka cesty I/50 na úseku cca 380m vrátane novej okružnej križovatky spoločne s novým autobusovým nástupišťom.

Mesto Detva sa z výstavby úseku R2 Pstruša – Kriváň teší. Nová rýchlostná komunikácia, ako podčiarkol primátor Ján Šufliarský, okrem zrýchlenia dopravy a väčšej bezpečnosti obyvateľov, umožní príchod nových investorov, o ktorých Detva dosiaľ prichádzala kvôli chýbajúcemu napojeniu na diaľničnú sieť.

Rýchlostná komunikácia priblíži región okolo Detvy k už existujúcej sieti diaľnic a rýchlostných ciest a vytvorí podmienky pre pohodlnejšiu a bezpečnejšiu dopravu, komentuje dielo Michal Fúrik, hovorca Národnej diaľničnej spoločnosti. Tá je investorom rýchlostnej cesty.

„Práce na výstavbe R2 v úseku Pstruša - Kriváň prebiehajú podľa harmonogramu bez výraznejších odchýliek,“ informovala ešte v júli 2014 detviansky Mestský úrad Edita Novotná, tlačová hovorkyňa Strabagu ako jedného zo zhotoviteľov R2.

Podľa hovorkyne by úpravy autobusovej stanice mohli byť hotové do konca novembra 2014. Práce v mieste autobusovej stanice budú prebiehať v rovnakom čase ako práce na plánovanej okružnej križovatke Detva. Pokiaľ ide o mimoúrovňovú križovatku Detva, tu by stavebné práce nemali mať výraznejší dopad na život obyvateľov v meste.

Práce na oceľovom moste medzi Detvou a Kriváňom už prebiehajú, pričom zhotoviteľ R2 v tomto roku ani tu nepredpokladá žiadne obmedzenie pre osobnú dopravu, informovala hovorkyňa Novotná.

 

Zdroj: CSILic. Zuzana Juhaniaková, referent pre styk s verejnosťou


 

Poliklinika v Detve privíta klientov v novom šate už od septembra

Mesto Detva v letných mesiacoch júl a august 2014 uskutočňuje rekonštrukciu a modernizáciu Polikliniky v Detve, zámerom Mesta je uľahčiť zdravotnícke služby občanom a finančnú stabilitu lekárom.

Mestá a obce nemajú v kompetencii zdravotnícku starostlivosť, tá patrí do kompetencie štátu alebo vyšších územných celkov. Aj keď Mesto Detva nemá potrebné kompetencie v tejto oblasti, vytvára podmienky na podporu zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych zariadení v Detve. Aktuálna rekonštrukcia a modernizácia Polikliniky pozostáva zo zateplenia obvodových múrov, výmeny vstupných dvier, opravy schodištia a dlažieb, a je financovaná z rozpočtu Mesta Detva.

V roku 2007 Mesto Detva prevzalo do prenájmu budovu Polikliniky od jej vtedajšieho vlastníka Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Mesto k tomu prikročilo z dôvodu zachovania zdravotníctva pod jednou strechou. V tom čase bol totiž záujem obchodníkov odkúpiť budovu od jej vlastníka BBSK. Primátor Ján Šufliarský a vedenie mesta boli a stále sú proti privatizácii zdravotníckych zariadení v Detve. Takýmto spôsobom Mesto garantuje prijateľné nájomné pre všetkých lekárov, zachovanie kvality a odborných ambulancií. Odchod niektorých lekárov z Polikliniky spôsobil Poliklinike straty na nájmoch i energiách, preto Mesto muselo pristúpiť k prenájmu niektorých voľných priestorov v poliklinike aj pre subjekty, ktoré neposkytujú zdravotnícke služby obyvateľom.

Mesto intenzívne hľadá lekárov do prázdnych ambulancií v budove Polikliniky a chce, aby celá budova slúžila zdravotníctvu.

 

Oddelenie správy majetku MsÚ v Detve

spracovala: CSILic. Zuzana Juhaniaková, referent pre styk s verejnosťou


 

Amfiteáter pod Poľanou stíchol, Detva hodnotí folklórne slávnosti

Po tom, ako doznel potlesk v zaplnenom prírodnom amfiteátri po záverečnom programe 49. ročníka Folklórnych slávností pod Poľanou, v slnečnú nedeľu 13. mája 2014, hlavnému organizátorovi Mestu Detva nastáva hodnotiaca a plánovacia práca.

Nepotrvá dlho, a Detvu opäť čaká niekoľkomesačná príprava už veľkého, jubilejného 50. ročníka tohto medzinárodného festivalu tradičnej ľudovej kultúry. 

Slnečné počasie celým folklórnym slávnostiam v Detve prialo, čo prispelo i k početnej účasti. Od piatku do nedele podľa odhadov organizačných sekcií festival navštívilo do 50 tisíc ľudí. Bol by jedným z najúspešnejších ročníkov, nebyť technických výpadkov ozvučenia scénických programov. „Snažíme sa vychytať chyby v 49. ročníku, aby sme čo najkvalitnejšie zabezpečili budúcoročný 50. ročník,“ uviedla predsedníčka organizačného výboru FSP Margita Gajdošová.

Z pohľadu bezpečnosti boli tohtoročné folklórne slávnosti ušetrené od vážnejších nehôd. Zdravotná služba ani polícia nemali vážnejšie zásahy. Ošetrených bolo niekoľko osôb s menšími zraneniami či nevoľnosťami. V predajnom, propagačnom a stravovacom areáli bolo vyše 280 stánkarov. Jana Pálková za túto časť organizácie hodnotí spoluprácu so súkromnými predajcami ako dobrú, dodržiavanie predajných podmienok bolo disciplinovanejšie v porovnaní s predošlými ročníkmi.

