Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Tlačové správy

Venujte pozornosť komínu, predídete požiaruVytlačiť
 

Pravidelným čistením komína môžete predísť požiaru.S nástupom chladných dní sa začala vykurovacia sezóna. Ešte pred jej začiatkom si mal každý majiteľ rodinného domu vyčistiť a skontrolovať komín. V opačnom prípade riskuje, že mu doslova zhorí strecha nad hlavou.

„K významnému počtu požiarov dochádza práve z dôvodov poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov. Vznikajú nevyčísliteľné škody na majetku, nehovoriac o tom, že každoročne vyhasne niekoľko ľudských životov. Aby vás nepostihlo niečo podobné, je potrebné predchádzať chybám, ktoré sa na vzniku požiarov priamo podieľajú,“ vysvetlil Renatus Babiak, vedúci oddelenia požiarnej prevencie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene.

Medzi pomerne časté napríklad patrí nevhodný výber druhu palivového spotrebiča do daného prostredia a použitie iného paliva do spotrebiča, na ktorý bol určený.

Čistenie a kontroly komínov v lehotách

Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW musí sa komín skontrolovať a vyčistiť aspoň raz za štyri mesiace pri pieckach či sporákoch na tuhé alebo kvapalné palivá. Šesťmesačný interval kontroly a čistenia treba zachovať, keď kúrite plynom a máte komín bez vložky. Pri plyne a komíne s vložkou to stačí urobiť raz do roka.

Ak ide o spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, čistíme komín raz za dva mesiace pri pieckach na tuhé alebo kvapalné palivá. Pri plyne je to šesť mesiacov. V občasne užívaných stavbách sa odporúča skontrolovať komín aspoň raz za dva roky.

Nebezpečné sú najmä netesnosti a škáry

Nemenej dôležitá je inštalácia spotrebiča alebo dymovodu mimo bezpečnej vzdialenosti od okolitých horľavých materiálov (pre tuhé palivá je to 80 centimetrov alebo vzdialenosť určená výrobcom). Pod prípadný požiar sa môže podpísať zanedbanie konštrukčného stavu komína (netesnosti, škáry a pod.) a taktiež neodborné pripojenie spotrebiča ku komínu (môže to vykonať len kominár alebo revízny technik komínov).

Aby ste predišli ničivým katastrofám, mali by ste komínu venovať pozornosť a dôkladne sa oň starať. „Porušovanie základných povinností pri inštalovaní a používaní palivových spotrebičov, dymovodov a komínových telies je priestupkom, pri ktorom môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť pokutu až do výšky 331 eur,“ doplnil Renatus Babiak.

Podľa neho čas, ktorý budeme venovať preventívnym opatreniam sa nám určite oplatí a následne ochráni zdravie a majetok nás a našich blízkych.

Text a foto: Milan Suja


 
 

Ocenené práce mestskej súťaže v aranžovaní kvetov, ovocia a zeleninyVytlačiť
 

Cenu divákov získala sovaCelkove bolo do aranžérskej súťaže „Kvety a plody našich záhrad“ v tomto roku prihlásených 52 prác v troch kategóriách: 1. kategória - základné školy, 2. kategória – špeciálne základné školy, 3. kategória - dospelí. Všetky vystavené  práce boli mimoriadne zaujímavé. Aranžérky a aranžéri využili dostupný materiál v tomto ročnom období -  kvety, zeleninu, ovocie, okrasné listy a najmä rôzne tekvice, pričom uplatnili svoju nápaditosť, kreativitu a netradičné postupy pri aranžovaní.

Spolu bolo udelených 10 cien bez určenia poradia, plus diplomy, ktoré oceneným budú doručené po ukončení výstavy. Taktiež bola vyhodnotená aj divácka súťaž, kde bola udelená Cena diváka s diplomom. Navyše bola udelená Cena záhradkárov.

