Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Nebezpečenstvo požiaru je v týchto dňoch vyššieVytlačiť
 

Vypaľovanie suchej trávy je teraz zakázané.Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene vyhlásilo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme, čo je päťdesiat metrov od hranice lesného pozemku. Opatrenie platí od soboty 29. júna až do odvolania.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme je zakázané fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený oheň.

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú povinní zabezpečovať v lesoch a ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť, umiestniť potrebné množstvo protipožiarneho náradia na určenom mieste, udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah.

Vlastníci tiež musia prijať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou zamerané najmä na urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu, vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru, prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku.

Pracovné stroje, ako lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú pri spracovaní dreva a zvyškov po ťažbe, musia vybaviť hasiacimi prístrojmi a účinnými zachytávačmi iskier.  

Text a foto: Milan Suja


 
 


Deutch version
English version
Úvodná stránka