Jeden z divácky najúspešnejších v 49. ročníku bol nedeľný galaprogram Ešte jednu, na rozchodnú, v podaní takmer 500 účinkujúcich. Celkovo na desiatich scénických a 32 sprievodných podujatiach vystúpilo do 1700 účinkujúcich. Divácky úspešné boli programy v podaní súborov, skupín a hudobníkov z domáceho regiónu. Tieto sú podľa predsedníčky programovej rady FSP Anny Ostrihoňovej akousi „výkladnou skriňou Podpoľania, jeho tradícií a zároveň snáh Detvy v oblasti uchovávania kultúrneho dedičstva.“ Na tomto ročníku boli uvedené aj scénicky náročnejšie kompozície, v ktorých slávnosti ukázali folklórne a zvykoslovné prejavy z rôznych regiónov stredného Slovenska, ako napríklad Horehronia, Liptova, Oravy, Kysúc, Gemera a Hontu. V dramaturgii festivalu čoraz viac plnia svoje špecifické poslanie aj sprievodné podujatia, dodáva Ostrihoňová. Viaceré z nich boli aj tento rok určené pre návštevníkov, ktorí sa chceli učiť tancovať, hrať, zaspievať si s muzikou. Jubilejný 50. ročník FSP bude podľa Ostrihoňovej zúročením toho najvýznamnejšieho, čo z umeleckého pohľadu za 50 rokov odznelo nielen na doskách prírodného amfiteátra ale i ďalších počinov Folklórnych slávností pod Poľanou.

V tomto 49. ročníku prvýkrát otvoril svoju bránu Dolnozemský dvor, ako priestor Slovákov žijúcich v zahraničí. Návštevníci ho našli neďaleko hlavnej scény amfiteátra, dvor tvorí  humno a päť replík ľudových domčekov. Myšlienka Dolnozemského dvora vznikla z rozhovorov zástupcov dvoch hlavných spoluorganizátorov, teda primátora mesta Detva Jána Šufliarského a predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igora Furdíka. V Dolnozemskom dvore sa mimoscénicky prezentovali krajania z Chorvátska, Rumunska, Srbska, Maďarska. Počas jeho slávnostného otvorenia boli prítomní obaja zástupcovia. Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igor Furdík uviedol tento prvý ročník predajnej prezentácie a ochutnávky gurmánskych špecialít dolnozemskej kuchyne. Návštevníkov pochúťkami ponúkali ženy a dievčatá oblečené v ich tradičných krojoch.

„Stretnutia vás, Slovákov žijúcich v zahraničí, na festivale v Detve sú každoročne symbolom stretnutí doma,“ pozdravil primátor Šufliarský zástupcov krajanských súborov počas sobotňajšieho prijatia v obradnej sieni Mestského úradu. Primátor poďakoval Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a ocenil dlhoročnú spoluprácu na jedinečnej tradícii stretnutí krajanov v Detve. Prijatie v obradnej sieni mesta sa nieslo v srdečnej atmosfére hudobných pozdravov od domácich, poetického i ďakovného slova. Na 49. ročník podpolianskych slávností do Detvy pricestovali krajania z Prahy a Brna, z Josipovca v Chorvátsku, z Paríža, z maďarského Ečeru a Veňarcu, z Novej Belej v Poľsku, z Aradáča a Pivnice v Srbsku, a z rumunského Nadlaku.

 

Zuzana Juhaniaková, tlačová tajomníčka FSP 49


 

Folklórnym slávnostiam pod Poľanou priaznivé počasie prialo

V piatkový letný podvečer 11. júla 2014 sa začal už 49. ročník navštevovaného folklórneho festivalu v Detve. Ešte predtým, ako sa nad prírodným amfiteátrom pod siluetou Poľany rozozvučala zvučka podpolianskych slávností Svetozára Stračinu, predchádzalo slávnostné otvorenie novinky tohto ročníka, Dolnozemského dvora.

Dolnozemský dvor, ako priestor Slovákov žijúcich v zahraničí, prvýkrát otvoril svoju bránu návštevníkom folklórneho areálu neďaleko hlavnej scény amfiteátra. Návštevníci v ňom okrem iného nájdu humno a päť replík ľudových domčekov. Myšlienka Dolnozemského dvora vznikla z rozhovorov zástupcov dvoch hlavných spoluorganizátorov, teda primátora mesta Detva Jána Šufliarskeho a predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igora Furdíka. Vytvorený areál slúži pre potreby mimoscénickej prezentácie krajanov z Chorvátska, Rumunska, Srbska, Maďarska. Počas slávnostného otvorenia v Dolnozemskom dvore primátor Šufliarský privítal krajanov i domácich v Detve a poďakoval im za ich významný a už viacročný prínos k programu a kvalite Folklórnych slávností pod Poľanou. Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igor Furdík uviedol tento prvý ročník predajnej prezentácie a ochutnávky gurmánskych špecialít dolnozemskej kuchyne. V programe otvorenia Dolnozemského dvora nechýbali hudobné a spevácke pozdravy v podaní krajanov. Ženy a dievčatá oblečené v ich tradičných krojoch ponúkli návštevníkov pochúťkami z ich tradičných jedál a ich ľudovoumeleckými výrobkami.

O otvorenie a uvítanie návštevníkov 49. ročníka Folklórnych slávností pod Poľanou sa v prvom scénickom programe na prírodnom amfiteátri postarali súbory a folklórne skupiny z domáceho regiónu, z miest a obcí okolo Poľany, v programe Zahrajte mi túto. Prvý večer slávností zavŕšil aj vizuálne sugestívny program Živý oheň, kde popri tanečných a hudobných vystúpeniach pod hviezdnatou klenbou zažiarili i sviece v rukách spievajúcich dievčat a fakle v rukách mládencov tanečníkov.

Otvorenie tohtoročných Folklórnych slávností svojou účasťou podporili i viacerí významní hostia, zástupcovia verejného i kultúrneho života, medzi nimi Jana Laššáková, podpredsedníčka Národnej rady SR, poslanci Národnej rady a ďalší.

 

Zuzana Juhaniaková, tlačová tajomníčka FSP 49


 

Programový prierez a novinky 49. Folklórnych slávností pod Poľanou

Festival tradičnej ľudovej kultúry v Detve patrí medzi najvýznamnejšie kultúrne podujatia svojho druhu na Slovensku. Medzi novinky 49. ročníka Folklórnych slávností pod Poľanou 11. – 13. júla 2014 patrí sprievodné podujatie Dolnozemský dvor, v ktorom sa predstavia ľudovoumeleckou výrobou a ponukou tradičných jedál krajania z Chorvátska, Rumunska, Srbska, Maďarska. Trojdňový festival tradične navštívi do 50 tisíc ľudí. Na drevených doskách prírodného amfiteátra počas scénických programov zatancuje a zaspieva do 1500 účinkujúcich. Počas nedeľného galaprogramu medzi účinkujúcimi vystúpi aj Laura Longauerová z Detvy – Miss Slovensko 2014. Folklórne slávnosti pod Poľanou organizuje Mesto Detva s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí ako spoluorganizátorom.