1. kategória – Základné školy:

 • Základná škola, Kukučínova 480/6, T. Šulek, 3. A,  č.  31 –  „Mravenisko“
 • Základná škola, Kukučínova 480/6,  A. Hanes, 3. A,  č.  36 –  „Pes“
 • Základná škola s materskou školou A.Vagača, Štúrova 12, kolektív  3. A. č. 9 – „Záhradný dáždnik“

2. kategória – Špeciálne základné školy:

 • Špeciálna základná škola, Obrancov mieru, kolektív školy,  č. 43 - „Jesenný dáždnik“
 • Domov sociálnych služieb, Pionierska 850/13, M. Koštek, P. Krahulec, M. Marcinek, S. Smutný,  č. 46 – „Škriatkovia na záhrade“
 • Súkromná spojená škola, Pionierska 850/13, kolektívna práca, č. 47 – „Posedenie pri čaji“

3. kategória – dospelí:

 • Klub dôchodcov č. 1, kolektív, č. 49 – „Výborová schôdza“
 • Materská škola, Nám. SNP, kolektív, č. 4 – „Ježko“
 • Jaroslava Sekerešová, Materská škola, Obrancov mieru 5, č. 14  – „Čižma“
 • Jozef Kulich, Domov dôchodcov, Štúrova 838/33, č. 51  – „Zachráňme tučniaky“

Cena diváka:

Diváckeho hlasovania sa zúčastnilo spolu 1314 návštevníkov výstavy. Svojimi hlasmi najviac  v počte 197, zabodovala súťažná práca č. 28 „Sova“, ktorú zhotovila Sofia Murínová, Základná škola, Kukučínova 480/6. Zhotoviteľom ocenených aranžérskych práce srdečne blahoželáme.

Cena záhradkárov:

 • Základná škola, Kukučínova 480/6, Sofia Murínová, č. 28 „Sova“

Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí sa do tohtoročnej súťaže v aranžovaní kvetov, ovocia a zeleniny zapojili a pripravili krásne a zaujímavé práce: Základnej škole na Kukučínovej ul., Základnej škole s materskou školou, A. Vagača, na Štúrovej ulici, Základnej škole na Ulici Obrancov mieru, Špeciálnej základnej škole na Ulici Obrancov mieru, Špeciálnej základnej škole pre žiakov s TP na Pionierskej ulici, Súkromnej spojenej škole na Pionierskej ulici, Materskej škole na Námestí SNP, Materskej škole na Ulici Obrancov mieru, Materskej škole na Ulici M. R. Štefánika, Materskej škole na Ulici A. Bernoláka, Domovu dôchodcov na Štúrovej ulici. Poďakovanie taktiež patrí všetkým, ktorí výstavu XI. ročníka mestskej súťaže  v aranžovaní kvetov, ovocia a zeleniny „Kvety a plody našich záhrad“ pripravili a to: Evke Chlebovej, Mgr. Janke Jedličkovej. 

Viac fotografií nájdete vo fotogalérii: https://www.detva.sk/?id_kat_for_menu=34458&module_action__411180__id_kat=62377#m_411180

Text: Anna Kucejová


 
 

Biblia na cestáchVytlačiť
 

Biblia na cestách.Viac ako 200 exponátov kníh napísaných v rôznych svetových jazykoch predstavuje výstava Biblia na cestách. Má za úlohu priblížiť Bibliu, knihu kníh, nielen z pohľadu historického, ale predovšetkým priblížením jej posolstva súčasnému človeku.

Vznik projektu bol inšpirovaný výstavou Biblií v Českej republike. Veľkou výzvou bolo hľadanie a mapovanie zdrojov a informácií, ktoré mali pomôcť pri získaní starých výtlačkov, zvitkov a dokumentov. Viac ako pol roka usilovnej snahy organizátorov prinieslo výsledky v zozbieraní asi 40 kusov starých výtlačkov Biblií, spevníkov, modlitebných kníh, kancionálov a katechizmov v časovom rozmedzí rokov 1693-1890.

