Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Projekt Mladé hlasy z Podpoľania ponúka rôzne aktivity Vytlačiť
 

Mládež i dospelí na lúke na Poľane a logá

Do 20. októbra 2019 sa deti môžu zapojiť do súťaže Letom svetom s Poľanou.

Poľana je v UNESCO. Čo presne si však pod tým môžeme prestaviť. Chránená krajinná oblasť Poľana bola rozhodnutím Medzinárodnej koordinačnej rady UNESCO v Paríži zaradená v roku 1990 do svetovej siete biosférických rezervácií UNESCO (ďalej BR) a pristúpila k plneniu programu Človek a biosféra (Man and Biosphere – MAB). Získaním tohto titulu sa stala súčasťou siete svetového prírodného dedičstva UNESCO. Biosférické rezervácie sú vzácne územia medzinárodného významu a aktuálne je ich na celom svete 701 v 124 krajinách sveta. Ide o unikátne „rezervy biosféry“, teda veľmi zjednodušene povedané – akési zásobárne života, ktoré sú zároveň modelovými územiami, kde človek svojím šetrným hospodárením a využívaním krajiny zachováva prírodné a kultúrne hodnoty pre budúcnosť. Snahou BR je ochrana biodiverzity, posilnenie ekosystémových služieb a podpora trvalo udržateľného hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Harmónia a rovnováha v spolunažívaní ľudí s prírodným bohatstvom.

Dôležitú úlohu plnenia programu biosférických rezervácií tu zohráva okrem iného práca s mládežou ako budúcnosťou regiónu. Práve takto je zameraný projekt Mladé hlasy z Podpoľania financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci dotačnej schémy Slovenského inštitútu mládeže Iuventa „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorý si kladie za cieľ systematickou prácou s mládežou a pedagógmi podporovať osobnostný potenciál mladých ľudí, vzbudiť ich regionálnu hrdosť a motivovať ich k aktívnej a zodpovednej participácii na živote regiónu.

Tri dievčatá, žiačky, pri analyzovaní hmyzu na lúke

Súčasťou projektu je súbor terénnych exkurzií, pripravený pre žiakov druhého stupňa základných škôl z Detvy  a Hriňovej, sympózium mládeže či metodický materiál určený pre pedagógov.  

Terénne exkurzie sú tematicky zamerané na spoznávanie regiónu cez novú optiku. Zážitkovým spôsobom pomáhajú objavovať hodnoty domovského prostredia. Zrejmé je to už zo samotných názvov exkurzií: Za pokladmi pralesa, Putovanie k srdcu Poľany, Potulky Kamenistou dolinou či Mystérium podzemia Ľubietovej. Podpoľanie sa môže hrdo pýšiť najvyššou vyhasnutou sopkou Európy, prastarými pralesmi, bohatou kultúrou, írečitým folklórom, typickým gazdovaním, šikovnými remeselníkmi a nesmiernym bohatstvom živej i neživej prírody. Je dôležité, aby si deti vážili hodnoty, v ktorých vyrastajú a boli na to nielen hrdí, ale mali aj chuť  byť pokračovateľmi v udržiavaní dedičstva našich predkov.

Jednou z projektových aktivít je aj umelecká súťaž Letom svetom s Poľanou. Súťaž má dve kategórie, prostredníctvom ktorých si na svoje prídu nielen kreatívni maliari či kresliari ale aj milovníci moderných technológií a tvorcovia videí.

Stačí do 20. októbra vytvoriť podobu Poľany, či natočiť 60 sekundové video a pri troche snahy a šikovnosti môžete vyhrať zaujímavé ceny a zviditeľniť svoj talent vo svete. Navrhnutá postava Poľany sa bude prihovárať širokej verejnosti doma, v školách a škôlkach  Podpoľania, ale aj na svetových fórach UNESCO. Námet i videá budú využité v propagačných materiáloch, na webových stránkach, sociálnych sieťach a stanú sa vzorovým prvkom v komunikácii s verejnosťou.

Text a foto: Miriam Turayová


 
 


Deutch version
English version
Úvodná stránka