Hore Detvou sa v piatok o 15.30 hod. vyberú heligónkari. Táto živá hudobná pozvánka s rovnomenným názvom je nielen pozvaním ale i začiatkom celého trojdňového folklórneho programu. Heligonkári začnú hrať pri fontáne pred Domom Kultúry A. Sládkoviča a celou Detvou prejdú až na jej horný koniec, k prírodnému amfiteátru.

Tam sa o 20.00 hod. o uvítací program postarajú folklórne súbory, skupiny a speváci z domáceho podpolianskeho regiónu, Zahrajte mi túto sa nazýva uvítacia časť.

49. ročník Folklórnych slávností pod Poľanou (FSP 49) programovo možno rozčleniť na desať scénických programov na prírodnom amfiteátri, 25 sprievodných podujatí a výstavy v Detve. Ako uviedla Margita Gajdošová, predsedníčka organizačného výboru, usporiadať kultúrne podujatie takýchto rozmerov si pre tento 49. ročník vyžiadalo spoluprácu približne 120 osôb na rôznych organizačných úsekoch. Pričom na tvorbe programov a sprievodných podujatí spolupracuje ďalších 80 autorov a asistentov programu. V ponuke sprievodných programov je v sobotu o 13.30 hod. film Karola Plicku uvedený pri príležitosti 120. výročia umelcovho narodenia, pripravil ho Ivan Ivan a návštevníci si ho môžu pozrieť v nedávno renovovanom Dome Kultúry A. Sládkoviča.

Medzi témy FSP 49 patria aj Oheň ako symbol čistoty, ničenia i obnovy života v rodinných i výročných obradoch, od autorky Andrey Jágerovej. Program detských folklórnych súborov v réžii Eriky Ivanovej, Program jubilujúceho folklórneho súboru Váh z Liptovského Mikuláša pripravený Miroslavou Palanovou. Vystúpenie ruského súboru národného tanca z Moskvy od autora Nikolaja Kurbatova. Známa autorská dvojica Igora Kovačoviča a Anny Ostrihoňovej prináša Program z tvorby folklórnych súborov a Súťaže o cenu Rinalda Oláha. Nasleduje Program o hore a vzťahu človeka k nej, čo je téma blízka nielen domácemu divákovi z Podpoľania, z rôznych miest Slovenska zúčastnené folklórne súbory, skupiny s účasťou herca Mareka Ťapáka režíruje Martin Urban.

Obľúbená Krajanská nedeľa vovedie publikum do radostného i ľúbostného motívu svadby. Scénický popoludňajší program na prírodnom amfiteátri začne o 13.30 hod. a má názov Daj nám, ženích, daj nám vína ... podieľať sa na ňom bude desať folklórnych súborov z Českej republiky, Francúzska, Chorvátska, Maďarska, Poľska, Rumunska a Srbska. Ako uvádza jej autor Vlastimil Fabišik,  „tvorcovia tohto programu by vám, návštevníkom, chceli priblížiť svadobné zvyky, piesne, tance i muziku, tak ako si ich do dnešných dní zachovali Slováci žijúci vo svete, pretože aj dnes sú súčasťou ich života, ich duchovného bohatstva.“ Veď, ako pokračuje, krajanská nedeľa je vždy sviatkom stretnutia Slovákov zo sveta.

Ešte jednu na rozchodnú, to bude tohtoročný záverečný galaprogram 49. ročníka folklórnych slávností v Detve. Prípravu, scenár a réžiu tohto prierezu celého trojdňového programu pripravila Anna Šatanová.

Zuzana Juhaniaková, tlačová tajomníčka FSP 49


 

Deň na dedine 2014 v Detve oslávili ako jubilejný

Dňa 6. júna 2014 sa v areáli Základnej školy na Kukučínovej ulici v Detve konal 10. jubilejný ročník podujatia Deň na dedine. Počasie sa po predchádzajúcich daždivých dňoch umúdrilo a  prítomní si vychutnávali teplé slnečné lúče v príjemnej atmosfére.

Podujatie Deň na dedine sa tradične začalo kultúrnym programom, ktorý moderovali majstri slova a umeleckého kumštu pán Jozef Černecký a pán Jozef Uhrín. V úvodnej časti programu do clivých tónov fujary zazneli slová básne Detvan od Andreja Sládkoviča, ktorý v uvedenej básnickej skladbe ospieval ľud žijúci pod Poľanou. V nasledujúcej časti kultúrneho programu vo svojom príhovore  privítala hostí a všetkých prítomných riaditeľka základnej školy Klára Micháliková. Podujatie Deň na dedine poctili svojou návštevou hostia: zástupca primátora Ján Šiandor, vedúci Ekonomického oddelenia Mojmír Chalupský, vedúca Oddelenia školstva, kultúry a sociálnych vecí Margita Gajdošová, predsedníčka Komisie kultúry a ZPOZ-u Darina Labáková, Vladimír Hudec, školský inšpektor, predsedníčka Rady školy a Rodičovskej rady pri I. ZŠ pani Jana Boráková, riaditelia základných škôl.

Prítomných svojím roztomilým detským vystúpením potešili členovia Detského folklórneho súboru Vrtielko, ktorý pracuje pri IV. MŠ v Detve. Tradičným jarným chorovodom Chodenie s Marmurienou a speváckym vstupom sa prezentoval Detský folklórny súbor Rozmarínček zo Základnej školy na Kukučínovej ulici v Detve.

Pre región Podpoľanie i pre samotnú Detvu je charakteristické, že ľudové tradície sa uchovávajú a tradujú z generácie na generáciu. Príťažlivým vstupom pre divákov bolo vystúpenie mladých nádejných heligonkárov, ktorých skúsenou rukou a sprievodným slovom uviedol majster hry na tomto ľudovom hudobnom nástroji pán Jozef Uhrín. Vystúpenie mladých muzikantov ukončil pán Uhrín vtipnou ukážkou hry na heligónku netradičným spôsobom.