Ďalšia časť kníh (asi 50 kusov) sú zaradené ako mladšie a posledná časť kníh sú nové súčasné knihy, ktoré predstavujú Bibliu v jej mnohojazyčných úpravách vrátane detských ilustrovaných kníh.

Súčasným najstarším exponátom výstavy je Biblia z roku 1693 v latinskom jazyku Vulgáty. Ďalej tzv. “Hallské” vydanie Biblie z roku 1722 v staročeštine, ktorú vydal Matej Bel a Daniel Krman. Ozdobným “švabachom” je písané tzv. Gdaňské vydanie Biblie v poľskom jazyku, z toku 1726. Je možné si prezrieť aj staročeský “Žaltár” z roku 1744, či sa zoznámiť z prekladom Nového zákona z gréckej pôvodiny do staročeštiny, preloženého v roku 1568 Janom Blahoslavom.

Veľmi starý a vzácny je pergamenový zvitok Tóry, zachránený z budovy synagógy pred komunistickým režimom, na ktorom je v hebrejskom jazyku opísaná časť knihy Deuteronomium (5. kniha Mojžišova) a to od kapitoly 22. Do 27.

Ďalším unikátom je Biblia vydaná v USA v počte len troch kusov! Váži takmer 10 kilogramov a každá z jej 66-tich kánonických kníh, je vytlačená v inom svetovom jazyku. Kniha je na výstavu zapožičaná z mesta Bern vo Švajčiarsku na dva roky.

Z nových kníh je nielen pre zberateľov zaujímavé luxusné prevedenie tzv. Biblie - Dalí, v ktorej ilustrácie namaľoval slávny španielsky maliar surrealizmu Salvador Dalí. Kniha váži 17 kilogramov a na Slovensku je len 333 kusov tejto knihy. Ďalším unikátom sú veľmi zaujímavé Biblie zo vzdialeného Tichomoria, ako napríklad Biblia z malého ostrova Samoa, či Nový zákon v jazyku Maorov, pôvodných obyvateľov Nového Zélandu. Skutočným unikátom je „Biblia“ vo forme MP3, ktorý obsahuje nahrávku celej Biblie v jazyku pidgin - english, ktorým hovoria domorodci na ostrove Papua nová Guinea. Zvláštnosťou je tzv. Biblia do nepohody (vystavená v akváriu), ktorá je vode odolná a nehorľavá. Tajomstvo „papiera“, z ktorého je vyrobená je chránené patentovým úradom USA.

Výstavu Biblia na cestách si môžete pozrieť od 14. do 31. októbra v Kongresovej sále Domu kultúry A. Sládkoviča v Detve.

Zdroj: (ms)

Biblia na cestách.Biblia na cestách.


 
 

Trojka oslávila 50 rokovVytlačiť
 

Riaditeľ Ján Gabľas, primátor Ján Šufliarský a asistujúce na pódiu

„Škola otvára dvere do budúcnosti“ – motto, ktoré zaznelo 4. októbra 2019 v sále Domu kultúry A. Sládkoviča niekoľkokrát.

Bývalí i terajší učitelia, všetci nepedagogickí zamestnanci školy, členovia rady školy i rodičov, pozvaní hostia z rôznych inštitúcií, sponzori, významní bývalí žiaci mali, možnosť nazrieť na 50 rokov činnosti školy. Spomienky oživili vzácne fotografie od budovania areálu, úpravy okolia, prvých učiteľov i žiakov až po postupnú premenu interiéru aj exteriéru školy.

Pri príležitosti nádherného jubilea pripravila Základná škola na Ulici obrancov mieru 884 pre svojich hostí bohatý program, v ktorom vystúpili terajší i bývalí žiaci školy. V slávnostnom programe sa predstavila celá plejáda moderných tanečníkov i folkloristov, od tých najmladších až po tých skôr narodených, ktorí navštevovali školu v minulosti. Plnou sálou zneli ľubozvučné tóny muzikantov, lahodné piesne víťaziek Zlatého slávika či Spievaniek pod Poľanou. Neutíchajúci potlesk vzbudili gymnastky svojím tancom i športovými kúskami.

