Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Všeobecné

Zámer - zverejnenie p.BršelVytlačiť
 

Zdroj : MsÚ Detva

V Detve : 11.3.2019


 
 

Rozbor hospodárenia mesta Detva za rok 2018, Záverečný účet mestaVytlačiť
 

Zdroj : MsÚ Detva

V Detve : 6.3.2019


 
 

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici - upozornenieVytlačiť
 

upozornenie

 

 

 

 

 

Zdroj : Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici

V Detve : 05.3.2019


 
 

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Banskobystrickom samosprávnom kraji na roky 2019 - 2025Vytlačiť
 

Zdroj : BBSK

V Detve : 05.02.2019


 
 

Výzva na predkladanie žiadostí na poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta na rok 2019Vytlačiť
 

http://uradna-tabula.detva.sk/dotacie-na-cinnost-prevadzku-a-jednorazove-projekty.phtml?id3=96475Výzva na predkladanie žiadostí na poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta na rok 2019

 

Mesto Detva v súlade s § 7 ods 4. VZN č. 4/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Detva

vyhlasuje výzvu

na predkladanie žiadostí na poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta na rok 2019  na činnosť športových klubov a umeleckých súborov v cieľových oblastiach:

a)      kultúra - rozvoj a ochrana duchových hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt, zachovanie kultúrneho dedičstva,

b)      telesná kultúra a šport.


 

Žiadosti na projekty sa prijímajú v termíne

do 15. novembra 2018.

 

Žiadosť o poskytnutie dotácie sa podáva písomnou formou na tlačive, ktoré je zverejnené na web stránke Mesta Detva  http://uradna-tabula.detva.sk/dotacie-na-cinnost-prevadzku-a-jednorazove-projekty.phtml?id3=96475

 a to:

a) poštou, pričom za dátum doručenia sa považuje dátum uvedený na odtlačku pečiatky pošty alebo
b) osobne v podateľni mestského úradu, pričom podateľňa vydá na požiadanie potvrdenie o prevzatí žiadosti, na ktorom uvedie dátum a miesto prevzatia.

Žiadateľ je zároveň povinný zaslať žiadosť v elektronickej forme s povinnými prílohami na e-mailovú adresu pracovníka oddelenia Mestského úradu, do kompetencie ktorého poskytovaná dotácia patrí (anna.kucejova@detva.sk, anna.budacova@detva.sk ).

 

Poskytovanie dotácií sa riadi VZN č. 4/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta, ktoré je zverejnené na web stránke Mesta Detva  http://uradna-tabula.detva.sk/dotacie-na-cinnost-prevadzku-a-jednorazove-projekty.phtml?id3=96475


 

 

 

 

 

V Detve, 1.novembra 2018

Zdroj:  Ing. Štefan Chlebničan, vedúci OŠKaSV, MsÚ Detva

 

 

 

 

V Detve, 1.novembra 2018

Zdroj:  Ing. Štefan Chlebničan, vedúci OŠKaSV, MsÚ Detva


 
 

ZŠ Kukučínova, Detva - oznam voľné pracovné miestoVytlačiť
 

Zdroj : ZŠ Kukučínova, Detva

V Detve : 27.11.2018


 
 

Súkromné centrum voľného času MAJAČIKVytlačiť
 

deti_na_vylete.JPG

       Prvé dva júlové týždne pripravilo pre  deti z Podpoľania denné letné tábory Tuláčik I a II. Počas dvoch týždňov deti spoznali mnoho kultúrnych pamiatok. Navštívili hrad Divín, Fiľakovský hrad.  Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene a Slovenské múzeum máp v Kynceľovej, kde sa dozvedeli veľa informácii o histórii a tvorbe máp a vyskúšali  si vyformovať reliéf v modernom pieskovom simulátore za účasti TV Markíza.  Navštívili v B. Štiavnici baňu Bartolomej a historickú časť mesta. Nezabudli sme ani na tvorivosť deti a v Dome nápadov vo Zvolene si vytvorili krásne maľované ryby , kapríkov a maľované skalky. Nesmiernu radosť mali zo zábavného parku Saffari vo Zvolene, kúpaliska v Dolnej Strehovej a lanového parku v Stožku. Pre deti sme pripravili aj 3D mix a technickú hračku, kde si vyrobili telefóny a lámali si hlavičky nad vynálezmi. Novinkou pre deti bol aj náučný chodník pod Urpínom a návšteva letiska na Sliači. Stravovanie mali deti v reštauráciách a k dispozícii im bol aj školský autobus. Veríme, že deťom sa pripravený program páčil a odniesli si kopec vedomostí a zážitkov. Ďakujeme rodičom za dôveru a tešíme sa na budúce prázdniny.

Zdroj a foto : Mgr. Mária Lešáneková

V Detve : 16.07.2018


 
 

Záverečné stanoviskoVytlačiť
 

Zdroj : Okresný úrad Banská Bystrica

V Detve : 28.3.2018


 
 

Oznámenie o začatí správneho konania – výrubyVytlačiť
 


 
 

Územné rozhodnutie-PP Trstená, IS-C1a-Koordinačná situácia-Model-000Vytlačiť
 


 
 
Položky 21-30 z 362


Deutch version
English version
Úvodná stránka