Hlavná časť programu a pozornosť divákov bola venovaná hosťujúcemu súboru podujatia OZ Ratolesť. Členovia súboru sa predstavili chorovodom Víta jar, Dobronivskými piesňami, Išlo dievča a tancom Nevedela som si. V závere svojho vystúpenia zvalili máj a májovou veseličkou ukončili vystúpenie a zároveň aj programovú časť podujatia Deň na dedine.

Ďalšiu časť programu Dňa na dedine tvorili zábavné súťaže, a to Halušky – súťaž v bielení, rajbaní zemiakov a v jedení halušiek. V areáli školy prebiehali súťaže: Stavanie studne, Navliekanie korálok, Hádanie vône, Skákanie vo vreci, Prenášanie vody lyžičkou, Fúrik, Detvianski alchymisti, Nárečové slová, Babka bylinkárka a súťaž Beh v gumákoch. Žiaci a všetci prítomní mali možnosť sa pri jednotlivých súťažiach zabaviť a vyskúšať si svoje zručnosti.

Neodmysliteľnou súčasťou Dňa na dedine je aj jarmok tradičných remesiel. V stánkoch svoju šikovnosť a zručnosť prezentovali: pani Hojčová, pán Krnáč, pán Fekiač, pán Holík, pani Longauerová so žiakmi, žiaci IV. ZŠ, II. ZŠ, OZ Tulipán, Zväz včelárov, ÚĽUV, ZUŠ Svetozára Stračinu a Klub dôchodcov č. 4 v Detve.

Klára Micháliková, riaditeľka školy, poďakovala a symbolickým darčekom potešila ľudových umelcov pani Vilmu Hojčovú a pána Jána Fekiača, ktorí svojou pravidelnou účasťou a prezentáciou svojich umeleckých zručností obohacujú Deň na dedine pravidelne už 10 rokov. Sprievodným podujatím Dňa na dedine bola výstava Spomienky na domov, ktorú pripravili žiaci navštevujúci záujmový útvar Historické poznávanie regiónu.

Organizátor podujatia Základná škola na Kukučínovej ulici v Detve aj touto formou ďakuje sponzorom, ktorí prispeli  k úspešnému priebehu podujatia.

 

Text: Nora Jombíková

Foto: archív ZŠ na Kukučínovej ulici

 

 

Projekt je spolufinancovaný z rozpočtu Mesta Detva

 


 

Otváracie hodiny letného kúpaliska v Detve

Letné kúpalisko v Detve otvorilo tohtoročnú letnú sezónu s vynoveným okolím bazénov od 13. júna 2014. Návštevníkov pozýva počas otváracích hodín nasledovne:

celodenné kúpanie

pondelok – nedeľa: od 9.00 – 18.00 hod.

večerné kúpanie

piatok – sobota: 19.00 – 21.00 hod.

Teplota vody sa pohybuje v závislosti od počasia od 22 °C – 26 °C. Návštevníci majú v areáli k dispozícii stánok s občerstvením.

Zdroj: CSILic. Zuzana Juhaniaková, referent pre styk s verejnosťou


 

Hrajte nám husličky... prilákalo divákov na prírodný amfiteáter

V sobotu 7. júna 2014 sa konalo podujatie s názvom "Hrajte nám husličky" na prírodnom amfiteátri v Detve, organizovalo ho OZ DFS Ratolesť. Celá udalosť bola venovaná mestu, ľuďom, ktorí v meste žili i žijú dodnes....choreografia, bola postavená na výnimočnej mlynárskej rodine, ktorá pre Detvu ako aj široké okolie mala veľký význam.

Túto krásnu myšlienku, načretia do detvianskej histórie a oživenie niečoho, čo Detva skutočne zažívala, či sa pásli husi, či sa chodilo do mlyna, či potajme poza mlyn, oživili vedúci detského súboru Ratolesť, manželia Balážovci. Tancom, spevom ale i odevom sa dotkli života na Detve v časoch dávnych minulých.

Atmosféru popoludnia umocňovalo krásne počasie a množstvo ľudí, ktorí sa na program prišli pozrieť.

Samotné občianske združenie Ratolesť hodnotí podujatie ako úspešné, preto sa rozhodli uchovať tradíciu a v ďalšom roku pokračovať s väčším kolektívom účinkujúcich.

 

Zdroj: Anna Vreštiaková

Text bol upravený redakciou

 


 

Hod valaškou opäť najpopulárnejšou kategóriou na okresných hrách seniorov

Na okresných športových hrách seniorov 23. mája 2014 v Detve najviac bodovali domáci účastníci, v rôznych kategóriách na futbalovom štadióne sa ale presadili aj súťažiaci z Hriňovej a Korytárok.

Na krajské športové hry, ktoré budú 17. júna vo Zvolene, tak postúpia ôsmi súťažiaci z okresného kola. Všetkých účastníkov privítala Alžbeta Vajajiová ako predsedkyňa okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS), ktorá spolu so Základnou organizáciou JDS Detva organizovala športový deň dôchodcov v Detve.

Približne šesťdesiati seniori súťažili v disciplínach pre mužov a pre ženy ako beh, hod granátom, vrh guľou, hod váľkom a kop do minibránky. Najpopulárnejšou mužskou súťažnou disciplínou však bol hod valaškou, v ktorom muži súťažili o cenu primátora Mesta Detva. Víťazné prvé miesto a prvú cenu si z rúk primátora Jána Šufliarského prevzal Pavel Golian. Druhé miesto v hode valaškou získal Ladislav Golian a ako tretiemu primátor potriasol pravicou Ľudovítovi Ľalíkovi.

Na okresných športových hrách seniorov si úspešní hostitelia vybojovali celkovo 23 prvých miest, 18 druhých a 11 tretích miest bolo tiež pre Detvu. Seniori z Hriňovej získali jedno prvé miesto a sedem tretích miest, súťažiaci od susedov si do Korytárok odniesli tri druhé a dve tretie miesta. Program zakončili spoločným gulášom.

Zdroj: CSILic. Zuzana Juhaniaková, referent pre styk s verejnosťou

Foto: Eva Huboňová, Mestský úrad  Detva


 

Športový klub Crazy Rock Detva znovu zabodoval

Dňa 24. mája 2014 sa v nemeckom Flensburgu pri hraniciach s Dánskom konali Majstrovstvá sveta v rock and rollových formáciách, o tretie miesto pre Slovenskú republiku sa zaslúžili aj Detvanci.