A čo priniesla polstoročnica škole? 3385 absolventov, sedem riaditeľov, ktorými boli Ján Kukula, Ferdinand Zlatoň, Milan Lakota, Ján Sopko, Stanislav Hupian, Ján Ľalík, Ján Gabľas. Punc škole dodávajú siedmi olympionici - gymnastky Eva Marečková Nyklová, Jana Labáková Valachová, Martina Malušová, Mária Homolová a prezidentka Klubu športovej gymnastiky v Detve Katarína Krekáňová. Školu i mesto preslávili olympijskí hokejisti Dušan Pohorelec a Marek Ďaloga. Okrem spomínaných olympionikov škola vychovala mnoho významných osobností z oblastí športu - Ján Sýkora, Branislav Kubka, Peter Hraško, kultúry – Roman Berky, Ľubomír Gašpar, Miroslav Uhrič, Dominik a Ondrej Václavovci, Štefan Chlebo, Anna Ľuptáková Dudášová, Viktória Purdeková, Kristína Sujová, školstva – Aneta Chlebničanová, Nika Klimová, žurnalistiky – Michaela Váleková, vedy i výskumu – Silvia Schmidtová, Veronika Vyletelová. Veľké úspechy dosahuje škola v oblasti šachu – Stella Sáňková získala mnoho medailí na Majstrovstvách sveta, Európy i Slovenska. Mnoho ďalších sa zaslúžilo o krásne meno školy i mesta. Ideou programu bolo poďakovanie všetkým bývalým i terajším učiteľom, zamestnancom, absolventom školy za ich záslužnú prácu a významný prínos v rôznych oblastiach života.

Pri tejto významnej príležitosti primátor mesta Ján Šufliarský udelil škole Cenu primátora mesta Detva za dlhoročnú, záslužnú prácu v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu, športovej výchovy žiakov a šírenie dobrého mena mesta Detva.

„Veríme, že sa program všetkým páčil a ďakujeme za krásne slová uznania našej práce i sponzorské dary!“

Text: Radoslava Búdová
Foto: Jana Sládoková


 
 

Začala sa výstavba novej bytovky. V Detve pribudne 42 nájomných bytovVytlačiť
 

Stroje počas terénnych úprav pre základy nájomnej bytovky na Dolinkách.

V septembri 2019 mesto Detva začalo s výstavbou Nájomného bytového domu č. 4 Dolinky - Detva.

Zemné práce sú prípravou na položenie základov bytového domu. Stavbu pre mesto Detva realizuje víťaz verejného obstarávania, firma Asta-Stav s.r.o. z Vígľaša. Podľa zmluvy, má byť nový bytový dom ukončený do roka a pol, potom sa záujemci budú môcť uchádzať o nájomné bývanie v tamojších 42 nových bytoch.

Text: Zuzana Vrťová
Foto: Milan Suja

 


 
 

Na Kalvárii osadili kríž vyrezaný podľa historickej kresbyVytlačiť
 

Nový vyrezávaný kríž osadený na detvianskej Kalvárii

Kríž osadený 12. septembra 2019 na detvianskej Kalvárii, bol vyhotovený podľa kresby pochádzajúcej z historicky prvej monografie o Detve z roku 1905, ktorej autorom bol známy katolícky kňaz Karol Anton Medvecký.

Vyzeral ho pán Štefan Ľupták za technickej pomoci brata Jána Ľuptáka. Pri jeho realizácii pomáhal  Milan Malček, ktorý sa podieľal na jeho zhotovení konzervovaním, farebnou úpravou a zhotovením dvoch farebných vitráži podľa návrhu Violy Tužinskej, pričom jedna vitráž bola jeho vlastným návrhom.

Na osadení vyrezávaného kríža sa podieľali i zamestnanci Mestského úradu v Detve Peter Gonda, Elena Luptáková, pracovník malých obecných služieb Jozef Halgaš a poslanec mestského zastupiteľstva za volebný obvod č.3 Jozef Kulišiak.

