Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Všeobecné

Nebezpečenstvo požiaru je už menšieVytlačiť
 

Vypálená tráva.Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene oslovilo vlastníkov, správcov a obhospodarovateľov lesov a odvolalo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 metrov od hranice lesného pozemku). Odvolanie platí v územnom obvode okresov Zvolen, Detva a Krupina od 15. hodiny 17. júna 2019.

Zdroj: (ms)


 
 

Stredoslovenská distribučná oznamuje výpadok elektrickej energieVytlačiť
 

dňa 15. 7. 2019 od 7.30 hod. do 16.30 hod.

Detva, Partizánska ulica č. 46, 47

dňa 16. 7. 2019 od 7.00 hod. do 17.30 hod.

Detva, Partizánska ulica

(zoznam domov v prílohe)


 
 

Vo štvrtok 20. júna 2019 zasadne Mestské zastupiteľstvo v DetveVytlačiť
 

MestoDetva.png

Verejnosť je pozvaná na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Detve, vo štvrtok 20. júna 2019 o 16.00 h. v konferenčnej miestnosti Domu kultúry A. Sládkoviča v Detve.

Pozvánku a program 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Detve nájdete TU.

Text: Zuzana Vrťová


 
 

Upozornenie pre občianske združeniaVytlačiť
 

Ministerstvo vnútra.Ministerstvo vnútra v súvislosti s prípravou nového komplexného registra mimovládnych neziskových organizácií upozorňuje organizácie tretieho sektora na nové povinnosti.

https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=upozornujeme-na-oznamovacie-povinnosti-mimovladnych-organizacii-suvisiace-s-pripravou-noveho-komplexneho-registra

Podľa novej legislatívy má ministerstvo do 1. januára 2021 povinnosť sprístupniť nový register mimovládnych neziskových organizácií, do ktorého sa budú zapisovať údaje o nadáciách, neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, neinvestičných fondoch, občianskych združeniach, odborových organizáciách a organizáciách zamestnávateľov a tiež organizáciách s medzinárodným prvkom.

Občianske združenia, odborové organizácie a organizácie zamestnávateľov, ktoré vznikli do 31. decembra 2018 majú v tejto súvislosti povinnosť oznámiť ministerstvu do 30. júna 2019 aktuálne údaje o štatutárnom orgáne. (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo s uvedením dňa vzniku funkcie spolu s dokumentmi osvedčujúcimi skutočnosti pre zápis údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu).

Oznámenie musí byť podpísané takým počtom členov štatutárneho orgánu, aký je potrebný podľa zaregistrovaných stanov; pravosť podpisov musí byť úradne osvedčená.

Zdroj: (ms)


 
 

Výzva polície: Bicykle si zamykajteVytlačiť
 

Budova polície v Detve.Vzhľadom na zvýšený počet oznámení krádeží bicyklov z vnútorných priestorov bytoviek a panelových domov, polícia v Detve vyzýva občanov, aby nenechávali svoje bicykle a ani iné hodnotné veci voľne odložené a neuzamknuté.

Ďalej polícia upozorňuje občanov žijúcich v bytových a panelových domoch, aby do vnútorných priestorov nevpúšťali neznáme osoby, ktoré sa snažia dostať do vchodov pod rôznymi zámienkami, prípadne si overili, komu otvorili vchodové dvere.

Podľa polície je nutné, aby si obyvatelia spoločné a tiež pivničné priestory vždy uzamykali a takto chránili svoj majetok a tiež majetok spolubývajúcich.

Zdroj: (ms)


 
 

Slatinský jarmok otvoria vybubnovanímVytlačiť
 

Slatinský jarmokObec Zvolenská Slatina a Matica slovenská pozývajú na 9. ročník Slatinského jarmoku, ktorý sa bude konať 8. júna 2019.