Slovenskú republiku zastupovala jediná juniorská formácia v zložení súťažiacich z Detvy
a z Bratislavy: Miroslav Lalík, Jakub Kukliš, Karolinka Klimková, Sebastián Bršel, Nicolette Fabová, Tomáš Hruška zo Športového klubu akrobatického rock and rollu Crazy Rock Detva, a Patrícia Vizinová, Rea Frlajsová, Michaela Hrončeková, Samuel Luščan, Kristián Vizina, Tánička Mestická, Lena Nowak, Pavol Polakovič z klubu  Hydrorock Bratislava.

Vo kategórii juniorov súťažilo 9 klubov z piatich krajín, slovenskí juniori si vytancovali krásne bronzové medaily. Zásluhu na tom majú aj tréneri Mgr. Gabriela Kuklišová z Detvy a reprezentačný tréner Stanislav Kočiš z Bratislavy.

Majstrovstvá Slovenska v akrobatickom rock and rolle s medzinárodnou účasťou sa budú konať v sobotu 7. júna 2014 v Športovej hale v Detve, kde sa vo večernom programe predstaví aj bronzová juniorská formácia z majstrovstiev sveta.

Zdroj: Archív Crazy Rock Detva

Autor: Mgr. A.Budáčová, Mestský úrad Detva


 

Absolventi Obchodnej akadémie v obradnej sieni oficiálne zakončili štúdium

Noví absolventi Obchodnej akadémie v Detve si počas slávnosti v obradnej sieni Mestského úradu v piatok 23. mája 2014 prevzali maturitné vysvedčenia a certifikáty, čím zavŕšili svoju stredoškolskú prípravu na výkon budúceho povolania. Primátor Mesta Detva Ján Šufliarský predsedal oficiálnemu slávnostnému aktu. Primátor pozdravil pedagogický zbor Spojenej školy – Obchodnej akadémie i študentov a poďakoval im za spoločne dosiahnuté výsledky. Novým maturantom poprial dobré zvládnutie dôležitých životných skúšok, ktoré budú nasledovať po tej maturitnej. Význam slova „maturitas,“ teda zrelosť, od ktorého sa odvíja meno stredoškolskej záverečnej skúšky, objasnil riaditeľ Ján Melich. Ako povedal, novým absolventom nechýba potrebná šikovnosť a schopnosť plniť svoje ciele.

Počas slávnostného obradu riaditeľ Spojenej školy Ján Melich odovzdal vysvedčenia 36 študentom dvoch štvrtých ročníkov. Prítomný bol zástupca riaditeľa Alojz Henček a príbuzní maturantov. Po boku riaditeľa pri odovzdávaní stáli obe triedne učiteľky, Katarína Žilíková pre 4.OA a Jana Hanesová pre 4.OB. Absolventi detvianskej Obchodnej akadémie si podľa ich študijného angažovania prevzali certifikáty z účtovníctva a vecnú odmenu za aktivity realizované v škole. Viacerí z nich sa počas štúdia zúčastnili na celoslovenských súťažiach a charitatívnych podujatiach, tiež reprezentovali školu účasťou v študentských projektoch na úrovni inštitúcií Európskej únie.

Noví absolventi opúšťajú Obchodnú akadémiu v Detve ako stredoškolsky vzdelaní pracovníci so všeobecným a odborným vzdelaním potrebným na vykonávanie ekonomických činností spojených so získavaním a spracúvaním informácií pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií.

Zdroj: CSILic. Zuzana Juhaniaková, referent pre styk s verejnosťou


 

Zlatý kľúčik na amfiteátri deti otvoria spolu s Miss Slovensko

Účastníkov 43. ročníka festivalu detí v speve detskej a populárnej piesne 30. mája 2014 na prírodnom amfiteátri v Detve účasťou podporí Miss Slovensko Laura Longauerová. Festival sa začne v piatkové dopoludnie o 10.00 hod. Po jeho skončení bude autogramiáda s hosťami festivalu. Druhým čestným hosťom bude Jakub Petraník, finalista druhej série SuperStar.

Festival v speve detskej a populárnej piesne organizuje Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča v Detve pre účastníkov z regiónu Podpoľania, vo veku prvého a druhého stupňa základnej školy. Interpretov bude sprevádzať orchester pod vedením Vladimíra Dianišku, hudobné podklady Stanislav Hupian ml. a Igor Krajči.

Zdroj: CSILic. Zuzana Juhaniaková, referent pre styk s verejnosťou


 

V Mestskom úrade sa zišli predsedovia dôchodcov v Detve

V úvodnom príhovore na pracovnej porade predsedov klubov dôchodcov 15. mája 2014 primátor Mesta Detva Ján Šufliarský poďakoval a ocenil spoluprácu klubov s mestom.

V Detve pôsobí Klub dôchodcov Detva I., Klub dôchodcov Detva II., Klub dôchodcov Detva III., Klub dôchodcov IV. a Jednota dôchodcov na Slovensku – Základná organizácia Detva sídlisko. V zasadačke Mestského úradu sa tak za spoločným stolom stretli zástupcovia všetkých organizovaných dôchodcov v meste.

Stretnutie so zástupcami primátor zvolal, aby spolu hovorili o financovaní a činnosti klubov,

o aktivitách jednotlivých klubov a podpore tejto činnosti zo strany mesta. V ich plánoch činnosti na rok 2014 sú okrem pravidelných stretnutí členov záujmové krúžky, besedy, zájazdy a výlety, spoločenské akcie podľa výročí či tradičných ľudových zvykov v jednotlivých mesiacoch roka, ktoré organizujú aj pre širokú verejnosť.

Na pracovnej porade boli prítomné zástupkyne Oddelenia školstva, kultúry a sociálnych vecí Mestského úradu v Detve, oddelenia ktoré zabezpečuje agendu služieb klubom dôchodcov zo strany mestskej samosprávy. Mesto pridelilo klubom dôchodcov a Jednote dôchodcov na Slovensku finančné prostriedky na ich činnosť podľa počtu ich členov, taktiež vyčlenilo finančné prostriedky na prevádzku, údržbu a opravy dvoch zariadení, v ktorých detvianski dôchodcovia vykonávajú svoju činnosť.