Kríž za účasti veriacich požehnal kapucín Jozef Timko z kláštora na Raticovom vrchu.

Mesto v budúcnosti plánuje úpravu jeho okolia tak, aby bol kríž dôstojnou pamiatkou na starých majstrov a detvianske vyrezávané kríže, ktoré zdobili podpoliansky kraj na konci 19. storočia.

Text: Milan Malček, Peter Gonda
Foto: Jaroslav Švábenský


 
 

Rodina Vagačovcov po siedmykrát na Dni bryndze v DetveVytlačiť
 

Dievčatá v kroji v areáli Vagačovho dvora počas súťaže varenia

Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača v Detve dňa 25. septembra 2019 už po siedmykrát na Dni bryndze privítala vnuka a pravnuka Alexandra Vagača Daniela a Branislava Moleca.

Tento deň je každoročne venovaný pracovitému a poctivému človeku, ktorý sa zaslúžil o najväčší rozvoj prvej bryndziarne na Slovensku Alexandrovi Vagačovi. Tento rok bol výnimočnejší, lebo vyvrcholilo spoločné ročné úsilie žiakov a učiteľov o Návrat detí do prírody - pretvorenie sadu školy, ktorý žiaci pomenovali Vagačov dvor, na priestor pre netradičné vzdelávanie. Z rúk Ladislava Slobodníka z Podkoníc vyrástla vo dvore ovčiarska koliba, ktorá samotná je učebnou pomôckou aj prírodnou učebňou zároveň.

Deň bryndze pre žiakov školy začal súťažou s Jožom Pročkom a potom absolvovali vedomostno-súťažnú Cestu Vagačovým dvorom. V popoludňajších hodinách odštartovala tradičná súťaž vo varení bryndzových halušiek z bryndze pripravenej žiakmi školy.

Súťaže sa zúčastnili štyri družstvá, tradične zo Základnej školy na Kukučínovej ulici, z Gymnázia, tradične súťažili rodičia a po prvýkrát aj siedmaci zo Základnej školy s materskou školou Alexandra Vagača. Najlepšie halušky opakovane navarilo družstvo zo Základnej školy na Kukučínovej ulici.

Sprievodnou atrakciou bolo varenie guľášu, za ktorý patrí poďakovanie Jánovi Chebeňovi a Emilovi Ďurišovi. Deti si prišli na svoje pri skákaní v nafukovacom hrade a rodičia a verejnosť ochutnala pripravené dobroty z bryndze a samozrejme výborné halušky. Napriek zamračenému počasiu bola atmosféra v novom Vagačovom dvore výborná, pre priaznivcov sa bude opakovať o rok znova.

MestoDetva.pngProjekt je spolufinancovaný z rozpočtu mesta Detva.

Text: Margita Gajdošová
Foto: Jana Alakšová


 
 

Projekt Mladé hlasy z Podpoľania ponúka rôzne aktivity Vytlačiť
 

Mládež i dospelí na lúke na Poľane a logá

Do 20. októbra 2019 sa deti môžu zapojiť do súťaže Letom svetom s Poľanou.

Poľana je v UNESCO. Čo presne si však pod tým môžeme prestaviť. Chránená krajinná oblasť Poľana bola rozhodnutím Medzinárodnej koordinačnej rady UNESCO v Paríži zaradená v roku 1990 do svetovej siete biosférických rezervácií UNESCO (ďalej BR) a pristúpila k plneniu programu Človek a biosféra (Man and Biosphere – MAB). Získaním tohto titulu sa stala súčasťou siete svetového prírodného dedičstva UNESCO. Biosférické rezervácie sú vzácne územia medzinárodného významu a aktuálne je ich na celom svete 701 v 124 krajinách sveta. Ide o unikátne „rezervy biosféry“, teda veľmi zjednodušene povedané – akési zásobárne života, ktoré sú zároveň modelovými územiami, kde človek svojím šetrným hospodárením a využívaním krajiny zachováva prírodné a kultúrne hodnoty pre budúcnosť. Snahou BR je ochrana biodiverzity, posilnenie ekosystémových služieb a podpora trvalo udržateľného hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Harmónia a rovnováha v spolunažívaní ľudí s prírodným bohatstvom.