Program otvorí o pol desiatej krojový sprievod obcou. O pol jedenástej je naplánované samotné otvorenie jarmoku vybubnovaním v strede obce a predstavenie folklórnych súborov a skupín. Medzi jedenástou a trinástou hodinou budú na jarmoku vystupovať pozvané folklórne skupiny a súbory. O trinástej hodine sa predstavia DĽH Slatinskí muzikanti a deti z tanečného krúžku Borovka zo Zvolenskej Slatiny. Po nich v programe „A do tej nôty“ budú vyhrávať heligonkári z Podpoľania.

Večerný galaprogram sa začne o piatej v záhrade penziónu Zlatý dukát. V prvom programovom bloku sa predstaví folklórny súbor Cerovina z rumunského Čerpotoku, po nich súbor Hermanovčan z Hermanoviec. O šiestej už bude vystupovať folklórna skupina Kýčera z Čierneho Balogu a po nej folklórna skupina Slatina zo Zvolenskej Slatiny. Večer ukončí ľudová zábava v záhrade penziónu, do tanca bude hrať ľudová hudba Vrchovská ruža pod vedením Pavla Martinku.

Zdroj: (ms)


 
 

Výtvarné a fotografické tábory pre detiVytlačiť
 

arteska_1.JPGDom umenia Arteska na Partizánskej ulici v Detve pripravil letné denné výtvarné a fotografické tábory pre deti.

Počas jedného týždňa sa deti zoznámia s rôznymi technikami kresby, maľby, modelovania, alebo sa naučia využívať svoj fotoaparát v rôznych podmienkach. Do 31. mája môžete ešte využiť zvýhodnenú cenu, preto neváhajte, lebo počet detí je obmedzený.

Informácie a prihlášky nájdete na stránke www.arteska.org, alebo sa môžete informovať priamo v Dome umenia Arteska na Partizánskej ulici od stredy do nedele v čase od 15. do 19. hodiny.

Zdroj: (ms)


 
 

Hrajte nám husličkyVytlačiť
 

huslicky_ratolest_1.jpgDetský folklórny súbor Ratolesť pozýva všetkých na 5. ročník detského folklórneho festivalu Hrajte nám husličky, ktorý sa bude konať v sobotu 8. júna 2019 na Amfiteátri v Detve. Program sa začína o 17. hodine. Účinkujú: DFS Ratolesť, DFS Slniečko, DFS Detvanček a detský súbor Vrtielko z Detvy. Hosť programu: DFS Jabúčko z Jablonového.

Súčasťou festivalu sú tento rok aj oslavy 45. výročia založenia súboru Ratolesť, slávnostný galaprogram DFS Ratolesť sa v sobotu 8. júna začína o 18.45 hod. Vstupné: dospelý návštevník zaplatí 4 eurá, dieťa, dôchodca a ZŤP 2 eurá.

erb mesta DetvaPodujatie finančne podporilo mesta Detva.

Zdroj: (ms)


 
 

Stretnutie s remeslom Šibori – maľovanie na hodvábVytlačiť
 

sibori.jpgKultúrne centrum A. Sládkoviča a Podpolianske osvetové stredisko Zvolen pripravujú remeselnú dielňu Stretnutie s remeslom Šibori – maľovanie na hodváb s lektorkou Alexandrou Kossárovou. Remeselná dielňa sa začína 22. mája 2019 o 16. hodine v Kongresovej sále na prvom poschodí Domu kultúry A. Sládkoviča v Detve. Účastnícky poplatok je tri eurá. Prihlásiť sa môžete na čísle 0925 975 708 alebo e-mailom na adrese: sekeresova@kcdetva.sk.

Zdroj: (ms)


 
 

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastovVytlačiť
 

MestoDetva.png

Spoločnosť poverená spoločnosťou Stredoslovenská distribučná, a.s., prevádzkovateľom distribučnej sústavy a zároveň držiteľom povolenia na podnikanie v energetike týmto v súlade s § 11 ods. 1 a 3 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov vyzýva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedenia a to v rozsahu podľa § 43 Zákona o energetike.

Viac v prílohe

Text: Zuzana Vrťová


 
 
Položky 1-10 z 289


Deutch version
English version
Úvodná stránka