Predsedovia klubov dôchodcov počas pracovnej porady predložili požiadavky na dovybavenie týchto zariadení, dobudovanie priestorov a vytvorenie podmienok pre ich rozvíjajúcu sa činnosť. Predsedovia ocenili doterajšiu i naďalej potvrdenú spoluprácu s Oddelením školstva, kultúry a sociálnych vecí a podporu aktivít detvianskych dôchodcov zo strany mesta.

Zdroj: CSILic. Zuzana Juhaniaková, referent pre styk s verejnosťou


 

Športové kluby diskutovali o efektívnom využívaní zdrojov a spolupráci

Predstavitelia športových klubov v Detve, primátor mesta, vedúca Oddelenia školstva, kultúry a sociálnych vecí a členovia Komisie mládeže, vzdelávania a športu pri Mestskom zastupiteľstve sa 14. mája 2014 zišli v zasadačke Mestského úradu. Hovorili o spolupráci mesta so športovými klubmi, o finančnej podpore športových klubov zo strany mesta a  celkovom rozvoji športu v Detve.

Primátor športové kluby povzbudil k stále efektívnejšiemu využívaniu finančných prostriedkov. Zástupcovia športových organizácií si vypočuli informácie potrebné k vyúčtovaniu dotácií ale i propagácii svojej činnosti v médiách, ktoré im sprostredkovali pracovníci Mestského úradu. Na rok 2014 Mesto Detva zo svojho rozpočtu vyčlenilo na podporu činnosti športových klubov 52.661 Eur. Na prevádzku športových objektov mesto vyčlenilo sumu 96.000 Eur. Na opravy a rekonštrukcie športových areálov a zariadení sumu 59.000 Eur, do tejto sumy nie je započítaná prebiehajúca rekonštrukcia letného kúpaliska v Detve, ktorá bude stáť približne 12.000 Eur.

Finančné prostriedky vyčlenené na rekonštrukciu a údržbu boli zamerané na hospodárenie

s teplom, výmenu okien, zateplenie budov, rekonštrukciu kúrenia. Vyčlenené finančné prostriedky sa prerozdeľujú s prihliadnutím na udržiavanie dobrého stavu a zároveň striedavo pre všetky športové subjekty. Pretože, ako zdôraznil primátor Šufliarský, mesto má záujem, aby čo najviac detí, mládeže i dospelých mohlo byť zapojených do športových aktivít a využívali čo najviac všetky športové areály, telocvične a športoviská v meste. Mesto tiež ponúklo klubom športoviská školských zariadení s cieľom, aby sa tieto čím viac a efektívne využívali.

Zástupcovia športových klubov prerokovali spoluprácu s mestom a prideľovanie finančných príspevkov podľa stanovených kritérií. Niektoré športové kluby navrhli prehodnotenie a dopracovanie kritérií na prideľovanie finančných prostriedkov.

Komisia mládeže, vzdelávania a športu pri Mestskom zastupiteľstve v Detve v blízkom období zváži všetky pripomienky, ktoré na stretnutí predniesli zástupcovia športových klubov. Komisia zváži taktiež prideľovanie finančných prostriedkov na podujatia a akcie v zmysle všeobecne záväzného nariadenia.

Zdroj: CSILic. Zuzana Juhaniaková, referent pre styk s verejnosťou

Foto: Eva Huboňová


 

V Detve si uctili Deň víťazstva nad fašizmom

Mesto Detva v spolupráci so Základnou organizáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a politickými stranami a hnutiami v Detve si pietnou spomienkou v stredu 7. mája 2014 pripomenuli 69. výročie Dňa víťazstva nad fašizmom. Vence k Pomníku padlých v Druhej svetovej vojne položila aj  podpredsedníčka NR SR Jana Laššáková a poslanec Európskeho parlamentu Boris Zala.

Primátor Ján Šufliarský v príhovore vyjadril vďaku prítomným za to, že prišli k Pomníku padlých hrdinov vzdať úctu mužom, ktorí bojovali v cudzej krajine, ďaleko od svojich domovov. Ako uviedol, svojou hrdinskou smrťou dali najvzácnejší zo všetkých darov, slobodu. Šufliarský poukázal na skutočnosť, že je čoraz menej tých, ktorí zažili útrapy Druhej svetovej vojny na vlastnej koži a tých, ktorí bojovali v tejto vojne. Mladšia generácia sa o tom dozvedá z dobových dokumentov, kníh a filmov. Aj napriek priepasti času, ako pokračoval primátor, „uvedomujeme si, že to bola doba plná hrôz, ktorá sa nesmie nikdy viac opakovať. Národ má mať svoju pamäť, má poznať vlastné dejiny, ctiť si tých, čo priniesli dobro, ktoré bolo osožné všetkým a súčasne vyvodiť si z tohto poznania ponaučenie.“

Poslankyňa Jana Laššáková v príhovore okrem iného podotkla, že šesť rokov trvajúce boje, zničené mestá a dediny, milióny vyhasnutých životov sú výsledok chorobnej túžby po moci, snahy o podmanenie si druhých národov, neúcty k ľudskému životu. V ľuďoch avšak ostali živé hodnoty ako mier, sloboda, úcta k človeku a láska k blížnemu, tie viedli účastníkov Slovenského národného povstania do boja za oslobodenie spod útlaku nacistov. Laššáková pripomenula, že bez pomoci spojeneckých vojsk by túžba po živote v mieri ostala nenaplnená. „Udalosti posledných mesiacov nám však dokazujú, akoby naša pamäť bola krátka,“ pokračovala Jana Laššáková. „Kríza dnešnej spoločnosti nás musí vystríhať pred hľadaním jednoduchých riešení zložitých problémov a vkladanie dôvery a zodpovednosti do rúk radikálnych síl,“ dodala.

Program spomienkovej slávnosti spojenej s položením vencov obohatilo hudobno slovné pásmo na ktorom spolupracovali pracovníčky Oddelenia školstva, kultúry a sociálnych vecí Mestského úradu a Spevokol Senior pri Klube dôchodcov č. 3 v Detve.

Zdroj: CSILic. Zuzana Juhaniaková, referent pre styk s verejnosťou


 

MHK Blesky zviditeľnili Detvu vo Francúzsku

V stredu 7. mája 2014 prijal primátor Mesta Detva Ján Šufliarský Mládežnícky hokejový klub Blesky, ktorého členovia sa s ním prišli podeliť o radosť zo získaného pohára víťazov vo Francúzsku. Víťazný turnaj pre slovenský MHK Blesky sa odohral vo Wasquehal, v severofrancúzskom regióne Nord-Pas-de-Calais.