Dôležitú úlohu plnenia programu biosférických rezervácií tu zohráva okrem iného práca s mládežou ako budúcnosťou regiónu. Práve takto je zameraný projekt Mladé hlasy z Podpoľania financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci dotačnej schémy Slovenského inštitútu mládeže Iuventa „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorý si kladie za cieľ systematickou prácou s mládežou a pedagógmi podporovať osobnostný potenciál mladých ľudí, vzbudiť ich regionálnu hrdosť a motivovať ich k aktívnej a zodpovednej participácii na živote regiónu.

Tri dievčatá, žiačky, pri analyzovaní hmyzu na lúke

Súčasťou projektu je súbor terénnych exkurzií, pripravený pre žiakov druhého stupňa základných škôl z Detvy  a Hriňovej, sympózium mládeže či metodický materiál určený pre pedagógov.  

Terénne exkurzie sú tematicky zamerané na spoznávanie regiónu cez novú optiku. Zážitkovým spôsobom pomáhajú objavovať hodnoty domovského prostredia. Zrejmé je to už zo samotných názvov exkurzií: Za pokladmi pralesa, Putovanie k srdcu Poľany, Potulky Kamenistou dolinou či Mystérium podzemia Ľubietovej. Podpoľanie sa môže hrdo pýšiť najvyššou vyhasnutou sopkou Európy, prastarými pralesmi, bohatou kultúrou, írečitým folklórom, typickým gazdovaním, šikovnými remeselníkmi a nesmiernym bohatstvom živej i neživej prírody. Je dôležité, aby si deti vážili hodnoty, v ktorých vyrastajú a boli na to nielen hrdí, ale mali aj chuť  byť pokračovateľmi v udržiavaní dedičstva našich predkov.

Jednou z projektových aktivít je aj umelecká súťaž Letom svetom s Poľanou. Súťaž má dve kategórie, prostredníctvom ktorých si na svoje prídu nielen kreatívni maliari či kresliari ale aj milovníci moderných technológií a tvorcovia videí.

Stačí do 20. októbra vytvoriť podobu Poľany, či natočiť 60 sekundové video a pri troche snahy a šikovnosti môžete vyhrať zaujímavé ceny a zviditeľniť svoj talent vo svete. Navrhnutá postava Poľany sa bude prihovárať širokej verejnosti doma, v školách a škôlkach  Podpoľania, ale aj na svetových fórach UNESCO. Námet i videá budú využité v propagačných materiáloch, na webových stránkach, sociálnych sieťach a stanú sa vzorovým prvkom v komunikácii s verejnosťou.

Text a foto: Miriam Turayová


 
 

Premiér vyzval Detvanov, aby nedovolili prekrúcať históriuVytlačiť
 

Členovia klubov vojenskej histórie.Dažďom zmáčaná Detva si v sobotu pripomenula jedinečnú udalosť zo svojej histórie. Pred 75. rokmi, počas Slovenského národného povstania, sa tu konala partizánska prehliadka. Na Slovensku iná nebola.

Vyzdvihol význam Detvy

Sobotňajšie oslavy, ktoré boli súčasťou Dní mesta Detva, poctili svojou prítomnosťou nielen zástupcovia veľvyslanectiev Česka, Ruska a Francúzska, ale aj slovenskej vlády. Najvýznamnejším hosťom bol predseda vlády Peter Pellegrini. Ten vo svojom prejave vyzdvihol význam Detvy a jej obyvateľov počas Slovenského národného povstania.