Primátor Ján Šufliarský s radosťou poťažkal víťazný pohár a poďakoval chlapcom i dievčatám za reprezentáciu mesta a dobré meno, ktoré týmto ich víťazstvom urobili Detve v zahraničí. Detskí hokejoví hráči na aprílovom medzinárodnom turnaji získali putovný pohár Nord Cup U11 - Trophée Michel Breistroff 2014 a priniesli ho domov na dva mesiace.

Primátor vyjadril ocenenie aj prítomným rodičom a trénerom za prácu, ktorú s detskými hráčmi robia. „Budeme mať snahu čo najviac vás podporovať, na rôznych úrovniach, morálne, finančne či priestorovo, a vytvárať vám podmienky, aby z vás vyrástli naši budúci reprezentanti,“ obrátil sa na chlapcov a dievčatá.

Tím malých hokejistov v modro-bielych dresoch tvoria chlapci aj dievčatá z Detvy i blízkeho okolia, od predškolského veku po druhý stupeň základnej školy. Samotný putovný pohár nesie meno Trophée Michel Breistroff, MHK Blesky ho vybojovali počas zahraničného pobytu od 18. do 20. apríla 2014.

Ako uviedol Milan Forgáč, predseda občianskeho združenia MHK Blesky, chlapci a dievčatá v aktuálnom období dosiahli aj iné zaujímavé úspechy na turnajoch vo Viedni a v Čechách.

Zdroj: CSILic. Zuzana Juhaniaková, referent pre styk s verejnosťou


 

Detva sa pripravuje na voľby do Európskeho parlamentu dňa 24. mája

V utorok 29. apríla 2014 zvolal primátor Mesta Detva Ján Šufliarský prvé zasadnutie okrskových volebných komisií. Delegáti pätnástich okrskových komisií na území Mesta Detva zložili čestný sľub pred primátorom mesta v priestoroch obradnej siene.

Mária Jaďuďová, vedúca Organizačného oddelenia Mestského úradu, ktoré koordinuje priebeh volieb pre Detvu, informovala delegátov o povinných náležitostiach a školení pred prípravou a vykonaním volieb. Školenie bude v utorok 13. mája o 9.00 hod. v Kultúrnom dome Andreja Sládkoviča v Detve. Prezentácia účasti na školení sa začína od 8.30 hod., účasť na školení je pre predsedov alebo podpredsedov (len jedného z nich) a zapisovateľov každej okrskovej volebnej komisie.

Pre Slovenskú republiku v poradí tretie voľby do Európskeho parlamentu sa budú konať v sobotu 24. mája 2014.

Zdroj: CSILic. Zuzana Juhaniaková, referent pre styk s verejnosťou


 

Mesto Detva hospodári dobre, majetok nepredávalo

Mesto Detva hospodári s pozitívnym účtovným výsledkom, vyplýva to zo správy o záverečnom účte mesta na mestskom zastupiteľstve 21. apríla 2014. Ako uviedol Mojmír Chalupský, vedúci ekonomického oddelenia Mestského úradu, rozpočtové hospodárenie Mesta Detva v roku 2013 skončilo s prebytkom vo výške 1 261 961 € pričom príjmy dosiahli výšku 11 399 236 € a výdavky 10 137 275 €. Rozbor hospodárenia mesta Detva za rok 2013, záverečný účet mesta a príslušné stanoviská hlavného kontrolóra Rastislava Gondu schválilo mestské zastupiteľstvo.

Chalupský upresňuje, že pôvodný rozpočet na rok 2013 schválený mestským zastupiteľstvom v decembri 2012 s prebytkom vôbec nerátal. Vďaka postupnému zapracovaniu ekonomických opatrení, ktoré viedli k rastu príjmov a konsolidácii výdavkov, sa rozpočet aktualizoval do prebytkového.

Uvedený rekordný prebytok mesto dosiahlo napriek opätovnému výpadku jeho rozhodujúceho príjmu a to výnosu dane z príjmov fyzických osôb. „Zaznamenali sme však nárast bežných príjmov oproti predchádzajúcim rokom čo môžeme pripísať veľmi kvalitnej práci súvisiacej s využívaním vlastného majetku, a nie jeho predajom, ako aj správou miestnych daní,“ pokračuje vedúci ekonomického oddelenia.  Chalupský ďalej uvádza: „Vynikajúce plnenie výberu daní a miestnych poplatkov – u poplatku za komunálne odpady vo výške 97,4 % a dane z nehnuteľnosti dokonca vo výške 102,4 % nám môžu závidieť mestá v rámci celého Slovenska, kde priemer týchto výberov sa pohybuje okolo 90 %.“

Vedúci ekonomického oddelenia zastáva názor, že opäť sa potvrdzuje, že politika mesta v oblasti miestnych poplatkov a daní, ktorá je založená na čo najmenšom zaťažení jeho obyvateľov, je správna. Výška jednotlivých daní a poplatkov ani zďaleka totiž nedosahuje priemer porovnateľných miest. Detva je na Slovensku jedným z miest s najnižšími daňami.

Veľmi dôležitá z pohľadu úspešného hospodárenia v roku 2013 bola práca v oblasti bežných výdavkov, ktorá bola založená na minimalizácii výdavkov pri zachovaní kvality jednotlivých

samosprávnych úloh mesta. Mesto Detva dokázalo výraznou mierou ponížiť bežné výdavky pričom toto sa určite nedotklo kvality života v Detve a mesto dokázalo zabezpečiť jednotlivé úlohy či už v oblasti školstva, bezpečnosti obyvateľstva, verejného osvetlenia, komunálneho odpadu, údržby ciest a chodníkov, cestovného ruchu a v mnohých ďalších oblastiach.