Peter Pelegrini

Mesto Detva zastupovali prednosta MsÚ Štefan Slemenský a primátor Ján Šufliarský. Veniec položili spolu so starostkou Tuchówa Magdalenou Marszalek„Detva má svoju históriu, tak vojenskú, ako aj kultúrnu, a patrí tiež k centrám slovenského folklóru. Žiaľ, Detva je však aj mestom, kde ja ako Banskobystričan a človek z tohto kraja cítim, že tu nachádzajú podporu aj ľudia, ktorí spochybňujú našu históriu,“ povedal predseda vlády a vyzval všetkých, ktorí v Detve žijú, aby nedovolili prekrúcať históriu, aby bojovali za pravdu a aby hrdo niesli odkaz tých, ktorí bojovali za našu slobodu.

Išli domov a nie do boja

Vytrvalý dážď a s tým spojený chlad sa v sobotu podpísali na počte Detvanov, ktorí sa prišli pozrieť na oslavy partizánskej prehliadky. Niektorí z domácich nezabudli pripomenúť, že ani v nedeľu 1. októbra 1944 nebolo v Detve krásne slnečné počasie. Členovia klubov vojenskej histórie, ktorí prišli na prehliadku oblečení v dobových uniformách mali len podobné alebo rovnaké podmienky, ako partizáni a vojaci počas slávnej prehliadky. Pri pochode a nástupe síce poriadne zmokli, no po skončení akcie išli na guláš a potom domov a nie do boja ako ich predchodcovia, ktorí už desiateho októbra museli odísť na bojové úseky južného krídla povstaleckej obrany.

Pozdvihla morálku

Partizánska prehliadka bola významnou udalosťou na povstaleckom území a prišli sa na ňu pozrieť stovky obyvateľov mesta a okolitých osád. Uprostred obce stála slávobrána s československou, sovietskou a francúzskou zástavou. Ako povedal riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev, jej úlohou bolo pozdvihnúť morálku povstaleckých vojsk, ktoré boli na fronte pod neustálym tlakom.

Pred 75. rokmi pochodovali Detvou partizáni z 1. československej partizánskej brigády M. R. Štefánika. Tá sa do mestečka presťahovala s celým štábom a veliteľstvom koncom septembra 1944 po ťažkých bojoch v Turci a na Pohroní. Museli si oddýchnuť. Brigáda mala okolo 1500 partizánov a jej súčasťou bolo asi 250 francúzskych partizánov.

Text a foto: Milan Suja

Viac fotografií nájdete vo fotogalérii: Partizánska prehliadka

Dni mesta Detva podporil Banskobystrický samosprávny kraj. 

uradne-oznacenie-bbsk-s-napisom-financna-podpora.jpg

 


 
 

KalamárKAP 2019 – preteky v krátkom behu a dlhom lezeníVytlačiť
 

Krátky behV sobotu 28. septembra 2019 sa na Kalamárke pod Poľanou uskutočnil 8. ročník skalolezeckých pretekov dvojíc. Pozostával z dvoch disciplín – behu do vrchu a šesťhodinového lezeckého maratónu.

Pri lezení ide o nazbieranie čo najväčšieho počtu bodov za vylezené cesty, pričom sa hodnotí jednak ich obťažnosť i štýl. Hlavným organizátorom podujatia bol Horolezecký oddiel TJ Slávia TU Zvolen v spolupráci s miestnymi lezcami z Detvy a okolia.

Na štart sa v piatich kategóriách postavilo 114 pretekárov zo všetkých kútov Slovenska, z Česka, Poľska i Maďarska. Týmto spokojne môžeme akciu nazvať aj „vyšehradskou“. Vzájomný férový športový prístup zúčastnených, rešpekt a ohľad voči prírode, životnému prostrediu či sebe navzájom, môže byť pokojne vzorom hoci aj pre politikov z nášho stredoeurópskeho regiónu.

Krátky beh.S behom sa najlepšie popasoval Jakub Kováč z Bratislavy (10 min. 39 sek.), zo žien bola prvá v cieli Hanka Lihocká (12:04). Rešpekt a pochvalu si však zaslúžia všetci, ktorí túto nie veľmi dlhú, ale o to strmšiu trasu po betónovej ceste zo Stavaniska na Kalamárku zdolali. Lezenie vyplnilo súťažiacim všetok zvyšný čas až do 17. hodiny. Tých najzanietenejších neodradil ani dvojhodinový dážď, ktorý sa poobede spustil na ich prilby a na chvíľu vystrúhal zopár zbytočných vrások na tvárach organizátorov. Pohľad na výsledky však ukazuje, že väčšina súťažiacich si dážď ani nevšimla. Vyliezlo sa spolu 1096 ciest a víťazné priečky v jednotlivých kategóriách si podelili:

„Muži“

1) Jozef Nosáľ, Marián Melich (HK Bananas Detva) – 4 389 b./66 ciest

2) Vladimír Plachý (HK Baník Prievidza), Tomáš Černák (Alpin club Prievidza) – 3 655 b./30 ciest

3) Peter Cipka, Jakub Mucha (HK Chlpaté pomaranče Bratislava) – 3 140 b./29 ciest

„Ženy“

1) Alžbeta Moravčíková, Barbora Hajdučíková (Colours of climbing) – 1 499 b./20 ciest

2) Zuzana Némethová, Nela Marková (NZ Team Ostrava) – 1 425 b./20 ciest

3) Monika Maderiová, Katarína Bajzíková (HK Friends) – 1 097 b./21 ciest

„Zmiešané dvojice“

1) Jakub Kováčik, Hanka Lihocká (HK Divé svine) – 3 239 b./53 ciest

2) Silvia Krištofovičová, Michal Sabovčík (CLIMBEER Smižany) – 1 844 b./31 ciest

3) Ľubka Zubálová, Tomáš Havlík (HK Tomky Handlová) – 1 819 b./22 ciest

„Horskí vlci (súčet veku nad 100 rokov)“

1) Krzystof Pieniazek, Boguslaw Fic (Korona Krakow) – 2 055 b./38 ciest

2) Stanislav Glejdura, Peter Greksák (GLK) – 2 005 b./34 ciest

3) Michael Greštiak, Viktor Karabínoš (Horoklub BB) – 1 552 b./40 ciest

„Família“

1) Nátherovci (Valaská) – 1 447 b./11 ciest

2) Bučekovci (Horoklub BB) – 1 168 b./15 ciest

3) Melekovci (HK Ruženka PB) – 640 b./6 ciest

Najlepšími „Zberačmi“, t. j. dvojicou s najväčším počtom vylezených ciest (76) sa stali Jakub Hadvig a Miroslav Stuhl (CCCBBB Banská Bystrica).

Dlhé lezenie.Hajlajtom večerného programu bol jednoznačne guláš od pána horára Ivana Kopáčika z hájovne na Kalamárke. Zožal zaň zaslúžený potlesk a podľa mňa to bol jeden z najlepších gulášov aký som kedy jedol. Myslím, že aj ten diviak môže byť spokojný ako dopadol...

Podujatie si za osem rokov svojej existencie vybudovalo v rámci Slovenska veľmi dobré meno a každoročne do nášho regiónu priláka množstvo nadšencov tohto krásneho športu. Keďže ide o záležitosť vyslovene „nadšeneckú“ a celé organizačné zabezpečenie je postavené na nezištnej práci dobrovoľníkov, nezaobišli by sme sa bez podpory našich partnerov a sponzorov.

Kompletné výsledky i množstvo fotografií nájdete na stránke www.kalamarka.sk

Text: Jozef Sklenár

Foto: Tomáš Náther

Podujatie finančne podporilo mesto Detva.

erb.jpg

Dlhé lezenie.Dlhé lezenie.Dlhé lezenie.Dlhé lezenie.Dlhé lezenie.kalamarka_7.jpg


 
 
Položky 41-50 z 362


Deutch version
English version
Úvodná stránka