Ďalej Chalupský uvádza: „O veľmi dobrej finančnej kondícii mesta svedčia ja ostatné ekonomické ukazovatele ako napríklad pokles záväzkov oproti roku 2012 na 19 % či pokles pohľadávok oproti roku 2012 na úroveň 73%. Nezávislá organizácia INEKO hodnotiaca hospodárenie miest ohodnotila ekonomiku Mesta Detva v roku 2012 známkou 4,5 /6 je max./ čo znamená dobré finančné zdravie. Sme veľmi spokojní, že tieto parametre sa podarilo v roku 2013 ešte vylepšiť a to výrazným spôsobom.“

Prebytok hospodárenia dosiahnutý v roku 2013 však nezostane nevyužitý. Ako uvádza vedúci ekonomického oddelenia, „už v roku 2014 nám umožní napríklad všetkým školským a predškolským zariadeniam v meste prefinancovať zvýšené, ale štátom nekryté zvýšenie miezd. A zaradiť do plánu nové investície.“ Podstatná časť dosiahnutého prebytku bude využitá na financovanie rozvojových zámerov mesta.

Mestské zastupiteľstvo sa venovalo početným bodom. Patrí sem aj téma Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Detva na roky 2014-2020. Jeho časový harmonogram, ale i štatistiku plnenia úloh z uplynulého obdobia 2008 – 2013 predniesla Anna Golianová, vedúca oddelenia rozvoja na mestskom úrade.

Medzi schválené body z aprílového Mestského zastupiteľstva patrí aj prenájom prvého poschodia budovy bývalého mestského úradu na Nám. SNP v Detve pre Podpolianske múzeum. V dohľadnej dobe by malo Podpolianske múzeum do novozískaných priestorov presťahovať najskôr jednu stálu expozíciu s názvom Ovce moje, ovce... Valaská kultúra na Podpoľaní. Potom dve stále výstavy, jednu historickú s názvom Detva v kontexte Vígľašského panstva a druhú s názvom Fotoaparátom Jána Lassovszkého. Neskôr by mali presťahovať aj časť depozitára a kancelárie.

Ing. Mojmír Chalupský, Ekonomické oddelenie MsÚ v Detve

Spracovala: CSILic. Zuzana Juhaniaková


 

Mesto Detva ďakovalo Miss Slovenska 2014 za reprezentáciu

„Máme tú česť privítať Miss Slovensko 2014,“ uviedol oficiálne prijatie Laury Longauerovej primátorom Mesta Detva Ján Šufliarský v utorok 29. apríla 2014 v Detve. 

Ako primátor pokračoval, na potešenie nielen Detvancov, ale i celého regiónu Podpoľanie, korunku najkrajšej Slovenky získala prvýkrát Detvianka. V októbri tohto roku bude reprezentovať rodisko a celé Slovensko na svetovej súťaži Miss World v Londýne.

Na slávnostnom prijatí sa zúčastnili jej príbuzní a zástupcovia Mestského úradu, riaditeľ Kultúrneho centra A. Sládkoviča. Miss Slovenska zavítala na mestský úrad s putovnou korunkou a šerpou kráľovnej krásy. Primátor Ján Šufliarský odovzdal Laure Longauerovej ďakovný list mesta za zviditeľnenie a reprezentovanie Detvy. „Viem, že ste na Detvu hrdá, verím, že nášmu mestu urobíte dobré meno i v zahraničí a na mnohých podujatiach, ktoré vás tento rok čakajú,“ dodal Šufliarský. Uistil ju o morálnej podpore počas pripravovanej októbrovej medzinárodnej súťaži, kde by Laura chcela prezentovať i podpoliansky folklór a detviansky kroj.

Kvety s poďakovaním odovzdal primátor i jej matke pani Márii. Mesto a kultúrne inštitúcie mesta jej venovali poukaz na celoročný vstup pre dve osoby na všetky nimi organizované kultúrne podujatia.

Slečna Longauerová sa podpísala do pamätnej knihy a v príhovore uviedla, že je na rodnú Detvu hrdá. Potom zaspomínala na naplnenú túžbu z detstva, a prísľub vždy sa rada vracať domov aj keď ju cesty povedú do zahraničia.

Tanečné vystúpenie Laury Longauerovej návštevníci 49. ročníka Folklórnych slávností pod Poľanou budú môcť vidieť aj počas galaprogramu v nedeľu 13. júla.

 

Zdroj: CSILic. Zuzana Juhaniaková, referent pre styk s verejnosťou


 

Verejnosť od 2. mája môže využiť nové verejné toalety v meste

Dňa 2. mája 2014 Mesto Detva otvára nové verejné toalety v budove malého amfiteátra na ul. Obrancov mieru 3140, oproti Kultúrnemu centru A. Sládkoviča v Detve. Mesto chce vyjsť v ústrety požiadavke obyvateľov mesta a obyvateľov z okolitých osád, ktorí do centra mesta cestujú.

Toalety budú otvorené pre verejnosť v pracovné dni od 08:00 do 16:00 hod. V tomto čase je totiž v meste najväčší pohyb ľudí, ktorí idú navštíviť lekára, úrady či urobiť si nákup.

Nové sociálne zariadenia sú súčasťou rekonštrukcie malého amfiteátra a priestranstva pred Kultúrnym centrom A. Sládkoviča.

zdroj: Oddelenie správy majetku MsÚ Detva

Spracovala Zuzana Juhaniaková

 


 

Do Detvy zavítal biskup Chovanec, primátor ho privítal vo Farskom kostole

Detvu v sobotu 26. apríla 2014 prvýkrát navštívil banskobystrický diecézny biskup Marián Chovanec, na území mesta ho oficiálne privítal primátor Ján Šufliarský.

Diecézny biskup prišiel do Detvy vyslúžiť 39 mladým ľuďom sviatosť birmovania. Vo Farskom kostole sv. Františka z Assisi ho na začiatku bohoslužby oficiálne privítal primátor mesta.

Noví birmovanci vďaka prijatej sviatosti môžu ľahšie zvládnuť úspešnosť života a byť prínosom pre dobro celej spoločnosti, pripomenul Ján Šufliarský. Medzi birmovancami boli stredoškoláci, študenti vysokých škôl i pracujúci. Primátor Šufliarský biskupovi Chovancovi v mene obyvateľov okrem iného zaželal, aby sa v Detve vždy dobre cítil a rád mesto navštevoval.

Do Banskej Bystrice si diecézny biskup odniesol ako dar od veriacich liturgické oblečenie originálny ornát a albu, vyšívané detvianskou výšivkou. Tiež prvú slovenskú monografiu obce, ktorú Karol Anton Medvecký napísal o Detve.

Zdroj: CSILic. Zuzana Juhaniaková, referent pre styk s verejnosťou


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka